ๆญฏ์ฃผ5์ผ๋ณธ๋ฌธ.PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ์ฃผ5์ผ๋ณธ๋ฌธ.PDF"

Transcription

1 ECO ,

2 .. Tel : , Fax : ,

3 < > ( ) 22. ( )

4 < > ( )

5 The issue of a f ive-day workweek and the problems it poses <Abstract> 1 Background 17 The Point at Issue 27. The Expediential Wage-Boosting Strategy 29. The Difference between Actual and Statutory Working Hours 31. Working Conditions that are inconsistent with International Standards 36. The Unilateral Introduction of Public and Banking Service 42 The Effect of a Five-day Workweek 45. The Increasing Cost of Labor 47. The Manpower Shortage in Medium and Small Enterprises 51. Unresolved Issues between Labor and Management 52. The Decrease in Employment 53 The Problem to be Solved 55. The Number of holidays per year 57. The No-Work-No-Pay Principle 63. The Working Condition Being consistent with the International Standard 65

6 . The Promotion of Using Holidays 71. The Expanded Exemptions regarding Working Hours and Holidays 76. The Schedule to Legalize a Five-Day Workweek 78 Reference 80 <Appendix> 81

7 A bstract The tripartite government-labor-management commission created an ad hoc committee in May of 2000 with the intent of introducing a five-day workweek through the case of a democratic process. The government and labor call for raising the number of noworking days to days a year, as compared with the Western average of days and Japan s days. It is imprudent to raise the number of laborers off days under the new workweek system to exceed Japan s days, particularly in light of the significant per-capita gross domestic product gap between the two countries(korea-$8,900 and Japan-$37,000). All things considered, the enforcement of a five-day workweek uniformly across the board is premature. The government s policy would aggravate the already severe manpower shortage in small and medium-sized businesses and deteriorate corporate competitiveness by increasing cost of labor.

8

9 (work sharing) , ( 5 ) , ,

10 2 5,, ( ) , %

11 3 5, 20% 2., , 5 -

12 4 5, -, - 1 (GDP) 2, (2 3,000) 44, (1 3,000 ) 42-18,900(2001 )

13 5 44,,, 44 5 ( ) , (145 ) (1 ) 101 (10) - 5

14 6 5, , 5 5, 5 5,,

15 (, 2002) , 5 - -

16 8 5,

17 ,, (1) 5 ( ), , (145 )

18 10 5, (2) 6, , 1, 15. (3) ( ), 2. (1).,

19 11 - (2) ( ) 4 3. (1), 50%ILO 25% (2) 5 12,

20 12 5, 31 ( ) (3) 40, 1 -, 40 1 (4) 1979 UN,

21 13 ILO - (12 ) ( ), (1) [ (52 ) ( 12 )(10 20 ) ( 17, 1 )(10 ;,, )], ()

22 14 5,, ( ) (2), 5., 6. () -

23 ( 6 ) ( 5 )

24

25 5

26

27 (work sharing) , ( 5 ) ( ) ,

28 20 5, ,, ( ) , , 5 - ( ) % - 1 -

29 ( ) , -, 50%, 21 ( ), 4 ( ) -,, 11, (50%), (1 12 )

30 22 5,. 5 ( ) , ( 12, 8,

31 ) 12 ( 8, 4 ) , 5 -, 5,

32 24 5, < 5 > , , 12, ( ) 6, ( )

33 5 25. ( ) < 1> 5 ( ) ( ) 4 (44 40 ) (12 ) (10 ) ( ),.,.,,. 40 ( ) ( ), ( ) 40 ( ) : 15 ( ) ( ) : 18 22, 3 1, 22 ( ) : 15 22, 3 1, : 2 1

34 26 5, ( ) ( ) , 1,000 : : : : ,, : ,000 : : : : : % 50% 4 325% ( 50%) 50% (12) (: 21) , :,, 40

35 5

36

37 IMF -, - 5-5, % -,

38 30 5,, 4 (40 44) 5, 20%, (14.4% : 10%, 4.4%),, ( )

39 5 31. ( 44) 50 40, < 2> 40 (40) : 1) Office for Official Publications of the European Communities, Legal and Contractual Limitations to Working Time in the European Union, ), 1999 Country reports on economic policy and trade practices, ) ILO, Yearbook of labor statistics, 4),,

40 32 5, , , ,

41 , - -,

42 34 5, OECD , (loose-loose) - 1 (GDP) 2 - ( ) ( 49)( 44)

43 5 35, 40, 38 -,

44 36 5,., (2 3,000) 44, (1 3,000 ) 42-18,900(2001 ) ILO, % - 44 (48), (45), (44) - 44(71.7%) (45.3%) (26.4%) 44,

45 5 37 < 3> ( 138) 54 (1) 52(1),,,,,,,,,,,,,,,,, Guyana, Haitai,,,,, 48,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (52) 47 (1) 46, (2),,, Ginea-Bissau, Lesotho,,, Sao Tome 45 and Principe,, 1),, (12),,,,,,, 44,,,,,,,, (16) 43(1) 42,,, (4) 41,, (3),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40,,,,,,,,,,,,,,,, Seychelles,,,,, (43) 38 (1) 35 (1) : 1),, ), : 1), 1999 Country reports on economic policy and trade practices, ) ILO, Conditions of work digest, ),,

46 38 5,, 5 5, , %,,

47 %,, 44 5 ( ) -, - 18, , , (145 ) (1 ) 101 (10) - (12 ), (,, ), ,

48 40 5, ILO 25% ,

49 (,,,,, ) 40 -,, - - 5,

50 42 5, ,

51 ,,

52

53 5

54

55 % (< 4> ) - 4,,, -,

56 48 5, < 4> ( 44 40) <> : 5,000, : 47.9(99 ) : 44 (445,000 ) (3.95, %) 249,250 (445,000 ) 40 5,500 (405,500 ) (7.95, %) 285,175 [ 1] 100% 14.4% :,, (, 2002) (12) , - - 5

57 %, -. -, 5, (, ), 5, 58.4%( 23.3%, 35.1%) 26.6%

58 50 5, 5-5 (, ), % ( 47.9%, 33.8%)

59 %, 7.6%(, 2001) - 5 -

60 52 5, % (, 2001) 21% 26% %, 38.8% 12%

61 ,, (,, )

62

63 5

64

65 ( ) - 91(1 ) 101 (10) - 18, ,000, , (145 ) (12 ), (,, ), , ( )

66 58 5,,, 91(1 ) 101 (10 ) = (1 1 ) ( 12 ) - 10 (,,, ) : = (2 1 ) - 10 (,,, ) : , 145( ), 136, , ( ), , , 2 1 1, 1 1

67 , , ,

68 60 5, 6, , 1, 1 15, (40 ) - 15, 104( )+17( )+ 15( )= ,

69 5 61 < 5> 1GDP (99 US$) ( ) () 8,551 34,374 34,091 24,715 25,783 24,630 12,521 36, ~ : 91~121 : 103~ ~ ~ ~ ~14 129~ ~ ~130 70~77 10? 6~36????? : 101~131 : 113~143 ( ) ~ ~139 + : : 114 +(6~36) 114 +(6~36) ~ ~ ( ) ~ ~ ~ ~ ( ) 16, 1 17

70 62 5, < 6> ~ GDP 8,551 34,374 34,091 24,715 25,783 24,630 11,530 36,979 - (99 US$) : 7 : ( ),

71 ,,,, < 7> ( ) I L O 1 1

72 64 5,,., ( ) 4

73 ,, 50% ILO 25% - 55, , - -,,

74 66 5, - 50%ILO 25% 25% - 25% : ILO,,,,,, - 50% :, (1 44, 1 8).

75 , ( ) 3. 2,

76 68 5, , , ,

77 , 1 -, 40 1 : : : 35 :

78 70 5, -,, UN, ILO - (12 ) ( ), ,,

79 , () (17 ), (10 ), (12 ) ) ) 8 52 = 38.0 : 1) 2) :,,

80 72 5, , , 42.6, 37.4, 36.6 < 8> (:,, ) 1GDP () () () () 50.0(99) ,500(99) (98) ,130(97) (98) ,754(97) (98) ,370(97) (98) ,456(98) (98) ,621(97) (95) ,108(97) 42.6 : 1), 1999 Country reports on economic policy and trade practices, ) ILO, Conditions of work digest, ),, ( 5.6 )

81 5 73 ( ) 44 1) ) 8 52 = 37.2 : 1) () 2) (39 ) 5 ( ) :,, ( ) (4.2 ),,, - (, ) 44 1) ) 8 52 = 35.7 : 1) () 2) (39 ) 5 ( ) 10 ( ) :,, [ (52 ) (12 )(10 20 ) (17, 1 )(10 ;,, )],

82 74 5, ( 99 ) < 9> , , (), , (44 40) ) 8 52 = 34.0 : 1) :,,

83 5 75, 2., 1,

84 76 5,. 61, (30 ) ,. 1., 2.,,,, ( 30 : ),,, 61

85 5 77, (30 )

86 78 5,., - () 5 - ( 6 ) ( 5 ) ILO ( 116, 1962 ) 40

87 , 10 40

88 80 5, 5,, ,, , 40 :?,, ,,, ,, 23, ,, , 5, , 5, CEO Information( 311 ), , 5,, , ( 5), , 5, CEO MEMO( ), , 5, CEO MEMO( ), , 5, ,,, 2002

89

90

91 83 5 /. IMF ,.. 5,,.?, 5 ( ). 18, , (1 ) 101 (10).,

92 84 5, (145 ) (12 ), (,, ), , ,. 5,. 5 4., ILO 25%, 6 1,.,..,

93 85. 5., (, )

94 86 5, 5 ( ) ( ) <>,,, (2 3,000) 44, (1 3,000) 42 18,900(2001) 3 7,000 ILO, % 44 (48 ), (48), (45 ), (44) 44 (71.7%) (45.3%) (26.4%) 91(1 ) 101 (10 ) = (11 ) ( 12 ) 10 (,,, ) : 136(1 ) 146 (20 ) = (2 1 ) 10 (,,, ) : , 145( ), 136, , ( ), ,

95 87 15 ( ) ( ), (2, 1 ) ( ),. (12 ) ( ), ,, ( ) (), 4 ( 44 40),

96 88 5,,, ( ) 38, ILO (50% 25%), ILO 25% 50% 50%, ,

97 :, 3., 5, 5, (,,,,, ) 40,,

98 90 5, , 18, -, 1 12, ( 50%) , 1 48, , 1 44 (, ) ( 20 ),,,

99 , 49 2, , 49 2, 56,

100 92 5, , ,,, 71 1

101 93 ( ). 2,500 21,., ,,., 2, ,.

102 94 5,..... o. 2,497, 2,000. o., ()

103 95. o.,. o o.. o., 5 5,. o

104 96 5, 5, 93.7% 5 ( ( (10,000, 1,452 ), 93.7% %, 43.7%, 5, 58.4%( 23.3%, 35.1%) %, 8.5%., %... :,

105 97 : ,000, 1,452 : :. 10,000 1,452, 93.7% % % 43.7% - 5, 58.4%( 23.3%, 35.1%)26.6%

106 98 5, 5, 65.2% % - 8.5% 5, 39.3%, 18.4% ( )., (9.3%), (9.3%), (6.9%), (3.4%) %,, 25.4%

107 %,,,, %5 ( : 15.5%, : 48.3%, : 29.9%) - 5 (29.9%) -, 98.8%, 95.7%, 83.3% 55

108 100 5, < 1> % 48.3% 29.9% 6.3% 100% 2. 5 (1) 74.1% 5 -, 6.5%( 5.7%, 0.8%), 19.4% < 2> 5 0.8% 5.7% 19.4% 40.3% 33.8% 100.0% (2) %, 43.7%

109 101 < 3> % 43.7% 9.0% 3.3% 0.3% 100.0% - 5 (3) 5, 58.4%( 23.3%, 35.1%) 26.6% %( 1.6%, 13.4%) 5

110 102 5, < 4> 5 1.6% 13.4% 26.6% 35.1% 23.3% 100.0% (4) 5, 65.2% 5 ( : 20.8%, : 44.4%) < 5> 5 4.2% 7.1% 20.8% 44.4% 23.5% 100.0% % - (149 ) 17.8% (50299 ) 15.5%

111 103-10% 15% 24.4%20% 30% 19.4%, 30% 15.9% %,, 21.5% 19.5%, 19.1% < 6> % 1) 12.4% 2 ) 11.0% 3 ) 11.2% : 1) 2), 3) 5,,

112 104 5, 8.5% - 9.3%, 7.2%, -, 12.6%, 10.5% 84.1% 5, < 7> 5 8.5% 84.1% 15.9% %, 18.4% () - (9.3%), (9.3%),

113 105 (6.9%), (3.4%) < 8> % 18.4% 9.3% 9.3% 8.1% 6.9% 5.3% 3.4% 100.0% %,, 25.4%

114 106 5, - 5 < 9> % 25.4% ( ) (21.7%) ( ) (3.7%) 23.1% 18.7% 100.0% %,,,, < 10> % 50.7% 27.2%

115 107 10% -,, -, 5

116 108 5, 5, 89.4% 5 ( ) 5 (1,162, 222 ), 89.4% 5. 5, , 117, (126.8 ) 69.6%. 5, 57.2% () (33.8%), 4 (23.4%), 54.7%. 57.3% ILO( ) 25%, 37.0%

117 109 1, 36.0% %, 33.0%. 81.7% 5, ( 47.9%, 33.8%) %, 6.4%... : : ( ) 1,162, 222 : :

118 110 5,. 1, , 89.4% 5 5, 6 5 5, 117., (126.8 ) 69.6% 5, 57.2% ( ) (33.8%), 4 (23.4%) 5, 54.7% 5, 57.3% ILO( )

119 111 25% 5, 37.0% 1, 36.0%6 64.7% %, 33.0% 5, 47.9%( 13.2%, 34.7%) 33.8% - 5 5, 79.7% 5

120 112 5, - 5 5, 12.8% - 6.4% % 5 ( : 12.0%, : 28.7%, : 48.7%)

121 113-5 (48.7%) < 1> % 28.7% 12.0% 10.6% 100% 5 5, , % 120 -, (126.8 ) 69.6%

122 114 5, < 2> % 23.6% 32.9% 10.6% 0.5% , 57.2% ( ) (33.8%), 4 (23.4%) -, % 11.9% < 3> 5 ( ) 33.8% % % % 4 7.1% 100.0% , 54.7%, 36.3% 12, (12 )

123 115 < 4> % 12, 36.3% 9.0% 100.0% , 57.3% ILO( ) 25% -, 4 25%, 50%, 50% 24.2%, 18.5% < 5> 5 ILO( ) 25% 57.3% 4 25%, 50% 24.2% 50% 18.5% 100.0% , 37.0% 1, 36.0%6

124 116 5, -, % < 6> % % % 100.0% (1) 64.7% 5 -, 5.6%( 5.6%, 0%), 29.7% < 7> 5 0% 5.6% 29.7% 43.9% 20.8% 100.0%

125 117 (2) %, 33.0% < 8> % 54.0% 9.8% 3.2% 0% 100.0% - 5 (3) 5, 81.7% ( 47.9%, 33.8%) %( 1.9%, 16.4%) - 5

126 118 5, < 9> 5 1.9% 16.4% 33.8% 34.7% 13.2% 100.0% (4) 5, 79.7% 5 (: 23.1%, : 56.6%) < 10> 5 0.9% 5.7% 23.1% 56.6% 13.7% 100.0% %

127 119 < 11> % 1) 9.8% 2 ) 6.9% 3 ) 6.1% : 1) 2), 3) % % - 10% 15% 37.3%20% 30% 16.9%, 30% 4.5% 5,, %

128 120 5, %, %, 71.2% 5, < 12> 5 6.4% 71.2% 28.8%

129 ( ).?. 410%, 20%.,. (, )

130 122 5,?,

<B3EBB5BFB0FCB0E8B9FD20B1B9C8B820B0E8B7F920C0C7BEC828C3D6C1BE29A4BB2E687770>

<B3EBB5BFB0FCB0E8B9FD20B1B9C8B820B0E8B7F920C0C7BEC828C3D6C1BE29A4BB2E687770> ๊ตญํšŒ ๊ณ„๋ฅ˜ ๋…ธ๋™๊ด€๊ณ„๋ฒ•(์•ˆ) (2012.05.30 ~ 2013.10.14) - 1 - ๊ฐ€์‚ฌ๊ทผ๋กœ์ž ๋ณดํ˜ธ ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  1 ๊ฑด์„ค๊ทผ๋กœ์ž์˜ ๊ณ ์šฉ๊ฐœ์„  ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  2 ๊ฒฝ์ œ์‚ฌํšŒ๋ฐœ์ „๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„์›ํšŒ๋ฒ• 5 ๊ณ ์šฉ๋ณดํ—˜ ๋ฐ ์‚ฐ์—…์žฌํ•ด๋ณด์ƒ๋ณดํ—˜์˜ ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์ง•์ˆ˜ ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  7 ๊ณ ์šฉ๋ณดํ—˜๋ฒ• 10 ๊ณ ์šฉ์ƒ ์—ฐ๋ น์ฐจ๋ณ„๊ธˆ์ง€ ๋ฐ ๊ณ ๋ น์ž๊ณ ์šฉ์ด‰์ง„์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  18 ๊ณ ์šฉ์ƒ ํ•™๋ ฅ์ฐจ๋ณ„๊ธˆ์ง€ ๋ฐ ๊ธฐํšŒ ๊ท ๋“ฑ ๋ณด์žฅ์—

More information

<30382EC0CCBDC2B1E62E687770>

<30382EC0CCBDC2B1E62E687770> ๊ณ ๋ น์ž ๊ณ ์šฉ์•ˆ์ • ๋ฐ ๊ณ ์šฉ์ด‰์ง„์„ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋™๋ฒ•์ •์ฑ…์˜ ๊ฐœํŽธ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ * A Study on Reorganization Plan of Labor Law System and Policy for the Aging Employment Security and Promotion ์ด ์Šน ๊ธธ ** (Lee, Seung-Gil) < ์ฐจ ๋ก€ > โ… . ๋ฌธ์ œ์˜ ์ œ๊ธฐ โ…ก. ๊ณ ๋ น์ž์˜ ํ˜„ํ™ฉ

More information

์ •์ฑ… ํ† ๋ก ํšŒ ์ง€๋ฐฉ์„ ๊ฑฐ, Living Wage ์ƒํ™œ์ž„๊ธˆ์„ ๋ณด์žฅํ•˜๋ผ 2014 5.14 ์ˆ˜ 10:00 ๊ตญํšŒ ์˜์›ํšŒ๊ด€ ์ œ2์„ธ๋ฏธ๋‚˜์‹ค ์ขŒ์žฅ ๊น€๊ฒฝํ˜‘ ๋ฐœ์ œ ๊ถŒ์ˆœ์› ๊น€์ค€์˜ ํ† ๋ก  ํ™ฉ์„ ์ž ๋‚˜์ง€ํ˜„ ์ด์ฐฝ๊ทผ ์ตœ์žฌํ˜ ์ •๊ธธ์ฑ„ ์„๋ช…์˜ฅ ์ƒˆ์ •์น˜๋ฏผ์ฃผ์—ฐํ•ฉ ๊ตญํšŒ์˜์› ์ฐธ์—ฌ์—ฐ๋Œ€ ๋…ธ๋™์‚ฌํšŒ์œ„์›ํšŒ ๋ถ€์œ„์›์žฅ, ์ˆ™๋ช…์—ฌ๋Œ€ ๊ต์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ๋…ธ์ด ์ „๋žต๊ธฐํš๋ณธ๋ถ€์žฅ ํ•œ๊ตญ๋…ธ์ด์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๊ตญ์—ฌ์„ฑ๋…ธ๋™์กฐํ•ฉ ์œ„์›์žฅ ๋ฏผ์ฃผ๋…ธ์ด

More information

๋…ธ๋™์‹œ์žฅ๊ตฌ์กฐ(14_05_13)_์ตœ์ข….hwp_Oj56tZD7S0zQC9sEROzd

๋…ธ๋™์‹œ์žฅ๊ตฌ์กฐ(14_05_13)_์ตœ์ข….hwp_Oj56tZD7S0zQC9sEROzd 2014. 5. 13(ํ™”) ์กฐ ์‚ฌ ์ž ๋ฃŒ ๋™๊ฒฝ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ์ผ๋ณธ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š” ๊ตฌ์กฐ๋ณ€ํ™” ๋ฐ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ ์ผ๋ณธ์€ 1990๋…„๋Œ€ ์ดํ›„ ๊ณ ๋ นํ™” ์ €์ถœ์‚ฐ ํ˜„์ƒ์ด ์‹ฌํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋ฐ๋‹ค 90๋…„ ๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜๋ถ€ํ„ฐ ๋””ํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์ƒํ™ฉ์— ๋น ์ง€๋ฉด์„œ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ํฌ๊ฒŒ ๋ณ€ํ™” 1 ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ๋Š” 1997๋…„์„ ์ •์ ์œผ๋กœ ์ค„์–ด๋“ค์–ด 2013๋…„์—๋Š” 8์ฒœ๋งŒ๋ช…์„ ํ•˜ํšŒ(1990๋…„ ๋Œ€๋น„ -8.0%) ์ทจ์—…์ž์ˆ˜๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๋ฅผ

More information

<32303130B3E220B0EDB7C9C0DA20C5EBB0E85FB0E6B3B22E687770>

<32303130B3E220B0EDB7C9C0DA20C5EBB0E85FB0E6B3B22E687770> ๋ฐœ ๊ฐ„ ๋“ฑ ๋ก ๋ฒˆ ํ˜ธ 11-1240362-000009-10 2010๋…„ ๊ฒฝ๋‚จ ๊ณ ๋ น์žํ†ต๊ณ„ ์ด ๋ฉด์€ ๋นˆ ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ž๋ฃŒ ์ด์šฉ์‹œ ์œ ์˜์‚ฌํ•ญ 1. ์ธ๊ตฌ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ์ž๋ฃŒ๋Š” ์ธ๊ตฌ์ฃผํƒ์ด์กฐ์‚ฌ, ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„, ์ฃผ๋ฏผ๋“ฑ๋ก์ธ๊ตฌ ๋“ฑ ํ†ต๊ณ„ ์ž๋ฃŒ์˜ ์ถœ์ฒ˜์— ๋”ฐ๋ผ ์ˆ˜์น˜๊ฐ€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ 2. ์ˆ˜๋ก๋œ ํ†ต๊ณ„๋“ค์€ ๊ฐ ๊ธฐ๊ด€์˜ (์›)์ž๋ฃŒ๋“ค์„ ์ธ์šฉ ๋˜๋Š” ๊ฐ€๊ณตํ•œ ๊ฒƒ์ž„ 3. ํ†ต๊ณ„์ˆ˜์น˜ ์ค‘ ๋น„์œจ์ž๋ฃŒ๋Š” ์„ธ๋ชฉ๊ณผ ์ด๊ณ„(๋˜๋Š”

More information

์•ˆ์ „-09์žฌ์ถœ๋ ฅ

์•ˆ์ „-09์žฌ์ถœ๋ ฅ Korea Occupational Safety & Health Agency www.kosha.or.kr vol 229. 2008. September 9 Korea Occupational Safety & Health Agency 2008 09 WORK & PEOPLE 16 18 22 18 24 02 05 06 Special Report 06 24 28 13

More information

05-08 087ร€รŒรร–รˆรฑ.hwp

05-08 087ร€รŒรร–รˆรฑ.hwp ์‚ฐ๋ณ„๊ต์„ญ์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€ ๋ฐ ๋งŒ์กฑ๋„์˜ ์˜ํ–ฅ์š”์ธ ๋ถ„์„(์ด์ฃผํฌ) ๊Œ™ 87 ๋…ธ ๋™ ์ • ์ฑ… ์—ฐ ๊ตฌ 2005. ์ œ5๊ถŒ ์ œ2ํ˜ธ pp. 87118 c ํ•œ ๊ตญ ๋…ธ ๋™ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์‚ฐ๋ณ„๊ต์„ญ์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€ ๋ฐ ๋งŒ์กฑ๋„์˜ ์˜ํ–ฅ์š”์ธ ๋ถ„์„: ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ๋…ธ์กฐ์˜ ์‚ฌ๋ก€ ์ด์ฃผํฌ * 2004,,,.. 1990. : 2005 4 7, :4 7, :6 10 * (jlee@ewha.ac.kr) 88 ๊Œ™ ๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ

More information

รยถยดรถรˆรฑ_0304_final.hwp

รยถยดรถรˆรฑ_0304_final.hwp ์ œ์กฐ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์˜ ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐ ๊ณผ์ œ ์กฐ๋•ํฌ ์–‘ํ˜„๋ด‰ ์šฐ๋ฆฌ ๊ฒฝ์ œ์—์„œ ์ผ์ž๋ฆฌ ์ฐฝ์ถœ์€ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทผ๋ž˜ ๋“ค์–ด ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ์ ์ฐจ ์‹ฌ๊ฐ์„ฑ์„ ๋”ํ•ด ๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ฒญ๋…„ ์‹ค์—… ๋ฌธ์ œ์— ๋Œ€์ฒ˜ํ•˜๊ณ , ์‚ฌํšŒ์  ์†Œ๋“ ์–‘๊ทนํ™” ๋ฌธ์ œ์— ๋Œ€์‘ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋„ ์ผ์ž๋ฆฌ ์ฐฝ ์ถœ์€ ๋ฌด์—‡๋ณด๋‹ค๋„ ์ค‘์š”ํ•œ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์ผ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœ์—์„œ๋Š” ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์˜ ์—ญํ• ์ด ๋Œ€๊ธฐ์—…๋ณด๋‹ค ํฌ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ผ๋ฐ˜์ 

More information

5. .......hwp

5. .......hwp X i D i ) 8 6 4 2 0-2 -4 1987 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 year 12 8 4 0-4 -8 1987 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 year 45 40 35 30 25 20 15 1987 19 90 1994 1998 2002 year ln W X 30

More information

ๆญฏํ‘œ์ง€.PDF

ๆญฏํ‘œ์ง€.PDF 2003 12 LG < > 2002 534%,, OECD 596%, 566%OECD (GDI; Gender-related Development Index) 14629, (GEM; Gender Employ-ment Measure) 66 61 (, ),, (, ),, 1999 4 531% 350% 461% 269% (M), 10 6 10% 10300 300 53%p

More information

vol 26

vol 26 ๊ตฐ๊ฐ€์‚ฐ์ ์ œ๋„ ์žฌ๋„์ž… ์ถ”์ง„์˜ ์ „๊ฐœ์™€ ์ฃผ์š” ์ด์Šˆ ์•ˆ์ƒ์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์„ฑ๋…ธ์˜ˆ(์œ„์•ˆ๋ถ€)์ œ ๋ฌธ์ œ์˜ ์Ÿ์ ๊ณผ ๊ณผ์ œ ๊ฐ•์ •์ˆ™ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ์ดํ™”์‚ฌํ•™์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ฐ€์‚ฌ ๋…ธ๋™์ž์˜ ๋…ธ๋™๊ถŒ ๋ณด์žฅ ์œค์ง€์˜ ๊ณต์ต๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ๊ทธ๋ฃน๊ณต๊ฐ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ ์ง€๋‚œ 2012๋…„ 7์›” 24์ผ ๊ตญํšŒ ๊ตญ๋ฐฉ์œ„์›ํšŒ์—์„œ ๊ตญ ๋ฐฉ๋ถ€์™€ ๋ณ‘๋ฌด์ฒญ ๊ด€๊ณ„์ž๊ฐ€ ๊ตฐ๊ฐ€์‚ฐ์ ์ œ ์žฌ๋„์ž…์„ ์ถ” ์ง„ํ•˜๊ฒ ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๊ณ  ๋‹ต๋ณ€ํ•จ์œผ๋กœ์จ ํ•ด๋งˆ๋‹ค ๋ฐ˜๋ณต๋˜๋Š” ๊ตฐ๊ฐ€์‚ฐ์ ์ œ๋„์™€

More information

ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํ™ˆ์ผ€์–ด์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜์•ฝ๊ด€

ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํ™ˆ์ผ€์–ด์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜์•ฝ๊ด€ ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ์„œ๋ฆฐ๋™ 136๋ฒˆ์ง€ ์„œ์šธ ์„ผํŠธ๋ŸดB/D 15-18F AIG ์†ํ•ด๋ณดํ—˜ ๋‹ค์ด๋ ‰ํŠธ ๋งˆ์ผ€ํŒ…๋ถ€ Tel : (๊ตญ๋ฒˆ์—†์ด)1544-2792 Fax : 02-2011-4610 ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ํ™ˆ์ผ€์–ด ์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜ 5_ 5_ 8_ 10_ 13_ 22_ 22_ 22_ 22_ 23_ 26_ 28_ 28_ 29_ 33_ 36_ 38_ 40_ 40_ 44_ 44_ 45_ 46_ 46_

More information

์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ(ๅƒž้€ )๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค.

์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ(ๅƒž้€ )๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ( ๅƒž ้€  ) ๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ๊ณ ๋…ธ ๋‹ดํ™” ์™€ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ์˜ ์ง„์‹ค 2014๋…„ 3์›” 14์ผ ์ผ๋ณธ ๊ณต์‚ฐ๋‹น ๊ฐ„๋ถ€ํšŒ ์œ„์›์žฅ ์‹œ์ด ๊ฐ€์ฆˆ์˜ค ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉฐ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ถ€์˜ ๊ฒฌํ•ด๋ฅผ ๋ฐํžŒ ๊ณ ๋…ธ ์š”ํ—ค์ด( ๆฒณ ้‡Ž ๆด‹ ๅนณ ) ๊ด€๋ฐฉ์žฅ๊ด€ ๋‹ดํ™”(1993๋…„ 8์›” 4 ์ผ ์ดํ•˜ ๊ณ ๋…ธ ๋‹ดํ™” ) ๊ฐ€ ๊ตญ์ •์˜ ์ค‘๋Œ€ํ•œ ์ดˆ์ ์ด ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ์ผ๋ถ€ ์„ธ๋ ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ

More information

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ ๊ฟˆ์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ๋ฏผ๋ฝ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ œ2011-2ํ˜ธ ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต 2011๋…„ 12์›” 21์ผ ์ˆ˜์š”์ผ 1 ํŽด๋‚ธ๊ณณ : ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ํŽด๋‚ธ์ด : ๊ต ์žฅ ์‹ฌ์ƒํ•™ ๊ต ๊ฐ ๊ฐ•์˜ฅ์„ฑ ๊ต ๊ฐ ๊น€๋‘ํ™˜ ๊ต ์‚ฌ ๊น€ํ˜œ์˜ ์„ฑ์‹ค ๊ทผ๋ฉด ์ •์ง 4 8 0-8 6 1 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์˜์ •๋ถ€์‹œ ์šฉํ˜„๋กœ 159๋ฒˆ๊ธธ 26 Tel. 031) 851-3813 Fax. 031) 851-3815 http://www.minrak.es.kr

More information

07_ร€ยฑยฟรธยฑรฆ3ร€รผยบรŽยผรถรยค

07_ร€ยฑยฟรธยฑรฆ3ร€รผยบรŽยผรถรยค 232 233 1) 2) Agenda 3) 4) 234 Invention Capital Agenda 5) 6) 235 7) 8) 9) 236 10) 11) 237 12) 13) 14) 15) knowledge 16) 17) 238 239 18) 240 19) 241 20) 242 243 244 21) 245 22) 246 23) 247 24) 248 25)

More information

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1 ์ธ์ ์ž์›์ •์ฑ…ํ˜‘๋ ฅ๋ง ์ •๋ก€ํ† ๋ก  ์ œ1์ฃผ์ œ ๊ณ ๋ นํ™”์‚ฌํšŒ์˜ ๊ณ ๋ น์ž ์ธ์ ์ž์›๊ด€๋ฆฌ ๋ฐœํ‘œ์ž: ์œ ์„ฑ๊ธฐ(ํ•œ๊ตญ์ธ์‚ฌ๊ด€๋ฆฌํ•™ํšŒ ๋ถ€ํšŒ์žฅ) ์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ

More information

G20 ์ œ1์ฐจ ์ •์ƒํšŒ์˜ : ๋ฏธ๊ตญ ์›Œ์‹ฑํ„ด D.C.(2008. 11. 15) ์ฐธ๊ฐ€๊ตญ(๊ธฐ๊ตฌ) G20 ํšŒ์›๊ตญ : G7 ํ•œ๊ตญ ์ค‘๊ตญ ์ธ๋„ ํ˜ธ์ฃผ ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ์ธ๋„๋„ค์‹œ์•„ ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ํ„ฐํ‚ค ์‚ฌ์šฐ๋””์•„๋ผ๋น„์•„ ๋‚จ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด๊ณตํ™”๊ตญ ์˜์žฅ๊ตญ(ํ”„๋ž‘์Šค) ์ŠคํŽ˜์ธ ๋„ค๋œ๋ž€๋“œ ๊ตญ ์ œ ๊ธฐ ๊ตฌ : UN I

G20 ์ œ1์ฐจ ์ •์ƒํšŒ์˜ : ๋ฏธ๊ตญ ์›Œ์‹ฑํ„ด D.C.(2008. 11. 15) ์ฐธ๊ฐ€๊ตญ(๊ธฐ๊ตฌ) G20 ํšŒ์›๊ตญ : G7 ํ•œ๊ตญ ์ค‘๊ตญ ์ธ๋„ ํ˜ธ์ฃผ ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ์ธ๋„๋„ค์‹œ์•„ ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ํ„ฐํ‚ค ์‚ฌ์šฐ๋””์•„๋ผ๋น„์•„ ๋‚จ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด๊ณตํ™”๊ตญ ์˜์žฅ๊ตญ(ํ”„๋ž‘์Šค) ์ŠคํŽ˜์ธ ๋„ค๋œ๋ž€๋“œ ๊ตญ ์ œ ๊ธฐ ๊ตฌ : UN I G20 ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ๋” ํฐ ์„ธ๊ณ„๋กœ G20 ์ •์ƒํšŒ์˜ ์˜๋ฏธ์™€ ๊ณผ์ œ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋„์ „ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€ G20 ์ •์ƒํšŒ์˜ ์ค€๋น„์œ„์›ํšŒ G20 ์ œ1์ฐจ ์ •์ƒํšŒ์˜ : ๋ฏธ๊ตญ ์›Œ์‹ฑํ„ด D.C.(2008. 11. 15) ์ฐธ๊ฐ€๊ตญ(๊ธฐ๊ตฌ) G20 ํšŒ์›๊ตญ : G7 ํ•œ๊ตญ ์ค‘๊ตญ ์ธ๋„ ํ˜ธ์ฃผ ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ์ธ๋„๋„ค์‹œ์•„ ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ๋Ÿฌ์‹œ์•„ ํ„ฐํ‚ค ์‚ฌ์šฐ๋””์•„๋ผ๋น„์•„ ๋‚จ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด๊ณตํ™”๊ตญ ์˜์žฅ๊ตญ(ํ”„๋ž‘์Šค) ์ŠคํŽ˜์ธ

More information

์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ์ง€์ˆ˜์™€ ์„ธ๊ณ„๊ฒฝ์ œํฌ๋Ÿผ์—์„œ ์ธก์ •ํ•˜๋Š” ์–‘์„ฑ๊ฒฉ์ฐจ์ง€์ˆ˜ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์Šค์›จ๋ด ์‚ฌํšŒ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ ์ˆ˜์ค€์ด ๋†’์„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์€ ์˜ˆ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ ๊ทธ๋™์•ˆ ์Šค์›จ๋ด ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์˜ ์–‘ ์„ฑํ‰๋“ฑ์„ ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์„ฑ๋ณ„ ์ž„๊ธˆ, ๊ทผ๋กœํ˜•ํƒœ, ๊ณ ์šฉ๋ฅ , ์‹ค์—…๋ฅ  ๋“ฑ์˜ ํ†ต๊ณ„๋Š” ์ž์„ธํžˆ ์†Œ ๊ฐœ๋˜์ง€

์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ์ง€์ˆ˜์™€ ์„ธ๊ณ„๊ฒฝ์ œํฌ๋Ÿผ์—์„œ ์ธก์ •ํ•˜๋Š” ์–‘์„ฑ๊ฒฉ์ฐจ์ง€์ˆ˜ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์Šค์›จ๋ด ์‚ฌํšŒ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ ์ˆ˜์ค€์ด ๋†’์„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์€ ์˜ˆ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ ๊ทธ๋™์•ˆ ์Šค์›จ๋ด ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์˜ ์–‘ ์„ฑํ‰๋“ฑ์„ ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์„ฑ๋ณ„ ์ž„๊ธˆ, ๊ทผ๋กœํ˜•ํƒœ, ๊ณ ์šฉ๋ฅ , ์‹ค์—…๋ฅ  ๋“ฑ์˜ ํ†ต๊ณ„๋Š” ์ž์„ธํžˆ ์†Œ ๊ฐœ๋˜์ง€ 216๋…„ 4์›”ํ˜ธ pp.6~72 ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› ์Šค์›จ๋ด ์„ฑ๋ณ„ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๊ฒฉ์ฐจ International Labor Trends ๊ตญ์ œ๋…ธ๋™๋™ํ–ฅ 2 - ์Šค์›จ๋ด ์†ก์ง€์› (์Šค์›จ๋ด ์Šคํ†กํ™€๋ฆ„๋Œ€ํ•™๊ต ๊ฒฝ์˜ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ๊ณผ์ •) ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง ์Šค์›จ๋ด์˜ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU) ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ์ง€์ˆ˜(EU Gender Equality Index, 212๋…„ ๊ธฐ์ค€)๋Š” 74.2๋กœ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ ๊ตญ๊ฐ€๋“ค์˜ ํ‰๊ท ์ธ 2.9๋ณด๋‹ค ์ƒ๋‹นํžˆ

More information

11,12....-....

11,12....-.... ๊น€ ๊ฐ€์กฑ์นœํ™”์  ์ •์ฑ… ์ˆ˜๋ฆฝ์˜ ์ค‘์š”์„ฑ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์€ 1960๋…„๋Œ€ ์ดํ›„์— 4๋Œ€ ๋ณดํ—˜๊ณผ ๊ธฐ์ดˆ์ƒํ™œ๋ณด์žฅ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์•„๋™, ๋…ธ์ธ, ์žฅ์•  ์ธ, ์—ฌ์„ฑ ๋“ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ณต์ง€์ •์ฑ…๋“ค์ด ์ˆ˜๋ฆฝ๋˜์–ด ์™”์œผ ๋‚˜, ๊ฐ€์กฑ ์ „์ฒด๋ฅผ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ํ•˜๊ธฐ๋ณด๋‹ค๋Š” ๊ฐ€์กฑ ๋‚ด์˜ ํŠน์ •ํ•œ ๊ฐœ์ธ์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ํ•˜๊ณ , ๋˜ ๊ฐ€์กฑ์ด ๊ทธ ์„ฑ ์›๋“ค์„ ์œ„ํ•œ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ๋ชปํ•  ๊ฒฝ์šฐ ๊ตญ๊ฐ€๊ฐ€ ๊ฐœ์ž…ํ•˜๋Š” ์„ ๊ฐ€์กฑ ํ›„๊ตญ๊ฐ€ ์ฑ…์ž„์˜ ํ˜•ํƒœ์—ฌ์„œ ๊ฐ€์กฑ ๊ธฐ๋Šฅ์—

More information

์›Œํฌ๋„ท ์Šค๋งˆํŠธํฐ๊ณผ ๋งŒ๋‚˜๋‹ค ์•„์ดํฐ ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ์•ฑ ๋ชจ๋ฐ”์ผ ์›น ์„œ๋น„์Šค ์•„์ดํฐ ์•ฑ์Šคํ† ์–ด, ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ๋งˆ์ผ“์—์„œ ์›Œํฌ๋„ท ์ธํ„ฐ๋„ท ๋ธŒ๋ผ์šฐ์ ธ ์‹คํ–‰ํ›„ m.work.go.kr ์ง€์—ญ,์ง์ข…,๊ธฐ์—…ํ˜•ํƒœ,์ƒ์žฅ์—ฌ๋ถ€,๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ,์ž„๊ธˆ๋ณ„ ์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ํ•œ๋ฒˆ์˜ ์„ค์ •์œผ๋กœ ์ž๋™๊ฒ€์ƒ‰๊ณผ ๋ณด๊ด€๊นŒ์ง€ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๋งž์ถค์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ๋‚ด์ด๋ ฅ

์›Œํฌ๋„ท ์Šค๋งˆํŠธํฐ๊ณผ ๋งŒ๋‚˜๋‹ค ์•„์ดํฐ ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ์•ฑ ๋ชจ๋ฐ”์ผ ์›น ์„œ๋น„์Šค ์•„์ดํฐ ์•ฑ์Šคํ† ์–ด, ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ๋งˆ์ผ“์—์„œ ์›Œํฌ๋„ท ์ธํ„ฐ๋„ท ๋ธŒ๋ผ์šฐ์ ธ ์‹คํ–‰ํ›„ m.work.go.kr ์ง€์—ญ,์ง์ข…,๊ธฐ์—…ํ˜•ํƒœ,์ƒ์žฅ์—ฌ๋ถ€,๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ,์ž„๊ธˆ๋ณ„ ์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ํ•œ๋ฒˆ์˜ ์„ค์ •์œผ๋กœ ์ž๋™๊ฒ€์ƒ‰๊ณผ ๋ณด๊ด€๊นŒ์ง€ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๋งž์ถค์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ๋‚ด์ด๋ ฅ e ์›Œํฌ๋„ท ์Šค๋งˆํŠธํฐ๊ณผ ๋งŒ๋‚˜๋‹ค ์•„์ดํฐ ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ์•ฑ ๋ชจ๋ฐ”์ผ ์›น ์„œ๋น„์Šค ์•„์ดํฐ ์•ฑ์Šคํ† ์–ด, ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ๋งˆ์ผ“์—์„œ ์›Œํฌ๋„ท ์ธํ„ฐ๋„ท ๋ธŒ๋ผ์šฐ์ ธ ์‹คํ–‰ํ›„ m.work.go.kr ์ง€์—ญ,์ง์ข…,๊ธฐ์—…ํ˜•ํƒœ,์ƒ์žฅ์—ฌ๋ถ€,๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ,์ž„๊ธˆ๋ณ„ ์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ํ•œ๋ฒˆ์˜ ์„ค์ •์œผ๋กœ ์ž๋™๊ฒ€์ƒ‰๊ณผ ๋ณด๊ด€๊นŒ์ง€ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” ๋งž์ถค์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ๋‚ด์ด๋ ฅ์„œ์—ด๋žŒ, ์ž…์‚ฌ์ง€์›ํ˜„ํ™ฉ, ์•Œ์„ ๋‚ด์—ญ, ๊ด€์‹ฌ์ฑ„์šฉ์ •๋ณด ์ œ๊ณต๊นŒ์ง€- ์Šค๋งˆํŠธํฐ์— ์ตœ์ ํ™”๋œ ํ†ตํ•ฉ ์ทจ์—…์ง€์›

More information

ร€รฅยพร–ยฟรยฐรญยฟรซ ยณยปรรถ

ร€รฅยพร–ยฟรยฐรญยฟรซ ยณยปรรถ Disability & Employment 55 Disability & Employment 56 57 Disability & Employment 58 59 Disability & Employment 60 61 Disability & Employment 62 63 Disability & Employment 64 65 Disability & Employment

More information

่ซ›โ‘บ๋„ป?๊พฉ๋ฟฐๅช›?้บย€1?ฮผ์˜ฑ?๋ช„์ญ›

่ซ›โ‘บ๋„ป?๊พฉ๋ฟฐๅช›?้บย€1?ฮผ์˜ฑ?๋ช„์ญ› 2008 Korea Communications Standards Commission 46 Korea Communications Standards Commission 47 48 Korea Communications Standards Commission 49 50 Korea Communications Standards Commission 51 52 Korea

More information

(01~64)550์ง€ํ•™-์ •๋‹ต(1~5๋‹จ์›)

(01~64)550์ง€ํ•™-์ •๋‹ต(1~5๋‹จ์›) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 16 5. 1. 2. 3. 19 6. 1. 2 2. 3. 25 1. 2. 3. 4. 5. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 22 1. 2. 3. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 3 29 1. 2. 3.

More information

Q172DS..............

Q172DS.............. A - 1 A - 2 A - 3 A - 4 A - 5 A - 6 A - 7 A - 8 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 4-1 4-2 4-3

More information

1 2 1992 : 3 4 1) 2) 3) 6,, Tax Arrear, PPI, CPI, GKO, OFZ, Vekcels, Barter, 400

1 2 1992 : 3 4 1) 2) 3) 6,, Tax Arrear, PPI, CPI, GKO, OFZ, Vekcels, Barter, 400 2 I II 1 21992~96 319971~9 4199710~19988 519988 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 399 1 2 1992 : 3 4 1) 2) 3) 6,, Tax Arrear, PPI, CPI, GKO, OFZ, Vekcels, Barter, 400 I, -,,,, < > 1991 11,,, 1991 105,,

More information

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘

์žฌ์›์€ ํฌ๊ฒŒ ์ง€์—ญ, ์ง์žฅ ๊ฐ€์ž…์ž์˜ ์ด ๋ณดํ—˜๋ฃŒ์™€ ๊ตญ๊ณ ์ง€์›์„ ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๋ฉด ๋œ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ๊นŒ์ง€๋Š” ํƒ€๋‹นํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ์ž๋ฅผ ์—ด์–ด ๋ณด๋ฉด ์ด๋Š” ๊ธฐ์  ๊ณผ๋Š” ๊ฑฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ฉ€๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ๋ณด์žฅ์„ฑ์€ ๊ฐ•ํ™”๋˜์–ด์•ผ ๋งˆ๋•…ํ•˜๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋…ธ๋™์ž ๋ฏผ์ค‘ ๊ธฐํš โ…ก ์ด๋ช…๋ฐ• ์ •๋ถ€์˜ ์˜๋ฃŒ๋ฏผ์˜ํ™”์™€ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ์šด๋™ ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ, ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ณผ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€ ๋ณ‘์› ์ž๋ณธ ํ†ต์ œ ์—†๋Š” ํ—ˆ๊ตฌ์ ์ธ ์‚ฌํšŒ์  ํ•ฉ์˜ ์ตœ์œค์ • ์ •์ฑ…์œ„์› ๊น€๋™๊ทผ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒํŒ€ 6์›” 7์ผ, ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ์‹œ๋ฏผํšŒ์˜ ์ค€๋น„์œ„์›ํšŒ ๊ฐ€ ๋ฐœ์กฑํ•˜๋ฉด์„œ ์–ธ๋ก ๊ณผ ๋Œ€์ค‘์˜ ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ณ ์กฐ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1๋งŒ1์ฒœ์›์˜ ๊ธฐ์  ์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์—ฌ, 1๋งŒ 1์ฒœ์› ๋” ๋‚ด์„œ ๊ฑด๊ฐ• ๋ณดํ—˜ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋งˆ์Œ ๋†“๊ณ  ๋ณ‘์›์„ ์ด์šฉํ•˜์ž๋Š”

More information

?

? 2016 5 vol.524 / 2016. 5 03 04 10 12 16 06 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 jaeparis@hanmail.net 3 4 May 2016 5 6 May 2016 7 8 May 2016 9 10 May 2016 11 12 May 2016 13 14 May 2016

More information

2 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 50ํ˜ธ ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ •์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐ๋๋‹ค ๋Š” ์ผ๋ณธ ์ •๋ถ€์˜ ์ฃผ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด, ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ๋Š” ์ผ ๋ณธ ์ •๋ถ€ ๊ตฐ ๋“ฑ ๊ตญ๊ฐ€๊ถŒ๋ ฅ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ ๋ฐ˜์ธ๋„์  ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„์ด๋ฏ€๋กœ ํ•œ์ผ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ • ์— ์˜ํ•ด ํ•ด๊ฒฐ๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค ๋Š” ๊ณต์‹ ์ž…์žฅ์„ ๋ฐํ˜”๋‹ค. ๋˜ํ•œ 2011๋…„ 8์›” ํ—Œ ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ๋Š”

2 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 50ํ˜ธ ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ •์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐ๋๋‹ค ๋Š” ์ผ๋ณธ ์ •๋ถ€์˜ ์ฃผ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด, ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ๋Š” ์ผ ๋ณธ ์ •๋ถ€ ๊ตฐ ๋“ฑ ๊ตญ๊ฐ€๊ถŒ๋ ฅ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ ๋ฐ˜์ธ๋„์  ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„์ด๋ฏ€๋กœ ํ•œ์ผ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ • ์— ์˜ํ•ด ํ•ด๊ฒฐ๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค ๋Š” ๊ณต์‹ ์ž…์žฅ์„ ๋ฐํ˜”๋‹ค. ๋˜ํ•œ 2011๋…„ 8์›” ํ—Œ ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ๋Š” ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ํ”ผํ•ด์ž ๊ตฌ์ œ์— ๊ด€ํ•œ ์ผ๊ณ ( ไธ€ ่€ƒ ) 1 ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ํ”ผํ•ด์ž ๊ตฌ์ œ์— ๊ด€ํ•œ ์ผ๊ณ ( ไธ€ ่€ƒ ) ๊น€๊ด€์› / ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ์žฌ๋‹จ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ํ•œ์ผ ๊ฐ„ ํ˜„์•ˆ์œผ๋กœ ๋ถˆ๊ฑฐ์ง€๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์€ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ํ”ผํ•ด๋ฅผ ๊ณต๊ฐœ ์ฆ์–ธํ•œ ๊น€ํ•™์ˆœ ํ• ๋จธ๋‹ˆ ๋“ฑ์ด ์ผ๋ณธ์—์„œ ํฌ์ƒ์ž ๋ณด์ƒ์ฒญ๊ตฌ ์†Œ์†ก์„ ์ œ ๊ธฐํ•œ 1991๋…„๋ถ€ํ„ฐ๋‹ค. ์ด๋•Œ ์ผ๋ณธ ์ •๋ถ€๋Š” ์ผ๋ณธ๊ตฐ์ด ์œ„์•ˆ๋ถ€

More information

5์›”์˜์ƒ๋“ฑ๊ธ‰ ๋‚ด์ง€_์ตœ์ข…

5์›”์˜์ƒ๋“ฑ๊ธ‰ ๋‚ด์ง€_์ตœ์ข… ์˜์ƒ๋ฌผ๋“ฑ๊ธ‰์œ„์›ํšŒ๋Š” ์˜ํ™”, ์Œ๋ฐ˜, ๋น„๋””์˜ค, ๊ฒŒ์ž„๋ฌผ ๋ฐ ๊ณต์—ฐ๋ฌผ๊ณผ ๊ทธ ๊ด‘๊ณ  ์„ ์ „๋ฌผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋“ฑ๊ธ‰๋ถ„๋ฅ˜์™€ ์ถ”์ฒœ ์—…๋ฌด๋ฅผ ๋งก๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐœ์ „ํ•˜๋Š” ์˜์ƒ๋ฌผ๋“ฑ๊ธ‰์œ„์›ํšŒ๊ฐ€ ๋˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์˜๊ฒฌ์— ํ•ญ์ƒ ๊ท€๋ฅผ ๊ธฐ์šธ์ด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋“ฑ๊ธ‰๋ถ„๋ฅ˜์— ๊ด€ํ•œ ๋ฌธ์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” : 02-2272-8560 ( ) ์•ˆ์€ ๋‚ด์„ ๋ฒˆํ˜ธ ์˜ ํ™” : ํ•œ๊ตญ์˜ํ™”(303), ์™ธ๊ตญ์˜ํ™”(302) ๋น„๋””์˜ค : ๊ตญ๋‚ด๋น„๋””์˜ค(404),

More information

ๆญฏ20010629-003-1-๋™์•„์ผ๋ณด(2-1).PDF

ๆญฏ20010629-003-1-๋™์•„์ผ๋ณด(2-1).PDF 6. 29 ( ) 11:00 20 0 1. 6. 29 2 3 ( ).( 397-0781) 1. 2. 3. 4. 5. 1. ( : 2 ) 2 8607, 306 19, 7 6 28, 95 3 - (5 ) (,,,,,, ) - 1 - 2. -, - -, - 2 - 3.,, 1,700, 827 ( ) 1,700 8 27 803 469 560 227 289 117 48

More information

2011 ๋ณต์ง€๊ตญ๊ฐ€์ •์ฑ… ์•„์นด๋ฐ๋ฏธ

2011 ๋ณต์ง€๊ตญ๊ฐ€์ •์ฑ… ์•„์นด๋ฐ๋ฏธ 2011 ๋ณต์ง€๊ตญ๊ฐ€์ •์ฑ… ์•„์นด๋ฐ๋ฏธ ์ผ ์‹œ : 2011. 4. 6 ~ 5. 11(๋งค์ฃผ ์ˆ˜์š”์ผ ์ €๋… 7์‹œ ~ 9์‹œ) ์žฅ ์†Œ : ์ „๋ถ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€ํ˜‘์˜ํšŒ ๊ต์œก์žฅ (์ „๋ถ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€ํšŒ๊ด€ 5์ธต) ๊ณต๋™์ฃผ๊ด€ : ์ „๋ถ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์ „๋ถ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€ํ˜‘์˜ํšŒ ๋ณต์ง€๊ตญ๊ฐ€ SOCIETY ์ฃผ ์ตœ : ์ „๋ถ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ 2011 ๋ณต์ง€๊ตญ๊ฐ€์ •์ฑ… ์•„์นด๋ฐ๋ฏธ CONTENTS _๋ชฉ์ฐจ

More information

์ค‘๊ตญ ์ƒ์žฅํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฒฝ์˜์ง€๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ

์ค‘๊ตญ ์ƒ์žฅํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฒฝ์˜์ง€๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ไป ่ท ๅคง ๅญธ ๆ ก ๆณ• ๅญธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 18 ่ผฏ ็ฌฌ 3 ่™Ÿ 2015๋…„ 09์›” 30์ผ, 261~295์ชฝ Inha Law Review The Institute of Legal Studies Inha University Vol.18, No.3, September, 2015 ํ‘œํ˜„์˜ ์ž์œ ์™€ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์† - ์ธํ„ฐ๋„ท์—์„œ์˜ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์†์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - * ๋ฐ• ์œค ๊ฒฝ ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฒ•ํ•™๋ฐ•์‚ฌ

More information

์—ฐํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ(๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์œค์„๋ช…1008)ff.hwp

์—ฐํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ(๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์œค์„๋ช…1008)ff.hwp ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •์•ˆ์ •ํ™”๋ฐฉ์•ˆ : ์žฌ์ •์ถ”๊ณ„ ๋ฐ ์‹œ์‚ฌ์  ๋„์ถœ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1) ์œค์„๋ช… 2) ์‹ ํ™”์—ฐ 3) (ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›) 1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  2. ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •๋ถ„์„ ๊ฐœ์š” 3. 100์„ธ ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ•œ ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •ํ‰๊ฐ€ 4. 2011๋…„ ํ†ต๊ณ„์ฒญ ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•œ ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •ํ‰๊ฐ€ 5. ์š”์•ฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…์ œ์–ธ ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ [๋ถ€๋ก 1] 2006๋…„ ํ†ต๊ณ„์ฒญ ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„์˜ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€์ •์„ ๋ฐ˜์˜ํ•œ

More information

๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์‹œ๋Œ€ ํ•ด์™ธ ์„ ์ง„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น ์—ฐ์ˆ˜ ์—ฐ์ˆ˜ ๊ฐœ์š” 02 ์—ฐ์ˆ˜๋ชฉ์  ๋ฐ ์ทจ์ง€ 1980๋…„๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์ดํ›„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„์— ๋งŽ์€ ๋ณ€ํ™”์˜ ๋ฌผ๊ฒฐ์ด ์žˆ์–ด ์™”์œผ๋‚˜, ์˜ฌํ•ด 7์›” 1์ผ ์ดํ›„๋ถ€ํ„ฐ ์‹œํ–‰๋˜๋Š” ๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์ œ๋„์— ๋”ฐ๋ผ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ๋ฐ ์‚ฌ์—…์žฅ๋‚ด ์—ญํ•™๊ตฌ์กฐ๋„ ํฌ๊ฒŒ ์š”๋™์น  ์ „๋ง์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณต

๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์‹œ๋Œ€ ํ•ด์™ธ ์„ ์ง„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น ์—ฐ์ˆ˜ ์—ฐ์ˆ˜ ๊ฐœ์š” 02 ์—ฐ์ˆ˜๋ชฉ์  ๋ฐ ์ทจ์ง€ 1980๋…„๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์ดํ›„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„์— ๋งŽ์€ ๋ณ€ํ™”์˜ ๋ฌผ๊ฒฐ์ด ์žˆ์–ด ์™”์œผ๋‚˜, ์˜ฌํ•ด 7์›” 1์ผ ์ดํ›„๋ถ€ํ„ฐ ์‹œํ–‰๋˜๋Š” ๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์ œ๋„์— ๋”ฐ๋ผ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ๋ฐ ์‚ฌ์—…์žฅ๋‚ด ์—ญํ•™๊ตฌ์กฐ๋„ ํฌ๊ฒŒ ์š”๋™์น  ์ „๋ง์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณต ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ตœ๊ณ ์˜ ๋กœํŽŒ ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ํ•˜๋Š” ๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์‹œ๋Œ€ ํ•ด์™ธ ์„ ์ง„๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น ์—ฐ์ˆ˜ ๊ธ‰๋ณ€ํ•˜๋Š” ๋…ธ๋™ํ™˜๊ฒฝ์˜ ๋ณ€ํ™” ๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์ œ๋„ ์‹œํ–‰์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ธฐ์—…์˜ ๋Œ€์ฒ˜๋ฐฉ์•ˆ๊ณผ ์ „๋žต์€ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€? - 100๋…„ ์ด์ƒ์˜ ๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ ๊ฒฝํ—˜๊ณผ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์„ ์ง„ํ™”๋ฅผ ์ด๋ฃฉํ•œ ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์œ ๋Ÿฝ์˜ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๊ทธ ํ•ด๋‹ต์„ ์–ป๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. Asia s NO.1 Knowledge Provider ๋ณต์ˆ˜๋…ธ์กฐ์‹œ๋Œ€ ํ•ด์™ธ ์„ ์ง„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„

More information

Moel News CONTENTS 2016. 04. vol.493 Theme Policy Story Book in Book Life ๊ฐ€์กฑ, ์˜ค๋Š˜์„ ์—ด๋‹ค ํƒ์ž ์œ„ ์‹ ๋ฌธ ๋‹ด์žฅ ๋„ˆ๋จธ ์ด์›ƒ์‚ฌ๋žŒ ์žฅ๋ฐ”๊ตฌ๋‹ˆ ์† ์ •์ฑ… ๋‹ค์‹œ, ์œ„๋Œ€ํ•œ ์ผ์ƒ 52 N E W 4 20 34 50 68 ๊ฐ€์กฑ

Moel News CONTENTS 2016. 04. vol.493 Theme Policy Story Book in Book Life ๊ฐ€์กฑ, ์˜ค๋Š˜์„ ์—ด๋‹ค ํƒ์ž ์œ„ ์‹ ๋ฌธ ๋‹ด์žฅ ๋„ˆ๋จธ ์ด์›ƒ์‚ฌ๋žŒ ์žฅ๋ฐ”๊ตฌ๋‹ˆ ์† ์ •์ฑ… ๋‹ค์‹œ, ์œ„๋Œ€ํ•œ ์ผ์ƒ 52 N E W 4 20 34 50 68 ๊ฐ€์กฑ MOEL Labor Magazine 2016. 04. vol.493 ์šฐ๋ฆฌ ๋™๋„ค ๊ณจ๋ชฉ๊ณผ ์ด์›ƒ์„ ์ง€ํ‚ค๋Š” ์ฐฉํ•œ ๊ฐ€๊ฒŒ, ์ฐฉํ•œ ์ •์ฑ… Moel News CONTENTS 2016. 04. vol.493 Theme Policy Story Book in Book Life ๊ฐ€์กฑ, ์˜ค๋Š˜์„ ์—ด๋‹ค ํƒ์ž ์œ„ ์‹ ๋ฌธ ๋‹ด์žฅ ๋„ˆ๋จธ ์ด์›ƒ์‚ฌ๋žŒ ์žฅ๋ฐ”๊ตฌ๋‹ˆ ์† ์ •์ฑ… ๋‹ค์‹œ, ์œ„๋Œ€ํ•œ ์ผ์ƒ 52 N E

More information

<32303132B3E220C0CCBDB4C6E4C0CCC6DB2DB9E8B0E6C8AD28C3D6C1BEBCF6C1A4BABB29303631382E687770>

<32303132B3E220C0CCBDB4C6E4C0CCC6DB2DB9E8B0E6C8AD28C3D6C1BEBCF6C1A4BABB29303631382E687770> KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY EVALUATION AND PLANNING ISSUE PAPER 2012-07 ์ด๊ธธ์šฐ, ๊น€ํ™๋ฒ”, ์žฅ์ธํ˜ธ ๊ธฐ์ˆ ์ฐฝ์—…๊ธฐ์—…์˜ ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ๋ฐฐ๊ฒฝํ™” โ… . ์ž‘์„ฑ๋ฐฐ๊ฒฝ 3 โ…ก. ์‹ ๊ธฐ์ˆ  ์‚ฌ์—…ํ™” ๋ฐ ๊ธฐ์—… ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ์ถ”์ง„์‹คํƒœ 5 โ…ข. ์ฃผ์š”๊ตญ ๊ธฐ์ˆ ์ฐฝ์—…๊ธฐ์—…์˜ M&A ๋™ํ–ฅ 14 โ…ฃ. ๊ธฐ์ˆ ์ฐฝ์—…๊ธฐ์—…์˜

More information

13.12 โ‘ ์ดˆ์ 

13.12 โ‘ ์ดˆ์  12 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 5 Income Distribution of the Elderly and Desirable Income Support Directions 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A Poverty Solution of Low-lncome Elderly Women

More information

ยจรจ ยฟยฌร‚รทยบยธยฐรญยผลยณยปรรถ-1 PDF

ยจรจ ยฟยฌร‚รทยบยธยฐรญยผลยณยปรรถ-1 PDF Annual Report 2008 KERI ANNUAL REPORT 2008 KERI ANNUAL REPORT 2008 KOREA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE KOREA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE 1 2 3 KOREA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE KERI CONTENTS CONTENTS K

More information

1์ฐจ1~6์žฅ12.9

1์ฐจ1~6์žฅ12.9 3 4 5 6 7 8 13 14 16 22 24 35 36 38 46 57 58 61 63 74 77 78 79 86 94 9 101 102 104 109 115 119 120 121 127 135 141 142 148 153 158 165 166 170 179 10 191 192 195 205 215 219 220 226 229 234 239 240 244

More information

์˜ค์„ธ๊ฒฝ-์ œ16-20ํ˜ธ.hwp

์˜ค์„ธ๊ฒฝ-์ œ16-20ํ˜ธ.hwp ์ง€์—ญ์—ฐ๊ตฌ 2016๋…„ 6์›” 2์ผ Vol. 16 No. 20 ISSN 1976-0515 ๋ฌด์—ญํŠนํ™”์ง€์ˆ˜๋กœ ๋ณธ ์ค‘๊ตญ์˜ ์‚ฐ์—…๋ฐœ์ „๋‹จ๊ณ„ ๋ณ€ํ™”์™€ ์‹œ์‚ฌ์  ์–‘ํ‰์„ญ ๋™๋ถ์•„๊ฒฝ์ œ๋ณธ๋ถ€ ๋ถ๊ฒฝ์‚ฌ๋ฌด์†Œ์žฅ (psyang@kiep.go.kr, Tel: 86-10-8497-2870) ๋ฐ•๋ฏผ์ˆ™ ๋™๋ถ์•„๊ฒฝ์ œ๋ณธ๋ถ€ ๋ถ๊ฒฝ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ์ „๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ์› (mspark@kiep.go.kr, Tel: 86-10-8497-2870)

More information

IDP www idp or kr IDP ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜๊ตฌ์กฐ์ ๋ฌธ์ œ์™€๊ฐœํ˜๋ฐฉํ–ฅ ๋ฏผ์ฃผ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› The Institute for Democracy and Policies

IDP www idp or kr IDP ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜๊ตฌ์กฐ์ ๋ฌธ์ œ์™€๊ฐœํ˜๋ฐฉํ–ฅ ๋ฏผ์ฃผ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› The Institute for Democracy and Policies IDP ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2011-13 www.idp.or.kr IDP ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2011-13 ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ๋ฌธ์ œ์™€ ๊ฐœํ˜๋ฐฉํ–ฅ The Institute for Democracy and Policies ์„œ์šธ์‹œ ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์˜๋“ฑํฌ๋™ 6๊ฐ€ 133๋ฒˆ์ง€ ๋ฏผ์ฃผ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› Tel : 02.2630.0114 Fax : 02.2630.0194 ๋ฏผ์ฃผ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฏผ์ฃผ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› IDP ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„ 12์›” ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ• ์ข… ํฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ์œ ๋ณ‘ํ™ ์—ฐ๊ตฌ์›: ์ด์ •ํ›ˆ ๋ณด์กฐ์›: ๋ฐ•์„ ์ง„

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„ 12์›” ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ• ์ข… ํฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ์œ ๋ณ‘ํ™ ์—ฐ๊ตฌ์›: ์ด์ •ํ›ˆ ๋ณด์กฐ์›: ๋ฐ•์„ ์ง„ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต์—ฐ๊ตฌ 2013.12. ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ OECD ํšŒ์›๊ตญ์˜ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ์ง€ํ‘œ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2013๋…„ 12์›” ํ•œ๊ตญ๊ณ ์šฉ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ํšŒ์žฅ ๋ฐ• ์ข… ํฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ์œ ๋ณ‘ํ™ ์—ฐ๊ตฌ์›: ์ด์ •ํ›ˆ ๋ณด์กฐ์›: ๋ฐ•์„ ์ง„ ๋ชฉ์ฐจ 1. ๊ณ ์šฉ์˜ ์–‘ 1 1) ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™์ฐธ๊ฐ€์œจ 1 2) ์‹ค์—…๋ฅ  3

More information

INDEX SUMMARY 1.์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฐœ์š” 3 2.์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐ ์ „๋žต์  ์ œ์–ธ 4 1.1.๊ตญ๋‚ด ์˜๋ฅ˜์‚ฐ์—… ์ถ”์„ธ ๋ถ„์„ 4 1.2.์„ธ๊ณ„ ๋ฐ EU ์˜๋ฅ˜์‚ฐ์—… ๋™ํ–ฅ 13 1.3.ํ•œ-EU FTA ๋ฐœํšจ ์˜ํ–ฅ๋ ฅ ๋ถ„์„ 71 1.4.์ค‘์žฅ๊ธฐ์  ์ „๋žต : ์‚ฐ์—… ๋ฐœ์ „ ์ „๋žต 22 ์ œ3์žฅ Domestic Industry Trends ๊ตญ๋‚ด ์˜๋ฅ˜์‚ฐ์—…์˜ ๋™ํ–ฅ 1.๊ตญ๋‚ด ์˜๋ฅ˜์‚ฐ์—… ์œ„์ƒ 55

More information

1 / 4 1. / 1 2. / 2 3. / 4 2 / 12 1. / 12 2. / 15 3. / 32 3 / 50 1. / 50 2. / 50 3. / 53 4. / 54 4 / 56 1. / 56 2. / 59 3. / 66 4. / 69 5 : / 75 1., / 75 2. / 91 3. / 95 1. / 100 / 124 21,,,,.. 2000 12

More information

One Stop Service,

One Stop Service, Korean INVESTMENT OPPORTUNITIES in GUMI, KOREA Parts and Materials Industrial Park, Gumi, Gyeongsangbuk-do 2010-2011 One Stop Service, Contents 1 IMD World Competitiveness Inline, 2010 GDP 5 4 3 2 1 %

More information

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003. 11 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ ์œ  ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ฐ• ์ˆ˜ ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ฐ• ๋ฏผ ์ • (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003. 11 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ ์œ  ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ฐ• ์ˆ˜ ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ฐ• ๋ฏผ ์ • (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003 ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003. 11 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ ์œ  ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ฐ• ์ˆ˜ ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ฐ• ๋ฏผ ์ • (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€ ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์›์ด ์—ฌ์„ฑ๋ถ€์˜ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์„ ์˜๋ขฐ๋ฐ›์•„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

More information

<C7D1B1B9C0E7B9ABBCB3B0E820B7AFB4D7BCBEC5CD20BAEAB7CEBDB4BEEE28B4DCB8E9292E706466>

<C7D1B1B9C0E7B9ABBCB3B0E820B7AFB4D7BCBEC5CD20BAEAB7CEBDB4BEEE28B4DCB8E9292E706466> CONTENTS 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 20 21 22 23 CEO MESSAGE 66 127 4 Tel 02.560.6011 5 6 Tel 02.560.6011 7 8 Tel 02.560.6011 9 10 Tel 02.560.6011 11 12 Tel 02.560.6011 13 14 Tel 02.560.6011 15 16 Tel

More information

652

652 ์ถ• ์‚ฌ 2003๋…„ 11์›” 5์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ์ œ 652 ํ˜ธ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€์‹ ๋ฌธ ์ฐฝ๊ฐ„ 39์ฃผ๋…„์„ ์ถ•ํ•˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค! ์•Œ์ฐจ๊ณ  ๋‹น์ฐฌ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€์‹ ๋ฌธ์œผ๋กœ ์ง€๋กœ์ž(ๆŒ‡๊ฑŸ่€…)์˜ ์—ญํ•  ์šฐ๋ฆฌ ๋Œ€ํ•™๊ต์˜ ๋Œ€ํ‘œ์  ์–ธ๋ก ๋งค์ฒด์ธ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€ ์‹ ๋ฌธ์ด ์˜ค๋Š˜๋กœ ์ฐฝ๊ฐ„ ์„œ๋ฅธ ์•„ํ™‰ ๋Œ์„ ๋งž์•˜์Šต ๋‹ˆ๋‹ค. ์ •๋ก ์งํ•„์„ ์‚ฌ์‹œ๋กœ ์‚ผ๊ณ  ๊พธ์ค€ํžˆ ์–ธ๋กœ ์˜ ๊ฐœ์ฒ™์„ ์œ„ํ•ด ๋•€ํ˜๋ ค์˜จ ๊ทธ ๋™์•ˆ์˜ ๋…ธ๊ณ ์— ์ „ ๋น„ํ˜ธ๊ฐ€์กฑ์„ ๋Œ€ํ‘œํ•˜์—ฌ ์ถ•ํ•˜์˜ ๋œป์„ ์ „ํ•˜ ๋Š” ๋ฐ”์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

More information

<3634C8A32DB9CEC1B7BFACB1B82DC6ED2E687770>

<3634C8A32DB9CEC1B7BFACB1B82DC6ED2E687770> ์žฌ์ผ๋™ํฌ ์‚ฌํšŒ์˜ ํ†ต์ผ์šด๋™: ๋ฏผ๋‹จ, ์กฐ์ด๋ จ, ์›์ฝ”๋ฆฌ์•„ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ* 8) ์ง€ ์ถฉ ๋‚จ (์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) (jicnam1130@hanmail.net) ๊ตญ๋ฌธ์š”์•ฝ ๋ฏผ๋‹จ๊ณผ ์กฐ์ด๋ จ์˜ ๋ชจ๊ตญ์„ฑํ–ฅ์€ ์นœํ•œ๊ตญ, ์นœ๋ถํ•œ์ด๋ฉฐ, ์›์ฝ”๋ฆฌ์•„ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, ์ค‘๋ฆฝ์  ์ž…์žฅ์„ ํ‘œ๋ช…ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ๋ฏผ๋‹จ๊ณผ ์กฐ์ด๋ จ์€ ๊ฐ๊ฐ ๋‚จ๋ถํ•œ์˜ ๊ณต์ธ ๋ฐ ๊ณต๋ฏผ๋‹จ์ฒด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ ๋ชจ๊ตญ์ •๋ถ€์˜ ํ†ต์ผ์ •์ฑ…์„ ์ผ๋ฐฉ์ ์œผ๋กœ ์ง€์ง€ํ•˜๊ณ 

More information

<B4EBC7D1BAAFC8A3BBE7C7F9C8B85F3230313320C0CEB1C720BAB8B0EDBCAD5FB0A1C1A6BABB2E687770>

<B4EBC7D1BAAFC8A3BBE7C7F9C8B85F3230313320C0CEB1C720BAB8B0EDBCAD5FB0A1C1A6BABB2E687770> ์ œ2๋ถ€ ๋ถ€๋ฌธ๋ณ„ ์ธ๊ถŒ์ƒํ™ฉ ๋…ธ๋™๊ถŒ ์ œ2๋ถ€ ๋…ธ๋™๊ถŒ 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 2013๋…„์˜ ๋…ธ๋™๊ถŒ ๋ณด์žฅ๊ณผ ๊ด€๋ จํ•ด์„œ๋Š” 2012๋…„ 12์›” 19์ผ์— ์‹ค์‹œ๋œ ์ œ18๋Œ€ ๋Œ€ํ†ต๋ น์„ ๊ฑฐ๋ฅผ ๋นผ ๋†“ ๊ณ  ์ด์•ผ๊ธฐํ•  ์ˆ˜ ์—†์„ ๋งŒํผ ์ •์น˜์ ์œผ๋กœ ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ฐ€์ง€ ์ด์Šˆ๋“ค์ด ๋…ธ์‚ฌ ๋‹น์‚ฌ์ž๋“ค์€ ๋ฌผ๋ก  ์„ธ๊ฐ„์˜ ์ฃผ๋ชฉ์„ ๋ฐ›์•˜๋‹ค. ๋ฐ•๊ทผํ˜œ ์ •๋ถ€์˜ ๋…ธ๋™์ •์ฑ…๊ณผ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์ฃผ๋กœ ์ผ์ž๋ฆฌ๊ณต์•ฝ๊ณผ ๋น„์ •๊ทœ์ง ๋Œ€์ฑ… ๋ฐ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์ธ๋ ฅ ๊ตฌ ์กฐ์กฐ์ •์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ

More information

11. ์ผ๋ฐ˜ 10 ๊น€๋ฆฐ ์ง€๋‹ˆ 3(cwr).hwp

11. ์ผ๋ฐ˜ 10 ๊น€๋ฆฐ ์ง€๋‹ˆ 3(cwr).hwp ไป ่ท ๅคง ๅญธ ๆ ก ๆณ• ๅญธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 18 ่ผฏ ็ฌฌ 4 ่™Ÿ 2015๋…„ 12์›” 31์ผ, 225~260์ชฝ Inha Law Review The Institute of Legal Studies Inha University Vol.18, No.4, December, 2015 VMI ๊ด€๋ จ ๊ณ„์•ฝ์˜ ๋ฒ•์  ์Ÿ์  * ** - ํ•˜๋„๊ธ‰๊ฑฐ๋ž˜ ๊ณต์ •ํ™”์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ๊น€ ๋ฆฐ ์ธํ•˜๋Œ€ํ•™๊ต

More information

26 ์นจํ•ด๋ฅผ ์ดˆ๋ž˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ 5), ๋”ฐ๋ผ์„œ ์–ธ๋ก ๊ธฐ๊ด€์˜ ๋ณด๋„๋‚ด ์šฉ์ด ํƒ€์ธ์˜ ๋ช…์˜ˆ๋ฅผ ํ›ผ์†ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ”„๋ผ์ด๋ฒ„์‹œ๋ฅผ ์นจํ•ดํ•˜ ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์œ„๋ฐ˜ 6) ์€ ๋ฌผ๋ก , ๋ฏผ๋ฒ•์ƒ์˜ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„๋‚˜ ํ˜•์‚ฌ์ƒ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์†์ฃ„๊ฐ€ ์„ฑ๋ฆฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๋ฒ•์›์—์„œ๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์ƒ ๊ตญ๋ฏผ์˜ ์•Œ ๊ถŒ๋ฆฌ ๋ฐ ์–ธ๋ก  ์ถœํŒ์˜ ์ž์œ 

26 ์นจํ•ด๋ฅผ ์ดˆ๋ž˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ 5), ๋”ฐ๋ผ์„œ ์–ธ๋ก ๊ธฐ๊ด€์˜ ๋ณด๋„๋‚ด ์šฉ์ด ํƒ€์ธ์˜ ๋ช…์˜ˆ๋ฅผ ํ›ผ์†ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ”„๋ผ์ด๋ฒ„์‹œ๋ฅผ ์นจํ•ดํ•˜ ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์œ„๋ฐ˜ 6) ์€ ๋ฌผ๋ก , ๋ฏผ๋ฒ•์ƒ์˜ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„๋‚˜ ํ˜•์‚ฌ์ƒ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์†์ฃ„๊ฐ€ ์„ฑ๋ฆฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๋ฒ•์›์—์„œ๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์ƒ ๊ตญ๋ฏผ์˜ ์•Œ ๊ถŒ๋ฆฌ ๋ฐ ์–ธ๋ก  ์ถœํŒ์˜ ์ž์œ  25 ๋ฒ”์ฃ„๋ณด๋„์— ์žˆ์–ด์„œ ํ”ผ์˜์ž ์‹ ์›๊ณต๊ฐœ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฆฌ์  ๊ฒ€ํ†  ๊ฐ•๋™์šฑ ๋™๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฒ•๊ณผ๋Œ€ํ•™ ๊ต์ˆ˜ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์—์„œ๋Š” 1990๋…„๋Œ€ ์ค‘๋ฐ˜๊นŒ์ง€๋งŒ ํ•˜๋”๋ผ๋„ ๊ฒฝ ์ฐฐ์ด ์ค‘๋ฒ”์ฃ„์ž์˜ ์‹ค๋ช…๊ณผ ์–ผ๊ตด์„ ๊ณต๊ฐœํ•˜๊ณ , ์–ธ๋ก ๊ธฐ๊ด€ ์€ ์ด๋ฅผ ๊ทธ๋Œ€๋กœ ๋ณด๋„ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ํ†ต์ƒ์ ์ด์—ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ 1990๋…„๋Œ€ ์ค‘๋ฐ˜ ์ดํ›„๋ถ€ํ„ฐ ๋ณด๋„์œค๋ฆฌ ์ฐจ์›์—์„œ ์–ธ๋ก ํ•™์ž ๋“ค์— ์˜ํ•ด ์ต๋ช…๋ณด๋„๋ฅผ ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š” ์ฃผ์žฅ์ด ์ œ๊ธฐ๋˜๊ธฐ

More information

review050829.hwp

review050829.hwp ํ•œ๊ตญ๋ฌด์—ญํ˜‘ํšŒ ๋ฌด์—ญ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์„œ์šธ์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์‚ผ์„ฑ๋™ ๋ฌด์—ญ์„ผํ„ฐ ํŠธ๋ ˆ์ด๋“œํƒ€์›Œ 4801ํ˜ธ Tel: 6000-5174~9 Fax: 6000-6198 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ : http://tri.kita.net - 1 - 5 4 (% ) ๊ฒฝ์ƒ์ˆ˜์ง€(G DP ๋Œ€ ๋น„) ์ถ” ์ด ์ผ๋ณธ ๋…์ผ 3 ๋„ค๋œ๋ž€๋“œ 2 1 ์•„์ผ๋žœ๋“œ 0-1 -2 [1๋งŒ๋ถˆ - 2 ๋งŒ๋ถˆ ๋‹ฌ์„ฑ๊ธฐ๊ฐ„ ] -์ผ๋ณธ(80-88) -๋…์ผ(79-90)

More information

Microsoft Word - ๊ตญ์ œ์ค‘์žฌ

Microsoft Word - ๊ตญ์ œ์ค‘์žฌ ๊ธฐ์—…์ธ๊ณผ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๊ตญ์ œ ์ค‘์žฌ(International Arbitration)์˜ ์ดํ•ด์™€ ํ™œ์šฉ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ ์ด์‚ฐ( ็งป ๅฑฑ ) ์„œ์šธ์‹œ ์„œ์ดˆ๊ตฌ ์„œ์ดˆ4๋™ 1698-2 ํ˜•๋‚จ๋นŒ๋”ฉ 5์ธต ์ „ํ™”: (02) 3477-0150 ํŒฉ์Šค: 3477-0160 http://www.esanlaw.com ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง ๊ตญ์ œ๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ถ„์Ÿ์„

More information

<32303039B3E2B0E6B3B2B0E6C1A6C0FCB8C128C0DAB9AEC8B8C0C7292E687770>

<32303039B3E2B0E6B3B2B0E6C1A6C0FCB8C128C0DAB9AEC8B8C0C7292E687770> ์ด์Šˆ๋ถ„์„(Issue Paper)์€ ์ง€์—ญํ˜„์•ˆ์ด๋‚˜ ์ด์Šˆ๋ฅผ ๋ฐœ๊ตดํ•˜์—ฌ ๊ทธ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ์™€ ์ƒํ™ฉ์ง„๋‹จ์„ ํ†ตํ•ด ์ •์ฑ…์  ๋ฐฉํ–ฅ์„ ์ œ์‹œํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ์„œ, ๋ณด๋‹ค ์‹ฌ๋„ ์žˆ๋Š” ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์„ ํ–‰์—ฐ๊ตฌ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ์„ ๊ฐ€์ง 2009๋…„ ๊ฒฝ๋‚จ ๊ฒฝ์ œ์ „๋ง 2009. 1 ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ๊น€์˜ํ‘œ ๋ฐ•์‚ฌ(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ ์ด๊ธฐ์˜(๊ฒฝ๋‚จ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ „๋ฌธ์—ฐ๊ตฌ์›) ์™ธ๋ถ€์ž๋ฌธ ์ตœ์ •๊ฒฝ(๊ฒฝ์ƒ๋‚จ๋„ ๊ฒฝ์ œ์ •์ฑ…๊ณผ) ์†์ฐฝ๊ตญ(ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€๊ณต๋‹จ

More information

(160218)'16๋…„_๊ฒฝ์ œ์‚ฌํšŒ_์ „๋ง๊ณผ_๊ณผ์ œ_์ง‘๋‹ดํšŒ-๋ฐœ์ œํ† ๋ก ๋‚ด์šฉ.hwp

(160218)'16๋…„_๊ฒฝ์ œ์‚ฌํšŒ_์ „๋ง๊ณผ_๊ณผ์ œ_์ง‘๋‹ดํšŒ-๋ฐœ์ œํ† ๋ก ๋‚ด์šฉ.hwp 2016๋…„ ๊ฒฝ์ œ์‚ฌํšŒ ์ „๋ง๊ณผ ๊ณผ์ œ ์ง‘๋‹ดํšŒ ์ผ์‹œ : ์žฅ์†Œ : 2016๋…„ 2์›” 18์ผ ์˜คํ›„ 2์‹œ ๋‰ด๊ตญ์ œํ˜ธํ…” 16์ธต, ์„ธ๋ฏธ๋‚˜๋ฃธ ๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„์›ํšŒ ๊น€๋Œ€ํ™˜ ์œ„์›์žฅ๋‹˜๊ป˜์„œ ๊ฐœํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ํ•ด์ฃผ์‹œ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒฝ์ œ์‚ฌํšŒ๋ฐœ์ „๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ๊น€๋Œ€ํ™˜ : ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ. ์šฐ๋ฆฌ ์œ„์›ํšŒ์—์„œ๋Š” 2014๋…„๋ถ€ํ„ฐ ์—ฐ์ดˆ์— ์ •๋ก€์ ์œผ๋กœ ์ƒˆํ•ด ๊ฒฝ์ œ์‚ฌํšŒ ์ „๋ง๊ณผ ๊ณผ์ œ๋ฅผ ์ฃผ์ œ๋กœ ์ง‘๋‹ดํšŒ๋ฅผ ๊ฐœ์ตœํ•ด ์˜ค๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ฌํ•ด๋Š” 3๋…„์ฐจ

More information

06_ร€รŒยผยบยปรณ_0929

06_ร€รŒยผยบยปรณ_0929 150 151 alternative investment 1) 2) 152 NPE platform invention capital 3) 153 sale and license back 4) 154 5) 6) 7) 155 social welfare 8) 156 GDP 9) 10) 157 Patent Box Griffith EUROSTAT 11) OTC M&A 12)

More information

2_246.indd

2_246.indd ์ฐธ๊ต์œก 2์›” 2013๋…„ 2์›” ํ†ตํ•ฉ 246ํ˜ธ ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ณฝ์„ ํฌ / ์ฃผ์†Œ : ๋ถ€์‚ฐ์‹œ ์ง„๊ตฌ ์–‘์ •1๋™ 352-2๋ฒˆ์ง€ 3์ธต / TEL 051) 556-1799 / FAX 051) 556-1790 / hakbumo1@empal.com ๋‚˜์˜ ๋งˆ์Œ์„ ์šธ๋ฆฐ ํ•œ ๋งˆ๋”” p2 ๊ธฐํš๊ธ€ 2013 ํ•™๋ถ€๋ชจ ๊ต์œก p3 ํšŒ์›ํƒ๋ฐฉ ์„œ๊ถŒ์„ ํšŒ์›์„ ๋งŒ๋‚˜๋‹ค p8 ํ™œ๋™์‚ฌ์ง„ p11 ์ฑ… ์ด์•ผ๊ธฐ

More information

intro

intro Contents Introduction Contents Contents / Contents / Contents / Contents / 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

More information

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770>

<C8DEB0A1C0CCBFEB20BDC7C5C2C1B6BBE720B9D720C8DEB0A1B9AEC8AD20B0B3BCB12DC6EDC1FD2E687770> ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์ด ์„ฑ ํƒœ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ ๊น€ ์ˆ˜ ์•„ (์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์กฐ๊ฒฝํ•™ ์„์‚ฌ) ์„œ ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๊ตญํ† ์— ๋งค์žฅ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฒœ์—ฐ์ž์›์€ ๋ฌผ๋ก  ์ถ•์ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ถ€์กฑ์œผ ๋กœ ์ธํ•˜์—ฌ ๊ทผ๋กœ์ž์˜ ๊ทผ๋ฉด๊ณผ ์„ฑ์‹ค์„ ํ†ตํ•œ ๋…ธ๋™์ง‘์•ฝ์  ์••์ถ• ์„ฑ์žฅ์„ ์ถ”์ง„ํ•œ ์—ญ์‚ฌ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด๋‹ค ๋ฐœ์ „๋œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ฒญ์‚ฌ์ง„์˜ ์‹คํ˜„์„ ์œ„ํ•ด์„œ ๊ตญ๋ฏผ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์‰ฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์ผํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ ์ž๋™์ฐจ

More information

์•ˆ๊ฑด

์•ˆ๊ฑด 2015 ์„œ์šธ์ฒญ๋…„์ฃผ๊ฐ„ N๊ฐœ์˜ ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค ์ฒญ๋…„์ด ๋งํ•˜๋Š” ๋‹ค์Œ ์‚ฌํšŒ - ๋…ธ๋™์šด๋™ ๋ฐ– ๋…ธ๋™ - ์ฒญ๋…„์ด ์“ฐ๋Š” ์ง„์งœ ์ผ์ž๋ฆฌ ํ•ด๋ฒ• contents ๋ฐ–์˜ ๋…ธ๋™์„ ๋งํ•˜๋‹ค (์ฒญ๋…„์œ ๋‹ˆ์˜จ ์œ„์›์žฅ) ------------------ 1p ๋ฐœ๋ณธ์  ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ์™€ ์ •๊ตํ•œ ์ •์ฑ…์˜ ๊ฒฐํ•ฉ ๋…ธ๊ด‘ํ‘œ(ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) -- 16p [๋ฐœ์ œ] ๋…ธ๋™์šด๋™ ๋ฐ–์˜ ๋…ธ๋™์„ ๋งํ•˜๋‹ค :: ๋ฐ–์˜ ๋…ธ๋™์„ ๋งํ•˜๋‹ค

More information

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜ 2008.8.13. (์ œ667ํ˜ธ) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ๅคง ้•ท ็จ‹ ๋ชฉ์ฐจ โ… . ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ์„ฑ๊ณผ โ…ก. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์—ฌ๊ฑด๊ณผ ์ œ๋„ โ…ข. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์ •์ฑ… ์„ ํƒ โ…ฃ. ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ ์ž‘์„ฑ : ์ „์˜์žฌ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8357) serijyj@seri.org ํ™ฉ์ธ์„ฑ, ๊น€๋“๊ฐ‘, ์žฅ์„ฑ์›, ํ•œ์ฐฝ์ˆ˜, ์ „ํšจ์ฐฌ, ๊ฐ•์„ฑ์›, ์ž„์ˆ˜ํ˜ธ, ์†๋ฏผ์ค‘ ๊ฐ์ˆ˜ : ๊ถŒ์ˆœ์šฐ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8071)

More information

<BCADBFEFC1F6B9E6BAAFC8A3BBE7C8B85FBAAFC8A3BBE7203437C1FD2831B1C7292E687770>

<BCADBFEFC1F6B9E6BAAFC8A3BBE7C8B85FBAAFC8A3BBE7203437C1FD2831B1C7292E687770> ๊ธฐ์—…์˜ ์˜์—…๋น„๋ฐ€ ๋ณดํ˜ธ์ •์ฑ…์˜ ํ•œ๊ณ„ The Limitation of Internal Corporate Polices ่พฏ ่ญท ๅฃซ Bae Su Young ๋…ผ๋ฌธ์š”์•ฝ ์˜์—…๋น„๋ฐ€ ์ด๋ž€ ๊ณต๊ณต์—ฐํžˆ ์•Œ๋ ค์ ธ ์žˆ์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๊ณ  ๋…๋ฆฝ๋œ ๊ฒฝ์ œ์  ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ์„œ, ์ƒ๋‹นํ•œ ๋…ธ๋ ฅ์— ์˜ํ•˜์—ฌ ๋น„๋ฐ€๋กœ ์œ ์ง€๋œ ์ƒ์‚ฐ๋ฐฉ๋ฒ•, ํŒ๋งค๋ฐฉ๋ฒ•, ๊ทธ ๋ฐ–์— ์˜์—…ํ™œ๋™์— ์œ ์šฉํ•œ ๊ธฐ์ˆ ์ƒ ๋˜๋Š” ๊ฒฝ์˜์ƒ์˜ ์ •๋ณด๋ฅผ ๋งํ•œ๋‹ค.

More information

2 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) ์˜คํ”ผ๋‹ˆ์–ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ข… ํ•ฉ 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) 3 ์‚ฌ ์„ค ์ผ๋ณธ์˜ ์šฐํ–ฅ์šฐ ๋Š” ๋ถˆํ–‰ํ•œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ผ๋ณธ ์•„๋ฒ  ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์—ฐ์ผ ์šฐํ–ฅ์šฐ ํ•˜๊ณ  ์žˆ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๊ฐ•์ œ ๋™์›์„ ๋ถ€ ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋„ ๋ชจ์ž๋ผ ์ด๋ฆฌ๊ฐ€ ์•ผ์Šค์ฟ ๋‹ˆ ์‹ ์‚ฌ๋ฅผ ์ฐธ๋ฐฐํ•˜๊ณ  ์‹ฌ์ง€์–ด๋Š” ์ด

2 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) ์˜คํ”ผ๋‹ˆ์–ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ข… ํ•ฉ 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) 3 ์‚ฌ ์„ค ์ผ๋ณธ์˜ ์šฐํ–ฅ์šฐ ๋Š” ๋ถˆํ–‰ํ•œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ผ๋ณธ ์•„๋ฒ  ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์—ฐ์ผ ์šฐํ–ฅ์šฐ ํ•˜๊ณ  ์žˆ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๊ฐ•์ œ ๋™์›์„ ๋ถ€ ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋„ ๋ชจ์ž๋ผ ์ด๋ฆฌ๊ฐ€ ์•ผ์Šค์ฟ ๋‹ˆ ์‹ ์‚ฌ๋ฅผ ์ฐธ๋ฐฐํ•˜๊ณ  ์‹ฌ์ง€์–ด๋Š” ์ด ํ•˜๋‚˜๋‹˜์˜๋‚˜๋ผ ์„ ๊ต์— ์•ž์žฅ์„œ๋Š” ์˜๋ฃŒ ๋ฒ•์ธ ํ‰๊ฐ• ์น˜๊ณผ ์˜์› ์ง„๋ฃŒ์ƒ๋‹ด์˜ˆ์•ฝ ์•ˆ๋‚ด TEL. 032-652-7528 / 651-7528 2012๋…„ 11์›” 4์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ์•ˆ๋‚ด ๊ตฌ๋… ๋ฐฐ๋‹ฌ 02)3675-6113 www.cknews.co.kr ์ œ55ํ˜ธ 2014๋…„ 2์›” 16์ผ(์ฃผ์ผ) ๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„์ธ์€ ์™œ ์˜ˆ์ˆ˜๋ฅผ ๋‘๋ฒˆ ์‹ญ์ž๊ฐ€์— ๋ชป ๋ฐ•๋Š”๊ฐ€(?) ๋ถ„์—ด๊ณผ ๊ฐˆ๋“ฑ์˜ ๋ง๋ น, ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒ ๊ณณ๊ณณ์— ๋– ๋ˆ๋‹ค(2)-์—ฐํ•ฉ๋‹จ์ฒดํŽธ

More information

์š” ์•ฝ ๋ฌธ 1. ์ œ๋ชฉ : ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์˜ค๋‚จ์šฉ ์œ ์ถœ 2์ฐจ ํ”ผํ•ด ์ตœ์†Œํ™” ๋ฐฉ์•ˆ 2. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด๋ž€ ์‚ด์•„ ์žˆ๋Š” ๊ฐœ์ธ์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋กœ์„œ ๊ฐœ์ธ์„ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ •๋ณด๋กœ ํ•ด๋‹น ์ •๋ณด๋งŒ์œผ๋กœ๋Š” ํŠน์ • ๊ฐœ์ธ์„ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋”๋ผ๋„ ๋‹ค๋ฅธ ์ •๋ณด์™€ ์‰ฝ๊ฒŒ ๊ฒฐํ•ฉํ•˜์—ฌ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์„ ํฌํ•จํ•œ๋‹ค.

์š” ์•ฝ ๋ฌธ 1. ์ œ๋ชฉ : ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์˜ค๋‚จ์šฉ ์œ ์ถœ 2์ฐจ ํ”ผํ•ด ์ตœ์†Œํ™” ๋ฐฉ์•ˆ 2. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด๋ž€ ์‚ด์•„ ์žˆ๋Š” ๊ฐœ์ธ์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋กœ์„œ ๊ฐœ์ธ์„ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ •๋ณด๋กœ ํ•ด๋‹น ์ •๋ณด๋งŒ์œผ๋กœ๋Š” ํŠน์ • ๊ฐœ์ธ์„ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋”๋ผ๋„ ๋‹ค๋ฅธ ์ •๋ณด์™€ ์‰ฝ๊ฒŒ ๊ฒฐํ•ฉํ•˜์—ฌ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์„ ํฌํ•จํ•œ๋‹ค. ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์˜ค๋‚จ์šฉ ์œ ์ถœ 2์ฐจ ํ”ผํ•ด ์ตœ์†Œํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€ : ์ˆญ์‹ค๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ 2015. 10. ์š” ์•ฝ ๋ฌธ 1. ์ œ๋ชฉ : ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์˜ค๋‚จ์šฉ ์œ ์ถœ 2์ฐจ ํ”ผํ•ด ์ตœ์†Œํ™” ๋ฐฉ์•ˆ 2. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด๋ž€ ์‚ด์•„ ์žˆ๋Š” ๊ฐœ์ธ์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋กœ์„œ ๊ฐœ์ธ์„ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ •๋ณด๋กœ ํ•ด๋‹น ์ •๋ณด๋งŒ์œผ๋กœ๋Š” ํŠน์ • ๊ฐœ์ธ์„ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋”๋ผ๋„ ๋‹ค๋ฅธ ์ •๋ณด์™€ ์‰ฝ๊ฒŒ ๊ฒฐํ•ฉํ•˜์—ฌ ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”

More information

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์ผ : 2013๋…„ 12์›” 19์ผ ๋ฌธ ์˜ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ์žฅ์• ์ธ๊ณ ์šฉ๊ณต๋‹จ ๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์กฐ์‚ฌํ†ต๊ณ„๋ถ€ Tel:031-728-7108 Fax:031-728-7143 ๋จธ ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๋“ฑ๋ก์žฅ์• ์ธ ์ˆ˜๋Š” 2012๋…„ 12์›” ๋ง ํ˜„์žฌ 251๋งŒ 1์ฒœ๋ช…์œผ๋กœ, 2000๋…„ 12์›” ๋ง 95๋งŒ 8์ฒœ๋ช…์—์„œ ์•ฝ 162% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ์• ์ธ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•จ์— ๋”ฐ ๋ผ ์žฅ์• ์ธ ์ •์ฑ…์—

More information

<5BB1E2BABB5D5FB0F8B0F8BACEB9AE5FBDC3B0A3C1A6B1D9B9ABBFCD5FC0B0BEC6C8DEC1F7BFA15FB5FBB8A55FB4EBC3BCC0CEB7C25FC8B0BFEBB0FAC0C75FBFACB0E8B9E6BEC85F2D5FB9AEB9CCB0E62E687770>

<5BB1E2BABB5D5FB0F8B0F8BACEB9AE5FBDC3B0A3C1A6B1D9B9ABBFCD5FC0B0BEC6C8DEC1F7BFA15FB5FBB8A55FB4EBC3BCC0CEB7C25FC8B0BFEBB0FAC0C75FBFACB0E8B9E6BEC85F2D5FB9AEB9CCB0E62E687770> 2012 ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ-23 ๊ณต๊ณต๋ถ€๋ฌธ ์‹œ๊ฐ„์ œ๊ทผ๋ฌด์™€ ์œก์•„ํœด์ง์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋Œ€์ฒด์ธ๋ ฅ ํ™œ์šฉ๊ณผ์˜ ์—ฐ๊ณ„๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ๋ฌธ๋ฏธ๊ฒฝ(๋ณธ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€๋ณตํƒœ(๋ณธ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ธˆ์ฐฝํ˜ธ(ํ•œ๊ตญ์ง€๋ฐฉํ–‰์ •์—ฐ๊ตฌ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๋ฐ•๋ฏธ์—ฐ(๋ณธ์› ์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์›) ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ์˜ ์—ฌ๋Ÿฌ ํ˜•ํƒœ ์ค‘ ์ตœ๊ทผ ๊ณต๊ณต๋ถ€๋ฌธ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๊ด€์‹ฌ์„ ๋ณด์ด ๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‹œ๊ฐ„์ œ ๊ทผ๋ฌด์— ์ดˆ์ ์„ ๋งž์ถ”์–ด, ์œก์•„ํœด์ง

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 i g d e d mod, t d e d e d mod, t e,0 e, n s,0 e,n e,0 Division of Workers' Compensation (2009). Iowa workers' compensation manual. Gamber, E. N. & Sorensen, R. L. (1994). Are net discount rates stationary?:

More information

<33C2F7C6EDC1FD2D3134303130365FBCD2BAF1C0DAB0FCB7C3B0F8B0F8B5A5C0CCC5CD5FBAB8B0EDBCADB9DFB0A35F76372E687770>

<33C2F7C6EDC1FD2D3134303130365FBCD2BAF1C0DAB0FCB7C3B0F8B0F8B5A5C0CCC5CD5FBAB8B0EDBCADB9DFB0A35F76372E687770> ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 13-24 ์†Œ๋น„์ž๊ด€๋ จ ๊ณต๊ณต๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต ํ™œ์„ฑํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์ง€๊ด‘์„ ๊ณฝ์œค์˜ 1 ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์ตœ๊ทผ, ๊ณต๊ณต๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ๊ฐœ๋ฐฉ์ด ๊ตญ๋ฏผ๋งž์ถคํ˜• ์ •๋ถ€3.0 ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ํ•ต์‹ฌ์ˆ˜๋‹จ์œผ๋กœ ๋– ์˜ค๋ฅด๋ฉด์„œ ๊ตญ๋‚ด์—์„œ๋„ ์˜ฌํ•ด ์ •๋ถ€3.0 ์ถ”์ง„๊ณ„ํš์ด ์ˆ˜๋ฆฝ ๋˜๊ณ  ๊ณต๊ณต๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์ œ๊ณต ๋ฐ ์ด์šฉ ํ™œ์„ฑํ™”์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ด ์ œ์ •๋˜๋Š” ๋“ฑ ์ œ๋„์  ๊ธฐ๋ฐ˜์ด ๋งˆ๋ จ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋ณด์œ  ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ค‘์—๋Š”

More information

3์žฅ

3์žฅ CHAPTER3 POLICY ISSUE DISCUSSION Discussion1 Discussion2 Discussion3 Discussion4 DISCUSSION1 POLICY ISSUE DISCUSSION 184 Chapter 3. POLICY ISSUE DISCUSSION Discussion 1. 185 186 Chapter 3. POLICY ISSUE

More information

UPMLOPEKAUWE.hwp

UPMLOPEKAUWE.hwp ์‹œ์ฒญ๊ณต๊ฐ„์„ ๋„˜์–ด ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์†Œํ†ตํ•˜๊ธฐ - ์ธํ„ฐ๋„ท ๊ธฐ๋ฐ˜์˜ ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - New Communication beyond Viewing Space - Focused on Social Television based on Internet - ์ฃผ์ €์ž ์˜ค์ข…์„œ Oh, Jongsir ๋™์„œ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฐฉ์†ก์˜์ƒ์ „๊ณต ์กฐ๊ต์ˆ˜ Assistant Professor of Dongseo University

More information

141(26) 20056 1930 19 () ( ( ) () () () ) 2) 1932 ()()3) 2 1) 1897519( ) ( ) () () () 4) ( ) 5) 6) 15-20 7) 191216 2) ( ) () 42 () 193111 12 1933 4 3)

141(26) 20056 1930 19 () ( ( ) () () () ) 2) 1932 ()()3) 2 1) 1897519( ) ( ) () () () 4) ( ) 5) 6) 15-20 7) 191216 2) ( ) () 42 () 193111 12 1933 4 3) 141(26) 20056 Korean J Med Hist 14131 Jun 2005 ISSN 1225505X ( 1897-1982) * ** 1 ( 1897-1982) ( ) 1) 3 1 ( ) 1930 1930 1930 * () ** 1) ( 2000 p 13-15) 1 141(26) 20056 1930 19 () ( ( ) () () () ) 2) 1932

More information

2014๋…„ 5์›” ์ฃผ์š” ํ–‰์‚ฌ Cover Story 1999๋…„ ์ฐฝ์—…ํ•œ ์ดํ›„ 3๋…„ ๋งŒ์— ๋งค์ถœ 1,000์–ต ์›์„ ๋‹ฌ์„ฑํ•œ ๊ฑด๊ฐ• ์ƒํ™œ์šฉํ’ˆ ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์—… (์ฃผ)ํ•œ๊ฒฝํฌ์ƒ ํ™œ๊ณผํ•™์€ ์„ธ๊ณ„์ ์ธ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ๊ฐ– ์ถ˜ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ์„ฑ์žฅํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํ•œ๊ฒฝ ํฌ์ƒํ™œ๊ณผํ•™์€ ์—ฌ์„ฑ ๊ฐ€์ • ์ธ๋ฅ˜ ๋ฅผ ์œ„ํ•ด ์‚ถ์˜ ์งˆ์„ ๋†’์ด

2014๋…„ 5์›” ์ฃผ์š” ํ–‰์‚ฌ Cover Story 1999๋…„ ์ฐฝ์—…ํ•œ ์ดํ›„ 3๋…„ ๋งŒ์— ๋งค์ถœ 1,000์–ต ์›์„ ๋‹ฌ์„ฑํ•œ ๊ฑด๊ฐ• ์ƒํ™œ์šฉํ’ˆ ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์—… (์ฃผ)ํ•œ๊ฒฝํฌ์ƒ ํ™œ๊ณผํ•™์€ ์„ธ๊ณ„์ ์ธ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ๊ฐ– ์ถ˜ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ์„ฑ์žฅํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํ•œ๊ฒฝ ํฌ์ƒํ™œ๊ณผํ•™์€ ์—ฌ์„ฑ ๊ฐ€์ • ์ธ๋ฅ˜ ๋ฅผ ์œ„ํ•ด ์‚ถ์˜ ์งˆ์„ ๋†’์ด ๊ตญ๋ฏผ ์†์œผ๋กœ, ๊ณ ๊ฐ ์†์œผ๋กœ, ํ˜„์žฅ ์†์œผ๋กœ ๋‚ด์‹ค ์žˆ๊ฒŒ ์„ฑ์žฅํ•˜๋Š” ๊ฐ•ํ•œ ibk ibk๊ฐ€ ๋งŒ๋“œ๋Š” ์Šน์Šน์žฅ๊ตฌ 2014 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ํ˜์‹ ์˜ ์ˆ˜๋‹จ ์ œ42ํšŒ ํฌ๋ง์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…ํฌ๋Ÿผ ๋ฐ 2014 ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…ํ•™ํšŒ ์ถ˜๊ณ„ํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ์†Œ์ƒ๊ณต์ธ์—์„œ ์ค‘์†Œ ์ค‘๊ฒฌ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ๊ฐ€๋Š” ๊ธธ 05 2014. vol.111 ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ IBK Economic Research Institute 2014๋…„ 5์›” ์ฃผ์š” ํ–‰์‚ฌ Cover

More information

<BCF6BFE4C0FAB3CE31322D3333C8A32D3833332DBFCFBCBABABB2E717864>

<BCF6BFE4C0FAB3CE31322D3333C8A32D3833332DBFCFBCBABABB2E717864> ์ œ12-33-833ํ˜ธ WEDNESDAY JOURNAL ํ™์ฝฉ์ˆ˜์š”์ €๋„ ์ˆ˜์š”์ €๋„์€ ๋ชจ๋ฐ”์ผ๋ฒ„์ „ ๋‰ด์Šค์™€ PDF ์„œ๋น„์Šค๋„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ž์„œ๊ฐ€๋Š” ๋‰ด์Šค! ํ™์ฝฉ ์ˆ˜์š”์ €๋„! ๊ฒŒ์œผ๋ฆ„์ด ์‚ฌ๋žŒ์œผ๋กœ ๊นŠ์ด ์ž ๋“ค๊ฒŒ ํ•˜๋‚˜๋‹ˆ ํ•ดํƒœํ•œ ์‚ฌ๋žŒ์€ ์ฃผ๋ฆด ์ง€๋‹ˆ๋ผ - ์ž ์–ธ19:15 Publisher : Park Bong Chul Ltd. Add: Rm 2612, The Metropolis Tower,

More information

<C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C1A4C3A55F31313239295B315D2E687770>

<C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C1A4C3A55F31313239295B315D2E687770> ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2008-31 ์ €์†Œ๋“์ธต ์‹คํƒœ ๋ฐ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ An analysis on the actual conditions of the low-income and strategies to overcome their poverty in GyeongGi-Province 2008. 11. ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ : ๊น€ ํฌ ์—ฐ (๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐœ๋ฐœ์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์š” ์•ฝ ์ €์†Œ๋“์ธต

More information

untitled

untitled ๊ธฐ๋ณธ๊ณผ์ œ 2008-01 ์•„์›ƒ๋ฐ”์šด๋“œ ๊ด€๊ด‘์ •์ฑ…์— ๊ด€ํ•œ ํ•œ ์ค‘ ๊ณต๋™ ์—ฐ๊ตฌ A Joint Study on Outbound Tourism Policy Between Korea and China ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์ด๊ด„:๊น€ํ–ฅ์ž (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„:์œ ์ง€์œค (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„:๊น€ํ˜„์ฃผ (ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ไธญ ๅœ‹ ็คพ ๆœƒ

More information

<323031335F3130BFF9BCD2BDC4C1F628C5EBB1C7323634C8A3292E687770>

<323031335F3130BFF9BCD2BDC4C1F628C5EBB1C7323634C8A3292E687770> ์ „๊ต์กฐ ์„ค๋ฆฝ์ทจ์†Œ, ๋ฒ•์™ธ๋…ธ์กฐ ๋ถˆ๋ฒ•ํ™”์‹œ๋„ ์ฆ‰๊ฐ ์ค‘๋‹จํ•˜๋ผ! ์ „๊ต์กฐ ์„ค๋ฆฝ์ทจ์†Œ ๊ฐ•ํ–‰ ๋ฐ•๊ทผํ˜œ ์ •๋ถ€ ๊ทœํƒ„ ๊ธฐ์žํšŒ๊ฒฌ ๊ณ ์šฉ๋…ธ๋™๋ถ€๊ฐ€ ์ „๊ต์กฐ์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฒ•์™ธ๋…ธ์กฐ ํ†ต๋ณด ์งํ›„์ธ 24์ผ ์˜คํ›„ ์ „๊ต์กฐ์™€ ๊ฐ๊ณ„ ์‹œ๋ฏผ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด๋“ค์€ ์„œ์šธ ์ •๋ถ€์ข…ํ•ฉ์ฒญ์‚ฌ ์•ž์—์„œ ์ „๊ต์กฐ ์„ค๋ฆฝ์ทจ์†Œ ๊ฐ•ํ–‰ ๋ฐ•๊ทผํ˜œ ์ •๋ถ€ ๊ทœํƒ„ ๊ธฐ์žํšŒ๊ฒฌ ์„ ์—ด๊ณ  ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ๋ฅผ ํ›ผ์†ํ•˜๋Š” ์ „๊ต์กฐ ์„ค๋ฆฝ ์ทจ์†Œ ๊ฐ•ํ–‰์„ ๊ทœํƒ„ํ–ˆ๋‹ค. ๋ชฉ ์ฐจ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์ฃผ์žฅ ๋…ผ๋‹จ ๋งŒํ‰

More information

11 ๊ณต์ต์ˆ˜๊ธฐ๋‚ด์ง€ ์นผ๋ผ

11 ๊ณต์ต์ˆ˜๊ธฐ๋‚ด์ง€ ์นผ๋ผ Military Manpower Administration Military Manpower Administration Military Manpower Administration 011 017 021 025 029 035 041 047 051 055 059 063 Contents 069 075 081 085 091 095 101 107 113 117 121

More information

์ด ๊ณผ์ œ๋Š” 2010๋…„ ๊ณ ์šฉ๋…ธ๋™๋ถ€์˜ ๋…ธ๋™์ •์ฑ… ์—ฐ๊ตฌ์— ๊ด€ํ•œ ํ•™์ˆ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์‚ฌ์—…์˜ ์ผํ™˜์œผ๋กœ ์—ฐ๊ตฌ๋˜์—ˆ์Œ. 2010๋…„๋„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์‹คํƒœ๋ถ„์„ ๋ฐ ํ‰๊ฐ€ 2010.12. ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ :ํ•œ๊ตญ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ ๊ณ  ์šฉ ๋…ธ ๋™ ๋ถ€ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ณ ์šฉ๋…ธ๋™๋ถ€ ์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๊ณ ์šฉ๋…ธ๋™๋ถ€์˜ ์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ๊ณผ์ œ 2010๋…„๋„ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์‹คํƒœ๋ถ„์„ ๋ฐ ํ‰๊ฐ€ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010.12. ํ•œ๊ตญ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ํ•™ํšŒ์žฅ

More information

<BFACB1B85F323030352D30335FB0E6C1A6C0DAC0AFB1B8BFAA2E687770>

<BFACB1B85F323030352D30335FB0E6C1A6C0DAC0AFB1B8BFAA2E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2005-03 ๊ฒฝ์ œ์ž์œ ๊ตฌ์—ญ์—์„œ์˜ ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ์‹œ์žฅ ๊ฐœ๋ฐฉ์˜ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ์™€ ์ •์ฑ…๋ฐฉํ–ฅ 2005 ้Ÿ“ ๅœ‹ ไฟ ๅฅ ็คพ ๆœƒ ็ก ็ฉถ ้™ข ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” 2003๋…„ ๊ฒฝ์ œ์ž์œ ๊ตฌ์—ญ์˜์ง€์ •๋ฐ์šด์˜์—๊ด€ํ•œ๋ฒ•๋ฅ  ์„ ์ œ์ •ํ•˜์—ฌ ์ธ์ฒœ, ๋ถ€์‚ฐ-์ง„ํ•ด, ๊ด‘์–‘๋งŒ ๋“ฑ 3๊ฐœ ์ง€์—ญ์— ๊ฒฝ์ œ์ž์œ ๊ตฌ์—ญ ๊ฐœ๋ฐœ์„ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด ๋ฒ•์— ๋Š” ๊ฒฝ์ œ์ž์œ ๊ตฌ์—ญ์— ์™ธ๊ตญ ์˜๋ฃŒ๊ธฐ๊ด€์ด ์ง„์ถœํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋‚ด์šฉ์ด ๊ทœ์ •๋˜์–ด ์žˆ์œผ

More information

006- 5ยฟรนc03ร–รยพT300รงรƒรข

006- 5ยฟรนc03ร–รยพT300รงรƒรข 264 266 268 274 275 277 279 281 282 288 290 293 294 296 297 298 299 302 303 308 311 5 312 314 315 317 319 321 322 324 326 328 329 330 331 332 334 336 337 340 342 344 347 348 350 351 354 356 _ May 1 264

More information

<28C3D6C1BEA3DFB8AEBAE429C7D1B1B9C0CFBABBBFACB1B8C3D1BFACC7D5C8B85FC1A633C8B85FB1B9C1A6C7D0BCFAB4EBC8B85FB9D75FBDC9C6F7C1F6BEF65FC7C1B7CEB1D7B7A52E687770>

<28C3D6C1BEA3DFB8AEBAE429C7D1B1B9C0CFBABBBFACB1B8C3D1BFACC7D5C8B85FC1A633C8B85FB1B9C1A6C7D0BCFAB4EBC8B85FB9D75FBDC9C6F7C1F6BEF65FC7C1B7CEB1D7B7A52E687770> ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ—ฅ ๆœฌ ็ก ็ฉถ ็ธฝ ๏ฆ— ๅˆ ๆœƒ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ—ฅ ๆœฌ ็ก ็ฉถ ็ธฝ ๏ฆ— ๅˆ ๆœƒ ็ฌฌ 3 ๅ›ž ๅœ‹ ้š› ๅญธ ่ก“ ๅคง ๆœƒ ๋ฐ Symposium ็ฌฌ 3 ๅ›ž ๅœ‹ ้š› ๅญธ ่ก“ ๅคง ๆœƒ ๋ฐ Symposium ์ผ๋ณธ์—ฐ๊ตฌ์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ณผ์ œ ( ๆ—ฅ ๆœฌ ็ ” ็ฉถ ใฎ ็พ ๆณ ใจ ่ชฒ ้กŒ ) ๅคง ้Ÿ“ ๆ—ฅ ่ชž ๆ—ฅ ๆ–‡ ๅญธ ๆœƒ ๆ—ฅ ๆœฌ ่ชž ๆ–‡ ๅญธ ๆœƒ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ—ฅ ๆœฌ ๆ–‡ ๅŒ– ๅญธ ๆœƒ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ—ฅ ๆœฌ ่ชž ๆ–‡ ๅญธ ๆœƒ ็ฌฌ 52

More information

โ… 

โ…  โ…  2 3 4 6 โ…  16 โ…  31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 โ…  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 โ…  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

More information

<303930363039B4EBBACFC5E4B7D0C8B82DC0CEBCE228B0E6BCBA292E687770>

<303930363039B4EBBACFC5E4B7D0C8B82DC0CEBCE228B0E6BCBA292E687770> < ๋ฏผ์ฃผ๋‹น ๊ฒฝ์ œ ์ผ์ž๋ฆฌํŠน์œ„ ํ† ๋ก ํšŒ > ๋‚จ๋ถ๊ด€๊ณ„๊ฐ€ ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ 2009๋…„ 6์›” 10์ผ(์ˆ˜) ์˜ค์ „ 10์‹œ ๊ตญํšŒ ๋„์„œ๊ด€ ์†ŒํšŒ์˜์‹ค ๋ฏผ ์ฃผ ๋‹น ๊ฒฝ์ œ์œ„๊ธฐ ๊ทน๋ณต ๋ฐ ์ผ์ž๋ฆฌ์ฐฝ์ถœ ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ ๋ชฉ ์ฐจ ์ธ์‚ฌ๋ง ์ฃผ์ œ๋ฐœํ‘œ 3 : ์–‘ ๋ฌธ ์ˆ˜(๋ถํ•œ๋Œ€ํ•™์› ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์ˆ˜) ๋Œ€๋ถ์ •์ฑ…์ด ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ ํ† ๋ก  1 19 : ๋ฐ• ์ง€ ์›(๊ตญํšŒ์˜์›, ๋ฏผ์ฃผ๋‹น) ๋‚จ๋ถ๊ด€๊ณ„์—์„œ ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ๋Š”

More information

<31B1C72DC7D1B1B9C0BAC7E028C5EBC7D5C6EDC1FD292E687770>

<31B1C72DC7D1B1B9C0BAC7E028C5EBC7D5C6EDC1FD292E687770> 2012-04 ํ•œ๊ตญ์€ํ–‰ ๋ชฉํฌ๋ณธ๋ถ€ ํ•œ์ค‘ FTA์˜ ๋†์—…๋ถ„์•ผ์— ๋Œ€ํ•œ ์˜ํ–ฅ๊ณผ ์‹œ์‚ฌ์  - ์ „๋‚จ์ง€์—ญ ๋†์—…์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์ •์ธ๊ต 1), ๋ฐ•์ง€์„ญ 2), ๋ฐ•๋™์ค€ 3) 1) ์ธํ•˜๋Œ€ํ•™๊ต ๊ฒฝ์ œํ•™๋ถ€ IFP๊ต์ˆ˜(์ „ํ™”: 032-860-7785, E-mail: inkyo@inha.ac.kr) 2) ํ•œ๊ตญ์€ํ–‰ ๋ชฉํฌ๋ณธ๋ถ€ ๊ณผ์žฅ(์ „ํ™”: 061-241-1122, E-mail: pjs1934@bok.or.kr)

More information

2012 ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „๊ฒฝํ—˜๋ชจ๋“ˆํ™”์‚ฌ์—…: ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „์— ๊ธฐ์—ฌํ•œ ๊ตญ๊ฐ€ํ‘œ์ค€์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• 2013 2012 ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „๊ฒฝํ—˜๋ชจ๋“ˆํ™”์‚ฌ์—…: ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „์— ๊ธฐ์—ฌํ•œ ๊ตญ๊ฐ€ํ‘œ์ค€์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• 2012 ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „๊ฒฝํ—˜๋ชจ๋“ˆํ™”์‚ฌ์—…: ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ฒฝ์ œ๋ฐœ์ „์— ๊ธฐ์—ฌํ•œ ๊ตญ๊ฐ€ํ‘œ์ค€์ฒด๊ณ„ ๊ตฌ์ถ• National Standards Infrastructure Underpinning the Economic Growth of

More information

<B0A8BBE7B3EDC1FD2032303131B3E23137C8A320C6EDC1FD2E687770>

<B0A8BBE7B3EDC1FD2032303131B3E23137C8A320C6EDC1FD2E687770> ๊ฐ์‚ฌ๋…ผ์ง‘ 17ํ˜ธ 2011๋…„ 8์›” ๋ชฉ ์ฐจ ๋‹น์„ ๋…ผ๋ฌธ(์šฐ์ˆ˜) ๊ฐ์‚ฌ๋ฒ•์˜ ํ–‰์ •๋ฒ•ํ•™์  ์ ‘๊ทผ์„ ์œ„ํ•œ ์‹œ๋ก  - ๋ฒ•์ œ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฌธ์ œ์ƒํ™ฉ ๋ฐ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉํ–ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ๋ฐฉ๋™ํฌ / 7 ๋‹น์„ ๋…ผ๋ฌธ(์ž…์„ ) ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ  ์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ํšŒ๊ณ„๊ฒ€์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ํ–‰์ •๋ฒ•์  ๊ณ ์ฐฐ ํ™๋™ํฌ / 29 ๊ตญ๋ฐฉํš๋“์‚ฌ์—…์˜ ํˆฌ๋ช…์„ฑ ํ–ฅ์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์‚ฌ์ „์˜ˆ๋ฐฉ๊ฐ์‚ฌ ์ œ๋„์— ๊ด€ํ•œ ๊ณ ์ฐฐ ์„ฑ๋ฌธ์ฒ  / 55 ๋‚ด๋ถ€๊ธฐ๊ณ  ๋ฌธํ™”๋ณต์ง€์‚ฌ์—…์˜ ์ถ”์ง„์‹คํƒœ ๋ถ„์„ -

More information

<3135303132375F28C3D6C1BEBCF6C1A4BABB29C1A6313534C8A35F53544550495F496E73696768742831352E31312E31352928C0CCBFECBCBA5FBFDC292E687770>

<3135303132375F28C3D6C1BEBCF6C1A4BABB29C1A6313534C8A35F53544550495F496E73696768742831352E31312E31352928C0CCBFECBCBA5FBFDC292E687770> 2014. 11. 15. ์ œ154ํ˜ธ ์ค‘๋‚จ๋ฏธ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ํ˜์‹ ์‹œ์Šคํ…œ๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์™€์˜ ๊ต๋ฅ˜ํ˜‘๋ ฅ ๋ฐฉํ–ฅ 2014. 11. 15. ์ œ154ํ˜ธ ์ค‘๋‚จ๋ฏธ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ํ˜์‹ ์‹œ์Šคํ…œ๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์™€์˜ ๊ต๋ฅ˜ํ˜‘๋ ฅ ๋ฐฉํ–ฅ ์ด์šฐ์„ฑ ๋ฐ•๋ฏธ์˜ ๊ฐ•ํฌ์ข… ๊น€๋ณดํ˜„ ๋ชฉ ์ฐจ < ์š” ์•ฝ > โ… . ์„œ ๋ก  6 โ…ก. ์ค‘ ๋‚จ๋ฏธ ๊ณผ ํ•™ ๊ธฐ์ˆ  ํ˜ ์‹ ์‹œ ์Šค ํ…œ ํ˜„ํ™ฉ 8 โ…ข. ์ค‘๋‚จ๋ฏธ ์ฃผ์š”๊ตญ์˜ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์—ญ๋Ÿ‰ ํ˜„ํ™ฉ 16 โ…ฃ. ํ•œ-์ค‘๋‚จ๋ฏธ

More information

์ž์‹๋†์‚ฌ์›น์™„

์ž์‹๋†์‚ฌ์›น์™„ ์œค ์˜ ์„  _ ์ง€์Œ ์€ํ˜œํ•œ์˜์› ์„œ์šธ์‹œ ๋งˆํฌ๊ตฌ ๋„ํ™”1๋™ 550 ์‚ผ์„ฑํ”„๋ผ์ž 308ํ˜ธ Tel : 3272.0120, 702.0120 ์ง„๋ฃŒ์‹œ๊ฐ„ : ์˜ค์ „ 9์‹œ 30๋ถ„`~`์˜คํ›„ 7์‹œ ์ ์‹ฌ์‹œ๊ฐ„ : ์˜คํ›„ 1์‹œ`~`2์‹œ ํ†  ์š” ์ผ : ์˜ค์ „ 9์‹œ 30๋ถ„`~`์˜คํ›„ 3์‹œ (์ผ, ๊ณตํœด์ผ ํœด์ง„`/`์ „ํ™”๋กœ ์ง„๋ฃŒ ์˜ˆ์•ฝ ๋ฐ›์Šต๋‹ˆ๋‹ค) ์€ ํ˜œ ํ•œ ์˜ ์› ์€ํ˜œํ•œ์˜์› CONTENTS 02 04 07

More information

<8D608BE695E982E782B5834B83438368288AD82928616C6C292E706466>

<8D608BE695E982E782B5834B83438368288AD82928616C6C292E706466> 136 Tel.: Tel.: 5443-7337 137 138 139 140 141 142 Tel.: 3441-5410 Tel.: 5783-5874 Tel.: 5443-7337 143 144 Tel.: 5733-6822 Tel.: 5781-0255 Tel.: 3401-5047 Tel.: 3442-5907 Tel.: 3583-5805 145 146 147 148

More information

KDIans2009๊ฐ€์„ํ˜ธ ํ‘œ์ง€

KDIans2009๊ฐ€์„ํ˜ธ ํ‘œ์ง€ 2009๋…„ 10์›” 26์ผ ๋ฐœํ–‰ ํ†ต๊ถŒ ์ œ12ํ˜ธ 130-868 ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๋™๋Œ€๋ฌธ๊ตฌ ํšŒ๊ธฐ๋กœ 49 Tel 02-958-4114 Fax 02-960-0652 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ KDI ํŽธ์ง‘์ธ KDI ๊ธฐํš์กฐ์ •์‹ค์žฅ ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ www.kdi.re.kr ๊ธฐํš ๋ฐ ํŽธ์ง‘ ๋Œ€์™ธํ˜‘๋ ฅํŒ€(Tel 958-4030) ๋””์ž์ธ ๋””์ž์ธ ์‹ ์ง€ ์ธ์‡„์ฒ˜ ๊ฒฝํฌ์ •๋ณด์ธ์‡„ Public and Private Infrastructure

More information

<4943502D28B9F8BFAA20BCF6C1A4BABB292E687770>

<4943502D28B9F8BFAA20BCF6C1A4BABB292E687770> ๋ณดํ—˜ํ•ต์‹ฌ์›์น™-1 2012.4.10 5:3 PM ํŽ˜์ด์ง€1 SJ_01 ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์ตœ๊ทผ ์ˆ˜๋…„๊ฐ„ G20 ๋ฐ ๊ธˆ์œต์•ˆ์ •์œ„์›ํšŒ(FSB: Financial Stability Board)๋Š” ์ „ ์„ธ๊ณ„์˜ ๊ธˆ์œต๊ฐ๋…๋‹น๊ตญ๊ณผ ํ˜‘๋ ฅํ•˜์—ฌ ๊ธˆ์œต์•ˆ์ •์„ฑ์„ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฐ๋…๊ทœ์ œ ๊ฐœํ˜์„ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋ณดํ—˜๋ถ„์•ผ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ํ•œ๊ตญ์˜ ๊ธˆ์œต๊ฐ๋…๋‹น๊ตญ์ด ๋ฉค๋ฒ„๋กœ ๊ฐ€์ž…๋˜์–ด์žˆ๋Š” ๊ตญ์ œ๋ณดํ—˜๊ฐ๋…์žํ˜‘์˜ํšŒ(IAIS

More information

<5BC3D6C1BE5DC7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03537C1FD2E687770>

<5BC3D6C1BE5DC7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03537C1FD2E687770> ์‹ ๋ฌธ๊ด€ ๊ฐ„ํ–‰ ์œก์ „์†Œ์„ค ์— ๋Œ€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ*1)*2) ์ตœํ˜ธ์„ **3) ์ฐจ๋ก€ 1. ์„œ๋ก  2. ์œก์ „์†Œ์„ค์˜ ๊ฐ„ํ–‰๊ณผ ๊ทธ ์„ฑ๊ณผ 3. ์œก์ „์†Œ์„ค ๊ฐ„ํ–‰์— ๋ณด์ด๋Š” ์ž๋ณธ์ฃผ์˜์  ์†์„ฑ 4. ์œก์ „์†Œ์„ค์˜ ๊ฐ„ํ–‰ ๋™๊ธฐ์™€ ํ•œ๊ณ„ 5. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ์‹ ๋ฌธ๊ด€์—์„œ ๊ฐ„ํ–‰ํ•œ ์œก์ „์†Œ์„ค์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ์œก์ „์†Œ์„ค์˜ ๊ฐ„ํ–‰๊ณผ ์„ฑ๊ณผ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์œก์ „์†Œ์„ค ๊ฐ„ํ–‰์— ๋ณด์ด๋Š” ์ž๋ณธ์ฃผ์˜์  ์†์„ฑ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ ์ž ํ•˜์˜€๋‹ค. ์œก์ „์†Œ์„ค์€

More information

192 ๆณ• ๅญธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 17 ่ผฏ ็ฌฌ 2 ่™Ÿ < ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก > ์„ ํ•˜์ฆ๊ถŒ์˜ ํ•œ๊ณ„์ ์„ ๊ทน๋ณตํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์‹ค๋ฌด์—์„œ ๋„๋ฆฌ ํ™”๋ฌผ์„ ์ทจ๋ณด์ฆ์žฅ(L/G:Letter of Guarantee)์ œ๋„๊ฐ€ ์ด์šฉ๋˜๊ณ ๋Š” ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ˆ˜์ž…์ƒ์œผ๋กœ์„œ๋Š” ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ๋น„์šฉ์ด ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ , ์ง์ ‘ ์€ํ–‰์„ ๋ฐฉ๋ฌธํ•ด์„œ ํ™”๋ฌผ์„ ์ทจ

192 ๆณ• ๅญธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 17 ่ผฏ ็ฌฌ 2 ่™Ÿ < ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก > ์„ ํ•˜์ฆ๊ถŒ์˜ ํ•œ๊ณ„์ ์„ ๊ทน๋ณตํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์‹ค๋ฌด์—์„œ ๋„๋ฆฌ ํ™”๋ฌผ์„ ์ทจ๋ณด์ฆ์žฅ(L/G:Letter of Guarantee)์ œ๋„๊ฐ€ ์ด์šฉ๋˜๊ณ ๋Š” ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ˆ˜์ž…์ƒ์œผ๋กœ์„œ๋Š” ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ๋น„์šฉ์ด ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ , ์ง์ ‘ ์€ํ–‰์„ ๋ฐฉ๋ฌธํ•ด์„œ ํ™”๋ฌผ์„ ์ทจ ไป ่ท ๅคง ๅญธ ๆ ก ๆณ• ๅญธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 17 ่ผฏ ็ฌฌ 2 ่™Ÿ 2014๋…„ 06์›” 30์ผ, 191~218์ชฝ Inha Law Review The Institute of Legal Studies Inha University Vol.17, No.2, June, 2014 ํ•ด์ƒ์šด์†ก๋ฌผ ์ธ๋„ ๋ฐฉ๋ฒ•์˜ ๋ฌธ์ œ์ ๊ณผ ๋Œ€์•ˆ * ** -๊ถŒ๋ฆฌํฌ๊ธฐ ์„ ํ•˜์ฆ๊ถŒ์˜ ํ์ง€์™€ ๋Œ€์•ˆ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- ๊ถŒ ๊ธฐ ํ›ˆ

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770>

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770> ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ 1 ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ๋ฐ•์ฃผ์–ธ ์ดํฌ๊ธธ ์ œ1์ ˆ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ์ตœ๊ทผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ท ๋“ฑํ•œ ๊ธฐํšŒ๋ณด์žฅ๊ณผ ๊ณต์ •ํ•œ ๊ฒฝ์Ÿ์œผ๋กœ ๋Œ€๋ณ€๋˜๋Š” ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ ์ˆ˜๋ฆฝ์ด ์ค‘์š”ํ•œ ๊ตญ์ •๊ณผ์ œ๋กœ ์ œ์‹œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ˆ˜๋‹จ์œผ๋กœ์„œ ๋‚˜ ๋ˆ” (philanthropy)์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌํšŒ์  ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ธ‰์†ํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜๋ˆ” ์€ ์ž์‹ ์ด ๊ฐ€์ง„ ๊ฐ€์น˜ ์žˆ๋Š” ์ž์›์„

More information

รƒร–รยพPDFยฟรซ

รƒร–รยพPDFยฟรซ Meet A to Z of Global Leading IT Meet A to Z of Global Leading IT Contents Introduction CEO Message Brand Identity & Vision Core Competence Smart Technology, Service & Smart People Leadership & Love Global

More information