A y y y y y # 2#

Size: px
Start display at page:

Download "A y y y y y # 2#"

Transcription

1 0. 9 A # # \ 9 \ 0 \ 0.^ 40-.4^0^ 4 50.^5^ ^5^ 6 0.4^857^ ^8^8 8 0.^ 9 0.5^ > 40 < 4 4 \ 4 44 \ \ \ 50 \ 0~ C A 0 a& 0 a^ 0 ( * 06 a!* a% a# 4 5 a# 7 8-7^ 9 a( b^ $ 0 4^ a$ 7 8 4* 9-6a$b# a^ -9a*b 5 - a 6 a 7 5 a 8 5$ 9 - a a( 7b# b a$ a 48 a$b# ~9 B THEME THEME THEME 0 \ ^ ~ B THEME 04 m+n m-n n-m mn 4aMbM am bm (\^ a=4b=c= A>B A# THEME 05 B C AB B C BC B B a%b# b

2 4~5 C (5!%6#)6!^ B 6a$ 7b# 0. 7 A 0 5a+6b \ ab+8b# =-4 =- + 5 =-- 8~4 B THEME 06 bbb b bb a a+b a-b THEME = ~45 C 0 0 0a+b = m 0 -+m 07 b= V a+b a+b A 0 \ \ 05 a< 06 0+a< a> a>6 09 > 0 > > < 4 \ 5 \ <0 <-7 >-6 4 >9 5 < 6 <9 7 >6 8 < {-} ~6 B THEME 08 < < <> <> <A< THEME < THEME cm

3 km g t 64~65 C A 0 \ 0 \ 0 \ \ 06 4+= = \ 09 0 \ {9}{4} 0 - -{} 4 - +=0 -= 6 7 \ 8 \ 5 -+= = ==- 0 == ==4 =-= ==- 4 =-= ~8 B THEME a+b+c= =8 + 4 = = = THEME =9= THEME a=b=4 =4=-0 == ~8 C a=b=-5c= =-=7 - X-Y= X+Y= X=Y= == {-7} A 0 - += = =8 +=4{+} km 09 5 km = = 86~95 THEME 4 B cm

4 THEME km 4 km 5 km =50 4 =+0 7km km 4 0 m 5 0 m 6 7 A%B8% 8 9 A50 gb00 g 0 96~97 C A000B A7%B% 09 0 A=8B= A 0 \ 0 \ 0 04 \ \ 5 6 \ 7 \ 8 =4-9 =40 =-5+ = THEME 7 a+b b a=0b= THEME 8 aa ~5 C p A a>0b>0 06 a<0b>0 07 a<0b< =5-0 =- 5 + =-5 = - 9 = =-+4 5 =- 4-6 = -4 7 = ~ B THEME 6 =f{} ~5 B THEME 9 O O O O 4

5 <a< THEME 0 a b = p=q=4 8 =-= 9 =4= = O 4 - += 4 b=- a=-b=- a=-b=- THEME 0 0 =6+0 90!C =6- L km 0 = =40- cm 5 6 = !C 8 = ~7 C = cm {4} =-6+0 6cm A 0 = + 0 =- + 0 = ~4 B THEME =- c a O =-bc =0 8 9 = THEME a= A6B0C- -<k< C{--} ~ 4--= O = = 9 =- 0 =5 =-4 = = 4 4 {-} 5 ==- 6 p=-q= 4~4 C A{}B{0}C[ 5 0] sabo=saoc= kmkm 5

6 0. 4 THEME THEME THEME THEME THEME THEME ^ ^ 0~ ^.46^ THEME THEME a 7 THEME a%b( 8~ A=-9B=- 9 %% 0.000m 0. THEME THEME THEME THEME THEME DCBA 6~ = V 00N - B= h-90 6

7 04. 8 THEME THEME THEME > THEME < 07 THEME g THEME km 07 4~ > > THEME THEME THEME THEME THEME THEME ~ == THEME THEME cm THEME m g 5 THEME km 0 8km ~ AkmBkm

8 THEME THEME THEME THEME THEME THEME THEME THEME m 0 04 = ml THEME = = ~ = THEME ~ THEME THEME THEME THEME = THEME ~ THEME =

9 ALL = = # # = # = 5# #\5# = 5 = = \5 = 55 = = #\5 = #\5# = 5 = = 9 \5# #\5# = 6 = = = = 6 = $ 7 = 4 = #\ 0.^ 40-.4^0^ 4 50.^5^ ^5^ 6 0.4^857^ ^8^8 8 0.^ 9 0.5^ = = = > 40 < THEME BIBLE 0 8 = # = \5# #\5# = 75 0# 7 5 = 7 \5 5 = = = = 5 = \ 5\ = = 5 = 5\5 \5 = = #\5 = #\5# = =0.075 A=75B=000C=0.075 /A+BC=75+000\0.075= = 7 $\5 = 7\5# $\5$ = 875 0$ a=875n=4 /a+n=

10 = 4 0 = \\5 9 = = 7 \#\5 = 4 \5 4 = 4 6 = 54 \#\5# = 5# 06 a 56 a 56 = a #\7 a7 7 = = a a 5 9 a7 9 5\ = << = 9 70 = 9 \5\7 90 = 7 0 = 7 \5\ N7 9N 9 9 THEME a 6 = a a9 0<a<0a=8 8 6 = b= /a+b=8+=0 0 a b a+b 50% 0% 0% a 450 = a a 9 7 a7 b a97 a6a= = 7 50 b=50 /a+b=6+50= 0 0.=0.^ 4.=4.^^.888=.8^^.666=.6^^ =0.0777=0.07^^ =0.6^6 5 =0.46^6 6 =0.6^6 5 =.6^6 =0.0^6^06 a 40 = a a= a 40 = 40 = 0 b=0 /b-a=0-= =0.^0769^=6 49 =.4^8^= /+=6+=8 8 0

11 = =0.4^59^ = \\5\ =7 = =5 4 5 = a<a<9a=679 a= = a=6 = a=7 = 6 a=9 = a79 7+9=6 6 a a a 0% 50% 0% 7 =0.5^846^6 0=6\ /a=4 50=6\8+50 /b= /a+b=4+=7.9^8^= ^8^ 58 7 =0.4^857^ =6\50 5 { }\5=5 5 THEME 0 \ 0 =.5^^=.55500= = = =5 /= =6.^=6. 0=6. 0- =0.7^= =.77700= =.7^4^= = = =6.^05^= = =.4^7^= = = = = ^= ^= = 990

12 4.^7^= ^4^= ^= 8- = = 5 8 /a= ^4^= 54- = = 8.5^4^\ 08.5^= 5- = = 6 45 = ^= = = 9 0 = 9 \\5 0.6^\aa a 0.6^ a a ^= =0.8 0 /0.78^< ^0^= 0 99 = 9 99 /0.^0^> 0.8^= =0.^8^=0.888 /0.8^> ^5^= ^45^= /0.4^5^>0.^45^ 0.5^= ^0^= % 0% 0% /0.5^>0.5^0^ ^= ^^= ^7^= ^5^= ^^ 0.5^=0.50.5^^=0.555 /0.5^<0.5^^.47.47^= ^^=.47.47^^= ^7^= < 9 < 8 < 8 < =7.^7^4.8^<<7.^7^ =8 7 < 9 < < 7 6 < a=b=7 /b-a=7-=4 4 ab b-a 40% 0% 0% 6 <0.0a^\< 6 < a 90 \< 5 0 < a 0 < 0 0 a ^^= 7 99 =7\ 99 = =0.0^^ ^+0.4^= = 9 =.^ 0 5 =a+0.^8^ 5 8 =a+ 99 /a= = = 7 99 =0.^7^ 0.5^= 5-90 = 4 90 = ^4^= =0.0^7^ 0.7^^= ^= 4-90 = 90

13 ^ ^ = a 0.^\-0.\= = = 5 45 = 5 /= 5 \45=8 4 CLEAR = 9 = 4 = 4 = 6 7 = 5 = 4 5 = = 4 7 5% 5% 5% 5% 8 = = = \a= 0 #\\5 \aa \a= \aa7 a7 a46844 a 60 = a a9 0<a<0a=9a=8!a=9 a 60 = 9 60 = 40 /b=40 a 60 = 8 60 = 0 b-a=0-8= 7 =0.4^857^6 00=6\6+4[00]=5 50=6\8+[50]= 60=6\0[60]= /[50]>[60] 0=6\+4[0]=5 =6\+5[]=7 =6\[]= =6\+[]=4 /[0]+[]+[]+[] = =7 5 =0.^8465^6 n0.^8465^n 50=6\ ={ }\8++8 =6+ = $ + 6 0^ + = = =.0^6^ = 06- = = 5 5

14 07.^^ = - = = 40 = #\5 \ \\5\= ALL 0 a& 0 a^ 0 ( ^= ^4^= ^40^= ^^= * 06 a!* a% a# 4 5 a# 09 4 = #\ 0.4^< 4 <0.7^ 4 9 < 4 < < 4 < 8 7 < 7 < ^ 9 a( b^ 0 $ 4^ a$ 7 8 4* 9-6a$b# = # 9 0 = \5 5 = 7 4 = 8 5 = 8 \5 9 6 = 9 $ = 7 $ 0=\\50 4 = 4 \ @ =a#b^\ a# b^ =a^ ={-a^b#}\ b$ b$ =-9a*b 4 = 8# 4 5 =- =- a 6 =a#\ =a 7 =5a$\ \ a = 5 a 8 =0#\ 9 4 ]=- a# a a^ - a a 5 a 5$ - a 4

15 4 =a^b#_[- 7b^ ] a# =a^b#\[- a# a( a( ]=- - 7b^ 7b# 7b# 4 ## \ ={4\}\[^\ # \ # \] 4 4ab =[\\ 4 a b ] = 44 =\ \5#$ =[\ 5 \#]\[\ # \$] 45 \b =[-4\ \b] =- 8 a$ - 8 a$ 46 =[\8\ ] 47 6 \ =[5\6\ 4 ]\[a#\ \ b ] = 0b a 48 =7a#b^\a#b\ 0b a =[7\\ 6 ]\[a#\a#\ ]\[b^\b\ b$ ] 0 #"X=%+=5 /= 0 a!)"x=a!$ 0+=4 /= /b=4 /a+b=0 05 =&!) 06 +==9 /= 07 _(= (_! = * %_$_=%_$_=_= a!^_a*_a$=a!^_*_$=a$ _X= 8 ^_X= # -6= -= 4 = a$b# a$b# /+= THEME BIBLE m+n 4 04 mn m-n n-m ambm am bm + {-}A=-8={-}# /A= A=B /B=6 A=C /C= /A+B+C= 40% 40% 0% 5

16 [ 4 ab#]#= a#b( [ a$ [- 4 ab# 9 [ $ * # ^ [- ]#= {-}##A 5 [- A # a=b=-8c= = -8#A = b( # C (\^ 8# ]#=- # /a-b+c=-{-8}+=4 4 6 [- A AB ]B= 7# {-7}B#B 4C {-7}B=-4b=cab= /a=4b=c=9 a=4b=c=9 7 {A}B=BAB=9^ /b=a= [ C ^C ]^= = 6c=0 /c=5 /a+b+c=0 ab c a+b+c 8 (_8#=(_{#}#=(_(= a%_a^\a= a \a= {a#}#_a^_a$=a(_a^_a$=a#_a$= a 50% 0% 0% /A<C<B A=^B=^A>B = 0 A>B 4 %)={%}!)=!) $)={$}!)=8!) 6#)={6#}!)=6!) 90!) 5 km=\0# mkm=\0# m /={\0#}\{\0#} 6 7 L=\0# ml p=q= p+q=5 8 {#}%_4=!%_% 9 0 A=X"!=X\X= A 5 /7X={#}X={X}#=[ A A# ]#= 7 A# 7 XA 7XA A=X"!=\XX= A B=X_!=X_= X X=B /7X =[ A 8 %\%\%=%"%"%=!%=A /a=5 %+%+%=\%=^=B /b=6 /a-b=9 4%+4%+4%+4%=4\4%=4^!)+!)=\!)=\4% 50% 50% 4 $+$+$+$ = 4\$ 4#+4# \4# = ^ & = 5 X"!+X=X\+X=X{+}=\X=4 X=8=# /= 6

17 6 =\X=7 /= 7 #X{X+X+X}=#X{\X}=#X\X"! =$X"!=% 4+=5 /= =5\{\5}!!=5\0!! /n= 9 A7 5!) {\5}!)!)\5!) =!)\5!)={\5}!)=0!)=000 0 /n= - 4 THEME =6\0$=60000 m=+6=9n=6m+n=5 B C AB B C BC 05 B B 0 [- = 4 9 =-!)(=abc a=-b=0c=9 /a+b+c=7 0 [- 5 a 5b% ]#\[- ] = 9 a# 5b% ]\[- 5 b^ ] = 9 5 a%b 0 =-7C( - {-}B\A=-7+B=C+B=9 5 /A=7B=7C=0 /A+B-C= = 9 a%b#\ \ = a b$ _^ $ \ ^ 06 8#A# = 8$ # a-=4b-= /a=b= /ab= [- 4 = 4 9 4ab 4 a%b# 08 %& \8##=4 \ = 9 =-7b%\ 4b^ =- 7 4b =-a#b\[- ab# a%b# / A= =\ 50% 50% /=4a^b$_a$b$=4a^b$\ a$b$ %$ 7

18 =\ p$!) = \\ ab =4b 4b 0 \\\\9\0 a=8b=4c=d= a+b+c+d=5 [- 8# n+{n+} _$N {-}N+{-}N"!=+{-}=0 /{-}N+{-}N"!=0 0 /5(<5!%<6#)<6!^ 04 = ^+!$ = *\$+$ ^+*\^ = ${*+} ^{+*} /m= =[ 05 =X{+++4+8} =X\6 /=6 CLEAR 5(5!%6#)6!^ =4\ {*+*+*}{5(+5(+5(+5(}=\*\4\5( =\!)\5( =\\{\5}( =6\0( 0 /n=0 08 = %%C!) = 5-b= /b= 5c-b=5c-4= /c= 0-ab=0-a= /a=4 /a+b+c=7 09 ABCACZ = p 0 B B 4 C 7 4 a ab =A\[ b A= 4 ab _ = 4 ab \ = b a# b a# = 4 a \B B= b a# _ 4 a = b a# \ a 4 = b [ a b b \C C= _ b = \ b = 6a$ 6a$ 7b# 7b# B 8

19 0. ALL 0 ={+}a+{+}b=5a+6b 0 = ={-4}+{5-}+{+} = = =[ - ]-[ + ] = =a\ a +6b\ a -\ a =+ + = = = =[ ] 5 - = ]- =-4ab+8b# 6 {-}+{+4-} =+- =\+{-}- =- 5a+6b ] -4ab+8b# - 7 {-}-{-} =8 8 A-B={-}-{+} =4---6 =-8 9 A+B-{A-B} =A+B-A+B=A+B =-+{+} =-++4 = =0=6-8 = =-4 =-+5=-+5 =- + 5 =- + 5 {-}= =8-+4-=6+4 /=-- THEME 06 BIBLE []bbb [] b bb 0 /a=7b=c=-6 /a+b+c=4 0 {-4+}-{+5-} = = [ = = \[- ]=

20 04 a-[b-94a-{9a-b-}0] =a-9b-{4a-9a+b+}0 =a-9b-{-5a+b+}0 =a-{b+5a-b-} =a-{5a+b-} =a-5a-b+ =-a-b+ 0 a=-5b=6c=-9 /a+b-c= /m=-7n=8 /m+n= [4-+9-{-+ }0]= {+- }0=+ -{4-++- }=+ -{5-- }= =+ -++ =+ / =+-{-+}=++- =5+ 07 A 08 A A+{-+4-7}=-+ /A=-+-{-+4-7} = = {-+4-7}= = % 50% =6 ] ] ] = = 6a%b# - + ab 4 a 5 =- 6 ] ] /a=-0b=8 /a+b=- ab a+b 7 A 4 a 60% 0% 0% - 0

21 8 A_ 9 A A_ = =5a+b /=5a+b-{a+b} =a-b a-b @=$$-#% 0 b - =4a-b+a+b -a =5a+b -{-+7} /a=-b=-8 /a+b=- 5a+b = \-- \{4-}\ + \\ + \4\{-}= THEME A-{A-B} =A-A+B=A+B ={-}+{+} =-++6 = =-4=8 0 A={9#-6#}\[- /A+B a=-7b=-a-b= = =7+6+=8+6 /=4+ 05 S=a{b-c}b-c= S a b= S S+ac +c= a a =4+ /b= S+ac a 06 ABZ=ACZCC=CB= +=80 =-{ } =-{-6-+} = =-+80 /=- +90 a=- b=90ab= =0= =-7+4{-}- = = =7-9 -7= =--6 /=+ -45

22 /{-}-4{---5}+5 = =4++5 =4+{+}+5 = {-}`:`{+}=`:` 0 {-}={+}4-=+9 /=9+ /-8={9+}-8 =8+4-8= = {+}=-+=- /=-4 /-9-{-}0=-{-+} =-{-+4} =+-4=4-4 =4\{-4}-4 =-6-4= % 50% -=0= / - - = \- - = = {+}`:`{-}=`:` {+}={-}+=- /=5 / + - = = 8 4 = 4+ = +4 {4+}={+4}+9=6+8-6=8-9 /=-6 / = -\{-6} - -+\{-6} +{-6} -{-6} = = =--{-}=- CLEAR a=--b+=- a=7b=6 /a+b= 0 a+b a+b {a+b}+{b-a}=a+4b b-a a+b \9{a+b}+{a+4b}0=\{5a+6b}=0a+b 0 ] =[ 9 =[ = = \6-- \\ + \4\ + \6\{-}= 6 0a+b = =-+7+- =-+6 =-{-}+6\ 6 = {60+0} m= m+0m=60+0 0=m-60+0m /= m m -+m = m 07 b a a

23 V 08 a+b+c=0 b+c=-ac+a=-ba+b=-c / b+c a + c+a b + a+b c = -a a + -b b + -c c =- - - =- 09 `:``:`z=`:``:`4 =k=kz=4k{k=0} {+z}+{z+z}+z{z+} z = {+z} z b= V + {z+z} + z{z+} z z =[ z +]+[ +]+[ z +] = z + + z + = k 4k + k k + 4k k + = 4 +++= a b a+{a+b}=a+b a+b {a+b}+{a+b}=a+b a+b a+b AEZ=ABZ= DEZ=ADZ-AEZ={-}-=- DHZ=DEZ=- HCZ=CDZ-DHZ=-{-}= JCZ=HCZ= FJZ=FCZ-JCZ=EDZ-JCZ ={-}- =- /GFJI =FJZ\IJZ=FJZ\HCZ ={-}\ 04. ALL 0 \ \ 05 a< 06 0+a< a> a>6 09 > 0 > a>ba>b /a->b- a>b-a<-b /-a+5<-b+5 4 \ 5 \ <0 4<-7 > >9 5 {-}<4<6 /< 6 -{-4}>-5->-9 /< > >+ 4>4 /> <- 6 {-}-{+}<- > < <0 <-7 >-6 >9 < <9 >6 5<4 /< 4 5 < >48 /> {-} 5 >-->- /< 6

24 a>-b-a+>-b+ a-<b-5{a-}<5{b-} a < b a -5< b <5< /< a>- b- a>- b a-<b-a<b -a>-b-a>-b /a<b THEME 08 BIBLE < < <> <> < >5 \->0 -\+9> \{-}<- -\{-}+<-7 07 =-\{-}+>-+ =-\{-}+>-+ =0\0+>0+ =\+>+ =\+>+ 08 -{-}+< -{-}+< 0+< -+< -+< 09 +=5= \+5>9 +> -+>+ -+<- \-5<- 0 a<b a<ba+<b+ 4 a-< 4 b- 4 a< b /a<b 4 -a+<-b+-a<-b /a>b -a->-b--a>-b /a<b a<b a+5<b+5 a-<b- -a>-b /-a>-b -a>-b-a>-b /- -a < - -b a< b / a-{-}< b-{-} -<<-6<-< -5<-+< /-5<A< 4 -< 5- <-4<5-< -9<-<- /<< /a=b= /a-b=- ab a-b -5<A< 60% 0% 0% - 5 <+-<0 6 -<0 -->+-4-5> > >0 7 5>->- />- ->-4>- />- -+6>+->- /< +<-4-5<-5 /<- +4<+5< 4

25 8 ->-5>- THEME -<4-< />- ->4--> /<- -7>->-6 />- +<+-< /> >+-6>8 /< {-}<0-5+5<0 -<5 />- 5 0 {+}<5-+<5- -<- /> 0 {-}+5>{-}-6-6+5>6--6-4>-8 /< += >{-} 0+>-68>-48 /> {-}>4-4 -4>4-4->-0 /< <-{-} 5-5<-+98<4 /< 50% 0% 0% <5 07 a-a<0-a<-aa<0-a>0 < 08 -{+a}>--a>-a>4 a<0-a>0 >- 4 a />- a 09 a-a>{-}a-a>-4 a->a-4{a-}>{a-} a>a->0 > 0 a-<7a<9a< >-a<0 > a a =--a= /a=- -a>5>5+a /> 5+a >5 5+a =55+a=0 /a=5 5 - < +a 6 {-}<{+a}-<4+a />-a- >-5 -a-=-5-a=- /a= 5-a>--a>-8 <4-a<0 < 8 a 8 =4 /a= a 4 +>-{+}+>--4 5>-5 />- 7-4<a--<a-7 /> 7-a 7-a =-7-a=-6 /a= 5 {-}+a<4-+a<4 <-a+7 /< -a <0 5-{4-}<07<8 /<4 -a+7 =4-a+7= /a= > >+>-8 />-9 a<9>-9a<0 /> 9 a 9 a =-9-9a=9 /a=- 7 +a>->-a /<a 5

26 <a< 8 4-<+k<k+ <k+< k+=kk=0 9 ->{+k}->+k /<-k- 5 5<-k-<66<-k<7 /- 7 <k<- m=- 7 n=- 0 a 0 k k- n-m=-+7=5 5 k n-m 0 +a>->-a /<a a< a 0 THEME 0 + ->{+} ->+4 />5 0% 40% 0% a <-4 /> {-}++{+}> > /> > > >0 /> > >00 97+>600 /> \5=750{kg} 65kg < <60{5+} < <50 /< {0-} <0500 5{0-}+0+0< <055<5 /< {8-}+700<0000 5{8-}+7<0090+<00 <0 /< {0-}< {0-}<009+0<00 9<80 /< 80 9 =8\\\ \4+000{-4}< < <00<84 /< {-0}< {-0}<00-0<00 /<

27 < <8000 /< =0{} {-}< {-}<50+7<50< /< =44\\\ % 40% 0% > >5000 /> >0000 5>5000 /> > >006>0 /> <{ } 0+<8+6-4<- /> \[ ]\5= >60000 /> > >000 /> < > /> 500 =8\\\ 9 0 [- 0 0 ]>7000\[ ] 80 >7700 /> [+ 0 0 ]-800>[ ] 0 >800 /> {000+}\[ ]>000\[ ] {000+}\ >000\ > >4000 />00 00 {+7}cm {+}+{+}>+7 +5>+7 /> 4 cm \{4+}\5>0 4+> />8 00 8cm 5 cm {+0}cm 0cm 9+{+0}0>0 {+0}>04+0>0 4>00 />5 5cm 5cm 7

28 cm 40% 40% 0% 9 8 km 9 8 km 6 kmkm5km {6-}km = < 5 {6-}+5<5 +8<5<7 /< 7 km 7 km km4km > >4400 />8 4.4km {0+50}< <940-80<-660 />7 940 m km = < 0 5+<50 8<50 /< km 4 0 km {+}km <+{+}<4 < /< +={km} km = < < 4 /< 9 8 km 40% 40% 0% 0% g 0% {00-} g {00-}+ > \ >0000>000 />00 0%00 g g0%600 g 0 00 \600=60{g} 60< 4 00 {600+}6000<4{600+} 6000<400+44>600 /> g 4 g6%00 g 6 00 \00=8{g} 8> 9 00 {00-}800>9{00-} 800>700-99>900 />00 00 g 00 g 5 {70000-} <{70000-}<0000-5<0000 /< <{5+}47+<0+ /> {-}<6-< -<-6 /> 6 =8\\\ t 50000< /< t 500t 00t 00t 8

29 CLEAR 0% 0 +=-=-- /=- - -<<4-4 <- < -<- - <- /-<< a+5>b+{a-b}>- a=b0>- a>ba-b>0>- a-b a<ba-b<0<- a-b a=0b>0-b>- /< b a<0b=0a>- /<- a 0 a+b>0a>-b <-a<0 /<- b a - b a =-b=a b=a{a+b}-4b>0 a-4a>0a>4a /<{?a<0} 04 a+4>4-{a-4}>-6 05 <6a-4<0 /<- 6 a-4-6 a-4 =6-6=6{a-4}a-4=- /a= - + -a 5 <0{-}+5{-a}< a<09<5a+6 /< 5a+6 9 < 5a+6 <9<5a+6<8 9 <5a< / 5 <a< 5 a 06 a% [ ]a\[- 00 ]>a a>0a 5 00 \[- 00 ]> - 00 > >- 5 /<0 5a =\+ 4+4<904<66 /< 7 =4.\\\ kmkmkm {-}km = = < <54+7<54 /<7 6km7km {6-} 5 {6-}+ 7 > 7{6-}+5>54->5 ->-7 /< \\[ ]= \0\[ ]= >48000 /> 60 9 =7.\\\ 80 8 \95-{-}0+\5> >768>64 />8 8 5\-{cm} 5\-{cm} 45\4-{cm} 5-{-}{cm} {-4}+>0 -+>04> />

30 05. +\ = /= = ALL 6+=5 /=- ==- 0 \ 0 \ 0 \ 04 {+}-+= +-+= /+-= =++4=0 \ 06 4+= = \ 09 0 \ \+\ = /= = -+5=9-=4 /= =-= =-5-9+= =4-0=5 {9}{4} {} - +=0 -= - += = \ 8 \ 9 4+{-}= /= = =- 0 {-}+=7=4 /= = = 5+{+}=76=6 /= = = /=4 + 6=-6 /=- =- -+== /= - - ==- == ==4 =-= BIBLE THEME a+b+c=0 0 +=7+-7=0 +=+-5++5=0 0 {+}=+-=0-4 5 = =0 {+}-6= =0 /-4=0 /-+=0 0 a-=-5+{a-}+-=0 a-=0 / a= 04 5\4-\{-5}=0 5\{-}-\ 5 =0 05 +=7{5}{4} {7} 06 4+=5 {05}{}{7}{}4 +={06}{}{40} 0

31 a=4b= a+b=7 07 =-=5-a=7-5-a=7-a= /a=-6 08 =a=b+=9a+b=9 /a+b-4=9-4=5 09 =a=7-5= a-5=a=6 /a= =b=b+-5= b-5{b+}=b-5b-5= -b=6 /b=- /a+b=9 9 a b a+b 0 +=5{} ==a-4= a-4=a=6 /a= += =7000 /- += =7000 +=8 40% 40% 0% + =6 /- +=8 + =6 7 +=8 - + =6 5km+= = ==- - +\{-}=-5 \-{-}=6 5 -{-5}+9=4 4\{-5}+=-8-5-7=- -\{-5}+=0 /- -+9=4-7=- -+9=4-7=- 6 +=8{6}{4}{} +5={}{8} {} ==+=8\+=8 ==+5=+5\= {} 7 ==--a=8 6+a=8 /a= ==-b-=7 b+=7b=4 /b= /a+b=4 8 ==b-= 6-b= /b=4 ==4a+=6 a+8=6a=- /a=- /ab=-4 9 =-6=- -6=-=6 /= ==-6+=a 9-6=a /a= 0 =b=b++=0 b+{b+}=04b=8 /b= =4=a-=5 4a-=54a=8 /a= /a+b=4 b a a+b THEME % 40% 0% 0 =-5=-+7-5=-+74= /= ==-5=4 a=b=4 0 -+{8+}=-+6+4==-5 /k= 0 =-++=9 {-+}+=9-+6=9 /=- =-=-+=6 a=6b=-a-b=

32 04 =+-=- -{+}=--=- /= ==+=7 /+=9 05 =+7-= {+7}-=4+=4=-0 /=-5 =-5=+7=- =-=-5+k+8=0 --5k+8=0-5k=-5 /k= k 60% 40% 06 =-+-=-4 {-+}-=-4-5+6=-4-5=-0 /= ==-+= == 5+= =-8 \5+6=- \4-6=-6 +9=-9 /=- =--5+=- /= /-=- 08 \4\ \4-\ += =4 \-6= /a=6 0 == ==- \5 0+5=-5 \ a-6=4 +{a+0}-=- a+0=0 /a=-5-6 \4-0=4 \5-0-0=-0 \-\5 - -=4 +4= \--0=0 /=- =- +=4 /= ==-+=a 4-=a /a= a 4 +=- - 4+=7 -\-=- /= =8+=7 /=- 5-4=-5 - += \--=- /= =-8=-5 /= ==a-=9 a-6=9a=5 /a=5 6 {-}={-} -6=- /-= 5-9-{4-5}+0=4 5-{-4+5+}=45+-5-=4 /-5= -= /= = -==6 /= a=b=ab= = 4 + = 4 \-+7= /-=-6 \+4=9 --5=-5 /= = -=-6=- /=- a=-b=a-b= = =-0.06 \04-=4 60% 40% -4

33 \00+4=-6 -\4-9=8 /=- =--8=-6 /= a=b= = -8 + = 6 \0+5=0 \6{-8}+=6 /+= -4=8 /= = +0=0=0 /=0 a=0-b= a=0b=- /a+b= =- 5 0.^-.6^=6 \0+5=-6 0.^= 9.6^= 5 9 = =6 /-5=54-0=-60 /=- =- -5=-6 /=9 =9=- {+}`:`{5-}=`:` - -=- 5-={+} /-=4 --=-5 /=5 =5-5=4=9 /= m=n=5m+n=8 {-}={+-0} - `:`5=`:` 6-=+-0 /4-5=-0 5=6 4-6=-0-=-0 /=0 =0 5=60 /= /-=- {+}`:`5={+5}`:` - {-} - = 5 +6= /-5=9 \59-8-5=5 /9-5= --7=-4 /= = 4-5=9-5=5 /=- ==--k= +k=k=9 /k= k 40% 40% 0% 4 - {-}+=- --5=-6 -=4-5+ -=- --=-4 /= = -0=-6 /=4-5 - = - -=6 5- = 5-=5 5 \--=- /= = -=6 /=-5 a=b=-5a+b= = - -=8 6-5= = \-=4 /= = -=8=0 /=5 =5=+-k=0 5+6-k=0 /k= THEME 0 ==- - a-b= b+a=8 -a-b= a+b=8 -\-5b=-5 /b= b=a-= a=4 /a= 0 =-= - -9a+6b=9 -b-a=- --a+b= -a-b=- -b=6 /b= b=

34 -a-=--a=- /a= /a-b=-=- 0 =5=- - 8`:`6=a`:`b a=b - 5a-b= 5a-b= a= b 0 b-b= b = /b= b=a= /a+b= = +=0 +\= /= =6+=0 /=4 ==4-a= - 4-4a=-4a=- /a= = - +=4 -\4-5=-5 /= =6+=4 /=- ==--k=k +k=k /k= p=q=-k= p+q+k= =+ - - = -= \69-= \--=-6 /= =6-= /= ==a-=+ a-=6+a= /a=6 -= = -=4=4 /= ==6 =6=-k=6 -k=6-k=-6 /k= 5+= 08 - = {+4}+=6=-8 /=- =-= ==--=a +9=aa=0 /a=5 09 `:`=`:`= +4=7 - = +=74=7 /= = = = = 5-=a 5 - =aa= /a= a 0% 40% 0% =k=k{k=0}+4=7 k+k=7 /k= /= = 0 - b+a= a+b=5 == - b+a= a+b=5 -a+b= a+b=5 \- a=- /a=- a=--+b= /b= -+= - -=5 \+8=8 /= =-+= /= == =5-=70-=7 /= =5= +4=94a +a=9=5= 5+a=9a=-6 /a= ==-+a= 6-a=-a=-4 /a= 4

35 =-4=4b+=-4-4b+=-4-4b=-6 /b=4 - += 4+=-4 \-\=4 =4 4+==-40 /=-0 =4=-0 a=b=4 =4=-0 =-=7-=7 /=-5 ==-5 ==-5b+= b-5= /b=7 b=a+67=a+6 /a= - += -=7 +=9 /= =+= /=- ==- ==- += = -=- /=- =--+= /= =-=a-=-4 -a-=-4-a=- /a= =-=-b=-7 --b=-7-b=-6 /b= /a+b= = -=5 \--=- /= =-= /= ==a-=9 a-6=9a=5 /a=5 a=5==a+b=-b 5+b=-bb=- /b=-4 /a-b=9 6 - a-6= -a-6= 4+b=- -8-b= a=-8-6=-b a=-8b=a+b=-5 a 4 = -6 b = - a=-8b= 7 - -=4 -=4-6-4=6 -= =a +b=9 --6=a +b=9 a=9b=-6 /a=b=-6 - c+4=6 -= -c+4=6-6+4=- c=-6 /a+b+c=-9-9 CLEAR 0 -a=0-b=0+c=0 /a=b=c=- 0 {}{5}{8} {5}{5}{8} {4}{}{}{4}4 {4}{} 0 0.^+.^=.^ = 0 /+=0 9 ==k+=0 6+k=0k=4 /k= = =50-4 =4 -=4 +\76=78 /= =6-=4 /= ==- a-b= a+b= a= 5 b= =6 05 = =a+= a+={a+}= /= a+ =-a=- -a=-{-a}=- /= - -a 6 5

36 a+ = - -a -a=-a--a=- /a= 06 - a-b=4 -=- {pq} ap-bq=4 - p-q=- - 4-=4 -b+a=0 {pq} 8p-q=4 - -bp+aq=0 --5p=-5 /p= p= -q=--q=-4 /q= p=q= a-b=4-4a-b=0 --a=-6 /a= a= -b=4-b= /b=- /ab=- 07 =6=- a+b=8 c-=6 6a+b=8-6c-6=6 6c= /c= cc' ==-- a+b=8 c'-=6 a-b=8 - c'+=6 a=b=-5 c'= - a=b=-5c=c a=b=-5c= 08 - {+}`:`{-}=`:` -=-8 - -=4 -=4 -\-=-6 /=6 =6 -=4-=-8 /=8 =6=8- a+b=- b-a=- 6a+8b=- - -8a+6b=- \4-\7 60a=65 /a= 4 a= 4 4+8b=-8b=-7 /b=- 4 / a b = 4 _[- 4 ]= 4 \{-4}= =9 a-=b -4+=9 -a+=-b 4=-a9=-b /a=- 4 b=- =6=-0a= =b /b= - /ab=- 4 \= =5 - +=8 \--= /=- =- -+=5 /=7 =-=7 =X =YXY X-Y= - X+Y= +X= /X= X= +Y=Y= /Y= /X=Y= = = == - X-Y= X+Y= X=Y= == =-=5+a=4 -+5a=45a=5 /a= {}- c+=b b+c=5 == - c+=b b-c= - b+c=5 b+c=5 +b=6 /b= b=+c=5 /c= a=b=c=- +a=4 b+c=5 +=4 - +=5 -\=- =--+=4 /=7 A{-7} {-7} 6

37 ALL - +=0 -= =8 +=4{+} \ 5 =75{km} km = = 64 BIBLE 4 THEME 0 - +=50 = /=0=0 /-= =6 -= /=4= = =+5 /=7=6 /+= 75km A=B+5 /A=6B=7 A=7B+ /A-B= =9 0+={0+}-45 -+=9 -=5 /=7= = /=5=6 = =9 +=- -+=9 -=- +4=8 /= =4+=9 /=5 /== = = =6 5+7=00 /=6=0 6 40% 40% 0% =900 /=500=00 = =600 +4=600 -+=600 +=00 /=500= = = =7 4+= /==

38 - +=7 +=7 - +4=48 +=4 /=0= =0 +4=68 /== =7 9+=88 /=9= =59 +=59 +4={+4}+0 -=4 /=44= =48 =+ =6= = -+= - 6{-5}={-5}+8 6-= /== = -+= - {+5}+{+5}=6+5 +=57 /=7= cmcm - +=80 - +=40 =+ =+ /==9 cm 0 cmcm - +=0 =-0 /=45=75 75cm 75cm cmcm - +=80 - +=90 = = /=60=0 60cm0cm += = +=45 5 \45- +=08 /=7=8 7 =+6 - = 4 {+}-=+6 = /=4=8 4+8= 4 += = \00 +=00 - +=800 -\=00 =00=00 /=00=00 45 \00= % 0% 0% 5 + = =6 =+6 =+6 /=78= a+b+9 =8 a+b+{b-a}+ = 4 - a+b=5 /a=7b=8 a+4b=9 b-a= 8

39 7 - =+ = = =+66 /=80= =0 +=0-0-5=0 -= /=4= =50 += = =95 /=45= = 50-0=800 /=0=0 0+0=0 - +=0 -=9 /== =0 +=7 /=7= - += +=5 /=8=9 8+9=7 4 4 /{+5}_4=7 5 THEME 0 +=650 += =-- -+=-00 /=00=50 97 \00=9 00 +=650 - [- 00 ]+[+ 00 ]= = = =0 += =7-5+=50 /=60=50 0 \60= AB += =50 00 =5- -=00 +=450 /=50 =50=00 /=50=00 A50 0 \50= A A 04 += \ \800= =00 5+6=995 /=55= % 0% 0% 0% 9

40 05 AB += = =400- +=48000 /=000=8000 A = = = =5000 /=0000=5000 [- 0 ]\5000= {+}= += - +6= +6= /= 4 = 08 A B - += 4+= /= 8 = 4 A =5 +=5-8 + =- +=8 4 /== 0 kmkm += =-+=0 +=6 /=4=6 4km - += 8+4=0 /= = \8=4{km} - =+0 /=90=60 +=60 /+=50 50 km km = = 5 =+ - +=8 {+}+=8 5+=85=5 /= ==4 /=4= +=7{km} 40% 40% 0% 7km kmkm += = 5 - += /==4.5 +=5 4.5-=.5{km} = 5 4 kmkm = = 7 - =- 5+= 5 /== km = 7 5 km 5 kmkm += =-+=5 +4=8 /== km km 6 - =+0 80=80 -=+0 /=8=8 4= m m 40

41 =+0-6 = - =+0 = 4 /=90= =5 5 8 kmkm +=6 - = - +=6 5= 5 /=6=0 6km 9 m m - +=000 += =000 -=00 /=00=00 00 m 0 m m += = - +=700 4= 80 /=00= = = =50 =+0 =+0 =4=44 - +=50 4 =+0 km km {-}=5 -=5-5 {+}=5- +=9 /=7= 7km 7km km km - 4{-}=4 -=6 - {+}=4 +=8 /=7= km km 4 m m - 4=+00 9=+450 /=0=0 0 m 0 m 5 m m - 60= =+800 /=00=0 0 m 0 m 6 % g 8% g += = 5 00 \50 - +=50 +8=50 /=50=00 %50 g 7 A%B% - 00 \0+ 00 \0= 5 00 \50 00 \ \50= 4 00 \50 +=5-4+=0 \-5=5 /= ==8 /==8 A%B8% A%B8% AB 50% 40% 0% 8 8% g% g ++40=440 += = 0 00 \440- +=00 /=00=00 %00 g 9 A gb g =6 += =6 +5=600 /=50=00 A50 gb00 g A50 gb00 g 4

42 0 A gb g = =0 - +=00 +=00 /=500=400 A500 g A gb g = = = =50 /=50=00 A50 g 04 AB - = 0 0 \ \=00 - = 5-=500 /=000=500 A000B500 A000B A B CC - 7 {+}= 6[- ]= - +=7 = CLEAR =6 -= - += -= /=8= = = = +4= /=4= {-4}=+4 +=- - -= -=-6 /=8= =4 /= = 4 A 06 A mb m - += = =50 -=50 /=00=50 4A 00\4=800{m} 07 m m - 5=+500 0=900- /=00=40 00 m 08 AB % % 00 \ \00= 5 00 \00-00 \ \00= 00 \00 - +=5 +=9 4

43 /=7= AB 7 % % A7 %B % 09 A gb g = \ = \40-5+= =400 /=0=00 A0 g 0!A<5 - A=B B+=A /A=-B=-4 A>0 - A=0+B B+=A A=8B=6 - +=00 \\\\\ +\ \ \ \ \=40 - +=00 64+=70 /=40= = =- 00 \ = =00000 /=50000=0000 [- 0 ]\50000= ALL 0 =555 0 = = f{}=-\=-f{-}=-\{-}= f{}= =f{-}= = f{}=- =-f{-}=- - = - f{}=-=f{-}=-{-}=4 4 f{}=\+=5f{-}=\{-}+= f{}=4-\=f{-}=4-\{-}= =4- =4 =-5+ = - =-+=00=-+ 0 /= =-+=0= 4 =- -=00=- - /=- =- -=0= = = 6 /=- - 6 = = 6 4

44 /=4 7 4= = 6 /=4 8 - = = 6 /= = -6-0 = 0-0 = 7- =- - --{-} = 8-0- = = -{-4} = {0}{0} -0 = {0}{4} = 0 5 =-+4 =4=0 6 4 == {04}{} -4 - O = + ==0 ==6 {0}{6} 7 =+4 =0=- =0= =- - =0=- =0= O O O O BIBLE 6 THEME =f{} 0 0 =468 0 f{}=- f{-}=-\{-}=6f{}=-\=-6 /f{-}+ f{}=6+ \{-6} =6-=4 04 f{}=-+ f{-}=-\{-}+=5 05 f{-}= \{-}=- f{-}=\{-}=- f{-}=-\{-}= f{-}= - =- f{-}=- \{-}= 06 f{}= f{}= =4f{-6}= -6 =- / f{}-f{-6}= \4-\{-} 07 f{-}=\{-}=-9 g{}=- =- =+6=8-4 - O

45 f{-}- g{}=-9- \{-} =-9+=-8 08 f{}=5000f{5}=9000f{6.5}=7500 f{}+f{5}+f{6.5}= = f{}=-f{a}=-a=6 /a=- 0 f{}= 5 5 f{a}= a =5 /a= f{}= 5 5 f{-5}= -5 =b /b=- /a+b=0 f{}=f{a}=a=-5 /a=- 5 f{}=f{}=\=b /b=6 /ab=- 5 \6=-0 a b ab f{}=-f{a}=a-=a /a=- f{}=a+f{}=a+=5 a=4 /a= f{}=+ f{}=\+=7 4 f{}= a f{-}= a - =-4 /a= 5 f{}=af{}=a=6 /a= f{}= f{b}=b=9 /b= /a-b=0 40% 40% 0% 6 =a== =a /a= = =6-0 = \6= = a =-=6 6= a /a=-8 - =- 8 = =- 8 =-9 8 =a==5 5=a /a= 5 = 5 =4=A A= 5 \4=0 = 5 =B=5 5= 5 \B /B=6 /A-B=4 7 THEME a+b b 0 =-4-4 = 0 =700 =4 = 0 =80 0 ={a-}+b-c a=0b-=0 /a=0b= 04 f{5}=5a+0=-5a=- f{}=-+0 f{-}=-\{-}+0=6 05 f{}=-+f{-}=a a=-\{-}+= f{b}=5 -b+=5 /b=- /a-b=-{-}=5-9 a=0b= 5 45

46 06 f{}= \+a=7a=4 /f{}= +4 g{-4}=-4b-5=b=- /g{}=--5 f{-}= \{-}+4= g{4}=-\4-5=- 4 =- =- =-=p=0 0=p- /p= 5 =- 4 =- +4 /f{-}+g{4}=+{-}=- - =- +4=-6=0 f{} g{} f{-}+g{4} 5% 5% 0% 07 =-4+=-=- -=-4\{-}+ 08 =-+8=a=a a=-a+84a=8 /a= 09 =a+0==4 4=a+0a=-6 /a=- =-+0=b=b- b-=-b+04b= /b= 0 = 4-4==b b= 4 \-4=0 `=a+6==0 0=a+6 /a=- /a+b=- - =+-4 =+-4 /=- =-=a+b a=b=- /a-b=-{-}=5 = -= - =-- m =--+m =a =a+ =--+m=a+ a=--+m= /a=-m= /a+m= 5 0=- \{-6}+4 6 =-m =-+m =-+m==5 5=-+m /m=6 7 =-+ab =-+a+b =-+a+b==5 5=-+a+b /a+b=8 8 8 =a+ =-=- -=-a+ a= /a= = + b = + +b = + +b=-=4 4=- + +b /b=4 /ab= \4= a b ab 0% 50% 0% 9 =a+b4 =a+b+4 =a+b+4=-=== - =-a+b+4 =a+b+4 --a+b=- a+b=7-5a=0 /a= a= -4+b=- /b= /a+b= 46

47 0 =-6 =00=-6 /= =0=-6 a=b=-6 a+b=-4 8 =5+7 =5++7 /=5+0 =00=5+0 /=- =0=0 a=-b=0a+b=8 =- +b4{40} 0=- \4+b /b=6 = = 5-4=00= -4 /=0 5 =- +4+k=0=4+k = 5-40 =- +4+k4+k 0=4+kk=6 /k= 5 =a+5-7 =a+5-7 /=a- 4 0=4a- /a= bb=- /a+b=- 8 THEME aa 0 = 5 6-{-} 4 /=0 0 = = - 6 = /a=- =- +{b} b=- +=- - - a b 04 = 6-a -{-4} = 40% 60% 6-a= /a=-5 05 {0}{} = - -0 =- - = - = 06 =f{}{-}{0} m= - 0-{-} = =g{}{-}{0-} n= -- 0-{-} =- /mn= \{-}=- 07 {ABU}= 6- - = {BCU}= a-6 4- =a-6 a-6=5`a= --{m+} --{m+} = --{-} -{-} -4-m -5-m = -5-m=-8-m /m= a-{-5} --{-} = -b-{-5} -{-} a+5 = -b+5 a+5=-b+5 6 /a+b= {-0}{0}{a-6} 0-0 -{-} = -6-0 a-{-} = -6 a+ a+4=-6 /a=-5 =- +- a=- b=c= 47

48 /a+b+c=- ++= a=- 5 b=-c=-5 /a+b+c=\[- 5 ]+{-}+{-5}=- 8 =a+ m = \\ m =4 m =4 /m=-4{m<0} m O =a+{-40} 0=-4a+ =a+ =-+6 =- -=a+b - =a+b{0}{0-} 0-{-} = -0 /a= -b=- /a+b= ab a+b 40% 40% 0% /a= =a+- a = \ a \=4 a =4 /a= 9 =-+ = \8\= =-+ =5#+ -5 O 4 =- - - O - 5 = =a+b{-0}{0-} a= {-} =- b=- =b+a= = -4-4 \4\=4 O -4 CLEAR f{5}=f{0}=f{5}=f{0}=0 66 f{}=f{6}=f{}=f{6}= 77 f{}=f{7}=f{}=f{7}= 88 f{}=f{8}=f{}=f{8}= f{4}=f{9}=f{4}=f{9}=4 /f{}+f{}+f{}++f{0} =4\{+++4}=40 0 g{}= g{}= =a /a=4 f{}=- 4 f{4}=- 4 \4=- f{a}=g{b}f{4}=g{b} -= /b=-4 b 48

49 0 = a ==66=a = 6 ==A A= 6 =8 09 =-+4 =+4=-4 =--4 = O =+4-4 =-4 4 =-+4 = 6 =B=9 4\[ \4\4]= 9= 6 /B=4 B /A+B= 04 {4-c}-a-b+5=0 /a=6b=0c=0 05 f{}=a+ f{-}=-a+ f{0}= f{}=a+ f{}=a+ f{-}+f{0}+f{}+f{} ={-a+}++{a+}+{a+} =a+ a+=a=0 /a=5 06 =+6k =+6+k =+6- =+6+k-+4= =+6+k{0} 0=+6+k /k=-8 07 {pf{p}}{qf{q}} f{q}-f{p} a= q-p f{}=+ f{}=\+=7 08 = B{-80}C{04} =a+bba{0b}{b>4} ABC6 \{b-4}\8=64{b-4}=6 b-4=4 /b=8 /a= {-8} = /a+b= \8\8= 0 M{f{}}=f{} #f{}== =0 =a+ {- } =-a+ /a= =+ - - O =+ 9p OABC5\5=5 OAED5\ 5 =5 =a+d{0} AEZ=kOAED5 \{+k}\5=5 +k=6 /k=4 /E{54} =a+e{54} 4=5a+ /a= 5 5 =a+=5=5a+ E{55a+} OAED5 \9+{5a+}0\5=5 5a+4=6 /a= 5 49

50 08. ALL 9 =00+000= = =000 /= a>0b>0 06 a<0b>0 BIBLE a<0b<0 9 THEME 09 =5-0 = -5 =- 5 =- 5 + =- 5 + `=+b {-} -=+b /b=-5 /=-5 =-5 = +b {-4} -4= +b /b=- 9 /= - 9 = - 9 = {-} =-5 =-5+b{-0} 0=5+b /b=-5 /= = =- =-5-5 =-+b{} =-+b /b=4 /=-+4 5 = =- 4 - =-+4 =- 4 - = = = /= -4 = -4 7 = =00+000=0= O O 0 b<0 -a>0 =b-a 0 -a>0 /a<0 b<0 0 =a+b4 a<0b>0 ab<0- b <0=ab- b O O O O 04 < - < < < a <-a< -<a<- -<a<

51 07 =a+=- 4 5 a= =+{-b} b=-+=- /a-b=-{-}=4 08 =-0=+ ={+}+=+ 09 ={k-}+5 ={-k}-4 k-=-kk=4 /k= 0 -a=a=- =+ - =b+ - =b+ {-0}=-=0=b+ 0=-b+ /b= /ab=- - a b ab 0% 50% 0% {-0}{0} -0 0-{-} = {-}{-} -- -{-} =- {0}{5a} - a- =-a-=-5 /a= =a+{-40}{0-} a= {-4} =- =- +=b b=- += 5 /a+b= 4 5 =+a-{46} 6=4+a- /a=4 =b+c=+b=c= /abc=4\\=8 6 =a+5`- =a+5- /=a+ =a+=-6+b a=-6b= /a=-b= /a+b=- - 7 a+=--a=b /a=-b=6 5=c+a5=c-c=8 /a+b+c=-+6+8= {0-}{0} 0-{-} = -0 = + 96 = \\= 0 b=0=a {0b} a<0b>0 0 THEME a b 0 = -0 -{-} = = + /a= b= /ab= 0 {-0}{0-} = {-} =- =+44 = {0-7} = =a+=- + b 4 a=- b 4 = /a=- b= /ab=-6 {4aa+8} a+8=-a-7a=-5 /a=-5-5 5

52 a 0% 0% 40% 0 {05}{0} = =- 5 /= =- 5 +5[ 4 5 k] 04 =-+6- =-+b{} =-+b /b= /`=-+ k=- 5 \ = `=+- `=- 4 +6`6 05 `= +b [- ] = \[- ]+b=-+b /b= = +- - {-0}{06} = 6-0 = /=+6 =+6 0-{-} =a+b{0}{0} a= =- b= =b-a=+ 06 `f{}= +b =00=+ /=- f{-}=4 \{-}+b= b=4 /b=6 f{}= +6 f{}= \+6=8 07 = 5- -{-} = 4 = 4 +b {-} 8 =a-4b =a-4+b {-0}{0} = -0 0-{-} = /= + =a-4+b= + a= -4+b= /a= b=6 = 4 \{-}+b=- 4 +b /b= 4 /ab=4 4 /= {-}{4-} = -- 4-{-} =- =- +k{-} =- \{-}+k=+k /k= 09 = {-} = -6 9 =- =- +b {-5} 5=- \{-}+b5=+b /b= =- + =- ++ /=- +5 =- +5{k} k=- \+5= THEME 0!C m =+0.6 =77=+0.6 /=0 7 m 0!C 0 0!C6!C =6+0 =0=6\0+0=90 090!C 0 =6+0 90!C 60% 40% 0 45cm =0.5{cm} 5

53 cm = =00= /=40 0cm L0 L L =00-0 =4040=00-0 /=8 40 L L L L =4+ =5=4+\5=9 59 L 06 km 5 L =6-5 =75=6-5 \75= 75km L =6- L =4+{-}\=+ =0=\0+= 0 08 =+{-}\=+ =0= 0 09 km 80km =50-80 ==50-80\=90 90km 90km 0 60kmkm Akm =60- km=000m60km=km 00 m50 m =400-{00+50}= =00= /=4 4 = {00+000} m00 m m ={00+000}-00= =00= /=0 0 0 APZ=0.4cm =\0- \0.4\0=0- =7070=0- /=5 5 5 =0- = \9+{-0.4}0\0 4 sabp= spcd = /=+{40-4}=40- =44=40- /= BPZ=cm =40- cm BPZ 60% 40% 5 sapc BPZ=cm = \{-}\6=96-4 =44=96-4 /= 5

54 6 {00}{580} = =0 0=0+0 =0=0\0+0=0 0 0 = {000}{700} = = = =4=- 0 7 \4+00=40 440!C 7000!C 0 7!C = !C 8 {050}{0} = 0-50 = `=-0+50 =00=-0+50 /=4 B4 = b a <0 c b <0= b a + c b 0 =- +4=a+b a=- =- +40=- +4 P{0} =- +b0=- +bb Q{b0} CLEAR PQZ=5b<0 4 Q O b b P PQZ=-b=5 -b= /b=- =-!+4 =-!+b /a+b= =-a+b-a>0b>04 04 l{-0}{04}l {-} = =a+bla= =+b{} =4+b /b=- `=-{-c} c=--=- /b+c= =-+k {-4} -4=-\+k /k= f{}=-+ f{-}=-\{-}+=5 5 {af{a}}{bf{b}}=f{} f{b}-f{a} b-a 06-6-{-k} -{-} = k+4-{-6} k = k+0-6+k=k+0 k=6 /k=8 k+0 k=8 8+0 =6 =6+b {-6} -6=+b /b=-8 /=6-8 =6-8 = \\8=7 O =a+b =8= =8a+b 54

55 =6= =6a+b a=50b=5000 /= ==50\+5000= =a+b =0`=5555=0a+b =0`=55=0a+b a=-b=75 /`=-+75 =0=75 75cm =0-+75=0 /= = cm =5+4{-}=4+ =66=4+ /= AP B{, 4} =BC b- C{0, } a-5 = a-0=b- O /a-b=7 PC=AB -b 0-a = 4-8-4b=a -5 /a+4b=8 a=4b= P{4} APZ=cmBQZ=4cm = \9+{0-4}0\ `=-6+0 =9696=-6+0 6=4 /=4 /BQZ=4\4=6{cm} A{5, } P{a, b} {4} =-6+0 6cm = + ALL 0 =- + 0 = = = = =- 4 + =- - = + = ~ 4--=0-4 - O =6 - --=0=- +=6= = 9 =- 0 =5 =-4 /= = /= 4 = {-} ==- 55

56 += =- =-= /p=-q= p=-q= += = ==4 /p=q=4 p=q=4 b =-a=- /a=-b=- b=- a=-b=- a=-b=- - +-a=0 b--9=0 8 {-} =- = =-= 9 {40} =4 =0 =4=0 4 -= O =- += O =4 b = /b=- - b = - = -a -9 b = /b=- - - = -a /a=- -9 b = - = -a -9 b = /b=- - - = -a /a= =5 - O 4 - += a=0=-+a b--9=0= b - 4 += --= -4 - O O b =- /b=- b =-a=- /a=-b=- BIBLE THEME =- c a 0 -+5=0=+5 O =-bc 0 +-=0=- + =+5 O -% 5 O 0 = =0= + - a= b=-c= abc= \{-}\=-9 56

57 05 --=0{aa+} a-{a+}-=0a-4=0 /a= =0{a} 4+a-8=0 /a=4 07-4=9{a} a-=9a= /a=7-4=9{-b} --4b=9-4b= /b=- /a-b=7-{-}=0 a b a-b 40% 40% 0% a-=0{-5} 6\{-}+5a-=05a=5 /a= 6+-=0= a++6=0{-6} a+\{-6}+6=0a=6 /a= = =-++6=0 \ +\{-}+6=0 0 4+b-9=0{-7} 4\{-}+7b-9=07b= /b= 4+-9=0{a} +a-9=0a=- /a=- /a+b= {a-}++b=0=-{a-}-b -4 -{a-}=--b=4 /a=4b=- /ab=-8 {}{-4} = =- k-6+=0= k = k k=-6 /k=- 6 +a+b=0=- a - b a 4 - a = 4 - b a = /a=- 4 b=4 /a+b= 8 +a+b=0 {-4 0} -4+b=0 /b=4 +a+4=0{0} a+4=0 /a=- 4 /a+b= 8 4 = = =+b==6 6=+b /b=4 =+4-+4=0 5 {06}{0} = =- =-+6+-6=0 6 - =- +n=6=- -=-4+n /n= =- ++-9=0 a=b= /a+b=5 7 {-5}{-5} = -5-5 =- -{-} - {04}4 =-+4+-4=0 +-4=0 8 a-=5a+6-a=9 /a=- 40% 60% 9 a-4=a- /a=- =a-4 =-7 =-7 0 =+5=k= =k+5k=- {-} =- 5 57

58 =4-4 +=0 a=0b=- 4 a OAB 50% 50% /a-b= 4 4 =-==- = 4\4=6 =0==0 = \=6 = - O - =- =- = = 4 {a-}\{9-}=8{a-}=48 a-=6 /a=9 5 a+-b=0=-a+b -a<0b>0 /a>0b>0 6 a-b+c=0= a b + c b =0 O =0 = a b <0 c b >0a-b+c=0 7 a+b+=0=- a b - b - a b >0- b <0 /a<0b>0 =ab+bab<0b>0 8 == {} ==- {--} - = = O - =- \4\4=8 9 =a= B[a a] ABZ=6 a=6 /a=9 OAB \9\6= =0= {} +-=0=- {-5} THEME - O =- = 5 +-=0 \{+5}\9-{-}0= =0 -+5=0 =-= a=-b=a+b= =0 -+-8=0 =-=- {--} =a-0 -=-a-0a=-9 /a=- 0 l{0}{40} = =- /=- ++=4 m{-}{0-} = --{-} = 0- /=--= - +=4 -= == {} a=b= a+b= 04 {} == +b=4== +b=4 /b= a-=== a-= /a= /a+b= 05 -=5==b 9-b=5 /b=4 58

59 +=a==4 6+4=a /a=0 /a+b= =0`=+6 0=+6=-- {-0} +-a=0 `=-+a =- =0 0=-\{-}+a /a=-4 =+6 =--4 {06}{0-4} 6-{-4}= =0 --=0 =9=- {9-} +==-+ -{9-} =-+b=9 =- -=-7+b /b=5 /=-+5+-5= =0 ++5=0 =-5=5 {-55}{0} -5 0-{-5} =- 4 5 /= = /= =0 +-6=0 == {}= a= 0 - += += =5=- a+a={5-} 5a-6a= /a=- +-=0=- -+-=0 /= a-+4=0{-} -a-+4=0 /a= - -= 7+5=- ==- a-=5{-} a+=5 /a= b-a=7b-=7{-} b+9=7 /b=4 /a+b=5 5 a b a+b 50% 0% 0% 0% - -=- +=7 == +=a{} /a=+6= =0=-+4 a+-b=0=- a + b -=- a 4= b /a=4b=8 /b-a=4 a = = -4 /a=4b=8 /b-a=4 -b 5 a-+=0=a+ ++=0=-- a=- 6 a--5=0=a-5 -+-b=0=+b a= a= 7! =a-a{} =a- =a- B{4 } =4a- <a<4 A! O - B 59

60 8!=-+bA{-} -=-+b =-+b B{4 } =-4+b b7 9!=+kA{-4} 4=-+k B{--} -=-+k /k=0 B O 4 - A!! O # C B #=+kc{} =+k A6B0 C- -<k< =0 +-9=0 == -+=0+-9=0-5 \5\= +=4 =- -= {6-} 4 -==- 4 6 {0-} O - =- - +=4 -= +=4 ==+=4-= {} \6\4= = =--6 {--} =-=+6 {-} [ \6\]\=8-6 - =+6 6 = O - =- =--6 8 =- 4 +=-a =- + /=4 4 {4} =-a{4} =4-a /a= =- 4 +=- - \5\4=0 0 a 4 =-4 =a-4ab =-4 =a-4c A{40}C{0-4} sabc \ABZ\4= /ABZ=6 4-6=-B{-0} =-=0=a-4 0=-a-4a=-4 /a=- B O -4 5 = +-4B{-40} sabc8 \ACZ\4=8 /ACZ=4 C{0}A{06} C 0% 0% 40% =-4 A =a-4 A{06}B{-40} = +6 a= b=6 /ab=9 6 +-=0 AB +-=0 4 6 A{06}B{40} //saob= \4\6= 6 A k O C =a - 4 B +-=0 +-=0=a C scob=6 Ck \4\k=6 /k= =+-=0 =6 /= 60

61 =ac{} =a /a= 7 = A{-0}B{0-4} /sabo= \\4=4 saco= \4=Ck \\{-k}= /k=- =-=--4 -=--4=- /=- /C{--} =ac{--} -=-a /a= sabo C a 4 C{--} 0% 40% 0% 8 A =a+6000{56000} 6000=5a+6000 /a=000 = B=b {55000} 5000=5b /b=5000 /=5000 == {00}{406} = -6 0 {00}{606} = 0 =0`= km CLEAR 0 -=-=+ a+=b=- a + b - a = b = /a=-b=6 a-+b=0 = {aba-b} ab<0a-b>0 /a>0b<0 -a-b=0= a - b a = a >0 {}=- b a >0 O 0 ABCDAB -=-CD m++n=0 -=-=+ m++n=0=-m-n /m=- B-=-=- B{--} ABCD4 BCZ\6=4 /BCZ=4 C{-}=-n C{-} -=4-n /n=6 /m+n= = -= = 4 5 = 5 {a+}-a=4[ ] 4{a+} - a =4 /a= =4-= {} 05! =+=-+{} =k{+}{} =k{+} k=k= /k= # =-+ =k{+}=k+k k=-k= 4 =+=- a + b - 6

62 06 -+=0= + a-4+b=0= a 4 + b 4 = a 4 = b /a=6b=4 4 a-4+b=06-4+b=0 {4} 4-+b=0 /b=- / b a = =+ =-+5 == A{} =+B{0} =-+5 5 C[ 5 0] sabo= \\= saoc= \ 5 \= 5 4 ABOC=sABO+sAOC =+ 5 4 = 9 4 A{}B{0}C[ 5 0] - sabo=saoc= =84A{40} - = +=8 ==4 B{4} /soab= \4\4=8 =a +=8 C soac=4 C =+=8 = /C{} =a{} 4 = B =a C A O4 +=8 =a /a= 8 09 A{60} {060}=60-0 B{600} {00}=0-60-0=0- /= k =k - O k =k 5 - O 5 k k =k =k =- =5 =- =5 =7\k=4k =7\{-k} =8 =-4k=8 /k= - {}{--}{-} {-}!{}{--} = -{-} -{-} = =+b==b= = -- -{-} =- =-+c==-c=- =+ =-- =-=- kmkm kmkm l A saob= 6 C \9\6=7 m D /saoc =scod=sdob b B O a 9 = \7=9 CasAOC=9 \6\a=9 /a= ==- +6`=4 /C{4} DbsDOB=9 \9\b=9 /b= ==- +6 =- +6 =4 /=6 /D{6} l 4 m 6 = 4 - = 6

63 THEME0 0. THEME = 6 = = 4 00 =0.4 0 = \5 \5 = = \5 = 5 5 = = = = 50 = \5# #\5# = 4 0# 0 = = \5\7 7 << a\7= a < < 5 < < 0 < = \5 = = 0<< = = = 9 50 =4=5 /-=4-5= = = 7\5 = 5 80 = $\5 = \5# $\5$ = 75 0$ 9 = = \5# = 0 a 0 a 0 = a \\5 a 5 = = \a= \a a 90 9 a8 n 05 8 = n7 n<8n= A 75 = A A A 490 = A A49 A a 56 = a #\7 a7 0<a<0a= = 4 = b b=4 /a+b=4+4=8 8 THEME =0.0^^ =0.5^.000=.0^^ =0.666=0.^6^6 6

64 0 55 =0.0666=0.0^6^= 4 7 =0.^08^ =0.777=0.^7^= 7 =0.^8574^6 /+= ^5^= =8 = \ ^5^ a a ` 6 07 =0.4^658^6 a69 00=6\ = =0.0^769^6 0=6\50 THEME0 THEME =0.7^^ 0.000=0.0^^ =0.0^85^ 0.444=0.4^ 7 0 =0.666=0.6^^6 0 =0.^ 5 =0.^ 8 5 =0.5^ 7 8 =0.8^8 7 0 =0.^ =0.5^ 0 =0.9^0^ 7 =0.4^07^ 0 = = ^= 6- = = 4 5 a=04b=5 /a+b= ^= ^^= ^7^= <0.57^<0.5^7^<0.57^^ 04 0.^-0.^^= 9-99 = = 99 =0.0^^ 05 =.=.^ = - = a\.^-a\.=0. 9 a- 6 5 a= a a= 5 45 a= 5 /a=9 64

65 ^= = 4 90 = 7 5 = ^\ \5 <0.46^\<5 < 7 45 <5 5 5 < 7 5 < =9 THEME = =7999=7 /= / ^7^= ^^= ^= ^^<0.7^ 0.^^=0.0.^^>0. 0.^^=0.0.^=0.0.^^<0.^ 0.^0^= 0 99 = ^0^> 0.^^= 99 9 = 99 0.^^< ^^= 99 =\ 99 =\0.0^^ /=0.0^^ =+0.0^ 7 60 = =+ 0 /= = =0.08^ 07 0.^^= 99 THEME = = = $\5$ = 5 0$ a=5n=4 /a+n= ^ 0.5^= 5-90 = ^ 0.4^ = 6 = \ 5 66 = 5 \\ 4 70 = = 4 75 = = 7 \5\7 0 = 6 = \ A7 A 7 \aa a =0.^089^4 99=4\ = =4.440= =9990=9 /= = =.0^5^ =.0^5^=.+0.00^5^ ^= ^^= 99 = ^5^= ^= ^5^<0.45^ 0.^^=0.0.^^<0. 0.^=0.0.^^=0.0.^>0.^^ 0.^=0.0.^0^= ^>0.^0^ 0.5^4^= ^9^= ^4^>0.5^9^ ^= ^^= ^4^=

66 5 < 9 < 9 45 < 5 45 < a=0.5^= 5 5 b=0.^5^= 9 99 / a b =a_b= 5 9 _ 5 99 = 5 9 \ 99 5 = ^= = 9 45.^= 9 = = 4 \ b a / b a = 9 45 \ 4 = 5 a=5b= a-b = 5- =8 6.0^= 7 90 = ^= 5 9 = =[ 5 b 6 a 45 = 5 9 \ b a / b a = 6 45 \ 9 5 = 6 5 a=5b=6 a-b=5-6=- 7 \.^-\.= = = 0 = /= #\5\a 5 a5 679 a= #\5\ = #\5 a=6 #\5\6 = $\5 a=7 #\5\7 a=9 #\5\9 = #\\5 a79 7+9= a=.4^= 4- = 9 9 b=.^= - = 9 9 = 4 / b a = 4 _ 9 = 4 \ 9 = =0.9^076^ b a 6 5=6\5+5p57 p=7 55=6\9+q9 q=9 / p q = 7 =0.7^ 9 0.7^ ab ab pq qp = # + 6 0$ % = =.4666 =.46^ =.46^= = 900 = ^ = 700 = /= 5\{+700}= a a a 66

67 0. THEME04 0 +=4= /=7 0 /= (_ =%9-=5 /=4 _^= 6-= /= # #\%_$=*_$=$ /=4 04 /a=7 %+%+%=\%=^ /b=6 /a+b= 05 X=6=$ /=4 06 a=b=4c=abc=6 07 = ^# /A=- 8 7 B=6C= /ABC= *\5%=#\%\5%=#\{\5}%=8\0%= *\5%6 /n= A=7!)_7%=7% B={%}#={#}%=8% /D>C>B>A DCBA THEME04 0 $_=# (_#=^ 0 ^ ]#= A #A = ^ a= 0 a#\a#=a^ a*_a$=a$ [ a^ ]#= b# b( a$_a$= THEME05 0 9$ ={-7^#}\ 9$ /a=-b=c=4 /abc= =- 8 /a=8b=c= /a-b+c=- 04 \ =ab$ / =ab$\ 05 \=4a$b$ 06 9B = 4 9 A+-=A= A+-B=7-B= /B=5 C= 4 9 \{-}A= 4 9 /A+B+C= 07 AA\ a#b= 8 a%b$ A= 8 a%b$_ a#b= 8 a%b$\ a#b 67

68 a#b = a a THEME 0 \= \%= "%=!) +5=0 /=5 THEME05 0 [ 4 9 /A=-4B=4C=5 =-4$%=ABC /A+B-C= ab =- 8a b 9 9 = 9 a$b#\ = b# ab$ \6a%b = a* b /A= 05 = \\ 5a$b$= 5a$b$ 06 a!)b% \[ a#b ab# a b# b^ = a!! b$ 07 {ab#}#_9 a#b(_ \ 4 ab= 4 a#b# a#b(\ \ 4 ab= 4 a#b# 4 ab= 4 / 4 ab_ a#b# 4 = a#b# =9a%b( 9a%b( 0 0\5\0\5\0 /a=4b=c=6 /a+b+c= 0 += /=5 04 0#={#\\5}#=(\#\5#=A\B\5C /a=9b=c= /a+b-c=9 05 A ^ # A#= ^ # = ]# /A= 06 [ ]#= -7^ = ab # ( C /a=-7b=6c=9 /a+b+c=- 07 [ 8 # #A 4-a=aa=4 /a= =a* +4=8 /= 6-=9 /= /-=0 09 #\$=& #_#= ^ ]#= # 0 8\6=#\$=& 5X"!=a5X\5=a5X= a 5 a X"!\X"! X"!\X"! =X\\X\ =A\\B\ = AB 68

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK 1 1 01 01 (1) () 5 () _5 (4) _5_7 1 05 (5) { } 1 1 { } (6) _5 0 (1), 4 () 10, () 6, 5 0 (1) 18, 9, 6, 18 1,,, 6, 9, 18 01 () 1,,, 4, 4 1,,, 4, 6, 8, 1, 4 04 (1) () () (4) 1 (5) 05 (1) () () (4) 1 1 1 1

More information

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0.

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0. 0 P. 8 -, 0, -, 0. p 0 0., 0., =0. =0.., 0., 0., 0., =. =0. =0. =0. P. 0,.8 0.H 8, 0.H8,.H, 0.HH,.HH, 0.H, 0.HH 0.8 0.. 0. 0, - p k k k 0.=0.H 8 0.888=0.H8.=.H 0.=0.HH.=.HH 0.=0.H 0.=0.HH P., 0.H, 0.HH,

More information

0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00

0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00 ~9 0~6 0 0 0 7 0 0 0 06 6 07 6 08 69 09 78 0 8 9 0 0 0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0

More information

13일등예감수학1-1정답(077~120)

13일등예감수학1-1정답(077~120) - ~8 0 00,,, 00,, 8, 9, 0 00 00,,, 9 00,,,, 9 00 00 008 009 0 00 8 0 0 fi 0 0 0 9fi 0 0 fl 08 _ 09 _ 00 _ _ 0 _ _ 0 { } ~ 0 _ _ 0 0 _ _ fi _ 0,, 0,,, 8 08,, 9 09, 00,,,,, 8,, 0,,, 0,, 0 0 0 0 0 0, 0, 08,,

More information

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' '

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' ' 0 06 0 4 4 9 4 8 5 40 45 5 57 Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, -6 0-0. =0.04, (-0.) =0.04 0.04 0., -0. 8 =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, -7 0. 0., -0. 8, -8 6, -6 0-7 7 '7 ' 0.5 0.5 -' 0.5 ;!; ;!; æ;!; '7 '

More information

정답 및 해설 - 비둘기집 원리 쪽 확인 극단적으로 생각하기 0개의 수 중에서 차가 8인 수의 쌍은 (, 9), (2, 0) 이고, 짝을 지을 수 없는 나머지 수는 (3), (4), (5), (6), (7), (8)입니다. 따라서 적어도 6+2+=9(개)의 구슬을 뽑아

정답 및 해설 - 비둘기집 원리 쪽 확인 극단적으로 생각하기 0개의 수 중에서 차가 8인 수의 쌍은 (, 9), (2, 0) 이고, 짝을 지을 수 없는 나머지 수는 (3), (4), (5), (6), (7), (8)입니다. 따라서 적어도 6+2+=9(개)의 구슬을 뽑아 정답 및 해설 영 재 사 고 력 고급 D 고_D권-해답(0-28)-ok.indd 3. 6. 2. 오후 9:05 정답 및 해설 - 비둘기집 원리 쪽 확인 극단적으로 생각하기 0개의 수 중에서 차가 8인 수의 쌍은 (, 9), (2, 0) 이고, 짝을 지을 수 없는 나머지 수는 (3), (4), (5), (6), (7), (8)입니다. 따라서 적어도 6+2+=9(개)의

More information

1 1,.,

1 1,., ,.,. 7 86 0 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 70 7 7 7 75 74 7 7 7 70 79 78 77 76 75 74 7.,. x, x A(x ), B(x ) x x AB =x -x A{x } B{x } x >x AB =x -x B{x } A{x } x =[ -x(xæ0) -x (x

More information

1

1 절대수학 검은 대장간 인문 Blacksmith Day 1 최석호 1. 그림과 같이 A B C D E의 다섯 개의 영역에 빨강, 노랑, 파 랑, 초록의 네 가지 색으로 색칠을 하려고 한다. 네 가지 색 중 한 색 은 두 번 사용하고 나머지 세 가지 색은 한 번씩만 사용하여 칠하는 데, 인접한 영역에는 서로 다른 색을 칠하기로 할 때, 색칠하는 방법 의 수를 구하시오.

More information

( )서술특쫑 3학년해설_교사용.pdf

( )서술특쫑 3학년해설_교사용.pdf 3 . 3 ab;ba;(b+0) 0 p. 00 ' 00="ç0 =0 "ç3.h9='4=" = ' 8=" 9 =9 9 ;5@; 30 4 0. 'ß -' 0. 3'6 4Æ;5#;!7'7 @' 49=" 7 =7' 49-'7 #(-5) =5(-5) ' 5=" 5 =5 a='7b=-'7c=5a+b+c=5 a+b+c=5 4 A D E F p. 0 0 993-3 9'9'9="

More information

파이널생명과학1해설OK

파이널생명과학1해설OK EBS EBS 00 Finl E d u c t i o n l B r o d c s t i n g S y s t e m CO A B A~C CHON CHONP N.5 % 86.5 % 5.... 5. 6.. 8. 9. 0..... 5. 6.. 8. 9. 0. X Y X X 6 G DNA DNA S (A) (B) G DNA DNA (A)=; ;=;6!; (B)=;

More information

#수Ⅱ지도서-4단( )

#수Ⅱ지도서-4단( ) IV 4 3 4 5 5 exponent 3 3 Archimedes B.C. 87~B.C. Diophantos?00~?84 a m _a n =a m+n (mn=0y) Stifel M. 487~567 Arithmetica integra y-3--03y y ;8!; ;4!; ;!; 48y Stevin S. 548~60 xx x ()()(3) x ;!; x ;3!;

More information

미통기-3-06~07(052~071)

미통기-3-06~07(052~071) 06 F() f() F'()=f()F() f() : f()d f() f() f() f() F()f() F()+C : f()d=f()+c C F'()=f(): f()d=f()+c C d [: f()d]=f() d : k d=k+c k C : «d= + +C =0C + : k f()d=k: f()d k : { f() g()}d=: f()d : g()d =f()

More information

(001~007)수능기적(적통)부속

(001~007)수능기적(적통)부속 0 6 06. C : k d=k+c k «+-, : «d= «± +C + =- : d=: ;[!; d=l +C : kf()d=k: f()d k : { f()+g()} d=: f()d+: g()d : { f()-g()} d=: f()d-: g()d : si d=-cos +C : cos d=si+c 008 : sec d=ta +C : cosec d=-cot +C

More information

II 2 72 90 % 0 % 74 80 % 80 % 90 % 0 % 00 90 0 80 % 0 80 % 8 20 % 9020 % 8 268 ;2 6;=0307y 3 % (90) 72 8 (0) 2 8 74 26 75 0 02 2 5 25 A B AB AB pq A B p+q 2 5 5 2 np r =n(n-)y(n-r+) np r n! nc r = 2 =

More information

수-적분2-1(126~153)eps교

수-적분2-1(126~153)eps교 .. 0 0 6 03 04 (+x)«05 7 06 84~93 «P ~5 94~96 «H 6~7 97 8 98~0 03 04~05 06 07 9 ~0 ~3 07 6~7/3 94~96 «H 3 8 08 8 64 6 Brahmagupta598670 n n(n-)(n-) y BhaskaraA485 n k n(n-)(n-) y (n-k+) k(k-)(k-) y 7 Pascal

More information

고등RPM수1해(002~033)

고등RPM수1해(002~033) 고등RPM수해(00~0) 0.6. :0 PM 페이지 다민 50DPI 75LPI 하나를 알면 0개, 0개를 풀 수 있는 개념원리수학 RPM 개념원리수학 익힘책 [알피엠] 수학Ⅰ 정답과 풀이 RPM 0 000 A-B =( - ++)-( - -) = - ++-6 +9 + =- +5 +6+ 5B-(A+B) =5B-A-B=-A+B =-( - ++)+( - -) =-

More information

수리 영역 가 형 5. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 개가 한 모서리씩을 공유하 면서 각 면이 평행 또는 수직 관계를 유지한 채로 한 평면 위에 놓여있 다. 그림의 세 꼭짓점 A, B, C에 대한 두 벡터 BA 와 BC 가 이루는 각 의 크기를 h라 할 때,

수리 영역 가 형 5. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 개가 한 모서리씩을 공유하 면서 각 면이 평행 또는 수직 관계를 유지한 채로 한 평면 위에 놓여있 다. 그림의 세 꼭짓점 A, B, C에 대한 두 벡터 BA 와 BC 가 이루는 각 의 크기를 h라 할 때, 제``교시 수리 영역( 가 형) 시간:00분 점수:00점 성명 수험 번호 쭚 반드시 본인이 선택한 유형( 가 형 또는 나 형)의 문제인지 확인하시오. 쭚 문제지와 답안지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오. 쭚 MR 답안지에 성명, 수험 번호, 응시 유형 및 선택 과목, 답 등을 표기할 때에는 반드시 수험생이 지켜야 할 사항 에 따라 표기하시오. 쭚 문항에

More information

Unknown

Unknown 0 THEME!!!_!_!_!_!=_6=8 pp. ~8!!!_!=70 0, P =_=, 0, _=9, _=9,, +9+9=0 6 6!=70, f, l, w, r P _!= =88 70-88= THEME (-)!=!!!_!=6 (-)!=!!!_!= 6 (-)!=! 6_!=6_= 6 (6-)!=!=0 0_=60, 6! 6 = =60 _ e, t l, r 6! =80!!

More information

°ø±â¾Ð±â±â

°ø±â¾Ð±â±â 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

( )EBS문제집-수리

( )EBS문제집-수리 www.ebsi.co.kr 50 024 www.ebsi.co.kr 025 026 01 a 2 A={ } AB=2B 1 4 B a 03 æ10 yæ10 y 10000 y (log )( log y) Mm M+m 3 5 7 9 11 02 { -2 1} f()=-{;4!;} +{;2!;} +5 Mm Mm -21-18 -15-12 -9 04 a =1a«+a«=3n+1(n=1,

More information

Áß2±âÇØ(01~56)

Áß2±âÇØ(01~56) PRT 0 heck x=7y=0 x=0y=90 9 RH RHS 8 O =8 cmp =6 cm 6 70 7 8 0 0 0 SS 90 0 0 0 06 07 08 09 0 cm 6 7 8 9 0 S 6 7 8 9 0 8cm 6 9cm 7 8 9 cm 0 cm x=0 y=00 0 6 7 9 8 9 0 0 cm 6 7 8 9 60 6 6 6 6 6 6 7 8 7 0

More information

특목고 8-나 해설Ⅰ(001~024)OK

특목고 8-나 해설Ⅰ(001~024)OK I II III I Step - - - - - - - - 8 - - 0 - - - 9 - - 9 - - 00-8 - 90 - - 80-0 8-0 - - - - - 0 0 0-0 - - 8 - - - 00 8-00 8-0 0 8 - ( 8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 8 a a b b aabb bbaa abba baab abab baba

More information

(001~042)개념RPM3-2(정답)

(001~042)개념RPM3-2(정답) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

Ⅴ.피타코라스2(P128-139)

Ⅴ.피타코라스2(P128-139) 2 1. > 2. 7 230 m 185 m 2. 1 ab ABCD BD x BCD x =a +b x>0 x="a +b a "a +a ="2ça ='2a 129 (1) 4cm5cm "4 +5 ='1ƒ6+25='4å1 (cm) (2) 4cm '2_4=4'2 (cm) 1 x (1) (2) 45 1 BC =CA =a ABC AB BC CA AB =BC +CA =a

More information

480제 생물Ⅰ 해설

480제 생물Ⅰ 해설 001~023 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 01 001 정답찾아가기 B 3L/100kg A 2L/100kg B A 1.5 오답피하기 A B 002 정답찾아가기 A B A B B A 27æ 003 정답찾아가기 D D D 오답피하기

More information

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0 I 0 0 0 0 8 0 7 06 9 07 09 08 6 09 0 0 70 0 000 a«i ;!; 0. O 0., 0 000 a«() 000 a«- -. a a - O a O - - - -8 000 a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a«+.. - - aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0009 a«().

More information

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다.

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다. Intensive Math 극악 모의고사 - 인문계 등급 6점, 등급 점으로 난이도를 조절하여 상위권 학생들도 불필요한 문제에 대한 시간 낭비 없이 보다 많은 문제에서 배움을 얻을 수 있도록 구성하였습니다. 단순히 어렵기만 한 문제들의 나열이 아니라 수능에 필요한 대표 유형을 분류 하고 일반적인 수험환경에서 흔하게 배울 수 있는 내용들은 과감하게 삭제 수능시험장

More information

ÃÖ»óÀ§5³ª-Á¤´ä(01~23)

ÃÖ»óÀ§5³ª-Á¤´ä(01~23) 2.4 3 5.26 8.225m 4523.3 8 0 36.63 3.26 46.7 4670-46.7=4523.3. _ 0. 3 422222 (_3) (_3) (_3) 422222. 4 5 _3 5 =5 _3 4 = _3+ _3+5=, _3=6 =2 ++=2++5=8 2.5 4 =2.5_4-7_.2=0-8.4=.6, 7.2 0.3 7.3 =0.3_7.3-.5_0.5.5

More information

목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황

목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황 2014년도 연천군 지방재정공시 연 천 군 목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황 12 4 1-1지방채발행 한도액 및 발행액 14

More information

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r # 0 0 # # si si cos # 0 # 0 ^ h ^h^h# 0 ^! 0, h ^h^h# 0 ^! 0, h si si cos sicos si cos si ^cos h ^cos h si ^cosh^cos h 0 ^sih^cos h 0 0 # # cos cos, ^ si! h,, ` 0 # 혼자하는수능수학 0 년대비 9 월 A B, y f^h f^h, 0

More information

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 Í = + =,, Í=Í=Í = = Í Í Í,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q . 09~ cm 7 0 8 9 8'-p 0 cm x=, y=8 cm 0' 7 cm 8 cm 9 'åcm 90 'åcm T T=90 T T =" 8 - =' (cm) T= T= _T _T _'_ T=8' (cm ) 7 = == =80 -_ =0 = = _=(cm) M = = _0= (cm) M M =" - = (cm) r cm rcm (r-)cm H 8cm cm

More information

2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3,

2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3, (M 2 ) 2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3, 3,,, 2003 8, 4 1 7 11 8 12 26 2 39 21 40 22 54 23 67 24 80 3 93 31 n! 94 32 101 33 115 4 131 41 132 6 42 146 5 163 51 164 52 180 1 8 11 4 4?!,? 2??,?

More information

중등수학2팀-지도서7

중등수학2팀-지도서7 3 6~7 8~3 3 ª 33~37 4-38~39 40~45 4 46~53 5 54~58 3 59-60 ~6 6~63 64 VII. 4 9 (Klein F849~95) (rlangen Program) (group of transformation) ' O' =k O ' O k O ' O ' O ' ' ' ' (topology) = = O O' =k O ' '

More information

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 w w w. e b s i. c o. k r 01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 10 ADH 11 A CO H O NH B AB 12 2 1 DNA 02 01 02 03 04 05

More information

<C1DF3320B0B3B3E4BFCFBCBA20C0AFC7FCC3BCC5A92035C8A328C7D8BCB3292E706466>

<C1DF3320B0B3B3E4BFCFBCBA20C0AFC7FCC3BCC5A92035C8A328C7D8BCB3292E706466> V. 5 EGc F=EG+4 {a+b}@= c@ +4\ ab Step /a@+b@= c@ Z=4@+@=5=5{cm} EG EG=Z @ =5@=5{cm@} 5 6 x=5y=4 x=y=5 x=4@+@=5=5 x=0@-8@=6=6 x=@-@=5=5 y=4@+5@=4 x=0@-6@=44= y=@-@=5=5 4 {a-b}@a@+b@ 9`cm `cm 9`cm@ E=4+FG

More information

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps 01 p.10 0001 000 61 0003 4 8 3 4 5 7 4 3 3 3 6 8 9 5 1 1 3 7 9 6 0 1 0004 4 0005 0006 3 0007 6 0008 30 0009 3 19 0010 10 ~14 14 ~18 9 18 ~1 11 1 ~16 4 16 ~0 4 30 0011 160 cm 170 cm 001 10 cm 5 0013 135

More information

HWP Document

HWP Document CODE A00-B99 A00-A09 A00 KOR_TITLE 특정 감염성 및 기생충성 질환 창자 감염 질환 콜레라 A00.0 비브리오 콜레리 01 전형균에 의한 콜레라 A00.0 전형균에 의한 콜레라 A00.1 비브리오 콜레리 01 엘토르형균에 의한 콜레라 A00.1 엘토르형균에 의한 콜레라 A00.9 상세불명의 콜레라 A01 A01.0 장티푸스 장티푸스

More information

16중등빨이수학3-2교부(01~23)

16중등빨이수학3-2교부(01~23) 9 a b c a+b+c 0 7 a 79799 79a 0 9 1 0 7 0 99 9 9 0 0 7 7 0 717 9 7 0 1 7-1 - - 7 1 0 0 1 ab b-a 0 997 7 9191 17 S 7 1 0 0 1 0 0 a b c a+b+c 1 7 [0~09] 0 _ 7 7 0 0 0 [~0] [09~] 777 017 0 09 0 0 1 0 1 9

More information

*세지6문제(306~316)OK

*세지6문제(306~316)OK 01 02 03 04 306 05 07 [08~09] 0 06 0 500 km 08 09 307 02 03 01 04 308 05 07 08 06 09 309 01 02 03 04 310 05 08 06 07 09 311 01 03 04 02 312 05 07 0 500 km 08 06 0 0 1,000 km 313 09 11 10 4.8 5.0 12 120

More information

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0 = = = = = - =-=0 0 F ==0 +=0 +F=0 =F ªF F = F =0 F =F = F = 0= x= x= y= y= z= z= x+y+z=++= x y z x+y+z = = ªSS = y` = = (cm) ª 0% 0% P. ªªªF =. =. =. 0 =. F =. =0 = F =. F = 0 F ªF F = =F = x=, y= x=,

More information

14일등예감수학2-2교사(001~026)

14일등예감수학2-2교사(001~026) 9 8 8 9 0 0 09 0 9 8~9 / [~] [~] [0~] 0 [~] 0 00 00 [~9] 8 9 8 0 00 00 0~ / [~] [~] 8 8 0 0 8 9 0 - ~ / [~] [0~] 0 0 [~9] [~] 0 8 8 9 0 0 - ~ / [~] 8 9 0 [~] ~ /0 8 0 9 0 0 0 8 0 8~9 /0 0 ;#; 0 0 0 8

More information

(004~011)적통-Ⅰ-01

(004~011)적통-Ⅰ-01 0 f() F'()=f() F() f(), : f() F'()=f(): f()=f()+c C 4 d d : [ f()]=f()+c C [: f()]=f() «`` n C : n = n+ +C n+- : =ln +C n+ f() g() : kf()=k: f() k : { f()+g()}=: f()+: g() : { f()-g()}=: f()-: g() 5 C

More information

#( )지도1-1

#( )지도1-1 I. 0 i i =- 3 0~ ~8 ~3 p.0~ 9 4 0~ ~5 5~6 6~3 7~8 p 35 q ~p p jjk q p HjK q p.~3 3~33 9 34~38 0~ 39~43 ~3 44~45 4 p.36~37 3 46~57 5~9 i a+bi a+bi p.48~49 3 58~59 0 60~6 6~63 64 65 9 (Cantor, G.) (Zermelo,

More information

<32303032BEC7BFECC1F62E687770>

<32303032BEC7BFECC1F62E687770> 2001-2002 전남대학교 산악회 2002년 제12집 먼 훗날 당신이 찾으시면 그때에 그 말이 잊었노라. 당신이 속으로 나무라면 무척 그리다 잊었노라. 오늘도 어제도 아니 잊고 먼 훗날 그때도 잊었노라. 지도교수 인사말 산은 인생의 도장이라는 말이 있습니다. 산은 無 言 속에서도 自 然 의 理 致 를 가르쳐주고, 또한 많은 智 慧 를 줍니다. 그러나 生 活

More information

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+ 우공비 중등 수학 (하) 특강편 SLUTIN LTUR K WRK K 0 LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10 8+9 b= =: :=8.5 a+b=17.5 17.5 1 159 cm 6 9 58 6, 7..5 01 = +0+1++++ 7 =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+c=6 6+8+1 =:

More information

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 - 10 단원 : 도형의닮음 10-1 닮음도형 p265 ABC DEF ABC DEF EF B ABCD EFGH ABCD EFGH EF A AB GH ADFC CF KL 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 1 - 10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

More information

2004math2(a).PDF

2004math2(a).PDF 3 2004 1..,,,..,. 2. 1.. 1.. LCD ( )? () ( ) 2. 100. () () 3... < > (1). (2). (3) ( ) < > < >(1)(3). < > (), (3)< >()? ()... () A.. B.. C.. (3), A, B, A, B, C 4. (), (). < >? < >? [2] ..,.,,,,,

More information

낙랑군

낙랑군 낙랑군( 樂 浪 郡 ) 조선현( 朝 鮮 縣 )의 위치 -낙랑군 조선현의 평양설 및 대동강설 비판- 이덕일 (한가람역사문화연구소 소장) 1. 머리말 낙랑군의 위치는 오랜 쟁점이었고, 현재까지도 한 중 일 사이의 역사현안이기도 하다. 낙랑군 의 위치에 따라서 동북아 고대사의 강역이 달라지기 때문이다. 낙랑군의 위치 중에서도 가장 중요한 것은 낙랑군의 치소( 治

More information

<38BFF93238C0CF28B1DDBFE4C0CF2920BFB9BBF3B9E8B4E72E786C7378>

<38BFF93238C0CF28B1DDBFE4C0CF2920BFB9BBF3B9E8B4E72E786C7378> [부산 ] 2009년 08월 28일 ( 金 ) 1경주 국 5(마령)1000M 발주 13:00 종합 인기도 출전 착순 출주 10 11 5 검은요정 국5 한2 암 김재섭 영준 53 3착 선행 5 5 5 15 1 6 3 0.3 주 10 랜드레이디 국5 한2 암 강형곤 현명 53 3착 선행 10 5 6.3 10 10 4 8 4 2 4 주 11 일맥상통 국5 한3 암

More information

금안13(10)01-도비라및목차1~13

금안13(10)01-도비라및목차1~13 ISSN 1975-667 13. 1 13. 1 1 1 8 8 6 6 5 5 1, 3.8 8 6 1.7 1.9 5 3.8 1 1 5-5 -1-1 5-5 6 3 67.7 3 1 8 65. 96.1 96.9 1 8 5 5 188.5 15 17.7 15-1 -.1 -.3 -.9-1 - -1.7 - -3-3 - - -5-5 -6-5.5-6

More information

자료 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 명칭 : 주식회사 전북은행 나. 설립일자 : 1969. 12. 10 영업개시 다. 본사의 주소,전화번호 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 전주시 덕진구 금암동 669 2 전화번호 : 0632507114 홈페이지 :

자료 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 명칭 : 주식회사 전북은행 나. 설립일자 : 1969. 12. 10 영업개시 다. 본사의 주소,전화번호 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 전주시 덕진구 금암동 669 2 전화번호 : 0632507114 홈페이지 : 분 기 보 고 서 (제 50 기 1분기) 사업연도 2010년 01월 01일 2010년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2010년 5월 14일 회 사 명 : 주식회사 전북은행 대 표 이 사 : 김 한 (인) 본 점 소 재 지 : 전주시 덕진구 금암동 669 2 (전 화) 063 250 7114 (홈페이지) http://www.jbbank.co.kr

More information

e01.PDF

e01.PDF 2119, -., 4.25-40 4 km -.. km,, -,.,,,,,,,,,,,..... . 90%..,.., 20 1 - -.,.. 2172,. - 3 - < > 1.! 6 2.. 10 3.? 18 4. 22 5. 26 6.. 32 7. 36 8.. 44 9.. 49 10.. 61 11. 65 12. 76 13.. 80 14. 85 15.. 90 16..

More information

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr 2 A A 1 133 Cs 1 11 1 A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr A B t B A ;2!;t v v= = (3_t)+(6_0.5t) v=4 m/s t+0.5t 3 m/s 6 m/s

More information

15<C624><D22C><C911><B4F1><ACFC><D559><2460>-2_<AD50><C0AC><C6A9><D2B9><BCC4><BD80><B85D>.pdf

15<C624><D22C><C911><B4F1><ACFC><D559><2460>-2_<AD50><C0AC><C6A9><D2B9><BCC4><BD80><B85D>.pdf Contents 02 08 32 01 04 1. 2. 3. 02 1. 2. 3. 1. 2. 3. 03 05 60 C 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 02 43 06 08 80 C 60 40 20 0 5 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 09 07 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

More information

3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1

3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1 = =-6 {0;!;}=-;!; = 5 5' (00) (-) =0=0 == :: -:: =-:: {0-;!;}=;!; 0 l :: -:: =:: F 5 0cm =- = =- (0)=- =6 =0 =- (0)=- - =- {-;#;0}=;#; =- - =- (0)=- = =8 -:: :: =:: - =- 98 R l Q P B S r rb l Q P B lb

More information

1 11 111 111-1 p, q, r A, B, C (1 p

More information

2004math2(c).PDF

2004math2(c).PDF 3 2004 1,,,, 2 1 1. LCD ( )? () ( ) 2. 100 () () 3. < > (1) (2) (3) ( ) < > < >(1)(3) < > (), (3)< >()? ()... () A. B. C. (3), A, B, A, B, C 4. (), () < >? < >? [2]..,.,,,,,...,,,,, 2 5. < > (1), (2) (3)

More information

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A<

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A< 우공비Q 과학 2 (하) 정답 및 채움해설 빠른 정답 찾기 2~4 Ⅴ. 물질의 특성 1. 물질의 특성 ⑴ 5 2. 물질의 특성 ⑵ 9 3. 혼합물의 분리 13 Ⅵ. 일과 에너지 전환 4. 일 21 5. 에너지 27 Ⅶ. 자극과 반응 6. 감각 기관 39 7. 신경계 44 8. 항상성 48 13강 일차방정식의 풀이 1 A n s w e r 4 0 0 20 13

More information

(01~80)_수완(지학1)_정답ok

(01~80)_수완(지학1)_정답ok www.ebsi.co.kr 01 THEME 005 ABC abcd C A b 20~30 km HR HR 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 (=1) 10 1 10 _1 10 _2 10 _3 10 _4 10 7 30000 10000 6000 3000 (K) 11111111 11111111 10 8 10M 6M 10 9 3M 10 10 1M 10 11

More information

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770>

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770> 2012년 7월 17일 발행 통권 제112호 112 발행인:李圭衡/편집인:金尙勳/주간:金泰詢/발행처:社)退溪學釜山硏究院 (우614-743) 釜山市釜山鎭區田浦洞608-1 819-8587/F.817-4013 出處가 분명한 공직사회 인간이 가지는 인성은 그 특성이 다양하여 일률적으로 판단 한 하기는 쉽지 않다. 그러므로 어떤 관점과 측면에서 논하느냐에

More information

0 8 0

0 8 0 45 60 5 0 30 0 5 9 8 3 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 837 0 645 0 8 5 9 4 73 50 0 6 48 0 0 30 55 0 0 0 0 45= = 73= 00= 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 4= 5= 7= 3= 3 0 7 4 4 8 5 5 9 6 6 3 0 7

More information

경제학 최종마무리 박 태 천 편저 미시경제학 3 경제학의 기초 및 수요공급이론 제1회 01 기회비용에 대한 서술로서 가장 옳지 않은 것은? 1 욕구충족에 아무런 제약이 없으면 기회비용이 생기지 않는다. 2 예금하지 않은 현금의 보유에 따른 기회비용은 예금으로부터의 이자소득이다. 3 의무교육제도 아래서 무상교육은 개인적으로는 무료이지만,사회적으로는 기회비용이

More information

2

2 rev 2004/1/12 KAIST 2 6 7 1 13 11 13 111 13 112 18 113 19 114 21 12 24 121 24 122 26 13 28 131 28 132 30 133 (recurrence) 34 134 35 4 2 39 21 39 211 39 212 40 22 42 221, 42 222 43 223, 45 224 46 225, 48

More information

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

<BCF6C1A4BBE7C7D72DB5F0C0DAC0CEBAD0B7F9C7A55FB0B3C1A4BEC828C3D6C1BE29345F313232342E687770>

<BCF6C1A4BBE7C7D72DB5F0C0DAC0CEBAD0B7F9C7A55FB0B3C1A4BEC828C3D6C1BE29345F313232342E687770> 2010. 1 2010. 1 일 러 두 기 디자인보호법시행규칙 제9조제1항에 전단에 따른 별표 4의 물품의 범위에서 물품의 용도와 기능 등을 고려하여 특허 청장이 고시한 물품의 명칭이다. 물품의 구분은 디자인등록출원서 작성의 일관성 유지와 통 일된 명칭을 사용하기 위한 것으로 디자인 물품 상호 간의 유사범위를 정하는 것은 아니다. 이 고시에 등록을 받으려는

More information

확률과통계.indd

확률과통계.indd (Pascal, B. ; 16~166) (de Me're' C. ; 1607~168) 80 01 8 % 1 0 0 0 60 70 1 100 100 61 7 68 7 88 1 100 1... A B A;B 81 A n(a;b) 1111 A n(a) A A;B n(a;b) 61 B 11111 = 1 n(a) 88 SAB 0 A B A B P(B A) S A B

More information

미적분-1.indd

미적분-1.indd k k k= k= =4 =-3 = +5- = - 3 P t =t -t +3t- t=3 (NASA) NASA 44 0 (Galilei, G. ; 564~64) C m f() f()=-4.9 +C(m) mm3m f () mf () mf () m.. -9.8 3. 3 f {}=-4.9@+3 f {}=-4.9@+ f {}=-4.9@+ f() f'() f() f()

More information

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h = " A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h =  A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1 b c d e + + + + x + x f^+ hh -f^h lim 6 h h " A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K O d K O E Le P - - 5 A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K d O K O E Le P f^+ hh - f^h lim 6 h " h f l^h 6 x + x

More information

: C, Y, =0, (Crook et al.(2007) ) ( ) 1 2 3 4 5 966 967 967 967 967 4,834 234 383 462 516 508 2,103 (A) 1 661 1,629 2,623 3,802 7,613 3,806 1,040 1,636 2,175 2,788 4,193 2,629 (B) 2,128 2,676 3,492

More information

LEET 추리논증 29번 유사 적중 - 기본교재 -P.144 29. 다음 글로부터 추론한 것으로 옳은 것만을 에서 있 는 대로 고른 것은? 번역사 P는 고객 A, B, C로부터 문서를 의뢰받아 번역 일을 한 P는 하루에 10 쪽씩 번역한 모든 번역 의뢰는 매일 아침 업

LEET 추리논증 29번 유사 적중 - 기본교재 -P.144 29. 다음 글로부터 추론한 것으로 옳은 것만을 에서 있 는 대로 고른 것은? 번역사 P는 고객 A, B, C로부터 문서를 의뢰받아 번역 일을 한 P는 하루에 10 쪽씩 번역한 모든 번역 의뢰는 매일 아침 업 LEET 추리논증 2번 기본과정 강의에서 한강변에 애완동물금 지 푯말과 애완돼지를 예를 들어 포함여 추상적 단어와 구체적 단어 의 포함여부 판단 문제 부를 묻는 강의를 실시 [ 법- 추상적/ 사건- 구체적] 유사 적중 - 기본교재 -P.210 유사 적중 - 기본교재 -P.257 모순 찾기 LEET 추리논증 4번 약점극복 심화추리논증-실전모의고사 [핸드폰 대화

More information

(001~008)고등기본서Ⅰok

(001~008)고등기본서Ⅰok 01 1. 1, 2 n r(nær) n r «C n r «C CZ Z «P n(n-1)(n-2)y(n-r+1) n! «C = 123 = 1121111111112 = 11112 ( 0 r n) (n-r)! «C C Combination, N, C, R «P =«C _, ( )=( )_( ), 2 3 A B C 2 (A, B), (A, C), (B, A), (B,

More information

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB 018 학년도대학수학능력시험문제및정답 1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. ABC lålılç lå

More information

- 0 ;!; ;!; ;!; =_;!; 0 ;!; ;!; ;!; ;@; 6=: : 6 Y X = 6= =; ; _X _X6 ;@; 6=: : 6 Y =; ; _X_X6 X =_;!; 7 7L 7=_;7!;=;7!; ;7!;L - 0 g 0 =;%);=: 6 :=;6!;

- 0 ;!; ;!; ;!; =_;!; 0 ;!; ;!; ;!; ;@; 6=: : 6 Y X = 6= =; ; _X _X6 ;@; 6=: : 6 Y =; ; _X_X6 X =_;!; 7 7L 7=_;7!;=;7!; ;7!;L - 0 g 0 =;%);=: 6 :=;6!; 8.=8; 0 0;8; ;=8; 0 0; 0.68 -.7kg -. 00 00 ;!&; ;!&;=; 0 0;=0.68-8 000 000 ;8#; ;8#;=; 0 0 0;=.7.7kg 8; 0 0;>8; 0 0;8; ; ; ;=; 0 0 0;=.6kg.69>.6 0. ;!0!; 0. ;!0#;=. ;8#; ; ; ; ;=; 0 0;=.8.8>. ; ;..=; 0

More information

제 9 도는 6제어항목의 세팅목표의 보기가 표시된 레이더 챠트(radar chart). 제 10 도는 제 6 도의 함수블럭(1C)에서 사용되는 각종 개성화 함수의 보기를 표시하는 테이블. 제 11a 도 제 11c 도까지는 각종 조건에 따라 제공되는 개성화함수의 변화의

제 9 도는 6제어항목의 세팅목표의 보기가 표시된 레이더 챠트(radar chart). 제 10 도는 제 6 도의 함수블럭(1C)에서 사용되는 각종 개성화 함수의 보기를 표시하는 테이블. 제 11a 도 제 11c 도까지는 각종 조건에 따라 제공되는 개성화함수의 변화의 (19) 대한민국특허청(KR) (12) 특허공보(B1) (51) Int. Cl. 5 B66B 1/18 (45) 공고일자 1993년09월28일 (11) 공고번호 특1993-0009339 (21) 출원번호 특1989-0002580 (65) 공개번호 특1989-0014358 (22) 출원일자 1989년03월02일 (43) 공개일자 1989년10월23일 (30) 우선권주장

More information

歯02-BooleanFunction.PDF

歯02-BooleanFunction.PDF 2Boolean Algebra and Logic Gates 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 IC Chapter 2 Boolean Algebra & Logic Gates 1 Boolean Algebra 1854 George Boole Chapter 2 Boolean Algebra & Logic Gates 2 Duality Principle

More information

I 0 ( C) 80 35 0 30 60 90 0 0 0 03 _ fi 64 ;3!; (5 ' ) ' a>0b>0 a a =a + a a =a - (a ) =a (ab) =a b log 4 log ;4!; a>0a+ N>0 a =N HjjK =logån 3 f()=3+ f:x Y Y =f() X f 3 4 5 0 4 8 = =a a>0 a= =a (a>0a+)

More information

- 후쿠시마 원전사고의 진행과정 후쿠시마 제1원전(후쿠시마 후타바군에 소재)의 사고는 2011년 3월 11일 일본 동북부 지방 을 강타한 규모 9.0의 대지진으로 인해 원자로 1~3호기의 전원이 멈추게 되면서 촉발되었다. 당시에 후쿠시마 제1원전의 총 6기의 원자로 가

- 후쿠시마 원전사고의 진행과정 후쿠시마 제1원전(후쿠시마 후타바군에 소재)의 사고는 2011년 3월 11일 일본 동북부 지방 을 강타한 규모 9.0의 대지진으로 인해 원자로 1~3호기의 전원이 멈추게 되면서 촉발되었다. 당시에 후쿠시마 제1원전의 총 6기의 원자로 가 한국 원자력발전소의 위험성 201211307 임형주 다니엘 1. 들어가는 글 - 원자력발전소의 위험성 후쿠시마 원전사고로 인해 직접적인 피해를 입은 일본은 물론 주변의 많은 국가들이 피해를 입고 있다. 그리고 시간이 지날수록 원전피해의 영향은 고농도 오염지역으로부터 시작해서 점 점 가시화되어 직접적으로 나타나고, 그 범위 또한 점차적으로 넓어질

More information

G5 G25 H5 I5 J5 K5 AVERAGE B5 F5 AVERAGE G5 G24 MAX B5 F5 MIN B5 F5 $G$25 0.58 $H$25 $G$25 $G$25 0.58 $H$25 G24 H25 H24 I24 J24 K24 A5 A24 G5 G24, I5

G5 G25 H5 I5 J5 K5 AVERAGE B5 F5 AVERAGE G5 G24 MAX B5 F5 MIN B5 F5 $G$25 0.58 $H$25 $G$25 $G$25 0.58 $H$25 G24 H25 H24 I24 J24 K24 A5 A24 G5 G24, I5 C15 B6 B12 / B6 B7 C16 F6 F12 / F6 F7 G16 C16/C15 1 C18 B6 B12 / B6 B8 B9 C19 F6 F12 / F6 F8 F9 G19 C19/C18 1 1 G5 G25 H5 I5 J5 K5 AVERAGE B5 F5 AVERAGE G5 G24 MAX B5 F5 MIN B5 F5 $G$25 0.58 $H$25 $G$25

More information

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770>

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770> 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재 지표조사 결과보고서 2005. 01. ( 재) 우리문화재연구원 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재지표조사 결과보고서 Ⅰ. 조사개요 1. 조 사 명 : 하동 화력 78 호기 건설부지 문화재지표조사 2. 조사지역 : 경남 하동군 금성면 가덕리 1336답 일원 3. 조사 면적 : 134,204m2 4. 조사 목적 한국남부발전(

More information

III 3 0 0 03 04 6 «P! «C = 34= 343 r! r!(-r)! 3 5 0 6 7 8 9 0 4 8 4 0 A p A r «C p (-p) -r ( r=0y) () {()_() } = 3 ( ) 4 P(X=x)E(X)V(X)r(X) H T S S={(TT)(TH)(HT)(HH)} T H H H Tyy(TT) Hyy(TH) Tyy(HT)

More information

DocHdl1OnPREPRESStmpTarget

DocHdl1OnPREPRESStmpTarget C H U N J A E 8 4 47 5 57 0 5 8 00 5 8 00 7 0 00 7 0 4 0 0 57 5 5 7 8 9 485 4098 4 000 500 0 8 5 0 9 7 00 000 87 < 874 8000 00 8 554 9 8 700 0 5000 0 00 745 5 50 4 000 8 0 7 57 457 557 557 5 *5= -= 4 7

More information

IV L E V E L 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

IV L E V E L 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IV L E V E L 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 01

More information

롯데여 영원하라

롯데여 영원하라 롯데여 영원하라 카르페디엠 소개글 롯데에 대한 지금까지 있었던 소소한 일들을 글쓴이만의 생각을 첨부하여 쓴 글... 목차 1 이범호 선수의 KIA행과 보상선수는 누구?? 4 2 이대호 선수의 연봉조정신청 결과에 대하여... 6 3 전 롯데 투수코치 양상문 코치, 고효준선수 전담 인스트럭터로 변신!!!! 9 4 2011년 프로야구 시범경기 일정 11 5 수원,

More information

dnu.pdf

dnu.pdf ISODNU 1 ISO DNU/DNUL DNU DNUL 32 40 50 63 80 Gx G G Gy Gy G M10x1.25 M12x1.25 M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M20x1.5 [mm] 19 21 23 23 30 30 4 [MPa] 1.2 [ C] 20 80 0.6MPa [N] 482 753 1178 1870 3015 4712 415 633

More information

I L E V E L1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

I L E V E L1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I L E V E L1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02

More information

- 본사의 주소 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1122-12 - 전화번호 : 1544-1200 - 홈페이지 주소 : http://www.woorifinancial.co.kr (4) 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 - 여신전문금융업법 (5) 중소기업 해당 여부 -

- 본사의 주소 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1122-12 - 전화번호 : 1544-1200 - 홈페이지 주소 : http://www.woorifinancial.co.kr (4) 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 - 여신전문금융업법 (5) 중소기업 해당 여부 - 반 기 보 고 서 (제 22 기) 사업연도 2010년 01월 01일 2010년 06월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2010 년 8 월 16 일 회 사 명 : 우리파이낸셜 대 표 이 사 : 이 병 재 본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1122-12 (전 화) 1544-1200 (홈페이지) http://www.woorifinancial.co.kr

More information

AD AD 8-0 / A A-2 / A A A-5 / A A T-T / Q

AD AD 8-0 / A A-2 / A A A-5 / A A T-T / Q 8-0 / 1-00... 002 A-1..... 003 A-2 / A-3....... 004 A-4..... 007 A-5 / A-6..... 012 A-8..... 016 T-T / Q-7... 017 1 8-0 1986-1991 20-5083-A5 RH 20-5084-A5 LH 893941030 893941029 HE LAMP B TYPE 18-5143-05

More information

12.PDF

12.PDF 2001 - - 200 1. 9 - - : ( ) : ( ) ( ) ( ) ( K - T V ) 200 1. 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2001.. < >. 1 1. 1 2. 3 3. 3. 9 1. 9 2. 19 3. 25 4. 31 5. 35. 30 47 1. 49 1 49

More information

30년 선배의 직장생활 개념노트

30년 선배의 직장생활 개념노트 저자소개 정서아 초등학교 때 언니의 연극 연습을 보고 극본을 썼고, 중학교 때 세계 고전에 빠져 소설을 썼다. 하지만 정작 품은 꿈은 달라 글과는 무관 한 삶을 살았고, 그에 대한 미련은 블로그에 에세이와 짧은 소설을 담 는 것으로 풀었다. 초기 우리집에는 천사가 산다 는 판타지적 성격이 무척 강했다. 그 러던 것이 극본으로 작업하며 변형 됐고, 현재의 소설로

More information

중등수학2팀-지도서1

중등수학2팀-지도서1 54 8 4 60 98 4 66 3 0~ ~5 6~9 0.H3H5 0~6 4 0 a a_0«a_ 0«( a

More information

PQ 비만과 건강 초등부 비만은 건강을 해친다. 그리고 균형적인 성장에 장애가 되며 활동량이 줄면서 근력과 운동 능력이 약화되며 성인이 되어서도 정상적인 운동 능력을 회복하기가 어려워집니다. 비만은 왜 생길까요? 1. 활동량의 절대적 부족 학습시간의 증가 외에도 TV시

PQ 비만과 건강 초등부 비만은 건강을 해친다. 그리고 균형적인 성장에 장애가 되며 활동량이 줄면서 근력과 운동 능력이 약화되며 성인이 되어서도 정상적인 운동 능력을 회복하기가 어려워집니다. 비만은 왜 생길까요? 1. 활동량의 절대적 부족 학습시간의 증가 외에도 TV시 PQ 비만과 건강 초등부 들어가기 비만이란 무엇인가를 자유롭게 나누도록 한다. 챙 기 기 활동지와 필기도구(인원수대로) 주제 읽기와 생각 정리 진행자는 주제의 내용을 각자 읽도록 한다. 진행자는 인스턴트식품의 위해효과에 대해 교사용 참고자료 #1,2,3로 보충 설명한다. 읽고 나서 생각해 보기 안에 있는 질문들에 대해서 생각하게 한다. 나 누 기 각자의 생각(명상)과

More information

14고등확통지도서2권(159~179)

14고등확통지도서2권(159~179) [01~02] 01 3 5 1 6 6 3 3 6 2 5 5 1 2+1=3 04 7 2 3 5 7 4 7 7 1 7 7 4+1-1=4 02 1 6 6 1 3 5 3 2 4 6 3 3+3=6 [05~06] 05 2 3 a b (a b) a+b=2 (1 1) 1 a+b=3 (1 2) (2 1) 2 1+2=3 [03~04] 1 10 10 1 03 4 5 4 4 8

More information

제 2 장육상관측소지상종관기상전문의해독과기입,.,. (FM 12) (FM 13). (WMO) FM 12-Ⅸ Ext. SYNOP, FM 13-Ⅸ Ext. SHIP. ZCZC 612 SMKO01 RKSL AAXX

제 2 장육상관측소지상종관기상전문의해독과기입,.,. (FM 12) (FM 13). (WMO) FM 12-Ⅸ Ext. SYNOP, FM 13-Ⅸ Ext. SHIP. ZCZC 612 SMKO01 RKSL AAXX 제 2 장육상관측소지상종관기상전문의해독과기입,.,. (FM 12) (FM 13). (WMO) FM 12-Ⅸ Ext. SYNOP, FM 13-Ⅸ Ext. SHIP. ZCZC 612 SMKO01 RKSL 221200 AAXX 22124 47140 11662 82709 10240 20226 39941 49970 52015 60112 72166 8552/ 333 10248

More information

초4-1쌩큐기본(정답)본지

초4-1쌩큐기본(정답)본지 초4-1쌩큐기본(정답)본지 2014.10.20 06:4 PM 페이지1 다민 2540DPI 175LPI 3~4학년군 수학 진도교재 1. 큰 수 3 4-1 2 2. 곱셈과 나눗셈 12 3. 각도와 삼각형 21 4. 분수의 덧셈과 뺄셈 34 5. 혼합 계산 43 6. 막대그래프 54 단원 성취도평가 61 쌩큐 익힘책 67 1 6000 7000 8000 9000 10000

More information

02_연구보고서_보행자 안전확보를 위한 기술개발 기획연구(2014.1.10)최종.hwp

02_연구보고서_보행자 안전확보를 위한 기술개발 기획연구(2014.1.10)최종.hwp 발 간 등 록 번 호 11-1312184-000067-01 보행자 안전확보 기술개발 기획연구 A Preliminary Research on Technology Development to Ensure the Safety of Pedestrian 2013. 12 국 립 재 난 안 전 연 구 원 연구 과제명 : 보행자 안전확보 기술개발 기획연구 연 구 기 간 :

More information

1.기본현황 연 혁 m 본면은 신라시대 ~고려시대 상주목에 속한 장천부곡 지역 m 1895.5.26한말에 이르러 장천면(76개 리동),외동면(18개 리동)으로 관할 m 1914.3.1행정구역 개편으로 상주군 장천면과 외동면이 병합하여 상주군 낙동면 (17개 리,25개

1.기본현황 연 혁 m 본면은 신라시대 ~고려시대 상주목에 속한 장천부곡 지역 m 1895.5.26한말에 이르러 장천면(76개 리동),외동면(18개 리동)으로 관할 m 1914.3.1행정구역 개편으로 상주군 장천면과 외동면이 병합하여 상주군 낙동면 (17개 리,25개 목 차 1.읍면동 기본현황 2.지방세 징수현황 3.소규모 주민숙원사업비 집행현황 4.예산 집행현황 5.예산 미집행 현황 6.고액체납자 현황 및 징수(독려)현황 7.관외체납세 징수(독려)현황 8.특수시책 확인자 낙 동 면 장 김 진 숙 (인) 부 면 장 차 정 식 (인) 주 민 생 활 지 원 담 당 김 영 욱 (인) 민 원 담 당 전 용 희 (인) 산 업 담

More information