ๆญฏ์—ฐ์กฐ99-7.PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ์—ฐ์กฐ99-7.PDF"

Transcription

1

2

3

4 .,,

5 ..,

6 < > o ,,, o, - - i -

7 - o o o - - ii -

8 ,,,,,, o 85% - -,,, - iii -

9

10 < > III i -

11 ii -

12 iii -

13 < 2-1> (JMA Scale:1949) 6 < 2-2> ( ) 7 < 2-3> ( : 78 98) 8 < 2-4> 13 < 3-1> (20 ) 15 < 3-2> 20 < 3-3> 25 < 3-4> 26 < 3-5> 26 < 3-6> 33 < 3-7> 34 < 4-1> 40 < 4-2> 45 < 2-1> 9 < 3-1> 24 < 3-2> 27 < 3-3> 35 < 3-4> 36 < 4-1> ( ) 38 < 4-2> 43 < 4-3> 47 < 4-4> ( ) 48 - iv -

14 ). 1) 5 ( ) ( w w w.m ogah a.g o.kr ) - 1 -

15

16 . 1..,,., ).,. (Plate Tectonics). 2)..( w w w.km a.g o.kr ) - 3 -

17 .., 100Km 12, cm......,,,.,

18 ..,...,. (Richter scale), M' (Magnitu de). 3).,,, 3)

19 .. JMA scale.(< 2-1> ) < 2-1> (JMA Scale:1949), (gal) ,, 7 30%, 8 30%., ) gal cm / sec 2 :,,

20 , , (< 2-2> ) < 2-2> ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , LA

21 1995 6, , , :,, ,200, (< 2-3> ) < 2-3> ( : 78 98) / 1,200 / 1,00000 / / 400 / 15,000 / / 100 / 3,000 / / 100 / :, w w w.km a.go.kr

22 < 2-1> M r 10 t ( ) 1 2 I ( ) C C,,, C A ( ) ( ) CC' M : Magnitude r : I : CC' CD,, B B BC' CC' CC' CC' CC' A B C, C' D CC' CC' M. r. t A A :,, 551,, 7-9 -

23 ., 1,, 2. 1,,,,.(< 2-1> ).. LA, 4). 1 2,, 4), LA, (, ,, LA )

24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25 ,. 3.,,.,,,.... 5). : 2000m 3000m 6) 5) H. Kobay sa si,,,, ),,,,

26 : Cable Cable GPS( ) : GPS,, N etw ork : 1,000 :,, < 2-4>,,, : w w w.m itsu im arine.co.jp,,

27 III , % ,, 7) 99 6,310, 40,000, 394,440, 7, ,. 19C 7), 20km 7.1 (, ) ( 6, 5, 4, 4 )

28 500,. < 3-1> (20 ) (M) 142,000, 254,000, ,000, , 1,295, 2, ,925, 12, , 2, ,064 4,034 1, ,083, 7,485 6, ,223, 17,599, 36,520, 3, ,306, 7,221, 16, ,330, 11,591, 23,487, 1, ,769, 36,184, 11,816, 3, , 1,500, 2, , 934, 2, ) 100 : w w w.son san.or.jp

29 , ,.,.. 8) 8) (,, 5 )

30 .. 1)., , ,000,.,. 2)

31 .,,,,.,,,.,. 3)

32 Paul Mayet 1878, , , , ,

33 .,, 30%., 11 (.< 3-2> ) < 3-2> , , , % 150 3,

34 ,, ,, % 10% 8,000 6,775 1, , , % ,715 1,000 2, ( 5%) ,258 2,

35 ,884 2, ,974 5,000 5, ,000 50% 4 1, :, , ,108 7, p

36 9),,,,,,,,.. 1).. 2),,.. 9),

37 ,,, ). < 3-1>,,,,,,,,,, < 3-1>

38 2) 1., ) 30% 50%. 2 4 < 3-3>. < 3-3> 5,000 1,

39 2),, < 3-4>. < 3-4> ( ) 50%, 70% 20 50%, 20 70% 3 20%,,, 80% (, ) 50%(, 50% ) 5%(, 5% ) (, ) 30 80% 50% (, 50% ) 10 30% 50%(, 5% )

40 ,, 2. < 3-2>,,,,,,,

41 , , , , 3...,,.. 50,

42 %,, % %. FY'94. FY' 94 FY'

43 < 3-5>

44 ,... 10) ) ,, 10) ),, 5, p

45 400.. (, )

46 < 3-6> ) 1,000, 1 4..,, , ,

47 . < 3-7> (A) (B) (A+B) ,700 3, ,400 4, ,225 6,775 8, , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 :, 5, p ) (A ).. A

48 2) (B ) (Excess of Loss Basis) B.,,,. < 3-3> A C ( : 3,000.7 ) B (Share : 3,108 ) :,, , p.67 3) (C )

49 (C ). (< 3-2> ).. A B C. < 3-4> 750 5,326 8,186 24, ,000 3,718(50%) ,173.3(95%) ( ) 2,288 1,430 ( ) ( ) 820( 2.5%) 820.7( 2.5%) : ( ) , p ,000 85% 3 4,891.3, 3,108, 3,000.7 (1 1 )

50 3 B 750 8,186 B C. B 750, 8,186 50% 2,288 1,430. 8, , % 2.5%.(< 3-3> )

51 , M , (< 4-1> ) < 4-1> ( )

52 . 12).,,,, < 2-3> 12)

53 . 8C (< 4-1> ) < 4-1> (M) (JMA) ( ), ( ), ( ), 2, 118, ( ), ( ), ( ) km, ( ) km, ( ) km, ( ) km,,,, ( - ) km,,,, ( ) km,,,, ( ) km,,,, ( ) km,, ( )

54 (M) (JMA) km ( ) km ( ) km( ) km ( ) km ( ) :,, 97, p.97.., ( ) 6,500 13). 13),.,, 551,,

55 2..,,, 3. 14)..,... 14),,

56 . < 4-2> 21 :, ),

57 ,., m 3 (30,250 ), 5,000 m 3 (1,512 ), 1 m 3 (3,025 ),, 16 30m. 1993, < 4-2>

58 < 4-2>,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,. 38 ( ).,. 2,

59 ,.,,,,,,,,, 3..,

60 ,,,.,,. < 4-3>. < 4-3> 1. :, 2., 3. : (72 1 )

61 2% 100. F.O.C Policy 5, Earthqu akes Coverage Clause. < 4-4> ( ),.,,, ,939, %. < 4-4>

62 %. < 4-3> ( : ) FY'94 FY'95 FY'96 FY' ,753 2, ,732 1, (A) 2,064,895 2,204,594 2,239,325 1,939,304 (B) 5,559 4, B/ A 0.27% 0.22% 0.01% 0.04% ) A B :, % 115% %

63 4.. 90,,.....,,,.,.,,,,.,,

64 .,.,..,,,,.,.,

65 ..,., 93 4.,,,.,,. FY

66 ,,...,,,

67 < >, , , ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, H. Kobaysasi,,,, ,, 316,, ,,,, ,,

68 ,, 1, 57 9,, 551,, 7,, 551,, 551,, 7,, 7,, 551,, 7 12,, 10 12, 11 4, ( ), 59, ,, 5, 1992, ( ) 3843, ,, 3 6, w ww.kma.go.kr, hugsvr.kaist.ac.kr/ ~onion/ earthqu ake/, w ww.sonsan.or.jp, ww w.nla.go.jp, ww w.jma.go.kr

69 < >

70 < > 1. ( ) ( ) 1. ( ) 2 ( ) ( 9 2 ). 2. (. )

71 ( ),, ( ) ( ) 3.,,. ( )

72 ., ( ) ( ) 4 2 ( ) 9 1 (.) ( ) (.)

73 2., (.). ( ) ( ) ( )

74 ( ) 8. ( )

75 . ( ) ( ) , ( 207 ) ( )

76 ( ) 9 4 ( ). ( ) 10. ( ) ,

77

78 2. ( ) ( ) 1 (.) 2 2 2, 2. ( ) ( ) ( ) ( )

79 100 5 ( ) ( ) ( ) (.)

80 ( 1 1 3,.) 1 3. ( ) ,000 1,000.,. ( ) ( ) , , 8, (

81 ). ( ) ( )

82 ( ) 6 (.)

83 ,

84

85 3. ( ) ( ) 1 ( ) (. ),, 30,,, ( )

86 1 2 ( ) 1 5 (.) 45cm. ( ) 1 3 ( ) 3 3 2, ,186 1,640 7,000. ( ) ( )

87 . 2.. ( ) ( )

88 ( ) ( ) ( ) ( ). (.) 2. 1 (

89 ) (. ) (.)

90

91 4. 1 ( ) 1 (.),, (..),. 2.,. (1) (..) (..) 50% 70% (2) 20% 50% 20% 70% (3)

92 3% 20% (4) 80% (5) 30% 80% (6) 10% 30% , (.),, cm ( 1,.),,. (

93 .,.). 6.,.,, ,. ( ) 2. (1), (, ) (2) (,, ).,. (3) (4),,,,, (

94 .) (5) (..) (. ), 2. l ( ). ( ) 3. 2.,, (1),

95 (2) (1),,,, (2) (, 125 cc. ) (3),,,, (4),,,, (5), ( ) 4 1 ( ). (1),.,. (2) 50%., 50%. (3) 5%., 5%

96 (.). (1) 5,000 (2) l, ( )(.) 2 ( ) 2,, 1. (1) 5,000 (2) 1,000 4.,

97 , (1) 2 (2) 3 ( 2. ) a b a. 2 1 b ( )

98 ( ). ( ) 6 4 ( ) ( ). ( ) ,. 2 ( )

99 (1) (2) (3) 1 ( ). (4) 30 3.,

100 ., 4 ( ) ( ) 1.. l3 ( ) ( ) 1. ( ) 9,.,. (1) 4 ( ) 2. (2)

101 (3). (4)., , (.) ( ) 10. (1). (2) 1 (

102 ),,. 2. ( ) 9 ( ) 1 (.) 3 ( ) 1 9 ( ) 3 ( ).,.. ( ) 11., 22 ( )

103 2.. ( ) 12.,. ( ) 13. ( ) 14 8 ( ) ( ) 1. ( )

104 15. 2.,,., 1 ( ). 3., 23 ( ) , 3,., 2. ( ) 16 8 ( )

105 2. 9 ( ) 3., 1 ( ) ( ) ,. 3 ( ) 17 1 ( )

106 ( ) 18. ( ) 19 1 ( ), (.) (.)

107 ( ) 20 1 ( ) 3 (.) ( ) ( ) 30., ( ) (.). ( )

108 22 4 ( ) , 4 ( ) ( ) 23, 2 ( ) ( ) 24 4 (

109 ) 4. ( ) ( ) ( ) 3. ( ) 26. ( 1) 27 1 ( )

110 2.,. 1 ( ) 2 1 3, ( ) ( ) 1. ( 40%.) ( ) 2 4 ( )

111 (1) = 4 ( ) (2) = 4 ( ) ( 2) 28. (1) 1 ( ) 6 (2) 4 ( ) (1) 3 ( ) 1 4 ( ) 1, 8 ( ) 3 9 ( ) 1 (2) 3 ( ) 2 (3) 3 ( )

112 (4) 4 ( ) 2 (5) 4 ( )

113 300, , ,000 - ( 10 ) - ( 3 4 ) ( ) Insurance Bu siness Rep ort - : ( 3 4 ) 30,000 ( ) : 50,000 ( ) : 20,000 Insurance Business Rep ort( 4 ) : 20,000 : : , : : ( ) / ( ) : - : :,,,, / :, / : / : / : / :

114 (KID I) , , :, , , , (I) :, , , , :, M&A : M&A, , , ( ) :, ,

115 98-6 :, , , ( ) :, , , , (Survival Analysis), , , , , , , , , , , , (IIS) ( 33 ), (PIC) ( 18 ),

116 98-1 ( I ), , , M&A, MAI, , ( ) :, ( ) :, , , , : Insurance Business Report 1, OECD, , , IMF, , , :,,,, (IT) :, , IMF,

117 < >, ( ) ( ) ( TEL : ) ISBN ,000

118

ๆญฏ์—ฐ์กฐ99-7.PDF

ๆญฏ์—ฐ์กฐ99-7.PDF . 1..,,.,.. 78 98 2.0 19 4.5 2 1. 2).,. (Plate Tectonics). 2)..( w w w.km a.g o.kr ) - 3 - .., 100Km 12, cm......,,,.,. - 4 - ..,...,. (Richter scale), M' (Magnitu de). 3).,,, 3) 5.6 5.6. - 5 - .. JMA

More information

์ •์น˜์‚ฌ์ 

์ •์น˜์‚ฌ์  2014-2 ์—ญ์‚ฌํ•™์˜ ์ด๋ก ๊ณผ ์‹ค์ œ ์ˆ˜์—… ์ง€๋„ ๊ต์ˆ˜: ์กฐ๋ฒ”ํ™˜ ๋‹ด๋‹น ๊ต์ˆ˜: ๋ฐ• ๋‹จ ์‹ ๋ผ ์ค‘๋Œ€ ๋ง ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ์™€ ์ง„๊ณจ ๊ท€์กฑ 20100463 ๊น€๊ฒฝ์ง„ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง II. ์Šน์ „๊ณผ ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ ์ฐฝ๊ฑด III. ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ์™€ ์›์„ฑ์™• ์™ธ๊ฐ€ IV. ์›์„ฑ์™• ์™ธ๊ฐ€์™€ ๊ฒฝ๋•์™• V. ๋งบ์Œ๋ง ๋ชฉ ์ฐจ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ่‘› ้ … ๅฏบ ๋Š” ์‹ ๋ผ ๊ณ ์Šน ๅ‹ ่ฉฎ ์ด 700๋…„ ์ „ํ›„์— ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ๊น€์ฒœ์‹œ ๋‚จ๋ฉด ์˜ค๋ด‰๋ฆฌ์— ๊ฑด๋ฆฝํ•œ ์‚ฌ์ฐฐ์ด

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด 1.... 1 2. /2005... 3 3.... 6 4.... 8 5. /... 9 6....12 7. /...17 8....23 9. /...26 10....28 11....29 12....30 13. /...31 14....32 15....33 16. /...35 17....39 - i 18....43 19....46 20....51 21....53 22....56

More information

๋‚™๋ž‘๊ตฐ

๋‚™๋ž‘๊ตฐ ๋‚™๋ž‘๊ตฐ( ๏ค” ๆตช ้ƒก ) ์กฐ์„ ํ˜„( ๆœ ้ฎฎ ็ธฃ )์˜ ์œ„์น˜ -๋‚™๋ž‘๊ตฐ ์กฐ์„ ํ˜„์˜ ํ‰์–‘์„ค ๋ฐ ๋Œ€๋™๊ฐ•์„ค ๋น„ํŒ- ์ด๋•์ผ (ํ•œ๊ฐ€๋žŒ์—ญ์‚ฌ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๋‚™๋ž‘๊ตฐ์˜ ์œ„์น˜๋Š” ์˜ค๋žœ ์Ÿ์ ์ด์—ˆ๊ณ , ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€๋„ ํ•œ ์ค‘ ์ผ ์‚ฌ์ด์˜ ์—ญ์‚ฌํ˜„์•ˆ์ด๊ธฐ๋„ ํ•˜๋‹ค. ๋‚™๋ž‘๊ตฐ ์˜ ์œ„์น˜์— ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋™๋ถ์•„ ๊ณ ๋Œ€์‚ฌ์˜ ๊ฐ•์—ญ์ด ๋‹ฌ๋ผ์ง€๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค. ๋‚™๋ž‘๊ตฐ์˜ ์œ„์น˜ ์ค‘์—์„œ๋„ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฒƒ์€ ๋‚™๋ž‘๊ตฐ์˜ ์น˜์†Œ( ๆฒป

More information

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1 i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

More information

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2 I 01. 10 11 12 02. 13 14 15 03. 16 17 18 04. 19 20 21 05. 22 23 24 06. 25 26 27 07. 28 29 08. 30 31 09. 32 33 10. 34 35 36 11. 37 12. 38 13. 39 14. 40 15. 41 16. 42 43 17. 44 45 18. 46 19. 47 48 20. 49

More information

kbs_thesis.hwp

kbs_thesis.hwp - I - - II - - III - - IV - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 -

More information

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1 I 12 I 13 14 I 15 16 I 17 18 II 20 II 21 22 II 23 24 II 25 26 II 27 28 II 29 30 II 31 32 II 33 34 II 35 36 III 38 III 39 40 III 41 42 III 43 44 III 45 46 III 47 48 III 49 50 IV 52 IV 53 54 IV 55 56 IV

More information

<5B323030355DC3CAB0FAB0EDB1DE5FBFECB8AEB3AAB6F320C1F6C1F8BEC8C0FCC1F6B4EB2E687770>

<5B323030355DC3CAB0FAB0EDB1DE5FBFECB8AEB3AAB6F320C1F6C1F8BEC8C0FCC1F6B4EB2E687770> ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์ง€์ง„ ์•ˆ์ „์ง€๋Œ€์ธ๊ฐ€? Act. 1. Act. 2. Act. 3. Act. 4. Act. 5. ์ง€์ง„์˜ ํ”ผํ•ด ์ง€์ง„๊ณผ ์นœํ•ด์ง€๊ธฐ ์ง€์ง„์˜ ๋ฐœ์ƒ ์ง€์ง„์˜ ๋Œ€๋น„ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์ง€์ง„ ์•ˆ์ „์ง€๋Œ€์ธ๊ฐ€? - 201 - < ํ”„๋กœ์ ํŠธ ๊ฐœ์š”> ํ”„๋กœ์ ํŠธ ๊ฐœ์š” ํ•™์Šต๋ชฉํ‘œ ๋Œ€์ƒํ•™๋…„ ๋ฐ ์ˆ˜์ค€ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์ง€์ง„ ์•ˆ์ „์ง€๋Œ€์ธ๊ฐ€? ์ง€๊ตฌ์ƒ์—๋Š” ํƒœํ’, ํ† ๋„ค์ด๋„, ํ•œํŒŒ, ๊ฐ€๋ญ„, ํ™์ˆ˜, ํ™”์‚ฐ, ์ง€์ง„ ๋“ฑ๊ณผ

More information

์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ

์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ National Emergency Management Agency ์ตœ ์ข… ๋ณด ๊ณ  ์„œ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—… ์†Œ๋ฐฉ์‹œ์„ค ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ / ํ˜ธ ์„œ ๋Œ€ 2007.12. ํ•™ ๊ต R&D Report ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์†Œ๋ฐฉ๋ฐฉ์žฌ์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„

More information

๊ณผ์ฑ„์›”๋ณด8์›”ํ˜ธ(2๋‹จ์ตœ์ข…).PDF

๊ณผ์ฑ„์›”๋ณด8์›”ํ˜ธ(2๋‹จ์ตœ์ข…).PDF (http://www.kre i.re.kr) 2003 11, 2003 10,, 3.,,,,,,,,, 10 1.,,,,, 6 10,,,,,, 6 10.,,. 8, 7,. 8. 8 7 8 8 7 3 11% 6 9%. 8, 8 2 6%. 8 7 4 14% 15 1 8,000, 8., 7 3 7%, 8 3 5%. 7,. 8. 7, 10%,. 8.. 1 5%, 6 10%

More information

(132~173)4๋‹จ์›-ok

(132~173)4๋‹จ์›-ok IV Q 134 135 136 1 10 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) 5 ) 4 ) 3 ) 2 ) 1 ) 0 100km 2 1. 1 2. 2 3. 1 2 137 138 139 140 1. 2. 141 Q 142 143 1 2 1. 1 2. 2 144 145 146 1. 2. 147 Q 148 149 150 151 1. 2. 152 100.0 weight 153

More information

๊ตญ์–ด๋ถ€๋กํ‘œ์ง€

๊ตญ์–ด๋ถ€๋กํ‘œ์ง€ ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ตญ์–ด ๊ธฐ์ดˆํ•™์Šต ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ตญ์–ด ๊ธฐ์ดˆํ•™์Šต ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ 1๊ถŒ ํ•œ๊ธ€ ์ตํžˆ๊ธฐ ์‹ ๋‚˜๋Š” ํ•œ๊ธ€ ๋†€์ด๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•ด์š” 5 1. ์„ ์„ ๊ทธ๋ ค์š”`(์„  ๊ธ‹๊ธฐ) 6 2. ์•„์•ผ์•ผ!`(๊ธฐ๋ณธ ๋ชจ์Œ ์ตํžˆ๊ธฐ) 11 ์ด ๋™๋ฌผ์˜ ์ด๋ฆ„์€ ๋ฌด์—‡๊นŒ์š”? 21 1. ๊ตฌ๊ตฌ๊ตฌ, ๋น„๋‘˜๊ธฐ์•ผ`(์ž์Œ ใ„ฑ, ใ„ด ์ตํžˆ๊ธฐ) 22 2. ๋™๋™, ์•„๊ธฐ ์˜ค๋ฆฌ์•ผ`(์ž์Œ ใ„ท, ใ„น ์ตํžˆ๊ธฐ) 31 3. ์•„์•ผ, ๋ชจ๊ธฐ์•ผ`(์ž์Œ

More information

.............._....

.............._.... 2014 ISBN978-89-97412-25-9 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

More information

์ œ ํ˜ธ ๋…„ ์ œ67์ฐจ ์ •๊ธฐ์ด์‚ฌํšŒ, ๊ณ ๋ฌธ ์ž๋ฌธ์œ„์› ์ถ”๋Œ€ ์ด๋™์ฐฝํšŒ ์ง‘ํ–‰๋ถ€ ์ž„์› ์ด์‚ฌ์—๊ฒŒ ์ž„๋ช…์žฅ ์ˆ˜์—ฌ ์›” ์ผ(์ผ) ๋…„ ์›” ์ผ(์ผ) ์ œ ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ ์•ก ๋ชจ๊ต ์œ„ํ•ด ๋” ํ™•์ถฉํ•ด์•ผ ๊ฐ•์กฐ ๊ณ  ๋ฌธ:๊ณ ๋‹ฌ์ต( 1) ๊น€๋ณ‘์ฐฌ( 1) ๊น€์ง€ํ›ˆ( 1) ๊ฐ•๋ณด์„ฑ( 2) ํ™๊ฒฝ์‹( 2) ํ˜„์ž„์ข…( 3) ๊น€ํ•œ์ฃผ( 4) ๋ถ€์‚ผํ™˜( 5) ์–‘ํ›„๋ฆผ( 5) ๋ฌธ์ข…์ฑ„( 6) ๊น€๋ด‰์˜ค( 7) ์‹ ์ƒ์ˆœ( 8) ๊ฐ•๊ทผ์ˆ˜(10)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031323034313720B5B6C0DABDC5BFEBB5EEB1DE20B5B5C0D4B0FA20B1E2BEF720BDC5BFEBC0A7C7E820BBF3BDC320C6F2B0A120B5EEC0C720BFB5C7E2C0BA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031323034313720B5B6C0DABDC5BFEBB5EEB1DE20B5B5C0D4B0FA20B1E2BEF720BDC5BFEBC0A7C7E820BBF3BDC320C6F2B0A120B5EEC0C720BFB5C7E2C0BA2E646F63> Credit Analysis ๋…์ž์‹ ์šฉ๋“ฑ๊ธ‰ ๋„์ž…๊ณผ ๊ธฐ์—… ์‹ ์šฉ์œ„ํ—˜ ์ƒ์‹œ ํ‰๊ฐ€ ๋“ฑ์˜ ์˜ํ–ฅ์€ A๋“ฑ๊ธ‰ ๊ทธ๋ฃน์˜ ์ทจ์•ฝ ์„นํ„ฐ ์žํšŒ์‚ฌ์— ์ง‘์ค‘ Tel. 2004-9566 kim.se-yong@shinyoung.com ๋…์ž์‹ ์šฉ๋“ฑ๊ธ‰ ๋„์ž…์œผ๋กœ ์ฆ์ž ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์ž์ฒด ํŽ€๋”๋ฉ˜ํƒˆ์˜ ๊ฐœ์„  ์š”๊ตฌ ์ „๋ง ์ด๋ฅด๋ฉด 7์›”๋ถ€ํ„ฐ ์‹ ์šฉํ‰๊ฐ€์‹œ์žฅ ์„ ์ง„ํ™” ๋ฐฉ์•ˆ์œผ๋กœ ๋…์ž์‹ ์šฉ๋“ฑ๊ธ‰์ด ๋„์ž…๋  ์˜ˆ์ •์ด๋‹ค. ๋…์ž์‹ ์šฉ๋“ฑ๊ธ‰ ์€

More information

์ฃผ์ง€์Šค๋‹˜์˜ ์ด ๋‹ฌ์˜ ๋ฒ•๋ฌธ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ๊ธฐ๋…๊ด€ ๋ถˆ์‚ฌ๋ฅผ ํšŒํ–ฅํ•˜๋ฉด์„œ 20์—ฌ ๋…„ ์ „ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ์‚ฌ๋ฆฌํƒ‘์„ ๊ฑด๋ฆฝํ•˜๋ ค๊ณ  ์ค‘๊ตญ ์„๊ตด๋‹ต์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌํŒ€์„ ๋”ฐ๋ผ ์ค‘๊ตญ ๋ถˆ๊ต์„ฑ์ง€๋ฅผ ํƒ๋ฐฉํ•˜์˜€์Šต ๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€๋™์˜ ์šด๊ฐ•์„๊ตด, ์šฉ๋ฌธ์„๊ตด, ๊ณต์˜์„๊ตด, ๋งฅ์ ์‚ฐ์„ ๊ตด, ๋Œ€์กฑ์„๊ตด, ํ‹ฐ๋ฒณ ๋ผ์‹ธ์˜ ํฌํƒˆ๋ผ๊ถ๊ณผ ์ฃผ๋ณ€์˜ ํฐ

์ฃผ์ง€์Šค๋‹˜์˜ ์ด ๋‹ฌ์˜ ๋ฒ•๋ฌธ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ๊ธฐ๋…๊ด€ ๋ถˆ์‚ฌ๋ฅผ ํšŒํ–ฅํ•˜๋ฉด์„œ 20์—ฌ ๋…„ ์ „ ์„ฑ์ฒ  ํฐ์Šค๋‹˜ ์‚ฌ๋ฆฌํƒ‘์„ ๊ฑด๋ฆฝํ•˜๋ ค๊ณ  ์ค‘๊ตญ ์„๊ตด๋‹ต์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌํŒ€์„ ๋”ฐ๋ผ ์ค‘๊ตญ ๋ถˆ๊ต์„ฑ์ง€๋ฅผ ํƒ๋ฐฉํ•˜์˜€์Šต ๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€๋™์˜ ์šด๊ฐ•์„๊ตด, ์šฉ๋ฌธ์„๊ตด, ๊ณต์˜์„๊ตด, ๋งฅ์ ์‚ฐ์„ ๊ตด, ๋Œ€์กฑ์„๊ตด, ํ‹ฐ๋ฒณ ๋ผ์‹ธ์˜ ํฌํƒˆ๋ผ๊ถ๊ณผ ์ฃผ๋ณ€์˜ ํฐ ๋ถˆ๊ตํ•™๊ณผ๋ฐ˜(1๋…„ ๊ณผ์ •) ๊ธฐ์ดˆ๊ต๋ฆฌ๋ฐ˜(6๊ฐœ์›” ๊ณผ์ •) ๋งค์ฃผ ํ™”์š”์ผ ์ €๋… 7์‹œ ๋งค์ฃผ ๋ชฉ์š”์ผ ์˜คํ›„ 2์‹œ / ์ €๋… 7์‹œ 5์›” 5์ผ 5์›” 12์ผ 5์›” 19์ผ 5์›” 26์ผ ์–ด๋ฆฐ์ด๋‚  ํœด๊ฐ• ์ธ๋„๋ถˆ๊ต์‚ฌ 2 / ์ด๊ฑฐ๋ฃก ๊ต์ˆ˜๋‹˜ ์ธ๋„๋ถˆ๊ต์‚ฌ 3 / ์ด๊ฑฐ๋ฃก ๊ต์ˆ˜๋‹˜ ์ค‘๊ตญ๋ถˆ๊ต์‚ฌ 1 / ์ด๋•์ง„ ๊ต์ˆ˜๋‹˜ 5์›” 7์ผ 5์›” 14์ผ 5์›” 21์ผ 5์›” 28์ผ ๋ฐฑ๋ จ์•” ์˜ˆ๋ถˆ์˜์‹ ๋ฐ ๊ธฐ๋„๋ฒ• / ์ด๋ฌด์Šค๋‹˜ ์„ฑ์ฒ 

More information

Making a True Business Solution ANNUAL REPORT 2013 I. I. I I II. II. II II II II II II II II II II II II II II II II II III. III III III III III III III III III III III

More information

652

652 ์ถ• ์‚ฌ 2003๋…„ 11์›” 5์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ์ œ 652 ํ˜ธ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€์‹ ๋ฌธ ์ฐฝ๊ฐ„ 39์ฃผ๋…„์„ ์ถ•ํ•˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค! ์•Œ์ฐจ๊ณ  ๋‹น์ฐฌ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€์‹ ๋ฌธ์œผ๋กœ ์ง€๋กœ์ž(ๆŒ‡๊ฑŸ่€…)์˜ ์—ญํ•  ์šฐ๋ฆฌ ๋Œ€ํ•™๊ต์˜ ๋Œ€ํ‘œ์  ์–ธ๋ก ๋งค์ฒด์ธ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€ ์‹ ๋ฌธ์ด ์˜ค๋Š˜๋กœ ์ฐฝ๊ฐ„ ์„œ๋ฅธ ์•„ํ™‰ ๋Œ์„ ๋งž์•˜์Šต ๋‹ˆ๋‹ค. ์ •๋ก ์งํ•„์„ ์‚ฌ์‹œ๋กœ ์‚ผ๊ณ  ๊พธ์ค€ํžˆ ์–ธ๋กœ ์˜ ๊ฐœ์ฒ™์„ ์œ„ํ•ด ๋•€ํ˜๋ ค์˜จ ๊ทธ ๋™์•ˆ์˜ ๋…ธ๊ณ ์— ์ „ ๋น„ํ˜ธ๊ฐ€์กฑ์„ ๋Œ€ํ‘œํ•˜์—ฌ ์ถ•ํ•˜์˜ ๋œป์„ ์ „ํ•˜ ๋Š” ๋ฐ”์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

More information

- - 1999 11

- - 1999 11 1 9 9 9 - - - - 1999 11 1999 11 22 I. 1.... 1 2.,... 4 II. 1.... 5 2.... 5 (1)... 7 (2) 50...9 (3) 60...11 (4) 70...13 (5) 80 94...16 (6) 95...23 III. - - 1. -...24 2. -...26 3....27 4....30 IV. 1....35

More information

ไบฌ ็•ฟ ้„• ๅœŸ ๅฒ ๅญธ ็ฌฌ 16 ่ผฏ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ–‡ ๅŒ– ้™ข ่ฏ ๅˆ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้“ ๆ”ฏ ๆœƒ

ไบฌ ็•ฟ ้„• ๅœŸ ๅฒ ๅญธ ็ฌฌ 16 ่ผฏ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ–‡ ๅŒ– ้™ข ่ฏ ๅˆ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้“ ๆ”ฏ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้„• ๅœŸ ๅฒ ๅญธ ็ฌฌ 16 ่ผฏ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ–‡ ๅŒ– ้™ข ่ฏ ๅˆ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้“ ๆ”ฏ ๆœƒ ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ๋จผ์ € ๊ฒฝ๊ธฐํ–ฅํ† ์‚ฌํ•™ ์ œ16์ง‘์ด ๋ฐœ๊ฐ„๋˜๊ธฐ๊นŒ์ง€ ์ง‘ํ•„์— ์ˆ˜๊ณ ํ•˜์‹  ๊ฒฝ๊ธฐ ํ–ฅํ† ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๊ป˜ ์ง„์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ‘œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„์˜ ๊ฐ ์ง€์—ญ์˜ ์—ญ์‚ฌ๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌํ•˜๋„๋ก ์•„๋‚Œ์—†๋Š” ์ง€์›์„ ํ•ด ์ฃผ์‹  ๊น€๋ฌธ์ˆ˜ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„์ง€์‚ฌ๋‹˜๊ป˜๋„ ๊ฐ์‚ฌ์˜ ๋ง์”€์„ ๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒฝ๊ธฐ๋„๋Š” ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์œ ๊ตฌํ•œ ์—ญ์‚ฌ

More information

.... ...... ....

.... ...... .... 17 1516 2 3 3 027 3 1516 13881443 028 1 1444 26 10 1458 4 029 15 14587 1458 030 10 1474 5 16 5 1478 9 1 1478 3 1447 031 10 10 032 1 033 12 2 5 3 7 10 5 6 034 96 5 11 5 3 9 4 12 2 2 3 6 10 2 3 1 3 2 6 10

More information

???? 1

???? 1 ์ œ 124 ํ˜ธ 9 3 ์™€ ์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€๋ฅผ ์–ด๋Š ์ •๋„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋ฉด ์ œ์ผ ๋จผ์ € ์ด ๋„์‹œ์—์„œ ์–ธ์ œ๋‚˜ ํ™œ๊ธฐ๊ฐ€ ๋„˜ ์ณ๋‚˜๋Š” ์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€๋กœ ๊ฐ€๊ฒŒ ๋œ๋‹ค. ๊ทธ ์ค‘์‹ฌ์— ๋Š” ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๊ณต์›์ด ์žˆ๋‹ค. ์ด ๊ณต์›์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ ๋กœ ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€๊ณผ ์‡ผํ•‘ ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฐ€์ง‘๋ผ ์žˆ๋‹ค. ๊ณต์› ์ค‘์‹ฌ์—๋Š” ์šฐ์ฆˆ๋ฒ ํ‚ค์Šคํƒ„์˜ ์˜ ์›…, ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด ๋Œ€์ œ์˜ ๋™์ƒ์ด ์„œ ์žˆ๋‹ค. ์šฐ์ฆˆ๋ฒ  ํ‚ค์Šคํƒ„์„ ์—ฌํ–‰ํ•˜๋‹ค ๋ณด๋ฉด ์–ด๋Š ๋„์‹œ์—์„œ๋‚˜ ํ‹ฐ๋ฌด๋ฅด์˜ ๋™์ƒ์ด๋‚˜

More information

์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์„ธ๋ฏธ๋‚˜-1101-์ด์–‘์žฌ.hwp

์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์„ธ๋ฏธ๋‚˜-1101-์ด์–‘์žฌ.hwp ์ƒˆ๋งŒ๊ธˆ์ง€์—ญ์˜ ํ•ฉ๋ฆฌ์ ์ธ ํ–‰์ •๊ตฌ์—ญ ๊ฒฐ์ •๋ฐฉ์•ˆ ์ด ์–‘ ์žฌ ์›๊ด‘๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์ˆ˜ โ… . ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉด์„œ ํ–‰์ •๊ฒฝ๊ณ„์˜ ํš์ • ์›์น™์€ ๊ตญ๋ฏผ ๋ˆ„๊ฐ€ ๋ณด์•„๋„ ๊ณต๊ฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ • ๋˜์–ด์•ผ ๊ด€๋ จ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด์™€ ์‹œ๋ฏผ๋“ค์˜ ๋ถ„์Ÿ์„ ์ตœ์†Œํ™”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชจ ๋ฅด๋Š” ์ด๊ฐ€ ์—†์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์‹ ์ƒ๋งค๋ฆฝ์ง€์˜ ๊ด€ํ• ์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด ๊ฐ„ ๋ถ„์Ÿ(๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํ‰ํƒ์‹œ์™€ ์ถฉ์ฒญ๋‚จ๋„ ๋‹น์ง„๊ตฐ, ์ „๋ผ๋‚จ๋„ ์ˆœ์ฒœ์‹œ์™€ ์ „๋ผ๋‚จ๋„ ๊ด‘์–‘์‹œ

More information

์ œ1์ ˆ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ์ด์ „์˜ ๊ต์œก

์ œ1์ ˆ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ์ด์ „์˜ ๊ต์œก ์ œ1์ ˆ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก ์•ฝ์‚ฌ ์ œ2์žฅ ์‚ฌ์ฒœ๊ต์œก์˜ ๋ฐœ์ž์ทจ ์ œ1์ ˆ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก ์•ฝ์‚ฌ 1. ๊ทผ๋Œ€ ์ด์ „์˜ ๊ต์œก ๊ฐ€. ๊ณ ๋Œ€์˜ ๊ต์œก ์ธ๋ฅ˜( ไบบ ้กž )๊ฐ€ ์ด ์ง€๊ตฌ์ƒ์— ์‚ด๋ฉด์„œ๋ถ€ํ„ฐ ์—ญ์‚ฌ์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ต์œก( ๆ•Ž ่‚ฒ )์€ ์–ด๋– ํ•œ ํ˜•ํƒœ๋กœ๋“  ์ง€ ์กด์žฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ ์กฐ์ƒ๋“ค์ด ์–ธ์ œ๋ถ€ํ„ฐ ์ด๊ณณ์—์„œ ์‚ถ์„ ๊พธ๋ ค์™”๋Š”์ง€๋Š” ์—ฌ ๋Ÿฌ ๊ฐ€์ง€ ์œ ์ ๊ณผ ์œ ๋ฌผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ ๋‹น์‹œ ์šฐ๋ฆฌ์กฐ์ƒ๋“ค์˜ ์ƒํ™œ์„ ๋ฏธ๋ฃจ์–ด

More information

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770>

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770> ํ•˜๋™ ํ™”๋ ฅ 7 8ํ˜ธ๊ธฐ ๊ฑด์„ค๋ถ€์ง€ ๋ฌธํ™”์žฌ ์ง€ํ‘œ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ 2005. 01. ( ์žฌ) ์šฐ๋ฆฌ๋ฌธํ™”์žฌ์—ฐ๊ตฌ์› ํ•˜๋™ ํ™”๋ ฅ 7 8ํ˜ธ๊ธฐ ๊ฑด์„ค๋ถ€์ง€ ๋ฌธํ™”์žฌ์ง€ํ‘œ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1. ์กฐ ์‚ฌ ๋ช… : ํ•˜๋™ ํ™”๋ ฅ 78 ํ˜ธ๊ธฐ ๊ฑด์„ค๋ถ€์ง€ ๋ฌธํ™”์žฌ์ง€ํ‘œ์กฐ์‚ฌ 2. ์กฐ์‚ฌ์ง€์—ญ : ๊ฒฝ๋‚จ ํ•˜๋™๊ตฐ ๊ธˆ์„ฑ๋ฉด ๊ฐ€๋•๋ฆฌ 1336๋‹ต ์ผ์› 3. ์กฐ์‚ฌ ๋ฉด์  : 134,204m2 4. ์กฐ์‚ฌ ๋ชฉ์  ํ•œ๊ตญ๋‚จ๋ถ€๋ฐœ์ „(

More information

๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ๊ฐ•์›์ง€์—ญ ์‹ ๊ด‘์—ญ ๊ตํ†ต๋ง ๊ตฌ์ถ•๊ณผ ์ง€์—ญ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ = (An) analysis on the regional economic effect and the construction of the new metro-traffic network

๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ๊ฐ•์›์ง€์—ญ ์‹ ๊ด‘์—ญ ๊ตํ†ต๋ง ๊ตฌ์ถ•๊ณผ ์ง€์—ญ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ = (An) analysis on the regional economic effect and the construction of the new metro-traffic network ๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ๊ฐ•์›์ง€์—ญ ์‹ ๊ด‘์—ญ ๊ตํ†ต๋ง ๊ตฌ์ถ•๊ณผ ์ง€์—ญ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ = (An) analysis on the regional economic effect and the construction of the new metro-traffic network in the Gangwon region / ๋…ธ์Šน๋งŒ, ๊น€์žฌ์ง„ ์ง€์Œ. -- ์ถ˜์ฒœ : ๊ฐ•์›๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›,

More information

<C6EDC1FD2D30352D30302DB8F1C2F72E687770>

<C6EDC1FD2D30352D30302DB8F1C2F72E687770> ๊ตญ๋ฆฝ๊ตญ์–ด์› 21-1-43 ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-137128-225-14 21๋…„๋„ ๋ฏผ์กฑ์ƒํ™œ์–ด ์กฐ์‚ฌ 5 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ๊ฐ• ์ • ํฌ(ํ•œ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์› : ๊น€ ์ˆœ ์ž(์ œ์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต) ๊น€ ์ง€ ์ˆ™(์˜๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ์œ„ ์ง„(์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ํ™ ์˜ฅ(๊ฒฝ๋ถ๋Œ€ํ•™๊ต) ์กฐ์‚ฌ ์ฃผ์ œ : ์–ด์ดŒ ์ƒํ™œ์–ด ํœ˜ ์กฐ์‚ฌ ์กฐ์‚ฌ ์ง€์—ญ : ์ œ์ฃผ๋„ ์„œ๋ถ€(๋น„์–‘๋„) ๋™ํ•ด์•ˆ ๋‚จ๋ถ€(๊ฒฝ๋ถ ๊ฒฝ์ฃผ์‹œ ๊ฐํฌ์) ์„œํ•ด์•ˆ ์ค‘๋‚จ๋ถ€( ๋‚จํ•ด์•ˆ

More information

๋ชฉ ๋ก( ็›ฎ ้Œ„ )

๋ชฉ ๋ก( ็›ฎ ้Œ„ ) ๋ถ€ ้™„ ๋ก ้Œ„ ๋ชฉ๋ก( ็›ฎ ้Œ„ ) ์šฉ์–ด์„ค๋ช…( ็”จ ่ชž ่ชช ๆ˜Ž ) ์ƒ‰์ธ( ็ดข ๅผ• ) ๋ชฉ ๋ก( ็›ฎ ้Œ„ ) 278 ๊ณ ๋ฌธ์„œํ•ด์ œ โ…ง ๋ถ€๋ก ๋ชฉ๋ก 279 1-1 ๆฑŸ ่ฏ ( ๅ…ง ๅฏ ้ข ) ้Ÿ“ ๆ™ฉ ๆด™ 1909๋…„ 10์›” 11์ผ 1-2 ๆฑŸ ่ฏ ( ๅ…ง ๅฏ ้ข ) ้Ÿ“ ๆ™ฉ ๆด™ ๆดช ๅ…ƒ ็‡ฎ 1909๋…„ 10์›” 2-1 ๆฑŸ ่ฏ ( ๅบœ ๅ…ง ้ข ) ๆ›บ ไธญ ่ป ๅฎ… ๅฅด ๆฅญ ๆฑ ๊ณ ์ข… 18๋…„(1881) 11์›”

More information

์‚ฌ์ง„ 24 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ์ „๊ฒฝ(์„œ๋ถ์—์„œ) ์‚ฌ์ง„ 25 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ๋‚จ์ธก๊ธฐ๋‹จ(๋™์—์„œ) ์‚ฌ์ง„ 26 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ๋ถ์ธก๊ธฐ๋‹จ(์„œ์—์„œ) ์‚ฌ์ง„ 27 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ 1์ฐจ ๊ฑด๋ฌผ์ง€ ์ดˆ์„ ์ ์‹ฌ์„ ์‚ฌ์ง„ 28 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ์ค‘์‹ฌ ๋ฐฉํ˜•์ ์‹ฌ ์œ  ์‚ฌ์ง„ 29 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ๋™์ธก ๊ณ„๋‹จ์„ <๊ฒฝ๋ฃจ์ง€> ์œ„ ์น˜ ํƒ‘์ง€์˜ ๋‚จ๋ถ์ค‘์‹ฌ

์‚ฌ์ง„ 24 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ์ „๊ฒฝ(์„œ๋ถ์—์„œ) ์‚ฌ์ง„ 25 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ๋‚จ์ธก๊ธฐ๋‹จ(๋™์—์„œ) ์‚ฌ์ง„ 26 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ๋ถ์ธก๊ธฐ๋‹จ(์„œ์—์„œ) ์‚ฌ์ง„ 27 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ 1์ฐจ ๊ฑด๋ฌผ์ง€ ์ดˆ์„ ์ ์‹ฌ์„ ์‚ฌ์ง„ 28 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ์ค‘์‹ฌ ๋ฐฉํ˜•์ ์‹ฌ ์œ  ์‚ฌ์ง„ 29 _ ์ข…๋ฃจ์ง€ ๋™์ธก ๊ณ„๋‹จ์„ <๊ฒฝ๋ฃจ์ง€> ์œ„ ์น˜ ํƒ‘์ง€์˜ ๋‚จ๋ถ์ค‘์‹ฌ ํ•˜ ์ถœ ์ž… ์‹œ ์„ค ํ˜•ํƒœ ๋ฐ ํŠน์ง• ์ œ2์ฐจ ์‹œ๊ธฐ : ๊ฑด๋ฌผ 4๋ฉด ์ค‘์•™์— ๊ฐ๊ฐ 1๊ฐœ์†Œ์”ฉ ์กด์žฌ - ๋‚จ, ์„œ, ๋ถ๋ฉด์˜ ๊ธฐ๋‹จ ์ค‘์•™์—์„œ๋Š” ๊ณ„๋‹จ์ง€์˜ ํ”์ ์ด ๋šœ๋ ท์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ์œผ๋ฉฐ ์ „๋ฉด๊ณผ ์ธก๋ฉด์˜ ์ค‘์•™์นธ์— ์œ„์น˜ - ๋™์„œ ๊ธฐ๋‹จ ์ค‘์•™์—์„œ๋Š” ๊ณ„๋‹จ ์œ ์ธ ๊ณ„๋‹จ์šฐ์„( ้šŽ ๆฎต ้š… ็Ÿณ ) ๋ฐ›์นจ์ง€๋Œ€์„์ด ๋ฐœ๊ฒฌ - ๊ณ„๋‹จ๋„ˆ๋น„๋Š” ๋™์ธก๋ฉด์—์„œ ๋ฐœ๊ฒฌ๋œ ๊ณ„๋‹จ์šฐ์„ ์ง€๋Œ€์„์˜ ํฌ๊ธฐ์™€ ์œ„์น˜๋ฅผ ๊ทผ๊ฑฐ๋กœ ์•ฝ 2.06m - ๋ฉด์„๊ณผ

More information

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ-1(PDF์ „ํ™˜์šฉ).hwp

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ-1(PDF์ „ํ™˜์šฉ).hwp 2005-1 ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ ์ถฉ๋‚จ ๋…ธ์ธ์ฃผ๊ฑฐ ์˜๋ฃŒ๋ณต์ง€์‹œ์„ค์˜ ํšจ์œจ์  ์šด์˜๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ํ™ฉ์ฐฝ์—ฐ ์ถฉ์ฒญ๋‚จ๋„์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…๊ฐœ๋ฐœ์› Chungcheongnamdo Women's Policy Development Institute ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์ง€๊ธˆ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ๋Š” ๊ธ‰์†ํ•˜๊ฒŒ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ์ €์ถœ์‚ฐ ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ค€๋น„ํ•ด์•ผ ํ•  ๊ฒƒ์ธ์ง€์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ํ™œ๋ฐœํ•˜๊ฒŒ ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ ์ค‘์—์„œ๋„

More information

<32303032BEC7BFECC1F62E687770>

<32303032BEC7BFECC1F62E687770> 2001-2002 ์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐ์•…ํšŒ 2002๋…„ ์ œ12์ง‘ ๋จผ ํ›—๋‚  ๋‹น์‹ ์ด ์ฐพ์œผ์‹œ๋ฉด ๊ทธ๋•Œ์— ๊ทธ ๋ง์ด ์žŠ์—ˆ๋…ธ๋ผ. ๋‹น์‹ ์ด ์†์œผ๋กœ ๋‚˜๋ฌด๋ผ๋ฉด ๋ฌด์ฒ™ ๊ทธ๋ฆฌ๋‹ค ์žŠ์—ˆ๋…ธ๋ผ. ์˜ค๋Š˜๋„ ์–ด์ œ๋„ ์•„๋‹ˆ ์žŠ๊ณ  ๋จผ ํ›—๋‚  ๊ทธ๋•Œ๋„ ์žŠ์—ˆ๋…ธ๋ผ. ์ง€๋„๊ต์ˆ˜ ์ธ์‚ฌ๋ง ์‚ฐ์€ ์ธ์ƒ์˜ ๋„์žฅ์ด๋ผ๋Š” ๋ง์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฐ์€ ็„ก ่จ€ ์†์—์„œ๋„ ่‡ช ็„ถ ์˜ ็† ่‡ด ๋ฅผ ๊ฐ€๋ฅด์ณ์ฃผ๊ณ , ๋˜ํ•œ ๋งŽ์€ ๆ™บ ๆ…ง ๋ฅผ ์ค๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ็”Ÿ ๆดป

More information

Heidelberg Catechism Korean

Heidelberg Catechism Korean ํ•˜์ด๋ธ๋ฒ ๋ฅดํฌ ์š”๋ฆฌ๋ฌธ๋‹ต ์ œ1์ฃผ์ผ 1๋ฌธ: ์‚ด์•„์„œ๋‚˜ ์ฃฝ์–ด์„œ๋‚˜ ๋‹น์‹ ์˜ ์œ ์ผํ•œ ์œ„๋กœ๋Š” ๋ฌด์—‡์ž…๋‹ˆ๊นŒ? ๋‹ต: ์‚ด์•„์„œ๋‚˜ ์ฃฝ์–ด์„œ๋‚˜ 1 ๋‚˜๋Š” ๋‚˜์˜ ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ์š”, 2 ๋ชธ๋„ ์˜ํ˜ผ๋„ ๋‚˜์˜ ์‹ ์‹คํ•œ ๊ตฌ์ฃผ ์˜ˆ์ˆ˜ ๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„์˜ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 3 ๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„๊ป˜์„œ๋Š” ๊ทธ์˜ ๋ณดํ˜ˆ๋กœ ๋‚˜์˜ ๋ชจ๋“  ์ฃ—๊ฐ’์„ ์™„์ „ํžˆ ์น˜๋ฅด๊ณ  4 ๋‚˜๋ฅผ ๋งˆ๊ท€์˜ ๋ชจ๋“  ๊ถŒ์„ธ์—์„œ ํ•ด๋ฐฉํ•˜์…จ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 5 ๋˜ํ•œ ํ•˜๋Š˜์— ๊ณ„์‹  ๋‚˜์˜ ์•„๋ฒ„์ง€์˜ ๋œป์ด ์•„๋‹ˆ๋ฉด

More information

1~10

1~10 24 Business 2011 01 19 26 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business 27 28 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business 29 30 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business 31 32 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business

More information

ๆญฏ20010629-001-1-์กฐ์„ ์ผ๋ณด.PDF

ๆญฏ20010629-001-1-์กฐ์„ ์ผ๋ณด.PDF 6. 29 () 11:00 ( ) 20 0 1. 6. 29 11( ).(397-1941) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 28, 60() (,, ) 30 619(, 6. 29) () 6 (,,,,, ),,, - 1 - < > (, ), () < > - 2 - 2.,,, 620,, - 3 - 3. ( ) 1,614,, 864 ( ) 1,6 14 864 () 734

More information

untitled

untitled 200 180 ( ) () 1,060 1,040 160 140 120 / () 1,020 1,000 980 100 960 80 940 60 920 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 150000 () (% ) 5.5 100000 CD () 5.4 50000

More information

<30352D30312D3120BFB5B9AEB0E8BEE0C0C720C0CCC7D82E687770>

<30352D30312D3120BFB5B9AEB0E8BEE0C0C720C0CCC7D82E687770> IT๋ฒ•๋ฅ ์ปจ์„คํŒ… ๊ฐ•์˜๊ต์•ˆ (์ƒ) ์˜๋ฌธ๊ณ„์•ฝ์˜ ์ดํ•ด ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์ž์‚ฐ๊ด€๋ฆฌ๊ธฐ๋ฒ• ์˜๋ฌธ๊ณ„์•ฝ์˜ ์ดํ•ด - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 -

More information

2014๋…„ ๊ฒฝ๋‚จ ๊ฒฝ์ œ์ „๋ง๊ณผ ๊ณผ์ œ 2014. 1 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ •๋Œ€์ฒ (๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊น€์˜์ˆœ(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์—ฐ๊ตฌ์ง€์› ๊ธธ์ˆ˜๋ฏผ(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ์›) ๊น€๋„ํ˜•(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฌธ ์†ํ˜•๊ทœ(ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€๊ณต๋‹จ ๋™๋‚จ๊ถŒ๋ณธ๋ถ€ ํŒ€์žฅ) ์กฐ๋ถ€์‹(๊ฒฝ๋‚จ์ง€๋ฐฉ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ ์ฐฝ์—…์„ฑ์žฅ์ง€์›๊ณผ ํŒ€์žฅ) ์ • ํƒ€(๊ฒฝ๋‚จ์€ํ–‰ ๊ฒฝ์ œ๊ธˆ์œต์—ฐ๊ตฌ์‹ค ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) < ์š” ์•ฝ > 2014๋…„

More information

............

............ ์ œ2์žฅ 1. ๋ชจ์›”๊ณถ, ์„๊ณถ, ์„œ๊ณถ, ๊ฐœ๊ฑด๋„ˆ ๊ฒ€๋‹จ์ง€์—ญ์ด ํŽธ์ž…๋˜๊ธฐ ์ „, ์ธ์ฒœ์˜ ์„œ๊ตฌ ์ „์ฒด๋Š” ์ง€๋‚œ๋‚  ์„œ๊ณถ์œผ๋กœ ๋ถˆ๋ฆฌ๋˜ ์ง€์—ญ์ด์—ˆ๋‹ค. 1914๋…„ 4์›” 1์ผ ๋ถ€ํ‰๊ตฐ ๋ชจ์›”๊ณถ๋ฉด๊ณผ ์„๊ณถ๋ฉด์„ ํ†ตํ•ฉ๋˜์–ด ์„œ๊ณถ ๋ฉด์ด ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์„œ๊ณถ์ด๋ผ๋Š” ์ง€๋ช…์€ ๊ตฐ ์†Œ์žฌ์ง€์ธ ๋ถ€ํ‰์—์„œ ์„œ์ชฝ ํ•ด์•ˆ์— ๊ธธ ๊ฒŒ ๋ป—์–ด์žˆ์œผ๋ฏ€๋กœ ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์ง€์–ด์กŒ๋‹ค. ์ด ์ง€๋ช…์€ ๋ฐ˜์„ธ๊ธฐ ์ด์ƒ ์‚ฌ์šฉ๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ž˜์„œ ์ธ์ฒœ์‹œ๊ฐ€ ๊ตฌ์ œ( ๅ€ ๅˆถ )๋ฅผ

More information

ํ‘œ1

ํ‘œ1 i ii Korean System of National Accounts iii iv Korean System of National Accounts v vi Korean System of National Accounts vii viii Korean System of National Accounts 3 4 KOREAN SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS

More information

2 0 1 1 4 2011 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28

More information

์‹œ๊ฐ„ ๆ™‚ ้–“ ์„ ๊นจ ์šฐ ๋‹ค ์‚ฐ์—…ํ™” ์‹œ์ ˆ ์ธ์ฒœ ์ด์•ผ๊ธฐ ์œ ๋„ค์Šค์ฝ”์ง€์ • 2015 ์„ธ๊ณ„์ฑ…์˜ ์ˆ˜๋„, ์ธ์ฒœ ์‹œ๊ฐ„ ๆ™‚ ้–“ ์„ ๊นจ ์šฐ ๋‹ค ์‚ฐ์—…ํ™” ์‹œ์ ˆ ์ธ์ฒœ ์ด์•ผ๊ธฐ ์ธ์ฒœ๋งŒ์˜ ๊ฐ€์น˜์ฐฝ์กฐ ์ผ๋Ÿฌ๋‘๊ธฐ ๋ณธ ์ฑ…์ž์— ์‹ค๋ฆฐ ์‚ฌ์ง„์€ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ๊ฐ€ ์†Œ์žฅํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ ๊ทธ ์™ธ ์‚ฌ์ง„์€ ์†Œ์žฅ์ž๋‚˜ ์ดฌ์˜์ž์˜ ์ด๋ฆ„์„ ๋ฐํ˜”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธ€์€ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋Œ€๋ณ€์ธ์‹ค ํ™๋ณด์ฝ˜ํ…์ธ ํŒ€์žฅ ์œ ๋™ํ˜„(๊ตฟ๋ชจ๋‹์ธ์ฒœ ํŽธ์ง‘์žฅ)์ด ์ธ์ฒœ์ผ๋ณด์—

More information

[96_RE11]LMOs(......).HWP

[96_RE11]LMOs(......).HWP - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

<8D608BE695E982E782B5834B83438368288AD82928616C6C292E706466>

<8D608BE695E982E782B5834B83438368288AD82928616C6C292E706466> 136 Tel.: Tel.: 5443-7337 137 138 139 140 141 142 Tel.: 3441-5410 Tel.: 5783-5874 Tel.: 5443-7337 143 144 Tel.: 5733-6822 Tel.: 5781-0255 Tel.: 3401-5047 Tel.: 3442-5907 Tel.: 3583-5805 145 146 147 148

More information

์ž์‹๋†์‚ฌ์›น์™„

์ž์‹๋†์‚ฌ์›น์™„ ์œค ์˜ ์„  _ ์ง€์Œ ์€ํ˜œํ•œ์˜์› ์„œ์šธ์‹œ ๋งˆํฌ๊ตฌ ๋„ํ™”1๋™ 550 ์‚ผ์„ฑํ”„๋ผ์ž 308ํ˜ธ Tel : 3272.0120, 702.0120 ์ง„๋ฃŒ์‹œ๊ฐ„ : ์˜ค์ „ 9์‹œ 30๋ถ„`~`์˜คํ›„ 7์‹œ ์ ์‹ฌ์‹œ๊ฐ„ : ์˜คํ›„ 1์‹œ`~`2์‹œ ํ†  ์š” ์ผ : ์˜ค์ „ 9์‹œ 30๋ถ„`~`์˜คํ›„ 3์‹œ (์ผ, ๊ณตํœด์ผ ํœด์ง„`/`์ „ํ™”๋กœ ์ง„๋ฃŒ ์˜ˆ์•ฝ ๋ฐ›์Šต๋‹ˆ๋‹ค) ์€ ํ˜œ ํ•œ ์˜ ์› ์€ํ˜œํ•œ์˜์› CONTENTS 02 04 07

More information

untitled

untitled I. ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1. ์กฐ์‚ฌ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ ๋ทฐํ‹ฐ์‚ฐ์—…์˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๊ธ‰ํŒฝ์ฐฝํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ํ™”์žฅํ’ˆ ์‹œ์žฅ์€ ์†Œ๋น„์ž ์š• ๊ตฌ์˜ ๋‹ค์–‘ํ™”์™€ ํ™”์žฅํ’ˆ ๊ณผํ•™์˜ ๋ฐœ๋‹ฌ๋กœ ์‹ ์›๋ฃŒ์™€ ์‹ ์ œํ˜•์ด ์—ฐ๊ตฌ ๊ฐœ๋ฐœ๋˜๋ฉด ์„œ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ œํ’ˆ ๋ฐ ๊ณ ๊ธฐ๋Šฅ์„ฑ ํ™”์žฅํ’ˆ์˜ ์ƒ์‚ฐ์ด ํ™œ๋ฐœํžˆ ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Œ. - ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ 1์ธ๋‹น ์ƒ‰์กฐํ™”์žฅํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ๊ฐœ์ˆ˜๋Š” ์„ธ๊ณ„ 1์œ„์ด๋ฉฐ, 1์ธ๋‹น ์ด ํ™”์žฅํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ๊ฐœ์ˆ˜๋Š” 3์œ„, ํ™”์žฅํ’ˆ ์‹œ์žฅ๊ทœ๋ชจ๋Š” ์„ธ๊ณ„

More information

ํ˜ผ์ž์„œ ๊พธ๋Š” ๊ฟˆ์€ ๊ฟˆ์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜์ง€๋งŒ, ์—ฌ๋Ÿฟ์ด ๊พธ๋Š” ๊ฟˆ์€ ํ˜„์‹ค์ด ๋˜๊ฒŒ ํ•œ๋‹ค. ์•„๋น ๊ฐ€ ๋‚˜๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๊ธฐ๋Š” ํ–ˆ์–ด? ์น˜๋ฃŒ๋‚˜ ํ•˜์„ธ์š”. ๊ฒฌ๋””๋Š” ๊ฑด ๋‚ด๊ฐ€ ํ•˜๋ฉด ๋˜๋‹ˆ๊นŒ. ๋„ˆํฌ๋“ค์€ ์—„๋งˆ๋ผ๋„ ์žˆ์ง€๋งŒ ๋‚œ ๋‚จํŽธ์„ ์žƒ์–ด ๋‚  ์ง€ํƒฑํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค๊ณ ! ์™œ ์šฐ๋ฆฐํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€๋ฐ ๋ชปํ•˜๋Š” ๊ฒŒ ๋งŽ์•„? ์—ฌ๋ณด, ๋‚ด ๊ณ์— ์˜ค๋ž˜์˜ค๋ž˜ ๋จธ๋ฌผ๋Ÿฌ ์ค˜์•ผ ํ•ด์š”. ์‚ฌ๋ž‘ํ•ด์š”. ์•„๋น , ์•„๋น ์˜ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๋Š” ์ฒซ์งธ ๋”ธ ์ƒ ๋ฐ›์•˜์–ด. ์•„๋น ,

More information

๋ฐฑ์„œ2011ํ‘œ์ง€

๋ฐฑ์„œ2011ํ‘œ์ง€ 2011 2011 2011 2 3 2011 4 5 2011 6 7 2011 8 9 2011 10 11 2011 12 13 2011 14 15 2011 16 17 2011 18 19 2011 20 21 2011 22 23 2011 24 25 2011 26 27 2011 28 29 2011 30 31 2011 32 33 2011 34 35 36 2011 1 SOFTWARE

More information

<BCF6BFE4B0ADB4DC322E687770>

<BCF6BFE4B0ADB4DC322E687770> ๋‹ค๋‹ˆ์—˜ 1 (1-4 ์žฅ) 2015๋…„ 4์›” 15์ผ ๋‹ค๋‹ˆ์—˜ ์ „์ฒด ์ดํ•ด 1. ๋‹ค๋‹ˆ์—˜์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ์ƒํ™ฉ a. ๋‹ค๋‹ˆ์—˜์€ ํžˆ๋ธŒ๋ฆฌ์–ด ์ด๋ฆ„์œผ๋กœ ํ•˜๋‚˜๋‹˜์€ ๋‚˜์˜ ์‹ฌํŒ์ž์ด์‹œ๋ผ ๋Š” ๋œป b. ๋‹ค๋‹ˆ์—˜์€ ์™•์กฑ์œผ๋กœ ์–ด๋ฆฐ ๋‚˜์ด์— ๋ฐ”๋ฒจ๋ก ์˜ ํฌ๋กœ๋กœ ๋Œ๋ ค๊ฐ€์„œ ๊ทธ๊ณณ์—์„œ ์™•์‹ค์˜ ์ตœ๊ณ  ๊ต์œก์„ ๋ฐ›์Œ i. 16 ii. 1:4, iii. c. ํ•˜๋‚˜๋‹˜์ด ๋‹ค๋‹ˆ์—˜์—๊ฒŒ ๊ฟˆ๊ณผ ํ™˜์ƒ์„ ํ•ด์„ํ•˜๋Š” ํŠน๋ณ„ํ•œ ์€์‚ฌ๋ฅผ ์ฃผ์‹ฌ i.

More information

HWP Document

HWP Document CODE A00-B99 A00-A09 A00 KOR_TITLE ํŠน์ • ๊ฐ์—ผ์„ฑ ๋ฐ ๊ธฐ์ƒ์ถฉ์„ฑ ์งˆํ™˜ ์ฐฝ์ž ๊ฐ์—ผ ์งˆํ™˜ ์ฝœ๋ ˆ๋ผ A00.0 ๋น„๋ธŒ๋ฆฌ์˜ค ์ฝœ๋ ˆ๋ฆฌ 01 ์ „ํ˜•๊ท ์— ์˜ํ•œ ์ฝœ๋ ˆ๋ผ A00.0 ์ „ํ˜•๊ท ์— ์˜ํ•œ ์ฝœ๋ ˆ๋ผ A00.1 ๋น„๋ธŒ๋ฆฌ์˜ค ์ฝœ๋ ˆ๋ฆฌ 01 ์—˜ํ† ๋ฅดํ˜•๊ท ์— ์˜ํ•œ ์ฝœ๋ ˆ๋ผ A00.1 ์—˜ํ† ๋ฅดํ˜•๊ท ์— ์˜ํ•œ ์ฝœ๋ ˆ๋ผ A00.9 ์ƒ์„ธ๋ถˆ๋ช…์˜ ์ฝœ๋ ˆ๋ผ A01 A01.0 ์žฅํ‹ฐํ‘ธ์Šค ์žฅํ‹ฐํ‘ธ์Šค

More information

<C3D1C1A4B8AE20303120B0E6BFECC0C720BCF620323030B9AE2E687770>

<C3D1C1A4B8AE20303120B0E6BFECC0C720BCF620323030B9AE2E687770> 1. 1. 1) 1. ๊ฒฝ์šฐ์˜ ์ˆ˜ ์ฃผ์‚ฌ์œ„๋ฅผ ํ•œ ๊ฐœ๋ฅผ ๋˜์งˆ ๋•Œ, ๋‹ค์Œ ๊ฒฝ์šฐ์˜ ์ˆ˜ (1) ์†Œ์ˆ˜ 4. 4. 4) ์ง‘์—์„œ ํ•™๊ต๋กœ ๊ฐ€๋Š” ๋ฒ„์Šค๋Š” 3 ๊ฐœ ๋…ธ์„ , ์ง€ํ•˜์ฒ ์€ 4 ๊ฐœ ๋…ธ์„ ์ด ์žˆ๋‹ค. ๋ฒ„์Šค๋‚˜ ์ง€ํ•˜์ฒ ์„ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ ์ง‘ ์—์„œ ํ•™๊ต๋กœ ๊ฐ€๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์€ ๋ชจ๋‘ ๋ช‡ ๊ฐ€์ง€์ธ๊ฐ€? (2) 5์˜ ์•ฝ์ˆ˜ 2. 2. 2) 1~10 ์ˆซ์ž์—์„œ ํ•˜๋‚˜๋ฅผ ๋ฝ‘์„๋•Œ, (1) 3์˜ ๋ฐฐ์ˆ˜ ๊ฒฝ์šฐ์˜์ˆ˜ 5. 5. 5)

More information

2 ใ† ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 20่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๋„์—์„œ๋Š” ๊ณ ๋ ค ๋ง์— ์ฃผ์žํ•™์„ ๋ฐ›์•„๋“ค์ธ ์‚ฌ๋Œ€๋ถ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธ‰๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ๋“ค์–ด์™€์„œ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€์ ์ธ ์ •์ฑ…์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏผ๊ฐ„์—๊นŒ์ง€ ๋ณด๊ธ‰๋˜๋ฉด์„œ ์ฃผ์ž ์„ฑ๋ฆฌํ•™์˜ ์‹ฌ ํ™”์— ์ปค๋‹ค๋ž€ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. 1) ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€

2 ใ† ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 20่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๋„์—์„œ๋Š” ๊ณ ๋ ค ๋ง์— ์ฃผ์žํ•™์„ ๋ฐ›์•„๋“ค์ธ ์‚ฌ๋Œ€๋ถ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธ‰๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ๋“ค์–ด์™€์„œ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€์ ์ธ ์ •์ฑ…์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏผ๊ฐ„์—๊นŒ์ง€ ๋ณด๊ธ‰๋˜๋ฉด์„œ ์ฃผ์ž ์„ฑ๋ฆฌํ•™์˜ ์‹ฌ ํ™”์— ์ปค๋‹ค๋ž€ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. 1) ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ๋Œ€ํ•œ์ •์น˜ํ•™ํšŒ๋ณด 20์ง‘ 1ํ˜ธ 2012๋…„ 6์›”: 77~99 ์„ธ์ข…๊ณผ ์†Œํ•™( ๅฐ ๅญธ ) : ๋ฏผํ’( ๆฐ‘ ้ขจ ) ๊ณผ ์‚ฌํ’( ๅฃซ ้ขจ ) ์˜ ๊ตํ™”* 1) ๋ฐ•ํ™๊ทœ ใ†์†ก์žฌํ˜ ๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต ์š” ์•ฝ 2 ๊ธฐ์กด ์†Œํ•™ ์— ๋Œ€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๋“ค์€ ์ฃผ๋กœ ์ค‘์ข…( ไธญ ๅฎ— ) ์‹œ๋Œ€ ์‚ฌ๋ฆผ( ๅฃซ ๆž— ) ๊ณผ์˜ ์—ฐ๊ด€์„ ์ƒ์—์„œ ์†Œํ•™ ์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์†Œํ•™ ์— ๋Œ€ํ•œ ์กด์ˆญ ์˜์‹์€ ์ด๋ฏธ ์กฐ์„  ์ „๊ธฐ ๊ด€ํ•™ํŒŒ๋“ค๋„

More information

2015.08 ~ 2016.05 4 CONTENTS 19๋Œ€ ๊ตญํšŒ๋ฅผ ๋งˆ์น˜๋ฉฐ... ์‚ฌ์ง„์œผ๋กœ ๋ณด๋Š” ์˜์ •ํ™œ๋™... 4 6 โ… . 19๋Œ€ ๊ตญํšŒ์—์„œ ๊น€์šฉ์ต์ด ํ†ต๊ณผ์‹œํ‚จ ์ฃผ์š” ๋ฒ•์•ˆ... 25 โ…ก. 19๋Œ€ ๊ตญํšŒ ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜ ๋ฒ•์•ˆ & ์ฃผ์ตœ ํ† ๋ก ํšŒ ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜ ๋ฒ•์•ˆ 45๊ฑด... ์ฃผ์ตœ ํ† ๋ก ํšŒ 91๊ฑด... 36 43 โ…ข. ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€์œ„์›ํšŒ 2015๋…„๋„ ๊ตญ์ •๊ฐ์‚ฌ... ์ •์ง„์—ฝ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€ ์žฅ๊ด€ ํ›„๋ณด์ž

More information

ํ–‰๋‹น์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000001 ~ 12000616 ์„ฑ๋™๊ตฌ ์™•์‹ญ๋ฆฌ๋กœ 189-2ํ˜ธ์„  ํ•œ์–‘๋Œ€์—ญ 4๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ์—์„œ ๋„๋ณด๋กœ 3-4๋ถ„ 6721 ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000617 ~ 12000619 ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋™๋กœ 3๊ธธ3 ์šฉ๊ฐ•์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 9๊ธ‰ 13000001 ~ 1300

ํ–‰๋‹น์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000001 ~ 12000616 ์„ฑ๋™๊ตฌ ์™•์‹ญ๋ฆฌ๋กœ 189-2ํ˜ธ์„  ํ•œ์–‘๋Œ€์—ญ 4๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ์—์„œ ๋„๋ณด๋กœ 3-4๋ถ„ 6721 ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000617 ~ 12000619 ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋™๋กœ 3๊ธธ3 ์šฉ๊ฐ•์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 9๊ธ‰ 13000001 ~ 1300 2016๋…„๋„ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ž„์šฉ ํ•„๊ธฐ์‹œํ—˜ ์žฅ์†Œ ์‹œํ—˜์žฅ ๊ตํ†ตํŽธ, ์†Œ์š”์‹œ๊ฐ„ ๋“ฑ์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์‘์‹œ์ž ๋ณธ์ธ์ด ํ•ด๋‹นํ•™๊ต ์ธํ„ฐ๋„ท ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏธ๋ฆฌ ๊ผญ ํ™•์ธ ํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค ์žฅ์• ํŽธ์˜์ง€์› ๋Œ€์ƒ์ž๋Š” ๋ณ„๋„๋กœ ์ฒจ๋ถ€๋œ ์—‘์…€ํŒŒ์ผ์—์„œ ๋ณธ์ธ์˜ ์ตœ์ข… ํŽธ์˜์ง€์› ๋‚ด์—ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ํ™•์ธํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. (์žฅ์• ํŽธ์˜์ง€์› ์‹œํ—˜์žฅ : ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต, ์„œ์šธ๋งนํ•™๊ต) ๊ฒฝ์‹ ์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 7๊ธ‰ 10001741

More information

2005 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ

2005 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์ปจ์„คํŒ… ์‚ฐ์—… ๋ฐฑ์„œ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ  ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2005. 12. 16 (์‚ฌ)ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์˜๊ธฐ์ˆ ์ปจ์„คํ„ดํŠธํ˜‘ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ•์–‘ํ˜ธ ์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ : (์‚ฌ)ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์˜๊ธฐ์ˆ ์ปจ์„คํ„ดํŠธํ˜‘ํšŒ ์ปจ์„คํŒ…ํ˜์‹ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์ด๊ด„์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ๊ฒฝ์˜ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€ํƒœ๊ทผ(์ •์ฑ…๋ถ„๊ณผ์œ„์›์žฅ) ์—ฐ ๊ตฌ ์ž : ๊ฒฝ์ œํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€์œค์ข… ํ†ต๊ณ„ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๊น€์šฉ์ฒ  ๊ฒฝ์ œํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ ๋ณ€์ข…์„

More information

<30313232203230313520BFECBCB1B5B9BABDC2F7BBF3C0A7B0A1B1B820B9DFB1BCC1F6BFF8BBE7BEF720BEC8B3BB28C8A8C6E4C0CCC1F6BFEB292E687770>

<30313232203230313520BFECBCB1B5B9BABDC2F7BBF3C0A7B0A1B1B820B9DFB1BCC1F6BFF8BBE7BEF720BEC8B3BB28C8A8C6E4C0CCC1F6BFEB292E687770> ์šฐ์„ ๋Œ๋ด„์ฐจ์ƒ์œ„๊ฐ€๊ตฌ ๋ฐœ๊ตด ์ง€์›์‚ฌ์—… ์•ˆ๋‚ด 2015. 1. ๋ณต์ง€์ •์ฑ…๊ณผ ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ๊ฐœ ์š” 1 1. ์ถ”์ง„๋ฐฐ๊ฒฝ 1 2. ์ง€์›๊ฐœ์š” 2 3. ์—…๋ฌดํ”„๋กœ์„ธ์Šค 2 โ…ก. ๋Œ€์ƒ์ž ๋ฐœ๊ตด ๋ฐ ์„ ์ • 5 1. ๊ธฐ๋ณธ์›์น™ 5 2. ์†Œ๋“ ์žฌ์‚ฐ ์กฐ์‚ฌ 5 3. ํ™•์ธ ์กฐ์‚ฌ 6 4. ์ง€์›์—ฐ๊ณ„ ์‹ค์‹œ 7 โ…ข. ์„ ์ • ๊ธฐ์ค€ 10 1. ๋ณด์žฅ๊ฐ€๊ตฌ์˜ ๊ฒฐ์ • 10 2. ์†Œ๋“ ์กฐ์‚ฌ 12 3. ์žฌ์‚ฐ ์กฐ์‚ฌ 15 4.

More information

์ •๋‹ต ๋ฐ ํ•ด์„ค - ๋น„๋‘˜๊ธฐ์ง‘ ์›๋ฆฌ ์ชฝ ํ™•์ธ ๊ทน๋‹จ์ ์œผ๋กœ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ 0๊ฐœ์˜ ์ˆ˜ ์ค‘์—์„œ ์ฐจ๊ฐ€ 8์ธ ์ˆ˜์˜ ์Œ์€ (, 9), (2, 0) ์ด๊ณ , ์ง์„ ์ง€์„ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ˆ˜๋Š” (3), (4), (5), (6), (7), (8)์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ ์–ด๋„ 6+2+=9(๊ฐœ)์˜ ๊ตฌ์Šฌ์„ ๋ฝ‘์•„

์ •๋‹ต ๋ฐ ํ•ด์„ค - ๋น„๋‘˜๊ธฐ์ง‘ ์›๋ฆฌ ์ชฝ ํ™•์ธ ๊ทน๋‹จ์ ์œผ๋กœ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ 0๊ฐœ์˜ ์ˆ˜ ์ค‘์—์„œ ์ฐจ๊ฐ€ 8์ธ ์ˆ˜์˜ ์Œ์€ (, 9), (2, 0) ์ด๊ณ , ์ง์„ ์ง€์„ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ˆ˜๋Š” (3), (4), (5), (6), (7), (8)์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ ์–ด๋„ 6+2+=9(๊ฐœ)์˜ ๊ตฌ์Šฌ์„ ๋ฝ‘์•„ ์ •๋‹ต ๋ฐ ํ•ด์„ค ์˜ ์žฌ ์‚ฌ ๊ณ  ๋ ฅ ๊ณ ๊ธ‰ D ๊ณ _D๊ถŒ-ํ•ด๋‹ต(0-28)-ok.indd 3. 6. 2. ์˜คํ›„ 9:05 ์ •๋‹ต ๋ฐ ํ•ด์„ค - ๋น„๋‘˜๊ธฐ์ง‘ ์›๋ฆฌ ์ชฝ ํ™•์ธ ๊ทน๋‹จ์ ์œผ๋กœ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ 0๊ฐœ์˜ ์ˆ˜ ์ค‘์—์„œ ์ฐจ๊ฐ€ 8์ธ ์ˆ˜์˜ ์Œ์€ (, 9), (2, 0) ์ด๊ณ , ์ง์„ ์ง€์„ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ˆ˜๋Š” (3), (4), (5), (6), (7), (8)์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ ์–ด๋„ 6+2+=9(๊ฐœ)์˜

More information

๊ตญ ๋ฆฝ ์ค‘์•™ ๋„์„œ ๊ด€ ์ถœ ํŒ์‹œ ๋„์„œ ๋ชฉ๋ก ( C I P ) ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ / ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๋ณดํ˜ธ๊ธฐ์ค€๊ณผ ํŽธ. -- ์„œ์šธ : ๊ตญ๋ฌด์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ, 20 05 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ ; 2005-03) ๊ถŒ๋ง๋ถ€๋ก์œผ๋กœ '์„ค๋ฌธ์ง€' ์ˆ˜๋ก ISB

๊ตญ ๋ฆฝ ์ค‘์•™ ๋„์„œ ๊ด€ ์ถœ ํŒ์‹œ ๋„์„œ ๋ชฉ๋ก ( C I P ) ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ / ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๋ณดํ˜ธ๊ธฐ์ค€๊ณผ ํŽธ. -- ์„œ์šธ : ๊ตญ๋ฌด์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ, 20 05 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ ; 2005-03) ๊ถŒ๋ง๋ถ€๋ก์œผ๋กœ '์„ค๋ฌธ์ง€' ์ˆ˜๋ก ISB ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1150000-000223-01 ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ 2005-03 ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ 2004๋…„ 12์›” ๊ตญ๋ฌด ์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๊ตญ ๋ฆฝ ์ค‘์•™ ๋„์„œ ๊ด€ ์ถœ ํŒ์‹œ ๋„์„œ ๋ชฉ๋ก ( C I P ) ์ฒญ์†Œ๋…„ ์ธํ„ฐ๋„ท ์ด์šฉ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ / ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ ๋ณดํ˜ธ๊ธฐ์ค€๊ณผ ํŽธ. -- ์„œ์šธ : ๊ตญ๋ฌด์ด๋ฆฌ ์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ์œ„์›ํšŒ, 20 05 p. ; cm. -- (์ฒญ์†Œ๋…„๋ณดํ˜ธ

More information

02 2015๋…„ 12์›” 16์ผ~12์›” 29์ผ ์ œ100ํ˜ธ ์ข…ํ•ฉโ…ก ์†Œ๋น„์ž ๊ถŒ์ต ๋ณดํ˜ธ ์•ž์žฅ ๋ฌต๋ฌตํžˆ 7๋…„ ๊ฑธ์–ด์˜จ ์†Œ๋น„์ž๊ฒฝ์ œ ๊ตญ๋‚ด ๊ธฐ์—… ๋ฐœ์ „ ์ด๋ฐ”์ง€ ๋ฏธ๋””์–ด ์—…๊ณ„ ์œ„๊ธฐ ํƒ€๊ณ„ํ•  ๋ฌ˜์•ˆ ์ค€๋น„์ค‘ 100ํ˜ธ ๊ตญ๊ฐ€๊ฒฝ์ œ ๋ฐœ์ „๊ณผ ์†Œ๋น„์ž ๊ถŒ์ต ๋ณด ํ˜ธ์— ํž˜์จ์˜จ ์†Œ๋น„์ž๊ฒฝ์ œ์‹ ๋ฌธ์ด 12 ์›” 16์ผ์„ ๊ธฐ์ 

02 2015๋…„ 12์›” 16์ผ~12์›” 29์ผ ์ œ100ํ˜ธ ์ข…ํ•ฉโ…ก ์†Œ๋น„์ž ๊ถŒ์ต ๋ณดํ˜ธ ์•ž์žฅ ๋ฌต๋ฌตํžˆ 7๋…„ ๊ฑธ์–ด์˜จ ์†Œ๋น„์ž๊ฒฝ์ œ ๊ตญ๋‚ด ๊ธฐ์—… ๋ฐœ์ „ ์ด๋ฐ”์ง€ ๋ฏธ๋””์–ด ์—…๊ณ„ ์œ„๊ธฐ ํƒ€๊ณ„ํ•  ๋ฌ˜์•ˆ ์ค€๋น„์ค‘ 100ํ˜ธ ๊ตญ๊ฐ€๊ฒฝ์ œ ๋ฐœ์ „๊ณผ ์†Œ๋น„์ž ๊ถŒ์ต ๋ณด ํ˜ธ์— ํž˜์จ์˜จ ์†Œ๋น„์ž๊ฒฝ์ œ์‹ ๋ฌธ์ด 12 ์›” 16์ผ์„ ๊ธฐ์  2008๋…„ 5์›” 1์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ์•ˆ๋‚ด (02) 2038-4446 dailycnc.com 2015๋…„ 12์›” 16์ผ~12์›” 29์ผ ์ œ100ํ˜ธ ๊ฒจ์šธ์ฒ , ๊ฐ€๋กœ๋“ฑ ์ ๋“ฑ์‹œ๊ฐ„ ์•ž ๋‹น๊ฒจ์•ผ ๊ฒจ์šธ์€ ๊ธฐ์˜จ์ด ๋–จ์–ด์ง€๊ณ  ๋ˆˆ์ด ์˜ค ๋Š” ๊ฒƒ ์™ธ์—๋„ ํ•ด๊ฐ€ ์งง์•„์ง„๋‹ค๋Š” ํŠน ์ง•์ด ์žˆ๋‹ค. ๋งŽ์€ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ๋‚ ์”จ๋งŒ ํผ์ด๋‚˜ ์ถœ๊ทผ๊ธธ๊ณผ ํ‡ด๊ทผ๊ธธ ์–ด๋‘์›Œ์ง€ ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ณด๋ฉฐ ๊ฒจ์šธ์„ ์‹ค๊ฐํ•œ๋‹ค. ํŠนํžˆ ์ถœ๊ทผ ์‹œ๊ฐ„์—๋Š” ์•„์ง

More information

30๋…„ ์„ ๋ฐฐ์˜ ์ง์žฅ์ƒํ™œ ๊ฐœ๋…๋…ธํŠธ

30๋…„ ์„ ๋ฐฐ์˜ ์ง์žฅ์ƒํ™œ ๊ฐœ๋…๋…ธํŠธ ์ €์ž์†Œ๊ฐœ ์ •์„œ์•„ ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๋•Œ ์–ธ๋‹ˆ์˜ ์—ฐ๊ทน ์—ฐ์Šต์„ ๋ณด๊ณ  ๊ทน๋ณธ์„ ์ผ๊ณ , ์ค‘ํ•™๊ต ๋•Œ ์„ธ๊ณ„ ๊ณ ์ „์— ๋น ์ ธ ์†Œ์„ค์„ ์ผ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ •์ž‘ ํ’ˆ์€ ๊ฟˆ์€ ๋‹ฌ๋ผ ๊ธ€๊ณผ๋Š” ๋ฌด๊ด€ ํ•œ ์‚ถ์„ ์‚ด์•˜๊ณ , ๊ทธ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฏธ๋ จ์€ ๋ธ”๋กœ๊ทธ์— ์—์„ธ์ด์™€ ์งง์€ ์†Œ์„ค์„ ๋‹ด ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ’€์—ˆ๋‹ค. ์ดˆ๊ธฐ ์šฐ๋ฆฌ์ง‘์—๋Š” ์ฒœ์‚ฌ๊ฐ€ ์‚ฐ๋‹ค ๋Š” ํŒํƒ€์ง€์  ์„ฑ๊ฒฉ์ด ๋ฌด์ฒ™ ๊ฐ•ํ–ˆ๋‹ค. ๊ทธ ๋Ÿฌ๋˜ ๊ฒƒ์ด ๊ทน๋ณธ์œผ๋กœ ์ž‘์—…ํ•˜๋ฉฐ ๋ณ€ํ˜• ๋๊ณ , ํ˜„์žฌ์˜ ์†Œ์„ค๋กœ

More information

ๆญฏ25์ฐจ.PPT

ๆญฏ25์ฐจ.PPT 25 1. 1 25 GDP 6.3% GDP : 2/4 8.0% (99 1/4 4.6%) : 5 21.8% (1/4 12.5%) : 5 89.6 % (1/4-45.3%) 2/4 75% (BSI) 120 2 25 98 99 (, %) 1/4 4 5 1/4 4 5-6.2-11.4-11.1-7.3 12.5 17.1 21.8-4.5-10.3-11.8-7.1 14.1

More information

2 ์ „๊ฐœ๊ณผ์ • ์ง€๋„๊ณ„ํš ์ฃผ๊ธฐ ์ฃผ์ œ ํ™œ๋™ ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ๋‚ด์šฉ ์„ฑ์ทจ์ˆ˜์ค€ ์ฃผ์ œ๋ฐœํ˜„ ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ ์œ ๋ชฉํ™” 1 ํ•œ์‹ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ 2 4 5 ์š”๋ฆฌ๋ฒ• ์—ฐ๊ตฌํ•˜๊ณ , ํ•™๊ณ ์—ญํ• ๋ถ„๋‹ด ์กฐ๋ฆฌ ๊ณ„ํšํ•˜๊ธฐ ์ƒ๋ช…๊ณผ ์Œ์‹ ์˜ํ™”๊ฐ์ƒํ•˜๊ธฐ ์ƒ๋ช…๊ณผ ์Œ์‹ ํ† ๋ก ํ•˜๊ธฐ ํ•œ์‹ ์‹์‚ฌ์˜ˆ์ ˆ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ 6 ์Œ์‹ ์ฃผ์ œ๋ฐœํ˜„, ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ, ์œ 

2 ์ „๊ฐœ๊ณผ์ • ์ง€๋„๊ณ„ํš ์ฃผ๊ธฐ ์ฃผ์ œ ํ™œ๋™ ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ๋‚ด์šฉ ์„ฑ์ทจ์ˆ˜์ค€ ์ฃผ์ œ๋ฐœํ˜„ ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ ์œ ๋ชฉํ™” 1 ํ•œ์‹ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ 2 4 5 ์š”๋ฆฌ๋ฒ• ์—ฐ๊ตฌํ•˜๊ณ , ํ•™๊ณ ์—ญํ• ๋ถ„๋‹ด ์กฐ๋ฆฌ ๊ณ„ํšํ•˜๊ธฐ ์ƒ๋ช…๊ณผ ์Œ์‹ ์˜ํ™”๊ฐ์ƒํ•˜๊ธฐ ์ƒ๋ช…๊ณผ ์Œ์‹ ํ† ๋ก ํ•˜๊ธฐ ํ•œ์‹ ์‹์‚ฌ์˜ˆ์ ˆ ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ 6 ์Œ์‹ ์ฃผ์ œ๋ฐœํ˜„, ๋ธŒ๋ ˆ์ธ์Šคํ† ๋ฐ, ์œ  โ… . โ… . ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋ง› ์„ ์ฐพ์•„์„œ ( 4 ์›” 27 ์ฃผ ~4 ์›” 0 ์ผ ) 6ํ•™๋…„ 1 ์ฃผ์ œ ์„ ์ • ๋ฐ ํ๋ฆ„ ์ฃผ์ œ ์„ ์ •์˜ ์ด์œ  ๋ด„ ์—ฌ๋ฆ„ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋ง› ์„ ์ฐพ์•„์„œ ๋‰ด์Šค๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ๋ณด์ž ํ•œ์‹์€ ์šฐ๋ฆฌ ์กฐ์ƒ์˜ ์ง€ํ˜œ ๋‹ด๊ธด ๋ง›๊ณผ ๋ฉ‹์ด ์‚ด์•„ ์žˆ๋Š” ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์Œ์‹์ด๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•์— ๋Œ€ํ•œ ๊ด€์‹ฌ ์ด ๋†’์•„์ง€๊ณ  ํ•œ์‹์ด ๊ฑด๊ฐ•์— ์ข‹์€ ์Œ์‹์ด๋ฏ€๋กœ ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ›๊ฒŒ ๋˜๋ฉด์„œ ๋งŽ์€ ์‚ฌ๋žŒ์ด ํ•œ์‹์„ ์ฆ๊ธฐ๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด์— ์šฐ๋ฆฌ๋ฐ˜์—์„œ๋Š”

More information

II. ๋ฉ”๋””์น˜ ํšจ๊ณผ์™€ ์ฐฝ์˜์„ฑ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•˜๋Š” ๋ฒ•์น™ ์ค‘ ์นด์˜ค์˜ ๋ฒ•์น™ ๋ผ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์žˆ๋‹ค ๋„คํŠธ์›Œํฌ์—์„œ์˜ ์ฐฝ์˜์„ฑ์€ ๋„คํŠธ์›Œํฌ์˜ ๋‹ค์–‘์„ฑ์— ๋น„๋ก€ํ•œ๋‹ค ๋Š” ๋ฒ•์น™ ์ด๋‹ค ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ƒ๊ฐ๊ณผ ๊ด€์‹ฌ์ด ๋งŒ๋‚˜๋ฉด ๊ทธ ์†์—์„œ ์ƒˆ๋กœ์šด ์•„์ด๋””์–ด๊ฐ€ ๋‚˜์˜ค๊ณ  ์ฐฝ์˜์„ฑ์ด ๋ฐœํ˜„๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด

II. ๋ฉ”๋””์น˜ ํšจ๊ณผ์™€ ์ฐฝ์˜์„ฑ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•˜๋Š” ๋ฒ•์น™ ์ค‘ ์นด์˜ค์˜ ๋ฒ•์น™ ๋ผ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์žˆ๋‹ค ๋„คํŠธ์›Œํฌ์—์„œ์˜ ์ฐฝ์˜์„ฑ์€ ๋„คํŠธ์›Œํฌ์˜ ๋‹ค์–‘์„ฑ์— ๋น„๋ก€ํ•œ๋‹ค ๋Š” ๋ฒ•์น™ ์ด๋‹ค ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ƒ๊ฐ๊ณผ ๊ด€์‹ฌ์ด ๋งŒ๋‚˜๋ฉด ๊ทธ ์†์—์„œ ์ƒˆ๋กœ์šด ์•„์ด๋””์–ด๊ฐ€ ๋‚˜์˜ค๊ณ  ์ฐฝ์˜์„ฑ์ด ๋ฐœํ˜„๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ณผ ์ธ๋ฌธ์‚ฌํšŒ, ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ์˜ ์†Œํ†ต๊ณผ ์œตํ•ฉ ์ตœ ์—ฐ ๊ตฌ* I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 5 ์ฐฝ์˜์„ฑ์ด ํ™”๋‘๊ฐ€ ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค ์ฐฝ์˜์ธ์žฌ ์ฐฝ์˜์‹œ์ •์—์„œ ์ฐฝ์˜ํ•œ๊ตญ์— ์ด๋ฅด๊ธฐ๊นŒ์ง€ ์ฐฝ์˜์„ฑ์€ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์˜ ์›์ฒœ์œผ๋กœ ์ฃผ๋ชฉ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค ์ฐฝ์˜์„ฑ์ด ๋ถ€๊ฐ๋˜๋ฉด์„œ ๋™์‹œ์— ์œตํ•ฉ๊ณผ ์†Œํ†ต์˜ ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ ์ค‘์š”ํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค ๊ธฐ์กด์— ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”์ฐฝ๋‹ฌ์‚ฌ์—…์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜๋˜ ํ•œ๊ตญ๊ณผํ•™๋ฌธํ™”์žฌ๋‹จ์€ ๊ต์œก๋ถ€์™€ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€๊ฐ€ ํ†ตํ•ฉ๋˜๋ฉด์„œ ์ฐฝ์˜์ธ์žฌ์œก์„ฑ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์ƒˆ๋กœ์ด ๋ถ€์—ฌ๋ฐ›์•„

More information

<323030392D32303131BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD28BCF6C1A431323235292E687770>

<323030392D32303131BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD28BCF6C1A431323235292E687770> ์•ˆ ๋‚ด 1. ์ด ์ฑ…์ž๋Š” 2009๋…„ 1์›”๋ถ€ํ„ฐ 2011๋…„ 11์›”๊นŒ์ง€ ๋‚จ์–‘์ฃผ์‹œ 8272๋ฏผ์›์„ผํ„ฐ๋กœ ์‹œ๋ฏผ๋“ค๊ป˜์„œ ํ–‰์ • ์ „๋ฐ˜์— ๊ฑธ์ณ ๋ฌธ์˜ ํ•˜์‹  ๋‚ด์šฉ์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์‰ฝ๋„๋ก ํŽธ์ง‘ํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ฑ…์ž์˜ ํ™œ์šฉ๋„๋ฅผ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ ๋‚จ์–‘์ฃผ์‹œ ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ ์—๋„ ๊ฒŒ์žฌํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ด ์ฑ…์ž๋Š” 2011๋…„ 11์›”์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์ž‘์„ฑ๋˜์—ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๋ฒ•์ ๊ทผ๊ฑฐ ๋“ฑ์—์„œ ํ˜„ ์‹œ์ ๊ณผ ์ผ๋ถ€๋‚ด์šฉ์ด ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ์„

More information

<C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C1A4C3A55F31313239295B315D2E687770>

<C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C1A4C3A55F31313239295B315D2E687770> ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2008-31 ์ €์†Œ๋“์ธต ์‹คํƒœ ๋ฐ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ An analysis on the actual conditions of the low-income and strategies to overcome their poverty in GyeongGi-Province 2008. 11. ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ : ๊น€ ํฌ ์—ฐ (๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐœ๋ฐœ์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์š” ์•ฝ ์ €์†Œ๋“์ธต

More information

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

๋ถ™์ž„

๋ถ™์ž„ ๋ณด ๋„ ์ž ๋ฃŒ 10.14(์ˆ˜) 11:00๋ถ€ํ„ฐ ๋ณด๋„ ๊ฐ€๋Šฅ ์ž‘์„ฑ๋ถ€์„œ ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ์ž๋ณธ์‹œ์žฅ๊ณผ, ๊ธˆ์œต๊ฐ๋…์› ๊ธˆ์œตํˆฌ์ž๊ฐ๋…๊ตญ, ๊ธˆ์œตํˆฌ์žํ˜‘ํšŒ ์ฆ๊ถŒ์ง€์›๋ถ€ ์ฑ… ์ž„ ์ž ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ์ดํ˜•์ฃผ ๊ณผ์žฅ ๊ธˆ์œต๊ฐ๋…์› ์กฐ๊ตญํ™˜ ๊ตญ์žฅ ๊ธˆ์œตํˆฌ์žํ˜‘ํšŒ ์˜ค๋ฌด์˜ ๋ณธ๋ถ€์žฅ ๋‹ด ๋‹น ์ž ๊น€์„ฑ์ค€ ์‚ฌ๋ฌด๊ด€ (02-2156-9876) ๋ฐ•์ข…๊ธธ ํŒ€์žฅ (02-3145-7600) ์ด๋™์› ๋ถ€์žฅ (02-2003-9100) ๋ฐฐ ํฌ

More information

KPMR

KPMR ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ฐฝ์กฐ๋„์‹œ ๊น€ํฌ ๊น€ํฌ๋งˆ๋ฃจ๋Š” ํ™œ์ž๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์ •๋ณด์ ‘๊ทผ์ด ์–ด๋ ค์šด ์‹œ๋ฏผ๋“ค์„ ์œ„ํ•ด ์ธ์‡„๋ฌผ ์Œ์„ฑ๋ณ€ ํ™˜์‹œ์Šคํ…œ(voiceye)์„ ๋„์ž…ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. www.gimpo.go.kr ๋ฐœํ–‰์ผ : 2012. 1. 25(์ œ107ํ˜ธ) ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊น€ํฌ์‹œ์žฅ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ๊ณต๋ณด์ „์‚ฐ๋‹ด๋‹น๊ด€์‹ค ์ „ํ™” : 031)980-2066 2 ์›”ํ˜ธ ์‹œ์ •์†Œ์‹ ๊น€ํฌ์‹œ, ํ–‰์ •์ฒด์ œ ๊ฐœํŽธ๋ฐฉ์•ˆ ๊ฑด์˜ 2 ์ƒ ํ™œ ์ • ๋ณด 2012

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF 2001.10.11 (2001-80 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. ( ) 2 [ ] 3 [ ] 3,50 0 5 20 0 1 9 24, 2 00 1.7.26 1 8 20 0 1-0 08 8, 2 00 1.09.04 1 15 20 0 1.7.27 99 8 26 8 28 46 0 12-10 036, 2 00 1-08 - 28 8 3 1 (338)3344

More information

๋กœ์—ดํ‹ฐ๋ฅผ ๋‹ค๋ฅธ ๋‚˜๋ผ ๊ธฐ์—…์˜ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š”๋ฐ ์ง€๋ถˆํ•˜๊ณ  ์žˆ์„ ๋งŒํผ ์›์ฒœ๊ธฐ์ˆ ์ด ๋ถ€์กฑํ•˜๋‹ค์ค‘๊ตญ์— ์˜ํ•ด ์›๊ฐ€์ ˆ๊ฐ์„ ํ†ตํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์˜ ๊ฐ•์กฐ๊ฐ€ ๋” ์ด์ƒ ๊ตญ๊ฐ€๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ํ™•๋ณด์˜ ํ•ต์‹ฌ์ ์ธ ์š”์ธ์ด ์•„๋‹˜์ด ๋“œ๋Ÿฌ๋‚ฌ์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ์ฃผ์žฅํ•˜๋Š” ๊ฒฝํ–ฅ์„ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ๋‹คํ•œ๊ตญ์€ ๋…„๋Œ€์™€ ๋…„๋Œ€

๋กœ์—ดํ‹ฐ๋ฅผ ๋‹ค๋ฅธ ๋‚˜๋ผ ๊ธฐ์—…์˜ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š”๋ฐ ์ง€๋ถˆํ•˜๊ณ  ์žˆ์„ ๋งŒํผ ์›์ฒœ๊ธฐ์ˆ ์ด ๋ถ€์กฑํ•˜๋‹ค์ค‘๊ตญ์— ์˜ํ•ด ์›๊ฐ€์ ˆ๊ฐ์„ ํ†ตํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์˜ ๊ฐ•์กฐ๊ฐ€ ๋” ์ด์ƒ ๊ตญ๊ฐ€๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ํ™•๋ณด์˜ ํ•ต์‹ฌ์ ์ธ ์š”์ธ์ด ์•„๋‹˜์ด ๋“œ๋Ÿฌ๋‚ฌ์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ์ฃผ์žฅํ•˜๋Š” ๊ฒฝํ–ฅ์„ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ๋‹คํ•œ๊ตญ์€ ๋…„๋Œ€์™€ ๋…„๋Œ€ ์ฐฝ์กฐ์‚ฐ์—…์˜ ์œก์„ฑ๊ณผ ํ˜์‹ ์˜ ๊ณผ์ œ ์œค ๋ณ‘ ์šด* I. ์„œ๋ก  4 ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ๋Š” ๋…„๋Œ€ ์‚ฐ์—…ํ™” ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ ์ „์ž ์ž๋™์ฐจ ์ฒ ๊ฐ• ๋“ฑ ์ œ์กฐ์—… ์ค‘์‹ฌ์˜ ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต์„ ํ†ตํ•ด ์„ธ๊ณ„ ์œ„๊ถŒ ๊ทœ๋ชจ์˜ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ตœ๊ทผ์—๋Š” ๊ฒฝ์ œ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ๋…„๋Œ€ ์—๋Š” ๋…„๋Œ€์—๋Š” ๋ฐ ๊ณ ์šฉ ์ฆ๊ฐ€์œจ๋…„๋Œ€ ์—์„œ ๋…„๋Œ€์—๋Š”์ด ์ ์ฐจ์ ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ์˜ ํ•œ๊ณ„์ƒํ™ฉ์— ์ฒ˜ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ธ์‹๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹คํŠนํžˆ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜

More information

I 12 15

I 12 15 10 I 12 15 1 12 13 ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 14 2 15 ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 16 II 18 24 29 33 40 1 18 ! 19 @ 20 ! 21 @ 22 ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 4.

More information

โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ฐ์ข… ๊ธฐ๋ก์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ๋ฐฑ์ œ์˜ ์ดˆ๊ธฐ ๋„์์€ ์œ„๋ก€์„ฑ( ๆ…ฐ ็ฆฎ ๅŸŽ )์ด๋‹ค. ์œ„๋ก€์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ธฐ๋ก์€ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ, ์‚ผ๊ตญ์œ ์‚ฌ, ๊ณ ๋ ค์‚ฌ, ์„ธ์ข…์‹ค๋ก, ๋™๊ตญ์—ฌ์ง€์Šน๋žŒ ๋“ฑ ๋งŽ์€ ์ฑ…์— ์‹ค๋ ค ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ํŽธ ์ฐฌ๋œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ์˜ค๋ž˜๋œ ์‚ฌ์„œ์ธ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ ๋„ ๋ฐฑ์ œ๊ฐ€ ๋ฉธ๋งํ•œ์ง€

โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ฐ์ข… ๊ธฐ๋ก์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ๋ฐฑ์ œ์˜ ์ดˆ๊ธฐ ๋„์์€ ์œ„๋ก€์„ฑ( ๆ…ฐ ็ฆฎ ๅŸŽ )์ด๋‹ค. ์œ„๋ก€์„ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ธฐ๋ก์€ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ, ์‚ผ๊ตญ์œ ์‚ฌ, ๊ณ ๋ ค์‚ฌ, ์„ธ์ข…์‹ค๋ก, ๋™๊ตญ์—ฌ์ง€์Šน๋žŒ ๋“ฑ ๋งŽ์€ ์ฑ…์— ์‹ค๋ ค ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ํŽธ ์ฐฌ๋œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ์˜ค๋ž˜๋œ ์‚ฌ์„œ์ธ ์‚ผ๊ตญ์‚ฌ๊ธฐ ๋„ ๋ฐฑ์ œ๊ฐ€ ๋ฉธ๋งํ•œ์ง€ ๊ณ ๋Œ€ ๋™์•„์‹œ์•„์˜ ์™•์„ฑ๊ณผ ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ - ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ ๊ทœ๋ช…์„ ์œ„ํ•œ ํ•™์ˆ ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ - pp. 46-67 ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ณ ๋Œ€ ์™•์„ฑ๊ณผ ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ ๊น€๊ธฐ์„ญ(ํ•œ์„ฑ๋ฐฑ์ œ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€) ๋ชฉ์ฐจ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ํ•œ๊ตญ ๊ณ ๋Œ€์˜ ์™•์„ฑ 1. ํ‰์–‘ ๋‚™๋ž‘ํ† ์„ฑ 2. ์ง‘์•ˆ ๊ตญ๋‚ด์„ฑ 3. ๊ฒฝ์ฃผ ์›”์„ฑ 4. ํ•œ๊ตญ ๊ณ ๋Œ€ ์™•์„ฑ์˜ ํŠน์ง• โ…ข. ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ๊ณผ ๋ฐฑ์ œ์˜ ํ•œ์„ฑ 1. ํ’๋‚ฉํ† ์„ฑ์˜ ํ˜„ํ™ฉ 2. ํ•œ์„ฑ์˜ ํ’๊ฒฝ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ฐ์ข… ๊ธฐ๋ก์—

More information

untitled

untitled 2006/10/24 ๋ผ์ด์Šค ์ˆœ๋ฐฉ์ดํ›„ ํ•œ๋ฐ˜๋„ : 6์žํšŒ๋‹ด ์žฌ๊ฐœ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ์„œ๋ณดํ˜ (์ฝ”๋ฆฌ์•„์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› / ๊ฒฝ๋‚จ๋Œ€ ๊ทน๋™๋ฌธ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ฐ์›์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) I. ๋ผ์ด์Šค์˜ ์ˆœ๋ฐฉ ์ผ์ง€ II. ์ˆœ๋ฐฉ์™ธ๊ต์˜ ์‹คํŒจ? III. 6์žํšŒ๋‹ด ์žฌ๊ฐœ ๋ถ„์œ„๊ธฐ IV. ํ•œ๊ตญ์˜ ์ „๋žต์  ์„ ํƒ ๋ผ์ด์Šค ์ˆœ๋ฐฉ์ดํ›„ ํ•œ๋ฐ˜๋„ : 6์žํšŒ๋‹ด ์žฌ๊ฐœ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ 10์›” 17-12์ผ ์ง„ํ–‰๋œ ์ฝ˜๋Œ๋ฆฌ์ž ๋ผ์ด์Šค ๋ฏธ ๊ตญ๋ฌด์žฅ๊ด€์˜ 4๊ฐœ๊ตญ ์ˆœ๋ฐฉ์ด

More information

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘ ๊ธฐํš โ…ก ์ด๋ช…๋ฐ• ์ •๋ถ€์˜ ์˜๋ฃŒ๋ฏผ์˜ํ™”์™€ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ์šด๋™ ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ, ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ณผ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€ ๋ณ‘์› ์ž๋ณธ ํ†ต์ œ ์—†๋Š” ํ—ˆ๊ตฌ์ ์ธ ์‚ฌํšŒ์  ํ•ฉ์˜ ์ตœ์œค์ • ์ •์ฑ…์œ„์› ๊น€๋™๊ทผ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒํŒ€ 6์›” 7์ผ, ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ์‹œ๋ฏผํšŒ์˜ ์ค€๋น„์œ„์›ํšŒ ๊ฐ€ ๋ฐœ์กฑํ•˜๋ฉด์„œ ์–ธ๋ก ๊ณผ ๋Œ€์ค‘์˜ ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ณ ์กฐ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์—ฌ, 1๋งŒ 1์ฒœ์› ๋” ๋‚ด์„œ ๊ฑด๊ฐ• ๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋งˆ์Œ ๋†“๊ณ  ๋ณ‘์›์„ ์ด์šฉํ•˜์ž๋Š”

More information

๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ„์•ผ ์ˆ˜๋ฆฝ ๊ด€ ์—ฐ๊ตฌ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์ž๋“ค์˜ ์ธ์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์ž„์„ ๋ฐํ˜€๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค.

๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ„์•ผ ์ˆ˜๋ฆฝ ๊ด€ ์—ฐ๊ตฌ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์ž๋“ค์˜ ์ธ์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์ž„์„ ๋ฐํ˜€๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค. ์ •์ฑ…๋ณด๊ณ ์„œ 2011 ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ„์•ผ ์ˆ˜๋ฆฝ ๊ด€ ์—ฐ๊ตฌ ์ด์ƒ์˜ ๊น€๋™ ์œค๊ฐ•์žฌ ์˜ค์˜์ธ ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ„์•ผ ์ˆ˜๋ฆฝ ๊ด€ ์—ฐ๊ตฌ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์ž๋“ค์˜ ์ธ์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์ž„์„ ๋ฐํ˜€๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค. ์ •์ฑ…๋ณด๊ณ ์„œ 2011- ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ„์•ผ ์ˆ˜๋ฆฝ ๊ด€ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐœ ํ–‰ ์ผ ์ € ์ž ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ ๋ฐœ ํ–‰ ์ฒ˜ ์ฃผ ์†Œ ํ™” ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ ๋“ฑ ๋ก ์ธ ์‡„ ์ฒ˜ ๊ฐ€ ๊ฒฉ 2011๋…„ 3์›” ์ด ์ƒ ์˜ ์™ธ ๊น€ ์šฉ ํ•˜ ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›

More information

Microsoft Word - Report_ํ•ฉ๋ณธ__๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ.doc

Microsoft Word - Report_ํ•ฉ๋ณธ__๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ.doc EUGENE Small-Cap 212๋…„ ์Šค๋ชฐ์บก Idea (13) 211. 11.1 Urban Mining ๊ด‘๋ถ€๊ฐ€ ๋ฉ์‹œ๋‹ค ์ž์›์˜ ๋ฌด๊ธฐํ™” ์ง€๋‚œ 9์›”, ์šฐ๋ฆฌ ์ •๋ถ€(์ง€์‹๊ฒฝ์ œ๋ถ€)๋Š” ๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ ํ™œ์„ฑํ™” ํฌ๋Ÿผ ์„ ๊ฐœ์ตœ. ๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ์€ ํ๊ฐ€ ์ „์ œํ’ˆ, ์‚ฐ์—…ํ๊ธฐ๋ฌผ์— ์ถ•์ ๋œ ๊ธˆ์†์ž์›์„ ํšŒ์ˆ˜, ์žฌํ™œ์šฉํ•  ๊ด‘๋ฌผ์„ ์–ป๋Š” ๊ฒƒ ํฌํ† ๋ฅ˜ ์ƒ์‚ฐ์˜ 96%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ์ค‘๊ตญ์€ ์˜ฌํ•ด 11์›”๋ถ€ํ„ฐ ํฌํ† ๋ฅ˜ ์„ธ์œจ์„

More information

์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๊ธฐ ํŽด๋‚ธ ์ด (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽด๋‚ธ ๋‚  2012๋…„ 11์›” ํŽด๋‚ธ ๊ณณ (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐํš ๋ฐ ๋””์ž์ธ AllThatPlan ็ช“ ์ธ์‡„ ์„ฑ์ „๊ธฐํš 4 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถโ‘  ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 5

์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๊ธฐ ํŽด๋‚ธ ์ด (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽด๋‚ธ ๋‚  2012๋…„ 11์›” ํŽด๋‚ธ ๊ณณ (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐํš ๋ฐ ๋””์ž์ธ AllThatPlan ็ช“ ์ธ์‡„ ์„ฑ์ „๊ธฐํš 4 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถโ‘  ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 5 * ์ด ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ์€ ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„์™€ ๊ฒฝ์ฃผ์‹œ์˜ ํ›„์›์œผ๋กœ ์ œ์ž‘๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ โถ ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 2 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ1 ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 3 ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๊ธฐ ํŽด๋‚ธ ์ด (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽด๋‚ธ ๋‚  2012๋…„ 11์›” ํŽด๋‚ธ ๊ณณ (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐํš ๋ฐ ๋””์ž์ธ AllThatPlan ็ช“ ์ธ์‡„ ์„ฑ์ „๊ธฐํš 4 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถโ‘  ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ

More information

ํ•˜๋ฃจ์— 2์‹œ๊ฐ„ ๋˜๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๋งค์ผ ์™”๋‹ค ๊ฐ”๋‹ค ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์‰ฝ์ง€๋Š” ์•Š์•˜์œผ๋‚˜, ์ €๋Š” ๋‹ค๋‹ˆ๋Š” ๋™์•ˆ ๋‚˜๋ฆ„์˜ ์ฒด๋ ฅ์ด ๊ธธ๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€ํ•˜์ฒ ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๋Š” ์•ฝ 40๋ถ„ ์ •๋„ ์‹œ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋…น์Œํ•œ ๊ฒƒ์„ ๋“ค์œผ๋ฉด์„œ ๊ตณ์ด ์ฑ…์„ ๋ณด์ง€ ์•Š๊ณ ๋„ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋ณต ์Šตํ•จ์œผ๋กœ์จ ์‹œ๊ฐ„์„ ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ

ํ•˜๋ฃจ์— 2์‹œ๊ฐ„ ๋˜๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๋งค์ผ ์™”๋‹ค ๊ฐ”๋‹ค ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์‰ฝ์ง€๋Š” ์•Š์•˜์œผ๋‚˜, ์ €๋Š” ๋‹ค๋‹ˆ๋Š” ๋™์•ˆ ๋‚˜๋ฆ„์˜ ์ฒด๋ ฅ์ด ๊ธธ๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€ํ•˜์ฒ ๋กœ ์ด๋™ํ•˜๋Š” ์•ฝ 40๋ถ„ ์ •๋„ ์‹œ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋…น์Œํ•œ ๊ฒƒ์„ ๋“ค์œผ๋ฉด์„œ ๊ตณ์ด ์ฑ…์„ ๋ณด์ง€ ์•Š๊ณ ๋„ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋ณต ์Šตํ•จ์œผ๋กœ์จ ์‹œ๊ฐ„์„ ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ 2๋…„์ฐจ ๋™์ฐจ ํ•ฉ๊ฒฉ์ƒ์˜ ํ•ฉ๊ฒฉ์ˆ˜๊ธฐ ์ œ31ํšŒ ๊ด€์„ธ์‚ฌ ์‹œํ—˜ ํ•ฉ๊ฒฉ์ž ๊ด€์„ธ์‚ฌ ์†Œ์œคํ˜œ๋‹˜ I. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ ์•ฝ 1๋…„ ์ „์— ์—ฌ๋Ÿฌ ํ•ฉ๊ฒฉ ์ˆ˜๊ธฐ๋ฅผ ์ฝ์œผ๋ฉด์„œ ๋งˆ์Œ์„ ๋‹ค์žก์•˜๋˜ ๊ฒŒ ์–ผ๋งˆ ์ „์˜ ์ผ์ฒ˜๋Ÿผ ๋Š๊ปด์ง€๋Š”๋ฐ, ์ œ๊ฐ€ ์ง€๊ธˆ ํ•ฉ๊ฒฉ์ˆ˜๊ธฐ๋ฅผ ์“ฐ๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ฏฟ๊ธฐ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ ๋‹ค. ํ•œ ์—†์ด ๋ถ€์กฑํ•œ ์ˆ˜ํ—˜์ƒํ™œ์ด์—ˆ์ง€๋งŒ, ์ œ๊ฐ€ ํ’€์–ด๋‚ด๋Š” ์ƒํ™œ ์†์—์„œ ์ด ๊ธ€์„ ์ฝ๋Š” ๋ถ„๋“ค์ด ์กฐ๊ธˆ์ด๋ผ๋„ ๋„์›€์„ ์–ป๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋Š” ๋งˆ์Œ์—

More information

untitled

untitled ไธญ ้ƒจ ๅœฐ ๅŸŸ ็ฒ˜ ๅœŸ ๅธถ ๅœŸ ๅ™จ ๆ–‡ ๅŒ– ์˜ ๆ™‚ ็ฉบ ้–“ ็š„ ๆญฃ ้ซ” ๆ€ง 1 ไธญ ้ƒจ ๅœฐ ๅŸŸ ็ฒ˜ ๅœŸ ๅธถ ๅœŸ ๅ™จ ๆ–‡ ๅŒ– ์˜ ๆ™‚ ็ฉบ ้–“ ็š„ ๆญฃ ้ซ” ๆ€ง ๆŽ ไบจ ๆบ (ํ•œ์‹ ๋Œ€๋ฐ•๋ฌผ๊ด€ ํ•™์˜ˆ์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ) - ๋ชฉ ์ฐจ - โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ็ก ็ฉถ ๅฒ โ…ข. ๆ™‚ ้–“ ่ปธ ่จญ ๅฎš โ…ฃ. ็ฉบ ้–“ ็š„ ๅˆ† ๅธƒ ๆจฃ ็›ธ ์„ ํ†ตํ•œ ๋ช‡ ๊ฐ€์ง€ ๅ• ้กŒ ๆ ่ตท โ…ค. ๋งบ์Œ๋ง โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ฃผ์ง€ํ•˜๋Š” ๋ฐ”์™€ ๊ฐ™์ด ๋‚จํ•œ์ง€์—ญ์˜

More information

02_3 ์ง€๋ฆฌ์‚ฐ๊ถŒ ์Šค๋งˆํŠธํฐ ๊ธฐ๋ฐ˜ 3D ์ง€๋„์„œ๋น„์Šค_๊ณผ์—…์ง€์‹œ์„œ.hwp

02_3 ์ง€๋ฆฌ์‚ฐ๊ถŒ ์Šค๋งˆํŠธํฐ ๊ธฐ๋ฐ˜ 3D ์ง€๋„์„œ๋น„์Šค_๊ณผ์—…์ง€์‹œ์„œ.hwp ๊ณผ ์—… ์ง€ ์‹œ ์„œ ์‚ฌ ์—… ๋ช… ์ง€๋ฆฌ์‚ฐ๊ถŒ ์Šค๋งˆํŠธํฐ ๊ธฐ๋ฐ˜ 3D ์ง€๋„์„œ๋น„์Šค 2011. 7 ํ•œ ๊ตญ ๊ด€ ๊ด‘ ๊ณต ์‚ฌ ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์‚ฌ์—…๊ฐœ์š” 3 โ…ก. 3D ๋“ฑ์‚ฐ ์ „์ž์ง€๋„ ๊ฐœ๋ฐœ 5 โ…ข. ์Šค๋งˆํŠธํฐ์šฉ ๋“ฑ์‚ฐ์ง€๋„ ์„œ๋น„์Šค ๊ฐœ๋ฐœ 8 โ…ฃ. ์›น์‚ฌ์ดํŠธ์šฉ ์ง€๋„ ์„œ๋น„์Šค ๊ฐœ๋ฐœ 12 I. ์‚ฌ์—… ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ์‚ฌ์—…๋ช… : ์ง€๋ฆฌ์‚ฐ๊ถŒ ์Šค๋งˆํŠธํฐ ๊ธฐ๋ฐ˜ 3D ์ง€๋„์„œ๋น„์Šค ๋‚˜. ์‚ฌ์—…๊ธฐ๊ฐ„ : 2011๋…„ 7์›” ~ 2012๋…„

More information

.......hwp

.......hwp ็ขฉ ๅฃซ ๅญธ ไฝ ๏ฅ ๆ–‡ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial Security of National Health Insurance ๅ…ฌ ๅทž ๅคง ๅญธ ๆ ก ็ถ“ ็‡Ÿ ่กŒ ๆ”ฟ ๅคง ๅญธ ้™ข ่กŒ ๆ”ฟ ๅญธ ๅฐˆ ๆ”ป ๏งก ๆทณ ๆฅญ 2003 ๅนด 2 ๆœˆ ์„ ์‚ฌ ํ•™ ์œ„ ๋…ผ ๋ฌธ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial

More information

์ œ24์กฐ

์ œ24์กฐ ๊ณ ์šฉ๋ฅ  ์ œ๊ณ ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๊ฐœ์„  ๋งค๋‰ด์–ผ ์ œ 2 ๊ถŒ ๋ถ€ ๋ก ๋ณ€์–‘๊ทœ ์ด์Šน๊ธธ ๋‚จ์žฌ๋Ÿ‰ ์™ธ ์ œ1์žฅ ๋„์ž… ๋ฐ ์š”์•ฝ ์ œ2์žฅ ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœ๋ ฅ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์ œ3์žฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์ œ๋„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ๊ณ ์šฉ๋ฅ  ์ œ๊ณ ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๊ฐœ์„  ๋งค๋‰ด์–ผ ์ œ2๊ถŒ ๋ถ€ ๋ก 1ํŒ1์‡„ ์ธ์‡„ / 2011๋…„ 1์›” 18์ผ 1ํŒ1์‡„ ๋ฐœํ–‰ / 2011๋…„ 1์›” 21์ผ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ ๊น€์˜์šฉ ํŽธ์ง‘์ธ ๊น€์˜์šฉ ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ ์ œ318

More information

ๅ›พ ไนฆ ๅœจ ็‰ˆ ็ผ– ็›ฎ (CIP) ๆ•ฐ ๆฎ ้Ÿฉ ๅ›ฝ ๆ–‡ ๅญฆ ไฝœ ๅ“ ้€‰ ่ฏป / ๆฑ  ๆฐด ๆถŒ, ่ฃด ๅœญ ่Œƒ ่‘—. ไธŠ ๆตท : ไธŠ ๆตท ๅค– ่ฏญ ๆ•™ ่‚ฒ ๅ‡บ ็‰ˆ ็คพ,2015 ๆ–ฐ ไธ– ็บช ้ซ˜ ็ญ‰ ๅญฆ ๆ ก ้Ÿฉ ๅ›ฝ ่ฏญ ไธ“ ไธš ๆœฌ ็ง‘ ็”Ÿ ็ณป ๅˆ— ๆ•™ ๆ ISBN 978 7 5446 4022 0 โ… . 1

ๅ›พ ไนฆ ๅœจ ็‰ˆ ็ผ– ็›ฎ (CIP) ๆ•ฐ ๆฎ ้Ÿฉ ๅ›ฝ ๆ–‡ ๅญฆ ไฝœ ๅ“ ้€‰ ่ฏป / ๆฑ  ๆฐด ๆถŒ, ่ฃด ๅœญ ่Œƒ ่‘—. ไธŠ ๆตท : ไธŠ ๆตท ๅค– ่ฏญ ๆ•™ ่‚ฒ ๅ‡บ ็‰ˆ ็คพ,2015 ๆ–ฐ ไธ– ็บช ้ซ˜ ็ญ‰ ๅญฆ ๆ ก ้Ÿฉ ๅ›ฝ ่ฏญ ไธ“ ไธš ๆœฌ ็ง‘ ็”Ÿ ็ณป ๅˆ— ๆ•™ ๆ ISBN 978 7 5446 4022 0 โ… . 1 ้Ÿฉ ๅ›ฝ ๆ–‡ ๅญฆ ้€‰ ่ฏป ๆฑ  ๆฐด ๆถŒ ่ฃด ๅœญ ่Œƒ ็ผ– ่‘— ไธŠ ๆตท ๅค– ่ฏญ ๆ•™ ่‚ฒ ๅ‡บ ็‰ˆ ็คพ ์ œ1๊ฐ• ๊ณ ๋Œ€๊ฐ€์š”( ๅค ไปฃ ๆญŒ ่ฌ  ) / ํ–ฅ๊ฐ€( ้„• ๆญŒ ) 1 ๅ›พ ไนฆ ๅœจ ็‰ˆ ็ผ– ็›ฎ (CIP) ๆ•ฐ ๆฎ ้Ÿฉ ๅ›ฝ ๆ–‡ ๅญฆ ไฝœ ๅ“ ้€‰ ่ฏป / ๆฑ  ๆฐด ๆถŒ, ่ฃด ๅœญ ่Œƒ ่‘—. ไธŠ ๆตท : ไธŠ ๆตท ๅค– ่ฏญ ๆ•™ ่‚ฒ ๅ‡บ ็‰ˆ ็คพ,2015 ๆ–ฐ ไธ– ็บช ้ซ˜ ็ญ‰ ๅญฆ ๆ ก ้Ÿฉ ๅ›ฝ ่ฏญ ไธ“ ไธš ๆœฌ ็ง‘ ็”Ÿ ็ณป ๅˆ— ๆ•™

More information

22......-..

22......-.. 547-8( 307 ) TEL (02)458-3078, 3079 / FAX (02)458-3047, 3077 http://www.kiche.or.kr E-mail : kicheme@unitel.co.kr NICE ,,,, 2 2 NICE 2005 21 ( ) 17:00 /, (LG ) 18:00 (LG ) 22 ( ) A B C D E F G H I J K

More information

ๆญฏ320133.PDF

ๆญฏ320133.PDF 97-3 1 9 9 7 : () : ( ) () . 1. 1 1 1 3 1 3 2 3 3 4 2 5 1 5 1. 5 2. 5 3. 5 2 6 1. 6 2. 13 3 14 1 14 2 17 1. 18 2. 20 3. 21 4. 21 5. 23 - i - 4 1997 25 1. 25 2. 25 3. 25 4. 26 5. 28 5 34 36 Abs tract 39

More information

ร€รŽ-ยฑยณรยคยฟรซ.PDF

ร€รŽ-ยฑยณรยคยฟรซ.PDF 1. ์„œ๋ฏผํŠน์œ„์˜ ์œ„์› ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ํ™œ๋™ ๊ฒฝ๊ณผ 1.์„œ๋ฏผํŠน์œ„์˜ ์œ„์› ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ํ™œ๋™ ๊ฒฝ๊ณผ 11 1-1 ์„œ๋ฏผํŠน์œ„ ์œ„์› ๊ตฌ์„ฑ ์œ„์›์žฅ : ๊น€์˜์ถ˜ ๋ฏผ์ฃผ๋‹น ์ตœ๊ณ ์œ„์› ๊ฐ„์‚ฌ ์œ„์› : ์ด๊ธฐ์šฐ ๋ถ„๊ณผ๋ณ„ ๊ตฌ์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ -๊ธฐํš์†Œ์œ„ : ์šฐ์ œ์ฐฝ(์ •๋ฌด), ์ž„์ข…์ธ, ์ด์ฒ ํฌ -๊ต์œก ๋Œ€์ฑ…๋ถ„๊ณผ [์•ˆ๋ฏผ์„(๊ต์œก), ํ•˜๊ท€๋‚จ] -๋…ธํ›„ ๊ฑด๊ฐ•๋Œ€์ฑ…๋ถ„๊ณผ [๋ฐ•์€์ˆ˜(๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€), ์ด๊ธฐ์šฐ] -๋†์ถ•์ˆ˜์‚ฐ ๋Œ€์ฑ…๋ถ„๊ณผ [์ •๋ฒ”๊ตฌ(๋†๋ฆผ์ˆ˜์‚ฐ์‹ํ’ˆ),

More information

๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ ์ด๋ž€

๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ ์ด๋ž€ ๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ์˜ ์น˜๋ฃŒ I. ๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ ์ด๋ž€? 1. ๋น„๋งŒ์€ ์ฒด๋‚ด์ง€๋ฐฉ์ด ๊ณผ๋‹คํ•˜๊ฒŒ ์ถ•์ ๋œ ์ƒํƒœ๋ฅผ ๋งํ•œ๋‹ค. ๋น„๋งŒ์€ ์ฒด๋‚ด์ง€๋ฐฉ์˜ ๋ถ„ํฌ ์–‘์ƒ์— ๋”ฐ๋ผ, ๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ(์ƒ์ฒด๋น„๋งŒ, ์ค‘์‹ฌ์„ฑ๋น„๋งŒ)๊ณผ ํ•˜์ฒด๋น„๋งŒ (๋ง์ดˆ๋น„๋งŒ)์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜๋Š”๋ฐ, ์šฐ๋ฆฌ ๋ชธ์—์„œ ๋‹ค๋ฅธ ๋ถ€์œ„๋ณด๋‹ค ๋ณต๋ถ€ ๋˜๋Š” ๋ณต๊ฐ• ๋‚ด์— ์ง€๋ฐฉ์ด ๊ณผ๋‹ค ํ•˜๊ฒŒ ์ถ•์ ๋œ ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค. 2. ์ง€๋ฐฉ์˜ ๋ถ„ํฌ์— ์˜ํ•œ ๋ณต๋ถ€๋น„๋งŒ ํ˜•ํƒœ 1) ํ”ผํ•˜ํ˜• : ๋ณต๊ฐ•๊ณผ

More information

<5BC6EDC1FD5DC0DABBECBFA120B4EBC7D120BBE7C8B8C0FB20C3A5C0D3B0FA20C7D8B0E1B9E6BEC828BAB8C0CCBDBABEC6C0CC292E687770>

<5BC6EDC1FD5DC0DABBECBFA120B4EBC7D120BBE7C8B8C0FB20C3A5C0D3B0FA20C7D8B0E1B9E6BEC828BAB8C0CCBDBABEC6C0CC292E687770> ์ธ์‚ฌ๋ง ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ. ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ํ˜„๋ณ‘์ฒ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ”์˜์‹  ๊ฐ€์šด๋ฐ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์˜ ์ž์‚ด ๋ฌธ์ œ ํ•ด๊ฒฐ์„ ์œ„ํ•œ ํ† ๋ก ์˜ ์ž๋ฆฌ์— ํ•จ๊ป˜ ํ•ด์ฃผ์‹  ์ค‘์•™์ž์‚ด์˜ˆ๋ฐฉ์„ผํ„ฐ ์•ˆ์šฉ๋ฏผ ์„ผํ„ฐ์žฅ๋‹˜์„ ๋น„๋กฏํ•˜์—ฌ ๊ฐ๊ณ„์˜ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์„ ์ƒ๋‹˜ ๋ฐ ํ˜„์žฅ์˜ ํ™œ๋™๊ฐ€ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๊ป˜ ๊ฐ์‚ฌ์˜ ๋ง์”€์„ ๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ์™€ ์ด๋ฒˆ ํ† ๋ก ํšŒ๋ฅผ ๊ณต๋™์œผ๋กœ ๊ฐœ์ตœํ•˜๋Š” ์ค‘์•™์ž์‚ด์˜ˆ๋ฐฉ์„ผํ„ฐ๋Š” 2011๋…„ ์ œ์ •๋œ ์ž์‚ด์˜ˆ๋ฐฉ ๋ฐ ์ƒ๋ช…์กด์ค‘๋ฌธํ™”

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด - i - ii - iii - iv - v - vi - vii - viii - ix - 1 - 2 - 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 7 - - - - 8 - 9 - 10 - - - - - - - - - - - - 11 - - - 12 - 13 -

More information