ๆญฏ์„ค๋ช…์„œ_020925_.PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ์„ค๋ช…์„œ_020925_.PDF"

Transcription

1 GMPC-III (Protocol Converter-III) USER S MANUAL 1 1

2 GMPC-III I-NET ( ) ( ) ( ) GMPC-III CPU RESET MEMORY REAL TIME CLOCK DISPLAY GMPC-III MENU TREE PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL 28 10GIMAC II Data (PC GIMAC II) DATA (GIMAC II PC) I II 33 11ì-RTU PC Data ( PC ì-rtu) PC ì -RTU Data (ì -RTU -> PC)

3 12 RTU II 38 13GIPAM, SOE GIPAM GIPAM, SOE GIPAM DATA GIMAC III GIMAC-III DATA DPR DPR DATA 73 16IMC-II I-NET ( 2.) Fault Data Remote Setting (2Dh) Motor (20h) Modbus MODBUS TOPIC ITEM/POINT ADDRESS MODBUS OPCODE ADDRESS 96 18InTouch Modbus I/O Server Modbus I/O Server InTouch

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 RS-232C 1) SOE ( ) PC Multi-serial Board GIPAM #1 GMPC#1 GMPC#2 GMPC#3 GMPC#4 I-NET DPR #1 DPR #1 GIMAC-III #1 GIMAC-II #2 GIMAC-III #2 DPR #2 GIMAC-III #2 GIPAM #3 DPR #3 DPR #3 GIMAC-III #3 GIMAC-II #4 GIMAC-III #4 DPR #4 U-RTU #4 GIPAM #20 DPR #20 DPR #20 U-RTU #20 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 16 16

17 TX-0 TX-1 RX-0 RX-1 UNIT 1 TX-0 2 TX-1 7 RX-0 8 RX

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24 GMPC-III

25 25 25 GMPC-III START_ROUGH_SYNC END_ROUGH_SYNC / ERROR

26 26 26 GMPC-III START_PRECI_SYNC END_PRECI_SYNC

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 33 33

34 34 34

35 35 35 ( 0~1h)

36 36 36

37 37 37

38 38 38

39 39 39

40 40 40

41 41 41

42 42 42

43 43 43

44 44 44

45 10h Sub - 00h Device ID 82h 83h Ir> Is> It> In> Ir>> Is>> It>> In>> Relay OVR UVR VG> SGR VG>> 1 1 Sys. CB ONout OFFout Local* Onin OFFin Reset/Clear SOE R y Set L-Rst R-Rst Local* Clear Code** GIPAM Error Code Data Check Sum Check Sum * 1 Remote, 0 Local ** Clear Code *** Checksum(1Byte) = ( 1Byte + Device ID 1Byte + Data 6Byte) / 256 Clear Code 0000 Wh Clear 0001 Varh Clear 0010 SOE Buffer Clear 0011 CB ON Counter Clear 0100 CB ON Time Clear 0101 V0 Max. Clear 0110 All Clear xxx Clear Nothing 45 45

46 Sub - R S T Data Check Sum 01h 11h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) Check Sum / h Sub

47 R-S ( 3 R-N) S-T ( 3 T-N) T-R ( 3 R-T) Data Check Sum 02h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) Check Sum / 256 Sub - 03h 13h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 47 47

48 MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 Data Check Sum LSB (Byte 0) Check Sum / h Sub - 04h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) Data Check Sum Check Sum /

49 Sub - R (R-N) S (S-N) T (T-N) Data Check Sum 05h 15h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) Check Sum / 256 Sub - V0 06h 16h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 49 49

50 MSB (Byte 3) V0 Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) Data Check Sum Check Sum / h Sub Clear Req. a) Buffer Data Sub 19h 01h b) Buffer 1 Frame Data Sub 19h 02h c) Buffer Data 19h Sub Sub Device ID 00 : SOE Buffer Empty 09h 01 : Fault 03h 02 : Setting 03 : CB Data Clear 83h 4 Byte msec Time 50 50

51 Data Check Sum 1 ~ 4 Byte Check Sum a) SOE Buffer Empty SOE Data. Sub 09h 00h b) Fault Sub EOD 01h Device ID 09h 83h T-Valid T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 Ir> Is> It> In> Ir>> Is>> It>> In>> Relay OVR UVR VG> SGR VG>> 1 1 Sys. Data Check Sum - - Check Sum - Checksum(1Byte) = ( 1Byte + Sub 1Byte + Device ID 1byte + 4Byte + Relay 2Byte + 2Byte) /

52 c) setting 09h Sub EOD 02h Device ID 83h T-Valid T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 Relay Setting Data Check Sum Check Sum Remote Local Remote Fault Reset Local Fault Reset - Checksum(1 Byte) = ( 1Byte + Sub 1Byte + Device ID 1byte + 4Byte + Relay Setting 1Byte) / 256 d) CB Data Clear 09h Sub EOD 03h Device ID Local CB ON CB Local ON Power Local Clear ON Rst 83h T-Valid T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 Local OFF Local OFF Remote ON Remote ON 1 V0 Max Remote Clear 1 1 V0 Max Data Check Sum Remote OFF Remote OFF CB ON Time CB ON Time Check Sum CB ON Counter CB ON Counter SOE Buffer SOE Buffer ON OFF ON OFF varh varh Wh Wh 52 52

53 / 256 Sub 00h : Setting 01h : OCR/OCGR Setting 02h : OVR/UVR Setting 03h : OVGR/SGR Setting 04h : SOE Setting 1D ) Setting Data Sub 1Dh 00h ) OCR/OCGR Setting Data Sub ) OVR/UVR Setting Data Sub 1Dh 01h 1Dh 02h ) OVGR/SGR Setting Data Sub 1Dh 03h ) SOE Enable Setting Timer Sub 1Dh 04h 0Dh Sub Setting Data Data Check Sum 00h : Setting 01h : OCR/OCGR Setting 02h : OVR/UVR Setting 03h : OVGR/SGR Setting 04h : SOE Setting ~ 11 Byte Check Sum 53 53

54 ) Setting Data Sub CT PT / Enable 0Dh 00h GIPAM Manual DIP Switch Table GIPAM Manual DIP Switch Table CB CB (100msec) Data Check Sum Check Sum / 256 ) OCR/OCGR Setting Data Sub OCR OCR OCR Curve OCR OCGR OCGR OCGR Curve OCGR OCGR Data Check Sum 0Dh 01h X.X XX 0X 0X ( ).XX ( ).XX X.X 0X 0X ( ).XX ( ) 0X Check Sum / 256 Checksum Byte Overflow

55 Data Curve 00 Definite 2sec 01 Definite 4sec 02 Definite 8sec 03 Standard Inverse 04 Very Inverse 05 Extremely Inverse 06 Long Inverse Data 00 Disable 01 Alarm Only 02 Alarm & Trip ) OVR/UVR Setting Data Sub OVR OVR OVR UVR UVR UVR 0Dh 02h 0X ( ).XX ( ) XX ( ).X0 ( ) 0X.XX XX ( ).X0 ( ) 0X Data Check Sum Check Sum /

56 Data 00 Disable 01 Alarm Only 02 Alarm & Trip ) OVGR/SGR Setting Data Sub OVGR OVGR OVGR OVGR SGR SGR SGR SGR Reserved (External Trip ) 0Dh 03h.XX.XX 0X ( ).XX ( ) 0X X.X X.X XX ( ).X0 ( ) 0X 0X Data Check Sum Check Sum / 256 Data 00 Disable 56 56

57 Sub 01 Alarm Only 02 Alarm & Trip ) SOE Enable Setting Timer Relay Ir> Is> It> In> Ir>> Is>> It>> In>> Event Enable OVR UVR VG> SGR VG>> - (Ext.) 0 Sys. CB Event Local Enable ON Reset/Clear Relay Event Enable Setting GIPAM Timer Local OFF Fault Reset Remote ON V0 Max Remote OFF CB ON Time 0Dh 04h 0 0 CB ON Counter SOE Buffer ON OFF Varh Wh Data Check Sum Check Sum - Checksum(1Byte) = ( 1Byte + Sub 1Byte + Data 10Byte) / 256 Event Enable Event Event SOE Data 1 Bit Event SOE Data GIPAM Timer System Time GIPAM Timer GIPAM Timer. 10msec 0.4sec Clock 2 Byte Signed Integer. Timer msec 2 Byte Signed Integer. msec 2 Byte Unsigned Integer. FFFF

58 1Eh Sub - 0Eh Device ID 82h 83h Device Version 12Byte ASCII String Data Check Sum Check Sum - Checksum(1Byte) = ( 1Byte + Device ID 1Byte + Data 12Byte) / 256 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Reply ID Sub Data Data Check Sum 1 Byte 0 ~ 9 Bytes Check Sum - Checksum(1Byte) = ( 1Byte + Sub 1Byte + Data 0~9Byte) / 256 ) Reply (Bit 3) ACK. 1 ACK, 0 ACK. ) ID (Bit 2 ~ Bit 0). 000 : Point CB OPEN/CLOSE, Wh Reset Point. Point Sub. 011 : SOE Event Setting Event SOE Event. Sub 0x : Remote Setting GIPAM. Sub

59 ) ACK Reply Bit Set. Sub Sub 2 Data Check Sum A0h Field Sub Field Check Sum ) NAK A1h Error Code 01 ~ 04 Data Check Sum Check Sum Error Code 01 :, 02 : 03 : Data, 04: DATA ACK 20h 28h Sub Data Check Sum Point Check Sum ACK - Checksum(1Byte) = ( 1Byte + Sub 1Byte) / 256 Point 02 : Relay Fault Reset 03 : Clear Wh 04 : Clear varh 05 : Clear All SOE Data 06 : Clear CB ON Counter 07 : Clear CB ON Time 08 : Clear V0 Max. 09 : Clear All Backup Data 59 59

60 Setting Data ACK ACK 23h 2Bh Sub Data 00h Fault #1 Fault #2 CB Reset Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Fault #1 Ir> Is> It> In> (1) (1) (1) (1) Fault #2 OVR UVR VG> SGR (1) (1) (1) (1) Local Local Remote Remote CB ON OFF ON OFF (0) (0) (0) (0) Relay Fault CB ON Setting / V0 Max Setting Reset Time Reset (0) (0) (0) (0) * 1 Enable, 0 Disable * () Default. Ir>> (1) VG>> (1) Is>> (1) 0 0 CB ON Counter (0) It>> (1) (1) 0 SOE Buffer (0) ON (1) Varh (0) In>> (1) Sys. (1) OFF (0) Wh (0) 13.3 CB ON/OFF GIPAM CB ON/OFF (SBO) ON/OFF

61 61 61

62 62 62

63 63 63 FFh 00h Address (1byte) (1byte) (1byte) [Sub-_ 1] (1byte) [Sub-_2] (1byte) CheckSum (1byte) FFh 00h Address (1byte) 10h (1byte) [Sub-_1] (1byte) [Sub-_2] (1byte) [Device- ID] (1byte) Data Field Check sum (1byte)

64 MSB LSB MSB 1 0 LSB LSB 0 11h Data (12 byte) 01h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) R S T 64 64

65 Data (12 byte) 02h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 12h R-S S-T T-R Data (12 byte) 03h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 13h 65 65

66 04h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) 14h Data (12 byte) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 66 66

67 Data (12 byte) Data (12 byte) 05h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 07h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 15h 17h R S T Reverse power Reverse energy Ampere demand peak

68 18h Data (12 byte) ) Sub_1 08h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 1Dh 00h Ampere demand peak 2 Ampere demand peak 3 Power demand peak ) 0Dh - Sub_1 00h - Device ID 0Ah - Data (13byte) 01h (1byte) 0ah (1byte) (1byte) (1byte) (1byte) (1byte) (1byte) (2byte) (2byte) (2byte) Setting id Setting id Line parameter data Enable/Disable Power demand period Ampere demand 1 period Ampere demand 2 period Ampere demand 3 period 68 68

69 ) Sub_1 1Dh 01h ) 0Dh - Sub_1 01h - Device ID 0Ah - Data (10byte ) (2byte) (2byte) (4byte : float) (2byte) CT PT Reserved ) Sub_1 1Fh 80h ) Data 0Fh - Sub_1 80h - Device ID 0Ah - (2 byte) Setting ID Data (10 byte) (2 byte) Program version Number (2 byte) Digital In (2 byte) Digital Out (2 byte) Reserved ) Sub_1 1Fh 81h ) Data 0Fh - Sub_1 81h - Device ID 0Ah - Data (13 byte) 13 byte(ascii)

70 ) Sub_1 1Fh 82h ) Data 0Fh - Sub_1 82h - Device ID 0Ah - Data (13 byte) 13 byte(ascii) -2 ) Sub_1 1Fh 83h ) Data 0Fh - Sub_1 83h - Device ID 0Ah - (3byte) (1byte) Reserved Reserved (1byte) E2_para1 ( 1) Data (13 byte) (1byte) (1byte) (1byte) 00h 00h E2_para2 ( 1) E2_para3 ( 1) E2_para4 ( 1) Time Sync Report 70 70

71 F F h 0 0 h Address (1byte) + Data (1byte) (1 byte) [Sub- _1] (1byte) [Sub- _2] (1byte) [Data Field] Checksum (1byte) 20h Sub_1 03h 04h 0ah 0bh 0ch 0dh 0eh Active energy reset Reactive energy reset Reverse energy reset Power demand reset Ampere demand1 peak reset Ampere demand2 peak reset Ampere demand2 peak reset 0fh System reset 71 71

72 Byte Setting 2Dh - Sub_1 00h - 01h (1byte) 01h Setting id 0Ah (1byte) 0Ah Setting id (1byte) 1 ~ 6 Line parameter (1byte) 1, 2 Data Field (13 byte) (1byte) 1 ~ 3 (1byte) 1, 2 data Enable/Disable (1byte) 1 ~ 60 Power demand period (2byte) 10 ~ 3600 Ampere demand 1 period (2byte) 10 ~ 3600 Ampere demand 2 period (2byte) 10 ~ 3600 Ampere demand 3 period Byte Setting 2Dh - Sub_1 01h - (2byte) 1~30000 CT Data Field (10 byte) (2byte) 1~30000 (4byte) 1.0 ~ PT (2byte) Reserved 72 72

73 73 73 FFh 00h Address (1byte) (1byte) (1byte) [Sub-_ 1] (1byte) [Sub- 2] (1byte) CheckSum (1byte) FFh 00h Address (1byte) Data (10h) (1byte) [Sub- _1] (1byte) [Sub- _2] (1byte) [Device- ID] (1byte) Data Field Check sum (1byte) MSB LSB MSB LSB 1 0 LSB 0

74 Device ID 04h ~ 09h( ) 10h 00h Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 SOE Trip - Setting Data System Error 0 Uncalibr ated Eeprom error Power fail W/D A/D error Ram error Data (12 byte) 01h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) 11h R S T ) IEEE 4 Byte Floating Point Number Rom error 74 74

75 15h Data (12 byte) 05h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) R S T 16h Data (8 byte) 06h MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) ) IEEE 4 Byte Floating Point Number

76 Sub_ Clear Req. 19h a) Buffer Data Sub_1 19h 01h b) Buffer 1 Frame Data Sub_1 19h 02h c) Buffer Data Sub_1 Sub_1 Device ID 09h 19h 03h 00 : SOE Buffer Empty 01 : 1 SOE 81 : SOE 04h ~ 09h Data 4 Byte msec Time (6 byte) 2 Byte ) SOE Buffer Empty SOE Data. Sub_1 09h 00h 76 76

77 Sub_1 Device ID T- Valid 09h Sub_1 04h ~ 09h T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22 T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 SOE Data In>> It>> Is>> Ir>> In> It> Is> Ir> Fault Local Fault Reset Remote Local Sys fail Device SOE data byte OCR 0 It>> Is>> Ir>> 0 It> Is> Ir> OCR/OCGR In>> It>> Is>> Ir>> In> It> Is> Ir> SGR SGR OVR(UVR) 0 (Uvt) (Uvs) (Uvr) 0 OVt OVs Ovr OVR/UVR 0 UVt Uvs Uvr 0 OVt OVs Ovr OVGR VG>> VG> 77 77

78 Sub_1 1Ah Ia Ib Ic Va Vb Vc In Vn Sub_2 00h ~ 0Dh Sub_1 Sub_2 Device ID 0Ah Ia Ib Ic Va Vb Vc In Vn h ~ 0Dh 04h ~ 09h Data 12byte ( 4byte) 0Ah Sub_1 Sub_2 Ia Ib Ic Va Vb Vc In Vn Dh Device ID Data Field 1 st Byte 2 nd Byte 3 rd Byte 4 th Byte 04h ~ 09h 5 th Byte 6 th Byte 7 th ~12 th byte Data SOE Data Don t care Sub_1 1Dh 00h 78 78

79 0Dh - Sub_1 00h - Device ID 04h/05h - Data (9 byte) (1 byte) (1 byte) LOCK (2 byte) (2 byte) (1 byte) (1 byte) (1 byte) Sub_1 1Dh 01h 0Dh - Sub_1 01h - Device ID 05h - Data (9 byte) (1 byte) (1 byte) LOCK (2 byte) (2 byte) (1 byte) (1 byte) (1 byte) Sub_1 1Dh 02h 0Dh - Sub_1 02h - Device ID 06h - Data (6 byte) (2 byte) (2 byte) (1 byte) (1 byte) 79 79

80 Sub_1 1Dh 03h 0Dh - Sub_1 03h - Device ID 07h - Data (10 byte) (1 byte) OVR (2 byte) OVR (2 byte) UVR (2 byte) OVR (2 byte) UVR (1 byte) LOCK Sub_1 1Dh 04h 0Dh - Sub_1 04h - Device ID 08h - Data (10 byte) (1 byte) OVR (2 byte) OVR (2 byte) UVR (2 byte) OVR (2 byte) UVR (1 byte) LOCK Sub_1 1Dh 05h 80 80

81 0Dh - Sub_1 05h - Device ID 09h - Data (1 byte) LOCK (2 byte) (2 byte) (1 byte) (1 byte) (1 byte) Sub_1 1Eh 00h Sub_1 Device ID Data 0Eh 00h 04h, 05h 12byte Sub_1 1Eh 01h Sub_1 Device ID Data 0Eh 01h 07h, 08h 12byte 81 81

82 Sub_1 1Eh 02h Sub_1 Device ID 0Eh 02h 04h ~ 09h Data 8byte Sub_1 1Fh 80h 0Fh - Sub_1 80h - Device ID 04 ~ 09h - (2 byte) ID Number Data (10 byte) (2 byte) Program version Number (2 byte) Digital In (2 byte) Digital Out (2 byte) Reserved Sub_1 1Fh 81h 82 82

83 0Fh - Sub_1 81h - Device ID 04 ~ 09h - Data (11 byte) 11 byte(ascii) DPR Serial Number Sub_1 1Fh 82h 0Fh - Sub_1 82h - Device ID 04 ~ 09h - Data (12 byte) 12 byte(ascii) DPR Model Number Sub_1 1Fh 83h 0Fh - Sub_1 83h - Device ID 04 ~ 09h - (1 byte) (1 byte) Data (13 byte) (1 byte) OCGR (1 byte) OVR (1 byte) (8 byte) Reserved 83 83

84 Sub_1 1Fh 84h 0Fh Sub_1 84h Device ID 04 ~ 09h - (1 byte) Data (13 byte) (1 byte) (1 byte) REPORT (10 byte) Reserved 84 84

85 10h Device ID 10h 15h 1h, 2h, 4h, 8h (1byte) 1h, 2h, 4h, 8h (1byte) mode Data (6byte) 0h, 1h, 2h (1 nibble) Trip 1h (1 nibble) 1h (1byte) 1h, 2h, 4h, 8h, 10h, 20h, 40h, 80h (1byte) pre-alarm Trip 1h, 2h, 4h, 8h, 10h (1byte) SysFail S/W Check (1byte) (1 st + +8 th )%0x100 Data bit. bit set bit valid. < > BIT RESET STOP Rev ON < mode> BIT AUTO Remote MCC Local <Trip & Pre-alarm > BIT R ( 0 ) S ( 1 ) T ( 2 ) Trip /

86 <Trip : word (2 byte) > BIT 8 Timer2 Error.( ) Lock 4 Stall <SysFail> BIT uncalibrated 3 eeprom_data_init 2-1 output_fail 0 input_fail 11h Data (12 byte) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 11h R 86 86

87 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 S Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 T Byte 1 LSB (Byte 0) S/W Check (1byte) (1 st th )%0x100 Sub_1 1Dh 00h Sub_1 Device ID Data (12 byte) 1Dh 00h 15h (1 byte) (2 byte) (1 byte) (1 byte) (1 byte) Y (1 byte) Y-D (1 byte) CT Ratio (1 byte) LOCK (1 byte) LOCK delay time (1 byte) Stall (1 byte) S/W Check (1byte) (1 st th )%0x

88 (1 word) 15 0 MSB CT type CT type 0 : 0.5 ~ 6[A] 1 : 5 ~ 60[A] Sub_1 Sub_1 Device ID Data (12 byte) OTHERS ( 5~600 ) 1Dh 01h 1Dh 01h 15h (1 byte) (1 byte) (1 byte) (1 byte) ZCT (1 byte) (1 byte) (1 byte) LOCK (1 byte) (1 byte) (2 byte) Delay (1 byte) Mode S/W Check (1byte) (1 st th )%0x100 Sub_1 1Dh 02h Sub_1 Device ID Data (6 byte ) 1Dh 02h 15h (2 byte) Timer1_set (2 byte) Timer2_set (2 byte) Timer3_set S/W Check (1byte) (1 st + +9 th )%0x

89 Sub_1 1Eh 00h 1Eh - Sub_1 00h - Device ID 15h - MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 R Data (12 byte) LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) MSB (Byte 3) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) S T S/W Check (1byte) (1 st th )%0x100 IEEE 4 Byte Floating Point Number

90 Sub_1 1Eh 01h 1Eh - Sub_1 01h - Device ID 15h - MSB (Byte 3) Data (7 byte) Byte 2 Byte 1 LSB (Byte 0) (2byte) (1byte) Trip Trip S/W Check (1byte) (1 st th )%0x100 IEEE 4 Byte Floating Point Number. <Trip : word (2 byte) > BIT 8 Timer2 Error.( ) Lock 4 Stall <Trip > BIT R ( 0 ) S ( 1 ) T ( 2 ) Trip /

91 Byte (hex) 2Dh - Sub_1 00h - Data Field (12 byte) Setting (dec) 1~3c / 1 (1byte) 1 ~ 60 / 1 (2byte ) 5 ~ 3c / 1 5 ~ 60 / 1 (CT type 0) 1, 2) 32 ~ 258 / a 50 ~ 600 / 10 (CT type 1) 1, 2, 4, 8 (1byte) 1, 2, 4, 8 1 ~ 3c / 1(1byte) 1 ~ 60 / 1 1 ~ 3c / 1 (1byte) 1 ~ 60 / 1 Y 0, 1, 2 (1byte) 0, 1, 2 Y-D 2) 1 ~ c8 / 5(1byte) 1 ~ 200 / 5 CT Ratio 0 ~ 6 / 1 (1byte) 0 ~ 6 / 1 LOCK 1 ~ c8 / 1(1byte) 1 ~ 200 / 1 LOCK delay time 0 ~ 3 / 1(1byte) 0 ~ 3 / 1 Stall 0, 1 (1byte) 0, 1 S/W Check (1byte) - (1 st td )%0x100 1) CT type. 2) CT Ratio * CT Ratio. ACK Sub_1 S/W Check A0h 2Dh 00h (1 st + +3 rd )%0x

92 Byte 2Dh - Sub_1 01h - Data Field (12 byte) Setting 0 ~ 3 / 1(1byte) 0 ~ 3 / 1 0, 1 (1byte) 0, 1 0, 1 (1byte) 0, 1 0, 1 (1byte) 0, 1 ZCT 0 ~ 6 / 1 (1byte) 0 ~ 6 / 1 5, 0a ~ 64 / 0a (1byte) 5, 10 ~ 100 / 10 0, 1 (1byte) 0, 1 LOCK 0 ~ 9 / 1 (1byte) 0 ~ 9 / 1 0 ~ 0a / 1 (1byte) 0 ~ 10 / 1 0 ~ 12c / 1 (2byte) 0 ~ 12c / 1 Delay 0, 1 (1byte) 0, 1 Mode S/W Check (1byte) - (1 st th )%0x100 ACK Sub_1 S/W Check A0h 2Dh 01h (1 st + +3 rd )%0x100 * Byte Setting 2Dh - Sub_1 02h - Data Field (6 byte) 0 ~12Ch / 1 (2byte) 0 ~12Ch / 1 (2byte) 0 ~12Ch / 1 (2byte) 0 ~ 300 /1 Timer1_set 0 ~ 300/1 Timer2_set 0 ~ 300/1 Timer3_set S/W Check (1byte) - (1 st + +8 th )%0x

93 ACK Sub_1 S/W Check A0h 2Dh 02h (1 st + +3 rd )%0x100 * Sub_1 S/W Check 20h 01h (1 st + +2 nd )%0x100 ACK A0h 20h Sub_1 S/W Check 01h (1 st + +3 rd )%0x100 * Sub_1 S/W Check 20h 02h (1 st + +2 nd )%0x100 ACK Sub_1 S/W Check A0h 20h 02h (1 st + +3 rd )%0x100 *

94 Sub_1 S/W Check ACK Sub_1 S/W Check 20h 04h (1 st + +2 nd )%0x100 A0h 20h 04h (1 st + +3 rd )%0x100 * Sub_1 S/W Check ACK Sub_1 S/W Check 20h 08h (1 st + +2 nd )%0x100 A0h 20h 08h (1 st + +3 rd )%0x Sub_1 S/W Check A1h Error Code (1 st + +2 nd )%0x : Invalid (I-NET ) 02 : ( : ) 03 : CheckSum Error 04 : Data (G/A ) 94 94

95 95 95

96 96 96

97 97 97

98 98 98

99 99 99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

OPCTalk for Hitachi Ethernet 1 2. Path. DCOMwindow NT/2000 network server. Winsock update win95. . . 3 Excel CSV. Update Background Thread Client Command Queue Size Client Dynamic Scan Block Block

More information

4) CRC - 16bit MODBUS crc 4. MODBUS Exception Codes Code 01h 02h 03h 04h 05h 06h 10h 11h 12h 13h 14h Name ILLEGAL FUNCTION ILLEGAL DATA ADDRESS ILLEGA

4) CRC - 16bit MODBUS crc 4. MODBUS Exception Codes Code 01h 02h 03h 04h 05h 06h 10h 11h 12h 13h 14h Name ILLEGAL FUNCTION ILLEGAL DATA ADDRESS ILLEGA MODBUS Protocol for GIMAC Series 1. Introduction MODBUS RTU protocol 2. Physical Layer - Communication port : RS485 - Asynchronous format : ํ•œ character๋Š” 10 ๋กœ๊ตฌ์„ฑ๋œ๋‹ค. (1 start bit + 8 data bits + (No parity

More information

YD-3533.xls

YD-3533.xls Y D - 3 5 3 3 ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ 78, Daechun-Dong, Dalseo-gu, Daegu, KOREA TEL : +8-53-585-56(Main) FAX : +8-53-585-788 http://www.setech.co.kr e-mail : setech@setech.co.kr ํŽ˜์ด์ง€ . ํŠน์ง• ๋‹น์‚ฌ์˜ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์…จ์–ด ๊ฐ์‚ฌํ•˜๋ฉฐ, ์‚ฌ์šฉ์ค‘ ํ˜น์‹œ๋ผ๋„

More information

TEL: 042-863-8301~3 FAX: 042-863-8304 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 14 16 17 17 18 1 8 9 15 1 8 9 15 9. REMOTE 9.1 Remote Mode 1) CH Remote Flow Set 0 2) GMate2000A

More information

[8051] ๊ฐ•์˜์ž๋ฃŒ.PDF

[8051] ๊ฐ•์˜์ž๋ฃŒ.PDF CY AC F0 RS1 RS0 OV - P 0xFF 0x80 0x7F 0x30 0x2F 0x20 0x1F 0x18 0x17 0x10 0x0F 0x08 0x07 0x00 0x0000 0x0FFF 0x1000 0xFFFF 0x0000 0xFFFF RAM SFR SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL 31 19 18 9 12 13 14 15 1 2 3 4

More information

Microsoft Word - Installation and User Manual_CMD V2.2_.doc

Microsoft Word - Installation and User Manual_CMD V2.2_.doc CARDMATIC CMD INSTALLATION MANUAL ์”จ์•ค์—์ด์”จ์Šคํ…œ(C&A SYSTEM Co., Ltd.) ๋ณธ์‚ฌ : ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์šฉ์‚ฐ๊ตฌ ์‹ ๊ณ„๋™ 24-1(๊ธˆ์–‘๋นŒ๋”ฉ 2์ธต) TEL. (02)718-2386( ไปฃ ) FAX. (02) 701-2966 ๊ณต์žฅ/์—ฐ๊ตฌ์†Œ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ๊ณ ์–‘์‹œ ์ผ์‚ฐ๋™๊ตฌ ๋ฐฑ์„๋™ 1141-2 ์œ ๋‹ˆํ…Œํฌ๋นŒ 324ํ˜ธ TEL. (031)907-1386

More information

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc 1 SV - ih.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - - - 23 24 R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N 25 26 DC REACTOR(OPTION) DB UNIT(OPTION) 3 ฯ† 220/440 V 50/60

More information

Microsoft Word - CL5000,5500_KOR_UM_20110321_.doc

Microsoft Word - CL5000,5500_KOR_UM_20110321_.doc 2 ์ฐจ ๋ก€ 1. ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ... 8 1.1 ์ทจ๊ธ‰์ฃผ์˜... 8 2. Specification... 10 2.1 ์†Œ๊ฐœ... 10 2.2 ๊ทœ๊ฒฉ... 12 3. ๋ช…์นญ๊ณผ ๊ธฐ๋Šฅ... 14 3.1 CL 5000 - P Type... 14 3.2 ๊ธฐ๋ณธ ์„ค์น˜... 18 3.3 ํ‘œ์‹œ๋ถ€... 19 3.4 ๊ธฐ๋Šฅํ‚ค... 20 3.5 ๋ผ๋ฒจ๋กค์˜ ์„ค์น˜... 24 4. PROGRAMMING...

More information

Microsoft Word - FS_ZigBee_Manual_V1.3.docx

Microsoft Word - FS_ZigBee_Manual_V1.3.docx FirmSYS Zigbee etworks Kit User Manual FS-ZK500 Rev. 2008/05 Page 1 of 26 Version 1.3 ๋ชฉ ์ฐจ 1. ์ œํ’ˆ๊ตฌ์„ฑ... 3 2. ๊ฐœ์š”... 4 3. ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์„ค๋ช…... 5 4. ํ˜ธ์ŠคํŠธ/๋…ธ๋“œ ์„ค๋ช…... 6 ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๊ตฌ์„ฑ... 6 5. ๋ชจ๋ฐ”์ผ ํƒœ๊ทธ ์„ค๋ช…... 8 6. ํ”„๋กœํ† ์ฝœ ์„ค๋ช…... 9 ํ”„๋กœํ† ์ฝœ ๋ชฉ๋ก...

More information

R50_51_kor_ch1

R50_51_kor_ch1 S/N : 1234567890123 Boot Device Priority NumLock [Off] Enable Keypad [By NumLock] Summary screen [Disabled] Boor-time Diagnostic Screen [Disabled] PXE OPROM [Only with F12]

More information

untitled

untitled EZ-TFT700(T) : EZ-TFT700(T) : Rev.000 Rev No. Page 2007/08/03 Rev.000 Rev.000. 2007/12/12 Rev.001 1.6 Allstech,,. EZ-TFT700(T). Allstech EZ-TFT700(T),,. EZ-TFT700(T) Allstech. < > EZ-TFT Information(13h)

More information

LCD Display

LCD Display LCD Display SyncMaster 460DRn, 460DR VCR DVD DTV HDMI DVI to HDMI LAN USB (MDC: Multiple Display Control) PC. PC RS-232C. PC (Serial port) (Serial port) RS-232C.. > > Multiple Display

More information

Siemens

Siemens SIEMENS () 2004 7 Updated 2004 DEC 09 1. 4 1.1 4 1.2 4 2. 5 2.1 5 2.2 6 2.3 6 2.4 7 3. 8 3.1 50/60 Hz DIP 8 4. 9 4.1 420 9 4.2 420 9 4.3 (CB) 10 5. / () 11 5.1 11 5.2 : P0003 12 6. 13 6.1 13 6.2 15 6.2.1

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2045564552554E20B4DCB8BB20C1A1B0CB20B9D720C1B6C4A120B8C5B4BABEF35F76312E335F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2045564552554E20B4DCB8BB20C1A1B0CB20B9D720C1B6C4A120B8C5B4BABEF35F76312E335F2E646F63> EVERUN ๋‹จ๋ง ์ ๊ฒ€ ๋ฐ ์กฐ์น˜ ๋งค๋‰ด์–ผ(v1.3) 2008-09-04 1. ๊ธฐ๋ณธ ์ ๊ฒ€์‚ฌํ•ญ 1.1 KT WIBRO CM ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ •๋ณด 1.2 ์žฅ์น˜๊ด€๋ฆฌ์ž ์ง„์ž…๊ฒฝ๋กœ 1.2.1 ์‹œ์ž‘/์ œ์–ดํŒ์—์„œ ์‹คํ–‰ 1.2.2 ๋ฐ”ํƒ•ํ™”๋ฉด์—์„œ ์‹คํ–‰ 1.3 ์žฅ์น˜ ๊ด€๋ฆฌ์ž์—์„œ ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ™•์ธ 1.3.1 WIBRO ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ™•์ธ 1.3.2 Protocol ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ™•์ธ 1.4 Windows ์Šค๋งˆํŠธ

More information

์‚ผ์„ฑ955_965_09

์‚ผ์„ฑ955_965_09 ํŒ๋งค์›-์‚ผ์„ฑ์ „์ž์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋ณธ ์‚ฌ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ˆ˜์›์‹œ ์˜ํ†ต๊ตฌ ๋งคํƒ„ 3๋™ 416๋ฒˆ์ง€ ์ œ์กฐ์› : (์ฃผ)์•„์ด์   ์‚ผ์„ฑ ๋””์ง€ํ„ธ ๋น„๋ฐ ์ˆœ๊ฐ„์˜จ์ˆ˜ ์„ธ์ •๊ธฐ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ๊ตญ๋‚ด(๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ)์šฉ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ „์›, ์ „์••์ด ๋‹ค๋ฅธ ํ•ด์™ธ์—์„œ๋Š” ํ’ˆ์งˆ์„ ๋ณด์ฆํ•˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY) ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—๋Š” ์ œํ’ˆ๋ณด์ฆ์„œ๊ฐ€ ํฌํ•จ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ถ„์‹ค๋˜์ง€ ์•Š๋„๋ก

More information

ๆญฏDCS.PDF

ๆญฏDCS.PDF DCS 1 DCS - DCS Hardware Software System Software & Application 1) - DCS System All-Mighty, Module, ( 5 Mbps ) Data Hardware : System Console : MMI(Man-Machine Interface), DCS Controller :, (Transmitter

More information

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1 ์‚ฌ์šฉ ์ „์— ์‚ฌ์šฉ์ž ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์ง€์ผœ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ ํ˜•์ƒ๊ณผ ์ƒ‰์ƒ์€ ์‹ค์ œ์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์ด๋‚˜ ํ†ต์‹  ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์‚ฌ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜ํ•ด ๋ณดํ˜ธ๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋ธ”๋ฃจ๋ฒ„๋“œ์†Œํ”„ํŠธ์—์„œ ์ œ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŽธ์ง‘ ์˜ค๋ฅ˜, ์ •๋ณด ๋ˆ„๋ฝ

More information

Microsoft Word - SMB-63-2_KR_.doc

Microsoft Word - SMB-63-2_KR_.doc ๋ณด์ถฉ ์„ค๋ช…์„œ ์••์†Œ๋ฑ์Šค AX9000TS/TH-U3 (PROFIBUS-DP ์‚ฌ์–‘) SMB-63K-2 ๋จธ๋ฆฌ๊ธ€ ์ด๋ฒˆ์— ๋‹น์‚ฌ์˜ ์••์†Œ๋ฑ์Šค๋ฅผ ์„ ์ •ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์••์†Œ๋ฑ์Šค๋Š” ์ผ๋ฐ˜ ์‚ฐ์—…์šฉ ์กฐ๋ฆฝ ๊ธฐ๊ณ„๋‚˜ ๊ฒ€์‚ฌ ๊ธฐ๊ณ„ ๋“ฑ์˜ ๊ฐ„ํ— ์ž‘๋™ ํ„ดํ…Œ์ด๋ธ” ๋“ฑ์„ ์œ ์—ฐํ•˜๊ณ  ์ •๋ฐ€๋„ ๋†’๊ฒŒ ๊ตฌ๋™ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๊ฐœ๋ฐœ๋œ ๋‹ค์ด๋ ‰ํŠธ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ์ธ๋ฑ ์Šค ์œ ๋‹›์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์••์†Œ๋ฑ์Šค AX9000TS/TH(PROFIBUS-DP

More information

2005 2004 2003 2002 2001 2000 Security Surveillance Ubiquitous Infra Internet Infra Telematics Security Surveillance Telematics Internet Infra Solutions Camera Site (NETWORK) Monitoring & Control

More information

VZ94-ํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ

VZ94-ํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ KOREAN / KOREAN VZ9-4 #1 #2 #3 IR #4 #5 #6 #7 ( ) #8 #9 #10 #11 IR ( ) #12 #13 IR ( ) #14 ( ) #15 #16 #17 (#6) #18 HDMI #19 RGB #20 HDMI-1 #21 HDMI-2 #22 #23 #24 USB (WLAN ) #25 USB ( ) #26 USB ( ) #27

More information

DSP_MON ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”๋‰ด์–ผ

DSP_MON ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”๋‰ด์–ผ UART_CAN Analyzer ์œˆ๋„์šฐ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์‚ฌ์šฉ์ž ๋ฉ”๋‰ด์–ผ ๋ฆฌ์–ผ์‹œ์Šค TEL : 031-420-4326 FAX : 031-420-4329 ์ฃผ์†Œ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์•ˆ์–‘์‹œ ๋™์•ˆ๊ตฌ ๊ด€์–‘๋™ 799 ์•ˆ์–‘๋ฉ”๊ฐ€๋ฐธ๋ฆฌ 319ํ˜ธ - 1 - UART_CAN Analyzer ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•˜์‹  ๊ณ ๊ฐ๊ป˜์„œ๋Š” ๋จผ์ € ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž˜ ์ฝ์–ด ๋ณด์‹œ๊ณ  ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ

More information

แ„’แ…ฑแ†ฏแ„‰แ…ฆแ„†แ…ตแ„‚แ…ก3 ver0.4

แ„’แ…ฑแ†ฏแ„‰แ…ฆแ„†แ…ตแ„‚แ…ก3 ver0.4 andromeda@sparcs:/$ ls -al dev/sda* brw-rw---- 1 root disk 8, 0 2014-06-09 18:43 dev/sda brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2014-06-09 18:43 dev/sda1 brw-rw---- 1 root disk 8, 2 2014-06-09 18:43 dev/sda2 andromeda@sparcs:/$

More information

์‹œ์Šค์ฝ” ๋ฌด์„ ๋žœ ์„ค์น˜์šด์˜ ๋งค๋‰ด์–ผ(AP1200s_v1.1)

์‹œ์Šค์ฝ” ๋ฌด์„ ๋žœ ์„ค์น˜์šด์˜ ๋งค๋‰ด์–ผ(AP1200s_v1.1) [ Version 1.3 ] Access Point,. Access Point IP 10.0.0.1, Subnet Mask 255.255.255.224, DHCP Client. DHCP Server IP IP,, IP 10.0.0.X. (Tip: Auto Sensing Straight, Cross-over.) step 1]. step 2] LAN. step

More information

Leader in Electrics & Automation Upgraded for the global best worth! ๋ฐฐ์„ ์šฉ์ฐจ๋‹จ๊ธฐ / ๋ˆ„์ „์ฐจ๋‹จ๊ธฐ ์™ธ๋ถ€๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ํ‘œ๊ธฐ์‚ฌํ•ญ ๋‚ด๋ถ€๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ์ ์šฉ๊ธฐ์ˆ  ๊ธฐ์ข…์ผ๋žŒํ‘œ MCCB ๊ธฐ์ข…์ผ๋žŒํ‘œ ELCB ํ˜•๋ช…๋ฐ์ •๊ฒฉ ๋ถ€์†์žฅ์น˜ ํ˜•๋ช…์ฒด๊ณ„ ํŠน์„ฑ๊ณก์„ 

Leader in Electrics & Automation Upgraded for the global best worth! ๋ฐฐ์„ ์šฉ์ฐจ๋‹จ๊ธฐ / ๋ˆ„์ „์ฐจ๋‹จ๊ธฐ ์™ธ๋ถ€๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ํ‘œ๊ธฐ์‚ฌํ•ญ ๋‚ด๋ถ€๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ์ ์šฉ๊ธฐ์ˆ  ๊ธฐ์ข…์ผ๋žŒํ‘œ MCCB ๊ธฐ์ข…์ผ๋žŒํ‘œ ELCB ํ˜•๋ช…๋ฐ์ •๊ฒฉ ๋ถ€์†์žฅ์น˜ ํ˜•๋ช…์ฒด๊ณ„ ํŠน์„ฑ๊ณก์„  www.lsis.biz Meta Solution Leader in Electrics & Automation Upgraded for the global best worth! ๋ฐฐ์„ ์šฉ์ฐจ๋‹จ๊ธฐ / ๋ˆ„์ „์ฐจ๋‹จ๊ธฐ ์™ธ๋ถ€๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ํ‘œ๊ธฐ์‚ฌํ•ญ ๋‚ด๋ถ€๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ์ ์šฉ๊ธฐ์ˆ  ๊ธฐ์ข…์ผ๋žŒํ‘œ MCCB ๊ธฐ์ข…์ผ๋žŒํ‘œ ELCB ํ˜•๋ช…๋ฐ์ •๊ฒฉ ๋ถ€์†์žฅ์น˜ ํ˜•๋ช…์ฒด๊ณ„ ํŠน์„ฑ๊ณก์„  ์™ธํ˜•์น˜์ˆ˜ ๊ธฐ์ˆ ์ž๋ฃŒ 18 20 22 30 34

More information

Smart IO_K_121108

Smart IO_K_121108 Smart I/O Series Programmable Logic Controller Programmable Logic Controller Smart I/O Series 2 LSIS Co., Ltd. Contents Features 1 Compact Easy ProfibusDP System 2 DeviceNet System 3 Various Rnet System

More information

<BFC0B7A3C1F6C4B72DBBE7BFEBC0DABCB3B8EDBCAD5FC8AEC0E5BABB28343070C7D1B1DB295F32303133303631312E6169>

<BFC0B7A3C1F6C4B72DBBE7BFEBC0DABCB3B8EDBCAD5FC8AEC0E5BABB28343070C7D1B1DB295F32303133303631312E6169> SMART CAM ๋‚ด ์†์•ˆ์˜ ์Šค๋งˆํŠธ CCTV Orange Box 400/800 ์‚ฌ์šฉ์ž ์„ค๋ช…์„œ Part.01 ์‹œ์ž‘์— ์•ž์„œ ์ผ๋Ÿฌ๋‘๊ธฐ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ๋ถ„์‹คํ•˜์˜€์„ ๊ฒฝ์šฐ http://myorangecam.com ์—์„œ ์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ๋‹ค์šด๋ฐ›์•„์„œ ๋‹ค์‹œ ๋ณด์‹ค ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. (PDF ๋ฌธ์„œ๋Š” Adobe Reader ๊ฐ€ PC์— ์„ค์น˜๋˜ ์žˆ์–ด์•ผ ํ•˜๋ฉฐ http://kr.adobe.com ์—์„œ

More information

untitled

untitled CAN BUS RS232 Line CAN H/W FIFO RS232 FIFO CAN S/W FIFO TERMINAL Emulator COMMAND Interpreter PROTOCOL Converter CAN2RS232 Converter Block Diagram > +- syntax

More information

Microsoft PowerPoint - User Manual-100 - 20150521.pptx

Microsoft PowerPoint - User Manual-100 - 20150521.pptx CIC-100 ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ (User Manual) ๋‚˜์˜ ์ปค๋ฎค๋‹ˆํ‹ฐ, ๋ณด๋Š” ์ด์•ผ๊ธฐ TocView [๋ชจ๋ธ๋ช… : CIC-100] ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ๋งค๋‰ด์–ผ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์„œ๋น„์Šค ํ–ฅ์ƒ์„ ์œ„ํ•˜์—ฌ ๊ฐœ๋ณ„ ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ ์‚ฌ์ „ ๋™์˜ ๋˜๋Š” ๋ณ„๋„์˜ ๊ณต์ง€ ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ ์ธํ„ฐ๋„ท ํ™˜๊ฒฝ์— ๋”ฐ๋ผ ์ œํ’ˆ ์„ฑ๋Šฅ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ์˜ ์ œ์ž‘ ๋˜๋Š” ์‚ฌ์šฉ์ด ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ์ด์šฉ ์ค‘ ์žฅ์• ์— ์˜ํ•˜์—ฌ

More information

?๋—ก๋€ถ?๋ฏŸ๋€ฑ?์†ฝ๊ผถ?๋“„๊ผฎ??

?๋—ก๋€ถ?๋ฏŸ๋€ฑ?์†ฝ๊ผถ?๋“„๊ผฎ?? ACB/ATS/SPD Air Circuit Breaker / Automatic Transfer Switch / Surge Protective Device Moving Forward into the World 02_03 World Class Brand ACB/ATS/SPD Air Circuit Breaker / Automatic Transfer Switch /

More information

<BFB5BBF3C1A4BAB8C3B3B8AEBDC3BDBAC5DB20BFACB1B82E687770>

<BFB5BBF3C1A4BAB8C3B3B8AEBDC3BDBAC5DB20BFACB1B82E687770> Black Key Region Cr R Linear Key Region ฮธ White Key Region Cb ฮธ Table ฮธ Table for Chroma Suppress 1 255 0 ฮธc ฮธ Table for Linear Key ฮธs ฮธw1 ฮธs ฮธw2 Radius Table R Table for Chroma Suppress 1 255 0 Rc R Table

More information

๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4 ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์—

๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4 ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— XDJAERO http://pioneerdj.com/support/ http://rekordbox.com/ ๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4

More information

TCP.IP.ppt

TCP.IP.ppt TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP Internet Protocol _ IP Address Internet Protocol _ Subnet Mask Internet Protocol _ ARP(Address Resolution Protocol) Internet Protocol _ RARP(Reverse Address Resolution

More information

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1 ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ 2 (MicroController2) 2 ๊ฐ• ATmega128 ์˜ external interrupt ์ด๊ท€ํ˜•๊ต์ˆ˜๋‹˜ ํ•™์Šต๋ชฉํ‘œ interrupt ๋ž€๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€? ๊ธฐ๋ณธ๊ฐœ๋…์„์•Œ์•„๋ณธ๋‹ค. interrupt ์ค‘์—์„œ๊ฐ€์žฅ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ์‰ฌ์šด external interrupt ์˜์‚ฌ์šฉ๋ฐฉ๋ฒ•์„ํ•™์Šตํ•œ๋‹ค. 1. Interrupt ๋Š”์™œํ•„์š”ํ• ๊นŒ? ํ•จ์ˆ˜๋™์ž‘์„์ถ”๊ฐ€ํ•˜์—ฌ์‹คํ–‰์‹œํ‚ค๋ ค๋ฉด? //***

More information

acdc EQ ์ถฉ์ „๊ธฐ.hwp

acdc EQ ์ถฉ์ „๊ธฐ.hwp www.sjproporc.com DIGITAL CHARGER & DISCHARGER Intelligent Balancer SJPROPO ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ผ์›๋™ 642-11 ๋Œ€๋„๋นŒ๋”ฉ 202ํ˜ธ 2006 SJPROPO INC. SJ INCORPORATED ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ œํ’ˆ ๊ตฌ์„ฑ๋ฌผ ๋™์ž‘ ์ค‘ ํ‘œ์‹œ ํ™”๋ฉด B L C : B A L A N C E R C O N N E C

More information

untitled

untitled 1. Master-K / GLOFA 1.1.1 Master-K ์‹œ๋ฆฌ์–ผ ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค LG ์‚ฐ์ „ Master-K PLC ๊ธฐ์ข…๊ณผ RS-232C/485 ๋กœ ํ†ต์‹ ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์„ ์•Œ์•„๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. < ์‹œ์Šคํ…œ ๊ตฌ์„ฑ > ๋ณธ ๊ธฐ๊ธฐ์™€ Master-K PLC ๋ฅผ ์‹œ๋ฆฌ์–ผ ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค๋กœ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ ๊ตฌ์„ฑ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ ๋‹ค. ์™ธ๋ถ€๊ธฐ๊ธฐ ํ†ต์‹  ์œ ๋‹› ์ผ€์ด๋ธ” ๋ณธ ๊ธฐ๊ธฐ PMU K10S1, K10S, K100S

More information

Smart IO_K_160427

Smart IO_K_160427 Programmable Logic Controller Smart I/O Series Programmable Logic Controller Smart I/O Series 2 LSIS Co., Ltd. Contents Features 1 Compact Easy ProfibusDP System 2 DeviceNet System 3 Various Rnet System

More information

BJFHOMINQJPS.hwp

BJFHOMINQJPS.hwp ์ œ1 ๊ณผ๋ชฉ : ๋””์ง€ํ„ธ ์ „์žํšŒ๋กœ 1. ๋‹ค์Œ ํšŒ๋กœ์˜ ์ถœ๋ ฅ์ „๋ฅ˜ Ic ์˜ ์•ˆ์ •์— ๋Œ€ํ•œ ์„ค๋ช… ์ค‘ ์˜ณ์ง€ ์•Š์€ ๊ฒƒ Ie๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ํ•ด์น˜์ง€ ์•Š๋Š” ๋ฒ”์œ„ ๋‚ด์—์„œ Re ๊ฐ€ ํฌ๋ฉด ํด์ˆ˜๋ก ์ข‹ ์ถœ๋ ฅํŒŒํ˜•์ด ํฌ๊ฒŒ ์ผ๊ทธ๋Ÿฌ์ง€์ง€ ์•Š๋Š” ๋ฒ”์œ„ ๋‚ด์—์„œ ฮฒ ๊ฐ€ ํฌ๋ฉด ํด์ˆ˜๋ก ์ข‹ ๊ฒŒ๋ฅด๋งˆ๋Š„ ํŠธ๋žœ์ง€์Šคํ„ฐ์—์„œ Ico๊ฐ€ Ic ์˜ ์•ˆ์ •์— ๊ฐ€์žฅ ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค€ Rc๋Š” Ic ์˜ ์•ˆ์ •์— ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค€ 6. ๋น„๋™๊ธฐ์‹ ๋ชจ๋“œ (mode)-13

More information

User Guide

User Guide ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ 2014, 2015 HP Development Company, L.P. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์‚ฌ์ „ ํ†ต์ง€ ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์— ๋Œ€ํ•œ ์œ ์ผํ•œ ๋ณด ์ฆ์€ ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์™€ ํ•จ๊ป˜ ๋™๋ด‰๋œ ๋ณด์ฆ์„œ์— ๋ช…์‹œ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์—๋Š” ์–ด๋– ํ•œ ์ถ” ๊ฐ€ ๋ณด์ฆ ๋‚ด์šฉ๋„ ๋“ค์–ด ์žˆ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ๋Š” ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ธฐ์ˆ ์ƒ ๋˜๋Š” ํŽธ์ง‘์ƒ ์˜ค๋ฅ˜๋‚˜ ๋ˆ„๋ฝ์—

More information

Microsoft PowerPoint - XAD-400.ppt [ํ˜ธํ™˜ ๋ชจ๋“œ]

Microsoft PowerPoint - XAD-400.ppt [ํ˜ธํ™˜ ๋ชจ๋“œ] 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 User s Manual VER 2.0 4 Channel Real-time playback / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder ์„ค์น˜ ๋ฐ ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ดˆ๊ธฐ์„ค์น˜ ๋ฐ ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ

More information

GT-001_j

GT-001_j ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ ์ฃผ์š” ํŠน์ง• ์ƒˆ๋กœ์›Œ์ง„ COSM ์•ฐํ”„ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์ถ•์ ํ•ด ์˜จ ํ†ค ์›Œํฌ์˜ ๋…ธํ•˜์šฐ๋ฅผ ๋‹ด์•„ ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์กด์˜ ๋นˆํ‹ฐ์ง€ ์•ฐํ”„ ๋ชจ๋ธ๋ง์„ ๋„˜๋Š” ๋”์šฑ ์ง„ํ™”ํ•œ COSM ์•ฐํ”„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ๋ช…ํ•œ ํด๋ฆฐ ์‚ฌ์šด๋“œ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ, ์ต์ŠคํŠธ๋ฆผ ํ•˜์ด ๊ฒŒ์ธ ์‚ฌ์šด๋“œ๊นŒ์ง€ ์•ฐํ”„์˜ ๋‹ค์ด๋‚ด๋ฏน์Šค์™€ ์„ธ์„ธํ•œ ๋‰˜์•™์Šค๊นŒ์ง€ ํ”ผํ‚น ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋งˆ์Œ๋Œ€๋กœ ์กฐ์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ…Œ์ด๋ธ”ํƒ‘์šฉ ์†Œํ˜• ์‚ฌ์ด์ฆˆ USB ์˜ค๋””์˜ค ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค

More information

This page left blank intentionally

This page left blank intentionally User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruรงรตes do Proprietรกrio Bruksanvisningens ะ ัƒะบะพะฒะพะดัั‚ะฒะพ ะฟะพะปัŒะทะพะฒะฐั‚ะตะปั Regulatory models:

More information

๊ฐœ์š” AXSR5 ๋ ˆ์ฝ”๋”์— ์—ฐ๊ฒฐ ์‹œ NEXFS700 ์ „์šฉ RAW ํฌ๋งท์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜๋˜์–ด AXSR5 ์—์„œ ๋…นํ™”๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค(PMWF55, F65 ์šฉ RAW ํฌ๋งท๊ณผ ๋‹ค๋ฆ„). ๋˜ํ•œ ์ด ์ œํ’ˆ์˜ ๊ฐ„๋‹จํ•œ ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฐฑ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ AXSR5์—์„œ ๋ ˆ์ฝ”๋”ฉ ๋œ ๋น„๋””์˜ค๋ฅผ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฐฑ ๋˜๋Š”

๊ฐœ์š” AXSR5 ๋ ˆ์ฝ”๋”์— ์—ฐ๊ฒฐ ์‹œ NEXFS700 ์ „์šฉ RAW ํฌ๋งท์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜๋˜์–ด AXSR5 ์—์„œ ๋…นํ™”๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค(PMWF55, F65 ์šฉ RAW ํฌ๋งท๊ณผ ๋‹ค๋ฆ„). ๋˜ํ•œ ์ด ์ œํ’ˆ์˜ ๊ฐ„๋‹จํ•œ ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฐฑ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ AXSR5์—์„œ ๋ ˆ์ฝ”๋”ฉ ๋œ ๋น„๋””์˜ค๋ฅผ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฐฑ ๋˜๋Š” 446648911(1) ํœด๋Œ€์šฉ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ ˆ์ฝ”๋” ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค ์œ ๋‹› ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ HXRIFR5 ๊ฐœ์š” AXSR5 ๋ ˆ์ฝ”๋”์— ์—ฐ๊ฒฐ ์‹œ NEXFS700 ์ „์šฉ RAW ํฌ๋งท์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜๋˜์–ด AXSR5 ์—์„œ ๋…นํ™”๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค(PMWF55, F65 ์šฉ RAW ํฌ๋งท๊ณผ ๋‹ค๋ฆ„). ๋˜ํ•œ ์ด ์ œํ’ˆ์˜ ๊ฐ„๋‹จํ•œ ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฐฑ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ AXSR5์—์„œ ๋ ˆ์ฝ”๋”ฉ ๋œ ๋น„๋””์˜ค๋ฅผ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฐฑ ๋˜๋Š” ์˜์ƒ์€

More information

NERO_M128_V10.opj

NERO_M128_V10.opj SW 0 R 0R ISP Port REF 0.uF PE P R 0K 0.uF R 0R 0.uF JP HEER/X 0.uF X pf PF PF PF PF PF PF PF REF TK TMS TO TI PE PE PE PE PE PE PE P0 P P P P P P P Y MHz X pf JTG Port IR_FREQ IR_OUT 0 0 0 TK TO TMS TI

More information

XD86U XD86 U 1 2 12 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 2 3 4 5 6 7 12 13 9 1 11 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 W1 W W1 W1 W W1

More information

<B0F8C1A4C0CCBFEB5FB0A1C0CCB5E5B6F3C0CE28BFF8BABB2920BCF6C1A42E687770>

<B0F8C1A4C0CCBFEB5FB0A1C0CCB5E5B6F3C0CE28BFF8BABB2920BCF6C1A42E687770> ์ €์ž‘๋ฌผ์˜ ๊ณต์ •์ด์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ(์•ˆ) 2010. 12. - 3 - - 4 - [๋จธ๋ฆฌ๋ง] ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์€ ์ €์ž‘์ž์˜ ๊ถŒ๋ฆฌ์™€ ์ด์— ์ธ์ ‘ํ•˜๋Š” ๊ถŒ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ณดํ˜ธํ•˜๊ณ  ์ €์ž‘๋ฌผ์˜ ๊ณต์ •ํ•œ ์ด์šฉ์„ ๋„๋ชจํ•จ์œผ๋กœ์จ ๋ฌธํ™” ๋ฐ ๊ด€๋ จ ์‚ฐ์—…์˜ ํ–ฅ์ƒ๋ฐœ์ „์— ์ด๋ฐ”์ง€ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค(์ œ1์กฐ). ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์˜ ๋ชฉ์ ์— ๋น„์ถ”์–ด ๋ณด๋ฉด, ์ €์ž‘๊ถŒ ๋“ฑ์˜ ๊ถŒ๋ฆฌ ๋ณดํ˜ธ์™€ ๊ณต์ •์ด์šฉ์˜ ๋„๋ชจ๋Š” ๊ฒฐ๊ตญ '๋ฌธํ™” ๋ฐ ๊ด€๋ จ

More information

untitled

untitled 1 PLC 1.1 PLC 1.1.1 PLC PLC(Programmable Logic Controller),,, LSI,,. (NEMA: National Electrical Manufactrurers Association),,,,. 1.1.2 PLC PLC. FMS(Flexible Manufacturing System) PLC,. 1-1 PLC. - 5 - 1.2

More information

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ SRA Series Professional Power Amplifier MODEL No : SRA-500, SRA-900, SRA-1300 ์ฐจ ๋ก€ ์ฐจ ๋ก€ ---------------------------------------------------------------------- 2 ์•ˆ์ „์ง€์นจ / ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ -----------------------------------------------------------

More information

์†Œ๊ฐœ TeraStation ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค! ์ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” TeraStation ๊ตฌ์„ฑ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์€ ๊ณ„์† ์—…๋ฐ์ดํŠธ๋˜๋ฏ€๋กœ, ์ด ์„ค๋ช…์„œ์˜ ์ด๋ฏธ์ง€ ๋ฐ ํ…์ŠคํŠธ๋Š” ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ๋ณด์œ  ์ค‘์ธ TeraStation ์— ํ‘œ์‹œ ๋œ ์ด๋ฏธ์ง€ ๋ฐ ํ…์ŠคํŠธ์™€ ์•ฝ๊ฐ„ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜

์†Œ๊ฐœ TeraStation ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค! ์ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” TeraStation ๊ตฌ์„ฑ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์€ ๊ณ„์† ์—…๋ฐ์ดํŠธ๋˜๋ฏ€๋กœ, ์ด ์„ค๋ช…์„œ์˜ ์ด๋ฏธ์ง€ ๋ฐ ํ…์ŠคํŠธ๋Š” ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ๋ณด์œ  ์ค‘์ธ TeraStation ์— ํ‘œ์‹œ ๋œ ์ด๋ฏธ์ง€ ๋ฐ ํ…์ŠคํŠธ์™€ ์•ฝ๊ฐ„ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ TeraStation Pro II TS-HTGL/R5 ํŒจํ‚ค์ง€ ๋‚ด์šฉ๋ฌผ: ๋ณธ์ฒด (TeraStation) ์ด๋”๋„ท ์ผ€์ด๋ธ” ์ „์› ์ผ€์ด๋ธ” TeraNavigator ์„ค์น˜ CD ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ (์ด ์„ค๋ช…์„œ) ์ œํ’ˆ ๋ณด์ฆ์„œ www.buffalotech.com ์†Œ๊ฐœ TeraStation ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค! ์ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” TeraStation ๊ตฌ์„ฑ ์ •๋ณด๋ฅผ

More information

CL100B_manual_kor_m.0.2.indd

CL100B_manual_kor_m.0.2.indd ULTIMATE SAMRT CAR BLACK BOX BLACKSYS CL-100B USER MANUAL 2CH Full HD Car DVR with brilliant image Simultaneous recording of front with Full HD resolution (1920x1080, 25fps) and rearview with HD resolution

More information

hlogin2

hlogin2 0x02. Stack Corruption off-limit Kernel Stack libc Heap BSS Data Code off-limit Kernel Kernel : OS Stack libc Heap BSS Data Code Stack : libc : Heap : BSS, Data : bss Code : off-limit Kernel Kernel : OS

More information

0806 ๋ธ”๋ž™๋ฐ•์Šค ๋ฉ”๋‰ด์–ผ L5 ์›๊ณ ์ž‘์—…_์ˆ˜์ •

0806 ๋ธ”๋ž™๋ฐ•์Šค ๋ฉ”๋‰ด์–ผ L5 ์›๊ณ ์ž‘์—…_์ˆ˜์ • CLON L5 USER'S MANUAL Full HD Driving Image Recorder EFL3.0mm F2.0 DRIVING IMAGE RECORDER Digital L5 Recorder ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์—... www.eyeclon.com ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. (์•„์ดํด๋ก )์€ ์— ์”จ๋„ฅ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์— ์”จ๋„ฅ์Šค ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋ชจ๋“  ๋‚ด์šฉ์€ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์—

More information

ALPHA I 500M(ํ˜„๋Œ€์‚ผํ˜ธ) service manual(kor).hwp

ALPHA I 500M(ํ˜„๋Œ€์‚ผํ˜ธ) service manual(kor).hwp ALPHA I 500M VER 2.0 2005. 01 (ํ˜„๋Œ€์‚ผํ˜ธ)์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ๋ฐ”๋ฅด๊ณ  ์•ˆ์ „ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ์‚ฌ์šฉ, ์  ๊ฒ€, ์ˆ˜๋ฆฌ ์ „์— ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ ๋‚ด์šฉ์„ ์ฝ์–ด์„œ ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ์ดํ•ดํ•˜ ๊ณ  ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. Visit our website at www.hdweld.co.kr www.hyundaiwelding.com ๋ณธ ์‚ฌ : ์„œ์šธ์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์‚ผ์„ฑ๋™ 157-37 (์ผ์†ก๋นŒ๋”ฉ

More information

K&R2 Reference Manual ๋ฒˆ์—ญ๋ณธ

K&R2 Reference Manual ๋ฒˆ์—ญ๋ณธ typewriter structunion struct union if-else if if else if if else if if if if else else ; auto register static extern typedef void char short int long float double signed unsigned const volatile { } struct

More information

10X56_NWG_KOR.indd

10X56_NWG_KOR.indd ๋””์ง€ํ„ธ ํ”„๋กœ์ ํ„ฐ X56 ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๊ฐ€์ด๋“œ ์ด ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ๋„คํŠธ์›Œํฌ ๊ธฐ๋Šฅ ๋งŒ์„ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ ์šฉํ•˜๋ ค๋ฉด ์ด ์ทจ๊ธ‰์ ˆ๋ช…์ €์™€ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋‹ค๋ฅธ ์ทจ๊ธ‰์ ˆ๋ช…์ €๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์ค‘์š”ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ด ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ๋จผ์ € ์ด ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ชจ๋“  ์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž˜ ์ฝ์–ด ๋ณด์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ฝ์€ ๋’ค์—๋Š” ๋‚˜์ค‘์— ํ•„์š”ํ•  ๋•Œ

More information

ๆญฏglofacpu.PDF

ๆญฏglofacpu.PDF 1 LG_NEW_PLC.doc 2 LG_NEW_PLC.doc...3...3...3...4...4...5...6...7...8...10...11...11...11...12...12...13...15...17...17...17...18...18...18...19...20...21...23...23...23...24...24...25 3 LG_NEW_PLC.doc

More information

รยฆยธรฑยพรธร€ยฝ

รยฆยธรฑยพรธร€ยฝ 2003๋…„๋„ ๊ธฐ์‚ฌ ์ผ๋ฐ˜๊ฒ€์ • ์ œ 3 ํšŒ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ์ˆ ์ž๊ฒฉ๊ฒ€์ • ํ•„๊ธฐ์‹œํ—˜๋ฌธ์ œ ์ž๊ฒฉ์ข…๋ชฉ ๋ฐ ๋“ฑ๊ธ‰(์„ ํƒ๋ถ„์•ผ) ์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ ์‹œํ—˜์‹œ๊ฐ„ ๋ฌธ์ œ์ง€ํ˜•๋ณ„ ๊ณต์กฐ๋ƒ‰๋™๊ธฐ๊ณ„๊ธฐ์‚ฌ 1730 2์‹œ๊ฐ„30๋ถ„ A ์‹œํ—˜๋ฌธ์ œ์ง€๋Š” ๋‹ต์•ˆ์นด๋“œ์™€ ๊ฐ™์ด ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ œ์ถœํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ 1๊ณผ๋ชฉ: ๊ธฐ๊ณ„์—ด์—ญํ•™ ์ˆ˜๊ฒ€๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ๋ช… ํ•œ ์•ก์ฒด ์—ฐ๋ฃŒ์˜ ์›์†Œ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ ์งˆ๋Ÿ‰๋น„๋กœ C 6%, H 2 14% ์˜€ ๋‹ค. ์ด ์—ฐ๋ฃŒ 1 kg์„ ์™„์ „์—ฐ์†Œํ• 

More information

๋ชฉ์ฐจ 1. ๊ฐœ์š”... 3 2. USB ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์„ค์น˜ (FTDI DRIVER)... 4 2-1. FTDI DRIVER ์‹คํ–‰ํŒŒ์ผ... 4 2-2. USB ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ™•์ธ๋ฐฉ๋ฒ•... 5 3. DEVICE-PROGRAMMER ์„ค์น˜... 7 3-1. DEVICE-PROGRAMMER

๋ชฉ์ฐจ 1. ๊ฐœ์š”... 3 2. USB ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์„ค์น˜ (FTDI DRIVER)... 4 2-1. FTDI DRIVER ์‹คํ–‰ํŒŒ์ผ... 4 2-2. USB ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ™•์ธ๋ฐฉ๋ฒ•... 5 3. DEVICE-PROGRAMMER ์„ค์น˜... 7 3-1. DEVICE-PROGRAMMER < Tool s Guide > ๋ชฉ์ฐจ 1. ๊ฐœ์š”... 3 2. USB ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์„ค์น˜ (FTDI DRIVER)... 4 2-1. FTDI DRIVER ์‹คํ–‰ํŒŒ์ผ... 4 2-2. USB ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ™•์ธ๋ฐฉ๋ฒ•... 5 3. DEVICE-PROGRAMMER ์„ค์น˜... 7 3-1. DEVICE-PROGRAMMER ์‹คํ–‰ํŒŒ์ผ... 7 4. DEVICE-PROGRAMMER ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ...

More information

Microsoft Word - HD-35 ๋ฉ”๋‰ด์–ผ_0429_.doc

Microsoft Word - HD-35 ๋ฉ”๋‰ด์–ผ_0429_.doc ์ž์ฃผ ๋ฌป๋Š” ์งˆ๋ฌธ๋“ค...2 ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์ ...3 ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ...5 ์‚ฌ์šฉ์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ...5 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„...6 HD-35 ์กฐ๋ฆฝ/๋ถ„๋ฆฌํ•˜๊ธฐ...7 PC์™€ USB ์ผ€์ด๋ธ” ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ...8 1. ์œˆ๋„์šฐ 98/ME์—์„œ ์„ค์น˜๊ณผ์ •...9 2. NTFS๋ฅผ FAT32 ํฌ๋งท๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พธ๊ธฐ...11 ์„ค์น˜ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ...14 1. ๋น„๋””์˜ค ์—ฐ๊ฒฐ๋ฐฉ๋ฒ•...14 2. ์˜ค๋””์˜ค

More information

PCServerMgmt7

PCServerMgmt7 Web Windows NT/2000 Server DP&NM Lab 1 Contents 2 Windows NT Service Provider Management Application Web UI 3 . PC,, Client/Server Network 4 (1),,, PC Mainframe PC Backbone Server TCP/IP DCS PLC Network

More information

๋ชฉ์ฐจ 1. ์ œํ’ˆ ์†Œ๊ฐœ... 4 1.1 ํŠน์ง•... 4 1.2 ๊ฐœ์š”... 4 1.3 Function table... 5 2. ๊ธฐ๋Šฅ ์†Œ๊ฐœ... 6 2.1 Copy... 6 2.2 Compare... 6 2.3 Copy & Compare... 6 2.4 Erase... 6 2

๋ชฉ์ฐจ 1. ์ œํ’ˆ ์†Œ๊ฐœ... 4 1.1 ํŠน์ง•... 4 1.2 ๊ฐœ์š”... 4 1.3 Function table... 5 2. ๊ธฐ๋Šฅ ์†Œ๊ฐœ... 6 2.1 Copy... 6 2.2 Compare... 6 2.3 Copy & Compare... 6 2.4 Erase... 6 2 ์œ ์˜ํ…Œํฌ๋‹‰์Šค( ์ฃผ) ์‚ฌ์šฉ์ž ์„ค๋ช…์„œ HDD014/034 IDE & SATA Hard Drive Duplicator ์œ  ์˜ ํ…Œ ํฌ ๋‹‰ ์Šค ( ์ฃผ) (032)670-7880 www.yooyoung-tech.com ๋ชฉ์ฐจ 1. ์ œํ’ˆ ์†Œ๊ฐœ... 4 1.1 ํŠน์ง•... 4 1.2 ๊ฐœ์š”... 4 1.3 Function table... 5 2. ๊ธฐ๋Šฅ ์†Œ๊ฐœ... 6 2.1 Copy...

More information

ร€รŒยตยฟยทรŽยบยฟร€ร‡ ร€รŽร…รยณรยฑรขยนร ยฟรธยฐรรยฆยพรฎยฝรƒ ยฝรƒยฐยฃรรถยฟยฌยฟยก_.hwp

ร€รŒยตยฟยทรŽยบยฟร€ร‡ ร€รŽร…รยณรยฑรขยนร ยฟรธยฐรรยฆยพรฎยฝรƒ ยฝรƒยฐยฃรรถยฟยฌยฟยก_.hwp l Y ( X g, Y g ) r v L v v R L ฮธ X ( X c, Yc) W (a) (b) DC 12V 9A Battery ์ „์›๋ถ€ DC-DC Converter +12V, -12V DC-DC Converter 5V DC-AC Inverter AC 220V DC-DC Converter 3.3V Motor Driver 80196kc,PWM Main

More information

์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ œํ’ˆ์„ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์œ„ํ—˜์ด๋‚˜ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ํ”ผํ•ด๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ด๋ฏ€๋กœ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ง€์ผœ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. 2 ๊ฒฝ๊ณ  ์„ค์น˜ ๊ด€๋ จ ์ง€์‹œ์‚ฌํ•ญ์„ ์œ„๋ฐ˜ํ–ˆ์„ ๋•Œ ์‹ฌ๊ฐํ•œ ์ƒํ•ด๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์‚ฌ๋ง์— ์ด๋ฅผ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ์„ค์น˜ํ•˜๊ธฐ ์ „์— ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ ๊ธฐ๊ธฐ์˜ ์ „์›์„

์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ œํ’ˆ์„ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์œ„ํ—˜์ด๋‚˜ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ํ”ผํ•ด๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ด๋ฏ€๋กœ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ง€์ผœ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. 2 ๊ฒฝ๊ณ  ์„ค์น˜ ๊ด€๋ จ ์ง€์‹œ์‚ฌํ•ญ์„ ์œ„๋ฐ˜ํ–ˆ์„ ๋•Œ ์‹ฌ๊ฐํ•œ ์ƒํ•ด๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์‚ฌ๋ง์— ์ด๋ฅผ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ์„ค์น˜ํ•˜๊ธฐ ์ „์— ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ ๊ธฐ๊ธฐ์˜ ์ „์›์„ Digital Video Recorder ๊ฐ„ํŽธ์„ค๋ช…์„œ XD3316 ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ œํ’ˆ์„ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์œ„ํ—˜์ด๋‚˜ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ํ”ผํ•ด๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ด๋ฏ€๋กœ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ง€์ผœ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. 2 ๊ฒฝ๊ณ  ์„ค์น˜ ๊ด€๋ จ ์ง€์‹œ์‚ฌํ•ญ์„ ์œ„๋ฐ˜ํ–ˆ์„ ๋•Œ ์‹ฌ๊ฐํ•œ ์ƒํ•ด๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์‚ฌ๋ง์— ์ด๋ฅผ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ์„ค์น˜ํ•˜๊ธฐ ์ „์— ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ ๊ธฐ๊ธฐ์˜ ์ „์›์„ ์ฐจ๋‹จํ•˜๊ณ , ์ „์› ํ”Œ๋Ÿฌ๊ทธ๋ฅผ ๋™์‹œ์—

More information

EM300_Manual.indd

EM300_Manual.indd ๋ณด์ฆ์„œ ์žฌ์ค‘ (WITH WARRANTY CARD) EM30020100702 ์ค€ ๋น„(์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ) ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ƒคํ”„ ์ „์ž์‚ฌ์ „์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ˆ์ „ํ•˜๊ฒŒ ๊ธฐ๊ธฐ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. TFT ์ปฌ๋ŸฌLCD์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ TFT ์ปฌ๋Ÿฌ LCD๋Š” ๋งค์šฐ ์ •๋ฐ€ํ•œ ๊ธฐ์ˆ ๋กœ ๋งŒ๋“ค์–ด์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ™”๋ฉด์—์„œ ๋ฐ๊ฑฐ๋‚˜ ์–ด๋‘์šด

More information

LCD Monitor

LCD Monitor LCD MONITOR quick start guide 320TSn-2 ii Floor standing type) LCD Display D-Sub AAA X 2) 8 DVI KIT LAN TV Note TV MENU MENU] 9 ENTER ENTER] SOURCE SOURCE] [PC DVI HDMI MagicInfo] TV TV D.MENU D.MENU TV

More information

Microsoft Power Point 2002

Microsoft Power Point 2002 PLC์ „๊ธฐ๊ณต์••์ œ์–ด ๊ฐ•์˜ ๋…ธํŠธ ์ œ 7 ํšŒ์ฐจ PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ ๊ตฌ์กฐ - 1 - ํ•™์Šต๋ชฉํ‘œ 1. PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ 4๊ฐ€์ง€ ๊ตฌ์„ฑ์š”์†Œ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. 2. PLC ํ˜•๋ช…์„ ๋ณด๊ณ  PLC๋ฅผ ๊ตฌ๋ถ„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. 3. PLC ๋ฐฐ์„ ํ˜•ํƒœ์— ๋”ฐ๋ผ ์ž…๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ์™€ ์ถœ๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ๋ฅผ ๊ตฌ๋ถ„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. Lesson. PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ ๊ตฌ์กฐ PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด์˜ ํ•„์š”์„ฑ PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ ๊ตฌ์„ฑ

More information

Microsoft PowerPoint - eSlim SV5-2410 [20080402]

Microsoft PowerPoint - eSlim SV5-2410 [20080402] Innovation for Total Solution Provider!! eslim SV5-2410 Opteron Server 2008. 3 ESLIM KOREA INC. 1. ์ œ ํ’ˆ ๊ฐœ ์š” eslim SV5-2410 Server Quad-Core and Dual-Core Opteron 2000 Series Max. 4 Disk Bays for SAS and

More information

1. GigE Camera Interface๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ตœ์†Œ PC ์‚ฌ์–‘ CPU : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz์ด์ƒ RAM : 2GB ์ด์ƒ LANcard : Intel PRO/1000xT ์ด์ƒ VGA : PCI x 16, VRAM DDR2 RAM 256MB

1. GigE Camera Interface๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ตœ์†Œ PC ์‚ฌ์–‘ CPU : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz์ด์ƒ RAM : 2GB ์ด์ƒ LANcard : Intel PRO/1000xT ์ด์ƒ VGA : PCI x 16, VRAM DDR2 RAM 256MB Revision 1.0 Date 11th Nov. 2013 Description Established. Page Page 1 of 9 1. GigE Camera Interface๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ตœ์†Œ PC ์‚ฌ์–‘ CPU : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz์ด์ƒ RAM : 2GB ์ด์ƒ LANcard : Intel PRO/1000xT ์ด์ƒ VGA : PCI x

More information

PT01-000537A-SCB-6000-KOREAN-.indb

PT01-000537A-SCB-6000-KOREAN-.indb HD-SDI SCB-6000 www.samsungcctv.co.kr FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY HD-SDI Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. All rights reserved. Trademark Restriction Disclaimer Warranty,. ...., AC DC AC, DC.,,....,,...,.,..

More information

์ œํ’ˆ ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ํŠน์ง• ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ์ฐจ๋Ÿ‰ ์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ์‹œ์˜ ์˜์ƒ๊ณผ ์Œ์„ฑ์„ ์ €์žฅํ•˜์—ฌ ์‚ฌ๊ณ  ์›์ธ์„ ๋ถ„์„ํ•˜๋Š”๋ฐ ๋„ ์›€์„ ์ฃผ๋Š” ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ์˜์ƒ ๊ธฐ๋ก ์žฅ์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.! ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์šฉ๋„๋กœ๋งŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•˜๋ฉฐ, ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์— ๋ช…์‹œ๋œ ์‚ฌ ํ•ญ ์™ธ์— ๋‹ค๋ฅธ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ

์ œํ’ˆ ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ํŠน์ง• ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ์ฐจ๋Ÿ‰ ์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ์‹œ์˜ ์˜์ƒ๊ณผ ์Œ์„ฑ์„ ์ €์žฅํ•˜์—ฌ ์‚ฌ๊ณ  ์›์ธ์„ ๋ถ„์„ํ•˜๋Š”๋ฐ ๋„ ์›€์„ ์ฃผ๋Š” ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ์˜์ƒ ๊ธฐ๋ก ์žฅ์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.! ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์šฉ๋„๋กœ๋งŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•˜๋ฉฐ, ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์— ๋ช…์‹œ๋œ ์‚ฌ ํ•ญ ์™ธ์— ๋‹ค๋ฅธ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ CONTENTS ์ œํ’ˆ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ํŠน์ง• 3 ์ œํ’ˆ์‚ฌ์šฉ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 4 ๊ธฐ๋ณธ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ 7 ๊ฐ๋ถ€ ๋ช…์นญ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ 8 ์ œํ’ˆ ์„ค์น˜ 0 ์ œํ’ˆ ์Œ์„ฑ ์•ˆ๋‚ด ์ œํ’ˆ LED ๋™์ž‘ 2 ์ €์žฅ ๋ชจ๋“œ๋ณ„ ์„ค๋ช… 3 LCD ํ™”๋ฉด์•ˆ๋‚ด 5 ์ฃผ์ฐจ๊ฐ์‹œ ๋ชจ๋“œ ์‹คํ–‰ 27 PC ์—ฐ๊ฒฐ/๋ถ„๋ฆฌ ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฐฑ์—… 28 ์ „์šฉ ๋ทฐ์–ด ์„ค์น˜ ๋ฐ ์‹คํ–‰ 29 ์ „์šฉ ๋ทฐ์–ด ๊ธฐ๋Šฅ ์„ค๋ช… 34 ์—…๊ทธ๋ ˆ์ด๋“œ ๋ฐฉ๋ฒ• 39 SD์นด๋“œ ๊ด€๋ฆฌ์š”๋ น 40

More information

์ œํ’ˆ์†Œ๊ฐœ MODBUS Tester ๋Š” MODBUS ํ”„๋กœํ† ์ฝœ์„์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š”์‚ฐ์—…์žฅ๋น„ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฐ์ ๊ฒ€ํ•˜๊ธฐ์œ„ํ•ด PC ๋ฅผํœด๋Œ€๋ฐ์„ค์น˜ํ• ํ•„์š”์—†์ด์‰ฝ๊ณ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ์žฅ๋น„์™€์—ฐ๊ฒฐํ•˜์—ฌ์›ํ•˜๋Š”์ž‘์—…์„์ง„ํ–‰ํ• ์ˆ˜์žˆ๋„๋กํœด๋Œ€์„ฑ์„๊ฐ•์กฐํ•œ MODBUS ํ”„๋กœํ† ์ฝœํ…Œ์ŠคํŠธ์žฅ์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. MODBUS Tester ์—๋Š” 3 ๊ฐ€์ง€์˜๊ธฐ๋Šฅ์ด์ง€์›๋˜๋ฉฐ,

์ œํ’ˆ์†Œ๊ฐœ MODBUS Tester ๋Š” MODBUS ํ”„๋กœํ† ์ฝœ์„์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š”์‚ฐ์—…์žฅ๋น„ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฐ์ ๊ฒ€ํ•˜๊ธฐ์œ„ํ•ด PC ๋ฅผํœด๋Œ€๋ฐ์„ค์น˜ํ• ํ•„์š”์—†์ด์‰ฝ๊ณ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ์žฅ๋น„์™€์—ฐ๊ฒฐํ•˜์—ฌ์›ํ•˜๋Š”์ž‘์—…์„์ง„ํ–‰ํ• ์ˆ˜์žˆ๋„๋กํœด๋Œ€์„ฑ์„๊ฐ•์กฐํ•œ MODBUS ํ”„๋กœํ† ์ฝœํ…Œ์ŠคํŠธ์žฅ์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. MODBUS Tester ์—๋Š” 3 ๊ฐ€์ง€์˜๊ธฐ๋Šฅ์ด์ง€์›๋˜๋ฉฐ, MODBUS Tester ( ์‚ฌ์šฉ์ž๋ฉ”๋‰ด์–ผ ) RealSYS V1.02 1 ์ œํ’ˆ์†Œ๊ฐœ MODBUS Tester ๋Š” MODBUS ํ”„๋กœํ† ์ฝœ์„์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š”์‚ฐ์—…์žฅ๋น„ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฐ์ ๊ฒ€ํ•˜๊ธฐ์œ„ํ•ด PC ๋ฅผํœด๋Œ€๋ฐ์„ค์น˜ํ• ํ•„์š”์—†์ด์‰ฝ๊ณ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ์žฅ๋น„์™€์—ฐ๊ฒฐํ•˜์—ฌ์›ํ•˜๋Š”์ž‘์—…์„์ง„ํ–‰ํ• ์ˆ˜์žˆ๋„๋กํœด๋Œ€์„ฑ์„๊ฐ•์กฐํ•œ MODBUS ํ”„๋กœํ† ์ฝœํ…Œ์ŠคํŠธ์žฅ์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. MODBUS Tester ์—๋Š” 3 ๊ฐ€์ง€์˜๊ธฐ๋Šฅ์ด์ง€์›๋˜๋ฉฐ, Master ๋ชจ๋“œ๊ธฐ๋Šฅ์„ํ†ตํ•ด๊ฐ์ข…์žฅ๋น„์˜๋ฐ์ดํ„ฐ์ •๋ณด๋ฅผ์ฝ์–ด์˜ค๊ฑฐ๋‚˜์ œ์–ด๋ฐ๋ฐ์ดํ„ฐ์“ฐ๊ธฐ๋ฅผํ• ์ˆ˜์žˆ์œผ๋ฉฐ,

More information

Microsoft Word - Automap3

Microsoft Word - Automap3 ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ๋ฎค์ง๋ฉ”ํŠธ๋กœ์—์„œ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ˆœ ์„œ ์†Œ๊ฐœ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ์ œํ’ˆ ๋“ฑ๋ก --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

Microsoft Word - USB๋ณต์‚ฌ๊ธฐ.doc

Microsoft Word - USB๋ณต์‚ฌ๊ธฐ.doc Version: SD/USB 80130 Content Index 1. Introduction 1.1 ์ œํ’ˆ๊ฐœ์š”------------------------------------------------------------P.02 1.2 ๋ชจ๋ธ๋ณ„ ์ œํ’ˆ์‚ฌ์–‘-------------------------------------------------------P.04 2. Function

More information

๋ชฉ์ฐจ ์ œ 1 ์žฅ inexio Touch Driver์†Œ๊ฐœ... 3 1.1 ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ์ฃผ์š” ๊ธฐ๋Šฅ... 3 1.2 ์ œํ’ˆ์‚ฌ์–‘... 4 ์ œ 2 ์žฅ ์„ค์น˜ ๋ฐ ์‹คํ–‰... 5 2.1 ์„ค์น˜ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 5 2.2 ์„ค์น˜ ๊ถŒ๊ณ  ์‚ฌ์–‘... 5 2.3 ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์„ค์น˜... 6 2.4 ํ•˜๋“œ์›จ

๋ชฉ์ฐจ ์ œ 1 ์žฅ inexio Touch Driver์†Œ๊ฐœ... 3 1.1 ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ์ฃผ์š” ๊ธฐ๋Šฅ... 3 1.2 ์ œํ’ˆ์‚ฌ์–‘... 4 ์ œ 2 ์žฅ ์„ค์น˜ ๋ฐ ์‹คํ–‰... 5 2.1 ์„ค์น˜ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 5 2.2 ์„ค์น˜ ๊ถŒ๊ณ  ์‚ฌ์–‘... 5 2.3 ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์„ค์น˜... 6 2.4 ํ•˜๋“œ์›จ ์ตœ์ข… ์ˆ˜์ •์ผ: 2010.01.15 inexio ์ ์™ธ์„  ํ„ฐ์น˜์Šคํฌ๋ฆฐ ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ [Notes] ๋ณธ ๋งค๋‰ด์–ผ์˜ ์ •๋ณด๋Š” ์˜ˆ๊ณ  ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์‚ฌ์šฉ๋œ ์ด๋ฏธ์ง€๊ฐ€ ์‹ค์ œ์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 1 ๋ชฉ์ฐจ ์ œ 1 ์žฅ inexio Touch Driver์†Œ๊ฐœ... 3 1.1 ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ์ฃผ์š” ๊ธฐ๋Šฅ... 3 1.2 ์ œํ’ˆ์‚ฌ์–‘... 4 ์ œ 2 ์žฅ ์„ค์น˜ ๋ฐ ์‹คํ–‰... 5 2.1 ์„ค์น˜ ์‹œ

More information

00829A_SHR-6164-KOR.indb

00829A_SHR-6164-KOR.indb SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Channel/16 Channel DVR 2_ _3 4_ 15cm 5cm _5 15cm 5cm 6_ J _7 8_ _9 6080 1 2 3 4 10 8 7 6 5 6160/6163 1 2 3 4 10 8 7 6 5 6082 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 6162/6164 1 2 3 4 10

More information

IM-20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Power On Power Off 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 3 2 Music Voice Settings Delete EQ Repeat LCD Contrast Auto OFF Rec Sample BackLight Return Normal

More information

โ€œ์ •ํ’ˆS/W๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ์‹œ๋‹ค.โ€

โ€œ์ •ํ’ˆS/W๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ์‹œ๋‹ค.โ€ ๋ฌผ ํ’ˆ ๊ตฌ ๋งค ์„ค ๋ช… ์„œ [์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์ œ์–ดํŒ๋„ฌ ๋“ฑ 52์ข… ๊ตฌ๋งค] 2016. 01. (์ •๋ณดํ†ต์‹ ์‚ฌ์—…์†Œ) 1. ์ ์šฉ๋ฒ”์œ„ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์„œ์šธ๋ฉ”ํŠธ๋กœ ์ •๋ณดํ†ต์‹  ์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜์šฉ ์˜ˆ๋น„ํ’ˆ์ธ ์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์ œ์–ดํŒ๋„ฌ ๋“ฑ 52์ข… ๊ตฌ๋งค ๊ฑด์— ์ ์šฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. โ… . ์ผ ๋ฐ˜ ์‚ฌ ํ•ญ 2. ์–ด๊ตฌ์˜ ํ•ด์„ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์— ๋ช…๊ธฐ๋˜์ง€ ์•Š๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถˆ๋ช…ํ™•ํ•˜๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐ๋˜๋Š” ์‚ฌํ•ญ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ๊ณ„์•ฝ์ž ์ƒ๋Œ€์ž๋Š” ์ž…์ฐฐ ์ „ ์— ์šฐ๋ฆฌ๊ณต์‚ฌ์˜

More information

GLOFA Series Cnet

GLOFA Series Cnet LS Industrial Systems GLOFA-GM Series Fast Ethernet Driver 1 ์‹œ์Šคํ…œ ๊ตฌ์„ฑ 2 ์ ‘์†๊ธฐ๊ธฐ ์„ ํƒ 3 ํ†ต์‹  ์„ค์ • ์˜ˆ 4 ์„ค์ • ํ•ญ๋ชฉ 5 ๊ฒฐ์„ ๋„ 6 ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅ ๋””๋ฐ”์ด์Šค 7 ๋””๋ฐ”์ด์Šค ์ฝ”๋“œ์™€ ์–ด๋“œ๋ ˆ์Šค ์ฝ”๋“œ 8 ์—๋Ÿฌ ๋ฉ”์‹œ์ง€ 04 06 07 09 12 13 14 15 1 ๊ฐœ์ • ์ด๋ ฅ ๋ฒ„์ „ ๋‚ ์งœ ์„ค๋ช… ์ž‘์„ฑ์ž ๊ฒ€์ˆ˜ V1.0.0 2008.08.28

More information

Microsoft PowerPoint - ๋ฐœํ‘œ_090513_IBM์„ธ๋ฏธ๋‚˜_IPTV_๋””๋””์˜ค๋„ท_์™„๋ฃŒ.ppt

Microsoft PowerPoint - ๋ฐœํ‘œ_090513_IBM์„ธ๋ฏธ๋‚˜_IPTV_๋””๋””์˜ค๋„ท_์™„๋ฃŒ.ppt ์‹ ํ›„๋ž‘ ํŒ€์žฅ, ๋””๋””์˜ค๋„ท (010-8752-4952, hrshin@dideonet.com) 05/20/2009 BIZ in a box - Solution for Enterprise IPTV 2 UNIX vs. x86 Non-x86 UNIX 2008 2007 0% Y/Y Total x86 2008 2007-25.3% Y/Y 0 200 400 600 800 3 Why

More information

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜ Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Internet Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 1 / ( ) ( ) / ( ) 2 3 4 / ( ) / ( ) ( ) ( ) 5 / / / / / Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page

More information

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜ Motor Base ์„ค๋น„์ƒํƒœ๊ฐ์‹œ์›๋ฆฌ๋ฐ ์‘์šฉ ๋ชจ๋ธ : MCM / PCM Version : 1.0-20070425 ๊ธฐ๊ณ„์  ๊ฒฐํ•จ + ์ „๊ธฐ์  ๊ฒฐํ•จ + ์—๋„ˆ์ง€ ์†Œ๋ชจ๋Ÿ‰ ํ•œ ๋ฒˆ์— 3๋งˆ๋ฆฌ์˜ ํ† ๋ผ๋ฅผ ์žก๋Š”๋‹ค! www.reliability.co.kr ์ „ํ™”: (031) 726-1672 ํŒฉ์Šค: (031) 726-1376 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ : www.reliability.co.kr 463-805

More information

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์„œ์ง„๊ต ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ์ˆ˜์ง€๊ตฌ ํ’๋•์ฒœ2๋™ 1167 ์ง„์‚ฐ๋งˆ์„ ์‚ผ์„ฑ5์ฐจ์•„ํŒŒํŠธ526๋™ 1004ํ˜ธ ์กฐํ•„์ œ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ํ’๋•์ฒœ๋™ 725-1 ์œ ์Šค๋นŒ 401ํ˜ธ - 2 -

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์„œ์ง„๊ต ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ์ˆ˜์ง€๊ตฌ ํ’๋•์ฒœ2๋™ 1167 ์ง„์‚ฐ๋งˆ์„ ์‚ผ์„ฑ5์ฐจ์•„ํŒŒํŠธ526๋™ 1004ํ˜ธ ์กฐํ•„์ œ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ํ’๋•์ฒœ๋™ 725-1 ์œ ์Šค๋นŒ 401ํ˜ธ - 2 - (51) Int. Cl. (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) G06F 12/14 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2006-0056087 (22) ์ถœ์›์ผ์ž 2006๋…„06์›”21์ผ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž ์ „์ฒด ์ฒญ๊ตฌํ•ญ ์ˆ˜ : ์ด 18 ํ•ญ 2006๋…„06์›”21์ผ (54) ์œ ์—์Šค๋น„ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋„๋‚œ ๋ฐฉ์ง€ ์‹œ์Šคํ…œ ๋ฐ ๋ฐฉ๋ฒ• (11) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ 10-2007-0121264

More information

untitled

untitled Bmag series ElectroMag flowmeter Primo Advanced ElectroMagnetic Flowmeter Bmag series Bmag series ElectroMag Flowmeter, Primo Advanced 2 www.sechang.com / TEL : 1600-9711 / FAX : 02-6292-1099 Bmag series

More information

ๆญฏAG-MX70Pํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ.PDF

ๆญฏAG-MX70Pํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ.PDF 120 V AC, 50/60 Hz : 52 W (with no optional accessories installed), indicates safety information. 70 W (with all optional accessories installed) : : (WxHxD) : : 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Less than

More information

untitled

untitled (Rev. 1.6) 1 1. MagicLAN.......8 1.1............8 1.2........8 1.3 MagicLAN.......10 2.........12 2.1.... 12 2.2 12 2.3....12 3. Windows 98SE/ME/2000/XP......13 3.1.....13 3.2 Windows 98SE.... 13 3.3 Windows

More information

7. ์˜์ƒ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ ์‹œ์Šคํ…œ ์—ฐ๊ตฌ.hwp

7. ์˜์ƒ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ ์‹œ์Šคํ…œ ์—ฐ๊ตฌ.hwp I. 1. HDT V HD,.. 2. HD HD (genlock ), HD PC. HD., PCI. HD HD,. 17 4.. - 1 - II. HD 1. HD 1.1 HDT V. HDT V. 2000 NAB Chyron HD Duet A strovision AJA HDT V. NT IME (Input Method Editor ). 1920 1080 (fill

More information

X-VA-MT3809G-MT3810G-kor

X-VA-MT3809G-MT3810G-kor www.brooksinstrument.com ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์„ค๋ช… ์ง„ํ–‰์ „ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. Brooks ๋Š” ๋งŽ์€ ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ ๊ตญ์ œ ๊ธฐ์ค€์„ ์ถฉ์กฑํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ œํ’ˆ์„ ์„ค๊ณ„, ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฅผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ œํ’ˆ์ด ์ œ๋Œ€๋กœ ์„ค์น˜, ์šด์˜๋˜๊ณ  ๊ทธ ๋“ค์ด ์ •์ƒ ์‚ฌ์–‘ ๋‚ด์—์„œ ์ž‘๋™ํ•˜๋„๋ก ์ง€์†์ ์ธ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Brooks Instrument ์ œํ’ˆ์„ ์„ค์น˜, ์‚ฌ์šฉ ๋ฐ ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜ ์‹œ

More information

6 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด์ง€๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด๋™ 46, ์‚ผ์„ฑ๋™ 52 ์ผ๋Œ€ 46,592-46,592 7 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๋Œ€์น˜์ง€๊ตฌ ๋Œ€์น˜๋™ 922๋ฒˆ์ง€ ์ผ๋Œ€ 58,440-58,440 8 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ ๊ฐœํฌ๋™ 157์ผ๋Œ€ 20,070-20,070 9 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ํฌ์ด๋™ 238 ์ผ๋Œ€ 25,070-25,

6 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด์ง€๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด๋™ 46, ์‚ผ์„ฑ๋™ 52 ์ผ๋Œ€ 46,592-46,592 7 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๋Œ€์น˜์ง€๊ตฌ ๋Œ€์น˜๋™ 922๋ฒˆ์ง€ ์ผ๋Œ€ 58,440-58,440 8 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ ๊ฐœํฌ๋™ 157์ผ๋Œ€ 20,070-20,070 9 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ํฌ์ด๋™ 238 ์ผ๋Œ€ 25,070-25, ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ์‹œ ์ œ2014-77ํ˜ธ ๋„์‹œ๊ด€๋ฆฌ๊ณ„ํš[์„ฑ๋‚ด์ง€๊ตฌ ์ง€๊ตฌ๋‹จ์œ„๊ณ„ํš๊ตฌ์—ญ ๋“ฑ 176๊ฐœ ๊ตฌ์—ญ (๋ฏผ๊ฐ„๋ถ€๋ฌธ ์šด์˜์‹œํ–‰์ง€์นจ)] ๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ) ์‹œ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์„ฑ๋‚ด์ง€๊ตฌ ๋“ฑ 176๊ฐœ์†Œ ์ง€๊ตฌ๋‹จ์œ„๊ณ„ํš๊ตฌ์—ญ ๋ฏผ๊ฐ„๋ถ€๋ฌธ ์šด์˜์‹œํ–‰์ง€์นจ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ตญํ† ์˜ ๊ณ„ํš ๋ฐ ์ด์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ30์กฐ ๋ฐ ๊ฐ™์€๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ œ25์กฐ ๊ทœ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ๋„์‹œ๊ด€๋ฆฌ ๊ณ„ํš๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ) ์‚ฌํ•ญ์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„

More information

27์ง‘์ตœ์ข…10.22

27์ง‘์ตœ์ข…10.22 ๊ฒฝ ์ถ• 2012๋…„ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์„ ์ • ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€์ƒ ์ˆ˜์ƒ ์•„๋ž˜ ๊ธ€์€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์ง€ํšŒ, ์ง€๋ถ€ ์ค‘ ํ™์ฒœ์ง€๋ถ€๊ฐ€ ์ „๊ตญ ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€๋กœ ์„ ์ •๋˜์–ด ์ง€๋‚œ 2012๋…„ 9์›” 22~23์ผ ์›์ฃผ ์ธํ„ฐ๋ธ”๊ณ  ํ˜ธํ…”์—์„œ ๊ฐœ์ตœํ•œ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์ œ32์ฐจ ๋ฌธํ˜‘ ์ „๊ตญ๋Œ€ํ‘œ์ž ๋Œ€ํšŒ ์—์„œ ์ˆ˜์ƒํ•˜๊ณ  ์„๋„์ต ํšŒ์žฅ์ด ๋ฐœํ‘œํ•œ ํ™์ฒœ์ง€๋ถ€ ์ง€๋ถ€์šด์˜์‚ฌ๋ก€์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธ€์„ ์˜ฎ๊น€. 2012๋…„ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์„ ์ • ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€์žฅ

More information

ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€

ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€ 194 197 ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€ ํŽธ์˜์‹œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ„ํš์„ ๊ณ ๋ คํ•˜์—ฌ ํ•˜๋‚˜์˜ ์œ ์ ์ง€๊ตฌ๋กœ ์กฐ์„ฑํ•œ๋‹ค. ๊ฐ ์œ ์ ์„ ํ•˜๋‚˜์˜

More information

2011๋…„ 10์›” ์ดˆํŒ c 2011 Sony Corporation. All rights reserved. ์„œ๋ฉด ํ—ˆ๊ฐ€ ์—†์ด ์ „์ฒด ๋˜๋Š” ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋ณต์ œํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๊ธˆํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ๋Šฅ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Sony์™€ Sony ๋กœ๊ณ ๋Š” Sony์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. G L

2011๋…„ 10์›” ์ดˆํŒ c 2011 Sony Corporation. All rights reserved. ์„œ๋ฉด ํ—ˆ๊ฐ€ ์—†์ด ์ „์ฒด ๋˜๋Š” ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋ณต์ œํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๊ธˆํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ๋Šฅ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Sony์™€ Sony ๋กœ๊ณ ๋Š” Sony์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. G L HXR-NX3D1์šฉ 3D ์›Œํฌํ”Œ๋กœ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ 2011๋…„ 10์›” ์ดˆํŒ c 2011 Sony Corporation. All rights reserved. ์„œ๋ฉด ํ—ˆ๊ฐ€ ์—†์ด ์ „์ฒด ๋˜๋Š” ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋ณต์ œํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๊ธˆํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ๋Šฅ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Sony์™€ Sony ๋กœ๊ณ ๋Š” Sony์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. G Lens, Exmor, InfoLITHIUM, Memory

More information

SW 2015. 02 5-1 89

SW 2015. 02 5-1 89 SW 2015. 02 88 SW 2015. 02 5-1 89 SW 2015. 02 5-2 5-3 90 SW 2015. 02 5-4 91 SW 2015. 02 5-5 5-6 92 5-7 SW 2015. 02 93 SW 2015. 02 5-8 5-1 94 SW 2015. 02 5-9 95 SW 2015. 02 5-10 5-2 96 SW 2015. 02 5-11

More information

1 SW 2015. 02 26

1 SW 2015. 02 26 02 1 SW 2015. 02 26 2-1 SW 2015. 02 27 SW 2015. 02 2-1 28 SW 2015. 02 29 2 SW 2015. 02 2-2 30 2-2 SW 2015. 02 31 SW 2015. 02 32 2-3 SW 2015. 02 33 3 SW 2015. 02 2-3 34 2-4 SW 2015. 02 35 4 SW 2015. 02

More information

๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€

๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ CAR AUDIO SYSTEM 3XKRC07 AM100MDDG ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ATYPE ๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜

More information

DEX-P9R ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ

DEX-P9R ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ RDS ํŠœ๋„ˆ์šฉ ๋ฉ€ํ‹ฐ-CD/DVD/DAB ์ปจํŠธ๋กค ๊ณ ์ถœ๋ ฅ CDํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ DEX-P9R ๋ชฉ์ฐจ ์ค‘์š” ๊ธฐ๋Šฅ...4 ํ—ค๋“œ ์œ ๋‹›...4 ๋ฆฌ๋ชจ์ปจ...4 ๋ฆฌ๋ชจ์ปจ์„ ์—ด๊ณ  ๋‹ซ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•...5 ์ปค๋ฒ„๊ฐ€ ๋‹ซํ˜”์„ ๋•Œ...6 ์ปค๋ฒ„๊ฐ€ ์—ด๋ ธ์„ ๋•Œ...6 ๋ฆฌ๋ชจ์ปจ์˜ ์ž‘๋™๊ณผ ๊ด€๋ฆฌ...7 ๋ฆฌ๋ชจ์ปจ์„ ์‚ฌ์šฉํ•  ๋•Œ...7 ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ...8 ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์—...9 ๋ณธ ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ...9 ๋ณธ

More information

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์ •์œ ์„ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์•ˆ์–‘์‹œ ๋™์•ˆ๊ตฌ ์•ˆ์–‘์ฒœ๋™๋กœ 162, 103๋™ 403 ํ˜ธ (๋น„์‚ฐ๋™, ๋น„์‚ฐํ˜„๋Œ€ํž์Šคํ…Œ์ดํŠธ์•„ํŒŒํŠธ) ๋งˆ์€๊ฒฝ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ˆ˜์›์‹œ ์˜ํ†ต๊ตฌ ํšจ์›๋กœ 363, 131๋™ 2004ํ˜ธ (๋งคํƒ„๋™, ๋งคํƒ„์œ„๋ธŒํ•˜๋Š˜์ฑ„์•„ํŒŒํŠธ) ์กฐ์šฉ์—ฐ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๊ด€์•…๊ตฌ ๊ด€์•…๋กœ24๋‚˜๊ธธ 13 (๋ด‰์ฒœ๋™

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์ •์œ ์„ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์•ˆ์–‘์‹œ ๋™์•ˆ๊ตฌ ์•ˆ์–‘์ฒœ๋™๋กœ 162, 103๋™ 403 ํ˜ธ (๋น„์‚ฐ๋™, ๋น„์‚ฐํ˜„๋Œ€ํž์Šคํ…Œ์ดํŠธ์•„ํŒŒํŠธ) ๋งˆ์€๊ฒฝ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ˆ˜์›์‹œ ์˜ํ†ต๊ตฌ ํšจ์›๋กœ 363, 131๋™ 2004ํ˜ธ (๋งคํƒ„๋™, ๋งคํƒ„์œ„๋ธŒํ•˜๋Š˜์ฑ„์•„ํŒŒํŠธ) ์กฐ์šฉ์—ฐ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๊ด€์•…๊ตฌ ๊ด€์•…๋กœ24๋‚˜๊ธธ 13 (๋ด‰์ฒœ๋™ (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๋“ฑ๋กํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(B1) (45) ๊ณต๊ณ ์ผ์ž 2015๋…„05์›”21์ผ (11) ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 10-1520722 (24) ๋“ฑ๋ก์ผ์ž 2015๋…„05์›”11์ผ (51) ๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ถ„๋ฅ˜(Int. Cl.) H04L 9/32 (2006.01) H04L 9/30 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2014-0039417 (22) ์ถœ์›์ผ์ž 2014๋…„04์›”02์ผ

More information

<C3CA3520B0FAC7D0B1B3BBE7BFEB202E687770>

<C3CA3520B0FAC7D0B1B3BBE7BFEB202E687770> 1. ๋งŒํ™”๊ฒฝ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ 59 2. ๋ฌผ ์†์—์„œ์˜ ๋งˆ์ˆ  71 3. ๋น„๋ˆ„ ํƒํ—˜ 84 4. ๊ฝƒ๋ณด๋‹ค ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ๊ฒฐ์ • 97 5. ๊ฑฐ๊พธ๋กœ ์˜ฌ๋ผ๊ฐ€๋Š” ๋ฌผ 110 6. ๋‚ด๊ฐ€ ๋งŒ๋“  ๊ธฐ์••๊ณ„ 123 7. ์ €๋… ๋…ธ์„์€ ๋ง‘์€ ๋‚ ์”จ? 136 8. ๋ชป์ƒ๊ฒจ๋„ ๋‚˜๋Š” ๊ฝƒ! 150 9. ๋‹จํ’์žŽ ์ƒ‰๊น” ์ถ”๋ฆฌ 162 10. ๊ณ ๋งˆ์›Œ์š”! ์ง€๋ ์ด 174 1. ๋‚ ์•„๋ผ ์—ด๊ธฐ๊ตฌ 188 2. ๋‚˜ ๋ˆ„๊ตฌ๊ฒŒ? 198 3.

More information

ๆญฏํ‘œ์ง€_ํ†ตํ•ฉ_.PDF

ๆญฏํ‘œ์ง€_ํ†ตํ•ฉ_.PDF LG GLOFA MASTER-K PID G3F-PIDA G4F-PIDA G3F-PIDA/G4F-PIDA PLC GLOFA GM3/4 CPU MASTER-K 200S/300S/1000S CPU!!! 2 ! PLC,,,,,! PCB,,, Off! 1 1-1 ~ 1-1 11 1-1 2 2-1 ~ 2-13 21 2-1 22 2-2 23 2-3 24 PID 2-4 241

More information