ๆญฏ PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ1996110502.PDF"

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 1,

15

16 2 < 2-1> 22 < 2-2> 22 < 2-3> ( / ) 23 < 2-4> ( ) 29 < 2-5> ( ) 30 < 2-6> GNP 30 < 2-7> 31 < 2-8> 33 < 2-9> 35 < 2-10> 38 3 < 3-1> 45 < 3-2> 3 (, ) 46 < 3-3> ( ) 47 < 3-4> (1995 ) 49 < 3-5> (1996) 51 < 3-6> (1996) 52 < 3-7> 53 < 3-8> (1996) 54 < 3-9> (95 ) 55 < 3-10> (96 ) 55 < 3-11>,, (1996) 56 < 3-12> (1996) 57

17 4 < 4-1> 75 < 4-2> 76 < 4-3> 79 < 4-4> 79 < 4-5> : < 4-6> 80 < 4-7> : < 4-8> 87 < 4-9> : 1 87 < 4-10> 88 < 4-11> 88 < 4-12> : < 4-13> : 91 < 4-14> 1995 ( ) 93 < 4-15> : < 4-16> 100 < 4-17> 101 < 4-18> < 4-19> 104 < 4-20> 108 < 4-21> 108 < 4-22> 110 < 4-23> 113 < 4-24> 114 < 4-25> : < 4-26> 123

18 5 < 5-1> 144 < 5-2> 145 < 5-3> 146 < 5-4> (1996 ) 146 < 5-5> 148 < 5-6> 148 < 5-7> 149 < 5-8> 150 < 5-9> : < 5-10> OECD 1 (G ) (NHE ) 153 < 5-11> 154 < 5-12> 154 < 5-13> 155 < 5-14> (1994 ) 156 < 5-15> 157 < 5-16> 159 < 5-17> 159 < 5-18> 160 < 5-19> 161 < 5-20> ( ) 163 < 5-21> 165 < 5-22> (1996 ) 166 < 5-23> 166 < 5-24> 167 < 5-25> 167 < 5-26> < 5-27> 172 < 5-28> 173 < 5-29> 174

19 < 5-30> 175 < 5-31> (1996 ) 179 < 5-32> 180 < 5-33> (1995 ) 181 < 5-34> 184 < 5-35> 187 < 5-36> 189 < 5-37> 190 < 5-38> 191 < 5-39> 193 < 5-40> 193 < 5-41> ( ) 194 < 5-42> 196 < 5-43> 196 < 5-44> 200 < 5-45> 200 < 5-46> (1995 ) 201 < 5-47> 202 < 5-48> (1995 ) 205 < 5-49> 206 < 5-50> ( ) 208 < 5-51> 208 < 5-52> 215 < 5-53> ( ) 223 < 5-54> ( ) 223 < 5-55> 227

20 4 < 4-1> 81 < 4-2> 84 5 < 5-1> 141 < 5-2> 164 < 5-3> 170 < 5-4> 176 < 5-5> (1996 ) 177 < 5-6> (1996 ) 178 < 5-7> 199 < 5-8> 218 < 5-9> 228

21 1, 1, ( ) ( ) ( ),,,,..,,. 1

22

23 1, 1, 1.,,,,,, 21,. ( )..,.....,,,,....,,,,.,...,.. 3

24 .,,.,..,,...,., (,,, ),..,.. 4

25 1, 2.,,,,.,..,,., ,,...,... 5

26 3.,.,,.,,...,. ( )..,,.,.,,,. 6

27 1, 4.,.,,,..,. ( 4 ), ( 5 ).,,,,, (interdisciplinary ).,.,. 7

28

29 2 2 ( )... 9

30

31 2 2 1., (functional definition ). 1.1 ( ) (w elfare)...,.. (social welfare)., (,,,, ), (,,, ) (,, ) (,, ).,. (per sonal welfare),...1) 1),., (Rawls, 1971). 11

32 ,.,.,,. (system of social w elfare programs ). 2.2),...3 ), ( ).. 4),.. 5) 2) 2, (residual).,. (institutional),. ( ),. (Compton, 1980, p. 26). 3) (B. R. Compton) (interstitial institution). (Compton, 1980, p. 31). 4),,,. 5) Rimlinger (1971). 12

33 2.., ( ) (, ; public social w elfare service),, (, ; private social w elfare service)., ( ) (national minimum ) (basic needs),,,,,, ( ; social security system ). 6). (social insurance) (public assistance) (social welfare service).,,,,,.7),,,, 6),,,,. (, 3 1 ). 7) 3 1,,,,,, ( 3 5 )..,. 13

34 . 8),. 9).,,,,.10)..,.,.. 11).. (w elfare state)12) 8). (, 3 2 ). 9). (, 3 3 ). 10) ) (Heinz Lampert),,,,,,,,,, (Lampert, 1991,, p. 23).. 12),,.,,, (national minimum)..,. 14

35 2.,,..,

36 2.,.,,, ) ( )., ),,.. 19,,, 2 3, ) (mercantilism), (Walter Eucken ) (Zentralverw altungsw irtschaft).. (Eucken, 1952, p. 118) ( ) (Ordnung Liberalismus). 16

37 2,,,, ( ). 14 ),,,,. ( ) 15) ), (mercantilism ; interventionism) (liberalism) , 1970 ( ), 1980 ( )., ( ). 15)......,. (economic process) (economic order). (Eucken, 1952). 1 7

38 ..,..,,,.....,,..,. (100 )..,. ( )

39 ( ).,,,,, ( ). (1996),,.., (Wilhelm Röpke),,,, (Röpke, 1960, p. 175)...,,... 19

40 , (security ). ( ) (Buchanan, 1975, pp. 78-9). ( ) ( ).. 2 ) 30, )...,,,,, 2 0

41 2,., ,,..., ) 2 1

42 . < 2-1> , 8.0% 17.5%.. < 2-1> ( ) ) (% ) : 1) : (1996), 21, p ),. < 2-2>,, % %.,,. < 2-2> ( =100) ) ) ) 1) ) 1992 GNP 12,000 15,000 3) , 21,, p ) % %, 22

43 % (< 2-3> )..,,.. < 2-3> ( / ) ( : %) : (1996), 96, p. 149., 16 ).,, ),,,,,,,,. 16) (urban informal sector).,,,.. 2 3

44 ,.,..., ,.,,...,, ) 17) (, 1995, pp. 71-2). 24

45 ,,,.. (, ),......,,., ), 18) (1995). 25

46 ,...,..,.,.,., (, )...,....., (, 1995, p. 72). 2 6

47 ,.,,,,,,,, , , ,,

48 . 63, , 88,, 10, 5,,. 89, 90, , , 95,., < 2-4>,,,,, 4,, < 2-5>, , % 6% ,245. 1%. 28

49 2 < 2-4> ( ), 1988, 1960, , 1977, * 1962*,, 1961* 1981* 1981* 1986* 1) * : : 1),,,,. 2 9

50 < 2-5> ( ) ( :,%) (A ) (B) (C) 1 ) C/ B C/ A 793, ,064 4, ,782, ,637 14, ,059, ,500 26, ,512, ,811 29, ,621 35, : 1),,,, ( ),. :, 1995, pp ; 1996, pp < 2-6> GNP ( ) ( : %) * * * :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. : (1995),. ( ).. p (GNP) < 2-6>.., 1993, 22 GNP 2.5%, 10.6% 1.4% 6.1%... < 2-7>, 92 30

51 2 (, ), 36.8% ( 30.0%, 6.8%), 54.1% ( 23.0%, 31.1%), ( ) 9.7% % % ( ), 93. < 2-7> ( : 10, %) ) 491 (21.1) 759 (18.7) 1,294 (19.1) 1,808 (18.0) 337 (14.5) 530 (13.1) 883 (11.1) 1,208 (12.0) 829 (35.6) 1,289 (31.8) 2,177 (32.2) 3,017 (30.0) 138 (5.9) 229 (5.7) 503 (7.4) 682 (6.8) 536 (23.1) 1,021 (25.2) 1,454 (21.5) 2,306 (23.0) 696 (29.9) 1,300 (32.1) 2,233 (33.0) 3,126 (31.1) 2 ) 126 (5.4) 213 (5.3) 418 (6.2) 977 (9.7) 2,325 (100.0) 4,051 (100.0) 6,768 (100.1) 10,062 (100.0) 1) 2) (1994),.., p ,...,,,,.. 31

52 ,,,,.,. 89,.,, 5, % % (96 ),. 53%. 80% (, 1994, p. 102)., 3.8% (174 ), 1 1.3% (61 ), (1995, p. 51), 5%, 15%.,, (,,,,, ). 19)(, 1995, p. 23). 32

53 2,,. 2 2,.,., , 64.5%, 62.7% (, 1989). < 2-8>. < 2-8>,,, * * * * * ** ** ** ** ** * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * : ** : : (1995), p )., (, 1995, p. 24 ). 33

54 ,, 60, 87.. ( ),,.,,,,,.. 20),.. 84,. 1996, 296, 76, 1,134, 1, %..,., 21),, 22)., ( 23 ) )., ( ), 20).. 21), 65, 15,,. 22) 1996, 20, 2,500, 21, 2, ) 21), 65, 15,,. 34

55 2, ( ) ( 1 ).. 5 (1994) ,671, 149,353.,, ,000.,. < 2-9> % %.. 3.3%. ( ) 7%.24) %. < 2-9> ( :, %) (A ) (B) A/ B ,256 2,246 2,176 2,001 1,902 1,755 1,506 42,869 43,268 43,663 44,056 44,453 4,485 45, :, ) , % ( ), 5.04%. 6.2%, 13.49%, 7.5% , 612.1, 553, (, 1990, pp ). 35

56 4.4...,,.,,.,,. 25),,, ( 22, 31 ) 5%., ,, ( ) ,021,,, 30% ,. 25),,,, ( ). 36

57 2.. 1), (, 1993, p. 37).. < 2-4>,,,,,,,.,..,.,,, (, 1995).,,,,.. 2 )... 15,

58 3 ).,,.,, ,,,,. ( ) 9, 15...,, ( ) < 2-10> ( :, %) 21, , , , , , : (1995b), 1995, p < 2-10>, %, %, 93 ( 38

59 2 ) %, %. 94..,....., ,.,,,,,.,....,.,, 5% 39

60 , 10%.. 4 ).., ( ).. (national minimum )...,.,,. 5 ).,,,, ,.,,.,, 4 0

61 2., , , 6. 41

62 5.,,.. (1) :. (2) :,,,,.,,,,,,. (3) :,,,,,.,.,.,,... 42

63 3 3 ( ).,. 43

64

65 ( ),, 7. 1),,,,, < 3-1> ( :, %) 38, , ) ( ) 2 ) 3 ) 1,449 11,150 (2,204) 14,916 1,391 9, (5.8) ,458 16,056 2,979 13,626 1,947 10,329 : 1),,, 2),,, 3),, : (1996c), 1996, p ),,,,,,. 45

66 .. < 3-1> , (,,, ), 1 4,916 (39.1%) 1 3,626 (30.7%), (,,, ) 1 1,150 (29.2%) 1 6,056 (36.1%) , ,204 (5.8%) ,979 (6.7%) 35.1%. < 3-2> 3 (, ) ( :, %) , , , , , ,464 10,996, 23,701, 3,027 5,604, 14,312, 11, ,265 14,132 21,928 3,784 5,743 6,513 13, ,745 17,050 23,931 5,097 6,645 8,154 13,413 : (1996c), 1996, p ,856 18,741 24,773 5,221 6,895 7,676 13, ,866 49,923 70,632 14,102 19,283 22,343 40, < 3-2> ), ( ) %, %, % % 2% ( ),,. 2).. 4 6

67 < 3-3> ( 1 ) ) 3 ( :, %) 2 ) 3 ) ( ) 4 ) ,981 29,076 50,441 2,678 47, ,605 25,589 8,542 6,540 12, ,170 5 ) (A ) (B ) B/ A 26,481( 8.2) 35,065(10.9) 55,410(17.2) 3,579( 1.1) 48,538( 15.1) 705( 0.2) 58,971(18.3) 37,766(11.8) 10,035( 3.1) 7,741( 2.4) 26,879( 8.4) 321,402(100.0) ,037 21, , ,916 13,205 2,190 1,251 4, , : 1). 2),,,, 3) 4) 5) (1995 2,203, ,979 ). : (1996d), < 3-3>. 3),.4) 96 3,214 2, %. 1996, 590 3) (,,, )...,. 4) % 48.5%. 50%. 4 7

68 (18.3%), ( ) 554 (17.2%), 485 (15.5% ), ( ) 378 (11.8%), 351 (10.9%), 2,358 (73.3%) , (26.7%). 70%..., ( ), 50%, 20%, 10% ( ).,,,. (50% ). 60%. 96 ( ) 1, %., 40%.,.. (,,, ), (,, ) 10, 150, 173, 11, (< 3-4> )., 77, 75, 50, 49, (, )

69 3 < 3-4> (1995 ) ( )* ( ) ,418 11,855 65,795 24, ,443 31,760 10, ,418 9,935 2, , , ,559 1,465 5, , , ,125 2,500 1, ,465 6, ,433 1,900 3, ,335 4,550 10, * :,, : (1996d), 1996, p

70 )...,, , , %. 3.3% 1/ 3., 13,000 17,300, 27,000 73,400, 8,200 74%.6), 1,7),,, < 3-5>. 102,467 8) 92,831 (91.9%) 8,150 (8.1% ).. 57%.,,,. 5) 4. 6). 96 (96. 1).. 7) 1, 2, 1 1,500 20% ) < 3-5>,,

71 3 < 3-5> (1996) ( ) ( ) ( ) 102, , ,807 8,169 2,141 13,417 4,067 1,569 1,347 49,800 8, , ,385 43,631 43,631 9,205 4, , , ) 92 10Kg 1, 2,500, 180, 1,000 17,000,, : 1). : (1996d), 1996, pp ; (1996e),, p % %. 6%, (, ) 82%, 12%.. < 3-6> ,480,9) 3,902 (10.7%), 735 (2.0%) 31,843 (87.3%). 20,492 (56.2% ) 6. 9) < 3-3>. 51

72 < 3-6> (1996) ( : ) 36,480(100.0) ( ) 3,902(10.7) 720( 2.0) 245( 0.7) 107( 0.3) 150( 0.4) 1,240( 3.4) 1,440( 3.9) 0 ( 0.) 4 6% 2 6% 400 ( ) 735( 2.0) 399( 1.1) 160( 0.4) 176( 0.5) 5 (17 ) 4 1 ( ) 31,843(87.3) 20,492(56.2) 5,372(14.7) 2,655( 7.3) 2,931( 8.0) 393(1.1) (25 ) : (1996e),, pp ,.. - : 4. - : ( 25 ). - :. - :,, - : 6% 1 - : 6% 2 52

73 3,, , 3, 37, , 21. 4, 3, 1, 8, 9, 2. 6, 9, 2, < 3-7> (4.2% ) (5.0%), (6.3% ). < 3-7> ( :,%) ,925(100.) 473(4.2) 5,435(49.7) 3,247(29.7) 78(0.7) 10,776(100.0) 537(5.0) 5,428(50.4) 2,994(27.7) 84(0.78) 10,789(100.0) 592(5.5) 5,364(49.8) 2,778(25.7) 90(0.83) 10,762(100.0) 687(6.3) 5,351(49.7) 2,612(24.2) 93(0.86) : (1996),, p. 6. < 3-8> 96 58, ,605 75%,. 53

74 ., ( 2 ), ( 1 5 ). 65, 65 12,240. < 3-8> (1996) ( : ) * 58,971 4, ,730 4,612 29,467 2,000 4,202 5,916 3, , * :, : (1996d), 1996, pp ,700. < 3-9> 95 1,773 1, , 707, 1,171. < 3-10> ,, 29,467 ( 2,254 )

75 < 3-9> (95 ) 3 1, , , , : (1996),, p. 3 < 3-10> (96 ) * * : 4-5 ; 96. : (1996),, p , ( ) , 83% 70 55

76 2,100 ( 404, 1696 ) %. < 3-11> 96 13,205 37,766 (835 ). (,, ) ,456 ( 4,683 ) 54%. (7,950 ), (2,295 ), (2,136 ). < 3-11>,, (1996) ( : ) ( ), 1 ) ( ), 37,766 29,416 7, ,879 14,456 2, , ,205 8,914 4, ,683 4, ( ) 2 ) 7,741 2,508 3, ,520 1, , : 1) 2),, : (1996d), 1996, pp

77 3, 96 7,741. ( ) 2,508, 3,150 73%. 97 ( ), 4.,. 2.5 ( ) (,, ). 10),.. < 3-12> 96 2,439 ( 1,220 ), 388 ( 194 ), 3,624 ( 826 ).., < 3-12> (1996) ( : ], * 10,740 2, ,624 2, , ,384 1, ,272 26, : (1996d), 1996, p. 178, )

78 ,123 (344 )..,.,,,,,,,,,,. 58

79 ,..,,,...,,,, %. 3.3%...,.....,,,, 59

80 ..,,,.,. 1.,.,,... 7,..,.,,,,,., ,, (, 1994, pp ). 60

81 4 4 ( )..,.,,.,,

82

83 4 4 1.,,. 1. (public assistance) ,. 1961, ,.. (the pure needy ), (the able- bodied) (Murray, 1984 ;, 1995). 1). (, 1993, pp ;, 1994, pp ;, 1995, pp ; 1) 1. 63

84 , 1995, pp )..,.,..,. (top- down) (bottom - up) (street - level bureaucracy ).,.,.,,.,...,,..., (2 ), (2 ), (2 ) (6 ) 12. (8 7 ).,.., 64

85

86 2....,., - -,.,., ( :, 1994 ;, 1995 ;, 1995).,., ( :, 1989 ;, 1991)...,. (1995) (1995), (1993).,. 66

87 4,,.,, (burnout ) ( :, 1990 ;, 1991) ( :, 1991 ;, 1994)... (middle- range) ) 1960 (Great Society ), (War on Poverty ).., 1970 (implementation studies) 2).. (Alexander, 1985 ; Williams, 1982).,. (top- down model), (bottom - up model)..,. Lowi, Montjoy O'T oole, Sabatier 2) Derthick (1972), Pressman & Wildavsky (1973), Hargrove(1975). 6 7

88 Mazmanian. Lowi(1969).,. Montjoy O 'T oole(1979). Sabatier Mazmanian (1980). 17,,. Elmore(1979) (forw ard mapping ).,.,..,,,,..,.. (unidirection).,,,, (Nakamur a & Smallw ood, 1980).. 3). Elmore(1979) 3), Bardach (1977)., (a series of games). Stone(1980) (implementation problem ),.. 68

89 4.,. (backward mapping )....,.,.,... (Sabatier, 1986).. Elmore (1979), (the source of the policy ),. (the source of the problem ),... 2 ) Van Meter & Van Horn (1975) Sabatier & Mazmanian (1980). Van 69

90 Meter Van Horn (1975),,,,, 6.. (enforcement activities ),,.,,. Sabatier Mazmanian (1980) 3 (, ), 17. (tractability of the problem ).,,,., (ability of statute to structure implementation ).,,,,,,.,,,,, (commitment ) ) (street - level bureaucracy ) Lipsky (1980)., (Lipsky, 1980, p. 3). Prottas (1979, p. 2). 70

91 4.,. (Prottas, 1979 ; Lipsky, 1980 ;, 1990).,. (paper processing ) (people processing ). (face- to- face relations).,.,.,.. Burke(1987), Linder Peters (1987).,..,. 4 ),.,... 4) Lipsky (1980). 71

92 .. 2 ) :,,.,..,.,,,., (Lipsky, 1980, p. 15). (pp ).,,.,.., (Lipsky, 1980, pp )

93 (hard services) (soft services ). (Moore, 1987, pp ).. (, 1990, 1993 ;, 1993). 73

94 ), 34.., (, 1995, p. 85) , 18,,., 5)., (, 1994, p. 68),,,,,, 3 (< 4-1> ).. 6).. 5) (, 1995, p. 88). 6) (1995, pp ). 74

95 4 5 2, 6 1. < 4-1> ( 6 1 ) ( 6 2 ) ( 6 3 ) ( ) : ( ).. (, 1992, p. 172).,. (, 1995, p. 87). 75

96 < 4-2> ,, , 76

97 , ( 2039 ) ( ). 1978, 1979 ( 9495 ) ) ,,,. 12, (< 4-2> ). 2 ).,.,.,.,..,,,,.. 7) (1995, pp ). 77

98 , ( ) (, 1996b, p. 34)8).,.,. 9),..., 1977.,. 1, 2. 10). 50%, 50% ( 80%, 20%).., < 4-3>, ,, 17.3% (17 ), 8.2% (8 ), 74.5% (73 ).,,. 8), 18, ), 14, 3, 2 3,, (, 1992). 10) 1 1,500. (20%),

99 < 4-3> ( : ) : ( ) ,.,. < 4-4>, % 3.3%. 1990, 51.2%, 38.9%. < 4-4> ( : %) : (1996d), 1996, p. 96., ,582, 4, %, %. 1996, < 4-5> : 1996 ( ) (% ) ( ) (% ) : (1996a), 96 ; (1996c),

100 10,596 10, %, % (< 4-5> ) %. 1992, < 4-6>., % (17,524 ), ( ) 76.2% (56,004 ).. 11) , 50%.,. < 4-6> ( : ) ,274 6,909 7,190 7,954 9,729 4,657 5,120 5,080 5,310 5,716 4,214 2,897 2,172 1,956 2,079 35,000 33,637 36,371 36,829 40,331 2,363 1,736 1,680 2,548 3,276 17,114 9,217 8, ,397 71, ,516 60,931 62,487 73,528 : ( ),. 11) < 4-6> (, 1996d, p. 173). 8 0

101 ).. 48, (4 1, 5 3, ),. (15 ),,,. < 4-1> - -., 5 5 ( ) 1, 6 2, 7 2. ( 6-7 ),. < 4-1>. 81

102 2 )..,..,, , (, 1991, pp ) ,, 3 ( ), 3,000.,,,, (, 1989, p. 12 ;, 1989, pp. 9-10).., , 200 1, (, 1996f).. 82

103 < 4-7> : (27) 31 : (1996f).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (56), (41) , , , ( 99, 219 ) 94.6%, , 56 41, (19 ), (17 ), (17 ) 10, (< 4-7> )., (93.1%), 8 22 (6.9%). 12) 3.3 < 4-2>., (output ) (outcome). (tangible),.,.., (Brudney & England, 1982). 12) (1996f). 83

104 . (program content ). (specificity ), (feasibility ), (desirability ).,.,,.,,. < 4-2> (delivery system ),,.,.. 84

105 4...,.,. (task environment ),... < 4-2>. 85

106 , (, 1993, pp ;, 1994, pp ;, 1995, pp ;, 1995, pp ).,... ( ), (,,. ( :, ), ) ( < 4-1> ).,. < 4-8>, 1 20, 2, , 2,700.,. 8 6

107 < 4-8> : (1 / ) ( ) 160,000 1, ,000 2, ,000 2, ,000 2, ,000 2, ,000 2,700,,,..., 1 107,000 (< 4-9> ). 13, , , ,000, 8, ,000 13)., 2,500, , < 4-9> : 1 ( : ) ,000 29,000 39,000 49,000 65, ,000 37,000 44,000 48,000 55,000 65,000 92,000 :. : (1996e) 13) (, 1996e). 8 7

108 < 4-10> ( / ) 14,218 14, ( / ) 1,020 1, ( / ) ( / ) 49,790 85,130 35,340 ( / ) - 72,300 ( ) ( / ) 55,800 84,800 29,000 : (1996b),, p. 15. < 4-9> ,000, (18,371 ) (3,851 )..,, , ,000. < 4-10>, (1 72,300 ), ( 35,100, 1 10,450 ).(, 1996b, pp ). < 4-11> : (1996b),, p ,003 2,583 4,583 8,183, 1 88

109 4.,. 5, 72,513 ( / 1 ) 1,003 (2 ) 8,183 (5 ) (< 4-11> ). 2 ).. ( 3 ).,., , (, ).. 14) , ,000 ( ) 36% (, 1994, pp ) ) (, 1989, p. 184). 89

110 15).,., 1995 ( 150% ) (, 1991, pp ).., (, 1995d),, (2, ) 16 ),.., ). 15), ,000, ,000, ,000, , % (, 1996e). 16) (, 1996b, p. 7). 17)... 90

111 4.,.,,. < 4-12>, , (238,245 ) 39%. ( ). < 4-12> : ( : ) , , , , , ,277 58,625 55,736 55,582 58, , , , ,997 87,841 :. < 4-13>, 3.8% 1.4%. 23% 8.4%.. < 4-13> : ( : ) (% ) (% ) (A ) (B ) (B/ A ) 1,506 1, % 8.4% : 91

112 3 ) ( ) (,, ) ,359 (, 1994, p. vi) 1 65, %...,... (, 1995, p. 194).,.. < 4-14> 1995,,, 64.5% (56,794 / 88,041 ).., 1995, 92

113 4, g ,000. < 4-14> 1995 ( ) ,362 (100%) 8,677 (53.0% ) 2,346 (14.3%) 2,173 (13.3%) 2,140 (13.1%) 1,026 (6.3%) 88,041 (100%) 9,421 (10.7% ) 29,947 (34.0%) 7,674 (8.7%) 9,752 (11.1%) 31,247 (35.5%) 104,403 (100%) 18,098 (17,3%) 32,293 (30.9%) 9,847 (9.4%) 11,892 (11.4%) 32,273 (30.9%) : : (1995c), 95, p. 33, p (poverty line) ,, 5.,...,. 93

114 .,. 2 (, 1989, p. 182 ;, 1994, p. vi). 4 ),,,..,,... (Choi, 1991, p. 206)., ,. < 4-15>, ,501 (51,710 ) 116,295 (43,587 ) 94

115 4 79.4%. (26.0%).,. < 4-15> : 1995 ( ) ( ) 146,501 (51,710) 116,295 (43,587) 16,627 (12,627) 16,362 (12,613) 10, ,997 (39,083) 11,892 88,041 (30,974) : (1995c), 95, pp ,...., ). 95

116 ..., (, 1994, p. 117)..,.,..,.....,., (53.6%) (, 1990)..,, 18 ).. 18). 96

117 4,..,.,., 11.3% 23.9% (, 1987, p. 81)... 70%.. 19). 1995, ,.,,,.,,.. 19), % 2 4.7% (, 1989, p. 28). 9 7

118 .,...,. 31%, 44% (, 1992, p. 55) , 2-3 (, 1995, pp )...,, ,,,, 5, ( ) 3., (, 1996, p. 32) ,. 98

119 4... 1,... (, )..,. ( ),,,. 2 ) , < 4-16>.. ( ) ( ).,,..,.. ( :, 99

120 , ),. < 4-16> : 8 1. (,,, ) 1994., 32.20), < 4-17>,,, ,, 18 21)...., 20) (, 1991a, p. 14). 21) ( ). ( ), ( : ) (, 1994b, p. 712). 100

121 4,,.,., ( 18 ), ( 12 ), ( 37 ). < 4-17> : (1994b), 2, pp ,., (, 1993, p. 26). < 4-17> 101

122 ,,.. (1995, p. 87))., 19, )..., ( :, ).., 23)..., 5 2..,, ( 22) (, 1995, p. 84). 23). 102

123 4 ).,. (,,,, ) 5/ 10, 5/ / 10, 2/ 10, 8/ 10, 1/ 10, 1/ 10. 5/ < 4-18>, 1996 < 4-18> 1996 ( : ) 21,793,233 33,617,069 55,410,302 (12,613, 16,362 ) 9,204,956 4,602,478 13,807,434 (19, 8,210 ) 4,084,359 4,084,359 8,168,718 (23,090 ) ( 13,065, 10,025) 6,800,396 6,596,050 13,396,446 ( 2 ) 1,347,360 1,347,360 (47,220, 91 ) 2,444,415 2,444,415 (13,500 ) 2,141,601 2,141,601 (3,660 ) 291, ,600 (1,050 ) 472, ,500 (320 ) 1,703,522 1,703,522 5,000,000 5,000,000 ( , 000 ) 6,255,957 6,255, , ,749 : (1996d), 1996, pp ) 103

124 60.7%, % ( ). ( 364 ) ( 17 ).. 50% ( 80%). < 4-19>, , %.,, 5-6 ( 2 ).. < 4-19> ( : ) ,097 (46.2%) 11,931 (53.8%) 12,565 (42.8%) 16,806 (57.2%) 12,319 (38.8%) 19,435 (61.2%) 15,330 (43.8%) 19,649 (56.2%) 15,420 (42.8%) 20,631 (57.2%) 19,832 (44.5% ) 24,772 (55.5% ) 24,028 29, ,754 34, , ,604 : 3 ).., 24),. 104

125 4.., 25)., 39.4% (, 1995, p. 288)26)., , 5% (, 1995)..,, LG,,,.,..,, ,,,. (6 40% ),, (, 1995, p. 520).. 25),.. 26), 105

126 4.3 1).,..,..,.,.,.,,,,.,.., 4.,,..,.,. 2 ). 106

127 4..., ,.,..,., 27)....,. (1994) 211. < 4-20>, % %. 27),,

128 < 4-20> ( ) (% ) : (1994),, p. 44. (85.0%), (8.5%), (2.8%) (< 4-21> ) 28). (, 1991), (, 1989).,. (paper compliance) (Choi, 1991, p. 203). < 4-21> ( ) (%) : (1994),, p ). 108

129 4 (1994). < 4-22>.. 3.3% 91.5%, 5.2%. (89.1%), (95.7% ).. ( ) 74.9%.,,. (88.7% ), 84.3%.., ).,. 29). 109

130 < 4-22> ( ) ( ) (% ) : (1994),, pp ).,.. 110

131 4,. (, 1994, p. 161),.. ( ).,.,,, 30).,,, 1.., , 200 1, , (, 1996f) 31), ( : )..,.,,,, (, 1994). 30) (1994), (27.8%), (27.2%), (20.7%), (15.4%). 31) (, 1993, p. 49). 111

132 4 ),,,,.,,.., 85% 7...., 3. 7, 8. ( 50%, ) )., , ,000 32) %.. (, 1993)33). 32) , , , 1, ), (Ziderman, 1978, p. 51). 112

133 4, (1 75,000 ), (1 20,000 ), (1 60,000 ) (1 30,000 ) (, 1996d, p. 193) , ).. 35) 30%., ,300 (13,065 ), 1 810,200 (10,025 ) 130 (< 4-23> ) 36 )..,,,,, (8 ) 17,000. 2, ( < 4-23> ( ) ( ) ( ) ( ) , ,000 3, , ,637 2, , ,371 2, , ,829 2, , ,331 2, , ,400 2,441 :, ) , ),, ( ). 36)

134 )., (< 4-23> ). 2 ).. < 4-24>, 34,289 (78.7% ), 9,298 (21.3%).., 8,042, 1,256.,. < 4-24> 15,402 1,727 13,675 18,887 10,581 8,306,, 6, ,660 1, ,159 1, , ,587 12,613 30,974 : (1995), 95, pp ,316 43, %., 15.7% (1,979 ) 68.9% (21,337 ) 114

135 < 4-25> : ) 4 ( ) ( ) 10,518 1,876 8,642 1, , , ,440 1, ,417 13,372 12,228 17,409 42,836 14,020 1,552 : (1995c), 95, pp ,. < 4-25>, , %, 9.6% 11.3% 38). 13.2% (13,372/ 101,417 ). 3 )? -, -..., 37).,.. (, 1993) (, 1995, p. 216). 38). (, 1995, p. 214). 115

136 (, 1995, p. 169). 69.1% ( 93.7%, 64.5%)., (, 1995, p. 169). 130, , 400, 120, 4 5, %, 54.3%, 25.9% (, 1995, p. 162). (, 1991, p. 271), (56.7%), (28.5%), (9.5%), (5.3%)..,. 312 (946 ) (1995, p. 215), (54.5%) (16.2%)... (, 1995, p. 215). (Goodin 116

137 4 & Le Grand et al., 1987) (Brew er & deleon, 1983, p. 337)..., (, 1994, p. 272) 39), %...,.,. 40).., ) (1,000 ) 1/ 2. (2,000 ) (6, ). 40) % (, 1995, p. 194). 11 7

138 41).,. (, 1995, pp ), 71.6%... ( ) (p. 281)..., (20.5% ), (17.9%), (15.4%), (12.8% ). (40.8%), (21.7%), (13.7%), (11.9%) (, 1995, p. 243, 248)... 30, (, 1993, p. 244) % (50,682 / 88,041 ) (, 1995c, pp ).,.., 41)

139 4 42)...,.,. 43).. ( ),, (, 1995, pp ). 42) (1995, pp ). 43) (1996b, p.37). 119

140 ) (Osborne & Gaebler, 1992 ;, 1995).,.,..,.,,,. (restructuring )... 2 ). 12 0

141 ,., 97 80%,,., (, 1993). 7 5 ( ),., (, 1995, p.47)., % 8.7% % % 44 ). (1995/ 3/ 23),. (16%) (19.5%) 4.09%.. (, 1994;, 1995)., (82.1%), (55.7%), (13.6%) (1.7%). 3 ( ) (98 100% ),, (96 1, ,000 ), (, 1996b),. 44) (1996, p. 4). 12 1

142 .,, )., ,,,,, (, 1990, pp ).,...,.,.,.. 45) (, 1995, p. 81).. 45) (1994). 122

143 4.,, %.,, (, 1994)., (4 ) 711,766, 1 220, ,000 1/ 3. ( ) 2. < 4-26> 46), 1.. < 4-26> ( : ) , , , , , , , , , , , , ,586 : (1994),, p. vi. 205, , , , , , , , , , , , , ,727 46) 1-2, (, 1994). 12 3

144 2 ),.,,.,.,., 5% 0.83% (, 1994, p. 233). 1.4%. Medicaid 10%,. 3 ) :.,., ( ) ( ) 50%

145 4. (, 1995, p. 307),..,. ( ) ,.47 ).. (1994, p. 274).,... 4 ), % (, 1995c, p. 118).. (, 1995, p. 30). 47). 125

146 ..,.. ( : ) ( : )..,,, (, 1995, pp ).,.,, (needs assessment ) 48 ). (, 1995, p. 222),.,, (, 1995, p. 228). 60..,. 48) 9.,,,. 12 6

147 4,.,., ( ), ( )..,, (, 1995, p. 162).., (, 1995, p. 227).., (Youth Employment Policy ) (On - Site- Job T raining ) (Elmore, 1979).., ( ).,, (, 1993, p. 244). (, 1995, pp ).. ( 6%). 49). 49) (1995, p. 297) (AFDC) (matching fund)

148 .., )...,.,....,.,,,.,,,.,,., (, 1994, p. 212). 128

149 4.,.,, ( 10%)......,, ,., 12 9

150 (, 1995, pp ). 50). ( ).. 2 )...,,., (screen out ).. (imper sonal)., (, 1990, p. 109). (Hill, 1988, p. 85), (role confusion ). 50) 1991.,,,,

151 4...,.. (Berman, 1978, p. 175).., (paper compliance).,.... 2,....,.. 131

152 3 ),,.. (T he Job T raining Partnership Act of 1982) (, 1988, p. 175). (public and private partnership).,..,,.., (coproduction ).,,..,... ( ) (, 1996, pp ). 5 1).. 51) (1996, pp ). 132

153 4,,.. ( ).,, 52).,...,.. ( ).,,.,, ( ) 53 ) 54). 52) (, 1996/ 8/ 30). 53). 54) (1995, pp ). 133

154 5.4 1).,,.,..,...,,.,.,.,, 55)., 56) ) (1995, p. 270), )... (1995, pp ). 134

155 4. ( :, ),.,.,,,.,, ,,, (, 1995, p. 90). 2 ),..,,.,,.,..., 1 100,

156 ,...,,.,

157 5 5 ( )...,., ,,,,

158

159 % 60%. 3.8%...,..,.. 10% 34% 25%..,

160 ...., ,..,,,.. 1.3,,. < 5-1>. 14 0

161 5 < 5-1>

162 1,,, ,,.. 2.,. 3., ,

163 ,. (, 1995, p. 81). (, 1993).,. (national health service),..,..,.., ( )..,..,

164 < 5-1> ( 1 ) ( 2 ) 1 2, < 5-1> , 1988, 1989.,.,,. < 5-2> < 5-3>.,,.. < 5-4> , % 4,408 ( 2,252, 1,675, 481 ), 174 (1 61, ) 3.8%. 144

165 5 < 5-2> ( ) 2 8% - 1/ 2-1/ ( 50% ) 3.8% - 1/ 2 1/ 2-50/ / / 100, ( ),, ( ) 1 2,,,, ( ) % 50% 20% 145

166 < 5-3> 1 ( ) ( ) 2 1 1,500 : 80% 20% (10 ) < 5-4> (1996 ) ( ) (%) 1, , , , : (1996a),

167 5. (, 1990).,.,.,,., %, 86.7% (, 1996a ).. < 5-5> 1995, 57,188, 8,714, 13,681, 43,269, 120, , 2.30, 2.52, 1.45, 2.04., < 5-6> ( ) , , ,278, , ,036, ,., 1, 570 (92 ), 419 (88 ), 446 (91 ), 437 (88 ), 395 (90 ), 391 (84 ), 333 (89 ) 681 (95 ) %.. 1,. 1,. 14 7

168 < 5-5> ( : ) 1985(A ) (B) 29,596 42,554 45,496 48,390 51,518 54,406 57,188 3,789 5,792 6,120 6,839 7,569 8,179 8,714 5,436 9,619 10,137 11,285 12,180 12,939 13,681 29,866 37,118 38,396 39,564 40,779 42,037 43,269 59,104 89,032 95, , , , ,415 B/ A : (1995a),., 1995, 96, < 5-6> ( : ) 1 ) ,457 4,268 3,869 3,620 3,436 3,278 1,155 1,127 1,104 1,080 1,057 1, * ( 92) ( 91) ( 88) ( 88) ( 91) ( 90) 2 ) ( 84) ( 89) ( 91) , ,685 1,852 1,639 1,754 1,493 1, ,493 1,205-1,961 1, ( 90) 247( 81) 104( 88) 194( 88) 137( 88) 69( 88) 91( 88) 143( 88) 65( 81) : 1) 2). : (1996a),

169 ,773 ( 19,624 ), 196,232 (< 5-7> ) (< 5-6> ). 74 (90 ), 194 (88 ), 137 (88 ), 104 (88 ), 69 (88 ), 91 (88 ), 143 (88 ) 1/ 4 1/ 2.. < 5-7> (95 12, :, ) 29, , ,343 96,865 50,188 44, , ,997 3, * : 19,624 : (1996a), ) 139,751 (10.9%), 1,146,559 (89.1%) (, 1995a ) ,101, 41, , %., 1),,,,,,,,,. 149

170 2.6% (, 1995a ). (,,, ) < 5-8> , < 5-8> ( :, ) 1985(A ) 16,358 1, , ,387 2, , (B) 30,824 (4.9) 32,482 (5.4) 34,578 (6.5) 37,993 (9.9) 2,405 2,524 2,733 2, ,891 (3.4) 71,276 (11.6) 75,101 (5.4) 77,815 (3.6) A/ B *. : (1995a),. (, 1995b, pp ). < 5-9>. 70 GNP 2 3% % 80 GNP 4.0%

171 < 5-9> : (10 ) GN P GD P (%) (% ) (%) 1 1 * $ (%) , , , , , , , , , GNP. : (1996), : GNP 4.8% 10%., %, % %, GNP % GNP 5.5% , ,596, , % ( 17,696 ) 2.3, , 1,

172 , (1996), , (,, ) 100,,, - 14,1%, 35.5%, 6.7%, 71.9% 1., % 70%, 13%. < 5-10> $379, 1/ 9 1/ 5, 1/ 4. (OECD) 24 1/ 5., , 1/ 5 OECD 2/ 5. OECD 1,

173 5 < 5-10> OECD 1 (GDP) (NHE ) ( : $, %) 1 N H E/ GD P ,314 1,720 1,539 1, ,300 1,190 1, ,686 1,451 1,949 1,745 1, ,497 1,376 1, ,151 3, OECD 1,217 1, (458) 379(579) * OECD 1 1., 1989 GDP PPP. : (1996), : ,. 1) < 5-11> < 5-12>. 153

174 < 5-11> ( ) (%) (%) (% ) (34.5) 58(18.8) 66(14.8) 58(10.1) 63(10.6) 67(11.1) 61( 8.7) 60( 8.1) 89(11.3) 115(65.7) 250(81.2) 380(85.2) 514(89.9) 532(89.4) 536(88.9) 643(91.3) 684(91.9) 700(88.7) 175(100.0) 308(100.0) 446(100.0) 572(100.0) 595(100.0) 603(100.0) 704(100.0) 744(100.0) 787(100.0) : (1996a), 96. < 5-12> ( ) (%) (%) (%) ,757(19.8) 16,826(18.1) 19,100(19.0) 20,214(18.9) 21,442(17.0) 20,958(14.8) 20,040(13.3) 59,608(80.2) 75,900(81.9) 81,519(81.0) 86,906(81.1) 104,684(83.0) 120,309(85.2) 130,592(86.7) 74,365(100.0) 92,726(100.0) 100,619(100.0) 107,120(100.0) 126,126(100.0) 141,267(100.0) 150,632(100.0) : (1996a), 96. < 5-11> %, %, %. 154

175 5 < 5-12>, % %., < 5-7> ,232 < 5-12> ( ) 20,040 10%., 10% (95 ) 92% (83 ) 95% (83 ), 34% (87 ), 25% (86 ) (< 5-13> ). < 5-13> ( : % ) (95 ) (87 ) (86 ) (83 ) (83 ) (83 ) : (1994a),. < 5-7> < 5-12>., %, 14.7% (< 5-14> ). < 5-12> ( ) 14.8% (94 )..,,.,,., ( ),,, (, 1996, p. 30). 155

176 < 5-14> (1994 ) ( ) (% ) ( ) (%) 2,712 3, ,247 9, , , ,327 5, ,813 19, , , , , : (1995a),. < 5-15>.,.,,. 90% (, 1979) %, 1988 (< 5-14> ) % %. 10%. ( ) % %.,,,. (, 1994a, pp )..,

177 5 < 5-15> ( : % ) * * : (1996), : %, % % %, %, %. 60 Medicare Medicaid.. 3/ 4, 1/ 4,., %, 6.8% 1/ 3, 56.3%, 88%. 10%.., 10%, 10% ( 30% ). 15 7

178 2 ),,,,. 3, 4, 3,, (< 5-16> ). < 5-17> 8. < 5-18> 10, 9, 4,. 44, 15 (< 5-19> > ) ). ( ) ( ) 1,, , 1,327, 2,039 (< 5-20> ).,, ) (1983). 158

179 5 < 5-16> 10 ( ) , ,72 1 < 5-17> 8 1, ,459,,,,,,,, 159

180 < 5-18> 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 500, 24 6,

181 5 < 5-19> ,, ( ),,,,, ( ), ( ) ,, 1 300, 1 300, 1 200, 7(1) * ,,,,,,, 8(2) * * ,,,,,,,, ,, 161

182 < 5-19> 5(1) * ,,,,, 4(2) * * ,,,, 7(4) * * * * ,,,,,,, 6(3) * * * ,,,,,, 5(2) * * ,,,,, ,, 59 (15 ) 10,074 (448 ) * ;. 162

183 5 < 5-20> ( ) ( ) 238 1,327 2,039, ( ) 966 ( ) 2,070 2,039 : (1996a), 96.,.,., ( ),.,, (< 5-2> ).,. 163

184 < 5-2> ( ) 164

185 ) 1996 < 5-21>. ( ) 10,596, 10,450 ( 5,218, 4,169, 1,063 ) 98.6%, 146 (1 57, 2 89 ) 1.4%.,. 3 ) < 5-21> ( ) (%) 4, , , , , : (1996c), , %, %., 23% 8.3% (< 5-22> ).., 3) 50%, 80% ( ). 165

186 ,. 50% (< 5-23> ). < 5-22> (1996 ) ( ) ( ) 4,582 1,060 1, % 8.4% 3.8% 1.4% 11,097 (46.2%) 11,931 (53.8%) < 5-23> ( : ) ,565 (42.8%) 16,806 (57.2%) 12,319 (38.8%) 19,435 (61.2%) 15,330 (43.8%) 19,649 (56.2%) 15,420 (42.8%) 20,631 (57.2%) 19,832 (44.5% ) 24,772 (55.5% ) 24,028 29,371 31,754 34,979 36,051 44,604 : ,246, 48,589 (< 5-24> ). 28, % ( %), 182, % (, 1995). < 5-6> 246 (94 ) 222 (< 5-25> ). 23.7% (94 ). < 5-25> (94 ), 15,507, 2,268, 3,438, 8,460, 15,

187 < 5-24> 5 (94 12, :, ) 9,246 48, ,162 31,661 9,316 6,601 2, , * : (1995),. < 5-25> (94 12 ) * 15,507 2,268 3,438 8,460 15,464 48,598 ( ) * * ,141 1, *. ** ( ) = 94 10,798,700 / ( ) : (1995),.., ( ) 1 608, 1 3,141 < 5-6> ,436.4) ( ) 38.7% 4), < 5-25>, < 5-6>,. 16 7

188 (, 1995).. ( ) (94 ) 275 (94 ), 222 (93 ), 110 (91 ), 306 (94 ), 539 (92 ) (< 5-26> ).. 1 ( ) < 5-26> * 1 (1994 ) *. (1994 ) (1994 ) (1993 ) (1992 ) (199 1) : (1995),. 2 ).,. ( ), ( ), ( ), ( ) 4, ( ), ( ), ( ) ( ) 8. 3 (,, ), 3 (,, ), 1 ( ) , ,470 5%. 5) 1 ( ) )

189 , 2 ( ) 6. < 5-3>..,..,.. 25,.,..6) 6), (, 1995, pp ). 169

190 < 5-3>

191 ) (, 1994, pp ) (Allen ),. 1905,,., 1908 ( ) ( ) 1929 ( ). 1947, 1948, < 5-27>,,,,, , < 5-28>,,, 4,, ( ), ( ), ( ) ,455. 6, 460, 405, 340, 250, 200.,.,, 1 71

192 < 5-27> 1908 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1987 ( ) 1996 ( ) 1 72

193 5 < 5-28> ( ) ( ) * ( ) 95 (% ) 51,979 2,455 26,514 (2,930) 1,626 2,504 13,510 2, , ,155 20,805 4, (815) ,059 7,018 1,000 1,744 1,500 1, , ,615 *. :. 5. ( ),, 1.. < 5-29>., 200,

194 < 5-29> : (1996a), : : 200 : : ),,,, 4. 7) , ( ) , ,. < 5-30>. 7) 1.,

195 < 5-30> 5 ( ) 3 ),,.,,, < 5-4>.,,,.. 8)..,,,., 3, (, ) )

196 < 5-4> < 5-5>.. 7,, ),,,,.,,.,..,, ( ). < 5-4> < 5-6>. 9) 4 3 ( 3 14 ). 1 76

197 5 < 5-5> (1996 ) (19 ) (2 11 ) 1 77

198 < 5-6> (1996 ) (1 ) (2 ) (2 ) ( 102 ) (2 ) (1 3 ) (1 ) 25 (2 ). ( ),,,, 5.,,,,.,..,.,,, 25,,,,.,, < 5-31>.., 1 78

199 < 5-31> (1996 ) 5 (% ) ( + ) (%) (%) ,037 1, : %. 100%.,. 4 ),,,. < 5-32> 1996.,, 3 25, 19, < 5-33>. 95 ( ) 603,141, 786,013 1,389,154 ( 865,144 ).,,,,.,, 1 79

200 < 5-32>,,,,,,,,,,,,,,, 16,,, 4,, 3 1, 2,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 : 18 0

201 5 < 5-33> (1995 ) ( :, % ) ( * ) 12,378 (38.3) 19,942 (61.7) 32,320 (100) 56,217 (78.6) 15,269 (21.4) 71,486 (100) 31,117 (55.4) 25,032 (44.6) 56,149 (100) 735 (0.5) 133,937 (99.5) 134,672 (100) 3,739 (95.0) 197 (5.0) 3,936 (100) 1,981 (1.5) 134,003 (98.5) 135,984 (100) 29,157 (46.9) 32,966 (53.1) 62,123 (100) 7,600 (93.2) 553 (6.8) 8,153 (100) 31,690 (48.9) 33,150 (51.1) 64,840 (100) 42,591 (44.3) 53,500 (55.7) 96,091 (100) 97,177 (90.2) 10,581 (9.8) 107,758 (100) 74,983 (56.8) 57,027 (43.2) 132,010 (100) 84,861 (26.1) 240,345 (73.9) 325,206 (100) 164,733 (86.1) 26,600 (13.9) 191,333 (100) 139,771 (35.9) 249,212 (64.1) 388,983 (100) 103,557 (77.6) 29,849 (22.4) 133,406 (100) 295,804 (91.9) 26,137 (8.1) 321,941 (100) 202,158 (84.0) 38,561 (16.0) 240,719 (100) 100,518 (69.5) 44,011 (30.5) 144,529 (100) 226,854 (83.2) 45,885 (16.8) 272,739 (100) 176,136 (74.8) 59,306 (25.2) 235,442 (100) 288,936 (47.9) 314,205 (52.1) 603,141 (100) * = + / 3 ** (%). : 687,391 (87.5) 98,622 (12.5) 786,013 (100) 518,065 (59.9) 347,079 (40.1) 865,144 (100),,,., 24, 13,,., 52.1%, 12.5%, 40.1%.. 50%.,,,,,, 181

202 ,. 40.1%,, %. 25.2% 16.0% %. 1, 6, 1, 1 ( 4 ). 4,. 182

203 5 ( )., ( 6 ). 5 ) , ( 2 3 ). ( 13 )..,,. 5., (300 ),. ( 7 1 ) ) 183

204 1) 6 < 5-34>. < 5-34> 100 ( ) ( ) ( ) ( ) (%) : (1995a), 94.. n.a. 100,, , 89.5, 135, , 84.1, 135.2,. 10) (1995a).,,, 3,,.. 184

205 , 67.1, , 87.1, ,,., , , (% ) (% ), ( ), (%). 11) 100 (%),,,,,., 11). ( ),.,,.. ( ) 1,. (, 1995b. pp ). 185

206 ,.,. 35.9%.,,.,,,,. 2 ) < 5-35> %, ,. 1.,.,,,., 18 6

207 < 5-35> 5 ( : %, ) n.a. n.a. n.a.. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. 9, n.a. n.a. n.a. : (1995a), %,., %.,. 18 7

208 -,,..., 5,,,, 4.. 6,.. 3 ) 12), 13), 1, 1 < 5-36>. 6., ) (= / ) (%).. 13) (= / ).. 188

209 5 < 5-36> (% ) n.a n.a n.a (%) ( ) ( ) ( ) ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,117.0 n.a. n.a. 1, : (1995a), ) < 5-37> , 133.5, 100, ,,. -,

210 , ,. < 5-37> 100 ( : ) n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. : (1995a), ) 6,,, 4. -,,, ,,,,

211 , 4.. -, < 5-38>. < 5-38> ) :, :, :,,,, 4.,,,

212 3.3 1) 3, 2 3, 1, 1 8, 2,455. 5%, 10%. 60%,.. < 5-39>. 17, ( ) 9, 2, 2, 4., 4,126, 1,607, 210, 217, 90 6,252. < 5-40>. 47%, 39%.,,. 2 ),, 3 (1993), 23.7%, 32.1%, 18.3%., (, 1996). 192

213 5 < 5-39> ( ) 470( 438, 32) 248( 248) 789( 741, 48) 462( 375, 87) 382( 342, 40) 595( 525, 28, 42) 556( 384, 172) 116( 116) 296( 264, 32) 259( 221, 38) 130( 90, 40) 1,273( 1,273) ( 202, 40) 160( 110, 50) 150( ) 88( 88) 36( 36) 6,252( 4,126, 1,607, 210, 217, 90) : (1994),,. < 5-40> ,455 6,252 ( ) 1, ,126 1, * (400 ) (200 ). 193

214 3 3..,... < 5-31> 84.9%, 57.1%, 67.2%....,, % (< 5-41> ). < 5-41> ( ) T/ O (%) :,.. 4,..,. 194

215 5 3 )., 6, 4.,.,,.,, 4..,,,.,,.,.,.,. < 5-40>.,. 195

216 90%,,,, 4. < 5-43>, %, % 298. < 5-42> ( : %) : < 5-43> 16,013 ( : ) ,737 (10.8% ) 25,239 (42.3%) 29,830 (18.2%) 3,466 3,318 5,311 5,792 4,466 4,922 4,124 7,057 2,027 2,665 3,134 4,067 3,475 4,265 5,701 5, ,146 3,382 1,492 1,647 1,421 3,587 5,716 *. ** 96. : 196

217 5 4 ). 5 1.,..,... 14). 3,,.,, 3,. ( ) ,., 15). 14), ,,,,,, ( ).., (, 1994). 15) (, ),,

218 5 ).,,.... (netw ork).,,,, ) (,,, ).,.. 17)., 2, 2. 16) 2, 1 4.4% (, 1993). 198

219 ) (25 ) 1.. < 5-7>..,.,,,,,,, 8,. < 5-44>. < 5-7> ( 4 ) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 17), 24,. 199

220 < 5-44>,,,,,, ( ),,, (,,,,,,, 8 ),, ( ) 2 ) 96 < 5-45>. 2,110 2,020 96% 88% , , 9 5. < 5-45> ( : ) , , : 2 00

221 5 3 ) 1.. < 5-46> 95., 273, ,596, ( ) 2,509,346 92%, 140,672 5%, 81,872 3%. < 5-46> (1995 ) ( : ) 1 ( ) 2,731, ,275 2,509, ,373 81,872 3, ,672 5,627 * 25. :,, ( )...,, 2,,,,,

222 ,. 1991,,,, ,, , (, 1995). < 5-47>. < 5-47> ( : ) ( ) , , , , ,932 17,580 68,135 76,943 80,577 86, , , , , ,719 29,218 46,529 49,916 53,621 55, ,745 2,355 2,475 4,058 * ( ) : 7,863 ( 855, 78, 1,955, 467, 1,630, 1,105, 1,773) : (1996b), 1 :. 4.2 (1)., 2 02

223 5,.,, ( ).. (2),. 25., 18)... (3),,. 1..,,,. 18) 23%. 2 03

224 (4),. < 5-48> (669,042 ) (145,646 ) 4.6. (47.19 km 2 ) (9.97 km 2 ) ,.,, 1 ( ) 1,942, 8,469, 7, ,400, 11% 1,900 (< 5-48> ). (5),., ( ),,,,...,. (6).,. (,,,, ). 2 04

225 5 < 5-48> (1995 ) (k m 2 ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) * ( ) 30 (4) 145, , , , (70) 80(79) 85 (77) 91(79) 1,942 2,559 3,071 3,128 2,530 2,438 2,382 2, ,556 47,544 55,860 51, (6) 342, , , , , , (87) 86 (81) 93 (88) 91(86) 82(86) 93 (87) 3,765 4,319 4,024 4,211 4,770 4,248 3,069 2,246 3,401 2,675 2,262 2, , ,358 75, ,074 83,708 73, (8) 400, , , , , , , , (72) 78 (74) 80(80) 83 (78) 78 (75) 92(85) 79 (77) 88 (83) 5,339 5,229 5,223 5,061 5,599 4,945 6,166 5,655 2,223 2,177 2,361 2,502 2,216 2,801 2, ,821 56, , ,034 94, , , , (6) 503, , , , , , (74) 88 (88) 86 (82) 98 (92) 83 (81) 82(82) 6,801 5,757 6,088 5,699 6,735 7,310 2,361 2,604 2,683 3,073 2,958 2, , , , ,666 99, , (1) 669, (77) 8,469 2, , ,595, ,110(2,020) 5,022 62, ,731,890 * 1 ( ), : 2 05

226 , ) 1995 < 5-49>, (, 1996a). < 5-49>..,,,.,,,. 2 06

227 5,,,..,,,..,,..,.,.., AIDS.,.. < 5-50>.., 1 ( ; < 5-27> ),

228 < 5-50> ( ) ( ) (11,370 ) (44,640 ) AIDS (32,898 ) (8,523 ) (14 ) : (1996b), 1 :. < 5-51> ( ) ( ) m 2 (3,000 ) 200 9,917m 2 (3,000 ) ,884m 2 ( ) ( ) 9,917m 2 (3,000 ) 40, , ,019 ( 11,000 35,019) *. : (1996b), 1 :. 2 08

229 (< 5-51> ).. 2 ),,.,.,,.,,, (restructuring )., ( ), 1 ( ), 4 (,,, ), 2 ( ) ? - ( ),?

230 3?? - 2, 2,? -,? - 3?,., (,,, ).,, ),

231 5,..,. (, 1996a, 1996b ;, 1996)...,,,,,,,., 1/ 2,,., ,.,,,, 40 64,.,.,,,,,.,.,. 2 11

232 .,. ( 27% ), 3, 4, 5 1, 2 ( ).. ( ) 98 20, 1 6..,. ( ), ( ). 65,,,, ( : )., (,,,, ) (part - time),. 2 12

233 5 2 ),,,.,.,,,..,,.,,.,,..19 ),,,,, ( ).20),. 19), (, 1995, pp ). 20),,,. 2 13

234 .,, 21) 22). 21) ,, 3,, 1. 22) , ,

235 )., % 60%, 3.8%., 1.4%, (< 5-52> )., , ,858 40%. ( ). < 5-52> ( : ) , , , , , , ,277 61,277 58,625 55,736 55,582 58, , , , , ,997 87,841 39,855 34,842 17, : 2 15

236 Medicaid 10% 23 ). 5% (, 1990)., 10%. 3.8%, 1.4%., 24),..,,,..,,.,,,, AIDS,.,., 23) 1965 Medicaid 1966 Medicare. Medicaid. Medicaid, ( 50% ).. Medicaid 89 2,290. Medicare 65. Medicare,. Medicare 89 3,300 (, 1994a, pp ). 24) 2, 5 6.,

237 ,,..,....,,,... 2 ). 2,455 5%, 39%...,, 3 2,455 1/

238 ( ),. 25),, 3., , 20, ), NIMBY. ( ) 3. (< 5-8> ). < 5-8> 25), (, 1993). 26),, ( < 5-39> )

239 ) 3..,,.,..,,., ) ,., 27) 3 3., ( ), ) (< 5-39> ). 2 19

240 .,.,,,...,.,,,....29) (,, )..,,. 4..,, (restructuring )..,.. 29),? 31%. (, 1993). 22 0

241 5 98 1,.. (1993) (1993) (1983)., < 5-33> 30.5%, 16.8%. (, ). 30)..,..,,. 31) 10.,. 3,,. 32) 3 30),,,,,... 31) ( 52 2 ). 22 1

242 ,, 33 ). 4., (network).,.,,.,.,, AIDS,,,.34 ).,,, 25 < 5-53>,,,. < 5-54>.. 32),. 33),. 34), ( ),. 222

243 < 5-53> ( ) 5,,,,, 6,,,,,, 7,,,,, 6,,,,, 6 < 5-54> ( ),,,, 5,,,, 5,,, 4,,, 4,,, 4,, 3.., ),,. 3 ). 35) (,,,, ) (, 1996b). 22 3

244 .,.,,,,,, ,.,,,,,,, ,,.,,,,,

245 ,. AIDS...,,,,,, 6..,, (Community Mental Health Center ). 50..,. 225

246 ,. 12,. 4 ),, 4 < 5-55>. < 5-55>. ( ),. 4,,, , NIMBY

247 < 5-55> 5 AIDS ( ) ( 400 ) 22 7

248 < 5-9> , ( ),. < 5-55>,. 3 1, 2 (< 5-9> ).,. 3,

249 5, ,. 1),,.,... 2 ),,.36) (outsourcing ) 37). 36),. 37) ( 22 ). 22 9

250 3 ) 38)... 4 ),.,, )... 6 ) < 5-53> < 5-54>,,,,,. 38),,. 2 30

251 5,.. 39 ) 6.3,.,.,...,.,,,. 40 ) 39) ), (,,, ), (,,, ),, 2 31

252 ..,.. 41),.,,.,. 6.4,. ( 9 ).. (, 1995b, p. 159). (,, ) ( (1994) ). 41) ( )

253 5.42),,.,,,.,,,,,,, AIDS,.. ( ),,. (,, ) MRI( ),. 42) IBRD 3,000 (, 1995b, p. 159). 2 33

254

255 6 6 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 35

256

257 6 6,,,., 30...,,,..,...,.,,,,.,.,,......,

258 .,.,..., ,...,

259 6.. 4.,.,, ,... 1).., 2 39

260 .,, ,.,., 5% 0.83%...., ) %, 24 0

261 6..,,.,,..,,,,..,.., ,.... 1) (, 241

262 ), 2), 3). (,, ).. 1).,..,,.,,,.,,..,.....,

263 )...,.,. 3 ) (public and private partnership)..,.,

264 ,., (T he Job T raining Partner ship Act ). ( ).,,.,, ( ) ,..,,,.,,.,,,.,. 1).,, 244

265 6.,.,. 2,,. ( :, ),.,.,,,...,,,. 2 ).,, , 200..,..., 245

266 ,..,. 60%,..,.,...,

267 6.... ( ), ( ), ( ), ( ) 4, ( ), ( ), ( ) ( ) ,455, 95 5%. 1 ( ) ( ),, ( ). 5,,,, ,,,, 5.,,. 24 7

268 5. 1)., , 20,805, ,., ).,. 248

269 6.,,...,. 3 ),,,. 4.,, (restructuring ).., ,..,..,,. 3,, 249

270 . 4., (network).,.,,.,., AIDS,,,. 4 ) 25,,,... 5 ).,

271 ,.,,.,.,... 1),,.,. 2 ),,. (outsourcing ). 251

272 3 ).. 4 ),.,, )... 6 ),,,,,.,.. 252

273 6 2.3,.,.,,,...,..,.,,.,. 2.4,

274 .,,.,,,.,,,,,,, AIDS,..,,. 254

275 (1995),, 25, pp (1994),,. (1991),,. (1989),. (1993),, :. (1995),, :. (1983),, 11, pp ,. (1994),, 10 1, pp (1986),, :. (1995),, :. (1993), :, (1995),, (1990),,. (1993),, :. (1994),, 10 2, pp (1995),, 4 2, pp (1993),, 2 3, pp (1995),, :. 255

276 (1995), :, :. (1993), -, 6, pp (1990),, :. (1993),,, pp (1994),,, pp (1992),, :. (1990),, 24 2, pp (1993),, 1. (1996), :, :. (1995),, :. (1993),, :. (1995),, :. (1996),,. (1991),, :. (1994), :. (1990), -,. (1993),, 2 3, pp (1979),, :. (1993), :, 2 1, pp , :. (1988),, :. (1994),, 94- R

1-3-2 ์œค๊ธฐ์›…, ๊น€์ง„์˜, ๊ณต๋™์„ฑ.hwp

1-3-2 ์œค๊ธฐ์›…, ๊น€์ง„์˜, ๊ณต๋™์„ฑ.hwp ๋ฏผ๊ฐ„์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตญ๊ณ ๋ณด์กฐ์‚ฌ์—…์˜ ์ง‘ํ–‰๋ถ€์ง„ ์‹คํƒœ ๋ฐ ์›์ธ ๋ถ„์„ ์œค๊ธฐ์›… ๊น€์ง„์˜ ๊ณต๋™์„ฑ โ… . ์„œ๋ก  ํ˜„๋Œ€์‚ฌํšŒ๊ฐ€ ๋ณด๋‹ค ๋‹ค์›ํ™”๋˜๊ณ  ๋ณต์žกํ•ด์ง์— ๋”ฐ๋ผ ์ค‘์•™์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋‹จ๋…์œผ๋กœ ๊ตญ๊ฐ€์ •์ฑ…์„ ์ง‘ํ–‰ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•ด์กŒ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, 1980๋…„๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์ดํ›„ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๋ถ„๊ถŒํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€์†์ ์ธ ์š”๊ตฌ(์ด๊ธฐ์šฐ, 1996; ์ด๊ธฐ์šฐ, 2004; ๊น€์ต์‹, 2008; ์ด์ข…์ˆ˜, 2008),

More information

.......hwp

.......hwp ็ขฉ ๅฃซ ๅญธ ไฝ ๏ฅ ๆ–‡ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial Security of National Health Insurance ๅ…ฌ ๅทž ๅคง ๅญธ ๆ ก ็ถ“ ็‡Ÿ ่กŒ ๆ”ฟ ๅคง ๅญธ ้™ข ่กŒ ๆ”ฟ ๅญธ ๅฐˆ ๆ”ป ๏งก ๆทณ ๆฅญ 2003 ๅนด 2 ๆœˆ ์„ ์‚ฌ ํ•™ ์œ„ ๋…ผ ๋ฌธ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial

More information

PSATยฟยนรยฆรรฝ รˆยจร†รคร€รŒรรถ ยฐร”ยฝรƒ (ยผรถรยค_200210) .hwp

PSATยฟยนรยฆรรฝ รˆยจร†รคร€รŒรรถ ยฐร”ยฝรƒ (ยผรถรยค_200210) .hwp ๋ณ€ํ™” < : 19851999> ์—ฐ๋„ ๊ณ ๋ น์ทจ์—…์ž์ˆ˜ ๊ณ ๋ น์ทจ์—…์ž ๋น„์œจ ๊ณ„ ๋‚จ ์—ฌ ๋† ๊ฐ€ ๋น„๋†๊ฐ€ 1985 1,688 11.3 10.8 12.0 24.3 6.8 1990 2,455 13.6 13.1 14.3 35.9 8.3 1995 3,069 15.0 14.4 16.0 46.5 10.1 1996 3,229 15.5 15.0 16.2 48.2 10.7

More information

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘ ๊ธฐํš โ…ก ์ด๋ช…๋ฐ• ์ •๋ถ€์˜ ์˜๋ฃŒ๋ฏผ์˜ํ™”์™€ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ์šด๋™ ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ, ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ณผ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€ ๋ณ‘์› ์ž๋ณธ ํ†ต์ œ ์—†๋Š” ํ—ˆ๊ตฌ์ ์ธ ์‚ฌํšŒ์  ํ•ฉ์˜ ์ตœ์œค์ • ์ •์ฑ…์œ„์› ๊น€๋™๊ทผ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒํŒ€ 6์›” 7์ผ, ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ์‹œ๋ฏผํšŒ์˜ ์ค€๋น„์œ„์›ํšŒ ๊ฐ€ ๋ฐœ์กฑํ•˜๋ฉด์„œ ์–ธ๋ก ๊ณผ ๋Œ€์ค‘์˜ ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ณ ์กฐ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์—ฌ, 1๋งŒ 1์ฒœ์› ๋” ๋‚ด์„œ ๊ฑด๊ฐ• ๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋งˆ์Œ ๋†“๊ณ  ๋ณ‘์›์„ ์ด์šฉํ•˜์ž๋Š”

More information

13.11 โ‘ ์ดˆ์ 

13.11 โ‘ ์ดˆ์  11 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 The Roles and Fiscal Responsibility on Social Security between the Central and Local Governments in Korea 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Structure

More information

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1 ์ธ์ ์ž์›์ •์ฑ…ํ˜‘๋ ฅ๋ง ์ •๋ก€ํ† ๋ก  ์ œ1์ฃผ์ œ ๊ณ ๋ นํ™”์‚ฌํšŒ์˜ ๊ณ ๋ น์ž ์ธ์ ์ž์›๊ด€๋ฆฌ ๋ฐœํ‘œ์ž: ์œ ์„ฑ๊ธฐ(ํ•œ๊ตญ์ธ์‚ฌ๊ด€๋ฆฌํ•™ํšŒ ๋ถ€ํšŒ์žฅ) ์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ

More information

์ž…์žฅ

์ž…์žฅ [์ž…์žฅ] 20๋Œ€ ์ด์„  ์—ฌ์„ฑ ๋น„์ •๊ทœ์ง ์ฒญ๋…„์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€ ์—ฌ์„ฑ ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€: ๋‹ค์‹œ ๋ด๋„ ๋ณ€ํ•จ์—†๋‹ค (p.2-p.4) ๋น„์ •๊ทœ์ง ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€: ์‚ฌ์ด๋น„์— ์†์ง€ ๋ง์ž (p.5-p.7) ์ฒญ๋…„ ์ผ์ž๋ฆฌ ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€: ์ทจ์—…์ค€๋น„์ƒ๊ณผ ๋…ธ๋™์ž์˜ ๋ถ„์—ด๋กœ ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๋…ผํ•  ์ˆœ ์—†๋‹ค (p.8-p.11) 2016๋…„ 4์›” 8์ผ [์—ฌ์„ฑ ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€] ๋‹ค์‹œ ๋ด๋„ ๋ณ€ํ•จ์—†๋‹ค ์ด๋ฒˆ 20๋Œ€ ์ด์„  ๋งŒํผ ์ •์ฑ… ์—†๊ณ , ๋‹ด๋ก 

More information

์ •์ฑ… ํ† ๋ก ํšŒ ์ง€๋ฐฉ์„ ๊ฑฐ, Living Wage ์ƒํ™œ์ž„๊ธˆ์„ ๋ณด์žฅํ•˜๋ผ 2014 5.14 ์ˆ˜ 10:00 ๊ตญํšŒ ์˜์›ํšŒ๊ด€ ์ œ2์„ธ๋ฏธ๋‚˜์‹ค ์ขŒ์žฅ ๊น€๊ฒฝํ˜‘ ๋ฐœ์ œ ๊ถŒ์ˆœ์› ๊น€์ค€์˜ ํ† ๋ก  ํ™ฉ์„ ์ž ๋‚˜์ง€ํ˜„ ์ด์ฐฝ๊ทผ ์ตœ์žฌํ˜ ์ •๊ธธ์ฑ„ ์„๋ช…์˜ฅ ์ƒˆ์ •์น˜๋ฏผ์ฃผ์—ฐํ•ฉ ๊ตญํšŒ์˜์› ์ฐธ์—ฌ์—ฐ๋Œ€ ๋…ธ๋™์‚ฌํšŒ์œ„์›ํšŒ ๋ถ€์œ„์›์žฅ, ์ˆ™๋ช…์—ฌ๋Œ€ ๊ต์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ๋…ธ์ด ์ „๋žต๊ธฐํš๋ณธ๋ถ€์žฅ ํ•œ๊ตญ๋…ธ์ด์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๊ตญ์—ฌ์„ฑ๋…ธ๋™์กฐํ•ฉ ์œ„์›์žฅ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด

More information

<28BCF6C1A429C6EDC1FD2DC1D6B0C5BAB9C1F65FC0FCB4DEC3BCB0E82E687770>

<28BCF6C1A429C6EDC1FD2DC1D6B0C5BAB9C1F65FC0FCB4DEC3BCB0E82E687770> ์ข…ํ•ฉ์  ์ฃผ๊ฑฐ๋ณต์ง€ ์ „๋‹ฌ์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ - LH ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์—ฐ๊ตฌ์ง€์› 2015-58ํ˜ธ ์ข…ํ•ฉ์  ์ฃผ๊ฑฐ๋ณต์ง€ ์ „๋‹ฌ์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ - LH ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์ง€์€์ด ์ด์ข…๊ถŒ ๋ฐ•๊ทผ์„ ๊น€๊ฒฝ๋ฏธ ๋ฐ•์ง„ํฌ ์ด์›์žฌ ์ด๋™๊ทผ ๋ฐœํ–‰์ธ ์ด์ธ๊ทผ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ํ•œ๊ตญํ† ์ง€์ฃผํƒ๊ณต์‚ฌ ํ† ์ง€์ฃผํƒ์—ฐ๊ตฌ์› ํŽธ ์ง‘ ์ด์ข…๊ถŒ ๋ฐ•๊ทผ์„ ๊น€๊ฒฝ๋ฏธ ์ฃผ์†Œ (์šฐ)305-731 ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ ์œ ์„ฑ๊ตฌ ์—‘์Šคํฌ๋กœ 539๋ฒˆ๊ธธ 99 ์ „ํ™”/์ „์†ก

More information

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜ 2008.8.13. (์ œ667ํ˜ธ) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ๅคง ้•ท ็จ‹ ๋ชฉ์ฐจ โ… . ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ์„ฑ๊ณผ โ…ก. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์—ฌ๊ฑด๊ณผ ์ œ๋„ โ…ข. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์ •์ฑ… ์„ ํƒ โ…ฃ. ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ ์ž‘์„ฑ : ์ „์˜์žฌ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8357) serijyj@seri.org ํ™ฉ์ธ์„ฑ, ๊น€๋“๊ฐ‘, ์žฅ์„ฑ์›, ํ•œ์ฐฝ์ˆ˜, ์ „ํšจ์ฐฌ, ๊ฐ•์„ฑ์›, ์ž„์ˆ˜ํ˜ธ, ์†๋ฏผ์ค‘ ๊ฐ์ˆ˜ : ๊ถŒ์ˆœ์šฐ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8071)

More information

๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) ๊ทน๊ณผ ๊ทน ์กฐ์—ฐ์ฃผ (2-768-7598) ๊ธ‰์ง„์  ๋ณด์ˆ˜, ๊ธ‰์ง„์  ์ง„๋ณด ๊ณต์•ฝ์ด ๋Œ€์ค‘์˜ ์ง€์ง€๋ฅ  ์–ป์–ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน์œผ๋กœ ์น˜๋‹ซ๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์ด ํ”๋“ค๋ฆฌ๋Š” ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์žก์•„

๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) ๊ทน๊ณผ ๊ทน ์กฐ์—ฐ์ฃผ (2-768-7598) ๊ธ‰์ง„์  ๋ณด์ˆ˜, ๊ธ‰์ง„์  ์ง„๋ณด ๊ณต์•ฝ์ด ๋Œ€์ค‘์˜ ์ง€์ง€๋ฅ  ์–ป์–ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน์œผ๋กœ ์น˜๋‹ซ๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์ด ํ”๋“ค๋ฆฌ๋Š” ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์žก์•„ ๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) - ๊ทน๊ณผ ๊ทน Korea Strategy 215. 1. 22 216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค! ์ด๋ฒˆ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์˜ ํŠน์ง•์€ ๋น„์ •์น˜๊ถŒ ์ถœ์‹ ์˜ ํ›„๋ณด์ž๋“ค์ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน ๊ณต์•ฝ์„ ์ œ์‹œํ•˜๋ฉด์„œ ๋ฏธ๊ตญ ์ •์น˜์˜ ํŒ๋„๋ฅผ ๋ฐ”๊พธ๋ ค๊ณ  ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๋ˆ„๊ฐ€ ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ๋  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€์— ๋”ฐ ๋ผ ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ํ–ฅ๋ฐฉ์ด ๊ทน๋ช…ํ•˜๊ฒŒ ๊ฐˆ๋ฆด ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.

More information

<3136365FB4EBB1B8BDC320BAB8B0C7BAB9C1F6C5EBB0E8BFACBAB820B9DFB0A320BFACB1B85FBEF6B1E2BAB92E687770>

<3136365FB4EBB1B8BDC320BAB8B0C7BAB9C1F6C5EBB0E8BFACBAB820B9DFB0A320BFACB1B85FBEF6B1E2BAB92E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2007 DAEGU-GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE ๋Œ€๊ตฌ์‹œ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€ํ†ต๊ณ„์—ฐ๋ณด ๋ฐœ๊ฐ„ ์—ฐ๊ตฌ ์—„ ๊ธฐ ๋ณต ๋Œ€๊ตฌ๊ฒฝ๋ถ์—ฐ๊ตฌ์› ์ฐจ ๋ก€ ์ฐจ ๋ก€ ์š” ์•ฝ โ…ฐ~โ…ด ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  3 1.์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ฐ ๋ฒ”์œ„ 3 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ 3 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  4 2. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ๋‚ด์šฉ 4 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 4 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ๋‚ด์šฉ 5 ์ œ2์žฅ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€ํ†ต๊ณ„๊ด€๋ฆฌํ˜„ํ™ฉ 9 1.

More information

<32303039C0C7B7E1B0FCB8AEC7D0BDC7BDC0B1B3C0E728C3D6C1BEBABB292E687770>

<32303039C0C7B7E1B0FCB8AEC7D0BDC7BDC0B1B3C0E728C3D6C1BEBABB292E687770> 2009๋…„ ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™ ์‹ค์Šต ์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ์˜๊ณผ๋Œ€ํ•™ ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™๊ต์‹ค 1. ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™ ์‹ค์Šต ๊ฐœ์š” 1 2. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  - ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ 3 3. ์„ธ๊ณ„์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ ๊ฐ€. ์˜๊ตญ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 19 ๋‚˜. ๋ฏธ๊ตญ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 31 ๋‹ค. ๋…์ผ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 47 ๋ผ. ๋Œ€๋งŒ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 59 4. ์˜๋ฃŒ์ •์ฑ… ํŒจ๋„ํ† ๋ก  67 1. ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™ ์‹ค์Šต ๊ฐœ์š”. (1) ์ผ๋ฐ˜ ๋ชฉํ‘œ

More information

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770>

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770> ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด ์„ฑ ํƒœ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ ๊น€ ์ˆ˜ ์•„ (์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์กฐ๊ฒฝํ•™ ์„์‚ฌ) ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๊ตญํ† ์— ๋งค์žฅ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฒœ์—ฐ์ž์›์€ ๋ฌผ๋ก  ์ถ•์ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ถ€์กฑ์œผ ๋กœ ์ธํ•˜์—ฌ ๊ทผ๋กœ์ž์˜ ๊ทผ๋ฉด๊ณผ ์„ฑ์‹ค์„ ํ†ตํ•œ ๋…ธ๋™์ง‘์•ฝ์  ์••์ถ• ์„ฑ์žฅ์„ ์ถ”์ง„ํ•œ ์—ญ์‚ฌ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด๋‹ค ๋ฐœ์ „๋œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ฒญ์‚ฌ์ง„์˜ ์‹คํ˜„์„ ์œ„ํ•ด์„œ ๊ตญ๋ฏผ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์‰ฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์ผํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ ์ž๋™์ฐจ

More information

<303220BDC9C6F7C1F6BFF25FC0CFC0DAB8AEC0A7B1E2C7D8B9FDC0BBC3A3C0DA283130305FB1E2C1B6B0ADBFACB1B3C3BC292E687770>

<303220BDC9C6F7C1F6BFF25FC0CFC0DAB8AEC0A7B1E2C7D8B9FDC0BBC3A3C0DA283130305FB1E2C1B6B0ADBFACB1B3C3BC292E687770> ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ์ •๋ณด์› ์ผ์ž๋ฆฌ๋ฐฉ์†ก ๋™์•„์ผ๋ณด 2009๋…„ 3์›” 5์ผ (๋ชฉ) 14:00~17:00 ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๋…ธ๋™์ฒญ ์ปจ๋ฒค์…˜ ๋ฃธ(์„œ์šธ์‹œ ์ค‘๊ตฌ ์žฅ๊ต๋™) ์ง„ํ–‰์ˆœ์„œ 13:30 ~ 14:00 ์žฅ๋‚ด ์ •๋ฆฌ ๋ฐ ๋“ฑ๋ก 14:00 ~ 14:20 ๊ฐœํšŒ ๋ฐ ์ธ์‚ฌ๋ง (์ •์ธ์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ์ •๋ณด์› ์›์žฅ, ๋ฐ•๋ณ‘์œค ์ผ์ž๋ฆฌ๋ฐฉ์†ก ํšŒ์žฅ) 14:20 ~ 15:30 ์‚ฌํšŒ : ๊น€๊ด‘๋‘(์„œ๊ฐ•๋Œ€ ๊ต์ˆ˜) ๊ธฐ์กฐ๊ฐ•์—ฐ ์œ„๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐํšŒ๋กœ

More information

์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ์‹œ์˜์— ์ ํ•ฉํ•œ ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๋ฐ ์ด์šฉ๋Šฅ๋ ฅ ๊ฒฉ์ฐจ ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ณด ํ™œ์šฉ๊ฒฉ์ฐจ ํ˜น์€ ๊ต์œกํ•™์  ๊ด€์  ์—์„œ์˜ ํ•™์Šต๊ฒฉ์ฐจ์™€์˜ ๊ด€๋ จ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ๋… ์žฌ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์˜ ๊ณ ๋„ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‹ ์ข… ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ๋ฐœ๊ตด - ์ •๋ณด๊ธฐํšŒ(digital oppo

์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ์‹œ์˜์— ์ ํ•ฉํ•œ ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๋ฐ ์ด์šฉ๋Šฅ๋ ฅ ๊ฒฉ์ฐจ ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ณด ํ™œ์šฉ๊ฒฉ์ฐจ ํ˜น์€ ๊ต์œกํ•™์  ๊ด€์  ์—์„œ์˜ ํ•™์Šต๊ฒฉ์ฐจ์™€์˜ ๊ด€๋ จ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ๋… ์žฌ์ •๋ฆฝ - ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์˜ ๊ณ ๋„ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‹ ์ข… ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ ๊ฐœ๋… ๋ฐœ๊ตด - ์ •๋ณด๊ธฐํšŒ(digital oppo โ… . ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ฐ ํ•„์š”์„ฑ ์ถ”์ง„๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹๊ธฐ๋ฐ˜์‚ฌํšŒ์˜ ๊ธ‰์†ํ•œ ๋„๋ž˜์— ๋”ฐ๋ฅธ ์—ญ๊ธฐ๋Šฅ์œผ๋กœ ์ •๋ณด๊ฒฉ์ฐจ๊ฐ€ ํ˜„์‹ค์ ์ธ ์‚ฌํšŒ ๋ฌธ์ œ๋กœ ๋Œ€๋‘ - PC๋ณด๊ธ‰, ์ธํ„ฐ๋„ท ์ ‘์† ํ™˜๊ฒฝ ๊ฐœ์„  ๋“ฑ ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๊ฒฉ์ฐจ ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ณด์ด์šฉ๋Šฅ ๋ ฅ ๋ฐ ํ™œ์šฉ๊ฒฉ์ฐจ์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ๋ณธ๊ฒฉํ™”(์ตœ๋‘์ง„, ๊น€์ง€ํฌ 2004). ์ง€์†์ ์ธ ์ •๋ถ€์ง€์› ํ™•๋Œ€์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ €์†Œ๋“์ธต ํ•™์ƒ ๋Œ€์ƒ์˜ ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ ๊ฒฉ์ฐจ ํ•ด์†Œ๋Š” ์—ฌ์ „ํžˆ

More information

<3230313520C1DFB5EE31C2F72DB1B9BEEE2DC0FCB0F8422E687770>

<3230313520C1DFB5EE31C2F72DB1B9BEEE2DC0FCB0F8422E687770> 2015ํ•™๋…„๋„ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต๊ต์‚ฌ ์ž„์šฉํ›„๋ณด์ž ์„ ์ •๊ฒฝ์Ÿ์‹œํ—˜ ๊ตญ ์–ด ์ˆ˜ํ—˜๋ฒˆํ˜ธ: ( ) ์„ฑ ๋ช…: ( ) ์ œ1์ฐจ ์‹œํ—˜ 3 ๊ต์‹œ ์ „๊ณตB 6๋ฌธํ•ญ 40์  ์‹œํ—˜ ์‹œ๊ฐ„ 90๋ถ„ ๋ฌธ์ œ์ง€ ์ „์ฒด ๋ฉด์ˆ˜๊ฐ€ ๋งž๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜์‹œ์˜ค. ๋ชจ๋“  ๋ฌธํ•ญ์—๋Š” ๋ฐฐ์ ์ด ํ‘œ์‹œ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ˆ˜์—… ๊ณ„ํš ์„œ์ˆ ํ˜• 1~4 1. ๋‹ค์Œ์€ ๋Šฅ๋™์ ์œผ๋กœ ์ฝ๊ธฐ ๋‹จ์›์˜ ์ œ์žฌ์™€ ์ˆ˜์—… ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์ฝ๊ธฐ ๊ณผ์ •์˜ ์ƒํ˜ธ์ž‘์šฉ ๋ชจํ˜• ์— ๊ทผ๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ˆ˜์—…

More information

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770>

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770> ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ 1 ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ๋ฐ•์ฃผ์–ธ ์ดํฌ๊ธธ ์ œ1์ ˆ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ์ตœ๊ทผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ท ๋“ฑํ•œ ๊ธฐํšŒ๋ณด์žฅ๊ณผ ๊ณต์ •ํ•œ ๊ฒฝ์Ÿ์œผ๋กœ ๋Œ€๋ณ€๋˜๋Š” ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ ์ˆ˜๋ฆฝ์ด ์ค‘์š”ํ•œ ๊ตญ์ •๊ณผ์ œ๋กœ ์ œ์‹œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ˆ˜๋‹จ์œผ๋กœ์„œ ๋‚˜ ๋ˆ” (philanthropy)์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌํšŒ์  ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ธ‰์†ํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜๋ˆ” ์€ ์ž์‹ ์ด ๊ฐ€์ง„ ๊ฐ€์น˜ ์žˆ๋Š” ์ž์›์„

More information

<353420B1C7B9CCB6F52DC1F5B0ADC7F6BDC7C0BB20C0CCBFEBC7D120BEC6B5BFB1B3C0B0C7C1B7CEB1D7B7A52E687770>

<353420B1C7B9CCB6F52DC1F5B0ADC7F6BDC7C0BB20C0CCBFEBC7D120BEC6B5BFB1B3C0B0C7C1B7CEB1D7B7A52E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 13, No. 2 pp. 866-871, 2012 http://dx.doi.org/10.5762/kais.2012.13.2.866 ์ฆ๊ฐ•ํ˜„์‹ค์„ ์ด์šฉํ•œ ์•„๋™๊ต์œกํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ชจ๋ธ์ œ์•ˆ ๊ถŒ๋ฏธ๋ž€ 1*, ๊น€์ •์ผ 2 1 ๋‚˜์‚ฌ๋ ›๋Œ€ํ•™๊ต ์•„๋™ํ•™๊ณผ, 2 ํ•œ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต e-๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šคํ•™๊ณผ

More information

๊ธฐํš ํŠน์ง‘ โ…ก. ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ํ˜„ํ™ฉ ๋จผ์ € ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ํ˜„ํ™ฉ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ฉด, ํ‘œ1์€ 2008๋…„์—์„œ 2012๋…„๊นŒ์ง€ ์ตœ๊ทผ 5๋…„๊ฐ„ ์ „๊ตญ ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ต ํ†ต์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒํ˜„ํ™ฉ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1) ํ‘œ1 13์„ธ๋ฏธ๋งŒ ์ „๊ตญ ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒํ˜„ํ™ฉ ๋ฐœ์ƒ๋…„๋„ ๋ฐœ์ƒ๊ฑด์ˆ˜ ์‚ฌ๋ง์ž ๋ถ€์ƒ์ž 2008

๊ธฐํš ํŠน์ง‘ โ…ก. ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ํ˜„ํ™ฉ ๋จผ์ € ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ํ˜„ํ™ฉ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ฉด, ํ‘œ1์€ 2008๋…„์—์„œ 2012๋…„๊นŒ์ง€ ์ตœ๊ทผ 5๋…„๊ฐ„ ์ „๊ตญ ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ต ํ†ต์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒํ˜„ํ™ฉ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1) ํ‘œ1 13์„ธ๋ฏธ๋งŒ ์ „๊ตญ ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒํ˜„ํ™ฉ ๋ฐœ์ƒ๋…„๋„ ๋ฐœ์ƒ๊ฑด์ˆ˜ ์‚ฌ๋ง์ž ๋ถ€์ƒ์ž 2008 The GyeongNam Development ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ์‹คํƒœ์™€ ๋Œ€์ฑ… ๊ธฐํšํŠน์ง‘ : ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์•ˆ์ „, ์šฐ๋ฆฌ ์†์œผ๋กœ ์ตœ์žฌ์› ๋„๋กœ๊ตํ†ต๊ณต๋‹จ ๋ฐ•์‚ฌ โ… . ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ ์ง€๋‚œ 2013๋…„ 2์›” ๊ฒฝ๋‚จ ์ฐฝ์›์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•œ ์–ด๋ฆฐ์ด ํ†ตํ•™๋ฒ„์Šค ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ๋Š” ํƒœ๊ถŒ๋„์žฅ์—์„œ ์šดํ–‰ํ•˜๋Š” ์ฐจ ๋Ÿ‰์— 7์‚ด ์ดˆ๋“ฑํ•™์ƒ์ด ๋ชฉ์ˆจ์„ ์žƒ์€ ์‚ฌ๊ฑด์ด๋‹ค. ์ด๋ ‡๊ฒŒ ์žŠ์„๋งŒ ํ•˜๋ฉด ํ•ด๋งˆ๋‹ค ๋˜ํ’€์ด ๋˜๋Š” ์–ด๋ฆฐ์ด ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ๋Š” ์ด์ œ

More information

[์ž๋ฃŒ์ง‘]๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„_ํ† ๋ก ํšŒ_150917.hwp

[์ž๋ฃŒ์ง‘]๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„_ํ† ๋ก ํšŒ_150917.hwp ์ˆœ ์„œ ์‚ฌ ํšŒ - ์กฐ ๋™ ๊ทผ (๋ช…์ง€๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๋ถ€๋ถ„ ๋ฐœ์ œ - ๋ฐ• ๊ธฐ ์„ฑ (์„ฑ์‹ ์—ฌ๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) - ๊น€ ๋Œ€ ํ˜ธ (์‚ฌํšŒ๋””์ž์ธ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) ํ†  ๋ก  - ๊น€ ์ธ ์˜ (ํ•œ๋ฆผ๋Œ€ ์ •์น˜ํ–‰์ •ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) - ๋ฐ• ๋™ ์šด (๋‹จ๊ตญ๋Œ€ ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) - ์กฐ ์˜ ๊ธธ (๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ) ์งˆ์˜ ์‘๋‹ต ํ ํšŒ ๋ชฉ ์ฐจ ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ๋…ธ๋™๊ฐœํ˜, ๋ฌด์—‡์„ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ•  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€...7 - ๋ฐ• ๊ธฐ ์„ฑ (์„ฑ์‹ ์—ฌ๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ

More information

์›น์ง„์šฉ

์›น์ง„์šฉ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์‚ฌ๋ž‘์‹ค๋ช…์ œ ๋‹น์‹ ์˜ ์ด๋ฆ„์œผ๋กœ ์„ธ์ƒ์ด ์•„๋ฆ„๋‹ค์›Œ์ง‘๋‹ˆ๋‹ค ์„œ๋ช…ํ•  ๋•Œ๋งˆ๋‹ค ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์„ธ์ƒ์„ ๋งŒ๋“œ๋Š” ์นด๋“œ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ ํ•œ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์นด๋“œ๋Š” ์‚ฌ์šฉ์— ๋”ฐ๋ผ ์ ๋ฆฝ๋œ ํฌ์ธํŠธ๋กœ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์„ธ์ƒ์„ ์‘์›ํ•˜๋Š” ๆ–ฐ ๊ฐœ๋… ๊ธฐ๋ถ€์นด๋“œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. I Believe... Warm World ๋”ฐ๋œปํ•œ ๊ด€์‹ฌ, ํ’์š”๋กœ์šด ๋‚˜๋ˆ”์œผ๋กœ ๋”๋ถˆ์–ด ํ•จ๊ป˜ ํ•˜๋Š” ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์„ธ์ƒ์„ ๋ฏฟ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. I Hope... Clean

More information

BSC Discussion 1

BSC Discussion 1 Copyright 2006 by Human Consulting Group INC. All Rights Reserved. No Part of This Publication May Be Reproduced, Stored in a Retrieval System, or Transmitted in Any Form or by Any Means Electronic, Mechanical,

More information

Microsoft Word - 2013์ „๋ง_๋ณดํ—˜Full_ํ•ฉ๋ณธ.doc

Microsoft Word - 2013์ „๋ง_๋ณดํ—˜Full_ํ•ฉ๋ณธ.doc Sector Report 212.11.27 ๋ณดํ—˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ณต๊ธ‰์„ ์ด๋„๋Š” ๋ณดํ—˜์‚ฐ์—… ์ข…๋ชฉ ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ (์›) ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ BUY 28, ๋™๋ถ€ํ™”์žฌ BUY 6, ํ˜„๋Œ€ํ•ด์ƒ BUY 42, LIG ์†ํ•ด๋ณดํ—˜ BUY 39, ๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ํ™”์žฌ BUY 17, ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋Š” ์†ํ•ด๋ณดํ—˜์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๋Š” ํฌ๊ฒŒ ์„ธ ๊ฐ€์ง€์ธ ๊ฒƒ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ๋Š” ๊ณผ์—ฐ ๋ณด์žฅ์„ฑ ์ƒํ’ˆ์ด ๋‚ด๋…„์— ๋„ ์ž˜ ํŒ”๋ฆด

More information

<C1A4C3A55F323031332D373328B3EBB4EBB8ED295FC3D6C1BEC0CEBCE2BFEB283230313430333035295FC3D6C1BEBCF6C1A45FB3BBC1F62E687770>

<C1A4C3A55F323031332D373328B3EBB4EBB8ED295FC3D6C1BEC0CEBCE2BFEB283230313430333035295FC3D6C1BEBCF6C1A45FB3BBC1F62E687770> ์ •์ฑ…๋ณด๊ณ ์„œ 2013-73 ๊ตญ๋ฏผ๊ธฐ์ดˆ์ƒํ™œ๋ณด์žฅ์ œ๋„์˜ ๋งž์ถคํ˜• ๊ธ‰์—ฌ์ฒด๊ณ„ ๊ฐœํŽธ๋ฐฉ์•ˆ ๋งˆ๋ จ์„ ์œ„ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ A Study of Customized Benefit System for New Public Assistance Policy ๋…ธ๋Œ€๋ช… ์ดํ˜„์ฃผ ๊ฐ•์‹ ์šฑ ๊น€๋ฌธ๊ธธ ์‹ ํ˜„์›… ์‹ ํ™”์—ฐ ํ™ฉ๋•์ˆœ ํ™๊ฒฝ์ค€ ์†๋ณ‘๋ˆ ์žฅ๋•ํ˜ธ ์ž„์™„์„ญ ์ด์ฃผ๋ฏธ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์ž ๋…ธ๋Œ€๋ช… ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ฃผ์š”์ €์„œ ๊ทผ๋กœ๋นˆ๊ณค์ธต์„

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 2013 ์šธ์‚ฐํ•™์—ฐ๊ตฌ๋…ผ์ด ISSN 1979-9355 ์ œ 8ํ˜ธ Part.1 Part.2 Part.3 Part.4 ์šธ์‚ฐ์˜ ๊ณต๋‹จ ์ธ์ ‘์ง€์—ญ ์ž์—ฐ๋งˆ์„์˜ ๋ณ€ํ™”์ƒ - ์šธ์ฃผ๊ตฐ ์ฒญ๋Ÿ‰๋ฉด ํ™”์ฐฝ๋งˆ์„์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์šธ์‚ฐ์˜ ๋ฏผ์†๋†€์ด ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ์šธ์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ ์ง€ํ•˜๋ณด๋„, ๋ฌธํ™”์ฐฝ์ž‘๊ณต๊ฐ„์œผ๋กœ์„œ์˜ ํ™œ์šฉ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ - ์ง€ํ•˜๋ณด๋„ ๋ฌธํ™”์™€ ์˜ˆ์ˆ ์„ ์ž…๊ณ  ์†Œํ†ต์˜ ๊ธธ์„ ์ฐพ๋‹ค - ์šธ์ฃผ ์‚ฌ์ฐฐ ๋ฌธํ—Œ์ž๋ฃŒ์˜ ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2013

More information

์ƒ๋“ค์˜ ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์š”์•ฝ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ์ฒซ์งธ. ๊ต์œก์˜ ๋Œ€์ƒ ๋ฉด์—์„œ ํ•™์Šต๋Œ€์ƒ์ด ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ •๋ณด์˜ ์–‘์ด ํญ๋ฐœ์ ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์‚ฌํšŒ์ฒด์ œ์˜ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€์†ํ™” ๋˜๋ฉด์„œ ํ•™์Šต์˜ ๋Œ€์ƒ์€ ํ•™์ƒ๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์„ฑ์ธ ๋ชจ๋‘์—๊ฒŒ ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ํ‰์ƒํ•™์Šต์˜ ์‹œ๋Œ€๊ฐ€

์ƒ๋“ค์˜ ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์š”์•ฝ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ์ฒซ์งธ. ๊ต์œก์˜ ๋Œ€์ƒ ๋ฉด์—์„œ ํ•™์Šต๋Œ€์ƒ์ด ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ •๋ณด์˜ ์–‘์ด ํญ๋ฐœ์ ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์‚ฌํšŒ์ฒด์ œ์˜ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€์†ํ™” ๋˜๋ฉด์„œ ํ•™์Šต์˜ ๋Œ€์ƒ์€ ํ•™์ƒ๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์„ฑ์ธ ๋ชจ๋‘์—๊ฒŒ ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ํ‰์ƒํ•™์Šต์˜ ์‹œ๋Œ€๊ฐ€ โ… . ์‚ฌํšŒํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ๊ต์œกํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์˜ ๋ณ€ํ™” 1. ์‚ฌํšŒํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๋ณ€ํ™” ๊ต์œกํ™˜๊ฒฝ์˜ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์šฐ์„  21์„ธ๊ธฐ ์‚ฌํšŒํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์˜ ๋ณ€ํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค. ์š”์ฆˆ์Œ ์šฐ๋ฆฌ์‚ฌํšŒ์— ์ž์ฃผ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๋ง ๊ฐ€์šด๋ฐ ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ์„ ์ „ํ™˜ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค., 21์„ธ๊ธฐ๋ฅผ ์ง€ํ–ฅํ•˜๋Š” ์ƒˆ๋กœ์šด ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์„ ๊ฐ–์ถ”์–ด์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋Š” ๋“ฑ ๋“ฑ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์ด๋ผ๋Š” ๋ง์„ ๋งŽ์ด ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์ด๋ž€ ๋ง์€

More information

Political Science& International Relations EWHA WOMANS UNIVERSITY

Political Science& International Relations EWHA WOMANS UNIVERSITY Political Science& International Relations EWHA WOMANS UNIVERSITY Public Administration EWHA WOMANS UNIVERSITY Economics EWHA WOMANS UNIVERSITY Library & Information Science EWHA WOMANS UNIVERSITY Sociology

More information

NHFJJZVPOOYK.hwp

NHFJJZVPOOYK.hwp ์ „๋ฐœ์—ฐ 2004-R-08 ์ „๋ถ ์ผ์ž๋ฆฌ์ฐฝ์ถœ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2004 ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ด ๋™ ๊ธฐ ์ „๋ถ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์œ„ ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ „ ์˜ ์˜ฅ ์ „๋ถ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์ž ๋ฌธ ๋ฐ• ๊ฒฝ ์ˆ˜ ์ „๋ถ์ „๋žต์‚ฐ์—…๊ธฐํš๋‹จ ์—ฐ๊ตฌํŒ€์žฅ ์ • ์„ธ ์šฉ ( ์ฃผ) ์ „๋ถ์žก์ฝ”๋ฆฌ์•„ ์ง€ ์‚ฌ ์žฅ ์กฐ ์ข… ์„  ์›๊ด‘๋Œ€ํ•™๊ต ์™ธ๊ตญ์–ดํ•™์Šต๊ด€ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ง„์˜ ๊ฒฌํ•ด๋กœ์„œ ์ „๋ผ๋ถ๋„์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ๋Š” ๋‹ค๋ฅผ

More information

<30392D323020B1C7B1E2BCF628C7D1B1B9B1E2BEF7C0C720B4EBC1DFB3B2B9CC292E687770>

<30392D323020B1C7B1E2BCF628C7D1B1B9B1E2BEF7C0C720B4EBC1DFB3B2B9CC292E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 09-20 ํ•œ๊ตญ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์ค‘๋‚จ๋ฏธ ํˆฌ์ž์ง„์ถœ ์„ฑ๊ณผ์™€ ๊ณผ์ œ ๊ถŒ๊ธฐ์ˆ˜ ๊น€์ง„์˜ค ๊ณ ํฌ์ฑ„ ํ•œ๊ตญ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์ค‘๋‚จ๋ฏธ ํˆฌ์ž์ง„์ถœ ์„ฑ๊ณผ์™€ ๊ณผ์ œ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 09-20 ํ•œ๊ตญ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์ค‘๋‚จ๋ฏธ ํˆฌ์ž์ง„์ถœ ์„ฑ๊ณผ์™€ ๊ณผ์ œ ๊ถŒ๊ธฐ์ˆ˜ใ†๊น€์ง„์˜คใ†๊ณ ํฌ์ฑ„ ์„œ ์–ธ ์ „ํ†ต์ ์œผ๋กœ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ์ค‘๋‚จ๋ฏธ์‹œ์žฅ์€ ์ˆ˜์ถœ๊ทœ๋ชจ๋Š” ํฌ์ง€ ์•Š์ง€๋งŒ ๋ฌด์—ญํ‘์ž์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ์ธ ์‹๋˜์–ด ์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ 2000๋…„๋Œ€ ๋“ค์–ด ๋Œ€์ค‘๋‚จ๋ฏธ ์ˆ˜์ถœ์ด ํฐ ํญ์˜ ์„ฑ์žฅ์„ธ๋ฅผ

More information

<BBE7C8B8C5EBC7D5284946BAB8B0EDBCAD295FC3D6C1BE2832295F303731302E687770>

<BBE7C8B8C5EBC7D5284946BAB8B0EDBCAD295FC3D6C1BE2832295F303731302E687770> IT & Future Strategy 21์„ธ๊ธฐํ˜• ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ ์‹ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ICT ํ™œ์šฉ ์ „๋žต ์ œ6ํ˜ธ(2009. 7. 27) ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์‚ฌํšŒ๋ณ€ํ™” ๊ฐ€์†ํ™”์™€ ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์˜ ์ค‘์š”์„ฑ / 1 โ…ก. ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์˜ ์‹ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ 4๋Œ€ ์ด์Šˆ / 7 โ…ข. ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์„ ์œ„ํ•œ ICT ํ™œ์šฉ ์ „๋žต / 11 IT&Future Strategy ๋Š” 21์„ธ๊ธฐ ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ์˜ ์ฃผ์š” ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฅผ

More information

<323031325F3035202D20C0C7B7E1B9E8BBF3B0F8C1A6C1B6C7D520C3DFC1F820B0FCB7C320BFACB1B85FBCF6C1A42E687770>

<323031325F3035202D20C0C7B7E1B9E8BBF3B0F8C1A6C1B6C7D520C3DFC1F820B0FCB7C320BFACB1B85FBCF6C1A42E687770> ์—ฐ ๊ตฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ 2 0 1 2-0 5 ์˜๋ฃŒ์‚ฌ๊ณ  ํ”ผํ•ด๊ตฌ์ œ ๋ฐ ์˜๋ฃŒ๋ถ„์Ÿ ์กฐ์ • ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ๊ณตํฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์˜๋ฃŒ๋ฐฐ์ƒ๊ณต์ œ์กฐํ•ฉ ์ถ”์ง„ ๊ด€๋ จ ์—ฐ๊ตฌ 2012. 4. ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ์˜๋ฃŒ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์— ์˜ํ•ด ์ˆ˜ํ–‰๋œ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ, ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ์— ์ˆ˜๋ก๋œ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์ด๋ฉฐ ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ์˜ ๊ณต์‹๊ฒฌํ•ด๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํ˜€๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ

More information

Print

Print > > > ์ œ1์žฅ ์ •์น˜ ์˜ํšŒ 1. ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ๊ฐ€. ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ์ง€์ˆ˜ ๋‚˜. ์„ธ๊ณ„์€ํ–‰์˜ ๊ฑฐ๋ฒ„๋„Œ์Šค ์ง€์ˆ˜ ๋‹ค. ์ •์น˜์  ๋ถˆ์•ˆ์ • ์ง€์ˆ˜ 2. ์˜ํšŒ ๊ฐ€. ์˜ํšŒ์ œ๋„์™€ ์˜์„ ์ˆ˜ ๋‚˜. ์—ฌ์„ฑ์˜์› ๋น„์œจ ๋‹ค. ์ž…๋ฒ•ํ†ต๊ณ„ ํ˜„ํ™ฉ ๋ผ. ์˜ํšŒ์˜ ์˜ˆ์‚ฐ ๊ทœ๋ชจ ๋งˆ. ์˜์›๋ณด์ˆ˜ ๋ฐ ๋ณด์ขŒ์ง„ ์ˆ˜๋‹น 3. ์„ ๊ฑฐ ์ •๋‹น ๊ฐ€. ํˆฌํ‘œ์œจ ๋‚˜. ์„ ๊ฑฐ์ œ๋„ ๋‹ค. ์ •๋‹น๊ณผ ์ •์น˜์ž๊ธˆ 4. ์ •์น˜๋ฌธํ™” ๊ฐ€. ์‹ ๋ขฐ์ง€์ˆ˜ ๋‚˜. ์ •๋ถ€์— ๋Œ€ํ•œ ์‹ ๋ขฐ

More information

07_ร€ยฑยฟรธยฑรฆ3ร€รผยบรŽยผรถรยค

07_ร€ยฑยฟรธยฑรฆ3ร€รผยบรŽยผรถรยค 232 233 1) 2) Agenda 3) 4) 234 Invention Capital Agenda 5) 6) 235 7) 8) 9) 236 10) 11) 237 12) 13) 14) 15) knowledge 16) 17) 238 239 18) 240 19) 241 20) 242 243 244 21) 245 22) 246 23) 247 24) 248 25)

More information

goyong1003_36p

goyong1003_36p 3 Contents FOCUS 1 2 3 ์‚ฌ๊ณ ์„ฑ ์žฌํ•ด์ง‘์ค‘๊ด€๋ฆฌ ๊ธฐ์ˆ ์ง€์› ๋Œ€์ƒ์‚ฌ์—…์žฅ ํŠน๋ณ„๊ต์œก ๊ฐœ์ตœ ์ตœ๊ทผ ๋‹ค๋ฐœํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๊ณ ์„ฑ ์‚ฐ์—…์žฌํ•ด ์˜ˆ๋ฐฉ์„ ์œ„ํ•ด ์šฐ๋ฆฌ๋ถ€์—์„œ ์ค‘์ ์ถ”์ง„ ์ค‘์— ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๊ณ ์„ฑ ์žฌํ•ด์˜ˆ๋ฐฉ ๊ธฐ์ˆ ์ง€์› ์ง‘์ค‘ ๊ด€๋ฆฌ ๋Œ€์ƒ์‚ฌ์—…์žฅ ๊ด€๊ณ„์ž์— ๋Œ€ํ•œ ํŠน๋ณ„๊ต์œก์„ ์ง€๋‚œ 2์›” 4์ผ ์ •๋ถ€๊ด‘์ฃผ์ง€๋ฐฉํ•ฉ๋™์ฒญ์‚ฌ 2์ธต ๋Œ€๊ฐ•๋‹น์—์„œ ์‹ค์‹œํ•˜์˜€๋‹ค. ์ด๋‚ 

More information

06_ร€รŒยผยบยปรณ_0929

06_ร€รŒยผยบยปรณ_0929 150 151 alternative investment 1) 2) 152 NPE platform invention capital 3) 153 sale and license back 4) 154 5) 6) 7) 155 social welfare 8) 156 GDP 9) 10) 157 Patent Box Griffith EUROSTAT 11) OTC M&A 12)

More information

๊ฐ์‚ฌ์นผ๋Ÿผ 2010. 11 (์ œ131ํ˜ธ) ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ (์ „๊ธฐ ๋Œ€๋น„)์€ 2010๋…„ 1/4๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ๊ฐ 0.9%์™€1.2%์—์„œ 2/4๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ๋ชจ๋‘ 0.4%๋กœ ํฌ๊ฒŒ ๋‘”ํ™” ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์‹ ํฅ๊ตญ๋“ค๋„ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€์ด๋‹ค. ์ค‘๊ตญ, ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋“ฑ ์‹ ํฅ๊ตญ์€ ์„ ์ง„๊ตญ์— ๋น„ํ•ด ๋†’์€ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ

๊ฐ์‚ฌ์นผ๋Ÿผ 2010. 11 (์ œ131ํ˜ธ) ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ (์ „๊ธฐ ๋Œ€๋น„)์€ 2010๋…„ 1/4๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ๊ฐ 0.9%์™€1.2%์—์„œ 2/4๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ๋ชจ๋‘ 0.4%๋กœ ํฌ๊ฒŒ ๋‘”ํ™” ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์‹ ํฅ๊ตญ๋“ค๋„ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€์ด๋‹ค. ์ค‘๊ตญ, ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋“ฑ ์‹ ํฅ๊ตญ์€ ์„ ์ง„๊ตญ์— ๋น„ํ•ด ๋†’์€ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ 2010 11 (์ œ131ํ˜ธ) ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ™˜์œจ๊ฐˆ๋“ฑ๊ณผ ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์‘ contents ๊ฐ์‚ฌ์นผ๋Ÿผ 1 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ™˜์œจ๊ฐˆ๋“ฑ๊ณผ ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์‘ - ์ •์˜์‹(์‚ผ์„ฑ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›) ์กฐ์ฐฌ๊ฐ•์—ฐ ์ง€์ƒ์ค‘๊ณ„ 5 ๋‰ด ๋ฏธ๋””์–ด ์‹œ๋Œ€์˜ ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ์ „๋žต - ๊น€์ƒํ—Œ(NHN(์ฃผ) ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ์‚ฌ์žฅ) ๊ฐ์‚ฌ์‹ค๋ฌด ๊ฒฝ์˜๊ถŒ ๋ถ„์Ÿ ์ƒํ™ฉ์—์„œ ํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ์ƒ๋Œ€๋กœ ํ•˜๋Š” ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ - ๋ฌธํ˜ธ์ค€(๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ ๊ด‘์žฅ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ) ๊ฐ์‚ฌ์ž๋ฃŒ ์ปดํ”Œ๋ผ์ด์–ธ์Šค

More information

์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€์šด์ˆ˜ / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ช…ํ™” / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ดˆ๋น™์—ฐ๊ตฌ์›

์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€์šด์ˆ˜ / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ช…ํ™” / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ดˆ๋น™์—ฐ๊ตฌ์› A Study on the Actual Analysis of Introducing Marine Special Economic Zone in Incheon ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€์šด์ˆ˜ / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ช…ํ™” / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ดˆ๋น™์—ฐ๊ตฌ์› ์š”์•ฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…๊ฑด์˜ โ… . ์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ์š” ์ •๋ถ€์—์„œ๋Š” ์œ ํœดํ™”๋œ ํ•ญ๋งŒ๊ณต๊ฐ„์„ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ํ™”์™€ ์œต๋ณตํ•ฉ ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌํ˜„์‹œํ‚ด ์œผ๋กœ์จ

More information

<302DC5EBC0CFB0FA20C6F2C8AD28BFCF292E687770>

<302DC5EBC0CFB0FA20C6F2C8AD28BFCF292E687770> 72 ํ†ต์ผ๊ณผ ํ‰ํ™”(์ฐฝ๊ฐ„ํ˜ธ 2009) ํ•œ๋ฐ˜๋„ ํ†ต์ผ์— ๊ด€ํ•œ ์ด๋ก ์  ๊ณ ์ฐฐ ์ „์žฌ์„ฑ(์„œ์šธ๋Œ€ ์™ธ๊ตํ•™๊ณผ) ๊ตญ๋ฌธ์š”์•ฝ ๋ณธ ๋…ผ๋ฌธ์€ ๋ณ€ํ™”ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ œ์งˆ์„œ์™€ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ๋‚ด๋ถ€์˜ ์ƒํ™ฉ์„ ๊ณ ๋ คํ•˜์—ฌ, 21์„ธ๊ธฐ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ํ†ต์ผ ์„ ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ด€์ ์—์„œ ์ด๋ก ์ ์œผ๋กœ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ ์ž ์‹œ๋„ํ•œ๋‹ค. 21์„ธ๊ธฐ ํ•˜๋‚˜์˜ ์ฃผ๊ถŒ์„ ๊ฐ€์ง„ ํ•˜๋‚˜ ์˜ ๊ตญ๊ฐ€๋ฅผ ๋งŒ๋“ค๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ํ†ต์ผ๋ก ์€ ๊ฒฐ๊ตญ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ๊ฑฐ๋ฒ„๋„Œ์Šค์˜ ๋ฌธ์ œ์ด๋‹ค. ํ•œ๋ฐ˜๋„์—์„œ ์‚ฌ๋Š” ์ „ํ†ต์ 

More information

< ๋ชฉ ์ฐจ > ์ œ1 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1 1. ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  2 2. ์กฐ์‚ฌ์˜ ์„ค๊ณ„ 2 3. ์กฐ์‚ฌํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์กฐ์‚ฌ ์ง„ํ–‰ 3 5. ์กฐ์‚ฌ ์‘๋‹ต ํ˜„ํ™ฉ 4 ์ œ2 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ 5 1. ๊ฒฐ์ œ์ˆ˜๋‹จ ๋น„์ค‘ 6 2. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์œจ 7 3. ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ ์šฉ ์ƒํ•œ์„  8 3-1

< ๋ชฉ ์ฐจ > ์ œ1 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1 1. ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  2 2. ์กฐ์‚ฌ์˜ ์„ค๊ณ„ 2 3. ์กฐ์‚ฌํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์กฐ์‚ฌ ์ง„ํ–‰ 3 5. ์กฐ์‚ฌ ์‘๋‹ต ํ˜„ํ™ฉ 4 ์ œ2 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ 5 1. ๊ฒฐ์ œ์ˆ˜๋‹จ ๋น„์ค‘ 6 2. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์œจ 7 3. ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ ์šฉ ์ƒํ•œ์„  8 3-1 ์†Œ์ƒ๊ณต์ธ ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์ถ”์ง„์„ ์œ„ํ•œ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ 2015. 8. < ๋ชฉ ์ฐจ > ์ œ1 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1 1. ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  2 2. ์กฐ์‚ฌ์˜ ์„ค๊ณ„ 2 3. ์กฐ์‚ฌํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์กฐ์‚ฌ ์ง„ํ–‰ 3 5. ์กฐ์‚ฌ ์‘๋‹ต ํ˜„ํ™ฉ 4 ์ œ2 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ 5 1. ๊ฒฐ์ œ์ˆ˜๋‹จ ๋น„์ค‘ 6 2. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์œจ 7 3. ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ ์šฉ ์ƒํ•œ์„  8 3-1. ์ ์ • ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ

More information

50-5๋Œ€์ง€05์žฅํ›„์€.indd

50-5๋Œ€์ง€05์žฅํ›„์€.indd ๋Œ€ํ•œ์ง€๋ฆฌํ•™ํšŒ์ง€ ์ œ50๊ถŒ ์ œ5ํ˜ธ 2015(515~526)? ์ธ๋ฌธ์‚ฌํšŒ๊ณ„์—ด์˜ ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๊ณผ ์ง€์—ญ๋ฐœ์ „: ์ผ๋ณธ ์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์žฅํ›„์€* ์ด์ข…ํ˜ธ** ํ—ˆ์„ ์˜*** University-Industry Collaboration of Humanities and Social Sciences Majors and Regional Development: The Case of Japan

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 27(2), 2007, 96-121 S ij k i POP j a i SEXR j i AGER j i BEDDAT j ij i j S ij S ij POP j SEXR j AGER j BEDDAT j k i a i i i L ij = S ij - S ij ---------- S ij S ij = k i POP j a i SEXR j i AGER j i BEDDAT

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DB4D9B0A1BFC0B4C220B0E6C1A6C1F6C1F8322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DB4D9B0A1BFC0B4C220B0E6C1A6C1F6C1F8322E646F63> ๊ณง ๋ถˆ์–ด๋‹ฅ์น  ์žฅ๊ธฐ ์ €์„ฑ์žฅ์— ๋Œ€๋น„ํ•˜๋ผ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ฒฝ์ œ์ง€์ง„: ํ•œ๊ตญ ๋ณด๊ณ ์„œ 2.0 (๋งค์ผ๊ฒฝ์ œ ๊ตญ๋ฏผ๋ณด๊ณ ๋Œ€ํšŒํŒ€ ์ง€์Œ/๋งค์ผ๊ฒฝ์ œ์‹ ๋ฌธ์‚ฌ/2012๋…„ 10์›”/308์ชฝ/15,000์›) - 1 - ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ฒฝ์ œ์ง€์ง„: ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ณ ์„œ2.0 (๋งค์ผ๊ฒฝ์ œ ๊ตญ๋ฏผ๋ณด๊ณ ๋Œ€ํšŒํŒ€ ์ง€์Œ/๋งค์ผ๊ฒฝ์ œ์‹ ๋ฌธ์‚ฌ/2012๋…„ 10์›”/308์ชฝ/15,000์›) ์ฑ… ์†Œ๊ฐœ ๊ณณ๊ณณ์—์„œ ๋“œ๋Ÿฌ๋‚˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์–ด๋‘์šด ๊ทธ๋ฆผ์ž ๊ฐ๊ณ„

More information

์—ฐํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ(๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์œค์„๋ช…1008)ff.hwp

์—ฐํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ(๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์œค์„๋ช…1008)ff.hwp ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •์•ˆ์ •ํ™”๋ฐฉ์•ˆ : ์žฌ์ •์ถ”๊ณ„ ๋ฐ ์‹œ์‚ฌ์  ๋„์ถœ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1) ์œค์„๋ช… 2) ์‹ ํ™”์—ฐ 3) (ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›) 1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  2. ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •๋ถ„์„ ๊ฐœ์š” 3. 100์„ธ ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ•œ ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •ํ‰๊ฐ€ 4. 2011๋…„ ํ†ต๊ณ„์ฒญ ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•œ ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •ํ‰๊ฐ€ 5. ์š”์•ฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…์ œ์–ธ ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ [๋ถ€๋ก 1] 2006๋…„ ํ†ต๊ณ„์ฒญ ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„์˜ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€์ •์„ ๋ฐ˜์˜ํ•œ

More information

001์ง€์‹๋ฐฑ์„œ_4๋„

001์ง€์‹๋ฐฑ์„œ_4๋„ White Paper on Knowledge Service Industry Message Message Contents Contents Contents Contents Chapter 1 Part 1. Part 2. Part 3. Chapter

More information

<BAA3C6AEB3B2C1F6BFF8BBE7BEF72DB1E8B3ADBFB52DC1FD2E687770>

<BAA3C6AEB3B2C1F6BFF8BBE7BEF72DB1E8B3ADBFB52DC1FD2E687770> ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๊ฐ์‚ฌ์› ๊ฐ์ฐฐ์› ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ์ง€์›์‚ฌ์—… ์ˆ˜์š” ๋ฐ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2013. 12 ๊น€ ๋‚œ ์˜ ๊ฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์›์กฐ ์ˆ˜ํ˜œ๊ตญ์—์„œ ๊ณต์—ฌ๊ตญ์œผ๋กœ ์ž๋ฆฌ๋ฐ”๊ฟˆํ•œ ์œ ์ผํ•œ ๊ตญ๊ฐ€๋กœ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๊ฒฝํ—˜ ๊ณต์œ  ๋ฐ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ๋„๊ตญ์˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ฐ์‚ฌ์›์€ ๋‹ค๋ฅธ ๊ตญ๊ฐ€ ์ตœ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ตฌ์˜ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น ๋Œ€์ƒ์ด์ž ํ‰๊ฐ€๊ธฐ๊ด€์˜ ์œ„์น˜์— ์˜ฌ๋ž์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ๊ฐ์‚ฌ์›์€ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜

More information

์ฝ”์ด์นด ๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํฌ์ปค์Šค 3ํ˜ธ.0714.indd

์ฝ”์ด์นด ๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํฌ์ปค์Šค 3ํ˜ธ.0714.indd KOICA ๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํฌ์ปค์Šค ISSN 2093-2111 ์ œ3ํ˜ธ ํ•œ๊ตญ ๋ฌด์ƒ์›์กฐ์˜ ๊ธฐ๋ณธ์ •์‹ ๊ณผ ์ค‘๊ธฐ ์ •์ฑ… ์ˆ˜๋ฆฝ ๋ฐฉํ–ฅ KOICA Development Policy Focus KOICA ๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํฌ์ปค์Šค ์ œ3ํ˜ธ ํ•œ๊ตญ ๋ฌด์ƒ์›์กฐ์˜ ๊ธฐ๋ณธ์ •์‹ ๊ณผ ์ค‘๊ธฐ ์ •์ฑ… ์ˆ˜๋ฆฝ ๋ฐฉํ–ฅ ๋ชฉ ์ฐจ 1. ์„œ ์–ธ 3 2. ์›์กฐ๊ณต์—ฌ๊ตญ์˜ ODA ๋ฒ•๊ณผ ์ •์ฑ… ๊ตฌ์กฐ ๋ถ„์„ 4 3. ํ•œ๊ตญ ๋ฌด์ƒ์›์กฐ์˜ ๊ธฐ๋ณธ์ •์‹ , ๋ชฉํ‘œ,

More information

๊ตญ๊ฒฝ์˜ ๋น„์ „ ์ž‘์—… - 2000๋…„๋Œ€ ๋“ค์–ด ์ง๋ฉดํ•˜๊ฒŒ ๋œ ๊ตญ๊ฒฝ์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋น„์ „์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ธฐ ์œ„ KDI์˜ ๋…ธ๋ ฅ๋“ค ๊น€ ์ฃผ ํ›ˆ* Main Research Publications 2011 ๋น„์ „๊ณผ ๊ณผ: ์—ด๋ฆฐ ์„ธ์ƒ, ์œ ์—ฐ ๊ฒฝ ๊ฒฝ์‚ฌํšŒ์—ฌ๊ฑด ๋ณ€์™€ ์žฌ์ •์˜ ์—ญํ•  ์žฌ๋ฒŒ๊ฐœํ˜์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ์™€ ๋ฐฉํ–ฅ ๋ถ๊ฒฝ ๋ฐœ์ „

๊ตญ๊ฒฝ์˜ ๋น„์ „ ์ž‘์—… - 2000๋…„๋Œ€ ๋“ค์–ด ์ง๋ฉดํ•˜๊ฒŒ ๋œ ๊ตญ๊ฒฝ์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋น„์ „์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ธฐ ์œ„ KDI์˜ ๋…ธ๋ ฅ๋“ค ๊น€ ์ฃผ ํ›ˆ* Main Research Publications 2011 ๋น„์ „๊ณผ ๊ณผ: ์—ด๋ฆฐ ์„ธ์ƒ, ์œ ์—ฐ ๊ฒฝ ๊ฒฝ์‚ฌํšŒ์—ฌ๊ฑด ๋ณ€์™€ ์žฌ์ •์˜ ์—ญํ•  ์žฌ๋ฒŒ๊ฐœํ˜์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ์™€ ๋ฐฉํ–ฅ ๋ถ๊ฒฝ ๋ฐœ์ „ 2000 ๋…„๋Œ€ KDI๋Š” ์ง€์† ๊ฐ€๋Šฅ ์„ฑ์žฅ์„ ์œ„ ์ค‘ ์žฅ๊ธฐ ์ •์ฑ…๋ฐฉ์•ˆ์„ ์‹œํ•˜๋Š” ํŽธ, ๊ฒฝ ์„ ์ง„๋ฅผ ์œ„ ๋„ ๊ฐœํ˜ ๋ฐ ์‹œ์žฅ์กฐ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ์— ๋Œ€ ์—ฐ๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ฃผ์š” ์—ฐ์„ฑ๊ณผ 21์„ธ๊ธฐ ์„ ์ง„ ๊ฒฝ๋ฅผ ํ–ฅํ•˜์—ฌ ๋˜ ์„ฑ์žฅ๊ณผ ๋ถ„๋ฐฐ์˜ ์กฐ๋ฅผ ์œ„ ์žฌ์ • ์ƒ์‚ฐ์„ฑ ๊ณ ๋ฐฉ์•ˆ์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ณ , ์ฃผ์š” ์‚ฌํšŒ์  ๊ณผ์— ๋Œ€ ์ •์ฑ…์  ๋Œ€์‘ํšจ๊ณผ๋ฅผ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ ๊ณต๋™์—ฐ๋ฅผ ํ™•๋Œ€ํ–ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ๊ตญ๊ธฐ์™€์˜ ์—ฐ๊ณ„ ๊ฐ•๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์—ฐ์˜ ๊ตญ๋ฅผ ๋„๋ชจํ•˜๊ณ 

More information

<BAB8C7E8BFACB1B8BFF82DB0EDB7C9C8ADB8AEBAE4202832C8A3292DB3BBC1F62E687770>

<BAB8C7E8BFACB1B8BFF82DB0EDB7C9C8ADB8AEBAE4202832C8A3292DB3BBC1F62E687770> โ… . ํŠน์ง‘ ๊ณ ๋ นํ™”์‹œ๋Œ€ ์ถœ์‚ฐ์ •์ฑ… ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ‰๊ฐ€ ์˜ค์Šน์—ฐ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› 1. ๊ฒ€ํ†  ๋ฐฐ๊ฒฝ 1990๋…„๋Œ€ ์ดํ›„ ์„ ์ง„๊ตญ๋“ค ์‚ฌ์ด์—์„œ ์ถœ์‚ฐ์œจ์ด 1์ธ๋‹น GDP ๋ฐ ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ์ง€์ˆ˜(Human Development Index, HDI) 1) ๋“ฑ๊ณผ ์–‘์˜ ์ƒ๊ด€๊ด€๊ณ„๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์Œ(์ฐธ๊ณ ). ๊ณผ๊ฑฐ์— ์ถœ์‚ฐ์œจ์€ ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „ ์ˆ˜์ค€์ด ๋†’์•„์ง์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฐ์†Œํ•˜์˜€๊ณ , ์ง€๊ธˆ๋„ ์†Œ๋“ ์ˆ˜์ค€์ด ๋‚ฎ ์€ ๊ตญ๊ฐ€๋“ค ์‚ฌ์ด์—์„œ๋Š”

More information

untitled

untitled Original Article Experiences of Unwed Mothers Choi, Yang-Ja 1) Kim, Kwuy-Bun 2) 1) Professor, Redcross College of Nursing, 2) Professor, Kyung Hee University, College of Nursing Science 1) 2) 1) 2) Purpose:

More information

์ตœ๊ทผ ์ฆ์‹œ ์ผ์ง€ ๋ฐ KOSPI ๋™ํ–ฅ 1

์ตœ๊ทผ ์ฆ์‹œ ์ผ์ง€ ๋ฐ KOSPI ๋™ํ–ฅ 1 Research Center Equity Market Strategy 2008๋…„ 10์›” ๊ฒฝ์ œ ๋ฐ ์ฃผ์‹์‹œ์žฅ ์ „๋ง 2008๋…„ 10์›” ๊ฒฝ์ œ ๋ฐ ์ฆ์‹œ ์ „๋ง 2008๋…„ 10์›” ํˆฌ์ž์œ ๋ง์ข…๋ชฉ 2008๋…„ 10์›” ์‚ฐ์—…์ „๋ง Top Value, My Plus (+) Partner! www.hygood.co.kr ์ตœ๊ทผ ์ฆ์‹œ ์ผ์ง€ ๋ฐ KOSPI ๋™ํ–ฅ 1 10์›” ์ฆ์‹œ CALENDAR

More information

<C7F6BEC8BAB8B0EDBCAD3936C8A328BBE7C8B8C5EBC7D520C1A4C3A5B0FAC1A62033C8A3292E687770>

<C7F6BEC8BAB8B0EDBCAD3936C8A328BBE7C8B8C5EBC7D520C1A4C3A5B0FAC1A62033C8A3292E687770> ํ˜„์•ˆ๋ณด๊ณ ์„œ Vol. 96 -์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ ์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ โ…ข- ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์˜ ์Ÿ์ ๊ณผ ๊ณผ์ œ - ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋…ผ์˜ ๋“ฑ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ๊น€์ฃผ๊ฒฝ(๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€์—ฌ์„ฑํŒ€ ์ž…๋ฒ•์กฐ์‚ฌ๊ด€) 2010. 10. 25. ์š” ์•ฝ ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜๊ณต๋‹จ ์ง„๋ฃŒ๋น„ ๋ณธ์ธ๋ถ€๋‹ด ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ฑด๊ฐ•๋ณด ํ—˜์˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ ์ˆ˜์ค€์€ 2008๋…„ ๊ธฐ์ค€ ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๊ธ‰์—ฌ์œจ์€ 62.2%์ด๋ฉฐ, OECD

More information

2 0 1 1 4 2011 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28

More information

๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ-25์ผ์ˆ˜์ •

๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ-25์ผ์ˆ˜์ • 30(1), 2010, 220-241 Health and Social Welfare Review...... * :, (slee@kangnam.ac.kr) 220 ( ) 5.. (, 2005;, 2006;, 2006;, 2007), (, 2004;, 2005;, 2007;, 2007), (, 2005, 2009;, 2005;, 2005;, 2008).....

More information

<31BFF9C8A35FB8F1C2F72E687770>

<31BFF9C8A35FB8F1C2F72E687770> ๋ชฉ ์ฐจ ํŠน ์ง‘ โ… : ์ƒˆ ์ •๋ถ€์— ๋ฐ”๋ž€๋‹ค 3 ๊ณ ์šฉ์ •์ฑ… ๋ถ„์•ผ (๊ธˆ์žฌํ˜ธ) 8 ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„์ •์ฑ… ๋ถ„์•ผ (์ด์„ฑํฌ) 15 ๋ณต์ง€์ •์ฑ… ๋ถ„์•ผ (ํ—ˆ์žฌ์ค€) ํŠน ์ง‘ โ…ก ์œ„์›์žฅ : ๋‚จ์žฌ๋Ÿ‰ ํŽธ์ง‘์œ„์› ์œ„ ์› : ๊น€์ฃผ์„ญ, ๋ฐ•๋ช…์ค€, ๋ฐฐ๊ทœ์‹ ์ด๊ทœ์šฉ, ์ด์Šน๋ ฌ, ์žฅ์ง€์—ฐ ์žฅํ™๊ทผ, ์ •์ง„ํ˜ธ, ํ—ˆ์žฌ์ค€ ํ™ฉ๋•์ˆœ ๋…ธ๋™๋ฆฌ๋ทฐ 1์›”ํ˜ธ, ํ†ต๊ถŒ ์ œ94ํ˜ธ ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ : ์ด ์ธ ์žฌ ๋ฐœ ํ–‰ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› ์ฃผ ์†Œ : ์„œ์šธ

More information

์ œ19๊ถŒ ์ œ3ํ˜ธ โ… . ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ ์˜จ๋ผ์ธ์„ ํ™œ์šฉํ•œ ๋‰ด์Šค ์„œ๋น„์Šค ์ด์šฉ์€ ์ด์ œ ๋” ์ด ์ƒ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ผ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๋‰ด์Šค ์„œ๋น„์Šค๋Š” ์ด๋ฏธ ๊ธฐ์กด์˜ ์–ธ๋ก ์‚ฌ๋“ค์ด ๊ฐœ์„คํ•œ ์›น์‚ฌ์ดํŠธ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ์œผ ๋ฉฐ ๊ธฐ์กด์˜ ์ข…์ด์‹ ๋ฌธ๊ณผ ๋ฐฉ์†ก์„ ์ œ์ž‘ํ•˜๋Š” ์–ธ๋ก ์‚ฌ๋“ค ์™ธ ์— ์˜จ๋ผ์ธ์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ํ•˜๋Š” ์‹ ์ƒ ์–ธ๋ก ์‚ฌ

์ œ19๊ถŒ ์ œ3ํ˜ธ โ… . ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ ์˜จ๋ผ์ธ์„ ํ™œ์šฉํ•œ ๋‰ด์Šค ์„œ๋น„์Šค ์ด์šฉ์€ ์ด์ œ ๋” ์ด ์ƒ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ผ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๋‰ด์Šค ์„œ๋น„์Šค๋Š” ์ด๋ฏธ ๊ธฐ์กด์˜ ์–ธ๋ก ์‚ฌ๋“ค์ด ๊ฐœ์„คํ•œ ์›น์‚ฌ์ดํŠธ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ์œผ ๋ฉฐ ๊ธฐ์กด์˜ ์ข…์ด์‹ ๋ฌธ๊ณผ ๋ฐฉ์†ก์„ ์ œ์ž‘ํ•˜๋Š” ์–ธ๋ก ์‚ฌ๋“ค ์™ธ ์— ์˜จ๋ผ์ธ์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ํ•˜๋Š” ์‹ ์ƒ ์–ธ๋ก ์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์ œ19๊ถŒ ์ œ3ํ˜ธ, 2012๋…„ ๊ฐ€์„ํ˜ธ, pp.19~35 ํฌํ„ธ ๋‰ด์Šค์˜ ์—ฐ์„ฑํ™”์™€ ์˜์ œ์„ค์ •์˜ ํƒ์ƒ‰* ์กฐ ํ™” ์ˆœ**, ์žฅ ์šฐ ์˜***, ์˜ค ์†Œ ํ˜„**** ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์ž๋“ค์ด ํฌํ„ธ์„ ํ™œ์šฉํ•ด ๋‰ด์Šค ์ฝ˜ํ…์ธ ๋ฅผ ์†Œ๋น„ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ๋Š˜์–ด๋‚˜๋ฉด์„œ ํฌํ„ธ์ด ๋‰ด์Šค์˜ ์—ฐ์„ฑํ™”๋ฅผ ์ด‰์ง„ํ•ด ์š”์•ฝ ์—ฌ๋ก ํ˜•์„ฑ์— ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋น„ํŒ์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ๋น„ํŒ์— ๋Œ€์‘ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ผ๋ถ€ ํฌํ„ธ์€ ๊ธฐ์กด์˜ ๋‰ด์Šค๋ฐฐ์น˜๋ชจ๋ธ๊ณผ

More information

......(N)

......(N) ์ด ์ฑ…์„ ํŽด๋‚ด๋ฉฐ ํ•œ๊ตญ์€ํ–‰์€ 1957๋…„ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๅœ‹ ๆฐ‘ ๆ‰€ ๅพ— ็ตฑ ่จˆ ์˜ ๊ณต์‹ํŽธ์ œ๊ธฐ๊ด€์œผ๋กœ ์ง€์ •๋˜ ๋ฉด์„œ UN์ด 1953๋…„์— ๋ฐœํ‘œํ•œ ๅœ‹ ๆฐ‘ ่จˆ ๅฎš ้ซ” ็ณป ์™€ ๊ทธ ้™„ ่กจ (A System of National Accounts and Supporting Tables)์˜ ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์— ๋”ฐ๋ผ 1953๋…„ ์ด ํ›„์˜ ๊ตญ๋ฏผ์†Œ๋“ํ†ต๊ณ„๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•ด ์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  1986๋…„๋ถ€ํ„ฐ UN์ด 1968๋…„

More information

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770>

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770> ๋ถํ•œ์˜ ์ฃผ์š” ๋†์—… ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น ํ•ด์„ค 1) ์ด๋ฒˆ ํ˜ธ์™€ ๋‹ค์Œ ํ˜ธ์—์„œ๋Š” ๋ถํ•œ์˜ ์ฃผ์š” ๋†์—… ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น์„ ์†Œ๊ฐœํ•˜๋ ค ํ•œ๋‹ค. ๋ถํ•œ์˜ ํ˜‘๋™๋†์žฅ์€ ๋†์—…ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ๊ธฐ์ค€๊ทœ์•ฝ์ดˆ์•ˆ ๊ณผ ๋†์žฅ๋ฒ• ์— ์ž˜ ๊ทœ์ •๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. ๋ถํ•œ ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜ ๋†์—…์ •์ฑ…์€ ์‚ฌํšŒ ์ฃผ์˜๋†์ดŒ๋ฌธ์ œ ํ…Œ์ œ 2), ๋†์—…๋ฒ•, ์‚ฐ๋ฆผ๋ฒ• ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์—ฟ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€๊ณ„ํš๊ณผ ๋†์—…๋ถ€๋ฌธ์˜ ๊ด€ ๊ณ„, ๋†์‚ฐ๋ฌผ์˜ ๊ณต๊ธ‰์— ๊ด€ํ•ด์„œ๋Š” ์ธ๋ฏผ๊ฒฝ์ œ๊ณ„ํš๋ฒ•, ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜์ƒ์—…๋ฒ•,

More information

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 (1920~1945 ) 1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 1918 4 1930 1933 1 932 70 8 0 1938 1923 3 1 3 1 1923 3 1920 1926 1930 3 70 71

More information

<C6EDC1FD2DBAB8B0EDBCAD3132333128BCF6C1A4292D303130352DBABBB9AE2E687770>

<C6EDC1FD2DBAB8B0EDBCAD3132333128BCF6C1A4292D303130352DBABBB9AE2E687770> ์—ฐ๊ตฌ 09-24 ๋ฌผ ์—†๋Š” ์ƒํ™œํ™˜๊ฒฝ ์ธ์ฆ์ œ๋„ ๋น„์šฉํšจ๊ณผ ๋ถ„์„์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2009. 12 ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐœ๋ฐœ์› ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  1.1 ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ํ•„์š”์„ฑ 1 1.2 ์—ฐ๊ตฌ๋ชฉ์  3 1.3 ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 3 ์ œ2์žฅ ๋ฌผ ์—†๋Š” ํ™˜๊ฒฝ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋… 2.1 ๋ฌด ๋””์ž์ธ์˜ ๊ฐœ๋… 5 2.2 ๋ฌผ ์—†๋Š” ์ƒํ™œํ™˜๊ฒฝ ์ธ์ฆ์ œ 6 2.2.1 ์ธ์ฆ์ข…๋ฅ˜ 7 2.2.2 ์ธ์ฆ๋Œ€์ƒ 7 2.2.3 ์ธ์ฆ๊ธฐ๊ด€ 7

More information

QYQABILIGOUI.hwp

QYQABILIGOUI.hwp 2013ํ•™๋…„๋„ ๋Œ€ํ•™์ˆ˜ํ•™๋Šฅ๋ ฅ์‹œํ—˜ ๋Œ€๋น„ 2012 ํ•™๋…„๋„ 3์›” ๊ณ 3 ์ „๊ตญ์—ฐํ•ฉํ•™๋ ฅํ‰๊ฐ€ ์ •๋‹ต ๋ฐ ํ•ด์„ค ์‚ฌํšŒํƒ๊ตฌ ์˜์—ญ ์œค๋ฆฌ ์ •๋‹ต 1 3 2 4 3 4 4 1 5 2 6 2 7 5 8 2 9 4 10 1 11 3 12 2 13 1 14 5 15 1 16 3 17 1 18 5 19 2 20 3 1. [ ์ถœ์ œ์˜๋„] ์ธ๊ฐ„์˜ ์กด์žฌ๋ก ์  ํŠน์„ฑ์„ ํŒŒ์•… ์‹ ๋ฌธ ๊ธฐ์‚ฌ์—์„œ๋Š” ์ž์œจ์  ํŒ๋‹จ์—

More information

KDIans2009๊ฐ€์„ํ˜ธ ํ‘œ์ง€

KDIans2009๊ฐ€์„ํ˜ธ ํ‘œ์ง€ 2009๋…„ 10์›” 26์ผ ๋ฐœํ–‰ ํ†ต๊ถŒ ์ œ12ํ˜ธ 130-868 ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๋™๋Œ€๋ฌธ๊ตฌ ํšŒ๊ธฐ๋กœ 49 Tel 02-958-4114 Fax 02-960-0652 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ KDI ํŽธ์ง‘์ธ KDI ๊ธฐํš์กฐ์ •์‹ค์žฅ ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ www.kdi.re.kr ๊ธฐํš ๋ฐ ํŽธ์ง‘ ๋Œ€์™ธํ˜‘๋ ฅํŒ€(Tel 958-4030) ๋””์ž์ธ ๋””์ž์ธ ์‹ ์ง€ ์ธ์‡„์ฒ˜ ๊ฒฝํฌ์ •๋ณด์ธ์‡„ Public and Private Infrastructure

More information

๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ํ•ฉ์˜๊ธˆ ๋„๋‘‘ ์•ˆ ๋งž๊ธฐ

๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ํ•ฉ์˜๊ธˆ ๋„๋‘‘ ์•ˆ ๋งž๊ธฐ ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ํ•ฉ์˜๊ธˆ ๋„๋‘‘ ์•ˆ ๋งž๊ธฐ ์†ํ•ด์‚ฌ์ •์‚ฌ ๋ณ€์šด์—ฐ ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ์‹œ ์ดˆ๋™์กฐ์น˜ ์š”๋ น, ์ž๋™์ฐจ๋ณดํ—˜ ์•ฝ๊ด€์˜ ์ƒ์„ธํ•œ ํ•ด์„ค, ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์‚ฐ์ถœ ๋ฐฉ๋ฒ•, ๋ฏผ์‚ฌํ•ฉ์˜ ๋ฐ ํ˜•์‚ฌํ•ฉ์˜ ์š”๋ น, ๊ณตํƒ๋ฐฉ๋ฒ•, ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ ์ฒญ๊ตฌ์†Œ์†ก ์ œ๊ธฐ ์š”๋ น ๋“ฑ์„ ์•Œ๊ธฐ ์‰ฝ๊ฒŒ ์•Œ๋ ค์ฃผ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ์ฐจ 1 ๋จธ๋ฆฌ๋ง 5 2 ์ž๋™์ฐจ์‚ฌ๊ณ ์˜ ์ข…๋ฅ˜ 8 3 ์ž๋™์ฐจ์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ ์งํ›„ ์ดˆ๋™์กฐ์น˜ ๋ฐ ํ•ฉ์˜ ์š”๋ น 10 4 ๊ฒฝ์ฐฐ์—์„œ์˜

More information

06๋…„ํŒœํ”Œ๋ ›์ง์ ‘ํ•˜๋ฆฌ์šฉ

06๋…„ํŒœํ”Œ๋ ›์ง์ ‘ํ•˜๋ฆฌ์šฉ 1588-1919 2 0 0 6 2006 J o b F e s t i v a l Job Festival Contents _ 3 2006 Job Festival www.work.go.kr 4 _ 2 0 0 6 J o b F e s t i v a l 2006 Job Festival _ 5 6 _ 2 0 0 6 J o b F e s t i v a l 2006 Job

More information

untitled

untitled 2010. 9. 17.. ( ) 9 1 18 1,,,,,,. (Private Equity Fund, PEF ),. PEF. () Buyout Fund,.. ( ) PEF.. PEF (, ), PEF, PEF (), ( ), () ( ). ( 1 2 81, ( 6 5). , ) 2 PEF PEF,. PEF (i), (ii), (iii), (iv) (15 ),

More information

<30382EC0CCBDC2B1E62E687770>

<30382EC0CCBDC2B1E62E687770> ๊ณ ๋ น์ž ๊ณ ์šฉ์•ˆ์ • ๋ฐ ๊ณ ์šฉ์ด‰์ง„์„ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋™๋ฒ•์ •์ฑ…์˜ ๊ฐœํŽธ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ * A Study on Reorganization Plan of Labor Law System and Policy for the Aging Employment Security and Promotion ์ด ์Šน ๊ธธ ** (Lee, Seung-Gil) < ์ฐจ ๋ก€ > โ… . ๋ฌธ์ œ์˜ ์ œ๊ธฐ โ…ก. ๊ณ ๋ น์ž์˜ ํ˜„ํ™ฉ

More information

<C0DBBEF7C1DF202D20C7D1B1B9BFA9BCBAC0CEB1C7C1F8C8EFBFF85FBFA9BCBAB0FA20C0CEB1C728C5EBB1C736C8A3292DB3BBC1F62E687770>

<C0DBBEF7C1DF202D20C7D1B1B9BFA9BCBAC0CEB1C7C1F8C8EFBFF85FBFA9BCBAB0FA20C0CEB1C728C5EBB1C736C8A3292DB3BBC1F62E687770> ํ‘œ์ง€์™€ ๋™์ผ ์—ฌ์„ฑ๊ณผ ์ธ๊ถŒ 2011๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ (ํ†ต๊ถŒ ์ œ6ํ˜ธ) ์ฑ…๋จธ๋ฆฌ์— / ๊น€ํ˜ธ์ˆœ ํŠน์ง‘ ์ฒญ์†Œ๋…„ ์„ฑ๋งค๋งค, ํ•ด๋ฒ•์˜ ๊ธธ ์ฐพ๊ธฐ ์„ฑ๋งค๋งค ํ”ผํ•ด ์‹ญ๋Œ€ ์—ฌ์„ฑ์˜ ๊ฒฝํ—˜ ๋ถ„์„: ํ์‡„์ ์ธ ์‚ฌํšŒ ๊ด€๊ณ„๋ง์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ / ๊น€๊ณ ์—ฐ์ฃผ 2 ์œ„ํ—˜์š”์ธ ๋ฐ ๋ณดํ˜ธ์š”์ธ์ด ๊ฐ€์ถœ ์ฒญ์†Œ๋…„ ์„ฑ๋งค๋งค์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ / ์ •ํ˜œ์› 30 ์„ฑ๋งค๋งค ํ”ผํ•ด์ฒญ์†Œ๋…„์˜ ์ž๋ฆฝ ์ง€์› ๋ฐฉํ–ฅ / ๊น€์ธ์ˆ™ 53 [์ •์ฑ…๋…ธํŠธ] ์ฒญ์†Œ๋…„ ์„ฑ๋งค๋งค ๋ฌธ์ œ

More information

03ยผยบร…ร‚ยฐรฆ_2

03ยผยบร…ร‚ยฐรฆ_2 102 103 R&D closed innovation strategy open innovation strategy spin-off Chesbrough technology marketing IBM Intel P&G IBM Dell Apple Nintendo Acer http //www ibm com/ibm/licensing MIT 1) 104 Bucher et

More information

<C7A5C1F62E6169>

<C7A5C1F62E6169> 2013 2013๋…„๋„ 1ํ•™๊ธฐ ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€, ์ธ๊ฐ„ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๊ธฐ๋…๊ต ๊ต์ˆ˜๋‹˜ : ๊ณ ์žฌ๊ธธ ๊ต์ˆ˜๋‹˜ ๊ณผํ•™ ๊ธฐ์ˆ  ๊ธฐ๊ณ„ํ™” ๋ฌธ๋ช… ์ธ๊ฐ„์˜ ์‚ถ ํ’์š”๋กญ๊ฒŒ ์ธ๊ฐ„์˜ ์‚ถ ๋น„์ธ๊ฐ„ํ™” ๊ธฐ๊ณ„์™€ ๋ฌธ๋ช…์ด ์ฃผ๋Š” ๋ถ€์ •์ ์ธ ๊ฒƒ : ๊ฐ์‹œ ๊ฐ์‹œ์™€ ์ฒ˜๋ฒŒ(๋ฏธ์…€ ํ‘ธ์ฝ”) : Pan(๋ชจ๋‘) + Opticon(๋ณธ๋‹ค) System ์ œ๋ ˆ๋ฏธ ๋ฒค๋‹ด : ํŒ์˜ตํ‹ฐ์ฝ˜์„ ์ด์•ผ๊ธฐํ•จ ๋…ธ๋™์˜ ์†Œ์™ธ ๊ฐœ๋…์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚จ ๊ธฐ๊ณ„ํ™”๊ฐ€ ๊ธ‰์ž‘์Šค๋Ÿฝ๊ฒŒ ์ผ์–ด๋‚˜๋ฉด์„œ

More information

13.12 โ‘ ์ดˆ์ 

13.12 โ‘ ์ดˆ์  12 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 5 Income Distribution of the Elderly and Desirable Income Support Directions 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A Poverty Solution of Low-lncome Elderly Women

More information

๋…ธ์ธ์˜ํ•™200303.PDF

๋…ธ์ธ์˜ํ•™200303.PDF Assisted Living 9,, ( ) ( ) 1. 6) 2. 5. 3. 1) 4. 2) 1) 6. : 2) 1) 3) 2) 4) 3) 5) 4) (1998) 21 2025 80 73.,. 1980..?,,.,.,, 130 ,,.,.,,,. (managed care),,,.,.,,,.,,,,.,.,,,,,.,..,. 131 1. 2010 - -,,,,,...,

More information

http : www.sktelecom.co.kr SK Telecom Community Relations White Paper 2000 CONTENTS 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 48

More information

.... ...... ....

.... ...... .... 17 1516 2 3 3 027 3 1516 13881443 028 1 1444 26 10 1458 4 029 15 14587 1458 030 10 1474 5 16 5 1478 9 1 1478 3 1447 031 10 10 032 1 033 12 2 5 3 7 10 5 6 034 96 5 11 5 3 9 4 12 2 2 3 6 10 2 3 1 3 2 6 10

More information

์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์„ธ๋ฏธ๋‚˜-1101-์ด์–‘์žฌ.hwp

์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์„ธ๋ฏธ๋‚˜-1101-์ด์–‘์žฌ.hwp ์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์ง€์—ญ์˜ ํ•ฉ๋ฆฌ์ ์ธ ํ–‰์ •๊ตฌ์—ญ ๊ฒฐ์ •๋ฐฉ์•ˆ ์ด ์–‘ ์žฌ ์›๊ด‘๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์ˆ˜ โ… . ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉด์„œ ํ–‰์ •๊ฒฝ๊ณ„์˜ ํš์ • ์›์น™์€ ๊ตญ๋ฏผ ๋ˆ„๊ฐ€ ๋ณด์•„๋„ ๊ณต๊ฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ • ๋˜์–ด์•ผ ๊ด€๋ จ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด์™€ ์‹œ๋ฏผ๋“ค์˜ ๋ถ„์Ÿ์„ ์ตœ์†Œํ™”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชจ ๋ฅด๋Š” ์ด๊ฐ€ ์—†์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์‹ ์ƒ๋งค๋ฆฝ์ง€์˜ ๊ด€ํ• ์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด ๊ฐ„ ๋ถ„์Ÿ(๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํ‰ํƒ์‹œ์™€ ์ถฉ์ฒญ๋‚จ๋„ ๋‹น์ง„๊ตฐ, ์ „๋ผ๋‚จ๋„ ์ˆœ์ฒœ์‹œ์™€ ์ „๋ผ๋‚จ๋„ ๊ด‘์–‘์‹œ

More information

???? 1

???? 1 ์ œ 124 ํ˜ธ 9 3 ์™€ ์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ์–ด๋Š ์ •๋„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋ฉด ์ œ์ผ ๋จผ์ € ์ด ๋„์‹œ์—์„œ ์–ธ์ œ๋‚˜ ํ™œ๊ธฐ๊ฐ€ ๋„˜ ์ณ๋‚˜๋Š” ์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€๋กœ ๊ฐ€๊ฒŒ ๋œ๋‹ค. ๊ทธ ์ค‘์‹ฌ์— ๋Š” ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๊ณต์›์ด ์žˆ๋‹ค. ์ด ๊ณต์›์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ ๋กœ ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€๊ณผ ์‡ผํ•‘ ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฐ€์ง‘๋ผ ์žˆ๋‹ค. ๊ณต์› ์ค‘์‹ฌ์—๋Š” ์šฐ์ฆˆ๋ฒ ํ‚ค์Šคํƒ„์˜ ์˜ ์›…, ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๋Œ€์ œ์˜ ๋™์ƒ์ด ์„œ ์žˆ๋‹ค. ์šฐ์ฆˆ๋ฒ  ํ‚ค์Šคํƒ„์„ ์—ฌํ–‰ํ•˜๋‹ค ๋ณด๋ฉด ์–ด๋Š ๋„์‹œ์—์„œ๋‚˜ ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด์˜ ๋™์ƒ์ด๋‚˜

More information

<C5EBC0CFBFACB1B8BFF85FBACFC7D1C0CEB1C7B9E9BCAD203230313528B1B9B9AE295FB3BBC1F65FC3D6C1BE5FC0A5BFEB283039323120BCF6C1A4292E687770>

<C5EBC0CFBFACB1B8BFF85FBACFC7D1C0CEB1C7B9E9BCAD203230313528B1B9B9AE295FB3BBC1F65FC3D6C1BE5FC0A5BFEB283039323120BCF6C1A4292E687770> ๋ถํ•œ์ธ๊ถŒ๋ฐฑ์„œ 2015 ์ธ ์‡„: 2015๋…„ 6์›” ๋ฐœ ํ–‰: 2015๋…„ 6์›” ๋ฐœ ํ–‰ ์ฒ˜: ํ†ต์ผ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ: ์ตœ์ง„์šฑ ํŽธ ์ง‘ ์ธ: ๋ถํ•œ์ธ๊ถŒ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ๋“ฑ ๋ก: ์ œ2-02361ํ˜ธ (97.4.23) ์ฃผ ์†Œ: (137-756) ์„œ์šธ์‹œ ์„œ์ดˆ๊ตฌ ๋ฐ˜ํฌ๋Œ€๋กœ 217 ํ†ต์ผ์—ฐ๊ตฌ์› ์ „ ํ™”: (๋Œ€ํ‘œ) 2023-8000 (์งํ†ต) 2023-8030 (ํŒฉ์‹œ๋ฐ€๋ฆฌ) 2023-8297 ํ™ˆ ํŽ˜ ์ด

More information

Microsoft Word - NEW08_prof. Ma

Microsoft Word - NEW08_prof. Ma ํ•œ๊ตญ์ •๋‹น์˜ ๋ณต์ง€์ •์ฑ…๊ณผ ์„ ๊ฑฐ ๋งˆ์ธ์„ญ(์„ฑ๊ท ๊ด€๋Œ€ํ•™๊ต) 1. ์„œ๋ก  ์ด ๊ธ€์€ 2010๋…„ ์ดํ›„ ๋ณต์ง€๊ฐ€ ์ •์น˜์˜ ์ค‘์š”ํ•œ ์Ÿ์ ์ด ๋œ ์‚ฌํšŒ๊ฒฝ์ œ์˜ ๊ตฌ์กฐ์™€ ์ •์น˜๊ณผ์ •์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ์ด๋‹ค. 2010๋…„ ์ดํ›„ ํ•œ๊ตญ์ •์น˜๋Š” ๋ณต์ง€๊ตญ๊ฐ€๋‹ด๋ก ์œผ๋กœ ์†Œ์šฉ๋Œ์ด์น˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์ด ๋ณต์ง€์ •์น˜๊ฐ€ ์„ ๊ฑฐ์™€ ์ •๋‹น์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์ผ์–ด๋‚˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 2012๋…„ ๊ตญํšŒ์˜์›์„ ๊ฑฐ์™€ ๋Œ€ํ†ต๋ น์„ ๊ฑฐ๋ฅผ ์•ž๋‘๊ณ  ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ฐ€ ์ •์น˜๊ถŒ์˜ ํ•ต์‹ฌํ™”๋‘๋กœ ๋“ฑ์žฅํ•˜๊ณ 

More information

๊ตญ์ œ๋ฌด์—ญ๋ก -02์žฅ

๊ตญ์ œ๋ฌด์—ญ๋ก -02์žฅ 1 1 ( 27 ). 2, 3, 4. - 5. 6,. 7. 2... 17 20... 32 1.? ( ).?? 2.?,? 17 18, (Adam Smith). 40 (David Ricardo).,.,,. 20 (Gottfried Haberler). 2 2. 2 2.,. 6., 7. 1776. 1776,,,., 17 18 (,, ).,. 33 (1571 1641).

More information

<BFACB1B85F323031332D333528C0CCC3B6BCB1295FC3D6C1BEC8AEC1A45FC0CEBCE2BFEB28313430323131292E687770>

<BFACB1B85F323031332D333528C0CCC3B6BCB1295FC3D6C1BEC8AEC1A45FC0CEBCE2BFEB28313430323131292E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2013-35 ์นœ์„œ๋ฏผ์ •์ฑ…์œผ๋กœ์„œ์˜ ์‚ฌํšŒ์„œ๋น„์Šค ์ผ์ž๋ฆฌ ํ™•์ถฉ ์ „๋žต โ…ข : ์‚ฌํšŒ์„œ๋น„์Šค ์‚ฐ์—…-์ œ3์„นํ„ฐ-๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœ ์—ฐ๊ณ„๋ชจ๋ธ ์ด์ฒ ์„  ๋ฐ•์„ธ๊ฒฝ ๊ถŒ์†Œ์ผ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์ž ์ด์ฒ ์„  ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ฃผ์š”์ €์„œ ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš ์ˆ˜๋ฆฝ์„ ์œ„ํ•œ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›, 2013(๊ณต์ €) ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ• ๊ด€๋ จ ํ˜„ํ™ฉ์กฐ์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›, 2012(๊ณต์ €) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ง„

More information

4) ์ข…๊ต ๋ฐ ๋ฌธํ™” ๋ชฝ๊ณจ์ธ์˜ ์ฃผ๋œ ์ข…๊ต๋Š” ํ‹ฐ๋ฒ ํŠธ ๋ถˆ๊ต๋กœ ์—ญ์‚ฌ์ ์œผ๋กœ๋Š” ํ‹ฐ๋ฒ ํŠธ์™€์˜ ๊ด€๊ณ„๊ฐ€ ๊นŠ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ 1992 ๋…„ ์„ ๊ฑฐ๋กœ ๋ฏผ์ฃผํ™”๋œ ์ดํ›„ ๊ฐœ์‹ ๊ต๊ฐ€ ์„ ๊ต์‚ฌ๋“ค์— ์˜ํ•ด ์œ ์ž…๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ทธ ์ด์ „๋ถ€ํ„ฐ ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ์ •๊ตํšŒ ์‹ ์ž๋“ค์ด ์กด์žฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋ถˆ๊ต 50%, ์ด์Šฌ๋žŒ๊ต 4

4) ์ข…๊ต ๋ฐ ๋ฌธํ™” ๋ชฝ๊ณจ์ธ์˜ ์ฃผ๋œ ์ข…๊ต๋Š” ํ‹ฐ๋ฒ ํŠธ ๋ถˆ๊ต๋กœ ์—ญ์‚ฌ์ ์œผ๋กœ๋Š” ํ‹ฐ๋ฒ ํŠธ์™€์˜ ๊ด€๊ณ„๊ฐ€ ๊นŠ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ 1992 ๋…„ ์„ ๊ฑฐ๋กœ ๋ฏผ์ฃผํ™”๋œ ์ดํ›„ ๊ฐœ์‹ ๊ต๊ฐ€ ์„ ๊ต์‚ฌ๋“ค์— ์˜ํ•ด ์œ ์ž…๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ทธ ์ด์ „๋ถ€ํ„ฐ ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ์ •๊ตํšŒ ์‹ ์ž๋“ค์ด ์กด์žฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋ถˆ๊ต 50%, ์ด์Šฌ๋žŒ๊ต 4 ๋ชฝ๊ณจ (Mongolia) ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ ํ”„๋กœํŒŒ์ผ 1. ๊ตญ๊ฐ€๊ฐœ๊ด€ 1) ์ง€ํ˜• ๋ชฝ๊ณจ(Mongolia)์€ ์ค‘์•™์•„์‹œ์•„ ๊ณ ์›์ง€๋Œ€ ๋ถ๋ถ€์— ์œ„์น˜ํ•œ ๋‚ด๋ฅ™๊ตญ๊ฐ€๋กœ ์ด๋ฉด์ ์€ 156.7๋งŒkm2๋กœ ํ•œ๋ฐ˜๋„์˜ ์•ฝ 7.4๋ฐฐ์ด๋‹ค. ๊ตญํ† ๋Š” 4๊ฐ€์ง€ ์„ฑ๊ฒฉ์˜ ์ง€๋Œ€๋กœ ๋‚˜๋ˆ„์–ด์ง„๋‹ค. ๋™์ชฝ์€ ์ดˆ์› ์ง€๋Œ€, ์„œ์ชฝ์€ ์•Œํƒ€์ด, ํ•ญ๊ฐ€์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜๋Š” ํฐ ์‚ฐ๋งฅ์ง€๋Œ€, ๋‚จ์ชฝ์€ ์ค‘์•™์•„์‹œ์•„ ๊ณ ๋น„์‚ฌ๋ง‰ ์ง€๋Œ€, ๋ถ์ชฝ์€ ์‹œ๋ฒ ๋ฆฌ์•„ ๋‚จ์ชฝ ์‚ฐ๋ฆผ์ง€๋Œ€๋กœ

More information

<BCBCB9CCB3AA2031312E32392E687770>

<BCBCB9CCB3AA2031312E32392E687770> ์ž์œ ๋ฏผ์ฃผ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ์ž๋ฃŒ์ง‘ ์ž์œ ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€ ์ผ ์‹œ: 2011๋…„ 11์›” 29์ผ(ํ™”) 13:30-18:00 ์žฅ ์†Œ: ๋‘˜๋กœ์Šคํ˜ธํ…” ์†Œ๊ทน์žฅ(์„ธ๋ฏธ๋‚˜ํ™€) ์ฃผ ์ตœ: ์ž์œ ๋ฏผ์ฃผ์—ฐ๊ตฌํ•™ํšŒ ํ›„ ์›: ์ž์œ ๊ธฐ์—…์›, ๊ตญ๊ฐ€์ •์ƒํ™”์ถ”์ง„์œ„์›ํšŒ ์ž์œ ๋ฏผ์ฃผ์—ฐ๊ตฌํ•™ํšŒ ๋ชฉ ์ฐจ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ์ˆœ์„œ 3 ์ œ1์ฃผ์ œ : ์ž์œ ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜์™€ ํ•œ๊ตญ์ •์น˜ ์–‘ ๋™ ์•ˆ (ํ•œ๊ตญํ•™์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) 5 ์ œ2์ฃผ์ œ : ์ž์œ ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜์™€ ์‹œ์žฅ๊ฒฝ์ œ

More information

A Problem for Government STAGE 6: Policy Termination STAGE 1: Agenda Setting STAGE 5: Policy Change STAGE 2: Policy Formulation STAGE 4: Policy Evalua

A Problem for Government STAGE 6: Policy Termination STAGE 1: Agenda Setting STAGE 5: Policy Change STAGE 2: Policy Formulation STAGE 4: Policy Evalua A Problem for Government STAGE 6: Policy Termination STAGE 1: Agenda Setting STAGE 5: Policy Change STAGE 2: Policy Formulation STAGE 4: Policy Evaluation STAGE 3: Policy Implementation 6 Monitor Policy

More information

http://gw.codil.or.kr/filebank/original/RK/OTGWRK060089/OTGWRK060089.xml

http://gw.codil.or.kr/filebank/original/RK/OTGWRK060089/OTGWRK060089.xml ํŽ˜์ด์ง€ 1 / 41 ์ œ๋ชฉ : ๋„์‹œ๊ด€๊ด‘ ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ ์ž‘์„ฑ์ž : ๊ฐ•์›๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›, ์ด์˜์ฃผ(Lee Young Joo) ๋‚ ์งœ : 2005. 12. ๋„์‹œ๊ด€๊ด‘ ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ The Case Study on Urban Tourism Development 2005. 12. ์ฃผ๊ด€ ์ˆ˜ ํ–‰ ๊ธฐ ๊ด€ : ๊ฐ•์›๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์˜์ฃผ(Lee Young Joo) ์ฐธ์—ฌ์—ฐ๊ตฌ์› :

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 10์›” ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์˜ ๊ณต์‹์ ์ธ ๊ฒฌํ•ด์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - 2 -

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 10์›” ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์˜ ๊ณต์‹์ ์ธ ๊ฒฌํ•ด์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - 2 - ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2010. 10 ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 10์›” ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์˜ ๊ณต์‹์ ์ธ ๊ฒฌํ•ด์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - 2 - ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž - ๊น€์†Œ์˜ (์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต

More information

<31302E204D43545F47535FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2E687770>

<31302E204D43545F47535FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2E687770> 2011๋…„๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์†Œ์žฌํ˜์‹ ์—ฐ๊ตฌํšŒ MCT Global Scoreboard ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ์ง„ํฅ์›์žฅ ๊ท€ ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ 2011๋…„๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์†Œ์žฌํ˜์‹ ์—ฐ๊ตฌํšŒ MCT Global Scoreboard (์ง€์›๊ธฐ๊ฐ„: 2012. 1. 2 ~ 2012. 3. 31) ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2012. 3. 31 ์—ฐ๊ตฌํšŒ๋ช… : MCT K-Star ๋ฐœ๊ตด ์—ฐ๊ตฌํšŒ (์ด๊ด„์ฑ…์ž„์ž)

More information

<C1DFB1DE2842C7FC292E687770>

<C1DFB1DE2842C7FC292E687770> ๋ฌด ๋‹จ ์ „ ์žฌ ๊ธˆ ํ•จ 2011๋…„ 3์›” 5์ผ ์‹œํ–‰ ํ˜•๋ณ„ ์ œํ•œ ์‹œ๊ฐ„ ๋‹ค์Œ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์ฝ๊ณ  ์•Œ๋งž์€ ๋‹ต์„ ๊ณจ๋ผ ๋‹ต์•ˆ์นด๋“œ์˜ ๋‹ต๋ž€ (1, 2, 3, 4)์— ํ‘œ๊ธฐํ•˜์‹œ์˜ค. ์ˆ˜ํ—˜๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ ๋ช… 17. ไฟก : 1 ้ข โท ๆญฆ 3 ้ฉ 4 ๆŽˆ 18. ไธ‹ : โถ ไธ‰ 2 ็พŠ 3 ๆฑ 4 ๅฉฆ 19. ็ฑณ : 1 ๆ”น 2 ๆž— โธ ่ฒ 4 ็ต 20. ๆ–™ : 1 ้Š€ 2 ็ซ 3 ไธŠ โน ่ฆ‹ [1 5] ๋‹ค์Œ ํ•œ์ž(

More information

2/21

2/21 ์ง€์ฃผํšŒ์‚ฌ LG์˜ ์„ค๋ฆฝ๊ณผ์ • ๋ฐ ํŠน์ง• ์†Œ์œ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์ด์€์ •_์ข‹์€๊ธฐ์—…์ง€๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐ์—…์ •๋ณด์‹ค์žฅ ์ด์ฃผ์˜_์ข‹์€๊ธฐ์—…์ง€๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์› 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 13/21 14/21 15/21 16/21 17/21 18/21 19/21 20/21 [๋ณ„์ฒจ1] 2000.12.31.ํ˜„์žฌ

More information

ยดรซยฑรข-รƒร‘ยฐรฝยบยธยฐรญยผล.PDF

ยดรซยฑรข-รƒร‘ยฐรฝยบยธยฐรญยผล.PDF ํ†ต์ผ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ํ–ฅํ•œ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ๊ฐœ๋ฐœํ˜‘๋ ฅ ํ•ต์‹ฌ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์„ ์ • ๋ฐ ์‹ค์ฒœ๊ณผ์ œ Major development projects for the integrated Korean peninsula - ์ด๊ด„๋ณด๊ณ ์„œ - ์ด์ƒ์ค€, ๊น€์ฒœ๊ทœ, ์ด๋ฐฑ์ง„, ์ด๊ฑด๋ฏผ, ๋ฐฐ์€์ง€, ๊น€ํ  ์ž„๊ฐ•ํƒ, ์žฅํ˜•์ˆ˜, ๊น€๊ฒฝ์ˆ , ๋‚˜ํฌ์Šน, ๊น€์˜์ค€ ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด์ƒ์ค€ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๊น€์ฒœ๊ทœ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ฐฑ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๊ฑด๋ฏผ

More information

2015 ๊ฒฝ์ œใ†์žฌ์ •์ˆ˜์ฒฉ

2015 ๊ฒฝ์ œใ†์žฌ์ •์ˆ˜์ฒฉ Contents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Part 01 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Part 02 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

More information