ๆญฏ4-2-1.PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ4-2-1.PDF"

Transcription

1 98 06 htt ://a pw inc.s oo kmy u ng/a c.kr/~s c i- po p

2 The Strategies for Science Popularization in the Age of Multi- media : ( )

3 * (,,,,, KBS, UNES CO ) ( ) * (, ) * (,, Clark son Univ., Ph.D., ) * ( 4, ) * (, ) * (,,, ) * (, ) * (,, ) * ( /, ) * (, Univ er sity of Chicag o, Ph.D., S cient om etrics ) * (DSN T V PD,, 1 CAT V ) * (, ) * (, Net w ork, North w est ern Univ., P h.d.) * (, telecom munication, M.A., ABD, In diana Univ er sity, ) ( ) * (, UC S an Dieg o, ) * (,,, Ph.D., ) * (,, Boston Univ ersity, Ph.D.) * (,, ) * (,, )

4 21 IMF.,....,.,.,..,..,,.,,,., ( )..,.

5 ,... ( ).,..,. ( ) ( ).,,.. CD - ROM s,,,. (edutainm ent ),.,

6 i (popularization ) : ,

7 ii 1.6 OECD : : 45. TV,, 2. T V ( )

8 iii Sci- F i Channel (Discovery Channel) (Discovery Civilization Channel) (Discovery Kids Channel) (Discovery S cience Channel) T he Learning Channel (E cology Channel) NASA Knowledge T V JCN (Jones Com puter Netw ork ) JE C Know ledge T V / T V T V T V Sci- F i channel T V Ontario( / w w w.tv o.org/ ) Border T elevision online : PBS http :// w w w.pbs.org/ PBS Online Learner Online http :// w w w.learner.org/ 119

9 iv BBC http :// w w w.bbcnc.org.uk/ tv/ Jones Computer Netw ork w w w.m eu.edu/ jcn/ NHK w w w.nhk.or.jp/ Discovery Channel / w w w.discov ery.com/ : SF SF SF SF SF

10 .,, CD- ROM v (U senet new sgroup) (W W W ) CD- ROM : SW 182

11 v i SF CD CD CD

12 vii 7.2.2? OECD TV CD-ROM 372

13 1, T V VCR P C T V,., ( ).,,., ( ) CD - ROM, (, ), T V, T V,,, DVD (Digital Ver satile Disc ),, T V, T V,,, (w ebzine),., SF,, / /. ( / ),,, (Digital Photography ),,,.,. ( )

14 2., T V.,,,.,,., SW,..,,.,.,,,., T V 90%,.,,.,.,,,.,,,. PC (50-80%

15 3 ),.,,,., (edugam e) (edutainm ent ) ,.,.,,.,,.,.,,. CD. CD., CD,,., CD, CD., CD,., CD,., CD, SF, CD., CD,

16 4., CD,.

17 .

18 ,,, 21.,,,,,.,,, R&D,..,.,,,,..,.

19 8,., ,.,,,.,.. 20 AIDS,....,.

20 9.,.,,.,...,.,,,, PCS,..,..,..,. ( ) (technophobia )..,

21 10,.. IMF.,, (Science P opularization ),. (Culture of Suience), (Public Under standing ).,,,., ( ).,,.,..

22 11 :, ' ', (,,,,, ).,,.,. ' ' (tw o culture problem )., ' ' ' '. ' ' '.,,,,..,.,,.,,..,,.

23 12 ' ' ( ).,,. ' ' ( : ( ) ( ) ).,.., ( ) (popula rization).,.,,,..,,..

24 13. (popularization ) popularize,,., ,,. 19.,,,.,.,.,. 17 (Som nium ) SF, ,,.. (Isaac A sim ov ),.

25 14.,,,,.,,. ( ) ,, T V,...,,,,, CD,, (w ebzine ).... (the Royal Society ).,,

26 15,,. 19, (Royal In stitution ) (British A ssociation of A dvancem ent of S ciences, BAA S ) ,. 1.., 1920 BBC. BAA S.,. BBC. 1. BBC.. BBC. BBC 21 - DNA DNA.

27 16 BAA S,. BAA S,, BAA S 1985 (Com m ittee on the Public Under standing of Science, COPUS ),, BBC, 3,, (National W eek of Science, Engineering & T echnology ), BAA S 8 9 (Annual Science F estiv al). 19.,. S cientific Am erican (1845, 1948 ), Popular Science (1872 ), Science (1883 AAA S ), National Geographic (1888, 1965 T V ).. BAA S (the Am erican A ssociation of A d- v ancem ent of Sciences, AAA S ). 20,,. Science S ervice (1921, ), (National A s sociation of S cience W riter s, 1934 ).,. Sputnik , (NBC Continental Cla ssroom ) Apollo,. 1979, 1986 Challenger, 1986 Chernobyl

28 17.. Lov e Canal Superfund. 20 T V..,. (Na - tional Science F oundation, NSF ), AAA S (W estinghou se Aw ard for Public Under - standing of S cience & T echnology, W estinghou se S cience Journalism A w ard)), ). 4 (National Science & T echnology W eek ) NSF.,., ,,.., 1885,, (Yatabe Ryokiti)., Rom anization., ,, (4 18, ).

29 , 3 8,. 1992, 7.,.,.., T V,.,..., T V,, P C T V,.,,,.,. HDT V ( ), T V,

30 19,. T V (interactiv e),.,..,...,,.,.? %, 11%,.,..

31 20...,.,, , ,.,.,. 93 9,., 2010 (NII).,.,. T EN (T rans European Netw ork )..,..,.

32 21 2.,,..,,.. 21,,.,. M S - DOS W INDOW S.,.....,,

33 22.., ( ).. ( ) 15 ( ). - -,,,, - -.,,,,,, (1993 ),.,,,.,. ( ), ( ).,, ( 2000,, )

34 23., DB ( ;, ). -.. (1) PC : 184 (2) : 54 (3) : 47 (4) : 26 (5) : 24 (6) : 11 (1) P C,. (2), KAIST. (3),,, KIST, KAAS (Korean A s sociation for the A dv ancem ent of S cience ).

35 24 (4),,, YWCA, (, ) (5). (6). -,, < DB >,,. (%) (%) (%)

36 (93.3% ). -,,.

37 (73.0% ). - / /.

38 %, (89.7% ). -,,. -

39 %. - -,,,.

40 (49.4% ). -,,,.

41 (51.3% ) DB. -, 50,. -. -

42 31 - -

43 %. -, 20 60,. -, 40-50,. -

44 %,. -

45 :,,. 21.., T V, ,., T V V CR. CD

46 35.,,.... (education entertainm ent ) , , T V 3. (slide rule) 5., 1967., ,

47 36,., 5. P C , , 150, , 200, 4., , 10, 10.,., 3. P C T V.,.,.,. X.,,

48 37. MIT,. 21.,,. 97,.,.,. - -,,.,,.,.....,, CD ( 5 6 ).

49 ,,.,. T V VCR,., Sci- F i, Discovery.,. SF,,, (J.A. Com eniu s, ).,.., Orbis Sen sualum Pictus, ,.

50 39, m m.....,. T V,,, ,., , VCR, T V, OHP...., ( ).

51 OE CD : (1) (Principle Conclu sion s ) -, , (cleaner technologies ),. -,,,,,.,. - OE CD,. (Education and m otivation is sues ) -. -,,, (touch ),

52 41. (T he need for dialogue and engagem ent ) -,,,, (dialogue ),.,. -, (civic science ),. (Policy Directions ),,.,., T V,.,.. (International Initiative) - T V., OECD T V,

53 42. - OE CD ICSU (International Council of Scientific Union s ) (the Global Capacity Building Program m e).,. (2) (Policy Recom m endation s ) -,.,. -, (public comm unication s skills ).,,, ,,

54 43. -.,, (forum ),. -.,,, T V/,.. -.,,,,,

55 44.,. OECD - OE CD.,.,.,,.. T V, ICSU (Global Capacity Building Programme).

56 45 : 1.? ( ) (% ) 1) ) ) ) %. 28.5%, 93% ? ( ) (% ) 1) ) ) ) (73%). 2.5%,. 2.08

57 46 3.? ( ) (%) 1) ) ), ), %. 95.5%. 6.8% ? ( ) (%) 1) ) ) ) ) %., 9.8% ? ( ) (%) 1) / ) / / ) ) / %. 33%.

58 47 6.? ( ) (%) 1) / ) ) / ) / ) / ) / ) DB DB. /, /. 7.? ( ) (%) 1) / ) ) ) ( / / ) ) DB, 40.5%. 2,, 29.9% %. 8.?(2 ) ( ) (%) 1) / ) ) CD- ROM ) DB / ) T V ) DB (45.2%). DB (23.2%) TV (22.2%).

59 48 *.? ( ) (%) (20-24) (25-29) ? ( ) (%) ( ) (%) / ,, , , 20, 30-40, 50 3.

60 49 1.? ) 16(64.0) 126(60.3) 29(69.1) 22(66.7) 2 (71.4) 16(100.0) 229(64.9) 2) 7(28.0) 71(34.0) 8(19.1) 8(24.2) 6(21.4) 0(0.0) 100(28.3) 3) 2(8.0) 9(4.3) 4(9.5) 1(3.0) 1(3.6) 0(0.0) 17(4.8) 4) 0(0.0) 3(1.4) 1(2.4) 2(6.1) 1(3.6) 0(0.0) 7(2.0) 25(100.0) 209(100.0) 42(100.0) 33(100.0) 28(100.0) 16(100.0) 353(100.0) ) (column) (%)..,. 2..? ) 4(16.0) 45(21.5) 11(26.2) 6(18.2) 7(25.0) 5(31.3) 78(22.1) 2) 14(56.0) 110(52.6) 20(47.6) 14(42.4) 15(53.6) 6(37.5) 179(50.7) 3) 7(28.0) 50(23.9) 10(23.8) 12(36.4) 6(21.4) 2(12.5) 87(24.7) 4) 0(0.0) 4(1.9) 1(2.4) 1(3.0) 0(0.0) 3(18.8) 9(2.6) 25 (100.0) 209 (100.0) 42 (100.0) 33 (100.0) 28 (100.0) 16 (100.0) 353 (100.0) ) (column) (%).,.

61 50 3.? ) 0(0.0) 11(5.3) 2(4.8) 2(6.1) 0(0.0) 1(6.3) 16(4.5) 2) 14 (56.0) 130 (62.52) 27 (64.3) 20 (60.6) 18 (64.3) 8 (50.0) 217 (61.5) 3), 7(28.0) 58(27.8) 9(21.4) 8(24.2) 9(32.1) 5(31.3) 96(27.2) 4), 4(16.0) 10(4.8) 4(9.5) 3(9.1) 1(3.6) 2(12.5) 24(6.8) 25 (100.0) 209 (100.0) 42 (100.0) 33 (100.0) 28 (100.0) 16 (100) 353 (100) ) (column) (%).,,. 4.? ) 11(44.0) 59(28.2) 10(24.4) 9(30.0) 15(53.6) 11(73.3) 115(33.1) 2) 8(32.0) 101(48.3) 18(43.9) 13(43.3) 9(32.1) 1(6.7) 150(43.1) 3) 6(24.0) 27(12.9) 9(22.0) 4(13.3) 1(3.6) 2(13.3) 49(14.1) 4) 0(0.0) 17(8.1) 3(7.3) 0(0.0) 3(10.7) 1(6.7) 24(6.9) 5) 0(0.0) 5(2.4) 1(2.4) 4(13.3) 0(0.0) 0(0.0) 10(2.9) 25 (100.0) 209 (100.0) 41 (100.0) 30 (100.0) 28 (100.0) 15 (100.0) 348 (100.0) ) (column) (%).., 50.

62 51 5.? ) / 3(12.0) 13(6.2) 6(14.3) 6(18.2) 4(14.8) 2(13.3) 34(9.7) 2) / / 9 (36.0) 75 (35.9) 15 (35.7) 6 (18.2) 8 (29.6) 3 (20.0) 116 (33.1) 3) 3(12.0) 17(8.1) 2(4.8) 2(6.1) 4(14.8) 0(0.0) 28(8.0) 4) / (40.0) (100.0) 104 (49.8) 209 (100.0) ) (column) (%). 19 (45.2) 42 (100.0) 19 (57.6) 33 (100.0) 11 (40.7) 27 (100.0) 10 (66.7) 15 (100.0) 173 (49.3) 351 (100). DB. 6.? ) / 2(8.0) 23(11.0) 6(14.6) 7(22.6) 9(34.6) 4(28.6) 51 (14.7) 2) 2(8.0) 15(7.2) 1(2.4) 2(6.5) 0(0.0) 0(0.0) 20 (5.8) 3) / 1(4.0) 5(2.4) 3(7.3) 2(6.5) 4(15.4) 0(0.0) 15 (4.3) 4) / 14(56.0) 128(61.2) 20(48.8) 7(22.6) 4(15.4) 5(35.7) 178 (51.5) 5) / 3(12.0) 27(12.9) 3(7.3) 6(19.4) 4(15.4) 2(14.3) 45 (13.0) 6) / 3(12.0) 10(4.8) 6(14.6) 5(16.1) 4(15.4) 2(14.3) 30 (8.7) 7) 0(0.0) 1(0.5) 2(4.9) 2(6.5) 1(3.9) 1(7.1) 7 (2.0) 25 (100.0) 209 (100.0) 41 (100.0) ) (column) (%). 31 (100.0) 26 (100.0) 14 (100.0) 345 (100.0)., /, 50 /.,, / 10, 20, 30, 40 60, /

63 52 7.? 1) / 2) (28.0) 8 (32.0) 101 (48.6) 46 (22.1) 9 (21.4) 18 (42.9) 8 (24.2) 7 (21.2) 9 (33.3) 7 (25.9) 8 (53.3) 2 (13.3) 14 (40.6) 82 (25.1) 3) 3(12.0) 5(2.4) 2(4.8) 0(0.0) 1 (3.7) 0(0.0) 1(3.1) 4) ( / ) 7 (28.0) 54 (26.0) 12 (28.6) 15 (45.5) 10 (37.0) 4 (26.7) 102 (29.1) 5) 0(0.0) 2(1.0) 1(2.4) 3(9.1) 0 (0.0) 1(6.7) 7(2.0) 25 (100.0) 208 (100.0) ) (column) (%). 42 (100.0) 33 (100.0) 27 (100.0) 15 (100.0) 350 (100) /, 10 30, ?(2 ) 1) / (47.5) 176 (46.7) 29 (41.4) 25 (45.4) 18 (38.3) 9 (39.1) 276 (45.1) 2) 1 (2.5) 8 (2.1) 4 (5.7) 1 (1.8) 3 (6.4) 0 (0.0) 17 (2.8) 3) CD-ROM 5 (12.5) 20 (5.3) 6 (8.6) 4 (7.3) 1 (2.1) 2 (8.7) 38 (6.2) 4) DB / 6 (15.0) 83 (22.0) 21 (30.0) 15 (27.3) 14 (29.8) 3 (13.0) 142 (23.2) 5) TV 9 (22.5) 88 (23.3) 10 (14.3) 10 (18.2) 11 (23.4) 8 (34.8) 136 (22.2) 6) 0 (0.0) 2 (0.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (4.4) 3 (0.5) 40 (100) 377 (100) ) (column) (%). 70 (100) 55 (100) 47 (100) 23 (100) 612 (100).,, DB,.

64 ? 1) 146 (67.0) 81 (61.8) 227 (65.0) 2) 65 (29.8) 35 (26.7) 100(28.7) 3) 6 (2.8) 11 (8.4) 17 (4.9) 4) 1 (0.5) 4 (3.1) 5 (1.4) 218 (100.0) 131 (100.0) 349 (100.0) ) (column) (%)..,. 2..? 1) 46 (21.1) 30 (22.9) 76 (21.8) 2) 110 (50.5) 70 (53.4) 180 (51.6) 3) 56 (25.7) 28 (21.4) 84 (24.1) 4) 6 (2.8) 3 (2.3) 9 (2.6) 218 (100.0) 131 (100.0) 349 (100.0) ) (column) (%)...

65 54 3.? 1) 11 (5.1) 5 (3.8) 16 (4.6) 2) 148 (67.9) 69 (52.7) 217 (62.2) 3), 51 (23.4) 42 (32.1) 93 (26.7) 4), 8 (3.7) 15 (11.5) 23 (6.6) 218 (100.0) 131 (100.0) 349 (100.0) ) (column) (%)..,. 4.? 1) 81 (37.9) 34 (26.2) 115 (33.4) 2) 92 (43.0) 56 (43.1) 148 (43.0) 3) 24 (11.2) 23 (17.7) 47 (13.7) 4) 12 (5.6) 12 (9.2) 24 (7.0) 5) 5 (2.3) 5 (3.9) 10 (2.9) 214 (100.0) 130 (100.0) 344 (100.0) ) (column) (%)..

66 55 5.? 1) / 23 (10.7) 11 (8.4) 34 (9.8) 2) / / 80 (37.0) 34 (26.0) 114 (32.9) 3) 13 (6.0) 14 (10.7) 27 (7.8) 4) / 100 (46.3) 72 (55.0) 172 (49.6) 216 (100.0) 131 (100.0) 347 (100.0) ) (column) (%)..,. 6.? 1) / 41 (19.3) 10 (7.7) 51 (14.9) 2) 10 (4.7) 8 (6.2) 18 (5.3) 3) / 10 (4.7) 5 (3.9) 15 (4.4) 4) / 105 (49.5) 72 (55.4) 177 (51.8) 5) / 33 (15.6) 12 (9.2) 45 (13.2) 6) / 10 (4.7) 19 (14.6) 29 (8.5) 7) 3 (1.4) 4 (3.1) 7 (2.1) 212 (100.0) 130 (100.0) 342 (100.0) ) (column) (%). DB. / /, /.

67 56 7.? 1) / 106 (49.1) 34 (26.2) 140 (40.5) 2) 47 (21.8) 39 (30.0) 86 (24.9) 3) 7 (3.2) 4 (3.1) 11 (3.2) 4) ( / / ) 49 (22.7) 53 (40.8) 102 (29.5) 5) 7 (3.2) 0 (0.0) 7 (2.0) 216 (100.0) 130 (100.0) 346 (100.0) ) (column) (%).., /,,,. 8.?(2 ) 1) / 175 (45.8) 98 (43.9) 273 (45.1) 2) 11 (2.9) 6 (2.7) 17 (2.8) 3) CD- ROM 23 (6.0) 15 (6.7) 38 (6.3) 4) DB / 87 (22.8) 54 (24.3) 141 (23.3) 5) T V 83 (21.7) 50 (22.4) 133 (22.0) 6) 3 (0.8) 0 (0.0) 3 (0.5) 382 (100.0) 223 (100.0) 605 (100) ) (column) (%)..,.

68 57 - /,,,,. 1.? / 1) 42 (58.3) 92 (61.3) 37 (57.8) 57 (86.4) 228(64.8) 2) 26 (36.1) 45 (30.0) 21 (32.8) 9 (13.7) 101(28.7) 3) 3 (4.2) 10 (6.7) 4 (6.3) 0 (0.0) 17(4.8) 4) 1 (1.4) 3 (2.0) 2 (3.1) 0 (0.0) 6(1.7) 72 (100.0) ) (column) (%). 150 (100.0) 64 (100.0) 66 (100.0) 352 (100.0).,. 2..? / 1) 16 (22.2) 30 (20.0) 15 (23.4) 17 (25.8) 78 (22.2) 2) 38 (52.8) 86 (57.3) 23 (35.9) 32 (48.5) 179 (50.9) 3) 18 (25.0) 31 (20.7) 24 (37.5) 13 (19.7) 86 (24.4) 4) 0 (0.0) 3 (2.0) 2 (3.1) 4 (6.1) 9 (2.6) 72 (100.0) 150(100.0) 64 (100.0) 66 (100.0) 352(100.0) ) (column) (%)...

69 58 3. / 1) 0 (0.0) 9 (6.0) 5 (7.8) 2(3.0) 16 (4.6) 2) 40 (55.6) 95 (63.3) 43 (67.2)? 39 (59.1) 217 (61.7) 3), 24(33.3) 38(25.3) 12(18.8) 22(33.3) 96(27.3) 4), 8(11.1) 8 (5.3) 4 (6.3) 3 (4.6) 23 (6.5) 72 (100.0) 150 (100.0) 64 (100.0) 66 (100.0) 352 (100.0) ) (column) (%)..,,. 4.? / 1) 23 (31.9) 43 (28.9) 18 (28.1) 30 (48.4) 114 (32.9) 2) 31 (43.1) 70 (47.0) 27 (42.2) 22 (35.5) 150 (43.2) 3) 13 (18.1) 20 (13.4) 7 (10.9) 9 (14.5) 49 (14.1) 4) 4 (5.6) 10 (6.7) 9 (14.1) 1 (1.6) 24 (6.9) 5) 1 (1.4) 6 (4.0) 3 (4.7) 0 (0.0) 10 (2.9) 72 (100.0) 149(100.0) 64 (100.0) 62 (100.0) 347(100.0) ) (column) (%)..,.

70 59 5.? / 1) / 7 (9.7) 10 (6.7) 7 (10.9) 10 (15.6) 34 (9.7) 2) / / 22 (30.6) 51 (34.0) 23 (35.9) 18 (28.1) 114 (32.6) 3) 8 (11.1) 10 (6.7) 6 (9.4) 4 (6.3) 28 (8.0) 4) / 35 (48.6) 79 (52.7) 28 (43.8) 32 (50.0) 174 (49.7) 72 (100.0) ) (column) (%). 150 (100.0) 64 (100.0) 64 (100.0) 350 (100.0)., DB. 6.? / 1) / 5 (6.9) 18 (12.1) 9 (14.1) 18 (30.0) 50 (14.5) 2) 5(6.9) 12 (8.1) 2 (3.1) 1 (1.7) 20 (5.8) 3) / 2 (2.8) 5 (3.4) 1 (1.6) 7 (11.7) 15 (4.4) 4) / 43 (59.7) 85 (57.1) 38 (59.4) 12 (20.0) 178 (51.6) 5) / 10 (13.9) 15 (10.1) 10 (15.6) 11 (18.3) 46 (13.3) 6) / 6 (8.3) 13 (8.7) 3 (4.7) 7 (11.7) 29 (8.4) 7) 1 (1.4) 1 (0.7) 1 (1.6) 4 (6.7) 7 (2.0) 72 (100.0) 149 (100.0) 64 (100.0) 60 (100.0) 345(100.0) ) (column) (%). DB., / /.

71 60 7.? / 1) / 27 (37.5) 61 (40.9) 29 (45.3) 23 (35.9) 140(40.1) 2) 15 (20.8) 39 (26.2) 14 (21.9) 20 (31.3) 88(25.2) 3) 3 (4.2) 4 (2.7) 2 (3.1) 2 (3.1) 11 (3.2) 4) ( / / ) 25 (34.7) 45 (30.2) 19 (29.7) 14 (21.9) 103(29.5) 5) 2 (2.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (7.8) 7 (2.0) 72 (100.0) 149(100.0) 64 (100.0) 64 (100.0) 349(100.0) ) (column) (%).., /.,,,,. 8.?(2 ) / 1) / 54 (44.3) 125(46.6) 53 (46.5) 43 (40.6) 275 (45.1) 2) 1 (0.8) 8 (3.0) 4 (3.5) 4 (3.8) 17 (2.8) 3) CD-ROM 11 (9) 11 (4.1) 9 (7.7) 7 (6.6) 38 (6.2) 4) DB / 16 (13.1) 73 (27.2) 26 (22.8) 26(26.5) 141 (23.1) 5) TV 40 (32.8) 50 (18.7) 21 (18.4) 25 (23.6) 136 (22.3) 6) 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.9) 1 (0.9) 3 (0.5) 122 (100.0) ) (column) (%). 268 (100.0) 114 (100.0) 106 (100.0) 610 (100).

72 . TV,,

73 T V T V T V. T V 1926,. 1927, 1935 ( Becky Sharp ) T V T V T V 5.,.,,..,,,.., T V.,,,., T V.,..,.,,.. (HDT V)

74 < > T V 61.8%. T V,. 1) ,500 T V 69.4%. T V 42.7%, 38.2%, 38.9%. 2),,.,.. T V.,.. 2.1, KBS1, KBS2, MBC, SBS, EBS. 1),, 1991, p.15, 2),,, p.26

75 T V , 3, 11., , ,,,,, , -, - ( ) -,

76 / / (,, ).,.,.. - (06:00 09:00) - (09:00 12:00) - (16:00 19::00) - ( ) (19:00 22:00) - (23:00 )

77 T V 67..,,,,,.,,.., SPSS PC+. (Crosstab T ables ) , 96, 97., 3 KBS1, KBS2, MBC, SBS, EBS , %.

78 68, % 17., % 18. T V 4%. 96, 5.7%, 5.5% , 3 2-5%. EBS KBS., 2-3., T V.,. < 2-1> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (2.7) (4.0) (5.7) (5.5) (4.4) (3.6) (4.3) (4.2) (4.4)

79 T V , 96, %, 2.9%., % %.. EBS 5.5%, 6.6%. 1-3%., EBS,. < 2-2> TV : (%) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (1.7) (2.9) (3.9) (3.7) (3.8) (2.3) (3.5) (3.8) (3.9) 130 (2.1) (2.4) 73.3 (1.2) (1.4) (1.9) (5.5) (6.6) (3.2) (2.9) (38.8%)

80 (21.4%). / 17 (16.5%), / 11 (10.7%). ( ). EBS., KBS.,..,. < 2-3> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS 6 6(5.8) (2.9) ( ), (16.5) (21.4) (38.8) (10.7) 1 3 4(3.9) 11 (10.7) 15 (14.6) 11 (10.7) 12 (11.7) 54 (52.4) 103 (100), < 365 >, < >, < >,. < >, < >,.. / 4,

81 T V , 1. / 17 / 8, 5, 4, 2. 11, 8, , / 8, 7,. / 7, 3, 1. < 2-4> ( : (%)) 2 4 6(5.8) 1 2 3(2.9) ( ), (16.5) (21.4) (38.8) (10.7) (3.9) 37 (35.9) 2 (1.9) 12 (11.7) 24 (23.3) 8 (7.8) 4 (3.9) 8 (7.8) 8 (7.8) 103 (100),

82 (35.9%), 24 (23.3%). / 12 (11.7%),,, 8 (7.8%). 4 (3.9%), 2 (1.9). EBS SBS,. 2.. < 2-5> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (35.9) 1 1 2(1.9), (11.7) (23.3) 4 4 8(7.8) 1 3 4(3.9) 1 7 8(7.8) 8 8(7.8) 11(10.7) 15(14.6) 11(10.7) 12(11.7) 54(52.4) 103(100).., /,, , / 12 10, 8 6, 8.,, 8 4, 4.

83 T V 73 < 2-6> ( : (%)) (35.9) 2 2(1.9) (11.7) (23.3) (7.8) 4 4(3.9) 6 2 8(7.8) 8 8(7.8) 70(68.0) 14(13.6) 15(14.6) 4(3.9) 103(100),,, ( ). /,,,,., (59.2%)., 30 (29.1%) /, 12 (11.7%).. KBS 1, MBC, EBS /, KBS2 SBS /,, 3.. /.

84 74,.,. < 2-7> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (29.1) (11.7) ( ) (59.2) 11(10.7) 15(14.6) 11(10.7) 12(11.7) 54(52.4) 103(29.1),. / 30,,, 28, / / 11, / / 10. / / 11, / / 1,. / / 11, / 10, / 7. < 2-8> ( : (%)) (29.1) (11.7) ( ) (59.1) 6(5.8) 3(2.9) 17(16.5) 22(21.4) 40(38.8) 11(10.7) 4(3.9) 103(100)

85 T V 75,. / /,.,,. /. / /,.., , 49 (47.6%) 19:00 23:00., 30 (29.1%) 16:00 19:00, 12 (12.7%) 09:00 12: < 2-9> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (06:00 09:00) (09:00 12:00) ( ) (16:00 19:00) ( ) (19:00 23:00) (23:00 24:00) 11 (11.3) (7.8) (11.7) (29.1) 15 (14.6) (47.6) 11 (10.7) 12 (11.7) 4 4(3.9) 54 (52.4) 103 (100)

86 (47.8%) 19:00 23:00., EBS. 3 KBS2 T V 3, MBC 1.,,... KBS.. / / / / 4, 3, 5., / / 14, / / 9, / 3. < 2-10> ( : (%)) (06:00 09:00) (7.8) (09:00 12:00) (11.7) (16:00-19:00) (29.1) ( ) (19:00 23:00) (47.6) (23:00 24:00) 1 3 4(3.9) 6 (5.8) 3 (2.9) 17 (16.5) 22 (21.4) 40 (38.8) 11 (10.7) 4 (3.7) 103 (100)

87 T V 77 / / 17, / / / 10, / / 7. / / 3, / / 1,.,,., / /, / /, / /., , % (13.4%) 15 (14.6%), 4 (3.9%). < 2-11> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (68.0) (13.4) (14.6) 4 4(3.9) 11(10.7) 15(14.6) 11(10.7) 12(11.7) 54(52.4) 103(100) EBS KBS2- T V., KBS 1 MBC, SBS. KBS 1- T V., 5 2

88 78 SBS / / 26, / / / / 12, / 8. / / 5, / / / 3. / / 8, / / 7,. / /. < 2-12> ( : (%)) (68.0) (13.6) (14.6) 4 4(3.9) 6(5.8) 3(2.9) 17(16.5) 22(21.8) 40(38.8) 11(10.7) 4(3.9) 103(100).,..,

89 T V %, %. 20%,... < 2-13> ( : (%)) KBS1 KBS2 MBC SBS EBS (56.3) (43.7) 11(10.7) 15(14.6) ) 12(11.7) 54(52.4) 103(100) KBS KBS MBC SBS,. EBS 54 35, 19,. EBS.,., 58 18, 14., 45 23, 8, 5, 4.

90 80 < 2-14> ( : (%)) (35.9) 2 (1.9) 12 (11.7) 24 (23.3) 8 (7.8) 4 (3.9) 8 (7.8) 8 (7.8) 58 (56.3) 45 (43.7) 103 (100) , ,... BBC 80. BBC

91 T V 81, 40 QED Horizen. 3),. EBS....,.,.. SBS.,.. < / >, < >, < >, < >.,,,.. 3) Brian Wynne(1996), "News & Views," Public Understanding of Science, Vol.VI, p.345.

92 82.. < >, < >, < >,.,,,,.., KBS, MBC, SBS 43.3%, 45.2%, 53.2%. 69.5%, 68.3%, 73.6%.. 3..,., 2 47, 3 57, 4 24.,,..,...,,.,.

93 T V 83 < 2-15>, 3. MBC SBS,.,. < 2-15> 3 (1996 ) KBS 15 ( 6 ),,,, MBC 10 ( 2 ),,. SBS 3,,,. PD. PD.,.,... PD ,,.,,

94 84.,,...,.,., PBS (Public Broadcasting System ) T V (Squre One T V) (National Science Foundation). 4) EBS,.. KBS1. MBC SBS....,, 4) National Science Foundation (1992), Informal Science Education Programe, Project Abstract, (Wasshington D.C: National Science Foundation)

95 T V 85.,....,.,.,..,,., 4. < 2-16> ( ) /,,., 2, 3...,.,,,,,,.

96 86., ,,. EBS, /.,,,., PD.,., T V T V,, ,.,. 57% 10%, 38% 10-30%.,

97 T V 87 EBS. < 2-1>, 67%. (44%), (39%),., (25%), ( 5-7 ).,. / 47%, 5%, 5%, 5%. 63%, 25%, 4%. < 2-2>

98 88 < 2-3> % 25, 4, 0 63, 8 < 2-4>, / 57%, 39%,,,, 'Hard Science', 'Soft Science'..,. < 2-5>

99 T V 89 < 2-6>,, 33%, 62%,.,., EBS,., 70%.

100 90 < 2-7> 24% EBS. T V. ( 56%) ( 10, ). < 2-8>

101 T V 91 < 2-9> < 2-10> ),,. < 5-8>, ( 48%).,. PD,,,,,.

102 92.. < 2-11>.,,,.,. < 2-12>

103 T V 93,.,,., 21,.,,, ,. T V.,,,.. < 2-13>

104 94 < 2-14> < 2-15> < 2-16> TV,.

105 T V 95.,,,..., 21,....,..,.,,,.. < 2-17>

106 96 /.,,,.,.., T V.,,,,,.,..,,,. IMF,.. T V.

107 T V 97 3 T V,, T V,, One Source Multi Use,.,,. < 2-18> TV,,. 2.5.,, T V.

108 98. 3.,. PD,.,,,.,.,.,. /.. (input ) (output ),.,.,,,.,,., NHK, BBC,, IBM.,..,. IBM OHP..

109 T V 99,., (scientific literacy ).,.,,.,....,..,.,..,.,,..,.

110 100.,.,,..,,.....,.

111 101 3.,. T V..,,.,.,..,,,.,.,,.,, (target audience),,. T V T V,...

112 102,. T V , Sci- Fi Cha nne l Sci- Fi Channel.,. Sci- Fi, T V, 1992 USA Network. Sci- Fi Hughes Galaxy 5 5, T V ,,,,.,,,,, : UF O, Space:1999, Inside space, Science fiction T heater, Invisible m an, Anti- Gravity, Incredible Hulk, Bionic Wom an, Six million dollar man, Room Sw amp

113 103 T hing ; Dracula, T wilight Zone, Monsters, T ales from dark sides, Dark Shadow s, Friday the 13th, Night stalker ; Masters of fantasy (Discove ry Cha nne l) Sci- Fi, Discovery,,,..,,., ,499,000 1 ESPN , T he Discovery Channel- Europe.,. T V Q, (Discove ry Civilization Cha nne l) Discovery Civilization, Discovery Kids, Discovery Science.,, (Discove ry Kids Cha nne l) (Discovery Kids ) 2 14,.

114 (Discove ry Scie nce Cha nne l) (Discovery Science).,., The Lea rning Cha nne l T he Learning Channel Discovery Communications, Inc.,,,,,. T he Learning , 97 5,500, T V., (Ecology Cha nne l) (Ecology Channel), , 8,..,,.

115 NASA (NASA : National Aeronautics and Space Adminis- tration ) NASA T V.,.,. NASA T V 24, , Knowledge TV. Knowledge T V. Knowledge T V 2500,,,,,,,,. 4 : 1) ; 2), ; 3) ; 4). 4.,. : Introduction to Pagemaker, part 1 / Photoshop for Pagemaker / Introduction to Quark Xpres s / More T ips in Quark Xpress / Master s of Media: What is Intranet? / Quicken 7 / Introduction to Paint er 3.0 / Introduction to Window s / More Window T ips and T rick s / Introduction t o Microsoft Office / Adv anced T ips in Pow er Point / More Microsoft Office / Using the Int ernet in Bu siness

116 JCN(Jones Compute r Network),,.,,.,,,,, on- line services, JCN (Jones Computer Network) JCN JEC Knowledge T V 28, , SAT COM C JCN Regis. JCN. New Media New s / F uture T ech. / Computer Kids / Cyber City Diner / MultiMedia Gulch / Solutions in Bu sines s e / Hom e Computing / JCN Virtual T rade Show s / Going On- Line / JCN Profiles / How to buy a computer JEC Knowledge TV JEC Knowledge T V, JCN.,,.,....,.

117 107 T V. T V , New Science Network, ORB T V, T he T echnology Channel. New Science Network New Science Network,.,,, UF O,,. ORB T V ORB T V 1998, 18.,,,,,,..,. 24. T V T V (Cable T V

118 108 system operator ). 100 T V. 40. (97 ) 50. T V 6., Sci- Fi, Discovery 10. Sci- Fi,. 3.2 / T V.

119 109, T V. 20 (< 3-1> ), (1985 ) 7.,.,, 90.,.,. Sci- Fi, 36,000,000 ( ESPN 71,100,000 ) (< 3-2> ). T he Roper Organization T V., 4. / / 5 (< 3-3> ). ( ) ( 3-4),.., , 55..

120 110 (Prime time) 15, 3 T V,,. (12 17 ), (2 11 ). 18. / (46:38) % (< 3-4> ) , 79 67, ,,,., 12 17, , 55.,

121 111. /,, NT A NAB Roper/ Starch Worldwide (< > ), T V, T V TV T V % % % 38% T V 6% 1994 T V (72 38)., % % % 1990, %. T V %, % ( )., T V % % ( 1.7 ). T V TV T V

122 112. T V. T V. T V ( ) T V (1996 ; ), T V T V , 3 T V F ox 19, 3 T V PBS T V ( ) T V T V 13.5, 2.6, 0.8. T V 60.1 T V, 39.2 ( ) VCR 2.6,.,, VCR.., TV,

123 113. T V.,. T V (< > ), 1, 2, 3, 4, / 5, 6, / 11,....,. (Feature film )., T V,,,.., T V. ( T V,, PC, ) PC,. T V,., (Feature film )...,.,

124 114. T V T V., T V (PPV : Pay per view ) PPV. T V..,, T V 30 KBS ST AR- T V, NHK, CNN.. T V. 3.4 T V... T he Discovery Channel / T he Learning Channel(T LC) / NASA T V / S ci- F i Sci- Fi cha nne l 1996 Sci- Fi, -, -. * (Alfred Hitchcock Presents): 1955

125 115. * Battlestar Galactica : (the Cylon ).. * T he Bionic Woman:.,. * Dark Shadow s: 200..,. * 13 : * * Kolchak : T he Night Stalker :.. * Night Gallery :. * T he Outer Limit s: 1963.,,,,. * Ray Bradbury T heater :. * 6 :,.. * Space:.

126 116 * : Seaview.. *! :. Sci- Fi * Inside Space:.,,, NASA,. 30,. 10:30 pm & 2:30 am 9:30 am & 5:30 am - 8:30 am - -, Sci- Fi.. * Sci- Fi Buzz:,,,, T V.,,, TV Onta rio( T he Online Group: Acces sible S olution s for Education and Culture T V Ontario - -, (home study ), Accreditation, (education community ), (interactive study ) - - (distance learning division ) T V Ontario, T V -.. T V

127 117.,,,. - - T VOntario Curriculum Project. PDT V: Professional Dev elopm ent T elevision.,,.,,,,,. 1 90,,,, (,, ),. 4, Borde r Te levis ion online :,,. ( - T V.com/ ) - 10/ 15/ 96 Border T V Innovators, Blue Streak, Inside Sellafield. (Innovators) Innovators / 30, 1994.,

128 118 I Gene Genius - Biotechnology in Medicine T he Right Connections - Communicatoins Pick of the Crop - Biotechnology in F ood and Crops T he Next Generation - Renewable Energies Cleaning Up - Nuclear T echnology II T he Human Brain : Brain Power Military T echnology : High T ech Warriors T ransportation: T he Way to Go Clim ate Change: Winds of Change I nformation T echnology : T he Digital Domain Blue Streak Blue Streak.. Inside Sellafield Inside Sellafield: , PBS PBS Online PBS Online PBS,. insidepbs/ learningservices/ eft.html Electronic Field T rips, T V,. ) Live from Mars: Countdown?" quest.arc.nasa.gov/ mars/

129 119 Live from Mars: Countdown?" 1997,. NASA NSF. NASA (intercative).,, 1997,.,. ) Icebodies : ,,.. PBS Online. the Annenberg/ CPB Project., Lea rne r Online rne r.org/ W eb sit e for leanrer s and educator s by the Annenberg/ CPB Project PBS,., CD,,, /.,. ) Algebra: T he Simplest T erm s Program Descriptions" 30 26, 1 13.

130 BBC BBC. < > ( ) Future F antastic":. "Grand Design" : "Horizon" : Flagship science documentary series (BBC 2) Local Heros" : (BBC 2) "T his Multimedia Business" : (BBC 1) "T he Sky at Night " : (BBC 1) "T ommorrow ' s World" : (BBC 1) "T he Net" (BBC 2) Horizon: T he BBC' s Flagship Science Documentary Strand(BBC 2) 30.,,., Liar - -? 2. "T he Human Laboratory" Nanotopia Hunt for the Doomsday Astreoid" "A Code in the Nose" - - Horizon Et Cetera BBC. horizon/ further.html/ ) Einstein : 1932

131 121.,,,,,,, A Code in the Nose" T he Gene Race" : (cystic fibrosis).,, Jones Compute r Network u.edu/jcn/ : JCN Glenn R. Jones Jones International, Ltd , Mind Extension Univer - sity (ME/ U) 28, 1994 T V., Jones International, Ltd. 17. ME/ U, JCN,. JCN. JCN. JCN,,, (interactive) T V,, (, "Cyber City Diner"),.

132 NHK HNK 5 - -,, 2, T V - -..,., Discove ry Cha nne l ry.com/. ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). ) "Star Shack" "Fresh Science".,, 10,,., CD. Discovery Pavilion. Discovery Channel School (http: // school.discovery.com/ ),,.,.,,,.

133 ,,.,.,,.,.....

134 124 < 3-1> T op 20 ( : ) 1 ESPN 27,600 71,100, CNN 11,528 71,000, TNT 10,538 70,549,000,, TBS 11,668 69,920, C-SPAN 6,003 69,700, USA Network 12,500 69,677, Discovery Ch N/A 69,499,000,,, TNN 17,636 68,875, LIFE TV 8,300 67,000,000, The Family Ch 13,352 66,900,000,, A & E 12,000 66,880, MTV 9,176 66,700, Nickelodeon/ Nick at nite 11,788 11,711 66,000, The Weather Ch 6,500 66,000, Headline News 6,470 64,200, AMC N/A 61,500, CNBC 60,000, QVC 5,895 58,174, VH1 6,088 56,328, The Learning Ch N/A 55,000, (* Cable Developments 1996 spring, 1997 spring.)

135 125 < 3-2> 70 % 50 % 45 % 37 % / / 36 % 35 % 24 % 21 % 19 % 17 % 17 % 16 % 14 % (* T V Dimensions 95 ) < 3-3> 10 / / / * ( * 8 )

136 126 < 3-4> 100 % / ABC/CBS/NBC < 3-5> / Fox /

137 127 ABC/ CBS/NBC < 3-6> / ( : % ) / / / / / Fox / < > TV TV TV * % 57% 34% 8% 4% 19% 29% NR (NR : Not reported * : T V )

138 128 < > (SHARE) ABC/ CBS/NBC ABC/ CBS/NBC (VCR) PBS Fox UPN/WB < > TV (%) / / / ( ) ( )

139 : ,., 50 (C.P. Snow ),,.,,,.,.,.,. NHK,,,. / EBS.,.

140 130,, SF (science fiction ).,,. (cyberspace).,. PC, SF, SF. SF,.,,.,, SF. ( )., SF SF SF 17 (J. Kepler, ) (Somnium ) (N. Copernicus) (On the Revolution of Heavenly Spheres ).,.,,

141 131. SF,. 17 SF,, 1969 (Apollo Project ). SF (Arthur C. Clarke).,,. 1970, (G. K. O'Neill)., SF ) 1953 (Childhood ' s End). 2001: (2001: A Space Ody ssey ) , (J. Verne, ) SF 20, 1,., ,,,,,.. (My sterious Island, 1874 ). 5) The Sociology of Science, B. Barbor & W. Hirsch, 1962.

142 132, , (Five Weeks in a Balloon), (F or the Flag). 2 (20,000 Leagues Under the Sea), (Nemo), SF.. 19 SF, 20 SF (Isaac Asimov, ).,.,,,,, (F oundation )., (Nightfall) SF. SF. (H. G. Wells: ) (T he World Set Free, 1914 ).

143 133 (L. Szilard) (chain reaction),. 1, / 3, 3/ 4. 21,. (Robert A. Heinlein) SF., SF SF (Astounding SF ) SF SF,. (John W. Campbell) 20 SF.. (Blowups Happen, Astounding),., SF. 2 (Solution Unsatisfactory, ),., SF,,. SF 21 SF (Aldous L. Huxley,

144 ) (A Brave New World)., SF (Methuselah ' s Children, New York, Signet Books, 1958). SF, 90. (Outbreak), (Mutation), (Brain), (Coma). (M. Chrighton ) (T he Jurassic Park) SF SF..,. SF,. PC. 3 PC ( ),,.,., PC.,,., PC

145 135,.., PC, ( ). ( ) ( ) SF., 20. PC, (, 18, 4 ) 1., SF, 30 (, 1995 ).,,, 20., SF (the worst 5). 5 < >. 4 ( ) < >, DNA < > 3. MIB

146 136 < > 2, 1 < (F ace Off)>. < > SF -. < > 97 ( ).,.., /, < >.,, < >. /, < >., (replicant ),, < >.,. < ( )> < >,.,. SF. < >, < >, < 12 >,.,.,

147 137,. < >, <ET >, < >, ( )., < >, 2. SF. SF ( ). < >, < 2>, < >, < J>, < 12 >, < >, < >, < > / /, < >, < >, < > /. < > (1951) < > (1999 ), < >., SF.,,,,, SF SF,,, /. SF,, -., SF, SF.,, SF.

148 138 21,.., SF,. SF.. SF, -, -.,., SF..,,,,., SF, SF. SF. SF.,,.,. < >, < >, < >, < >.,, T V.

149 ,,.,,., SF. T V 30 (Star T rek)., T V. (T he Physics of Star T rek, 1995 ),.,,,,,.,,.,,,.. SF. < > (teleporetion ) 97

150 140. SF., SF SF,. SF. SF SF.,,. SF,,. (S - FX) SF S - FX, S - FX.,...,,.,,.,..,..,.

151 ,,,,.. SF..,.,.,. ( ), (cell).. CF.

152 142 CUT - OUT,. ( ).,. (1995 < > ), (< > ). ( ) (PAINT ING ON T HE GLASS ), ( ). (PIXILLAT ION), ( MT V )..

153 143 ( ; < > ) < (T RON)>, ( ; < >, < >, < >, < >, < >, < >. < > ) ,, , 12, 30..,,.,,,,.,, -,,,.,,,.,,,,.,,..

154 ,,.. < 28 > < Z>, < > < >....,.,.,.. < >, < >. < >.,..,

155 145. (CONT I)., , (lay - out ).. ( ).,. ( ),,,.,. (Checking ) NG, RE - T AKE..,. (INKING).

156 146.,.,. (PAINT ING). / /.., , ,. 17. (, Magic Lantern ), (T raumatrope), (Stroboscope) [ ], 1906 [, Humours Phumours on Funny Face] [ ], 1928 [ ].

157 147 HLKZ T V (,, ) [ ]. [ ], [ ], [ ], [ ] [ ]. [ ], T V,. 1976, [ ], [ ], [ 1,2,3], [ 007], [ ]. 76 SF.. [ A](81), [ ](82), [ V](82), [ V](84), [ 3](85), [ ](85), [ ](79), [ ](79), [ ](79), [ ](79), [ ](81). 81 [ 001],. 5. SF [15 ](80), [ 5 ](80), [ 007, ](80), [ ](81), [ 5000 ](82), [ ](83), [ ](83), [UF O ](83), [ 007](85), [ ](85), [ ](96) (< > )., 1982 < > [ ], < > [ ].

158 148 T V T V. T V 1964 [ ]. T V (< > ). T V SF [ ](71), [ ](82), [ ](83), [ ](86), [ ](82), [ ](83), [ ](79), [ ](69), [ ](71), [ ](71), [ Z](75), [ X](79), [ 999](81), [ ](85), [ ](88), [ ](88), [ ](88), [2020 ](89) < > (88), < > (87), < > (87), < > (90). < >, <2020 > (< > ). ( ),, 97 Si Caf 4. [ ], [ ].,.,..

159 < > 1, < > 1 4, < > 2.,,,.,. 90%, 95%., 1995,. 3. 4, 7, 1, 2, 4, % (1997 ), %.,,,

160 150 - ( ) - - (2 ) T V T V 90%.. < >, < >, < >, < Z>, < 5 >, < >, < >, < >. 88 < >, 97 < > T V., 90. < > (94), < 5> (95), < > (96), < > (97), < >

161 151.,..,.,,.., PC, CD., , ,.,. <, >..

162 %, 2. 6,, ( )..,.., ( ).., < >.. < Z >. < >,,,.. < >, < > ( ).. ( ) T V..

163 (95 ), KBS 1 1 (KBS2-42.9%, MBC- 28.8%, SBS %) (< > ). SF., SF,. SF, SF. SF. ( ) SF. SF,..,., /.,.,.? SF,.,

164 154. ( ). SF,..,,.,.,.?..,.,,,..?.,,,. ( ),...

165 155?. < >. < > 3., < >, < >.... < V> < > ,. < >.,..,.,.,.

166 .,, CD-ROM

167 ?,. (Modem, Modulation and Demodulation)., MIT F CC(F ederal Communication Commission ) AT &T,..,..,.,.

168 ,..,. (ARPA, Advanced Research Project Agency ) (circuit switching ) (packet switching ), (ARPA Computer Network) (ARPANET )., , IMP (Interface Message Processor ; ) D.C (Defense Communication Agency ), 60., 1982 (Defense Data Network)., (MILNET ) (Internet ),. (E - mail), (FT P ),,.

169 (LAN), PC., % , ,.,. 3.,,, T V.,,,,,, T V..,.., %.., EU, AP ( ),.

170 162. ( ). (Netizen).,,,., ID.,.,.,.., IAD(Internet Addiction Disorder, 1994 ).,,,,,.,.,..,,,.,, 2-3%,..

171 MIT,, NASA, Bell,,,,,,, ,......,..,,.

172 , 1982 KIET SDN (System Development Network ) HANA KORNET., 1994, < 5-1> ,650 14,681 38,644 73, ,664 ISP %.. < 5-1>

173 165 < 5-1> %, 7.7% 3.2% 1.4% (96 12 ).. 5..

174 166 < 5-2> , 2 5, ,. < 5-2> ,919 85,494., T V.

175 167 < 5-2> 5.3, (World Wide Web). (Usenet new sgroup), (Mailing list ) (Use net newsgroup). (newsgroup)

176 168 20,000.,,,.... ( ) (.).. comp :,,.. sci :,. talk : (talk).,.. new s :.,,, FAQ(Frequently Asked Questions),. rec :.

177 169 misc :. alt : alt.. ( alt. bit : BIT NET. BIT NET, bit BIT NET. biz :.,, clari : AP.. gnu : FSF (Free Software Foundation ). FSF,,,. GNU, GNU 'GNU is Not Unix '. ieee : IEEE. info :. bionet :. han :, han (WWW). (97 8 ) 380,070. [ ]. [1633] [283] [257]

178 170. ( 3 ). BBS : T ext BBS (5), Web BBS (79), (6) CAD : DB (22), Web (36), ( )(4) : (59), (49), (44) ( ) : Web (53), (20), (26), (2), (223), (96) : HT ML(8), WWW (11), (JAVA )(18), (6) : (2), (1), (2) : SW (3), (2), (2), ( ) : HW (45), SW (114), (3), (36), (64), (57), (15), (96), (144) : (3), (5), (4), (5), (3), (26), (10) : ( )(7) : ( )(9) : (93) : (1), ( )(16)

179 171 : (4), (5), (31) : (35), (19), (1), (6), (19) : (1), (9), (1), (5), (3), (19), (1), (1), (18), (41), (5) (10), (1), (3) ( ),....,.

180 CD- ROM , 1962 MIT..,. 2, , VCS PC., 80 IBM - PC,., 80, 90.

181 CD- ROM ,., CD , 94 50, CD- 30%, (, 1995) , 30 50% , , (, 1995)..,, (Contents )..,.,.,.., (CAI; Computer Assisted Instruction ), , %

182 174. PC 9 1, PC. 70,., PC 80%, T V 95%. ( ). 20, 30,, 20 30, (96 ).,. (, 1997), 1996 &, 5, 2 5, ,, PC.,.,,, (Pong ). T V, 8, 16, 32, 64.

183 CD- ROM 175 PC PC. PC,,.,,,,,,,.,,.,.,,,,. PC ( ) (SEGA ).. :,,, PC,,,,,,, 3D,, 2,,,. :, F 19,,,,,, &, 2,, 2,,,,,,, 2,,,,,,,,

184 176,. :,,,,, 2,, 5 (RPG; Role Playing Game, ),. :,,,,,, 2,,. : NBA LIVE 96, FIFA 96,, (10 ), Euro 96,, PGA 96,, 2 (Board T able Game),,,,.. (Variety Game),, , (, 1995;, 1997)).,,

185 CD- ROM ,. : NCAA,,,,,,,,. :,, T FX,,,,,, 357, 3.0, UF O,. :,,,,,,,,,,,,, 2,,,,,,. :,,,,,,,,,. :,,,,,,,,,,,,

186 178. :,,,,,. :,,, ( ), ( ). :,, Blown Away ( ),,,. :,,,, ( ),,, SF SF. : 4, 2, 2, 2, :,,,. (MUD, 'Multiple User Dimension ' )..

187 CD- ROM 179..,,,,... KIT,,, CIRCLE.,,,,. PC. * SF 1999.,,,,.,.. 1m.,,.,,.,.,,. *,.,...

188 180 * 2333, 7, * CYBERZONE : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : (, 1997) -

189 CD- ROM / - /

190 (, 1997) : - : /. - : - : :, - : - : - : - : SW 1 100%,. : 15% : 10% : 5%

191 CD- ROM 183 Opening & Ending : 10% : 60%. (Game Engineering ).,,,,,,, /,,,,, /, T V/ CAT V,. 6.3.,., T V,.,,, (edu - game), (edutainment ).,,,,,.,..,.,.,,, (, 1995).

192 (1980), (, 1993).,,, (, 1993), (, 1994). (Greenblat Bredemeier, Rosen ),, (, 1997) ,.,.,, (, 1991).,.

193 CD- ROM ,. (1993).,..,,, ,.,.,,,.,,.,,,.,,,,,.,..,

194 186 (, 1997)., PC 52%, 20%, 14%, 3%, 6% ( ).. (, 1995), 83.4%, 28.4%, 13.1%, 11.5%, OA 17.8%, 7.8%., 91.4%, % 42.8%,.,.,,...,,,,,.,

195 CD- ROM , (edugame), (edutainment ).,. (88 96) 1500,,,,.. 3.,.,,, UN,,.,..,., ,,,,,,.,

196 188., SF.,,,, SF.. SF,. SF.. SF, ,,,,.,,... SF.. SF ,

197 CD- ROM 189.,,,,,.,,, SOS. SOS 4.,,,,,..,,,.,., -,,.,,,,,. 6,. Out Numbered!,

198 190,, Gizmos & Gadgets.,,,, (Simearth) (Simant ) T he Ant 6.5.3,,,. 20, 10, SF & 2,

199 CD- ROM NASA (EART HSIEGE) 25, (SYST EMSOFT/ )

200 ,.,,.,.,,., 70,. 93.,.,... (, 1997) 90.,,,,,.

201 CD- ROM 193..,,,...,.. ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).. ( ) ( ), ( ), (, ) ( ),..,,..,.,,,,...

202 194,.,. 50%..,..,.,. 6.7 CD CD CD. CD CD, CD., CD, CD. CD CD. CD,. CD

203 CD- ROM 195 CD, CD, CD, CD. CD.,... ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) CD CD CD CD , , (< 1-2> ).. CD. CD. CD CD..(< 4-2?> ) 316 CD 50. 7, CD 20, CD 5, CD 6. CD CD. CD

204 196,, -,. CD.,, CD. BBC PBS T V CD. CD. CD, CD CD CD CD. CD, T V,. CD,. SF,. CD. CD. T V, CD.

205 CD- ROM 197 CD CD. CD.,. CD. CD, CD. CD, CD. SF SF, (edutainemnt ) CD.. CD, CD,.,. CD.,., CD..

206 .

207 ,. T V VCR PC T V,., ( ).,,., (1) T V T V.,,.,. T V.,

208 202..,,.,,.,,,,,..,,.,. SW,,., KBS,., T V.,..,.,

209 203,..,.,,, PD,,.,,,..,..,.,,., ( ). (2),,, (97 5% )., T V 90%.,,

210 204.,.,.,. SF,,.,,,.,.,,.,,. (3) PC (52% 83% ),.,,.,,,., (edugame) (edutainment ).,, (88 96, 1500 ),

211 205, 3..,,,.. (4) ,..,.,..,,,,,,,.,,.,.,.,,.,,.

212 206 (5) CD- ROM CD. CD. CD,,., CD, CD.,. CD,., CD,., CD, CD. SF, (edutainment ) CD., CD,., CD,. 7.2,.,,.,

213 207. < 7-1> 1 ( ) 2 ( ) - : TV - : ( - ) CATV - CD-ROM 3 (2004 ) - - ( - TV TV ) S/W ( ) DVD - -H/W - CD-ROM - : - -IMF ,. ( ) - CD- ROM - DVD(Digital Versatile Disc) - ( / / / / ) -

214 208 T V - T V T V - T V - (webzine)( ) - - SF - - / / - - SF / / - -

215 209 - (Digital Photography ) ?,, (pool) (,,, 1998).. 1. (1) / CAD ( ) - - ( / ) - /

216 210 (2) (3) ( ) (4) - / - (5) - - ( / ) - - (6) / / - (,,, ) - ( /, /, ) 2. (1) -

217 (2) (3) - / - (, ) - (LG,, ) - / ( ) - (,, ) - - (4) - - (5)

218 / (6) / / (7) / - 3. ( ) (1) - (, ) - ( ) ( ( )/ ( )/ ( )/ / / ) - ( )/ / / / ( ) ) (, ) - - (, ) - - / (, ) - - (, )

219 213 (2) - / - - (, ) (3) / - ( ) / / - /

220 (4) - - (5) / ( ) (6) - - (7) (8) - UNESCO

221 (1) - / / / / / / / / - / / / / (2) - / / / (3) - / / / / / / / - / / (4) - / / (Geodesy )/ (5) / - / / / / / / (6) - / / / / / / (7) - / / / / / / / / / (8) - / / / / (9) - / / / / / - /

222 216 (10) / - / / / / / / / / ( )/ / / / / / 5. (1) / - - / / / / / / / / ( ) - (2) (Cartography Map) - - (T opography ) - / / (3)

223 217 (4) - ( ) - ( ) 6. (1) - - (2) / (3) / / (4) / / - (5) / / /

224 218 (6) / (7) / (8) - ( ) / (9) (10) - - -

225 (11) / (12) - - / T V/ WEB/ - - / - (13) (14) / /

226 / / (15) / - (tests & measurements) - - (16) / / (17) (18) - (, ) (19) (20) - (FA )

227 221 - (OA) - (HA ) (21) - - ( ) (22) ( ) -, 23) - (24) / ( DB ) / / / 7. / / / (1) - (2) (3) - - -

228 222 (4) / / / (5) / / (6) - / - (7) / / (1) - - / / / / ( ) - / / / / (,, )/ / / - (,, /, )/ / -

229 223 - / / / - / / ( )/ / / / / / (2) / / - / / / / - ( ) - ( ) - (Chiropractic T herapy )/ (Osteopathy )/ (Mental Healing )/ (,, )/ ( ) - / (drug counseling) ( / / / / / ) - - ( / ( )/ ) - ( / ) ( / ) - ( / ) ( / (Occupational T herapy )) (3) Do It Yourself( ) (4) / /

230 224 - ( / / / / / ) - ( / / ) - / ( ) (5) - - ( / / ) (1) (2) / - - (3) (Science- T echnology - Society ) ( / / / ) - ( / / ) (4) - ( / / ) - -

231 225 - (, ) - (, ) - - (Professional Ethics) - (Ethics of Consumption ) - (Ethics of Recreation & Leisure) - (,, ) (5) - ( ) - ( / / / ) - / ( ) - (1 / 2 / 3 ) - - ( / / / ) (6) - / - ( / / ( ) / (, ) - / ( ) - / / / / ( / / ) - ( / ) ( /, / ( )/ ) - (7) - ( / / / ) - { / ( : - ))

232 ,. / / / / / / / / / / / / Do It Yourself / /

233 227,, pp (1997, ), : DB, (1998, ),, pp (1997, ) (1989),., < > 1989,, pp (1991),,, p.15. (1996),,,, pp ,,, p.26. (1990),.., < > , pp (1989), < > , pp (1989), < > , pp , 1995, , 1996, , 1997, , 1995, 6, 7., 1995, 6, 7., 1995, 6, 7., 1995, 6, 7. (MSK), ,,, 1997, , 1995, :,, 1997

234 228,, Icc-9301, 1993, :,, 1995,,, 1991,,, 1996,,, 1995,,,,, ,,, 1992,,, 1997,, 1993,,, 1992,,, ,,, 1980,,, 1997, SF, - (1996), (, 1996), 'SF :,, SF ) ( ), SFX, /, SF-,,, (1996, 5 ) (1992, 1 ) 21 (1997, 12, 133 ) (1996,, SF TV < > (, Sci-Pop Forum ),, (, 1993), (, 1990), 1997, < : >, 142., 1996, < : >., 1996, < >,.

235 229, P., 1989, < >,,., 1997, < >,., 1997,,, < >('97.2), pp , 1996,, < >( 96.6), pp , 1995, TV, < >( 95.8), pp.5-18., 1995, TV, < >( 95.8), pp , 1995, TV, < >( 95.8), pp , 1995,, < >( 95.8), pp , 1995,, < >( 95.8), pp , 1995, -, < >( 95.8), pp , 1994,, < >( 94.3), pp ,, < 21> 167 ( ), pp , < 21> 114 ( ), pp , 1997, < >,., 1996, < >,., 1997, < 1>,., 1997, < 2>,., 1997, < >,., < > 20 ( 96.11), pp , < > 23 ( 97.2), pp , < > 30 ( 97.7), pp < > 3 ( 95.7), pp , < > 4 ( 95.8), pp , < >,. (1996),. 3,,, p.441., (1997), 96., :,97, p.131. (1996), 1995.

236 230 (1997),.,, Brian Wynne(1996), "News & Views," Public Understanding of Science, Vol.VI, p.345. National Science Foundation (1992), Informal Science Education Programe, Project Abstract, (Wasshington DC: National Science Foundation) Ed Papazian, et als., Ed Papazian et als., TV Dimensions 95, Media Dynamics. Inc., 1995., p.489. TV Dimensions 97, Media Dynamics. Inc., 1997., p.484. Robinson. J. P. (1981). Television and leisure time : A New scenario. Journal of communication. 31(1). pp Robinson. J. P., & Converse. P. E. (1972). The impact of television on mass media usage : A cross- national comparison. In A. Szalati(Ed.). The use of time : Daily activities of urban and suburban populations in twelve countries (pp ). Paris Mouton. Wigand. R., Borstelmann. S. E., & Boster. F. J. (1986). Electronic leisure : Video game usage and the communication climate of video arcades, Communication Yearbook 9. pp Susan Tyler Eastman, Thomas F. Baldwin, 1995., p.430. Broadcast/Cable Programming, 1993., p.588. Integration Media Information & Communcation, CONVERGENCE, taurus.konkuk.ac.kr/paper.html cnlab.chungbuk.ac.kr/wwwboard/messages/ 18.html university.unitel.co.kr/university/kkd/chung-kang/htmls/cj02.html nature.ottas.or.kr/ dir3/pixa.html 16/Itech.html step/index248.htm cable92.htm step/index236.htm ; html cf/ cf_history.html column.htm

237 231 sabo00.htm nature.ottas.co.kr/ dir3/videob.html TV Ontario ( ) Border Television online: PBS PBS Online Learner Online BBC Jones Computer Network NHK Discovery Channel

238 1. OECD (1997) T V CD- ROM 372

239 1. OECD (1997) OECD (1) (Soichiro Matsutani, Vice Minister for Science and Technology, Japan) (S&T Basic Law),, 21. /,,. -,,.,. (Akito Arima, Science Adviser to the Minister of Education, Science Sport s and culture, President, the Institute of Physical and Chemical Research) -. (building blocks), ,000.

240 236 (JSP S : T he Japan S ociety for the Prom otion of S cience) (T he Science and T echnology Agency ), , ,000. (2) OECD (Jon D.Miller,, ) ,, (promise) (reservation).,,,,,. (Frank Jensen,, ) -.,,. -,. -

241 1. OECD (1997) 237. (Danish Council of Ethics) (Committee System on Scientofic Ethics).,.,. : Informed Consent (Wataru Mori, ) -,.,.,. (3) 21 (Leon M. Lederman, Director Emeritus, F ermi National Accelerator Laboratory, United States) -., T V,,, - 2., 17,000,. -.,

242 238 - ICSU (the International Council of Scientific Unions)., (Edwyn James,,, OECD) - 23 (13 OECD ),, ( ).,,,.,.,,..,. (,, )....,,. (T sutomo Kimura, ) -, 20 29

243 1. OECD (1997) 239.,, (Ministry of Education ),..,..,..,,. (T akashi Yamagiwa, T oyama ) -,.,.,,. - (CCE, Central Council of Education ) (T he Ability to Live).,,,,,,,,,.. -,.

์„ธ๊ณ„ํ‘œ์ค€๊ณผ ๋™๋–จ์–ด์ง„ ๋‚ก์€ ์กฑ์‡„๊ฐ€ ๋งˆ์นจ๋‚ด ํ’€๋ ธ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ๋Œ€ํ†ต๋ น์‹ค ๊ตญ์ •๊ธฐํš์ˆ˜์„๋น„์„œ๊ด€ ๋ฐ•์žฌ์™„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐฉ์†ก๋ฒ•, ์‹ ๋ฌธ๋ฒ•, ์ธํ„ฐ๋„ท๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌ์—…๋ฒ•(IPTV๋ฒ•) ๋“ฑ ์ด๋ฅธ๋ฐ” ๋ฏธ๋””์–ด์‚ฐ์—…๋ฐœ์ „๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ์ด 7์›” 22์ผ ๊ตญํšŒ๋ฅผ ํ†ต๊ณผํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋กœ์จ 1980๋…„๋Œ€ ๊ตฐ์‚ฌ์ •๊ถŒ์˜ ์–ธ๋ก ํ†ต

์„ธ๊ณ„ํ‘œ์ค€๊ณผ ๋™๋–จ์–ด์ง„ ๋‚ก์€ ์กฑ์‡„๊ฐ€ ๋งˆ์นจ๋‚ด ํ’€๋ ธ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ๋Œ€ํ†ต๋ น์‹ค ๊ตญ์ •๊ธฐํš์ˆ˜์„๋น„์„œ๊ด€ ๋ฐ•์žฌ์™„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐฉ์†ก๋ฒ•, ์‹ ๋ฌธ๋ฒ•, ์ธํ„ฐ๋„ท๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด๋ฐฉ์†ก์‚ฌ์—…๋ฒ•(IPTV๋ฒ•) ๋“ฑ ์ด๋ฅธ๋ฐ” ๋ฏธ๋””์–ด์‚ฐ์—…๋ฐœ์ „๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ์ด 7์›” 22์ผ ๊ตญํšŒ๋ฅผ ํ†ต๊ณผํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋กœ์จ 1980๋…„๋Œ€ ๊ตฐ์‚ฌ์ •๊ถŒ์˜ ์–ธ๋ก ํ†ต ๋ฏธ๋””์–ด ์‚ฐ์—… ๊ฐ•๊ตญ์œผ๋กœ ๋„์•ฝํ•ฉ์‹œ๋‹ค! 2009. 8. 4 ์ฒญ์™€๋Œ€ ์†Œ์‹ 2009๋…„ 2์›” 23์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ํŽด๋‚ธ์ด ๋ฐ•ํ˜•์ค€ ํ™๋ณด๊ธฐํš๊ด€ ์—ฎ์€์ด ์ด๋™์šฐ ํ™๋ณด1๋น„์„œ๊ด€ ๋Œ€ํ†ต๋ น์‹ค ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ์ฒญ์™€๋Œ€๋กœ 1๋ฒˆ์ง€ ์ด ์ฑ…์€ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ๋”ฐ๋ผ ๋ณดํ˜ธ๋ฐ›๋Š” ์ €์ž‘๋ฌผ์ด๋ฏ€๋กœ ์ด ์ฑ… ๋‚ด์šฉ์˜ ์ผ๋ถ€ ๋˜๋Š” ์ „๋ถ€๋ฅผ ์ธ์šฉํ•˜๋ ค๋ฉด ์ถœ์ฒ˜๋ฅผ ๋ช…๊ธฐํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„๋งคํ’ˆ ๋Œ€ํ†ต๋ น์‹ค ์„ธ๊ณ„ํ‘œ์ค€๊ณผ ๋™๋–จ์–ด์ง„ ๋‚ก์€ ์กฑ์‡„๊ฐ€ ๋งˆ์นจ๋‚ด ํ’€๋ ธ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

More information

214แ„’แ…ฉ แ„‚แ…ขแ„Œแ…ต_แ„Žแ…ฌแ„Œแ…ฉแ†ผ.indd

214แ„’แ…ฉ แ„‚แ…ขแ„Œแ…ต_แ„Žแ…ฌแ„Œแ…ฉแ†ผ.indd vol.214 S C I E N C E & C R E AT I V I T Y ์›”๊ฐ„ ์ฐฝ์˜์™€ ์—ด์ •์ด ๊ฐ€๋“ํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์œตํ•ฉ์ธ์žฌ๋ฅผ ์–‘์„ฑํ•˜์—ฌ ์ฐฝ์กฐ๊ฒฝ์ œ์˜ ์”จ์•—์„ ๋ฟŒ๋ฆฌ๊ณ  ์ฐฝ์˜์„ฑ๊ณผ ์ƒ์ƒ๋ ฅ์ด ๋ฐœํ˜„๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ฐฝ์˜๋ฌธํ™” ์กฐ์„ฑ์œผ๋กœ ์ฐฝ์กฐ๊ฒฝ์ œ์˜ ํ† ๋Œ€๋ฅผ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์›”๊ฐ„ ๊ณผํ•™์ฐฝ์˜ 2015 7 vol.214 ๊ณผํ•™๊ณผ ์ฐฝ์˜๋กœ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์„ ๋””์ž์ธํ•˜๋‹ค 2015 Special Theme 04 ์˜คํ”„๋‹

More information

monitor01-01.PDF

monitor01-01.PDF 2001-1 3 3 2001 KOREAN BROADCASTING INSTITUTE : : . 1. 3 3 1. 3 2. 4 1) 4 2) 5 3) 9 3. 13 1) 13 2) 15 3) 19 4. 31. 36 1. 36 2. 37 3. 39 1) 39 2) 39 3) 42 4) 1999 43 - i - 4. 45 1) 45 2) 46 3) 48 4) 50

More information

์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ

์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ํ–‰์ •ํ•™ ์„์‚ฌํ•™์œ„ ์ฒญ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - ์ธ์ฒœ์ง€์—ญ 8๊ฐœ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - 2005๋…„ 8์›” ์ธํ•˜๋Œ€ํ•™๊ต ํ–‰์ •๋Œ€ํ•™์› ํ–‰์ •ํ•™๊ณผ (ํ–‰์ •ํ•™์ „๊ณต) ํ™ ๋ฏธ ์ž ํ–‰์ •ํ•™ ์„์‚ฌํ•™์œ„ ์ฒญ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - ์ธ์ฒœ์ง€์—ญ 8๊ฐœ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - 2005๋…„ 8์›” ์ง€๋„๊ต์ˆ˜ ๋ช… ์Šน ํ™˜ ์ด ๋…ผ๋ฌธ์„ ์„์‚ฌํ•™์œ„ ๋…ผ๋ฌธ์œผ๋กœ ์ œ์ถœํ•จ.

More information

<BEF0B7D0C1DFC0E72032303136B3E220BABDC8A32E706466>

<BEF0B7D0C1DFC0E72032303136B3E220BABDC8A32E706466> Focus on Media 3 MCN MCN Multi Channel Network MCN Youtube BJ 28 MCN UCC User Created Content video blog Vlogger TV BJ UCC UCC 29 Focus on Media 3 MCN MCN UCC MCN MCN MCN SNL Kagan MCN PewDiePie MCN TV

More information

ๆญฏ320133.PDF

ๆญฏ320133.PDF 97-3 1 9 9 7 : () : ( ) () . 1. 1 1 1 3 1 3 2 3 3 4 2 5 1 5 1. 5 2. 5 3. 5 2 6 1. 6 2. 13 3 14 1 14 2 17 1. 18 2. 20 3. 21 4. 21 5. 23 - i - 4 1997 25 1. 25 2. 25 3. 25 4. 26 5. 28 5 34 36 Abs tract 39

More information

1020071200.hwp

1020071200.hwp ์ •๋ณดํ†ต์‹ ์ •์ฑ… ์ œ 19 ๊ถŒ 12ํ˜ธ ํ†ต๊ถŒ 419ํ˜ธ ํฌํ„ธ์‚ฌ์ดํŠธ์šด์˜์ž์˜ ๋ฒ•์  ์ฑ…์ž„์— ๊ด€ํ•œ ๊ณ ์ฐฐ 1) ์ด ๋ฏผ ์˜* ์ง€๋‚œ 5์›” 18์ผ ์„œ์šธ์ค‘์•™์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› ๋ฏผ์‚ฌํ•ฉ์˜22๋ถ€๋Š” ํฌํ„ธ์‚ฌ์ดํŠธ์˜ ๋‰ด์Šค, ์ง€์‹๊ฒ€์ƒ‰, ์ปค๋ฎค๋‹ˆํ‹ฐ์„œ๋น„์Šค ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ์˜ ๋ช…์˜ˆ๋ฅผ ํ›ผ์†ํ•˜๋Š” ํ‘œํ˜„๋ฌผ์ด ๋„๋ฆฌ ์œ ํฌ๋œ ๊ฒฝ์šฐ ํฌํ„ธ์‚ฌ์ดํŠธ์šด์˜์ž๊ฐ€ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์†์ฑ…์ž„์„ ๋ถ€๋‹ดํ•˜๋Š”์ง€ ์—ฌ๋ถ€์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ผ๋ถ€ ์ธ์šฉํ•˜๋Š” ํŒ๊ฒฐ์„ ๋‚ด๋ฆฐ

More information

untitled

untitled ๋ฌด์—ญ์กฐ์‚ฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2005-? ํ•œ๊ตญ์˜ํ™”์˜ ๊ฐ€์น˜์‚ฌ์Šฌ ๊ณ ๋„ํ™” ๋ฐ ๋ณตํ•ฉ์ˆ˜์ถœ์‚ฐ์—…ํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์„ฑ ์˜ ํ™” 2005. 6 ํ•œ๊ตญ๋ฌด์—ญํ˜‘ํšŒ ๋ฌด์—ญ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๋ชฉ ์ฐจ i โ… . ์˜ํ™”์‚ฐ์—…์˜ ํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ฐ€์น˜ 1 1. ์˜ํ™”์‚ฐ์—…์˜ ํŠน์„ฑ 1 2. ์˜ํ™”์‚ฐ์—…์˜ ๊ฐ€์น˜์ฐฝ์ถœ๊ณผ์ • 4 3. ์ตœ๊ทผ ๋™ํ–ฅ 5 โ…ก. ์„ธ๊ณ„ ์˜ํ™”์‹œ์žฅ์˜ ๊ทœ๋ชจ์™€ ์ „๋ง 8 1. ์„ธ๊ณ„ ์‹œ์žฅ 8 2. ์ฃผ์š”๊ตญ ์‹œ์žฅ 11 3. ํ•œ๊ตญ์‹œ์žฅ 17 โ…ข.

More information

์˜ค์‹œ๋Š” ๊ธธ ๋™๋ช… ๋ฌด๋ฃŒ์ˆœํ™˜๋ฒ„์Šค 2 0 1 6 ์ • ์‹œ ๋ชจ ์ง‘ ์š” ๊ฐ• ์šธ์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ฝƒ๋‚˜๋ฃจ๊ณต์› ๊ณต์—…ํƒ‘๋กœํƒ€๋ฆฌ ํƒœํ™”๋กœํƒ€๋ฆฌ ์‹ ๋ณต๋กœํƒ€๋ฆฌ ๋™๋ช…๋Œ€๋„์ฐฉ 2016ํ•™๋…„๋„ ์ •์‹œ๋ชจ์ง‘์š”๊ฐ• ์ฐฝ์›์ง€์—ญ ์ฐฝ์›์ข…ํ•ฉ ๋ฒ„์Šคํ„ฐ๋ฏธ๋„ ์•ž CT7/ CGV ์ฐฝ์›์ข…ํ•ฉ์šด๋™์žฅ ์‹œ์ฒญ ๋กœํƒ€๋ฆฌ ๋‚จ์‚ฐ์‹œ์™ธ๋ฒ„์Šค ์ •๋ฅ˜์†Œ ๋™๋ช…๋Œ€๋„์ฐฉ ๊น€ํ•ด / ์žฅ์œ ์ง€์—ญ ๋™๋ช…๋Œ€ ์ถœ๋ฐœ ์žฅ์œ ๋ฉด์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊น€ํ•ด ์†Œ๋ฐฉ์„œ ๋™๋ช…๋Œ€๋„์ฐฉ ๋Œ€์ค‘๊ตํ†ต ์‹œ๋‚ด๋ฒ„์Šค : 21๋ฒˆ, 25๋ฒˆ,

More information

์„์‚ฌ๋…ผ๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ๊ณ„ํš์„œ

์„์‚ฌ๋…ผ๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ๊ณ„ํš์„œ 20040725K (2004 7 25 ) 31-36133h 1 the self identity 2 ADSL PC 1 3 4 5 2 7 5 1 3 3 10 3 3 6 4 1020 in-depth interview 4 10 7 Alexander, Cynthia J. and Pal Lesile A., ed., Digital democracy : policy and

More information

<C1B6BBE7323030352D303720B5F0C1F6C5D0C4DCC5D9C3F7C1A4C3A5B5BFC7E228B0A1C0BBC8A3292E687770>

<C1B6BBE7323030352D303720B5F0C1F6C5D0C4DCC5D9C3F7C1A4C3A5B5BFC7E228B0A1C0BBC8A3292E687770> ๋ชฉ ์ฐจ FOCUS o ๋””์ง€ํ„ธ TV ๋ฐฉ์†ก์ €์ž‘๋ฌผ ๋ณดํ˜ธ์™€ ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ณดํ˜ธ์กฐ์น˜์˜ ๊ฐ•์ œ 1 o ํ˜ธ์ฃผ์˜ ๊ณต์ •์ด์šฉ(Fair Use)์— ๊ด€ํ•œ ์ •์ฑ…๋ฐฉํ–ฅ๊ณผ ์‹œ์‚ฌ์  15 ํŒ๋ก€์†Œ๊ฐœ o ๊ฒŒ์ž„ ๋งค๋‰ด์–ผ๊ณผ ๋น„๋””์˜ค ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด์— ๊ด€ํ•œ ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณดํ˜ธ์™€ ํŠธ๋ ˆ์ด๋“œ ๋“œ๋ ˆ์Šค ์นจํ•ด(๋ฏธ๊ตญ) 27 o P2P๋ฅผ ์ด์šฉํ•œ ์˜์ƒ์ €์ž‘๋ฌผ์˜ ๊ณต์œ ํ–‰์œ„์™€ ์ „์†ก๊ถŒ ์นจํ•ด(์ผ๋ณธ) 33 ํ•ด์™ธ์ž๋ฃŒ o ์บ๋‚˜๋‹ค ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ(๋ฒˆ์—ญ) 43

More information

๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ์ผ๋ณธ๋งŒํ™”์˜ ํญ๋ ฅ์„ฑ๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„ / ์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๋ณดํ˜ธ๋‹จ ๋งค์ฒดํ™˜๊ฒฝํŒ€ ํŽธ์ง‘. -- ์„œ์šธ:์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ, 2005 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„ ; 2005-08) ISNB 89-8473-245-1 93300:๊ธฐํƒ€ 334.3-KDC

๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ์ผ๋ณธ๋งŒํ™”์˜ ํญ๋ ฅ์„ฑ๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„ / ์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๋ณดํ˜ธ๋‹จ ๋งค์ฒดํ™˜๊ฒฝํŒ€ ํŽธ์ง‘. -- ์„œ์šธ:์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ, 2005 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„ ; 2005-08) ISNB 89-8473-245-1 93300:๊ธฐํƒ€ 334.3-KDC ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1150200-000007-01 ์ฒญ์†Œ๋…„ 2005-08 www.youth.go.kr ์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ ์ •์ฑ…ํ† ๋ก ํšŒ ์ผ๋ณธ๋งŒํ™”์˜ ํญ๋ ฅ์„ฑ๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ฃผ์ตœ: ์ฃผ๊ด€: ์„ธ์ข…๋Œ€ํ•™๊ต ๋งŒํ™”์—๋‹ˆ๋ฉ”์ด์…˜์‚ฐ์—…์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ์ผ๋ณธ๋งŒํ™”์˜ ํญ๋ ฅ์„ฑ๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„ / ์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๋ณดํ˜ธ๋‹จ ๋งค์ฒดํ™˜๊ฒฝํŒ€ ํŽธ์ง‘. -- ์„œ์šธ:์ฒญ์†Œ๋…„์œ„์›ํšŒ, 2005 p.

More information

Issue ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ์ƒ๋Œ€์  ๊ด€์ ์—์„œ ๊ฒ€ํ† ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, ๊ฒŒ์ž„ ์ค‘๋…์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๋Š” ๊ทธ ๋™์•ˆ ์ด๋ฅผ ๊ฐœ์ธ์˜ ์‹ฌ๋ฆฌ์  ์ฐจ์›์—์„œ ์ ‘๊ทผํ•ด์™”๋˜ ๊ฒƒ์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚˜ ์ฒญ์†Œ๋…„์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌํšŒ๋ฌธํ™” ๋ฐ ์ •๋ณด ๋ฆฌํ„ฐ๋Ÿฌ์‹œ(literacy) ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ์ด๋ผ๋“  ์ง€ ๋‚˜์•„๊ฐ€ ๊ฒŒ์ž„์ค‘๋…๊ณผ ๊ด€๋ จํ•œ ์‚ฌํšŒ๊ตฌ์กฐ์ ์ธ ๋˜๋Š”

Issue ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ์ƒ๋Œ€์  ๊ด€์ ์—์„œ ๊ฒ€ํ† ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, ๊ฒŒ์ž„ ์ค‘๋…์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๋Š” ๊ทธ ๋™์•ˆ ์ด๋ฅผ ๊ฐœ์ธ์˜ ์‹ฌ๋ฆฌ์  ์ฐจ์›์—์„œ ์ ‘๊ทผํ•ด์™”๋˜ ๊ฒƒ์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚˜ ์ฒญ์†Œ๋…„์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌํšŒ๋ฌธํ™” ๋ฐ ์ •๋ณด ๋ฆฌํ„ฐ๋Ÿฌ์‹œ(literacy) ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ์ด๋ผ๋“  ์ง€ ๋‚˜์•„๊ฐ€ ๊ฒŒ์ž„์ค‘๋…๊ณผ ๊ด€๋ จํ•œ ์‚ฌํšŒ๊ตฌ์กฐ์ ์ธ ๋˜๋Š” ISSUE ANALYSIS ๊ฒŒ์ž„์ค‘๋…์ธ๊ฐ€? ๋ชฐ์ž…์ธ๊ฐ€? - ์ง„ํฅ๊ณผ ์ค‘๋…์˜ˆ๋ฐฉ์˜ ์ƒ๋Œ€์  ๋น„๊ต ๊ด€์ ์—์„œ ์ตœ์ •์ผ / ์ˆญ์‹ค๋Œ€ํ•™๊ต ๊ฒฝ์˜ํ•™๋ถ€ ๊ต์ˆ˜, (์‚ฌ)๋ฏธ๋””์–ด๋ฏธ๋ž˜์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๋ถ€์†Œ์žฅ, jichoi1009@naver.com 1. ์„œ ์–ธ ์˜จ๋ผ์ธ ๋ฐ ๋ชจ๋ฐ”์ผ ์ ‘์† ํ™˜๊ฒฝ์ด ๊ธ‰์†ํžˆ ๋ณดํŽธํ™”๋จ์— ๋”ฐ๋ผ ํŠน์ • ๋ฏธ๋”” ์–ด์™€ ์–ดํ”Œ๋ฆฌ์ผ€์ด์…˜(applications)์„ ์˜ค๋žซ๋™์•ˆ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ ์šฉํ•จ์œผ๋กœ์จ

More information

์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ์‹œ์˜์— ์ ํ•ฉํ•œ ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๋ฐ ์ด์šฉ๋Šฅ๋ ฅ ๊ฒฉ์ฐจ ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ณด ํ™œ์šฉ๊ฒฉ์ฐจ ํ˜น์€ ๊ต์œกํ•™์  ๊ด€์  ์—์„œ์˜ ํ•™์Šต๊ฒฉ์ฐจ์™€์˜ ๊ด€๋ จ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ๋… ์žฌ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์˜ ๊ณ ๋„ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‹ ์ข… ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ๋ฐœ๊ตด - ์ •๋ณด๊ธฐํšŒ(digital oppo

์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ์‹œ์˜์— ์ ํ•ฉํ•œ ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๋ฐ ์ด์šฉ๋Šฅ๋ ฅ ๊ฒฉ์ฐจ ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ณด ํ™œ์šฉ๊ฒฉ์ฐจ ํ˜น์€ ๊ต์œกํ•™์  ๊ด€์  ์—์„œ์˜ ํ•™์Šต๊ฒฉ์ฐจ์™€์˜ ๊ด€๋ จ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ๋… ์žฌ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์˜ ๊ณ ๋„ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‹ ์ข… ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ๋ฐœ๊ตด - ์ •๋ณด๊ธฐํšŒ(digital oppo โ… . ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ฐ ํ•„์š”์„ฑ ์ถ”์ง„๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹๊ธฐ๋ฐ˜์‚ฌํšŒ์˜ ๊ธ‰์†ํ•œ ๋„๋ž˜์— ๋”ฐ๋ฅธ ์—ญ๊ธฐ๋Šฅ์œผ๋กœ ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ๊ฐ€ ํ˜„์‹ค์ ์ธ ์‚ฌํšŒ ๋ฌธ์ œ๋กœ ๋Œ€๋‘ - PC๋ณด๊ธ‰, ์ธํ„ฐ๋„ท ์ ‘์† ํ™˜๊ฒฝ ๊ฐœ์„  ๋“ฑ ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๊ฒฉ์ฐจ ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ณด์ด์šฉ๋Šฅ ๋ ฅ ๋ฐ ํ™œ์šฉ๊ฒฉ์ฐจ์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ๋ณธ๊ฒฉํ™”(์ตœ๋‘์ง„, ๊น€์ง€ํฌ 2004). ์ง€์†์ ์ธ ์ •๋ถ€์ง€์› ํ™•๋Œ€์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ €์†Œ๋“์ธต ํ•™์ƒ ๋Œ€์ƒ์˜ ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๊ฒฉ์ฐจ ํ•ด์†Œ๋Š” ์—ฌ์ „ํžˆ

More information

ๆญฏ1996110502.PDF

ๆญฏ1996110502.PDF 1, 3 1. 3 2. 5 3. 6 4. 7 2 11 1. 11 2. 16 3. 25 4. 27 5. 42 3 45 1. 45 2. 50 3. 59 4 63 1. 63 2. 66 3. 74 4. 86 5. 120 5 139 1. 139 2. 143 3. 171 4. 199 5. 206 6. 215 6 237 1. 238 2. 246 255 2 < 2-1> 22

More information

0101.PDF

0101.PDF 01-01 2001. 8 : : : KOREAN BROADCASTING INSTITUTE . 1. 4 1. 4 2. 5 1) 5 2) 8 3. 8 1) 8 2) 9 3) ; 10 4) 11 4. 13 1) 13 2) 14 3) 14 4) 16 5. 17. 5 18 1. 18 2. 19 3. 22 4. 22 1) -8, 325 22 2) 24 3) 26 4)

More information

<312DBACFC7D1BBE7C0CCB9F6C0FCB7C22DC0D3C1BEC0CEBFDC2E687770>

<312DBACFC7D1BBE7C0CCB9F6C0FCB7C22DC0D3C1BEC0CEBFDC2E687770> ๋ถํ•œ์˜ ์‚ฌ์ด๋ฒ„์ „๋ ฅ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์  ๋Œ€์‘์ „๋žต ๋ถํ•œ์˜ ์‚ฌ์ด๋ฒ„์ „๋ ฅ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์  ๋Œ€์‘์ „๋žต ์ž„์ข…์ธ*, ๊ถŒ์œ ์ค‘**, ์žฅ๊ทœํ˜„***, ๋ฐฑ์Šน์กฐ**** 1) โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๋ถํ•œ์˜ ๋Œ€๋‚จ ์‚ฌ์ด๋ฒ„์ „๋žต๊ณผ ์‚ฌ์ด๋ฒ„์œ„ํ˜‘ ํ˜„ํ™ฉ โ…ข. ๋ถํ•œ์˜ ์‚ฌ์ด๋ฒ„์ „๋ ฅ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ํŠน์„ฑ ๋ถ„์„ โ…ฃ. ๋ถํ•œ์˜ ์‚ฌ์ด๋ฒ„์œ„ํ˜‘์— ๋Œ€ํ•œ ๋Œ€์‘์ „๋žต โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  ๋ฐ ํ–ฅํ›„๊ณผ์ œ Abstract North Korea s Cyber

More information

<BCBCB0E8C1A4C4A120C6C4C0CFB8F0C0BD2833C2F7292E687770>

<BCBCB0E8C1A4C4A120C6C4C0CFB8F0C0BD2833C2F7292E687770> ์„ธ๊ณ„์ •์น˜ 7 ์ œ28์ง‘ 1 ํ˜ธ, 2007๋…„ ๋ด„ ์—ฌ๋ฆ„ ๊น€ ์ƒ ๋ฐฐ ์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ์™ธ๊ตํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ ์ธ๋””์• ๋‚˜๋Œ€ ์ •์น˜ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ์ฃผ์š” ๋…ผ์ € ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ง€์‹๊ตญ๊ฐ€ : 21 ์„ธ๊ธฐ ์„ธ๊ณ„์ •์น˜์˜ ๋ณ€ํ™˜ ( ๊ณต์ €) ๋™์•„์‹œ์•„ ์ง€์—ญ์ฃผ์˜์™€ IT ํ˜‘๋ ฅ์˜ ๋ฏธ๋ž˜, ๋™์•„์‹œ์•„์™€ ์ง€์—ญ์ฃผ์˜ : ์ง€์—ญ์˜ ์ธ์‹ ๊ตฌ์ƒ ์ „๋žต ( ๊ณต์ €) ๋™๋ถ์•„ IT ํ˜‘๋ ฅ๊ณผ ํ•œ๊ตญ์˜ ์ „๋žต, ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์ „๋žต 2020: ๋™๋ถ์•„ ๊ฒฝ์ œํ˜‘๋ ฅ ( ๊ณต์ €)

More information

<323031325F3035202D20C0C7B7E1B9E8BBF3B0F8C1A6C1B6C7D520C3DFC1F820B0FCB7C320BFACB1B85FBCF6C1A42E687770>

<323031325F3035202D20C0C7B7E1B9E8BBF3B0F8C1A6C1B6C7D520C3DFC1F820B0FCB7C320BFACB1B85FBCF6C1A42E687770> ์—ฐ ๊ตฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ 2 0 1 2-0 5 ์˜๋ฃŒ์‚ฌ๊ณ  ํ”ผํ•ด๊ตฌ์ œ ๋ฐ ์˜๋ฃŒ๋ถ„์Ÿ ์กฐ์ • ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ๊ณตํฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์˜๋ฃŒ๋ฐฐ์ƒ๊ณต์ œ์กฐํ•ฉ ์ถ”์ง„ ๊ด€๋ จ ์—ฐ๊ตฌ 2012. 4. ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ์˜๋ฃŒ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์— ์˜ํ•ด ์ˆ˜ํ–‰๋œ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ, ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ์— ์ˆ˜๋ก๋œ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์ด๋ฉฐ ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ์˜ ๊ณต์‹๊ฒฌํ•ด๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํ˜€๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ

More information

๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1371000-000162-10 ISSN 1599-984X 2014๋…„ ์ง„ํฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ์ฐจ๋ณด๊ณ ์„œ ๋ณธ ์—ฐ์ฐจ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ง„ํฅ๋ฒ• ์ œ15์กฐ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•˜์—ฌ ์ง„ํฅ ์‹œ์ฑ… ๋ฐ ๊ทธ ์‹œํ–‰๊ฒฐ๊ณผ์— ๊ด€ํ•œ ์ฃผ์š” ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ตญํšŒ์— ์ œ์ถœํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ ์ž‘์„ฑํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ถœ๊ธฐ๊ด€:๋ฌธ ํ™” ์ฒด ์œก ๊ด€ ๊ด‘ ๋ถ€ ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€:(์žฌ)ํ•œ ๊ตญ ์ถœ ํŒ ์—ฐ ๊ตฌ ์†Œ ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ์ง„ํฅ์ •์ฑ…์˜ ๊ธฐ์กฐ 7 ์ œ1์ ˆ

More information

EUREKA

EUREKA C O N T E N T S EUREKA 2007 07 19 33 47 55 58 67 ์œ ๋ ˆ์นด ํ•ซ์ด์Šˆ 08 ํ‰์ฐฝ๋™๊ณ„์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ 12 2011๋Œ€๊ตฌ์„ธ๊ณ„์œก์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 15 ๋ฐ”์•ผํ๋กœ ์ธํ„ฐ๋„ท์€ UCC ์ „์„ฑ์‹œ๋Œ€ ๊ธฐํšํŠน์ง‘_์ปจ๋ฒ„์ „์Šค 20 ์ปจ๋ฒ„์ „์Šค๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€? 24 ์ปจ๋ฒ„์ „์Šค ๋งˆ์ผ€ํŒ…๊ณผ ATL, BTL 28 ๋‹ฌ๋‚˜๋ผ ํ•ธ๋“œํฐ. ์ง€๊ตฌ์— ์ฐพ์•„์˜ค๋‹ค!? 31 ์ปจ๋ฒ„์ „์Šค ๋ฏธ๋””์–ด ๊ด‘๊ณ  ์•„์ด๋””์–ด -

More information

-

- World Top 10 by 2030 CONTENTS CONTENTS 02 03 PRESIDENT S MESSAGE 04 05 VISION GOALS VISION GOALS STRATEGIES 06 07 HISTORY 2007 2008 2009 2010 2011 08 09 UNIST POWER 10 11 MPI USTC UNIST UCI UTD U-M GT

More information

<32303131303330342DB9DFC1A6B9AE28BCF6C1A4BABB292D312E687770>

<32303131303330342DB9DFC1A6B9AE28BCF6C1A4BABB292D312E687770> 0304-์„ธ๋ฏธ๋‚˜-๋ฉด์ง€ 2011.3.3 10:22 AM ํŽ˜์ด์ง€1 printcafe ํ•œ๊ตญ๋ฐฉ์†กํ•™ํšŒ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ๊ณต์˜๋ฐฉ์†ก๊ณผ ๊ณต๊ณต์„ฑ ์ด๋…์˜ ๊ณผ๊ฑฐ, ํ˜„์žฌ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๋ฏธ๋ž˜ ์ผ์‹œ 2011๋…„ 3์›” 4์ผ(๊ธˆ) 14:00~18:00 ์žฅ์†Œ ๋ฐฉ์†กํšŒ๊ด€ 3์ธต ํšŒ๊ฒฌ์žฅ ์ฃผ์ตœ ํ•œ๊ตญ๋ฐฉ์†กํ•™ํšŒ ํ›„์› KBS ๊ณต์˜๋ฐฉ์†ก๊ณผ ๊ณต๊ณต์„ฑ ์ด๋…์˜ ๊ณผ๊ฑฐ, ํ˜„์žฌ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๋ฏธ๋ž˜ ์ผ์‹œ : 2011 3. 4(๊ธˆ) 14:00~18:00

More information

๋ชฉ ์ฐจ ์š” ์•ฝ 1 ์ œ1๋ถ€ ๊ตญ๊ฐ€๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋น„์ „ โ… . ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš ์ˆ˜๋ฆฝ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ์˜์˜ 25 โ…ก. ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์™€ ๊ณผ์ œ 27 โ…ข. ๊ตญ๊ฐ€๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ๋น„์ „ ๋ฐ ์ •์ฑ…๋ฐฉํ–ฅ 40 ์ œ2๋ถ€ ๊ตญ๊ฐ€์ „๋žต๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์˜ ๊ฐœ๋ฐœ โ… . ์ง€์‹-์ •๋ณด-์ง€๋Šฅํ™” ์‚ฌํšŒ๊ตฌํ˜„์„ ์œ„ํ•œ ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ 49 โ…ก. ๊ฑด๊ฐ•

๋ชฉ ์ฐจ ์š” ์•ฝ 1 ์ œ1๋ถ€ ๊ตญ๊ฐ€๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋น„์ „ โ… . ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš ์ˆ˜๋ฆฝ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ์˜์˜ 25 โ…ก. ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์™€ ๊ณผ์ œ 27 โ…ข. ๊ตญ๊ฐ€๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ๋น„์ „ ๋ฐ ์ •์ฑ…๋ฐฉํ–ฅ 40 ์ œ2๋ถ€ ๊ตญ๊ฐ€์ „๋žต๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์˜ ๊ฐœ๋ฐœ โ… . ์ง€์‹-์ •๋ณด-์ง€๋Šฅํ™” ์‚ฌํšŒ๊ตฌํ˜„์„ ์œ„ํ•œ ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ 49 โ…ก. ๊ฑด๊ฐ• ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์˜ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš 2003. 5 ์žฌ์ •๊ฒฝ์ œ๋ถ€ ๊ต์œก์ธ์ ์ž์›๋ถ€ ํ†ต์ผ๋ถ€ ์™ธ๊ตํ†ต์ƒ๋ถ€ ๊ตญ ๋ฐฉ ๋ถ€ ๊ณผ ํ•™ ๊ธฐ ์ˆ  ๋ถ€ ๋ฌธ ํ™” ๊ด€ ๊ด‘ ๋ถ€ ๋† ๋ฆผ ๋ถ€ ์‚ฐ์—…์ž์›๋ถ€ ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๋ถ€ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€ ํ™˜๊ฒฝ๋ถ€ ๊ฑด์„ค๊ตํ†ต๋ถ€ ํ•ด์–‘์ˆ˜์‚ฐ๋ถ€ ๊ตญ๋ฌด์กฐ์ •์‹ค ๊ธฐํš์˜ˆ์‚ฐ์ฒ˜ ๋ชฉ ์ฐจ ์š” ์•ฝ 1 ์ œ1๋ถ€ ๊ตญ๊ฐ€๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋น„์ „ โ… . ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš ์ˆ˜๋ฆฝ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ์˜์˜ 25 โ…ก. ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์™€ ๊ณผ์ œ 27 โ…ข.

More information

18(๊ฒฝ๊ธฐ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ ์ง„ํฅ์›).hwp

18(๊ฒฝ๊ธฐ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ ์ง„ํฅ์›).hwp (์žฌ)๊ฒฝ๊ธฐ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ ์ง„ํฅ์› โ… . ์ผ ๋ฐ˜ ํ˜„ ํ™ฉ ์„ค๋ฆฝ๊ทผ๊ฑฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ ์ง„ํฅ์›์„ค๋ฆฝ๋ฐ์ง€์›์กฐ๋ก€(2001.3.5.์ œ์ •,2005.9.26๊ฐœ์ •) ์„ค๋ฆฝ๋ชฉ์  ๊‹ฏ์šฐ์ˆ˜๋ฌธํ™”์‚ฐ์—…์ฒด์˜ ์ง‘์ ํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ณ ์šฉ ์ฐฝ์ถœ๊ณผ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํ™œ์„ฑํ™” ๊‹ฏ๊ณ ํ’ˆ์งˆ ๋ฌธํ™” ์ฝ˜ํ…์ธ  ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ์œ ํ†ตํ™œ์„ฑํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์‚ฐ์—…๊ธฐ๋ฐ˜์กฐ์„ฑ ๊‹ฏ๊ฒฝ๊ธฐ๋„๋ฅผ ์„ธ๊ณ„์†์˜ ๋””์ง€ํ„ธ๋ฌธํ™” ์ฝ˜๋ด์ธ  ์‚ฐ์—…์˜ ์ค‘์‹ฌ์ง€๋กœ ์œก์„ฑ ์ง„ํฅ์› ๊ฐœ์š” ๊‹ฏ์„ค ๋ฆฝ ์ผ : 2001.

More information

ๆญฏ์กธ์—…๋…ผ๋ฌธ.PDF

ๆญฏ์กธ์—…๋…ผ๋ฌธ.PDF ; ; : (M.Div ) 2000 2 2000 2 I. 1 1. 1 2. 2 II. 3 1. 3 2. 5 3. 8 (1) 8 (2) 11 1) 11 2) 12 3),, 13 4) 14 4. 15 (1) T V 15 1) T V 15 2) T V 17 (2) 18 1) 18 2) 19 (3) 22 (4) 26 I. 1.,,, (communication ),,,?

More information

<49505456B8A65FC5EBC7D15FBBE7B1B3C0B0BAF15FC0FDB0A85FC8BFB0FABAD0BCAE2E687770>

<49505456B8A65FC5EBC7D15FBBE7B1B3C0B0BAF15FC0FDB0A85FC8BFB0FABAD0BCAE2E687770> ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ์ง€์ • 2009-09 IPTV๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์‚ฌ๊ต์œก๋น„ ์ ˆ๊ฐํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” 2009๋…„๋„ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ๋ฐฉ์†ก๋ฐœ์ „๊ธฐ๊ธˆ ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์˜ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ์„œ ๋ณด๊ณ ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž์˜ ๊ฒฌํ•ด์ด๋ฉฐ, ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ์˜ ๊ณต์‹์ž…์žฅ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ๊ฐ€ ์ง€์›ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ IPTV๋ฅผ ํ†ต ํ•œ ์‚ฌ๊ต์œก๋น„ ์ ˆ๊ฐ ํšจ๊ณผ๋ถ„์„ ์˜

More information

08........-....

08........-.... 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 7 45 63 43 459 481 144 26 47 1 4 5 4 166 111 22 4 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 51 45 44 38 40 41 45 44 44 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1,707 365 Youth

More information

2013 ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „๊ฒฝํ—˜๋ชจ๋“ˆํ™”์‚ฌ์—…: ICT ์ธ๋ ฅ์–‘์„ฑ 2014 2013 ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „๊ฒฝํ—˜๋ชจ๋“ˆํ™”์‚ฌ์—…: ICT ์ธ๋ ฅ์–‘์„ฑ 2013 ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „๊ฒฝํ—˜๋ชจ๋“ˆํ™”์‚ฌ์—…: ICT ์ธ๋ ฅ์–‘์„ฑ ICT Human Resource Development Policy ์ฃผ๊ด€๋ถ€์ฒ˜ ๋ฏธ๋ž˜์ฐฝ์กฐ๊ณผํ•™๋ถ€ ์—ฐ๊ตฌ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€ ์ •๋ณดํ†ต์‹ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ๊ณ ์ƒ์›, ์ •๋ณดํ†ต์‹ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๊ฐ•ํ•˜์—ฐ, ์ •๋ณดํ†ต์‹ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›

More information

ํ‘œํ˜„์˜ ์ž์œ 

ํ‘œํ˜„์˜ ์ž์œ  49 ์ •๋ณด ์ธ๊ถŒ๊ณผ ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ž…๋ฒ• ๊ณผ์ œ ์žฅ์—ฌ๊ฒฝ* ์˜ค๋ณ‘์ผ* ์ •๋ฏผ๊ฒฝ* 1) ๋ชฉ ์ฐจ I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ 1. ์ •๋ณดํ™” ์ •์ฑ…์˜ ์ฃผ์š” ๋ฌธ์ œ์ ๊ณผ ๊ณผ์ œ 2. ๋Œ€์•ˆ์œผ๋กœ์„œ ์ •๋ณด์ธ๊ถŒ II. ํ‘œํ˜„์˜ ์ž์œ  1. ๊ฐœ๋… 2. ์ž…๋ฒ• ๊ณผ์ œ III. ํ”„๋ผ์ด๋ฒ„์‹œ๊ถŒ 1. ๊ฐœ๋… 2. ์ž…๋ฒ• ๊ณผ์ œ IV. ์ •๋ณด๋ฌธํ™”ํ–ฅ์œ ๊ถŒ 1. ๊ฐœ๋… 2. ์ž…๋ฒ• ๊ณผ์ œ V. ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ๊ถŒ๊ณผ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋ง์ค‘๋ฆฝ์„ฑ 1. ๊ฐœ๋… 2. ์ž…๋ฒ•

More information

<C4C9C0CCBAEDBED6B5E55FC1A634C8A35F32C2F75F303831312E687770>

<C4C9C0CCBAEDBED6B5E55FC1A634C8A35F32C2F75F303831312E687770> Cable Ad 2008๋…„ ์—ฌ๋ฆ„ํ˜ธ Contents ๋ฐœํ–‰์ธ ์œ ์„ธ์ค€ ๋ฐœํ–‰์ผ 2008๋…„ 8์›” 18์ผ ํŽธ์ง‘์œ„์›์žฅ ํ•œ์ƒํ•„ ๊ต์ˆ˜(ํ•œ์–‘๋Œ€) ํŽธ์ง‘์œ„์› ๋ฐ•ํ˜„์ˆ˜ ๊ต์ˆ˜(๋‹จ๊ตญ๋Œ€) ์˜ค์™„๊ทผ ์†Œ์žฅ(LGAd) ์ตœ์Šน๊ฑด ๊ตญ์žฅ(์˜จ๋ฏธ๋””์–ด) ์ตœ์ˆ˜๊ฒฝ ํŒ€์žฅ(CJ๋ฏธ๋””์–ด) ๊ธฐํš์šด์˜ ๊น€์„ ๋ฏธ ํŒ€์žฅ(KCTA) ๊น€๋™ํ˜„ ์‚ฌ์›(KCTA) ํ•œ๊ตญ์ผ€์ด๋ธ”TV๋ฐฉ์†กํ˜‘ํšŒ ์„œ์šธ ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋„๋™ 23-3 ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ๋นŒ๋”ฉ 6์ธต ๊‚•

More information

์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ01-09(์ˆ˜์š”์ž ์ค‘์‹ฌ1).hwp

์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ01-09(์ˆ˜์š”์ž ์ค‘์‹ฌ1).hwp 0 1-9 Cus t omi zed Cont ract Tra in ing Programmes for the Unemp loyed 0 1-9 Cus t omi zed Cont ract Tra in ing Programmes for the Unemp loyed : , 1999. 2,,,,,..,.,,,.,.. 2001 6 1. 2,..,, 2,.,.,. 2.,

More information

โ…ฃ. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ โ…ฃ. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ 1. ๊ตญ์ œSF์˜์ƒ์ถ•์ œ 2010 ๊ณผ์ฒœ๊ตญ์ œSF์˜์ƒ์ถ•์ œ ๋Š” 2010๋…„ 10์›” 28์ผ(๋ชฉ)~11์›” 7์ผ(์ผ)๊นŒ์ง€ 11์ผ๊ฐ„ ๊ฐœ์ตœ๋œ ๊ตญ๋‚ด ์ตœ์ดˆ์˜ SF ์—๋“€ํ…Œ์ธ ๋จผํŠธ(edutainment) ํ–‰์‚ฌ์ด๋‹ค. ์ œ1ํšŒ ํ–‰์‚ฌ์ž„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  KBS, MBC,

โ…ฃ. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ โ…ฃ. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ 1. ๊ตญ์ œSF์˜์ƒ์ถ•์ œ 2010 ๊ณผ์ฒœ๊ตญ์ œSF์˜์ƒ์ถ•์ œ ๋Š” 2010๋…„ 10์›” 28์ผ(๋ชฉ)~11์›” 7์ผ(์ผ)๊นŒ์ง€ 11์ผ๊ฐ„ ๊ฐœ์ตœ๋œ ๊ตญ๋‚ด ์ตœ์ดˆ์˜ SF ์—๋“€ํ…Œ์ธ ๋จผํŠธ(edutainment) ํ–‰์‚ฌ์ด๋‹ค. ์ œ1ํšŒ ํ–‰์‚ฌ์ž„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  KBS, MBC, Gwacheon National Science Museum 2010 Annual Report โ…ฃ ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ 1. ๊ตญ์ œ SF์˜์ƒ์ถ•์ œ... 087 2. ๋ด„์‚ฌ์ด์–ธํ† ๋ฆฌ์—„ ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฐœ... 097 3. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”์ฒดํ—˜ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์šด์˜... 102 4. ์˜จ๋ผ์ธ ์ˆ˜ํ•™๊ฒŒ์ž„๋Œ€ํšŒ... 109 5. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”์ด๋ฒคํŠธ... 112 โ…ฃ. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ โ…ฃ. ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”ํ–‰์‚ฌ 1. ๊ตญ์ œSF์˜์ƒ์ถ•์ œ 2010

More information

9์›”1์ผ์ž.hwp

9์›”1์ผ์ž.hwp ๋™ ํ–ฅ ์ œ 24 ๊ถŒ 16ํ˜ธ ํ†ต๊ถŒ 538ํ˜ธ ๋ฏธ๊ตญ ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ๋ฐฉ์†ก OTT ์„œ๋น„์Šค ํ˜„ํ™ฉ 2) ์ด ๊ธฐ ํ›ˆ * 1. ๊ฐœ ์š” OTT(over-the-top) ์„œ๋น„์Šค๋Š” ๋ฏธ๊ตญ์—์„œ ์œ ๋ฃŒ๋ฐฉ์†ก ํ•ด์ง€์˜ ์ฃผ์š” ์›์ธ์œผ๋กœ ์ธ์‹์ด ๋˜ ๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ฐ€์žฅ ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ ์„œ๋น„์Šค๋กœ๋Š” ๋„ทํ”Œ๋ฆญ์Šค๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ OTT ์„œ๋น„์Šค ์ธ ๋„ทํ”Œ๋ฆญ์Šค๊ฐ€ ์˜ํ™”, ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋“ฑ์˜ VoD๋ฅผ ์˜จ๋ผ์ธ์œผ๋กœ ์ œ๊ณตํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ

More information

<3036C1D6BFE4B1B9C7D1B7F9BFCDB9AEC8ADBBEABEF7BDC3C0E5B5BFC7E22E687770>

<3036C1D6BFE4B1B9C7D1B7F9BFCDB9AEC8ADBBEABEF7BDC3C0E5B5BFC7E22E687770> ์ฃผ์š”๊ตญ ํ•œ๋ฅ˜์™€ ๋ฌธํ™”์‚ฐ์—…์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ํ•œ๊ตญ์˜ ๋ฌธํ™” ์ฝ˜ํ…์ธ ๋Š” ๋ฐฉ์†ก ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋ฐ ์Œ์•…์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์ค‘๊ตญ, ์ผ๋ณธ ์ง€์—ญ์—์„œ ํฐ ์ธ๊ธฐ๋ฅผ ์–ป๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Ÿฌํ•œ ้Ÿ“ ๆต ํ˜„์ƒ์€ ์ด์ œ ํƒœ๊ตญ, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๋“ฑ ๋™๋‚จ์•„์ง€์—ญ ์„ ๋„˜์–ด์„œ ์ค‘๋‚จ๋ฏธ์ง€์—ญ๊ณผ CIS์ง€์—ญ์—๊นŒ์ง€ ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌธํ™” ์ฝ˜ํ…์ธ ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ „๋‹ฌ๋œ ํ•œ๊ตญ์˜ ๋ชจ์Šต์€, 2002 ํ•œ์ผ ์›”๋“œ์ปต์—์„œ์˜ ์—ญ๋™์ ์ธ ์ด๋ฏธ์ง€์™€ IT์‚ฐ์—…์„ ํ†ต

More information

๋””์ง€ํ„ธ ์˜ค๋””์˜ค ๋ฐฉ์†ก ์—ฐ๊ตฌ.PDF

๋””์ง€ํ„ธ ์˜ค๋””์˜ค ๋ฐฉ์†ก ์—ฐ๊ตฌ.PDF I. 1997 8 DAB, 2 KBS 98 DAB. 2000 4, 2000 Eureka - 147 2001 3 KBS 2001 3 DAB DAB.,, ( ),,,,, DAB. DAB. DAB 2003. 3. 2001, 2002 2 2002 3. 2001. DAB, DAB,. II. DAB 1. Eureka- 147 DAB 86 EC 88, 91 92 94 DAB.

More information

๋ฏธ๋””์–ด์Šคํฌ์ธ  2.0 ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ์ˆ˜์šฉํ–‰ํƒœ ๋ณ€ํ™” 1. ๋ฏธ๋””์–ด2.0ํ™˜๊ฒฝ๊ณผ ๋ฏธ๋””์–ด์Šคํฌ์ธ 2.0 ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์Šคํฌ์ธ ์‹œ์žฅ์€ ํฌ๊ฒŒ 1์ฐจ, 2์ฐจ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„๋œ๋‹ค. 1์ฐจ ์‹œ์žฅ์€ ์šด๋™์„  ์ˆ˜(๊ฒฝ๊ธฐ์ธ) ์‹œ์žฅ, ๊ด€๋žŒ๊ฐ ์‹œ์žฅ, ์ž์›๋ด‰์‚ฌ ์‹œ์žฅ, ์šฉํ’ˆ ๋ฐ ์žฅ๋น„/์„ค๋น„ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„๋˜ ๋ฉฐ, 2์ฐจ ์‹œ์žฅ์€

๋ฏธ๋””์–ด์Šคํฌ์ธ  2.0 ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ์ˆ˜์šฉํ–‰ํƒœ ๋ณ€ํ™” 1. ๋ฏธ๋””์–ด2.0ํ™˜๊ฒฝ๊ณผ ๋ฏธ๋””์–ด์Šคํฌ์ธ 2.0 ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์Šคํฌ์ธ ์‹œ์žฅ์€ ํฌ๊ฒŒ 1์ฐจ, 2์ฐจ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„๋œ๋‹ค. 1์ฐจ ์‹œ์žฅ์€ ์šด๋™์„  ์ˆ˜(๊ฒฝ๊ธฐ์ธ) ์‹œ์žฅ, ๊ด€๋žŒ๊ฐ ์‹œ์žฅ, ์ž์›๋ด‰์‚ฌ ์‹œ์žฅ, ์šฉํ’ˆ ๋ฐ ์žฅ๋น„/์„ค๋น„ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„๋˜ ๋ฉฐ, 2์ฐจ ์‹œ์žฅ์€ ์œตํ•ฉ ๋ฏธ๋””์–ด ์‹œ๋Œ€ ์Šคํฌ์ธ  ์‚ฐ์—…๊ณผ ์ง„ํฅ์ •์ฑ… ๋ฏธ๋””์–ด์Šคํฌ์ธ  2.0 ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ์ˆ˜์šฉํ–‰ํƒœ ๋ณ€ํ™” ์†กํ•ด๋ฃก (์„ฑ๊ท ๊ด€๋Œ€ํ•™๊ต ์‹ ๋ฌธ๋ฐฉ์†กํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๊น€์›์ œ (์œ ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) IPTV ์ „๋ฌธ ์Šคํฌ์ธ ์ฑ„๋„ IPSN์€ 8์›” 14์ผ ์ €๋… ๊น€์—ฐ์•„ ์„ ์ˆ˜์˜ ์•„์ด์Šค์‡ผ ์•„์ด์Šค ์˜ฌ์Šค ํƒ€์ฆˆ 2009 ๋ฅผ ์ƒ์ค‘๊ณ„ํ–ˆ๋‹ค. [๋ฌผ๋ก  ์ง€์ƒํŒŒ SBS๋„ ์ค‘๊ณ„ํ–ˆ๋‹ค.] IPTV ์ตœ์ดˆ๋กœ ๊น€์—ฐ์•„ ์„  ์ˆ˜์˜ ์•„์ด์Šค์‡ผ๋ฅผ ์ƒ์ค‘๊ณ„

More information

data_041222.hwp

data_041222.hwp ์›นํด๋” ์„œ๋ฒ„ ๊ฐ€ ์ž… ์ž 1 ๊ฐ€ ์ž… ์ž 2 ๊ฐ€ ์ž… ์ž n ์„œ๋ฒ„ ์†Œ์œ , ์œ ์ง€๊ด€๋ฆฌ ์šด์˜์ž ์‚ฌ์šฉ๋ฃŒ ์ง€๋ถˆ ํ•˜๋“œ ๊ณต๊ฐ„ ํ• ๋‹น ์ž๋ฃŒ ๋‹ค์šด๋กœ๋“œ ์ž๋ฃŒ ์—…๋กœ๋“œ ๋น„ ๊ฐ€ ์ž… ์ž ID/PSWD ์ž„์‹œ ์ œ๊ณต ๊ฐ€ ์ž… ์ž 1 ๊ฐ€ ์ž… ์ž 2 ๊ฐ€ ์ž… ์ž n ์›นํ•˜๋“œ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๋ชจ๋ธ(์œ ํ˜• II) ์›นํด๋” ์„œ๋ฒ„ ๊ณต์œ ํด๋” ์„œ๋ฒ„ ์†Œ์œ , ์œ ์ง€๊ด€๋ฆฌ ์šด์˜์ž (C) ์ง์ ‘ ์šด์˜ ์ œํœด ๋“ฑ ์†Œํ•‘๋ชฐ ์ž ๋ฃŒ

More information

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜ Post - Internet Marketing Contents. Internet Marketing. Post - Internet Marketing Trend. Post - Internet Marketing. Paradigm. . Internet Marketing Internet Interactive Individual Interesting International

More information

์ฑ…์„์ฝ๊ณ (์š”์•ฝ)1๊ถŒ

์ฑ…์„์ฝ๊ณ (์š”์•ฝ)1๊ถŒ ์ฑ…์„์ฝ๊ณ (์š”์•ฝ)1๊ถŒ ์ •ํ—ˆ( ๅฎš ่™› ) ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋ชฉ์ฐจ 1 ๋œป๋ฐ–์˜ ์Œ์‹์‚ฌ(์Œ์‹์ด์•ผ๊ธฐ) 5 2 ๋ง›์žˆ๋Š” ์ˆ˜๋‹ค 8 3 ๋ณ‘์•ˆ๊ฑธ๋ฆฌ๊ณ  ์‚ฌ๋Š” ๋ฒ•(์‹ ์•ผ ํžˆ๋กœ๋ฏธ) 10 4 ๅคง ้•ท ไปŠ (๋Œ€์žฅ๊ธˆ) 12 5 ์†Œ์„œ๋…ธ(๊ณ ๊ตฌ๋ ค๋ฅผ ์„ธ์šด ์—ฌ์ธ) 14 6 ํ† ์ • ์ด์ง€ํ•จ(์œคํƒœํ˜„์—ญ์‚ฌ์†Œ์„ค) 15 7 ์‚ฐ.์€.์‚ฐ ๋ฌผ. ์€. ๋ฌผ 16 8 ๋งŒํ•ด (ํ•œ์šฉ์šด) ์ฑ„๊ทผ๋‹ด( ่œ ๆ น ่ญš ) 2 18 9 ๋งŒํ•ด (ํ•œ์šฉ์šด) ์ฑ„๊ทผ๋‹ด(

More information

<5BC7F9C8B8C0E5BBF35D20C4C9C0CCBAED545620BDBAC6F7C3F720C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BDC3C3BBC0DA20C1A2B1D9B1C7BFA120B0FCC7D120BFACB1B85FBAC0B9CCBCB12E687770>

<5BC7F9C8B8C0E5BBF35D20C4C9C0CCBAED545620BDBAC6F7C3F720C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BDC3C3BBC0DA20C1A2B1D9B1C7BFA120B0FCC7D120BFACB1B85FBAC0B9CCBCB12E687770> ์ผ€์ด๋ธ” TV ์Šคํฌ์ธ  ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์‹œ์ฒญ์ž ์ ‘๊ทผ๊ถŒ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ : ๊ณต์ ๊ฐœ์ž…๋ชจ๋ธ๊ณผ ์‹œ์žฅ์ž์œ ์ฃผ์˜ ๊ด€์ ์˜ ๋น„๊ต๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ด‰ ๋ฏธ ์„  ์„ฑ๊ท ๊ด€๋Œ€ํ•™๊ต ์‹ ๋ฌธ๋ฐฉ์†กํ•™๊ณผ (bongmisun@naver.com) ์š”์•ฝ ์ผ€์ด๋ธ” TV๋Š” ์ถœ๋ฒ” 10๋…„ ๋งŒ์— ๋‰ด๋ฏธ๋””์–ด ๋ฐฉ์†ก์‚ฐ์—…์— ์žˆ์–ด ๋ˆˆ๋ถ€์‹  ์„ฑ์žฅ์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ „์„ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋ˆ„๋ฆฌ ๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ฃผ์ง€ํ•˜๋‹ค์‹œํ”ผ ๋ฐฉ์†ก๋งค์ถœ์•ก์€ ์ด๋ฏธ ์ง€์ƒํŒŒ๋ฅผ ์•ž์„œ๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์‹œ์ฒญ๋ฅ  ๋˜ํ•œ

More information

ๆญฏJ2000-04.PDF

ๆญฏJ2000-04.PDF - - I. / 1 II. / 3 III. / 14 IV. / 23 I. (openness), (Modulization). (Internet Protocol) (Linux) (open source technology).. - Windows95, 98, (proprietary system). ( ). - (free).,. 1),.,,,. 1). IBM,. IBM

More information

ZWUKXWZGLUBN.hwp

ZWUKXWZGLUBN.hwp ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ Ministry of Education, Science and Technology ๋ณด๋„์ž๋ฃŒ http://www.mke.go.kr http://www.mest.go.kr http://www.mofat.go.kr http://www.mcst.go.kr 10๋…„ 9์›” 16 ์ผ( ๋ชฉ) ์กฐ๊ฐ„๋ถ€ํ„ฐ ๋ณด๋„ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์ž๋ฃŒ๋ฌธ์˜ : ์ง€์‹๊ฒฝ์ œ๋ถ€ ์ง€์‹์„œ๋น„์Šค๊ณผ์žฅ

More information

ๆญฏ200309๊น€์„ฑํ™˜.PDF

ๆญฏ200309๊น€์„ฑํ™˜.PDF 2003 9 : : Harold L Vogel - Merrill Lynch 17, 10 Institutional Investor -,,,, Short Three Thousand -, : : 2003 7 ( : 2001 ) 1/20 1 2 3 4 5 6 7 2/20 1, (Leisure) -, ( ) - (Time not spent at work) (Recreation)

More information

1010_STEPI_Insight_124ํ˜ธ_์ˆ˜์ •๋ณธ_v.10_์ตœ์ข…์ˆ˜์ •2.hwp

1010_STEPI_Insight_124ํ˜ธ_์ˆ˜์ •๋ณธ_v.10_์ตœ์ข…์ˆ˜์ •2.hwp STEPI Insight 2013. 8. 15. ์ œ124ํ˜ธ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ์ „ํ™˜ํ˜•(Paradigm-Shifting) ๊ณผํ•™ ์—ฐ๊ตฌ์™€ ๋…ธ๋ฒจ์ƒ 2013. 8. 15. ์ œ124ํ˜ธ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ์ „ํ™˜ํ˜•(Paradigm-Shifting) ๊ณผํ•™ ์—ฐ๊ตฌ์™€ ๋…ธ๋ฒจ์ƒ ํ™์„ฑ์šฑ, ์ด๋‘๊ฐ‘ ๋ชฉ ์ฐจ < ์š” ์•ฝ > 2 โ… . ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ํšจ๊ณผ 5 โ…ก. ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ์ „ํ™˜ํ˜• ๊ณผํ•™ ์—ฐ๊ตฌ 7 โ…ข. ์ตœ๊ทผ 30๋…„ ๋…ธ๋ฒจ

More information

ํ•ด์™ธ ์ฃผ์š”๊ตญ๊ฐ€ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์œ ๋Ÿฝ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ์ง‘์ค‘ํ•ด๋ถ€ ์ „์ฒด DC ์‹œ์žฅ ์œ ๋Ÿฝ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ, ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€์† ํŽ˜๋‹ฌ ๋ฐŸ๋‹ค! 2003๋…„ 402์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ๋กœ ๋ฏธ๊ตญ์‹œ์žฅ์— ๊ทผ์ ‘ ๊ฐ๊ตญ ์ •๋ถ€ ์ฝ˜ํ…์ธ  ์œก์„ฑ์ •์ฑ… ๋ณธ๊ฒฉํ™” ์ตœ๊ทผ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU)์€ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์ค‘๋ฌธํ™”์˜ ๊ณต์„ธ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์œ ๋Ÿฝ

ํ•ด์™ธ ์ฃผ์š”๊ตญ๊ฐ€ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์œ ๋Ÿฝ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ์ง‘์ค‘ํ•ด๋ถ€ ์ „์ฒด DC ์‹œ์žฅ ์œ ๋Ÿฝ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ, ์„ฑ์žฅ ๊ฐ€์† ํŽ˜๋‹ฌ ๋ฐŸ๋‹ค! 2003๋…„ 402์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ๋กœ ๋ฏธ๊ตญ์‹œ์žฅ์— ๊ทผ์ ‘ ๊ฐ๊ตญ ์ •๋ถ€ ์ฝ˜ํ…์ธ  ์œก์„ฑ์ •์ฑ… ๋ณธ๊ฒฉํ™” ์ตœ๊ทผ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU)์€ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์ค‘๋ฌธํ™”์˜ ๊ณต์„ธ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์œ ๋Ÿฝ ์—ฐ ์ค‘ ๊ธฐ ํš ํ•ด์™ธ ์ฃผ์š”๊ตญ๊ฐ€ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์œ ๋Ÿฝ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ํŒŒ์ด๋ฅผ ํ‚ค์›Œ๋ผ ์—ฐํ‰๊ท  15.2% ์„ฑ์žฅ ๋ชจ๋ฐ”์ผ์ฝ˜ํ…์ธ  ๋น„์ค‘ 37.9%๋กœ ๊ฐ€์žฅ ๋†’์•„ PC๊ฒŒ์ž„ ๋น„๋””์˜ค๊ฒŒ์ž„ ์„ฑ์žฅ์„ธ ๋‘”ํ™” ๋ธŒ๋กœ๋“œ๋ฐด๋“œ ํ™•์‚ฐ ์†๋„ ๊ด€๊ฑด ์„ธ๊ณ„๋Š” ์ง€๊ธˆ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‹œ์žฅ ํ™•๋ณด๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๊ฐ๊ตญ์˜ ๊ฒฝ์Ÿ์ด ์น˜์—ดํ•˜๊ฒŒ ์ „๊ฐœ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์—ญ์‹œ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ ๋ฅผ ์ฐจ์„ธ๋Œ€ ์„ฑ์žฅ๋™๋ ฅ์˜ ํ•œ ๋ถ„์•ผ๋กœ ์„ ์ •ํ•˜๋Š”

More information

<3035C0CEB9AEC1A4C3A5BFACB1B8C3D1BCAD2076362E687770>

<3035C0CEB9AEC1A4C3A5BFACB1B8C3D1BCAD2076362E687770> ๊ฒฝ ์ œ ์ธ ๋ฌธ ์‚ฌ ํšŒ ์—ฐ ๊ตฌ ํšŒ ์ธ๋ฌธ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์ด์„œ 2005-06 ๋ฌธํ™”์‚ฐ์—… ๋ถ„์•ผ์—์„œ์˜ ์ธ๋ฌธํ•™ ํ™œ์šฉํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ™œ์„ฑํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์˜ฅ์„ฑ์ˆ˜(ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ์‹ฌ๊ด‘ํ˜„(ํ•œ๊ตญ์˜ˆ์ˆ ์ข…ํ•ฉํ•™๊ต) ์ด์ƒ๋นˆ(ํ•œ๊ตญ์™ธ๋Œ€) ๋ฌธํฌ๊ฒฝ(๊ณ ๋ ค๋Œ€) ๊ฒฝ์ œ ์ธ๋ฌธ์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌํšŒ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๊ฒฝ์ œ ์ธ๋ฌธ์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌํšŒ 2005๋…„ ์ธ๋ฌธ์ • ์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—… ์˜ ์ผํ™˜์œผ๋กœ ์ˆ˜ํ–‰๋œ ์—ฐ๊ตฌ๊ณผ์ œ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด

More information

๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1 โ…ก. ์šฉ์–ดํ•ด์„ค 13 โ…ข. ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 17 1. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ๋ฐ ํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฑฐ์‹œํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 9 1 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์–‘์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ 19 ๋‚˜. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์ทจ์—… ํ˜„ํ™ฉ 24 ๋‹ค. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ํ˜„ํ™ฉ 27 ๋ผ. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 28

๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1 โ…ก. ์šฉ์–ดํ•ด์„ค 13 โ…ข. ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 17 1. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ๋ฐ ํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฑฐ์‹œํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 9 1 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์–‘์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ 19 ๋‚˜. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์ทจ์—… ํ˜„ํ™ฉ 24 ๋‹ค. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ํ˜„ํ™ฉ 27 ๋ผ. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 28 ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1 โ…ก. ์šฉ์–ดํ•ด์„ค 13 โ…ข. ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 17 1. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ๋ฐ ํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฑฐ์‹œํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 9 1 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์–‘์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ 19 ๋‚˜. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์ทจ์—… ํ˜„ํ™ฉ 24 ๋‹ค. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ํ˜„ํ™ฉ 27 ๋ผ. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 28 2. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ํ™œ์šฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 23 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ๋ฐ ์ฑ„์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 3

More information

CONTENTS Volume.174 2013 09+10 06 ํ…Œ๋งˆ ์ฆ๊ฒจ์ฐพ๊ธฐ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ํ˜„์ฃผ์†Œ ์ง„์ผ๋ณดํ•˜๋Š” ๊ณต๊ฐœ ๊ธฐ์ˆ , ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ์ƒˆ ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ์—ด๋‹ค 12 ํ…Œ๋งˆ ํ™œ๋™ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ํ˜„ํ™ฉ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ, ํ•˜๋‘ก ํ’ˆ๊ณ  ๋ณ‘๋ ฌ์ฒ˜๋ฆฌ ๊ฐ€์†ํ™” 16 ํ…Œ๋งˆ ๋”ํ•˜๊ธฐ ๊ตญ๋‚ด ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ์‚ฐ ํ•™ ์—ฐ ๊ด€

CONTENTS Volume.174 2013 09+10 06 ํ…Œ๋งˆ ์ฆ๊ฒจ์ฐพ๊ธฐ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ํ˜„์ฃผ์†Œ ์ง„์ผ๋ณดํ•˜๋Š” ๊ณต๊ฐœ ๊ธฐ์ˆ , ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ์ƒˆ ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ์—ด๋‹ค 12 ํ…Œ๋งˆ ํ™œ๋™ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ํ˜„ํ™ฉ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ, ํ•˜๋‘ก ํ’ˆ๊ณ  ๋ณ‘๋ ฌ์ฒ˜๋ฆฌ ๊ฐ€์†ํ™” 16 ํ…Œ๋งˆ ๋”ํ•˜๊ธฐ ๊ตญ๋‚ด ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ์‚ฐ ํ•™ ์—ฐ ๊ด€ ๋ฐฉ์†ก ํ†ต์‹  ์ „ํŒŒ KOREA COMMUNICATIONS AGENCY MAGAZINE 2013 VOL.174 09+10 CONTENTS Volume.174 2013 09+10 06 ํ…Œ๋งˆ ์ฆ๊ฒจ์ฐพ๊ธฐ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ํ˜„์ฃผ์†Œ ์ง„์ผ๋ณดํ•˜๋Š” ๊ณต๊ฐœ ๊ธฐ์ˆ , ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ์ƒˆ ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ์—ด๋‹ค 12 ํ…Œ๋งˆ ํ™œ๋™ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ํ˜„ํ™ฉ ๋น…๋ฐ์ดํ„ฐ, ํ•˜๋‘ก ํ’ˆ๊ณ  ๋ณ‘๋ ฌ์ฒ˜๋ฆฌ ๊ฐ€์†ํ™” 16 ํ…Œ๋งˆ ๋”ํ•˜๊ธฐ ๊ตญ๋‚ด

More information

<B9CCC3DFC8A6B5B5BCADB0FC20445644C0DAB7E120B8F1B7CF2832303135B3E22036BFF9292E786C7378>

<B9CCC3DFC8A6B5B5BCADB0FC20445644C0DAB7E120B8F1B7CF2832303135B3E22036BFF9292E786C7378> ์ˆœ๋ฒˆ ์ฒญ๊ตฌ๊ธฐํ˜ธ ์„œ ๋ช… ์ €์ž‘์ž ๋ฐœํ–‰๋…„ 1 VC 001.3-์•„69-1 (SBS ์ง€์‹๋‚˜๋ˆ” ์ฝ˜์„œํŠธ) ์•„์ด๋Ÿฌ๋ธŒ[ ไบบ ]. [1-4] SBS ํ”„๋กœ๋•์…˜ [ํŽธ] 2012 2 VC 001.3-์•„69-2 (SBS ์ง€์‹๋‚˜๋ˆ” ์ฝ˜์„œํŠธ) ์•„์ด๋Ÿฌ๋ธŒ[ ไบบ ]. [1-4] SBS ํ”„๋กœ๋•์…˜ [ํŽธ] 2012 3 VC 001.3-์•„69-3 (SBS ์ง€์‹๋‚˜๋ˆ” ์ฝ˜์„œํŠธ) ์•„์ด๋Ÿฌ๋ธŒ[ ไบบ ]. [1-4]

More information

CONTENTS ํ‘œ์ง€ ์„ค๋ช… ์ž๊ธฐ๋งŒ์˜ ๋…ํŠนํ•œ ๋‚จ์„ฑ์  ์นด๋ฆฌ์Šค ๋งˆ๋ฅผ ๋‚ด๋ฉดํ™”์‹œํ‚จ ๋ฐฐ์šฐ ์ตœ๋ฏผ์ˆ˜. ๊ทธ๊ฐ€ SBS ์ฃผ๋ง๊ทน์žฅ ํƒœ์–‘์˜ ๋‚จ ์ชฝ ์„ ํ†ตํ•ด 2๋…„์—ฌ ๋งŒ์— ๋ธŒ๋ผ์šด ๊ด€์— ๋ณต๊ท€ํ–ˆ๋‹ค. ์„  ๊ตต์€ ์„œ์‚ฌ์˜ ์ค‘์‹ฌ ์ธ๋ฌผ์ด ๋˜์–ด ๋Œ์•„์˜จ ๊ทธ๊ฐ€ ๋ฒŒ์จ๋ถ€ํ„ฐ ํ™”์ œ์˜ ์ค‘์‹ฌ์ธ๋ฌผ๋กœ ๋–  ์˜ฌ๋ž๋‹ค. ์‚ฌ์ง„ ์„œ์ฐฝ์‹ H

CONTENTS ํ‘œ์ง€ ์„ค๋ช… ์ž๊ธฐ๋งŒ์˜ ๋…ํŠนํ•œ ๋‚จ์„ฑ์  ์นด๋ฆฌ์Šค ๋งˆ๋ฅผ ๋‚ด๋ฉดํ™”์‹œํ‚จ ๋ฐฐ์šฐ ์ตœ๋ฏผ์ˆ˜. ๊ทธ๊ฐ€ SBS ์ฃผ๋ง๊ทน์žฅ ํƒœ์–‘์˜ ๋‚จ ์ชฝ ์„ ํ†ตํ•ด 2๋…„์—ฌ ๋งŒ์— ๋ธŒ๋ผ์šด ๊ด€์— ๋ณต๊ท€ํ–ˆ๋‹ค. ์„  ๊ตต์€ ์„œ์‚ฌ์˜ ์ค‘์‹ฌ ์ธ๋ฌผ์ด ๋˜์–ด ๋Œ์•„์˜จ ๊ทธ๊ฐ€ ๋ฒŒ์จ๋ถ€ํ„ฐ ํ™”์ œ์˜ ์ค‘์‹ฌ์ธ๋ฌผ๋กœ ๋–  ์˜ฌ๋ž๋‹ค. ์‚ฌ์ง„ ์„œ์ฐฝ์‹ H 2003 September 09 ์ฃผ๋ง๊ทน์žฅ ํƒœ์–‘์˜ ๋‚จ์ชฝ ์•„์นจ์—ฐ์†๊ทน ์ด๋ธŒ์˜ ํ™”์› ์ปค๋ฒ„์Šคํ† ๋ฆฌ ํƒœ์–‘์˜ ๋‚จ์ชฝ ์˜ ์ตœ๋ฏผ์ˆ˜ SBS TV ์ถ”์„ํŠน์ง‘ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํƒํ—˜ ํ•ด๊ฒฐ! ๋ˆ์ด ๋ณด์ธ๋‹ค CONTENTS ํ‘œ์ง€ ์„ค๋ช… ์ž๊ธฐ๋งŒ์˜ ๋…ํŠนํ•œ ๋‚จ์„ฑ์  ์นด๋ฆฌ์Šค ๋งˆ๋ฅผ ๋‚ด๋ฉดํ™”์‹œํ‚จ ๋ฐฐ์šฐ ์ตœ๋ฏผ์ˆ˜. ๊ทธ๊ฐ€ SBS ์ฃผ๋ง๊ทน์žฅ ํƒœ์–‘์˜ ๋‚จ ์ชฝ ์„ ํ†ตํ•ด 2๋…„์—ฌ ๋งŒ์— ๋ธŒ๋ผ์šด ๊ด€์— ๋ณต๊ท€ํ–ˆ๋‹ค. ์„  ๊ตต์€ ์„œ์‚ฌ์˜

More information

ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ต์œกํ•™ํšŒ/์ „๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต์–‘๊ต์œกํ˜‘์˜ํšŒ/ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ธฐ์ดˆ๊ต์œก์› ์ฃผ์ตœ 2015 ์ถ”๊ณ„์ „๊ตญํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ฃผ์ œ ๊ต์–‘๊ต์œก์˜ : ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ์™€ ์ „๋ง ์ผ์‹œ : 2015๋…„ 11์›” 20์ผ(๊ธˆ) 14:00~19:00, 21์ผ(ํ† ) 09:00~17:00 ์žฅ์†Œ : ๊ฒฝ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต 1๊ณตํ•™๊ด€(๊ณต๊ณผ๋Œ€ํ•™ 6์ธต

ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ต์œกํ•™ํšŒ/์ „๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต์–‘๊ต์œกํ˜‘์˜ํšŒ/ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ธฐ์ดˆ๊ต์œก์› ์ฃผ์ตœ 2015 ์ถ”๊ณ„์ „๊ตญํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ฃผ์ œ ๊ต์–‘๊ต์œก์˜ : ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ์™€ ์ „๋ง ์ผ์‹œ : 2015๋…„ 11์›” 20์ผ(๊ธˆ) 14:00~19:00, 21์ผ(ํ† ) 09:00~17:00 ์žฅ์†Œ : ๊ฒฝ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต 1๊ณตํ•™๊ด€(๊ณต๊ณผ๋Œ€ํ•™ 6์ธต 2015ํ•™๋…„๋„ ์ถ”๊ณ„์ „๊ตญํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ต์œกํ•™ํšŒ/์ „๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต์–‘๊ต์œกํ˜‘์˜ํšŒ/ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ธฐ์ดˆ๊ต์œก์› ์ถ”๊ณ„์ „๊ตญํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ์ž๋ฃŒ์ง‘ ์ฃผ์ œ : ๊ต์–‘๊ต์œก์˜ ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ์™€ ์ „๋ง 2015๋…„ 11์›” 20์ผ(๊ธˆ) ~ 21์ผ(ํ† ) ๊ฒฝ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต 1๊ณตํ•™๊ด€(๊ณต๊ณผ๋Œ€ํ•™ 6์ธต, 7์ธต) ์ฃผ์ตœ : ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ต์œกํ•™ํšŒ / ์ „๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต์–‘๊ต์œกํ˜‘์˜ํšŒ / ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ธฐ์ดˆ๊ต์œก์› ์ฃผ๊ด€ : ๊ฒฝ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์–‘๊ธฐ์ดˆ๊ต์œก์› ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ต์œกํ•™ํšŒ/์ „๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต์–‘๊ต์œกํ˜‘์˜ํšŒ/ํ•œ๊ตญ๊ต์–‘๊ธฐ์ดˆ๊ต์œก์›

More information

kdi ์—ฐ์ค‘๊ธฐํš ํ™๋ฆ‰์„ ๋– ๋‚˜๋ฉฐ ์ฒญ๋Ÿ‰๋ฆฌ์˜ ์œ ๋ž˜ 06 kdi special ๊ณต ๊ฐ special 1 ์ดํ€ผ๋ฆฌ๋ธŒ๋ฆฌ์—„์— ๋Œ€ํ•œ ์ƒ๋… 16 special 2 ํ•ดํ›„, ์•„์ด์™€ ์–ด๋ฅธ์ด ๋งŒ๋‚˜๋Š” ์ˆœ๊ฐ„ 20 special 3 Living Library of KDI(LLK) 24 special

kdi ์—ฐ์ค‘๊ธฐํš ํ™๋ฆ‰์„ ๋– ๋‚˜๋ฉฐ ์ฒญ๋Ÿ‰๋ฆฌ์˜ ์œ ๋ž˜ 06 kdi special ๊ณต ๊ฐ special 1 ์ดํ€ผ๋ฆฌ๋ธŒ๋ฆฌ์—„์— ๋Œ€ํ•œ ์ƒ๋… 16 special 2 ํ•ดํ›„, ์•„์ด์™€ ์–ด๋ฅธ์ด ๋งŒ๋‚˜๋Š” ์ˆœ๊ฐ„ 20 special 3 Living Library of KDI(LLK) 24 special ๊ณต๊ฐ ํ•œ ๊ฒน ๊ฐ€๋ƒ˜ํ”ˆ ํ”ผ๋ถ€๋กœ ์„ธ์ƒ๊ณผ ๋ถ„๋ฆฌ๋œ ์ฑ„, ์ €ํŽธ์˜ ๊ณต๊ฐ„ ๋”ฐ์œ„ ๋„์ €ํžˆ ๊ฑด๋„ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค ์• ์จ ์™ธ๋ฉดํ•˜๊ณ ๋Š”, ไป–ไบบ์€, ๆทฑๆทต, ํ”ผ๋ฆฌ์–ด๋“œ ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜, ์ดํ•ดํ•  ์ˆ˜ ์—†์–ด๋„ ์‚ถ์€ ๋•Œ๋ก  ๊ธฐ์ ์ธ ๊ฒƒ, ๊นŒ๋‹ญ ๋ชจ๋ฅผ ์–ด๋Š ํ•œ ์ˆœ๊ฐ„, ํž˜๊ฒน๊ฒŒ๋„ ์™ธ๋กœ์›Œ ๋ฑ‰์–ด๋‚ธ ํ•œ ์กฐ๊ฐ ์ž‘์€ ์ธ์‚ฌ๋Š” ์ˆซ๊ธฐ ์—†์–ด ๊ผญ๊ผญ ์ˆจ์€ ๋งˆ์Œ๋“ค ๊ธฐํ•„์ฝ” ๋ถˆ๋Ÿฌ๋‚ด, ๋‚จ๋ฃจํ•˜๊ฒŒ ํš์ •๋œ ํ”ผ๋ถ€์˜ ๊ตฌ๋ถ„ ๋”ฐ์œ„ ํ›Œ์ฉ ๋›ฐ์–ด๋„˜์–ด ํ•จ๊ป˜ ๋Š๋ผ๊ณ , ๋‚˜๋ˆ„๋ฉฐ,

More information

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770>

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770> ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด ์„ฑ ํƒœ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ ๊น€ ์ˆ˜ ์•„ (์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์กฐ๊ฒฝํ•™ ์„์‚ฌ) ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๊ตญํ† ์— ๋งค์žฅ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฒœ์—ฐ์ž์›์€ ๋ฌผ๋ก  ์ถ•์ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ถ€์กฑ์œผ ๋กœ ์ธํ•˜์—ฌ ๊ทผ๋กœ์ž์˜ ๊ทผ๋ฉด๊ณผ ์„ฑ์‹ค์„ ํ†ตํ•œ ๋…ธ๋™์ง‘์•ฝ์  ์••์ถ• ์„ฑ์žฅ์„ ์ถ”์ง„ํ•œ ์—ญ์‚ฌ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด๋‹ค ๋ฐœ์ „๋œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ฒญ์‚ฌ์ง„์˜ ์‹คํ˜„์„ ์œ„ํ•ด์„œ ๊ตญ๋ฏผ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์‰ฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์ผํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ ์ž๋™์ฐจ

More information

<32303132B3E220C0CCBDB4C6E4C0CCC6DB2DB9E8B0E6C8AD28C3D6C1BEBCF6C1A4BABB29303631382E687770>

<32303132B3E220C0CCBDB4C6E4C0CCC6DB2DB9E8B0E6C8AD28C3D6C1BEBCF6C1A4BABB29303631382E687770> KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY EVALUATION AND PLANNING ISSUE PAPER 2012-07 ์ด๊ธธ์šฐ, ๊น€ํ™๋ฒ”, ์žฅ์ธํ˜ธ ๊ธฐ์ˆ ์ฐฝ์—…๊ธฐ์—…์˜ ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ๋ฐฐ๊ฒฝํ™” โ… . ์ž‘์„ฑ๋ฐฐ๊ฒฝ 3 โ…ก. ์‹ ๊ธฐ์ˆ  ์‚ฌ์—…ํ™” ๋ฐ ๊ธฐ์—… ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ์ถ”์ง„์‹คํƒœ 5 โ…ข. ์ฃผ์š”๊ตญ ๊ธฐ์ˆ ์ฐฝ์—…๊ธฐ์—…์˜ M&A ๋™ํ–ฅ 14 โ…ฃ. ๊ธฐ์ˆ ์ฐฝ์—…๊ธฐ์—…์˜

More information

์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” 2014๋…„๋„ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ๋ฐœ์ „๊ธฐ๊ธˆ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹  ์œตํ•ฉ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์˜ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ์„œ ๋ณด๊ณ ์„œ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž์˜ ๊ฒฌํ•ด ์ด๋ฉฐ,๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ์˜ ๊ณต์‹์ž…์žฅ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” 2014๋…„๋„ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ๋ฐœ์ „๊ธฐ๊ธˆ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹  ์œตํ•ฉ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์˜ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ์„œ ๋ณด๊ณ ์„œ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž์˜ ๊ฒฌํ•ด ์ด๋ฉฐ,๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ์˜ ๊ณต์‹์ž…์žฅ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐฉํ†ต์œตํ•ฉ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ KCC-2014-30 ์ง€์—ญ ์ค‘์†Œ๋ฐฉ์†ก์‚ฌ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ์ œ๊ณ ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋ฐฉ์†ก๊ด‘๊ณ  ์ง€์› ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ (A study on broadcasting advertisement policy for enhancing competitiveness of local small size terrestrial broadcasters) 2014. 12 ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ : (์‚ฌ) ๋ฏธ๋””์–ด๋ฏธ๋ž˜์—ฐ๊ตฌ์†Œ

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1A4BAB8C5EBBDC5C1F8C8EFC7F9C8B8BFF8B0ED5FBDBAB8B6C6AEBDC3B4EBBAF22E727466>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1A4BAB8C5EBBDC5C1F8C8EFC7F9C8B8BFF8B0ED5FBDBAB8B6C6AEBDC3B4EBBAF22E727466> ์Šค๋งˆํŠธTV ์‹œ๋Œ€์˜ ๋น…๋ฑ…๊ณผ ๋ฏธ๋””์–ด ์ƒํƒœ๊ณ„ ์†ก ๋ฏผ ์ • KT ๊ฒฝ์ œ๊ฒฝ์˜์—ฐ๊ตฌ์†Œ, mzsong@kt.com 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง ์Šค๋งˆํŠธTV๋ž€ ์Šค๋งˆํŠธํฐ ์šด์˜์ฒด์ œ(Operating System)๋ฅผ ํƒ‘์žฌํ•ด ์†Œ๋น„์ž๊ฐ€ ์ธํ„ฐ๋„ท์„ ํ†ตํ•ด ๋‹ค์–‘ํ•œ ์• ํ”Œ๋ฆฌ์ผ€์ด์…˜(Application: ์ดํ›„ ์•ฑ)์„ ๋‹ค์šด๋กœ๋“œ ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ํ•˜๋Š” ์‹ ๊ฐœ๋…์˜ TV์ด๋ฉฐ, ์Šค๋งˆํŠธํฐ์ด ์ด‰๋ฐœํ•œ ๋˜ ํ•˜๋‚˜์˜ ๋‹จ๋ง ํ˜๋ช…์ด๋‹ค. ์Šค๋งˆํŠธํฐ๊ณผ

More information

Contents I II Project Overview ์ƒํ™ฉ๋ถ„์„ ๋ฐ ์—ฌ๊ฑด์ง„๋‹จ II-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ„์„ II-2 II-3 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๋ถ„์„ ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ผ๋ฐ˜์ธ์‹ ๋ถ„์„ III ์กฐ์ง๋ถ„์„ ๋ฐ ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ III-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ํ™๋ณด ์กฐ์ง ๋ฐ ์˜ˆ์‚ฐ ๋ถ„์„ III

Contents I II Project Overview ์ƒํ™ฉ๋ถ„์„ ๋ฐ ์—ฌ๊ฑด์ง„๋‹จ II-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ„์„ II-2 II-3 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๋ถ„์„ ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ผ๋ฐ˜์ธ์‹ ๋ถ„์„ III ์กฐ์ง๋ถ„์„ ๋ฐ ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ III-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ํ™๋ณด ์กฐ์ง ๋ฐ ์˜ˆ์‚ฐ ๋ถ„์„ III ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์ข…ํ•ฉํ™๋ณด์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ  Proposed by INFOMaster 2011. 08. 10 Contents I II Project Overview ์ƒํ™ฉ๋ถ„์„ ๋ฐ ์—ฌ๊ฑด์ง„๋‹จ II-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ„์„ II-2 II-3 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๋ถ„์„ ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ผ๋ฐ˜์ธ์‹ ๋ถ„์„ III ์กฐ์ง๋ถ„์„ ๋ฐ ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ III-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ํ™๋ณด

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D1B1B9B9AEC8ADC4DCC5D9C3F720C0CFBABBBDC3C0E5C1F8C3E220BBE7B7CAC1B6BBE720BAB8B0EDBCAD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D1B1B9B9AEC8ADC4DCC5D9C3F720C0CFBABBBDC3C0E5C1F8C3E220BBE7B7CAC1B6BBE720BAB8B0EDBCAD2E646F63> ์ผ๋ณธ์‹œ์žฅ์ง„์ถœ์„ ์œ„ํ•œ ์‚ฌ๋ก€ ์กฐ์‚ฌ Chap1 ์ฒœ๊ตญ์˜ ๊ณ„๋‹จ ๋Œ€์žฅ๊ธˆ(์ผ๋ณธ๋ช… : ์žฅ๊ธˆ์ด์˜ ๋งน์„ธ) Chap2 ์›๋”ํ’€ ๋ฐ์ด์ฆˆ ๋งˆ๋ฆฌ์ด์•ผ๊ธฐ(์ผ๋ณธ๋ช…: ๋งˆ๋ฆฌ์™€ ์žˆ๋˜ ์—ฌ๋ฆ„) ๋ผ์ฆˆ๋ฒ ๋ฆฌํƒ€์ž„์ฆˆ(์ผ๋ณธ๋ช… : ๋งˆ์Šˆ๋งˆ๋กœ ํ†ต์‹ ) Chap3 ๋‚ด ์—ฌ์ž์นœ๊ตฌ๋ฅผ ์†Œ๊ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค Chap4 ๋ผ๊ทธ๋‚˜๋กœํฌ ์˜จ๋ผ์ธ Chap5 ์„ธ๋ธ(์ผ๋ณธ๋ช… : SE7EN) K 1 Content ๋ชฉ์ฐจ Chap1 ํ…”๋ ˆ๋น„์ ผ ๋“œ๋ผ๋งˆ ์ฒœ๊ตญ์˜ ๊ณ„๋‹จ

More information

<C6EDC1FD2D20C1F6C1A420323030382D30372E687770>

<C6EDC1FD2D20C1F6C1A420323030382D30372E687770> ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ์ง€์ • 2008-07 ๊ตญ๋‚ด ๊ฑฐ์ฃผ ์™ธ๊ตญ์ธ์˜ ๋ฐฉ์†ก์ ‘๊ทผ๊ถŒ ํ–ฅ์ƒ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ -IPTV ๊ตญ๋‚ด ๋ฌธํ™” ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์˜์–ด์ž๋ง‰ ์ œ๊ณต ๋ฐฉ์•ˆ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” 2008๋…„ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ง€์›์‚ฌ์—…์˜ ์—ฐ๊ตฌ ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ์„œ ๋ณด๊ณ ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž์˜ ๊ฒฌํ•ด์ด๋ฉฐ, ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ์˜ ๊ณต์‹ ์ž…์žฅ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ๊ฐ€

More information

1์›”16์ผ์ž.hwp

1์›”16์ผ์ž.hwp ์ œ 24 ๊ถŒ 1ํ˜ธ ํ†ต๊ถŒ 523ํ˜ธ ์Šค๋งˆํŠธํ™”๋กœ ์ธํ•œ ๋ฐฉ์†ก์‚ฐ์—…์˜ ๋ณ€ํ™”์™€ ๊ธฐ์กด ์‚ฌ์—…์ž๋“ค์˜ ๋Œ€์‘์ „๋žต 9) ํ•œ ์€ ์˜ * 1. ๊ฐœ ์š” ์ตœ๊ทผ์˜ ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „๊ณผ ๋ฐฉ์†ก์„ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ํ™˜๊ฒฝ์˜ ๋ณ€ํ™”๋Š” ๋ฐฉ์†ก์˜ ๋ณธ์งˆ์ ์ธ ์†์„ฑ์„ ๋ณ€ํ™”์‹œ ํ‚ค๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋งค์Šค๋ฏธ๋””์–ด, ์ผ๋ฐฉํ–ฅ, ์‚ฌ์—…์ž ์ค‘์‹ฌ์ด์—ˆ๋˜ ๊ธฐ์กด ๋ฐฉ์†ก์ด ์ธํ„ฐ๋„ท, ๋ชจ๋ฐ”์ผ๊ณผ ๊ฒฐ ํ•ฉํ•จ์œผ๋กœ์จ ๊ฐœ์ธ ๋ฏธ๋””์–ด, ์Œ๋ฐฉํ–ฅ, ์‹œ์ฒญ์ž ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์ง„ํ™”ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ

More information

์ด์ œ๋Š” ์“ธ๋ชจ์—†๋Š” ์งˆ๋ฌธ๋“ค 1. ์Šค๋งˆํŠธํฐ ์—ด๊ธฐ๊ฐ€ ๊ณผ์—ฐ ๊ณ„์†๋ ๊นŒ? 2. ์–ธ์ œ ์Šค๋งˆํŠธํฐ์ด ์ผ๋ฐ˜ ํœด๋Œ€ํฐ์„ ์•ž์ง€๋ฅผ๊นŒ? (2010๋…„ 10%, 2012๋…„ 33% ์˜ˆ์ƒ) 3. ์‚ผ์„ฑ์˜ ์Šค๋งˆํŠธํฐ OS ๋ฐ”๋‹ค๋Š” ๊ณผ์—ฐ ์„ฑ๊ณตํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์„๊นŒ? ์ง€๊ธˆ๋ถ€ํ„ฐ ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ๊ด€์‹ฌ ๊ฐ€์ ธ์•ผ ํ•  ์งˆ๋ฌธ๋“ค 1. ์Šค๋งˆํŠธํฐ์€

์ด์ œ๋Š” ์“ธ๋ชจ์—†๋Š” ์งˆ๋ฌธ๋“ค 1. ์Šค๋งˆํŠธํฐ ์—ด๊ธฐ๊ฐ€ ๊ณผ์—ฐ ๊ณ„์†๋ ๊นŒ? 2. ์–ธ์ œ ์Šค๋งˆํŠธํฐ์ด ์ผ๋ฐ˜ ํœด๋Œ€ํฐ์„ ์•ž์ง€๋ฅผ๊นŒ? (2010๋…„ 10%, 2012๋…„ 33% ์˜ˆ์ƒ) 3. ์‚ผ์„ฑ์˜ ์Šค๋งˆํŠธํฐ OS ๋ฐ”๋‹ค๋Š” ๊ณผ์—ฐ ์„ฑ๊ณตํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์„๊นŒ? ์ง€๊ธˆ๋ถ€ํ„ฐ ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ๊ด€์‹ฌ ๊ฐ€์ ธ์•ผ ํ•  ์งˆ๋ฌธ๋“ค 1. ์Šค๋งˆํŠธํฐ์€ Enterprise Mobility ๊ฒฝ์˜ํ˜์‹  ์Šค๋งˆํŠธํฐ, ์›น2.0 ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์†Œ์…œ๋ผ์ดํ”„์˜ ์ „๋žต์  ํ™œ์šฉ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ Enterpise2.0 Blog : www.kslee.info 1 ์ด๊ฒฝ์ƒ ๋ชจ๋ฐ”์ผ์ƒ์‚ฐ์„ฑ์ถ”์ง„๋‹จ ๋‹จ์žฅ/๊ฒฝ์˜๊ณตํ•™๋ฐ•์‚ฌ ์ด์ œ๋Š” ์“ธ๋ชจ์—†๋Š” ์งˆ๋ฌธ๋“ค 1. ์Šค๋งˆํŠธํฐ ์—ด๊ธฐ๊ฐ€ ๊ณผ์—ฐ ๊ณ„์†๋ ๊นŒ? 2. ์–ธ์ œ ์Šค๋งˆํŠธํฐ์ด ์ผ๋ฐ˜ ํœด๋Œ€ํฐ์„ ์•ž์ง€๋ฅผ๊นŒ? (2010๋…„ 10%, 2012๋…„ 33%

More information

๋ถ„์„๊ฒฐ๊ณผ Special Edition ๋…น์ƒ‰๊ฑด๋ฌผ์˜ ๊ฐ€์น˜์‚ฐ์ • ๋ฐ ํƒ„์†Œ๋ฐฐ์ถœ ํ‰๊ฐ€ ์ด์Šˆ ์„œ ๋ฏผ๊ฐ„๋ถ„์•ผ์˜ ์ ๊ทน์ ์ธ ์ฐธ์—ฌ ๋ฐฉ์•ˆ์˜ ๋งˆ๋ จ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค. ๋˜ํ•œ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์˜ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฒ€์ฆ์— ๋Œ€ ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๊ฐ€ ๋ฏธํกํ•œ ์‹ค์ •์ด๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด, ๋ฏธ๊ตญ, ์˜๊ตญ, ํ˜ธ์ฃผ ๋“ฑ์€ ๋ฏผ๊ฐ„ ์ฃผ๋„๋กœ ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•๋ฌผ

๋ถ„์„๊ฒฐ๊ณผ Special Edition ๋…น์ƒ‰๊ฑด๋ฌผ์˜ ๊ฐ€์น˜์‚ฐ์ • ๋ฐ ํƒ„์†Œ๋ฐฐ์ถœ ํ‰๊ฐ€ ์ด์Šˆ ์„œ ๋ฏผ๊ฐ„๋ถ„์•ผ์˜ ์ ๊ทน์ ์ธ ์ฐธ์—ฌ ๋ฐฉ์•ˆ์˜ ๋งˆ๋ จ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค. ๋˜ํ•œ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์˜ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฒ€์ฆ์— ๋Œ€ ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๊ฐ€ ๋ฏธํกํ•œ ์‹ค์ •์ด๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด, ๋ฏธ๊ตญ, ์˜๊ตญ, ํ˜ธ์ฃผ ๋“ฑ์€ ๋ฏผ๊ฐ„ ์ฃผ๋„๋กœ ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•๋ฌผ ๊ธฐํšํŠน์ง‘โ…ก 1 ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ํ‰๊ฐ€๊ธฐ๋ฐ˜ ์—๋„ˆ์ง€ํšจ์œจ๋“ฑ๊ธ‰์ธ์ฆ ๊ฑด์ถ•๋ฌผ ๊ฐ€์น˜์‚ฐ์ •์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ํ‰๊ฐ€๊ธฐ๋ฐ˜ ์—๋„ˆ์ง€ํšจ์œจ๋“ฑ๊ธ‰์ธ์ฆ ๊ฑด์ถ•๋ฌผ ๊ฐ€์น˜์‚ฐ์ •์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ * ์œ  ์˜ ์ค€ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ํ•œ๊ตญ๊ฐ์ •์› ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์„ผํ„ฐ ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์—ฐ๊ตฌ๋‹จ ์‹  ์„ฑ ์€ ์—ฐ๊ตฌ์› ํ•œ๊ตญ๊ฐ์ •์› ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์„ผํ„ฐ ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์—ฐ๊ตฌ๋‹จ ๋ฐ• ์•„ ๋ฆ„ ์—ฐ๊ตฌ์› ํ•œ๊ตญ๊ฐ์ •์› ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์„ผํ„ฐ ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์—ฐ๊ตฌ๋‹จ ์œค ์ข… ๋ˆ ๋ถ€์žฅ ํ•œ๊ตญ๊ฐ์ •์› ๋…น์ƒ‰๊ฑด์ถ•์„ผํ„ฐ

More information

์•„๋ฐ”ํƒ€ ์บ๋ฆญํ„ฐ ํŒจ์…˜์˜ ์ปฌ ๋Ÿฌ๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต ํ˜•์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ (pp. 74-88) - ๊น€์˜์‹ ์ž„๋ฏธ๋ผ Contents ๋…ผ๋ฌธ์š”์•ฝ Abstract 1. ์„œ๋ก  n ๋ณธ๋ก  1. ์›น์˜ ๋ฐœ๋‹ฌ๊ณผ์•„๋ฐ”ํƒ€์˜ ๊ฐœ๋… ๋ฐํ™œ์šฉํ˜„ํ™ฉ 2. ์‹ค์ œ์™€์‚ฌ์ด๋ฒ„์ƒ์˜ ์•„๋ฐ”ํƒ€ ํŒจ์…˜ ํŠธ๋žœ๋“œ ๊ฒฝํ–ฅ 3. ์ƒ‰์ฑ„์˜ ์—ฐ์ƒ, ์ƒ์ง•

์•„๋ฐ”ํƒ€ ์บ๋ฆญํ„ฐ ํŒจ์…˜์˜ ์ปฌ ๋Ÿฌ๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต ํ˜•์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ (pp. 74-88) - ๊น€์˜์‹ ์ž„๋ฏธ๋ผ Contents ๋…ผ๋ฌธ์š”์•ฝ Abstract 1. ์„œ๋ก  n ๋ณธ๋ก  1. ์›น์˜ ๋ฐœ๋‹ฌ๊ณผ์•„๋ฐ”ํƒ€์˜ ๊ฐœ๋… ๋ฐํ™œ์šฉํ˜„ํ™ฉ 2. ์‹ค์ œ์™€์‚ฌ์ด๋ฒ„์ƒ์˜ ์•„๋ฐ”ํƒ€ ํŒจ์…˜ ํŠธ๋žœ๋“œ ๊ฒฝํ–ฅ 3. ์ƒ‰์ฑ„์˜ ์—ฐ์ƒ, ์ƒ์ง• ์•„๋ฐ”ํƒ€ ์บ๋ฆญํ„ฐ ํŒจ์…˜์˜ ์ปฌ๋Ÿฌ๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต ํ˜•์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ A Research Study on Colormarketing Strategy Formation of Abatar Character Fashion ๊น€์˜์‹, ์ž„๋ฏธ๋ผ ๊ฒฝ๋„ ๋Œ€ํ•™ ์•„๋ฐ”ํƒ€ ์บ๋ฆญํ„ฐ ํŒจ์…˜์˜ ์ปฌ ๋Ÿฌ๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต ํ˜•์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ (pp. 74-88) - ๊น€์˜์‹ ์ž„๋ฏธ๋ผ Contents ๋…ผ๋ฌธ์š”์•ฝ Abstract

More information

์ œ 9 ๋„๋Š” 6์ œ์–ดํ•ญ๋ชฉ์˜ ์„ธํŒ…๋ชฉํ‘œ์˜ ๋ณด๊ธฐ๊ฐ€ ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ ˆ์ด๋” ์ฑ ํŠธ(radar chart). ์ œ 10 ๋„๋Š” ์ œ 6 ๋„์˜ ํ•จ์ˆ˜๋ธ”๋Ÿญ(1C)์—์„œ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๊ฐ์ข… ๊ฐœ์„ฑํ™” ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณด๊ธฐ๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ํ…Œ์ด๋ธ”. ์ œ 11a ๋„ ์ œ 11c ๋„๊นŒ์ง€๋Š” ๊ฐ์ข… ์กฐ๊ฑด์— ๋”ฐ๋ผ ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ๊ฐœ์„ฑํ™”ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณ€ํ™”์˜

์ œ 9 ๋„๋Š” 6์ œ์–ดํ•ญ๋ชฉ์˜ ์„ธํŒ…๋ชฉํ‘œ์˜ ๋ณด๊ธฐ๊ฐ€ ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ ˆ์ด๋” ์ฑ ํŠธ(radar chart). ์ œ 10 ๋„๋Š” ์ œ 6 ๋„์˜ ํ•จ์ˆ˜๋ธ”๋Ÿญ(1C)์—์„œ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๊ฐ์ข… ๊ฐœ์„ฑํ™” ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณด๊ธฐ๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ํ…Œ์ด๋ธ”. ์ œ 11a ๋„ ์ œ 11c ๋„๊นŒ์ง€๋Š” ๊ฐ์ข… ์กฐ๊ฑด์— ๋”ฐ๋ผ ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ๊ฐœ์„ฑํ™”ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณ€ํ™”์˜ (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(B1) (51) Int. Cl. 5 B66B 1/18 (45) ๊ณต๊ณ ์ผ์ž 1993๋…„09์›”28์ผ (11) ๊ณต๊ณ ๋ฒˆํ˜ธ ํŠน1993-0009339 (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ ํŠน1989-0002580 (65) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ ํŠน1989-0014358 (22) ์ถœ์›์ผ์ž 1989๋…„03์›”02์ผ (43) ๊ณต๊ฐœ์ผ์ž 1989๋…„10์›”23์ผ (30) ์šฐ์„ ๊ถŒ์ฃผ์žฅ

More information

<B4DCC7E0BABBB5B5BCADB8F1B7CF2833B4DC295F3137355F3232385F3131B3E233BFF96F6B2E687770>

<B4DCC7E0BABBB5B5BCADB8F1B7CF2833B4DC295F3137355F3232385F3131B3E233BFF96F6B2E687770> ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜๋ถ์Šค์˜ ์ฑ…์ด ๋‹น์‹ ์˜ ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ์—ฐ๊ตฌ๋ฅผ ๋„์™€๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค ์ €์ž๊ฐ€ ๋˜๋ฉด 10๊ฐ€์ง€๊ฐ€ ๋‹ฌ๋ผ์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. CRMํŒ€ ๋ฐ•์ง€์˜ ํŒ€์žฅ(02-3700-1290, jypark@ eeel.net)์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์€ ์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธ์„ธ๋ณด๊ณ ์™€ ์ •์‚ฐ 6๊ฐœ์›”๋งˆ๋‹ค ์ •์‚ฐํ•˜์—ฌ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ, ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์— ๋ณด๊ณ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธ์„ธ๋ณด๊ณ ์„œ ํ™•์ธ ํ›„ ํ•œ ๋‹ฌ ์•ˆ์— ์ธ์„ธ๊ฐ€ ์†ก๊ธˆ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ™๋ณด ํ™๋ณด ๋ถ€์ˆ˜๋ฅผ ๋ณ„๋„ ์ œ์ž‘ํ•˜์—ฌ

More information

<C0FAC0DBB1C7B4DCC3BCBFACC7D5C8B85F3230313020BFACC2F7BAB8B0EDBCAD5FB8E9C1F62CB3BBC1F62E687770>

<C0FAC0DBB1C7B4DCC3BCBFACC7D5C8B85F3230313020BFACC2F7BAB8B0EDBCAD5FB8E9C1F62CB3BBC1F62E687770> 2010 Annual Report on Copyright Protection ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์ž‘๋…„์— ์ด์–ด 2๋…„ ์—ฐ์†์œผ๋กœ ๋ฏธ๊ตญ์˜ ์ง€์ ์žฌ์‚ฐ๊ถŒ ๊ฐ์‹œ๋Œ€์ƒ ๊ตญ์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚ฌ์œผ๋ฉฐ, ์ด์ „๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ๊ฐ•ํ™”๋œ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ๊ฐœ์ •๊ณผ ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณด ํ˜ธ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตญ๋ฏผ๋“ค์˜ ์˜์‹์ˆ˜์ค€ ํ–ฅ์ƒ์œผ๋กœ ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ์ „๋ง์ด ๋” ์šฑ ๋ฐ์•„์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ ์ •๋ถ€์™€ ํ•œ๊ตญ์ €์ž‘๊ถŒ๋‹จ์ฒด์—ฐํ•ฉํšŒ ํšŒ์›๋‹จ์ฒด๋“ค, ๊ทธ๋ฆฌ ๊ณ 

More information

. SBC Verizon Competition Overview SBC Verizon AT&T MCI < 1> SBC Verizon SBC Verizon AT&T SBC AT&T SBC 13 MCI 356, 13, 12 13 51 Cingular Wireless 60%

. SBC Verizon Competition Overview SBC Verizon AT&T MCI < 1> SBC Verizon SBC Verizon AT&T SBC AT&T SBC 13 MCI 356, 13, 12 13 51 Cingular Wireless 60% SBC Verizon IPTV. SBC Verizon. SBC IPTV. Verizon IPTV 2005 12 MindBranch Asia Pacific Co. Ltd . SBC Verizon Competition Overview SBC Verizon AT&T MCI < 1> SBC Verizon SBC Verizon AT&T SBC AT&T SBC 13 MCI

More information

..........1~47

..........1~47 ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 03-05 2003๋…„๋„ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ํ•ด์™ธ์‹œ์žฅ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ ๊ฒŒ์ž„ํŽธ Korea IT Industry Promotion Agency ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํ•œ๊ตญ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์ง„ํฅ์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ 2003๋…„ ๋””์ง€ํ„ธ์ฝ˜ํ…์ธ  ์‚ฐ์—… ํ•ด์™ธ์‹œ์žฅ์กฐ์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌ : ๊ฒŒ์ž„ํŽธ ์˜ ์ตœ์ข… ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณผ์ œ์ˆ˜ํ–‰์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ : (์ฃผ)๋ฒ ํƒ€๋ฆฌ์„œ์น˜์•ค์ปจ์„คํŒ… ๊ณผ์ œ๊ฐ์ˆ˜์œ„์› : ์œ  ๋ช…(ํ•œ๊ตญ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์ง„ํฅ์›์„ ์ž„)

More information

์ด ์žฅ ๊น€ ๋™ ์—ฐ...?,?. 30......,,.....,..

์ด ์žฅ ๊น€ ๋™ ์—ฐ...?,?. 30......,,.....,.. www.iajou.ac.kr www.iajou.ac.kr ์•„์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต 2016ํ•™๋…„๋„ ํ•ฉ๊ฒฉ์ˆ˜๊ธฐ์ง‘ 443-749 206 _ 102 031 219 2021, 3981, 2023~2026 031 213 5174 _ 101 031 219 2209, 1927~30, 2027, 2325, 3986, 3368 031 213 5174 www.iajou.ac.kr Ajou ์ œ

More information

<C7D1B1B9C4DCC5D9C3F7C1F8C8EFBFF82D3230313420C4DCC5D9C3F7BBEABEF7B9E9BCAD5FB3BBC1F6303830372E687770>

<C7D1B1B9C4DCC5D9C3F7C1F8C8EFBFF82D3230313420C4DCC5D9C3F7BBEABEF7B9E9BCAD5FB3BBC1F6303830372E687770> ํ‘œ 3-2-6 ๋ฌธํ™”์‚ฐ์—… ํ˜„์žฅ ์ˆ˜์š” ์ง€์› ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ ๊ณผ์ œ ์ง€์› ํ˜„ํ™ฉ 2014๋…„ ๋ฌธํ™”์‚ฐ์—… ํ˜„์žฅ ์ˆ˜์š” ์ง€์› ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ ๊ณผ์ œ(์‹ ๊ทœ) ๋ถ„์•ผ ๊ณผ์ œ๋ช… ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ ๊ณต์—ฐ ์ „์‹œ ์œต๋ณตํ•ฉ ๊ฒŒ์ž„ ๋ณต์›๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅ ์•„ํ‹ฐ์ŠคํŠธ์˜ ๊ฐ€์ƒ ๊ณต์—ฐ์„ ์œ„ํ•œ ์‹ค์‚ฌ์ดฌ์˜ ์ˆ˜์ค€์˜ ๋””์ง€ํ„ธ ์•กํ„ฐ ๋ฐ ํ™€๋กœ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์˜์ƒ์ฝ˜ํ…์ธ  ์ œ์ž‘ ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฌด๋Œ€์ „์šฉ ๋ถ„์‚ฐ์ œ์–ด ์˜คํ† ๋ฉ”์ด์…˜ ์‹œ์Šคํ…œ ๋ฐ ๋ฌด๋Œ€์žฅ์น˜ ๊ฐœ๋ฐœ ์ธํ„ฐ๋ž™ํ‹ฐ๋ธŒ ๊ณต์—ฐ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๊ณ ๋„ํ™”๋ฅผ

More information

<C1B6BBE7BFACB1B85F323031322D30385F5BC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2D3133303131365D2DBCDBC4A1BFF5B9DABBE72DBCF6C1A4BABB2E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B85F323031322D30385F5BC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2D3133303131365D2DBCDBC4A1BFF5B9DABBE72DBCF6C1A4BABB2E687770> ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์ฐฝ์กฐ๊ฒฝ์ œ(Creative Economy)์˜ ํ•ต์‹ฌ์€ ์ฐฝ์˜์„ฑ(Creativity)์„ ์ง€๋‹Œ ์ธ์žฌ์˜ ๋ฐœ๊ตด ๊ณผ ์–‘์„ฑ์ผ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ์˜ ๋„์‹œ๊ฒฝ์ œํ•™์ž Richard Florida๋Š” ์ฐฝ์˜์  ์ธ์žฌ๋ฅผ ๊ฒฝ์ œํ•™ ์˜ ๊ด€์ ์—์„œ ์ฐฝ์˜์  ๊ณ„์ธต(Creative Class)์œผ๋กœ ๊ทœ์ •ํ•˜๊ณ , ๋…ธ๋™์ธ๊ตฌ ์ค‘์—์„œ ์ฐฝ์˜์  ๊ณ„์ธต์˜ ๋น„์ค‘์ด ๋†’์„์ˆ˜๋ก ์ง€์—ญ ๋ฐ ๊ตญ๊ฐ€์˜ ์ฐฝ์˜์  ์—ญ๋Ÿ‰์ด ์ œ๊ณ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ 

More information

๋” ๋†’์ด, ๋” ๋ฉ€๋ฆฌ ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค! ์‚ถ์˜ ์งˆ์„ ๋†’์ด๋Š” ๋ฐฉ์†ก, ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๋‚ด๋‹ค๋ณด๋Š” ๋ฐฉ์†ก - ๋†’์ด ๋‚˜๋Š” ์ƒˆ๊ฐ€ ๋” ๋ฉ€๋ฆฌ ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. 21์„ธ๊ธฐ ์ฒจ๋‹จ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด ๋ฐฉ์†ก์„ ์„ ๋„ํ•ด ๋‚˜๊ฐ€๋Š” SBS๋Š” ์ธ๊ฐ„์ค‘์‹ฌ์˜ ๋ฐฉ์†ก์œผ๋กœ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฐฉ์†ก๋ฌธํ™”๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ๊ฐ์€ ๋ฌผ๋ก , ํˆฌ๋ช…ํ•˜๊ณ  ํšจ์œจ์ ์ธ ๊ฒฝ์˜์„ ํ†ตํ•ด ๋ฐœ์ƒํ•œ ์ˆ˜์ต์˜

๋” ๋†’์ด, ๋” ๋ฉ€๋ฆฌ ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค! ์‚ถ์˜ ์งˆ์„ ๋†’์ด๋Š” ๋ฐฉ์†ก, ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๋‚ด๋‹ค๋ณด๋Š” ๋ฐฉ์†ก - ๋†’์ด ๋‚˜๋Š” ์ƒˆ๊ฐ€ ๋” ๋ฉ€๋ฆฌ ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. 21์„ธ๊ธฐ ์ฒจ๋‹จ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด ๋ฐฉ์†ก์„ ์„ ๋„ํ•ด ๋‚˜๊ฐ€๋Š” SBS๋Š” ์ธ๊ฐ„์ค‘์‹ฌ์˜ ๋ฐฉ์†ก์œผ๋กœ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฐฉ์†ก๋ฌธํ™”๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ๊ฐ์€ ๋ฌผ๋ก , ํˆฌ๋ช…ํ•˜๊ณ  ํšจ์œจ์ ์ธ ๊ฒฝ์˜์„ ํ†ตํ•ด ๋ฐœ์ƒํ•œ ์ˆ˜์ต์˜ 2003 January 01 SBS 2003 ๋Œ€๊ธฐํš ์ปค๋ฒ„ ์Šคํ† ๋ฆฌ ์•ผ์ธ์‹œ๋Œ€ ์˜ ๊น€์˜์ฒ  ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ โ…  ํŠน๋ณ„๊ธฐํš ํƒœ์–‘ ์†์œผ๋กœ โ…ก ๋Œ€๊ธฐํš ์˜ฌ ์ธ ์‹ ๋…„ํŠน์ง‘ 21์„ธ๊ธฐ ์žฅ์ˆ˜ ๋น„๋ฒ• ๋” ๋†’์ด, ๋” ๋ฉ€๋ฆฌ ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค! ์‚ถ์˜ ์งˆ์„ ๋†’์ด๋Š” ๋ฐฉ์†ก, ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๋‚ด๋‹ค๋ณด๋Š” ๋ฐฉ์†ก - ๋†’์ด ๋‚˜๋Š” ์ƒˆ๊ฐ€ ๋” ๋ฉ€๋ฆฌ ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. 21์„ธ๊ธฐ ์ฒจ๋‹จ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด ๋ฐฉ์†ก์„ ์„ ๋„ํ•ด ๋‚˜๊ฐ€๋Š” SBS๋Š” ์ธ๊ฐ„์ค‘์‹ฌ์˜ ๋ฐฉ์†ก์œผ๋กœ ์ƒˆ๋กœ์šด

More information

ADU

ADU Regents exam in U.s. HistoRy And government The University of the State of New York Regents HigH school examination ๋ฏธ๊ตญ ์—ญ์‚ฌ ๋ฐ ์ •๋ถ€ KOREAN EDITION U.S. HISTORY AND GOVERNMENT TUESDAY, JUNE 16, 2015 9:15 A.M.

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 CSE NEWSLETTER ๋ถ€์‚ฐ๋Œ€ํ•™๊ต ์ •๋ณด์ปดํ“จํ„ฐ๊ณตํ•™์ „๊ณต ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ 01 03 07 09 12 @ PNU ์—ฌ๋ฆ„ํ˜ธ (ํ†ต๊ถŒ ์ œ15ํ˜ธ) 2016๋…„ 6์›” ์ •์ปด ์†Œ์‹ ์ •์ปดํ–‰์‚ฌ, ํ•™์‚ฌ์ผ์ •, ์ •์ปดํฌ์ปค์Šค(๊ต์ˆ˜, ํ•™์ƒ, ํ•™๊ณผ) ๊ต์ˆ˜ ๋™์ • ์นผ๋Ÿผ (์œ ์˜ํ™˜ ๊ต์ˆ˜) ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ๋ถ€์‚ฐ๋Œ€ํ•™๊ต ์ •๋ณด์ปดํ“จํ„ฐ๊ณตํ•™์ „๊ณต ๋™๋ฌธ ๋™์ • ํ•ด์™ธ IT๊ธฐ์—… ์žฌ์ง ์„ ๋ฐฐ ์ด์•ผ๊ธฐ ์ฃผ์†Œ ๋ถ€์‚ฐ์‹œ ๊ธˆ์ •๊ตฌ ๋ถ€์‚ฐ๋Œ€ํ•™๋กœ 63๋ฒˆ๊ธธ 2

More information

๋…ผ๋‹จ : ์ œ์กฐ์—… ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์‚ฐ์—… ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ๊ฐ•ํ™”๋ฐฉ์•ˆ ์ž…์ง€๋™ํ–ฅ ์ •์ฑ…๋™ํ–ฅ <๊ทธ๋ฆผ 1> ICT์œตํ•ฉ ์‹œ์žฅ ์ „๋ง 1.2 2.0 3.8 681 1,237 365 2010๋…„ 2015๋…„ 2020๋…„ <์„ธ๊ณ„ ICT์œตํ•ฉ ์‹œ์žฅ(์กฐ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)> 2010๋…„ 2015๋…„ 2020๋…„ <๊ตญ๋‚ด ICT

๋…ผ๋‹จ : ์ œ์กฐ์—… ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์‚ฐ์—… ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ๊ฐ•ํ™”๋ฐฉ์•ˆ ์ž…์ง€๋™ํ–ฅ ์ •์ฑ…๋™ํ–ฅ <๊ทธ๋ฆผ 1> ICT์œตํ•ฉ ์‹œ์žฅ ์ „๋ง 1.2 2.0 3.8 681 1,237 365 2010๋…„ 2015๋…„ 2020๋…„ <์„ธ๊ณ„ ICT์œตํ•ฉ ์‹œ์žฅ(์กฐ ๋‹ฌ๋Ÿฌ)> 2010๋…„ 2015๋…„ 2020๋…„ <๊ตญ๋‚ด ICT ์‚ฐ์—…์ž…์ง€ Vol.61 ICT์œตํ•ฉ์„ ํ†ตํ•œ ์ œ์กฐ์—…์˜ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์ •๋ณดํ†ต์‹ ์‚ฐ์—…์ง„ํฅ์› ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์› ๊น€ ๋ฏผ ์ˆ˜ 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 2. ๊ตญ๋‚ด์™ธ ICT์œตํ•ฉ๋™ํ–ฅ 3. ICT์œตํ•ฉ์„ ํ†ตํ•œ ๊ตญ๋‚ด ์ œ์กฐ์—…์˜ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ํ™” ์‚ฌ๋ก€ 4. ๋งบ์Œ๋ง 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์œตํ•ฉ(convergence)์ด ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ํ™”๋‘๊ฐ€ ๋œ ๊ฒƒ์€ 2002๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๊ตญ๊ฐ€๊ณผํ•™์žฌ๋‹จ(NsF)์˜ ์ธ๊ฐ„์ˆ˜ํ–‰๋Šฅ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์œตํ•ฉ ๊ธฐ์ˆ  ์ „๋žต

More information

<353420B1C7B9CCB6F52DC1F5B0ADC7F6BDC7C0BB20C0CCBFEBC7D120BEC6B5BFB1B3C0B0C7C1B7CEB1D7B7A52E687770>

<353420B1C7B9CCB6F52DC1F5B0ADC7F6BDC7C0BB20C0CCBFEBC7D120BEC6B5BFB1B3C0B0C7C1B7CEB1D7B7A52E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 13, No. 2 pp. 866-871, 2012 http://dx.doi.org/10.5762/kais.2012.13.2.866 ์ฆ๊ฐ•ํ˜„์‹ค์„ ์ด์šฉํ•œ ์•„๋™๊ต์œกํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ชจ๋ธ์ œ์•ˆ ๊ถŒ๋ฏธ๋ž€ 1*, ๊น€์ •์ผ 2 1 ๋‚˜์‚ฌ๋ ›๋Œ€ํ•™๊ต ์•„๋™ํ•™๊ณผ, 2 ํ•œ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต e-๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šคํ•™๊ณผ

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

<B9E6BCDBBFB5BBF3C4DCC5D9C3F7BBEABEF7BDC7C5C2C1B6BBE728352E37C1F8C2A5C3D6C1BE292E687770>

<B9E6BCDBBFB5BBF3C4DCC5D9C3F7BBEABEF7BDC7C5C2C1B6BBE728352E37C1F8C2A5C3D6C1BE292E687770> KOCCA ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 09-47 ๋ฐฉ์†ก์˜์ƒ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ โ…  : ๊ตญ๋‚ด์™ธ ์‚ฐ์—…์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ 2009. 12 ๊ฐ•์ตํฌ ์ด์„ธ์˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๊ตญ๊ณ  ์‚ฌ์—…์œผ๋กœ ์ˆ˜ํ–‰๋œ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž๋“ค์˜ ๊ฒฌํ•ด์ด๋ฉฐ, ๋ณธ์›์˜ ๊ณต์‹์ž…์žฅ๊ณผ๋Š” ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  3 1. ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ฐ ๊ตฌ์„ฑ 3 2. ๋ฐฉ์†ก์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ƒํƒœ๊ณ„์˜ ๋ณ€ํ™”์™€ ์กฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ์˜ ๋ฒ”์œ„

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 Annual 2013 vol.15 th HOW ENGINEERING ANNIVERSARY Annual ํ•˜์šฐ์ธ 2013 vol.15 ํ•˜์šฐ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง๊ณผ ์ž๋งค์‚ฌ ์šฐ์ธ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง์€ ๊ฒฝ๋‚จ, ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ์ข…ํ•ฉ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ์—…๊ณ„์˜ ์„ ๋‘์ฃผ์ž๋กœ์„œ ๊ฑด์„ค๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ‰์„ ์—ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ–‰๋ณตํ•œ ์‚ถ์˜ ๊ณต๊ฐ„ ์ฐฝ์ถœ, ์•ˆ์ „ํ•˜๊ณ  ํŠผํŠผํ•œ ๋„์‹œ๊ธฐ๋ฐ˜์‹œ์„ค์˜ ๊ฑด์„ค์„ ์œ„ํ•ด ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์ธ๋ ฅ๊ณผ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ

More information

NGO _ 2011 NGO _ ๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์˜ ๋Œ€ํ‘œ์  ํ”ผํ•ด ์ง€์—ญ ๋‚จ์•„์‹œ์•„ ์ง€์› ๊ทธ๋ฆฐ์•„์‹œ์•„๊ทธ๋žœํŠธ๋Š” ์•„์‹œ์•„์˜ ํ™˜๊ฒฝ๋ฌธ์ œ ํ•ด๊ฒฐ์„ ์œ„ํ•ด ์•„์‹œ์•„์ง€์—ญ ์˜ NGO๋ฅผ ์ง€์›ํ•˜๋Š” ์‚ฌ์—…์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8๊ฐœ๊ตญ 9๊ฐœ ๋‹จ์ฒด๋ฅผ ์ง€ ์›ํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ, ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ ์ด16๊ฐœ ๋‚˜๋ผ 18๊ฐœ ๋‹จ์ฒด์˜ ๊ต์œก, ์บ ํŽ˜์ธ, ์ง€

NGO _ 2011 NGO _ ๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์˜ ๋Œ€ํ‘œ์  ํ”ผํ•ด ์ง€์—ญ ๋‚จ์•„์‹œ์•„ ์ง€์› ๊ทธ๋ฆฐ์•„์‹œ์•„๊ทธ๋žœํŠธ๋Š” ์•„์‹œ์•„์˜ ํ™˜๊ฒฝ๋ฌธ์ œ ํ•ด๊ฒฐ์„ ์œ„ํ•ด ์•„์‹œ์•„์ง€์—ญ ์˜ NGO๋ฅผ ์ง€์›ํ•˜๋Š” ์‚ฌ์—…์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8๊ฐœ๊ตญ 9๊ฐœ ๋‹จ์ฒด๋ฅผ ์ง€ ์›ํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ, ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ ์ด16๊ฐœ ๋‚˜๋ผ 18๊ฐœ ๋‹จ์ฒด์˜ ๊ต์œก, ์บ ํŽ˜์ธ, ์ง€ Part 2 1 NGO non-governmental organization ์‹œ๋ฏผ๋‹จ์ฒด ํ™œ๋™์ง€์› ํ™˜๊ฒฝ์žฌ๋‹จ์€ ์‹œ๋ฏผ๋‹จ์ฒด๊ฐ€ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์„ฑ์žฅํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ๊ฐ์ข… ํ™œ๋™ NGO ๋ฆฌ์šฐ(Rio)ํšŒ์˜) ๊ฐ€ ์žˆ์€ ์ง€ 30๋…„์ด ๋˜๋Š” ํ•ด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„, ์‹œ๋ฏผ ๋‹จ์ฒด๊ฐ€ ์ค‘์‹ฌ์ด ๋˜์–ด 2012๋…„ 6์›” ๊ฐœ์ตœ๋˜๋Š” ์œ ์—”์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ๋ฐœ์ „ ์ • 1. NGO 2. ํ›„์›์ž 3. ๊ธฐ์—… 4. ์ •๋ถ€ ๋ฐ ์ง€์ž์ฒด

More information

<5BBFACB1B8BAB8B0ED20525220323031342D32375D20B5A5C0CCC5CD20B1E2B9DD20B1B3C0B0C1A4C3A520BAD0BCAE20BFACB1B828A5B229C1F6B9E6B4EBC7D0C0C720B1B3C0B0BDC7C5C220B9D720BCBAB0FA20BAD0BCAE5FB9DABCBAC8A320312E392D2833B1B3292E687770>

<5BBFACB1B8BAB8B0ED20525220323031342D32375D20B5A5C0CCC5CD20B1E2B9DD20B1B3C0B0C1A4C3A520BAD0BCAE20BFACB1B828A5B229C1F6B9E6B4EBC7D0C0C720B1B3C0B0BDC7C5C220B9D720BCBAB0FA20BAD0BCAE5FB9DABCBAC8A320312E392D2833B1B3292E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  RR 2014-27 ๋ฐ์ดํ„ฐ ๊ธฐ๋ฐ˜ ๊ต์œก์ •์ฑ… ๋ถ„์„ ์—ฐ๊ตฌ(โ…ข) : ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ํ•™์˜ ๊ต์œก์‹คํƒœ ๋ฐ ์„ฑ๊ณผ ๋ถ„์„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž _ ๋ฐ• ์„ฑ ํ˜ธ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž _ ๊ฐ• ์˜ ํ˜œ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์ž„ ํ›„ ๋‚จ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์ด ์ • ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์—„ ๋ฌธ ์˜ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๊น€ ๋ณธ ์˜ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์—ฐ๊ตฌ์กฐ์›_๋ฐฑ ์ˆ˜ ํ˜„ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์„œ ์€ ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›)

More information

ยตยตร…ยฅยธร ร†ยฎ1

ยตยตร…ยฅยธร ร†ยฎ1 ISSN 1976-4294 JOURNAL OF DISASTER PREVENTION 2013 56 Vol. 15 No. 3 2013 Vol.15 No.3 www.kodipa.or.kr 04 07 17 28 37 48 56 64 72 83 96 101 Contents 108 119 124 126 129 134 136 171 195 206 220 222 227

More information

2008 ์Œ์šฉ๊ตญ๋ฌธ5์ฐจ

2008 ์Œ์šฉ๊ตญ๋ฌธ5์ฐจ ์„œ์šธ์‹œ ์ค‘๊ตฌ ์ €๋™ 2๊ฐ€ 24-1 ์Œ์šฉ๋นŒ๋”ฉ TEL 02-2262-8114 FAX 02-2277-2385 www.sicc.co.kr S sangyong I nformation & C ommunications C orp. with SICC Contents Vision & Mission ์œ ๋น„์ฟผํ„ฐ์Šค ์„ธ์ƒ์˜ IT์„œ๋น„์Šค ๋ฆฌ๋” The IT Service Leader in

More information

19994 C O N T E N T S 4 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ์ผ์ผ ๋“œ๋ผ๋งˆ ์•ฝ์† ์‚ฌ๋ž‘, ๊ทธ ์ธ์ƒ์— ๋Œ€ํ•œ ํฌ๋ง์–ด๋ฆฐ ์•ฝ์† ์˜์ด๋ฆ„ 6 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ๋“œ๋ผ๋งˆ ์ŠคํŽ˜์…œ ํ† ๋งˆํ†  ๋ฐ๊ณ  ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์„ฑ๊ณต ์‹ ํ™” 8 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ์ฃผ๋ง ๊ทน์žฅ ํŒŒ๋„ ๋ฐ€๋ฌผ์ฒ˜๋Ÿผ, ๋•Œ๋ก  ์ฐ๋ฌผ์ฒ˜๋Ÿผ, ์–ด๋–ค ๊ฐ€์กฑ์˜ ํ๋ฅด๋Š” ์ธ์ƒ

19994 C O N T E N T S 4 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ์ผ์ผ ๋“œ๋ผ๋งˆ ์•ฝ์† ์‚ฌ๋ž‘, ๊ทธ ์ธ์ƒ์— ๋Œ€ํ•œ ํฌ๋ง์–ด๋ฆฐ ์•ฝ์† ์˜์ด๋ฆ„ 6 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ๋“œ๋ผ๋งˆ ์ŠคํŽ˜์…œ ํ† ๋งˆํ†  ๋ฐ๊ณ  ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์„ฑ๊ณต ์‹ ํ™” 8 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ์ฃผ๋ง ๊ทน์žฅ ํŒŒ๋„ ๋ฐ€๋ฌผ์ฒ˜๋Ÿผ, ๋•Œ๋ก  ์ฐ๋ฌผ์ฒ˜๋Ÿผ, ์–ด๋–ค ๊ฐ€์กฑ์˜ ํ๋ฅด๋Š” ์ธ์ƒ 41999 TV Ch 6 / AM 792KHz / POWER FM 107.7MHz / ํ‘œ์ค€ FM103.5 MHz / http:// www.sbs.co.kr 19994 C O N T E N T S 4 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ์ผ์ผ ๋“œ๋ผ๋งˆ ์•ฝ์† ์‚ฌ๋ž‘, ๊ทธ ์ธ์ƒ์— ๋Œ€ํ•œ ํฌ๋ง์–ด๋ฆฐ ์•ฝ์† ์˜์ด๋ฆ„ 6 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ๋“œ๋ผ๋งˆ ์ŠคํŽ˜์…œ ํ† ๋งˆํ†  ๋ฐ๊ณ  ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์„ฑ๊ณต ์‹ ํ™” 8 ์ƒˆ ๋“œ๋ผ๋งˆ / ์ฃผ๋ง

More information

ๆญฏ๊ฐœ๋ณ„๊ณผ์ œ2001-01.PDF

ๆญฏ๊ฐœ๋ณ„๊ณผ์ œ2001-01.PDF 200 1-1 - ( ) - 2 0 0 1 - ( ) - : ( ) : ( ) ( ) . 1 1. 1 2. 6. 9 1. 9 2. 11 1) 12 2) 13 3) 16 4) 17 3. 19 4. 22 1) 22 2) 24 3) 26 4) 27 5) : 30. 33 1. 33 1) 33 2) 36 3) : 39 2. 4 2 1) 4 3 2) 4 6 3) 50

More information

3. ์šด์˜์ ˆ์ฐจ ์šด์˜์ ˆ์ฐจ ์‹  ์ฒญ ๊ณต ๊ณ  ๋ถ„๊ณผ์‹ฌ์‚ฌ ์ด๊ด„์‹ฌ์‚ฌ ์‹œ ์ƒ ์‹ ์ˆ˜์ƒ์ž‘ ์ „์‹œ ๊ธฐ์—…, ๋‹จ์ฒด, ๊ฐœ์ธ, ์ถ”์ฒœ๊ถŒ์ž 3์›” 25์ผ(๊ธˆ) ๋งˆ๊ฐ ์„œ๋ฅ˜์‹ฌ์‚ฌ ๋ฐ ํ”„๋ฆฌ์  ํ…Œ์ด์…˜ (4์›” ์ฒซ์งธ ์ฃผ) ์ œํ’ˆ ๋ฐ๋ชจ ๋ฐ ํ”„๋ฆฌ์  ํ…Œ์ด์…˜ (4์›” ์…‹์งธ ์ฃผ) 5์›” 11์ผ, 'World IT Show 2011

3. ์šด์˜์ ˆ์ฐจ ์šด์˜์ ˆ์ฐจ ์‹  ์ฒญ ๊ณต ๊ณ  ๋ถ„๊ณผ์‹ฌ์‚ฌ ์ด๊ด„์‹ฌ์‚ฌ ์‹œ ์ƒ ์‹ ์ˆ˜์ƒ์ž‘ ์ „์‹œ ๊ธฐ์—…, ๋‹จ์ฒด, ๊ฐœ์ธ, ์ถ”์ฒœ๊ถŒ์ž 3์›” 25์ผ(๊ธˆ) ๋งˆ๊ฐ ์„œ๋ฅ˜์‹ฌ์‚ฌ ๋ฐ ํ”„๋ฆฌ์  ํ…Œ์ด์…˜ (4์›” ์ฒซ์งธ ์ฃผ) ์ œํ’ˆ ๋ฐ๋ชจ ๋ฐ ํ”„๋ฆฌ์  ํ…Œ์ด์…˜ (4์›” ์…‹์งธ ์ฃผ) 5์›” 11์ผ, 'World IT Show 2011 ์ œ18ํšŒ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด ๊ธฐ์ˆ ๋Œ€์ƒ 1. ๊ฐœ์š” ์ œ์ •์ทจ์ง€ ๋ฏธ๋ž˜ ์‹ ์„ฑ์žฅ๋™๋ ฅ์„ ์ฐฝ์ถœํ•˜๊ณ  ICT๋ถ„์•ผ ๋ฐ ๋””์ง€ํ„ธ ์œตํ•ฉ ์ฒจ๋‹จ๊ธฐ์ˆ ์„ ๋ฐœ๊ตดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ œ์ •๋œ ๋ณธ ์ƒ์€ ๋ฐฉ์†ก ํ†ต์‹  ์‹œ์žฅ ํ™œ์„ฑํ™”์™€ ์„ธ๊ณ„์  ์„ ๋„๊ตญ๊ฐ€ ๊ฑด์„ค์— ํฌ๊ฒŒ ๊ธฐ์—ฌํ•ด ์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์‹ ๋ฌธ๊ณผ ํ•œ๊ตญ์ •๋ณดํ†ต์‹ ์ง„ํฅํ˜‘ํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ 1994๋…„๋ถ€ํ„ฐ ๊ณต๋™ ์ฃผ๊ด€ ํ•ด ์˜จ ์ด ์ƒ์€ ๊ตญ๋‚ด ์ตœ๊ณ  ๊ถŒ์œ„์˜ ์‹œ์ƒ์ œ๋„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ช… ์นญ ์ œ18ํšŒ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ฏธ๋””์–ด๊ธฐ์ˆ ๋Œ€์ƒ

More information

27์†กํ˜„์ง„,์ตœ๋ณด์•„,์ด์žฌ์ต.hwp

27์†กํ˜„์ง„,์ตœ๋ณด์•„,์ด์žฌ์ต.hwp OSMU์ „๋žต์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‚ฐ์—… ๋™ํ–ฅ ๋ฐ ๋ฐœ์ „๋ฐฉ์•ˆ -์˜์ƒ์ฝ˜ํ…์ธ ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- A current research & development study on the OSMU strategy in field of game industry -A special study on the popular visual contents- ์ฃผ์ €์ž: ์†กํ˜„์ง„ (Song Hyun Jin) ์„œ์šธ์‚ฐ์—…๋Œ€ํ•™๊ต

More information

<313233305FC7D1B1B9C1A4BAB8B9FDC7D0C8B82031342D332E687770>

<313233305FC7D1B1B9C1A4BAB8B9FDC7D0C8B82031342D332E687770> ๋ฐฉ์†ก๋ฒ• ์ œ78์กฐ, ์ œ70์กฐ์— ๋Œ€ํ•œ ๋น„ํŒ์  ๊ณ ์ฐฐ A Critical Contemplation on Article 78 and Article 70 of the Broadcasting Act ํ•œ๋ณ‘์˜(Han, Byoung-Young) * ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ์ง€์ƒํŒŒTV๋ฐฉ์†ก์˜ ๋™์‹œ์˜๋ฌด์žฌ์ „์†ก(์ œ78์กฐ ์ œ1ํ•ญ) 1. ์˜์˜ 2. ์˜๋ฌด์žฌ์ „์†ก์ œ์˜ ๋ฌธ์ œ์  3. ์˜๋ฌด์žฌ์ „์†ก์ œ์˜

More information

ยฟยฌยผยผยผร’ยฝร„476.PDF

ยฟยฌยผยผยผร’ยฝร„476.PDF 2009. 2. 1 No.476 2009๋…„ ํ•œ๊ตญ ์‚ฌํšŒ์— ํฌ๋ง์„ ์ œ์‹œํ•˜๋Š” ์—ฐ์„ธ๊ฐ€ ๋˜์ž 2009๋…„ ๊ต์ง์› ์ƒˆํ•ด์ธ์‚ฌ ์—ด๋ ค ์ƒˆ๋กœ์šด ํฌ๋ง์„ ๊ฟˆ๊พธ๊ณ  ๋” ํฐ ๋ฐœ์ „์„ ๋‹ค์งํ•˜๋Š” 2009๋…„ ๊ต์ง์› ์ƒˆํ•ด ์ธ์‚ฌ ๊ฐ€ 1์›” 2์ผ ์˜ค์ „ 10์‹œ ๋ฐฑ์ฃผ๋…„๊ธฐ๋…๊ด€์—์„œ ์—ด๋ ธ๋‹ค. ๋ณธ์‹์ด ์‹œ์ž‘๋˜๊ธฐ ์ „ ๊น€ํ•œ์ค‘ ์ด์žฅ์„ ๋น„๋กฏํ•œ ๋ชจ๋“  ๊ต๋ฌด์œ„์›๋“ค์€ 500์—ฌ ๋ช…์˜ ์ฐธ์„์ž๋“ค๊ณผ ์ผ์ผ์ด ์•…์ˆ˜๋ฅผ ํ•˜๋ฉฐ ์ƒˆํ•ด๋•๋‹ด์„ ๋‚˜๋ˆ„๋Š”

More information

์‚ผ๊ตญํ†ต์ผ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค.indd

์‚ผ๊ตญํ†ต์ผ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค.indd ๋””์ง€ํ„ธ์œตํ•ฉ์—ฐ๊ตฌ์› Whitepaper 2010-01 2010.12.20 ์žฅ์„๊ถŒ๊ต์ˆ˜ ๋””์ง€ํ„ธ์œตํ•ฉ์—ฐ๊ตฌ์›์žฅ ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๊ฒฝ์˜๋Œ€ํ•™ ๊ต์ˆ˜ contents Executive Summary_03 1. ๋””์ง€ํ„ธ์‚ผ๊ตญ์˜ ํ˜•์ƒ๊ณผ ๊ตฌ์กฐ _04 2. ๋””์ง€ํ„ธ์‚ผ๊ตญ์˜ ์„ธ๋ ฅ๋‹คํˆผ ์–‘์ƒ๊ณผ ์˜ํ† ํ™•์žฅ ์ „๋žต _08 3. ์‚ผ๊ตญํ†ต์ผ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค _11 3.1 ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค์˜ ๊ตฌ์„ฑ 3.2 Google ๊ณตํ™”๊ตญ (Republic

More information

AT_GraduateProgram.key

AT_GraduateProgram.key Art & Technology Graduate Program M.A.S (Master of Arts & Science) in Art & Technology Why Art Tech Graduate Program? / + + X Why Sogang? - Art/Design + Technology 4 Art & Technology Who is this for? (

More information

ยนร™ร€รŒยฟร€ ยฐรฆรยฆยฝรƒยดรซ ยฐรบร‡รยฑรขยผรบ รยครƒยฅร€ร‡รยฆยฟร ยดรซร€ร€ร€รผยทยซ---.PDF

ยนร™ร€รŒยฟร€ ยฐรฆรยฆยฝรƒยดรซ ยฐรบร‡รยฑรขยผรบ รยครƒยฅร€ร‡รยฆยฟร ยดรซร€ร€ร€รผยทยซ---.PDF : : www.stepi.re.kr : : S&T Policy Agenda and Options for the BioEconomy ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ๋ฐ”์ด์˜ค ๊ฒฝ์ œ๋Š” ํ™”ํ•™๊ณผ ๋ฌผ๋ฆฌํ•™์ด ์ฃผ์ถ•์ด ๋˜๋Š” Physical Science์˜ ํ•œ๊ณ„๋กœ ์ง€๋ชฉ๋˜ ๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ด๋ฅธ๋ฐ” ์ง€์† ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์˜ ์œ„๊ธฐ ๋ฅผ ๊ทน๋ณตํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋Œ€์•ˆ์ด๋ฉฐ, Life Science์˜ ์ด๋ก ์ , ๊ธฐ์ˆ ์  ๊ธฐ๋ฐ˜ ์œ„์—์„œ ์„ฑ๋ฆฝํ•˜๋Š”

More information

38์ด์„ฑ์‹,์•ˆ์ƒ๋ฝ.hwp

38์ด์„ฑ์‹,์•ˆ์ƒ๋ฝ.hwp ๋™์˜์ƒUCC์˜ ํ™œ์„ฑํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์˜์ƒ๋””์ž์ธ์˜ ๋Œ€์ค‘ํ™” ํ˜„์ƒ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ A Study on Development of Public Relationship of UCC Animation in Social Network ์ฃผ์ €์ž: ์ด์„ฑ์‹ (Lee, Sung Sik) (์ฃผ)ํŽ„์Šจ์•ค์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๊ณต๋™์ €์ž: ์•ˆ์ƒ๋ฝ(An, Sang Lak) ํ•œ๊ตญ์žฌํ™œ๋ณต์ง€๋Œ€ํ•™ ๊ด‘๊ณ ํ™๋ณด๊ณผ ๋…ผ๋ฌธ์š”์•ฝ Abstract

More information

I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฒ•์ , ์ƒ์—…์  ๋ช…์นญ ๋‹น์‚ฌ์˜ ๋ช…์นญ์€ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ์™€์ดํ‹ฐ์—”์ด๋ผ๊ณ  ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์˜๋ฌธ์œผ๋กœ๋Š” YTN์ด๋ผ ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์„ค๋ฆฝ์ผ์ž ๋ฐ ์กด์†๊ธฐ๊ฐ„ ๋‹น์‚ฌ๋Š” ๋ฐฉ์†ก๋ฒ•์— ๊ทผ๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ข…ํ•ฉ๋‰ด์Šคํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ œ์ž‘ ๋ฐ ๊ณต๊ธ‰ ๋“ฑ์„ ์˜์œ„ํ•˜๋Š” ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ 1993๋…„

I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฒ•์ , ์ƒ์—…์  ๋ช…์นญ ๋‹น์‚ฌ์˜ ๋ช…์นญ์€ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ์™€์ดํ‹ฐ์—”์ด๋ผ๊ณ  ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์˜๋ฌธ์œผ๋กœ๋Š” YTN์ด๋ผ ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์„ค๋ฆฝ์ผ์ž ๋ฐ ์กด์†๊ธฐ๊ฐ„ ๋‹น์‚ฌ๋Š” ๋ฐฉ์†ก๋ฒ•์— ๊ทผ๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ข…ํ•ฉ๋‰ด์Šคํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ œ์ž‘ ๋ฐ ๊ณต๊ธ‰ ๋“ฑ์„ ์˜์œ„ํ•˜๋Š” ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ 1993๋…„ ์‚ฌ ์—… ๋ณด ๊ณ  ์„œ (์ œ 19 ๊ธฐ) ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ 2011๋…„ 01์›” 01์ผ 2011๋…„ 12์›” 31์ผ ๋ถ€ํ„ฐ ๊นŒ์ง€ ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ํ•œ๊ตญ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ๊ท€์ค‘ 2012๋…„ 03์›” 27์ผ ํšŒ ์‚ฌ ๋ช… : (์ฃผ)์™€์ดํ‹ฐ์—” ๋Œ€ ํ‘œ ์ด ์‚ฌ : ์‚ฌ์žฅ ๋ฐฐ ์„ ๊ทœ ๋ณธ ์  ์†Œ ์žฌ ์ง€ : ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ค‘๊ตฌ ๋‚จ๋Œ€๋ฌธ๋กœ 5๊ฐ€ 6-1 (์ „ ํ™”)02-398-8000 (ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€) http://www.ytn.co.kr ์ž‘

More information

๋„์„œ๊ด€ ์†Œ์‹ 6ํ˜ธ

๋„์„œ๊ด€ ์†Œ์‹ 6ํ˜ธ 50.....,,,... 21. 20 80. 7.,...,,.,,,.... 6. 50..... W W W : 3 8 4 0 WWW (http://libs.yeungnam.ac.kr),, CD-ROM DB /, Search Engines. ( Top ) 1. WWW. LINNET System, Key.. ( Main ) 2.,, DB. ( ) 3. CD-ROM

More information

Contents 01 ์„œ์šธ ๊ณผํ•™๊ต์œก ์ •์ฑ… [๋ฐ•๋ฌธ์ˆ˜] 1 02 ์™ธ๊ตญ์˜ ๊ณผํ•™๊ต์œก ์‚ฌ๋ก€ ๋น„๊ต [์ •ํ˜ธ๊ทผ] 19 03 ์˜์žฌ๊ต์œก 10๋…„, ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ณผ์ œ [ํ™๋•ํ‘œ] 39 04 ํ•™๊ต๊ธฐํš๊ณผ ๋ฌธ์„œ์ž‘์„ฑ์˜ ์‹ค์ œ [ํ™๋•ํ‘œ] 51 05 ๊ต์œก๋ฒ•๊ทœ์˜ ์ดํ•ด [๊น€์‘๊ธธ] 71 06 ํŠน์ˆ˜๊ต์œก์˜ ์ดํ•ด [๊ถŒํƒํ™˜] 139 07 ์˜ํ™”๋ฅผ ์ด์šฉํ•œ ๊ณผํ•™์ˆ˜์—… [ํ•œ๋ฌธ์ •] 149 08 ํ•™๊ตํ˜„์žฅ์—์„œ์˜ ์ง„๋กœ๊ต์œก [์–‘์šดํƒ]

More information

2์›”1์ผ์ž.hwp

2์›”1์ผ์ž.hwp ์ œ 23 ๊ถŒ 2ํ˜ธ ํ†ต๊ถŒ 501ํ˜ธ Comcast์˜ NBC Universal ์ธ์ˆ˜ ์Šน์ธ ์กฐ๊ฑด์œผ๋กœ ์‚ดํŽด๋ณธ ์˜๋ฏธ 25) ์ด ๊ธฐ ํ›ˆ * 1. ๊ฐœ ์š” 2011๋…„ 1์›” 18์ผ์— ๋ฏธ๊ตญ ์—ฐ๋ฐฉํ†ต์‹ ์œ„์›ํšŒ(Federal Communications Commission, ์ดํ•˜ FCC)์™€ ๋ฒ•๋ฌด๋ถ€(Department of Justice)๋Š” Comcast๊ฐ€ GE๋กœ๋ถ€ํ„ฐ NBC Universal(์ดํ•˜

More information