ๆญฏ PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ1996110502.PDF"

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 1,

15

16 2 < 2-1> 22 < 2-2> 22 < 2-3> ( / ) 23 < 2-4> ( ) 29 < 2-5> ( ) 30 < 2-6> GNP 30 < 2-7> 31 < 2-8> 33 < 2-9> 35 < 2-10> 38 3 < 3-1> 45 < 3-2> 3 (, ) 46 < 3-3> ( ) 47 < 3-4> (1995 ) 49 < 3-5> (1996) 51 < 3-6> (1996) 52 < 3-7> 53 < 3-8> (1996) 54 < 3-9> (95 ) 55 < 3-10> (96 ) 55 < 3-11>,, (1996) 56 < 3-12> (1996) 57

17 4 < 4-1> 75 < 4-2> 76 < 4-3> 79 < 4-4> 79 < 4-5> : < 4-6> 80 < 4-7> : < 4-8> 87 < 4-9> : 1 87 < 4-10> 88 < 4-11> 88 < 4-12> : < 4-13> : 91 < 4-14> 1995 ( ) 93 < 4-15> : < 4-16> 100 < 4-17> 101 < 4-18> < 4-19> 104 < 4-20> 108 < 4-21> 108 < 4-22> 110 < 4-23> 113 < 4-24> 114 < 4-25> : < 4-26> 123

18 5 < 5-1> 144 < 5-2> 145 < 5-3> 146 < 5-4> (1996 ) 146 < 5-5> 148 < 5-6> 148 < 5-7> 149 < 5-8> 150 < 5-9> : < 5-10> OECD 1 (G ) (NHE ) 153 < 5-11> 154 < 5-12> 154 < 5-13> 155 < 5-14> (1994 ) 156 < 5-15> 157 < 5-16> 159 < 5-17> 159 < 5-18> 160 < 5-19> 161 < 5-20> ( ) 163 < 5-21> 165 < 5-22> (1996 ) 166 < 5-23> 166 < 5-24> 167 < 5-25> 167 < 5-26> < 5-27> 172 < 5-28> 173 < 5-29> 174

19 < 5-30> 175 < 5-31> (1996 ) 179 < 5-32> 180 < 5-33> (1995 ) 181 < 5-34> 184 < 5-35> 187 < 5-36> 189 < 5-37> 190 < 5-38> 191 < 5-39> 193 < 5-40> 193 < 5-41> ( ) 194 < 5-42> 196 < 5-43> 196 < 5-44> 200 < 5-45> 200 < 5-46> (1995 ) 201 < 5-47> 202 < 5-48> (1995 ) 205 < 5-49> 206 < 5-50> ( ) 208 < 5-51> 208 < 5-52> 215 < 5-53> ( ) 223 < 5-54> ( ) 223 < 5-55> 227

20 4 < 4-1> 81 < 4-2> 84 5 < 5-1> 141 < 5-2> 164 < 5-3> 170 < 5-4> 176 < 5-5> (1996 ) 177 < 5-6> (1996 ) 178 < 5-7> 199 < 5-8> 218 < 5-9> 228

21 1, 1, ( ) ( ) ( ),,,,..,,. 1

22

23 1, 1, 1.,,,,,, 21,. ( )..,.....,,,,....,,,,.,...,.. 3

24 .,,.,..,,...,., (,,, ),..,.. 4

25 1, 2.,,,,.,..,,., ,,...,... 5

26 3.,.,,.,,...,. ( )..,,.,.,,,. 6

27 1, 4.,.,,,..,. ( 4 ), ( 5 ).,,,,, (interdisciplinary ).,.,. 7

28

29 2 2 ( )... 9

30

31 2 2 1., (functional definition ). 1.1 ( ) (w elfare)...,.. (social welfare)., (,,,, ), (,,, ) (,, ) (,, ).,. (per sonal welfare),...1) 1),., (Rawls, 1971). 11

32 ,.,.,,. (system of social w elfare programs ). 2.2),...3 ), ( ).. 4),.. 5) 2) 2, (residual).,. (institutional),. ( ),. (Compton, 1980, p. 26). 3) (B. R. Compton) (interstitial institution). (Compton, 1980, p. 31). 4),,,. 5) Rimlinger (1971). 12

33 2.., ( ) (, ; public social w elfare service),, (, ; private social w elfare service)., ( ) (national minimum ) (basic needs),,,,,, ( ; social security system ). 6). (social insurance) (public assistance) (social welfare service).,,,,,.7),,,, 6),,,,. (, 3 1 ). 7) 3 1,,,,,, ( 3 5 )..,. 13

34 . 8),. 9).,,,,.10)..,.,.. 11).. (w elfare state)12) 8). (, 3 2 ). 9). (, 3 3 ). 10) ) (Heinz Lampert),,,,,,,,,, (Lampert, 1991,, p. 23).. 12),,.,,, (national minimum)..,. 14

35 2.,,..,

36 2.,.,,, ) ( )., ),,.. 19,,, 2 3, ) (mercantilism), (Walter Eucken ) (Zentralverw altungsw irtschaft).. (Eucken, 1952, p. 118) ( ) (Ordnung Liberalismus). 16

37 2,,,, ( ). 14 ),,,,. ( ) 15) ), (mercantilism ; interventionism) (liberalism) , 1970 ( ), 1980 ( )., ( ). 15)......,. (economic process) (economic order). (Eucken, 1952). 1 7

38 ..,..,,,.....,,..,. (100 )..,. ( )

39 ( ).,,,,, ( ). (1996),,.., (Wilhelm Röpke),,,, (Röpke, 1960, p. 175)...,,... 19

40 , (security ). ( ) (Buchanan, 1975, pp. 78-9). ( ) ( ).. 2 ) 30, )...,,,,, 2 0

41 2,., ,,..., ) 2 1

42 . < 2-1> , 8.0% 17.5%.. < 2-1> ( ) ) (% ) : 1) : (1996), 21, p ),. < 2-2>,, % %.,,. < 2-2> ( =100) ) ) ) 1) ) 1992 GNP 12,000 15,000 3) , 21,, p ) % %, 22

43 % (< 2-3> )..,,.. < 2-3> ( / ) ( : %) : (1996), 96, p. 149., 16 ).,, ),,,,,,,,. 16) (urban informal sector).,,,.. 2 3

44 ,.,..., ,.,,...,, ) 17) (, 1995, pp. 71-2). 24

45 ,,,.. (, ),......,,., ), 18) (1995). 25

46 ,...,..,.,.,., (, )...,....., (, 1995, p. 72). 2 6

47 ,.,,,,,,,, , , ,,

48 . 63, , 88,, 10, 5,,. 89, 90, , , 95,., < 2-4>,,,,, 4,, < 2-5>, , % 6% ,245. 1%. 28

49 2 < 2-4> ( ), 1988, 1960, , 1977, * 1962*,, 1961* 1981* 1981* 1986* 1) * : : 1),,,,. 2 9

50 < 2-5> ( ) ( :,%) (A ) (B) (C) 1 ) C/ B C/ A 793, ,064 4, ,782, ,637 14, ,059, ,500 26, ,512, ,811 29, ,621 35, : 1),,,, ( ),. :, 1995, pp ; 1996, pp < 2-6> GNP ( ) ( : %) * * * :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. : (1995),. ( ).. p (GNP) < 2-6>.., 1993, 22 GNP 2.5%, 10.6% 1.4% 6.1%... < 2-7>, 92 30

51 2 (, ), 36.8% ( 30.0%, 6.8%), 54.1% ( 23.0%, 31.1%), ( ) 9.7% % % ( ), 93. < 2-7> ( : 10, %) ) 491 (21.1) 759 (18.7) 1,294 (19.1) 1,808 (18.0) 337 (14.5) 530 (13.1) 883 (11.1) 1,208 (12.0) 829 (35.6) 1,289 (31.8) 2,177 (32.2) 3,017 (30.0) 138 (5.9) 229 (5.7) 503 (7.4) 682 (6.8) 536 (23.1) 1,021 (25.2) 1,454 (21.5) 2,306 (23.0) 696 (29.9) 1,300 (32.1) 2,233 (33.0) 3,126 (31.1) 2 ) 126 (5.4) 213 (5.3) 418 (6.2) 977 (9.7) 2,325 (100.0) 4,051 (100.0) 6,768 (100.1) 10,062 (100.0) 1) 2) (1994),.., p ,...,,,,.. 31

52 ,,,,.,. 89,.,, 5, % % (96 ),. 53%. 80% (, 1994, p. 102)., 3.8% (174 ), 1 1.3% (61 ), (1995, p. 51), 5%, 15%.,, (,,,,, ). 19)(, 1995, p. 23). 32

53 2,,. 2 2,.,., , 64.5%, 62.7% (, 1989). < 2-8>. < 2-8>,,, * * * * * ** ** ** ** ** * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * : ** : : (1995), p )., (, 1995, p. 24 ). 33

54 ,, 60, 87.. ( ),,.,,,,,.. 20),.. 84,. 1996, 296, 76, 1,134, 1, %..,., 21),, 22)., ( 23 ) )., ( ), 20).. 21), 65, 15,,. 22) 1996, 20, 2,500, 21, 2, ) 21), 65, 15,,. 34

55 2, ( ) ( 1 ).. 5 (1994) ,671, 149,353.,, ,000.,. < 2-9> % %.. 3.3%. ( ) 7%.24) %. < 2-9> ( :, %) (A ) (B) A/ B ,256 2,246 2,176 2,001 1,902 1,755 1,506 42,869 43,268 43,663 44,056 44,453 4,485 45, :, ) , % ( ), 5.04%. 6.2%, 13.49%, 7.5% , 612.1, 553, (, 1990, pp ). 35

56 4.4...,,.,,.,,. 25),,, ( 22, 31 ) 5%., ,, ( ) ,021,,, 30% ,. 25),,,, ( ). 36

57 2.. 1), (, 1993, p. 37).. < 2-4>,,,,,,,.,..,.,,, (, 1995).,,,,.. 2 )... 15,

58 3 ).,,.,, ,,,,. ( ) 9, 15...,, ( ) < 2-10> ( :, %) 21, , , , , , : (1995b), 1995, p < 2-10>, %, %, 93 ( 38

59 2 ) %, %. 94..,....., ,.,,,,,.,....,.,, 5% 39

60 , 10%.. 4 ).., ( ).. (national minimum )...,.,,. 5 ).,,,, ,.,,.,, 4 0

61 2., , , 6. 41

62 5.,,.. (1) :. (2) :,,,,.,,,,,,. (3) :,,,,,.,.,.,,... 42

63 3 3 ( ).,. 43

64

65 ( ),, 7. 1),,,,, < 3-1> ( :, %) 38, , ) ( ) 2 ) 3 ) 1,449 11,150 (2,204) 14,916 1,391 9, (5.8) ,458 16,056 2,979 13,626 1,947 10,329 : 1),,, 2),,, 3),, : (1996c), 1996, p ),,,,,,. 45

66 .. < 3-1> , (,,, ), 1 4,916 (39.1%) 1 3,626 (30.7%), (,,, ) 1 1,150 (29.2%) 1 6,056 (36.1%) , ,204 (5.8%) ,979 (6.7%) 35.1%. < 3-2> 3 (, ) ( :, %) , , , , , ,464 10,996, 23,701, 3,027 5,604, 14,312, 11, ,265 14,132 21,928 3,784 5,743 6,513 13, ,745 17,050 23,931 5,097 6,645 8,154 13,413 : (1996c), 1996, p ,856 18,741 24,773 5,221 6,895 7,676 13, ,866 49,923 70,632 14,102 19,283 22,343 40, < 3-2> ), ( ) %, %, % % 2% ( ),,. 2).. 4 6

67 < 3-3> ( 1 ) ) 3 ( :, %) 2 ) 3 ) ( ) 4 ) ,981 29,076 50,441 2,678 47, ,605 25,589 8,542 6,540 12, ,170 5 ) (A ) (B ) B/ A 26,481( 8.2) 35,065(10.9) 55,410(17.2) 3,579( 1.1) 48,538( 15.1) 705( 0.2) 58,971(18.3) 37,766(11.8) 10,035( 3.1) 7,741( 2.4) 26,879( 8.4) 321,402(100.0) ,037 21, , ,916 13,205 2,190 1,251 4, , : 1). 2),,,, 3) 4) 5) (1995 2,203, ,979 ). : (1996d), < 3-3>. 3),.4) 96 3,214 2, %. 1996, 590 3) (,,, )...,. 4) % 48.5%. 50%. 4 7

68 (18.3%), ( ) 554 (17.2%), 485 (15.5% ), ( ) 378 (11.8%), 351 (10.9%), 2,358 (73.3%) , (26.7%). 70%..., ( ), 50%, 20%, 10% ( ).,,,. (50% ). 60%. 96 ( ) 1, %., 40%.,.. (,,, ), (,, ) 10, 150, 173, 11, (< 3-4> )., 77, 75, 50, 49, (, )

69 3 < 3-4> (1995 ) ( )* ( ) ,418 11,855 65,795 24, ,443 31,760 10, ,418 9,935 2, , , ,559 1,465 5, , , ,125 2,500 1, ,465 6, ,433 1,900 3, ,335 4,550 10, * :,, : (1996d), 1996, p

70 )...,, , , %. 3.3% 1/ 3., 13,000 17,300, 27,000 73,400, 8,200 74%.6), 1,7),,, < 3-5>. 102,467 8) 92,831 (91.9%) 8,150 (8.1% ).. 57%.,,,. 5) 4. 6). 96 (96. 1).. 7) 1, 2, 1 1,500 20% ) < 3-5>,,

71 3 < 3-5> (1996) ( ) ( ) ( ) 102, , ,807 8,169 2,141 13,417 4,067 1,569 1,347 49,800 8, , ,385 43,631 43,631 9,205 4, , , ) 92 10Kg 1, 2,500, 180, 1,000 17,000,, : 1). : (1996d), 1996, pp ; (1996e),, p % %. 6%, (, ) 82%, 12%.. < 3-6> ,480,9) 3,902 (10.7%), 735 (2.0%) 31,843 (87.3%). 20,492 (56.2% ) 6. 9) < 3-3>. 51

72 < 3-6> (1996) ( : ) 36,480(100.0) ( ) 3,902(10.7) 720( 2.0) 245( 0.7) 107( 0.3) 150( 0.4) 1,240( 3.4) 1,440( 3.9) 0 ( 0.) 4 6% 2 6% 400 ( ) 735( 2.0) 399( 1.1) 160( 0.4) 176( 0.5) 5 (17 ) 4 1 ( ) 31,843(87.3) 20,492(56.2) 5,372(14.7) 2,655( 7.3) 2,931( 8.0) 393(1.1) (25 ) : (1996e),, pp ,.. - : 4. - : ( 25 ). - :. - :,, - : 6% 1 - : 6% 2 52

73 3,, , 3, 37, , 21. 4, 3, 1, 8, 9, 2. 6, 9, 2, < 3-7> (4.2% ) (5.0%), (6.3% ). < 3-7> ( :,%) ,925(100.) 473(4.2) 5,435(49.7) 3,247(29.7) 78(0.7) 10,776(100.0) 537(5.0) 5,428(50.4) 2,994(27.7) 84(0.78) 10,789(100.0) 592(5.5) 5,364(49.8) 2,778(25.7) 90(0.83) 10,762(100.0) 687(6.3) 5,351(49.7) 2,612(24.2) 93(0.86) : (1996),, p. 6. < 3-8> 96 58, ,605 75%,. 53

74 ., ( 2 ), ( 1 5 ). 65, 65 12,240. < 3-8> (1996) ( : ) * 58,971 4, ,730 4,612 29,467 2,000 4,202 5,916 3, , * :, : (1996d), 1996, pp ,700. < 3-9> 95 1,773 1, , 707, 1,171. < 3-10> ,, 29,467 ( 2,254 )

75 < 3-9> (95 ) 3 1, , , , : (1996),, p. 3 < 3-10> (96 ) * * : 4-5 ; 96. : (1996),, p , ( ) , 83% 70 55

76 2,100 ( 404, 1696 ) %. < 3-11> 96 13,205 37,766 (835 ). (,, ) ,456 ( 4,683 ) 54%. (7,950 ), (2,295 ), (2,136 ). < 3-11>,, (1996) ( : ) ( ), 1 ) ( ), 37,766 29,416 7, ,879 14,456 2, , ,205 8,914 4, ,683 4, ( ) 2 ) 7,741 2,508 3, ,520 1, , : 1) 2),, : (1996d), 1996, pp

77 3, 96 7,741. ( ) 2,508, 3,150 73%. 97 ( ), 4.,. 2.5 ( ) (,, ). 10),.. < 3-12> 96 2,439 ( 1,220 ), 388 ( 194 ), 3,624 ( 826 ).., < 3-12> (1996) ( : ], * 10,740 2, ,624 2, , ,384 1, ,272 26, : (1996d), 1996, p. 178, )

78 ,123 (344 )..,.,,,,,,,,,,. 58

79 ,..,,,...,,,, %. 3.3%...,.....,,,, 59

80 ..,,,.,. 1.,.,,... 7,..,.,,,,,., ,, (, 1994, pp ). 60

81 4 4 ( )..,.,,.,,

82

83 4 4 1.,,. 1. (public assistance) ,. 1961, ,.. (the pure needy ), (the able- bodied) (Murray, 1984 ;, 1995). 1). (, 1993, pp ;, 1994, pp ;, 1995, pp ; 1) 1. 63

84 , 1995, pp )..,.,..,. (top- down) (bottom - up) (street - level bureaucracy ).,.,.,,.,...,,..., (2 ), (2 ), (2 ) (6 ) 12. (8 7 ).,.., 64

85

86 2....,., - -,.,., ( :, 1994 ;, 1995 ;, 1995).,., ( :, 1989 ;, 1991)...,. (1995) (1995), (1993).,. 66

87 4,,.,, (burnout ) ( :, 1990 ;, 1991) ( :, 1991 ;, 1994)... (middle- range) ) 1960 (Great Society ), (War on Poverty ).., 1970 (implementation studies) 2).. (Alexander, 1985 ; Williams, 1982).,. (top- down model), (bottom - up model)..,. Lowi, Montjoy O'T oole, Sabatier 2) Derthick (1972), Pressman & Wildavsky (1973), Hargrove(1975). 6 7

88 Mazmanian. Lowi(1969).,. Montjoy O 'T oole(1979). Sabatier Mazmanian (1980). 17,,. Elmore(1979) (forw ard mapping ).,.,..,,,,..,.. (unidirection).,,,, (Nakamur a & Smallw ood, 1980).. 3). Elmore(1979) 3), Bardach (1977)., (a series of games). Stone(1980) (implementation problem ),.. 68

89 4.,. (backward mapping )....,.,.,... (Sabatier, 1986).. Elmore (1979), (the source of the policy ),. (the source of the problem ),... 2 ) Van Meter & Van Horn (1975) Sabatier & Mazmanian (1980). Van 69

90 Meter Van Horn (1975),,,,, 6.. (enforcement activities ),,.,,. Sabatier Mazmanian (1980) 3 (, ), 17. (tractability of the problem ).,,,., (ability of statute to structure implementation ).,,,,,,.,,,,, (commitment ) ) (street - level bureaucracy ) Lipsky (1980)., (Lipsky, 1980, p. 3). Prottas (1979, p. 2). 70

91 4.,. (Prottas, 1979 ; Lipsky, 1980 ;, 1990).,. (paper processing ) (people processing ). (face- to- face relations).,.,.,.. Burke(1987), Linder Peters (1987).,..,. 4 ),.,... 4) Lipsky (1980). 71

92 .. 2 ) :,,.,..,.,,,., (Lipsky, 1980, p. 15). (pp ).,,.,.., (Lipsky, 1980, pp )

93 (hard services) (soft services ). (Moore, 1987, pp ).. (, 1990, 1993 ;, 1993). 73

94 ), 34.., (, 1995, p. 85) , 18,,., 5)., (, 1994, p. 68),,,,,, 3 (< 4-1> ).. 6).. 5) (, 1995, p. 88). 6) (1995, pp ). 74

95 4 5 2, 6 1. < 4-1> ( 6 1 ) ( 6 2 ) ( 6 3 ) ( ) : ( ).. (, 1992, p. 172).,. (, 1995, p. 87). 75

96 < 4-2> ,, , 76

97 , ( 2039 ) ( ). 1978, 1979 ( 9495 ) ) ,,,. 12, (< 4-2> ). 2 ).,.,.,.,..,,,,.. 7) (1995, pp ). 77

98 , ( ) (, 1996b, p. 34)8).,.,. 9),..., 1977.,. 1, 2. 10). 50%, 50% ( 80%, 20%).., < 4-3>, ,, 17.3% (17 ), 8.2% (8 ), 74.5% (73 ).,,. 8), 18, ), 14, 3, 2 3,, (, 1992). 10) 1 1,500. (20%),

99 < 4-3> ( : ) : ( ) ,.,. < 4-4>, % 3.3%. 1990, 51.2%, 38.9%. < 4-4> ( : %) : (1996d), 1996, p. 96., ,582, 4, %, %. 1996, < 4-5> : 1996 ( ) (% ) ( ) (% ) : (1996a), 96 ; (1996c),

100 10,596 10, %, % (< 4-5> ) %. 1992, < 4-6>., % (17,524 ), ( ) 76.2% (56,004 ).. 11) , 50%.,. < 4-6> ( : ) ,274 6,909 7,190 7,954 9,729 4,657 5,120 5,080 5,310 5,716 4,214 2,897 2,172 1,956 2,079 35,000 33,637 36,371 36,829 40,331 2,363 1,736 1,680 2,548 3,276 17,114 9,217 8, ,397 71, ,516 60,931 62,487 73,528 : ( ),. 11) < 4-6> (, 1996d, p. 173). 8 0

101 ).. 48, (4 1, 5 3, ),. (15 ),,,. < 4-1> - -., 5 5 ( ) 1, 6 2, 7 2. ( 6-7 ),. < 4-1>. 81

102 2 )..,..,, , (, 1991, pp ) ,, 3 ( ), 3,000.,,,, (, 1989, p. 12 ;, 1989, pp. 9-10).., , 200 1, (, 1996f).. 82

103 < 4-7> : (27) 31 : (1996f).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (56), (41) , , , ( 99, 219 ) 94.6%, , 56 41, (19 ), (17 ), (17 ) 10, (< 4-7> )., (93.1%), 8 22 (6.9%). 12) 3.3 < 4-2>., (output ) (outcome). (tangible),.,.., (Brudney & England, 1982). 12) (1996f). 83

104 . (program content ). (specificity ), (feasibility ), (desirability ).,.,,.,,. < 4-2> (delivery system ),,.,.. 84

105 4...,.,. (task environment ),... < 4-2>. 85

106 , (, 1993, pp ;, 1994, pp ;, 1995, pp ;, 1995, pp ).,... ( ), (,,. ( :, ), ) ( < 4-1> ).,. < 4-8>, 1 20, 2, , 2,700.,. 8 6

107 < 4-8> : (1 / ) ( ) 160,000 1, ,000 2, ,000 2, ,000 2, ,000 2, ,000 2,700,,,..., 1 107,000 (< 4-9> ). 13, , , ,000, 8, ,000 13)., 2,500, , < 4-9> : 1 ( : ) ,000 29,000 39,000 49,000 65, ,000 37,000 44,000 48,000 55,000 65,000 92,000 :. : (1996e) 13) (, 1996e). 8 7

108 < 4-10> ( / ) 14,218 14, ( / ) 1,020 1, ( / ) ( / ) 49,790 85,130 35,340 ( / ) - 72,300 ( ) ( / ) 55,800 84,800 29,000 : (1996b),, p. 15. < 4-9> ,000, (18,371 ) (3,851 )..,, , ,000. < 4-10>, (1 72,300 ), ( 35,100, 1 10,450 ).(, 1996b, pp ). < 4-11> : (1996b),, p ,003 2,583 4,583 8,183, 1 88

109 4.,. 5, 72,513 ( / 1 ) 1,003 (2 ) 8,183 (5 ) (< 4-11> ). 2 ).. ( 3 ).,., , (, ).. 14) , ,000 ( ) 36% (, 1994, pp ) ) (, 1989, p. 184). 89

110 15).,., 1995 ( 150% ) (, 1991, pp ).., (, 1995d),, (2, ) 16 ),.., ). 15), ,000, ,000, ,000, , % (, 1996e). 16) (, 1996b, p. 7). 17)... 90

111 4.,.,,. < 4-12>, , (238,245 ) 39%. ( ). < 4-12> : ( : ) , , , , , ,277 58,625 55,736 55,582 58, , , , ,997 87,841 :. < 4-13>, 3.8% 1.4%. 23% 8.4%.. < 4-13> : ( : ) (% ) (% ) (A ) (B ) (B/ A ) 1,506 1, % 8.4% : 91

112 3 ) ( ) (,, ) ,359 (, 1994, p. vi) 1 65, %...,... (, 1995, p. 194).,.. < 4-14> 1995,,, 64.5% (56,794 / 88,041 ).., 1995, 92

113 4, g ,000. < 4-14> 1995 ( ) ,362 (100%) 8,677 (53.0% ) 2,346 (14.3%) 2,173 (13.3%) 2,140 (13.1%) 1,026 (6.3%) 88,041 (100%) 9,421 (10.7% ) 29,947 (34.0%) 7,674 (8.7%) 9,752 (11.1%) 31,247 (35.5%) 104,403 (100%) 18,098 (17,3%) 32,293 (30.9%) 9,847 (9.4%) 11,892 (11.4%) 32,273 (30.9%) : : (1995c), 95, p. 33, p (poverty line) ,, 5.,...,. 93

114 .,. 2 (, 1989, p. 182 ;, 1994, p. vi). 4 ),,,..,,... (Choi, 1991, p. 206)., ,. < 4-15>, ,501 (51,710 ) 116,295 (43,587 ) 94

115 4 79.4%. (26.0%).,. < 4-15> : 1995 ( ) ( ) 146,501 (51,710) 116,295 (43,587) 16,627 (12,627) 16,362 (12,613) 10, ,997 (39,083) 11,892 88,041 (30,974) : (1995c), 95, pp ,...., ). 95

116 ..., (, 1994, p. 117)..,.,..,.....,., (53.6%) (, 1990)..,, 18 ).. 18). 96

117 4,..,.,., 11.3% 23.9% (, 1987, p. 81)... 70%.. 19). 1995, ,.,,,.,,.. 19), % 2 4.7% (, 1989, p. 28). 9 7

118 .,...,. 31%, 44% (, 1992, p. 55) , 2-3 (, 1995, pp )...,, ,,,, 5, ( ) 3., (, 1996, p. 32) ,. 98

119 4... 1,... (, )..,. ( ),,,. 2 ) , < 4-16>.. ( ) ( ).,,..,.. ( :, 99

120 , ),. < 4-16> : 8 1. (,,, ) 1994., 32.20), < 4-17>,,, ,, 18 21)...., 20) (, 1991a, p. 14). 21) ( ). ( ), ( : ) (, 1994b, p. 712). 100

121 4,,.,., ( 18 ), ( 12 ), ( 37 ). < 4-17> : (1994b), 2, pp ,., (, 1993, p. 26). < 4-17> 101

122 ,,.. (1995, p. 87))., 19, )..., ( :, ).., 23)..., 5 2..,, ( 22) (, 1995, p. 84). 23). 102

123 4 ).,. (,,,, ) 5/ 10, 5/ / 10, 2/ 10, 8/ 10, 1/ 10, 1/ 10. 5/ < 4-18>, 1996 < 4-18> 1996 ( : ) 21,793,233 33,617,069 55,410,302 (12,613, 16,362 ) 9,204,956 4,602,478 13,807,434 (19, 8,210 ) 4,084,359 4,084,359 8,168,718 (23,090 ) ( 13,065, 10,025) 6,800,396 6,596,050 13,396,446 ( 2 ) 1,347,360 1,347,360 (47,220, 91 ) 2,444,415 2,444,415 (13,500 ) 2,141,601 2,141,601 (3,660 ) 291, ,600 (1,050 ) 472, ,500 (320 ) 1,703,522 1,703,522 5,000,000 5,000,000 ( , 000 ) 6,255,957 6,255, , ,749 : (1996d), 1996, pp ) 103

124 60.7%, % ( ). ( 364 ) ( 17 ).. 50% ( 80%). < 4-19>, , %.,, 5-6 ( 2 ).. < 4-19> ( : ) ,097 (46.2%) 11,931 (53.8%) 12,565 (42.8%) 16,806 (57.2%) 12,319 (38.8%) 19,435 (61.2%) 15,330 (43.8%) 19,649 (56.2%) 15,420 (42.8%) 20,631 (57.2%) 19,832 (44.5% ) 24,772 (55.5% ) 24,028 29, ,754 34, , ,604 : 3 ).., 24),. 104

125 4.., 25)., 39.4% (, 1995, p. 288)26)., , 5% (, 1995)..,, LG,,,.,..,, ,,,. (6 40% ),, (, 1995, p. 520).. 25),.. 26), 105

126 4.3 1).,..,..,.,.,.,,,,.,.., 4.,,..,.,. 2 ). 106

127 4..., ,.,..,., 27)....,. (1994) 211. < 4-20>, % %. 27),,

128 < 4-20> ( ) (% ) : (1994),, p. 44. (85.0%), (8.5%), (2.8%) (< 4-21> ) 28). (, 1991), (, 1989).,. (paper compliance) (Choi, 1991, p. 203). < 4-21> ( ) (%) : (1994),, p ). 108

129 4 (1994). < 4-22>.. 3.3% 91.5%, 5.2%. (89.1%), (95.7% ).. ( ) 74.9%.,,. (88.7% ), 84.3%.., ).,. 29). 109

130 < 4-22> ( ) ( ) (% ) : (1994),, pp ).,.. 110

131 4,. (, 1994, p. 161),.. ( ).,.,,, 30).,,, 1.., , 200 1, , (, 1996f) 31), ( : )..,.,,,, (, 1994). 30) (1994), (27.8%), (27.2%), (20.7%), (15.4%). 31) (, 1993, p. 49). 111

132 4 ),,,,.,,.., 85% 7...., 3. 7, 8. ( 50%, ) )., , ,000 32) %.. (, 1993)33). 32) , , , 1, ), (Ziderman, 1978, p. 51). 112

133 4, (1 75,000 ), (1 20,000 ), (1 60,000 ) (1 30,000 ) (, 1996d, p. 193) , ).. 35) 30%., ,300 (13,065 ), 1 810,200 (10,025 ) 130 (< 4-23> ) 36 )..,,,,, (8 ) 17,000. 2, ( < 4-23> ( ) ( ) ( ) ( ) , ,000 3, , ,637 2, , ,371 2, , ,829 2, , ,331 2, , ,400 2,441 :, ) , ),, ( ). 36)

134 )., (< 4-23> ). 2 ).. < 4-24>, 34,289 (78.7% ), 9,298 (21.3%).., 8,042, 1,256.,. < 4-24> 15,402 1,727 13,675 18,887 10,581 8,306,, 6, ,660 1, ,159 1, , ,587 12,613 30,974 : (1995), 95, pp ,316 43, %., 15.7% (1,979 ) 68.9% (21,337 ) 114

135 < 4-25> : ) 4 ( ) ( ) 10,518 1,876 8,642 1, , , ,440 1, ,417 13,372 12,228 17,409 42,836 14,020 1,552 : (1995c), 95, pp ,. < 4-25>, , %, 9.6% 11.3% 38). 13.2% (13,372/ 101,417 ). 3 )? -, -..., 37).,.. (, 1993) (, 1995, p. 216). 38). (, 1995, p. 214). 115

136 (, 1995, p. 169). 69.1% ( 93.7%, 64.5%)., (, 1995, p. 169). 130, , 400, 120, 4 5, %, 54.3%, 25.9% (, 1995, p. 162). (, 1991, p. 271), (56.7%), (28.5%), (9.5%), (5.3%)..,. 312 (946 ) (1995, p. 215), (54.5%) (16.2%)... (, 1995, p. 215). (Goodin 116

137 4 & Le Grand et al., 1987) (Brew er & deleon, 1983, p. 337)..., (, 1994, p. 272) 39), %...,.,. 40).., ) (1,000 ) 1/ 2. (2,000 ) (6, ). 40) % (, 1995, p. 194). 11 7

138 41).,. (, 1995, pp ), 71.6%... ( ) (p. 281)..., (20.5% ), (17.9%), (15.4%), (12.8% ). (40.8%), (21.7%), (13.7%), (11.9%) (, 1995, p. 243, 248)... 30, (, 1993, p. 244) % (50,682 / 88,041 ) (, 1995c, pp ).,.., 41)

139 4 42)...,.,. 43).. ( ),, (, 1995, pp ). 42) (1995, pp ). 43) (1996b, p.37). 119

140 ) (Osborne & Gaebler, 1992 ;, 1995).,.,..,.,,,. (restructuring )... 2 ). 12 0

141 ,., 97 80%,,., (, 1993). 7 5 ( ),., (, 1995, p.47)., % 8.7% % % 44 ). (1995/ 3/ 23),. (16%) (19.5%) 4.09%.. (, 1994;, 1995)., (82.1%), (55.7%), (13.6%) (1.7%). 3 ( ) (98 100% ),, (96 1, ,000 ), (, 1996b),. 44) (1996, p. 4). 12 1

142 .,, )., ,,,,, (, 1990, pp ).,...,.,.,.. 45) (, 1995, p. 81).. 45) (1994). 122

143 4.,, %.,, (, 1994)., (4 ) 711,766, 1 220, ,000 1/ 3. ( ) 2. < 4-26> 46), 1.. < 4-26> ( : ) , , , , , , , , , , , , ,586 : (1994),, p. vi. 205, , , , , , , , , , , , , ,727 46) 1-2, (, 1994). 12 3

144 2 ),.,,.,.,., 5% 0.83% (, 1994, p. 233). 1.4%. Medicaid 10%,. 3 ) :.,., ( ) ( ) 50%

145 4. (, 1995, p. 307),..,. ( ) ,.47 ).. (1994, p. 274).,... 4 ), % (, 1995c, p. 118).. (, 1995, p. 30). 47). 125

146 ..,.. ( : ) ( : )..,,, (, 1995, pp ).,.,, (needs assessment ) 48 ). (, 1995, p. 222),.,, (, 1995, p. 228). 60..,. 48) 9.,,,. 12 6

147 4,.,., ( ), ( )..,, (, 1995, p. 162).., (, 1995, p. 227).., (Youth Employment Policy ) (On - Site- Job T raining ) (Elmore, 1979).., ( ).,, (, 1993, p. 244). (, 1995, pp ).. ( 6%). 49). 49) (1995, p. 297) (AFDC) (matching fund)

148 .., )...,.,....,.,,,.,,,.,,., (, 1994, p. 212). 128

149 4.,.,, ( 10%)......,, ,., 12 9

150 (, 1995, pp ). 50). ( ).. 2 )...,,., (screen out ).. (imper sonal)., (, 1990, p. 109). (Hill, 1988, p. 85), (role confusion ). 50) 1991.,,,,

151 4...,.. (Berman, 1978, p. 175).., (paper compliance).,.... 2,....,.. 131

152 3 ),,.. (T he Job T raining Partnership Act of 1982) (, 1988, p. 175). (public and private partnership).,..,,.., (coproduction ).,,..,... ( ) (, 1996, pp ). 5 1).. 51) (1996, pp ). 132

153 4,,.. ( ).,, 52).,...,.. ( ).,,.,, ( ) 53 ) 54). 52) (, 1996/ 8/ 30). 53). 54) (1995, pp ). 133

154 5.4 1).,,.,..,...,,.,.,.,, 55)., 56) ) (1995, p. 270), )... (1995, pp ). 134

155 4. ( :, ),.,.,,,.,, ,,, (, 1995, p. 90). 2 ),..,,.,,.,..., 1 100,

156 ,...,,.,

157 5 5 ( )...,., ,,,,

158

159 % 60%. 3.8%...,..,.. 10% 34% 25%..,

160 ...., ,..,,,.. 1.3,,. < 5-1>. 14 0

161 5 < 5-1>

162 1,,, ,,.. 2.,. 3., ,

163 ,. (, 1995, p. 81). (, 1993).,. (national health service),..,..,.., ( )..,..,

164 < 5-1> ( 1 ) ( 2 ) 1 2, < 5-1> , 1988, 1989.,.,,. < 5-2> < 5-3>.,,.. < 5-4> , % 4,408 ( 2,252, 1,675, 481 ), 174 (1 61, ) 3.8%. 144

165 5 < 5-2> ( ) 2 8% - 1/ 2-1/ ( 50% ) 3.8% - 1/ 2 1/ 2-50/ / / 100, ( ),, ( ) 1 2,,,, ( ) % 50% 20% 145

166 < 5-3> 1 ( ) ( ) 2 1 1,500 : 80% 20% (10 ) < 5-4> (1996 ) ( ) (%) 1, , , , : (1996a),

167 5. (, 1990).,.,.,,., %, 86.7% (, 1996a ).. < 5-5> 1995, 57,188, 8,714, 13,681, 43,269, 120, , 2.30, 2.52, 1.45, 2.04., < 5-6> ( ) , , ,278, , ,036, ,., 1, 570 (92 ), 419 (88 ), 446 (91 ), 437 (88 ), 395 (90 ), 391 (84 ), 333 (89 ) 681 (95 ) %.. 1,. 1,. 14 7

168 < 5-5> ( : ) 1985(A ) (B) 29,596 42,554 45,496 48,390 51,518 54,406 57,188 3,789 5,792 6,120 6,839 7,569 8,179 8,714 5,436 9,619 10,137 11,285 12,180 12,939 13,681 29,866 37,118 38,396 39,564 40,779 42,037 43,269 59,104 89,032 95, , , , ,415 B/ A : (1995a),., 1995, 96, < 5-6> ( : ) 1 ) ,457 4,268 3,869 3,620 3,436 3,278 1,155 1,127 1,104 1,080 1,057 1, * ( 92) ( 91) ( 88) ( 88) ( 91) ( 90) 2 ) ( 84) ( 89) ( 91) , ,685 1,852 1,639 1,754 1,493 1, ,493 1,205-1,961 1, ( 90) 247( 81) 104( 88) 194( 88) 137( 88) 69( 88) 91( 88) 143( 88) 65( 81) : 1) 2). : (1996a),

169 ,773 ( 19,624 ), 196,232 (< 5-7> ) (< 5-6> ). 74 (90 ), 194 (88 ), 137 (88 ), 104 (88 ), 69 (88 ), 91 (88 ), 143 (88 ) 1/ 4 1/ 2.. < 5-7> (95 12, :, ) 29, , ,343 96,865 50,188 44, , ,997 3, * : 19,624 : (1996a), ) 139,751 (10.9%), 1,146,559 (89.1%) (, 1995a ) ,101, 41, , %., 1),,,,,,,,,. 149

170 2.6% (, 1995a ). (,,, ) < 5-8> , < 5-8> ( :, ) 1985(A ) 16,358 1, , ,387 2, , (B) 30,824 (4.9) 32,482 (5.4) 34,578 (6.5) 37,993 (9.9) 2,405 2,524 2,733 2, ,891 (3.4) 71,276 (11.6) 75,101 (5.4) 77,815 (3.6) A/ B *. : (1995a),. (, 1995b, pp ). < 5-9>. 70 GNP 2 3% % 80 GNP 4.0%

171 < 5-9> : (10 ) GN P GD P (%) (% ) (%) 1 1 * $ (%) , , , , , , , , , GNP. : (1996), : GNP 4.8% 10%., %, % %, GNP % GNP 5.5% , ,596, , % ( 17,696 ) 2.3, , 1,

172 , (1996), , (,, ) 100,,, - 14,1%, 35.5%, 6.7%, 71.9% 1., % 70%, 13%. < 5-10> $379, 1/ 9 1/ 5, 1/ 4. (OECD) 24 1/ 5., , 1/ 5 OECD 2/ 5. OECD 1,

173 5 < 5-10> OECD 1 (GDP) (NHE ) ( : $, %) 1 N H E/ GD P ,314 1,720 1,539 1, ,300 1,190 1, ,686 1,451 1,949 1,745 1, ,497 1,376 1, ,151 3, OECD 1,217 1, (458) 379(579) * OECD 1 1., 1989 GDP PPP. : (1996), : ,. 1) < 5-11> < 5-12>. 153

174 < 5-11> ( ) (%) (%) (% ) (34.5) 58(18.8) 66(14.8) 58(10.1) 63(10.6) 67(11.1) 61( 8.7) 60( 8.1) 89(11.3) 115(65.7) 250(81.2) 380(85.2) 514(89.9) 532(89.4) 536(88.9) 643(91.3) 684(91.9) 700(88.7) 175(100.0) 308(100.0) 446(100.0) 572(100.0) 595(100.0) 603(100.0) 704(100.0) 744(100.0) 787(100.0) : (1996a), 96. < 5-12> ( ) (%) (%) (%) ,757(19.8) 16,826(18.1) 19,100(19.0) 20,214(18.9) 21,442(17.0) 20,958(14.8) 20,040(13.3) 59,608(80.2) 75,900(81.9) 81,519(81.0) 86,906(81.1) 104,684(83.0) 120,309(85.2) 130,592(86.7) 74,365(100.0) 92,726(100.0) 100,619(100.0) 107,120(100.0) 126,126(100.0) 141,267(100.0) 150,632(100.0) : (1996a), 96. < 5-11> %, %, %. 154

175 5 < 5-12>, % %., < 5-7> ,232 < 5-12> ( ) 20,040 10%., 10% (95 ) 92% (83 ) 95% (83 ), 34% (87 ), 25% (86 ) (< 5-13> ). < 5-13> ( : % ) (95 ) (87 ) (86 ) (83 ) (83 ) (83 ) : (1994a),. < 5-7> < 5-12>., %, 14.7% (< 5-14> ). < 5-12> ( ) 14.8% (94 )..,,.,,., ( ),,, (, 1996, p. 30). 155

176 < 5-14> (1994 ) ( ) (% ) ( ) (%) 2,712 3, ,247 9, , , ,327 5, ,813 19, , , , , : (1995a),. < 5-15>.,.,,. 90% (, 1979) %, 1988 (< 5-14> ) % %. 10%. ( ) % %.,,,. (, 1994a, pp )..,

177 5 < 5-15> ( : % ) * * : (1996), : %, % % %, %, %. 60 Medicare Medicaid.. 3/ 4, 1/ 4,., %, 6.8% 1/ 3, 56.3%, 88%. 10%.., 10%, 10% ( 30% ). 15 7

178 2 ),,,,. 3, 4, 3,, (< 5-16> ). < 5-17> 8. < 5-18> 10, 9, 4,. 44, 15 (< 5-19> > ) ). ( ) ( ) 1,, , 1,327, 2,039 (< 5-20> ).,, ) (1983). 158

179 5 < 5-16> 10 ( ) , ,72 1 < 5-17> 8 1, ,459,,,,,,,, 159

180 < 5-18> 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 500, 24 6,

181 5 < 5-19> ,, ( ),,,,, ( ), ( ) ,, 1 300, 1 300, 1 200, 7(1) * ,,,,,,, 8(2) * * ,,,,,,,, ,, 161

182 < 5-19> 5(1) * ,,,,, 4(2) * * ,,,, 7(4) * * * * ,,,,,,, 6(3) * * * ,,,,,, 5(2) * * ,,,,, ,, 59 (15 ) 10,074 (448 ) * ;. 162

183 5 < 5-20> ( ) ( ) 238 1,327 2,039, ( ) 966 ( ) 2,070 2,039 : (1996a), 96.,.,., ( ),.,, (< 5-2> ).,. 163

184 < 5-2> ( ) 164

185 ) 1996 < 5-21>. ( ) 10,596, 10,450 ( 5,218, 4,169, 1,063 ) 98.6%, 146 (1 57, 2 89 ) 1.4%.,. 3 ) < 5-21> ( ) (%) 4, , , , , : (1996c), , %, %., 23% 8.3% (< 5-22> ).., 3) 50%, 80% ( ). 165

186 ,. 50% (< 5-23> ). < 5-22> (1996 ) ( ) ( ) 4,582 1,060 1, % 8.4% 3.8% 1.4% 11,097 (46.2%) 11,931 (53.8%) < 5-23> ( : ) ,565 (42.8%) 16,806 (57.2%) 12,319 (38.8%) 19,435 (61.2%) 15,330 (43.8%) 19,649 (56.2%) 15,420 (42.8%) 20,631 (57.2%) 19,832 (44.5% ) 24,772 (55.5% ) 24,028 29,371 31,754 34,979 36,051 44,604 : ,246, 48,589 (< 5-24> ). 28, % ( %), 182, % (, 1995). < 5-6> 246 (94 ) 222 (< 5-25> ). 23.7% (94 ). < 5-25> (94 ), 15,507, 2,268, 3,438, 8,460, 15,

187 < 5-24> 5 (94 12, :, ) 9,246 48, ,162 31,661 9,316 6,601 2, , * : (1995),. < 5-25> (94 12 ) * 15,507 2,268 3,438 8,460 15,464 48,598 ( ) * * ,141 1, *. ** ( ) = 94 10,798,700 / ( ) : (1995),.., ( ) 1 608, 1 3,141 < 5-6> ,436.4) ( ) 38.7% 4), < 5-25>, < 5-6>,. 16 7

188 (, 1995).. ( ) (94 ) 275 (94 ), 222 (93 ), 110 (91 ), 306 (94 ), 539 (92 ) (< 5-26> ).. 1 ( ) < 5-26> * 1 (1994 ) *. (1994 ) (1994 ) (1993 ) (1992 ) (199 1) : (1995),. 2 ).,. ( ), ( ), ( ), ( ) 4, ( ), ( ), ( ) ( ) 8. 3 (,, ), 3 (,, ), 1 ( ) , ,470 5%. 5) 1 ( ) )

189 , 2 ( ) 6. < 5-3>..,..,.. 25,.,..6) 6), (, 1995, pp ). 169

190 < 5-3>

191 ) (, 1994, pp ) (Allen ),. 1905,,., 1908 ( ) ( ) 1929 ( ). 1947, 1948, < 5-27>,,,,, , < 5-28>,,, 4,, ( ), ( ), ( ) ,455. 6, 460, 405, 340, 250, 200.,.,, 1 71

192 < 5-27> 1908 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1987 ( ) 1996 ( ) 1 72

193 5 < 5-28> ( ) ( ) * ( ) 95 (% ) 51,979 2,455 26,514 (2,930) 1,626 2,504 13,510 2, , ,155 20,805 4, (815) ,059 7,018 1,000 1,744 1,500 1, , ,615 *. :. 5. ( ),, 1.. < 5-29>., 200,

194 < 5-29> : (1996a), : : 200 : : ),,,, 4. 7) , ( ) , ,. < 5-30>. 7) 1.,

195 < 5-30> 5 ( ) 3 ),,.,,, < 5-4>.,,,.. 8)..,,,., 3, (, ) )

196 < 5-4> < 5-5>.. 7,, ),,,,.,,.,..,, ( ). < 5-4> < 5-6>. 9) 4 3 ( 3 14 ). 1 76

197 5 < 5-5> (1996 ) (19 ) (2 11 ) 1 77

198 < 5-6> (1996 ) (1 ) (2 ) (2 ) ( 102 ) (2 ) (1 3 ) (1 ) 25 (2 ). ( ),,,, 5.,,,,.,..,.,,, 25,,,,.,, < 5-31>.., 1 78

199 < 5-31> (1996 ) 5 (% ) ( + ) (%) (%) ,037 1, : %. 100%.,. 4 ),,,. < 5-32> 1996.,, 3 25, 19, < 5-33>. 95 ( ) 603,141, 786,013 1,389,154 ( 865,144 ).,,,,.,, 1 79

200 < 5-32>,,,,,,,,,,,,,,, 16,,, 4,, 3 1, 2,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 : 18 0

201 5 < 5-33> (1995 ) ( :, % ) ( * ) 12,378 (38.3) 19,942 (61.7) 32,320 (100) 56,217 (78.6) 15,269 (21.4) 71,486 (100) 31,117 (55.4) 25,032 (44.6) 56,149 (100) 735 (0.5) 133,937 (99.5) 134,672 (100) 3,739 (95.0) 197 (5.0) 3,936 (100) 1,981 (1.5) 134,003 (98.5) 135,984 (100) 29,157 (46.9) 32,966 (53.1) 62,123 (100) 7,600 (93.2) 553 (6.8) 8,153 (100) 31,690 (48.9) 33,150 (51.1) 64,840 (100) 42,591 (44.3) 53,500 (55.7) 96,091 (100) 97,177 (90.2) 10,581 (9.8) 107,758 (100) 74,983 (56.8) 57,027 (43.2) 132,010 (100) 84,861 (26.1) 240,345 (73.9) 325,206 (100) 164,733 (86.1) 26,600 (13.9) 191,333 (100) 139,771 (35.9) 249,212 (64.1) 388,983 (100) 103,557 (77.6) 29,849 (22.4) 133,406 (100) 295,804 (91.9) 26,137 (8.1) 321,941 (100) 202,158 (84.0) 38,561 (16.0) 240,719 (100) 100,518 (69.5) 44,011 (30.5) 144,529 (100) 226,854 (83.2) 45,885 (16.8) 272,739 (100) 176,136 (74.8) 59,306 (25.2) 235,442 (100) 288,936 (47.9) 314,205 (52.1) 603,141 (100) * = + / 3 ** (%). : 687,391 (87.5) 98,622 (12.5) 786,013 (100) 518,065 (59.9) 347,079 (40.1) 865,144 (100),,,., 24, 13,,., 52.1%, 12.5%, 40.1%.. 50%.,,,,,, 181

202 ,. 40.1%,, %. 25.2% 16.0% %. 1, 6, 1, 1 ( 4 ). 4,. 182

203 5 ( )., ( 6 ). 5 ) , ( 2 3 ). ( 13 )..,,. 5., (300 ),. ( 7 1 ) ) 183

204 1) 6 < 5-34>. < 5-34> 100 ( ) ( ) ( ) ( ) (%) : (1995a), 94.. n.a. 100,, , 89.5, 135, , 84.1, 135.2,. 10) (1995a).,,, 3,,.. 184

205 , 67.1, , 87.1, ,,., , , (% ) (% ), ( ), (%). 11) 100 (%),,,,,., 11). ( ),.,,.. ( ) 1,. (, 1995b. pp ). 185

206 ,.,. 35.9%.,,.,,,,. 2 ) < 5-35> %, ,. 1.,.,,,., 18 6

207 < 5-35> 5 ( : %, ) n.a. n.a. n.a.. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. 9, n.a. n.a. n.a. : (1995a), %,., %.,. 18 7

208 -,,..., 5,,,, 4.. 6,.. 3 ) 12), 13), 1, 1 < 5-36>. 6., ) (= / ) (%).. 13) (= / ).. 188

209 5 < 5-36> (% ) n.a n.a n.a (%) ( ) ( ) ( ) ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,117.0 n.a. n.a. 1, : (1995a), ) < 5-37> , 133.5, 100, ,,. -,

210 , ,. < 5-37> 100 ( : ) n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. : (1995a), ) 6,,, 4. -,,, ,,,,

211 , 4.. -, < 5-38>. < 5-38> ) :, :, :,,,, 4.,,,

212 3.3 1) 3, 2 3, 1, 1 8, 2,455. 5%, 10%. 60%,.. < 5-39>. 17, ( ) 9, 2, 2, 4., 4,126, 1,607, 210, 217, 90 6,252. < 5-40>. 47%, 39%.,,. 2 ),, 3 (1993), 23.7%, 32.1%, 18.3%., (, 1996). 192

213 5 < 5-39> ( ) 470( 438, 32) 248( 248) 789( 741, 48) 462( 375, 87) 382( 342, 40) 595( 525, 28, 42) 556( 384, 172) 116( 116) 296( 264, 32) 259( 221, 38) 130( 90, 40) 1,273( 1,273) ( 202, 40) 160( 110, 50) 150( ) 88( 88) 36( 36) 6,252( 4,126, 1,607, 210, 217, 90) : (1994),,. < 5-40> ,455 6,252 ( ) 1, ,126 1, * (400 ) (200 ). 193

214 3 3..,... < 5-31> 84.9%, 57.1%, 67.2%....,, % (< 5-41> ). < 5-41> ( ) T/ O (%) :,.. 4,..,. 194

215 5 3 )., 6, 4.,.,,.,, 4..,,,.,,.,.,.,. < 5-40>.,. 195

216 90%,,,, 4. < 5-43>, %, % 298. < 5-42> ( : %) : < 5-43> 16,013 ( : ) ,737 (10.8% ) 25,239 (42.3%) 29,830 (18.2%) 3,466 3,318 5,311 5,792 4,466 4,922 4,124 7,057 2,027 2,665 3,134 4,067 3,475 4,265 5,701 5, ,146 3,382 1,492 1,647 1,421 3,587 5,716 *. ** 96. : 196

217 5 4 ). 5 1.,..,... 14). 3,,.,, 3,. ( ) ,., 15). 14), ,,,,,, ( ).., (, 1994). 15) (, ),,

218 5 ).,,.... (netw ork).,,,, ) (,,, ).,.. 17)., 2, 2. 16) 2, 1 4.4% (, 1993). 198

219 ) (25 ) 1.. < 5-7>..,.,,,,,,, 8,. < 5-44>. < 5-7> ( 4 ) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 17), 24,. 199

220 < 5-44>,,,,,, ( ),,, (,,,,,,, 8 ),, ( ) 2 ) 96 < 5-45>. 2,110 2,020 96% 88% , , 9 5. < 5-45> ( : ) , , : 2 00

221 5 3 ) 1.. < 5-46> 95., 273, ,596, ( ) 2,509,346 92%, 140,672 5%, 81,872 3%. < 5-46> (1995 ) ( : ) 1 ( ) 2,731, ,275 2,509, ,373 81,872 3, ,672 5,627 * 25. :,, ( )...,, 2,,,,,

222 ,. 1991,,,, ,, , (, 1995). < 5-47>. < 5-47> ( : ) ( ) , , , , ,932 17,580 68,135 76,943 80,577 86, , , , , ,719 29,218 46,529 49,916 53,621 55, ,745 2,355 2,475 4,058 * ( ) : 7,863 ( 855, 78, 1,955, 467, 1,630, 1,105, 1,773) : (1996b), 1 :. 4.2 (1)., 2 02

223 5,.,, ( ).. (2),. 25., 18)... (3),,. 1..,,,. 18) 23%. 2 03

224 (4),. < 5-48> (669,042 ) (145,646 ) 4.6. (47.19 km 2 ) (9.97 km 2 ) ,.,, 1 ( ) 1,942, 8,469, 7, ,400, 11% 1,900 (< 5-48> ). (5),., ( ),,,,...,. (6).,. (,,,, ). 2 04

225 5 < 5-48> (1995 ) (k m 2 ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) * ( ) 30 (4) 145, , , , (70) 80(79) 85 (77) 91(79) 1,942 2,559 3,071 3,128 2,530 2,438 2,382 2, ,556 47,544 55,860 51, (6) 342, , , , , , (87) 86 (81) 93 (88) 91(86) 82(86) 93 (87) 3,765 4,319 4,024 4,211 4,770 4,248 3,069 2,246 3,401 2,675 2,262 2, , ,358 75, ,074 83,708 73, (8) 400, , , , , , , , (72) 78 (74) 80(80) 83 (78) 78 (75) 92(85) 79 (77) 88 (83) 5,339 5,229 5,223 5,061 5,599 4,945 6,166 5,655 2,223 2,177 2,361 2,502 2,216 2,801 2, ,821 56, , ,034 94, , , , (6) 503, , , , , , (74) 88 (88) 86 (82) 98 (92) 83 (81) 82(82) 6,801 5,757 6,088 5,699 6,735 7,310 2,361 2,604 2,683 3,073 2,958 2, , , , ,666 99, , (1) 669, (77) 8,469 2, , ,595, ,110(2,020) 5,022 62, ,731,890 * 1 ( ), : 2 05

226 , ) 1995 < 5-49>, (, 1996a). < 5-49>..,,,.,,,. 2 06

227 5,,,..,,,..,,..,.,.., AIDS.,.. < 5-50>.., 1 ( ; < 5-27> ),

228 < 5-50> ( ) ( ) (11,370 ) (44,640 ) AIDS (32,898 ) (8,523 ) (14 ) : (1996b), 1 :. < 5-51> ( ) ( ) m 2 (3,000 ) 200 9,917m 2 (3,000 ) ,884m 2 ( ) ( ) 9,917m 2 (3,000 ) 40, , ,019 ( 11,000 35,019) *. : (1996b), 1 :. 2 08

229 (< 5-51> ).. 2 ),,.,.,,.,,, (restructuring )., ( ), 1 ( ), 4 (,,, ), 2 ( ) ? - ( ),?

230 3?? - 2, 2,? -,? - 3?,., (,,, ).,, ),

231 5,..,. (, 1996a, 1996b ;, 1996)...,,,,,,,., 1/ 2,,., ,.,,,, 40 64,.,.,,,,,.,.,. 2 11

232 .,. ( 27% ), 3, 4, 5 1, 2 ( ).. ( ) 98 20, 1 6..,. ( ), ( ). 65,,,, ( : )., (,,,, ) (part - time),. 2 12

233 5 2 ),,,.,.,,,..,,.,,.,,..19 ),,,,, ( ).20),. 19), (, 1995, pp ). 20),,,. 2 13

234 .,, 21) 22). 21) ,, 3,, 1. 22) , ,

235 )., % 60%, 3.8%., 1.4%, (< 5-52> )., , ,858 40%. ( ). < 5-52> ( : ) , , , , , , ,277 61,277 58,625 55,736 55,582 58, , , , , ,997 87,841 39,855 34,842 17, : 2 15

236 Medicaid 10% 23 ). 5% (, 1990)., 10%. 3.8%, 1.4%., 24),..,,,..,,.,,,, AIDS,.,., 23) 1965 Medicaid 1966 Medicare. Medicaid. Medicaid, ( 50% ).. Medicaid 89 2,290. Medicare 65. Medicare,. Medicare 89 3,300 (, 1994a, pp ). 24) 2, 5 6.,

237 ,,..,....,,,... 2 ). 2,455 5%, 39%...,, 3 2,455 1/

238 ( ),. 25),, 3., , 20, ), NIMBY. ( ) 3. (< 5-8> ). < 5-8> 25), (, 1993). 26),, ( < 5-39> )

239 ) 3..,,.,..,,., ) ,., 27) 3 3., ( ), ) (< 5-39> ). 2 19

240 .,.,,,...,.,,,....29) (,, )..,,. 4..,, (restructuring )..,.. 29),? 31%. (, 1993). 22 0

241 5 98 1,.. (1993) (1993) (1983)., < 5-33> 30.5%, 16.8%. (, ). 30)..,..,,. 31) 10.,. 3,,. 32) 3 30),,,,,... 31) ( 52 2 ). 22 1

242 ,, 33 ). 4., (network).,.,,.,.,, AIDS,,,.34 ).,,, 25 < 5-53>,,,. < 5-54>.. 32),. 33),. 34), ( ),. 222

243 < 5-53> ( ) 5,,,,, 6,,,,,, 7,,,,, 6,,,,, 6 < 5-54> ( ),,,, 5,,,, 5,,, 4,,, 4,,, 4,, 3.., ),,. 3 ). 35) (,,,, ) (, 1996b). 22 3

244 .,.,,,,,, ,.,,,,,,, ,,.,,,,,

245 ,. AIDS...,,,,,, 6..,, (Community Mental Health Center ). 50..,. 225

246 ,. 12,. 4 ),, 4 < 5-55>. < 5-55>. ( ),. 4,,, , NIMBY

247 < 5-55> 5 AIDS ( ) ( 400 ) 22 7

248 < 5-9> , ( ),. < 5-55>,. 3 1, 2 (< 5-9> ).,. 3,

249 5, ,. 1),,.,... 2 ),,.36) (outsourcing ) 37). 36),. 37) ( 22 ). 22 9

250 3 ) 38)... 4 ),.,, )... 6 ) < 5-53> < 5-54>,,,,,. 38),,. 2 30

251 5,.. 39 ) 6.3,.,.,...,.,,,. 40 ) 39) ), (,,, ), (,,, ),, 2 31

252 ..,.. 41),.,,.,. 6.4,. ( 9 ).. (, 1995b, p. 159). (,, ) ( (1994) ). 41) ( )

253 5.42),,.,,,.,,,,,,, AIDS,.. ( ),,. (,, ) MRI( ),. 42) IBRD 3,000 (, 1995b, p. 159). 2 33

254

255 6 6 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 35

256

257 6 6,,,., 30...,,,..,...,.,,,,.,.,,......,

258 .,.,..., ,...,

259 6.. 4.,.,, ,... 1).., 2 39

260 .,, ,.,., 5% 0.83%...., ) %, 24 0

261 6..,,.,,..,,,,..,.., ,.... 1) (, 241

262 ), 2), 3). (,, ).. 1).,..,,.,,,.,,..,.....,

263 )...,.,. 3 ) (public and private partnership)..,.,

264 ,., (T he Job T raining Partner ship Act ). ( ).,,.,, ( ) ,..,,,.,,.,,,.,. 1).,, 244

265 6.,.,. 2,,. ( :, ),.,.,,,...,,,. 2 ).,, , 200..,..., 245

266 ,..,. 60%,..,.,...,

267 6.... ( ), ( ), ( ), ( ) 4, ( ), ( ), ( ) ( ) ,455, 95 5%. 1 ( ) ( ),, ( ). 5,,,, ,,,, 5.,,. 24 7

268 5. 1)., , 20,805, ,., ).,. 248

269 6.,,...,. 3 ),,,. 4.,, (restructuring ).., ,..,..,,. 3,, 249

270 . 4., (network).,.,,.,., AIDS,,,. 4 ) 25,,,... 5 ).,

271 ,.,,.,.,... 1),,.,. 2 ),,. (outsourcing ). 251

272 3 ).. 4 ),.,, )... 6 ),,,,,.,.. 252

273 6 2.3,.,.,,,...,..,.,,.,. 2.4,

274 .,,.,,,.,,,,,,, AIDS,..,,. 254

275 (1995),, 25, pp (1994),,. (1991),,. (1989),. (1993),, :. (1995),, :. (1983),, 11, pp ,. (1994),, 10 1, pp (1986),, :. (1995),, :. (1993), :, (1995),, (1990),,. (1993),, :. (1994),, 10 2, pp (1995),, 4 2, pp (1993),, 2 3, pp (1995),, :. 255

276 (1995), :, :. (1993), -, 6, pp (1990),, :. (1993),,, pp (1994),,, pp (1992),, :. (1990),, 24 2, pp (1993),, 1. (1996), :, :. (1995),, :. (1993),, :. (1995),, :. (1996),,. (1991),, :. (1994), :. (1990), -,. (1993),, 2 3, pp (1979),, :. (1993), :, 2 1, pp , :. (1988),, :. (1994),, 94- R

1-3-2 ์œค๊ธฐ์›…, ๊น€์ง„์˜, ๊ณต๋™์„ฑ.hwp

1-3-2 ์œค๊ธฐ์›…, ๊น€์ง„์˜, ๊ณต๋™์„ฑ.hwp ๋ฏผ๊ฐ„์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตญ๊ณ ๋ณด์กฐ์‚ฌ์—…์˜ ์ง‘ํ–‰๋ถ€์ง„ ์‹คํƒœ ๋ฐ ์›์ธ ๋ถ„์„ ์œค๊ธฐ์›… ๊น€์ง„์˜ ๊ณต๋™์„ฑ โ… . ์„œ๋ก  ํ˜„๋Œ€์‚ฌํšŒ๊ฐ€ ๋ณด๋‹ค ๋‹ค์›ํ™”๋˜๊ณ  ๋ณต์žกํ•ด์ง์— ๋”ฐ๋ผ ์ค‘์•™์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋‹จ๋…์œผ๋กœ ๊ตญ๊ฐ€์ •์ฑ…์„ ์ง‘ํ–‰ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•ด์กŒ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, 1980๋…„๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์ดํ›„ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๋ถ„๊ถŒํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€์†์ ์ธ ์š”๊ตฌ(์ด๊ธฐ์šฐ, 1996; ์ด๊ธฐ์šฐ, 2004; ๊น€์ต์‹, 2008; ์ด์ข…์ˆ˜, 2008),

More information

PSATยฟยนรยฆรรฝ รˆยจร†รคร€รŒรรถ ยฐร”ยฝรƒ (ยผรถรยค_200210) .hwp

PSATยฟยนรยฆรรฝ รˆยจร†รคร€รŒรรถ ยฐร”ยฝรƒ (ยผรถรยค_200210) .hwp ๋ณ€ํ™” < : 19851999> ์—ฐ๋„ ๊ณ ๋ น์ทจ์—…์ž์ˆ˜ ๊ณ ๋ น์ทจ์—…์ž ๋น„์œจ ๊ณ„ ๋‚จ ์—ฌ ๋† ๊ฐ€ ๋น„๋†๊ฐ€ 1985 1,688 11.3 10.8 12.0 24.3 6.8 1990 2,455 13.6 13.1 14.3 35.9 8.3 1995 3,069 15.0 14.4 16.0 46.5 10.1 1996 3,229 15.5 15.0 16.2 48.2 10.7

More information

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘ ๊ธฐํš โ…ก ์ด๋ช…๋ฐ• ์ •๋ถ€์˜ ์˜๋ฃŒ๋ฏผ์˜ํ™”์™€ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ์šด๋™ ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ, ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ณผ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€ ๋ณ‘์› ์ž๋ณธ ํ†ต์ œ ์—†๋Š” ํ—ˆ๊ตฌ์ ์ธ ์‚ฌํšŒ์  ํ•ฉ์˜ ์ตœ์œค์ • ์ •์ฑ…์œ„์› ๊น€๋™๊ทผ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒํŒ€ 6์›” 7์ผ, ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ์‹œ๋ฏผํšŒ์˜ ์ค€๋น„์œ„์›ํšŒ ๊ฐ€ ๋ฐœ์กฑํ•˜๋ฉด์„œ ์–ธ๋ก ๊ณผ ๋Œ€์ค‘์˜ ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ณ ์กฐ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์—ฌ, 1๋งŒ 1์ฒœ์› ๋” ๋‚ด์„œ ๊ฑด๊ฐ• ๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋งˆ์Œ ๋†“๊ณ  ๋ณ‘์›์„ ์ด์šฉํ•˜์ž๋Š”

More information

์ž…์žฅ

์ž…์žฅ [์ž…์žฅ] 20๋Œ€ ์ด์„  ์—ฌ์„ฑ ๋น„์ •๊ทœ์ง ์ฒญ๋…„์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€ ์—ฌ์„ฑ ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€: ๋‹ค์‹œ ๋ด๋„ ๋ณ€ํ•จ์—†๋‹ค (p.2-p.4) ๋น„์ •๊ทœ์ง ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€: ์‚ฌ์ด๋น„์— ์†์ง€ ๋ง์ž (p.5-p.7) ์ฒญ๋…„ ์ผ์ž๋ฆฌ ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€: ์ทจ์—…์ค€๋น„์ƒ๊ณผ ๋…ธ๋™์ž์˜ ๋ถ„์—ด๋กœ ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๋…ผํ•  ์ˆœ ์—†๋‹ค (p.8-p.11) 2016๋…„ 4์›” 8์ผ [์—ฌ์„ฑ ์ •์ฑ… ํ‰๊ฐ€] ๋‹ค์‹œ ๋ด๋„ ๋ณ€ํ•จ์—†๋‹ค ์ด๋ฒˆ 20๋Œ€ ์ด์„  ๋งŒํผ ์ •์ฑ… ์—†๊ณ , ๋‹ด๋ก 

More information

.......hwp

.......hwp ็ขฉ ๅฃซ ๅญธ ไฝ ๏ฅ ๆ–‡ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial Security of National Health Insurance ๅ…ฌ ๅทž ๅคง ๅญธ ๆ ก ็ถ“ ็‡Ÿ ่กŒ ๆ”ฟ ๅคง ๅญธ ้™ข ่กŒ ๆ”ฟ ๅญธ ๅฐˆ ๆ”ป ๏งก ๆทณ ๆฅญ 2003 ๅนด 2 ๆœˆ ์„ ์‚ฌ ํ•™ ์œ„ ๋…ผ ๋ฌธ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial

More information

< e-business ์ „๋žต ๊ณ„ํš ์ด์Šˆ์™€ ์‚ฌ๋ก€ >

< e-business ์ „๋žต ๊ณ„ํš ์ด์Šˆ์™€ ์‚ฌ๋ก€ > 2004 6 LG < >,,, i , 25~292008, 5 25~29 2009 10 1990,, 20 10,, ii < > < > 1 1 1 2 2 5 1 6 2 8 3 9 4 11 13 1 13 2 14 3 16 4 19 19 1 19 2 20 3 23 4 25 5 27 < > 29 < > 7 17

More information

์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์„ธ๋ฏธ๋‚˜-1101-์ด์–‘์žฌ.hwp

์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์„ธ๋ฏธ๋‚˜-1101-์ด์–‘์žฌ.hwp ์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์ง€์—ญ์˜ ํ•ฉ๋ฆฌ์ ์ธ ํ–‰์ •๊ตฌ์—ญ ๊ฒฐ์ •๋ฐฉ์•ˆ ์ด ์–‘ ์žฌ ์›๊ด‘๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์ˆ˜ โ… . ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉด์„œ ํ–‰์ •๊ฒฝ๊ณ„์˜ ํš์ • ์›์น™์€ ๊ตญ๋ฏผ ๋ˆ„๊ฐ€ ๋ณด์•„๋„ ๊ณต๊ฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ • ๋˜์–ด์•ผ ๊ด€๋ จ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด์™€ ์‹œ๋ฏผ๋“ค์˜ ๋ถ„์Ÿ์„ ์ตœ์†Œํ™”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชจ ๋ฅด๋Š” ์ด๊ฐ€ ์—†์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์‹ ์ƒ๋งค๋ฆฝ์ง€์˜ ๊ด€ํ• ์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด ๊ฐ„ ๋ถ„์Ÿ(๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํ‰ํƒ์‹œ์™€ ์ถฉ์ฒญ๋‚จ๋„ ๋‹น์ง„๊ตฐ, ์ „๋ผ๋‚จ๋„ ์ˆœ์ฒœ์‹œ์™€ ์ „๋ผ๋‚จ๋„ ๊ด‘์–‘์‹œ

More information

???? 1

???? 1 ์ œ 124 ํ˜ธ 9 3 ์™€ ์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ์–ด๋Š ์ •๋„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋ฉด ์ œ์ผ ๋จผ์ € ์ด ๋„์‹œ์—์„œ ์–ธ์ œ๋‚˜ ํ™œ๊ธฐ๊ฐ€ ๋„˜ ์ณ๋‚˜๋Š” ์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€๋กœ ๊ฐ€๊ฒŒ ๋œ๋‹ค. ๊ทธ ์ค‘์‹ฌ์— ๋Š” ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๊ณต์›์ด ์žˆ๋‹ค. ์ด ๊ณต์›์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ ๋กœ ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€๊ณผ ์‡ผํ•‘ ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฐ€์ง‘๋ผ ์žˆ๋‹ค. ๊ณต์› ์ค‘์‹ฌ์—๋Š” ์šฐ์ฆˆ๋ฒ ํ‚ค์Šคํƒ„์˜ ์˜ ์›…, ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๋Œ€์ œ์˜ ๋™์ƒ์ด ์„œ ์žˆ๋‹ค. ์šฐ์ฆˆ๋ฒ  ํ‚ค์Šคํƒ„์„ ์—ฌํ–‰ํ•˜๋‹ค ๋ณด๋ฉด ์–ด๋Š ๋„์‹œ์—์„œ๋‚˜ ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด์˜ ๋™์ƒ์ด๋‚˜

More information

<28BCF6C1A429C6EDC1FD2DC1D6B0C5BAB9C1F65FC0FCB4DEC3BCB0E82E687770>

<28BCF6C1A429C6EDC1FD2DC1D6B0C5BAB9C1F65FC0FCB4DEC3BCB0E82E687770> ์ข…ํ•ฉ์  ์ฃผ๊ฑฐ๋ณต์ง€ ์ „๋‹ฌ์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ - LH ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์—ฐ๊ตฌ์ง€์› 2015-58ํ˜ธ ์ข…ํ•ฉ์  ์ฃผ๊ฑฐ๋ณต์ง€ ์ „๋‹ฌ์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ - LH ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์ง€์€์ด ์ด์ข…๊ถŒ ๋ฐ•๊ทผ์„ ๊น€๊ฒฝ๋ฏธ ๋ฐ•์ง„ํฌ ์ด์›์žฌ ์ด๋™๊ทผ ๋ฐœํ–‰์ธ ์ด์ธ๊ทผ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ํ•œ๊ตญํ† ์ง€์ฃผํƒ๊ณต์‚ฌ ํ† ์ง€์ฃผํƒ์—ฐ๊ตฌ์› ํŽธ ์ง‘ ์ด์ข…๊ถŒ ๋ฐ•๊ทผ์„ ๊น€๊ฒฝ๋ฏธ ์ฃผ์†Œ (์šฐ)305-731 ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ ์œ ์„ฑ๊ตฌ ์—‘์Šคํฌ๋กœ 539๋ฒˆ๊ธธ 99 ์ „ํ™”/์ „์†ก

More information

<C1DFB1DE2842C7FC292E687770>

<C1DFB1DE2842C7FC292E687770> ๋ฌด ๋‹จ ์ „ ์žฌ ๊ธˆ ํ•จ 2011๋…„ 3์›” 5์ผ ์‹œํ–‰ ํ˜•๋ณ„ ์ œํ•œ ์‹œ๊ฐ„ ๋‹ค์Œ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์ฝ๊ณ  ์•Œ๋งž์€ ๋‹ต์„ ๊ณจ๋ผ ๋‹ต์•ˆ์นด๋“œ์˜ ๋‹ต๋ž€ (1, 2, 3, 4)์— ํ‘œ๊ธฐํ•˜์‹œ์˜ค. ์ˆ˜ํ—˜๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ ๋ช… 17. ไฟก : 1 ้ข โท ๆญฆ 3 ้ฉ 4 ๆŽˆ 18. ไธ‹ : โถ ไธ‰ 2 ็พŠ 3 ๆฑ 4 ๅฉฆ 19. ็ฑณ : 1 ๆ”น 2 ๆž— โธ ่ฒ 4 ็ต 20. ๆ–™ : 1 ้Š€ 2 ็ซ 3 ไธŠ โน ่ฆ‹ [1 5] ๋‹ค์Œ ํ•œ์ž(

More information

<3230313520C1DFB5EE31C2F72DB1B9BEEE2DC0FCB0F8422E687770>

<3230313520C1DFB5EE31C2F72DB1B9BEEE2DC0FCB0F8422E687770> 2015ํ•™๋…„๋„ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต๊ต์‚ฌ ์ž„์šฉํ›„๋ณด์ž ์„ ์ •๊ฒฝ์Ÿ์‹œํ—˜ ๊ตญ ์–ด ์ˆ˜ํ—˜๋ฒˆํ˜ธ: ( ) ์„ฑ ๋ช…: ( ) ์ œ1์ฐจ ์‹œํ—˜ 3 ๊ต์‹œ ์ „๊ณตB 6๋ฌธํ•ญ 40์  ์‹œํ—˜ ์‹œ๊ฐ„ 90๋ถ„ ๋ฌธ์ œ์ง€ ์ „์ฒด ๋ฉด์ˆ˜๊ฐ€ ๋งž๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜์‹œ์˜ค. ๋ชจ๋“  ๋ฌธํ•ญ์—๋Š” ๋ฐฐ์ ์ด ํ‘œ์‹œ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ˆ˜์—… ๊ณ„ํš ์„œ์ˆ ํ˜• 1~4 1. ๋‹ค์Œ์€ ๋Šฅ๋™์ ์œผ๋กœ ์ฝ๊ธฐ ๋‹จ์›์˜ ์ œ์žฌ์™€ ์ˆ˜์—… ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์ฝ๊ธฐ ๊ณผ์ •์˜ ์ƒํ˜ธ์ž‘์šฉ ๋ชจํ˜• ์— ๊ทผ๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ˆ˜์—…

More information

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1 ์ธ์ ์ž์›์ •์ฑ…ํ˜‘๋ ฅ๋ง ์ •๋ก€ํ† ๋ก  ์ œ1์ฃผ์ œ ๊ณ ๋ นํ™”์‚ฌํšŒ์˜ ๊ณ ๋ น์ž ์ธ์ ์ž์›๊ด€๋ฆฌ ๋ฐœํ‘œ์ž: ์œ ์„ฑ๊ธฐ(ํ•œ๊ตญ์ธ์‚ฌ๊ด€๋ฆฌํ•™ํšŒ ๋ถ€ํšŒ์žฅ) ์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ

More information

13.11 โ‘ ์ดˆ์ 

13.11 โ‘ ์ดˆ์  11 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 The Roles and Fiscal Responsibility on Social Security between the Central and Local Governments in Korea 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Structure

More information

< ๋ชฉ ์ฐจ > ์ œ1 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1 1. ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  2 2. ์กฐ์‚ฌ์˜ ์„ค๊ณ„ 2 3. ์กฐ์‚ฌํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์กฐ์‚ฌ ์ง„ํ–‰ 3 5. ์กฐ์‚ฌ ์‘๋‹ต ํ˜„ํ™ฉ 4 ์ œ2 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ 5 1. ๊ฒฐ์ œ์ˆ˜๋‹จ ๋น„์ค‘ 6 2. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์œจ 7 3. ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ ์šฉ ์ƒํ•œ์„  8 3-1

< ๋ชฉ ์ฐจ > ์ œ1 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1 1. ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  2 2. ์กฐ์‚ฌ์˜ ์„ค๊ณ„ 2 3. ์กฐ์‚ฌํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์กฐ์‚ฌ ์ง„ํ–‰ 3 5. ์กฐ์‚ฌ ์‘๋‹ต ํ˜„ํ™ฉ 4 ์ œ2 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ 5 1. ๊ฒฐ์ œ์ˆ˜๋‹จ ๋น„์ค‘ 6 2. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์œจ 7 3. ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ ์šฉ ์ƒํ•œ์„  8 3-1 ์†Œ์ƒ๊ณต์ธ ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์ถ”์ง„์„ ์œ„ํ•œ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ 2015. 8. < ๋ชฉ ์ฐจ > ์ œ1 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1 1. ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋ชฉ์  2 2. ์กฐ์‚ฌ์˜ ์„ค๊ณ„ 2 3. ์กฐ์‚ฌํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์กฐ์‚ฌ ์ง„ํ–‰ 3 5. ์กฐ์‚ฌ ์‘๋‹ต ํ˜„ํ™ฉ 4 ์ œ2 ์žฅ. ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ 5 1. ๊ฒฐ์ œ์ˆ˜๋‹จ ๋น„์ค‘ 6 2. ์‹ ์šฉ์นด๋“œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ธํ•˜์œจ 7 3. ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ ์šฉ ์ƒํ•œ์„  8 3-1. ์ ์ • ์šฐ๋Œ€์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ

More information

.,,, - 4, 5.,.,..,.. / /, LG OLED,,.,,.. / /,.,.,...,...

.,,, - 4, 5.,.,..,.. / /, LG OLED,,.,,.. / /,.,.,...,... PHI Issue 2013-05 2013-05 ๊ตญ๋ฏผ์•ˆ์ „๊ณผ๊ทœ์ œ์™„ํ™”, ์–‘๋ฆฝ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•œ์ •์ฑ…์ง€ํ–ฅ์„๋น„ํŒํ•œ๋‹ค. People's Health Institute Public Policy Institute for People .,,, - 4, 5.,.,..,.. / /, LG OLED,,.,,.. / /,.,.,...,... (policing) (human security).,.,.,,.,..

More information

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770>

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770> ๆช€ ๅœ‹ ๅคง ๅญธ ๆ ก ็ฌฌ ไบŒ ๅ ๅ…ซ ๅ›ž ํ•™ ์ˆ  ๋ฐœ ํ‘œ ็ฌฌ ไบŒ ๅ ไน ๅ›ž ํŠน ๋ณ„ ์ „ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํŒŒ์ฃผ ๅ‡บ ๅœŸ ์„ฑ์ฃผ์ด์”จ( ๆ˜Ÿ ๅทž ๏งก ๆฐ ) ํ˜•๋ณด( ่กก ่ผ” )์˜ ๋ถ€์ธ ํ•ดํ‰์œค์”จ( ๆตท ๅนณ ๅฐน ๆฐ 1660~1701) ๆœ ้ฃพ ํ•™์ˆ ๋ฐœํ‘œ:2010. 11. 5(๊ธˆ) 13:00 ~ 17:30 ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ์ธ๋ฌธ๊ด€ ์†Œ๊ทน์žฅ(210ํ˜ธ) ํŠน ๋ณ„ ์ „:2010. 11. 5(๊ธˆ) ~ 2010. 11.

More information

์ •์ฑ… ํ† ๋ก ํšŒ ์ง€๋ฐฉ์„ ๊ฑฐ, Living Wage ์ƒํ™œ์ž„๊ธˆ์„ ๋ณด์žฅํ•˜๋ผ 2014 5.14 ์ˆ˜ 10:00 ๊ตญํšŒ ์˜์›ํšŒ๊ด€ ์ œ2์„ธ๋ฏธ๋‚˜์‹ค ์ขŒ์žฅ ๊น€๊ฒฝํ˜‘ ๋ฐœ์ œ ๊ถŒ์ˆœ์› ๊น€์ค€์˜ ํ† ๋ก  ํ™ฉ์„ ์ž ๋‚˜์ง€ํ˜„ ์ด์ฐฝ๊ทผ ์ตœ์žฌํ˜ ์ •๊ธธ์ฑ„ ์„๋ช…์˜ฅ ์ƒˆ์ •์น˜๋ฏผ์ฃผ์—ฐํ•ฉ ๊ตญํšŒ์˜์› ์ฐธ์—ฌ์—ฐ๋Œ€ ๋…ธ๋™์‚ฌํšŒ์œ„์›ํšŒ ๋ถ€์œ„์›์žฅ, ์ˆ™๋ช…์—ฌ๋Œ€ ๊ต์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ๋…ธ์ด ์ „๋žต๊ธฐํš๋ณธ๋ถ€์žฅ ํ•œ๊ตญ๋…ธ์ด์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๊ตญ์—ฌ์„ฑ๋…ธ๋™์กฐํ•ฉ ์œ„์›์žฅ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด

More information

<32303136C7D0B3E2B5B520B9FDC7D0C0FBBCBABDC3C7E820C3DFB8AEB3EDC1F528C8A6BCF6C7FC292E687770>

<32303136C7D0B3E2B5B520B9FDC7D0C0FBBCBABDC3C7E820C3DFB8AEB3EDC1F528C8A6BCF6C7FC292E687770> 20ํ•™๋…„๋„ ๋ฒ•ํ•™์ ์„ฑ์‹œํ—˜ 1 ์ œ2๊ต์‹œ ์ถ”๋ฆฌ๋…ผ์ฆ ์„ฑ๋ช… ์ˆ˜ํ—˜ ๋ฒˆํ˜ธ ์ด ๋ฌธ์ œ์ง€๋Š” 35๋ฌธํ•ญ์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌธํ•ญ ์ˆ˜๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋ฌธ์ œ์ง€์˜ ํ•ด๋‹น๋ž€์— ์„ฑ๋ช…๊ณผ ์ˆ˜ํ—˜ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ์ •ํ™•ํžˆ ์“ฐ์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋‹ต์•ˆ์ง€์— ์ˆ˜ํ—˜ ๋ฒˆํ˜ธ, ๋ฌธํ˜•, ์„ฑ๋ช…, ๋‹ต์„ ํ‘œ๊ธฐํ•  ๋•Œ์—๋Š” ๋‹ต์•ˆ ์ž‘์„ฑ ์‹œ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ง€์ผœ์•ผ ํ•˜๋Š” ์‚ฌํ•ญ ์— ๋”ฐ๋ผ ํ‘œ๊ธฐํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋‹ต์•ˆ์ง€์˜ ํ•„์  ํ™•์ธ๋ž€ ์— ํ•ด๋‹น ๋ฌธ๊ตฌ๋ฅผ ์ •์ž๋กœ ๊ธฐ์žฌํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.

More information

<B5B6BCADC7C1B7CEB1D7B7A52DC0DBBEF7C1DF313232332E687770>

<B5B6BCADC7C1B7CEB1D7B7A52DC0DBBEF7C1DF313232332E687770> 2013 ์†Œ์™ธ๊ณ„์ธต ๋…์„œ ์ธ๋ฌธํ•™ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ - 2 - 2013 ์†Œ์™ธ๊ณ„์ธต ๋…์„œ ์ธ๋ฌธํ•™ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ c o n t e n t s 5 22 44 58 84 108 126 146 168 186 206 220 231 268 296 316 ๊ฝƒ๋ฐ”์œ„ ์ž‘์€ ๋„์„œ๊ด€ ๊ฟˆ์ด ์ž๋ผ๋Š” ์ฑ… ๋งˆ์„ ๊ธฐ์ ์˜ ๋„์„œ๊ด€ ๋‚จ๋ถ€ ๋„์„œ๊ด€ ๋†์†Œ 1๋™ ๋„์„œ๊ด€ ๋†์†Œ 3๋™ ๋„์„œ๊ด€ ๋™๋ถ€ ๋„์„œ๊ด€

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA ์ •์‹ ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ 2001 ๊ฒจ์šธํ˜ธ ์ œ24๊ถŒ ์ œ4ํ˜ธ(ํ†ต๊ถŒ 85ํ˜ธ) pp. 75 96 ไผๅŠƒ่ซ–ๆ–‡ ้€€ๆบชๅญธๆดพ์˜ ็ถ“ๆฟŸ็š„ ๅŸบ : ่ฒก็”ฃ ๅฝขๆˆ๊ณผ ๆ‰€ๆœ‰ ่ฆๆจก๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ่ฒก็”ฃ ๅฝขๆˆ ๋ฌธ ์ˆ™ ์ž* โ…ข. ่ฒก็”ฃ ๆ‰€ๆœ‰ ่ฆๆจก โ…ฃ. ๋งบ์Œ๋ง โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ้€€ๆบชๅญธๆดพ ๋Š” ์ง€์—ญ, ๋‹น์ƒ‰, ํ•™๋ฌธ์ƒ์˜ ์ด๋ก ์  ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๋‚ดํฌํ•œ ์šฉ์–ด์ด ๋ฉฐ, ์‹œ๊ธฐ์— ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ง€์นญํ•˜๋Š” ์˜๋ฏธ์— ์ฐจ์ด๊ฐ€

More information

ํ–‰๋‹น์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000001 ~ 12000616 ์„ฑ๋™๊ตฌ ์™•์‹ญ๋ฆฌ๋กœ 189-2ํ˜ธ์„  ํ•œ์–‘๋Œ€์—ญ 4๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ์—์„œ ๋„๋ณด๋กœ 3-4๋ถ„ 6721 ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000617 ~ 12000619 ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋™๋กœ 3๊ธธ3 ์šฉ๊ฐ•์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 9๊ธ‰ 13000001 ~ 1300

ํ–‰๋‹น์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000001 ~ 12000616 ์„ฑ๋™๊ตฌ ์™•์‹ญ๋ฆฌ๋กœ 189-2ํ˜ธ์„  ํ•œ์–‘๋Œ€์—ญ 4๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ์—์„œ ๋„๋ณด๋กœ 3-4๋ถ„ 6721 ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000617 ~ 12000619 ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋™๋กœ 3๊ธธ3 ์šฉ๊ฐ•์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 9๊ธ‰ 13000001 ~ 1300 2016๋…„๋„ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ž„์šฉ ํ•„๊ธฐ์‹œํ—˜ ์žฅ์†Œ ์‹œํ—˜์žฅ ๊ตํ†ตํŽธ, ์†Œ์š”์‹œ๊ฐ„ ๋“ฑ์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์‘์‹œ์ž ๋ณธ์ธ์ด ํ•ด๋‹นํ•™๊ต ์ธํ„ฐ๋„ท ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏธ๋ฆฌ ๊ผญ ํ™•์ธ ํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค ์žฅ์• ํŽธ์˜์ง€์› ๋Œ€์ƒ์ž๋Š” ๋ณ„๋„๋กœ ์ฒจ๋ถ€๋œ ์—‘์…€ํŒŒ์ผ์—์„œ ๋ณธ์ธ์˜ ์ตœ์ข… ํŽธ์˜์ง€์› ๋‚ด์—ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ํ™•์ธํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. (์žฅ์• ํŽธ์˜์ง€์› ์‹œํ—˜์žฅ : ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต, ์„œ์šธ๋งนํ•™๊ต) ๊ฒฝ์‹ ์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 7๊ธ‰ 10001741

More information

<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770>

<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770> ํ•ด์ œ ๋ฉด์–‘ํ–‰๊ฒฌ์ผ๊ธฐ ๆฒ” ้™ฝ ่กŒ ้ฃ ๆ—ฅ ่จ˜ ์ด ์ž๋ฃŒ๋Š” ํ•œ๋ง์˜ ๊ฐœํ™”ํŒŒ ๊ด€๋ฃŒ, ๊น€์œค์‹ ้‡‘ ๅ… ๆค (1835~1922)์ด ์ถฉ์ฒญ๋„ ๋ฉด์ฒœ ๆฒ” ๅท ์— ์œ ๋ฐฐํ•˜๋ฉด์„œ ๋™ํ•™๋†๋ฏผํ˜๋ช… ์‹œ๊ธฐ์— ์ „๋ฌธ ๅ‚ณ ่ž ํ•œ ๊ฒƒ์„ ์ผ์ผ์ด ๊ธฐ๋กํ•œ ์ผ๊ธฐ์ฑ… ์ด๋‹ค. ์ˆ˜๋กํ•œ ๋ถ€๋ถ„์€ ์†์Œ์ฒญ์‚ฌ ็บŒ ้™ฐ ๆ™ด ๅฒ ์˜ ๊ถŒ 7๋กœ ๋‚ด์ œ ๅ…ง ้กŒ ๊ฐ€ ๋ฉด์–‘ํ–‰๊ฒฌ์ผ๊ธฐ ๆฒ” ้™ฝ ่กŒ ้ฃ ๆ—ฅ ่จ˜ ๋กœ ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ๋ถ€๋ถ„ ๊ฐ€์šด๋ฐ ๊ณ„์‚ฌ๋…„ ็™ธ ๅทณ ๅนด

More information

ๆ™‚ ็ฟ’ ่ชช ) 5), ์›ํ˜ธ์„ค( ๅ…ƒ ๆ˜Š ่ชช ) 6) ๋“ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. 7) ์ด ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ž„์ œ์„ค์— ๋™์˜ํ•˜๋Š”๋ฐ”, ์ƒ์„ธํ•œ ๋…ผ์˜๋Š” ํ™ฉํŒจ๊ฐ•์˜ ๋…ผ์˜๋กœ ๋ฏธ๋ฃจ๋‚˜ ๊ทธ์˜ ๋…ผ์˜์— ๋…ผ๊ฑฐ๋กœ์„œ ๋น ์ ธ ์žˆ๋Š” ๋ถ€๋ถ„์„ ๋ณด๊ฐ•ํ•˜์—ฌ ์ž„์ œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๋ณ€์ฆ( ่พจ ่ญ‰ )์„ ๋ง๋ถ™์ด๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์šฐ์„ , ๋‹ค์Œ์˜ ์ธ์šฉ๋ฌธ์„ ๋ณด๋„๋ก

ๆ™‚ ็ฟ’ ่ชช ) 5), ์›ํ˜ธ์„ค( ๅ…ƒ ๆ˜Š ่ชช ) 6) ๋“ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. 7) ์ด ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ž„์ œ์„ค์— ๋™์˜ํ•˜๋Š”๋ฐ”, ์ƒ์„ธํ•œ ๋…ผ์˜๋Š” ํ™ฉํŒจ๊ฐ•์˜ ๋…ผ์˜๋กœ ๋ฏธ๋ฃจ๋‚˜ ๊ทธ์˜ ๋…ผ์˜์— ๋…ผ๊ฑฐ๋กœ์„œ ๋น ์ ธ ์žˆ๋Š” ๋ถ€๋ถ„์„ ๋ณด๊ฐ•ํ•˜์—ฌ ์ž„์ œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๋ณ€์ฆ( ่พจ ่ญ‰ )์„ ๋ง๋ถ™์ด๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์šฐ์„ , ๋‹ค์Œ์˜ ์ธ์šฉ๋ฌธ์„ ๋ณด๋„๋ก ๊ณผ ์ž„์ œ ์‹ ํ•ด์ง„(์ „๋‚จ๋Œ€) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์„ธ์กฐ์˜ ์™•์œ„์ฐฌํƒˆ๊ณผ ๋‹จ์ข…๋ณต์œ„ ๊ณผ์ •์—์„œ์˜ ์‚ฌ์œก์‹ ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•œ ์ž‘ํ’ˆ์€ ๋‚จํšจ์˜จ( ๅ— ๅญ ๆบซ )์˜ (1492๋…„ ์ง์ „?), ์ž„์ œ( ๏งด ๆ‚Œ )์˜ (1576?), ๊น€์ˆ˜๋ฏผ( ๏คŠ ๅฃฝ ๆฐ‘ )์˜ (1757) ๋“ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. 1) ์ฒซ ์ž‘ํ’ˆ์€ ์ง‘์ „( ้›†

More information

๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ •-๋…ธ๋™์šด๋™(๋ถ„๊ถŒ).indd

๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ •-๋…ธ๋™์šด๋™(๋ถ„๊ถŒ).indd ๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ • 100๋…„, ๊ด‘์ฃผ ์ „๋‚จ์ง€์—ญ ์‚ฌํšŒ์šด๋™ ์—ฐ๊ตฌ ๋…ธ๋™์šด๋™์‚ฌ ์ • ํ˜ธ ๊ธฐ ๋†๋ฏผ์šด๋™ 1 ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ๋ฐฉ๋ฒ• 07 1. ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ 2. ๊ธฐ์กด ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฒ€ํ†  3. ์—ฐ๊ตฌ ๋Œ€์ƒ์˜ ํŠน์„ฑ๊ณผ ๋ณ€ํ™” 4. ์—ฐ๊ตฌ ์ž๋ฃŒ์™€ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ• 07 10 12 16 ์ œ2์žฅ ์ด์Šน๋งŒ ์ •๋ถ€ ์‹œ๋Œ€์˜ ๋…ธ๋™์กฐํ•ฉ์šด๋™ 19 1. ์ด์Šน๋งŒ ์ •๋ถ€์˜ ๋…ธ๋™์ •์ฑ…๊ณผ ๋Œ€ํ•œ๋…ธ์ด 1) ๋…ธ๋™ ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ฅ ๋“ค์˜ ์ œ์ •๊ณผ ๊ด‘์ฃผ

More information

0429bodo.hwp

0429bodo.hwp ์นœ์ผ์ธ๋ช…์‚ฌ์ „ ์ˆ˜๋ก๋Œ€์ƒ์ž ๋ช…๋‹จ ์นœ์ผ์ธ๋ช…์‚ฌ์ „ํŽธ์ฐฌ์œ„์›ํšŒ ใ„ฑ ใ„ด ใ„ท ใ„น ใ… ใ…‚ ใ…… ใ…‡ ใ…ˆ ใ…Š ใ…‹ ใ…Œ ใ… ใ…Ž ์ด ๋ช…๋‹จ์€ ์นœ์ผ์ธ๋ช…์‚ฌ์ „ ์ˆ˜๋ก๋Œ€์ƒ์ž์˜ ํ›„์† ๋˜๋Š” ์—ฐ๊ณ ์ž๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ด์˜์‹ ์ฒญ์„ ๋ฐ›๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ž‘์„ฑ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ธ๋ฌผ์ •๋ณด๋ฅผ ๋ฌด๋‹จ ๋ณต์‚ฌํ•˜์—ฌ ์œ ํฌํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ธํ„ฐ๋„ท์„ ํ†ตํ•ด ์ „ ํŒŒํ•˜๋Š”์ผ์ฒด์˜ํ–‰์œ„๋Š”๋ฒ•์—์ €์ด‰๋ ์ˆ˜์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์š” ํ›ˆํฌ์ƒ ์•ฝ์–ด 1. ๋ณ‘ํ•ฉ๊ธฐ๋…์žฅ 2. ๋Œ€์ •๋Œ€๋ก€๊ธฐ๋…์žฅ 3. ์†Œํ™”๋Œ€๋ก€๊ธฐ๋…์žฅ

More information

ไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ๋ผ์ž(็พ…ๅญ—)๋Š” ๋‚˜์ž(้‚ฃๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ  ์•ผ์ž(่€ถๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ๋˜ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์„ธ์†์—์„œ ๊ฒฝ์ž(ไบฌๅญ—)๋ฅผ ์ƒˆ๊ฒจ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค. ์ด ๋•Œ๋ฌธ์— ๋˜ ์‚ฌ๋ผ(ๆ–ฏ็พ…)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ , ๋˜ ์‚ฌ๋กœ(ๆ–ฏ็›ง)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์žฌ์œ„ ๊ธฐ๊ฐ„์€ 6

ไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ๋ผ์ž(็พ…ๅญ—)๋Š” ๋‚˜์ž(้‚ฃๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ  ์•ผ์ž(่€ถๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ๋˜ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์„ธ์†์—์„œ ๊ฒฝ์ž(ไบฌๅญ—)๋ฅผ ์ƒˆ๊ฒจ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค. ์ด ๋•Œ๋ฌธ์— ๋˜ ์‚ฌ๋ผ(ๆ–ฏ็พ…)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ , ๋˜ ์‚ฌ๋กœ(ๆ–ฏ็›ง)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์žฌ์œ„ ๊ธฐ๊ฐ„์€ 6 ๋™๊ฒฝ์žก๊ธฐๆฑไบฌ้›œ่จ˜ ๊ถŒ1 ์ง„ํ•œ๊ธฐ่พฐ้Ÿ“็ด€ ๊ฒฝ์ƒ๋„๋Š” ๋ณธ๋ž˜ ์ง„ํ•œ(่พฐ้Ÿ“)์˜ ๋•…์ธ๋ฐ, ๋’ค์— ์‹ ๋ผ(ๆ–ฐ็พ…)์˜ ์†Œ์œ ๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์—ฌ์ง€์Šน ๋žŒ(่ผฟๅœฐๅ‹่ฆฝ) ์— ๋‚˜์˜จ๋‹ค. ์ง„ํ•œ์€ ๋งˆํ•œ(้ฆฌ้Ÿ“)์˜ ๋™์ชฝ์— ์žˆ๋‹ค. ์Šค์Šค๋กœ ๋งํ•˜๊ธฐ๋ฅผ, ๋ง ๋ช…ํ•œ ์ง„(็งฆ)๋‚˜๋ผ ์‚ฌ๋žŒ์ด ๋‚œ๋ฆฌ๋ฅผ ํ”ผํ•˜์—ฌ ํ•œ(้Ÿ“)์œผ๋กœ ๋“ค์–ด์˜ค๋‹ˆ ํ•œ์ด ๋™์ชฝ ๊ฒฝ๊ณ„๋ฅผ ๋ถ„ํ•  ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์—ˆ์œผ๋ฏ€๋กœ ์„ฑ์ฑ…(ๅŸŽๆ …)์„ ์„ธ์› ๋‹ค. ํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ทธ ์–ธ์–ด๊ฐ€ ์ง„๋‚˜๋ผ ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ๋น„์Šทํ•˜๋‹ค.

More information

๊ณผ ์œ„ ๊ฐ€ ์˜ค๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์•ž๋ง ๋ฐ›์นจ์„ ๋Œ€ํ‘œ์Œ์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พผ [๋‹ค๊ฐ€ํŽ˜]์™€ [ํ๊ท€ ์—]๊ฐ€ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๋ฐœ์Œ์ด [์•ˆ์ž์„œ], [ํ• ํŠผ], [์—…์“ฐ๋ฏ€๋กœ], [์ ˆ๋ฏ] ํ’€์ด ์ž์Œ์œผ๋กœ ๋๋‚˜๋Š” ๋ง์ธ ์•‰- ๊ณผ ํ•ฅ-, ์—†-, ์ Š- ์— ๊ฐ๊ฐ ๋ชจ์Œ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ˜•์‹ํ˜•ํƒœ์†Œ์ธ -์•„์„œ, -์€, -์œผ๋ฏ€๋กœ, -์Œ

๊ณผ ์œ„ ๊ฐ€ ์˜ค๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์•ž๋ง ๋ฐ›์นจ์„ ๋Œ€ํ‘œ์Œ์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พผ [๋‹ค๊ฐ€ํŽ˜]์™€ [ํ๊ท€ ์—]๊ฐ€ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๋ฐœ์Œ์ด [์•ˆ์ž์„œ], [ํ• ํŠผ], [์—…์“ฐ๋ฏ€๋กœ], [์ ˆ๋ฏ] ํ’€์ด ์ž์Œ์œผ๋กœ ๋๋‚˜๋Š” ๋ง์ธ ์•‰- ๊ณผ ํ•ฅ-, ์—†-, ์ Š- ์— ๊ฐ๊ฐ ๋ชจ์Œ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ˜•์‹ํ˜•ํƒœ์†Œ์ธ -์•„์„œ, -์€, -์œผ๋ฏ€๋กœ, -์Œ . ์Œ์šด [ใ„ฑ] [๊ตญ], [๋ฐ•], [๋ถ€์–ต], [์•ˆํŒ] ๋ฐ›์นจ์˜ ๋ฐœ์Œ [ใ„ท] [๊ณง], [๋ฏฟ], [๋‚Ÿ], [๋น‹], [์˜ซ], [๊ฐ‡๋”ฐ], [ํžˆ์ƒ] [ใ…‚] [์ˆฉ], [์ž…], [๋ฌด๋ฆ…] [ใ„ด],[ใ„น],[ใ…],[ใ…‡] [๊ฐ„], [๋ง], [์„ฌ], [๊ณต] ์ฐพ์•„๋ณด๊ธฐ. ์Œ์ ˆ ๋์†Œ๋ฆฌ ๊ทœ์น™ (p. 6) [ใ„ฑ] [๋„‰], [๋ชฉ], [์‚ญ] [ใ„ด] [์•ˆ๋”ฐ], [์•ˆ๊ผฌ] [ใ„น] [์™ธ๊ณจ], [ํ• ๊ผฌ]

More information

E1-์ •๋‹ต๋ฐํ’€์ด(1~24)ok

E1-์ •๋‹ต๋ฐํ’€์ด(1~24)ok ์ดˆ๋“ฑ 2 ํ•™๋…„ 1์ฃผ 2 2์ฃผ 7 3์ฃผ 12 4์ฃผ 17 ๋ถ€๋ก` ๊ตญ์–ด ๋Šฅ๋ ฅ ์ธ์ฆ ์‹œํ—˜ 22 1์ฃผ 1. ๋Š๋‚Œ์„ ๋งํ•ด์š” 1 โ‘ด แ„‚ โ‘ต แ„€ 1 8~13์ชฝ ๋“ฃ๊ธฐ ๋งํ•˜๊ธฐ/์“ฐ๊ธฐ 1 ` 2 ` 3 ์ฐธ๊ณ  ` 4 5 5 5 ` 6 4 ` 7 ์ฐธ๊ณ  ` 8 ์ผ๊ธฐ ` 9 5 10 1 11, 3 [1~3] ๋“ค๋ ค์ค„ ๋‚ด์šฉ ์˜›๋‚  ์˜›๋‚ , ๊นŠ์€ ์‚ฐ๊ณจ์งœ๊ธฐ์— ํฐ ํ˜ธ๋ž‘์ด ํ•œ ๋งˆ๋ฆฌ๊ฐ€ ์‚ด๊ณ  ์žˆ์—ˆ์Šต ์ด

More information

๊ต์‚ฌ์šฉ์ง€๋„์„œ_์“ฐ๊ธฐ.hwp

๊ต์‚ฌ์šฉ์ง€๋„์„œ_์“ฐ๊ธฐ.hwp 1. ์žฌ๋ฏธ์žˆ๋Š” ๊ธ€์ž ๋‹จ์›์˜ ๊ตฌ์„ฑ ์˜๋„ ์ด ๋‹จ์›์€ ๋„๋น„์™€ ๊นจ๋น„๊ฐ€ ๊ธธ์„ ์žƒ๊ณ  ํ—ค๋งค๋‹ค ๊ธ€์ž ๊ณต๋ถ€์˜ ํ•„์š”์„ฑ์„ ๋Š๋ผ๊ณ  ๊ธ€์ž ๊ณต๋ถ€๋ฅผ ํ•˜๊ฒŒ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘๋œ๋‹ค. ์ž์นซ ์ง€๊ฒจ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์“ฐ๊ธฐ ๊ณต๋ถ€๋ฅผ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋†€์ด ์œ„์ฃผ์˜ ํ™œ๋™์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑํ•˜์˜€๊ณ , ํ•™์Šต์ž ์ฃผ๋ณ€์˜ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ž๋ฃŒ๋“ค์„ ํ™œ์šฉํ•จ์œผ๋กœ์จ ํ•™์Šต์— ๋Œ€ํ•œ ํฅ๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ–๊ณ  ํ™œ๋™ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ฐ ๋‹จ๊ณ„์˜ ํ•™์Šต์„ ๋งˆ์น  ๋•Œ๋งˆ๋‹ค ๋„๊นจ๋น„ ์—ฐํ•„์„

More information

<32303132BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC303530395D2E687770>

<32303132BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC303530395D2E687770> ์กฐ ๋ก€ ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1220ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์ฃผ๋ฏผ๊ฐ์‚ฌ ์ฒญ๊ตฌ์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€ 1 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1221ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์ œ์•ˆ์ œ๋„ ์šด์˜์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€ 3 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1222ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์‹œ์ฑ„์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ํ์ง€์กฐ๋ก€ 12 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1223ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์‹œ์„ธ ๊ฐ๋ฉด ์กฐ๋ก€ ์ „๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€ 13 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1224ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ํ–‰์ •๊ธฐ๊ตฌ์„ค์น˜์กฐ๋ก€ 19 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1225ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ

More information

cls46-06(์‹ฌ์šฐ์˜).hwp

cls46-06(์‹ฌ์šฐ์˜).hwp ่˜‡ ๅทž ์›๋ฆผ์˜ ๆ™ฏ ๅ ์—ฐ๊ตฌ * ็”จ ๅ…ธ ํ•œ ๊ฒฝ๋ช…์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1)์‹ฌ์šฐ์˜ ** ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๊ธฐ์กด์˜ ๊ฒฝ๋ช… ๅ‘ฝ ๅ ๆณ• โ…ข. ๊ท€๋‚ฉ์  ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฒฝ๋ช… ๋ถ„๋ฅ˜ 1. ์‹ ํ™”์ „์„ค ์—ญ์‚ฌ๊ณ ์‚ฌ 2. ๆ–‡ ่พญ, ่ฉฉ ๅฅ โ…ฃ. ๊ฒฐ๋ก  โ… . ์„œ๋ก  ๆ™ฏ ๅ ์ด๋ž€ ๆ™ฏ ่ง€ ้กŒ ๅ (๊ฒฝ๊ด€์— ๋ถ™์ธ ์ด๋ฆ„) ์˜ ์ค€๋ง๋กœ, ๋ณผ๋งŒํ•œ ๊ฒฝ์น˜ ์ง€๊ตฌ์™€ ๊ฒฝ์น˜ ์ง€ ์  ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๊ฒฝ์น˜ ์ง€๊ตฌ ๋‚ด ์„ธ์›Œ์ง„ ์ธ๊ณต๋ฌผ์— ๋ถ™์—ฌ์ง„

More information

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770>

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770> ๊ถŒ2 ๋™๊ฒฝ์žก๊ธฐ ๆฑไบฌ้›œ่จ˜ ๋™๊ฒฝ์žก๊ธฐ 173 ๊ถŒ2 ๋ถˆ์šฐ ไฝ›ๅฎ‡ ์˜๋ฌ˜์‚ฌ(้ˆๅฆ™ๅฏบ) ๋ถ€(ๅบœ)์˜ ์„œ์ชฝ 5๋ฆฌ(้‡Œ)์— ์žˆ๋‹ค. ๋‹น ๋‚˜๋ผ ์ •๊ด€(่ฒž่ง€) 6๋…„(632) ์— ์‹ ๋ผ์˜ ์„ ๋•์™•(ๅ–„ๅพท็Ž‹)์ด ์ฐฝ๊ฑดํ•˜์˜€๋‹ค. ๋ถˆ์ „(ไฝ›ๆฎฟ)์€ 3์ธต์ธ๋ฐ ์ฒด์ œ๊ฐ€ ํŠน์ดํ•˜๋‹ค. ์†์„ค์— ์ ˆํ„ฐ๋Š” ๋ณธ๋ž˜ ํฐ ์—ฐ๋ชป์ด์—ˆ๋Š”๋ฐ, ๋‘๋‘๋ฆฌ(่ฑ†่ฑ†้‡Œ) ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ํ•˜๋ฃป๋ฐค ๋งŒ์— ๋ฉ” ์šฐ๊ณ  ๋“œ๋””์–ด ์ด ๋ถˆ์ „์„ ์„ธ์› ๋‹ค. ๊ณ  ์ „ํ•œ๋‹ค. ์ง€๊ธˆ์€

More information

์กฐ์„ ์™•์กฐ ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜ ๊ธฐ๋ณธ ์‚ฌ๋ฃŒ์ง‘ -๋ถ€๋ก : ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜์˜ ํ˜„๋Œ€์  ๋ช…์นญํ‘œ๊ธฐ ๊ธฐ์ค€์•ˆ ์ฐจ ๋ก€ ์„œ ์žฅ : ์กฐ์„ ์™•์‹ค์˜ ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜ ์ œ๋„ 11 ์ œ 1๋ถ€ ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜ ๊ธฐ๋ณธ ์‚ฌ๋ฃŒ โ… . ๋Šฅํ˜ธ( ๏ฅ™ ่™Ÿ ) ๋ฐ ๋ฌ˜ํ˜ธ( ๅปŸ ่™Ÿ )๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•œ ์œ ๋ž˜ 1. ๊ฑด์›๋ฆ‰( ๅฅ ๅ…ƒ ้™ต ) 21 2. ์ •๋ฆ‰( ่ฒž ้™ต ) 22 3. ํ—Œ๋ฆ‰( ็ป ้™ต )

More information

38--18--์ตœ์šฐ์„.hwp

38--18--์ตœ์šฐ์„.hwp ๅค ่ฉฉ ๆบ < ้ก” ๅปถ ไน‹ > ็ฏ‡ ่ญฏ ่จป * ๅด” ๅฎ‡ ้Œซ 1) 1. ๅบ ๆ–‡ 2. ๅค ่ฉฉ ๆบ < ้ก” ๅปถ ไน‹ > ็ฏ‡ ่ญฏ ่จป 3. ็ต ่ชž 1. ๅบ ๆ–‡ ๏ฅฒ ๅพท ๆฝ› (1673-1769)์˜ ๅญ— ๋Š” ็ขบ ๅฃซ ์ด๊ณ  ่™Ÿ ๋Š” ๆญธ ๆ„š ์ด๋‹ค. ๆฑŸ ๅ— ้•ท ๆดฒ (ํ˜„์žฌ์˜ ๆฑŸ ่˜‡ ็œ ่˜‡ ๅทž ) ์‚ฌ๋žŒ์œผ๋กœ ๆทธ ไปฃ ่– ็ฅ–, ไธ– ๅฎ—, ้ซ˜ ๅฎ— ์‚ผ๋Œ€๋ฅผ ๋ชจ๋‘ ๊ฑฐ์ณค๋‹ค. ํŠนํžˆ ์‹œ๋ฅผ ๋ชน ์‹œ ์ข‹์•„ํ•œ

More information

6ยฑร‡ยธรฑร‚รท

6ยฑร‡ยธรฑร‚รท 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ๊ณผ์ฒœ์‹ฌ์ƒ์†Œํ•™๊ต ์กธ์—…์ฆ์„œ(๋ฌธํ—Œ๋ฒˆํ˜ธ 03-004) ์ผ์ œ๊ฐ•์ ๊ธฐ ๊ณผ์ฒœ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต์˜ ์œ ์ผํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ ๊ต์žฅ์ด์—ˆ๋˜ ๋งน์ค€์„ญ์ž„์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

More information

<C3D6C1BE5FBBF5B1B9BEEEBBFDC8B0B0DCBFEFC8A32831333031323120C3D6C1BEBABB292E687770>

<C3D6C1BE5FBBF5B1B9BEEEBBFDC8B0B0DCBFEFC8A32831333031323120C3D6C1BEBABB292E687770> ์šฐ๋ฆฌ ์‹œ์˜ ํ–ฅ๊ธฐ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๋Š” ์ผ๊ณผ ๋‹ญ๊ณ ๊ธฐ๋ฅผ ์”น๋Š” ์ผ ์ตœ์Šน์ž, ์œ  ์ค€ ์„œ์šธ์˜ˆ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฌธ์˜ˆ์ฐฝ์ž‘๊ณผ ๊ฐ•์‚ฌ/๋ฌธํ•™ํ‰๋ก ๊ฐ€ ํ•œ ์ˆŸ๊ฐˆ์˜ ๋ฐฅ, ํ•œ ๋ฐฉ์šธ์˜ ๋ˆˆ๋ฌผ๋กœ ๋ฌด์—‡์„ ์ฑ„์šธ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€, ๋ฐฅ์„ ๋ˆˆ๋ฌผ์— ๋ง์•„๋จน๋Š”๋‹ค ํ•œ๋“ค. ๊ทธ๋Œ€๊ฐ€ ์•„๋ฌด๋ฆฌ ๋‚˜๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•œ๋‹ค ํ•ด๋„ ํ˜น์€ ๋‚ด๊ฐ€ ์•„๋ฌด๋ฆฌ ๊ทธ๋Œ€๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•œ๋‹ค ํ•ด๋„ ๋‚˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ๋‹ญ๊ณ ๊ธฐ๋ฅผ ์”น์–ด์•ผ ํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ๋ˆˆ๋ฌผ์„ ์‚ผ์ผœ์•ผ ํ•œ๋‹ค.

More information

์ดˆ๋“ฑ๊ตญ์–ด์—์„œ ๊ด€์šฉํ‘œํ˜„ ์ง€๋„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ

์ดˆ๋“ฑ๊ตญ์–ด์—์„œ ๊ด€์šฉํ‘œํ˜„ ์ง€๋„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 80 < ๊ด€์šฉ ํ‘œํ˜„ ์ธ์ง€๋„> ๋‚จ ์—ฌ 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 70 < ๊ด€์šฉ ํ‘œํ˜„ ์‚ฌ์šฉ ์ •๋„> ๋‚จ ์—ฌ 60 50 40 30 20 10 0 4ํ•™๋…„ ๊ฐ€๋”์“ด๋‹ค ์จ๋ณธ์ ์žˆ๋‹ค ์ „ํ˜€์•ˆ์“ด๋‹ค 5ํ•™๋…„ ๊ฐ€๋”์“ด๋‹ค ์จ๋ณธ์ ์žˆ๋‹ค ์ „ํ˜€์•ˆ์“ด๋‹ค 6ํ•™๋…„ ๊ฐ€๋”์“ด๋‹ค ์จ๋ณธ์ ์žˆ๋‹ค ์ „ํ˜€์•ˆ์“ด๋‹ค 70 < ์†๋‹ด ์ธ์ง€๋„> ๋‚จ ์—ฌ 60 50 40 30 20 10 0 1 2

More information

ยธรฉยธรฑยผร’ยฝร„รรถ 63รˆยฃ_ยณยปรรถ รƒร–รยพ

ยธรฉยธรฑยผร’ยฝร„รรถ 63รˆยฃ_ยณยปรรถ รƒร–รยพ ์ •๋ณด๋‚˜๋ˆ” ์„ญ์ด์™€ ํ•จ๊ป˜ํ•˜๋Š” ์—ฌํ–‰ ์ž„๊ฐ•์„ญ ๋ณต์ง€๊ณผ ๊ณผ์žฅ ์—ฌ๋ฆ„์ด๋‹ค. ํœด๊ฐ€์ฒ ์ด๋‹ค. ๋‹ค ๋“ค ์–ด๋””๋ก ๊ฐ€ ๋– ๋‚  ์ค€๋น„์— ๋งˆ์Œ ์ด ๋“ค๋–  ์žˆ๋Š” ์‹œ๊ธฐ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ๊ฐ€ ์‹ถ๋‹ค. ์—ฌํ–‰ ๋งค๋‹ˆ์•„๊นŒ์ง€๋Š” ์•„๋‹ˆ ์ง€๋งŒ, ๋‚˜๋ฆ„ ์—ฌํ–‰์„ ์ฆ๊ธฐ๋Š” ์‚ฌ ๋žŒ์œผ๋กœ์„œ ๊ฐ€์กฑ๋“ค๊ณผ ์‹ ๋‚˜๋Š” ํœด ๊ฐ€๋ฅผ ๋ณด๋‚ผ ๊ณ„ํš์— ์‚ด์ง ๋“ค๋–  ์žˆ๋Š” ๋‚˜์—๊ฒŒ ํ˜ผ์ž๋งŒ ์‹ ๋‚˜์ง€ ๋ง ๊ณ  ๊ฐ™์ด ์ข€ ์‹ ๋‚ฌ์œผ๋ฉด ์ข‹๊ฒ ๋‹ค๋ฉฐ ๊ฐ€์กฑ๋“ค๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ฐ€๋ฉด ์ข‹์€ ์—ฌํ–‰ ๋ˆˆ์ด ์‹œ๋ฆฌ๋„๋ก

More information

177

177 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 (2) ์–‘์ฃผ์กฐ์”จ ์‚ฌ๋งˆ๋ฐฉ๋ชฉ์—๋Š” ์„œ์ฒœ์˜ ์–‘์ฃผ์กฐ์”จ๊ฐ€ 1789๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1891๋…„๊นŒ์ง€ 5๋ช…์ด ํ•ฉ๊ฒฉํ•˜์˜€๋‹ค. ํ•œ์‚ฐ์—์„œ๋„ 1777๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1864๋…„๊นŒ์ง€ 5๋ช…์ด ๋“ฑ์žฌ๋˜์—ˆ๊ณ , ๋น„์ธ์—์„œ๋„ 1735๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1801๋…„๊นŒ์ง€ 4๋ช…์ด ์˜ฌ๋ผ์žˆ๋‹ค. ์„œ์ฒœ์ง€์—ญ ์ผ๋Œ€์— ๋„“๊ฒŒ ์„ธ๊ฑฐ์ง€๋ฅผ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ ๋˜ ๊ฒƒ์œผ๋กœ

More information

์ œ์ฃผ์–ด ๊ต์œก์ž๋ฃŒ(์ค‘๋“ฑ)-์ž‘์—….hwp

์ œ์ฃผ์–ด ๊ต์œก์ž๋ฃŒ(์ค‘๋“ฑ)-์ž‘์—….hwp ์—ฌ๋Š”๋ง ํ’€๊ฝƒ, ์ œ์ฃผ์–ด ์ œ์ฃผ์–ด๋Š” ์ œ์ฃผ์ธ์˜ ํ–ฅ๊ธฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ฃผ์ธ์˜ ์‚ถ์˜ ์†๋์—์„œ ํ”ผ์–ด๋‚˜๋Š” ์‚ถ์˜ ํ–ฅ๊ธฐ์ด๊ณ , ๊ฟˆ์˜ ๋‚ด์Œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ถ„๋“ค์ด ์–ด๋ฃจ๋งŒ์กŒ๋˜ ์‚ถ์ด ๊ฑฐ์น ์—ˆ๋˜ ๊นŒ๋‹ญ์— ๋”์šฑ ํ–ฅ๊ธฐ๋กญ๊ณ , ๊ทธ ๊ฟˆ์ด ์• ํ‹‹ํ–ˆ๊ธฐ์— ๋”์šฑ ์€์€ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ฃผ์–ด๋Š” ์ œ์ฃผ๊ฐ€ ํ”ผ์›Œ๋‚ธ ํ’€์žŽ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ฃผ์˜ ๊ฑฐ์นœ ๋•…์— ๋ฟŒ๋ฆฌ๋ฅผ ๋‚ด๋ฆฌ๊ณ  ์‹น์„ ํ‹”์šฐ๊ณ , ๋น„๋ฐ”๋žŒ ๋งž๊ณ  ์ž๋ž๊ธฐ์— ๋”์šฑ ์งˆ๋ฐ•ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์ฒ  ์‹ฑ๊ทธ๋Ÿฌ์šด ๋“คํ’€๊ณผ ๋“ค๊ฝƒํ–ฅ๊ธฐ๊ฐ€

More information

01Report_210-4.hwp

01Report_210-4.hwp ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 210-4 ํ•ด๋ฐฉ ํ›„ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ •์น˜์ฐธ์—ฌ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ๋ชฉ ์ฐจ โ…  ์„œ ๋ก  โ…ก ๊ตญํšŒ ๋ฐ ์ง€๋ฐฉ์˜ํšŒ์—์„œ์˜ ์—ฌ์„ฑ์ฐธ์—ฌ โ…ข ์ •๋‹น์กฐ์ง๋‚ด ์—ฌ์„ฑ์ฐธ์—ฌ ๋ฐ ์ •๋‹น์˜ ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ… โ…ฃ ์—ฌ์„ฑ์œ ๊ถŒ์ž์˜ ํˆฌํ‘œ์œจ ๋ฐ ํˆฌํ‘œํ–‰ํƒœ โ…ค ์—ฌ์„ฑ๋‹จ์ฒด์˜ ์—ฌ์„ฑ์ •์น˜์ฐธ์—ฌ ํ™•๋Œ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์šด๋™ โ…ฅ ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ •์น˜์ฐธ์—ฌ ํ™•๋Œ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ ๋ถ€ ๋ก ํ‘œ ๋ชฉ ์ฐจ โ…  ์„œ ๋ก  . ์„œ๋ก  1.

More information

<C3D1BCB15FC0CCC8C45FBFECB8AE5FB1B3C0B0C0C75FB9E6C7E228323031362D352D32315FC5E4292E687770>

<C3D1BCB15FC0CCC8C45FBFECB8AE5FB1B3C0B0C0C75FB9E6C7E228323031362D352D32315FC5E4292E687770> ์ด์„  ์ดํ›„ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ ๋‹น ์ฒด์ œ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก์˜ ์ „๋ง๊ณผ ๊ต์œกํ–‰์ •๊ฐ€๋“ค์˜ ์—ญํ•  ๋ฐ• ํ˜ธ ๊ทผ ์„œ์šธ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ๊ต์œก์œ„์›ํšŒ ์œ„์› ์„œ๋ก  ๋…„ ์›” ์ผ ์ œ ๋Œ€ ๊ตญํšŒ์˜์› ์„ ๊ฑฐ๊ฐ€ ์น˜๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค ์„ ๊ฑฐ๋Š” ๋ฐ”๋กœ ๋ฏผ์˜ ์˜ ๋ฐ˜์˜์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ด์„ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ  ์™œ ์ด๋Ÿฌํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๋‚˜์™”๋Š”๊ฐ€๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•ด ๋ณธ ํ›„ ๋…„ ์›” ์ผ์„ ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ œ ๋Œ€ ๊ตญํšŒ์˜์›๋“ค์˜ ์ž„๊ธฐ๊ฐ€ ์‹œ ์ž‘๋˜๋Š” ์ƒํ™ฉ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ

More information

๋ชฉ ์ฐจ ็‡Ÿ ไธ‹ ้ข 5 ๅ‰ ๆ‰€ ้ข 71 ๅพŒ ๆ‰€ ้ข 153 ไธ‰ ๆœจ ้ข 263 ๏ง„ ๏งŠ ้ข 285 ้ƒฝ ๅทฒ ไธŠ ๆข 367 ๅŒ ๆฒป ๏ง‘ ๅนด (1867) ๆญฃ ๆœˆ ๆ—ฅ ๆฐธ ๅฎ— ้˜ฒ ็‡Ÿ ไปŠ ไธ ๅฏ ๅผ ๅธณ ็ฑ ๋ฒ”๋ก€ 1. ํ›ผ์† ๋“ฑ์˜ ์ด์œ ๋กœ ํŒ๋…์ด ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๊ธ€์ž๋Š” ๋กœ ํ‘œ๊ธฐํ•จ. ๋‹จ, ๋น„์ • ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๊ฒฝ์šฐ๋Š” ( ) ์•ˆ์— ํ‘œ๊ธฐํ•จ. 2. ์›๋ณธ์—์„œ ๋ˆ„๋ฝ๋œ ๊ธ€์ž๋Š” [ ] ์•ˆ์— ํ‘œ๊ธฐํ•จ. ๋‹จ, ๋ˆ„๋ฝ๋œ

More information

639..-1

639..-1 ์ œ639ํ˜ธ [์ฃผ๊ฐ„] 2014๋…„ 12์›” 15์ผ(์›”์š”์ผ) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gorotoday ๋ฌธ์˜ 02-830-0905 ๋Œ€์ž… ์ค€๋น„์— ์ง€์นœ ์ˆ˜ํ—˜์ƒ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„ ํž˜๋‚ด์„ธ์š” ์‹ ๋„๋ฆผํ…Œํฌ๋…ธ๋งˆํŠธ์„œ ์ˆ˜ํ—˜์ƒ๊ณผ ํ•™๋ถ€๋ชจ 600๋ช… ๋Œ€์ƒ ๋Œ€์ž…์„ค๋ช…ํšŒ ๊ตฌ๋กœ์•„ํŠธ๋ฐธ๋ฆฌ์„œ๋Š” ์ˆ˜ํ—˜์ƒ 1,000๋ช… ์ดˆ๋Œ€ ํ•ดํ”ผ ์ฝ˜์„œํŠธ ์—ด๋ ค ๊ตฌ๋กœ๊ตฌ๊ฐ€ ๋Œ€์ž… ์ค€๋น„๋กœ ์ง€์นœ

More information

๊ต์œก ๊ณผ ํ•™๊ธฐ ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ  ์‹œ ์ œ 20 11-36 1ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์ด๋ก ์€ ๋ณ„์ฑ… 1 ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์€ ๋ณ„์ฑ…

๊ต์œก ๊ณผ ํ•™๊ธฐ ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ  ์‹œ ์ œ 20 11-36 1ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์ด๋ก ์€ ๋ณ„์ฑ… 1 ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์€ ๋ณ„์ฑ… ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ 2011 361ํ˜ธ [๋ณ„์ฑ… 3] ์ค‘ํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ๊ต์œก ๊ณผ ํ•™๊ธฐ ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ  ์‹œ ์ œ 20 11-36 1ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์ด๋ก ์€ ๋ณ„์ฑ… 1 ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์€ ๋ณ„์ฑ… 2 ์™€ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 3.

More information

์‹œํ—˜์ง€ ์ถœ์ œ ์–‘์‹

์‹œํ—˜์ง€ ์ถœ์ œ ์–‘์‹ 2013ํ•™๋…„๋„ ์ œ2ํ•™๊ธฐ ์ œ1์ฐจ ์„ธ๊ณ„์‚ฌ ์ง€ํ•„ํ‰๊ฐ€ ๊ณ„ ๋ถ€์žฅ ๊ต๊ฐ ๊ต์žฅ 2013๋…„ 8์›” 30์ผ 2, 3๊ต์‹œ ์ œ 3ํ•™๋…„ ์ธ๋ฌธ (2, 3, 4, 5)๋ฐ˜ ์ถœ์ œ๊ต์‚ฌ : ๋ฐฑ์ข…์› ์ด ์‹œํ—˜ ๋ฌธ์ œ์˜ ์ €์ž‘๊ถŒ์€ ํ’์•”๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต์— ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ € ์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜ํ•ด ๋ณดํ˜ธ๋ฐ›๋Š” ์ €์ž‘๋ฌผ์ด๋ฏ€๋กœ ์ „์žฌ์™€ ๋ณต์ œ๋Š” ๊ธˆ์ง€ ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋ฅผ ์–ด๊ธธ ์‹œ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜๊ฑฐ ์ฒ˜๋ฒŒ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 3. ์ „๊ทผ๋Œ€ ์‹œ๊ธฐ (๊ฐ€)~(๋ผ)

More information

์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”์—๋Š” ๋ฌด์—‡์ด ์žˆ๋Š”์ง€ ์•Œ์•„๋ด…์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์ฒดํ—˜ํ•ฉ์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์†Œ์ค‘ํžˆ ์—ฌ๊ธฐ๋Š” ๋งˆ์Œ์„ ๊ฐ€์ง‘์‹œ๋‹ค. 5. ์šฐ๋ฆฌ ์˜ท ํ•œ๋ณต์˜ ํŠน์ง• ์ž๋ฃŒ 3 ์ฐธ๊ณ  ๋‚จ์ž์™€ ์—ฌ์ž๊ฐ€ ์ž…๋Š” ํ•œ๋ณต์˜ ์ข…๋ฅ˜ ๊ฐ€ ๋‹ฌ๋ž๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ๋ ค ์ค€๋‹ค. 85์ชฝ ๋ฌธ์ œ 8, 9 ์ž๋ฃŒ

์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”์—๋Š” ๋ฌด์—‡์ด ์žˆ๋Š”์ง€ ์•Œ์•„๋ด…์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์ฒดํ—˜ํ•ฉ์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์†Œ์ค‘ํžˆ ์—ฌ๊ธฐ๋Š” ๋งˆ์Œ์„ ๊ฐ€์ง‘์‹œ๋‹ค. 5. ์šฐ๋ฆฌ ์˜ท ํ•œ๋ณต์˜ ํŠน์ง• ์ž๋ฃŒ 3 ์ฐธ๊ณ  ๋‚จ์ž์™€ ์—ฌ์ž๊ฐ€ ์ž…๋Š” ํ•œ๋ณต์˜ ์ข…๋ฅ˜ ๊ฐ€ ๋‹ฌ๋ž๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ๋ ค ์ค€๋‹ค. 85์ชฝ ๋ฌธ์ œ 8, 9 ์ž๋ฃŒ ํ†ตํ•ฉ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ โ‘ต ์กฐ์ƒ๋‹˜๋“ค์ด ์‚ด๋˜ ์ง‘์— ๋Œ€ ํ•ด ์•„๋Š” ์–ด๋ฆฐ์ด ์žˆ๋‚˜์š”? ์ €์š”. ์˜จ๋Œ๋กœ ๋‚œ๋ฐฉ๊ณผ ์ทจ์‚ฌ๋ฅผ ๊ฐ™์ด ํ–ˆ์–ด์š”! ๋„ค, ๋งž์•„์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์กฐ์ƒ๋‹˜๋“ค์€ ๊ธฐ์™€์ง‘๊ณผ ์ดˆ๊ฐ€์ง‘์—์„œ ์‚ด์•˜์–ด์š”. ์ฃผ๋ฌด๋ฅด๊ฑฐ๋‚˜ ๋ง์•„์„œ ๋งŒ๋“ค ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ „ํ†ต ๊ทธ๋ฆ‡๋„ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”์˜ˆ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์šฐ๋ฆฌ ์˜ท์ธ ํ•œ๋ณต์€ ์ฐธ ์•„๋ฆ„ ๋‹ต์ฃ ? ์—ฌ์ž๋Š” ์ €๊ณ ๋ฆฌ์™€ ์น˜๋งˆ, ๋‚จ์ž๋Š” ๋ฐ”์ง€์™€ ์กฐ๋ผ๋ฅผ ์ž…์–ด์š”. ๋ช…์ ˆ์— ํ•œ๋ณต์„ ์ž…๊ณ  ์ ˆ์„

More information

์ƒํ’ˆ ์ „๋‹จ์ง€

์ƒํ’ˆ ์ „๋‹จ์ง€ 2013 2013 ์ถ”์„๋งž์ด ์ถ”์„๋งž์ด ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ ์•ˆ๋‚ด ์•ˆ๋‚ด ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ ์ง€์—ญ ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ์„ ์•ˆ๋‚ดํ•˜์—ฌ ๋“œ๋ฆฌ์˜ค๋‹ˆ ๋ช…์ ˆ ๋ฐ ํ–‰์‚ฌ์šฉ ์„ ๋ฌผ๋กœ ๋งŽ์ด ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•˜์‹œ๋ฉด ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ๊ฐ€ ์‚ด์•„๋‚ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฆ๊ฑฐ์šด ํ•œ๊ฐ€์œ„ ๋ณด๋‚ด์‹œ๊ณ , ๋ณต ๋งŽ์ด ๋ฐ›์œผ์„ธ์š”! - ๊ฒฝ๊ธฐ๋™๋ถ€์ƒ๊ณตํšŒ์˜์†Œ ์ž„์ง์› ์ผ๋™ - ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•˜์‹œ๋ฉด ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ๊ฐ€ ์‚ด์•„๋‚ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

More information

::: ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ์ด ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฌด ํ‘œ์‹œํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒ€ํ† ํ•ญ๋ชฉ ๊ฒ€ ํ†  ์—ฌ ๋ถ€ ( ํ‘œ์‹œ) ์‹œ ๋ฏผ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์‹œ ๋ฏผ ์ฐธ ์—ฌ ๊ณ  ๋ ค ์‚ฌ ํ•ญ ์ด ํ•ด ๋‹น ์‚ฌ ์ž : ์œ  ( ) ๋ฌด ์ „ ๋ฌธ ๊ฐ€ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์˜ด ๋ธŒ ์ฆˆ ๋งŒ : ์œ  ( ) ๋ฌด ๋ฒ• ๋ น ๊ทœ ์ • : ๊ตํ†ต ํ™˜๊ฒฝ ์žฌ

::: ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ์ด ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฌด ํ‘œ์‹œํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒ€ํ† ํ•ญ๋ชฉ ๊ฒ€ ํ†  ์—ฌ ๋ถ€ ( ํ‘œ์‹œ) ์‹œ ๋ฏผ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์‹œ ๋ฏผ ์ฐธ ์—ฌ ๊ณ  ๋ ค ์‚ฌ ํ•ญ ์ด ํ•ด ๋‹น ์‚ฌ ์ž : ์œ  ( ) ๋ฌด ์ „ ๋ฌธ ๊ฐ€ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์˜ด ๋ธŒ ์ฆˆ ๋งŒ : ์œ  ( ) ๋ฌด ๋ฒ• ๋ น ๊ทœ ์ • : ๊ตํ†ต ํ™˜๊ฒฝ ์žฌ ์‹œ ๋ฏผ ๋ฌธ์„œ๋ฒˆํ˜ธ ์–ด๋ฅด์‹ ๋ณต์ง€๊ณผ-1198 ์ฃผ๋ฌด๊ด€ ์žฌ๊ฐ€๋ณต์ง€ํŒ€์žฅ ์–ด๋ฅด์‹ ๋ณต์ง€๊ณผ์žฅ ๋ณต์ง€์ •์ฑ…๊ด€ ๋ณต์ง€๊ฑด๊ฐ•์‹ค์žฅ ๊ฒฐ์žฌ์ผ์ž 2013.1.18. ๊ณต๊ฐœ์—ฌ๋ถ€ ๋ฐฉ์นจ๋ฒˆํ˜ธ ๋Œ€์‹œ๋ฏผ๊ณต๊ฐœ ํ˜‘ ์กฐ 2013๋…„ ์žฌ๊ฐ€๋…ธ์ธ์ง€์›์„ผํ„ฐ ์šด์˜ ์ง€์› ๊ณ„ํš 2013. 01. ๋ณต์ง€๊ฑด๊ฐ•์‹ค (์–ด๋ฅด์‹ ๋ณต์ง€๊ณผ) ::: ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ์ด ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฌด ํ‘œ์‹œํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒ€ํ† ํ•ญ๋ชฉ ๊ฒ€ ํ†  ์—ฌ ๋ถ€ ( ํ‘œ์‹œ) ์‹œ ๋ฏผ : ์œ  ( ) ๋ฌด

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 ๋˜ํ•œ ๊ฐ™์€ ํƒˆ๋ถ์ž๊ฐ€ ์†Œ์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋˜ ์ด๋ผ๊ณ  ํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋˜ ํ•œ์žฅ์˜ ์‚ฌ์ง„๋„ ํ…Œ๋ฃจ๊ผฌ์–‘์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๊ณ ์žˆ๋‹ค. ไบŒๅฎฎๅ–œไธ€ (๋‹ˆ๋…ธ๋ฏธ์•ผ ์š”์‹œ๊ฐ€์ฆˆ). 1938 ๋…„ 1 ์›” 15 ์ผ์ƒ. ์‹ ์žฅ 156~7 ์„ผ์น˜. ์ฒด์ค‘ 52 ํ‚ค๋กœ. ๋ชธ์€ ์—ฌ์œˆํ˜•์ด๊ณ  ์–ผ๊ตด์€ ๊ธดํ˜•. 1962 ๋…„ 9 ์›”๊ฒฝ ๋„๊พœ๋„ ์‹œ๋‚˜๊ฐ€์™€๊ตฌ์—์„œ ์‹ค์ข…. ๋‹น์‹œ 24 ์„ธ. ์ง์—… ํšŒ์‚ฌ์›. ๋ฐค์—๋Š” ์ „๋ฌธํ•™๊ต์—

More information

ํ™”์ด๋ จ(่ฏไปฅๆˆ€) 141001.hwp

ํ™”์ด๋ จ(่ฏไปฅๆˆ€) 141001.hwp ๅนด ่Šฑ ไธ‹ ็† ่Šณ ็›Ÿ ๆฎต ๆต ็„ก ้™ ๆƒ… ๆƒœ ๅˆฅ ๆฒˆ ้ ญ ๅ…’ ่† ๅคœ ๆทฑ ้›ฒ ็ด„ ไธ‰ ์‹ญ๋…„์„ ๊ฝƒ ์•„๋ž˜์„œ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ๋งน์„ธ ์ง€ํ‚ค๋‹ˆ ํ•œ ๊ฐ€๋‹ฅ ํ’๋ฅ˜๋Š” ๋์—†๋Š” ์ •์ด์–ด๋ผ. ๊ทธ๋Œ€์˜ ๋ฌด๋ฆŽ์— ๋ˆ„์›Œ ์• ํ‹‹ํ•˜๊ฒŒ ์ด๋ณ„ํ•˜๋‹ˆ ๋ฐค์€ ๊นŠ์–ด ๊ตฌ๋ฆ„๊ณผ ๋น—์†์—์„œ ์‚ผ์ƒ์„ ๊ธฐ์•ฝํ•˜๋„ค. * ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๊ธ€ ํŒŒ๋ฅด๋ผ๋‹ˆ ๋จธ๋ฆฌ๋ฅผ ๊นŽ์€ ์•„์ด๊ฐ€ ์‹œ๋ฆฐ ์†์„ ํ˜ธํ˜ธ ๋ถˆ๋ฉฐ ๋ถˆ ์˜†์— ์•‰์•„ ์žˆ๋‹ค. ์–ผ์Œ์žฅ ๊ฐ™์€ ๋‚ ์”จ์— ํ—ˆ์—ฐ ์ž…๊น€์ด ์—ฐ๊ธฐ์ฒ˜๋Ÿผ

More information

ร†รฒรˆ๏ฟฝยดยฉยธยฎ 94รˆยฃ ยณยปรรถ_รƒร–รยพ

ร†รฒรˆ๏ฟฝยดยฉยธยฎ 94รˆยฃ ยณยปรรถ_รƒร–รยพ ์‚ฌ๋žŒ ์•ˆ๊ฐ„ํž˜์„ ๋‹คํ•ด ํ–‰๋ณตํ•ด์ง€๊ณ  ์‹ถ์—ˆ๋˜ ์‚ฌ๋žŒ, ํ—ˆ์„ธ์šฑ์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋‹ค - ํ—ˆ์„ธ์šฑ ํ‰์ „ ์ž‘๊ฐ€ ์†ก๊ธฐ์—ญ - ์„œ์šธ ํ‰ํ†ต์‚ฌ ๋…ธ๋™๋ถ„ํšŒ์› ํ—ˆ์„ธ์šฑ. ํšจ์ˆœ์ด ๋ฏธ์„ ์ด์˜ ์–ต์šธํ•œ ์ฃฝ์Œ์— ๋Œ€ ํ•ด ๋ฏธ๊ตญ์€ ์‚ฌ์ฃ„ํ•˜๋ผ๋Š” ํˆฌ์Ÿ์˜ ํ˜„์žฅ์— ์„œ ๊ทธ ๋ถ„์„ ์ฒ˜์Œ ๋งŒ๋‚ฌ๋‹ค. ํ‰ํƒ ๋Œ€์ถ”๋ฆฌ ์˜ ๋„“์€ ๋“คํŒ์„ ๋‘ ์†Œ๋…€์˜ ๋ชฉ์ˆจ์„ ์•— ์•„๊ฐ„ ๋ฏธ๊ตฐ๋“ค์—๊ฒŒ ๋˜ ๋นผ์•—๊ธธ ์ˆœ ์—†๋‹ค๋ฉฐ ๋งŒ๋“ค์–ด ์˜จ ํ˜„์ˆ˜๋ง‰์„ ๋Œ€์ถ”์ดˆ๊ต์— ๊ฐ™์ด ๊ฑธ์—ˆ๋‹ค. 2007๋…„

More information

ๆญฏ1##01.PDF

ๆญฏ1##01.PDF 1.? 1.?,..,.,. 19 1.,,..,. 20 1.?.,.,,...,.,..,. 21 1,.,.,. ( ),. 10 1? 2.5%. 1 40. 22 1.? 40 1 (40 2.5% 1 ). 10 40 4., 4..,... 1997 ( ) 12. 4.6% (26.6%), (19.8%), (11.8%) 23 1. (?).. < >..,..!!! 24 2.

More information

<5BC1F8C7E0C1DF2D31B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770>

<5BC1F8C7E0C1DF2D31B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770> ์ œ3ํŽธ ์ • ์น˜ ์ œ3ํŽธ ์ •์น˜ ์ œ1์žฅ ์˜ํšŒ ์ œ1์ ˆ ์˜ํšŒ ๊ธฐ๊ตฌ ์ œ2์ ˆ ์˜ํšŒ๊ธฐ๊ตฌ ๋ฐ ์ง์› ํ˜„ํ™ฉ ์ž์น˜ํ–‰์ •์ „๋ฌธ์œ„์›ํšŒ ์ž์น˜ํ–‰์ •์ „๋ฌธ์œ„์› ์‚ฐ์—…๊ฑด์„ค์œ„์›ํšŒ ์‚ฐ์—…๊ฑด์„ค์ „๋ฌธ์œ„์› ์ œ1์žฅ ์˜ํšŒ 321 ์ œ3์ ˆ ์˜ํšŒ ํ˜„ํ™ฉ 1. ์ œ1๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์ œ1๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์˜์› ํ˜„ํ™ฉ ์ง ์œ„ ์„ฑ ๋ช… ์ƒ๋…„์›”์ผ ์ฃผ ์†Œ ๋น„ ๊ณ  322 ์ œ3ํŽธ ์ •์น˜ 2. ์ œ2๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์ œ2๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์˜์› ํ˜„ํ™ฉ ์ง ์œ„

More information

120229(00)(1~3).indd

120229(00)(1~3).indd ๋ฒ• ๋ฅ  ๊ตญํšŒ์—์„œ ์˜๊ฒฐ๋œ ๊ณต์ง์„ ๊ฑฐ๋ฒ• ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ ์„ ์ด์— ๊ณตํฌํ•œ๋‹ค. ๋Œ€ ํ†ต ๋ น ์ด ๋ช… ๋ฐ• 2012๋…„ 2์›” 29์ผ ๊ตญ ๋ฌด ์ด ๋ฆฌ ๊น€ ํ™ฉ ์‹ ๊ตญ ๋ฌด ์œ„ ์› ํ–‰์ •์•ˆ์ „๋ถ€ ๋งน ํ˜• ๊ทœ ์žฅ ๊ด€ (์ค‘์•™์„ ๊ฑฐ๊ด€๋ฆฌ์œ„์›ํšŒ ์†Œ๊ด€) ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ11374ํ˜ธ ๊ณต์ง์„ ๊ฑฐ๋ฒ• ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ  ๊ณต์ง์„ ๊ฑฐ๋ฒ• ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ฐœ์ •ํ•œ๋‹ค. ์ œ21์กฐ์ œ1ํ•ญ์— ๋‹จ์„œ๋ฅผ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์‹ ์„คํ•œ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ,์„ธ์ข…ํŠน๋ณ„์ž์น˜์‹œ์˜ ์ง€์—ญ๊ตฌ๊ตญํšŒ์˜์›

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 2013 ์šธ์‚ฐํ•™์—ฐ๊ตฌ๋…ผ์ด ISSN 1979-9355 ์ œ 8ํ˜ธ Part.1 Part.2 Part.3 Part.4 ์šธ์‚ฐ์˜ ๊ณต๋‹จ ์ธ์ ‘์ง€์—ญ ์ž์—ฐ๋งˆ์„์˜ ๋ณ€ํ™”์ƒ - ์šธ์ฃผ๊ตฐ ์ฒญ๋Ÿ‰๋ฉด ํ™”์ฐฝ๋งˆ์„์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์šธ์‚ฐ์˜ ๋ฏผ์†๋†€์ด ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ์šธ์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ ์ง€ํ•˜๋ณด๋„, ๋ฌธํ™”์ฐฝ์ž‘๊ณต๊ฐ„์œผ๋กœ์„œ์˜ ํ™œ์šฉ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ - ์ง€ํ•˜๋ณด๋„ ๋ฌธํ™”์™€ ์˜ˆ์ˆ ์„ ์ž…๊ณ  ์†Œํ†ต์˜ ๊ธธ์„ ์ฐพ๋‹ค - ์šธ์ฃผ ์‚ฌ์ฐฐ ๋ฌธํ—Œ์ž๋ฃŒ์˜ ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2013

More information

Print

Print > > > ์ œ1์žฅ ์ •์น˜ ์˜ํšŒ 1. ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ๊ฐ€. ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ์ง€์ˆ˜ ๋‚˜. ์„ธ๊ณ„์€ํ–‰์˜ ๊ฑฐ๋ฒ„๋„Œ์Šค ์ง€์ˆ˜ ๋‹ค. ์ •์น˜์  ๋ถˆ์•ˆ์ • ์ง€์ˆ˜ 2. ์˜ํšŒ ๊ฐ€. ์˜ํšŒ์ œ๋„์™€ ์˜์„ ์ˆ˜ ๋‚˜. ์—ฌ์„ฑ์˜์› ๋น„์œจ ๋‹ค. ์ž…๋ฒ•ํ†ต๊ณ„ ํ˜„ํ™ฉ ๋ผ. ์˜ํšŒ์˜ ์˜ˆ์‚ฐ ๊ทœ๋ชจ ๋งˆ. ์˜์›๋ณด์ˆ˜ ๋ฐ ๋ณด์ขŒ์ง„ ์ˆ˜๋‹น 3. ์„ ๊ฑฐ ์ •๋‹น ๊ฐ€. ํˆฌํ‘œ์œจ ๋‚˜. ์„ ๊ฑฐ์ œ๋„ ๋‹ค. ์ •๋‹น๊ณผ ์ •์น˜์ž๊ธˆ 4. ์ •์น˜๋ฌธํ™” ๊ฐ€. ์‹ ๋ขฐ์ง€์ˆ˜ ๋‚˜. ์ •๋ถ€์— ๋Œ€ํ•œ ์‹ ๋ขฐ

More information

<303220BDC9C6F7C1F6BFF25FC0CFC0DAB8AEC0A7B1E2C7D8B9FDC0BBC3A3C0DA283130305FB1E2C1B6B0ADBFACB1B3C3BC292E687770>

<303220BDC9C6F7C1F6BFF25FC0CFC0DAB8AEC0A7B1E2C7D8B9FDC0BBC3A3C0DA283130305FB1E2C1B6B0ADBFACB1B3C3BC292E687770> ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ์ •๋ณด์› ์ผ์ž๋ฆฌ๋ฐฉ์†ก ๋™์•„์ผ๋ณด 2009๋…„ 3์›” 5์ผ (๋ชฉ) 14:00~17:00 ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๋…ธ๋™์ฒญ ์ปจ๋ฒค์…˜ ๋ฃธ(์„œ์šธ์‹œ ์ค‘๊ตฌ ์žฅ๊ต๋™) ์ง„ํ–‰์ˆœ์„œ 13:30 ~ 14:00 ์žฅ๋‚ด ์ •๋ฆฌ ๋ฐ ๋“ฑ๋ก 14:00 ~ 14:20 ๊ฐœํšŒ ๋ฐ ์ธ์‚ฌ๋ง (์ •์ธ์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ์ •๋ณด์› ์›์žฅ, ๋ฐ•๋ณ‘์œค ์ผ์ž๋ฆฌ๋ฐฉ์†ก ํšŒ์žฅ) 14:20 ~ 15:30 ์‚ฌํšŒ : ๊น€๊ด‘๋‘(์„œ๊ฐ•๋Œ€ ๊ต์ˆ˜) ๊ธฐ์กฐ๊ฐ•์—ฐ ์œ„๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐํšŒ๋กœ

More information

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜ 2008.8.13. (์ œ667ํ˜ธ) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ๅคง ้•ท ็จ‹ ๋ชฉ์ฐจ โ… . ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ์„ฑ๊ณผ โ…ก. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์—ฌ๊ฑด๊ณผ ์ œ๋„ โ…ข. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์ •์ฑ… ์„ ํƒ โ…ฃ. ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ ์ž‘์„ฑ : ์ „์˜์žฌ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8357) serijyj@seri.org ํ™ฉ์ธ์„ฑ, ๊น€๋“๊ฐ‘, ์žฅ์„ฑ์›, ํ•œ์ฐฝ์ˆ˜, ์ „ํšจ์ฐฌ, ๊ฐ•์„ฑ์›, ์ž„์ˆ˜ํ˜ธ, ์†๋ฏผ์ค‘ ๊ฐ์ˆ˜ : ๊ถŒ์ˆœ์šฐ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8071)

More information

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770>

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770> ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด ์„ฑ ํƒœ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ ๊น€ ์ˆ˜ ์•„ (์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์กฐ๊ฒฝํ•™ ์„์‚ฌ) ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๊ตญํ† ์— ๋งค์žฅ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฒœ์—ฐ์ž์›์€ ๋ฌผ๋ก  ์ถ•์ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ถ€์กฑ์œผ ๋กœ ์ธํ•˜์—ฌ ๊ทผ๋กœ์ž์˜ ๊ทผ๋ฉด๊ณผ ์„ฑ์‹ค์„ ํ†ตํ•œ ๋…ธ๋™์ง‘์•ฝ์  ์••์ถ• ์„ฑ์žฅ์„ ์ถ”์ง„ํ•œ ์—ญ์‚ฌ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด๋‹ค ๋ฐœ์ „๋œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ฒญ์‚ฌ์ง„์˜ ์‹คํ˜„์„ ์œ„ํ•ด์„œ ๊ตญ๋ฏผ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์‰ฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์ผํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ ์ž๋™์ฐจ

More information

NHFJJZVPOOYK.hwp

NHFJJZVPOOYK.hwp ์ „๋ฐœ์—ฐ 2004-R-08 ์ „๋ถ ์ผ์ž๋ฆฌ์ฐฝ์ถœ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2004 ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ด ๋™ ๊ธฐ ์ „๋ถ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์œ„ ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ „ ์˜ ์˜ฅ ์ „๋ถ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์—ฐ ๊ตฌ ์ž ๋ฌธ ๋ฐ• ๊ฒฝ ์ˆ˜ ์ „๋ถ์ „๋žต์‚ฐ์—…๊ธฐํš๋‹จ ์—ฐ๊ตฌํŒ€์žฅ ์ • ์„ธ ์šฉ ( ์ฃผ) ์ „๋ถ์žก์ฝ”๋ฆฌ์•„ ์ง€ ์‚ฌ ์žฅ ์กฐ ์ข… ์„  ์›๊ด‘๋Œ€ํ•™๊ต ์™ธ๊ตญ์–ดํ•™์Šต๊ด€ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ง„์˜ ๊ฒฌํ•ด๋กœ์„œ ์ „๋ผ๋ถ๋„์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ๋Š” ๋‹ค๋ฅผ

More information

<C1A4C3A55F323031332D373328B3EBB4EBB8ED295FC3D6C1BEC0CEBCE2BFEB283230313430333035295FC3D6C1BEBCF6C1A45FB3BBC1F62E687770>

<C1A4C3A55F323031332D373328B3EBB4EBB8ED295FC3D6C1BEC0CEBCE2BFEB283230313430333035295FC3D6C1BEBCF6C1A45FB3BBC1F62E687770> ์ •์ฑ…๋ณด๊ณ ์„œ 2013-73 ๊ตญ๋ฏผ๊ธฐ์ดˆ์ƒํ™œ๋ณด์žฅ์ œ๋„์˜ ๋งž์ถคํ˜• ๊ธ‰์—ฌ์ฒด๊ณ„ ๊ฐœํŽธ๋ฐฉ์•ˆ ๋งˆ๋ จ์„ ์œ„ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ A Study of Customized Benefit System for New Public Assistance Policy ๋…ธ๋Œ€๋ช… ์ดํ˜„์ฃผ ๊ฐ•์‹ ์šฑ ๊น€๋ฌธ๊ธธ ์‹ ํ˜„์›… ์‹ ํ™”์—ฐ ํ™ฉ๋•์ˆœ ํ™๊ฒฝ์ค€ ์†๋ณ‘๋ˆ ์žฅ๋•ํ˜ธ ์ž„์™„์„ญ ์ด์ฃผ๋ฏธ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์ž ๋…ธ๋Œ€๋ช… ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ฃผ์š”์ €์„œ ๊ทผ๋กœ๋นˆ๊ณค์ธต์„

More information

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770>

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770> ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ 1 ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ๋ฐ•์ฃผ์–ธ ์ดํฌ๊ธธ ์ œ1์ ˆ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ์ตœ๊ทผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ท ๋“ฑํ•œ ๊ธฐํšŒ๋ณด์žฅ๊ณผ ๊ณต์ •ํ•œ ๊ฒฝ์Ÿ์œผ๋กœ ๋Œ€๋ณ€๋˜๋Š” ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ ์ˆ˜๋ฆฝ์ด ์ค‘์š”ํ•œ ๊ตญ์ •๊ณผ์ œ๋กœ ์ œ์‹œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ˆ˜๋‹จ์œผ๋กœ์„œ ๋‚˜ ๋ˆ” (philanthropy)์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌํšŒ์  ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ธ‰์†ํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜๋ˆ” ์€ ์ž์‹ ์ด ๊ฐ€์ง„ ๊ฐ€์น˜ ์žˆ๋Š” ์ž์›์„

More information

๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ํ•ฉ์˜๊ธˆ ๋„๋‘‘ ์•ˆ ๋งž๊ธฐ

๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ํ•ฉ์˜๊ธˆ ๋„๋‘‘ ์•ˆ ๋งž๊ธฐ ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ํ•ฉ์˜๊ธˆ ๋„๋‘‘ ์•ˆ ๋งž๊ธฐ ์†ํ•ด์‚ฌ์ •์‚ฌ ๋ณ€์šด์—ฐ ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ์‹œ ์ดˆ๋™์กฐ์น˜ ์š”๋ น, ์ž๋™์ฐจ๋ณดํ—˜ ์•ฝ๊ด€์˜ ์ƒ์„ธํ•œ ํ•ด์„ค, ๊ตํ†ต์‚ฌ๊ณ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์‚ฐ์ถœ ๋ฐฉ๋ฒ•, ๋ฏผ์‚ฌํ•ฉ์˜ ๋ฐ ํ˜•์‚ฌํ•ฉ์˜ ์š”๋ น, ๊ณตํƒ๋ฐฉ๋ฒ•, ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ ์ฒญ๊ตฌ์†Œ์†ก ์ œ๊ธฐ ์š”๋ น ๋“ฑ์„ ์•Œ๊ธฐ ์‰ฝ๊ฒŒ ์•Œ๋ ค์ฃผ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ์ฐจ 1 ๋จธ๋ฆฌ๋ง 5 2 ์ž๋™์ฐจ์‚ฌ๊ณ ์˜ ์ข…๋ฅ˜ 8 3 ์ž๋™์ฐจ์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ ์งํ›„ ์ดˆ๋™์กฐ์น˜ ๋ฐ ํ•ฉ์˜ ์š”๋ น 10 4 ๊ฒฝ์ฐฐ์—์„œ์˜

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DC0DABFACBDC4C0C720C8B2B1DDBAF1C0B2322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DC0DABFACBDC4C0C720C8B2B1DDBAF1C0B2322E646F63> ์ด ๋ฐํ˜€๋‚ธ ์‚ฐ์—์„œ ์•”์„ ์ด๊ธด ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์˜ ๋น„๋ฐ€! ์ž์—ฐ์‹์˜ ํ™ฉ๊ธˆ๋น„์œจ (SBS์ŠคํŽ˜์…œ ํŒ€ ์—ฎ์Œ/ํ† ํŠธ/2012๋…„ 4์›”/216์ชฝ/13,500์›) - 1 - ์ž์—ฐ์‹์˜ ํ™ฉ๊ธˆ๋น„์œจ (SBS์ŠคํŽ˜์…œ ํŒ€ ์—ฎ์Œ/ํ† ํŠธ/2012๋…„ 4์›”/216์ชฝ/13,500์›) ์ฑ… ์†Œ๊ฐœ ์ž์—ฐ์ด ์ฐจ๋ ค์ฃผ๋Š” ๋ฐฅ์ƒ ์œ„์— ์•”์„ ์ด๊ธฐ๋Š” ํž˜์ด ์žˆ๋‹ค! ์— ๋ฐฉ์˜๋˜์–ด ์„ธ๊ฐ„์˜ ํ™”์ œ๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋˜

More information

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770>

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770> 2012๋…„ 7์›” 17์ผ ๋ฐœํ–‰ ํ†ต๊ถŒ ์ œ112ํ˜ธ 112 ๋ฐœํ–‰์ธ:๏งกๅœญ่กก/ํŽธ์ง‘์ธ:๏คŠๅฐ™ๅ‹ณ/์ฃผ๊ฐ„:๏คŠๆณฐ่ฉข/๋ฐœํ–‰์ฒ˜:็คพ)้€€ๆบชๅญธ้‡œๅฑฑ็ก็ฉถ้™ข (์šฐ614-743) ้‡œๅฑฑๅธ‚้‡œๅฑฑ้Žญๅ€็”ฐๆตฆๆดž608-1 819-8587/F.817-4013 ๅ‡บ่™•๊ฐ€ ๋ถ„๋ช…ํ•œ ๊ณต์ง์‚ฌํšŒ ์ธ๊ฐ„์ด ๊ฐ€์ง€๋Š” ์ธ์„ฑ์€ ๊ทธ ํŠน์„ฑ์ด ๋‹ค์–‘ํ•˜์—ฌ ์ผ๋ฅ ์ ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ ํ•œ ํ•˜๊ธฐ๋Š” ์‰ฝ์ง€ ์•Š๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋ฏ€๋กœ ์–ด๋–ค ๊ด€์ ๊ณผ ์ธก๋ฉด์—์„œ ๋…ผํ•˜๋Š๋ƒ์—

More information

์ฃผ์ง€์Šค๋‹˜์˜ ์ด ๋‹ฌ์˜ ๋ฒ•๋ฌธ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ๊ธฐ๋…๊ด€ ๋ถˆ์‚ฌ๋ฅผ ํšŒํ–ฅํ•˜๋ฉด์„œ 20์—ฌ ๋…„ ์ „ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ์‚ฌ๋ฆฌํƒ‘์„ ๊ฑด๋ฆฝํ•˜๋ ค๊ณ  ์ค‘๊ตญ ์„๊ตด๋‹ต์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌํŒ€์„ ๋”ฐ๋ผ ์ค‘๊ตญ ๋ถˆ๊ต์„ฑ์ง€๋ฅผ ํƒ๋ฐฉํ•˜์˜€์Šต ๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€๋™์˜ ์šด๊ฐ•์„๊ตด, ์šฉ๋ฌธ์„๊ตด, ๊ณต์˜์„๊ตด, ๋งฅ์ ์‚ฐ์„ ๊ตด, ๋Œ€์กฑ์„๊ตด, ํ‹ฐ๋ฒณ ๋ผ์‹ธ์˜ ํฌํƒˆ๋ผ๊ถ๊ณผ ์ฃผ๋ณ€์˜ ํฐ

์ฃผ์ง€์Šค๋‹˜์˜ ์ด ๋‹ฌ์˜ ๋ฒ•๋ฌธ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ๊ธฐ๋…๊ด€ ๋ถˆ์‚ฌ๋ฅผ ํšŒํ–ฅํ•˜๋ฉด์„œ 20์—ฌ ๋…„ ์ „ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ์‚ฌ๋ฆฌํƒ‘์„ ๊ฑด๋ฆฝํ•˜๋ ค๊ณ  ์ค‘๊ตญ ์„๊ตด๋‹ต์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌํŒ€์„ ๋”ฐ๋ผ ์ค‘๊ตญ ๋ถˆ๊ต์„ฑ์ง€๋ฅผ ํƒ๋ฐฉํ•˜์˜€์Šต ๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€๋™์˜ ์šด๊ฐ•์„๊ตด, ์šฉ๋ฌธ์„๊ตด, ๊ณต์˜์„๊ตด, ๋งฅ์ ์‚ฐ์„ ๊ตด, ๋Œ€์กฑ์„๊ตด, ํ‹ฐ๋ฒณ ๋ผ์‹ธ์˜ ํฌํƒˆ๋ผ๊ถ๊ณผ ์ฃผ๋ณ€์˜ ํฐ ๋ถˆ๊ตํ•™๊ณผ๋ฐ˜(1๋…„ ๊ณผ์ •) ๊ธฐ์ดˆ๊ต๋ฆฌ๋ฐ˜(6๊ฐœ์›” ๊ณผ์ •) ๋งค์ฃผ ํ™”์š”์ผ ์ €๋… 7์‹œ ๋งค์ฃผ ๋ชฉ์š”์ผ ์˜คํ›„ 2์‹œ / ์ €๋… 7์‹œ 5์›” 5์ผ 5์›” 12์ผ 5์›” 19์ผ 5์›” 26์ผ ์–ด๋ฆฐ์ด๋‚  ํœด๊ฐ• ์ธ๋„๋ถˆ๊ต์‚ฌ 2 / ์ด๊ฑฐ๋ฃก ๊ต์ˆ˜๋‹˜ ์ธ๋„๋ถˆ๊ต์‚ฌ 3 / ์ด๊ฑฐ๋ฃก ๊ต์ˆ˜๋‹˜ ์ค‘๊ตญ๋ถˆ๊ต์‚ฌ 1 / ์ด๋•์ง„ ๊ต์ˆ˜๋‹˜ 5์›” 7์ผ 5์›” 14์ผ 5์›” 21์ผ 5์›” 28์ผ ๋ฐฑ๋ จ์•” ์˜ˆ๋ถˆ์˜์‹ ๋ฐ ๊ธฐ๋„๋ฒ• / ์ด๋ฌด์Šค๋‹˜ ์„ฑ์ฒ 

More information

<32303039C0C7B7E1B0FCB8AEC7D0BDC7BDC0B1B3C0E728C3D6C1BEBABB292E687770>

<32303039C0C7B7E1B0FCB8AEC7D0BDC7BDC0B1B3C0E728C3D6C1BEBABB292E687770> 2009๋…„ ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™ ์‹ค์Šต ์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ์˜๊ณผ๋Œ€ํ•™ ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™๊ต์‹ค 1. ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™ ์‹ค์Šต ๊ฐœ์š” 1 2. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  - ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ 3 3. ์„ธ๊ณ„์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ ๊ฐ€. ์˜๊ตญ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 19 ๋‚˜. ๋ฏธ๊ตญ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 31 ๋‹ค. ๋…์ผ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 47 ๋ผ. ๋Œ€๋งŒ์˜ ์˜๋ฃŒ์ œ๋„ 59 4. ์˜๋ฃŒ์ •์ฑ… ํŒจ๋„ํ† ๋ก  67 1. ์˜๋ฃŒ๊ด€๋ฆฌํ•™ ์‹ค์Šต ๊ฐœ์š”. (1) ์ผ๋ฐ˜ ๋ชฉํ‘œ

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) ๊ทน๊ณผ ๊ทน ์กฐ์—ฐ์ฃผ (2-768-7598) ๊ธ‰์ง„์  ๋ณด์ˆ˜, ๊ธ‰์ง„์  ์ง„๋ณด ๊ณต์•ฝ์ด ๋Œ€์ค‘์˜ ์ง€์ง€๋ฅ  ์–ป์–ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน์œผ๋กœ ์น˜๋‹ซ๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์ด ํ”๋“ค๋ฆฌ๋Š” ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์žก์•„

๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) ๊ทน๊ณผ ๊ทน ์กฐ์—ฐ์ฃผ (2-768-7598) ๊ธ‰์ง„์  ๋ณด์ˆ˜, ๊ธ‰์ง„์  ์ง„๋ณด ๊ณต์•ฝ์ด ๋Œ€์ค‘์˜ ์ง€์ง€๋ฅ  ์–ป์–ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน์œผ๋กœ ์น˜๋‹ซ๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์ด ํ”๋“ค๋ฆฌ๋Š” ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์žก์•„ ๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) - ๊ทน๊ณผ ๊ทน Korea Strategy 215. 1. 22 216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค! ์ด๋ฒˆ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์˜ ํŠน์ง•์€ ๋น„์ •์น˜๊ถŒ ์ถœ์‹ ์˜ ํ›„๋ณด์ž๋“ค์ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน ๊ณต์•ฝ์„ ์ œ์‹œํ•˜๋ฉด์„œ ๋ฏธ๊ตญ ์ •์น˜์˜ ํŒ๋„๋ฅผ ๋ฐ”๊พธ๋ ค๊ณ  ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๋ˆ„๊ฐ€ ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ๋  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€์— ๋”ฐ ๋ผ ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ํ–ฅ๋ฐฉ์ด ๊ทน๋ช…ํ•˜๊ฒŒ ๊ฐˆ๋ฆด ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.

More information

์ƒ๋“ค์˜ ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์š”์•ฝ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ์ฒซ์งธ. ๊ต์œก์˜ ๋Œ€์ƒ ๋ฉด์—์„œ ํ•™์Šต๋Œ€์ƒ์ด ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ •๋ณด์˜ ์–‘์ด ํญ๋ฐœ์ ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์‚ฌํšŒ์ฒด์ œ์˜ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€์†ํ™” ๋˜๋ฉด์„œ ํ•™์Šต์˜ ๋Œ€์ƒ์€ ํ•™์ƒ๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์„ฑ์ธ ๋ชจ๋‘์—๊ฒŒ ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ํ‰์ƒํ•™์Šต์˜ ์‹œ๋Œ€๊ฐ€

์ƒ๋“ค์˜ ์—ญํ• ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์š”์•ฝ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ์ฒซ์งธ. ๊ต์œก์˜ ๋Œ€์ƒ ๋ฉด์—์„œ ํ•™์Šต๋Œ€์ƒ์ด ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ •๋ณด์˜ ์–‘์ด ํญ๋ฐœ์ ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์‚ฌํšŒ์ฒด์ œ์˜ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€์†ํ™” ๋˜๋ฉด์„œ ํ•™์Šต์˜ ๋Œ€์ƒ์€ ํ•™์ƒ๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์„ฑ์ธ ๋ชจ๋‘์—๊ฒŒ ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ํ‰์ƒํ•™์Šต์˜ ์‹œ๋Œ€๊ฐ€ โ… . ์‚ฌํšŒํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ๊ต์œกํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์˜ ๋ณ€ํ™” 1. ์‚ฌํšŒํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๋ณ€ํ™” ๊ต์œกํ™˜๊ฒฝ์˜ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์šฐ์„  21์„ธ๊ธฐ ์‚ฌํšŒํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์˜ ๋ณ€ํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค. ์š”์ฆˆ์Œ ์šฐ๋ฆฌ์‚ฌํšŒ์— ์ž์ฃผ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๋ง ๊ฐ€์šด๋ฐ ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ์„ ์ „ํ™˜ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค., 21์„ธ๊ธฐ๋ฅผ ์ง€ํ–ฅํ•˜๋Š” ์ƒˆ๋กœ์šด ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์„ ๊ฐ–์ถ”์–ด์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋Š” ๋“ฑ ๋“ฑ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์ด๋ผ๋Š” ๋ง์„ ๋งŽ์ด ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์ด๋ž€ ๋ง์€

More information

Microsoft Word - 2013์ „๋ง_๋ณดํ—˜Full_ํ•ฉ๋ณธ.doc

Microsoft Word - 2013์ „๋ง_๋ณดํ—˜Full_ํ•ฉ๋ณธ.doc Sector Report 212.11.27 ๋ณดํ—˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ณต๊ธ‰์„ ์ด๋„๋Š” ๋ณดํ—˜์‚ฐ์—… ์ข…๋ชฉ ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ (์›) ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ BUY 28, ๋™๋ถ€ํ™”์žฌ BUY 6, ํ˜„๋Œ€ํ•ด์ƒ BUY 42, LIG ์†ํ•ด๋ณดํ—˜ BUY 39, ๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ํ™”์žฌ BUY 17, ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋Š” ์†ํ•ด๋ณดํ—˜์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๋Š” ํฌ๊ฒŒ ์„ธ ๊ฐ€์ง€์ธ ๊ฒƒ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ๋Š” ๊ณผ์—ฐ ๋ณด์žฅ์„ฑ ์ƒํ’ˆ์ด ๋‚ด๋…„์— ๋„ ์ž˜ ํŒ”๋ฆด

More information

<BBE7C8B8C5EBC7D5284946BAB8B0EDBCAD295FC3D6C1BE2832295F303731302E687770>

<BBE7C8B8C5EBC7D5284946BAB8B0EDBCAD295FC3D6C1BE2832295F303731302E687770> IT & Future Strategy 21์„ธ๊ธฐํ˜• ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ ์‹ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ ICT ํ™œ์šฉ ์ „๋žต ์ œ6ํ˜ธ(2009. 7. 27) ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์‚ฌํšŒ๋ณ€ํ™” ๊ฐ€์†ํ™”์™€ ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์˜ ์ค‘์š”์„ฑ / 1 โ…ก. ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์˜ ์‹ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„๊ณผ 4๋Œ€ ์ด์Šˆ / 7 โ…ข. ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์„ ์œ„ํ•œ ICT ํ™œ์šฉ ์ „๋žต / 11 IT&Future Strategy ๋Š” 21์„ธ๊ธฐ ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ์˜ ์ฃผ์š” ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฅผ

More information

QYQABILIGOUI.hwp

QYQABILIGOUI.hwp 2013ํ•™๋…„๋„ ๋Œ€ํ•™์ˆ˜ํ•™๋Šฅ๋ ฅ์‹œํ—˜ ๋Œ€๋น„ 2012 ํ•™๋…„๋„ 3์›” ๊ณ 3 ์ „๊ตญ์—ฐํ•ฉํ•™๋ ฅํ‰๊ฐ€ ์ •๋‹ต ๋ฐ ํ•ด์„ค ์‚ฌํšŒํƒ๊ตฌ ์˜์—ญ ์œค๋ฆฌ ์ •๋‹ต 1 3 2 4 3 4 4 1 5 2 6 2 7 5 8 2 9 4 10 1 11 3 12 2 13 1 14 5 15 1 16 3 17 1 18 5 19 2 20 3 1. [ ์ถœ์ œ์˜๋„] ์ธ๊ฐ„์˜ ์กด์žฌ๋ก ์  ํŠน์„ฑ์„ ํŒŒ์•… ์‹ ๋ฌธ ๊ธฐ์‚ฌ์—์„œ๋Š” ์ž์œจ์  ํŒ๋‹จ์—

More information

<353420B1C7B9CCB6F52DC1F5B0ADC7F6BDC7C0BB20C0CCBFEBC7D120BEC6B5BFB1B3C0B0C7C1B7CEB1D7B7A52E687770>

<353420B1C7B9CCB6F52DC1F5B0ADC7F6BDC7C0BB20C0CCBFEBC7D120BEC6B5BFB1B3C0B0C7C1B7CEB1D7B7A52E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 13, No. 2 pp. 866-871, 2012 http://dx.doi.org/10.5762/kais.2012.13.2.866 ์ฆ๊ฐ•ํ˜„์‹ค์„ ์ด์šฉํ•œ ์•„๋™๊ต์œกํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ชจ๋ธ์ œ์•ˆ ๊ถŒ๋ฏธ๋ž€ 1*, ๊น€์ •์ผ 2 1 ๋‚˜์‚ฌ๋ ›๋Œ€ํ•™๊ต ์•„๋™ํ•™๊ณผ, 2 ํ•œ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต e-๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šคํ•™๊ณผ

More information

[์ž๋ฃŒ์ง‘]๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„_ํ† ๋ก ํšŒ_150917.hwp

[์ž๋ฃŒ์ง‘]๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„_ํ† ๋ก ํšŒ_150917.hwp ์ˆœ ์„œ ์‚ฌ ํšŒ - ์กฐ ๋™ ๊ทผ (๋ช…์ง€๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๋ถ€๋ถ„ ๋ฐœ์ œ - ๋ฐ• ๊ธฐ ์„ฑ (์„ฑ์‹ ์—ฌ๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) - ๊น€ ๋Œ€ ํ˜ธ (์‚ฌํšŒ๋””์ž์ธ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) ํ†  ๋ก  - ๊น€ ์ธ ์˜ (ํ•œ๋ฆผ๋Œ€ ์ •์น˜ํ–‰์ •ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) - ๋ฐ• ๋™ ์šด (๋‹จ๊ตญ๋Œ€ ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) - ์กฐ ์˜ ๊ธธ (๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ) ์งˆ์˜ ์‘๋‹ต ํ ํšŒ ๋ชฉ ์ฐจ ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ๋…ธ๋™๊ฐœํ˜, ๋ฌด์—‡์„ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ•  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€...7 - ๋ฐ• ๊ธฐ ์„ฑ (์„ฑ์‹ ์—ฌ๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ

More information

2018.05 Vol.263 C O N T E N T S 02 06 27 61 68 71 74 78 82 89 99 148 153 155 159 M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2 2018.5 3 4 2018.5 * 6 2018.5 1) 2) 3) 7 4) 8 2018.5 5) 6) 7) 9 8) 9)

More information

โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ฐ์ข… ๊ธฐ๋ก์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ๋ฐฑ์ œ์˜ ์ดˆ๊ธฐ ๋„์์€ ์œ„๋ก€์„ฑ( ๆ…ฐ ็ฆฎ ๅŸŽ )์ด๋‹ค. ์œ„๋ก€์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ธฐ๋ก์€ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ, ์‚ผ๊ตญ์œ ์‚ฌ, ๊ณ ๋ ค์‚ฌ, ์„ธ์ข…์‹ค๋ก, ๋™๊ตญ์—ฌ์ง€์Šน๋žŒ ๋“ฑ ๋งŽ์€ ์ฑ…์— ์‹ค๋ ค ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ํŽธ ์ฐฌ๋œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ์˜ค๋ž˜๋œ ์‚ฌ์„œ์ธ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ ๋„ ๋ฐฑ์ œ๊ฐ€ ๋ฉธ๋งํ•œ์ง€

โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ฐ์ข… ๊ธฐ๋ก์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ๋ฐฑ์ œ์˜ ์ดˆ๊ธฐ ๋„์์€ ์œ„๋ก€์„ฑ( ๆ…ฐ ็ฆฎ ๅŸŽ )์ด๋‹ค. ์œ„๋ก€์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ธฐ๋ก์€ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ, ์‚ผ๊ตญ์œ ์‚ฌ, ๊ณ ๋ ค์‚ฌ, ์„ธ์ข…์‹ค๋ก, ๋™๊ตญ์—ฌ์ง€์Šน๋žŒ ๋“ฑ ๋งŽ์€ ์ฑ…์— ์‹ค๋ ค ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ํŽธ ์ฐฌ๋œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ์˜ค๋ž˜๋œ ์‚ฌ์„œ์ธ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ ๋„ ๋ฐฑ์ œ๊ฐ€ ๋ฉธ๋งํ•œ์ง€ ๊ณ ๋Œ€ ๋™์•„์‹œ์•„์˜ ์™•์„ฑ๊ณผ ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ - ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ ๊ทœ๋ช…์„ ์œ„ํ•œ ํ•™์ˆ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ - pp. 46-67 ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ณ ๋Œ€ ์™•์„ฑ๊ณผ ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ ๊น€๊ธฐ์„ญ(ํ•œ์„ฑ๋ฐฑ์ œ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€) ๋ชฉ์ฐจ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ํ•œ๊ตญ ๊ณ ๋Œ€์˜ ์™•์„ฑ 1. ํ‰์–‘ ๋‚™๋ž‘ํ† ์„ฑ 2. ์ง‘์•ˆ ๊ตญ๋‚ด์„ฑ 3. ๊ฒฝ์ฃผ ์›”์„ฑ 4. ํ•œ๊ตญ ๊ณ ๋Œ€ ์™•์„ฑ์˜ ํŠน์ง• โ…ข. ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ๊ณผ ๋ฐฑ์ œ์˜ ํ•œ์„ฑ 1. ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ์˜ ํ˜„ํ™ฉ 2. ํ•œ์„ฑ์˜ ํ’๊ฒฝ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ฐ์ข… ๊ธฐ๋ก์—

More information

2014๋…„ ๊ฒฝ๋‚จ ๊ฒฝ์ œ์ „๋ง๊ณผ ๊ณผ์ œ 2014. 1 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ •๋Œ€์ฒ (๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊น€์˜์ˆœ(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์—ฐ๊ตฌ์ง€์› ๊ธธ์ˆ˜๋ฏผ(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ์›) ๊น€๋„ํ˜•(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฌธ ์†ํ˜•๊ทœ(ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€๊ณต๋‹จ ๋™๋‚จ๊ถŒ๋ณธ๋ถ€ ํŒ€์žฅ) ์กฐ๋ถ€์‹(๊ฒฝ๋‚จ์ง€๋ฐฉ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ ์ฐฝ์—…์„ฑ์žฅ์ง€์›๊ณผ ํŒ€์žฅ) ์ • ํƒ€(๊ฒฝ๋‚จ์€ํ–‰ ๊ฒฝ์ œ๊ธˆ์œต์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) < ์š” ์•ฝ > 2014๋…„

More information

<3136365FB4EBB1B8BDC320BAB8B0C7BAB9C1F6C5EBB0E8BFACBAB820B9DFB0A320BFACB1B85FBEF6B1E2BAB92E687770>

<3136365FB4EBB1B8BDC320BAB8B0C7BAB9C1F6C5EBB0E8BFACBAB820B9DFB0A320BFACB1B85FBEF6B1E2BAB92E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2007 DAEGU-GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE ๋Œ€๊ตฌ์‹œ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€ํ†ต๊ณ„์—ฐ๋ณด ๋ฐœ๊ฐ„ ์—ฐ๊ตฌ ์—„ ๊ธฐ ๋ณต ๋Œ€๊ตฌ๊ฒฝ๋ถ์—ฐ๊ตฌ์› ์ฐจ ๋ก€ ์ฐจ ๋ก€ ์š” ์•ฝ โ…ฐ~โ…ด ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  3 1.์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ฐ ๋ฒ”์œ„ 3 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ 3 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  4 2. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ๋‚ด์šฉ 4 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 4 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ๋‚ด์šฉ 5 ์ œ2์žฅ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€ํ†ต๊ณ„๊ด€๋ฆฌํ˜„ํ™ฉ 9 1.

More information

๊ฐ์‚ฌ์นผ๋Ÿผ 2010. 11 (์ œ131ํ˜ธ) ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ (์ „๊ธฐ ๋Œ€๋น„)์€ 2010๋…„ 1/4๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ๊ฐ 0.9%์™€1.2%์—์„œ 2/4๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ๋ชจ๋‘ 0.4%๋กœ ํฌ๊ฒŒ ๋‘”ํ™” ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์‹ ํฅ๊ตญ๋“ค๋„ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€์ด๋‹ค. ์ค‘๊ตญ, ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋“ฑ ์‹ ํฅ๊ตญ์€ ์„ ์ง„๊ตญ์— ๋น„ํ•ด ๋†’์€ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ

๊ฐ์‚ฌ์นผ๋Ÿผ 2010. 11 (์ œ131ํ˜ธ) ๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ (์ „๊ธฐ ๋Œ€๋น„)์€ 2010๋…„ 1/4๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ๊ฐ 0.9%์™€1.2%์—์„œ 2/4๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ๋ชจ๋‘ 0.4%๋กœ ํฌ๊ฒŒ ๋‘”ํ™” ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์‹ ํฅ๊ตญ๋“ค๋„ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€์ด๋‹ค. ์ค‘๊ตญ, ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋“ฑ ์‹ ํฅ๊ตญ์€ ์„ ์ง„๊ตญ์— ๋น„ํ•ด ๋†’์€ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ 2010 11 (์ œ131ํ˜ธ) ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ™˜์œจ๊ฐˆ๋“ฑ๊ณผ ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์‘ contents ๊ฐ์‚ฌ์นผ๋Ÿผ 1 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ™˜์œจ๊ฐˆ๋“ฑ๊ณผ ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์‘ - ์ •์˜์‹(์‚ผ์„ฑ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›) ์กฐ์ฐฌ๊ฐ•์—ฐ ์ง€์ƒ์ค‘๊ณ„ 5 ๋‰ด ๋ฏธ๋””์–ด ์‹œ๋Œ€์˜ ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ์ „๋žต - ๊น€์ƒํ—Œ(NHN(์ฃผ) ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ์‚ฌ์žฅ) ๊ฐ์‚ฌ์‹ค๋ฌด ๊ฒฝ์˜๊ถŒ ๋ถ„์Ÿ ์ƒํ™ฉ์—์„œ ํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ์ƒ๋Œ€๋กœ ํ•˜๋Š” ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ - ๋ฌธํ˜ธ์ค€(๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ ๊ด‘์žฅ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ) ๊ฐ์‚ฌ์ž๋ฃŒ ์ปดํ”Œ๋ผ์ด์–ธ์Šค

More information

Cannonhitter ๊น€ํƒœํ›ˆ๋ชฉ์‚ฌ์˜ ๋ชฉํšŒ ์ด์•ผ๊ธฐ

Cannonhitter ๊น€ํƒœํ›ˆ๋ชฉ์‚ฌ์˜ ๋ชฉํšŒ ์ด์•ผ๊ธฐ Cannonhitter ๊น€ํƒœํ›ˆ๋ชฉ์‚ฌ์˜ ๋ชฉํšŒ ์ด ์•ผ๊ธฐ ์บ๋„Œํžˆํ„ฐ ๊น€ํƒœํ›ˆ ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ์„œ์šธ ์„œ์ดˆ๊ตฌ ์šฐ๋ฉด๋™์— ์œ„์น˜ํ•œ ์ƒˆ๋กœ๋‚จ๊ตํšŒ์˜ ๋‹ด์ž„๋ชฉ์‚ฌ์ธ ๊น€ํƒœํ›ˆ์˜ ๋ชฉํšŒ์™€ ์‚ถ์˜ ์ด์•ผ๊ธฐ ์•ผ๊ตฌ๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๋Š” ์ด๋“ค๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๊ฟˆ๊ณผ ์—ด์ •์„ ํŽผ์น˜๋Š” ์ธ์ƒ ๋“œ๋ผ๋งˆ!! ์ €๋ž‘ ํ•จ๊ป˜ ์•ผ๊ตฌํ•˜์‹ค๋ž˜์š”? ใ…Žใ…Ž ๋ชฉ์ฐจ 1 ๋‚˜์˜ ์บ๋„Œํžˆํ„ฐ ๊ทธ๊ฐ€ ์žˆ๊ธฐ์— ๋‚˜์˜ ์•ผ๊ตฌ ์ธ์ƒ์ด... 4 2 ์˜ค๋Š˜๋„ ๊น€๋ชฉ์‚ฌ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ฆ๊ฒ๋‹ค 7 3 ์•ผ๊ตฌ์—์„ 

More information

<C1A634C2F720BAB8B0EDBCAD20C1BEC6ED20BDC3BBE720C5E4C5A920C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BEF0BEEE20BBE7BFEB20BDC7C5C220C1A1B0CB20C1A6C3E22E687770>

<C1A634C2F720BAB8B0EDBCAD20C1BEC6ED20BDC3BBE720C5E4C5A920C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BEF0BEEE20BBE7BFEB20BDC7C5C220C1A1B0CB20C1A6C3E22E687770> ์ข…ํŽธ ์‹œ์‚ฌ ํ† ํฌ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์–ธ์–ด ์‚ฌ์šฉ ์‹คํƒœ ์ ๊ฒ€ 1) 2016๋…„ 2์›” 5์ผ, ๋‘ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์‹œ์ฒญ๋ฅ ์€ TV์กฐ์„  2.0%, JTBC 3.1%์ด๋‹ค. (๋‹์Šจ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ์ œ๊ณต) ์ œ18์ฐจ - ๋…ผ์˜๋‚ด์šฉ - 1 ๋ฐฉ์†ก์‚ฌ ๋“ฑ๊ธ‰ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ๋ช… ๋ฐฉ์†ก ์ผ์‹œ ์ถœ์—ฐ์ž TV์กฐ์„  15์„ธ ์ด์ƒ ์‹œ์ฒญ๊ฐ€ ๊ฐ•์ ๋“ค 2016. 1. 13(์ˆ˜) 23:00 ~ 00:20 2016. 1. 20(์ˆ˜) 23:00

More information

20140628 ์„œ์šธ์‹œ_์žฅํ˜์‚ฌํšŒ_์ดํ‰,ํ•ด์„ค_B์ฑ…ํ˜•_1.hwp

20140628 ์„œ์šธ์‹œ_์žฅํ˜์‚ฌํšŒ_์ดํ‰,ํ•ด์„ค_B์ฑ…ํ˜•_1.hwp ์‚ฌ ํšŒ 1. ๋‹ค์Œ ์™€ ๊ฐ™์€ ๋‹จ์ฒด์— ๋Œ€ํ•œ ์„ค๋ช…์œผ๋กœ ์˜ณ์ง€ ์•Š์€ ๊ฒƒ ์‚ฌํšŒ์˜ ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ฐ€์ง€ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ํ•ด๊ฒฐํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ ๋ฏผ๊ฐ„์ด ์ค‘์‹ฌ์ด ๋˜์–ด ๋งŒ๋“  ๋น„์ •๋ถ€ ์กฐ์ง, ์˜๋ฆฌ๋ฅผ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ™œ๋™ํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ๋น„์˜๋ฆฌ๋‹จ์ฒด๋กœ, ํ™˜๊ฒฝ ์šด ๋™์ด๋‚˜ ์ธ๊ถŒ ๋ณดํ˜ธ ์šด๋™, ๋ถ€ํŒจ ๋ฐฉ์ง€ ์šด๋™์„ ์œ„ํ•ด ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ํ™œ๋™ํ•˜ ๋Š” ๋‹จ์ฒด๋ฅผ ๋งํ•œ๋‹ค. ๋‹ค์ˆ˜์˜ ์‹œ๋ฏผ์„ ์œ„ํ•ด ํ™œ๋™ํ•˜๋Š” ๋‹จ์ฒด์ด๋‹ค. 1 ์ง‘๋‹จ์˜ ๊ฐ€์ž…๊ณผ ํƒˆํ‡ด๊ฐ€ ๋น„๊ต์  ์ž์œ ๋กญ๋‹ค.

More information

<5BC1F8C7E0C1DF2D32B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770>

<5BC1F8C7E0C1DF2D32B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770> ์ œ8ํŽธ ์‚ฌ ํšŒ ์ œ8ํŽธ ์‚ฌํšŒ ์ œ1์žฅ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ์ œ1์ ˆ ๊ฐœ๊ด€(์‚ฌํšŒ์กฐ์ง์˜ ๊ธฐ๋Šฅ) ์ œ2์ ˆ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ์ œ1์žฅ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด 619 ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ๋‚ด์—ญ์„ ์ •๋ฆฌํ•ด ๋ณด๋ฉด ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ํ˜„ํ™ฉ (2009๋…„ 7์›” ํ˜„์žฌ) ์—ฐ๋ฒˆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

More information

<C7F6BEC8BAB8B0EDBCAD3936C8A328BBE7C8B8C5EBC7D520C1A4C3A5B0FAC1A62033C8A3292E687770>

<C7F6BEC8BAB8B0EDBCAD3936C8A328BBE7C8B8C5EBC7D520C1A4C3A5B0FAC1A62033C8A3292E687770> ํ˜„์•ˆ๋ณด๊ณ ์„œ Vol. 96 -์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ ์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ โ…ข- ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์˜ ์Ÿ์ ๊ณผ ๊ณผ์ œ - ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋…ผ์˜ ๋“ฑ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ๊น€์ฃผ๊ฒฝ(๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€์—ฌ์„ฑํŒ€ ์ž…๋ฒ•์กฐ์‚ฌ๊ด€) 2010. 10. 25. ์š” ์•ฝ ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜๊ณต๋‹จ ์ง„๋ฃŒ๋น„ ๋ณธ์ธ๋ถ€๋‹ด ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ฑด๊ฐ•๋ณด ํ—˜์˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ ์ˆ˜์ค€์€ 2008๋…„ ๊ธฐ์ค€ ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๊ธ‰์—ฌ์œจ์€ 62.2%์ด๋ฉฐ, OECD

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„ 12์›” ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ• ์ข… ํฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ์œ ๋ณ‘ํ™ ์—ฐ๊ตฌ์›: ์ด์ •ํ›ˆ ๋ณด์กฐ์›: ๋ฐ•์„ ์ง„

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„ 12์›” ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ• ์ข… ํฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ์œ ๋ณ‘ํ™ ์—ฐ๊ตฌ์›: ์ด์ •ํ›ˆ ๋ณด์กฐ์›: ๋ฐ•์„ ์ง„ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต์—ฐ๊ตฌ 2013.12. ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„ 12์›” ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ• ์ข… ํฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ์œ ๋ณ‘ํ™ ์—ฐ๊ตฌ์›: ์ด์ •ํ›ˆ ๋ณด์กฐ์›: ๋ฐ•์„ ์ง„ ๋ชฉ์ฐจ 1. ๊ณ ์šฉ์˜ ์–‘ 1 1) ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™์ฐธ๊ฐ€์œจ 1 2) ์‹ค์—…๋ฅ  3

More information

์›์ด๋ฉฐ ๊ฒฝ์ œ ์ •์ฑ…์˜ ์ค‘์‹ฌ์ด์—ˆ๋‹ค. ํ† ์ง€๊ฐ€ ์žฌ์‚ฐ์˜ ์‹œ์ž‘์ด๋ผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ธฐ์— ์ œํ•œ๋œ ๋•…์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ๋ฐฑ์„ฑ๋“ค์—๊ฒŒ ์–ด๋Š ์ •๋„ ๋‚˜๋ˆ„์–ด ์ค„์ง€, ๊ตญ๊ฐ€๋Š” ์–ผ๋งˆ๋ฅผ ๊ฐ€์ ธ์„œ ์žฌ์ •์„ ์ถฉ๋‹นํ• ์ง€, ๋˜ ๊ด€๋ฃŒ๋“ค์€ ์–ผ๋งˆ๋ฅผ ์ค„ ๊ฒƒ์ธ์ง€์— ๋Œ€ํ•ด ์™•์กฐ๋งˆ๋‹ค ์ค‘์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์ด์—ˆ๋‹ค. ์ •๋„์ „์˜ ํ† ์ง€๊ฐœํ˜์€ ๊ทธ๋Ÿฐ ์˜๋ฏธ์—

์›์ด๋ฉฐ ๊ฒฝ์ œ ์ •์ฑ…์˜ ์ค‘์‹ฌ์ด์—ˆ๋‹ค. ํ† ์ง€๊ฐ€ ์žฌ์‚ฐ์˜ ์‹œ์ž‘์ด๋ผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ธฐ์— ์ œํ•œ๋œ ๋•…์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ๋ฐฑ์„ฑ๋“ค์—๊ฒŒ ์–ด๋Š ์ •๋„ ๋‚˜๋ˆ„์–ด ์ค„์ง€, ๊ตญ๊ฐ€๋Š” ์–ผ๋งˆ๋ฅผ ๊ฐ€์ ธ์„œ ์žฌ์ •์„ ์ถฉ๋‹นํ• ์ง€, ๋˜ ๊ด€๋ฃŒ๋“ค์€ ์–ผ๋งˆ๋ฅผ ์ค„ ๊ฒƒ์ธ์ง€์— ๋Œ€ํ•ด ์™•์กฐ๋งˆ๋‹ค ์ค‘์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์ด์—ˆ๋‹ค. ์ •๋„์ „์˜ ํ† ์ง€๊ฐœํ˜์€ ๊ทธ๋Ÿฐ ์˜๋ฏธ์— ์œก๋ฃก์ด๋‚˜๋ฅด์ƒค ์ •๋„์ „์˜๋ถ„๋ฐฐ์ •์น˜, ํ˜„์žฌ์˜ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„์€? ์ • ์˜ ๋™ ์ค‘์•™๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ์ž์œ ๊ฒฝ์ œ์› ์ธํ„ด ์ •์น˜๋ž€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€! ์ •์น˜๋ž€ ๋‚˜๋ˆ”์ด์š”! ๋ถ„๋ฐฐ์š”! ์ •์น˜์˜ ๋ฌธ์ œ๋ž€ ๋ˆ„๊ตฌ์—๊ฒŒ ๊ฑฐ๋‘ฌ ์„œ ๋ˆ„๊ตฌ์—๊ฒŒ ์ฃผ๋Š”๊ฐ€. ๋ˆ„๊ตฌ์—๊ฒŒ ๋นผ์•—์•„ ๋ˆ„๊ตฌ์—๊ฒŒ ์ฑ„์›Œ์ฃผ๋Š”๊ฐ€! ์œก๋ฃก์ด ๋‚˜๋ฅด์ƒค ์—์„œ ์ •๋„์ „( ้„ญ ้“ ๅ‚ณ )์ด ํ† ์ง€๊ฐœํ˜์„ ์œ„ํ•ด ๋ฐฑ์„ฑ๋“ค๊ณผ ๊ถŒ๋ฌธ์„ธ์กฑ์ด ๋ชจ์ธ ์ž๋ฆฌ์—์„œ ํ† ์ง€๋Œ€์žฅ๋ฌธ์„œ๋ฅผ ํƒœ์šฐ๊ธฐ ์ „ ์™ธ์นœ ๋ง์ด๋‹ค. ์ธ๊ธฐ๋ฆฌ์—

More information

ๆญฏํ‘œ์ง€.PDF

ๆญฏํ‘œ์ง€.PDF 2000 11 ,, LG i < > 1023 44 40 1999 2,497 ( 479 ) 600900, 500600, 50% (4 ) 146% 4 10%, 25% 4 05% ( 10 ) 86,646, 122,489, 50% ILO 25%, 1 : 2 : 2001 3 : 2001 40 2010 (GDP )34% 320012003 ii GDP,,, ( 98 4/4

More information

์›น์šฉ-๊ด‘์ฃผ๊ต์œก4์›”.indd

์›น์šฉ-๊ด‘์ฃผ๊ต์œก4์›”.indd ํ˜์‹ ๊ต์œก, ๋ด„์„ ์ฐพ์•„์„œ 4์›”, ๊ณผํ•™์˜ ๋‹ฌ ๊ด‘์ฃผ๊ต์œก๊ณผํ•™์—ฐ๊ตฌ์›์—์„œ ์ฆ๊ธฐ๋Š” ๊ณผํ•™์ฒดํ—˜ ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ 1์ฃผ๊ธฐ ๊ธฐ์–ตํ• ๊ฒŒ, ์žŠ์ง€ ์•Š์„๊ฒŒ ์ž‘์€ ํ•™๊ต ํฌ๋ง๋งŒ๋“ค๊ธฐ ๊ด‘์ฃผ์ง€์‚ฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์ถ”์ฒœ ๊ฐ€์กฑ์ฒดํ—˜ ์—ฌํ–‰์ง€ ์‚ด๋ž‘์‚ด๋ž‘, ๋ด„๋ฐ”๋žŒ ๋ถ€๋Š” ๋‚ ์—๋Š” ๊ด‘์ฃผ๊ต์œก ์†Œ์‹์ง€ 2015 4 2015๋…„ 4์›”ํ˜ธ ํ˜์‹ ๊ต์œก, ๋ด„์„ ์ฐพ์•„์„œ ํ•œํŒŒ์— ๋ชธ์„ ๋–จ๋˜ ๋•Œ๊ฐ€ ์—Š๊ทธ์ œ ๊ฐ™์€๋ฐ ๋ฒŒ์จ๋ถ€ํ„ฐ ์—ฌ ๊ธฐ์ €๊ธฐ ๋ด„๊ธฐ์šด์ด ์™„์—ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

More information

์ธ์ฒœ ํ™”๊ต์˜ ์–ด์ œ์™€ ์˜ค๋Š˜ 34 ์ •์ฐฉ๋ถ€ํฅ๊ธฐ 35 ์ •์ฐฉ๋ถ€ํฅ๊ธฐ: 1884๋…„ ~ 1940๋…„ ์ด ์žฅ์—์„œ๋Š” ์ธ์ฒœ ์ฐจ์ด๋‚˜ํƒ€์šด์— 1884๋…„ ์ฒญ๊ตญ์กฐ๊ณ„์ง€๊ฐ€ ์„ค์ •๋œ ํ›„๋กœ ์œ ์ž… ๋œ ์ธ์ฒœ ํ™”๊ต๋“ค์˜ ์ƒํ™œ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ์‹œ๊ธฐ๋ณ„๋กœ ์ •๋ฆฌํ•˜์˜€๋‹ค. ์กฐ์‚ฌํŒ€์€ ์‹œ๊ธฐ๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ๋„ค ์‹œ๊ธฐ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฒซ ๋ฒˆ

์ธ์ฒœ ํ™”๊ต์˜ ์–ด์ œ์™€ ์˜ค๋Š˜ 34 ์ •์ฐฉ๋ถ€ํฅ๊ธฐ 35 ์ •์ฐฉ๋ถ€ํฅ๊ธฐ: 1884๋…„ ~ 1940๋…„ ์ด ์žฅ์—์„œ๋Š” ์ธ์ฒœ ์ฐจ์ด๋‚˜ํƒ€์šด์— 1884๋…„ ์ฒญ๊ตญ์กฐ๊ณ„์ง€๊ฐ€ ์„ค์ •๋œ ํ›„๋กœ ์œ ์ž… ๋œ ์ธ์ฒœ ํ™”๊ต๋“ค์˜ ์ƒํ™œ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ์‹œ๊ธฐ๋ณ„๋กœ ์ •๋ฆฌํ•˜์˜€๋‹ค. ์กฐ์‚ฌํŒ€์€ ์‹œ๊ธฐ๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ๋„ค ์‹œ๊ธฐ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฒซ ๋ฒˆ ์ธ์ฒœ ํ™”๊ต์˜ ์–ด์ œ์™€ ์˜ค๋Š˜ ์ธ์ฒœ ํ™”๊ต์˜ ์–ด์ œ์™€ ์˜ค๋Š˜ 34 ์ •์ฐฉ๋ถ€ํฅ๊ธฐ 35 ์ •์ฐฉ๋ถ€ํฅ๊ธฐ: 1884๋…„ ~ 1940๋…„ ์ด ์žฅ์—์„œ๋Š” ์ธ์ฒœ ์ฐจ์ด๋‚˜ํƒ€์šด์— 1884๋…„ ์ฒญ๊ตญ์กฐ๊ณ„์ง€๊ฐ€ ์„ค์ •๋œ ํ›„๋กœ ์œ ์ž… ๋œ ์ธ์ฒœ ํ™”๊ต๋“ค์˜ ์ƒํ™œ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ์‹œ๊ธฐ๋ณ„๋กœ ์ •๋ฆฌํ•˜์˜€๋‹ค. ์กฐ์‚ฌํŒ€์€ ์‹œ๊ธฐ๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ๋„ค ์‹œ๊ธฐ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์‹œ๊ธฐ๋Š” 1884๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1940๋…„ ๊นŒ ์ง€๋ฅผ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์—ฌ ์ •์ฐฉ ๋ถ€ํฅ๊ธฐ

More information

09๊น€์ •์‹.PDF

09๊น€์ •์‹.PDF 00-09 2000. 12 ,,,,.,.,.,,,,,,.,,..... . 1 1 7 2 9 1. 9 2. 13 3. 14 3 16 1. 16 2. 21 3. 39 4 43 1. 43 2. 52 3. 56 4. 66 5. 74 5 78 1. 78 2. 80 3. 86 6 88 90 Ex e cu t iv e Su m m a r y 92 < 3-1> 22 < 3-2>

More information

<31BFF9C8A35FB8F1C2F72E687770>

<31BFF9C8A35FB8F1C2F72E687770> ๋ชฉ ์ฐจ ํŠน ์ง‘ โ… : ์ƒˆ ์ •๋ถ€์— ๋ฐ”๋ž€๋‹ค 3 ๊ณ ์šฉ์ •์ฑ… ๋ถ„์•ผ (๊ธˆ์žฌํ˜ธ) 8 ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„์ •์ฑ… ๋ถ„์•ผ (์ด์„ฑํฌ) 15 ๋ณต์ง€์ •์ฑ… ๋ถ„์•ผ (ํ—ˆ์žฌ์ค€) ํŠน ์ง‘ โ…ก ์œ„์›์žฅ : ๋‚จ์žฌ๋Ÿ‰ ํŽธ์ง‘์œ„์› ์œ„ ์› : ๊น€์ฃผ์„ญ, ๋ฐ•๋ช…์ค€, ๋ฐฐ๊ทœ์‹ ์ด๊ทœ์šฉ, ์ด์Šน๋ ฌ, ์žฅ์ง€์—ฐ ์žฅํ™๊ทผ, ์ •์ง„ํ˜ธ, ํ—ˆ์žฌ์ค€ ํ™ฉ๋•์ˆœ ๋…ธ๋™๋ฆฌ๋ทฐ 1์›”ํ˜ธ, ํ†ต๊ถŒ ์ œ94ํ˜ธ ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ : ์ด ์ธ ์žฌ ๋ฐœ ํ–‰ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› ์ฃผ ์†Œ : ์„œ์šธ

More information

<323031325F3035202D20C0C7B7E1B9E8BBF3B0F8C1A6C1B6C7D520C3DFC1F820B0FCB7C320BFACB1B85FBCF6C1A42E687770>

<323031325F3035202D20C0C7B7E1B9E8BBF3B0F8C1A6C1B6C7D520C3DFC1F820B0FCB7C320BFACB1B85FBCF6C1A42E687770> ์—ฐ ๊ตฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ 2 0 1 2-0 5 ์˜๋ฃŒ์‚ฌ๊ณ  ํ”ผํ•ด๊ตฌ์ œ ๋ฐ ์˜๋ฃŒ๋ถ„์Ÿ ์กฐ์ • ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ๊ณตํฌ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์˜๋ฃŒ๋ฐฐ์ƒ๊ณต์ œ์กฐํ•ฉ ์ถ”์ง„ ๊ด€๋ จ ์—ฐ๊ตฌ 2012. 4. ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ์˜๋ฃŒ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์— ์˜ํ•ด ์ˆ˜ํ–‰๋œ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ, ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ์— ์ˆ˜๋ก๋œ ๋‚ด์šฉ์€ ์—ฐ๊ตฌ์ž ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์ด๋ฉฐ ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ์˜ ๊ณต์‹๊ฒฌํ•ด๊ฐ€ ์•„๋‹˜์„ ๋ฐํ˜€๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋Œ€ํ•œ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ

More information

์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€์šด์ˆ˜ / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ช…ํ™” / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ดˆ๋น™์—ฐ๊ตฌ์›

์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€์šด์ˆ˜ / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ช…ํ™” / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ดˆ๋น™์—ฐ๊ตฌ์› A Study on the Actual Analysis of Introducing Marine Special Economic Zone in Incheon ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€์šด์ˆ˜ / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ช…ํ™” / ๊ตํ†ต๋ฌผ๋ฅ˜์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ดˆ๋น™์—ฐ๊ตฌ์› ์š”์•ฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…๊ฑด์˜ โ… . ์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ์š” ์ •๋ถ€์—์„œ๋Š” ์œ ํœดํ™”๋œ ํ•ญ๋งŒ๊ณต๊ฐ„์„ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜ํ™”์™€ ์œต๋ณตํ•ฉ ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌํ˜„์‹œํ‚ด ์œผ๋กœ์จ

More information

ๅคงๅญฆ๏ผ”ๅนด็”Ÿใฎๆญฃ็คพๅ“กๅ†…ๅฎš่ฆๅ› ใซ้–ขใ™ใ‚‹ๅฎŸ่จผๅˆ†ๆž

ๅคงๅญฆ๏ผ”ๅนด็”Ÿใฎๆญฃ็คพๅ“กๅ†…ๅฎš่ฆๅ› ใซ้–ขใ™ใ‚‹ๅฎŸ่จผๅˆ†ๆž 190 2016 JEL Classification Number J24, I21, J20 Key Words JILPT 2011 1 190 Empirical Evidence on the Determinants of Success in Full-Time Job-Search for Japanese University Students By Hiroko ARAKI and

More information

<C6EDC1FD20B0F8C1F7C0AFB0FCB4DCC3BC20BBE7B1D420B0B3BCB120BFF6C5A9BCF32E687770>

<C6EDC1FD20B0F8C1F7C0AFB0FCB4DCC3BC20BBE7B1D420B0B3BCB120BFF6C5A9BCF32E687770> . - 54 - - 55 - - 56 - - 57 - - 58 - - 59 - - 60 - - 61 - - 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - โ…  ์ถ”์ง„ ๋ฐฐ๊ฒฝ ISO 26000 ๋“ฑ ์‚ฌํšŒ์  ์ฑ…์ž„์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์Šคํƒ ๋”๋“œ๋กœ ๋ฐœ์ „ํ•˜๊ณ  ์œค๋ฆฌ ํˆฌ๋ช… ๊ฒฝ์˜์ด ๊ธฐ์—…๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์˜ ํ•ต์‹ฌ์š”์†Œ๋กœ ๋ถ€์ƒํ•˜๋ฉด์„œ ๋‹จ์ˆœํ•œ ์ค€๋ฒ•๊ฒฝ์˜์„

More information

๋ฌธํ•™์ˆ˜๋„ ์ƒํ’ˆ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ 2012. 8 ํ•˜ ๋™ ๊ตฐ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํ•˜๋™๊ตฐ์ˆ˜ ๊ท€ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ํ•˜๋™๊ตฐ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ ์—ฐ๊ตฌ์›์— ์˜๋ขฐํ•œ ๋ฌธํ•™์ˆ˜๋„ ์ƒํ’ˆ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ ์šฉ์—ญ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2012. 8 (์žฌ)ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ฒฝ์ œ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์› ์žฅ ์ด ์˜ ๋งŒ ๋ชฉ ์ฐจ ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ 1 ์žฅ ์—ฐ ๊ตฌ ์˜ ๊ฐœ ์š” 1.์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  3 2.์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋Œ€์ƒ๊ณผ ๋ฒ”์œ„ 5 3.์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฉ๋ฒ• 5 ์ œ 2

More information