ๆญฏ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„(1).PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„(1).PDF"

Transcription

1 : ( ) : : (5 ) : :

2 . ( ) ) 2) 3) 4) 5) ) 2) 3) , 3.

3 SUMMA RY. Title Study on the Seismic Design Policies and Criteria ( ). Obje ctive s 1. Analysis of basic principles and approaching methods for seismic design Policies and criteria 2. Contributions to the establishment of systematic seismic design Policies and criteria 3. Contributions to the rapid development of Korean type design criteria. Co nte nts 1. Survey on seismic design Policies and criteria of the following domestic facilities 1) Bridges 2) Buildings 3) Nuclear power plants and related facilities 4) Dams 5) High-speed Rails 2. Analysis of seismic design Policies and criteria of the domestic facilities 3. Survey on seismic design Policies and criteria of other countries 1) Japan 2) Europe 3) U. S. A. 4. Comparison and analysis of seismic design Policies and criteria between domestic and foreign facilities. Co nc lus io ns 1. Identification of differences in seismic design Policies and criteria for different domestic facilities 2. Review of seismic design criteria of Japan, Europe and U. S. A. 3. Analysis of the seismic design Policies and criteria between domestic and foreign facilities

4 iv -

5 , ,, v -

6 vi -

7 Eurocode vii -

8 viii -

9 ix -

10 x -

11 - xi -

12 R , (R) , Cz , TG GA, GV TC xii -

13 kd 1, kd q R Z (Near-Source Factor N ) (Seismic Source Type) Ca Cv xiii -

14 xiv -

15 - xv -

16 cm/ sec ( 5 ) ( ) USNRC Regulatory Guide 1.60 ( ) USNRC Regulatory Guide 1.60 ( ) xvi -

17 1 1. 1,.,., , 20., (JMA V, ), (JMA III, ), (JMA III, ), (JMA V, ), MM IV..,., ,

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), (13) (14) (15) (16) (17) (17). 1) 2) 2 3) 4),,,,

19 20, ,.,.,. 1.3,,,.,, - 3 -

20 .,...,,.,,. (,..,.). Eurocode 8 (Part 1) (Part 2)

21 AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), Uniform Building Code(UBC) (U. S. Nuclear Regulatory Committee, USNRC) Standard Review Plan Regulatory Guide.. 2, 3, 4, 5 6, 7.,

22 - 6 -

23 2,.,. 1972, 1988, 1991, 1992, 1993,,.,,,.,,,, : :, V [ ] - 7 -

24 m 200m,,, ,..,

25 , , (A),, A > A

26 2.3 S I 60m,,,. II III 60m,,,, 9m 12m,

27 . C s = 1.2A S T 2 / 3, A : S : T :, Cs 2.5A. m Cs m. C sm = 1.2A S T 2 / 3 m, Tm : m, Cs m 2.5A. Tm 4.0 m Cs m. C sm = 3A S T 4 / 3 m

28 . (simplified mode spectrum analysis). (multi-mode spectrum analysis) ( ) ( ) 30%. 2 ( ) ( ) 30% R 2.5. R.. R

29 2.5 R R R (bent) ( ) , (cap beam) %

30 . 1., = 1.0 (D B F H E M ), D : B : F : H : EM : (1) 2 2 (N)

31 . N = L H ( m m ), H : (mm). 0.. L : (mm), L L1 L2. (2) , 50%

32 . 33% , 1.,,,,,,

33 : : [ ], [ ], [ ] m m

34 2.7 (A) 1, ( ),, (,,.),, (1) 2.8 S (S) (2)

35 , 60m 1 60m, 9m (3) N ( ) (kg/ cm 2 ) (m/ sec) ,

36 .., 2.11., C = T, T : ( ) (1), (2) (3)., (1), (2) (3) T = h 3 / 4 n ( ) ( 1) T = h 3 / 4 n ( ) (2) T = 0.09 h n B ( ( 1), (2) ) (3)

37 , h n : (m) B : (m) , m m 2 1 2, 6,

38 ( 1m ) D L D L S - D L S D L S - D L W D L W D L S W L. D L E D L S E - D E D E D 10, L 11, S 12, W 13, E

39 ,. (1) (R ) (R) %

40 (2) V = ( A I C S R ) W, V : A : I : C : S : R : W : (3). F x = W x h k x n i = 1 W i h k i V, F x : x W i, W x : i, x h i, h x : i, k V : k. T 1.0 k =

41 1.0 < T 2.0 k = 1.5 T > 2.0 k = 2.0 (4). V x = n i = 0 F i, V x : x F i : i (5)., 5%. (6)

42 M x = n i = 1 F i ( h i - h x ), M x : x F i : i h i, h x : i, x : (7) x = R x e, x : x R x e : : x

43 2.. -,,,,,. -,,,,,,,

44 : : [ ], [ ], , [ ] [ 2 10 ]..[ 9 ( )] : [ ]

45 (safe shutdown earthquake, SSE) (operating basis earthquake, OBE). (SSE),. (OBE),.,. 10 CFR 100, APP. A : [ ].. :,,

46 . ( ).. :.. I, Regulatory Guide 1.61.,... I, I,,,,,,,, : [ ].. (, )

47 . - -,, I,,,. - ( ) -,..,,.,

48 ..., SRSS(Square Root of the Sum of the Squares)., SRSS.. (, ) 3. - : SRSS. - :., SRSS.. SRSS.. I I, I I I I

49 ..,,, -.. I,. 33Hz.. I. I,,,., 5%.., I

50 ..., 20%. 20%. - / - -. I, : [ ].. (2.3.5 )

51 , 10.. (2.3.5 ).. 1/2 2.. (2.3.5 ).. (2.3.5 ).. (2.3.5 ).. I I I, I. I I I

52 .... (2.3.5 ).. I, : [ 2 ]. [ 51 ],.,.,,,

53 . [ 56 ].. [ 61 ] , , : [ 83-5 ] ( ) ,

54 ) 10 CFR Part 100 Appendix A : "Seismic and Geologic Siting Criteria for Nuclear Power Plants" 2) R.G : "Design Response Spectr for Seismic Design of Nuclear Power Plants" 51 3) R.G : "Site Investigations for Foundations of Nuclear Power Plants" 4) R.G : "Laboratory Investigations of Soils for Engineering Analysis and Design of Nuclear Power Plants" 1) IAEA 50-SG-S1 : "Earthquake and Associated 56 Topics in Relation to Nuclear Power Plant Siting" (1), -.,

55 (2),. (SSE) (OBE), 1/2.( CFR 100 Appendix A ) (SSE) 0.2g 0.2g (OBE) 0.1g 0.1g. - (1) (Direct Method) (2) (Substructure Method). (1) (Modal Analysis), (Eigenvalue Analysis) (2) (Response Spectrum Analysis) (3) (Time History Analysis)

56 (4) (Complex Frequency-Response Analysis) (5) (Equivalent Static Analysis) (6) (Direct Amplification Method) ,, 51 : 67 : 83-5 :, : 10 CFR 50, Appendix A : General Design Criteria for Nuclear Power Plant GDC 2- Design Basis for Protection Against Natural Phenomena 10 CFR 50, Appendix S : Earthquake Engineering Criteria for Nuclear Power Plants (01/10/97) 10 CFR 100, Appendix A : Seismic and Geologic Siting for Nuclear Power Plants 10 CFR : Geologic and Seismic Siting Criteria (01/10/97 ) USNRC Regulatory Guide Division 1 : Power Reactors 1.12 : Nuclear Power Plant Instrumention for Earthquakes : Identification and Characterization of Seismic Source and

57 Edtermination of Shutdown Earthauake Ground Motions : Pre-Earthquake Planning and Immediate Nuclear Power Plant Operator Post-Earthquake Actions : Restart of a Nuclear Power Plant Shut Down by a Seismic Event 1.29 : Seismic Desing Classification 1.60 : Design Response Spectra for Seismic Design of Nuclear Power Plants 1.61 : Damping Values for Seismic Design of Nuclear Power Plants 1.92 : Combining Modal Responses and Spatial Components in Seismic Response Analysis : Seismic Qualification of Electric Equipment for Nuclear Power Plants : Development of Floor Design Response Spectra for Seismic Design of Floor-Supported Equipment or Components : Design Guidance for Radioactive Waste Management Systems, Structures, and Components Installed in Light-water-Cooled Nuclear Power Plants Division 4 : Environmental and Siting 4. 7 : General Site suitability Criteria for Nuclear Power Plants USNRC Standard Review Plan Section : Basic Geologic and Seismic Information Section : Vibratory Ground Motion Section : Surface Faulting Section : Seismic Input Section : Seismic System Analysis Section : Seismic Subsystem Analysis Section : Seismic Instrumentation

58 Section : Other Seismic Category I Structures Section : Dynamic Testing and Analysis of Mechanical Systems and Components Section 3.10 : Seismic and Dynamic Qualification of Mechanical and Mechanical and Electrical Equipment ASCE Standard 4-86, a standard for seismic analysis of safery-related nuclear structures ACI 349 : a standard for design of Seismic (Safety) Category I concrete building structrues AISC Specification :a standard for design of Seismic (Safety) Category I steel building Structures (ANSI N690) ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section, Civision 2 IEEE 344 : Guide for Seismic Qualification of Class 1 Electrical Equipment Nuclear Power Generator Stations KOPEC Design Standard DS-C-1101 : Seismic Analysis and Design of Nuclear Power Plant Structures KOPEC Design Standard DS-C-1102 : Seismic Analysis and Design of Non- Nuclear Safety-Related Structures

59 : : [ ] 2.4.2,,, ,.. ( )

60 , ,,,,,,,,,,, ,,.,. 1/2 1/3., 2.1 0, 1, 2,.,

61 %, 20%

62 ,., (1) -. -,,, V. (2)

63 P d = 7 8 W w K 1 H h, P d : ( t/ m 3 ) W w : ( t/ m 3 ) K 1 : H : ( m ) h : ( m )

64 : : [ ] m ,, 0.07g, 0.14g. 0.07g 0.14g, AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) C AASHTO C F 3m 0.06, 3m 0.09., 1/

65 ,. E = K D, E : D : K : = 0.06 : 3m = 0.09 : 3m 3,., 3... AASHTO Standard Specification

66 - 50 -

67 3,,,,.,,.,.,, ,,.,.,,

68 ,.,,,,. 2,.,,.., ( ).,.,

69 ,.,.,,., ( ),.,.,

70 .,.,,.,,,, AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials), 2,.,.., 3,., 1,

71 2, ( ) 1 :,, : :, ( ),, (,,.),, : , (safe shutdown earthquake, SSE) (operating basis earthquake, OBE) 2. : 0.2 : 0.2 : 0.2 : 0.2 OBE SSE 1/2. 1:, ( ),, (,,.),, : :,, :

72 , , 3., 2., , 20 30%, 20%. C F 3m 0.06, 3m

73 m 1.0,,,. 60m,, 1.2, II, 1.5 9m III * 4 II 12m

74 3.2 * 2, m 1, 60m 1.2, 9m %, 20% C F 3m 0.06, 3m

75 (Equivalent Static Analysis) (spectrum analysis) (time-history analysis). (quasi-staic analysis),... (simplfied mode spectrum analysis) (multi-mode spectrum analysis),...,,,..,.,,

76 ..,., (design spectrum)., 5%

77 3.3 p e = C s w(x ) v s( x ) V = ( A I C S R ) W - -, E = K D

78 .,..,.,,,..,... (ductility) (redundancy).,,.,

79 3.4 C s = 1.2 A S T 2 / 3 2.5A C = T K - K 0.06 : h 3m 0.09 : h > 3m h : AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials).,

80 .,.,, 1/2 1/2 1/ ,..,,..,

81 3.5 1 : : : : 0.12 SSE : 0.2 OBE : : : : : 0.14, Cs C - K K R R - - R ( ( ) )

82 - 66 -

83 4,,,.,,..,,, : :, [ ] ,, 200m., 200m,,,

84 . 2 : K h = C z K h 0 ( ) : K h c = C z K h c 0 ( ) : K h c = C z K h c

85

86 A.. B,. A :. B :. A :. ( a=2.4 ) B :. ( a = 3.0 ) A :. ( a = 1.2 ) B :. ( a = 1.5 ),,,

87 :,,,, :,,.,,,,, A : (B ) - B : (,,,,,,,, )

88 , Cz, Cz A B C (1) 4.2 TG. 4.2, T G, TG(sec) TG TG TG (2),,

89 ,. (3). (4),

90 : [ ]..,, 82 ( ) (,, (1), (2) )...,, (1974), (1980)

91 .,. ( ),,..,,...,,,.. (pin).. 88 ( ) -,

92 C i = Z R t A i C o Ci Z Rt Ai C0 : :, : : : 0.2., k 0. 1 ( 1 - H 40 ) Z

93 , k : H : ( : m) (, 20m 20m ) Z : : [ ].. 45m..,,,.,..,,,

94 : cm/ sec 2, cm/ sec : cm/ sec 2, cm/ sec.,. 2,. :.. 1/200. : 1.. ( ) 1/100. ( )

95 .. ( ) ( ). 1 -,. 1/ (1),,.. (2),,

96 (3) A0 V0, 100. (4) RA, RV. (5) GA GV. 4.3 GA, GV TC. 4.3 GA, GV T C GA GV TC (sec) : ( ) : : (6) Fh 0.05 h. Fh m Tm. (7)

97 m. Tm hm - (8) Ds ( ). SA (Tm, hm), Ds

98 : : JEAG [ ] 4.3.2,,,, S1. S2 2, (1) ( S1) ( ) ( ) (2) ( S2) ( ) ( ) ( )

99 S1 ( ). ( ) A 10,000, 10,000. ( ). S2 ( ) ( ), A. ( ) B C, 50,000, 50,

100 c m/ s e c ( 5 ) 4.3.4,

101 .,...,.,,..., ,,,,,.,

102 , A As,.,....., As :,,, A : As B :, As A C :,

103 :, ( ) : ( )[ ] 4.4.2,. 100m (,, ). (, ) ( )

104 .. k h = k 0, kh : k0 : ( = 0.2) 1 : ( : 1.0, : 0.85, : 0.7) 2 : 3 : 2 = 0.9, 3, 3 = ( ). 0 < y / H 0.4, k = kf (y / H )

105 0.4 < y / H 1.0, k = kf (y / H ), y : H : k : kf : ,, 3,,.,,,

106 . (1),.,. (2). (3),, ( ).. (4).. (5),

107 (6),

108 : : [ ] (1) RC, RC RC (2) SRC SRC (3) (4) (5)

109 4.6 G1 Tg 0.2 G1 G2 0.2 Tg 0.4 G2 G3 0.4 Tg 1.0 G3 G4 1.0 Tg G4 Tg :

110 RC, RC RC,,.. SRC, SRC SRC SRC ( ),,..,..,

111 ., ,,.. RC, RC RC... SRC, SRC SRC

112 .,...,...,. 7..,

113 5 European Committee for Standardization CEC(Commission of the European Communities) Eurocode 8 Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures. Eurocode 8. 5 Eurocode E u ro c o d e Eurocode 8 Eurocode 8, Eurocode 8.. (Principle)

114 (Application Rules) ,. (No Collapse Requirement) :.. (Damage Limitation Requirement) :.... (Comp liance Criteria) (1). - (ultimate limit state) :, - (serviceability limit state) :

115 ,. Eurocode 8. (2) Eurocode 8.. Eurocode 8 q.,, 1.0.,, (overturning) (sliding).., 2. (3).,

116 . (4) 1),.,., (capacity design procedure).,. (,,, ).,.,. 2)

117 ., 3),,.,..., (formal quality system plan), (covering design), Eurocode ( ). ( 1.0). B A, B C

118 5. 1 A B C * 5m, Vs 800m/ s * Vs 10m 400m/ s, * Vs 50m 350m/ s, 10m 200m/ s, * 20m Vs 200m/ s * 20m Vs 200m/ s * ,. Eurocode. ag. Eurocode

119 ag 0.1g g ag Eurocode 8.. (1) Eurocode 8 (elastic ground acceleration response spectrum). (elastic response spectrum).,.,, (T : ). - T 0.15s : T 0.5s : s < T < 0.5s : ag. (topographic amplification effects)

120 . (2) Se(T) ( 5.1 ). - 0 T T B : S e ( T ) = a g S [ 1 T T b ( o - 1) ] - T B T T C : S e ( T ) = a g S o - T C T T D : S e ( T ) = a g S o [ T C T ] k 1 - T T D : S e ( T ) = a g S o [ T C T ] k 1 [ T D T ] k 2, Se(T) : T : 1 ag : o : 5 TB, TC : TD : k1, k2 : TC, TD S : : 5 ( =1)

121 A, B C o, TB, TC, TD, k1, k2 S 5.2 S o k1 k2 TB(s) TC(s) TD(s) A B C * ( ) 50%. A 5m 20m,, B

122 , S = 1.4. A, B C. (PI 40) / (, 10m ) C. Vs,. -. / Vs.. = 7/ ( 2 ) 0.7, %. 5% Eurocode 8. (3) (Peak Grou n d D isp lacem ent) dg. d g = 0.05 a g S T C T D (4).,

123 ,,. q. kd 1 kd2. q. q ( 5 ), Eurocode 8. g Sd(T). 0 T T B : S d ( T ) = S [ 1 T T B ( o q - 1 )] T B T T C : S d ( T ) = S T C T T D : S d ( T ) = S 0.2 o q o q ( T c T ) k d1 T D T : S d ( T ) = S 0.2 o q ( T c T ) k d1 ( T D T ) k d2, Sd(T) : g : g ag ( =ag/ g) q : kd 1, kd2 : TC, TD 0, TB, TC, TD S 5.2, kd 1 kd

124 5.3 kd 1, kd 2 kd 1 kd2 A 2/ 3 5/ 3 B 2/ 3 5/ 3 C 2/ 3 5/ 3.. (1) (Pow er Sp ectru m) ( ) (random process). (2) 1) ( )... Eurocode 8.,

125 2). ag. ( ), ( ) ag S. (3),,

126 : European Committee for Standardization : Eurocode 8, Design provisions for earthquake resistance fo structures - Part 2. Bridges [1992 ] Eurocode 8 1.1,,.. - -, (portal) -,. - -,, (capacity design)

127 5.2.3.,. Eurocode 8, (2)., I. 5.4 I ,. (1) ( ),,

128 .,. (, ),.,. (2) ( ),.. (1),. (2) - (ductile), (ductile / essentially elastic) ( 5.2 )

129 5.2 - (3)..,. (4) (Cap acity D esign),,

130 (5) 1) (dy) (du)., d = du/ dy ( ) 2) ( 5.4 ). c = C u C y

131 = u y = 1 + u - y y = 1 + R, R (6) ( ) 1) - (equivalent linear analysis method),. (secant stiffness) ( 5.5 )

132

133 ,. * ( ), (secant stiffness) *, (prestressed concrete component) de de e q- ( ). d E = q d E e T T0 = 1.5TC,. d E = d d E e (displacement ductility) d. d = ( q - 1) T 0 T + 1, T.,

134 2),.,,, (capacity design precedure).. 3) -,... d E d = d E + d G d T s, de dg dts : : (,,, ) : Ts.. d T s = 0.4 d T, dt. de (Square Root of the Sum of the Squares, SRSS)

135 .. (Conceptu al D esign) (ag 0.10g). ( ),. * *..., 2.,, ,.. Eurocode

136 (1). (2). * * (3)

137 (response spectrum),,., 6.. (1) 2. * * 3 3, (2),. 1) (Site dependent Elastic Resp ense Spectrum) - Eurocode (elastic respense) (design specturm), k1 k2 kd 1 kd

138 - Eurocode (Site Averaged Response Spectrum) -,,. - Sa. S a ( T ) = j ( r i j r j ) S i( T ), ri, i. Si i. -. 2) (Site Dep endent Pow er Sp ectrum) stochastic stationary Gaussian,.. 1 ( )

139 3).,. 4). (3) 6 1) 6 Rayleigh Love. 2), ,.... * *, 600 m

140 -,., (1).,.,.. (2), Q1k. Q1k. 2 1 = * 2 1 = 0.2 * 2 1 = 0.3 1(LM 1).,,

141 . (3),,.. (4). - Eurocode 8. 30% -.,. (internal force),. (5) ( <70 o ) L/B < 2.0,. (L, B ). ( <45 o ).,

142 ... ( ),, (6).., -.,

143 .,. -, q 5.6. ( ), q., q. 5.6 q k < k < 0.6, q. 5.6 q., , q 1.0., q 2.5, 1.5., 1.0.,. (7)

144 q (as * 3.5) (as 1.0) * as = H/L :. 1.0 < as < 3.5 q.. (1) - 1)

145 ...,, ( )., :,,,, 2)., 90%. 3) (, ) E Ei (SRSS-rule). E = ( E i 2) Tj Ti 2,, =Tj/Ti 0.1/(0.1+ ), SRSS,.,. (CQC ) :

146 E = ( i j E i r ij E j ) i = 1,..., n, j = 1,..., n rij. r ij = 8 2 ( 1 + ) 2 / 3 [ ( 1-2 ) ( 1 + ) 2 ], =Tj/ T i : (% ) = / 100, SRSS. E = i E i 2 + m ( k m d m ) 2, km m, dm m. 4) X, Y Z, E, Ex, Ey Ez. E = (E x 2 + E y 2 + E z 2 )

147 . A Ed A E x A E y A E z 0.30A E x + A E y A E z 0.30A E x A E y + A E z, AEx, AEy AEz X, Y Z. (2) 1).. 2). : (a), 1/5 (b) (a),, eo (L) 5% (c),

148 1/5 (3) 1) q. -. 2) -. (4). ( )

149 (1), M0.. (2) 2. d E = 0.5 ( 1 + q) d E e, q, de e 1.. Ed. G k + P k + A E d + 21Q 1k, G k : P k A E d Q 1k : : : 2 1 :

150 ,, l ov = l m + d eg + d es d eg = L v g / c P 2d g, l m :, 40cm d eg d g v g c P L d es : : : : : :

151 (1) ( ) TI 3.0, C, 15km 5%.. (2) 3., 5% (SRSS) TI-1.0 TI+2.0 5% 10% km...,,. ( )

152 .. (1),.., , / (2),..,

153 : European Committee for Standardization : Eurocode 8, Design provisions for earthquake resistance of structures, Part 1-2 : General rules - General rules for buildings [1992 ] 5.3.2, Eurocode , (structural simplicity) (uniformity and symmetry) (redundancy) (bidirectional resistance and stiffness) (torsional resistance and stiffness) (diaphragmatic action at story level) (adequate foundation)

154 yes yes yes no no yes no no , , 2.,

155 ...,, i. e 1i = 0.05 L i, e1i Li : i :. (1), (simplified mode response spectrum analysis) - (multi-mode response spectrum analysis)

156 . - (power spectrum analysis) - (nonlinear time history analysis) - (frequency domain analysis),,., I. (2) (Sim p lifie d M o dal Resp onse Sp ectru m Analy sis) 1).. a1), a2) Eurocode 8 A A1, b) T1 4 T C T s 2) (base shear force)

157 Fb. F b = S d ( T 1 ) W, Sd(T1) : T1 T1 W : : T1 (Rayleigh ). 3) 1. mi Fi F i = F b S i W i S j W j, Fi : i Fb Si, Sj Wi, Wj : : 1 mi, mj : mi, mj 1, Fi

158 Z i W i F i = F b Z j W j, Zi, Zj : ( ) mi, mj 4) (Torsional Effect),,. = X L e, X Le : : (3) 1) Eurocode (2). A A1,

159 %. - 5%.,. (, ) k. k 3 n, T k 0.2 s, k n Tk : : : k 2) ( ) i j Ti Tj

160 T j 0.9 T i EE., E E = E E i 2, EE EE i :, : i,. 3), M1i. M 1i = e 1i F i, M1i e1i Fi : i : i : i

161 (4) 1) (Pow er Spectrum Analysis). 50%. g. 3) (Time-History Analysis). 4) (Frequ ency Domain Analysis).. g. (5) 1)

162 SRSS. : a) E E dx E E dy b) 0.30 E E dx + E E dy, EE dx : x EE dy : y +...,. 2). - 20m

163 - -,.... a) 0.30 E E dx E E dy + E E dz b) E E dx E E dy E E dz c) 0.30 E E dx + E E dy E E dz, EE dx EE dy EE dz : x : y :.. d s = q d d e I, ds qd : : q,

164 de : I : de,.. (N on-structural Elem ent) (1) ( ) (,,,,,, ).,,. (2). Fa. F a = ( S a W a a ) / q a

165 , Fa : Wa Sa a qa : : : : Sa. S a = Z/ H 1 + ( 1 - T a / T 1 ) 2, : ag g Ta T1 Z : : : H : (3) (Im p ortance Factors) (Beh aviour Factors) a a I

166 . (Im p ortance Factor), 4. I (safety verification). II-IV,. a) q = 1.0. b) Eurocode (2)-(3) Eurocode (U ltim ate Lim it State) (1) ( ),,,

167 (2). E d R d, Ed, Rd,. E d = E { G kj, I A E d, P k, 2 i Q k i } R d = R { f k / M }, 2 (P- ). = P tot V tot D r h 0. 1, : Ptot : dr Vtot h : : :

168 /(1- ) (3),. (4) (overturning) (sliding),. (5). (6) Eurocode 8, Eurocode 7.. (q = 1.0). q 1.5, (2)

169 (7).,.. (Serviceab ility Lim it State) (1) ( ).. (2) (Interstorey D rift). a) d r / h b) d r / h, dr : (design interstorey drift)

170 h : :

171 6,. (American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO), Uniform Building Code. (U. S. Nuclear Regulatory Commission) Regulatory Guide., Code : American Association of State Highway and Tranportation Officials : Standard Specifications for Highway Bridges, 16th Edition, Division I-A Seismic Design [1996 ] f t (150m).,, (movable bridge)

172 , , 4. (Importance Coefficient, I.C.) - : I.C. = I - : I.C. = II

173 (A) I II A 0.09 A A 0.09 < A 0.19 B B 0.19 < A 0.29 C C 0.29 < A D C , S

174 6.3 I II III IV 200f t (60m),,, 200f t (60m),,,, 30 f t(9m) 40f t (12m),., C s = 1.2A S T 2 / 3, A : S : T : - Cs 2.5A, A

175 . III IV Cs 2.0A - m Cs m, C sm = 1.2A S T 2 / 3 m, Tm : m ( ) - III IV, 0.3 m Cs m,. C sm = A ( T m ) - Tm 4.0 m Csm. C sm = 3A S T 4 / 3 m

176 (1) (Uniform Load Method ) (2) (Simplified Modal Spectrum Analysis) (3) (Multi-Modal Spectrum Analysis) (4) (Time-History Analysis) A B, C, D (1) (2) (3) * A... 1 ( ) ( ) 30% 2 ( ) ( ) 30%

177 B, C D. R. R.. R R R R (bent) ( ) , (cap beam)

178 . A A 20%.. B, C, D,. = 1.0 ( D + B + SF + E + E QM or E QF ), D : B : SF : E : EQM EQF : 50%, 33.3%. C D.. (1) A A (N)

179 . N = ( L H ) ( S 2 ) (in), L : (in)., L L1 L2. H : (f t) S : ( ) (2) B B A. (3) C, D C, D. N = ( L H ) ( S 2 ) (in)

180 %. A. B, C D P- 2.., 33%. A. B, C D.. A, B, C D.,,,,,,

181 : International Conference of Building Officials : Unform Building Code(UBC), Ch. 16, Division IV - Earthquake Design and Division V - Soil Profile Types [1997 ] 6.2.2,, ,,,,.,

182 . 1.. (Occup ancy Category) I Ip,. 6.6 Group I, Division ,, 1, Group H, Division 1, 2, 6 7, Group H, Division 1, 2 7,, I 1, I p

183 Group A Division 1, Group E, Division Group B 1, 50 Group I, Division 1 2 Group I, Division , 1 2 1, 2 3 Group U, I 1, Ip Group U Ip 1.0., Ip

184 f t (30.48m), Vs f eet/ sec (m/ s), N (blows/f oot) [ N CH ] S u psf (kpa) SA SB > 5,000 (1,500) 2,500 ~ 5,000 (760 ~ 1,500) - - SC, 1,200 ~ 2,500 (360 ~ 760) > 50 > 2,000 (100) SD 600 ~ 1,200 (180 ~ 360) 15 ~ 50 1,000 ~ 2,000 (50 ~ 100) SE 1 < 600 (180) < 15 < 1,000 (50) SF 1 SE PI>20, winc 40%, su<500psf (24 kpa) 10 f t(3.048 m). : SD. SE SF,, SE SF

185 SA, SB, SC, SD SE 6.7, SF., Quick Clay, [, H 10 f t(3.048m)] [H 25 f t(7.620m), PI 75)] [H 120f t(36.580m)]., Z. 6.8 Z 1 2A 2B 3 4 Z *

186 , 6.10., Ca Na

187 6.9 ( Ne a r- S o u rc e Fa c t o r, Na ) 2, 3 2 km 5 km 10 km A B C (, U. S. Geological Survey California Division of Mines and Geology ). (, ). 10 km.. A B C (S e is mic S o u rc e T ype ), A C,, M M 7.0 M 7.0 M < 7.0 M 6.5 M < 6.5 2, SR (mm/ ) SR 5 SR < 5 SR > 2 SR < 2 SR (subduction source).,

188 Cv Ca , Ca, Z Z = Z = 0.15 Z = 0.2 Z = 0.3 Z = 0.4 SA Na SB Na SC Na SD Na SE Na SF , Cv, Z Z = Z = 0.15 Z = 0.2 Z = 0.3 Z = 0.4 SA Na SB Na SC Na SD Na SE Na SF

189 (1) ( ) 2 (2) f t 5 65f t,, 10,,, 1.1 (3). UBC f t UBC , , 2, 3,, 6.13,

190 . UBC , 3 4, 5 65f t SF 0.7, UBC (4). :,,,

191 % 3 80%. 2. ( ) 150% %.. UBC , 2 UBC , 2 UBC , 2 4. UBC (weak story) 80% UBC

192 ( (diaphram) ) UBC, , 6, 1.2,. 2. UBC , % % UBC , 6, 50%. UBC 4. (offset) , UBC

193 R 0 1. a b ( 3 4) (f t) (mm) a b a b c (EBF) a b a b a b c a

194 (SMRF) a N. L. b N. L. 2. (MMRWF) (IMRF) 5 4. (OMRF) a b (STMF) a. SMRF N. L. b. OMRF c. IMRF d. SMRF e. OMRF f. IMRF g. MMRWF BEF a. SMRF N. L. b. OMRF a. SMRF N. L. b. OMRF c. SMRF d. IMRF a. SMRF N. L. b. OMRF

195 N. L. : no limit 1 UBC UBC UBC UBC UBC R A, 2B, 3 4. UBC

196 . (1). E = E h + E E m = o E h, E : E h E v E h : V F p E m : E v :, D 0.5 C a I D 0. o : : / (, ) = 2 - r m ax 20 A b, r m ax = - A B = (f t 2 ) UBC

197 ., W., 25%., 10psf. 30psf ( ). 30psf.,, 75%.. (2) o (overstrength factor) o. o (3).,. (4) P

198 P-, s. P (5) R R (1). V = C v I R T W. V = 2.5 C a I R W. V = C a I W

199 V = 0.8 Z N v I R W A :, T.. T = C t ( h n ) 3/ 4, C t = : : :, C t = 0. 1 A c. A c. A c = A c [0.2 + ( D e / h n ) 2 ], D e / h n 0.9. B : T. B T A 4 30%, 1, 2,3 30%

200 .. T = 2 ( n i = 1 w i 2 i ) (g n i = 1 f i i ), f i : i : f i. V = 3.0 C a R W. F x = 3.0 C a R w i. V = F t + n i = 1 F i F t = 0.07 T V

201 F x = ( V - F t ) w x h x n i = 1 w i h i V x F t F x. V x.., 6.14, A x ( A x 3.0.). A x = [ m ax 1.2 avg ] 2, avg : x m ax : x., (Ft Fx)

202 S -. -.,. UBC S.. M - M. M = 0.7 R S : M. - M P -. M. 0.7, M ,

203 0.7 C a I W p., 50%.. (1) 50 10%, R. - Ca Cv 6.3, in/ sec 2. -, ,, UBC /3.. Na 1.0, 2/

204 6.2 (2) UBC

205 (3) - UBC ,. UBC %. -,,, R ,, UBC %. UBC ,, UBC %

206 , UBC %. UBC UBC ,.. 3,, ( ),. - 3,. -, 5% SRSS(Square Root of the Sum of the Squares)

207 - 0.2T 1.5T 5% 1.4 SRSS , UBC (4) 100% 30%., SRSS. SRSS,. (5),,,,. 400f b (181kg)

208 Fp.. F p = 4.0 C a I p W p. F p = a p C a I p R p ( 1 + 3h x / h r ) W p, F p 0.7 CaIp Wp, 4 CaIp Wp., hx :, 0. hr ap :. : (component amplification factor) , M. (6),.. (design basis ground motion),

209 R.., / 1.0. W., W,,. B... P , 25%. UBC : Intermidiate Moment-Resisting Frame(IMRF) (1) 50 ft, (2) R 2.8, T 0.06sec. V = 0.7 C a I W

210 V,., R V = 0.56 C a I W. 4 V = 1.6 Z N v I R W. : 1 2 UBC

211 : (U. S. Nuclear Regulatory Commission, USNRC), (U. S. Atomic Energy Commission, USAEC) : U. S. Nuclear Regulatory Commission, Regulatory Guide 1.29 U. S. Atomic Energy Commission, Regulatory Guide 1.60 U. S. Nuclear Regulatory Commission, Regulatory Guide 1.92 U. S. Nuclear Regulatory Commission, Regulatory Guide U. S. Nuclear Regulatory Commission, Regulatory Guide A, 10 CFR Part 50, 2,,,. B, 10 CFR Part 50,,. A, 10 CFR Part

212 100,., (safe shutdown earthquake, SSE),,. (1) (2), (3) 10 CFR Part 100 SSE, I.., I, SSE. B 10 CFR Part 50,. a. b. c. (1), (2), (3) (, ) 1 d. (1), (2), (3) 1 e.,

213 ,. SSE,. f. 2.5, ( ) g., 1 (1), (2), (3), (4), (5), h.,, i. 1 j. k. (1), (2) l. m.,, n. o. 1 2 p. 1 a o,

214 1, 0.5 ( 1.3, 1.4, ) q., 1.a 1.p, 1E 1, ( ),.,., 1.a 1.q,, SSE I - I, I. B 10 CFR Part 50,

215 , (safe shutdown earthquake, SSE).., (SSE), A 10 CFR Part 100.,.,.,. SSE, 1/2SSE (operating basis earthquake, OBE)..,,. (1) 6.3.,

216 g., 1.0 g 36.,, 6.16., cps (control point D) 2.5 cps(control point C),. 9 cps(control point A) 2.5 cps 33 cps,. 33 cps. (2) 1.0 g 6.4.,, 6.17 ( =1.0 g, =36 )

217 , cps(control point D) 3.5 cps(control point C),. 9 cps(control point B) 3.5 cps 33 cps(control point A), cps 2/3, cps, cps 3.5 cps 2/ cps,

218 6.3 US NRC Re g ula t o ry G uid e ( )

219 6.4 US NRC Re g ula t o ry G uid e ( ) * g. *,,

220 * (1), (2) (, ).,.. -, SSE(safe shutdowe earthquake), 1/2 SSE OBE(operating basis earthquake),, ,. -, SSE(safe shutdowe earthquake), 1/2 SSE OBE(operating basis earthquake),, 2., (2)

221 A(33 cps) B(9 cps) C(2.5 cps) D(0.25 cps) g , 2 1, 2 A(33 cps) B(9 cps) C(3.5 cps) D(0.25 cps) g 36. 2, 2/

222 6.3.4., (safe shutdown earthquake, SSE).,.,, (operating basis earthquake, OBE). (1),,, (2), ( ) ( ). ( ).,,.. (1) 1),,,

223 ...,. 2). {q n } m ax = n { n } S a n w 2 n, {qn }m ax n, n n. { n } T [ M] {1}/ { n } T {M}{ n } San, n.,.. (1) I,, ( 2, 1 )

224 ,,,, (Square Root of the Sum of the Squares, SRSS) (2).,,..,.. (1) 1) ( ), (,,,, ),, SRSS(Square Root of the Sum of the Squares)

225 2),,. - (grouping method) - 10 (10 percent method) - (double sum method) (2),, 3. 1) 2),. a., 3,, b.,, 2. 2,

226 6.3.5.,.,., 1E,,. (operating basis earthquake, OBE) (safe shutdown earthquake, SSE).. Regulatory Guide 1.89, 1E, IEEE Std ,. B, 10 CFR Part 50, III. (1) 5.3,, 1.5,. 1.5,,,.,,

227 (2) , (1 ),, (required response spectrum, RRS) 1.5, (test response spectrum, TRS). TRS 1.5, RRS. (3), TRS(test response spectrum) RRS(required response spectrum) , , ,.,.,,

228 ,,,.,., -.. (1) (Floor Rep onse Sp ectru m) 2 1, -,., ( 6.18 )

229 6. 18 (Hz) (Hz) (2) (sm ooth ing) (broadening p eak),.. - * f J J. *,. *, f J ( 6.5 ) 0.05f J, fjn SRSS(Square Root of the Sum of the Squares)

230 6.5.. (3) (Floor D esign Rep onse Sp ectru m). ( 2, 1 ),, 2.,.,..,

231 . ( ). (1),, SRSS(Square Root of the Sum of the Squares),. (2),.,,. (3),, -,,, f J., f J = [ (0.05f J) 2 P ( f Jn ) 2 n = 1 ] 1/ f J f J n n J. P. f J 0.1f J, 0.1f J., f J 0.15f J. (4)

232 ,,

233 : U.S Committee on Large Dams : Guidelines for Selecting Seismic Parameters for Dam Project (1985 ) ,, I(low), II(moderate), III(high), IV(extreme) 4, 4. 2 OBE(operational basis earthquake) : OBE

234 ,, %. MCE(maximum credible earthquake) : MCE, (pseudo static method),. 2,

235 : American Railway Engineering Association (AREA) : AREA Manual for Railway Engineering [1994 ] f t,,,.,, 500f t., (1) 1)

236 1,,.... 2) 2..,.... 3) 3..,..,. (2),

237 ..., , 3. (1)

238 (2) (3) ,

239

240 (1).. 1) : (0.3 ) 2) : 2.0 3) : 4) : (2).,,,,.. (1)

241 . -..,, 9inch

242 , /3, 50%., (2).,.,.,

243 .. (3)..,, ,.,

244

245 7.,..,,,,,,,.,,.,, ,,

246 AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials) ( ),.., m,. 200m, ,.,.. AASHTO A, 0.09, , ,

247 . a 0.04, , 0.1, ,. k0, k0..., 2,, 3 0.7, ,.. 4,

248 , ,.... AASHTO,.,..,,. AASHTO

249 R- 2 5, Eurocode q ,,. X, Y (X+0.3Y) (0.3X+Y),. X Y. Z, (X+0.3Y+0.3Z), (0.3X+Y+0.3Z) (0.3X+0.3Y+Z) AASHTO,,,,, 40cm.,

250 .. 50%,,.., %, 50%,.,....,., Eurocode

251 ,.,, Guide Specification ,,..,,.,,.,

252 7. 1 AASHTO CEC Standard Specification for Highway Bridges Eurocode : A= : A= A < A < A < A k 0. a < a 0.1 a > (0.7), (1.0), (1.3) (1.0, 1.2, 1.5, (1.0, 1.2, 1.5, 2.0) 2.0)

253 7.1 (R) ( ) (R) ( ) (q) ( ),,,, 40cm

254 ,.,.,,. 2,.,.,, ( )

255 ,.,.. UBC(uniform building code) 5, (Z) , 2A 0.15, 2B 0.20, a 0.04, , ,. k0,..,,. (1.25), (1.25), (1.00), (1.00) (1.00) 5,

256 I, II, III IV 4 1.4, 1.2, , 2 3 3, 1.5, , 6, , 1.0, , ,,,. UBC,,

257 ,,....,. UBC R , Eurocode (q- ).,,, ( 1) ( u) ( u / 1) (q0). R- 2 ~ 6..,,. X, Y (X+0.3Y) (0.3X+Y). X Y

258 Z (X+0.3Y+0.3Z), (0.3X+Y+0.3Z), (0.3X+0.3Y+Z) UBC, , Eurocode 0.004, , 1/200, 1/ UBC Eurocode,

259 .,.,. UBC ,..,

260 Uniform Building Code : A= : A=0.12 ICBO CEC : Z= A : Z=0.15 2B : Z= : Z=0.3 4 : Z= Eurocode a 0.04 k < a 0.1 a > : I=1.5 2 : I=1.2 3 : I=1.0, : I=1.25,, : I=1.00 I : I = 1.4 II : I = 1.2 III : I = 1.0 IV : I = 0.8,

261 (1.0, 1.2, 1.5),, (q) : x (R) ( ) h (R) ( ) T <0.7 : x T 0.7 : x h h q = q 0 k D k R k W 1.5 : q = q 0 u 1 q 0 = , 1/200 d r h 1/100 d r h

262 ,,,,,.,,,. 10 CFR Part 100 A., (safe shutdown earthquake, SSE),,. (1) (2), (3) 10 CFR Part

263 7.3.2.,,, (safe shutdown earthquake, SSE) (operating basis earthquake, OBE) 2. OBE SSE 1/2. 0.2g..,.., 1, 2,

264 .,, , ,., 1, 2., 2. 3.,..,

265 7.3.4,.,.,,

266 7.3 USNRC Standard Review 2. Plan Regulatory Guide , :, SSE : 0.2g. SSE. OBE SSE 1/ : 1 : 2 : 2 : ) ) : : 3 : 3 :,, : :,

267 , , OBE(operational basis earthquake) %, MCE(maximum credible earthquake),., 0.18, 0.16,

268 ,.,, I(low), II(moderate), III(high), IV(extreme) 4, , 0.85, %, 20%

269 (pseudo static method),. 2, 3..,...., 1/2 1/2 1/ ,,.,

270 7.4 USCLD Guidelines for Selecting Seismic Parameters for Dam Project ( ) OBE : % - : , - : MCE : - : 0.13, -,,, I(low), II (mloderate), III(high), IV(extreme) %,. - : : % - :

271 : 2, - : 3, ,,, 3.,

272 , 475, , , ,,,,,

273 .,..,.., 4. C F 3m 0.06, 3m (1)., (0.3 ), 2.0,

274 .,,,,.,,., 3. (2).., AASHTO. (3), 1/

275 (1) 9. (2)...,,,,,

276 .., ,.,,.,

277 7.5 AREA AREA Manual for Railway Engineering : A= : A= ,,,,, - - 4,,, 3,,,,

278

279 ,..,,.,..,.. (1). (2). (3). (4)

280 8.2,., ,,.,.,. 8.3 (1) ( ) (2) (1998 ~2002 ) (3) (1999 )

281 1.,, ,, V, , (I), , (II), ,, ,, , 83-5 :,, , :, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , :,, ,, ,, 1, pp , ,, , MANUAL, ,, 1 2 2, pp , ,,

282 22., ( ),, ,, ,,, American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), LRFD, Bridge Design Specification, American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), Standard Specifications for Highway Bridges, 16th Edition, Division I-A Seismic Design, American Railway Engineering Association (AREA), AREA Manual for Railway Engineering, ACI 349 : A standard for design of Seismic (Safety) Category I concrete, 199?. 29. AISC Specification : A standard for design of Seismic (Safety) Category I, 199? CFR 50, Appendix A : General Design Criteria for Nuclear Power Plant CFR 100, Appendix A : Seismic and Geologic Siting for Nuclear Power Plants 32. European Committee for Standardization, Eurocode 8, Design provision for earthquake resistance fo structures, IEEE 344 : Guide for Seismic Qualification of Class I Electrical Equipment. 34. International Association for Earthquake Engineering, Regulations for Seismic Design A World List, International Conference of Building Officials, Uniform Building Code(UBC), U. S. Nuclear Regulatory Commission, U. S. Atomic Energy Commission, Regulatory Guide 37. U. S. Nuclear Regulatory Commission, Standard Review Plan 38. USCE, USCE Standard 4-86 : A standard for seismic analysis of safery-related 39. U.S Committee on Large Dams, Guidelines for Selecting Seismic Parameters for Dam Project,

283 40., ( ), ( ), ,,, , -, , -, , JEAG , ,,

284

285 / 5. (I) / / / FAX 7. ( ) ,, ( ) 8. / / / / FAX ,.,,,,. 11.,,,,,,

286 REPORT DOCUMENT A T ION PA GE 1. Re port No. 2. Project Cla s s if ica t ion 3. Report Dat e NIDP Principal T it le a nd S ubt it le 5. Pe riod Cove red Study on the Seismic Design Policies and Criteria (I) Pe rforming Orga nizat ion Na me a nd Address 7. Aut hor(s ) National Institute for Disaster Prevention Gongdeok-Dong, Mapo-Ku, Seoul , Korea Jung, Gil Ho Park, Byung Cheol Choi, Jin You 8. Co- performing Orga nizat ion Name a nd Address 9. Sponsoring Agency Na me a nd Address 10. Abs t ra ct T he aim of the project is to analyze the differences of the seismic design criteria for various domestic facilities, and to provide the report as a reference when the seismic design criteria of the facilities in the law are established. In this study, the seismic design criteria of facilities, which include bridges, buildings, nuclear power plants and related facilities, dams, and high- speed rails, are investigated. T he investigation includes the criteria of domestic facilities as well as those of foreign facilities. The differences in the seismic design criteria also are analyzed. 11. Keywords Seismic Design, Seismic Design Criteria, Bridges, Buildings, Nuclear Power Plants and related facilities, Dams, High- speed Rails 12. S ecurit y Cla s s if ica t ion 13. No. of Pa ges 14. Dist ribut ion St at ement 15. P rice Unclassified 267 Release Unlimited

์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ

์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ National Emergency Management Agency ์ตœ ์ข… ๋ณด ๊ณ  ์„œ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—… ์†Œ๋ฐฉ์‹œ์„ค ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ / ํ˜ธ ์„œ ๋Œ€ 2007.12. ํ•™ ๊ต R&D Report ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์†Œ๋ฐฉ๋ฐฉ์žฌ์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„

More information

<23C0B1C1A4B9E65FC6EDC1FDBFCFBCBA283531292E687770>

<23C0B1C1A4B9E65FC6EDC1FDBFCFBCBA283531292E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 51 ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ง€์ง„์žฌํ•ด ์ €๊ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ๋Œ€์ฑ…์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ Earthquake Disaster Mitigation and Management in Korea: Current Status and Suggestions for Future Improvement 2008 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž ์—ฐ ๊ตฌ ์› : ์œค ์ • ๋ฐฉ (KAIST) : ๊น€ ๋™ ์ˆ˜ (KAIST) ๋ณ€

More information

ยฐรฆรยฆร€รผยธร-ยตยผยบยธ.PDF

ยฐรฆรยฆร€รผยธร-ยตยผยบยธ.PDF www.keri.org i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 48 49 50 51 52 53

More information

09 ๊ฐ•์ œ๊ทผ๋กœ์˜ ๊ธˆ์ง€ ํญํ–‰์˜ ๊ธˆ์ง€ ๊ณต๋ฏผ๊ถŒ ํ–‰์‚ฌ์˜ ๋ณด์žฅ 38 10 ์ค‘๊ฐ„์ฐฉ์ทจ์˜ ๊ธˆ์ง€ 41 - ๋Œ€ํŒ 2008.9.25, 2006๋„7660 [๊ทผ๋กœ๊ธฐ์ค€๋ฒ•์œ„๋ฐ˜] (์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ทจ์—…์•Œ์„  ์‚ฌ๋ก€) 11 ๊ท ๋“ฑ๋Œ€์šฐ์˜ ์›์น™ 43 - ๋Œ€ํŒ 2003.3.14, 2002๋„3883 [๋‚จ๋…€๊ณ ์šฉํ‰๋“ฑ๋ฒ•์œ„

09 ๊ฐ•์ œ๊ทผ๋กœ์˜ ๊ธˆ์ง€ ํญํ–‰์˜ ๊ธˆ์ง€ ๊ณต๋ฏผ๊ถŒ ํ–‰์‚ฌ์˜ ๋ณด์žฅ 38 10 ์ค‘๊ฐ„์ฐฉ์ทจ์˜ ๊ธˆ์ง€ 41 - ๋Œ€ํŒ 2008.9.25, 2006๋„7660 [๊ทผ๋กœ๊ธฐ์ค€๋ฒ•์œ„๋ฐ˜] (์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ทจ์—…์•Œ์„  ์‚ฌ๋ก€) 11 ๊ท ๋“ฑ๋Œ€์šฐ์˜ ์›์น™ 43 - ๋Œ€ํŒ 2003.3.14, 2002๋„3883 [๋‚จ๋…€๊ณ ์šฉํ‰๋“ฑ๋ฒ•์œ„ 01 ๋…ธ๋™๋ฒ• ๋ฒ•์›์œผ๋กœ์„œ์˜ ๋…ธ๋™๊ด€ํ–‰ 15 - ๋Œ€ํŒ 2002.4.23, 2000๋‹ค50701 [ํ‡ด์ง๊ธˆ] (ํ•œ๊ตญ์ „๋ ฅ๊ณต์‚ฌ ์‚ฌ๋ก€) 02 ๋…ธ๋™๋ฒ•๊ณผ ์‹ ์˜์„ฑ์‹ค์˜ ์›์น™ 17 - ๋Œ€ํŒ 1994.9.30, 94๋‹ค9092 [๊ณ ์šฉ๊ด€๊ณ„์กด์žฌํ™•์ธ๋“ฑ] (๋Œ€ํ•œ์กฐ์„ ๊ณต์‚ฌ ์‚ฌ๋ก€) 03 ํ‡ด์ง๊ธˆ ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ ์‚ฌ์ „ ํฌ๊ธฐ ์•ฝ์ •์˜ ํšจ๋ ฅ 19 - ๋Œ€ํŒ 1998.3.27, 97๋‹ค49732 [ํ‡ด์ง๊ธˆ] (์•„์‹œ์•„๋‚˜ ํ•ญ๊ณต

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

CONTENTS C U B A I C U B A 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 9 C U B A 10 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 11 C U B

More information

INDUS-8.HWP

INDUS-8.HWP i iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

More information

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770>

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770> ๋ฌธํ™”ํ–ฅ์ˆ˜์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ SURVEY REPORT ON CULTURAL ENJOYMENT 2006 ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘๋ถ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› Ministry of Culture & Tourism Korea Culture & Tourism Policy Institute ์„œ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ตญ๋ฏผ๋“ค์ด ๋ฌธํ™”์™€ ์˜ˆ์ˆ ์„ ์–ผ๋งˆ๋‚˜, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ฆ๊ธฐ๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€๋ฅผ ๊ฐ๊ด€์ ์œผ ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ, 1988๋…„๋ถ€ํ„ฐ

More information

ๆญฏ๋ณธ๋ฌธ.PDF

ๆญฏ๋ณธ๋ฌธ.PDF '98 De s ig n C rite ria a g a ins t Ea rt hq ua ke s 1 1 1.1 1 1.2 1 1.2.1 (Elastic Rebound Theory) 1 1.2.2 (Plate Tectonics) 2 1.3 3 1.3.1 3 1.3.2 4 1.4 4 1.4.1 (Hyp ocenter) 4 1.4.2 (Epicenter) 4 1.5

More information

<BFDCB1B9C0CE20C5F5C0DAB1E2BEF7C0C720B3EBBBE7B0FCB0E82E687770>

<BFDCB1B9C0CE20C5F5C0DAB1E2BEF7C0C720B3EBBBE7B0FCB0E82E687770> ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ i ii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ iii iv ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ v vi ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ vii viii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ ix x ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ xi xii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ xiii xiv ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„

More information

untitled

untitled Content โ… . ๊ธฐ๋ณธ๋ฐฉํ–ฅ 1. ๋ชฉ ์  3 2. ์ ์šฉ๋ฒ”์œ„ 3 โ…ก. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์šด์˜ 1. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ์ •์˜ 7 2. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ๋ชฉํ‘œ 7 3. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ์—ฐํ˜ 7 4. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์šด์˜์˜ ๊ธฐ๋ณธ์›์น™ 8 โ…ข. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์‚ฌ์—… 1. ๊ฐ€์กฑ๋ณต์ง€์‚ฌ์—… 15 2. ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ๋ณดํ˜ธ์‚ฌ์—… 16 3. ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ์กฐ์ง์‚ฌ์—… 18 4. ๊ต์œก ๋ฌธํ™”์‚ฌ์—… 19 5. ์žํ™œ์‚ฌ์—… 20 6. ์žฌ๊ฐ€๋ณต์ง€๋ด‰์‚ฌ์„œ๋น„์Šค

More information

14.531~539(08-037).fm

14.531~539(08-037).fm G Journal of the Korea Concrete Institute Vol. 20, No. 4, pp. 531~539, August, 2008 ลก x y w m ลก gj p { sฦ’ z 1) * 1) w w Evaluation of Flexural Strength for Normal and High Strength Concrete with Hooked

More information

<BAB0C3A5BABBB9AE2E687770>

<BAB0C3A5BABBB9AE2E687770> DMFC 5-60-30 ์ œ์ •: 2011. 7. 11 ๊ตญ๋ฐฉ ๊ตฐ์‚ฌ์‹œ์„ค๊ธฐ์ค€ ํƒ„์•ฝ๊ณ  ์„ค๊ณ„์ง€์นจ ๊ตญ ๋ฐฉ ๋ถ€ DMFC 5-60-30 ์ œ์ •: 2011. 7. 11 ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1๋ถ€ ๊ฐ•์žฌ(ํŒŒํ˜•๊ฐ•ํŒ) ํƒ„์•ฝ๊ณ  ์ œ1์žฅ ์ผ๋ฐ˜์‚ฌํ•ญ 1-1 ์ ์šฉ ๋ฒ”์œ„ 1 1-2 ์ฐธ์กฐ ๊ธฐ์ค€ 1 1-3 ์ฃผ์š” ์šฉ์–ด 1 ์ œ2์žฅ ์„ค๊ณ„์ง€์นจ 2-1 ์„ค๊ณ„ํ•˜์ค‘ 3 2-2 ์„ค๊ณ„์‚ฌํ•ญ 3 2-3 ์ตœ์†Œ ๋‹ค์ง์ธต ํ† ํ”ผ๊ณ  6 2-4

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด - i - ii - iii - iv - v - vi - vii - viii - ix - 1 - 2 - 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 7 - - - - 8 - 9 - 10 - - - - - - - - - - - - 11 - - - 12 - 13 -

More information

๊ณตํ•™๋ฐ•์‚ฌํ•™์œ„ ๋…ผ๋ฌธ ์šด์˜ ์ค‘ ํ„ฐ๋„ํ™•๋Œ€ ๊ตด์ฐฉ์‹œ ์ง€๋ฐ˜๊ฑฐ๋™ ํŠน์„ฑ๋ถ„์„ ๋ฐ ํ”„๋กœํ…ํ„ฐ ์„ค๊ณ„ Ground Behavior Analysis and Protector Design during the Enlargement of a Tunnel in Operation 2011๋…„ 2์›” ์ธํ•˜๋Œ€

๊ณตํ•™๋ฐ•์‚ฌํ•™์œ„ ๋…ผ๋ฌธ ์šด์˜ ์ค‘ ํ„ฐ๋„ํ™•๋Œ€ ๊ตด์ฐฉ์‹œ ์ง€๋ฐ˜๊ฑฐ๋™ ํŠน์„ฑ๋ถ„์„ ๋ฐ ํ”„๋กœํ…ํ„ฐ ์„ค๊ณ„ Ground Behavior Analysis and Protector Design during the Enlargement of a Tunnel in Operation 2011๋…„ 2์›” ์ธํ•˜๋Œ€ ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ-๋น„์˜๋ฆฌ-๋™์ผ์กฐ๊ฑด๋ณ€๊ฒฝํ—ˆ๋ฝ 2.0 ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ด์šฉ์ž๋Š” ์•„๋ž˜์˜ ์กฐ๊ฑด์„ ๋”ฐ๋ฅด๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์— ํ•œํ•˜์—ฌ ์ž์œ ๋กญ๊ฒŒ ์ด ์ €์ž‘๋ฌผ์„ ๋ณต์ œ, ๋ฐฐํฌ, ์ „์†ก, ์ „์‹œ, ๊ณต์—ฐ ๋ฐ ๋ฐฉ์†กํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์ฐจ์  ์ €์ž‘๋ฌผ์„ ์ž‘์„ฑํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์€ ์กฐ๊ฑด์„ ๋”ฐ๋ผ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค: ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ. ๊ท€ํ•˜๋Š” ์›์ €์ž‘์ž๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„์˜๋ฆฌ. ๊ท€ํ•˜๋Š” ์ด ์ €์ž‘๋ฌผ์„ ์˜๋ฆฌ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์ด์šฉํ•  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

More information

methods.hwp

methods.hwp 1. ๊ต๊ณผ๋ชฉ ๊ฐœ์š” ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ์—ฐ๊ตฌ์— ๊ธฐ์ €ํ•˜๋Š” ๊ธฐ๋ณธ ์›๋ฆฌ๋“ค์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ , ๋‹ค์–‘ํ•œ ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ์—ฐ๊ตฌ์„ค๊ณ„(์‹คํ—˜ ๋ฐ ๋น„์‹คํ—˜ ์„ค๊ณ„)๋ฅผ ํ•™์Šตํ•˜์—ฌ, ๋…๋ฆฝ๋œ ์—ฐ๊ตฌ์ž๋กœ์„œ์˜ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์—ฐ๊ตฌ ์„ค๊ณ„ ๋ฐ ํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ•จ์–‘ํ•œ๋‹ค. 2. ๊ฐ•์˜ ๋ชฉํ‘œ ์‹ฌ๋ฆฌํ•™ ์—ฐ๊ตฌ์ž๋กœ์„œ ๊ฐ–์ถ”์–ด์•ผ ํ•  ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์ง€์‹๋“ค์„ ์ตํž˜์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. 3. ๊ฐ•์˜ ๋ฐฉ๋ฒ• ๊ฐ•์˜, ํ† ๋ก , ์กฐ๋ณ„ ๋ฐœํ‘œ 4. ํ‰๊ฐ€๋ฐฉ๋ฒ• ์ค‘๊ฐ„๊ณ ์‚ฌ 35%, ๊ธฐ๋ง๊ณ ์‚ฌ

More information

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770>

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770> ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ •์‹ ์งˆํ™˜์ž์˜ ํŽธ๊ฒฌ ํ•ด์†Œ ๋ฐ ์ธ์‹ ๊ฐœ์„ ์„ ์œ„ํ•œ ๋Œ€์ƒ๋ณ„ ์ธ๊ถŒ ๊ต์œกํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€๋ช… ์„œ์šธ์—ฌ์ž๊ฐ„ํ˜ธ๋Œ€ํ•™ ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ž ๊น€ ๊ฒฝ ํฌ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€ ๊ณ„ ํ•˜ ๋ฌธ ์šฉ ํ›ˆ ์—ผ ํ˜• ๊ตญ ์˜ค ์˜ ์•„ ์œค ํฌ ์ƒ ์ด ๋ช… ์ˆ˜ ํ™ ์„  ๋ฏธ ์—ฐ ๊ตฌ ๋ณด ์กฐ ์› ์ž„ ์ฃผ ๋ฆฌ ๋ณด ์กฐ ์› ์ด ๋‚œ ํฌ ์š”

More information

I 154

I 154 152 I 154 1 154 ! 155 @ 156 ! 157 C F G B D E A A E D F B 158 @ 159 # 160 (the characteristic octave) 161 $ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 162 II 164 1 164 ! 165 166 167 Ut que-ant la - xis

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2007. 12 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต

More information

<28BCF6BDC320323031352D31332920B0E6B1E2B5B520C1F6BFAABAB020BFA9BCBAC0CFC0DAB8AE20C1A4C3A520C3DFC1F8C0FCB7AB5FC3D6C1BE2830312E3036292E687770>

<28BCF6BDC320323031352D31332920B0E6B1E2B5B520C1F6BFAABAB020BFA9BCBAC0CFC0DAB8AE20C1A4C3A520C3DFC1F8C0FCB7AB5FC3D6C1BE2830312E3036292E687770> ์ˆ˜์‹œ๊ณผ์ œ 2015-13 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์—ฌ์„ฑ์ผ์ž๋ฆฌ ์ •์ฑ… ์ถ”์ง„ ์ „๋žต ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ตœ ์œค ์„  (๋ณธ์›์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) : ๋‚จ ์Šน ์—ฐ (๋ณธ์›์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์ง€ ์› : ์ด ์ƒ ์•„ (๋ณธ์›์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ๊ธฐ ๊ฐ„ : 2015. 9 ~12 2015 ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์—ฌ์„ฑ ์ผ์ž๋ฆฌ๋Š” ์‚ฌํšŒ ๋‚ด ์—ฌ์„ฑ๊ณผ ๋‚จ์„ฑ๊ฐ„์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ์ขํžˆ๊ณ  ๊ฐœ๊ฐœ์ธ์˜ ์‚ถ์„ ์œคํƒํ•˜๊ฒŒ ๋งŒ๋“œ๋Š” ์ค‘์š” ํ•œ ๋ถ€๋ถ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ์ •๋ถ€๋Š”

More information

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770>

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770> ๊ธฐ์ˆ ๋ณด๊ณ  TR 2014-79 ๋ถํ•œ ๊ต์œก์ •์ฑ… ๋™ํ–ฅ ๋ถ„์„ ๋ฐ ์„œ์ง€ ์ •๋ณด ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž _ ๊น€ ์ • ์› (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์› ) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž _ ๊น€ ๊น€ ํ•œ ๊ฐ• ์ง€ ์€ ์Šน ๊ตฌ ์ˆ˜ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์ฃผ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๋Œ€ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์„ญ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์กฐ ์› _ ์ด ๋ณ‘ ํฌ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ตœ๊ทผ ํ†ต์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ์–ด๋Š ๋•Œ๋ณด๋‹ค ํ™œ๋ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ์— ๋”ฐ๋ผ

More information

08.hwp

08.hwp ๋ฐ• ๊ธฐ ์‹ ์—ฌ์ฃผ๋Œ€ํ•™ ํ† ๋ชฉ๊ณผ (2001. 10. 24. ์ ‘์ˆ˜ / 2002. 6. 14. ์ฑ„ํƒ) A Study on the Longitudinal Vibration of Finite Elastic Medium using Laboratory Test Ki-Shik Park Department of Civil Engineering, Yeojoo Institute of

More information

2015

2015 201505 www.kepco-enc.com 2015๋…„ 5์›”ํ˜ธ E ์„ธ๊ณ„๋กœ, ๋ฏธ๋ž˜๋กœ ๋‚˜์•„๊ฐ€๋Š” ํž˜. nergy ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์—ด์ •๊ณผ ๋…ธ๋ ฅ์ด KEPCO E&C์˜ ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. C ommunication ๋” ํ˜„๋ช…ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์—ฌ์œ ๋กญ๊ฒŒ ๋” ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ์ด ์„ธ์ƒ๊ณผ ์†Œํ†ตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 04 K-Message 5์›” ๊ฒฝ์˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€ 24 ๆ–ฐ์„ฑ์žฅ์ง€๋„ ์ง€๋‚˜๊ฐ„ ๊ฒƒ๋“ค, ์ง€๋‚˜๊ฐ€๋Š” ๊ฒƒ๋“ค๊ณผ์˜

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 Annual 2013 vol.15 th HOW ENGINEERING ANNIVERSARY Annual ํ•˜์šฐ์ธ 2013 vol.15 ํ•˜์šฐ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง๊ณผ ์ž๋งค์‚ฌ ์šฐ์ธ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง์€ ๊ฒฝ๋‚จ, ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ์ข…ํ•ฉ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ์—…๊ณ„์˜ ์„ ๋‘์ฃผ์ž๋กœ์„œ ๊ฑด์„ค๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ‰์„ ์—ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ–‰๋ณตํ•œ ์‚ถ์˜ ๊ณต๊ฐ„ ์ฐฝ์ถœ, ์•ˆ์ „ํ•˜๊ณ  ํŠผํŠผํ•œ ๋„์‹œ๊ธฐ๋ฐ˜์‹œ์„ค์˜ ๊ฑด์„ค์„ ์œ„ํ•ด ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์ธ๋ ฅ๊ณผ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ

More information

Microsoft Word - 1-์ฐจ์šฐ์ฐฝ.doc

Microsoft Word - 1-์ฐจ์šฐ์ฐฝ.doc Journal of the Ergonomics Society of Korea Vol. 28, No. 2 pp.1-8, May 2009 1 ํ•˜์ด๋ธŒ๋ฆฌ๋“œ ํ™˜๊ฒฝํ•˜์˜ ์ธ๊ฐ„๊ธฐ๊ณ„์‹œ์Šคํ…œ ์ œ์–ด์‹ค ํ‰๊ฐ€์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ฐจ ์šฐ ์ฐฝ ๊น€ ๋‚จ ์ฒ  ๊ธˆ์˜ค๊ณต๊ณผ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐ์—…์‹œ์Šคํ…œ๊ณตํ•™๊ณผ A Study of the Evaluation for the Control Room in Human Machine

More information

ACB Air Circuit Breaker A-2

ACB Air Circuit Breaker A-2 Air Circuit Breaker HAT Type LR/ Lloyd s Register of Shipping ABS/ American Bureau of Shipping KR/ Korean Register of Shipping BV/ Bureau Veritas NK/ Nippon Kaiji Kyokai GL/ Germanischer Lloyd IEC 60947-2

More information

ๆญฏCEO_07-2002.PDF

ๆญฏCEO_07-2002.PDF CEO Energy Brief s KEEI 2002. 4 18. (Tu m e n Riv e r A re a De v e lo p m e n t Pro g ra m, TRA D P) TRADP UNDP 199 1 TRADP 1, 2 3 TRADP (Ene rg y Wo rking G ro up ) 3 28 UNDP 1 TRA D P TRADP, (gjje o

More information

untitled

untitled ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2000-34 ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ณผ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํ™œ์„ฑํ™” ๋ฐ ๊ณผํ•™๋ฌธํ™” ํ™•์‚ฐ๋ฐฉ์•ˆ Activation of Regional Science Economy and Diffusion of Science Culture ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ณผ ํ•™ ๊ธฐ ์ˆ  ๋ถ€ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ณผ ํ•™ ๊ธฐ ์ˆ  ๋ถ€ ์žฅ ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ณผ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํ™œ์„ฑํ™” ๋ฐ ๊ณผํ•™๋ฌธํ™” ํ™•์‚ฐ ๋ฐฉ์•ˆ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

More information

ํ‘œ1

ํ‘œ1 i ii Korean System of National Accounts iii iv Korean System of National Accounts v vi Korean System of National Accounts vii viii Korean System of National Accounts 3 4 KOREAN SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS

More information

w w l v e p ฦ’ รผ x mw sฦ’w. รผ w v e p p ฦ’ w ฦ’ w ลก (ยฝkz, 2005; ยฝxy, 2007). รน w l w gv ยพ y w ww.ยป w v e p p ฦ’(ยฝkz, 2008a; ยฝkz, 2008b) gv w x w x, w mw gv

w w l v e p ฦ’ รผ x mw sฦ’w. รผ w v e p p ฦ’ w ฦ’ w ลก (ยฝkz, 2005; ยฝxy, 2007). รน w l w gv ยพ y w ww.ยป w v e p p ฦ’(ยฝkz, 2008a; ยฝkz, 2008b) gv w x w x, w mw gv ยช ล’ยช ล’ 30ฦ’ 5A ร 2010 9ล“ pp. 475 ~ 484 gj p ยช v e p p PSC ฦ’ gv : II. x w Precast Concrete Copings for Precast Segmental PSC Bridge Columns : II. Experiments and Analyses ยฝkzรยฝ ร zรก x Kim, Tae-HoonรKim,

More information

Microsoft Word - Report_ํ•ฉ๋ณธ__๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ.doc

Microsoft Word - Report_ํ•ฉ๋ณธ__๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ.doc EUGENE Small-Cap 212๋…„ ์Šค๋ชฐ์บก Idea (13) 211. 11.1 Urban Mining ๊ด‘๋ถ€๊ฐ€ ๋ฉ์‹œ๋‹ค ์ž์›์˜ ๋ฌด๊ธฐํ™” ์ง€๋‚œ 9์›”, ์šฐ๋ฆฌ ์ •๋ถ€(์ง€์‹๊ฒฝ์ œ๋ถ€)๋Š” ๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ ํ™œ์„ฑํ™” ํฌ๋Ÿผ ์„ ๊ฐœ์ตœ. ๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ์€ ํ๊ฐ€ ์ „์ œํ’ˆ, ์‚ฐ์—…ํ๊ธฐ๋ฌผ์— ์ถ•์ ๋œ ๊ธˆ์†์ž์›์„ ํšŒ์ˆ˜, ์žฌํ™œ์šฉํ•  ๊ด‘๋ฌผ์„ ์–ป๋Š” ๊ฒƒ ํฌํ† ๋ฅ˜ ์ƒ์‚ฐ์˜ 96%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ์ค‘๊ตญ์€ ์˜ฌํ•ด 11์›”๋ถ€ํ„ฐ ํฌํ† ๋ฅ˜ ์„ธ์œจ์„

More information

00-1ํ‘œ์ง€

00-1ํ‘œ์ง€ summary _I II_ summary _III 1 1 2 2 5 5 5 8 10 12 13 14 18 24 28 29 29 33 41 45 45 45 45 47 IV_ contents 48 48 48 49 50 51 52 55 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 69 69 69 74 76 76 77 78 _V 78 79 79 81

More information

-

- World Top 10 by 2030 CONTENTS CONTENTS 02 03 PRESIDENT S MESSAGE 04 05 VISION GOALS VISION GOALS STRATEGIES 06 07 HISTORY 2007 2008 2009 2010 2011 08 09 UNIST POWER 10 11 MPI USTC UNIST UCI UTD U-M GT

More information

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

ๆญฏ320133.PDF

ๆญฏ320133.PDF 97-3 1 9 9 7 : () : ( ) () . 1. 1 1 1 3 1 3 2 3 3 4 2 5 1 5 1. 5 2. 5 3. 5 2 6 1. 6 2. 13 3 14 1 14 2 17 1. 18 2. 20 3. 21 4. 21 5. 23 - i - 4 1997 25 1. 25 2. 25 3. 25 4. 26 5. 28 5 34 36 Abs tract 39

More information

<31302E204D43545F47535FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2E687770>

<31302E204D43545F47535FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2E687770> 2011๋…„๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์†Œ์žฌํ˜์‹ ์—ฐ๊ตฌํšŒ MCT Global Scoreboard ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ์ง„ํฅ์›์žฅ ๊ท€ ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ 2011๋…„๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์†Œ์žฌํ˜์‹ ์—ฐ๊ตฌํšŒ MCT Global Scoreboard (์ง€์›๊ธฐ๊ฐ„: 2012. 1. 2 ~ 2012. 3. 31) ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2012. 3. 31 ์—ฐ๊ตฌํšŒ๋ช… : MCT K-Star ๋ฐœ๊ตด ์—ฐ๊ตฌํšŒ (์ด๊ด„์ฑ…์ž„์ž)

More information

ร†รทร€รฅ82ลก

ร†รทร€รฅ82ลก Lee, Kyungbae (E-mail : kblee6078@ex.co.kr) Lee, Jaehoon (E-mail : ranian74@ex.co.kr) Sohn, Duecksu (E-mail : mgsds@ex.co.kr) Kwon, Soonmin (E-mail : soonmini2@ex.co.kr) ABSTRACT PURPOSES : The purpose

More information

08์ตœ๋ด‰์„ใ†๊ตฌ์ง€์„ .hwp

08์ตœ๋ด‰์„ใ†๊ตฌ์ง€์„ .hwp ๋ฐฉ์‚ฌ์„ฑ๋ฌผ์งˆ์— ์˜ํ•œ ํ•ด์–‘์˜ค์—ผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตญ๊ฐ€์ฑ…์ž„ - ํ›„์ฟ ์‹œ๋งˆ ์›์ž๋ ฅ๋ฐœ์ „์†Œ ์‚ฌ๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ผ๋ณธ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์ฑ…์ž„์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- 1) ์ตœ ๋ด‰ ์„*ใ†๊ตฌ ์ง€ ์„ ** ์ฐจ ๋ก€ โ… . ๋ฌธ์ œ์˜ ์ œ๊ธฐ โ…ก. ํ›„์ฟ ์‹œ๋งˆ ์›์ž๋ ฅ๋ฐœ์ „์†Œ ์‚ฌ๊ณ ์™€ ํ•ด์–‘์˜ค์—ผ โ…ข. ๋ฐฉ์‚ฌ์„ฑ๋ฌผ์งˆ์— ์˜ํ•œ ํ•ด์–‘์˜ค์—ผ์— ๊ด€ํ•œ ํ™˜๊ฒฝ๋ฒ•์  ๊ณ ์ฐฐ โ…ฃ. ์ผ๋ณธ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์ฑ…์ž„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฒ€ํ†  โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ํ›„์ฟ ์‹œ๋งˆ ์›์ž๋ ฅ๋ฐœ์ „์†Œ์—์„œ ์œ ์ถœ๋œ ๋ฐฉ์‚ฌ์„ฑ๋ฌผ์งˆ์—

More information

<494352503131335FC1F8B9E6B1B3C0B02E687770>

<494352503131335FC1F8B9E6B1B3C0B02E687770> ICRP ๊ฐ„ํ–‰๋ฌผ 113 ์ง„๋‹จ ๋ฐ ์ค‘์žฌ ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋ฐฉ์‚ฌ์„ ๋ฐฉํ˜ธ ๊ต์œกํ›ˆ๋ จ Education and Training in Radiological Protection for Diagnostic and Interventional Procedures ๋Œ€ํ•œ๋ฐฉ์‚ฌ์„ ๋ฐฉ์–ดํ•™ํšŒ ์ด ๋ฒˆ์—ญ๋ณธ ๋ฐœ๊ฐ„์€ 2011๋…„๋„ ์›์ž๋ ฅ์•ˆ์ „์œ„์›ํšŒ ๋ฐฉ์‚ฌ์„ ์•ˆ์ „๊ธฐ์ˆ  ๊ฐœ ๋ฐœ์‚ฌ์—… ๊ณผ์ œ ์ง€์›(ํ•œ๊ตญ๋™์œ„์›์†Œํ˜‘ํšŒ๋กœ ๋ถ€ํ„ฐ

More information

2016๋…„ 5์›”ํ˜ธ E ์„ธ๊ณ„๋กœ, ๋ฏธ๋ž˜๋กœ ๋‚˜์•„๊ฐ€๋Š” ํž˜. nergy ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์—ด์ •๊ณผ ๋…ธ๋ ฅ์ด KEPCO E&C์˜ ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. C ommunication ๋” ํ˜„๋ช…ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์—ฌ์œ ๋กญ๊ฒŒ ๋” ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ์ด ์„ธ์ƒ๊ณผ ์†Œํ†ตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 04 K-Message ๊ฒฝ์˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€

2016๋…„ 5์›”ํ˜ธ E ์„ธ๊ณ„๋กœ, ๋ฏธ๋ž˜๋กœ ๋‚˜์•„๊ฐ€๋Š” ํž˜. nergy ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์—ด์ •๊ณผ ๋…ธ๋ ฅ์ด KEPCO E&C์˜ ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. C ommunication ๋” ํ˜„๋ช…ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์—ฌ์œ ๋กญ๊ฒŒ ๋” ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ์ด ์„ธ์ƒ๊ณผ ์†Œํ†ตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 04 K-Message ๊ฒฝ์˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€ 2 016 0 5 www.kepco-enc.com 2016๋…„ 5์›”ํ˜ธ E ์„ธ๊ณ„๋กœ, ๋ฏธ๋ž˜๋กœ ๋‚˜์•„๊ฐ€๋Š” ํž˜. nergy ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์—ด์ •๊ณผ ๋…ธ๋ ฅ์ด KEPCO E&C์˜ ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. C ommunication ๋” ํ˜„๋ช…ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์—ฌ์œ ๋กญ๊ฒŒ ๋” ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ฒŒ, ๋” ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ์ด ์„ธ์ƒ๊ณผ ์†Œํ†ตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 04 K-Message ๊ฒฝ์˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€ 28 ๆ–ฐ์„ฑ์žฅ์ง€๋„ ์˜ค์›”์˜ ๊ฒฝ์ฃผ, ๊ณ ๋„์˜ ํ–ฅ์ทจ

More information

82-01.fm

82-01.fm w y wz 8ยซ( 2y) 57~61, 2005 J. of the Korean Society for Environmental Analysis p w w ร ร w wยป y l Analysis of Influence Factors and Corrosion Characteristics of Water-pipe in Potable Water System Jae Seong

More information

ํœด๋Œ€์šฉ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ„์•ผ ๊ฐ€์ •์šฉ ์˜์ƒ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ„์•ผ ํœด๋Œ€ ์ „ํ™” USB, FireWire ๋“ฑ PC PC TV DVD/Blu-ray ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด ๊ฒŒ์ž„ ์ฝ˜์†” ํœด๋Œ€ ์ „ํ™” ํœด๋Œ€์ „ํ™”, PMP ๋“ฑ ํœด๋Œ€์šฉ ๊ธฐ๊ธฐ ๊ฐ„ ๋Œ€์šฉ๋Ÿ‰ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฌด์„  ์ „์†ก ์บ ์ฝ”๋” Component, Display Port, DVI

ํœด๋Œ€์šฉ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ„์•ผ ๊ฐ€์ •์šฉ ์˜์ƒ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ถ„์•ผ ํœด๋Œ€ ์ „ํ™” USB, FireWire ๋“ฑ PC PC TV DVD/Blu-ray ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด ๊ฒŒ์ž„ ์ฝ˜์†” ํœด๋Œ€ ์ „ํ™” ํœด๋Œ€์ „ํ™”, PMP ๋“ฑ ํœด๋Œ€์šฉ ๊ธฐ๊ธฐ ๊ฐ„ ๋Œ€์šฉ๋Ÿ‰ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฌด์„  ์ „์†ก ์บ ์ฝ”๋” Component, Display Port, DVI ํ‘œ์ค€ ๊ธฐ์ˆ ๋™ํ–ฅ 60GHz ์ฃผํŒŒ์ˆ˜ ๋Œ€์—ญ ๊ธฐ๋ฐ˜ ๋ฐ€๋ฆฌ๋ฏธํ„ฐํŒŒ ๋ฌด์„ ์ „์†ก๊ธฐ์ˆ  ํ‘œ์ค€ํ™” ๋™ํ–ฅ ํ™์Šน์€ ETRI ๋ฌด์„ ํ†ต์‹ ์—ฐ๊ตฌ๋ถ€ ์ดˆ๊ณ ์†๋ฌด์„ ํ†ต์‹ ์—ฐ๊ตฌํŒ€ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์› ์ด์šฐ์šฉ ETRI ๋ฌด์„ ํ†ต์‹ ์—ฐ๊ตฌ๋ถ€ ์ดˆ๊ณ ์†๋ฌด์„ ํ†ต์‹ ์—ฐ๊ตฌํŒ€ ํŒ€์žฅ ์ •ํ˜„๊ทœ ETRI ๋ฌด์„ ํ†ต์‹ ์—ฐ๊ตฌ๋ถ€ ๋ถ€์žฅ 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ œ๊ณตํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ์ €์ „๋ ฅ ๊ตฌํ˜„์„ ํ†ตํ•ด ์Šค๋งˆํŠธํฐ๊ณผ ๊ฐ™์€ ํœด๋Œ€์šฉ ์žฅ์น˜์—๋„ ํƒ‘์žฌ๋˜์–ด ์žฅ์น˜ ๊ฐ„ ๋Œ€์šฉ๋Ÿ‰ ๋ฌด์„  ํ†ต์‹ ์— ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š”

More information

002-022~41-๊ธฐ์ˆ 2-์ถฉ์ ์ง€๋ฐ˜

002-022~41-๊ธฐ์ˆ 2-์ถฉ์ ์ง€๋ฐ˜ Improvement cases of waterproofing and auxiliary construction methods in alluvium soil tunnel In the past, subway tunnel is mostly applied to rock tunnel in order to secure the safety. But, in recent years,

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

Microsoft Word - Installation and User Manual_CMD V2.2_.doc

Microsoft Word - Installation and User Manual_CMD V2.2_.doc CARDMATIC CMD INSTALLATION MANUAL ์”จ์•ค์—์ด์”จ์Šคํ…œ(C&A SYSTEM Co., Ltd.) ๋ณธ์‚ฌ : ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์šฉ์‚ฐ๊ตฌ ์‹ ๊ณ„๋™ 24-1(๊ธˆ์–‘๋นŒ๋”ฉ 2์ธต) TEL. (02)718-2386( ไปฃ ) FAX. (02) 701-2966 ๊ณต์žฅ/์—ฐ๊ตฌ์†Œ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ๊ณ ์–‘์‹œ ์ผ์‚ฐ๋™๊ตฌ ๋ฐฑ์„๋™ 1141-2 ์œ ๋‹ˆํ…Œํฌ๋นŒ 324ํ˜ธ TEL. (031)907-1386

More information

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์ผ : 2013๋…„ 12์›” 19์ผ ๋ฌธ ์˜ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ์žฅ์• ์ธ๊ณ ์šฉ๊ณต๋‹จ ๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์กฐ์‚ฌํ†ต๊ณ„๋ถ€ Tel:031-728-7108 Fax:031-728-7143 ๋จธ ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๋“ฑ๋ก์žฅ์• ์ธ ์ˆ˜๋Š” 2012๋…„ 12์›” ๋ง ํ˜„์žฌ 251๋งŒ 1์ฒœ๋ช…์œผ๋กœ, 2000๋…„ 12์›” ๋ง 95๋งŒ 8์ฒœ๋ช…์—์„œ ์•ฝ 162% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ์• ์ธ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•จ์— ๋”ฐ ๋ผ ์žฅ์• ์ธ ์ •์ฑ…์—

More information

<C0B1B9DABBE7B4D4303232342E687770>

<C0B1B9DABBE7B4D4303232342E687770> ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ 2010๋…„ 1์›” ์‹ ๋…„๋ฒฝ๋‘๋ถ€ํ„ฐ ์•„์ดํ‹ฐ์— ๋ฐœ์ƒํ•œ ๋Œ€์ง€์ง„์€ ์ˆ˜๋งŽ์€ ์‚ฌ์ƒ์ž์™€ ๋ง‰๋Œ€ํ•œ ์žฌ์‚ฐํ”ผํ•ด๋ฅผ ๊ฐ€์ ธ์˜จ ์žฌ์•™์ด์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ค๋Š˜๋„ ๊ตฌํ˜ธ์ž‘์—…์ด ์ง„ํ–‰๋˜๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ ํ„ฑ์—†์ด ๋ถ€์กฑํ•œ ์˜๋ฃŒ์‹œ์„ค, 2์ฐจ ๋Œ€์ง€์ง„ ๋ฐœ์ƒ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ, ์งˆ๋ณ‘ ํ™•์‚ฐ์˜ ์šฐ๋ ค ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฃจํ•˜๋ฃจ๊ฐ€ ๊ณ ํ†ต ๊ทธ ์ž์ฒด๋ผ๊ณ  ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•„์ด ํ‹ฐ ๋Œ€์ง€์ง„์€ ์ค€๋น„๋˜์ง€ ์•Š์€ ์ง€์ง„์žฌํ•ด๊ฐ€ ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ์‹ฌ๊ฐํ•˜๊ณ  ๋ฌด์„œ์šด ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€๋ฅผ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ๋‹ค์‹œ ํ•œ

More information

์ง์—…ํŽธ-1(16์ผ)

์ง์—…ํŽธ-1(16์ผ) 2012 ํŠน์ˆ˜๊ต์œก๋Œ€์ƒํ•™์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์ง„๋กœ์ •๋ณด ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ 21์„ธ๊ธฐ ์ง€์‹๊ธฐ๋ฐ˜ ์ •๋ณดํ™” ์‚ฌํšŒ๋Š” ๊ฐœ์ธ์—๊ฒŒ ๋ณ€ํ™”ํ•˜๋Š” ์ง์—…์„ธ๊ณ„๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ๊ณ ์šฉ๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ•จ์–‘ํ•˜๋Š” ํ‰์ƒํ•™์Šต์ด ์ค‘์š”ํ•จ์„ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ํ‰์ƒ์ง์žฅ์‹œ๋Œ€์—์„œ ์ผ์ƒ ์ง์—…์„ 5-6๋ฒˆ ์ „ํ™˜ํ•˜๋Š” ํ‰์ƒ์ง์—…์‹œ๋Œ€ ๋กœ์˜ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ๋ณ€ํ™”๋Š” ์ง€์†์ ์ธ ์ง„๋กœ๊ฐœ๋ฐœ(sustainable career development)์˜ ์šฐ์„ ์  ์ฑ…๋ฌด์„ฑ์ด ๊ฐœ์ธ์—๊ฒŒ

More information

<C0FCB9AE20B1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770>

<C0FCB9AE20B1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770> ์ „๋ฌธ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ i ii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ iii iv ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ v vi ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ vii viii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ ix x ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ xi xii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„

More information

APOGEE Insight_KR_Base_3P11

APOGEE Insight_KR_Base_3P11 Technical Specification Sheet Document No. 149-332P25 September, 2010 Insight 3.11 Base Workstation ๊ทธ๋ฆผ 1. Insight Base ๋ฉ”์ธ๋ฉ”๋‰ด Insight Base Insight Insight Base, Insight Base Insight Base Insight Windows

More information

<353920C0B1B1E2BFEB2DB0E6B0F1C0DCB1B320BBF3BACEB1B8C1B6C0C720C8DA2E687770>

<353920C0B1B1E2BFEB2DB0E6B0F1C0DCB1B320BBF3BACEB1B8C1B6C0C720C8DA2E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 14, No. 4 pp. 2000-2005, 2013 http://dx.doi.org/10.5762/kais.2013.14.4.2000 ๊ฒฝ๊ณจ์ž”๊ต ์ƒ๋ถ€๊ตฌ์กฐ์˜ ํœจ ๋ฐ ๋น„ํ‹€๋ฆผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์กฐ ์•ˆ์ „์„ฑ ๊ฒ€ํ†  ํ•จ๊ทœ์„ฑ 1, ์ž„๋‚จํ˜• 2, ๋ฐ•์ข…์„ญ 3, ์œค๊ธฐ์šฉ 1*

More information

untitled

untitled PMIS ๋ฐœ์ „์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝ์‚ฌ๋ก€ A Case Study on the Development Strategy of Project Management Information System ๋ฅ˜ ์› ํฌ * ์ด ํ˜„ ์ˆ˜ ** ๊น€ ์šฐ ์˜ *** ์œ  ์ • ํ˜ธ **** Yoo, Won-Hee Lee, Hyun-Soo Kim, Wooyoung Yu, Jung-Ho ์š” ์•ฝ ๊ฑด์„ค์—…๋ฌด์˜ ํšจ์œจ์„ฑ

More information

iOS ร‡รยทรŽยฑร—ยทยกยนร– 1205.PDF

iOS ร‡รยทรŽยฑร—ยทยกยนร– 1205.PDF iphone ios 5 DEVELOPMENT ESSENTIALS Copyright 2011 Korean Translation Copyright 2011 by J-Pub. co. The Korean edition is published by arrangement with Neil Smyth through Agency-One, Seoul. i iphone ios

More information

<BAD2B9FDBAB9C1A620BAB8B0EDBCAD5FC5EBC7D55F76657230345FB9DFB0A3BBE7C6F7C7D45F33C2F720B1B3C1A428B1D7B8B22020C3DFC3E2292E687770>

<BAD2B9FDBAB9C1A620BAB8B0EDBCAD5FC5EBC7D55F76657230345FB9DFB0A3BBE7C6F7C7D45F33C2F720B1B3C1A428B1D7B8B22020C3DFC3E2292E687770> 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณดํ˜ธ ์—ฐ์ฐจ๋ณด๊ณ ์„œ nnual eport on Copyright rotection 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณดํ˜ธ ์—ฐ์ฐจ๋ณด๊ณ ์„œ nnual eport on Copyright rotection ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ์˜ฌํ•ด ์ดˆ ์•ˆ๋ฐฉ๊ทน์žฅ์„ ํœ˜์–ด์žก์€ ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋ณ„์—์„œ ์˜จ ๊ทธ๋Œ€ ๋Š” ๋…ํŠนํ•œ ์†Œ์žฌ์™€ ํ•œ๋ฅ˜์Šคํƒ€์˜ ์™„๋ฒฝํ•œ ์—ฐ๊ธฐ๋กœ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์„ ๋„˜์–ด ์ค‘๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ ๋“ฑ ์•„์‹œ์•„์— ๋‹ค์‹œ๊ธˆ ํ•œ๋ฅ˜ ์—ดํ’์„ ๋ถˆ๋Ÿฌ์ผ์œผ์ผฐ์Šต

More information

Slide 1

Slide 1 Clock Jitter Effect for Testing Data Converters Jin-Soo Ko Teradyne 2007. 6. 29. 1 Contents Noise Sources of Testing Converter Calculation of SNR with Clock Jitter Minimum Clock Jitter for Testing N bit

More information

<30362E20C6EDC1FD2DB0EDBFB5B4EBB4D420BCF6C1A42E687770>

<30362E20C6EDC1FD2DB0EDBFB5B4EBB4D420BCF6C1A42E687770> 327 Journal of The Korea Institute of Information Security & Cryptology ISSN 1598-3986(Print) VOL.24, NO.2, Apr. 2014 ISSN 2288-2715(Online) http://dx.doi.org/10.13089/jkiisc.2014.24.2.327 ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด DB ์•”ํ˜ธํ™”

More information

๋ชฉ ์ฐจ ํšŒ์‚ฌํ˜„ํ™ฉ 1. ํšŒ์‚ฌ๊ฐœ์š” 2. ํšŒ์‚ฌ์—ฐํ˜ 3. ํšŒ์‚ฌ์—…๋ฌด์˜์—ญ/์—…๋ฌดํ˜„ํ™ฉ 4. ๋“ฑ๋ก๋ฉดํ—ˆ๋ณด์œ ํ˜„ํ™ฉ 5. ์ƒํ›ˆํ˜„ํ™ฉ 6. ๊ธฐ์ˆ ์ž๋ณด์œ ํ˜„ํ™ฉ 7. ์‹œ์Šคํ…œ๋ณด์œ ํ˜„ํ™ฉ ์ฃผ์š”๊ธฐ์ˆ ์ž๋ณ„ ์•ฝ๋ ฅ 1. ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ 2. ์ž„์›์ง‚ ์กฐ์ง ๋ฐ ์šฉ๋„๋ณ„ ์ˆ˜ํ–‰์‹ค์  1. ์กฐ์ง 2. ์šฉ๋„๋ณ„ ์ˆ˜ํ–‰์‹ค์ 

๋ชฉ ์ฐจ ํšŒ์‚ฌํ˜„ํ™ฉ 1. ํšŒ์‚ฌ๊ฐœ์š” 2. ํšŒ์‚ฌ์—ฐํ˜ 3. ํšŒ์‚ฌ์—…๋ฌด์˜์—ญ/์—…๋ฌดํ˜„ํ™ฉ 4. ๋“ฑ๋ก๋ฉดํ—ˆ๋ณด์œ ํ˜„ํ™ฉ 5. ์ƒํ›ˆํ˜„ํ™ฉ 6. ๊ธฐ์ˆ ์ž๋ณด์œ ํ˜„ํ™ฉ 7. ์‹œ์Šคํ…œ๋ณด์œ ํ˜„ํ™ฉ ์ฃผ์š”๊ธฐ์ˆ ์ž๋ณ„ ์•ฝ๋ ฅ 1. ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ 2. ์ž„์›์ง‚ ์กฐ์ง ๋ฐ ์šฉ๋„๋ณ„ ์ˆ˜ํ–‰์‹ค์  1. ์กฐ์ง 2. ์šฉ๋„๋ณ„ ์ˆ˜ํ–‰์‹ค์  ็”จ ๅฝน ๆŒ‡ ๅ ้ก˜ ๊ธˆ๋ฒˆ ่ฒด ็คพ ์—์„œ ์‹ค์‹œํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ็”จ ๅฝน ์— ์ฐธ์—ฌํ•˜๊ณ ์ž ็•ถ ็คพ ์˜ ๆŒ‡ ๅ ้ก˜ ์„ ๆ ๅ‡บ ํ•˜์˜ค๋‹ˆ ๅฏฉ ๆŸป ํ•˜์‹œ๊ณ  ๆŒ‡ ๅ ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹œ๋ฉด ๊ฐ์‚ฌํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„ (์ฃผ)ํ•˜์šฐ๋“œ ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ์ข…ํ•ฉ๊ฑด์ถ•์‚ฌ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ๋ฌธ ํ™ ๊ธธ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ์ฑ„ ํฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ์ด ์žฌ ๊ทœ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ๊น€ ์„ฑ ์šฐ SUBMISSION We are submitting our brochure

More information

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc 1 SV - ih.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - - - 23 24 R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N 25 26 DC REACTOR(OPTION) DB UNIT(OPTION) 3 ฯ† 220/440 V 50/60

More information

<303833315FC1A4BAB8B9FDC7D02031362D325FC3D6C1BEBABB2E687770>

<303833315FC1A4BAB8B9FDC7D02031362D325FC3D6C1BEBABB2E687770> ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด๋ณดํ˜ธ๋ฒ•์˜ ๋ณดํ˜ธ์›์น™์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฒŒ์น™์กฐํ•ญ ์—ฐ๊ตฌ A Legal Study of Punishments in Terms of Principles of Private Informaion Protection Law ์ „๋™์ง„(Jeon, Dong-Jin)*19) ์ •์ง„ํ™(Jeong, Jin-Hong)**20) ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง โ…ก. OECD ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ๋ณดํ˜ธ์›์น™๊ณผ์˜ ๋น„๊ต

More information

ยฐรธยพรท-01V36pลก

ยฐรธยพรท-01V36pลก 2 3 4 5 6 ..2.3 3 (differential) (equation).. () d/d (). e 0.2 (, ), d/d 0.2e 0.2. e 0.2 (). ()., ().,.. (DE: differential equation). (tpe), (order), (linearit). (ODE: ordinar differential equation). (2).

More information

U-Korea ์„ ๋„์‚ฌ์—… ํ‰๊ฐ€

U-Korea ์„ ๋„์‚ฌ์—… ํ‰๊ฐ€ U-Korea ์„ ๋„์‚ฌ์—… ํ‰๊ฐ€ 2009. 9. ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๊ตญํšŒ์˜ˆ์‚ฐ์ •์ฑ…์ฒ˜๋ฒ• ์ œ3์กฐ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜๊ฑฐ ์ž‘์„ฑ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ตญํšŒ์˜ˆ์‚ฐ์ •์ฑ…์ฒ˜ ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€(www.nabo.go.kr)๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๋ณด์‹ค ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ U-Korea ์„ ๋„์‚ฌ์—…์€ ์œ ๋น„์ฟผํ„ฐ์Šค ์ธํ”„๋ผ๋ฅผ ๊ตฌ์ถ•ํ•˜๊ณ  ์œ ๋น„์ฟผํ„ฐ์Šค๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ํ•˜๋Š” ๊ณต๊ณต์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•จ์œผ๋กœ์จ ํ–‰์ •์˜ ํšจ์œจ์„ฑ์„ ๋†’์ด๊ณ  ๊ตญ๋ฏผ์˜ ํŽธ์ต์„ ์ฆ์ง„์‹œ ํ‚ค๋Š” ๊ฒƒ์„

More information

2 0 1 1 4 2011 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28

More information

<BCF6BDC3323030392D31385FB0EDBCD3B5B5B7CEC8DEB0D4C5B8BFEEB5B5C0D4B1B8BBF3BFACB1B85FB1C7BFB5C0CE2E687770>

<BCF6BDC3323030392D31385FB0EDBCD3B5B5B7CEC8DEB0D4C5B8BFEEB5B5C0D4B1B8BBF3BFACB1B85FB1C7BFB5C0CE2E687770> ... ์ˆ˜์‹œ์—ฐ๊ตฌ 2009-18.. ๊ณ ์†๋„๋กœ ํœด๊ฒŒํƒ€์šด ๋„์ž…๊ตฌ์ƒ ์—ฐ๊ตฌ A Study on the Concept of Service Town at the Expressway Service Area... ๊ถŒ์˜์ธ ์ž„์žฌ๊ฒฝ ์ด์ฐฝ์šด... ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๋„์‹œํ™”๊ฐ€ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰๋˜์–ด ์ง€๋ฐฉ ์ง€์—ญ์˜ ์ธ๊ตฌ๊ฐ์†Œ์™€ ๊ฒฝ๊ธฐ์˜ ์นจ์ฒด๊ฐ€ ๊ณ„์†๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์˜ ๋‹ค๊ฐ ์ ์ธ

More information

(Exposure) Exposure (Exposure Assesment) EMF Unknown to mechanism Health Effect (Effect) Unknown to mechanism Behavior pattern (Micro- Environment) Re

(Exposure) Exposure (Exposure Assesment) EMF Unknown to mechanism Health Effect (Effect) Unknown to mechanism Behavior pattern (Micro- Environment) Re EMF Health Effect 2003 10 20 21-29 2-10 - - ( ) area spot measurement - - 1 (Exposure) Exposure (Exposure Assesment) EMF Unknown to mechanism Health Effect (Effect) Unknown to mechanism Behavior pattern

More information

<313320205BB0E6C1A65DB0F8B0B32DC1F6BDC4C0E7BBEAC0CEB7C220BCF6B1DEC0FCB8C120BFACB1B85FC0CCC1D6BFAC28C3D6C1BE292E687770>

<313320205BB0E6C1A65DB0F8B0B32DC1F6BDC4C0E7BBEAC0CEB7C220BCF6B1DEC0FCB8C120BFACB1B85FC0CCC1D6BFAC28C3D6C1BE292E687770> ์ธํ”„๋ผ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌ๊ณผ์ œ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ ๋™ํ–ฅ ๋ฐ ๋ฏธ๋ž˜์ „๋ง Intellectual Property Trends and Prospects - ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ์ธ๋ ฅ ์ˆ˜๊ธ‰์ „๋ง ์—ฐ๊ตฌ - 2013. 12 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํŠนํ—ˆ์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ธํ”„๋ผ์‚ฌ์—…์˜ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌํ™œ์„ฑํ™” ์—ฐ๊ตฌ๊ณผ์ œ ์ค‘, ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ ๋™ํ–ฅ ๋ฐ ๋ฏธ๋ž˜์ „๋ง - ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ์ธ๋ ฅ ์ˆ˜๊ธ‰์ „๋ง ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„

More information

<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770>

<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770> ์–‘์„ฑ์ž๊ฐ€์†๊ธฐ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์–‘์„ฑ์ž๊ฐ€์†๊ธฐ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ์šด์˜ํ˜„ํ™ฉ DOI: 10.3938/PhiT.25.001 ๊ถŒํ˜์ค‘ ๊น€ํ•œ์„ฑ Development and Operational Status of the Proton Linear Accelerator at the KOMAC Hyeok-Jung KWON and Han-Sung KIM A 100-MeV proton linear accelerator

More information

๋ชฉ์ฐจ ์›ํ•˜์‹œ๋Š” ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด๋ฅผ ํด๋ฆญํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ผ๋ฐ˜ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด 3 ์ปดํ“จํ„ฐ ๊ธฐ๊ธฐ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ 9 ์ž๋™์ฐจ ๋ฐ ๊ธฐ๊ณ„ ๋ถ€ํ’ˆ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด ๋ฐ ์„ค๊ณ„ 15 ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๋ฐฐ์†ก๋ฌผ ํฌ์žฅ 23

๋ชฉ์ฐจ ์›ํ•˜์‹œ๋Š” ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด๋ฅผ ํด๋ฆญํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ผ๋ฐ˜ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด 3 ์ปดํ“จํ„ฐ ๊ธฐ๊ธฐ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ 9 ์ž๋™์ฐจ ๋ฐ ๊ธฐ๊ณ„ ๋ถ€ํ’ˆ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด ๋ฐ ์„ค๊ณ„ 15 ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๋ฐฐ์†ก๋ฌผ ํฌ์žฅ 23 ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด ๋งค์ผ ๋ณด๋‚ด๋Š” ์ผ๋ฐ˜ ํ™”๋ฌผ์— ๋Œ€ํ•œ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด ๋˜๋Š” ํŠน๋ณ„ํ•œ ํ™”๋ฌผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์•ˆ๋‚ด๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค๋ฉด, ๋ณธ ์ข…ํ•ฉ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด์„œ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๋„์›€์„ ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์›ํ•˜์‹œ๋Š” ๋ถ€๋ถ„์„ ํด๋ฆญ ํ•˜์‹  ํ›„, ํ•„์š”ํ•˜์‹  ๋‚ด์šฉ์„ ์ธ์‡„ํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ์ฐจ ์›ํ•˜์‹œ๋Š” ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด๋ฅผ ํด๋ฆญํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ผ๋ฐ˜ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ ์•ˆ๋‚ด 3 ์ปดํ“จํ„ฐ ๊ธฐ๊ธฐ ํ™”๋ฌผ ํฌ์žฅ 9 ์ž๋™์ฐจ ๋ฐ ๊ธฐ๊ณ„ ๋ถ€ํ’ˆ

More information

main.hwp

main.hwp ์—ดํ™”์ƒ ์ธก์ •๊ธฐ๋ฅผ ์ด์šฉํ•œ ์•ˆ๋งˆ์˜์ž์˜ ์ธ์ฒด ์˜ํ–ฅ ํ‰๊ฐ€ ๋ฐ•์„ธ์ง„, ๊ตฌ์ค€๋ชจ, ์ดํ˜„์ž ํ•œ๊ตญํ‘œ์ค€๊ณผํ•™์—ฐ๊ตฌ์› ์ƒํ™œ๊ณ„์ธก๊ทธ๋ฃน Evaluation of Massage Chair Effect on Human Body using Infrared Imaging/Radiometric Camera Se Jin Park, Jun Mo Koo, Hyun Ja Lee Human L ife Measurement

More information

[96_RE11]LMOs(......).HWP

[96_RE11]LMOs(......).HWP - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

<352EC7E3C5C2BFB55FB1B3C5EBB5A5C0CCC5CD5FC0DABFACB0FAC7D0B4EBC7D02E687770>

<352EC7E3C5C2BFB55FB1B3C5EBB5A5C0CCC5CD5FC0DABFACB0FAC7D0B4EBC7D02E687770> ์ž์—ฐ๊ณผํ•™์—ฐ๊ตฌ ์ œ27๊ถŒ Bulletin of the Natural Sciences Vol. 27. 2013.12.(33-44) ๊ตํ†ตDB๋ฅผ ์ด์šฉํ•œ ๊ตํ†ต์ •์ฑ… ๋ฐœ๊ตด์„ ์œ„ํ•œ ํ†ต๊ณ„๋ถ„์„ ์‹œ์Šคํ…œ ์„ค๊ณ„ ๋ฐ ํ™œ์šฉ Statistical analytic system design and utilization for transport policy excavation by transport

More information

ๆญฏ5)๋…ผ๋‹จ2.PDF

ๆญฏ5)๋…ผ๋‹จ2.PDF 1) 2) 1. :. NGO..,..,,,...,.. OECD, 15 15 1997 4.. 1997 3 15. 1999 8,..,..,. ( 1), ( : ). ha nc lk@pspd.org 2), ( : ). biocdst@orgio.net ). 1980. 1998,. 2 (biosafety protocol), LMO. DNA...,,,., ( )..,..

More information

D101351X0KR_May17

D101351X0KR_May17 646 Fisher 646... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 9... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 13... 15... 15... 15 1. Fisher 646 Fisher 646,,..,,,, 646,.,,.. W6783 1 www.fisher.com

More information

X-VA-MT3809G-MT3810G-kor

X-VA-MT3809G-MT3810G-kor www.brooksinstrument.com ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์„ค๋ช… ์ง„ํ–‰์ „ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. Brooks ๋Š” ๋งŽ์€ ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ ๊ตญ์ œ ๊ธฐ์ค€์„ ์ถฉ์กฑํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ œํ’ˆ์„ ์„ค๊ณ„, ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฅผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ œํ’ˆ์ด ์ œ๋Œ€๋กœ ์„ค์น˜, ์šด์˜๋˜๊ณ  ๊ทธ ๋“ค์ด ์ •์ƒ ์‚ฌ์–‘ ๋‚ด์—์„œ ์ž‘๋™ํ•˜๋„๋ก ์ง€์†์ ์ธ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Brooks Instrument ์ œํ’ˆ์„ ์„ค์น˜, ์‚ฌ์šฉ ๋ฐ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜ ์‹œ

More information

์˜์•”๊ตฐ ๊ด€๊ด‘์ข…ํ•ฉ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ6์žฅ ๊ด€๊ด‘(๋‹จ)์ง€ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ7์žฅ ๊ด€๊ด‘๋ธŒ๋žœ๋“œ ๊ฐ•ํ™”์‚ฌ์—… 1. ์›”์ถœ์‚ฐ ๊ธฐ( ๆฐฃ )์ฒดํ—˜์ดŒ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… 167 (๋ฐ”๋‘‘ํ…Œ๋งˆํŒŒํฌ ๊ธฐ๋ณธ ๊ณ„ํš ๋ณ€๊ฒฝ) 2. ์„ฑ๊ธฐ๋™ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 201 3. ๋งˆํ•œ๋ฌธํ™”๊ณต์› ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 219 4. ๊ธฐ์ฐฌ๋žœ๋“œ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 240

์˜์•”๊ตฐ ๊ด€๊ด‘์ข…ํ•ฉ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ6์žฅ ๊ด€๊ด‘(๋‹จ)์ง€ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ7์žฅ ๊ด€๊ด‘๋ธŒ๋žœ๋“œ ๊ฐ•ํ™”์‚ฌ์—… 1. ์›”์ถœ์‚ฐ ๊ธฐ( ๆฐฃ )์ฒดํ—˜์ดŒ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… 167 (๋ฐ”๋‘‘ํ…Œ๋งˆํŒŒํฌ ๊ธฐ๋ณธ ๊ณ„ํš ๋ณ€๊ฒฝ) 2. ์„ฑ๊ธฐ๋™ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 201 3. ๋งˆํ•œ๋ฌธํ™”๊ณต์› ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 219 4. ๊ธฐ์ฐฌ๋žœ๋“œ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 240 ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ณผ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  3 2. ๊ณผ์—…์˜ ์„ฑ๊ฒฉ 5 3. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฒ”์œ„ 6 4. ๊ณผ์—…์ˆ˜ํ–‰์ฒด๊ณ„ 7 ์ œ2์žฅ ์ง€์—ญํ˜„ํ™ฉ๋ถ„์„ 1. ์ง€์—ญ ์ผ๋ฐ˜ํ˜„ํ™ฉ ๋ถ„์„ 11 2. ๊ด€๊ด‘ํ™˜๊ฒฝ ๋ถ„์„ 25 3. ์ด๋ฏธ์ง€์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ 45 4. ์ดํ•ด๊ด€๊ณ„์ž ์˜๊ฒฌ์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ 54 ์ œ3์žฅ ์‚ฌ์—…ํ™˜๊ฒฝ๋ถ„์„ 1. ๊ตญ๋‚ด ์™ธ ๊ด€๊ด‘์—ฌ๊ฑด๋ถ„์„ 69 2. ๊ด€๋ จ๊ณ„ํš ๋ฐ ๋ฒ•๊ทœ ๊ฒ€ํ†  78 3. ๊ตญ๋‚ด ์™ธ

More information

<BCADBFEFBDC3BFA9BCBAB0A1C1B7C0E7B4DC5FBCADBFEFBDC320B0F8B5BFC0B0BEC6C1F6BFF8BBE7BEF7C0C720C1F6BCD3B0A1B4C9BCBA20B9E6BEC8BFACB1B828BCF6C1A431323330292E687770>

<BCADBFEFBDC3BFA9BCBAB0A1C1B7C0E7B4DC5FBCADBFEFBDC320B0F8B5BFC0B0BEC6C1F6BFF8BBE7BEF7C0C720C1F6BCD3B0A1B4C9BCBA20B9E6BEC8BFACB1B828BCF6C1A431323330292E687770> 2015 ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ-15 ์„œ์šธ์‹œ ๊ณต๋™์œก์•„์ง€์›์‚ฌ์—…์˜ ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ฐฉ์•ˆ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› : ์กฐ๋ง‰๋ž˜(์„œ์šธ์‹œ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ์žฌ๋‹จ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์› : ๊น€ํ•œ๋ณ„(์„œ์šธ์‹œ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ์žฌ๋‹จ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์‹ค) SEOUL FOUNDATION OF WOMEN & FAMILY ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ํ•œ ์•„์ด๋ฅผ ํ‚ค์šฐ๋ ค๋ฉด ์˜จ ๋งˆ์„์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค ๋ผ๋Š” ์ธ๋””์–ธ ๊ฒฉ์–ธ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ญ์ˆ˜๋…„์ „์—๋Š” ๊ณจ๋ชฉ๋งˆ๋‹ค ์•„์ด๋“ค์˜ ๋ถ์ ์ด๋Š”

More information

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ๊น€์ฐฝ์šฑ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) ๋ฐ•์ค€์„ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) - 2 -

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ๊น€์ฐฝ์šฑ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) ๋ฐ•์ค€์„ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) - 2 - (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) (11) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ 10-2014-0034606 (43) ๊ณต๊ฐœ์ผ์ž 2014๋…„03์›”20์ผ (51) ๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ถ„๋ฅ˜(Int. Cl.) H01M 4/525 (2010.01) H01M 4/505 (2010.01) H01M 4/48 (2010.01) H01M 4/131 (2010.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2012-0101151

More information

(000-000)์‹คํ—˜๊ณ„ํš๋ฒ•-๋จธ๋ฆฌ๋ง ok

(000-000)์‹คํ—˜๊ณ„ํš๋ฒ•-๋จธ๋ฆฌ๋ง ok iii Design Analysis Optimization Design Expert Minitab Minitab Design Expert iv 2008 1 v 1 1. 1 2 1. 2 4 1. 3 6 1. 4 8 1. 5 12 2 2. 1 16 2. 2 17 2. 3 20 2. 4 27 2. 5 30 2. 6 33 2. 7 37 2. 8 42 46 3 3.

More information

์‚ฌ๋ฌผ์ธํ„ฐ๋„ท๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค๋น…๋ฑ…_๋‚ด์ง€_11์ฐจ_160421.indd

์‚ฌ๋ฌผ์ธํ„ฐ๋„ท๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค๋น…๋ฑ…_๋‚ด์ง€_11์ฐจ_160421.indd ์‚ฌ๋ฌผ์ธํ„ฐ๋„ท ๋น…๋ฑ… 2016. ์—ฐ๋Œ€์„ฑ All Rights Reserved. ์ดˆํŒ 1์‡„ ๋ฐœํ–‰ 2016๋…„ 4์›” 29์ผ ์ง€์€์ด ์—ฐ๋Œ€์„ฑ ํŽด๋‚ธ์ด ์žฅ์„ฑ๋‘ ํŽด๋‚ธ๊ณณ ์ œ์ดํŽ ์ถœํŒ์‹ ๊ณ  2009๋…„ 11์›” 10์ผ ์ œ406 2009 000087ํ˜ธ ์ฃผ์†Œ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํŒŒ์ฃผ์‹œ ๋ฌธ๋ฐœ๋กœ 141 ๋ฎค์ฆˆ๋นŒ๋”ฉ 403ํ˜ธ ์ „ํ™” 070 8201 9010 / ํŒฉ์Šค 02 6280 0405 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ www.jpub.kr

More information

<32303134303730312DB9CCB7A1B1B3C0B020C3BCC7E8B0FC20C0CCC0FC20B1B8C3E0C0BB20C0A7C7D120BCB3B0E820BFACB1B820B9D720BFEEBFB520C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF2E687770>

<32303134303730312DB9CCB7A1B1B3C0B020C3BCC7E8B0FC20C0CCC0FC20B1B8C3E0C0BB20C0A7C7D120BCB3B0E820BFACB1B820B9D720BFEEBFB520C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF2E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  KR 2013-8 ๋ฏธ๋ž˜๊ต์œก์ฒดํ—˜๊ด€ ์ด์ „ ๊ตฌ์ถ•์„ ์œ„ํ•œ ์„ค๊ณ„ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐ ์šด์˜ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  KR 2013-8 ๋ฏธ๋ž˜๊ต ์˜ : ์ •๋‚™ํ˜„(์•ˆ๋™๋Œ€ํ•™๊ต) ๋™ : ์˜ค๋ช…์„ (์•ˆ๋™๋Œ€ํ•™๊ต) ์œ ์ธ๋‘(๋ฒ„์ธ„์–ผ๋นŒ๋”์Šค) ๊น€๊ด‘์ˆ˜(์•ˆ๋™๋Œ€ํ•™๊ต) ์œ ๋™ํ™˜(์•ˆ๋™๋Œ€ํ•™๊ต) : ๋ฐ•๊ท€์˜(์•ˆ๋™๋Œ€ํ•™๊ต) ๋ฐ•ํ˜์ฒ (๋ฏธ๋ž˜์„ธ์›€) ์•ˆ๊ฒฝ์„ญ(์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ํ•œ๊ตญ๊ต์œกํ•™์ˆ ์ •๋ณด์›์˜ '๋ฏธ๋ž˜๊ต์œก์ฒดํ—˜๊ด€ ์ด์ „ ๊ตฌ์ถ•์„

More information

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ํ™•์ธ์„œ I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฒ•์ , ์ƒ์—…์  ๋ช…์นญ ๋‹น์‚ฌ์˜ ๋ช…์นญ์€ ๋™์–‘ํ”ผ์—”์—ํ”„ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ๋ผ๊ณ  ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ฝ์นญ์œผ๋กœ๋Š” ๋™์–‘ํ”ผ์—”์—ํ”„(์ฃผ) ๋˜๋Š” ์˜๋ฌธ์œผ๋กœ๋Š” DONGYANG P&F CO.,LTD๋ผ๊ณ  ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์„ค๋ฆฝ์ผ์ž ๋‹น์‚ฌ๋Š” 1999๋…„

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ํ™•์ธ์„œ I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฒ•์ , ์ƒ์—…์  ๋ช…์นญ ๋‹น์‚ฌ์˜ ๋ช…์นญ์€ ๋™์–‘ํ”ผ์—”์—ํ”„ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ๋ผ๊ณ  ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ฝ์นญ์œผ๋กœ๋Š” ๋™์–‘ํ”ผ์—”์—ํ”„(์ฃผ) ๋˜๋Š” ์˜๋ฌธ์œผ๋กœ๋Š” DONGYANG P&F CO.,LTD๋ผ๊ณ  ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์„ค๋ฆฝ์ผ์ž ๋‹น์‚ฌ๋Š” 1999๋…„ ๋ฐ˜ ๊ธฐ ๋ณด ๊ณ  ์„œ (์ œ 14 ๊ธฐ) ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ 2012.01.01 ๋ถ€ํ„ฐ 2012.06.30 ๊นŒ์ง€ ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ํ•œ๊ตญ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ๊ท€์ค‘ 2012 ๋…„ 08 ์›” 13 ์ผ ํšŒ ์‚ฌ ๋ช… : ๋™์–‘ํ”ผ์—”์—ํ”„ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ ํ‘œ ์ด ์‚ฌ : ์กฐ ์ขŒ ์ง„ ๋ณธ ์  ์†Œ ์žฌ ์ง€ : ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๊ธˆ์ฒœ๊ตฌ ๊ฐ€์‚ฐ๋™ 345-50 ์•„์ดํ‹ฐํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํƒ€์›Œ 17์ธต, 18์ธต (์ „ ํ™”) 02-2106-8000 (ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€) http://www.dypnf.com

More information

ยดรซยฑรข-รƒร‘ยฐรฝยบยธยฐรญยผล.PDF

ยดรซยฑรข-รƒร‘ยฐรฝยบยธยฐรญยผล.PDF ํ†ต์ผ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ํ–ฅํ•œ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ๊ฐœ๋ฐœํ˜‘๋ ฅ ํ•ต์‹ฌ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์„ ์ • ๋ฐ ์‹ค์ฒœ๊ณผ์ œ Major development projects for the integrated Korean peninsula - ์ด๊ด„๋ณด๊ณ ์„œ - ์ด์ƒ์ค€, ๊น€์ฒœ๊ทœ, ์ด๋ฐฑ์ง„, ์ด๊ฑด๋ฏผ, ๋ฐฐ์€์ง€, ๊น€ํ  ์ž„๊ฐ•ํƒ, ์žฅํ˜•์ˆ˜, ๊น€๊ฒฝ์ˆ , ๋‚˜ํฌ์Šน, ๊น€์˜์ค€ ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด์ƒ์ค€ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๊น€์ฒœ๊ทœ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ฐฑ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๊ฑด๋ฏผ

More information

334 ้€€ ๆบช ๅญธ ๊ณผ ๅ„’ ๆ•Ž ๆ–‡ ๅŒ– ็ฌฌ 55 ่™Ÿ ่ง’ ่ชช ์—์„œ๋Š” ๋ฟ”์ด ๋‚œ ๋ง๊ณผ ๊ณ ์–‘์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐํ˜•์˜ ๋™๋ฌผ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€ ์ •์น˜ ์ƒ ํ™ฉ์„ ๋น„ํŒํ•˜์˜€๊ณ , ็™ฝ ้ป‘ ้›ฃ ์—์„œ๋Š” ์„ ๊ณผ ์•…์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ์ƒ‰๊น”์ธ ็™ฝ ๊ณผ ้ป‘ ์ด ์„œ๋กœ ๋ฒŒ์ด ๋Š” ๋ฌธ๋‹ต์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์˜ณ๊ณ  ๊ทธ๋ฆ„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ด€์ด ์ „๋„๋œ ํ˜„์‹ค์„ธ

334 ้€€ ๆบช ๅญธ ๊ณผ ๅ„’ ๆ•Ž ๆ–‡ ๅŒ– ็ฌฌ 55 ่™Ÿ ่ง’ ่ชช ์—์„œ๋Š” ๋ฟ”์ด ๋‚œ ๋ง๊ณผ ๊ณ ์–‘์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐํ˜•์˜ ๋™๋ฌผ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€ ์ •์น˜ ์ƒ ํ™ฉ์„ ๋น„ํŒํ•˜์˜€๊ณ , ็™ฝ ้ป‘ ้›ฃ ์—์„œ๋Š” ์„ ๊ณผ ์•…์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ์ƒ‰๊น”์ธ ็™ฝ ๊ณผ ้ป‘ ์ด ์„œ๋กœ ๋ฒŒ์ด ๋Š” ๋ฌธ๋‹ต์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์˜ณ๊ณ  ๊ทธ๋ฆ„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ด€์ด ์ „๋„๋œ ํ˜„์‹ค์„ธ ๅ— ๅก ๆดช ๅฎ‡ ้  ์˜ ๋…ผ์„ค๋ฅ˜ ์‚ฐ๋ฌธ ์—ฐ๊ตฌ ็ฆน ่Š ่‹ฑ *1) ์ฐจ ๋ก€. ์„œ๋ก . ์นœ๊ทผํ•œ ์†Œ์žฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ณต๊ฐ์˜ ํ™•๋Œ€. ๋ฌธ๋‹ต์˜ ์„œ์ˆ ๋ฐฉ์‹์„ ํ†ตํ•œ ๋…ผ๋ฆฌ์„ฑ์˜ ๊ฐ•ํ™”. ์šฐ์–ธ์˜ ์„œ์ˆ ๋ฐฉ์‹์„ ํ†ตํ•œ ํ˜„์‹ค ๋น„ํŒ. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ๅ— ๅก ๆดช ๅฎ‡ ้  ์€ ไป ็ฅ– ์—์„œ ่‚… ๅฎ— ์—ฐ๊ฐ„์— ํ™œ๋™ํ•œ ๋ฌธ์ธ ๊ด€๋ฃŒ์ด๋‹ค. ํ™์šฐ์›์˜ ๋ฌธ์ง‘์ธ ๅ— ๅก ้›† ์€ ์‹œ์™€ ์ƒ์†Œ๋ฌธ์ด ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๋น„์ค‘์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ , ่จ˜ ่ชช ๅบ ๋“ฑ์˜ ์‚ฐ๋ฌธ

More information

<31372DB9DABAB4C8A32E687770>

<31372DB9DABAB4C8A32E687770> ๊น€๊ฒฝํ™˜ ๋ฐ•๋ณ‘ํ˜ธ ์ถฉ๋ถ๋Œ€ํ•™๊ต ๋„์‹œ๊ณตํ•™๊ณผ (2010. 5. 27. ์ ‘์ˆ˜ / 2011. 11. 23. ์ฑ„ํƒ) Developing the Traffic Severity by Type Kyung-Hwan Kim Byung Ho Park Department of Urban Engineering, Chungbuk National University (Received May

More information

๊ฐ์‚ฌ์˜ ๊ธ€ ์ง ์Šคํ…์ธจ ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ํ•จ์„ธ์›… ์„œ๋ฌธ ๋ฌด์–ธ๊ฐ€๋ฅผ ํ•ด์•ผ๋งŒ ํ–ˆ๋‹ค ์ œ1์žฅ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋งˆ์Œ๋„ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์šธ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์ œ2์žฅ ๊ณ ๋ฆฝ์—์„œ ์—ฐ๋Œ€๋กœ ์ œ3์žฅ ํ•œ๊ตญ์ด ๋‚˜์—๊ฒŒ ๋‚ด ์กฐ๊ตญ๊ณผ ์‹ ์•™์— ๋Œ€ํ•ด ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ค€ ๊ฒƒ ์ œ4์žฅ ์•„์ง๋„ ๋‚จ์•„ ์žˆ๋Š” ๋งˆ์Œ์˜ ์ƒ์ฒ˜ ์ œ5์žฅ ๊ทธ๋“ค์ด ๋†์žฅ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ๊ฒฐ์ฝ” ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ฃผ์ง€ ์•Š์•˜๋˜ ๊ฒƒ๋“ค ์ œ6์žฅ ๋ชจ๋“  ๊ฒฝ๊ณ„๋ฅผ ๋„˜์–ด, ํ•˜๋‚˜์˜ ๊ณต๋™์ฒด ์ œ7์žฅ ๋ฐฉ๊ด€์ž๋กœ ๋‚จ๋Š”

More information

์งง์€ ๊ธ€ ๊ธด ์ƒ๊ฐ Contents 04 ์ทจ์ž„์‚ฌ ๊น€์„ฑ์‹ค ๋ถ€ํšŒ์žฅ 06 ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ  ์‹ ์ด ๋‚ด๋ฆฐ ์ง์žฅ 08 ํ˜‘ํšŒ์†Œ์‹ 09 KOLAS/KAS์†Œ์‹ 10 ๊ด€๋ จ๊ธฐ๊ด€์†Œ์‹ 12 ์ŠคํŽ˜์…œ ํ…Œ๋งˆ ๋‚ ๊ฐœ ๋‹ฌ๋ฆฐ ๊ธˆ 16 ๊ต์ •๊ธฐ๊ด€ํƒ๋ฐฉ (์ฃผ)ํ•œ๊ตญ๊ณ„์ธก๊ธฐ๊ธฐ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ๋ฅผ ์ฐพ์•„์„œ 18 ๊ณผํ•™์นผ๋Ÿผ ํ–„๋ฒ„๊ฑฐ์™€ ํ‘œ์ค€ํ’ˆ์งˆ์ฒด๊ณ„

์งง์€ ๊ธ€ ๊ธด ์ƒ๊ฐ Contents 04 ์ทจ์ž„์‚ฌ ๊น€์„ฑ์‹ค ๋ถ€ํšŒ์žฅ 06 ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ  ์‹ ์ด ๋‚ด๋ฆฐ ์ง์žฅ 08 ํ˜‘ํšŒ์†Œ์‹ 09 KOLAS/KAS์†Œ์‹ 10 ๊ด€๋ จ๊ธฐ๊ด€์†Œ์‹ 12 ์ŠคํŽ˜์…œ ํ…Œ๋งˆ ๋‚ ๊ฐœ ๋‹ฌ๋ฆฐ ๊ธˆ 16 ๊ต์ •๊ธฐ๊ด€ํƒ๋ฐฉ (์ฃผ)ํ•œ๊ตญ๊ณ„์ธก๊ธฐ๊ธฐ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ๋ฅผ ์ฐพ์•„์„œ 18 ๊ณผํ•™์นผ๋Ÿผ ํ–„๋ฒ„๊ฑฐ์™€ ํ‘œ์ค€ํ’ˆ์งˆ์ฒด๊ณ„ 9+10 ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ _ ์‹ ์ด ๋‚ด๋ฆฐ ์ง์žฅ ์ŠคํŽ˜์…œ ํ…Œ๋งˆ_ ๋‚ ๊ฐœ ๋‹ฌ๋ฆฐ ๊ธˆ ๊ต์ •๊ธฐ๊ด€ํƒ๋ฐฉ_ (์ฃผ)ํ•œ๊ตญ๊ณ„์ธก๊ธฐ๊ธฐ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ๋ฅผ ์ฐพ์•„์„œ ๋ฌธํ™”์ฝ๊ธฐ_ K-Pop ์—ดํ’, ์ง€๊ตฌ๋ฅผ ํ”๋“ค๋‹ค WEIGHING&MEASUREMENTS ์งง์€ ๊ธ€ ๊ธด ์ƒ๊ฐ Contents 04 ์ทจ์ž„์‚ฌ ๊น€์„ฑ์‹ค ๋ถ€ํšŒ์žฅ 06 ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ  ์‹ ์ด ๋‚ด๋ฆฐ ์ง์žฅ 08 ํ˜‘ํšŒ์†Œ์‹ 09 KOLAS/KAS์†Œ์‹ 10 ๊ด€๋ จ๊ธฐ๊ด€์†Œ์‹ 12 ์ŠคํŽ˜์…œ ํ…Œ๋งˆ

More information

<32303131B3E22032BAD0B1E220C4DCC5D9C3F7BBEABEF7B5BFC7E2BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE292E687770>

<32303131B3E22032BAD0B1E220C4DCC5D9C3F7BBEABEF7B5BFC7E2BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE292E687770> 2011๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ๋™ํ–ฅ๋ถ„์„๋ณด๊ณ ์„œ 2011. 09 ์š” ์•ฝ โ…ฐ โ…ก. 2011๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ์ฝ˜ํ…์ธ ์—…์ฒด ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ โ… . 2011๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ถ”์ด ๋ถ„์„ 1. ์‚ฐ์—…์ƒ์‚ฐ ๋ณ€ํ™” ์ถ”์ด 3 1.1. ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—…์ƒ์‚ฐ์ง€์ˆ˜ ๋ณ€ํ™” ์ถ”์ด 3 1.2. ์ฝ˜ํ…์ธ ์—…์ฒด(์ƒ์žฅ์‚ฌ) ๋งค์ถœ์•ก ๋ณ€ํ™” ์ถ”์ด 9 1.3. ์ฝ˜ํ…์ธ ์—…์ฒด(์ƒ์žฅ์‚ฌ) ์˜์—…์ด์ต ๋ณ€ํ™” ์ถ”์ด20 2. ํˆฌ์ž๋ณ€ํ™” ์ถ”์ด 24

More information

<BCAEBBE7C7D0C0A75FB3EDB9AE2D28B9DAC7F6C0DA292D283230313431323236292E687770>

<BCAEBBE7C7D0C0A75FB3EDB9AE2D28B9DAC7F6C0DA292D283230313431323236292E687770> ์„์‚ฌํ•™์œ„๋…ผ๋ฌธ ํ’ˆ์งˆ๊ด€๋ฆฌ๊ทœ์ œ ์ •์ฑ…๋ถˆ์‘์˜ ์˜ํ–ฅ์š”์ธ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - ์ „๋ฌธ๊ธฐ๊ด€๊ฒ€์‚ฌ์ œ๋„๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - Factors of Non-compliance with Quality Control Regulations : A Case of the Inspection System Conducted by External Specialized Organizations ๋ฐ• ํ˜„ ์ž ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต

More information

example code are examined in this stage The low pressure pressurizer reactor trip module of the Plant Protection System was programmed as subject for

example code are examined in this stage The low pressure pressurizer reactor trip module of the Plant Protection System was programmed as subject for 2003 Development of the Software Generation Method using Model Driven Software Engineering Tool,,,,, Hoon-Seon Chang, Jae-Cheon Jung, Jae-Hack Kim Hee-Hwan Han, Do-Yeon Kim, Young-Woo Chang Wang Sik, Moon

More information

untitled

untitled ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ 2008-27 ํ™˜์œจ ๋ฐ ๊ตญ์ œ์œ ๊ฐ€ ๋ณ€ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ด€๊ด‘๋ถ€๋ฌธ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ ์—ฐ๊ตฌ์ž: ์ด๊ฐ•์šฑ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ : ์ด๊ฐ•์šฑ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ชจ์ˆ˜์› (๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์ˆ˜) ์—ฐ๊ตฌ์กฐ์› : ๊น€๋ฏผ๊ฒฝ ์„œ ๋ฌธ ํ™˜์œจ ๋ฐ ๊ตญ์ œ ์œ ๊ฐ€์˜ ๋ถˆ์•ˆ์ • ๋“ฑ ์™ธ๋ถ€ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์— ๋”ฐ๋ผ ๊ด€๊ด‘์‚ฐ์—… ์— ๋Œ€ํ•œ ์ „๋ง์ด ์–ด๋ ค์šด ์ƒํ™ฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ์—์„œ ์‹œ์ž‘๋œ ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ๊ธฐ์˜ ์นจ์ฒด๋Š” ๊ด€๊ด‘๋ถ€๋ฌธ์—๋„ ์œ„์ถ•์„

More information

1997 - - A Study on Forest Policy in Korea by Imperial Japan - With an Emphasis on the National Forest Policy - 1997. 5.

1997 - - A Study on Forest Policy in Korea by Imperial Japan - With an Emphasis on the National Forest Policy - 1997. 5. - - A S tudy on the Chos un Fo re s t Policy unde r the Rule of Japanese Imperialism - W ith an E m phas is on the N ational F ores t Policy - 1997 8 1997 - - A Study on Forest Policy in Korea by Imperial

More information

์ค‘ ๊ตญ 6 ๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์‹œ ์žฅ ์กฐ ์‚ฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ < 2004 ๋…„ ์ƒ ํ•ด 10 ๋Œ€ ๋งค ์žฅ 10๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์ œ ํ’ˆ ์˜ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ๋ฎฌ > ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ์œจ ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์ ์œ  ์œจ C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y

์ค‘ ๊ตญ 6 ๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์‹œ ์žฅ ์กฐ ์‚ฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ < 2004 ๋…„ ์ƒ ํ•ด 10 ๋Œ€ ๋งค ์žฅ 10๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์ œ ํ’ˆ ์˜ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ๋ฎฌ > ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ์œจ ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์ ์œ  ์œจ C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y ํ•œ๊ตญ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—…์—ฐํ•ฉ ํšŒ(KO F ใ„ฒ) ๋„ ํ‘œ ๋กœ ๋ณด ๋ฉด ๋งค ๋…„ 1์›” ์€ ํŒ ๋งค ์„ฑ ์ˆ˜ ๊ธฐ ๋กœ 30592. 43 ๋งŒ ๅ…ƒ ์˜ ์‹  ๊ธฐ๋ฅต ์„ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜ ์˜€ ๋‹ค.์ค‘๊ตญ ์ „ํ†ต ์˜์ ˆ์ธ ์ถ˜์ ˆ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์‚ฌ ๋žŒ๋“ค์˜ ๊ตฌ ๋งค์š• ์„ ์ž๊ทนํ•˜์˜€ ๊ณ , ํŒ ๋งค ์—… ์ฒด ๊ฐ€ ๊ฐ– ๊ฐ€ ์ง€ ๋ฌ˜ ์•ˆ์„ ์งœ ๋‚ด์—ˆ ๋‹ค. 2์›” ์˜ ํŒ ๋งค ์•ก ์€ 1์›” ์˜ ์ถ” ์„ธ ๋ฅผ ์ž‡ ์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ๋Œ€ํญ ํ•˜๋ฝํ•˜์˜€๋‹ค.3,4,5์›”์€ ๊ทธ๋‹ค์ง€

More information

๋ถ„ ๊ธฐ ๋ณด ๊ณ  ์„œ (์ œ34๊ธฐ 1๋ถ„๊ธฐ) ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ 2016.01.01 ๋ถ€ํ„ฐ 2016.03.31 ๊นŒ์ง€ ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ํ•œ๊ตญ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ๊ท€์ค‘ 2016๋…„ 5์›” 16์ผ ์ œ์ถœ๋Œ€์ƒ๋ฒ•์ธ ์œ ํ˜• : ๋ฉด์ œ์‚ฌ์œ ๋ฐœ์ƒ : ์ฃผ๊ถŒ์ƒ์žฅ๋ฒ•์ธ ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ ์—†์Œ ํšŒ ์‚ฌ ๋ช… : (์ฃผ)์›…์ง„ ๋Œ€ ํ‘œ ์ด ์‚ฌ : ์ด ์žฌ ์ง„ ๋ณธ

๋ถ„ ๊ธฐ ๋ณด ๊ณ  ์„œ (์ œ34๊ธฐ 1๋ถ„๊ธฐ) ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ 2016.01.01 ๋ถ€ํ„ฐ 2016.03.31 ๊นŒ์ง€ ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ํ•œ๊ตญ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ๊ท€์ค‘ 2016๋…„ 5์›” 16์ผ ์ œ์ถœ๋Œ€์ƒ๋ฒ•์ธ ์œ ํ˜• : ๋ฉด์ œ์‚ฌ์œ ๋ฐœ์ƒ : ์ฃผ๊ถŒ์ƒ์žฅ๋ฒ•์ธ ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ ์—†์Œ ํšŒ ์‚ฌ ๋ช… : (์ฃผ)์›…์ง„ ๋Œ€ ํ‘œ ์ด ์‚ฌ : ์ด ์žฌ ์ง„ ๋ณธ ๋ชฉ ๋ถ„ ๊ธฐ ๋ณด ๊ณ  ์„œ...1 ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ํ™•์ธ...2 I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š”...3 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š”...3 2. ํšŒ์‚ฌ์˜ ์—ฐํ˜...6 3. ์ž๋ณธ๊ธˆ ๋ณ€๋™์‚ฌํ•ญ...8 4. ์ฃผ์‹์˜ ์ด์ˆ˜ ๋“ฑ...9 5. ์˜๊ฒฐ๊ถŒ ํ˜„ํ™ฉ...10 6. ๋ฐฐ๋‹น์— ๊ด€ํ•œ ์‚ฌํ•ญ ๋“ฑ...10 II. ์‚ฌ์—…์˜ ๋‚ด์šฉ...12 III. ์žฌ๋ฌด์— ๊ด€ํ•œ ์‚ฌํ•ญ...49 1. ์š”์•ฝ์žฌ๋ฌด์ •๋ณด...49 2. ์—ฐ๊ฒฐ์žฌ๋ฌด์ œํ‘œ...51

More information

2005 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ

2005 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ  ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2005. 12. 16 (์‚ฌ)ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์˜๊ธฐ์ˆ ์ปจ์„คํ„ดํŠธํ˜‘ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ•์–‘ํ˜ธ ์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ : (์‚ฌ)ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์˜๊ธฐ์ˆ ์ปจ์„คํ„ดํŠธํ˜‘ํšŒ ์ปจ์„คํŒ…ํ˜์‹ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์ด๊ด„์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ๊ฒฝ์˜ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€ํƒœ๊ทผ(์ •์ฑ…๋ถ„๊ณผ์œ„์›์žฅ) ์—ฐ ๊ตฌ ์ž : ๊ฒฝ์ œํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€์œค์ข… ํ†ต๊ณ„ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€์šฉ์ฒ  ๊ฒฝ์ œํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๋ณ€์ข…์„

More information

11234(3)

11234(3) Vol. 6 No. 1 (ํ†ต๊ถŒ 53ํ˜ธ) OSH RESEARCH BRIEF 2012. 01 04 06 10 14 22 28 34 40 46 52 58 64 69 70 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

More information

<32382DC3BBB0A2C0E5BED6C0DA2E687770>

<32382DC3BBB0A2C0E5BED6C0DA2E687770> ๋…ผ๋ฌธ์ ‘์ˆ˜์ผ : 2014.12.20 ์‹ฌ์‚ฌ์ผ : 2015.01.06 ๊ฒŒ์žฌํ™•์ •์ผ : 2015.01.27 ์ฒญ๊ฐ ์žฅ์• ์ž๋“ค์„ ์œ„ํ•œ ๋ณด๊ธ‰ํ˜• ํœด๋Œ€ํฐ ์•ก์„ธ์„œ๋ฆฌ ๋””์ž์ธ ํ”„๋กœํ† ํƒ€์ž… ๊ฐœ๋ฐœ Development Prototype of Low-end Mobile Phone Accessory Design for Hearing-impaired Person ์ฃผ์ €์ž : ์œค์ˆ˜์ธ ์„œ๊ฒฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์˜ˆ์ˆ ๋Œ€ํ•™

More information

Microsoft PowerPoint - AC3.pptx

Microsoft PowerPoint - AC3.pptx Chapter 3 Block Diagrams and Signal Flow Graphs Automatic Control Systems, 9th Edition Farid Golnaraghi, Simon Fraser University Benjamin C. Kuo, University of Illinois 1 Introduction In this chapter,

More information

์ œ 1 ์žฅ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ํ™˜๊ฒฝ๋ถ€๋Š” ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์ด ์šฐ๋ ค๋˜๋Š” ์ง€์—ญ์— ๋Œ€ํ•œ ์ ๊ทน์ ์ธ ์กฐ์‚ฌ์™€ ์ •ํ™”๋ฅผ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 2001๋…„ 3์›” ํ† ์–‘ํ™˜๊ฒฝ๋ณด์ „๋ฒ•์„ ๊ฐœ์ •ํ•˜์—ฌ ์ธก์ •๋ง ์ค‘์‹ฌ์˜ ํ† ์–‘์˜ค์—ผ ๊ด€๋ฆฌ์ฒด ๊ณ„๋ฅผ ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์กฐ์‚ฌ ์ค‘์‹ฌ ์ฒด๊ณ„๋กœ ๊ฐœํŽธํ•˜๊ณ , ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์›์ธ์ž์˜ ์ •ํ™”์ฑ…์ž„์„ ๋Œ€ํญ ๊ฐ•

์ œ 1 ์žฅ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ํ™˜๊ฒฝ๋ถ€๋Š” ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์ด ์šฐ๋ ค๋˜๋Š” ์ง€์—ญ์— ๋Œ€ํ•œ ์ ๊ทน์ ์ธ ์กฐ์‚ฌ์™€ ์ •ํ™”๋ฅผ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 2001๋…„ 3์›” ํ† ์–‘ํ™˜๊ฒฝ๋ณด์ „๋ฒ•์„ ๊ฐœ์ •ํ•˜์—ฌ ์ธก์ •๋ง ์ค‘์‹ฌ์˜ ํ† ์–‘์˜ค์—ผ ๊ด€๋ฆฌ์ฒด ๊ณ„๋ฅผ ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์กฐ์‚ฌ ์ค‘์‹ฌ ์ฒด๊ณ„๋กœ ๊ฐœํŽธํ•˜๊ณ , ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์›์ธ์ž์˜ ์ •ํ™”์ฑ…์ž„์„ ๋Œ€ํญ ๊ฐ• - ํ† ์–‘ํ™˜๊ฒฝํ‰๊ฐ€์ œ๋„ ์ ์šฉ ํ™•๋Œ€ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ - ์ตœ ์ข… ๋ณด ๊ณ  ์„œ 2007. 9. ์ œ 1 ์žฅ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ํ™˜๊ฒฝ๋ถ€๋Š” ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์ด ์šฐ๋ ค๋˜๋Š” ์ง€์—ญ์— ๋Œ€ํ•œ ์ ๊ทน์ ์ธ ์กฐ์‚ฌ์™€ ์ •ํ™”๋ฅผ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 2001๋…„ 3์›” ํ† ์–‘ํ™˜๊ฒฝ๋ณด์ „๋ฒ•์„ ๊ฐœ์ •ํ•˜์—ฌ ์ธก์ •๋ง ์ค‘์‹ฌ์˜ ํ† ์–‘์˜ค์—ผ ๊ด€๋ฆฌ์ฒด ๊ณ„๋ฅผ ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์กฐ์‚ฌ ์ค‘์‹ฌ ์ฒด๊ณ„๋กœ ๊ฐœํŽธํ•˜๊ณ , ํ† ์–‘์˜ค์—ผ์›์ธ์ž์˜ ์ •ํ™”์ฑ…์ž„์„ ๋Œ€ํญ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๋Š” ํ•œํŽธ,

More information

i ii iii iv v vi vii viii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXXXXXXX 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information