ๆญฏ๋…ผ๋ฌธ.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ๋…ผ๋ฌธ.PDF"

Transcription

1 1999

2 (M.Div)

3 I. 1 II III (1) 10 (2) IV C (1) 16 (2) 19 V (1) 21 (2) (1) (Kairos) 24 (2) 25

4 (3) : 25 (4) 26 (5) (1) 30 (2) (vergegenw ärtigte Vergangenheit ) 32 (3) (vergegenw ärtigte Zukunft ) 34 (4) 36 1) (Synchronisierung ) 36 2) (1) 38 (2) : (1) 42 (2) 43 VI. : (1),, 46 (2) 47 (3) (1) 48 (2)

5 I..,,..,,,,..,..,

6 II.,.,, ,, -. (Moving image of eternity ). 1).. ( ) 1) Diog enes A llen, Philosophy for Un derstandin g T heology,, (, 1996), p

7 ).. ( ) ( ). ( ) ( ). (All the things in time should by contained by time)...,... 2) Curt F riedlein, Geschicht e der Philosophie,, (, 1985), p

8 (the ONE ), (nous), (psyche) ,. ( ) ( ).,,. 4., - 4 -

9 . 3)., (Formation T heory ) 4) (Emanation T heor y ) 5)..., ,.. 3), op. cit., p. 47 4) Demiurg e. 5), (the ONE ) (n ou s ), (psy che),

10 .,

11 III (de omnino nihilo) ( ) (de informi materia ) 6).... (Logos ). 7 ).. 8). 6) Augustine, Confession,, (, 1990), XIII, 33 7), (, 1986), p. 52 8),, XIII,

12 . (prope nihil).?... (capax ). (mutability ).....,.... 9) (Creatio ex nihilo).. 10) 9),, pp

13 ) 2...,... ( )..,,,.,,., 10) Augustine, T he City of God, XI, 6 11),, XI,

14 ,. ( )..,,. 12) 3. (1).,.,,. ( ) ) Ibid., XI,

15 ..., ) (endlessness ). (nunc stans)..,. (numquam stans ), ( ). (2),,.,,,.?,.. 13) Ibid., XI,

16 .,,..,.?. ( ).... ( ) (fides). 4..,

17 .,. 14 ),, ,,.. (orient ). 14), (, 1992), p

18 ....,. 15),.....,,.. 15) Augustine, T he City of God, XX,

19 IV C. 18C. 20C ,. 3,.,.,,. 2, 1968,,.,

20 ,,,, ). 17) 2. (1).. 16), (, 1992), pp ),, (81 4 ), p

21 ...,.,. 18 ) (Novum ),,. (God above us), (God in us)., ),, ( ), p

22 .,.,..,.. (Noch nicht - Sein ).,,..,. 19) ) 19), op. cit., pp

23 21). 22) (2)., 23) ) 20), (, 1987), p. 217, p ), : (, 1989), p ), op. cit., ( ), p ) Mackintosh, T ypes of Modern T heology,, (, 1995), p ), (, 1976), pp

24 ..,.,..., (God in front of us ) (God of hope)

25 V (1) (creatio cum tempore).,,? 25),...,,.,.,,. 26) 25) J. Moltmann, Gott in der Schöpfung,, (, 1991), p )

26 zhimzhum (: ) 27),,. 28).,. (creatio cum tempore). (creatio in tempore). : - (creatio cum tempore- in tempore). :. : (Mundus factus cum tempore creata in tempore Dei) 29)..? 10) 27), op. cit, p ), (, 1994), p ), op. cit, p. 148 (,, XI,

27 Das Kommen Gottes.,,. (unsprüngliche Augenblick),.. (anfängliche Augenblick ).,,,,. ( 1:1),, ( 1:5). 30) (2)?..,,. 30) J. Moltmann, Das Kommen Gottes,, (, 1997), pp

28 .,??, ) (1) (K airos ) (linearen )., (Plural).,.,,,.. 31), op. cit, pp

29 (2) (3) :....,,

30 .... (analogia). (4)..,.. (5)..,

31 , ,. -,.,,,.... (zyklisch )

32 ,..,.,,.,,., (das Bild des Fortschritt s)..,

33 ,?..?., - -., (Synchronisierung ).,.,., (historische).,

34 ,...,... 32) 4... (1).,. 32), op. cit, pp

35 ..,....,. -,.,.,., ,,

36 . (Vorgeschichte)..,.,.? ) (2) (vergegenw ärtigte Verg angenheit ) 34 ), 33), op. cit, p ) Ranke (wie es eigentlich gewesen ). eigentlich 20 (actually ) 19 (essentially )..,

37 . (, historische).,.. 35)... ( ) ( ),.,.,.. David Bebbington, Pattens in History,,, (IVP, 1997) pp ), op. cit, p

38 ,,. 1525,. (, historische).. (historisch) ) (3) (vergegenw ärtigte Zukunft ) futurum adventus. future 36), op. cit, p

39 futurum - (wird) -, Zukunft adventus- (kommt ) -, Parusia. Futur. (physis). Futur..,. (Werden ) Futurum. Zukunft (Paradigma)... 37) 37), op. cit, p

40 . Futur (Extrapolation )..,.,. Zukunft (Antizipation ) (4) 1) (Synchronisierung )

41 ( ),...., ).,,,

42 ,.. 38) 5. (1),,... (Verzeitlichung ),,... (Karl Barth ), (Paul Althaus ), (Rudolf Bultmann ) 38), op. cit, pp

43 ..,.. 39),...,, -. 40) (2) :,,,.., 39),, p ) Ibid., pp

44 ., ,. :,.,.,.,.,,..,.,. 41) 41) Ibid., p

45 ),..,.,. (Kairos ),,,.. (extensiv ) (intensiv )..,,,. (Ganzheit ).,., 42),, XI, 20,

46 (absolute Gegenwärtigkeit )...,.. 43 ) 7. (1).., (Fülle) (Vorw egnahme)., 43), op.cit., pp

47 . (Eindruck ). (Antizipation ). (Analogie). (2), (Austritt ). (unsprüngliche Augenblick) (Selbstverschränkung ), (Selbstentschränkung ).,. -, -.,..,..,,

48 ..,,. 44) 44), op. cit., pp

49 V I. : 1. (creatio in tempore) (creatio cum tempore). (Logos ).?... (unsprüngliche Augenblick)- -, (anfängliche Augenblick)- -. : - (creatio cum tempore- in tempore). :. (Mundus factus cum tempore creata in tempore Dei)

50 2.., (1),,

51 ,..,,,,, ( ). 45).. 46) (2),,.,,,.,. (3) 45),, ACT S, (1991), p.76 46),, p

52 .,..,. 4. (1),. ( ). (nunc stans)..,. = (Unveränderlich - - keit ), = (Veränderlichkeit )'

53 (Fülle). 47) (2). ( ) (fides ). (Ganzheit ) ,..,, 47), op. cit., p

54 ..,,. -, -.,,

55 1. Diogenes Allen, Philosophy for Under standing T heology,, (, 1996) 2. Curt Friedlein, Geschichte der Philosophie,, (, 1985) 3. Augustine, Confession,, (, 1990) 4., (, 1994) 5. Augu stine, T he City of God 6., (, 1992) 7.,, (, 1992) 8.,, ( ) 9.,, ( ) 9., (, 1987) 10., :, ( ), Mackintosh, T ypes of Modern T heology,, (, 1995) 12.,,, J. Moltmann, Gott in der Schöpfung,, (, 1991) 14., (, 1994)

56 15. J. Moltmann, Das Kommen Gottes,, (, 1997) 16. David Bebbington, Patterns in History,,, (IVP, 1997) 17.,, ACT S,,

JSRT ( ) ( ) ( ) (K. Barth) (Christological). (Christomonism).. (Christological-centric theology).. 1. (Calvin).., (reality), (realities). cf.,, ( :,

JSRT ( ) ( ) ( ) (K. Barth) (Christological). (Christomonism).. (Christological-centric theology).. 1. (Calvin).., (reality), (realities). cf.,, ( :, JSRT ( ) ( ) ( ) (K. Barth) (Christological). (Christomonism).. (Christological-centric theology).. 1. (Calvin).., (reality), (realities). cf.,, ( :, 2004), 56-71. . 120 (JSRT).,.,.,.,,,..,,.,. 2., ( :,1983),

More information

- i - - ii - - i - - ii - - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - - x - - xi - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -

More information

CONTENTS.HWP

CONTENTS.HWP i ii iii iv v vi vii viii ix x xi - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 -

More information

INDUS-8.HWP

INDUS-8.HWP i iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

More information

- - 1999 11

- - 1999 11 1 9 9 9 - - - - 1999 11 1999 11 22 I. 1.... 1 2.,... 4 II. 1.... 5 2.... 5 (1)... 7 (2) 50...9 (3) 60...11 (4) 70...13 (5) 80 94...16 (6) 95...23 III. - - 1. -...24 2. -...26 3....27 4....30 IV. 1....35

More information

ยฐรฆรยฆร€รผยธร-ยตยผยบยธ.PDF

ยฐรฆรยฆร€รผยธร-ยตยผยบยธ.PDF www.keri.org i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 48 49 50 51 52 53

More information

2 0 1 1 4 2011 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด 1.... 1 2. /2005... 3 3.... 6 4.... 8 5. /... 9 6....12 7. /...17 8....23 9. /...26 10....28 11....29 12....30 13. /...31 14....32 15....33 16. /...35 17....39 - i 18....43 19....46 20....51 21....53 22....56

More information

[96_RE11]LMOs(......).HWP

[96_RE11]LMOs(......).HWP - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

- 2 - <๊ต๊ณ„์†Œ์‹> ๊ด‘๋ณต 70๋…„ ํ‰ํ™”ํ†ต์ผ ์œ„ํ•ด ๊ธฐ๋„์˜ ํž˜ ๋ชจ์€๋‹ค ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒํ‰ํ™”ํ†ต์ผ๊ธฐ๋„ํšŒ ๋‚ด๋‹ฌ 9์ผ ์„œ์šธ๊ด‘์žฅ ๊ฐœ์ตœ ํ™•์ • ๊ต๋‹จ ๊ตํŒŒ ์ดˆ์›” ์—ฐํ•ฉํ–‰์‚ฌ ๊ตฌ ๋ฐ ๋ณด์ˆ˜์™€ ์ง„๋ณด, ๊ธฐ๋…๊ต ํ†ต์ผ์šด๋™ ๋ฐ ์„ ๊ต ๊ด€๋ จ ๋‹จ ์ฒด ๋“ฑ์ด ๋ชจ๋‘ ์ฐธ์—ฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ํ•  ๋ฐฉ์นจ์ด๋‹ค. ๊ธฐ๋„ํšŒ์—์„œ๋Š” ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒ์˜

- 2 - <๊ต๊ณ„์†Œ์‹> ๊ด‘๋ณต 70๋…„ ํ‰ํ™”ํ†ต์ผ ์œ„ํ•ด ๊ธฐ๋„์˜ ํž˜ ๋ชจ์€๋‹ค ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒํ‰ํ™”ํ†ต์ผ๊ธฐ๋„ํšŒ ๋‚ด๋‹ฌ 9์ผ ์„œ์šธ๊ด‘์žฅ ๊ฐœ์ตœ ํ™•์ • ๊ต๋‹จ ๊ตํŒŒ ์ดˆ์›” ์—ฐํ•ฉํ–‰์‚ฌ ๊ตฌ ๋ฐ ๋ณด์ˆ˜์™€ ์ง„๋ณด, ๊ธฐ๋…๊ต ํ†ต์ผ์šด๋™ ๋ฐ ์„ ๊ต ๊ด€๋ จ ๋‹จ ์ฒด ๋“ฑ์ด ๋ชจ๋‘ ์ฐธ์—ฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ํ•  ๋ฐฉ์นจ์ด๋‹ค. ๊ธฐ๋„ํšŒ์—์„œ๋Š” ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒ์˜ - 1 - ์›”๊ฐ„์„œ์‹ ์› ์ œ 6ํ˜ธ(vol.1-6) ๋ฐœํ–‰์ธ: ๊ถŒํ˜ธ๋•์ด์žฅ ํŽธ์ง‘์ธ: ์žฅ์„์กฐ๊ต์ˆ˜ ๋ฐœํ–‰์†Œ: ์„œ์šธ์„ฑ๊ฒฝ์‹  ํ•™ ๋Œ€ํ•™์›๋Œ€ํ•™๊ต ํ•˜๋‚˜์˜ ๋ชธ์ธ, ์šฐ์ฃผ์  ๊ตํšŒ ๊ถŒํ˜ธ๋• ์ด์žฅ(Dr.theol.) -๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์œ ๊ธฐ์ฒด, ๋ณ‘๋“  ์œ ๊ธฐ์ฒด ๋ชธ์ด ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๊ทธ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ๋ชธ์˜ ๋ชจ๋“  ์ง€์ฒด๋“ค์ด ๊ฐ๊ธฐ ์ž๊ธฐ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์˜จ์ „ํžˆ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜์—ฌ ์ƒํ˜ธ๊ฐ„์— ๋„์›€์„ ์ค€๋‹ค ๋Š” ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•œ๋‹ค. ์ด๊ฒƒ์ด ๋ฐ”๋กœ

More information

2 ใ† ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 20่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๋„์—์„œ๋Š” ๊ณ ๋ ค ๋ง์— ์ฃผ์žํ•™์„ ๋ฐ›์•„๋“ค์ธ ์‚ฌ๋Œ€๋ถ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธ‰๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ๋“ค์–ด์™€์„œ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€์ ์ธ ์ •์ฑ…์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏผ๊ฐ„์—๊นŒ์ง€ ๋ณด๊ธ‰๋˜๋ฉด์„œ ์ฃผ์ž ์„ฑ๋ฆฌํ•™์˜ ์‹ฌ ํ™”์— ์ปค๋‹ค๋ž€ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. 1) ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€

2 ใ† ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 20่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๋„์—์„œ๋Š” ๊ณ ๋ ค ๋ง์— ์ฃผ์žํ•™์„ ๋ฐ›์•„๋“ค์ธ ์‚ฌ๋Œ€๋ถ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธ‰๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ๋“ค์–ด์™€์„œ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€์ ์ธ ์ •์ฑ…์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏผ๊ฐ„์—๊นŒ์ง€ ๋ณด๊ธ‰๋˜๋ฉด์„œ ์ฃผ์ž ์„ฑ๋ฆฌํ•™์˜ ์‹ฌ ํ™”์— ์ปค๋‹ค๋ž€ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. 1) ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ๋Œ€ํ•œ์ •์น˜ํ•™ํšŒ๋ณด 20์ง‘ 1ํ˜ธ 2012๋…„ 6์›”: 77~99 ์„ธ์ข…๊ณผ ์†Œํ•™( ๅฐ ๅญธ ) : ๋ฏผํ’( ๆฐ‘ ้ขจ ) ๊ณผ ์‚ฌํ’( ๅฃซ ้ขจ ) ์˜ ๊ตํ™”* 1) ๋ฐ•ํ™๊ทœ ใ†์†ก์žฌํ˜ ๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต ์š” ์•ฝ 2 ๊ธฐ์กด ์†Œํ•™ ์— ๋Œ€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๋“ค์€ ์ฃผ๋กœ ์ค‘์ข…( ไธญ ๅฎ— ) ์‹œ๋Œ€ ์‚ฌ๋ฆผ( ๅฃซ ๆž— ) ๊ณผ์˜ ์—ฐ๊ด€์„ ์ƒ์—์„œ ์†Œํ•™ ์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์†Œํ•™ ์— ๋Œ€ํ•œ ์กด์ˆญ ์˜์‹์€ ์ด๋ฏธ ์กฐ์„  ์ „๊ธฐ ๊ด€ํ•™ํŒŒ๋“ค๋„

More information

09 ๊ฐ•์ œ๊ทผ๋กœ์˜ ๊ธˆ์ง€ ํญํ–‰์˜ ๊ธˆ์ง€ ๊ณต๋ฏผ๊ถŒ ํ–‰์‚ฌ์˜ ๋ณด์žฅ 38 10 ์ค‘๊ฐ„์ฐฉ์ทจ์˜ ๊ธˆ์ง€ 41 - ๋Œ€ํŒ 2008.9.25, 2006๋„7660 [๊ทผ๋กœ๊ธฐ์ค€๋ฒ•์œ„๋ฐ˜] (์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ทจ์—…์•Œ์„  ์‚ฌ๋ก€) 11 ๊ท ๋“ฑ๋Œ€์šฐ์˜ ์›์น™ 43 - ๋Œ€ํŒ 2003.3.14, 2002๋„3883 [๋‚จ๋…€๊ณ ์šฉํ‰๋“ฑ๋ฒ•์œ„

09 ๊ฐ•์ œ๊ทผ๋กœ์˜ ๊ธˆ์ง€ ํญํ–‰์˜ ๊ธˆ์ง€ ๊ณต๋ฏผ๊ถŒ ํ–‰์‚ฌ์˜ ๋ณด์žฅ 38 10 ์ค‘๊ฐ„์ฐฉ์ทจ์˜ ๊ธˆ์ง€ 41 - ๋Œ€ํŒ 2008.9.25, 2006๋„7660 [๊ทผ๋กœ๊ธฐ์ค€๋ฒ•์œ„๋ฐ˜] (์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ทจ์—…์•Œ์„  ์‚ฌ๋ก€) 11 ๊ท ๋“ฑ๋Œ€์šฐ์˜ ์›์น™ 43 - ๋Œ€ํŒ 2003.3.14, 2002๋„3883 [๋‚จ๋…€๊ณ ์šฉํ‰๋“ฑ๋ฒ•์œ„ 01 ๋…ธ๋™๋ฒ• ๋ฒ•์›์œผ๋กœ์„œ์˜ ๋…ธ๋™๊ด€ํ–‰ 15 - ๋Œ€ํŒ 2002.4.23, 2000๋‹ค50701 [ํ‡ด์ง๊ธˆ] (ํ•œ๊ตญ์ „๋ ฅ๊ณต์‚ฌ ์‚ฌ๋ก€) 02 ๋…ธ๋™๋ฒ•๊ณผ ์‹ ์˜์„ฑ์‹ค์˜ ์›์น™ 17 - ๋Œ€ํŒ 1994.9.30, 94๋‹ค9092 [๊ณ ์šฉ๊ด€๊ณ„์กด์žฌํ™•์ธ๋“ฑ] (๋Œ€ํ•œ์กฐ์„ ๊ณต์‚ฌ ์‚ฌ๋ก€) 03 ํ‡ด์ง๊ธˆ ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ ์‚ฌ์ „ ํฌ๊ธฐ ์•ฝ์ •์˜ ํšจ๋ ฅ 19 - ๋Œ€ํŒ 1998.3.27, 97๋‹ค49732 [ํ‡ด์ง๊ธˆ] (์•„์‹œ์•„๋‚˜ ํ•ญ๊ณต

More information

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770>

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770> ๊ธฐ์ˆ ๋ณด๊ณ  TR 2014-79 ๋ถํ•œ ๊ต์œก์ •์ฑ… ๋™ํ–ฅ ๋ถ„์„ ๋ฐ ์„œ์ง€ ์ •๋ณด ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž _ ๊น€ ์ • ์› (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์› ) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž _ ๊น€ ๊น€ ํ•œ ๊ฐ• ์ง€ ์€ ์Šน ๊ตฌ ์ˆ˜ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์ฃผ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๋Œ€ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์„ญ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์กฐ ์› _ ์ด ๋ณ‘ ํฌ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ตœ๊ทผ ํ†ต์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ์–ด๋Š ๋•Œ๋ณด๋‹ค ํ™œ๋ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ์— ๋”ฐ๋ผ

More information

untitled

untitled ๊ธฐ์ˆ  ์ž์Šต์„œ Part IV 02 p. 35 01 p. 16 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 01 01 02 03 05 06 07 02 03 04 06 08 110 V 01 p. 56 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 06 02 p. 67 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03

More information

untitled

untitled Content โ… . ๊ธฐ๋ณธ๋ฐฉํ–ฅ 1. ๋ชฉ ์  3 2. ์ ์šฉ๋ฒ”์œ„ 3 โ…ก. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์šด์˜ 1. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ์ •์˜ 7 2. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ๋ชฉํ‘œ 7 3. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ์—ฐํ˜ 7 4. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์šด์˜์˜ ๊ธฐ๋ณธ์›์น™ 8 โ…ข. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์‚ฌ์—… 1. ๊ฐ€์กฑ๋ณต์ง€์‚ฌ์—… 15 2. ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ๋ณดํ˜ธ์‚ฌ์—… 16 3. ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ์กฐ์ง์‚ฌ์—… 18 4. ๊ต์œก ๋ฌธํ™”์‚ฌ์—… 19 5. ์žํ™œ์‚ฌ์—… 20 6. ์žฌ๊ฐ€๋ณต์ง€๋ด‰์‚ฌ์„œ๋น„์Šค

More information

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770>

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770> ๋ถํ•œ์˜ ์ฃผ์š” ๋†์—… ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น ํ•ด์„ค 1) ์ด๋ฒˆ ํ˜ธ์™€ ๋‹ค์Œ ํ˜ธ์—์„œ๋Š” ๋ถํ•œ์˜ ์ฃผ์š” ๋†์—… ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น์„ ์†Œ๊ฐœํ•˜๋ ค ํ•œ๋‹ค. ๋ถํ•œ์˜ ํ˜‘๋™๋†์žฅ์€ ๋†์—…ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ๊ธฐ์ค€๊ทœ์•ฝ์ดˆ์•ˆ ๊ณผ ๋†์žฅ๋ฒ• ์— ์ž˜ ๊ทœ์ •๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. ๋ถํ•œ ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜ ๋†์—…์ •์ฑ…์€ ์‚ฌํšŒ ์ฃผ์˜๋†์ดŒ๋ฌธ์ œ ํ…Œ์ œ 2), ๋†์—…๋ฒ•, ์‚ฐ๋ฆผ๋ฒ• ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์—ฟ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€๊ณ„ํš๊ณผ ๋†์—…๋ถ€๋ฌธ์˜ ๊ด€ ๊ณ„, ๋†์‚ฐ๋ฌผ์˜ ๊ณต๊ธ‰์— ๊ด€ํ•ด์„œ๋Š” ์ธ๋ฏผ๊ฒฝ์ œ๊ณ„ํš๋ฒ•, ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜์ƒ์—…๋ฒ•,

More information

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 (1920~1945 ) 1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 1918 4 1930 1933 1 932 70 8 0 1938 1923 3 1 3 1 1923 3 1920 1926 1930 3 70 71

More information

ๆญฏ'97(88).PDF

ๆญฏ'97(88).PDF ( ) 2 ( ) : (M.div ) 2 2000 1 21 : 2000 1 21 .. 7.. 7.. 2000. 1. 21. - 1 - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2. - - - - - - - - -

More information

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1 I 12 I 13 14 I 15 16 I 17 18 II 20 II 21 22 II 23 24 II 25 26 II 27 28 II 29 30 II 31 32 II 33 34 II 35 36 III 38 III 39 40 III 41 42 III 43 44 III 45 46 III 47 48 III 49 50 IV 52 IV 53 54 IV 55 56 IV

More information

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1 i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

More information

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2 I 01. 10 11 12 02. 13 14 15 03. 16 17 18 04. 19 20 21 05. 22 23 24 06. 25 26 27 07. 28 29 08. 30 31 09. 32 33 10. 34 35 36 11. 37 12. 38 13. 39 14. 40 15. 41 16. 42 43 17. 44 45 18. 46 19. 47 48 20. 49

More information

kbs_thesis.hwp

kbs_thesis.hwp - I - - II - - III - - IV - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 -

More information

ๆญฏ์กธ์—…๋…ผ๋ฌธ.PDF

ๆญฏ์กธ์—…๋…ผ๋ฌธ.PDF ; ; : (M.Div ) 2000 2 2000 2 I. 1 1. 1 2. 2 II. 3 1. 3 2. 5 3. 8 (1) 8 (2) 11 1) 11 2) 12 3),, 13 4) 14 4. 15 (1) T V 15 1) T V 15 2) T V 17 (2) 18 1) 18 2) 19 (3) 22 (4) 26 I. 1.,,, (communication ),,,?

More information

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770>

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770> ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด ์„ฑ ํƒœ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ ๊น€ ์ˆ˜ ์•„ (์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์กฐ๊ฒฝํ•™ ์„์‚ฌ) ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๊ตญํ† ์— ๋งค์žฅ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฒœ์—ฐ์ž์›์€ ๋ฌผ๋ก  ์ถ•์ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ถ€์กฑ์œผ ๋กœ ์ธํ•˜์—ฌ ๊ทผ๋กœ์ž์˜ ๊ทผ๋ฉด๊ณผ ์„ฑ์‹ค์„ ํ†ตํ•œ ๋…ธ๋™์ง‘์•ฝ์  ์••์ถ• ์„ฑ์žฅ์„ ์ถ”์ง„ํ•œ ์—ญ์‚ฌ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด๋‹ค ๋ฐœ์ „๋œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ฒญ์‚ฌ์ง„์˜ ์‹คํ˜„์„ ์œ„ํ•ด์„œ ๊ตญ๋ฏผ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์‰ฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์ผํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ ์ž๋™์ฐจ

More information

*ํ†ต์‹ 1802_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~11

*ํ†ต์‹ 1802_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~11 ISSN 25-2693 218. 2 218. 2 214 215 216 217 2.6 2.9 1.5 1.8 1.2 3.1 3.2 1.3 2.1 1.8 2.6 2.5 2.8 2.4.4 1.4.9 1.4 1.5 2.9 2.5 7.3 6.9 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 2.8 14 2.6 13 2.4 12 2.2 2. 11 1.8 1.6 1.4

More information

I. A.. ( ).,.,.. ( ) 1),.. 1920,.,., ( ),..,. 1920 YM CA,. ( ) 2), 1), ( :, 1974), p. 119. - 1 -

I. A.. ( ).,.,.. ( ) 1),.. 1920,.,., ( ),..,. 1920 YM CA,. ( ) 2), 1), ( :, 1974), p. 119. - 1 - 1 9 9 8 ( ) M.Div I. A.. ( ).,.,.. ( ) 1),.. 1920,.,., ( ),..,. 1920 YM CA,. ( ) 2), 1), ( :, 1974), p. 119. - 1 - ,. 1930 YM CA,, YM CA.,. 1932. 1932 6 8, 10....,.,..,. B. 1919 3 1 2), ( :, 1994), p.

More information

<30332DBCADC7D1B0E12E687770>

<30332DBCADC7D1B0E12E687770> ์ œ8ํšŒ ์šฐ์ˆ˜๋ฆฌํฌํŠธ ๊ณต๋ชจ๋Œ€ํšŒ ์šฐ์ˆ˜์ƒ ์ˆ˜์ƒ์ž‘ ๊ณผํ•™์˜ ์–ด๋จธ๋‹ˆ์˜€๋Š”๊ฐ€, ์ด์„ฑ์˜ ํ›ผ๋ฐฉ๊พผ์ด์—ˆ๋Š”๊ฐ€? - ์‹ ๋น„์ฃผ์˜์™€ ๊ณผํ•™, ๊ทธ ๊นŠ๊ณ ๋„ ์˜ค๋ฌ˜ํ•œ ๊ด€๊ณ„์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์„œํ•œ๊ฒฐ (์ž์—ฐ๊ณผํ•™๋Œ€ํ•™ ์ƒ๋ช…๊ณผํ•™๋ถ€) * ์ด ๊ธ€์€ 2008๋…„ 1ํ•™๊ธฐ ๊ณผํ•™์‚ฌ (๋‹ด๋‹น๊ต์ˆ˜: ๋ฐ•๋ฏผ์•„) ๊ฐ•์ขŒ์˜ ๋ฆฌํฌํŠธ์ด๋‹ค. ์ฐจ ๋ก€ โ… . ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๊ธ€ 1.1. ๋ฅด๋„ค์ƒ์Šค ์‹œ๊ธฐ์˜ ์‹ ๋น„์ฃผ์˜์™€ ๋งˆ์ˆ  1.2. ๊ณผํ•™ํ˜๋ช… ์‹œ๊ธฐ์˜ ๊ณผํ•™์˜ ๋ณ€ํ™” 2.

More information

2010ํฌ๋ง์• ๋‰ด์–ผ

2010ํฌ๋ง์• ๋‰ด์–ผ ANNUAL REPORT 2010 ANNUAL REPORT 2010 1 2 4 14 18 23 71 74 80 98 108 1 2 3 The History of Hope Institute 2005 ~ 2011. 3 2005 08.08 09.05 10.05 11.04 12.01 12.21 2006 01.09 01.19 02.09 02.25 03.06 03.23

More information

313,.. A.D 361 ( 361-363). ( 375 ) ( A.D 379-395),., ( Arcadius; 395-408), ( Honorius), ( Honorius; 395-423). 9...,. 1, 2, 3,

313,.. A.D 361 ( 361-363). ( 375 ) ( A.D 379-395),., ( Arcadius; 395-408), ( Honorius), ( Honorius; 395-423). 9...,. 1, 2, 3, 1 (, ).. ( )., ( ; )...,... A.D 313,.. A.D 361 ( 361-363). ( 375 ) ( A.D 379-395),., ( Arcadius; 395-408), ( Honorius), ( Honorius; 395-423). 9...,. 1, 2, 3, 3. ( ) 3. Confession.,.,. 13.....,.......,.

More information

untitled

untitled 2006/10/24 ๋ผ์ด์Šค ์ˆœ๋ฐฉ์ดํ›„ ํ•œ๋ฐ˜๋„ : 6์žํšŒ๋‹ด ์žฌ๊ฐœ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ์„œ๋ณดํ˜ (์ฝ”๋ฆฌ์•„์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› / ๊ฒฝ๋‚จ๋Œ€ ๊ทน๋™๋ฌธ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ฐ์›์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) I. ๋ผ์ด์Šค์˜ ์ˆœ๋ฐฉ ์ผ์ง€ II. ์ˆœ๋ฐฉ์™ธ๊ต์˜ ์‹คํŒจ? III. 6์žํšŒ๋‹ด ์žฌ๊ฐœ ๋ถ„์œ„๊ธฐ IV. ํ•œ๊ตญ์˜ ์ „๋žต์  ์„ ํƒ ๋ผ์ด์Šค ์ˆœ๋ฐฉ์ดํ›„ ํ•œ๋ฐ˜๋„ : 6์žํšŒ๋‹ด ์žฌ๊ฐœ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ 10์›” 17-12์ผ ์ง„ํ–‰๋œ ์ฝ˜๋Œ๋ฆฌ์ž ๋ผ์ด์Šค ๋ฏธ ๊ตญ๋ฌด์žฅ๊ด€์˜ 4๊ฐœ๊ตญ ์ˆœ๋ฐฉ์ด

More information

๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ2011 361ํ˜ธ [๋ณ„์ฑ… 4] ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ2012 3ํ˜ธ [๋ณ„์ฑ… 4] ๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •(โ…ข) - ํ•œ๋ฌธ, ๊ต์–‘, ์˜ˆ์ˆ , ์ฐฝ์˜์  ์ฒดํ—˜ํ™œ๋™ - ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ 2011-361 ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต

More information

<BFDCB1B9C0CE20C5F5C0DAB1E2BEF7C0C720B3EBBBE7B0FCB0E82E687770>

<BFDCB1B9C0CE20C5F5C0DAB1E2BEF7C0C720B3EBBBE7B0FCB0E82E687770> ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ i ii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ iii iv ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ v vi ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ vii viii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ ix x ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ xi xii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ xiii xiv ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„

More information

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770>

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770> ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ •์‹ ์งˆํ™˜์ž์˜ ํŽธ๊ฒฌ ํ•ด์†Œ ๋ฐ ์ธ์‹ ๊ฐœ์„ ์„ ์œ„ํ•œ ๋Œ€์ƒ๋ณ„ ์ธ๊ถŒ ๊ต์œกํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€๋ช… ์„œ์šธ์—ฌ์ž๊ฐ„ํ˜ธ๋Œ€ํ•™ ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ž ๊น€ ๊ฒฝ ํฌ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€ ๊ณ„ ํ•˜ ๋ฌธ ์šฉ ํ›ˆ ์—ผ ํ˜• ๊ตญ ์˜ค ์˜ ์•„ ์œค ํฌ ์ƒ ์ด ๋ช… ์ˆ˜ ํ™ ์„  ๋ฏธ ์—ฐ ๊ตฌ ๋ณด ์กฐ ์› ์ž„ ์ฃผ ๋ฆฌ ๋ณด ์กฐ ์› ์ด ๋‚œ ํฌ ์š”

More information

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—… 2010-์œ„ํƒ ๋Œ€ํ•™ ๋“ฑ๋ก๊ธˆ์˜ ํ•ฉ๋ฆฌ์  ์ฑ…์ •์„ ์œ„ํ•œ ์‹คํ–‰๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ž ๊ณต ๋™ ์—ฐ ๊ตฌ ์ž ์†ก๋™์„ญ(๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ด๋™๊ทœ(์ถฉ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ด์ฐฝ์„ธ(์žฌ๋Šฅ๋Œ€ํ•™) ํ•œ์ฐฝ๊ทผ(์ธํ•˜๊ณต์—…์ „๋ฌธ๋Œ€ํ•™) ์—ฐ ๊ตฌ ํ˜‘ ๋ ฅ ๊ด€ ์žฅ๋ฏธ๋ž€(๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€) ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” 201

์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—… 2010-์œ„ํƒ ๋Œ€ํ•™ ๋“ฑ๋ก๊ธˆ์˜ ํ•ฉ๋ฆฌ์  ์ฑ…์ •์„ ์œ„ํ•œ ์‹คํ–‰๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ž ๊ณต ๋™ ์—ฐ ๊ตฌ ์ž ์†ก๋™์„ญ(๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ด๋™๊ทœ(์ถฉ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ด์ฐฝ์„ธ(์žฌ๋Šฅ๋Œ€ํ•™) ํ•œ์ฐฝ๊ทผ(์ธํ•˜๊ณต์—…์ „๋ฌธ๋Œ€ํ•™) ์—ฐ ๊ตฌ ํ˜‘ ๋ ฅ ๊ด€ ์žฅ๋ฏธ๋ž€(๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€) ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” 201 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋Œ€ํ•™ ๋“ฑ๋ก๊ธˆ์˜ ํ•ฉ๋ฆฌ์  ์ฑ…์ •์„ ์œ„ํ•œ ์‹คํ–‰๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 12์›” ์ผ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€๋ช…:๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ฐ„:2010. 7. 19-2010. 12. 18 ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž:์†ก ๋™ ์„ญ ์ฐธ์—ฌ์—ฐ๊ตฌ์› ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์›:์ด ๋™ ๊ทœ ์ด ์ฐฝ ์„ธ ํ•œ ์ฐฝ ๊ทผ ์—ฐ ๊ตฌ ์กฐ ์›:์‹ฌ ์žฌ ์šฐ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—… 2010-์œ„ํƒ ๋Œ€ํ•™

More information

์šฐ๋ฃจ๊ณผ์ด ๋‚ด์ง€-1

์šฐ๋ฃจ๊ณผ์ด ๋‚ด์ง€-1 U R U G U A Y U r u g u a y 1. 2 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 3 U r u g u a y 2. 4 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 5 U r u g u a

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด - i - ii - iii - iv - v - vi - vii - viii - ix - 1 - 2 - 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 7 - - - - 8 - 9 - 10 - - - - - - - - - - - - 11 - - - 12 - 13 -

More information

' ' ( ) 2 60 ' ' ( ) 50% 21% 95 ( ) 43% 13% 10 5 ( ) 24% 9% 11 5 ( ) 20%6% ' ' ' ' ' ' 1965

' ' ( ) 2 60 ' ' ( ) 50% 21% 95 ( ) 43% 13% 10 5 ( ) 24% 9% 11 5 ( ) 20%6% ' ' ' ' ' ' 1965 I 10 20005 ' ' II 1 1960 1 1) 19659 ' ' ( ) 2 60 ' ' 60 75 85 (1965-1970) 50% 21% 95 (1971-1975) 43% 13% 10 5 (1976-1980) 24% 9% 11 5 (1981-1985) 20%6% 1960 1970 1970 3 ' ' ' ' ' ' 1965 ' ' 'A N ' (NEP)

More information

<BCADBFEFBDC3BFA9BCBAB0A1C1B7C0E7B4DC5FBCADBFEFBDC320B0F8B5BFC0B0BEC6C1F6BFF8BBE7BEF7C0C720C1F6BCD3B0A1B4C9BCBA20B9E6BEC8BFACB1B828BCF6C1A431323330292E687770>

<BCADBFEFBDC3BFA9BCBAB0A1C1B7C0E7B4DC5FBCADBFEFBDC320B0F8B5BFC0B0BEC6C1F6BFF8BBE7BEF7C0C720C1F6BCD3B0A1B4C9BCBA20B9E6BEC8BFACB1B828BCF6C1A431323330292E687770> 2015 ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ-15 ์„œ์šธ์‹œ ๊ณต๋™์œก์•„์ง€์›์‚ฌ์—…์˜ ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ฐฉ์•ˆ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› : ์กฐ๋ง‰๋ž˜(์„œ์šธ์‹œ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ์žฌ๋‹จ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์› : ๊น€ํ•œ๋ณ„(์„œ์šธ์‹œ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ์žฌ๋‹จ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์‹ค) SEOUL FOUNDATION OF WOMEN & FAMILY ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ํ•œ ์•„์ด๋ฅผ ํ‚ค์šฐ๋ ค๋ฉด ์˜จ ๋งˆ์„์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค ๋ผ๋Š” ์ธ๋””์–ธ ๊ฒฉ์–ธ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ญ์ˆ˜๋…„์ „์—๋Š” ๊ณจ๋ชฉ๋งˆ๋‹ค ์•„์ด๋“ค์˜ ๋ถ์ ์ด๋Š”

More information

<B1B3C8B8BBE7C8B8BBE7BEF75F3236C8A35FBABBB9AE5F33C2F72E687770>

<B1B3C8B8BBE7C8B8BBE7BEF75F3236C8A35FBABBB9AE5F33C2F72E687770> ๊ตํšŒ์‚ฌํšŒ์‚ฌ์—… Journal of Church Social Work. Vol.26. 2014. 6. pp.7~49 ๊ณต๋™์ฒด์˜ ๊ตํšŒ์‚ฌํšŒ์‚ฌ์—…์  ์˜๋ฏธ์™€ ๊ทธ ๋ชจ๋ธ๋กœ์„œ ๋‹ค์ผ๊ณต๋™์ฒด์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ์—ฐ๊ตฌ ์œ ์žฅ์ถ˜ (ํ•œ๋™๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€์ „๊ณต ๊ต์ˆ˜) ์ดˆ๋ก ๊ตํšŒ์‚ฌํšŒ์‚ฌ์—…์˜ ํ† ๋Œ€๋กœ์„œ ์ธ๊ฐ„์˜ ๋ณธ์งˆ์€ ํ•˜๋‚˜๋‹˜์˜ ํ˜•์ƒ์ด๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๋‹˜ ํ˜•์ƒ์˜ ํ•ต ์‹ฌ์€ ์‚ผ์œ„์ผ์ฒด๋กœ์„œ ๊ณต๋™์ฒด ๊ฐœ๋…์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋‹ค. ๊ตํšŒ๋Š” ๊ณต๋™์ฒด๋กœ์„œ

More information

114 2, 115,,?,,,, (Distinctiveness of Humanity),, (eternity),,, 1),,, (, 1998), 344 (David Brower) 6 8, 4, 11 2/3, 2?, 2) ) 4) 5), 6) 2) John He

114 2, 115,,?,,,, (Distinctiveness of Humanity),, (eternity),,, 1),,, (, 1998), 344 (David Brower) 6 8, 4, 11 2/3, 2?, 2) ) 4) 5), 6) 2) John He 10 113136 : ( ) I 1 (Humanity)?,, 98% Nearly Human? 4 4 38 1) 114 2, 115,,?,,,, (Distinctiveness of Humanity),, (eternity),,, 1),,, (, 1998), 344 (David Brower) 6 8, 4, 11 2/3, 2?, 2) 1935 3) 4) 5), 6)

More information

์Šคํƒ€๋ฒ…์Šค๋„์„œ๋ชฉ๋ก-์ตœ์ข…

์Šคํƒ€๋ฒ…์Šค๋„์„œ๋ชฉ๋ก-์ตœ์ข… 2009 Spring IVP,. IVP.,. 4 ,,. 5 .......,,..,..... -..... 6 ,. ( 3 5-8).,.,...,..,,..,..,. (, 4 15) (. 4 25, 29).,.. 70,.,...,.,.. 7 ,.,..,,.,.,...,.,,..,,,.,.....,.. 8 95.,., 1.,.,....,....,..,.,,..,.,.,..

More information

ๆญฏFFF01288.PDF

ๆญฏFFF01288.PDF 1 9 9 6 M. Div : 1 9 9 6 M. Div . 1 9 9 6 10.,.., (?),.....,..!.!..,...........,,..,.,.,...... ...... ( ).,,,..,,,,,.....,...,..,. 1996 12 12 . 1 A. 1 B. 3. - 7 A., 7 1. 7 2. ( ) 9 B. ( ) 12 1. 12 2. 14

More information

i ii iii iv v vi vii viii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXXXXXXX 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 Contents part 1. 2014 ์—ฐ๊ตฌํ”„๋กœ์ ํŠธ ๊ฐ•์ฒ ์ˆ˜ 01 : ๋‹น๋Œ€์„ฑ๊ณผ ์ „ํ†ต์„ฑ์˜ ์–‘๊ฐ€์  ๋งŒํ™” 07 ๊ฐ•์ฒ ์ˆ˜ _ ๋ฐ•์ธํ•˜(์ฒญ๊ฐ•๋ฌธํ™”์‚ฐ์—…๋Œ€ ๊ต์ˆ˜) 02 : 1970๋…„๋Œ€ ์ฒญ๋…„ ์„ธ๋Œ€์˜ ์„ฑ ํ’์†๋„์— ๋Œ€ํ•œ ๋‹จ์ƒ 17 ๊ฐ•์ฒ ์ˆ˜์˜ ์ดˆ๊ธฐ ์„ฑ์ธ๊ทนํ™”๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ _ ์„œ์€์˜(๋งŒํ™”์—ฐ๊ตฌ๊ฐ€) 03 : ์—ฌ์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์–ธ์–ด์  ํญ๋ ฅ์˜ ํ™œ์žํ™” 29 ๊ฐ•์ฒ ์ˆ˜ _ ํ•œ์ƒ์ •(์ƒ์ง€๋Œ€ํ•™๊ต

More information

<363034392DC1A4BAB8C8AD20BBE7C8B8BFA1BCADC0C720C0CEB1C728C3D6C1BE292E687770>

<363034392DC1A4BAB8C8AD20BBE7C8B8BFA1BCADC0C720C0CEB1C728C3D6C1BE292E687770> ์ด ๋ชฉ ์ฐจ ๋ฐœ์ œ๋ฌธ 1 ๊‹ฏ ์ „์ž์ •๋ถ€์—์„œ ์ •๋ณดํ”„๋ผ์ด๋ฒ„์‹œ์˜ ์‹คํ˜„๊ณผ์ œ 1 2 ๊‹ฏ ๊ณต๊ณต๊ธฐ๊ด€ ๋ณด์œ  ๊ฐœ์ธ์ „์ž์ •๋ณด์˜ ํ•™์ˆ ์  ์ด์šฉ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ์ฐฐ 45 3 ๊‹ฏ ์ˆ˜์‚ฌ์™€ ๋ฒ”์ฃ„ ์˜ˆ๋ฐฉ ํ™œ๋™์—์„œ์˜ ๊ฐ์‹œ๊ธฐ์ˆ ์˜ ํ™œ์šฉ๊ณผ ๊ทธ์— ๋Œ€ํ•œ ํ†ต์ œ 63 4 ๊‹ฏ ์ธํ„ฐ๋„ท๊ณผ ์ธ๊ถŒ 89 ํ† ๋ก ๋ฌธ 1 ๊‹ฏ ๅ…ฌ ๅ…ฑ ๆฉŸ ้—œ ์˜ ๅ€‹ ไบบ ๆƒ… ๅ ฑ ไฟ ่ญท ๆณ• ๆ”น ๆญฃ ๆกˆ ่ชช ๆ˜Ž ่ณ‡ ๆ–™ 105 2 ๊‹ฏ ์ •๋ณดํ™” ์‚ฌํšŒ์— ์žˆ์–ด์„œ ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด๋ณดํ˜ธ

More information

์Œ์•…๊ณผ์–ธ์–ด\(๋Œ€ํ‘œ,๊ถŒ์˜ค์—ฐ\)

์Œ์•…๊ณผ์–ธ์–ด\(๋Œ€ํ‘œ,๊ถŒ์˜ค์—ฐ\) (Musik und Sprache) 3 1 (Musik und Sprache) 3 T - -( :,1974, 2), TGeorgiades 6 (Palestrina 1525-1594) 2 ( 12, 296 ) -,,, [] 1000,, ( ) 14 (Musikalisierung) (Versprachlichung) - -,,, ( 12, 314 ),, 7 - (Sprachgestalt,

More information

<39373031C0FCC0CEC3CA2E687770>

<39373031C0FCC0CEC3CA2E687770> ไบบ ๆ–‡ ็ง‘ ๅญธ ์ œ97์ง‘ 2013๋…„ 4์›” ๆ™ฉ ็‰› ๆœด ๆฆฎ ๆฟฌ ์˜ ๅœจ ๆปฟ ๆ™‚ ็ฏ€ ๅฐ ่ชช ่ฉฆ ๆŽข โ… . ์„œ๋ก  : ๆปฟ ๆดฒ ์˜ ๆ™‚ ็ฉบ ็š„ ๆ„ ๅ‘ณ ๆ™ฉ ็‰› ๆœด ๆฆฎ ๆฟฌ (1911-1976)์€ ์—ฐํฌ์ „๋ฌธ์„ ์กธ์—…ํ•˜๋˜ ํ•ด(1934๋…„)์— ๋‹จํŽธ ๆจก ็ฏ„ ่€• ไฝœ ็”Ÿ ์ด ์กฐ์„ ์ผ๋ณด ์‹ ์ถ˜๋ฌธ์˜ˆ์—, ์žฅํŽธ ์ผ๋…„( ไธ€ ๅนด ) ์ด ์‹ ๋™์•„ ์˜ ํ˜„์ƒ ์†Œ์„ค ๋ชจ์ง‘์—, ๊ฝํŠธ ์ƒˆ์šฐ์ “ ์ด ์—ญ์‹œ ์‹ ๋™์•„ ์— ๊ฑฐ์˜ ๋™์‹œ์—

More information

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770>

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770> ๋ฌธํ™”ํ–ฅ์ˆ˜์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ SURVEY REPORT ON CULTURAL ENJOYMENT 2006 ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘๋ถ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› Ministry of Culture & Tourism Korea Culture & Tourism Policy Institute ์„œ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ตญ๋ฏผ๋“ค์ด ๋ฌธํ™”์™€ ์˜ˆ์ˆ ์„ ์–ผ๋งˆ๋‚˜, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ฆ๊ธฐ๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€๋ฅผ ๊ฐ๊ด€์ ์œผ ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ, 1988๋…„๋ถ€ํ„ฐ

More information

ๆญฏjeong-shik.PDF

ๆญฏjeong-shik.PDF ( 9685028) - i - 1998 7 - ii - 1998 7 - iii - ... 2.,. 20... 20. 1998 7 25 - iv - . 1998 7 10 - v - I.... 1 A.... 1 B.... 4 C.... 6 D.... 7 II.... 8 A.... 8 1....9 2....11 3....15 B.... 16 1....17 2....20

More information

CONTENTS C U B A I C U B A 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 9 C U B A 10 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 11 C U B

More information

<5BC6EDC1FD5DBEEEBEF7C0CCC1D6B3EBB5BFC0DAC0CEB1C7BBF3C8B2BDC7C5C2C1B6BBE7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BAB8C0CCBDBABEC6C0CC292E687770>

<5BC6EDC1FD5DBEEEBEF7C0CCC1D6B3EBB5BFC0DAC0CEB1C7BBF3C8B2BDC7C5C2C1B6BBE7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BAB8C0CCBDBABEC6C0CC292E687770> ์–ด์—… ์ด์ฃผ๋…ธ๋™์ž ์ธ๊ถŒ์ƒํ™ฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ 2012๋…„๋„ ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ ์ธ๊ถŒ์ƒํ™ฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค 2012. 10. ์—ฐ๊ตฌ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€ ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋‹ค๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž ์˜ค๊ฒฝ์„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ดํ•œ์ˆ™ ๊น€์‚ฌ๊ฐ• ๊น€๋ฏผ์ • ๋ฅ˜์„ฑํ™˜ ์œค๋ช…ํฌ ์ •์ •ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ์› ์ตœ์ƒ์ผ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ๋กœ์„œ, ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ์˜ ์ž…์žฅ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์—ฐ๊ตฌ์š”์•ฝ ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์—ฐ๊ทผํ•ด

More information

์™œ์กฐ์„ ์œ ํ•™์ธ๊ฐ€-3์‡„ ํŒ๊ถŒ๋งŒ

์™œ์กฐ์„ ์œ ํ•™์ธ๊ฐ€-3์‡„ ํŒ๊ถŒ๋งŒ 21 21 4 indie 2008 9 5 _004 _011 _059 _121 _159 _203 _229 _265 _309 _339 1 11 19 1 1 2002 12 1960 1 13 14 1 15 3 16 5 4 5 6 1 17 2004 11 51 125 2010 5 18 1 2 3 4 5 1 19 2 2 15 28 20 1 21 22 3 3 2003

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4EBBFF5203230303520BFB5BEF7BAB8B0EDBCAD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4EBBFF5203230303520BFB5BEF7BAB8B0EDBCAD2E646F63> ็ฌฌ 46 ๆœŸ ๅฎš ๆœŸ ๆŸฑ ไธป ็ธฝ ๆœƒ ๆ—ฅ ๆ™‚ : 2006. 5. 26 ๅˆ ๅ‰ 11 ๆ™‚ ๅ ด ๆ‰€ : ๅคง ็†Š ๆœฌ ็คพ ่ฌ› ๅ ‚ ๆ ช ๅผ ๆœƒ ็คพ ๅคง ็†Š ํšŒ ์ˆœ โ… . ๊ฐœํšŒ์„ ์–ธ โ…ก. ๊ตญ๋ฏผ์˜๋ก€ โ…ข. ์ถœ์„์ฃผ์ฃผ ๋ฐ ์ถœ์„์ฃผ์‹์ˆ˜ ๋ณด๊ณ  โ…ฃ. ์˜์žฅ์ธ์‚ฌ โ…ค. ํšŒ์˜์˜ ๋ชฉ์ ์‚ฌํ•ญ 1. ๋ณด๊ณ ์‚ฌํ•ญ ๊ฐ์‚ฌ์˜ ๊ฐ์‚ฌ๋ณด๊ณ  ์˜์—…๋ณด๊ณ  ์™ธ๋ถ€๊ฐ์‚ฌ์ธ ์„ ์ž„ ๋ณด๊ณ  2. ์˜๊ฒฐ์‚ฌํ•ญ ์ œ1ํ˜ธ ์˜์•ˆ : ์ œ4๊ธฐ ๋Œ€์ฐจ๋Œ€์กฐํ‘œ, ์†์ต๊ณ„์‚ฐ์„œ

More information

00-1ํ‘œ์ง€

00-1ํ‘œ์ง€ summary _I II_ summary _III 1 1 2 2 5 5 5 8 10 12 13 14 18 24 28 29 29 33 41 45 45 45 45 47 IV_ contents 48 48 48 49 50 51 52 55 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 69 69 69 74 76 76 77 78 _V 78 79 79 81

More information

13ร…รซยฐรจยนรฉยผล

13ร…รซยฐรจยนรฉยผล ์ด๋ฉด์€๋นˆ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. National Statistics White Paper 2012 National Statistics White Paper ii _ STATISTICS KOREA 2012 _ iii 2012 National Statistics White Paper 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35

More information

์ •์น˜์‚ฌ์ 

์ •์น˜์‚ฌ์  2014-2 ์—ญ์‚ฌํ•™์˜ ์ด๋ก ๊ณผ ์‹ค์ œ ์ˆ˜์—… ์ง€๋„ ๊ต์ˆ˜: ์กฐ๋ฒ”ํ™˜ ๋‹ด๋‹น ๊ต์ˆ˜: ๋ฐ• ๋‹จ ์‹ ๋ผ ์ค‘๋Œ€ ๋ง ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ์™€ ์ง„๊ณจ ๊ท€์กฑ 20100463 ๊น€๊ฒฝ์ง„ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง II. ์Šน์ „๊ณผ ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ ์ฐฝ๊ฑด III. ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ์™€ ์›์„ฑ์™• ์™ธ๊ฐ€ IV. ์›์„ฑ์™• ์™ธ๊ฐ€์™€ ๊ฒฝ๋•์™• V. ๋งบ์Œ๋ง ๋ชฉ ์ฐจ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ่‘› ้ … ๅฏบ ๋Š” ์‹ ๋ผ ๊ณ ์Šน ๅ‹ ่ฉฎ ์ด 700๋…„ ์ „ํ›„์— ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ๊น€์ฒœ์‹œ ๋‚จ๋ฉด ์˜ค๋ด‰๋ฆฌ์— ๊ฑด๋ฆฝํ•œ ์‚ฌ์ฐฐ์ด

More information

๋ณผ๋ฆฌ๋น„์•„-๋‚ด์ง€-01-1

๋ณผ๋ฆฌ๋น„์•„-๋‚ด์ง€-01-1 Estado Plurinacional de Bolivia ๋ณผ๋ฆฌ๋น„์•„ ๊ฐœํ™ฉ 2016. 11 P L U R I N A T I O N A L S T A T E O F B O L I V I A / 6 I 7 P L U R I N A T I O N A L S T A T E O F B O L I V I A / 8 I 9 P L U R I N A T I O N A

More information

<C0FCB9AE20B1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770>

<C0FCB9AE20B1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770> ์ „๋ฌธ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ i ii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ iii iv ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ v vi ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ vii viii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ ix x ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ xi xii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„

More information

์—ฐ๊ตฌ์š”์•ฝ 1. ์„œ๋ก  ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก์ •์ฑ…์˜ ๋ฐ”๋žŒ์งํ•œ ๋ฐฉํ–ฅ์„ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ , ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ–ฅ์ ์ธ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์™€ ์ „๋žต, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๋น„์ „์„ ๋„์ถœํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ˆ˜ํ–‰๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด๋ฅผ ์œ„ํ•ด ์ง€ ๋‚œ 15๋…„๊ฐ„์˜ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก ํ™˜๊ฒฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…์˜ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ , ํ–ฅํ›„ 15๋…„๊ฐ„ ์˜ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก ํ™˜๊ฒฝ

์—ฐ๊ตฌ์š”์•ฝ 1. ์„œ๋ก  ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก์ •์ฑ…์˜ ๋ฐ”๋žŒ์งํ•œ ๋ฐฉํ–ฅ์„ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ , ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ–ฅ์ ์ธ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์™€ ์ „๋žต, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๋น„์ „์„ ๋„์ถœํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ˆ˜ํ–‰๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด๋ฅผ ์œ„ํ•ด ์ง€ ๋‚œ 15๋…„๊ฐ„์˜ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก ํ™˜๊ฒฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…์˜ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ , ํ–ฅํ›„ 15๋…„๊ฐ„ ์˜ ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก ํ™˜๊ฒฝ ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ ๊ตญ๊ฐ€์ฒญ์†Œ๋…„ www.youth.go.kr ์ฒญ์†Œ๋…„ ํฌ๋ง์„ธ์ƒ ๋น„์ „ 2030 ์—ฐ๊ตฌ (๊ต์œก ๋ถ„์•ผ) ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› : ์ž„์ฒœ์ˆœ (์„ธ์ข…๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์› : ์ฑ„์žฌ์€ (๊ฒฝ์›๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ์šฐ๋ช…์ˆ™ (ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ์ดˆ๋น™๊ต์ˆ˜) ๊ตญ ๊ฐ€ ์ฒญ ์†Œ ๋…„ ์œ„ ์› ํšŒ ์—ฐ๊ตฌ์š”์•ฝ 1. ์„œ๋ก  ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์ฒญ์†Œ๋…„ ๊ต์œก์ •์ฑ…์˜ ๋ฐ”๋žŒ์งํ•œ ๋ฐฉํ–ฅ์„ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ , ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ–ฅ์ ์ธ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์™€ ์ „๋žต,

More information

ํ‘œ1

ํ‘œ1 i ii Korean System of National Accounts iii iv Korean System of National Accounts v vi Korean System of National Accounts vii viii Korean System of National Accounts 3 4 KOREAN SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS

More information

........(......).hwp

........(......).hwp - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - ํ›„๊ธฐ ๋ฐ” ๋ฅดํŠธ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€๋ฅผ ๋Œ€์ฒด์ ์œผ๋กœ ๊ธ์ •ํ•˜์—ฌ ์‚ฌํšŒ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ์•ˆ์—์„œ ํฌ๋ง์„ ์ฐพ์•˜๋‹ค. - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25

More information

Microsoft Word - SOS_KOREAN.doc

Microsoft Word - SOS_KOREAN.doc 1 ( 1:1) (Introduction to the Song of Solomon) Page 1 I. A.,, ( ). B. 900, ( ), 8 ( ) ( 11:3-4). C.. 1-4, 5-8. 1. 4,, ( ),,. 2. 4, ( ).,. ( 12:30). ( : 4:16-5:1). D. 8. 8. 8 : ( 1:8), ( 1:12-2:6), ( 2:8-9),

More information

...... .............hwp

...... .............hwp - 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - 53)

More information

97_00

97_00 Published by J&Son Inc. Printed in Korea. Copyright 2011 by J&Son Inc. Authorized translation from the English language edition of 97 Things Every Software Architect Should Know 2009 the Translation is

More information

๋ฐœ ๊ฐ„ ๋“ฑ ๋ก ๋ฒˆ ํ˜ธ 11-1383000-000631-01 ๋ฐฉ์†ก์‹ฌ์˜์ œ๋„ ํŠน์ •์„ฑ๋ณ„์˜ํ–ฅ๋ถ„์„ํ‰๊ฐ€ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2015-08 ๋ฐฉ์†ก์‹ฌ์˜์ œ๋„ ํŠน์ •์„ฑ๋ณ„์˜ํ–ฅ๋ถ„์„ํ‰๊ฐ€ 2015. 9 ์—ฐ๊ตฌ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€ : ์ˆœ์ฒœํ–ฅ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› : ์‹ฌ๋ฏธ์„  (์ˆœ์ฒœํ–ฅ๋Œ€ ์‹ ๋ฌธ๋ฐฉ์†กํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์› : ๊น€๊ฒฝํฌ (ํ•œ๋ฆผ๋Œ€ ์–ธ๋ก ์ •๋ณดํ•™๋ถ€ ๊ต์ˆ˜) ๊ฐ•ํ˜œ๋ž€ (์„œ์šธ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ IT์ •์ฑ…์ „๋ฌธ๋Œ€ํ•™์› ๋ฐ•์‚ฌ๊ณผ์ •) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ์›

More information

1997 - - A Study on Forest Policy in Korea by Imperial Japan - With an Emphasis on the National Forest Policy - 1997. 5.

1997 - - A Study on Forest Policy in Korea by Imperial Japan - With an Emphasis on the National Forest Policy - 1997. 5. - - A S tudy on the Chos un Fo re s t Policy unde r the Rule of Japanese Imperialism - W ith an E m phas is on the N ational F ores t Policy - 1997 8 1997 - - A Study on Forest Policy in Korea by Imperial

More information

์•ˆ๋™๊ตํšŒ 90๋…„์‚ฌ(pdf).PDF

์•ˆ๋™๊ตํšŒ 90๋…„์‚ฌ(pdf).PDF 2001 90 2 70 1979 20 90... 50 , 60 ,.. 70,.,. 1970. 1950,... 1928 1938 11. 3., < >. 1986 12 25 62..,. 62...,,,,, . 1940 1953.. 4,. 1976 12 1999..,. 2001 7 12 5 / 2 / 11 1 19 1. 19 1) / 19

More information

์˜์•”๊ตฐ ๊ด€๊ด‘์ข…ํ•ฉ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ6์žฅ ๊ด€๊ด‘(๋‹จ)์ง€ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ7์žฅ ๊ด€๊ด‘๋ธŒ๋žœ๋“œ ๊ฐ•ํ™”์‚ฌ์—… 1. ์›”์ถœ์‚ฐ ๊ธฐ( ๆฐฃ )์ฒดํ—˜์ดŒ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… 167 (๋ฐ”๋‘‘ํ…Œ๋งˆํŒŒํฌ ๊ธฐ๋ณธ ๊ณ„ํš ๋ณ€๊ฒฝ) 2. ์„ฑ๊ธฐ๋™ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 201 3. ๋งˆํ•œ๋ฌธํ™”๊ณต์› ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 219 4. ๊ธฐ์ฐฌ๋žœ๋“œ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 240

์˜์•”๊ตฐ ๊ด€๊ด‘์ข…ํ•ฉ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ6์žฅ ๊ด€๊ด‘(๋‹จ)์ง€ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ7์žฅ ๊ด€๊ด‘๋ธŒ๋žœ๋“œ ๊ฐ•ํ™”์‚ฌ์—… 1. ์›”์ถœ์‚ฐ ๊ธฐ( ๆฐฃ )์ฒดํ—˜์ดŒ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… 167 (๋ฐ”๋‘‘ํ…Œ๋งˆํŒŒํฌ ๊ธฐ๋ณธ ๊ณ„ํš ๋ณ€๊ฒฝ) 2. ์„ฑ๊ธฐ๋™ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 201 3. ๋งˆํ•œ๋ฌธํ™”๊ณต์› ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 219 4. ๊ธฐ์ฐฌ๋žœ๋“œ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 240 ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ณผ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  3 2. ๊ณผ์—…์˜ ์„ฑ๊ฒฉ 5 3. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฒ”์œ„ 6 4. ๊ณผ์—…์ˆ˜ํ–‰์ฒด๊ณ„ 7 ์ œ2์žฅ ์ง€์—ญํ˜„ํ™ฉ๋ถ„์„ 1. ์ง€์—ญ ์ผ๋ฐ˜ํ˜„ํ™ฉ ๋ถ„์„ 11 2. ๊ด€๊ด‘ํ™˜๊ฒฝ ๋ถ„์„ 25 3. ์ด๋ฏธ์ง€์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ 45 4. ์ดํ•ด๊ด€๊ณ„์ž ์˜๊ฒฌ์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ 54 ์ œ3์žฅ ์‚ฌ์—…ํ™˜๊ฒฝ๋ถ„์„ 1. ๊ตญ๋‚ด ์™ธ ๊ด€๊ด‘์—ฌ๊ฑด๋ถ„์„ 69 2. ๊ด€๋ จ๊ณ„ํš ๋ฐ ๋ฒ•๊ทœ ๊ฒ€ํ†  78 3. ๊ตญ๋‚ด ์™ธ

More information

israel-๋‚ด์ง€-1-4

israel-๋‚ด์ง€-1-4 israel-๋‚ด์ง€-1-4 1904.1.1 12:49 AM ํŽ˜์ด์ง€1 mac2 2015. 11 Contents S T A T E O F I S R A E L 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 9 S T A T E O F I S R A E L 10 Part I Part

More information

- I - - II - - III - - IV - - V - - VI - - VII - - VIII - - IX - - X - - XI - - XII - - XIII - - XIV - - XV - - XVI - - XVII - - XVIII - - XIX - - XX - - XXI - - XXII - - XXIII - - 1 - - - - 3 - - - -

More information

๊ตญ ๋ฆฝ ์ค‘์•™ ๋„์„œ ๊ด€ ์ถœ ํŒ์‹œ ๋„์„œ ๋ชฉ๋ก ( C I P ) ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ / ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๋ณดํ˜ธ๊ธฐ์ค€๊ณผ ํŽธ. -- ์„œ์šธ : ๊ตญ๋ฌด์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ, 20 05 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ ; 2005-03) ๊ถŒ๋ง๋ถ€๋ก์œผ๋กœ '์„ค๋ฌธ์ง€' ์ˆ˜๋ก ISB

๊ตญ ๋ฆฝ ์ค‘์•™ ๋„์„œ ๊ด€ ์ถœ ํŒ์‹œ ๋„์„œ ๋ชฉ๋ก ( C I P ) ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ / ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๋ณดํ˜ธ๊ธฐ์ค€๊ณผ ํŽธ. -- ์„œ์šธ : ๊ตญ๋ฌด์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ, 20 05 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ ; 2005-03) ๊ถŒ๋ง๋ถ€๋ก์œผ๋กœ '์„ค๋ฌธ์ง€' ์ˆ˜๋ก ISB ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1150000-000223-01 ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ 2005-03 ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ 2004๋…„ 12์›” ๊ตญ๋ฌด ์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๊ตญ ๋ฆฝ ์ค‘์•™ ๋„์„œ ๊ด€ ์ถœ ํŒ์‹œ ๋„์„œ ๋ชฉ๋ก ( C I P ) ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ / ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๋ณดํ˜ธ๊ธฐ์ค€๊ณผ ํŽธ. -- ์„œ์šธ : ๊ตญ๋ฌด์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ, 20 05 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ

More information

<C7D0B1B3C7F5BDC520BBE7B7CAB9DFB1BCB0FA20C8AEBBEAC0BB20C0A7C7D120B3D7C6AEBFF720B1B8C3E0B9E6BEC8BFACB1B828323030362D30362C20C0CEBCE2BABB292E687770>

<C7D0B1B3C7F5BDC520BBE7B7CAB9DFB1BCB0FA20C8AEBBEAC0BB20C0A7C7D120B3D7C6AEBFF720B1B8C3E0B9E6BEC8BFACB1B828323030362D30362C20C0CEBCE2BABB292E687770> ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2005-06 ํ•™๊ตํ˜์‹  ์‚ฌ๋ก€ ๋ฐœ๊ตด๊ณผ ํ™•์‚ฐ์„ ์œ„ํ•œ ๋„คํŠธ์› ๊ตฌ์ถ• ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ์„œ๊ทผ์› ๋Œ€ํ†ต๋ น ์ž๋ฌธ ๊ต์œกํ˜์‹ ์œ„์›ํšŒ ํ•™๊ตํ˜์‹  ์‚ฌ๋ก€ ๋ฐœ๊ตด๊ณผ ํ™•์‚ฐ์„ ์œ„ํ•œ ๋„คํŠธ์› ๊ตฌ์ถ• ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2005 ๋…„ 12 ์›” 20 ์ผ ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์„œ๊ทผ์› ( ์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ ๊ฐ•์‚ฌ ) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ์„œ๊ธธ์› ( ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ๋‚จํ•œ์‚ฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์‚ฌ ) ์•ˆ์ˆœ์–ต ( ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ๋‚จํ•œ์‚ฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต

More information

<313320205BB0E6C1A65DB0F8B0B32DC1F6BDC4C0E7BBEAC0CEB7C220BCF6B1DEC0FCB8C120BFACB1B85FC0CCC1D6BFAC28C3D6C1BE292E687770>

<313320205BB0E6C1A65DB0F8B0B32DC1F6BDC4C0E7BBEAC0CEB7C220BCF6B1DEC0FCB8C120BFACB1B85FC0CCC1D6BFAC28C3D6C1BE292E687770> ์ธํ”„๋ผ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌ๊ณผ์ œ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ ๋™ํ–ฅ ๋ฐ ๋ฏธ๋ž˜์ „๋ง Intellectual Property Trends and Prospects - ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ์ธ๋ ฅ ์ˆ˜๊ธ‰์ „๋ง ์—ฐ๊ตฌ - 2013. 12 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํŠนํ—ˆ์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ธํ”„๋ผ์‚ฌ์—…์˜ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌํ™œ์„ฑํ™” ์—ฐ๊ตฌ๊ณผ์ œ ์ค‘, ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ ๋™ํ–ฅ ๋ฐ ๋ฏธ๋ž˜์ „๋ง - ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ์ธ๋ ฅ ์ˆ˜๊ธ‰์ „๋ง ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2007. 12 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต

More information

์—”์ฝ”์œ„๋…ผ๋ฌธ์กฐ๊ท€์‚ผ

์—”์ฝ”์œ„๋…ผ๋ฌธ์กฐ๊ท€์‚ผ ์˜์‚ฐ ์กฐ์šฉ๊ธฐ ๋ชฉ์‚ฌ ์‚ฌ์—ญ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์‚ผ์ค‘์ถ•๋ณต์˜ ์ž์‹ ํ•™ํ™” ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง 1. ์˜์‚ฐ์˜ ์ƒ์• ๋ฅผ ํ†ตํ•ด๋ณธ ์ž์‹ ํ•™ ํ˜•์„ฑ 2. ์ƒค๋จธ๋‹ˆ์ฆ˜๊ณผ ์ „ํ†ต์ข…๊ต์— ๋‚ด์žฌ๋œ ๋ณต ์‚ฌ์ƒ 1) ์ƒค๋จธ๋‹ˆ์ฆ˜์˜ ํ† ์–‘ ์†์˜ ๋ณต ์˜ ๋‚ด์žฌ์„ฑ 2) ์ „ํ†ต์ข…๊ต ์†์— ๋‚ด์žฌ๋œ ์ƒค๋จธ๋‹ˆ์ฆ˜์˜ ๋ณต ์‚ฌ์ƒ 3. ๊ตฌ์†์  ์œ ๋น„๋กœ์„œ์˜ ๋ณต ์˜ ์ƒํ™ฉํ™” 1) ์ดˆ๊ธฐ ์„ ๊ต์‚ฌ๋“ค์„ ํ†ตํ•ด๋ณธ ๋ณต 2) ๊ตฌ์†์  ์œ ๋น„๋กœ์„œ์˜ ๋ณต 4. ์˜์‚ฐ ์‚ฌ์—ญ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์‚ผ์ค‘์ถ•๋ณต์˜

More information

<31302E204D43545F47535FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2E687770>

<31302E204D43545F47535FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD2E687770> 2011๋…„๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์†Œ์žฌํ˜์‹ ์—ฐ๊ตฌํšŒ MCT Global Scoreboard ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ์ง„ํฅ์›์žฅ ๊ท€ ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ 2011๋…„๋„ ๋ถ€ํ’ˆ ์†Œ์žฌํ˜์‹ ์—ฐ๊ตฌํšŒ MCT Global Scoreboard (์ง€์›๊ธฐ๊ฐ„: 2012. 1. 2 ~ 2012. 3. 31) ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2012. 3. 31 ์—ฐ๊ตฌํšŒ๋ช… : MCT K-Star ๋ฐœ๊ตด ์—ฐ๊ตฌํšŒ (์ด๊ด„์ฑ…์ž„์ž)

More information

ๆญฏ c PDF

ๆญฏ c PDF 97-11 1997 : ( ) : ( ) ( ) : ( ) ( ) 1 1 1. 1 1) 1 2) 2 2. 8 1) 9 2) (1926.10-1945.8) 14 3) (1945.8-1950.6) 19 4) (1950.6-1953.7) 23 5) (1953.7-1961.9) 28 6) (1961.10-1967.7) 34 7) 1 (1967.8-1973.4) 48

More information

iOS ร‡รยทรŽยฑร—ยทยกยนร– 1205.PDF

iOS ร‡รยทรŽยฑร—ยทยกยนร– 1205.PDF iphone ios 5 DEVELOPMENT ESSENTIALS Copyright 2011 Korean Translation Copyright 2011 by J-Pub. co. The Korean edition is published by arrangement with Neil Smyth through Agency-One, Seoul. i iphone ios

More information

์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ(ๅƒž้€ )๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค.

์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ(ๅƒž้€ )๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ( ๅƒž ้€  ) ๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ๊ณ ๋…ธ ๋‹ดํ™” ์™€ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ์˜ ์ง„์‹ค 2014๋…„ 3์›” 14์ผ ์ผ๋ณธ ๊ณต์‚ฐ๋‹น ๊ฐ„๋ถ€ํšŒ ์œ„์›์žฅ ์‹œ์ด ๊ฐ€์ฆˆ์˜ค ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉฐ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ถ€์˜ ๊ฒฌํ•ด๋ฅผ ๋ฐํžŒ ๊ณ ๋…ธ ์š”ํ—ค์ด( ๆฒณ ้‡Ž ๆด‹ ๅนณ ) ๊ด€๋ฐฉ์žฅ๊ด€ ๋‹ดํ™”(1993๋…„ 8์›” 4 ์ผ ์ดํ•˜ ๊ณ ๋…ธ ๋‹ดํ™” ) ๊ฐ€ ๊ตญ์ •์˜ ์ค‘๋Œ€ํ•œ ์ดˆ์ ์ด ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ์ผ๋ถ€ ์„ธ๋ ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ

More information

๋ชฉ์ฐจ โ… . ๊ณผ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  2. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฒ”์œ„ ๋ฐ ๋‚ด์šฉ 05 โ…ก. ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ ๋ถ„์„ 1. ํ˜„ํ™ฉ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ ๋ถ„์„ 2. ๊ตญ์™ธ ์šฐ์ˆ˜์‚ฌ๋ก€ ๋ถ„์„ 3. ์‹œ์‚ฌ์  ๋„์ถœ 11 โ…ข. ๊ฐ„ํŒ์„ค์น˜๊ณ„ํš ์ž‘์„ฑ์„ ์œ„ํ•œ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ 1. ์ด์น™ 2. ๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ ์ ์šฉ๋ฐฉ๋ฒ• 3. ๊ฐ„ํŒ์„ค์น˜ ๊ธฐ๋ณธ๋ฐฉํ–ฅ ๋ฐ ์›์น™ 4. ๊ฑด์ถ•์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ฐ„ํŒ์„ค์น˜ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ 31 โ…ฃ. ๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ ์‹คํ–‰ ๋ฐ ์—ฐ๊ณ„๋ฐฉ์•ˆ 1.

More information

ยดรซยฑรข-รƒร‘ยฐรฝยบยธยฐรญยผล.PDF

ยดรซยฑรข-รƒร‘ยฐรฝยบยธยฐรญยผล.PDF ํ†ต์ผ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ํ–ฅํ•œ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ๊ฐœ๋ฐœํ˜‘๋ ฅ ํ•ต์‹ฌ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์„ ์ • ๋ฐ ์‹ค์ฒœ๊ณผ์ œ Major development projects for the integrated Korean peninsula - ์ด๊ด„๋ณด๊ณ ์„œ - ์ด์ƒ์ค€, ๊น€์ฒœ๊ทœ, ์ด๋ฐฑ์ง„, ์ด๊ฑด๋ฏผ, ๋ฐฐ์€์ง€, ๊น€ํ  ์ž„๊ฐ•ํƒ, ์žฅํ˜•์ˆ˜, ๊น€๊ฒฝ์ˆ , ๋‚˜ํฌ์Šน, ๊น€์˜์ค€ ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด์ƒ์ค€ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๊น€์ฒœ๊ทœ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๋ฐฑ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๊ฑด๋ฏผ

More information

- iv - - i - - ii - - iii - รผ รผ รผ รผ - iv - - v - รผ รผ - vi - - vii - - viii - รผ รผ - ix - รผ - x - - xi - รผ รผ รผ - xii - รผ รผ รผ - xiii - 1. - 1 - - 2 - - 3 - 2.. 1) - 4 - 2) - 5 - 1) 2015 4 8 LED, - 6 -

More information

<B0F8BFB9B9AEC8ADBBEABEF720C0AFC5EB20C8B0BCBAC8ADB8A620C0A7C7D120BFDCB1B920BBE7B7CA20C1B6BBE720BFACB1B828C0CCBFF8C5C2292E687770>

<B0F8BFB9B9AEC8ADBBEABEF720C0AFC5EB20C8B0BCBAC8ADB8A620C0A7C7D120BFDCB1B920BBE7B7CA20C1B6BBE720BFACB1B828C0CCBFF8C5C2292E687770> ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„: ์ด์›ํƒœ(ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ: ์˜ค์˜ํƒ(์ „์ฃผ๋Œ€ ๊ฒฝ์˜๋Œ€ ๊ต์ˆ˜ ์ „์ฃผ๊ณต์˜ˆํ’ˆ์ „์‹œ๊ด€์žฅ) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ: ์ด์ค€์ผ(์•ˆ๋™๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏผ์†ํ•™๊ณผ ์„์‚ฌ) ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๊ณต์˜ˆ๋ฌธํ™” ์ •์ฑ…์€ ์• ์ดˆ์— ๋ฌธํ™”์œ ์‚ฐ ๋ณดํ˜ธ ์ฐจ์›์˜ ์ •์ฑ…์œผ๋กœ ์ถœ๋ฐœํ•˜์—ฌ ์ „์Šน ๊ณต์˜ˆ์˜ ๊ณ„์Šน๊ณผ ๋ณด์กด์— ์น˜์ค‘๋˜์–ด ์žˆ์–ด ๊ณต์˜ˆ๋ฌธํ™”์˜ ๋ฐœ์ „ ๋ณด๋‹ค๋Š” ์ „ํ†ต๊ณต์˜ˆ์˜ ๋ช…๋งฅ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ง‘์ค‘ ๋˜์–ด ์™”๋‹ค. ์ด๋Ÿฐ ํ๋ฆ„๊ณผ๋Š” ๋‹ฌ๋ฆฌ

More information

- i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - - x - - xi - - xii - - xiii - - xiv - - xv - - xvi - - xvii - - xviii - - xix - - xx - - xxi - - xxii - - xxiii - - xxiv - - 3 - - 4 -

More information

*ํ†ต์‹ 1604_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~12

*ํ†ต์‹ 1604_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~12 ISSN 25-2693 216. 4 216. 4 213 214 215 1.5 2.4 2.4.6 3.9 2. 1.4 -.3.9 1.6 2.3 1.6 1.2 1.3 1.4..5 4.6-1.4 1.4-1.1 7.7 7.3 6.9 7. 7. 6.9 6.8 14 13 12 11 1 9 8 7 5 4 3 2 1 i 4 4 3 3 2. 1.5 1. 2.

More information

์ •๋„์™€ ๋ฐœํ™” ํ–‰๋™ ์‚ฌ์ด์˜ ๊ด€๊ณ„๋Š” ์ž์—ฐํ™”๋œ ์ธ์‹๋ก ์˜ ํƒ๊ตฌ ์ฃผ์ œ๊ฐ€ ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ฝฐ์ธ์˜ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์„ค๋ช…์€ ์—ฌ์ „ํžˆ ์˜๋ฌธ์„ ๋‚จ๊ธด๋‹ค. ๊ทธ๊ฒƒ์€ ๊ณผํ•™์ž๋“ค์ด ์‚ฐ์ˆ ๊ณผ ๋…ผ๋ฆฌ๋ฅผ ์•„์˜ˆ ์˜์‹ฌ์˜ ๋ฒ”์œ„ ๋ฐ– ์— ๋‘๋Š” ์ด์œ ์ผ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ์„œ๋Š” ๋‹จ์ˆœํžˆ ์ •๋„์˜ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์•„๋‹Œ, ์›๋ฆฌ์ ์ธ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์ž‘๋™ํ•˜๊ณ 

์ •๋„์™€ ๋ฐœํ™” ํ–‰๋™ ์‚ฌ์ด์˜ ๊ด€๊ณ„๋Š” ์ž์—ฐํ™”๋œ ์ธ์‹๋ก ์˜ ํƒ๊ตฌ ์ฃผ์ œ๊ฐ€ ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ฝฐ์ธ์˜ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์„ค๋ช…์€ ์—ฌ์ „ํžˆ ์˜๋ฌธ์„ ๋‚จ๊ธด๋‹ค. ๊ทธ๊ฒƒ์€ ๊ณผํ•™์ž๋“ค์ด ์‚ฐ์ˆ ๊ณผ ๋…ผ๋ฆฌ๋ฅผ ์•„์˜ˆ ์˜์‹ฌ์˜ ๋ฒ”์œ„ ๋ฐ– ์— ๋‘๋Š” ์ด์œ ์ผ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ์„œ๋Š” ๋‹จ์ˆœํžˆ ์ •๋„์˜ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์•„๋‹Œ, ์›๋ฆฌ์ ์ธ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์ž‘๋™ํ•˜๊ณ  ๊ดด๋ธ๊ณผ ์นด๋ฅด๋‚ฉ, ์ผ๊ด€์„ฑ ์ฆ๋ช…๊ณผ ์–ธ์–ด์˜ ๊ตฌ๋ฌธ๋ก ์œผ๋กœ์„œ์˜ ์ˆ˜ํ•™ ์ด์ •๋ฏผ (์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋Œ€) 1. ์„œ๋ก  ํ•œ๋•Œ์˜ ๊ณผํ•™๋„๋กœ์„œ ๋‚ด๊ฐ€ ํ•ญ์ƒ ํ•˜๋˜ ์ผ์€ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ํ‘ธ๋Š” ๊ฒƒ์ด์—ˆ๋‹ค. ํ† ๋งˆ์Šค ์ฟค์ด ํผ์ฆํ’€์ด ๋ผ๊ณ  ๋ถˆ๋ €๋˜ ์ด ํ™œ๋™์€ ์ฃผ๋กœ ์ด์ „์˜ ๋ชจ๋ฒ”์ ์ธ ํ’€์ด(๋ฒ”๋ก€exemplar)๋ฅผ ์ตํžˆ๊ณ  ํ‰๋‚ด ๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์—์„œ ์‹œ ์ž‘ํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์ตํžŒ ํ’€์ด๋ฅผ ๋น„์Šทํ•œ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์‚ฌ๋ก€์— ์ ์šฉํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์˜ˆ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๋‰ดํ„ด์˜

More information

2013-44-2.ยปรตยทรŽ ยธยธยตรฉยฑรข+.PDF

2013-44-2.ยปรตยทรŽ ยธยธยตรฉยฑรข+.PDF ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  DIMF, ๊ตญ๋‚ด ๋ฎค์ง€์ปฌ์‚ฐ์—…์˜ ๋ฏธ๋ž˜ํ˜• ํ‚ฌ๋Ÿฌ ์ฝ˜ํ…์ธ  ๊ตญ๋‚ด ์ตœ์ดˆ์˜ ๋ฎค์ง€์ปฌ ์ „๋ฌธ ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ์ธ ๋Œ€๊ตฌ๊ตญ์ œ๋ฎค์ง€์ปฌํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ ์ดํ•˜ ์ด ๊ฐœ ์ตœ๋œ ์ง€ ๋…„ ์ด ๊ฒฝ๊ณผ๋˜์—ˆ๋‹ค ๋Š” ๋น„๊ต์  ์งง์€ ์—ญ์‚ฌ์™€ ์ง€์—ญ์—์„œ ์ถ”์ง„ ํ•œ ์ถ•์ œ๋ผ๋Š” ํ•œ๊ณ„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ๊ณต์—ฐ๋ฌธํ™”๋„์‹œ ๋Œ€๊ตฌ์˜ ๋Œ€ํ‘œ ๋ฌธํ™”์ƒํ’ˆ์œผ๋กœ์„œ์˜ ์—ญํ•  ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•ด ์™”๋‹ค ์ง€๋‚œ ๋…„๊ฐ„ ์ด ํŽธ์˜ ๊ณต์—ฐ ๊ตญ๋‚ด ๊ตญ์™ธ ์— ์ด ๋ช… ์ด ๊ด€๋žŒํ•˜์˜€๋‹ค ์ด

More information

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์ผ : 2013๋…„ 12์›” 19์ผ ๋ฌธ ์˜ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ์žฅ์• ์ธ๊ณ ์šฉ๊ณต๋‹จ ๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์กฐ์‚ฌํ†ต๊ณ„๋ถ€ Tel:031-728-7108 Fax:031-728-7143 ๋จธ ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๋“ฑ๋ก์žฅ์• ์ธ ์ˆ˜๋Š” 2012๋…„ 12์›” ๋ง ํ˜„์žฌ 251๋งŒ 1์ฒœ๋ช…์œผ๋กœ, 2000๋…„ 12์›” ๋ง 95๋งŒ 8์ฒœ๋ช…์—์„œ ์•ฝ 162% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ์• ์ธ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•จ์— ๋”ฐ ๋ผ ์žฅ์• ์ธ ์ •์ฑ…์—

More information

2005 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ

2005 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ  ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2005. 12. 16 (์‚ฌ)ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์˜๊ธฐ์ˆ ์ปจ์„คํ„ดํŠธํ˜‘ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ•์–‘ํ˜ธ ์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ : (์‚ฌ)ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์˜๊ธฐ์ˆ ์ปจ์„คํ„ดํŠธํ˜‘ํšŒ ์ปจ์„คํŒ…ํ˜์‹ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์ด๊ด„์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ๊ฒฝ์˜ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€ํƒœ๊ทผ(์ •์ฑ…๋ถ„๊ณผ์œ„์›์žฅ) ์—ฐ ๊ตฌ ์ž : ๊ฒฝ์ œํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€์œค์ข… ํ†ต๊ณ„ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€์šฉ์ฒ  ๊ฒฝ์ œํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๋ณ€์ข…์„

More information

๊ณ ๋“ฑ๋…์ผ์–ด๋ธŒ๋กœ์…”๋‚ด์ง€_์–‘๋„์›

๊ณ ๋“ฑ๋…์ผ์–ด๋ธŒ๋กœ์…”๋‚ด์ง€_์–‘๋„์› CHUNJAE EDUCATION,INC. CHUNJAE EDUCATION,INC. CONTENTS 06 07 08 10 12 14 16 ์–‘๋„์› ( ๋…์ผ์–ด I II) ๊ฒฝํฌ๋Œ€ํ•™๊ต์™ธ๊ตญ์–ด๊ต์œกํ•™๊ณผํ•™์‚ฌ Goethe-Institut (Deutschlehrer-Diplom) ์„œ๊ฐ•๋Œ€ํ•™๊ต๋…์–ด๋…๋ฌธํ•™๊ณผ์„์‚ฌ, ๋ฐ•์‚ฌ ์ฃผํ•œ๋…์ผ๋ฌธํ™”์›์–ดํ•™๋ถ€์ „์ž„๊ฐ•์‚ฌ EBS TV Deutsch heute

More information

ๆญฏ9632082.PDF

ๆญฏ9632082.PDF 1998 12 3 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information