ๆญฏ์–ด๋ฆฐ์ด์˜์–ด์‚ฌ๊ต์œก๋ณด๊ณ ์„œ์ตœ์ข…2.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ์–ด๋ฆฐ์ด์˜์–ด์‚ฌ๊ต์œก๋ณด๊ณ ์„œ์ตœ์ข…2.PDF"

Transcription

1

2 : /

3 <> <> 29

4 . 1. o, 97 * **. (*3, 4 1, 5, 6 2. ** '3.) -,.. o, TV,. o.,. o,,

5 2. 1) o 7 (,,,,,, ), * 460 (*,.) - 2) o 1:1 (95% 4.6% ) 3) o < 1-1> :, % () *

6 . 1. * 1) o **. (* ( ). **,,.) o () 3, (:, 2000 ). o 5,0003,600 (:, 2000 ) 2) o, :, :

7 o (), 21 66,150 94,500. < 2-1> * 69,000 88,000 71,400() 66,150() 81,900() 71,660() 94,500() 77,170() 81,900 86,700 85,000 70,000 78,000() 68,000() 94,000() 63,600() 69,500 * 21, ; 20. :, : o 2 (140 45), , ,. o 2156,000 ( ) (:, 2000 ),. - 32,200 55,600 (:, ). 3) o 1,050,

8 2. 1) o, () ( ) , 124, ( ) 76, ( ) 60. o 4, 3, 8, ,257, ( )6,500, ( ) 2,600, ( ) 2,500. < 2-2> () * ( ) 216 6,500, 124 7,257 ( ) 76 2,600 ( ) 60 1,650 ( ) 40 2,200 ( ) 35 2,500 :, ( ) *. :,

9 2) o (),. o 25,000 45,000, 30,000 60,000, 58,000 83, (1 ). < 2-3> : ( ) 27,000 Sup er Talk Talk 35,000 5,000-25,000 English-Encounters 30,000 5,000 - ( ) 30,000 33,000 5,000 - ( ) 30,000 35, , ,000 (10) ( ) 40, ,000 (14) 45,000 5,000 - ( ) - 20, ( ) ( ) - 20, ( ) :, ) o 1,

10 - 4,. -. < 2-4> 1 * ( ) , ,990 ( ) ( ) ,600 4 ( ) ,500 ( ) ,100 () 4 ( )1 / ,000 ( ) 30 2,31 3,000 4 *, ( ). :,

11 . o (460) 170, 287, 21 (,.) 1. 1) o (170, ) %, %, % < 3-1> (46) 44.4 (75) 28.5 (48) n=169 o %, %, % (30) < 3-2> (67) (46) (18) n=

12 2) o %, %, % < 3-3> (32) 40.0 (48) 29.2 (35) 4.1 (5) n=120 o %, %, %. < 3-4> (60) 28.4 (46) 22.9 (37) 7.4 (12) 4.3 (7) n=162 3) o 46.4%, 28.6%, 25.0%. < 3-5> (48) 25.0 (42) 46.4 (78) n=

13 4) o 27.5%, 25.7%, 16.2%, 9.6%, 7.8%. < 3-6> 27.5 (46) 25.7 (43) 16.2 (27) 9.6 (16) 7.8 (13) 3.6 (6) 9.6 (16) n=167 5) o 61.7%, 38.3%. < 3-7> 4.8 (8) 56.9 (95) 35.3 (59) 3.0 (5) n=167 6) o 69.6%, 11.9%

14 < 3-8> 69.6 (117) 11.9 (20) 18.5 (31) n= %, 11.1%, 10.3%. < 3-9> 74.4 (87) 11.1 (13) 10.3 (12) 2.6 (3) 1.7 (2) n=117 *..,.. OOO ) o %

15 < 3-10> 20.7 (34) 79.3 (130) n= %, 20.0%, 17.5%. < 3-11> ( ) * 32.5 (13) 20.0 (8) 17.5 (7) 10.0 (4) 20.0 (8) n=40 *:, %, 29.4%, 5.9% (19) < 3-12> (10) (2) 8.8 (3) n=

16 2. 1) o (287, ) %, 2 7.7%, 3 4.6%. < 3-13> : () (250) 7.7 (22) 4.6 (13) n=285 o %, %, %, % < 3-14> (93) 25.9 (71) 12.0 (33) 10.9 (30) 17.3 (47) n=274 o %, %, %, %. < 3-15> (87) 30.3 (82) 21.4 (58) 16.2 (44) n=

17 2) o 50.8%, 29.3%, 9.4% (146) < 3-16> (84) (27) (30) n=287 3) o 59.2%, 40.8%. < 3-17> 2.3 (7) 56.9 (163) 39.5 (113) 1.3 (4) n=287 4) o 70.7%, 9.4%. < 3-18> 70.7 (195) 9.4 (26) 19.9 (55) n=

18 - 83.1%, 9.2%, 5.1%. < 3-19> 83.1 (162) 9.2 (18) 5.1 (10) 2.1 (4) 0.5 (1) n=195 * OOO OO! OOO OOOOO. OOOO,. 5) o %. < 3-20> 22.0 (63) 78.0 (224) n= %, 13.5%, 12.2%, 10.8%

19 < 3-21> ( ) * 43.2 (32) 13.5 (10) 12.2 (9) 10.8 (8) 20.3 (15) n=74 *:, %, 31.7%, 20.6% (27) < 3-22> (20) (13) (3) n=

20 3. 1) o (170, ) 1 101, %, %, %, %. < 3-23> (21) (73) (51) (23) n= ,458, 108,300, 71,079. < 3-24> : () + 122,458 (48) 71,079 (38) 108,300 (75) n=161 - '100' 79,500, '200' 100,817, '300' 106,978, '400' 119,071,. < 3-25> : () , , , ,071 n=164 (31) (60) (45) (28)

21 o 66.7%, 33.3%. < 3-26> 1.8 (3) 31.5 (52) 61.2 (101) 5.5 (9) n=165 o 50.8%(n=107). 2) o (287) 1 49, %, %, %, %. < 3-27> (89) (134) (48) (10) n=281 - '100' 44,500, '200 ' 48,412, '300 ' 52,594, '400 ' 61,115. < 3-28> : () ,500 48,412 52,594 61,115 n=278 (74) (114) (64) (26)

22 o 69.6%, 30.3%. < 3-29> 0.7 (2) 29.6 (80) 64.8 (175) 4.8 (13) n=270 o 33.7%(n=191). 3) * (* ) o (460) 233,723 ( 1.3 ), 1 (317) 189, %, %, %, % (80) (140) < 3-30> (115) (67) (54) : () n=456 o (460) 88,402 (

23 1.3 ), 1 71, %, %, %, % (148) < 3-31> (166) (118) (23) n=455 o %(n=314). o, (, ) 80,503, 85,092, 57,535, (,,, ) 66,474, 50,794, (,, ) 61,452 ( 1.3 ). < 3-32> (, ) 88,402 80,503 85,092 n=455 n=291 n=238 (,, (,,, ) ) 66,474 50,794 61,452 n=133 n=102 n=52 : () 57,535 n= ,723 n=456-1, 68,338, 72,578, 54,856, (,,, ) 59,148, 45,678, (,, ) 57,

24 < 3-33> (1) (, ) 71,498 68,338 72,578 n=316 n=194 n=154 (,, (,,, ) ) 59,148 45,678 57,653 n=81 n=59 n=36 : () 54,856 n=80 189,583 n=

25 4. 1) o 92.6% '.'. < 3-34> (167) (235) (32) n=434 o 50.4%. < 3-35> 8.8 (40) 41.6 (189) 47.6 (216) 2.0 (9) n=454 -, %, %, %, %. < 3-36> ( ) (4) 40.0 (42) 52.4 (55) 3.8 (4) (105) (14) 37.2 (68) 53.6 (98) 1.6 (3) (183) (14) 47.7 (51) 38.3 (41) 0.9 (1) (107) (8) 47.1 (24) 35.3 (18) 2.0 (1) (51)

26 2) o 76.2%, 23.8%. < 3-37> 11.9 (54) 64.3 (291) 22.7 (103) 1.1 (5) n=453 -, %, %, %, %. < 3-38> ( ) (91) (14) (105) (134) (48) (182) (82) (26) (108) (33) (18) (51) 3) o ' ' 56.8%, ' ' 30.2%, ' ' 7.1%

27 < 3-39> 30.2 (136) 56.8 (256) 7.1 (32) 6.0 (27) n=451 -, %, %, %, %. < 3-40> ( ) (24) 55.3 (57) 7.8 (8) 13.6 (14) (103) (44) (117) (17) (4) (182) (45) (50) (7) (6) (108) (20) (29) (2) (51) 4) o 36.8%, 24.4%, 20.2%, ' ' 12.2%

28 < 3-41> (166) (110) (91) (19) (10) n= (55)

29 . 1. o 38.3% %, 74.4%, 11.1%, 10.3%. o 40.8% %, 83.1%, 9.2%, 5.1%. o, ( ), ( ), (). * : ( ). ( , )

30 - : : 2. o (170) 1 101,765, (287) 149, (460) 88,402 ( 1.3 ), 1 (317) 71,498. o 76.2% %, 69.6%. o ' ' (56.8%) ' ' (30.2%). - '.' (92.6% )

31 o 73.4%, (36.8%), (24.4%), (12.2%). - 3, 4 1, 5, 6 2, 2 3. o,. -,,. o o ( )

32 <1> : ( ) 27,000 Super Talk Talk 35,000 25,000 ( ) ,000 5,000-6,500 27,000 30,000 22,000 * ( ) : 25,000 English-Encounters 30, : 7,257 25,000 25, () (: 32,000 5, () 2,600 ) 23,000 19,000 *( ): ( ) 1,2 30,000 33,000 27,000 ( ) 76 27,000 2,600 25,000 5,000-30,000 35,000 30,000 30,000 35,000 27,000 ( ) 60 1,650 27, ,000 30,000 30, ,000 40,000 - (1) (10) ( ) ,000 40,000 - (2) (14) 2,200 45,000 5,000 (3) ( ) 35 2,500-20, ( ) ( ) , ( )

33 <2> o 1) - 2) - 3),, -, 4) - - o - (,, - ) , % - 10%

๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ ์‹œํ–‰๋‚ด๊ทœ 2015.07.01์ œ์ •,๋‚ด๊ทœ ์ œ84ํ˜ธ ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ์ )์ด ๋‚ด๊ทœ๋Š” ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ(์ดํ•˜ ๊ณต๋‹จ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์ง์›์˜ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ ์‹œํ–‰์— ํ•„์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ทœ์ •ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ2์กฐ(์šฉ์–ด์˜ ์ •์˜)1 ์‹œ๊ฐ„์ œ๊ทผ๋ฌด ๋ผ ํ•จ์€ ์ฃผ 40์‹œ๊ฐ„๋ณด๋‹ค ์งง์€

๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ ์‹œํ–‰๋‚ด๊ทœ 2015.07.01์ œ์ •,๋‚ด๊ทœ ์ œ84ํ˜ธ ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ์ )์ด ๋‚ด๊ทœ๋Š” ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ(์ดํ•˜ ๊ณต๋‹จ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์ง์›์˜ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ ์‹œํ–‰์— ํ•„์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ทœ์ •ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ2์กฐ(์šฉ์–ด์˜ ์ •์˜)1 ์‹œ๊ฐ„์ œ๊ทผ๋ฌด ๋ผ ํ•จ์€ ์ฃผ 40์‹œ๊ฐ„๋ณด๋‹ค ์งง์€ ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ์‹œํ–‰๋‚ด๊ทœ ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ ์‹œํ–‰๋‚ด๊ทœ 2015.07.01์ œ์ •,๋‚ด๊ทœ ์ œ84ํ˜ธ ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ์ )์ด ๋‚ด๊ทœ๋Š” ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ(์ดํ•˜ ๊ณต๋‹จ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์ง์›์˜ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ ์‹œํ–‰์— ํ•„์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ทœ์ •ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ2์กฐ(์šฉ์–ด์˜ ์ •์˜)1 ์‹œ๊ฐ„์ œ๊ทผ๋ฌด ๋ผ ํ•จ์€ ์ฃผ 40์‹œ๊ฐ„๋ณด๋‹ค ์งง์€ ์‹œ๊ฐ„ ๊ทผ๋ฌดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋งํ•˜๋ฉฐ,๊ฐ ํ˜ธ์™€ ๊ฐ™์ด ๊ตฌ๋ถ„ํ•œ๋‹ค. 1.์ „์ผ์ œ

More information

2016-01-29 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ์กฐ์‚ฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ถ€์˜ ๊ฒฝ์กฐ์‚ฌ๋น„ ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ 50,000 2016-02-01 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ์ธ์‚ฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ถ•ํ•˜๋‚œ ์›์˜ˆ ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ 50,000 2016-02-01 ์‹ ์ž„ ๋ณธ๋ถ€์žฅ ํ™˜์˜ ๋ฐ ๊ฒฉ๋ ค ๊ตฌ์ง‘ ๋ณธ๋ถ€์žฅ ๋“ฑ 110,000 2016-02-02 ๋„์˜ํšŒ ์—…๋ฌด๋ณด๊ณ  GS

2016-01-29 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ์กฐ์‚ฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ถ€์˜ ๊ฒฝ์กฐ์‚ฌ๋น„ ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ 50,000 2016-02-01 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ์ธ์‚ฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ถ•ํ•˜๋‚œ ์›์˜ˆ ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ 50,000 2016-02-01 ์‹ ์ž„ ๋ณธ๋ถ€์žฅ ํ™˜์˜ ๋ฐ ๊ฒฉ๋ ค ๊ตฌ์ง‘ ๋ณธ๋ถ€์žฅ ๋“ฑ 110,000 2016-02-02 ๋„์˜ํšŒ ์—…๋ฌด๋ณด๊ณ  GS 2016๋…„ 1/4๋ถ„๊ธฐ ๊ธฐ๊ด€์šด์˜ ์—…๋ฌด์ถ”์ง„๋น„ ๊ณต๊ฐœ์ž๋ฃŒ ๊ฒฝ๊ธฐ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ข…ํ•ฉ์ง€์›์„ผํ„ฐ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ (๋‹จ์œ„ : ์›) 2016-01-04 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ์ธ์‚ฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ถ•ํ•˜๋‚œ ์›์˜ˆ ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ 50,000 2016-01-05 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ์ธ์‚ฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ถ•ํ•˜๋‚œ ์›์˜ˆ ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ 50,000 2016-01-06 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ๋ถ€๋ฒค์ฒ˜์„ผํ„ฐ ํ™๋ณด ๋“ฑ ์—…๋ฌดํ˜‘์˜ ๋„ ํŒ€์žฅ ๋“ฑ 100,000 2016-01-08 ์œ ๊ด€๊ธฐ๊ด€ ํ–‰์‚ฌ์—

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20534B20C0CEC5CF20C3A4BFEBC0C720B8F0B5E720B0CD>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20534B20C0CEC5CF20C3A4BFEBC0C720B8F0B5E720B0CD> SK๊ทธ๋ฃน ์ธํ„ด ์ฑ„์šฉ์˜ ๋ชจ๋“  ๊ฒƒ 2010๋…„ 04์›” 06์ผ(ํ™”) ์ธ์‚ฌPR์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์œคํ˜ธ์ƒ 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง SK๊ทธ๋ฃน ์ฑ„์šฉ์˜ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ๋ณ€ํ™”๋Š” ๊ธฐ์กด์˜ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์˜ ์ •๊ทœ์ง ๊ณต์ฑ„์—์„œ ์ธํ„ด์‹ญ์„ ํ†ตํ•œ ์ฑ„์šฉํ˜•ํƒœ๋กœ ๋ฐ” ๋€Œ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ธํ„ด์‹ญ์€ 7~8์›” ๋‘ ๋‹ฌ๊ฐ„ ์ธํ„ด์‹ญ์„ ์‹œํ–‰ํ•œ ๋‹ค์Œ ์„ฑ๊ณผ๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์ธ์žฌ๋ฅผ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์— ์ •๊ทœ์ง์œผ๋กœ ์„ ๋ฐœํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ์ด ์ œ๋„๋Š” ์‹ค์ œ ์—…๋ฌด ๋Šฅ๋ ฅ์ด ๊ฒ€์ฆ๋œ

More information

5 (๋ถ€ํ„ฐ / ๊นŒ์ง€ / ์œ„ํ•ด์„œ / ๋งŒ) 1 ์ดˆ๋“ฑํ•™์ƒ ์•„์ด๋“ค๊นŒ์ง€ ํœด๋Œ€์ „ํ™”๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‹œ๋Œ€๋‹ค. 2 ์š”๋ฆฌ๋Š” ๋‹ค ๋๊ณ  ์ด์ œ ์•„๋ฒ„์ง€๊ฐ€ ๋Œ์•„์˜ค์‹œ๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๊ธฐ๋งŒ ํ•˜๋ฉด ๋œ๋‹ค. 3 ์ด์•ผ๊ธฐํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ๊ฒƒ์ด ๋งŽ์•„์„œ ๋ฌด์—‡๋ถ€ํ„ฐ ๋งํ•ด์•ผ ์ข‹์„์ง€ ๋ชฐ ๋ผ ๋‚œ์ฒ˜ํ•ฉ 4 ๋…ผ๋ฌธ์„ ์“ฐ๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ๋ชจ์•„

5 (๋ถ€ํ„ฐ / ๊นŒ์ง€ / ์œ„ํ•ด์„œ / ๋งŒ) 1 ์ดˆ๋“ฑํ•™์ƒ ์•„์ด๋“ค๊นŒ์ง€ ํœด๋Œ€์ „ํ™”๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‹œ๋Œ€๋‹ค. 2 ์š”๋ฆฌ๋Š” ๋‹ค ๋๊ณ  ์ด์ œ ์•„๋ฒ„์ง€๊ฐ€ ๋Œ์•„์˜ค์‹œ๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๊ธฐ๋งŒ ํ•˜๋ฉด ๋œ๋‹ค. 3 ์ด์•ผ๊ธฐํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ๊ฒƒ์ด ๋งŽ์•„์„œ ๋ฌด์—‡๋ถ€ํ„ฐ ๋งํ•ด์•ผ ์ข‹์„์ง€ ๋ชฐ ๋ผ ๋‚œ์ฒ˜ํ•ฉ 4 ๋…ผ๋ฌธ์„ ์“ฐ๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ๋ชจ์•„ 1 ๋ถ€ ์ƒํ™œ์˜ ์„ธ์‹œ๊ธฐ Part 1์›” 1์ผ๋ถ€ํ„ฐ 1์›” 3์ผ๊นŒ์ง€๋ฅผ ์ƒ๊ฐ€๋‹ˆ์น˜( ไธ‰ ใŒ ๆ—ฅ ), 1์›” 7์ผ๊นŒ์ง€๋ฅผ ๋งˆ ์“ฐ๋…ธ์šฐ์น˜( ๆพ ใฎ ๅ†… )๋ผ๊ณ  ๋ถ€๋ฅด๋ฉฐ ์ด ๊ธฐ๊ฐ„์„ ์‡ผ๊ฐ€์“ฐ( ๆญฃ ๆœˆ ) ๋ผ๊ณ  ํ•ฉ ๊ฐ„์ง€์“ฐ( ๅ…ƒ ๆ—ฅ )๋Š” ๊ตญ๊ฒฝ์ผ์ด๋ฉฐ ๊ด€๊ณต์„œ๋‚˜ ์€ํ–‰์€ 12์›” 29์ผ์—์„œ 1์›” 3 ์ผ๊นŒ์ง€ ์‰ฝ ์˜ˆ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ผ ๋…„์˜ ์ฒซ๋‚ ์ธ 1์›” 1์ผ ๊ฐ„์ง€์“ฐ( ๅ…ƒ ๆ—ฅ ) ๋Š” ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ์ƒ๋ช… ์„ ์ฃผ๋Š” ๋„์‹œ๊ฐ€๋ฏธ(

More information

1 ๋Œ€ํ‘œ๊ณต์•ฝ์ดํ–‰๋„ 64% 58.4% 52% ๋“ฑ 4.2% 1 ์ „๋ฐ˜์ ์ธ์˜์ •ํ™œ๋™ ๋ฐฐ๋•๊ด‘ A B C ๊ตญํšŒ์˜์› (๋ถ€์‚ฐ์ผ๋ณด 2015.9.10.) 60% 45.1% 42% ๋“ฑ 1 ๊ตญํšŒ์˜์› ๋“ฑ ํ•ด์šด๋Œ€๊ตฌ๊ฐ€ ๋ถ„๊ตฌ๋  ๋•Œ ๋งŽ์€ ์กฐ์–ธ์ด ์žˆ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ์ €๋”๋Ÿฌ ์ž˜ ์‚ฌ๋Š” ๋™๋„ค๋ฅผ ์„ ํƒํ•˜๋ผ๊ณ 

1 ๋Œ€ํ‘œ๊ณต์•ฝ์ดํ–‰๋„ 64% 58.4% 52% ๋“ฑ 4.2% 1 ์ „๋ฐ˜์ ์ธ์˜์ •ํ™œ๋™ ๋ฐฐ๋•๊ด‘ A B C ๊ตญํšŒ์˜์› (๋ถ€์‚ฐ์ผ๋ณด 2015.9.10.) 60% 45.1% 42% ๋“ฑ 1 ๊ตญํšŒ์˜์› ๋“ฑ ํ•ด์šด๋Œ€๊ตฌ๊ฐ€ ๋ถ„๊ตฌ๋  ๋•Œ ๋งŽ์€ ์กฐ์–ธ์ด ์žˆ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ์ €๋”๋Ÿฌ ์ž˜ ์‚ฌ๋Š” ๋™๋„ค๋ฅผ ์„ ํƒํ•˜๋ผ๊ณ  ์ฑ…์žํ˜• ์„ ๊ฑฐ๊ณต๋ณด ์ œ20๋Œ€ ๊ตญํšŒ์˜์› ์„ ๊ฑฐ ํ•ด์šด๋Œ€(์„) ์„ ๊ฑฐ๊ตฌ ์ด์ œ๋Š” ๋“œ๋ฆผ์‹œํ‹ฐ(์ œ2์„ผํ…€)! ๋ฐฐ๋•๊ด‘ 1 ๋Œ€ํ‘œ๊ณต์•ฝ์ดํ–‰๋„ 64% 58.4% 52% ๋“ฑ 4.2% 1 ์ „๋ฐ˜์ ์ธ์˜์ •ํ™œ๋™ ๋ฐฐ๋•๊ด‘ A B C ๊ตญํšŒ์˜์› (๋ถ€์‚ฐ์ผ๋ณด 2015.9.10.) 60% 45.1% 42% ๋“ฑ 1 ๊ตญํšŒ์˜์› ๋“ฑ ํ•ด์šด๋Œ€๊ตฌ๊ฐ€ ๋ถ„๊ตฌ๋  ๋•Œ ๋งŽ์€ ์กฐ์–ธ์ด ์žˆ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ์ €๋”๋Ÿฌ ์ž˜ ์‚ฌ๋Š” ๋™๋„ค๋ฅผ ์„ ํƒํ•˜๋ผ๊ณ 

More information

61ํ˜ธ 2 ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด ์œ„์›์žฅ ์„ ๊ฑฐ ์ง„ํ–‰ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด 7๊ธฐ ์ง€๋„๋ถ€ ์„ ๊ฑฐ๊ฐ€ 3ํŒŒ์ „์œผ๋กœ ์น˜๋Ÿฌ ์ง„ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด ์ค‘์•™์„ ๊ฑฐ๊ด€๋ฆฌ์œ„์›ํšŒ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, 28 ์ผ ์˜คํ›„ 6์‹œ ๋งˆ๊ฐํ•œ ํ›„๋ณด๋“ฑ๋ก ๊ฒฐ๊ณผ 7๊ธฐ ์œ„์›์žฅ- ์‚ฌ๋ฌด์ด์žฅ ํ›„๋ณด์— ์ด 3๊ฐœ ํ›„๋ณด์กฐ๊ฐ€ ๊ด€๋ จ ์„œ๋ฅ˜๋ฅผ ์ œ์ถœํ–ˆ ์‹ ์Šน์ฒ  ์ „ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด ๋ถ€์œ„์›์žฅ(64๋…„์ƒ

61ํ˜ธ 2 ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด ์œ„์›์žฅ ์„ ๊ฑฐ ์ง„ํ–‰ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด 7๊ธฐ ์ง€๋„๋ถ€ ์„ ๊ฑฐ๊ฐ€ 3ํŒŒ์ „์œผ๋กœ ์น˜๋Ÿฌ ์ง„ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด ์ค‘์•™์„ ๊ฑฐ๊ด€๋ฆฌ์œ„์›ํšŒ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, 28 ์ผ ์˜คํ›„ 6์‹œ ๋งˆ๊ฐํ•œ ํ›„๋ณด๋“ฑ๋ก ๊ฒฐ๊ณผ 7๊ธฐ ์œ„์›์žฅ- ์‚ฌ๋ฌด์ด์žฅ ํ›„๋ณด์— ์ด 3๊ฐœ ํ›„๋ณด์กฐ๊ฐ€ ๊ด€๋ จ ์„œ๋ฅ˜๋ฅผ ์ œ์ถœํ–ˆ ์‹ ์Šน์ฒ  ์ „ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด ๋ถ€์œ„์›์žฅ(64๋…„์ƒ ๊ณต๊ณต์šด์ˆ˜๋…ธ์กฐ ๊ฒฝ๋‚จ์ง€์—ญ๋ณธ๋ถ€ 61ํ˜ธ KOREAN PUBLIC & SOCIAL SERVICES WORKERS UNIONS KYUNGNAM REGIONAL COUNCIL ์ฐฝ์›์‹œ ์„ฑ์‚ฐ๊ตฌ ์ƒ๋‚จ๋™ 28-1๋ฒˆ์ง€ ๋…ธ๋™๋ณต์ง€๊ด€ 4์ธต ์ „ํ™” 055)282-5345 ํŒฉ์Šค 284-5344 ๋ฐœํ–‰์ธ ๋ฐฑ ์ข… ์šฑ ๋ฐœํ–‰์ผ 2013๋…„ 7์›” 10์ผ HTTP://KPSU.NET ๊ฒฝ๋‚จ์ง€์—ญ๋ณธ๋ถ€ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ

More information

ํ•˜๋ฃจ์— 2์‹œ๊ฐ„ ๋˜๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๋งค์ผ ์™”๋‹ค ๊ฐ”๋‹ค ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์‰ฝ์ง€๋Š” ์•Š์•˜์œผ๋‚˜, ์ €๋Š” ๋‹ค๋‹ˆ๋Š” ๋™์•ˆ ๋‚˜๋ฆ„์˜ ์ฒด๋ ฅ์ด ๊ธธ๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€ํ•˜์ฒ ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๋Š” ์•ฝ 40๋ถ„ ์ •๋„ ์‹œ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋…น์Œํ•œ ๊ฒƒ์„ ๋“ค์œผ๋ฉด์„œ ๊ตณ์ด ์ฑ…์„ ๋ณด์ง€ ์•Š๊ณ ๋„ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋ณต ์Šตํ•จ์œผ๋กœ์จ ์‹œ๊ฐ„์„ ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ

ํ•˜๋ฃจ์— 2์‹œ๊ฐ„ ๋˜๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๋งค์ผ ์™”๋‹ค ๊ฐ”๋‹ค ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์‰ฝ์ง€๋Š” ์•Š์•˜์œผ๋‚˜, ์ €๋Š” ๋‹ค๋‹ˆ๋Š” ๋™์•ˆ ๋‚˜๋ฆ„์˜ ์ฒด๋ ฅ์ด ๊ธธ๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€ํ•˜์ฒ ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๋Š” ์•ฝ 40๋ถ„ ์ •๋„ ์‹œ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋…น์Œํ•œ ๊ฒƒ์„ ๋“ค์œผ๋ฉด์„œ ๊ตณ์ด ์ฑ…์„ ๋ณด์ง€ ์•Š๊ณ ๋„ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋ณต ์Šตํ•จ์œผ๋กœ์จ ์‹œ๊ฐ„์„ ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ 2๋…„์ฐจ ๋™์ฐจ ํ•ฉ๊ฒฉ์ƒ์˜ ํ•ฉ๊ฒฉ์ˆ˜๊ธฐ ์ œ31ํšŒ ๊ด€์„ธ์‚ฌ ์‹œํ—˜ ํ•ฉ๊ฒฉ์ž ๊ด€์„ธ์‚ฌ ์†Œ์œคํ˜œ๋‹˜ I. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ ์•ฝ 1๋…„ ์ „์— ์—ฌ๋Ÿฌ ํ•ฉ๊ฒฉ ์ˆ˜๊ธฐ๋ฅผ ์ฝ์œผ๋ฉด์„œ ๋งˆ์Œ์„ ๋‹ค์žก์•˜๋˜ ๊ฒŒ ์–ผ๋งˆ ์ „์˜ ์ผ์ฒ˜๋Ÿผ ๋Š๊ปด์ง€๋Š”๋ฐ, ์ œ๊ฐ€ ์ง€๊ธˆ ํ•ฉ๊ฒฉ์ˆ˜๊ธฐ๋ฅผ ์“ฐ๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ฏฟ๊ธฐ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ ๋‹ค. ํ•œ ์—†์ด ๋ถ€์กฑํ•œ ์ˆ˜ํ—˜์ƒํ™œ์ด์—ˆ์ง€๋งŒ, ์ œ๊ฐ€ ํ’€์–ด๋‚ด๋Š” ์ƒํ™œ ์†์—์„œ ์ด ๊ธ€์„ ์ฝ๋Š” ๋ถ„๋“ค์ด ์กฐ๊ธˆ์ด๋ผ๋„ ๋„์›€์„ ์–ป๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋Š” ๋งˆ์Œ์—

More information

ๆญฏ์„ธ๋Œ€๊ฐˆ๋“ฑ๊ตญ๋ฏผ์กฐ์‚ฌ97.PDF

ๆญฏ์„ธ๋Œ€๊ฐˆ๋“ฑ๊ตญ๋ฏผ์กฐ์‚ฌ97.PDF 2004. 4 2030, 40, 5060-2030, 40, 5060 2030405060 ( + ),. 203021.9%, 40 40.0%, 5060 50.0%, 506020302 -,,, 2030 5060 3 (2030 17.2%, 4013.1%, 5060 6.4%) 203040( 71.2%, 56.2%) 5060 (56.6%) 2030 (49.3%) (50.7%),

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document 1. ์˜์‹๊ณก, ํ–‰์‚ฌ๊ณก, ์‹œ์ƒ๊ณก, ํŒกํŒŒ๋ ˆ 2. ์• ์ฐฝ๊ณก ๋ชจ์Œ 3. ์ œ๋ชฉ๋ณ„ ๋ชจ์Œ 4. ๋™์š”, ๋งŒํ™”์˜ํ™” ์ฃผ์ œ๊ณก, ๊ฒฝ์Œ์•…, ํšจ๊ณผ์Œ 5. ๋ฏผ์š”, ๊ฐ€๊ณก, ๊ตฐ๊ฐ€, ์บ๋กค 6. Pop Song 7. English Kids Song 8. ์ผ๋ณธ๊ณก ํ•œ๊ธ€์ธํ„ฐ๋„ท์ฃผ์†Œ : ๋ฐ˜์ฃผ๊ธฐ ๋…ธ๋ž˜๋ชฉ๋ก์ง‘ ๋ฐ ๋…ธ๋ž˜๋ฐ˜์ฃผ๊ธฐ์— ์ˆ˜๋ก๋œ ๊ณก์€ ์‚ฌ์ „์˜ˆ๊ณ ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ ๋˜๋Š” ์‚ญ์ œ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 4532 4530 2491

More information

2๊ตฐ์œ„๊ฒŒ์‹œํŒ 204.. ๋ถ€ํ„ฐ ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ ์ „๋ฉด์‚ฌ์šฉ 204.. ๋ถ€ํ„ฐ ๋ชจ๋“  ์ฃผ์†Œ๋Š” ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ๋กœ๋งŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ฒŒ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ ํ‘œ๊ธฐ๋ฐฉ๋ฒ• ์˜ˆ์‹œ ์œ ํ˜• ์ง€๋ฒˆ์ฃผ์†Œ ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ ๋‹จ๋…์ฃผํƒ ๊ณต๋™์ฃผํƒ (์•„ํŒŒํŠธ ๋“ฑ) ๊ตฐ์œ„๊ตฐ ๊ณ ๋กœ๋ฉด ํ•™์„ฑ๋ฆฌ 307 ๊ตฐ์œ„๊ตฐ ๊ตฐ์œ„์ ์„œ๋ถ€๋ฆฌ 255 OO์•„ํŒŒํŠธ O๋™ OO

2๊ตฐ์œ„๊ฒŒ์‹œํŒ 204.. ๋ถ€ํ„ฐ ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ ์ „๋ฉด์‚ฌ์šฉ 204.. ๋ถ€ํ„ฐ ๋ชจ๋“  ์ฃผ์†Œ๋Š” ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ๋กœ๋งŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ฒŒ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ ํ‘œ๊ธฐ๋ฐฉ๋ฒ• ์˜ˆ์‹œ ์œ ํ˜• ์ง€๋ฒˆ์ฃผ์†Œ ๋„๋กœ๋ช…์ฃผ์†Œ ๋‹จ๋…์ฃผํƒ ๊ณต๋™์ฃผํƒ (์•„ํŒŒํŠธ ๋“ฑ) ๊ตฐ์œ„๊ตฐ ๊ณ ๋กœ๋ฉด ํ•™์„ฑ๋ฆฌ 307 ๊ตฐ์œ„๊ตฐ ๊ตฐ์œ„์ ์„œ๋ถ€๋ฆฌ 255 OO์•„ํŒŒํŠธ O๋™ OO ๊ตฐ ์œ„ ๊ตฐ GUN WIGUN ๋ฐ˜์ƒํšŒ๋ณด ์ œ440ํ˜ธ 203. 07์›” ์—ฌ๋ฆ„์„ ์žŠ์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ตฐ์œ„์žฅ๊ณกํœด์–‘๋ฆผ ์–ด๋ฆฐ์ด ๋ฌผ๋†€์ด์žฅ ๊ฐœ์žฅ ์œ„ ์น˜ : ๊ตฐ์œ„๊ตฐ ๊ณ ๋กœ๋ฉด ์žฅ๊ณกํœด์–‘๋ฆผ๊ธธ95 ๋ฉด ์  : 26 ha ์ˆ˜์šฉ์ธ์› : ์ตœ๋Œ€500๋ช…/์ผ ์ตœ์  300๋ช…/์ผ ๋ถ€๋Œ€์‹œ์„ค : ์ˆ™๋ฐ•์‹œ์„ค5์ข…/2๋™ ํŽธ์˜์‹œ์„ค ๊ฐœ์†Œ ๋ฌธ ์˜ : 054380637 3829925 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ : www janggok.co.kr

More information

ํ˜ผ์ž์„œ ๊พธ๋Š” ๊ฟˆ์€ ๊ฟˆ์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜์ง€๋งŒ, ์—ฌ๋Ÿฟ์ด ๊พธ๋Š” ๊ฟˆ์€ ํ˜„์‹ค์ด ๋˜๊ฒŒ ํ•œ๋‹ค. ์•„๋น ๊ฐ€ ๋‚˜๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๊ธฐ๋Š” ํ–ˆ์–ด? ์น˜๋ฃŒ๋‚˜ ํ•˜์„ธ์š”. ๊ฒฌ๋””๋Š” ๊ฑด ๋‚ด๊ฐ€ ํ•˜๋ฉด ๋˜๋‹ˆ๊นŒ. ๋„ˆํฌ๋“ค์€ ์—„๋งˆ๋ผ๋„ ์žˆ์ง€๋งŒ ๋‚œ ๋‚จํŽธ์„ ์žƒ์–ด ๋‚  ์ง€ํƒฑํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค๊ณ ! ์™œ ์šฐ๋ฆฐํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€๋ฐ ๋ชปํ•˜๋Š” ๊ฒŒ ๋งŽ์•„? ์—ฌ๋ณด, ๋‚ด ๊ณ์— ์˜ค๋ž˜์˜ค๋ž˜ ๋จธ๋ฌผ๋Ÿฌ ์ค˜์•ผ ํ•ด์š”. ์‚ฌ๋ž‘ํ•ด์š”. ์•„๋น , ์•„๋น ์˜ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๋Š” ์ฒซ์งธ ๋”ธ ์ƒ ๋ฐ›์•˜์–ด. ์•„๋น ,

More information

0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 A B C 4.31 4.30 4.30 4.29 4.29 4.28 4.28 4.27 4.27 4.26 4.26 6 5 4 3 2 1 0 รยพ ยผรถ St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 ยณ รƒยผยผรถ รยพ ยผรถ 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20

More information

1๊ณผ ์ฒซ ์ˆ˜์—…

1๊ณผ ์ฒซ ์ˆ˜์—… 1 1๊ณผ ๊ฒฝ ํ—˜ ํ•œ๊ตญ์—์„œ์˜ ๊ฒฝํ—˜ ์ค‘์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๊ธฐ์–ต์— ๋‚จ๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋ฌด์—‡์ž…๋‹ˆ๊นŒ? 1๊ณผ 2 ์ฃผ์ œ ์–ดํœ˜ ๋‹ค์Œ์€ ์œ ํ•™ ์ƒํ™œ ์ค‘ ํ•ด ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ฒดํ—˜๋“ค์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ด€๊ณ„์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ์•„ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜์„ธ์š”. ๊ฐ€) ๋†€์ด๊ณต์› 1) ํ•œ๊ตญ์˜ ์ „ํ†ต ๋ฌธํ™” ์ฒดํ—˜ ๋‚˜) ๊ณ ๊ถ ๊ด€๋žŒ ๋‹ค) TV ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ฐฉ์ฒญ ๋ผ) ์ฐœ์งˆ๋ฐฉ ์ฒดํ—˜ ๋งˆ) ํ™ˆ์Šคํ…Œ์ด 2) ํ•œ๊ตญ์˜ ํ˜„๋Œ€ ๋ฌธํ™” ์ฒดํ—˜ ๋ฐ”) ํ•œ์˜ฅ ๋งˆ์„ ๊ตฌ๊ฒฝ ์‚ฌ) ์‚ฌ๋ฌผ๋†€์ด

More information

๋ชฉ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ ๊ฐœ์š” 09 1. ๋ฐœ๊ฐ„ ๋ชฉ์  10 2. ํ™œ์šฉ ๋ฐฉ๋ฒ• 11 ์ œ2์žฅ ์ €์ž‘๊ถŒ์ด๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€์š” - ์ €์ž‘๊ถŒ ๊ธฐ์ดˆ ํ•™์Šต 13 Contents 1. ์ €์ž‘๋ฌผ์ด๋ž€ 14 2. ์ €์ž‘์ž 14 3. ์ €์ž‘๊ถŒ 15 4. ์ €์ž‘์ธ์ ‘๊ถŒ ๊ธฐํƒ€ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ์ƒ์˜ ๊ถŒ๋ฆฌ 16 5. ์ €์ž‘๊ถŒ์˜ ๋ณ€๋™

๋ชฉ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ ๊ฐœ์š” 09 1. ๋ฐœ๊ฐ„ ๋ชฉ์  10 2. ํ™œ์šฉ ๋ฐฉ๋ฒ• 11 ์ œ2์žฅ ์ €์ž‘๊ถŒ์ด๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€์š” - ์ €์ž‘๊ถŒ ๊ธฐ์ดˆ ํ•™์Šต 13 Contents 1. ์ €์ž‘๋ฌผ์ด๋ž€ 14 2. ์ €์ž‘์ž 14 3. ์ €์ž‘๊ถŒ 15 4. ์ €์ž‘์ธ์ ‘๊ถŒ ๊ธฐํƒ€ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ์ƒ์˜ ๊ถŒ๋ฆฌ 16 5. ์ €์ž‘๊ถŒ์˜ ๋ณ€๋™ ์ €์ž‘๊ถŒ๊ด€๊ณ„์ž๋ฃŒ 2013-05 www.copyright.or.kr ์‹ ์ƒ SW๊ธฐ์—…์„ ์œ„ํ•œ ์ €์ž‘๋ฌผ ํ™œ์šฉ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ ๋ชฉ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ ๊ฐœ์š” 09 1. ๋ฐœ๊ฐ„ ๋ชฉ์  10 2. ํ™œ์šฉ ๋ฐฉ๋ฒ• 11 ์ œ2์žฅ ์ €์ž‘๊ถŒ์ด๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€์š” - ์ €์ž‘๊ถŒ ๊ธฐ์ดˆ ํ•™์Šต 13 Contents 1. ์ €์ž‘๋ฌผ์ด๋ž€ 14 2. ์ €์ž‘์ž 14 3. ์ €์ž‘๊ถŒ 15 4. ์ €์ž‘์ธ์ ‘๊ถŒ ๊ธฐํƒ€ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ์ƒ์˜ ๊ถŒ๋ฆฌ 16 5.

More information

ATC201604281641371_4b486db3-c5e9-426a-8171-fde18f834a67.hwp

ATC201604281641371_4b486db3-c5e9-426a-8171-fde18f834a67.hwp ๋‚จ์–‘์ฃผ์‹œ ๊ณต๊ณ  ์ œ 2016-108 ํ˜ธ ์‹œ๋ฆฝ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘ ์œ„ํƒ์šด์˜์ฒด(์ž) ๋ชจ์ง‘ ์žฌ๊ณต๊ณ  2016. 5. 6.(๊ธˆ) ์ž„์‹œ๊ณตํœด์ผ ์ง€์ •์— ๋”ฐ๋ผ ์˜์œ ์•„๋ณด์œก๋ฒ• ์ œ24์กฐ ์ œ2ํ•ญ ๋ฐ ๋‚จ์–‘์ฃผ์‹œ ์˜์œ ์•„๋ณด์œก์กฐ๋ก€ ์ œ23์กฐ ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜๊ฑฐ ๋‚จ์–‘์ฃผ์‹œ ์‹œ๋ฆฝ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘ ์œ„ํƒ์šด์˜์ฒด(์ž)๋ฅผ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๋ชจ์ง‘ ์žฌ๊ณต๊ณ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2016๋…„ 4์›” 28์ผ ๋‚จ ์–‘ ์ฃผ ์‹œ ์žฅ โ…  ์œ„ํƒ์šด์˜ ๋Œ€์ƒ์‹œ์„ค ์‹œ ์„ค ๋ช…

More information

์‹œ(่ฉฉ) ์™€ ๋…์„œ(่ฎ€ๆ›ธ) _ 1

์‹œ(่ฉฉ) ์™€ ๋…์„œ(่ฎ€ๆ›ธ) _ 1 ์‹œ( ่ฉฉ ) ์™€ ๋…์„œ( ่ฎ€ ๆ›ธ ) _ 1 ๊ณฐ๋Œ์ด ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ์•ˆ๋…•ํ•˜์„ธ์š” ๊ณฐ๋Œ์ด์˜ ๋ธ”๋กœ๊ทธ๋ถ์ž…๋‹ˆ๋‹ค ๋ชฉ์ฐจ 1 ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅ์€ ์—†๋‹ค _ 2012.07.31 9 2 ์ˆจ์–ด ์žˆ๋Š” ๋Šฅ๋ ฅ _ 2012.07.30 10 3 ์šฐํ•™์Šค๋‹˜์˜ [์ผ์ผ๋ช…์ƒ๋ก] ไธญ ์—์„œ 11 4 ์ž‘์€ ๊ฒƒ์—์„œ๋ถ€ํ„ฐ _ 2012.07.29 13 5 '๋‚˜๋Š” ํ‹€๋ฆผ์—†์ด ํ•ด๋‚ผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค' _ 2012.07.27 14 6 ์‚ฌ๋ž‘์˜ ์„ ๋ฌผ

More information

00 แ„‘แ…ญแ„Œแ…ต.indd

00 แ„‘แ…ญแ„Œแ…ต.indd Special Report Global Partnering ๋ฆฌ๋”์Šค ๋‹ค์ด์ œ์ŠคํŠธ ์นด๋ฅดํƒ€ํ—ค๋‚˜ ์œคํ™œ๊ธฐ์œ  ๊ณต์žฅ ์ค€๊ณต์‹ ๋ณต์‹๋‚จ๋…€ ๋‹ˆํŠธ ์˜คํ”ผ์Šค ๋ฃฉ ์Œ์‹์ธ๋ฌธํ•™ ๊ณ ์ง‘์Ÿ์ด ๋‹ฌ๋ž˜๋Š” ๊ฝƒ๊ฒŒ ๋œ์žฅ์ฐŒ๊ฐœ 2015 10 October 2015 vol.490 68 42 60 ํ‘œ์ง€ ์ด์•ผ๊ธฐ ์„ ์„ ํ•˜๊ฒŒ ๋ถˆ์–ด์˜ค๋Š” 10์›”์˜ ๋ฐ”๋žŒ์—์„œ ์ฐจ๊ฐ€์šด ๊ณ„์ ˆ์˜ ๊ธฐ์šด์„ ๋Š๋‚๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ์ด ๊ณ„์ ˆ์€ ๋ฐฑ์‹ ์ฃผ๊ถŒ ํ™•๋ฆฝ์˜

More information

2 ์ข…ํ•ฉ ํ•œ๊ตญ์ผ๋ณด ์„ธ์šด์ƒ๊ฐ€, ๊ทธ๋• ๊ทธ๋žฌ์ง€! ๋“ฑ 4ํŽธ ์„ ์ • ์ข…ํ•ฉ๋ถ€๋ฌธ ์กฐ์„ ์ผ๋ณด ์‹ ์˜ํ˜ธ ์ฐจ์žฅ <2์‚ด ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ, 5๋…„ ์ธ๊ฐ„ ๋ฐ”๋‘‘์„ ๋„˜๋‹ค> ๊ฒฝ์ œ ์‚ฌํšŒ๋ถ€๋ฌธ ๊ฒฝ์ธ์ผ๋ณด ์–ด๊ฐ•๋น„ ๋ฐ•์ค€์˜ ๊ธฐ์ž, ๋ฐ•์„ฑํ˜„ ์ฐจ์žฅ < ์†Œ์œ  ๋ณด๋‹ค๋Š” ๊ณต์œ  ์–ด๋•Œ์š”?> ๋ฌธํ™” ์Šคํฌ์ธ ๋ถ€๋ฌธ ๋Œ€์ „์ผ๋ณด ๊น€ํ•˜์˜ ๊ธฐ์ž <๊ฝƒ์ด ์ง„๋‹ค

2 ์ข…ํ•ฉ ํ•œ๊ตญ์ผ๋ณด ์„ธ์šด์ƒ๊ฐ€, ๊ทธ๋• ๊ทธ๋žฌ์ง€! ๋“ฑ 4ํŽธ ์„ ์ • ์ข…ํ•ฉ๋ถ€๋ฌธ ์กฐ์„ ์ผ๋ณด ์‹ ์˜ํ˜ธ ์ฐจ์žฅ <2์‚ด ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ, 5๋…„ ์ธ๊ฐ„ ๋ฐ”๋‘‘์„ ๋„˜๋‹ค> ๊ฒฝ์ œ ์‚ฌํšŒ๋ถ€๋ฌธ ๊ฒฝ์ธ์ผ๋ณด ์–ด๊ฐ•๋น„ ๋ฐ•์ค€์˜ ๊ธฐ์ž, ๋ฐ•์„ฑํ˜„ ์ฐจ์žฅ < ์†Œ์œ  ๋ณด๋‹ค๋Š” ๊ณต์œ  ์–ด๋•Œ์š”?> ๋ฌธํ™” ์Šคํฌ์ธ ๋ถ€๋ฌธ ๋Œ€์ „์ผ๋ณด ๊น€ํ•˜์˜ ๊ธฐ์ž <๊ฝƒ์ด ์ง„๋‹ค ์šฐ๋ฆฌ์‹œ๋Œ€์˜ ์ฝ๊ธฐ 3๋ฉด ์•ŒํŒŒ๊ณ  ์ˆ ์ž๋ฆฌ ํ† ํฌ 4 5๋ฉด dit.or.kr ์‚ฌ์ง„ํŽธ์ง‘์ƒ 6๋ฉด ํ˜‘ํšŒ ์ฐฝ๋ฆฝ 1967๋…„ 11์›” 1์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ์›”๊ฐ„ ์ œ171ํ˜ธ ๋‹น์‹ ์ด ํ•˜๋Š” ์‹ ๋ฌธํŽธ์ง‘, ๋กœ๋ด‡๋„ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค ์ด๋‹ฌ์˜ ํŽธ์ง‘์ƒ ๋””์ž์ธ์ƒ ์‹ ์„ค ์—ฐ์ค‘๊ธฐํš Tchnology& transmdia ๋ฏธ์ˆ ๊ธฐ์ž ๋Œ€์ƒ 1์‚ฌ 3์ž‘ํ’ˆ ์ด๋‚ด ์•ŒํŒŒ๊ณ ์™€ ์ด์„ธ๋Œ. ์„ธ๊ธฐ์˜ ๋Œ€๊ฒฐ๋กœ ๋Œ€ํ•œ ๋ฏผ๊ตญ 3์›”์ด ๋œจ๊ฑฐ์› ๋‹ค. 22๋…„ ์›”๋“œ์ปต

More information

<C3CAC0FABFEB5FC1F6B5B5BCAD2E687770>

<C3CAC0FABFEB5FC1F6B5B5BCAD2E687770> ํ•™์ƒ์šฉ ์ฒญ๋ ด๊ต์œก ๋งค๋‰ด์–ผ ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์ €ํ•™๋…„์šฉ (1 3ํ•™๋…„) ๊ต์‚ฌ์ง€๋„์„œ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ์šฉ๋ฆฐ(์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ) ์—ฐ ๊ตฌ ์›: ์ „์ข…ํฌ(์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ) ๋ณด์กฐ์—ฐ๊ตฌ์›: ์žฅํฌ์„ (์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ) ๋ฐฑ์ˆ˜ํ˜„(์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ) ์•ˆ์„ ์˜(์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ) ์ „๋ฌธ๊ฐ€์ž๋ฌธ: ์œ ๋ณ‘์—ด(์„œ์šธ๊ต์œก๋Œ€ํ•™๊ต ์œค๋ฆฌ๊ต์œก๊ณผ) ์กฐ๋‚œ์‹ฌ(ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ณผ์ •ํ‰๊ฐ€์›) ์‚ฝ ํ™”: ์˜คํ˜„์ข…(์„œ์šธ ๊ฐœ๋กฑ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต)

More information

2005CG01.PDF

2005CG01.PDF Computer Graphics # 1 Contents CG Design CG Programming 2005-03-10 Computer Graphics 2 CG science, engineering, medicine, business, industry, government, art, entertainment, advertising, education and

More information

370ํ˜ธ-2~7๋ฉด

370ํ˜ธ-2~7๋ฉด [2] ๊ตฌ์˜ํšŒ, ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ๋ฐ ์‚ฐ์—…์‹œ์ฐฐ ์ „๋ฌธ์ง€์‹ ํ•จ์–‘๊ณผ ๋…ธํ•˜์šฐ ์Šต๋“ ๊ณ„๊ธฐ ์ œ235ํšŒ ์„œ์šธ์‹œ์˜ํšŒ ์ •๋ก€ํšŒ ๊ฐœํšŒ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ์˜ํšŒ(์˜์žฅ ํ—ˆ๊ด‘ํƒœ)๋Š” 10์ผ ์ œ235ํšŒ ์ •๋ก€ํšŒ๋ฅผ ๊ฐœํšŒํ•œ ์ œ1์ฐจ ๋ณธํšŒ์˜์—์„œ๋Š” ์ง€๋‚œ 10. 26 ์ผ ๋ณด๊ถ์„ ๊ฑฐ์—์„œ ๋‹น์„ ๋œ ๋ฐ•์›์ˆœ ์‹œ ์žฅ์ด 2012๋…„๋„ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์˜ˆ์‚ฐ์•ˆ๊ณผ ์ œ1ํšŒ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ถ”๊ฐ€๊ฒฝ์ •์˜ˆ์‚ฐ์•ˆ์— ๋Œ€ํ•ด ์‹œ์ •์—ฐ์„ค์„ ํ•  ์˜ˆ์ •์ด๋ฉฐ,

More information

TS 3 .indd

TS 3 .indd for you 2015 3 389 3..,. 2015 3 389 www.ts2020.kr for you QR. TS for you. CONTENTS 2015 3 389 TS 32, 36 2015 TS 38 40 Dr. Car 6, 04 06,, 42 46 A to Z 10 TS 2020 TS 2020 12 CEO,! 14, 32 40 04 06 TS 50,

More information

์•Œ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ”์ด๋Ÿฌ์Šค๋กœ ์ฃฝ์€ ์ž๋“ค์ด ๋‹ค์‹œ ์‚ด์•„๋‚˜ ์‚ฐ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์„ ๊ณต๊ฒฉํ•˜ ๋Š” ๋„์‹œ์—์„œ ์ƒ์กด์ž๋“ค์ด ์‚ฌํˆฌ๋ฅผ ๋ฒŒ์ด๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ์˜ํ™” ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—์„œ, 2014.1.9. ์ œ2014-01-013 FOX '์›Œํ‚น๋ฐ๋“œ 4' 2013.11.9.ํ† , 20:00-22:00 - ๋ฆญ ์ผํ–‰์ด ๊ต๋„์†Œ ์ฒ ์กฐ๋ง

์•Œ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ”์ด๋Ÿฌ์Šค๋กœ ์ฃฝ์€ ์ž๋“ค์ด ๋‹ค์‹œ ์‚ด์•„๋‚˜ ์‚ฐ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์„ ๊ณต๊ฒฉํ•˜ ๋Š” ๋„์‹œ์—์„œ ์ƒ์กด์ž๋“ค์ด ์‚ฌํˆฌ๋ฅผ ๋ฒŒ์ด๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ์˜ํ™” ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—์„œ, 2014.1.9. ์ œ2014-01-013 FOX '์›Œํ‚น๋ฐ๋“œ 4' 2013.11.9.ํ† , 20:00-22:00 - ๋ฆญ ์ผํ–‰์ด ๊ต๋„์†Œ ์ฒ ์กฐ๋ง 2014๋…„๋„ 1์›” ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ ํ˜„ํ™ฉ(์œ ๋ฃŒ๋ฐฉ์†ก2 ๋ถ€๋ฌธ) ๋“œ๋ผ๋งˆ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—์„œ, 2014.1.3. ์ œ2014-๋ฐฉ์†ก-01-014 tvn '์‘๋‹ตํ•˜๋ผ 1994' 2013.12.13.๊ธˆ, 21:00-21:45 2013.12.14.ํ† , 18:50-20:40 ๋“ฑ - ์‹ ์ž…์ƒ ์ด ์˜ค๋ฆฌ์—”ํ…Œ์ด์…˜์— ์ฐธ๊ฐ€ํ•œ ํ•™์ƒ๋“ค์ด ์ค„์ง€์–ด ์•‰์•„ ํฐ ๋งฅ์ฃผ์ž”์— ์†Œ์ฃผ๋ฅผ ๊ฐ€๋“ ๋”ฐ๋ผ ๋งˆ์‹œ๋Š” ์žฅ๋ฉด, ๋น™๊ทธ๋ ˆ๊ฐ€ ์†Œ์ฃผ๋ฅผ

More information

์„œ์šด์ดˆ ์‹ ๋ฌธ

์„œ์šด์ดˆ ์‹ ๋ฌธ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ƒ๊ฐ, ๋‚˜๋ˆ„๋Š” ๋งˆ์Œ์„ ๊ฐ€์ง„ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ œ36ํ˜ธ 1 ๊ต ์œก ๋ชฉ ํ‘œ ์ด์›ƒ์„ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๊ณ  ์˜ˆ์˜๋ฐ”๋ฅธ ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ธฐ์ดˆ๊ธฐ๋ณธ์ด ํŠผํŠผํ•˜๊ณ  ์Šค์Šค๋กœ ๊ณต๋ถ€ํ•˜๋Š” ์–ด๋ฆฐ์ด ์†Œ์งˆ์„ ๊ณ„๋ฐœํ•˜๋ฉฐ ๋ชธ๊ณผ ๋งˆ์Œ์ด ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ณ  ํƒ๊ตฌํ•˜๋Š” ์–ด๋ฆฐ์ด ํŽด๋‚ธ๊ณณ : ์ธ์ฒœ์„œ์šด์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต - http://www.seowoon.net ํŽด๋‚ธ์ด : ์„ ํ˜ธ๋ก ๊ต์žฅ์„ ์ƒ๋‹˜ ์—ฎ์€์ด : ์ด์ค€ํฌ ๊ต๊ฐ์„ ์ƒ๋‹˜ ๊พธ๋ฏผ์ด : ํ•œ๊ฒฝ์„ 

More information

<B4EBBBF3202DB3F3C3CCC0FCC5EB35C0CFC0E520C0E7B0B3C0E5B0FA20B3AABEC6B0A520B9E6C7E22DB9DAC0CCB3DD20BFDC2035B8ED2E687770>

<B4EBBBF3202DB3F3C3CCC0FCC5EB35C0CFC0E520C0E7B0B3C0E5B0FA20B3AABEC6B0A520B9E6C7E22DB9DAC0CCB3DD20BFDC2035B8ED2E687770> : ๋†์ดŒ ์ „ํ†ต์˜ค์ผ์žฅ์˜ ์žฌ๊ฐœ์žฅ๊ณผ ๋‚˜์•„๊ฐˆ ๋ฐฉํ–ฅ ์ถ˜์ฒœ ์ƒ˜๋ฐญ์žฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ฐ•์›๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฌธํ™”์ธ๋ฅ˜ํ•™๊ณผ ํ•™์ˆ ๋™์•„๋ฆฌ ๊ฐ•์›์ง€์—ญ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌํšŒ ์ „์ฐฌํ˜ ( ํ•™๋ถ€ 4 ํ•™๋…„ ), ๊น€๊ฒฝ๋ขฐ ( ํ•™๋ถ€ 4 ํ•™๋…„ ), ๊น€๋ฏธ์—ฐ ( ํ•™๋ถ€ 4 ํ•™๋…„ ), ๊น€์ง€๋‚˜ ( ํœดํ•™์ƒ ), ๋ฐ•์ด๋„ท ( ํ•™๋ถ€ 4 ํ•™๋…„ ), ์ด์„ฑํฌ (2005 ๋…„ ์กธ์—…์ƒ ), ์ด์ˆœํ•˜ ( ๋Œ€ํ•™์› 3 ํ•™๊ธฐ ) ๋ชฉ ์ฐจ I. ์„œ๋ก  1. 2. 3.

More information

์‹œ๋ฏผ์ฒญ์—์„œ ๋” ๋งŽ์€ ์žฌ๋ฏธ๋ฅผ ๋งŒ๋‚˜์„ธ์š”! ์ธํ„ฐ๋„ท ๊ฒ€์ƒ‰์ฐฝ์— ์‹œ๋ฏผ์ฒญ ์„ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์„ธ์š”. www.seoulcitizenshall.kr 02) 739-7733

์‹œ๋ฏผ์ฒญ์—์„œ ๋” ๋งŽ์€ ์žฌ๋ฏธ๋ฅผ ๋งŒ๋‚˜์„ธ์š”! ์ธํ„ฐ๋„ท ๊ฒ€์ƒ‰์ฐฝ์— ์‹œ๋ฏผ์ฒญ ์„ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์„ธ์š”. www.seoulcitizenshall.kr 02) 739-7733 ์‹œ๋ฏผ์ฒญ์—์„œ ๋” ๋งŽ์€ ์žฌ๋ฏธ๋ฅผ ๋งŒ๋‚˜์„ธ์š”! ์ธํ„ฐ๋„ท ๊ฒ€์ƒ‰์ฐฝ์— ์‹œ๋ฏผ์ฒญ ์„ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์„ธ์š”. www.seoulcitizenshall.kr 02) 739-7733 ์ˆซ์ž๋กœ ๋ณด๋Š” ์‹œ๋ฏผ์ฒญ 2014.10.31 ๊ธฐ์ค€ ๊ด€๋žŒ๋ฃŒ ๊ฐœ๋ฐฉ์‹œ๊ฐ„ ์ •๊ทœ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์‹œ๋ฏผ์ฒญ ์˜ˆ์ˆ ๊ฐ€ ๋ฐฉ๋ฌธ๊ฐ ๋งŒ์กฑ๋„ ์ด ์šด์˜์ผ (09:00~21:00) 2014.5 ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ (1์›” 1์ผ ๋ฐ ์›”์š”์ผ ์ œ์™ธ ์ƒ์‹œ์šด์˜) 92.2% 12์‹œ๊ฐ„

More information

?

? Contents p.73 p.06 p.49 p.26 p.55 p.28 85 Q. 1,380 Q. 1,744 Q. 3,375 Q. 5,170 Q. 6,000,000 m 2 News Briefing News Briefing News Briefing News Briefing News Briefing News Briefing

More information

์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ - ๋น„์˜๋ฆฌ - ๋ณ€๊ฒฝ๊ธˆ์ง€ 2.0 ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ด์šฉ์ž๋Š”์•„๋ž˜์˜์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ฅด๋Š”๊ฒฝ์šฐ์—ํ•œํ•˜์—ฌ์ž์œ ๋กญ๊ฒŒ ์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„๋ณต์ œ, ๋ฐฐํฌ, ์ „์†ก, ์ „์‹œ, ๊ณต์—ฐ๋ฐ๋ฐฉ์†กํ• ์ˆ˜์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค์Œ๊ณผ๊ฐ™์€์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ผ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค : ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์›์ €์ž‘์ž๋ฅผํ‘œ์‹œํ•˜์—ฌ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„์˜๋ฆฌ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„์˜๋ฆฌ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ์ด์šฉํ• 

์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ - ๋น„์˜๋ฆฌ - ๋ณ€๊ฒฝ๊ธˆ์ง€ 2.0 ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ด์šฉ์ž๋Š”์•„๋ž˜์˜์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ฅด๋Š”๊ฒฝ์šฐ์—ํ•œํ•˜์—ฌ์ž์œ ๋กญ๊ฒŒ ์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„๋ณต์ œ, ๋ฐฐํฌ, ์ „์†ก, ์ „์‹œ, ๊ณต์—ฐ๋ฐ๋ฐฉ์†กํ• ์ˆ˜์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค์Œ๊ณผ๊ฐ™์€์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ผ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค : ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์›์ €์ž‘์ž๋ฅผํ‘œ์‹œํ•˜์—ฌ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„์˜๋ฆฌ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„์˜๋ฆฌ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ์ด์šฉํ•  ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ - ๋น„์˜๋ฆฌ - ๋ณ€๊ฒฝ๊ธˆ์ง€ 2.0 ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ด์šฉ์ž๋Š”์•„๋ž˜์˜์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ฅด๋Š”๊ฒฝ์šฐ์—ํ•œํ•˜์—ฌ์ž์œ ๋กญ๊ฒŒ ์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„๋ณต์ œ, ๋ฐฐํฌ, ์ „์†ก, ์ „์‹œ, ๊ณต์—ฐ๋ฐ๋ฐฉ์†กํ• ์ˆ˜์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค์Œ๊ณผ๊ฐ™์€์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ผ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค : ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์›์ €์ž‘์ž๋ฅผํ‘œ์‹œํ•˜์—ฌ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„์˜๋ฆฌ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„์˜๋ฆฌ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ์ด์šฉํ• ์ˆ˜์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณ€๊ฒฝ๊ธˆ์ง€. ๊ท€ํ•˜๋Š”์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„๊ฐœ์ž‘, ๋ณ€ํ˜•๋˜๋Š”๊ฐ€๊ณตํ• ์ˆ˜์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ท€ํ•˜๋Š”, ์ด์ €์ž‘๋ฌผ์˜์žฌ์ด์šฉ์ด๋‚˜๋ฐฐํฌ์˜๊ฒฝ์šฐ,

More information

๋ชฉ ์ฐจ I. ์ถœ์žฅ๊ฐœ์š” 1. ์ถœ์žฅ๋ชฉ์  2. ์„ธ๋ถ€์ผ์ • II. ํ•ด์™ธํ•œ๊ตญ์–ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌํ˜„์žฅ์‹ค์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 1. Los Angeles 2. San Francisco 3. Atlanta(GA) 4. New York III. ๊ตญ๋‚ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌํ˜„์ง€๋ฒ•์ธ๋ฐฉ๋ฌธ KBS America, MBC America IV

๋ชฉ ์ฐจ I. ์ถœ์žฅ๊ฐœ์š” 1. ์ถœ์žฅ๋ชฉ์  2. ์„ธ๋ถ€์ผ์ • II. ํ•ด์™ธํ•œ๊ตญ์–ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌํ˜„์žฅ์‹ค์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 1. Los Angeles 2. San Francisco 3. Atlanta(GA) 4. New York III. ๊ตญ๋‚ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌํ˜„์ง€๋ฒ•์ธ๋ฐฉ๋ฌธ KBS America, MBC America IV 2011 ๋…„๋„ํ•ด์™ธํ•œ๊ตญ์–ด๋ฐฉ์†ก์ง€์›์‚ฌ์—… ๋ฏธ์ฃผ์ง€์—ญํ˜„์žฅ์‹ค์‚ฌ์ถœ์žฅ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ  2011. 11. ํ•œ๊ตญ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์ „ํŒŒ์ง„ํฅ์› ๋ชฉ ์ฐจ I. ์ถœ์žฅ๊ฐœ์š” 1. ์ถœ์žฅ๋ชฉ์  2. ์„ธ๋ถ€์ผ์ • II. ํ•ด์™ธํ•œ๊ตญ์–ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌํ˜„์žฅ์‹ค์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 1. Los Angeles 2. San Francisco 3. Atlanta(GA) 4. New York III. ๊ตญ๋‚ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌํ˜„์ง€๋ฒ•์ธ๋ฐฉ๋ฌธ KBS America, MBC America

More information

12์ฃผ.hwp

12์ฃผ.hwp Chapter 12. ์ง„์ถœ๊ธฐ์—…์˜ ์„ฑ๊ณต ลพ ์‹คํŒจ ์‚ฌ๋ก€์™€ ์‹œ์‚ฌ์  o ํ˜„์ง€ํ™”์˜ ์ค‘์š”์„ฑ - ํ‘œ์ค€ํ™” ์ „๋žต: ์‹œ์žฅํ†ตํ•ฉ์— ๋”ฐ๋ฅธ ํ‘œ์ค€ํ™”๋œ ์ „๋žต์ถ”๊ตฌ๋กœ ๊ฒฝ์Ÿ์šฐ์œ„ ๋‹ฌ์„ฑ, ํ†ตํ•ฉ์ ์ธ ์ „๋žต์ˆ˜๋ฆฝ๊ณผ ๊ฐ€์น˜ ์ฐฝ์ถœ, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ „๋žต - ํ˜„์ง€ํ™” ์ „๋žต : ๊ฐœ๋ณ„๊ตญ๊ฐ€์˜ ์ƒํ™ฉ์— ๋งž์ถคํ™”, ๋‹ค์–‘์„ฑ ๋งŒ์กฑ => ํ‘œ์ค€ํ™” ์ „๋žต๊ณผ ํ˜„์ง€ํ™” ์ „๋žต์˜ ์ค‘๊ฐ„์œ„์น˜์—์„œ ํ•ด๊ฒฐ์  ๋ชจ์ƒ‰ (๊ตญ์ œ๊ฒฝ์˜์—์„œ ๋™์‹œ๋งŒ์กฑ) o ์‹ ํฅ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ํ˜„์ง€ํ™”

More information

2003report220-16.hwp

2003report220-16.hwp 2003 ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 220-16 ์‹ค์—…๊ณ„ ๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต ์—ฌํ•™์ƒ์˜ ์ง์—…์„ธ๊ณ„ ์ดํ–‰์ฆ์ง„์„ ์œ„ํ•œ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌ์š”์•ฝ . ์„œ๋ก  ์‹ค์—…๊ณ„ ๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต ์—ฌํ•™์ƒ์˜ ์ง์—…์„ธ๊ณ„ ์ดํ–‰์ฆ์ง„์„ ์œ„ํ•œ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ . ์„œ๋ก  ์‹ค์—…๊ณ„ ๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต ์—ฌํ•™์ƒ์˜ ์ง์—…์„ธ๊ณ„ ์ดํ–‰์ฆ์ง„์„ ์œ„ํ•œ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ . ์„œ๋ก  ์‹ค์—…๊ณ„ ๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต ์—ฌํ•™์ƒ์˜ ์ง์—…์„ธ๊ณ„

More information

untitled

untitled ๋ณด ๋„ ์ž ๋ฃŒ NEWS RELEASE ํ•œ๊ตญ์†Œ๋น„์ž๋ณดํ˜ธ์› ํ™ ๋ณด ์‹ค ์ „ํ™” : 3460-3266, 3044 FAX : 3461-0273-4 ์ธํ„ฐ๋„ท : http//www.cpb.or.kr ์ฒœ๋ฆฌ์•ˆ ํ•˜์ดํ…” go sobi(์†Œ๋น„ํ…”) 1999๋…„ ์›” ์ผ ์•Œ๋œฐํ•œ ์†Œ ๋น„ ์‚ด์•„๋‚˜๋Š” ๊ฒฝ์ œ ์ด ๋งค ๋ณด๋„ ์ผ์ž ์ด ์ž๋ฃŒ๋Š” ์›” ์ผ( ์š”์ผ) ์กฐ๊ฐ„๋ถ€ํ„ฐ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๅผ˜ ๅ ฑ ๅฎค ๋ณด์ถฉ ์ทจ์žฌ

More information

์ฑ…1.indb

์ฑ…1.indb NOVA EXCHANGE SUPER MONEY SUPER MONEY 2 3 4 5 6 7 8 9 Promotion 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ์ „๋ฉด๊ด‘๊ณ  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ์—ฐ์˜ˆ ์ผ์š”์‹ ๋ฌธ 2012๋…„ 12์›” 16์ผ

More information

untitled

untitled www.withbuyer.com Highquality news for professionals www..kr Tel. 031)220-8685 2 Contents 01 02 06 10 16 04 06 09 10 12 15 16 18 19 TEL. 064720-1380~87 www.withbuyer.com 3 20 22 24 26 24 26 29 29 30 32

More information

์ •๊ทœ์‹ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ

์ •๊ทœ์‹ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ^\s*$. \d{2}-\d{5}, 2 5 ID. ]*)?>[\s\s]*. \,,, 8., 'n' "n" '\n'. '\\' "\" '\(' "(". ^. RegExp Multiline ^ '\n' '\r'. $. RegExp Multiline $ '\n' '\r'.. * 0., 'zo*' "z", "zoo".

More information

์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ ๋ฌด์—ฐ๊ณ  ํƒˆ๋ถ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ƒํ™œ์•ˆ๋‚ด ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ ์•„๋Š” ๊ฒƒ์ด ํž˜์ด๋‹ค ์ง€์€์ด ์œค์ƒ์„, ํ—ˆ์ˆ˜๊ฒฝ, ์ด์Šฌ๊ธฐ, ๋ฐ•์˜์ฒ , ์†์ฐจ์˜ ์ธ ์‚ฌ ๋ง ์ž‘์€ ๋„์›€์ด ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๊ธฐ๋ฅผ ๋ณธ ์•ˆ๋‚ด ์ฑ…์ž๋Š” ๊ตญ๋‚ด์— ๊ฑฐ์ฃผํ•˜๋Š” ๋ถํ•œ์ดํƒˆ์ฃผ๋ฏผ ์ค‘ ์ง๊ณ„๊ฐ€์กฑ์„ ๋™๋ฐ˜ํ•˜์ง€ ์•Š ์€ ์ฑ„ ํ™€๋กœ ๊ตญ๋‚ด๋กœ ์ž…๊ตญํ•œ ๋ฌด์—ฐ๊ณ  ํƒˆ๋ถ์ฒญ์†Œ๋…„์„ ์œ„ํ•ด ์ œ์ž‘๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌด์—ฐ๊ณ  ํƒˆ๋ถ์ฒญ์†Œ๋…„์€ ๋งค๋…„ ์ˆ˜์‹ญ ๋ช…์”ฉ ์ž…๊ตญํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ค์ œ๋กœ 2005๋…„๋ถ€ํ„ฐ

More information

2010 ์ฐจ์ด๋‚˜ ํผ์ฆ

2010 ์ฐจ์ด๋‚˜ ํผ์ฆ ์˜ค๋Š˜์˜ ์‹œ์‹œ์ฝœ์ฝœ : ์˜จ๋ผ์ธ ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ ์ค‘๊ตญ, BAT(๋ฐ”์ด๋‘, ์•Œ๋ฆฌ๋ฐ”๋ฐ”, ํ……์‰ฐ) ์˜จ๋ผ์ธ ์ „์Ÿ ๋œจ๊ฒ๋‹ค - SNS์—์„œ ์˜ํ–ฅ๋ ฅ ๊ฐ•ํ™” ์œ„ํ•ด ๊ณต๋™๊ตฌ๋งค ์‚ฌ์ดํŠธ ์™ธ ์ง€๋„์—…์ฒด ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘ ๊ฒฝ์Ÿ - - ์ธํ„ฐ๋„ท ๊ฒฐ์žฌ๊ณ ๊ฐ ํ™•๋ณด์œ„ํ•ด ํƒ์‹œ ์•ฑ ๊ณต๊ฒฉ์  ๋ฐฐํฌ ์˜จ๋ผ์ธ์—…๊ณ„ ๊ตฌ๋„ ๋ˆˆ์—ฌ๊ฒจ ๋ด์•ผ - BAT ๊ฒฝ์Ÿ ๊ตฌ๋„ ์‹ฌํ™” ์ „ ์„ธ๊ณ„ IT ๊ธฐ์—… ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก

More information

๋ถํ•œ์ดํƒˆ์ฃผ๋ฏผ ๋ฒ•๋ฅ ์ƒ๋‹ด ์‚ฌ๋ก€์ง‘ (S) ํ†ต o l u ; T ้ฝ’ ํŠธ ๆ–™ ็”ฃ f ็ถ“ ํŠธ๊ดดํŠธ ๅ…ซ tํ˜‘ํ˜ธi ์•ˆ ๋‚ด ๋ฌธ ๋ถํ•œ์ด๋ž„์ฃผ๋ฏผ๋“ค์€ ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์šฐ๋ฆฌ์‚ฌํšŒ์— ์ •์ฐฉํ•œ ํ›„ ๋‚จ๋ถํ•œ ์žฅ์ œ๋„ ์ฒด์ œ ์ฐจ์ด๋กœ ์ธํ•œ ์ดํ•ด๋ถ€์กฑ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•ด ์ผ์ƒ์ƒํ™œ์—์„œ ๋งŽ์€ ์–ด๋ ค์›€ (์ฑ„๋ฌด, ๋ธŒ๋กœ์ปค ๋ฌธ์ œ, ๊ฒฐํ˜ผ, ๊ฐ€์กฑ์ž…๊ตญ ๋ฌธ์ œ, ๋ถ€๋‹นํ•ด๊ณ , ์‚ฌ๊ธฐ, ํญํ–‰ ์ฒœ ์— ๋ด‰์ฐฉํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ์šฐ๋ฆฌ๋ถ€์™€ ๋Œ€ํ•œ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌํ˜‘ํšŒ๋Š”

More information

<B1B3C8C620B1B3B0A12E687770>

<B1B3C8C620B1B3B0A12E687770> ์ฐฝํ•™์ •์‹  ๅ…จ ไบบ ่‚ฒ ๆˆ ๊ต ํ›ˆ ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ, ํŠผํŠผํ•˜๊ฒŒ, ๋ถ€์ง€๋Ÿฐํ•˜๊ฒŒ ๊ต ํ‘œ ๋กœ๊ณ  ํ˜•ํƒœ๋Š” ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ, ์ •์งํ•œ ์ธ๊ฒฉ์„ ๊ฐ–์ถ˜ ์˜จํ›„ํ•˜๊ณ  ์›๋งŒํ•œ ์—ฌ์„ฑ์˜ ๋ชจ์Šต์„ ๋œปํ•จ ์ดˆ๋ก์ƒ‰ ๋‚ด์ผ์„ ํ–ฅํ•˜์—ฌ ๋‹ฌ๋ฆฌ๋Š” ์ฒญ์†Œ๋…„์˜ ๊ธฐ์ƒ์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ํฌ๋ง์„ ๋œปํ•จ ํฐ ๊นƒ ๋ด‰ํ™ฉ์ƒˆ์˜ ๊นƒ์œผ๋กœ ๊ฒฝ์‚ฌ์Šค๋Ÿฌ์›€๊ณผ ์ฒญ์ˆœํ•จ์ด ๊นƒ๋“  ์‹ฑ์‹ฑํ•˜๊ณ  ํ™œ๋‹ฌํ•œ ์—ฌ์„ฑ์ƒ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ณ  ์žˆ์Œ ๊ต ๋ชฉ ์€ํ–‰๋‚˜๋ฌด ๋‹จ๋‹จํ•˜๊ณ  ๋ˆ๊ธฐ๊ฐ€ ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๋์—†์ด ๊ณง๊ฒŒ ์œ„๋กœ ์„ฑ์žฅํ•˜๋Š”

More information

12 TV ์—ฐ์˜ˆ 2016๋…„ 4์›” 5์ผ ํ™”์š”์ผ ๊ฝƒ์ฒญ์ถ˜ ์‹œ์ฒญ์ž์™€ 80์ผ ์„ธ๊ณ„์—ฌํ–‰ ๋– ๋‚œ๋‹ค tvn 10์ฃผ๋…„ ๊ธฐ๋… ๋‚˜์˜์„ PD ๊ธฐํš ์„ ์ƒ๊ฐํ•ด ๋ดค๋‹ค ๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ๋‹ค. ์ด ์ด์–ด์ง„๋‹ค. ์ด์ˆ˜์ • ์•ˆ์˜ˆ์€ ํšจ๊ณผ? KํŒ์Šคํƒ€5, 1๋ฐ•2์ผ ์‹œ์ฒญ๋ฅ  ๋งน์ถ”๊ฒฉ 5๊ฐœ์›” ๊ฐ€๊นŒ์šด ๊ธด ์—ฌ์ • ๋์— ๊ฒฐ์Šน์ „๋งŒ์„ ๋ฌด๋Œ€๋งค๋„ˆ์™€ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ๊ฐ€์ฐฝ๋ ฅ์˜ ์ด์ˆ˜์ •๊ณผ ๋‚จ๊ฒจ๋‘” SBS TV ์ผ์š”์ผ์ด ์ข‹๋‹ค-KํŒ์Šค ๋…ํŠนํ•œ ์Œ์ƒ‰์— ์ž์ž‘๊ณก์œผ๋กœ

More information

์ „์›๋งˆ์„๋ณธ๋ฌธ-์ˆ˜์ •

์ „์›๋งˆ์„๋ณธ๋ฌธ-์ˆ˜์ • ์ „์›๋งˆ์„๋ณธ๋ฌธ-์ˆ˜์ • 2013.11.25 12:57 PM ํŽ˜์ด์ง€1 ์ƒ์„ ์žฅ์ˆ˜ ์ „์›๋งˆ์„ ์—ผ์žฅ์ง€๋ฅด๊ธฐ ์ „์›๋งˆ์„๋ณธ๋ฌธ-์ˆ˜์ • 2013.11.25 12:57 PM ํŽ˜์ด์ง€3 ์ •ํ•œ์˜ ์ง€์Œ ์ „์›๋งˆ์„๋ณธ๋ฌธ-์ˆ˜์ • 2013.11.25 12:57 PM ํŽ˜์ด์ง€4 P ROLOGUE ๋งŒ๋‚จ์„ ์œ„ํ•˜์—ฌ ๋‚˜๋Š” ์ด๊ฑดํฌ๊ฐ€ ๋ˆ ๋ฒ„๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์— ๋Œ€ํ•ด ์ฑ…์„ ์ผ๋‹ค๋Š” ์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ๋“ฃ์ง€ ๋ชปํ–ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๋” ์ •์น˜์ ์ธ ์ด์œ ๋กœ ๊ฑฐ๋ถ€๋“ค์ด

More information

001re

001re 1988๋…„ 2์›” 1์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ์ง„๋ฆฌ๊ฐ€ ๋„ˆํฌ๋ฅผ ์ž์œ ์ผ€ ํ•˜๋ฆฌ๋ผ www.igoodnews.net ์ฃผํ›„ ์ข…๊ต์ธ ๊ณผ์„ธ ์ž๋ฐœ์  vs ๊ทผ๋กœ์†Œ๋“ ์˜๊ฒฌ ํŒฝํŒฝ ์•ˆ์€ ์ข…๊ต์ธ์˜ ์†Œ๋“์„ ๊ธฐํƒ€์†Œ๋“์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•จ์œผ ๋กœ ์„ธ๋ฒ•์ƒ ์†Œ๋“๋ถ„๋ฅ˜ ๊ตฌ์กฐ์˜ ๊ทผ๋กœ์†Œ๋“๊ณผ ์ถฉ๋Œ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์ œ๊ธฐ๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์–ด ์—ผ๋ ค๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ํ˜•ํ‰๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์•ผ๊ธฐํ•ด ์—ฌํƒ€ ๊ทผ๋กœ์†Œ๋“์ž๋“ค๊ณผ ์ข…๊ต 9์›” ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ๋œจ๊ฑฐ์šด ๊ฐ์ž ๊ตญํšŒ ํ†ต๊ณผ ๊ฑฐ์ณ์•ผ ์ธ๋“ค

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 2013 ๋„์„œ๋ชฉ๋ก ๋ณธ๋ฌธ_๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 13. 2. 4. ์˜คํ›„ 5:22 ํŽ˜์ด์ง€ 119 ์ดˆ๋“ฑํ•™์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ํ•™๋…„๋ณ„ ๊ถŒ์žฅ๋„์„œ 1ํ•™๋…„ ์„ธ์ƒ์— ํ•˜๋‚˜๋ฟ์ธ ํ•™๊ต ๊ธ€ ์ •์˜์•  ๊ทธ๋ฆผ ์ตœ์ •์ธ (1-๊ฐ€ ๊ตญ์–ด) 1. ์ฆ๊ฑฐ์šด ๋งˆ์Œ์œผ๋กœ 1ํ•™๋…„์„ ์œ„ํ•œ ์šฐ์ˆ˜๋™ํ™” ๊ตฌ์„ฑ ์ถœํŒ๊ธฐํš์‹ค ๊ธฐํš๋™ํ™” (1-1 ๊ตญ์–ด) 4. ์•„, ์žฌ๋ฏธ์žˆ๊ตฌ๋‚˜ 6,500์› 1ํ•™๋…„์„ ์œ„ํ•œ ์šฐ์ˆ˜๋™์‹œ ๊ตฌ์„ฑ ์ถœํŒ๊ธฐํš์‹ค ๋™์‹œ (1-1 ๊ตญ์–ด)

More information

์ƒˆ์ •์น˜๋ฏผ์ฃผ์—ฐํ•ฉ ํ˜์‹ ์œ„์›ํšŒ์— ๋Œ€ํ•ด ์‚ฌ์‹ค์ด ์•„๋‹Œ ์ฃผ์žฅ์„ ์Ÿ์•„๋‚ด๊ณ , ์ง€๋„๋ถ€๋ฅผ ํ–ฅํ•œ ์Œํ•ด์™€ ๋น„๋‚œ์„ ์ผ์‚ผ์œผ๋ฉฐ ๋ฐฉ์†ก์šฉ์œผ๋กœ๋Š” ์  ์ ˆํ•˜์ง€ ์•Š์€ ํ‘œํ˜„๋“ค์„ ๋‚จ์šฉํ•œ ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•ด ์‹ฌ์˜๋ฅผ ์š”์ฒญํ•œ๋‹ค๋Š” ๋ฏผ์›์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฐฉ์†ก๋‚ด์šฉ์„ ํ™•์ธํ•˜๊ณ  ๋…ผ์˜ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ์ง„ํ–‰์ž(์žฅ์„ฑ๋ฏผ)์™€ ์ถœ์—ฐ์ž(๊น€ํƒœํ˜„ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ, ์ด์ข…ํ›ˆ

์ƒˆ์ •์น˜๋ฏผ์ฃผ์—ฐํ•ฉ ํ˜์‹ ์œ„์›ํšŒ์— ๋Œ€ํ•ด ์‚ฌ์‹ค์ด ์•„๋‹Œ ์ฃผ์žฅ์„ ์Ÿ์•„๋‚ด๊ณ , ์ง€๋„๋ถ€๋ฅผ ํ–ฅํ•œ ์Œํ•ด์™€ ๋น„๋‚œ์„ ์ผ์‚ผ์œผ๋ฉฐ ๋ฐฉ์†ก์šฉ์œผ๋กœ๋Š” ์  ์ ˆํ•˜์ง€ ์•Š์€ ํ‘œํ˜„๋“ค์„ ๋‚จ์šฉํ•œ ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•ด ์‹ฌ์˜๋ฅผ ์š”์ฒญํ•œ๋‹ค๋Š” ๋ฏผ์›์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฐฉ์†ก๋‚ด์šฉ์„ ํ™•์ธํ•˜๊ณ  ๋…ผ์˜ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ์ง„ํ–‰์ž(์žฅ์„ฑ๋ฏผ)์™€ ์ถœ์—ฐ์ž(๊น€ํƒœํ˜„ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ, ์ด์ข…ํ›ˆ ์˜๊ฒฐ์ผ/ ์˜๊ฒฐ๋ฒˆํ˜ธ/ ์‹ฌ์˜๋ถ€๋ฌธ 2015๋…„๋„ 9์›” ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ ํ˜„ํ™ฉ(์ข…ํ•ฉํŽธ์„ฑ์ฑ„๋„ ๋ถ€๋ฌธ) ๋ฐฉ์†ก์‚ฌ/ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ๋ช… ๋ฐฉ์†ก์ผ์‹œ ๋ฌธ์ œ๋ฐฉ์†ก๋‚ด์šฉ ๊ด€๋ จ์กฐํ•ญ ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ ๋‚ด์šฉ ๋ฐ•์›์ˆœ ์„œ์šธ ์‹œ์žฅ๊ณผ ์ •์ฒญ๋ž˜ ์ตœ๊ณ ์œ„์›์— ๋Œ€ํ•ด ๋น„ํ•˜ํ•˜๊ณ  ์ธ์‹ ๊ณต๊ฒฉ์„ฑ ๋‚ด์šฉ์„ ๋ฐฉ์†กํ•œ ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•ด ์‹ฌ์˜๋ฅผ ์š”์ฒญํ•œ๋‹ค๋Š” ๋ฏผ์›์— ๋Œ€ ํ•ด ๋ฐฉ์†ก๋‚ด์šฉ์„ ํ™•์ธํ•˜๊ณ  ๋…ผ์˜ํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ์‚ผ์ž๋Œ€๋ฉด ์ฝ”๋„ˆ์—์„œ ์ฐจ๊ธฐ ๋Œ€๊ถŒ์ฃผ์ž๋กœ ๊ฑฐ๋ก ๋˜๋Š” ์ธ๋ฌผ ์ค‘ ๋ฐ•์›์ˆœ ์„œ์šธ์‹œ์žฅ์˜

More information

์„œ์šธ์˜ ๊ณ ๋ นํ™” ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ๊ทธ๋ฆผ1 ์„œ์šธ์‹œ ์—ฐ๋ น๋ณ„ ์ธ๊ตฌ ๋ฐ ์ธ๊ตฌ๋น„์œจ๊ณผ ๋…ธ์ธ๋ถ€์–‘๋น„์œจ ์ถ”์ด <์—ฐ๋ น๋ณ„ ์ธ๊ตฌ ๋ฐ ์ธ๊ตฌ๋น„์œจ ์ถ”์ด> <๋…ธ์ธ 1๋ช…์„ ๋ถ€์–‘ํ•˜๋Š” ์ƒ์‚ฐ์ธ๊ตฌ ์ถ”์ด> 8,047 (76.7%) 1,368 (13.0%) 1,083 (10.3%) 2012๋…„ 7,609 (75.7

์„œ์šธ์˜ ๊ณ ๋ นํ™” ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ๊ทธ๋ฆผ1 ์„œ์šธ์‹œ ์—ฐ๋ น๋ณ„ ์ธ๊ตฌ ๋ฐ ์ธ๊ตฌ๋น„์œจ๊ณผ ๋…ธ์ธ๋ถ€์–‘๋น„์œจ ์ถ”์ด <์—ฐ๋ น๋ณ„ ์ธ๊ตฌ ๋ฐ ์ธ๊ตฌ๋น„์œจ ์ถ”์ด> <๋…ธ์ธ 1๋ช…์„ ๋ถ€์–‘ํ•˜๋Š” ์ƒ์‚ฐ์ธ๊ตฌ ์ถ”์ด> 8,047 (76.7%) 1,368 (13.0%) 1,083 (10.3%) 2012๋…„ 7,609 (75.7 ํŠน์ง‘ ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒ์™€ ๋„์‹œ์ •๋ถ€์˜ ์—ญํ•  ์„œ์šธ์˜ ๊ณ ๋ นํ™” ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ์œค๋ฏผ์„ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› msyoon@si.re.kr ์„œ์šธ์—ฐ๊ตฌ์› ๋„์‹œ์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์„œ์šธ์˜ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€ ๊ณ ๋ นํ™”๋กœ ์ธํ•ด ์ค„์–ด๋“ค ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ํ†ต๊ณ„๋Š” ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ํ™•์ธ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋จผ์ € ํ†ต๊ณ„์ฒญ์˜ ์žฅ๋ž˜์ธ๊ตฌ ์ถ”๊ณ„๋ฅผ ๊ทผ๊ฑฐ๋กœ ์„œ์šธ์˜ ์ธ๊ตฌ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ์‚ดํŽด ๋ณธ ๊ฒฐ๊ณผ ์„œ์šธ์€ ์ง€๊ธˆ๋„ ์ „๊ตญ ํ‰๊ท ์— ๋น„ํ•ด ์ธ๊ตฌ์„ฑ์žฅ ๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์€๋ฐ 2040๋…„๊นŒ์ง€ ์ด๋Ÿฐ

More information

ร‡รŠยธยง-ยพรทยนยซร†รญยถรท.hwp.hwp

ร‡รŠยธยง-ยพรทยนยซร†รญยถรท.hwp.hwp ๋น„์œ„๋ฉด์ง์ž ์ทจ์—…์ œํ•œ ์—…๋ฌดํŽธ๋žŒ 2004 ๋ถ€ ํŒจ ๋ฐฉ ์ง€ ์œ„ ์› ํšŒ ํŽธ๋žŒ์ด์šฉ์•ˆ๋‚ด ๋น„์œ„๋ฉด์ง์ž ์ทจ์—…์ œํ•œ ์ œ๋„ - 1 - 1. ์ œ๋„๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ์ œ๋„์˜์˜ ๋‚˜. ๋ฒ•์ ๊ทผ๊ฑฐ - 3 - 2. ์ ์šฉ๋Œ€์ƒ๊ณต์ง์ž ๋ฐ ๋ถ€ํŒจํ–‰์œ„์˜ ์ •์˜ ๊ฐ€. ๊ณต๊ณต๊ธฐ๊ด€(๋ถ€ํŒจ๋ฐฉ์ง€๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ1ํ˜ธ) - 4 - ๋‚˜. ๊ณต์ง์ž(๋ถ€ํŒจ๋ฐฉ์ง€๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ2ํ˜ธ) - 5 - - 6 - ๋‹ค. ๋ถ€ํŒจํ–‰์œ„(๋ถ€ํŒจ๋ฐฉ์ง€๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ3ํ˜ธ)

More information

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm DFG / TFG 540s - 550s 04.12-51300959 03.13 c DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s c 3 4 t o 5 6 A... 11 1... 11 2... 11 3... 12 4... 13 5... 13 B... 15 1... 15 1.1... 15 2... 16 2.1...

More information

(2STEP-\303\3126-2nd_\307\320\273\375\277\353.pdf)

(2STEP-\303\3126-2nd_\307\320\273\375\277\353.pdf) 2nd Story telling } 11.618 11.618 4 } Talk Talk } 24000 14% 28000 25% 30000 0.35 30% { Think & Write 3 1 20 32 5 4 { Challenge { 9 17 4 3 0.41= % ;5#;= % 89%= 135%= 7%= 20 27 20 13 % 5000 4000 % % 05 19

More information

*ํ†ต์‹ (์ค‘)1607_01-๋„๋น„๋ผ๋ชฉ์ฐจ1~10

*ํ†ต์‹ (์ค‘)1607_01-๋„๋น„๋ผ๋ชฉ์ฐจ1~10 ISSN 5-693 16. 7 16. 7 1 15 16...6 3.9. 1. 1.1.9 1.7. 1.5 1.3 1.7...5 5. -1.7 1.7-1.8 1.9 7.3 6.9 7. 7. 6.9 6.8 6.7 1 11 1 9 8 7 6 5 3 1 i 6 15 1 5 3 3 - - -5-1 -6-15 -8 - -1-5 1 6 1,3 1 1, 1,1

More information

YOUNG CREATIVE KOREA 2015_<C18C><AC1C><C11C>_<D559><AD50>,<D559><ACFC>.pdf

YOUNG CREATIVE KOREA 2015_<C18C><AC1C><C11C>_<D559><AD50>,<D559><ACFC>.pdf CONTENTS 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 01 YOUNG CREATIVE KOREA 2015 YOUNG CREATIVE KOREA 2015 YOUNG CREATIVE KOREA 2015 YOUNG CREATIVE KOREA 2015 YOUNG CREATIVE KOREA 2015 YOUNG CREATIVE KOREA 2015 YOUNG

More information

hdel201602.pdf

hdel201602.pdf 2016 FEBRUARY VOL. 249 www.hyundaielevator.co.kr Cover Story Contents 1 2 04 Theme 06 Talk Talk 10 Tasty Road 14 15 16 20 HDEL Headline 22 Partner 3 23 Event 24 02 2016 FEBRUARY 03 05 04 2016 FEBRUARY

More information

๋‚ด์ง€-2015ํ•™๋…„๋„_๋Œ€์ž…๋ฉด์ ‘ ํ›„๊ธฐ.indd

๋‚ด์ง€-2015ํ•™๋…„๋„_๋Œ€์ž…๋ฉด์ ‘ ํ›„๊ธฐ.indd www.goe.go.kr 2015 ํ•™๋…„๋„๋Œ€์ž…๋ฉด์ ‘ํ›„๊ธฐ G Y E O N G G I P R O V I N C I A L O F F I C E O F E D U C A T I O N ์ผ๋Ÿฌ๋‘๊ธฐ 1. 2016 2015. 2. 2015, 58. 3.. DIGST 2 GIST 2 KAIST 1 POSTECH 3 UNIST 4 9 11 4 2 9 1 10 4 2 15 8

More information

Microsoft PowerPoint cg01.ppt

Microsoft PowerPoint cg01.ppt Chap 1. Graphics Systems and Models ๋™์˜๋Œ€ํ•™๊ต๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด๊ณตํ•™๊ณผ Hyoungseok B. Kim Computer Graphics definition all technologies related to producing pictures or images using a computer 40๋…„์ •๋„์˜์—ญ์‚ฌ CRT characters photo-realistic

More information

์‚ฌ๋ž‘์„ ๋‚˜๋ˆ„๋ฉด ํฌ๋ง์ด ์ž๋ผ๊ณ , ํฌ๋ง์ด ์ž๋ผ๋ฉด ์‚ฌํšŒ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ํ–‰๋ณตํ•ด์ง‘๋‹ˆ๋‹ค.

์‚ฌ๋ž‘์„ ๋‚˜๋ˆ„๋ฉด ํฌ๋ง์ด ์ž๋ผ๊ณ , ํฌ๋ง์ด ์ž๋ผ๋ฉด ์‚ฌํšŒ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ํ–‰๋ณตํ•ด์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. 2015 Annual Report KBS๊ฐ•ํƒœ์›๋ณต์ง€์žฌ๋‹จ ์—ฐ๊ฐ„ ๋ณด๊ณ ์„œ ์‚ฌ๋ž‘์„ ๋‚˜๋ˆ„๋ฉด ํฌ๋ง์ด ์ž๋ผ๊ณ , ํฌ๋ง์ด ์ž๋ผ๋ฉด ์‚ฌํšŒ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ํ–‰๋ณตํ•ด์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. KBS๊ฐ•ํƒœ์›๋ณต์ง€์žฌ๋‹จ์€ ์šฐ๋ฆฌ ์ฃผ๋ณ€์—์„œ ์†Œ์™ธ๋˜๊ณ  ๊ณ ํ†ต ๋ฐ›๋Š” ์ด์›ƒ๋“ค์—๊ฒŒ ๋ฐฉ์†ก์„ ํ†ตํ•ด ๋”ฐ๋œปํ•œ ์‚ฌ๋ž‘์„ ๋‚˜๋ˆ„๊ณ  ๋”๋ถˆ์–ด ์‚ด์•„๊ฐ€๋Š” ํฌ๋ง์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€์žฌ๋‹จ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์›ƒ์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌ๋ž‘๊ณผ ๋‚˜๋ˆ”์„ ํ†ตํ•ด ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์— ๊ธฐ๋ถ€ ๋ฌธํ™”๊ฐ€ ๋„๋ฆฌ ํ™•์‚ฐ๋˜๋Š”

More information

๊ตํšŒ๋ฅผ ์„ฌ๊ธฐ๋Š” ์ด๋“ค ๋ฐฉ์†ก์„ค๊ต ์•ˆ๋‚ด ๊ฐ•๋‹จ RADIO "๋•… ๋๊นŒ์ง€ ๋ณต์Œ์„" ์ฐพ์•„์˜ค์‹œ๋Š” ๊ธธ www.gsvc.kr ์˜ˆ๋ฐฐ ์ง‘ํšŒ ์•ˆ๋‚ด 6,7์›” ํ–‰์‚ฌ ์ผ์ •

๊ตํšŒ๋ฅผ ์„ฌ๊ธฐ๋Š” ์ด๋“ค ๋ฐฉ์†ก์„ค๊ต ์•ˆ๋‚ด ๊ฐ•๋‹จ RADIO ๋•… ๋๊นŒ์ง€ ๋ณต์Œ์„ ์ฐพ์•„์˜ค์‹œ๋Š” ๊ธธ www.gsvc.kr ์˜ˆ๋ฐฐ ์ง‘ํšŒ ์•ˆ๋‚ด 6,7์›” ํ–‰์‚ฌ ์ผ์ • ์˜ˆ๋ฐฐ ์•ˆ๋‚ด English Bible Camp 4๋ถ€์˜ˆ๋ฐฐ ์˜คํ›„์˜ˆ๋ฐฐ (์‚ด๋ฆผ๋น„์ „ํŠธ๋ฆฝ ์„ ํฌ) ์ˆ˜์š”์ €๋…์˜ˆ๋ฐฐ ๊ธˆ์š”์„ฑ๋ น์ง‘ํšŒ ์ƒˆ๋ฒฝ๊ธฐ๋„ํšŒ ์ƒˆ๋ฒฝ๊ธฐ๋„ํšŒ ์ฐฌ์–‘๋‹ด๋‹น ๋‹ค์Œ ์ฃผ ์˜ˆ๋ฐฐ ์‚ฌ์—ญ์ž ๊ตํšŒ๋ฅผ ์„ฌ๊ธฐ๋Š” ์ด๋“ค ๋ฐฉ์†ก์„ค๊ต ์•ˆ๋‚ด ๊ฐ•๋‹จ RADIO "๋•… ๋๊นŒ์ง€ ๋ณต์Œ์„" ์ฐพ์•„์˜ค์‹œ๋Š” ๊ธธ www.gsvc.kr ์˜ˆ๋ฐฐ ์ง‘ํšŒ ์•ˆ๋‚ด 6,7์›” ํ–‰์‚ฌ ์ผ์ • Vision ์ฃผ์ผ๋‚ฎ์˜ˆ๋ฐฐ (์„ฑ๋ น๊ฐ•๋ฆผ์ฃผ์ผํ›„ ์—ฌ์„ฏ์งธ์ฃผ์ผ) 1๋ถ€

More information

09.01๋ฐฐํ™”b75ํƒ”็Šข?p8

09.01๋ฐฐํ™”b75ํƒ”็Šข?p8 (02)3453-9964 (02)3453-9964 English Language School www.baewha.ac.kr / www.ybmuniv.com English Language School (Reading) (Listening) 1 2 3 4 5 6 Question &Answer Baewha Women s College www.baewha.ac.kr

More information

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0 = = = = = - =-=0 0 F ==0 +=0 +F=0 =F ยชF F = F =0 F =F = F = 0= x= x= y= y= z= z= x+y+z=++= x y z x+y+z = = ยชSS = y` = = (cm) ยช 0% 0% P. ยชยชยชF =. =. =. 0 =. F =. =0 = F =. F = 0 F ยชF F = =F = x=, y= x=,

More information

๋ฐœ ํ–‰ ์ธ ์˜ ํŽธ ์ง€ ์น˜๋งค์—†๋Š” ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์‚ถvol.09 www.seouldementia.or.kr 2012๋…„ ๊ฒจ์šธํ˜ธ ๋ฐœ๊ฐ„์— ์ฆˆ์Œํ•˜์—ฌ ์ž ์‹œ ์ „๊นŒ์ง€๋„ ์šธ๊ธ‹๋ถˆ๊ธ‹ํ•˜๋˜ ํ’๊ฒฝ๋“ค์ด ๋‹ค ์‚ฌ๋ผ์ง€๊ณ  ์ฐฝ๋ฐ–์œผ๋กœ ์•™์ƒํ•œ ๋‚˜๋ญ‡๊ฐ€์ง€๋“ค๋งŒ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ ํ•œ ํ•ด๊ฐ€ ์ €๋ฌผ์–ด ๊ฐ‘๋‹ˆ๋‹ค. ์–ผ๋งˆ ์ „ ์„œ์šธ ํ•œ ์ง€์—ญ์—

๋ฐœ ํ–‰ ์ธ ์˜ ํŽธ ์ง€ ์น˜๋งค์—†๋Š” ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์‚ถvol.09 www.seouldementia.or.kr 2012๋…„ ๊ฒจ์šธํ˜ธ ๋ฐœ๊ฐ„์— ์ฆˆ์Œํ•˜์—ฌ ์ž ์‹œ ์ „๊นŒ์ง€๋„ ์šธ๊ธ‹๋ถˆ๊ธ‹ํ•˜๋˜ ํ’๊ฒฝ๋“ค์ด ๋‹ค ์‚ฌ๋ผ์ง€๊ณ  ์ฐฝ๋ฐ–์œผ๋กœ ์•™์ƒํ•œ ๋‚˜๋ญ‡๊ฐ€์ง€๋“ค๋งŒ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ ํ•œ ํ•ด๊ฐ€ ์ €๋ฌผ์–ด ๊ฐ‘๋‹ˆ๋‹ค. ์–ผ๋งˆ ์ „ ์„œ์šธ ํ•œ ์ง€์—ญ์— ์•„๋‚ด์˜ ์›ƒ๋Š” ๋ชจ์Šต์ด ๋ณด๊ณ  ์‹ถ์„ ๋•Œ๋ฉด ์•„๋‚ด์—๊ฒŒ ์‚ฌ๋ž‘ํ•ด ๋ผ๊ณ  ๋งํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋ฉด ์•„๋‚ด๋Š” ํ™œ์ง ์›ƒ์–ด์ค€๋‹ค. ๊ทธ ๋ชจ์Šต์ด ์ฐธ ์˜ˆ์˜๋‹ค๊ณ ..., ์›ƒ๋Š” ์–ผ๊ตด๋งŒ ๋ด๋„ ํ–‰๋ณตํ•˜๋‹ค๊ณ  ๋ง์”€ํ•˜์‹œ๋Š” ์œ ์™„ํ˜• ์–ด๋ฅด์‹ . ์•„๋‚ด๊ฐ€ ์ข‹์•„ํ•˜๋Š” ๊ทค๊ณผ ๊ฐ์„ ํ•จ๊ป˜ ๋จน๋Š”๋‹ค๋Š” ์–ด๋ฅด์‹ ์˜ ์–ผ๊ตด์— ํ–‰๋ณตํ•œ ๋ฏธ์†Œ๊ฐ€ ๊ฐ€๋“ํ•˜๋‹ค. ์•„๋งˆ๋„ ์ด๊ฒƒ์ด ๊ธด ์„ธ์›”์„ ํ•จ๊ป˜ํ•œ ๋ถ€๋ถ€๊ฐ„์˜ ๊นŠ์€ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ํž˜์ด ์•„๋‹๊นŒ? ์น˜ ๋งค ์—† ๋Š” ๊ฑด ๊ฐ• ํ•œ ์‚ถ

More information

NHK ( ) ( ) ( ) JETRO ( ) ( ) -() - - () ( / ),. 5) 16, (), () 4 / () 1/ 1) - ()(). 2, 16, (),,,, ,,,, (),,,,,,,,,, 12 Classic 12 12 cutt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,,,,,

More information

Helco_201601.pdf

Helco_201601.pdf 2016 JANUARY VOL. 248 www.hyundaielevator.co.kr Cover Story Contents 1 2 04 06 08 Theme 10 Talk Talk 14 Tasty Road 18 Board 20 Helco Headline 26 Partner 3 27 Event 02 2016 JANUARY 03 05 04 2016 JANUARY

More information

2014๋…„ ์œ ๋ฃŒ๋ฐฉ์†ก์‹ฌ์˜2ํŒ€ ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐํ˜„ํ™ฉ(10์›”).xls

2014๋…„ ์œ ๋ฃŒ๋ฐฉ์†ก์‹ฌ์˜2ํŒ€ ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐํ˜„ํ™ฉ(10์›”).xls 2014๋…„๋„ 10์›” ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ ํ˜„ํ™ฉ(์œ ๋ฃŒ๋ฐฉ์†ก2 ๋ถ€๋ฌธ) ์˜๊ฒฐ์ผ/ ์—ฌํ–‰์„ ๋– ๋‚œ 5๋ช…์˜ ๋‚จ๋…€ ์ฃผ์ธ๊ณต๋“ค์ด ๊ฐ‘์ž๊ธฐ ๊ดด๋ฌผ์˜ ๊ณต๊ฒฉ์„ ๋ฐ›์•„ ์ฃฝ๊ฒŒ ๋˜๋Š” ์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ๊ทธ๋ฆฐ ์˜ํ™”(2012๋…„ 6์›”, ์ฒญ์†Œ๋…„๊ด€๋žŒ๋ถˆ๊ฐ€) ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—์„œ, 2014.10.1. ์ œ2014-๋ฐฉ์†ก-37-474ํ˜ธ SUPER ACTION '์ผ€๋นˆ ์ธ ๋” ์šฐ์ฆˆ' 2014.8.26.ํ™”, 01:05-02:55 - ํ”ผ๋ฅผ ํ˜๋ฆฌ๋Š” ์žฅ๋ฉด

More information

04-๊ตํ†ต์ด์•ผ๊ธฐ

04-๊ตํ†ต์ด์•ผ๊ธฐ Traffic talk04 01 143 145 ๋‹ค์–‘ํ•œ ํ–‰์‚ฌ๋กœ ์‹œ๋ฏผ ์ฐธ์—ฌ ์ด๋„๋Š” 910์ฐจ ์—†๋Š” ๋‚  Car Free City ์ฐจ ์—†๋Š” ๋‚  ์€ 1997๋…„ ํ”„๋ž‘์Šค์˜ ์ž‘์€ ํ•ญ๊ตฌ๋„์‹œ ๋ผ๋กœ์‰์—์„œ ๋„์‹ฌ์—์„œ๋Š” ๋งค๋…„ 9์›” 10์ผ์ด๋ฉด ์„ธ์ข…๋กœ์—์„œ ๋™๋Œ€๋ฌธ๊นŒ์ง€ ์ข…๋กœ ์ผ๋Œ€๊ฐ€ ์‹œ์›ํ•˜๊ฒŒ ์—ด๋ฆฐ ์ž๊ฐ€์šฉ์„ ํƒ€์ง€ ๋ง™์‹œ๋‹ค! (In town, without my car) ๋ผ๋Š” ๊ตฌํ˜ธ ์•„๋ž˜ ํŽผ์ณ ๋‹ค.

More information

2013๋งˆ์žฌ๊ต์œก(์ธ์‡„๋ณธ).hwp

2013๋งˆ์žฌ๊ต์œก(์ธ์‡„๋ณธ).hwp Contents โ… . 5 Edu Up ๋งˆ์žฌ๊ต์œก๊ณ„ํš ์ˆ˜๋ฆฝ์˜ ๊ธฐ๋ฐ˜ 3 1. ๋ฒ•์  ๊ธฐ์กฐ 3 2. ๊ด‘์ฃผ๊ต์œก ๋ฐ ์„œ๋ถ€๊ต์œก์˜ ๊ธฐ๋ณธ ๋ฐฉํ–ฅ 4 3. ๋ณธ๊ต ๊ต์œก ์—ฌ๊ฑด ์‹คํƒœ ๋ฐ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉํ–ฅ 5 4. ํ•™๊ต์žฅ ๊ฒฝ์˜๊ด€ 11 โ…ก. 5 Edu Up ๋งˆ์žฌ๊ต์œก์˜ ๊ธฐ์ € 15 1. ๊ตํ›ˆ 15 2. ๊ต์œก๋ชฉํ‘œ 15 3. ๊ต์œก์ค‘์  15 4. ํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์šด์˜ ์ฒด๊ณ„ํ‘œ 16 5. ํ•™๊ต ๋ฌธํ™” ํ˜์‹  ๊ณผ์ œ

More information

29.pdf

29.pdf vol. 14 www.socialenterprise.or.kr CONTENTS vol. 14 04 04 About 08 Comparison 10 Talk 12 Interview 16 Column 18 26 26 30 32 M-store 36.5 34 43 Before&After 44 46 50 51 36 BOOK IN BOOK 36 36.5 NEWS 40 36.5

More information

<C5E4B7D0C8B820C0DAB7E1C1FD2DC6EDC1FD2E687770>

<C5E4B7D0C8B820C0DAB7E1C1FD2DC6EDC1FD2E687770> ์ •์‹ ๋ณด๊ฑด๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ, ์ •์‹ ์žฅ์• ์ธ์˜ ์ธ๊ถŒ๊ณผ ๊ถŒ๋ฆฌ๋ณด์žฅ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ๊ฐ€? ์ง„ํ–‰์ˆœ์„œ ์ขŒ์žฅ: ๊น€์„ ๊ทœ ๊ต์ˆ˜(๋‚˜์‚ฌ๋ ›๋Œ€ํ•™๊ต) ์‹œ๊ฐ„ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์„ธ๋ถ€๋‚ด์šฉ 13:00~14:00 ์ ‘์ˆ˜ 14:00~14:10 ์ธ์‚ฌ๋ง ๊ตญํšŒ์˜์› ์ตœ๋™์ต 14:10~14:35 ๋ฐœ์ œ 1 ๊ถŒ์˜ค์šฉ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ (MSW / KAMI ์‚ฌ๋ฌด์ด์žฅ) 14:35~15:00 ๋ฐœ์ œ 2 ์ด์šฉํ‘œ ๊ต์ˆ˜ (๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€ํ•™๊ณผ) 15:00~15:20

More information

68 DG 108-ํฐ18ใ…‹-1-8=3 ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ (ํฐ๊ธ€)์ด์šฐ์žฌ์˜ ๋งน์ž ์ธ๊ธฐ. 3 : [ํฐ๊ธ€์ž๋„์„œ] [์ง€์Œ: ๋งน์ž] ; ์—ญ์ฃผ: ํฐ๊ธ€ ์ด์šฐ์žฌ 69 DG 108-ํฐ18ใ…‹-1-8=4 ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ (ํฐ๊ธ€)์ด์šฐ์žฌ์˜ ๋งน์ž ์ธ๊ธฐ : [ํฐ๊ธ€์ž๋„์„œ]. 3 [์ง€์Œ: ๋งน์ž] ; ์—ญ์ฃผ: ํฐ๊ธ€ ์ด์šฐ์žฌ

68 DG 108-ํฐ18ใ…‹-1-8=3 ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ (ํฐ๊ธ€)์ด์šฐ์žฌ์˜ ๋งน์ž ์ธ๊ธฐ. 3 : [ํฐ๊ธ€์ž๋„์„œ] [์ง€์Œ: ๋งน์ž] ; ์—ญ์ฃผ: ํฐ๊ธ€ ์ด์šฐ์žฌ 69 DG 108-ํฐ18ใ…‹-1-8=4 ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ (ํฐ๊ธ€)์ด์šฐ์žฌ์˜ ๋งน์ž ์ธ๊ธฐ : [ํฐ๊ธ€์ž๋„์„œ]. 3 [์ง€์Œ: ๋งน์ž] ; ์—ญ์ฃผ: ํฐ๊ธ€ ์ด์šฐ์žฌ ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ ์ž๋ฃŒ ๋ชฉ๋ก ํฐ๊ธ€์ž์ž๋ฃŒ ๋ชฉ๋ก ๋ฒˆํ˜ธ ์ฒญ๊ตฌ๊ธฐํ˜ธ ์ž๋ฃŒ์‹ค๋ช… ์„œ๋ช… ์ €์ž‘์ž ๋ฐœํ–‰์ž ๋ฐœํ–‰๋…„ 1 DG 004.77-์ •96ใ…‡ ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ (์–ด๋ฅด์‹ž์„ ์œ„ํ•š) ์šฐ๋ฆฌ ๋™๋„ค UCC์Šคํƒ€๋˜๊ธฐ ์ •ํšจ์ • ; ๋…ธํšจ์› ์ง€์Œ๊ตํ•™์‚ฌ 2 DG 004.77-์ •96ใ…‡=2 ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ (์–ด๋ฅด์‹ž์„ ์œ„ํ•š) ์šฐ๋ฆฌ ๋™๋„ค UCC์Šคํƒ€๋˜๊ธฐ ์ •ํšจ์ • ; ๋…ธํšจ์› ์ง€์Œ๊ตํ•™์‚ฌ 3 DG 004-๋ฐช67ใ…‹ ๋‚˜๋ˆ”ํ„ฐ ์ปดํ“จํ„ฐ ์—ญ์‚ฌ : [ํฐ๊ธ€์”จ์ฑ€]

More information

081209๊ธฐ์žํšŒ๊ฒฌ.hwp

081209๊ธฐ์žํšŒ๊ฒฌ.hwp 2008 ํ‘œํ˜„์˜ ์ž์œ  ์„ ์–ธ ํ—Œ๋ฒ• 21์กฐ๋ฅผ ์ง€์ผœ๋‚ด์ž ์ผ์‹œ : 2008๋…„ 12์›” 9์ผ(ํ™”) ์˜ค์ „ 11์‹œ ์žฅ์†Œ : ๋ฏธ๋””์•กํŠธ ๋Œ€ํšŒ์˜์‹ค (๊ด‘ํ™”๋ฌธ ์ผ๋ฏผ๋ฏธ์ˆ ๊ด€ 5์ธต) ์ˆœ์„œ : - ์˜์ƒ ์ƒ์˜ - ํƒ„์••์ผ์ง€ ๋ฐœํ‘œ : ํ™ฉ์ˆœ์› (๋ฏผ์ฃผ์ˆ˜ํ˜ธ ์ด›๋ถˆํƒ„์•• ์ €์ง€ ๋น„์ƒ๊ตญ๋ฏผํ–‰๋™ ์ƒํ™ฉ์‹ค์žฅ) - ํ‘œํ˜„์˜ ์ž์œ  ์„ ์–ธ ๊ฐœ์š” : ๋ฐ•๋ž˜๊ตฐ (์ธ๊ถŒ์šด๋™์‚ฌ๋ž‘๋ฐฉ ํ™œ๋™๊ฐ€) - ์‹ฌ์˜์ œ๋„ ๊ฐœ์„  ์ œ์•ˆ : ๊น€์ง€ํ˜„ (๋ฏธ๋””์•กํŠธ

More information

121_์ค‘๋“ฑRPM-1์ƒ_01ํ•ด(01~10)ok

121_์ค‘๋“ฑRPM-1์ƒ_01ํ•ด(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 ร = + =,, ร=ร=ร = = ร ร ร,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

4<C6D4> <D604><B300><C5D8><B9AC><BCA0><C774><D130>.pdf

4<C6D4> <D604><B300><C5D8><B9AC><BCA0><C774><D130>.pdf 2016 APRIL VOL. 251 www.hyundaielevator.co.kr 01 Cover Story Contents 1 04 CEO Letter 16 25 Board 06 Theme 17 26 Partner 2 08 Talk Talk 12 Tasty Road 18 Sketch I 20 Sketch II 27 Event 28 3 22 HDEL Headline

More information

PCB ์„ค๊ณ„๋ฅผ ํ†ตํ•œ EMC๋Œ€์ฑ…

PCB ์„ค๊ณ„๋ฅผ ํ†ตํ•œ EMC๋Œ€์ฑ… 1.? 2. (PCB) 3. 4. Cross talk 5. Decoupling Condenser 6. (Pattern) 7. PCB simulation Gerber PCB , dv/dt di/dt... Artwork? Artwork.,. VCC GND 4 VCC GND 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Crosstalk(

More information

AnnualReport_2014(<ACE0><C6A9><B7C9>).pdf

AnnualReport_2014(<ACE0><C6A9><B7C9>).pdf 2014 2014 4. 12. 34. 6. 20. 36. / 8. 22. 50. / 2015 4 29 / / 10. 24. 52. / 27 2~4 / 02-3210-0909 / 02-3210-0126 / www.makehope.org / the DNC 26. / 00 2014 4 5 . +.,.,. 2014 6 7 2015,... 2015 2 15~29. 11.1%.

More information

<B9E6B0FAC8C4C7D0B1B3B8C5B4BABEF32E687770>

<B9E6B0FAC8C4C7D0B1B3B8C5B4BABEF32E687770> 2012 ๋ฐฉ ๊ณผ ํ›„ ํ•™ ๊ต ์šด ์˜ 2012 ๋ฐฉ๊ณผํ›„ํ•™๊ต ์šด์˜ ๋งค๋‰ด์–ผ ๋งค ๋‰ด ์–ผ 2012 ๋ฐฉ๊ณผํ›„ํ•™๊ต ์šด์˜ ๋งค๋‰ด์–ผ 2012 ๋ฐฉ๊ณผํ›„ํ•™๊ต ์šด์˜ ๋งค๋‰ด์–ผ ์ผ๋Ÿฌ๋‘๊ธฐ explanatory notes ๊ฐœ๋ฐœ ๋ชฉ์  ๋ฐฉ ๊ณผํ›„ํ•™๊ต ์šด์˜๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ์ •๋ณด ์ œ๊ณต ๋ฐ ํ–‰์ •์—…๋ฌด ์ฒ˜๋ฆฌ์— ํ•„์š”ํ•œ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์‚ฌํ•ญ๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์•ˆ๋‚ด ์ œ๊ณตํ•˜๊ณ , ๊ต์›์˜ ์—…๋ฌด ๋ถ€๋‹ด ๊ฒฝ๊ฐ๊ณผ ํšจ์œจ์ ์ธ ๋ฐฉ๊ณผํ›„ํ•™๊ต ์šด์˜์— ๋„

More information

์‹œ๋ฏผ์šด๋™์€ ์ด ์„ธ์ƒ์— ๊ฐ€์žฅ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์ง์—…์ž…๋‹ˆ๋‹ค ๋จธ๋ฆฌ๋ง 3 1. NGO ์—…๋ฌด์™€ ํ™œ๋™๋ฐฉ์‹ 7 (1) NGO ํ™œ๋™๊ฐ€๋“ค์€ ๋ฌด์—‡์„ ํ•˜๋Š” ์‚ฌ๋žŒ์ธ๊ฐ€? 7 (2) ๋Œ€ํ˜•NGO ํ™œ๋™๊ฐ€ ํ™œ๋™๋ฐฉ์‹ ๋ฐ ์—…๋ฌด๋ถ„์„ 9 (3) ์ค‘์†ŒNGO ํ™œ๋™๊ฐ€ ํ™œ๋™๋ฐฉ์‹ ๋ฐ ์—…๋ฌด๋ถ„์„ 11 (4) ํˆฌ๋ช…์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ •๋ณด๊ณต๊ฐœ์„ผํ„ฐ์˜ ์‹œ์ž‘๊ณผ ์—…๋ฌด๋ณ€ํ™” 12 ์ฐธ์—ฌ์—ฐ๋Œ€ 1์ธต์— ์„ธ ๋“ค์–ด ์‚ด๋ฉด์„œ ๋ฌด์—‡์„ ๋Š๊ผˆ๋‚˜? 15 ๋ณด๋„์ž๋ฃŒ,

More information

๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ-20151014

๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ-20151014 NEWS LETTER : 300-150 31-1 201 jbunka@hanmail.net : 210-702 7 2 ํ•œ๊ตญ์ผ๋ณธ๋ฌธํ™”ํ•™ํšŒ ํšŒ ์žฅ ์ธ ์‚ฌ ํ•œ๊ตญ์ผ๋ณธ๋ฌธํ™”ํ•™ํšŒ ํšŒ์› ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๊ป˜ ํ•œ๊ตญ์ผ๋ณธ๋ฌธํ™”ํ•™ํšŒ ํšŒ์› ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„ ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ์•„์นจ ์ €๋…์œผ๋กœ ๋ถˆ์–ด์˜ค๋Š” ์„ ์„ ํ•œ ๋ฐ”๋žŒ๊ณผ ๋†’๊ณ  ํŒŒ๋ž€ ํ•˜๋Š˜์ด ์„ฑํผ ๋‹ค๊ฐ€์˜จ ๊ฐ€์„์„ ๋Š๋ผ๊ฒŒ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌด๋”์šด ์—ฌ๋ฆ„์ด ์ง€๋‚˜๊ณ  ์ฐพ์•„์˜จ 10์›”์€ ๋„ˆ๋ฌด๋„ ์•„๋ฆ„๋‹ต๊ณ 

More information

2005ํ•™๋…„๋„ ๋ฉด์ ‘

2005ํ•™๋…„๋„ ๋ฉด์ ‘ 2016ํ•™๋…„๋„ ์ˆ˜์‹œ ์‹ฌ์ธต ๋ฉด์ ‘๊ณ ์‚ฌ (์‹ ํ•™๊ณผ) - ํ•™์ƒ์šฉ A ์˜ค๋Š˜์˜ ๋‹ค์›์ฃผ์˜ ์‚ฌํšŒ์—์„œ๋Š” ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ฌธํ™”์™€ ๊ฐ€์น˜๊ด€์˜ ์ถฉ๋Œ์ด ์ผ์–ด๋‚˜๊ณค ํ•œ๋‹ค. ์ด๋กœ ์ธํ•ด ์‹  ์•™์ธ๋“ค๋„ ๋‹ค๋ฅธ ์ข…๊ต์™€ ๊ฐ€์น˜๊ด€์„ ๊ฐ€์ง„ ์ด๋“ค๊ณผ ๊ฐˆ๋“ฑ์„ ๊ฒช์„ ์ˆ˜๋ฐ–์— ์—†๋‹ค. ์‹ ์•™์ธ๋“ค์€ ์ด๋Ÿฐ ๋‹ค์›์ฃผ์˜ ์‚ฌํšŒ ์†์—์„œ ์–ด๋–ค ์ž์„ธ๋กœ ์‚ด์•„๊ฐ€์•ผ ํ•˜๋Š”์ง€ ๋งํ•ด ๋ณด์‹œ์˜ค. ์ œ2๋ฌธํ•ญ [๋ชฉํšŒ์ž(๊ต์—ญ์ž) ์ธ์„ฑ] ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์ง€๋‚œ 2004๋…„๋ถ€ํ„ฐ

More information

EBS ๋ณด๊ณ ์„œ EBS ์ˆ˜๋Šฅ ์—ฐ๊ตฌ(์‹œ๋ฒ”)ํ•™๊ต ์šด์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ณผ์ œ ์ข… ์ˆ˜์—…์šฉ ์ฝ˜ํ…์ธ ๋Š” ์‚ฌ๊ต์œก ์˜์กด ์‹ฌ๋ฆฌ์™€ ๋งค์ฒด๋ฅผ ํ†ตํ•œ ํ•™์Šต ํšจ๊ณผ์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ ์‹ ๋ถ€์กฑ, ํ˜„์žฅ ๊ต์‚ฌ๋“ค์˜ ํ™œ์šฉ ์ธ์‹ ๋ถ€์กฑ, ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ๊ฐ•์‚ฌ์ง„์— ๋Œ€ํ•œ ํ™๋ณด ๋ถ€์กฑ, ์ฒด๊ณ„์ ์ธ ๋ฐฉ์†ก ์‹œ์ฒญ์ง€๋„ ๋ฏธํก ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•ด ํ•™๊ตํ˜„์žฅ์—์„œ ํšจ์œจ

EBS ๋ณด๊ณ ์„œ EBS ์ˆ˜๋Šฅ ์—ฐ๊ตฌ(์‹œ๋ฒ”)ํ•™๊ต ์šด์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ณผ์ œ ์ข… ์ˆ˜์—…์šฉ ์ฝ˜ํ…์ธ ๋Š” ์‚ฌ๊ต์œก ์˜์กด ์‹ฌ๋ฆฌ์™€ ๋งค์ฒด๋ฅผ ํ†ตํ•œ ํ•™์Šต ํšจ๊ณผ์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ ์‹ ๋ถ€์กฑ, ํ˜„์žฅ ๊ต์‚ฌ๋“ค์˜ ํ™œ์šฉ ์ธ์‹ ๋ถ€์กฑ, ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ๊ฐ•์‚ฌ์ง„์— ๋Œ€ํ•œ ํ™๋ณด ๋ถ€์กฑ, ์ฒด๊ณ„์ ์ธ ๋ฐฉ์†ก ์‹œ์ฒญ์ง€๋„ ๋ฏธํก ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•ด ํ•™๊ตํ˜„์žฅ์—์„œ ํšจ์œจ EBS ์ˆ˜๋Šฅ ์—ฐ๊ตฌ(์‹œ๋ฒ”) ํ•™๊ต ์šด์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ณผ์ œ ๊ฐ•์ •๋ฏผ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› EBS ๊ต์œก๋ฐฉ์†ก์—ฐ๊ตฌ์†Œ 1. ์ˆ˜๋Šฅ ์—ฐ๊ตฌ(์‹œ๋ฒ”) ํ•™๊ต์˜ ํ•„์š”์„ฑ EBS๋Š” ๊ตญ๋ฏผ์˜ ๊ต์œก์ฝ˜ํ…์ธ ๋ฅผ ์ƒ์‚ฐํ•ด ๋‚ด๋Š” ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ์„œ ์ฃผ ์†Œ๋น„์ž์ธ ํ•™์ƒ ๊ณผ ๊ต์‚ฌ์˜ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๋ฐ›์•„์•ผ ํ•  ํ•„์š”์„ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ณต์ค‘ํŒŒ๋‚˜ ๊ณต๊ณต์‚ฌ์ดํŠธ ๋ผ๋Š” ํŠน์„ฑ์ƒ ์‹œ์ฒญ๋ฅ ์ด๋‚˜ ์กฐํšŒ์ˆ˜๋ฅผ ํ†ตํ•ด์„œ ์ฃผ๋กœ ์–‘์ ์ธ ์‚ฌ์šฉ ์ •๋ณด๋งŒ์„ ์ˆ˜์ง‘ ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ผ๋ฐ˜ ๋Œ€์ค‘๋“ค์˜ ๋ฐ˜์‘๊ณผ

More information

2 2012๋…„ 5์›” 18์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ๋Œ€ ํ•™ INHA TECHNICAL COLLEGE PRESS [์ œ308ํ˜ธ] 2012ํ•™๋…„๋„ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ์ด์ „๊ณผ๋Š” ๋‹ฌ๋ผ์ง„ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ, 3์ฐจ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ๋์— 2012ํ•™๋…„๋„ ํ•™์ƒํšŒ๋น„ ํŽธ์„ฑ์ด ์ตœ์ข…ํ™•์ •๋˜ ์ œ1์ฐจ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ์ง€๋‚œ 5์›” 8์ผ(ํ™”) 4ํ˜ธ๊ด€ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜

2 2012๋…„ 5์›” 18์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ๋Œ€ ํ•™ INHA TECHNICAL COLLEGE PRESS [์ œ308ํ˜ธ] 2012ํ•™๋…„๋„ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ์ด์ „๊ณผ๋Š” ๋‹ฌ๋ผ์ง„ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ, 3์ฐจ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ๋์— 2012ํ•™๋…„๋„ ํ•™์ƒํšŒ๋น„ ํŽธ์„ฑ์ด ์ตœ์ข…ํ™•์ •๋˜ ์ œ1์ฐจ ์ •๊ธฐ์ดํšŒ ์ง€๋‚œ 5์›” 8์ผ(ํ™”) 4ํ˜ธ๊ด€ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ๋ฐœํ–‰์ธ ํŽธ์ง‘์ธ๊ฒธ ์ฃผ ๊ฐ„ ์ธ์‡„์ธ ํŽธ์ง‘๊ตญ์žฅ 2012๋…„ 5์›” 18์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ์ • ๋™ ์„ ์ฃผ ์น˜ ์šด ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋‚จ๊ตฌ ์ธํ•˜๋กœ 100 (์šฐํŽธ๋ฒˆํ˜ธ 402-752) ์ด ์ฒ  ๊ตฌ ์กฐ ํ˜ธ ์ต ์ธํ•˜์ „๋Œ€ํ•™๋ณด์‚ฌ ์ „ํ™” : 870-2127(์งํ†ต) INHA TECHNICAL COLLEGE PRESS 1974. 4. 30 ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ ๋ผ-1787ํ˜ธ ์ œ 8๋Œ€ ์ •๋™์„ ์ด์žฅ ์ทจ์ž„ ์ง€๋‚œ

More information

Health Essay ์„ฑ๊ฒฝํ›ˆ ๋Œ€ํ‘œ์›์žฅ์˜ ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ์ „๋ฌธ์˜ ๊ณ ๋ฅด๋Š” ๋ฒ• ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ์งˆํ™˜, ์˜์‚ฌ๋ฅผ ์ž˜ ๋งŒ๋‚˜์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ๊ธ€ ์„ฑ๊ฒฝํ›ˆ 21์„ธ๊ธฐ๋ณ‘์› ๋Œ€ํ‘œ์›์žฅ ์‚ฌ์ง„ ๋ฐฑ๊ธฐ๊ด‘(์ŠคํŠœ๋””์˜ค100) ํ™˜์ž์—๊ฒŒ ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ๋งŽ์ด ์งˆ๋ฌธํ•˜๋Š” ์˜์‚ฌ๋ฅผ ๋งŒ๋‚˜์„ธ์š”. ์ตœ์†Œํ•œ ์„ฑ์˜ ์žˆ๋Š” ์˜์‚ฌ์ผ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜์•„๊ฐ€

Health Essay ์„ฑ๊ฒฝํ›ˆ ๋Œ€ํ‘œ์›์žฅ์˜ ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ์ „๋ฌธ์˜ ๊ณ ๋ฅด๋Š” ๋ฒ• ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ์งˆํ™˜, ์˜์‚ฌ๋ฅผ ์ž˜ ๋งŒ๋‚˜์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ๊ธ€ ์„ฑ๊ฒฝํ›ˆ 21์„ธ๊ธฐ๋ณ‘์› ๋Œ€ํ‘œ์›์žฅ ์‚ฌ์ง„ ๋ฐฑ๊ธฐ๊ด‘(์ŠคํŠœ๋””์˜ค100) ํ™˜์ž์—๊ฒŒ ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ๋งŽ์ด ์งˆ๋ฌธํ•˜๋Š” ์˜์‚ฌ๋ฅผ ๋งŒ๋‚˜์„ธ์š”. ์ตœ์†Œํ•œ ์„ฑ์˜ ์žˆ๋Š” ์˜์‚ฌ์ผ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜์•„๊ฐ€ Body Care 21์„ธ๊ธฐ๋ณ‘์›์ด ๋ณด๋‚ด๋Š” ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ํŽธ์ง€ ์—˜๋ฆฌ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์„ฑ๊ฒฝํ›ˆ ๋Œ€ํ‘œ์›์žฅ์˜ ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ์ „๋ฌธ์˜ ๊ณ ๋ฅด๋Š” ๋ฒ• ๊ณจ๋‹ค๊ณต์ฆ์„ฑ ๊ณจ์ ˆ, ๊ฒจ์šธ์ฒ  ์‚๋— ์ฃผ์˜๋ณด ์ฒ™์ถ” ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ•, ๋ฌด์—‡์ด๋“  ๋ฌผ์–ด๋ณด์„ธ์š” ์œ ์ธ์šฉ ์”จ์˜ ๋ชฉ๋””์Šคํฌ ์ˆ˜์ˆ  ์ด์•ผ๊ธฐ ๋งˆ์ทจํ†ต์ฆ์˜ํ•™๊ณผ, ์ฒ™์ถ”์งˆํ™˜ ๋น„์ˆ˜์ˆ  ์น˜๋ฃŒ ๊ฐ€์ด๋“œ ์‹œํฐํ•˜๊ณ  ๋ปฃ๋ปฃํ•œ ๋ช…์ ˆ์ฆํ›„๊ตฐ ์žก๋Š” ์ŠคํŠธ๋ ˆ์นญ ๋…ธ์ธ ๋ฌด๋ฆŽ์ธ๊ณต๊ด€์ ˆ ์ˆ˜์ˆ ๋น„ ์ง€์› ๋Œ€์ƒ ํ™•๋Œ€ From

More information

๋ˆˆ๋จผ ๋ถ€์—‰์ด

๋ˆˆ๋จผ ๋ถ€์—‰์ด ์ŠคํŽ˜์ด์Šค ์œŒ๋ง์•ค๋”œ๋ง ์ด์ •์—ฝ ์ž‘๊ฐ€์™€ ํ•จ๊ป˜ ํ•˜๋Š” BOOK TALK ์ด์ •์—ฝ ์ผ์‹œ : 2015๋…„ 2์›” 13์ผ (๊ธˆ) ์˜คํ›„ 6:00 7:00 ์žฅ์†Œ : ์ŠคํŽ˜์ด์Šค ์œŒ๋ง์•ค๋”œ๋ง ์ด๋ฒˆ ์ „์‹œ๋ฅผ ์ค€๋น„ํ•˜๋ฉด์„œ ์ œ๊ฒŒ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ œ ์ž‘์—…์— ์˜ํ–ฅ์„ ์ค€ ์ฑ… ๋ช‡ ๊ถŒ์„ ์†Œ๊ฐœํ•˜๊ณ ์žํ•ฉ ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌผ๋ก  ์‚ฌ๋žŒ๋งˆ๋‹ค ๋‹ค๋ฅด๊ฒ ์ง€๋งŒ, ์ € ๊ฐ™์€ ๊ฒฝ์šฐ, ์ฑ…์„ ์ฝ์œผ๋ฉด์„œ ์ž‘์—…์— ๋Œ€ํ•œ ์•„์ด๋””์–ด ๋ฅผ ๋– ์˜ฌ๋ฆฌ๋Š”

More information

untitled

untitled 2013. 11 www..or.kr 1 2 2013.11. November 3 10.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10.15 18 19 20 21 22 23 10.21 24 25 26 27 28 29 30......,.. 1......,....,.. .,. 98. 98. 12. 20.1cm, 20.7cm, 14.8cm.,.,.

More information

์ค‘ยท๊ณ ๋“ฑํ•™์ƒ์šฉ(20์ผ)

์ค‘ยท๊ณ ๋“ฑํ•™์ƒ์šฉ(20์ผ) ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ์„ธ์ƒ์„ ์ด์–ด์ฃผ๋Š” ๋”ฐ๋œปํ•œ ๋””์ง€ํ„ธ ์„ธ์ƒ ๋””์ง€ํ„ธ ์ •๋ณด๋กœ ๋” ํ’์š”๋กญ๊ฒŒ, ๋” ์•„๋ฆ„๋‹ต๊ฒŒ, ๋” ํŽธ๋ฆฌํ•˜๊ฒŒ! ํ•œ๊ตญ์ •๋ณด๋ฌธํ™”์ง„ํฅ์›์ด ์—ด์–ด๊ฐ‘๋‹ˆ๋‹ค. ์ค‘ ๊ณ  ๋“ฑ ํ•™ ์ƒ ์šฉ ์ธํ„ฐ๋„ท์ค‘๋… ์˜ˆ๋ฐฉ ๊ต์žฌ ์ฒญ์†Œ๋…„ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„, ์ธํ„ฐ๋„ท์— ๋น ์ ธ๋“ค์ง€ ๋ง๊ณ  ์ฆ๊น์‹œ๋‹ค! ์ „๊ตญ ์ƒ๋‹ด๋Œ€ํ‘œ๋ฒˆํ˜ธ ๊ตญ๋ฒˆ์—†์ด 1599-0075 http://www.iapc.or.kr 157-715 ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๊ฐ•์„œ๊ตฌ ๋“ฑ์ดŒ1๋™ 645-11

More information

DocHdl2OnPRINECT2017tmpTarget

DocHdl2OnPRINECT2017tmpTarget I II 6 III 9 IV 13 V 19 1- 1 I eedback 3 4 p.6 ~p.7 0 p.1 ~p.14 1-1 A O 1- -1 55รน 18055 5รน 1805-108รน 56รน 80รน 60รน 3-1 5รน 130รน160รน40รน 3-5รน 100รน 0รน 30รน 4-1 45รน45รน75รน105รน 4-93รน 60รน 5-1 H Hร“ 5- AMร“ 6-1 Aร“ ร“

More information

<4E505F415AB1DBB7CEB9FABAF1C1EEC7C3B7A35FBEE0B0FC28303630343031292E687770>

<4E505F415AB1DBB7CEB9FABAF1C1EEC7C3B7A35FBEE0B0FC28303630343031292E687770> ๋ฌด๋ฐฐ๋‹น ์•Œ๋ฆฌ์•ˆ์ธ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋น„์ฆˆํ”Œ๋žœ๋ณดํ—˜ ์•ฝ๊ด€ ์ œ1๊ด€ ๋ณดํ—˜๊ณ„์•ฝ์˜ ์„ฑ๋ฆฝ๊ณผ ์œ ์ง€ ์ œ1์กฐ ๋ณดํ—˜๊ณ„์•ฝ์˜ ์„ฑ๋ฆฝ ์ œ2์กฐ ์ฒญ์•ฝ์˜ ์ฒ ํšŒ ์ œ3์กฐ ์•ฝ๊ด€๊ต๋ถ€ ๋ฐ ์„ค๋ช…์˜๋ฌด ๋“ฑ ์ œ4์กฐ ๊ณ„์•ฝ์˜ ๋ฌดํšจ ์ œ5์กฐ ๊ณ„์•ฝ๋‚ด์šฉ์˜ ๋ณ€๊ฒฝ ์ œ6์กฐ ๋ณดํ—˜๋Œ€์ƒ์ž(ํ”ผ๋ณดํ—˜์ž)์˜ ๋ณ€๊ฒฝ ์ œ7์กฐ ๊ณ„์•ฝ์˜ ๊ฐฑ์‹  ์ œ8์กฐ ๊ณ„์•ฝ์ž์˜ ์ž„์˜ํ•ด์ง€ ์ œ9์กฐ ๊ณ„์•ฝ์˜ ์†Œ๋ฉธ ์ œ10์กฐ ๋ณดํ—˜๋‚˜์ด ์ œ2๊ด€ ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์˜ ๋‚ฉ์ž…(๊ณ„์•ฝ์ž์˜ ์ฃผ๋œ ์˜๋ฌด) ์ œ11์กฐ ์ œ1ํšŒ

More information

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1 More Information ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ํ•ด์™ธ๋””์ง€ํ„ธ ๊ด‘๊ณ  ์ˆ˜ํ–‰ Campaign ์„œ์šธ๊ด€๊ด‘ ํ•ด์™ธ๋””์ง€ํ„ธ๋งˆ์ผ€ํŒ… Period 2013.02.01~ํ˜„์žฌ ์ˆ˜ํ–‰ ์ค‘ Campaign Info. ์„œ์šธ์‹œ ๊ด€๊ด‘ ํ™๋ณด๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํ•ด์™ธ ๋””์ง€ํ„ธ ๋งˆ์ผ€ํŒ… ์บ ํŽ˜์ธ -์ค‘๊ตญ/์ผ๋ณธ/๋™๋‚จ์•„/์˜๋ฏธ๊ถŒ ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์‚ฌ์ดํŠธ ๊ตฌ์ถ• (Web/Mobile) ์˜จ๋ผ์ธํ”„๋กœ๋ชจ์…˜ ์˜จ๋ผ์ธ๊ด‘๊ณ ๋Œ€ํ–‰ ํ”„๋กœ๋ชจ์…˜(๋งค์ฒดํ™๋ณด/์ œํœด/ํ•ด์™ธ ํ˜„์ง€ํ–‰์‚ฌ)

More information

KB๊ณจ๋“ ๋ผ์ดํ”„ 10์›”ํ˜ธ๋Š” ์ „๋ฌธ์ง ์ข…์‚ฌ์ž์˜ ๋…ธํ›„์„ค๊ณ„์— ๋Œ€ํ•œ ์žฌ๋ฌด์ , ๋น„์žฌ๋ฌด์  ๋…ธํ•˜์šฐ๋ฅผ ๋‹ด์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. October 2015 Contents 3 ํ…Œ๋งˆ์นผ๋Ÿผ ์„ธ๊ธˆ ์† ๋…ธ๋ธ”๋ฆฌ์Šค ์˜ค๋ธ”๋ฆฌ์ œ, ์ „๋ฌธ์ง ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์„ธ๊ธˆ์ƒ์‹ KB๊ตญ๋ฏผ์€ํ–‰ ์••๊ตฌ์ •PB์„ผํ„ฐ ์„ธ๋ฌดํŒ€์žฅ ๊น€์œค์ • 3 7 ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ๋ถ„์„ ์ €๊ธˆ

KB๊ณจ๋“ ๋ผ์ดํ”„ 10์›”ํ˜ธ๋Š” ์ „๋ฌธ์ง ์ข…์‚ฌ์ž์˜ ๋…ธํ›„์„ค๊ณ„์— ๋Œ€ํ•œ ์žฌ๋ฌด์ , ๋น„์žฌ๋ฌด์  ๋…ธํ•˜์šฐ๋ฅผ ๋‹ด์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. October 2015 Contents 3 ํ…Œ๋งˆ์นผ๋Ÿผ ์„ธ๊ธˆ ์† ๋…ธ๋ธ”๋ฆฌ์Šค ์˜ค๋ธ”๋ฆฌ์ œ, ์ „๋ฌธ์ง ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์„ธ๊ธˆ์ƒ์‹ KB๊ตญ๋ฏผ์€ํ–‰ ์••๊ตฌ์ •PB์„ผํ„ฐ ์„ธ๋ฌดํŒ€์žฅ ๊น€์œค์ • 3 7 ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ๋ถ„์„ ์ €๊ธˆ KB๊ณจ๋“ ๋ผ์ดํ”„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์›”๊ฐ„ KB๊ณจ๋“ ๋ผ์ดํ”„ 2015-10ํ˜ธ ํ…Œ๋งˆ์นผ๋Ÿผ ์„ธ๊ธˆ ์† ๋…ธ๋ธ”๋ฆฌ์Šค ์˜ค๋ธ”๋ฆฌ์ œ, ์ „๋ฌธ์ง ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์„ธ๊ธˆ์ƒ์‹ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ๋ถ„์„ ์ €๊ธˆ๋ฆฌ์‹œ๋Œ€, ๋ถ€๋™์‚ฐ ํ™œ์šฉ ํˆฌ์ž ์ œ์•ˆ ์‚ผ์žฌ( ไธ‰ ๆ‰ )์›๋ฆฌ์˜ ๊ฑด๊ฐ•๋ฒ•, ํ•˜๋Š˜ ๋•… ์‚ฌ๋žŒ! ์žฌ๋ฌด์„ค๊ณ„ํ˜„์žฅ Q&A 60๋Œ€ ์€ํ‡ด์ž์˜ ์ฆ์—ฌ๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ•œ ๋ถ€๋™์‚ฐ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค ์ „๋žต 50๋Œ€ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ์˜ ๊ธˆ์œตํˆฌ์ž ์ค‘๊ฐ„ ์ง„๋‹จ๊ณผ ์ฒ˜๋ฐฉ KB๊ธˆ์œต์ง€์ฃผ ๊ฒฝ์˜์—ฐ๊ตฌ์†Œ KB๊ณจ๋“ ๋ผ์ดํ”„

More information

์ด ์žฅ ๊น€ ๋™ ์—ฐ...?,?. 30......,,.....,..

์ด ์žฅ ๊น€ ๋™ ์—ฐ...?,?. 30......,,.....,.. www.iajou.ac.kr www.iajou.ac.kr ์•„์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต 2016ํ•™๋…„๋„ ํ•ฉ๊ฒฉ์ˆ˜๊ธฐ์ง‘ 443-749 206 _ 102 031 219 2021, 3981, 2023~2026 031 213 5174 _ 101 031 219 2209, 1927~30, 2027, 2325, 3986, 3368 031 213 5174 www.iajou.ac.kr Ajou ์ œ

More information

FTA ํ™œ์šฉ ์ข…ํ•ฉ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ cha Pte r04 ์› ๆฅ“ ๊ธฐ์ค€,:์‚ฐ์ง€์ฆ๋ช… Im ้ฃ‡ 10 chapte ็กผ FTA ็ˆต x๋… ์ € ๅŒก ๋ชจ๋ธ01 FrA ์ƒ๋Œ€๊ตญ๊ด€์„ธ์„์ธํ•˜๋ฅผํ™œ์šฉํ•œ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€ ์ฒซ๋ฒˆ์งธ ๋ชจ๋ธ์€ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ F fa ๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๋Š” ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ด์œ ์ธ ์ƒ๋Œ€๊ตญ์˜ ๊ด€์„ธ์„ ์ธํ•˜๋ฅผ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€๊ธฐํšŒ๋กœํ™œ

FTA ํ™œ์šฉ ์ข…ํ•ฉ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ cha Pte r04 ์› ๆฅ“ ๊ธฐ์ค€,:์‚ฐ์ง€์ฆ๋ช… Im ้ฃ‡ 10 chapte ็กผ FTA ็ˆต x๋… ์ € ๅŒก ๋ชจ๋ธ01 FrA ์ƒ๋Œ€๊ตญ๊ด€์„ธ์„์ธํ•˜๋ฅผํ™œ์šฉํ•œ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€ ์ฒซ๋ฒˆ์งธ ๋ชจ๋ธ์€ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ F fa ๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๋Š” ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ด์œ ์ธ ์ƒ๋Œ€๊ตญ์˜ ๊ด€์„ธ์„ ์ธํ•˜๋ฅผ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€๊ธฐํšŒ๋กœํ™œ 2 O CaSB FrA ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๋ชจ๋ธ์˜ˆ์‹œ ์—ฌ๊ธฐ์—์„œ์†Œ๊ฐœํ•˜๋Š”FfA ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค๋ชจ๋ธ์€,(D F ra ํŠนํ—ค๊ด€์„ธํ—คํƒ์„์ตœ๋Œ€ํ™”ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์•ˆ.2 ํŠนํ˜œ๊ด€์„ธ ํ˜œํƒ์„ ๋ˆ„๋ฆฌ๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์›์‚ฐ์ง€ ๊ธฐ์ค€ ์ถฉ์กฑ ๋ฐฉ์•ˆ.3 ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ธฐ์—… ๊ฐ„ ํˆฌ์ž/ํ˜‘๋ ฅ ํ™•๋Œ€ ๋ฐฉ์•ˆ์„ ์ƒํ˜ธ ์—ฐ๊ณ„ํ•˜์—ฌ ๋งŒ๋“ˆ์—ˆ๋‹ค.์ด ์žฅ์–ดI์ œ์‹œ๋œ ์‚ฌ๋ก€๋Š” ๊ธฐ์—…์—์„œ ์‹ค์ œ๋กœ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค๋ฅผ ํ•˜๊ณ ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ–ˆ์œผ๋‚˜.๊ฒฝ์šฐ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ์ฐธ์กฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฐ€์ƒ์ ์ธ

More information

์˜คํˆฌ์ค‘3-2๊ณผํ•™์ •๋‹ต1

์˜คํˆฌ์ค‘3-2๊ณผํ•™์ •๋‹ต1 1 01 1 3 4 a a 4 1 2 3 4 01 02 5 6 7 8 10 C D C D 11 C D 1 2 3 + + +C 1 C+ 4 5 6 02 C D = 1 + 1 + + + 1 2 + 1 1 + +C 1 C+ 3 4 6 7 8 + 1 + 9 H,.N +3H 12,2.NH 11 3333 13 3_2=6 2_3=6 N,1.N +3H 12,2.NH 112

More information

ํ›„์›ํ’ˆ์ˆ˜์ž…๋‚ด์—ญ์„œ ๊ณต๋ฌธ์ œ์ถœ๋ฒˆํ˜ธ : C02982016000023 ์ˆœ๋ฒˆ์—ฐ์›”์ผํ›„์›ํ’ˆ์ข…๋ฅ˜ํ›„์›์ž๊ตฌ๋ถ„๋น„์˜๋ฆฌ๋ฒ•์ธ์„ธ๋ถ€๊ตฌ๋ถ„ 1 2015-01-01 2 2015-01-01 3 2015-01-02 4 2015-01-02 5 2015-01-04 6 2015-01-06 7 2015-01-07 8 2015-01-07 9 2015-01-07 10 2015-01-07 11 2015-01-08

More information

ํŒŒ์ด๋„์ƒ๋ช…๊ณผํ•™1ํ•ด์„คOK

ํŒŒ์ด๋„์ƒ๋ช…๊ณผํ•™1ํ•ด์„คOK EBS EBS 00 Finl E d u c t i o n l B r o d c s t i n g S y s t e m CO A B A~C CHON CHONP N.5 % 86.5 % 5.... 5. 6.. 8. 9. 0..... 5. 6.. 8. 9. 0. X Y X X 6 G DNA DNA S (A) (B) G DNA DNA (A)=; ;=;6!; (B)=;

More information

์ผ์ž ์ œ๋ชฉ ์ฑ„์ฃผ(๋‚ฉ๋ถ€์ž ์„ธ๋ถ€์‚ฌ์—… ์„ธ๋ถ€ํ•ญ๋ชฉ ์ˆ˜์ž…์•ก ์ง€์ถœ์•ก ์ž”์•ก 2014-12-01(01400 12์›” ํ•™๊ต์žฅ ์ง์ฑ…๊ธ‰ ์—…๋ฌด์ถ”์ง„ ์ง€๊ธ‰ ์ด์šฉ๊ธธ ๊ต์žฅ์‹ค์šด์˜ ๊ต์žฅ์‹ค์šด์˜ 0 301,000 193,564,820 2014-12-01(01390 ๊ต๋ฌด์‹ค ์ฑ…์ƒ ์œ ๋ฆฌ ๊ตฌ์ž… ์ง€๊ธ‰ ํ•œ๊ฐ•์ข…ํ•ฉ๊ณต์‚ฌ ํ•™

์ผ์ž ์ œ๋ชฉ ์ฑ„์ฃผ(๋‚ฉ๋ถ€์ž ์„ธ๋ถ€์‚ฌ์—… ์„ธ๋ถ€ํ•ญ๋ชฉ ์ˆ˜์ž…์•ก ์ง€์ถœ์•ก ์ž”์•ก 2014-12-01(01400 12์›” ํ•™๊ต์žฅ ์ง์ฑ…๊ธ‰ ์—…๋ฌด์ถ”์ง„ ์ง€๊ธ‰ ์ด์šฉ๊ธธ ๊ต์žฅ์‹ค์šด์˜ ๊ต์žฅ์‹ค์šด์˜ 0 301,000 193,564,820 2014-12-01(01390 ๊ต๋ฌด์‹ค ์ฑ…์ƒ ์œ ๋ฆฌ ๊ตฌ์ž… ์ง€๊ธ‰ ํ•œ๊ฐ•์ข…ํ•ฉ๊ณต์‚ฌ ํ•™ ํ˜„๊ธˆ์ถœ๋‚ฉ๋ถ€ ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„ : ์ผ์ž ์ œ๋ชฉ ์ฑ„์ฃผ(๋‚ฉ๋ถ€์ž ์„ธ๋ถ€์‚ฌ์—… ์„ธ๋ถ€ํ•ญ๋ชฉ ์ˆ˜์ž…์•ก ์ง€์ถœ์•ก ์ž”์•ก ์ „๊ธฐ ๊ณ„ 1,606,370,4201,438,494,920 167,875,500 4ํ•™๋…„ ํ˜„์žฅ์ฒดํ—˜ํ•™์Šต(์ธ์ฒœ์–ด๋ฆฐ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€ ์ž…์žฅ๋ฃŒ ๋ฐ ์ฒดํ—˜๋ฃŒ 2014-12-01 ์ˆ˜์ž… ๊ฐ•์„œ์˜ ์™ธ 7 ํ˜„์žฅํ•™์Šต[์ˆ˜์ต์ž 104,000 0 167,979,500 2014-12-01BC์นด๋“œ ์ด์šฉ์œผ๋กœ ์ ๋ฆฝ ํฌ์ธํŠธ ๋ˆ„์ ๋ถ„

More information

ํ–‰ ๋ณต ํ•œ ๋ฆฌ ๋” ์‹ญ ๋‹ค๋ฅธ ์‚ฌ๋žŒ์„ ํŒ๋‹จํ•  ๋•Œ ํ–‰์šด๊ณผ ๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ˜ผ๋™ํ•˜์ง€ ๋งˆ๋ผ. - ์นผ ์•„์ด์นธ ์นผ ์•„์ด์นธ(Carl Icahn, 1936~) ์ฃผ์‹์„ ์ ๋Œ€์  ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์‚ฌ๋“ค์ธ ๋’ค ๋ถ„์‚ฌ๋‚˜ ์ฆ์ž ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ํ•ด๋‹น ๊ธฐ์—… ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋‹จ๊ธฐ๊ฐ„์— ์˜ฌ๋ฆฌ๊ณ  ์ด๋ฅผ ๋˜ํŒ”์•„ ์ฐจ์ต ์„ ์ฑ™๊ธฐ

ํ–‰ ๋ณต ํ•œ ๋ฆฌ ๋” ์‹ญ ๋‹ค๋ฅธ ์‚ฌ๋žŒ์„ ํŒ๋‹จํ•  ๋•Œ ํ–‰์šด๊ณผ ๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ˜ผ๋™ํ•˜์ง€ ๋งˆ๋ผ. - ์นผ ์•„์ด์นธ ์นผ ์•„์ด์นธ(Carl Icahn, 1936~) ์ฃผ์‹์„ ์ ๋Œ€์  ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์‚ฌ๋“ค์ธ ๋’ค ๋ถ„์‚ฌ๋‚˜ ์ฆ์ž ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ํ•ด๋‹น ๊ธฐ์—… ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋‹จ๊ธฐ๊ฐ„์— ์˜ฌ๋ฆฌ๊ณ  ์ด๋ฅผ ๋˜ํŒ”์•„ ์ฐจ์ต ์„ ์ฑ™๊ธฐ ibk๊ฐ€ ๋งŒ๋“œ๋Š” 2012 ็ฏ‰ ๅŸบ ๅ … ็คŽ (์ถ•๊ธฐ๊ฒฌ์ดˆ) ๊ธฐ์ดˆ๋ฅผ ์„ธ์šฐ๊ณ  ์ดˆ์„์„ ๋‹จ๋‹จํžˆ ๋‹ค์ ธ๋ผ 2012. September. vol.91 CEO๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ง€์‹ ๋ผ์šด์ง€, ์ง€( ็Ÿฅ )ํ…Œํฌ ๊ฐ€๊ณ„ ๋Œ€์ถœ ๋ถ€์‹ค ๊ฐ€๋Šฅ ๊ฒฝ๋กœ๋ฅผ ์ ๊ฒ€ํ•˜๋‹ค ์ค‘๊ตญ๊ณ„ ์€ํ–‰, ์„ธ๊ณ„์˜ ์€ํ–‰์ด ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์„๊นŒ? GSUV(Gamma SUV), PANEL ASM R/END ์ฐจ๋Ÿ‰ ๊ฒฝ๋Ÿ‰ํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๊ณ ๊ฐ•๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์ œ์กฐ ๊ณต์ •

More information

29์–ด์šธ๋ฆผ4ํ˜ธ๋‹ค์‹œ

29์–ด์šธ๋ฆผ4ํ˜ธ๋‹ค์‹œ http://suwon.bohun.or.kr ๊ฐ€์„ 2009 ๋‚ด ์ง‘์ฒ˜๋Ÿผ ๋‚ด ๊ฐ€์กฑ์ฒ˜๋Ÿผ ๋ณดํ›ˆ๊ฐ€์กฑ์˜ ๋”ฐ๋œปํ•œ ๋…ธํ›„๋ฅผ ์•ฝ์†ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ๊ฐ€์„ 2009 ์ˆ˜์›๋ณดํ›ˆ์š”์–‘์› ์†Œ์‹์ง€ 06 ์•„์ดํ‹ฐํŒŒ์›Œ๊ฐ€ ๋งŒ๋“  ์ˆ˜์›, ๊ด‘์ฃผ, ๊น€ํ•ด ๋ณดํ›ˆ์š”์–‘์› ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€... 07 04 06 07 08 ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฐœ๋ฐœ/์ ์šฉ ๋ฌธ์˜ ์ฐฝ๊ตฌ๋Š” ํ•ญ์ƒ ์—ด๋ ค ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒฝ๊ธฐ ์„ฑ๋‚จ ๋ถ„๋‹น ๊ตฌ๋ฏธ 18 ์‹œ๊ทธ๋งˆ2 C-516 08 TEL

More information

ํ”„๋ž‘์Šค์˜ ์˜ํ™” ์ฒผ๋ฅด๋ถ€๋ฅด์™ธ ์šฐ์‚ฐ ์€ ๋น—์†Œ๋ฆฌ ๊ฐ™์ด 7r์Šด์„ ์ ์‹œ๋Š” ์ฒซ์‚ฌ๋Ÿ‰์˜ ์ง„ํ•œ ofํ””์„ ๋žŒ๋žŒํ•˜๊ฒŒ ๋‹ด๊ณ ์žˆ๋‹ค. -๋ณธ๋ฌธ์ค‘์—์„œ - ๋ช…ํ™”์™€ ๊ณ ํ™œํ˜ ์ฐพ์•„์„œ ํฌ๋ผ์šดํŒ.252๋จผ / ๊ฐ’ 10, 000์› ์ด ๋™ ๊ฑธ ์ง€์Œ 11 ์‹ ์ง€์„œ์› ์ด ์ฑ…์˜ ํŠน์ •์€ ๊ด€๋…์ ์ด๊ณ  ์ถ”์ƒ์ ์ธ ์ ๋ณด๋‹ค ๋Š” ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฉด

ํ”„๋ž‘์Šค์˜ ์˜ํ™” ์ฒผ๋ฅด๋ถ€๋ฅด์™ธ ์šฐ์‚ฐ ์€ ๋น—์†Œ๋ฆฌ ๊ฐ™์ด 7r์Šด์„ ์ ์‹œ๋Š” ์ฒซ์‚ฌ๋Ÿ‰์˜ ์ง„ํ•œ ofํ””์„ ๋žŒ๋žŒํ•˜๊ฒŒ ๋‹ด๊ณ ์žˆ๋‹ค. -๋ณธ๋ฌธ์ค‘์—์„œ - ๋ช…ํ™”์™€ ๊ณ ํ™œํ˜ ์ฐพ์•„์„œ ํฌ๋ผ์šดํŒ.252๋จผ / ๊ฐ’ 10, 000์› ์ด ๋™ ๊ฑธ ์ง€์Œ 11 ์‹ ์ง€์„œ์› ์ด ์ฑ…์˜ ํŠน์ •์€ ๊ด€๋…์ ์ด๊ณ  ์ถ”์ƒ์ ์ธ ์ ๋ณด๋‹ค ๋Š” ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฉด ์ ธ13 ํ˜ธ ๊ณ ๊ตฌ๋ ฅ ๋ฐ€4 ๋ฉฐ 112001๋…„(์—‰๋žต 1611๋…„) ํŒ”1๋ฉ”ํ† ๋Œ€์™• ์œ ์ฉ ๋‹ต1\t 11 ๋… ํŠนํ•ํ˜ธ e( ์‹œ๋ก ) ์˜๋ฝํšŒ ๋ฐœ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ œ์–ธ... ์กฐ์˜์„ญ 1)ํŠน์ง‘) ๊ณ ๊ตฌ๋ ค ๋ฐ ๊ด‘๊ฐœํ† ๋Œ€์™• ์œ ์  ๋‹ต์‚ฌ๊ธฐ l ๊ด‘๊ฐœํ† ๋Œ€์™•์˜ ์–ผ์„ ์ฐพ์•„์„œ... (๊น€์˜์กฐ) ๊ด‘๊ฐœํ† ๋Œ€์™•์˜ ๊ธฐ์ƒ์„ ๋‹ค์‹œ ๊ฟˆ๊พธ๋ฉฐ... (์ง€์šฐํšจ) ๋งŒ์ฃผ๋ฒŒํŒ์„ ๋‹ฌ๋ฆฌ๊ณ  ์‹ถ์€ ์ Š์€ ์˜ ๋ฝ์˜ ๊ฟˆ.. (์„ฑ์œค์ˆ˜) ์˜๋ฝํšŒ ์˜๋ฝ์—ฐ๊ตฌ์†Œ

More information

<28C3D6C1BEC0CEBCE2BFEB29BCADBFEFBDC3B0F8B0F8C5F5C0DABBE7BEF7B0FCB8AEC7D5B8AEC8ADB9E6BEC82E687770>

<28C3D6C1BEC0CEBCE2BFEB29BCADBFEFBDC3B0F8B0F8C5F5C0DABBE7BEF7B0FCB8AEC7D5B8AEC8ADB9E6BEC82E687770> ์„œ์šธ์‹œ ๊ณต๊ณตํˆฌ์ž์‚ฌ์—…๊ด€๋ฆฌ ํ•ฉ๋ฆฌํ™” ๋ฐฉ์•ˆ -ํˆฌ์ž์‹ฌ์‚ฌ ๋ฐ ๋ฏผ๊ฐ„ํˆฌ์ž์‚ฌ์—… ์ œ๋„๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- Improvement on Management of Public Investment Projects in Seoul Metropolitan Government 2009 ์„œ์šธ์‹œ์ •๊ฐœ๋ฐœ์—ฐ๊ตฌ์› SEOUL DEVELOPMENT INSTITUTE ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ด ์„ธ ๊ตฌ ์ฐฝ์˜์‹œ์ •์—ฐ๊ตฌ๋ณธ๋ถ€

More information

๋†์‹ฌ๋‚ด์ง€1

๋†์‹ฌ๋‚ด์ง€1 2014_ 01 Magazine of NONGSHIM Nongshim in Kenya Contents 04 CEO ๋ฉ”์‹œ์ง€ Special Themeโ… _ Nongshim in Kenya 06 Toward the World ๋™์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ๊ฒฝ์ œ ๋ฌผ๋ฅ˜์˜ ์ค‘์‹ฌ์ง€ ์ผ€๋ƒ 08 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฌธํ™” ๋ฐ์ดํŠธ ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ์˜ˆ์ˆ ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€ 10 ์„ธ๊ณ„์ธ์˜ ์‹ํƒ ์•„์ง์€ ๋„ˆ๋ฌด ๋จผ ๋‚˜๋ผ, ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด ์ผ€๋ƒ์˜ ์Œ์‹์„

More information

contents ํ‘œ์ง€์„ค๋ช… 2015๋…„ ๊ฒจ์šธ๋ฐฉํ•™ํŠน๊ฐ• ์ดˆ๋“ฑ๊ณผํ•™ ์žก์•„์ฃผ๋Š” ๊ณผํ•™์ƒ์‹ - ๋ˆˆ์— ๋ณด์ด์ง€ ์•Š๋Š” ๊ณต๊ธฐ์˜ ํž˜ 4ํšŒ์ฐจ๋ฅผ ๋งˆ์น˜๊ณ  ๊ฐ•์‚ฌ์™€ ์•„์ด๋“ค์ด ํ•จ๊ป˜ ์ฐ์€ ์‚ฌ์ง„ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Seogang Library on paper ํ†ต๊ถŒ ์ œ25ํ˜ธ 2015๋…„ 4์›” 15์ผ ๋ฐœํ–‰ ๋ฐœํ–‰ ๋งˆํฌ๊ตฌ๋ฆฝ์„œ๊ฐ•

contents ํ‘œ์ง€์„ค๋ช… 2015๋…„ ๊ฒจ์šธ๋ฐฉํ•™ํŠน๊ฐ• ์ดˆ๋“ฑ๊ณผํ•™ ์žก์•„์ฃผ๋Š” ๊ณผํ•™์ƒ์‹ - ๋ˆˆ์— ๋ณด์ด์ง€ ์•Š๋Š” ๊ณต๊ธฐ์˜ ํž˜ 4ํšŒ์ฐจ๋ฅผ ๋งˆ์น˜๊ณ  ๊ฐ•์‚ฌ์™€ ์•„์ด๋“ค์ด ํ•จ๊ป˜ ์ฐ์€ ์‚ฌ์ง„ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Seogang Library on paper ํ†ต๊ถŒ ์ œ25ํ˜ธ 2015๋…„ 4์›” 15์ผ ๋ฐœํ–‰ ๋ฐœํ–‰ ๋งˆํฌ๊ตฌ๋ฆฝ์„œ๊ฐ• Seogang library on paper http://sglib.mapo.go.kr vol.25 Spring 2015 ๋ด„ contents ํ‘œ์ง€์„ค๋ช… 2015๋…„ ๊ฒจ์šธ๋ฐฉํ•™ํŠน๊ฐ• ์ดˆ๋“ฑ๊ณผํ•™ ์žก์•„์ฃผ๋Š” ๊ณผํ•™์ƒ์‹ - ๋ˆˆ์— ๋ณด์ด์ง€ ์•Š๋Š” ๊ณต๊ธฐ์˜ ํž˜ 4ํšŒ์ฐจ๋ฅผ ๋งˆ์น˜๊ณ  ๊ฐ•์‚ฌ์™€ ์•„์ด๋“ค์ด ํ•จ๊ป˜ ์ฐ์€ ์‚ฌ์ง„ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Seogang Library on paper ํ†ต๊ถŒ ์ œ25ํ˜ธ 2015๋…„

More information

BEAD hwp

BEAD hwp . 1. 2.. 1. 2. 3.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2.,.. 1984..,.,,,,,. 1990. 12.. 1.... 10,...... 2.,,,,,,. ,. 22. < 1> 17, (supervision),..,,.,.,.. 1. ,.,,,,.,.,, (,

More information

โ—‹๊ตญ๋‚ด ADR ๊ธฐ๊ด€์˜ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์„ฑ๊ณผ

โ—‹๊ตญ๋‚ด ADR ๊ธฐ๊ด€์˜ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์„ฑ๊ณผ ์ œ 2 ์ฃผ ์ œ ๊ทธ๋ฆฌ์Šค์‹ ํ™” ์† ๊ฐˆ๋“ฑ ์กฐ์ • 17 ๊ทธ๋ฆฌ์Šค์‹ ํ™” ์† ๊ฐˆ๋“ฑ ์กฐ์ • โ… . ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง ๊ณ ๋Œ€ ๊ทธ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ฒ ํ•™์ž ํ”„๋กœํƒ€๊ณ ๋ผ์Šค๋Š” ์ธ๊ฐ„์€ ๋งŒ๋ฌผ์˜ ์ฒ™๋„ ๋ผ๊ณ  ๋งํ–ˆ๋‹ค. ๊ทธ์˜ ๋ง์ฒ˜ ๋Ÿผ ๊ณ ๋Œ€ ๊ทธ๋ฆฌ์Šค ๋ฌธํ™”์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์‹ฌ์ด ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์ธ๊ฐ„์ด์—ˆ๋‹ค. ๊ณ ๋Œ€ ๊ทธ๋ฆฌ์Šค ์ธ๋“ค์€ ๊ฑด์ถ•, ๋ฏธ์ˆ , ๋ฌธํ•™, ์˜ˆ์ˆ ์„ ์ธ๊ฐ„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•ด์„ํ–ˆ๊ณ , ์‚ฌํšŒ ์ œ๋„ ๋˜ํ•œ ์ธ๊ฐ„์˜ ์š”๊ตฌ์— ๋”ฐ๋ผ ๋ณ€ํ™”ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๊ณ  ์ฃผ์žฅํ–ˆ๋‹ค.

More information

<28C4C9C0CCBAED5FC0A7BCBA5FC0A7BCBA444D42292032303131B3E22039BFF920BDC9C0C7C0C7B0E120C7F6C8B22E786C73>

<28C4C9C0CCBAED5FC0A7BCBA5FC0A7BCBA444D42292032303131B3E22039BFF920BDC9C0C7C0C7B0E120C7F6C8B22E786C73> 2011๋…„๋„ 9์›” ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ ํ˜„ํ™ฉ(์ผ€์ด๋ธ” ์œ„์„ฑ๋ฐฉ์†ก) ์˜๊ฒฐ์ผ/ ์ œ2011-23-389 ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌTV '์‹œ์žฅ์„ ์ฆ๊ฒจ๋ผ! ์ฆ์‹œ์™€ ๏ฅœ 1๋ถ€' 2011.7.20(์ˆ˜) 21:00-22:00, 2011.7.27(์ˆ˜) 21:00-22:00 ์ฃผ์‹์ „๋ฌธ๊ฐ€ 3์ธ์ด ์ถœ์—ฐํ•˜์—ฌ ๊ตญ๋‚ด์™ธ ์ฃผ์‹์‹œํ™ฉ ๋ฐ ์ด์Šˆ์— ๋Œ€ํ•ด ์„ค๋ช… ํ•˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์„ ๋ฐฉ์†กํ•˜๋ฉด์„œ, - ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ข…๋ฃŒ ์‹œ, ์ฃผ์‹์ „๋ฌธ๊ฐ€( )๊ฐ€ (7์›”

More information