ๆญฏ PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ320133.PDF"

Transcription

1

2 : () : ( ) ()

3 i -

4 Abs tract ii -

5 < 3-1> 3 16 < 3-2> 16 < 3-3> 17 < 3-4> 18 < 3-5>, 19 < 4-1> (1) 27 - iii -

6 () 43 () 43 () 44 () 46 () 48 () 51 () 53 () (1996) : : iv -

7 . 1997,. 250, 149., 3.,,,,, , 3,,..,, , - 1 -

8 .,.,.,.,, 1997,,?,,?. (4 ), (3 ), (7 ), (3).,,,,

9 ,,, ,,,. HDI(human development index),,..,,., ,

10 .,,,., 3., 1997,. 3, 250. (pilot study),., 245.,.,

11 ,, 140 (57.1%), 105 (42.9%), (10.3%), 75 (30.9%), 113 (46.5%), 30 (12.3%)

12 2 1...,,,,.,,.,,,,,,,,.,.. 12 ( ), (1997), (1995, 1997), (1997), (1997)

13 (1997) : : : : - :,,,, - (,,,, ) :, - - / - -, / - :, /,, - :, ,

14 (1995 ) 74 : 74 -, / - / - / - / - /. 1),,,. : (,,,, ), ,,

15 , (,,,,, ), () ;,,, 2),. 1,..,.,,,.,.,,,,,,, ,, (A) :, - (B) :,, - 9 -

16 - (B/A 100) (A) :, - (B) :,, - (B/A 100), ). 1..,,,,,,,. (output), (performance)

17 (impact).,,,,.,.. (,, ) ,,,,,, - - -,,

18 4)..,,..,.,., ( ), 1., 1990,, , ,, ( ) -,, , - (1996 ) - (1996 ) - (1996 ) - (1996, 1997 ) -,,,

19 , ,

20 3 1..,..,.. 3, < 3-1>., %., 3, 66.7%.., %.., %, 38.7%,

21 , %, 34.2%, 28.4%,., %., %, 49.6%., < 3-3> ( ),,,,, (,, ).,..,,,,,

22 < 3-1> (23.3) (23.6) (23.6) (4.1) (3.7) (16.0) (6.9) 124 (50.6) 106 (43.1) 124 (50.6) 85 (34.6) 75 (30.5) 155 (63.8) 105 (42.7) 55 (22.4) 65 (26.4) 82 (33.5) 133 (54.1) 92 (37.4) 47 (19.3) 114 (46.3) 7 (2.9) 15 (6.1) 4 (1.6) 13 (5.3) 64 (26.0) 2 (0.8) 7 (2.8) 2 (0.8) 2 (0.8) 3 (1.2) 5 (2.0) 6 (2.4) 0 (0) 3 (1.2) < 3-2> ()

23 < 3-3> ( ) 118 (48.2% ) (20.8% ) (23.7% ) ( ) (27.3% ) (28.6% ) (32.2% ) (, 31(12.7% ), ) (2.4% ) : ,,

24 1., ,.(< 3-4>, < 3-5> ) < 3-4> /,,,,, (),, ( ), ( ),,,,,,, / (, ) (,)

25 < 3-5>, -,,,,,,,,, -,, -,,, (, ), () () /(, ) (, ) -,,,,.,,,..,

26 . (,, )21.,,,,,.,,,.,,,,.,,., ( ),.,.,,.,,. 2.,., %, %, , %, % % %,

27 1.78%, %, %. 3 ( ) , ,.,,,,,,,,,,,,,.,.. 4.,,,,,,

28 ,,,. 3.,.,,,,,...,. (1996)412, %, 14.1%, 16.0%, 20.9%. (1997 ),.,,. 1980, 3.,, ( ),,,,,,,.,,. 56 ( 22 ),

29 16.,,. 1997,,, YWCA , , , , 3, (1996 ), (1996 ), (1997 ), (1996 ), (1995 ), (1995 ), (1997 ), (1995 ) ,

30 1996,,,,,..,, ,,,.,,,. ( ),,,

31 , 1995., , 1996,, ( ) , 133( 43, 57, 33 ) , 1, 1,. 3.,,

32 (A, B, C ),,, A 7 10( 10, 8, 7 ) ). 1997,,?.,,?. 2) :,,,,? -,,,?

33 < 4-1> (1 ), :,, :?,? ( )? :,,

34 1? ;, ;? -? -? :,,,,, : 5.,,,. ( )

35 : 21,582,852(21,218, ,390) 5.08%, 9.06% ,115,502( 21,865,601, 249,901)4.6%, 8.54%) - - -, -,,,,,, -, - -, - - : 4 2,172,095,,, 7, 5, 4, 21 (5) --,,,

36 ;,,,,,,,, - :,, - : - :,, -, - - :, 1997, 6,505,915(4,866,942, 70,400, 2,941,817) 2.08%, 2.34% ,596, %, 2.41% ,605,187 (268,404 / 1,305,106) - 80 ) --,

37 1996 7, 1988, 1996, ,669,585,,,, -, -, - : ,,, 9,100,357, 30, , , : : : ,

38 : ; : (5 )(4 ) - 2,300 -, 1,, (, 1,2,3,,1,2,4,, 2, 2) (,,, 10 ) 511.1%, 1997, 2,105,793(240,374, 1,145,425, 719,994 ) 2.6%, 2.93% 3,238,0503.4%, 3.75% -,, - : 1, VTR : 1991, ,

39 : - (6 ), (5 ), (2 ), (2 ), (6 ) : (85), (93),,

40 5 1997,. 250, 149,., 1997, 1995,.,.,.,. 1,,..,.,..,,,

41 ..,., 3 1,.,,

42 < > (1992), :,. (1989), (1992),,. -,. (1991), (1988), (1996),,., :,. < > (1997), (1995), (1996), (1978),(). (1985), 21C (1996), (1994, 1995), (1994, 1995), (1998),, : (1989),, (1995), (1993, 1994, 1995, 1996), (1994), (1995),

43 (1996), 96 (1995),: (1995),, (1992), (1997), (1996), (1996),1 (1997),2 (1997),, (1993), (1995), (1996), (1993),, (1995), (1994), (1995),, 7, (1995), KF S 1994,,, 84,., (1991), :, : (1994), (1995), (1996), 95 (1997), - 96 KMA (1994),

44 (1994), (1995, 1996, 1997), (1995), (1995), (1995), (1995), (1986),, (1987), (1988), (1988), (1988), (1995), (1994), 1994 < > M ercer, Colin ed.(1994), Urban and Region al Qu ality of Life In dicat or s, Griffith Univ ersity : In stitut e for Cultural P olicy Stu dies. UNDP (1990), HUMAN DEVELOPMENT REP ORT, New York Ox ford Univ ersity Press UNES CO (1986), "F ram ew ork for Cultural Statistics ", Report of th e T hird Joint M eeting on Cultural Statistics, H eld in Gen ev a, UNES CO (1993), St atistical Yearb ook. (1995), PLI(P eople ' s Life Indicat or s )

45 A bs trac t Research on the cultural policy of the local authorites This report is a study of the development and current situation of government cultural policy at the municipal level in This study includes not only an overview of the cultural practices and policy in municipal level but also the understaning on the cultural policy of the public officials in cultural fields. The administrative systems, policy programs, cultural budget and cultural environment of the local authorities is also examined. The evaluation program to select "the cultural local authorty of the year" is based on the result of this study. The evaluation for cultural policy of the 250 local authorities is focused on the local government' efforts to accomplish its stated goal of the cultural policy in particular. The research methods include interviews with public officials and cultural workers, documentary and archival research, and survey of the local authorities and public officials. The research items are as followes ; Research : survey of the public officials in cultural fields transition of the cultural policy in local authorities since 1995 attitudes toward the cultural policy of the mayor attitudes toward the cultural policy of the local assembly

46 specialiy and pride as a cultural administrator citizen particapation in the arts programs priorities of the cultural policy in local authorites in future Research : cultural policy of the local authorities in 1997 the organizational structure and adminstrative system cultural budeget public cultural organizations and cultural facilities local authorities - owned arts groups laws, ordinances public arts development funds cultural policy programs such as general programs, culture and arts education programs, international cultural exchange programs, arts festivals and events, cutlural tourism programs, performing arts programs, exhibitions, cultual heritage ets. nonprofit oranizations cultural planning in future

47 () 43 () 43 () 44 () 46 () 48 () 5 1 () 53 () (1996) : :

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 ( : ) ,500 1,523,812 19,868,657 : 12,200,000 : 7,668, , ,000 4,880,616 : 975,000 : 1,100,000 : 257,905 : 2,547, , ,000 3,014,606 : 975,000 : 650,000 : 1,389, , ,600 3,364,359 : 975,000 : 811,000 : 1,578, , ,000 3,631,194 : 919,170 : 625,000 : 2,087, , ,000 10,551,000 : 975,000 : 773,000 : 1,284,000 : 30,000 : 7,489, , ,000 4,046,900 : 975,000 : 961,000 : 2,110, , ,488 6,030,394 : 975,000 : 623,000 : 920,000 : 12,000 : 3,500, , ,000 3,423,000 : 1,580,000 : 868,000 : 975, , , , , ,200 3,242,690 : 975,000 : 40,000 : 640,000 : 50,000 : 1,537,

62 ( : ) ,573,510 (:2,268,404, :1,305,106) 300,000 3,605,187 2,300, , , ,900 1,850, , ,000 63,000, , , , ,822 1,130, , , ,822 : 140,000 : 9,950 : 50, , , ,150 1,1042,000 : 400,000 : 603,898 : 38, , ,000 76,000 1,061, ,068, ( ) 100,

63 (71/,,,, ), (32/, 1, 2 ), (29/,,, ), (31/,,,,, ) - (30), (19), , (36),, , ,,, - (3 ), (3 ), (2 ) ( ) - (, ), (,,, ), (, ) (28)- (27)- (8), (,, (4), (4), (10), ) ,, ,,, ) - (21)-(6), 1 95 (3),2 (4), (5), (2) (3 ) *; (3), (1) (3 ) (4 ) 1 (2 ) (21)- (5),(4), (5), (7) - (,, (, ),,,, ) (,, ),, (63)- (15)-,, (3 7 ; 46 )- (16/95(, ), (13/,,, ) ), (16/,, ,,, ) ,

64 (34)- (19/, 95- -,, ), (14/,, ) 95 -, -,, - (,, ), (,, ), (,, ) - (,, ), (,, ), (,, ) (60)- (19)-,, (46)- (23) ,, (8), (4), (10), 95(3)-,, - (18) (7), (7), (3) ,, - (13) (11)13,, - (14)- (5),, (4), (4) - (11)- (6), (4)) - (15)- (5), (3) (5), (4) (5) ; 5(1)95- / 6(2)7(2)(8)(1),/; :, :, - /;, -,, (18) - (3)- ( 1, 1), -,,,, ,(8) ) - (11)- (6), -(, ) (4) - (, ) (3)- (9),

65 (18)-(5), (5), -, (7) -,, (4), (3), (4)- (16) (9),(4)- (14)/ (9)- (5), (3)/ - (7), (6), (4) (6)/ (36 ) - (6),1 (4), 95 - (3) 2 (3), (5), (3) (3), (5), (3) (12),, - (16)-(4)- - - (6), -(5) (3) - (6), (3) (8)-,, (3)- / (, (3)- ) , -) - - (4), 95 - (3) (17), -,, - (3), -, (3), (3) (5)- (73)-(17)- (5), (6), (5), (5), (2)- (5), (3), (3) ,, (12),, (6)- ( )/ ( ) (95) (96) (4)-, - (10), ( /),, ( /)

66 (24)- (23)- (5) - (,(4),(4), (9),,, ) (3) (9), (6), (3)- -, (19) -,, (5), (3), (4)- (13) (4)- (5) (11)- (4), (2), (4)- (3), (5)- - (8) - ( 1)/ ( /- - 4) (3)- (4) -- (3)- (4) 95 - (5), (5)- (11) (4)- 2 (, )3 (,, ) (3)- - (6), (2)- -, -, (3)- (2) (4)- (3) -, -,, (10)- (2) -, -,, (9), (4)- (14) -, -, (8),(2),(3)- (14) (10), (12)- (23) (13), (6)- (24)- (7), (9), (7) (9)- (10),, - (9)

67 (6), (4)- (11) - / - - (8), (7)- (16) *- (18), 95- (3)/ - (11), (4), (5), (2), 95- (3)- (11)/ (11)-,, (3), (3), (4) (3)- (4) (10)- - (1, 1)/ ( 1, 1)- (2) (2) (3), (2)- (6) (12)-,, -,, -,, (11)- (24) 95 -, 95 (5)- (7), (8)- (16) (5)- (5), (5).,, (2) (5)- (2)- (5)- (4)- - (3), (4),,,, (4), (3), (3),,,,, (4), (3)- (2)-, (6), (5)- (12) 95,

68 (3)-. (4), 2 (, ) (3), (3), -3 (, (11), ) - (3), (4)- (5)- (6) - (8) (4)- (3) (6), (2), (2)--, (11) -,, (5), (3) (2)- (5), (3), (4)- (13) (4)- (5) (10)-(3), (4), (3) (8), (5)- (14) (10), (5), - 95 (3 ) 96 (5 ) (8), (5)-(14) (7), (4), (4) (15) (7), (7), (32)-95- (37), (5)- (7), (5), (4) (7), : (17) (4) (7), (5), (4) (7), (7)/- (15) (9), (6), - -, (18)-: ---,,

69 (7), (3) (4)- -(1), (6), (3) (4)-(5) (5), (4), (7)- 3 (,, )2 (17) (, ) (2), (3)- (6) (5)- (19) -, - -,,, (4)-: (5)-: (3), (2)-(6) --, -, 5), (5)- (11) (4)95 (5) 97 (5), - 1 (4), 2 (3), (3)- - (11) - (5)- (5)- (6) (3)- (4), (-- 1)- (6), (4)- (14) (3) (6), (3)- (10) (5)-,, ,, 95 (1, 1),

70 ITI 4,800,000 Picture point 2 97, , ,000 5,000 30,000 30,000 40,000 12,000 10, ,000 20,000 25,000 37, ,000 36,000 10, PIF F , , , ,000 30, ,000 60, ,000 15, , ,000 20,000 6,280,

71 :33 - :3 - :3 - :115 - : 8 - (10.20) ,241,000 69,000 17, ,000 40, , ,000 50,000,000 () () 20,000,000 11,600,000 12,500,000 9,993,000 9,461,000 13,500,000 7,000,000 90, ,000 60,000 50,000 72, ,000 64, ,000 74,000 90, ,000 30, , , ,000 77,

72 1996 ( 4 ) ( ) 400 ( ) (,, ) ,000 10,000 10, ,000 78, , , , ,000 12,400 28,

73 , ,000 3,000 5,000 50,000 54,000 9,000 50,000 45,000 15,000 78,000 1,58,100, : : : : : 97 3,500, , ,000 4, ,000 18, ,000 5, KOT F A

74 () () ,000 75,992,000 17,500,000 30,000 14,000 27,000 14,000 15,000 10,988,000 4,266,000 2,780,000 3,187,000 2,400, ,000 4,800,000 - CI (5 ) , ,000 10,000 15,000 13,000 20,000 40,000 20,000 20,000 2, ,000 2,000 2,000 1,500 3,000 3,000 28, ,000 4,000 20,000 8,120 4,000 2,000 2,

75 1997 2,000 2,000 2,000 7, ,000 20,000 8,600 23,680 1,000 5,000 4,000 4,000 2,000 3,000 60,000 25,850 4,000 2, ,000 16, ,000 1, ,887 16,000 18,000 31,728 5,000 62,700 2,000 7,000 3,000 8,000 2,000 1, ,000 7,525 4,500 9,000 30,000 9,120 5, ,285 18,571 40,000 1, ,

76 ,300,000 - (,, 2,551,000,,, MT,,,,,, ) , 97 / CD-ROM ,000 80,000 86, , ,000 1,500, ,000 86, ,000 10, ,000 80, ,000 11, ,000 15,072, ,000 50,000 69,000 6,000 20, (,18 ) () , ,000 6,975,000 8, , ,000 34,000 92,

77 (96 ) - (7 ) - (40) - (3) GUIDE BOOK 1996 (,, ) (48) (,, ) ,580 8,000 7, (,, ) ,200 3,

78 1997 1,010 63, (3 ) (4) , ,, ,000, , ,000 20,000 20,000 50,000 55, ,000 92, , ,000 25,000 30,000 20,000 50,000 45,000 10,000 20,000 9,669, , ,000 18, , :,, - 782,000 - :,, -,

79 : : : : - : : : 42 3,908, : -,,,,, ,000 8,800 24,000 15,000 20,000 40,000 7,500 3,000 35,000 10, ,000 17,400 18,000 5,000 2,000 37, ,000 5,000 16,800 1, ,800 1,260 19,000 10,200 24,000 12, , ,000 7,000 40,000 50,000 15,000 5,000 10,000 30,000 7,000 50,000 40,

80 ,000 20,000 10,000 89, ,000 20,000 4,727, ,000 10,000 25, ,000 8,000 7,000 5, ,500 1,226, (, ) ,000 45,000 10, , , ,000 40, ,000 30,000 3, , ,000 7,000 20,000 30, MBC ,000 27,868 50, ,000 60,

81 , -, 12 6,957, ,000 60,000 12, ,000 40,525 1,500, , CD () CD ,358, ,000 43,000 4,200 6, ,000 12,735,000 75,

82 ,000 1,950 1,950 9,000 5,970 2, ,300 1, ,160 3,000 4,000 1,500 5,000 4, , , 7 9,760 2,000 3,130 6,203 3,860 4,992 18, ,000 2,500 9,000 8,400 3,700 1,000 1, ,050 7, , , ,,,

83 , 1996, () ,230 A RT 3,600 6,600 8,000 20,000 7, , ,000 30,000 5,000 30,000 18,000 3,600 80,000 4,000 80,000 10,000 CAMP ,000 8,000 10,000 40,000 50,000 30,000 50, ,000 70, ,000 10,000 30,000 40,

84 () ,998 61,200 60,000 35,000 9, , , () 20, , ,000 22,000 57,000 79, ,000, 7 ( ) 28 KBS MBC

85 ( ) 2 1 8,800 6,000 2, , , ,000 22, , KBS 23,000 1,500 5,000 6,000 5,000 8,800 3,000 3,000 1,000 8,240 77,000 23,000 1,500 20,000 5,000 4,000 80,000 12,000 8,000 7,000 9,

86 ,709 19, ,000 28, , , , ,000 20, ,000 2,215,537 24,000 71,200 10,000 78,431 22,000 17,000 5, ,328 26,615 60,000 59, , , ,520,000 30,000 51, , , ,

87 (, ) 4 (23) ( ) 58,000 (,) 66,000 :13 (, ) 20,000 :25 82,000 5,000 5,000 16,000 :1 72,000 1, ,000 18, ,000 70, ,000 33,000 14,000 5,000 6, ,000 10,000 27,000 30,000 82,000 6,00 6, ,660,0000 1,110, , , ,000 50, ,000 10,

88 ,000 7, ,000 99, ,000 27,000 17,000 19,000 5, , , , , , ,000 10,000 10,000 10,000 10,000 74,000 1,250 11,430, 1, , ,000 12,000 1,100 8, ,000 7,000 80,000 10,000 80,000 20,000 70,000 5,000 1,

89 ,000 15,000 25, (2 ) 2 (, ) , ,363 8, ,500 20,000 1,544,744 76,190 20,000 5, ,000 15,000 5, , ,902 1,580 45,373 8,400 32,200 3,000 14,450 89,451 5,000 18, ,000, ,500 8,

90 1996, / 4 2/ ,000 5,000 1,600 1,500 11,500 11,500 8,120 6,800 1,500 49, ,000 8,120 4,500 4,000 10,000 4,000 2,000 23,000 6,800 9, (3 ) ,500 24,000 15,000 3,000 2,000 6,000 4,000 77,008 2,000 14,000 4,500 1,600 3,000 1,800 1,500 1,500 1,300 1,800 1,800 3,800 3,

91 ,000 2,000 2,000 3, ,000 1,000 5, , ,331, ,900 5,810,979 13, , ,000 1,794, ,300 3,873,987 4,500 20,000 16,

92 () (, ) 14, ,000 2,042 48,000 5,600 48,000 7,000 60,000 6,120 71,428 4, ,000 11, ,000 11, ,000 9,160 ( ) 100,000 6, ,820 4,615 ( ) 156,000 11,480 40,000 3,710 60,000 40,000 38,900,000 32,000 -, (97 3,808,, 62 3,500, ) 21,000,, 85,714, 107,142 80,000 30,000 1,100, , , , 100,000 36, ,000 80, , ,300 31,120 6,000 11,

93 ,000 14, ,000 25, ,000 56,146 10,000 3,000 31,120 16,000 10, , ,500 2,500 2,500 5,000 6,200 20,000 5,000 2,000 90,000 20,000 7,000 10,000 5,000 5,000 30,627 1,500 4,000 2,000 9,332 5,000 5,000 2,000 6,000 6,000 3,000 7,000 5,000 20, APT 39 () ,582 7,224 70,000 8,682 1,500 32,000 3,000 4,000 9,000 2,100 8,500 5,420 16,000 7,600 8,500 2,000 3,000 1,600 33,917 5,000 17,550 6,000 5,000 4,000 1,500 1,500 1,

94 F ashion , ,000 1,000 1,000 16,000 7, ,726 17,600 54,168 11,000 24,000 4, ,000 1, ,000 13,000 2,000 67,100,000 14,122,000 25,000,000 25,000,000 9,187,000 7,150,000 18,073, ,000 10,000 11,000 30,000 5,250,000 4,444,000 9,299 18,500 7,000 2,500 2,500 2, ,000 8,000 9,000 9,300 5, , ,000 9,000 50,000 9,000 9, ,000, , ,000 9,000 9,000 97, 4,500 20,000 9, ,000,000 5,000 5,000 3,000 5,000 30,000 2,000 3,000 7,000 30,000 10, , ,000 20,000 4,

95 1996 KBS LG () (, ) 7 96 APT T NT 11,

96 1996 ((1,709m 2 ) , , ,000 5,900 7,000 11,740 26, , ,800 6, , ,668, , ,000 6,250, , , ,000 24,000 15, ,000 60,000 ( ~) ,192, ,000 1,100,000 4,000, ,000 1,600, ,130,000 45,000,000 69, ,000 70,000 30,

97 , , ,,, 4 200,000 96,000 10, , ,000 3,419,000 9, , ,418 8,670,000 (~2,5km ) 55,200 7,200 3, ,000 40,

98 , ,000 84,700 98,000 1,016, , , ,000 60, , , , ,000 10, , , ,000 5, ,000 2,500,000 2,142, , , ,000 25,000 1,000 4,000 1,000 2, ,000 2,500 10,000 1,000 1,300 4,000 1,000 2, , ,000 30,000 40,000 10,000 20,000 6,

99 , ,, ,000 20,000 20,000 10,000 10,000 80,000 23, ,000 6,000 15,000 4, ,800 3,000 6,000 71,428 33, , , ,000 1,200, ,000 45,

100 1996, 11 10, ,700 3,500 7,000 13,950 1,850 3,000 1,100 1,100 3,900 16,000 8,500 4,000 1,000 6, ,000 8,800 1,500 20,000 25,000 2,000 2,332, ,450,, ,000 20,000, 218,000 55,

101 1996, , KBS ,500 16,000 37,640 12, , , ,891 12,500 8,000 12, , ,600 9, ,300 61,623 30,000 60, , ,103 15,000 43,000 64, , ,000 30, ,000 20,

102 ,000 8,650 9,000 1,500 3,000 2,000 17,600 60, ,000 1, , , ,000 18,000 80,000 8,000 30,000 30,000 2,000 1, ,120 2,000 50,000 88, ,120 4, , ,

103 () ,120 3, , ,169 66,100 3,000 () 1996 () () 16,986 8,000 16, ,190 41,838, ,000 2,000 41,500 18,500 6,000 40,000 5,000 10,000 3,000 12, ,000 3,000 1,908 5,400 3,620 21,428 95, , ,000 10, ,

104 KBS 6,, ,000 16,500 6,000 6,000 5, ,000 90,000 3,000 12,000 3,500 4,000, ,450 29,120 8,000 4,000 10,000 5,000 5,550 4, ,125 45,620 8, ,000 5,000 7,550 4,000 12,986, ,250 11,000 2, ,000 7,000 3,

105 1997 9, () 2, 3 5,000 4,000 33,750 16,000 10,000 4,000 5,000 30,000 6,000 12,986 15, , ( ) 90, , ,000 58,000 43,600 32,000 18, ,000 40,000 50,000 33,000 12,393,000 5, ,492, ,657 15,580 72, ,000 2,700 35, ,000 56,000 10,000 5,000 10, ,000 25,000 1,780, , ,000 50,000 40,000 10,000 10,000 80, ,650 49,

106 ,140 46,000 16,000 10,000 5,000 16,240 12,000 3,000 3,000 2,000 3,000 8,000 20, , ,000 40,000 2, ,500 2, , ,000 7,000 45,000 40,000 20,000 70,000 20,000 15,000 10,000 2,000 17,986 1,300 1,200 1, U (,,, ) 285, , ,000 91, , ,823,000 20,350, , ,500 10,740 27,500 -, 10,000 5,

107 U ( ) ,271, , , , ,000 40,000 30,000 12,000 40,000 50, , ,000 76, ,000 28,500 5,000 8,000 20,000 10,000 14,392 5, ,000 6,600 6,000 16,000 46, , ,, : 5 : 9 2 : 3 5 1,400 4,290 7,190 25,880 13, ,000,

108 ,000 85,714 28, ,000 6,000 1,112,000 3,300 13,000 2,000 57, , , ,000 20, ,000 10,000 VT R () 3 24 (), 180,000 11, ,000 50,000 40,000 16,000 5,000 3,000 2,500 23, ,000 3,200 5,000 7, ,000 2,

109 ,000 9,650 2,800 4,640 46,000 16,000 44,250 7,000 6,000 4, , ,863 30,000 16,240 6, ,002 2,390 18,000 4,000 1,000 35,000 9,863 13,400 2,640 40, ,000 26, ,142 1,000 7,200 2,400 50,000 40,000 38,816 10,000 50,000 20,000 5,000 11,460 4,000 6,000 8,000 2,500 3,600 25, ,000 20,000 7,400 3,000 3,170 1,895 21,600 44,069 30,000 2,431,

110 ( ) () , , 7,000 10,000 30,000 20, ,500 14, ,000 1,

111 1, , ,000 5, ,600 48,000 60,000 2,000 49,900 30,000 4,500 5,000 28,000 72,210 6,000 9,800 5, , ,000 22, ,000 3,000 5,000 15, VT R 96 10, ,000 15,000 10,000 6,000 10,

112 ,000 64,000 2,000 2,000 2, ,000 2, ,000 50,000 80,000 2,000 2,000 30,000 50,000 1,200,000 3,000, ,000 4,000 4,000 3,000 4,000 16, ,000 21,500 80, ,000 16,000 40,

113 ,000 5, ,860 4, , ,102 50,000 20, , , , , 830, , , ,514 50,000 20, ,000 60,

114 , ,290 90, ,000 13,000 70, , ,940 95,500 (,,, -,,, ) 1,200,000 (,, ) 2, ,000 -,,, ,600 1,600 5,000 3,000 1,500 6,000 5,000 12,000 2,000 5, ,000 49,000 12,000 80,000 30,

115 () ,000 6,000, , , , , , ,000 7,700 9,500 1,800 8, , ,500 12,500 16,000 5,000 10,000 2,400 5,

116 ,000 1,000 22,000 50,000 36, ,000 30, ,475 6,943 27,733 7, ,196 10,066,000 40,000 3,000 3, (,,,,, ) 179,000 3,000 3,000 5,000 32,000 8,740 5,100 9,000 2,400 8,310 2,000 5, ,904 9,

117 1997 3,000 50,000 5,000 6,000 18,600 5,500 6, ,000 2,500 11,000 5,500 3,000 10,000 4, ,000 4,000 4, , ,000 2, ,389 24,000 4,770 4,800 3,000 3,000 6,847 8,

118 1997, ,590 6,504 3,268 18,480 73,457 87,000 3,000 40,000 3, ,000 2,000 10,000 7,700 5,000 2,000 11,185 2,000 3,500 5,000 18,

119 ,824 1,560 88,600 15,000 18, ,400 14,000 23,940 20,165 12,280 33,000 12, ,000 9,507 6,245 1,800,000 30,900 15,680 8,656 3,481 8,433 30,000 5,000 3, ,300 6, ,

120 1997 6,770 8,950 7,000 9,500 26,190 3,170 6,400 1,825 3,800 1, ,700 4,770 5,621 ( 4 1) 5,350 8, ,800 3,620 2,470 3,770 1, ,400 4,480 1,100 36,700 1,

121 ,767,000 10,000 5,000 1,300 3,200 2, ,760 3,980 3,000 12,000 5,000 1,950 78, , ,630 2,760 3, , 4,000 2, ,000 4,

122 ,000 22,800, ,240 3,300 1,481, , ,770 5, ,500 10,000 4,259 6, ,270 2,110 2,260 73,200 2,260 2,

123 ( ) (,, ) (, ) ( :, 2 ) 25 (,, 12 ), 49,440 4,500 7,200 5,700 3,500 1,800,000 1,700, , , ,940 85,000 ( 8, 11, 10, 10 ) ( 2 ) ( 3 ) ( -> -> ) 6,000 26,000 6,100 2,800 4,800 3,370 6,320 10,900 5,500 6,000 7,000 4,000 10,000 2,500 1,500 10,000 2,000 5,000 3,000 1,404,000 1,703,

124 (12 ) 17,500 12,000 19,500 30,000 3,200 2,950 1,067 16,200 1,400 (II- 1 ) , ,000 75,000 15,000 1,200 1,800 5,000 24, , - 12,087, ,

125 ,500 13, , 9,000 30,500 1 (,,, ) ,000 5, ,800 : ,000 23,700 95,00 4, ,000 1, ,361, ,000 12,000 12,

126 , ,000 1,500, ,800,000 37,000 16,500 2,000 25,800 45,000 40,000 3,000 3,000 3,800,000 10,000 20,000 10,000 6,000 10,000 6,000 3,000 3,000 50,000 3,000 11, , ,000 4,300 6,000 6,000 5,000 6,000 5,000 3,

127 ,000 8,800 10,000 6,000 10,000 4,000 5,000 12, MBC (4)

128 IT I 2, : ( 5.5) : (,,, ) :, : :,, : :,, :, : 4,800,000(300,000, 1,000,000, 400,000, 200,000, 2,900,000) : :, : :,, : 7-8(12) :,, : -,, 4), -,, ( ) : ,, : 122 : : :,, : : 182 : : 165 : : 150 : : : :

129 ( ) 25 : -, - : 170,000( 140,000, 30,000) : : (5, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 29), : -,, - 96 : 140,000 : (20) :,, 3. : 70,000 : :,,,,,, : 5. 3 :, CI : 5. 5 :,, : 5. 5 :,, : 5. 5 :, : : : :, : 6. 1 :, : 6. 4 :,, : :,, : 4-10 : : 2. 22, 4.26, 5.24, 6.14, : : :,, : :

130 : 20,000 : : 5,000 : : 40,000 : : 12,000 : : 120,000 : :,, : 115,000 : : 20,000 : : 700,000 : : 36,000 : : 10,000 : : 35,000 : : 630,000 : : 30,000 : : 250,000 : : 60,000 : : 600,000 : : 15,000 : : 100,000 : : 20,000 : : 370,000 : :

131 97 : : :,,, : : :, , 10 9 : -, - : 38,000 : () :,,, : : 3,000 : : : 5,000 : :, : 50,000 : : () : 58,500 : : 192,000 : : : : : :

132 : : : : : 180, : : : : -, -,,, KBS,, : 300,000 : : (,,,,, ), (, ) (,, ) (, ) : -, -,,, KBS,,,,, - OB, HIT E, CA S S : : (), (,, LA S S), (,,,,,,,,, ) : - KBS, - -,,,, KBS,,,, : 90,000(45,000, 45,000 : : (, ), (, ), (,,,,, )

133 9 : -, -,,,, KBS,,,,, : 253,000(108,000, 145,000) : : (,,,, ), ( 99, ), ( ) * : (2,000), (2,000), (1,500), (3,000), (3,000), (4,000), (2,000) ,, / : 53,000(27,000 ( 3,000 ), 26,000 ) : : 20,000(5,000, 15,000) : : 15,000(5,000, 10,000) : : 200,000( ) : 6. 1 : 86,000 ( 10,000, 15,000, 61,000 ) : : 58,000(8,000, 50,000) : : 15,000( ) : : 10,000( ) : 6-10 : 132,000 (10,000, 50,000, 72,000 ) : : 30,000( ) : : 80,000( ) : : 120,000( ) : : 400,000( ) : : 200,000( ) :

134 ,, : (9) : (,, ), (,, ), (,,, ), (), ( ) : 10,000 : * : 6(97 ), (97 ) : -, : 585,000( - 413,830, - 86,500, - 21,760, - 62,880) : : (,,,, ), (, ( ),, ), (,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ), ((4), ), (,,, KBS ) : -, - : 500,000(- 33,000, - 290,000, - 108,000, - 56,000, - 13,000) : (, -, -,,,, ), (,,, ( ),, ), ( -,,,, /,,,,,,,,, (, (, ), )

135 2 1 : : : : 1 : : : 103 : 20,000 : 3 : 20,000 : 3 : 55,000 : 8 : 25,000 : 10 : 30,000 : 10 : 20,000 : 10 : 50,000 : 11 : 10,000 : 12 : 20,000 : 12 : 10 : 9, 10 : 10 :

136 : - : : 42, (,,,,,, ), (,, ), (,,, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (,, ), ( 42) * : 7,,,,,,,, : : : : : : : : : : : 5. 5 : : : 2.15 : : : : : : :

137 * : (40,000), (15,000), (10,000), 5(30,000), 2 (50,000), 1(10,000), (8,000), (7,000), (5,000), 34(110,500), 1 (10,000), (40,000), 97 (15,000) 12 4 : : : 50,000 : : 154,000 : : ( 9,,,,,, ( ),, ), (,,,,,,,, ), (, ), (, ) : 40,425 : : (1906- ), * : (30,000), 14 (12,000) : -, - : 43,000 : 6, :,,,,,,,,

138 : 2,000 : : 12 : 6,203 : :, : 18,573 : :, : -, - : 70,880(55,800, 15,800, 15,000 ) : :,,,,,,,,,, (97) : -, -, : 80,000 : : (, ),,,,,, :, - : 50,000 : :, ( ),,, : 4,000 : 5 :,,,, : 9,000 :, : 96 : : -,, - : - 9, - 1, - 1, - 4,

139 10 MBC KBS : : 25,000 : :,,, : : 72,000 : : : : 4,000 : : : 4,000 : :, 30 : : 4,000 : :,, : : 2,000 : : : 17,000 : : : : : 5,000 : : : 3,000 : : : 2,000 : : : 2,000 : : : 3,500 :

140 : : :,, 10 : 5,000 : 97 : 17,000 : 97 : () : : : 10( ) : () : 10() : 22,000 : :, : 5,000 : : 13,000 : : 10,000 : : 5,000 : 97 : 4 : 80,000 : : (,,, ), (, ), (,,, )

141 * : KBS (1,000, 97 ), (17,000, 95 ), (75,000, 96 ), (50,000, 96 ), (6,000), (3,000) : :,,, : 7~8 : (, ) : 10 :, 9 9 : - : 63,709 ( 20,000, 5,000, 34,500, 4,209 ) : :,,,, : 19,063(5,000, 14,063) : :,,, : -, : 100,000(30,000, 10,000, 60,000) : :, : 28,830(7,000, 3,500, 118,330) : :,,,,,, : 21,870(10,000, 5,000, 6,870) : :,,, : 135,250(98,400, 8,000, 28,850) : :,, : -, : 160,000(50,000, 10,000, 100,000) : :,,

142 : - : 15,000 : ( ) :, (,,,, ) : - : 5,000(3,200, 1,800) : : (,,,, ) : - : 78,760(25,000, 15,000, MBC 5,000, 5,000, 28,760) : 96 : (29) : - : 17,323(5,000, 5,800, 6,523) : : (,, ) : - : 30,490(10,000, 3,500, 16,990) : : (,,,,, ) : - : 43,930(31,330, 10,000,2,600) : : : -, ( ) : 183,547(70,000, 10,000, 23,643, ( )40,000, 39,904) : :, : -, SBS : 252,000() : : 7, : -, IA T A : 221,491(134,756, 80,000, 6,735) : : 15(14, 1)

143 : - : 120,170(50,000, 70,170) : : 635 : - : 20,250() : :,,, (40,000), (20,000), (71,200), (5,000) : ( ),, (97) : 150,000 : 183,000 : (25 ),, (4 ),,, (1) : - : 100,000( 70,000, 30,000) : :,,,,,

144 : - : 50,000( 40,000, 10,000) : 4( ) :,,, : 131,000 : (,,,,,,,,,,,,, ), (,,,,,,,,,,, KBS,, ), (,,,,, ), (,,, 95(,, ), ), (,,, ) : (,,,,,,,, ), (, ) : 50, : -, -,, MBC : : (,,,,,,,,,,, ), (,,,, ), (,,,,,, ), (,,,, )

145 43 23 :,-, - : 7,000( 4,000) : : :,-, -, : 27,000( 20,000) : :,,,,,,,,, :,-, -, - : 17,000( 5,000) : (, ) :,,,,,,,,, :,-, - : 19,000( 10,000) : :, : 530,000 : :,,,, : 5,000 : : 15 : : : : 97 : -, - :

146 : : : : : : 5(7) 15 : 380,000 : : 32 () : 80,000 : 15 : 40,000 : ( ) : 10,000 : : 10,000 : : 10,000 : : 10,000 : : 200,000 : : 10,000 : ( ) : 16,000 : : 15,000 : : 97. 3~ :, : : 25,000 : :

147 : : : : : 31 : -, - : 215,000 : : (,, ), (5 5 ), (5 5), (,, ) 4 5 : 6,500 :,, : - : 240,000 : :,,,,,,,,, : ( 10) :,,,,, : : -, - : 120,000 : :,,, : -, - : 88,000( 26,500, 61,500) : ( )

148 3 : -, - 3 : 49,078 : 4. 15() : (,,, ), (,, ), (,, ), (), (, ) : 5,000 : :,,,,, : : 1,600 : :, : : 1,500 : :,,,,,,,,,, : : 4,500 : : : : 4,000 : :,,, : - : 150,000 : 3 5 : -, - 6 : 26,750 : 10 (10) :,,,,,

149 : - : 200,000 : : (, ), (,,,,,,,,,,, ), (,,,,,.,,,,,,,,,,,, ) : ( ) : 3,000 : : : : 2,000 : : - : 3,000 : :,,, ( ),, : - : 14,000(2,000, 12,000) : :,,,,,,,, : - : 3,000 : : : - : 29,000 : ~ 10 :,, : : 2,000 : : : 3,000 :

150 : : 3,000 : 6. 1 : - : 5,000 : : - : 10,000 : : -, : 20,000 : : : 48,000 : : 3,000 : : 3,000 : : 18,000 : : 10,000 : : 15,000 : : 6,000 : : 20,000 : : 56,000 : : 50,000 : : 2,500 : : 50,

151 : : -, (,,, ), (,, ), (,,,, ), - (,,,,, ),, - (,,,, ), - (,,, 3, ), -,,, - (,,, ) : : 4,000( 1,000, 3,000) : : : 600 : 4. 4 : : 4,500 : : : 20,000 : : : 16,030(500, 15,530) : 10 : : 14,250(500, 13,750) : : : 2,042(500, 13,750) : : : 5,600(500, 5,100) : : : 7,000(2,000, 5,000) : : : 6,120(700, 5,420) : : : 4,851(2,000, 2,851) :

152 20 () : : 11,828(500, 11,328) : : : 11,680(1,500, 10,180) : : : 9,160 : : : 6,370 : : : 4,615 : , : : 11,480 : 10 : : 3,710 : : : 40,000 : : : 32,000(:15,000, :15,000 :2,000) : : : 3,808(3,808) : : : 3,500 : : 100,000 : 10 :,,,,,,,,,,,

153 :, :, 8 : 109,300 APT : 33,917 : : (,, ) (,,,, ), ( ), (,, ), - (,,, ) : 90,000 :,,,,, (,,, ), ( ) : 6,000 : :,, -,,,, : - / - / -,,,,,, 2, : : -, (,,, ),, ( ), (, ), (,,, ) : - : 1,500 : (6 ~ 8 ) : 70,,,,,,, : 32,000 :

154 6 97. : 70,000 :5 :,,,,,,, : 20,000 : 4 :,,,,,,,,,,, : - KBS : 5,000 : : : - : 5,000 : :,,, : - : 4,000 : :,,, 4 : - : 1,500 : : : - : 1,500 : : : - : 20,000 : : - : 6,000 : : -, : 1,500 : : -, : 4,000 :

155 : - : 2,000 : : - : 5,000 : :,, 8 : 2,100 : : 8,500 : :,, : 3,000 : : 518 : 20,000 : : 525,000 : : ( 15,,,,,,,, 16,, 42,,,,,, 26,,,,, 9, 9, 1, ), (,,,,,,,,,, 8, ), (, 22, 12,,,,, 97, 2,, ), (,,,,,,, 2,,,,,, )

156 : - ( ), - : 100,000 : :,,, 2,,, (, ) (, ),, : : ( ), (),,,,,,, : -, - : 150,000 : :, : 24,000 : :,,,,,,, : - : : 15,000 : : 8-14 : 60,000 : : 13300,, : - : 6,250 : : - : 46,000 : :,,,, (, ),, - (,,, ),, : :, (, ), Op.16, (, ) * : ( ), ( ), 12 ( ),

157 : 70,000 : : 7 : 100,000 : : MBC20 : 69,200(:20,000) : : 30,000 :,,,,,, : : - 10 : 500,000(200,000) : : 60 : 150,000 : :, 24 : - : 200,000 : :,,, : 96,000 : :, 15, 4 2 : - : 10,000 : : 6 : -, - : :,,,

158 3 : -, -, -,,,,, : 256,000 : : (,,,,,,, ), (,, 12,,,, KBS,,,,,,,,,, ), (,,,, ), (,,,,,,, ), 40 : : 1,000(500, 500) : : :,, : 4,000( 1,000, 1,000, 2,000) : :, :,, : 1,000( 500, 500) : : :, : 2,500( 1,000, 1,000, 500) : : : : 300,000( 20,000, 65,500, 214,500) : :, :, : 2,500( 500, 2,000) : :

159 : : 10,000 : :, : : 1,000( 500, 500) : : : : 1,300( 300, 1,000) : : :,, : 4,000( 1,000, 1,000, 2,000) : :, :,, : 1,000( 500, 500) : : :, : 2,500( 1,000, 1,000, 500) : : 12 : - / -, / -,,,,, : 211,000(,,81,000, 38,500, 28,860, 8,000, 6,640, 3,000, 4,500) : (,,,,,,, ), (,,,, (,,,, ), (,, ),

160 1 3 3 : 15,000 : : 30,000 : 150,000 :, 1 1 : -, : :,,,,,,, ( ),,,,,, : :,,,, : 99,800 : :, (,, ) : : * : (96 ) :,,,

161 (97. 5(10)), (80,000), (23,000), (450,000), (6,000) : -,, : 7,000 : : (,,, ), (3070,, ) : 10 5 :,,,, () : -,, : 13,500 : :,,, : : : 1 ( ) : - : 1 14 :,,,,, (1980.)

162 : : (),,,,,, (1984.) : 43,000 :,, * : (120,000), (15,000) : 100,000 :,,,,, : 10,000 : : 8,650 : : 17,600 : : 14,440 : :, : 100,000 : : (,,,,,,, ), (,,,,,, ), (, ), (,,,,,,, ), (,,,,,,,, )

163 20 (97 ) :,,, * (96 ):,,,, (97 ): (120,000), 11 (15,000), (43,000) 1,,,, : 111,350(20,000, 60,000, 3,000, 10,000, 18,350) : :,,,,, : 51,590(23,750, 3,000, 24,840) : 9 :,,,, 30 : -, : : (,,,, ), (,,,,,,, KBS, ), (,,,,, (, ),, )

164 : -, -, -,, : (.,,.,, ), (,,,,, (,, ), ), (,,,,,,,,,,,,,,, ) * : (8,000) (3,000),, 16 4 : - / -,,,,, 6032, ,, / -,,, : 90,000 : : (,,,,,,, ), (,, ), (,,,,,,,,,,,,,, ), (,,,,,,,,,, ) : :

165 2 7 4 KBS KBS : 30,000 : :,,,,,, : 8,000 : :,,, : 10,000 : 4. 3 :,, : 6,000 : 6. 9 :,, : 6,000 : 7. 1 :,, : 6,000 : 7. 5 :,,, : 5,500 : :,, : : : : () : 5,000 : :,, :, 97.(330,000)

166 13 : - : 43,966(38,000, 5,966) : : (,, (5 ), ),, (,,, ), (,,,, ) : 400,000 : : 1 /, 4 : 100,000 : : 5, 1 () : 10,000 : : : 8,650 : :,, (, ), (,,, ) : : 1.3 :,, : : 1.3 :,, : : 1.15 :,, : : :,, : : 4 :,,

167 43 3 (97 ) (97 ) : : : : : :,,,,,,, : : : ( 5),,,,,, : : 4 : : : 10 : : : 6 :,,,,,, : 2,700 :,,, : 5,000 :, : : ( ) :

168 : : :,, : 4.4 : :,, : : : : : :,, 97U : : - (,,, )/ -,, / -,,,, :,,,,,,,,,,, :,,,, 1 : 10,000 : : 282,000 : * :,

169 :,,,,,, -,,,, (,, ) : 14,392 : : 18,000 : : 5,800 : : : 25,880 : 97 : 8 : 6,600 : 972 * : 2 (96 ), (96 ) :, * : - 97 (14,000), 2 : 97. 8(3) :, (, ) : (2 ) :

170 23 : : -,, / - ( ),, / -,,, / -,,, / -,,,,,, / -,,, / -,,, : : -,, (), / - ( )/ -,,,,,,,,,,,,,,,,, / -,,,,,,,,,,,, / -,,,,,,,,, 4,, ( )

171 : - / - / -, : : - (),, / -, / -,, / -, (,, ), (,, ), (,, )/ -, ( ), / 10-,,,,,,,,, : -, : 5,000-10,000 : 5 5 :,, : : 6,000 : :,,, : - : 8,000 : 4 10 : 4 10,, : - : 1 :,, : : 1,000 : : 15,000 : : * : ( 6,000),,

172 1 : :, 1,,,,, : :,,,,,,,, : :,,,, * : 1 (96 ) : : 7,500 : : 14,000 : : 1,500 * (96 ):, : : ~ (3) : ( 2 ), (5 ), (,,, ), (, ( )) :, : 9(1) : ( ) : : : : : :,,,

173 : : 141,610(70,000, 71,610) : : ()- MBC, / / 97 -,,,, / -,, KBS,, J C : : 3,000( 2,000, 1,000) : :,,, : 15,000( ) : : 11 : 10,000( ) : :,, : :, (, ),. : * : (96 ) : 10 : 10,,,,

174 : - : :, : - : 5 ~ 6 : 5-6, : - : :, * (97 ): (64,000), (2,000) (96 ): (80,000), (3,500), (3,500), (3,500) : 5,000 : :, : 50,000 : (3) : : 80,000 : (3) : ( 10 ), ( ), ( ),, : 2,000 : : : T BC, JC,,,,,,,,,,, YM CA,, : :,,,,,,,,,,,,,,,

175 16 97 :,, :,,, : -, - : 40,000 : : - : 5,100 : :, : - : 2,860 : :,,, : 115,000 : : 60 : - :,,,, : - :,,, : :,, () : - :,,,

176 :,, () :, : : 60,000(50,000, 10,000) : :,,, 22 : 60,000(50,000, 10,000) : : ( 1, 2, 7), (, 351, 6) : :, (, 7 ), (,, 17 ), (,, 14 ) 6 5 : -, : 7,000 : :, :, : 135,290 : :,,,,,,,, 16 :, : 90,000 : : (15, 4), ( 4), (, )

177 2 :,, : 70,000 : :,,,,,, : : 2,000 : : 16, * : 1(96 ) : - / - : 95,500 : 3-5 :,,,, ( 38 ) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) * : (96 ) : 1,600( 1,500, 100) :,, : 1,600( 1,500, 100) : : 5,000 : () : 3,000 :,,, 8 : 2,000 : : 5,000 : :,,,,,,,,,,,,

178 :,,,,, :, 3, 7, 10, 6, 6, 4, 2, 5 97 : :,,,, : :,,,,, : - / - : : 8,360 : : 30,000 : : : 7,500 : : : 12,500 : : 10,000 : : 2,400 : : 5,000 :

179 1 : 15,000 : : : 1,000 : : : 22,000 : : : 50,000 : : : 36,000 : : : 30,000 : 1 :,, * : ( )3 1 : - : () : : : 3,000 : :, : 6,943 : : 27,733 : : 9,109 : : 3,000 : : 3,000 :

180 : 3,000 : : 5,000 : : 32,000 : : 8,740 : : 9,000 : , * : ( ), ( ), ( ) 2 : 3,000 : 3. 10, : : 33,904 : 5. 5 :,,,,, : 9,887 : * : (6. 27) 6 (97 ) : - / - : 50,000 :,, * : (3,000), (10,000), (18,600), (5,500), (6,000), (6,600), (3,000), (11,000), (3,000), (4,160)

181 5 : 4,000 : : 4,000 : : 2,000 : : 2,000 : : 2,000 : : 120,000 : * :,, : 87,000 : ~ 27 3 : 95 -,,,, (,,,, )/ 96 -,,,, / 97 -,, : -, -,, CAT V : 5,000 : :,,, :,,,,,,,,,, : 1 63,389 : 3~12 :,,,,, : 24,000 : , 6. 12, : 3,000 : 1 (11) :,,, : 3,000 : :,

182 : 5,000 : : 92,, : 6,504 : : 6,510 : : ~ :, (- ), (,, ) : :,, : 5 :, : 7,000 : : 73,457 : 15 : 3,500 : * : ( ), ( ), : :,, : : : 9 9 : : 88,600 :, : 15,000 : : 18,000 :

183 : 107,400 : : 14,000 : : 23,940 : : 20,165 : : 12,280 : : 12,000 : U : - : 16,000 : (1 ) :,,,,, : - : 2,000 : : : 1,986,155 : : ( ), (,, ),, ( 7215 ) : : (, (,, (,,,, )),,,, () : 6,245 : : 8,656 : * : (10. 3), (10. 10), ( ), ( ), ( ),

184 : - : : 3,300 : : 6,930 : * : ( ), ( ), (96 ), (96 ) : 9,500 : :,,, : 30,000 : :,,, : 8,950 : : 7,000 : : 3,170 : : 1,825 : : 1,000 : : 6,770 : : 4,770 : : 5,621 : : 5,350 :

185 : 1,800 : :, : 3,620 : : : 2,470 : :, : 3,770 : :,,, : 1,900 : : : 800 : :, : 20,400 : : 1 - (,,), 2 - ( 10) 8 6 : 4,480 : : 129, : 1,100 : :,, 3 : 36,700 : : 1 4 : 1,720 : :, : 600 : * : 2(96. 12)

186 3 1 : 10,000 : :, 3.1 : : : 5,000 : : 1,300 : : : : : 3,200 : : : 3,980 : : 3,000 : : 12,000 : :,, : 78,624 : : (,,,,,,, P SB,, ), (100,,,, VT R), (,,, -, -,,,, ) : - : 30,000 : (,,, )

187 : - / - 21 / -,, 7 : - (2,500) :,,,,, * : (3,000), (2,550) 1(96 ) : 105 :, : ( ) : 2 :, : : : 6,100 : :,,,,, : 1,500 : :,, : : 10,000 : :

188 : : 2,000 : :, : : :, : : : : : 5,000 : : : : 3,000 : 97.4, 10 : : : : : : 10,000 : 5 :,, : : 5,000 : 10 :, : : 5,000 : 10 :,,, 2,,

189 : 12,000(6,000) : : (,,, ), (,,,-, (,,, ), (,,,, ) : 47,000 : :,,,,,, 2 : 15,000(2,000) : :,, : 30,000 : :,,, 8, 9, : 3,200 : : 2,950 : :, : 1,067 : : 5,000 : : 19,500 : :,,, : - : 41,850 : : (,,, ), (,,,, ),,

190 2 : 52,500 : 97 :,, :,, * : (97 ), (96 ) :,,,,, : ( )( ) :,,,,,,,,,,,, (,,,, ) : 3,000 : 10 : 4. 20(8 ) : : : * :,

191 2 : 37,000 : : (,,, ), (, -,,, (,,, ) 15 : : 45,000 : : (, ) : 40,000 : :, : 3,000 : ,, : 5 : 10 :

192 : ~10 24 : 16 : 1997 : : : : : - : 16(5, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 29) - : 170,000( :140,000, :30,000) 96 : ~11 20 : 3 : 1996 : 21 : : (,,, ) :,, 150 :, : 96 : - 140, ,000 * 98 : : : : 27 : 1 - ( ) - (,,, ) - (, ) - () -,,,,(

193 ) : : ~10 18 : 29 : 1996 : : : 25-6, 5, ( )5, 9 (7) (1) :, (2) : (3) : / / (4) : (5). *: *: * : (6) : 35 (7) : (1) *:. 3. *: 5F IPRES CI, (2) *: (3) *: PIF F100 *: (4) : 2 : ~

194 : 5 : 1996 : :,,,,, : 662,000 (6, 3 2, 3) (1) (8. 1)- :,,,,,. (2) ( ) :,. * ( ), (), (,, ), (, ), (, ) (3) (8. 1-6) :,,,,,,,,, (4) (8.2) : 2 (5) 97(8.2-3) : 97.. (6) (8.4) :,,,,,, (),.,,,,. (7) : 1. &, &,,,,, &,, - ().,,,,. (8) :

195 ,. 2 ( 97) : : 13 : 1996 : : : : (1) : * :,,, * : -,,,,,, 4 / -,,,, * : -,, / -,,,,,,, * : * : - / - 6 * : * : - (2) :,, - * :, * :, * : (3) :, * (), (),, (),,

196 ,,, ( ),, (), ( ), () (4) :,. * (7 ), (15 ), ( 9 ), ( 4 ), ( 15 ), ( 7 ), ( 15 ), ( 24 ), ( 5 ), ( 21 ), ( 9 ), ( 11 ), ( 13 ) (5) :,. (6) :, (7) : (8) :, (9) : (10) : /,,,,. (11) (12) (13) (14) : 15,,,,,,,,,,,,

197 ,,, : : 6 : 1995 : : : ~ : 7 : 1997 : : (- ) : ~6 15 : 2 : 1997 : :, 3 (- ) : ~6 29 : : :, : ~5 4 : : :, 97 : ~7 10 : 2 : 1996 : :,

198 4. 2 : ~11 27 : 39 : 1995 : 2 :, - :,, :, :,,,,,,,, (1) :,,,. *: *:,,,, 5 *: 5 *: 1575 *: 5. : *:,,,, *: *:,, : *: :,,, (, ) (2) :,,.. ( ) :,,, ( ). ( ) : ( ). ( ) : ~. - (787):,, *:, - (6):,,, *: - H ealing Art Cerem ony ( ):,, ( 1)

199 - : 10 ( ) - - 4(,, ), ( ) (3). * :,, * :,, *:, * : D - 200, D *:,, DM *:,,,. *: 1~21 (). * (20~30% ) * (4). * : *:,, *:,, *:,, *: ART,,, * : 35 *: 11 *: 6 5 * : 4 5 *: 3 (5) * * * * * * * *

200 (6) * (650 ) * (20) (7) ( ) - *: 20 (100)=2002 (40 )+ (40 )+(20 ) *: 126(63% ) - 89, 20, 10, 3, 4 *: ( ) : 15,547,451 (:3,000,000, : 1,800,000, : 4,500,000, : 1,500,000, :4,748,451) 4 : ~10 21 : 2 : 1994 : : : 346,000(:30,000, :185,000, :131,000) 5. 1 : : 27 : 1997 : - :, (780) (), (, ) - *: *:, *:, (3 ) *: (2 ) : 15 ( 2, 3, 4, 6) 97 / : ~9 28 :

201 : 1997 : - :,,, 21 (99, 12), 4, 1 - * :, * :, * :, (2 ) * : (4 ) : 11 ( 4, 2, 5) 6. : ~8 21 : 2 : 1997 : : : * : 13 * : 3- (), * : (:, :) 4 : ~8 29 : 4 : 1995 : : : 2(, ) : 4(,,, ) : 2 : 20 : (:, :) : ~9 9 : 26 : 1996 :

202 : :,, : 248,510 (10,000, 2,600 30,000, 205,910) : ~10 31 : 5 : 1995 : : : 90,355(20,000, 50,000, 20,355) 8. (3 ):,, 9. * :, 42 : ~10 9 : 14 : : ( ) (:7 ) :,,, - :, : 60,0000(400,000, 200,000) : ~7 25 : 4 : 1997 : :, : : : : -,, -,

203 : :,,,,,,,,,,,,, KBS, MBC :,,,,,, - 276,000( 50,000, 115,000, 10,000, 101,000) 10. : ~6 9 : : 1993 : 2 : : 55,000( 31,000, 24,000) : : ~10 20 : 3 : 1995 : 2 : :.. : 50,000( 7,000, 43,000) : ~9 5 : 25 : 1997 : : :,,, KBS, - : 15(3, 2, 4, 6) (1) * -,, * - (2580), * - 453,

ไบฌ ็•ฟ ้„• ๅœŸ ๅฒ ๅญธ ็ฌฌ 16 ่ผฏ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ–‡ ๅŒ– ้™ข ่ฏ ๅˆ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้“ ๆ”ฏ ๆœƒ

ไบฌ ็•ฟ ้„• ๅœŸ ๅฒ ๅญธ ็ฌฌ 16 ่ผฏ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ–‡ ๅŒ– ้™ข ่ฏ ๅˆ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้“ ๆ”ฏ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้„• ๅœŸ ๅฒ ๅญธ ็ฌฌ 16 ่ผฏ ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ–‡ ๅŒ– ้™ข ่ฏ ๅˆ ๆœƒ ไบฌ ็•ฟ ้“ ๆ”ฏ ๆœƒ ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ๋จผ์ € ๊ฒฝ๊ธฐํ–ฅํ† ์‚ฌํ•™ ์ œ16์ง‘์ด ๋ฐœ๊ฐ„๋˜๊ธฐ๊นŒ์ง€ ์ง‘ํ•„์— ์ˆ˜๊ณ ํ•˜์‹  ๊ฒฝ๊ธฐ ํ–ฅํ† ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๊ป˜ ์ง„์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ‘œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„์˜ ๊ฐ ์ง€์—ญ์˜ ์—ญ์‚ฌ๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌํ•˜๋„๋ก ์•„๋‚Œ์—†๋Š” ์ง€์›์„ ํ•ด ์ฃผ์‹  ๊น€๋ฌธ์ˆ˜ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„์ง€์‚ฌ๋‹˜๊ป˜๋„ ๊ฐ์‚ฌ์˜ ๋ง์”€์„ ๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒฝ๊ธฐ๋„๋Š” ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์œ ๊ตฌํ•œ ์—ญ์‚ฌ

More information

์ •์น˜์‚ฌ์ 

์ •์น˜์‚ฌ์  2014-2 ์—ญ์‚ฌํ•™์˜ ์ด๋ก ๊ณผ ์‹ค์ œ ์ˆ˜์—… ์ง€๋„ ๊ต์ˆ˜: ์กฐ๋ฒ”ํ™˜ ๋‹ด๋‹น ๊ต์ˆ˜: ๋ฐ• ๋‹จ ์‹ ๋ผ ์ค‘๋Œ€ ๋ง ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ์™€ ์ง„๊ณจ ๊ท€์กฑ 20100463 ๊น€๊ฒฝ์ง„ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง II. ์Šน์ „๊ณผ ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ ์ฐฝ๊ฑด III. ๊ฐˆํ•ญ์‚ฌ์™€ ์›์„ฑ์™• ์™ธ๊ฐ€ IV. ์›์„ฑ์™• ์™ธ๊ฐ€์™€ ๊ฒฝ๋•์™• V. ๋งบ์Œ๋ง ๋ชฉ ์ฐจ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ่‘› ้ … ๅฏบ ๋Š” ์‹ ๋ผ ๊ณ ์Šน ๅ‹ ่ฉฎ ์ด 700๋…„ ์ „ํ›„์— ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ๊น€์ฒœ์‹œ ๋‚จ๋ฉด ์˜ค๋ด‰๋ฆฌ์— ๊ฑด๋ฆฝํ•œ ์‚ฌ์ฐฐ์ด

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 10์›” ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์˜ ๊ณต์‹์ ์ธ ๊ฒฌํ•ด์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - 2 -

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 10์›” ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์˜ ๊ณต์‹์ ์ธ ๊ฒฌํ•ด์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - 2 - ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2010. 10 ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฌธํ™”์˜ˆ์ˆ ๋ถ„์•ผ ํ†ต๊ณ„ ์ƒ์‚ฐ ๋ฐ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ตœ์ข… ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 10์›” ์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€์˜ ๊ณต์‹์ ์ธ ๊ฒฌํ•ด์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. - 2 - ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž - ๊น€์†Œ์˜ (์ˆ™๋ช…์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต

More information

Contents I II Project Overview ์ƒํ™ฉ๋ถ„์„ ๋ฐ ์—ฌ๊ฑด์ง„๋‹จ II-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ„์„ II-2 II-3 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๋ถ„์„ ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ผ๋ฐ˜์ธ์‹ ๋ถ„์„ III ์กฐ์ง๋ถ„์„ ๋ฐ ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ III-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ํ™๋ณด ์กฐ์ง ๋ฐ ์˜ˆ์‚ฐ ๋ถ„์„ III

Contents I II Project Overview ์ƒํ™ฉ๋ถ„์„ ๋ฐ ์—ฌ๊ฑด์ง„๋‹จ II-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ„์„ II-2 II-3 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๋ถ„์„ ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ผ๋ฐ˜์ธ์‹ ๋ถ„์„ III ์กฐ์ง๋ถ„์„ ๋ฐ ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ III-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ํ™๋ณด ์กฐ์ง ๋ฐ ์˜ˆ์‚ฐ ๋ถ„์„ III ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์ข…ํ•ฉํ™๋ณด์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ  Proposed by INFOMaster 2011. 08. 10 Contents I II Project Overview ์ƒํ™ฉ๋ถ„์„ ๋ฐ ์—ฌ๊ฑด์ง„๋‹จ II-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๋ถ„์„ II-2 II-3 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ •์ฑ… ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๋ถ„์„ ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ์ผ๋ฐ˜์ธ์‹ ๋ถ„์„ III ์กฐ์ง๋ถ„์„ ๋ฐ ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ III-1 ๋ฌธํ™”์žฌ์ฒญ ํ™๋ณด

More information

๋ž˜๋ฅผ ๋ถํ•œ์—์„œ ์˜ํ™”์˜ ์ฃผ์ œ๊ณก์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ๋‹ค๋“ ์ง€, ๋‚จํ•œ์˜ ๋ฐ˜์ฒด์ œ์„ธ๋ ฅ์ด ์• ์ฐฝํ•œ๋‹ค ๋“ ์ง€ ๋“ฑ๋“ฑ ์—ฌํƒ€์˜ ์ด์œ ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๊ทธ ๊ฐ€์š”์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์„ ๋ฐ˜๋Œ€ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ด์ƒ ์šฉ์ธ๋  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ˜๋ฏผ์ฃผ์ ์ธ ํ–‰๋™์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œํ‚ค์ง€ ๋ชปํ•จ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ 

๋ž˜๋ฅผ ๋ถํ•œ์—์„œ ์˜ํ™”์˜ ์ฃผ์ œ๊ณก์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ๋‹ค๋“ ์ง€, ๋‚จํ•œ์˜ ๋ฐ˜์ฒด์ œ์„ธ๋ ฅ์ด ์• ์ฐฝํ•œ๋‹ค ๋“ ์ง€ ๋“ฑ๋“ฑ ์—ฌํƒ€์˜ ์ด์œ ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๊ทธ ๊ฐ€์š”์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์„ ๋ฐ˜๋Œ€ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ด์ƒ ์šฉ์ธ๋  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ˜๋ฏผ์ฃผ์ ์ธ ํ–‰๋™์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œํ‚ค์ง€ ๋ชปํ•จ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ œ2 ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์˜ ๋ฌธ์ œ์  ์ž„ ๊ณผ ์ƒˆ ๋‚  ์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์–‘ ๋™ ์•ˆ (ํ•œ๊ตญํ•™์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์–ด๋–ค ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š” ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์‹์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ์ง€์ •๋˜๋ ค๋ฉด(ํ˜น์€ ์ง€์ • ๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์ œ์ฐฝ๋˜๋ ค๋ฉด) ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œ์ผœ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๋Š” ๊ทธ ๊ฐ€์š”(ํŠนํžˆ ๊ฐ€์‚ฌ)์— ๋‚ดํฌ๋œ ๋ฉ”์‹œ์ง€๊ฐ€ ๊ธฐ๋…ํ•˜๋ ค๋Š” ์‚ฌ๊ฑด์˜ ์ •์‹ ์— ๋ถ€ํ•ฉํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋‹ค

More information

26 ์นจํ•ด๋ฅผ ์ดˆ๋ž˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ 5), ๋”ฐ๋ผ์„œ ์–ธ๋ก ๊ธฐ๊ด€์˜ ๋ณด๋„๋‚ด ์šฉ์ด ํƒ€์ธ์˜ ๋ช…์˜ˆ๋ฅผ ํ›ผ์†ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ”„๋ผ์ด๋ฒ„์‹œ๋ฅผ ์นจํ•ดํ•˜ ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์œ„๋ฐ˜ 6) ์€ ๋ฌผ๋ก , ๋ฏผ๋ฒ•์ƒ์˜ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„๋‚˜ ํ˜•์‚ฌ์ƒ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์†์ฃ„๊ฐ€ ์„ฑ๋ฆฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๋ฒ•์›์—์„œ๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์ƒ ๊ตญ๋ฏผ์˜ ์•Œ ๊ถŒ๋ฆฌ ๋ฐ ์–ธ๋ก  ์ถœํŒ์˜ ์ž์œ 

26 ์นจํ•ด๋ฅผ ์ดˆ๋ž˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ 5), ๋”ฐ๋ผ์„œ ์–ธ๋ก ๊ธฐ๊ด€์˜ ๋ณด๋„๋‚ด ์šฉ์ด ํƒ€์ธ์˜ ๋ช…์˜ˆ๋ฅผ ํ›ผ์†ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ”„๋ผ์ด๋ฒ„์‹œ๋ฅผ ์นจํ•ดํ•˜ ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์œ„๋ฐ˜ 6) ์€ ๋ฌผ๋ก , ๋ฏผ๋ฒ•์ƒ์˜ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„๋‚˜ ํ˜•์‚ฌ์ƒ ๋ช…์˜ˆํ›ผ์†์ฃ„๊ฐ€ ์„ฑ๋ฆฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๋ฒ•์›์—์„œ๋Š” ํ—Œ๋ฒ•์ƒ ๊ตญ๋ฏผ์˜ ์•Œ ๊ถŒ๋ฆฌ ๋ฐ ์–ธ๋ก  ์ถœํŒ์˜ ์ž์œ  25 ๋ฒ”์ฃ„๋ณด๋„์— ์žˆ์–ด์„œ ํ”ผ์˜์ž ์‹ ์›๊ณต๊ฐœ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฆฌ์  ๊ฒ€ํ†  ๊ฐ•๋™์šฑ ๋™๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฒ•๊ณผ๋Œ€ํ•™ ๊ต์ˆ˜ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์—์„œ๋Š” 1990๋…„๋Œ€ ์ค‘๋ฐ˜๊นŒ์ง€๋งŒ ํ•˜๋”๋ผ๋„ ๊ฒฝ ์ฐฐ์ด ์ค‘๋ฒ”์ฃ„์ž์˜ ์‹ค๋ช…๊ณผ ์–ผ๊ตด์„ ๊ณต๊ฐœํ•˜๊ณ , ์–ธ๋ก ๊ธฐ๊ด€ ์€ ์ด๋ฅผ ๊ทธ๋Œ€๋กœ ๋ณด๋„ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ํ†ต์ƒ์ ์ด์—ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ 1990๋…„๋Œ€ ์ค‘๋ฐ˜ ์ดํ›„๋ถ€ํ„ฐ ๋ณด๋„์œค๋ฆฌ ์ฐจ์›์—์„œ ์–ธ๋ก ํ•™์ž ๋“ค์— ์˜ํ•ด ์ต๋ช…๋ณด๋„๋ฅผ ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š” ์ฃผ์žฅ์ด ์ œ๊ธฐ๋˜๊ธฐ

More information

๊ทธ ์—ฌ์ž์™€ ๊ทธ ๋‚จ์ž์˜ ์‚ฌ๋ž‘ ์ด์•ผ๊ธฐ

๊ทธ ์—ฌ์ž์™€ ๊ทธ ๋‚จ์ž์˜ ์‚ฌ๋ž‘ ์ด์•ผ๊ธฐ ๊ทธ ์—ฌ์ž์™€ ๊ทธ ๋‚จ์ž์˜ ์‚ฌ๋ž‘ ์ด์•ผ๊ธฐ ------------------- ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋ป”ํ•œ ์ด์•ผ๊ธฐ์ด์ง€์š”. ๊ทธ๋ ‡์ง€๋งŒ ๋ณด์—ฌ์ค„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๋ž‘์€ ์•„์ฃผ ์ž‘์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ ๋’ค์— ์ˆจ์–ด์žˆ๋Š” ์œ„๋Œ€ํ•จ์— ๊ฒฌ์ฃผ์–ด๋ณด๋ฉด.. ๋ณด์—ฌ์ง€๋Š” ๋ชจ์Šต์ด ์•„๋‹Œ ๊ทธ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ์ง„์‹คํ•จ๊ณผ ๋‚ด๋ฉด์„ ๋ณผ์ˆ˜์žˆ๋‹ค๋ฉด ์šฐ๋ฆฌ ๋ชจ๋‘๋„ ์ข‹์€ ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์‚ฌ๋ž‘์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ์จ๋‚ด๋ ค ๊ฐˆ์ˆ˜์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค.. - ์–ด๋Š ์†Œ๊ฐœ๊ธ€์—์„œ ๋ชฉ์ฐจ 1 ๊ทธ ์—ฌ์ž์™€

More information

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770>

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770> ๋ฌธํ™”ํ–ฅ์ˆ˜์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ SURVEY REPORT ON CULTURAL ENJOYMENT 2006 ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘๋ถ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› Ministry of Culture & Tourism Korea Culture & Tourism Policy Institute ์„œ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ตญ๋ฏผ๋“ค์ด ๋ฌธํ™”์™€ ์˜ˆ์ˆ ์„ ์–ผ๋งˆ๋‚˜, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ฆ๊ธฐ๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€๋ฅผ ๊ฐ๊ด€์ ์œผ ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ, 1988๋…„๋ถ€ํ„ฐ

More information

<322D323720C8A3C1D6C1A6C6F3C1F62E687770>

<322D323720C8A3C1D6C1A6C6F3C1F62E687770> ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€ ์ •์ฑ…๋ณด๊ณ ์„œ 2-27 ํ˜ธ ์ฃผ ์ œ ํ ์ง€ - ํ˜ธ์ฃผ์ œ ๋ฒฝ์„ ๋„˜์–ด ํ‰๋“ฑ์„ธ์ƒ์œผ๋กœ! - 2008 ์ž‘์„ฑ์ค‘์ธ ์ดˆ์•ˆ์ž๋ฃŒ ์•ˆ๋ณด์ „๋žต๋น„์„œ๊ด€: ๋ฐ• ์„  ์› ํ–‰์ •๊ด€: ๊น€ ํ˜ธ ํ™ ์™ธ๊ต๋ถ€ ๋ถํ•ต์™ธ๊ต๊ธฐํš๋‹จ ๋ถํ•ต์ •์ฑ…๊ณผ : ์† ์ฐฝ ํ˜ธ ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€๊ฐ€ ํ˜์‹ ๊ณผ ํ†ตํ•ฉ์„ ํ‘œ๋ฐฉํ•˜๋ฉฐ ์ถœ๋ฒ”ํ•œ ์ง€ 5๋…„, ์ด์ œ ๊ทธ ์„ฑ๊ณผ์™€ ํ•œ๊ณ„์— ๋Œ€ํ•œ ์Šค์Šค๋กœ์˜ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๊ตญ๋ฏผ๋“ค ์•ž์— ๋‚ด๋†“์„ ๋•Œ๊ฐ€ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด 1.... 1 2. /2005... 3 3.... 6 4.... 8 5. /... 9 6....12 7. /...17 8....23 9. /...26 10....28 11....29 12....30 13. /...31 14....32 15....33 16. /...35 17....39 - i 18....43 19....46 20....51 21....53 22....56

More information

1.๊ธฐ๋ณธํ˜„ํ™ฉ ์—ฐ ํ˜ m ๋ณธ๋ฉด์€ ์‹ ๋ผ์‹œ๋Œ€ ~๊ณ ๋ ค์‹œ๋Œ€ ์ƒ์ฃผ๋ชฉ์— ์†ํ•œ ์žฅ์ฒœ๋ถ€๊ณก ์ง€์—ญ m 1895.5.26ํ•œ๋ง์— ์ด๋ฅด๋Ÿฌ ์žฅ์ฒœ๋ฉด(76๊ฐœ ๋ฆฌ๋™),์™ธ๋™๋ฉด(18๊ฐœ ๋ฆฌ๋™)์œผ๋กœ ๊ด€ํ•  m 1914.3.1ํ–‰์ •๊ตฌ์—ญ ๊ฐœํŽธ์œผ๋กœ ์ƒ์ฃผ๊ตฐ ์žฅ์ฒœ๋ฉด๊ณผ ์™ธ๋™๋ฉด์ด ๋ณ‘ํ•ฉํ•˜์—ฌ ์ƒ์ฃผ๊ตฐ ๋‚™๋™๋ฉด (17๊ฐœ ๋ฆฌ,25๊ฐœ

1.๊ธฐ๋ณธํ˜„ํ™ฉ ์—ฐ ํ˜ m ๋ณธ๋ฉด์€ ์‹ ๋ผ์‹œ๋Œ€ ~๊ณ ๋ ค์‹œ๋Œ€ ์ƒ์ฃผ๋ชฉ์— ์†ํ•œ ์žฅ์ฒœ๋ถ€๊ณก ์ง€์—ญ m 1895.5.26ํ•œ๋ง์— ์ด๋ฅด๋Ÿฌ ์žฅ์ฒœ๋ฉด(76๊ฐœ ๋ฆฌ๋™),์™ธ๋™๋ฉด(18๊ฐœ ๋ฆฌ๋™)์œผ๋กœ ๊ด€ํ•  m 1914.3.1ํ–‰์ •๊ตฌ์—ญ ๊ฐœํŽธ์œผ๋กœ ์ƒ์ฃผ๊ตฐ ์žฅ์ฒœ๋ฉด๊ณผ ์™ธ๋™๋ฉด์ด ๋ณ‘ํ•ฉํ•˜์—ฌ ์ƒ์ฃผ๊ตฐ ๋‚™๋™๋ฉด (17๊ฐœ ๋ฆฌ,25๊ฐœ ๋ชฉ ์ฐจ 1.์๋ฉด๋™ ๊ธฐ๋ณธํ˜„ํ™ฉ 2.์ง€๋ฐฉ์„ธ ์ง•์ˆ˜ํ˜„ํ™ฉ 3.์†Œ๊ทœ๋ชจ ์ฃผ๋ฏผ์ˆ™์›์‚ฌ์—…๋น„ ์ง‘ํ–‰ํ˜„ํ™ฉ 4.์˜ˆ์‚ฐ ์ง‘ํ–‰ํ˜„ํ™ฉ 5.์˜ˆ์‚ฐ ๋ฏธ์ง‘ํ–‰ ํ˜„ํ™ฉ 6.๊ณ ์•ก์ฒด๋‚ฉ์ž ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์ง•์ˆ˜(๋…๋ ค)ํ˜„ํ™ฉ 7.๊ด€์™ธ์ฒด๋‚ฉ์„ธ ์ง•์ˆ˜(๋…๋ ค)ํ˜„ํ™ฉ 8.ํŠน์ˆ˜์‹œ์ฑ… ํ™•์ธ์ž ๋‚™ ๋™ ๋ฉด ์žฅ ๊น€ ์ง„ ์ˆ™ (์ธ) ๋ถ€ ๋ฉด ์žฅ ์ฐจ ์ • ์‹ (์ธ) ์ฃผ ๋ฏผ ์ƒ ํ™œ ์ง€ ์› ๋‹ด ๋‹น ๊น€ ์˜ ์šฑ (์ธ) ๋ฏผ ์› ๋‹ด ๋‹น ์ „ ์šฉ ํฌ (์ธ) ์‚ฐ ์—… ๋‹ด

More information

ํ–‰๋‹น์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000001 ~ 12000616 ์„ฑ๋™๊ตฌ ์™•์‹ญ๋ฆฌ๋กœ 189-2ํ˜ธ์„  ํ•œ์–‘๋Œ€์—ญ 4๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ์—์„œ ๋„๋ณด๋กœ 3-4๋ถ„ 6721 ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000617 ~ 12000619 ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋™๋กœ 3๊ธธ3 ์šฉ๊ฐ•์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 9๊ธ‰ 13000001 ~ 1300

ํ–‰๋‹น์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000001 ~ 12000616 ์„ฑ๋™๊ตฌ ์™•์‹ญ๋ฆฌ๋กœ 189-2ํ˜ธ์„  ํ•œ์–‘๋Œ€์—ญ 4๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ์—์„œ ๋„๋ณด๋กœ 3-4๋ถ„ 6721 ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต ๊ฐ์‚ฌ 7๊ธ‰ 12000617 ~ 12000619 ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ์—ฌ์˜๋™๋กœ 3๊ธธ3 ์šฉ๊ฐ•์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 9๊ธ‰ 13000001 ~ 1300 2016๋…„๋„ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ž„์šฉ ํ•„๊ธฐ์‹œํ—˜ ์žฅ์†Œ ์‹œํ—˜์žฅ ๊ตํ†ตํŽธ, ์†Œ์š”์‹œ๊ฐ„ ๋“ฑ์€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์‘์‹œ์ž ๋ณธ์ธ์ด ํ•ด๋‹นํ•™๊ต ์ธํ„ฐ๋„ท ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏธ๋ฆฌ ๊ผญ ํ™•์ธ ํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค ์žฅ์• ํŽธ์˜์ง€์› ๋Œ€์ƒ์ž๋Š” ๋ณ„๋„๋กœ ์ฒจ๋ถ€๋œ ์—‘์…€ํŒŒ์ผ์—์„œ ๋ณธ์ธ์˜ ์ตœ์ข… ํŽธ์˜์ง€์› ๋‚ด์—ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ํ™•์ธํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. (์žฅ์• ํŽธ์˜์ง€์› ์‹œํ—˜์žฅ : ์œค์ค‘์ค‘ํ•™๊ต, ์„œ์šธ๋งนํ•™๊ต) ๊ฒฝ์‹ ์ค‘ํ•™๊ต ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • 7๊ธ‰ 10001741

More information

๋‚™๋ž‘๊ตฐ

๋‚™๋ž‘๊ตฐ ๋‚™๋ž‘๊ตฐ( ๏ค” ๆตช ้ƒก ) ์กฐ์„ ํ˜„( ๆœ ้ฎฎ ็ธฃ )์˜ ์œ„์น˜ -๋‚™๋ž‘๊ตฐ ์กฐ์„ ํ˜„์˜ ํ‰์–‘์„ค ๋ฐ ๋Œ€๋™๊ฐ•์„ค ๋น„ํŒ- ์ด๋•์ผ (ํ•œ๊ฐ€๋žŒ์—ญ์‚ฌ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๋‚™๋ž‘๊ตฐ์˜ ์œ„์น˜๋Š” ์˜ค๋žœ ์Ÿ์ ์ด์—ˆ๊ณ , ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€๋„ ํ•œ ์ค‘ ์ผ ์‚ฌ์ด์˜ ์—ญ์‚ฌํ˜„์•ˆ์ด๊ธฐ๋„ ํ•˜๋‹ค. ๋‚™๋ž‘๊ตฐ ์˜ ์œ„์น˜์— ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋™๋ถ์•„ ๊ณ ๋Œ€์‚ฌ์˜ ๊ฐ•์—ญ์ด ๋‹ฌ๋ผ์ง€๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค. ๋‚™๋ž‘๊ตฐ์˜ ์œ„์น˜ ์ค‘์—์„œ๋„ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฒƒ์€ ๋‚™๋ž‘๊ตฐ์˜ ์น˜์†Œ( ๆฒป

More information

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1 i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

More information

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2 I 01. 10 11 12 02. 13 14 15 03. 16 17 18 04. 19 20 21 05. 22 23 24 06. 25 26 27 07. 28 29 08. 30 31 09. 32 33 10. 34 35 36 11. 37 12. 38 13. 39 14. 40 15. 41 16. 42 43 17. 44 45 18. 46 19. 47 48 20. 49

More information

kbs_thesis.hwp

kbs_thesis.hwp - I - - II - - III - - IV - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 -

More information

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1 I 12 I 13 14 I 15 16 I 17 18 II 20 II 21 22 II 23 24 II 25 26 II 27 28 II 29 30 II 31 32 II 33 34 II 35 36 III 38 III 39 40 III 41 42 III 43 44 III 45 46 III 47 48 III 49 50 IV 52 IV 53 54 IV 55 56 IV

More information

๊ตญ๋ฆฝ๊ตญ์–ด์› 20010-00-00 ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 00-000000-000000-00 ๊ตญ์–ด์ •์ฑ… ํ†ต๊ณ„ ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ ํ†ต๊ณ„ ์—ฐ๋ณด ์ž‘์„ฑ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž ์ด์ˆœ์˜ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฆฝ๊ตญ์–ด์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๊ตญ์–ด์ •์ฑ… ํ†ต๊ณ„ ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ ํ†ต๊ณ„ ์—ฐ๋ณด ์ž‘์„ฑ ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๊ท€ ์›๊ณผ ์ฒด๊ฒฐํ•œ ์—ฐ ๊ตฌ ์šฉ์—ญ ๊ณ„์•ฝ์— ์˜ํ•˜์—ฌ ์—ฐ๊ตฌ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•˜์—ฌ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2010๋…„ 12์›” 2์ผ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ์ด์ˆœ์˜(๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต ๊ตญ์–ด๊ต์œก๊ณผ)

More information

๋ฌธํ™”+์„œ์šธ contents 04 22 28 3์›”์˜ ๋ฌธํ™”+์„œ์šธ ์ธ๋ฌธํ•™, ์˜ˆ์ˆ ์— ํ™€๋ฆฌ๋‹ค ์ง€๋‚œํ•ด ์‚ผ์„ฑ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ๋Š” ๋ฏธ๋ž˜ ๊ฒฝ์˜์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ŒํŒŒ ๊ตฌ๊ฐ€ ๋ฐ”๋กœ ์ธ๋ฌธํ•™์ด๋‹ค ๋ผ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋ฟ๋งŒ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๆ•… ์Šคํ‹ฐ๋ธŒ ์žก์Šค ์—ญ์‹œ ์ž์‹ ์˜ ๋””์ž์ธ ์ฒ ํ•™์ด ์ธ ๋ฌธํ•™์— ๊ถค๋ฅผ ๋‘๊ณ 

๋ฌธํ™”+์„œ์šธ contents 04 22 28 3์›”์˜ ๋ฌธํ™”+์„œ์šธ ์ธ๋ฌธํ•™, ์˜ˆ์ˆ ์— ํ™€๋ฆฌ๋‹ค ์ง€๋‚œํ•ด ์‚ผ์„ฑ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ๋Š” ๋ฏธ๋ž˜ ๊ฒฝ์˜์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ŒํŒŒ ๊ตฌ๊ฐ€ ๋ฐ”๋กœ ์ธ๋ฌธํ•™์ด๋‹ค ๋ผ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋ฟ๋งŒ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๆ•… ์Šคํ‹ฐ๋ธŒ ์žก์Šค ์—ญ์‹œ ์ž์‹ ์˜ ๋””์ž์ธ ์ฒ ํ•™์ด ์ธ ๋ฌธํ•™์— ๊ถค๋ฅผ ๋‘๊ณ  Seoul Foundation for Arts and Culture 2012 03 ๋ฌธํ™”+์„œ์šธ contents 04 22 28 3์›”์˜ ๋ฌธํ™”+์„œ์šธ ์ธ๋ฌธํ•™, ์˜ˆ์ˆ ์— ํ™€๋ฆฌ๋‹ค ์ง€๋‚œํ•ด ์‚ผ์„ฑ๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ๋Š” ๋ฏธ๋ž˜ ๊ฒฝ์˜์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ŒํŒŒ ๊ตฌ๊ฐ€ ๋ฐ”๋กœ ์ธ๋ฌธํ•™์ด๋‹ค ๋ผ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋ฟ๋งŒ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๆ•… ์Šคํ‹ฐ๋ธŒ ์žก์Šค ์—ญ์‹œ ์ž์‹ ์˜ ๋””์ž์ธ ์ฒ ํ•™์ด ์ธ ๋ฌธํ•™์— ๊ถค๋ฅผ ๋‘๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๊ณต์–ธํ•œ

More information

ยผยฑร…รƒร€รป ยบยนยธยฎรˆร„ยปรฝรยฆยตยต.hwp

ยผยฑร…รƒร€รป ยบยนยธยฎรˆร„ยปรฝรยฆยตยต.hwp ์„ ํƒ์  ๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ์ œ๋„ 1999. 3. ์œ  ๊ทœ ์ฐฝ (๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ๋Œ€ ์˜๋ฃŒํ–‰์ •๋Œ€ํ•™์› ๊ต์ˆ˜) ์กฐ ๊ทœ ์„ฑ (ํ•œ๊ตญ IBM ์ธ์‚ฌ๋‹ด๋‹น์ด์‚ฌ) ็›ฎ ๆฌก I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 1 II. ้ธ ๆ“‡ ็š„ ็ฆ ๅˆฉ ๅŽš ็”Ÿ ๅˆถ ๅบฆ 5 1. ์„ ํƒ์  ๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ์ œ๋„์˜ ๋“ฑ์žฅ ์›์ธ 5 2. ์„ ํƒ์  ๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ์ œ๋„์˜ ํšจ๊ณผ 8 โ…ข. ้ธ ๆ“‡ ็š„ ็ฆ ๅˆฉ ๅŽš ็”Ÿ ๅˆถ ๅบฆ ์˜ ่จญ ่จˆ 12 1. ์„ ํƒ์  ๋ณต๋ฆฌํ›„์ƒ์ œ๋„์˜ ์ข…๋ฅ˜์˜ ์„ ํƒ 12

More information

๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ •-518(๋ถ„๊ถŒ).indd

๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ •-518(๋ถ„๊ถŒ).indd ๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ • 100๋…„, ๊ด‘์ฃผ ์ „๋‚จ์ง€์—ญ ์‚ฌํšŒ์šด๋™ ์—ฐ๊ตฌ 5 18๋ฏผ์ค‘ํ•ญ์Ÿ ์ตœ์ •๊ธฐ ์œ ๊ฒฝ๋‚จ ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์ด๋ก  05 โ…ก. ๊ด‘์ฃผ์ง€์—ญ์˜ 5 18๋ฏผ์ค‘ํ•ญ์Ÿ 08 1์žฅ ์‹ ๊ตฐ๋ถ€ ์„ธ๋ ฅ์˜ ์ง‘๊ถŒ๊ณผ 5 17 ๋น„์ƒ๊ณ„์—„ 1์ ˆ 5์›” ํ•™์ƒ ์‹œ์œ„์™€ 5 17 ๋น„์ƒ๊ณ„์—„ ์ „๊ตญ ํ™•๋Œ€ 2์ ˆ ์ „๋‚จ๋Œ€ ์ •๋ฌธ ์•ž ์‹œ์œ„ 08 08 15 2์žฅ ํ•ญ์Ÿ์˜ ๋ฐœ๋ฐœ๊ณผ ๊ด‘์ฃผ์ง€์—ญ์˜ ํ™•์‚ฐ 1์ ˆ ํ•™์ƒ์‹œ์œ„๋Œ€์˜ ์‹œ๋‚ด ์ง„์ถœ๊ณผ ๊ณ„์—„๊ตฐ์˜ ๊ณผ์ž‰์ง„์••

More information

<3230303820C1D6BFE4C5EBB0E820B9D720C0DAB7E120C3D6C1BE2E687770>

<3230303820C1D6BFE4C5EBB0E820B9D720C0DAB7E120C3D6C1BE2E687770> ๋ชฉ ์ฐจ ๊ธฐ๋ณธํ˜„ํ™ฉ 1. ์—ฐ ํ˜ 3 2. ๊ธฐ๊ตฌ ๋ฐ ์ •์› 5 3. ๊ธฐ ๋Šฅ 6 4. สผ08๋…„ ์˜ˆ์‚ฐ 8 5. ๋ฒ•๋ น ๋ฐ ํ–‰์ •๊ทœ์น™ 11 ์˜ˆ๋ฐฉ์•ˆ์ „ ๋ถ„์•ผ 1. 2007๋…„๋„ ๊ตญ๊ฐ€์žฌ๋‚œ๋Œ€์‘์ข…ํ•ฉํ›ˆ๋ จ 15 1-1. ํ›ˆ๋ จ ๊ฐœ์š” 15 1-2. ์ค‘์  ํ›ˆ๋ จ ๋‚ด์šฉ 15 1-3. ์ฃผ์š” ๋„์ƒํ›ˆ๋ จ ๋ฉ”์‹œ์ง€ ์ฒ˜๋ฆฌ ํ˜„ํ™ฉ 16 - i - 2. ๋ฏผ๋ฐฉ์œ„์ œ๋„ 16 2-1. ๋ฏผ๋ฐฉ์œ„์˜ ์˜์˜ 16 2-2. ๋ฏผ๋ฐฉ์œ„์ œ๋„

More information

untitled

untitled ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2000-34 ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ณผ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํ™œ์„ฑํ™” ๋ฐ ๊ณผํ•™๋ฌธํ™” ํ™•์‚ฐ๋ฐฉ์•ˆ Activation of Regional Science Economy and Diffusion of Science Culture ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ณผ ํ•™ ๊ธฐ ์ˆ  ๋ถ€ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ณผ ํ•™ ๊ธฐ ์ˆ  ๋ถ€ ์žฅ ๊ด€ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๊ณผ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํ™œ์„ฑํ™” ๋ฐ ๊ณผํ•™๋ฌธํ™” ํ™•์‚ฐ ๋ฐฉ์•ˆ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

More information

50-5๋Œ€์ง€05์žฅํ›„์€.indd

50-5๋Œ€์ง€05์žฅํ›„์€.indd ๋Œ€ํ•œ์ง€๋ฆฌํ•™ํšŒ์ง€ ์ œ50๊ถŒ ์ œ5ํ˜ธ 2015(515~526)? ์ธ๋ฌธ์‚ฌํšŒ๊ณ„์—ด์˜ ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๊ณผ ์ง€์—ญ๋ฐœ์ „: ์ผ๋ณธ ์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์žฅํ›„์€* ์ด์ข…ํ˜ธ** ํ—ˆ์„ ์˜*** University-Industry Collaboration of Humanities and Social Sciences Majors and Regional Development: The Case of Japan

More information

<3130383035395FC0E5BCBCBFB52E687770>

<3130383035395FC0E5BCBCBFB52E687770> ๋ฌธํ™”๊ฒฝ์˜๊ด€๊ด‘ ์ „๋ฌธ์„์‚ฌํ•™์œ„๋…ผ๋ฌธ ๋ฌธํ™”์  ๋„์‹œ์žฌ์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์ง€์—ญ๋ฌธํ™”๋งค๊ฐœ์ž์˜ ์—ญํ•  ๋ถ„์„ -๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ์–‘๋ฆผ๋™์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- ์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฌธํ™”์ „๋ฌธ๋Œ€ํ•™์› ๋ฌธํ™”๊ฒฝ์˜๊ด€๊ด‘์ „๊ณต ์žฅ ์„ธ ์˜ 2015๋…„ 2์›” - 2 - ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก โ…ท I. ์„œ๋ก  1 1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  1 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ 1 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉ์  2 2. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ํ๋ฆ„๋„ 3 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ• 3 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ ํ๋ฆ„๋„

More information

untitled

untitled 712 ์ œ340ํšŒ ไธ€ ์ œ7์ฐจ(2016๋…„2์›”23์ผ) ์žˆ์Šต๋‹ˆ ๋„์„œ๋Œ€์ถœ๊ธฐ๋ก,๋„์„œ๊ด€ ์ด์šฉ์ž ๋ชฉ๋ก,๋„์„œํŒ๋งค๊ธฐ ๋ก,๋„์„œ๊ตฌ๋งค์ž ๋ชฉ๋ก,์ด๊ธฐํŒ๋งค๊ธฐ๋ก,์†Œ๋“์‹ ๊ณ ๊ธฐ ๋ก,๊ต์œก๊ธฐ๋ก ๋˜๋Š” ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์ธ์‹์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์˜๋ฃŒ ๊ธฐ๋ก์— ๋Œ€ํ•œ ํ•„์š”ํ•œ ์‹ ์ฒญ์„ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์— ์ œ์ถœ๋ช… ๋ น ์‹ ์ฒญ์€ ๋ฒ•๊ด€์—๊ฒŒ ์ œ๊ธฐํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ ๋˜ํ•œ ์ œ์ถœ์„ ์š”๊ตฌํ•œ ์œ ํ˜•๋ฌผ์ด ๊ตญ์ œ ํ…Œ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ฒฉ ๋ณดํ™œ๋™์˜ ๋ชฉ์ ํ•˜์— ๋‹จ์ˆœํžˆ ์œ„ํ˜‘์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€

More information

์„ฑ๋„

์„ฑ๋„ ์‹œ๋‚˜์ด๋Š” ์—†๋‹ค ๊น€์ง„ํ˜ธ_์ œ3์‹œ๋Œ€๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„๊ต์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์‹ค์žฅ ์ง€๊ธˆ ์ด ์–ด๋Š ๋•Œ์ธ๋ฐ... ์˜ฌํ•ด ์ „๋ฐ˜๊ธฐ ๊ฐœ์‹ ๊ต๊ณ„๋ฅผ ๋œจ๊ฒ๊ฒŒ ๋‹ฌ๊ตฐ ํ•˜๋‚˜์˜ ์ด์Šˆ๋Š” ๊ตํšŒ์ •๊ด€ ๊ฐœ์ • ๋…ผ๋ž€์ด์—ˆ๋‹ค. ๋ช‡๋ช‡ ๋Œ€ํ˜•๊ตํšŒ๋“ค์ด ์ • ๊ด€์„ ๊ฐœ์ •ํ–ˆ๊ฑฐ๋‚˜ ๊ฐœ์ •์„ ์‹œ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋Š”๋ฐ, ์ด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ฐœ์‹ ๊ต ์‹œ๋ฏผ๋‹จ์ฒด๋“ค์ด ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ๋น„ํŒ๊ณผ ํ•ญ์˜๋ฅผ ํ‘œํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ํŠนํžˆ ์‚ฌ๋ž‘์˜๊ตํšŒ์˜ ์ •๊ด€ ๊ฐœ์ •์•ˆ์ด ๊ทธ ๋…ผ๋ž€์„ ๋”์šฑ ๊ฒฉํ™”์‹œ์ผฐ๋‹ค. ์ด ๊ตํšŒ๋Š”

More information

SeMu2ร€รŽร…รยณรยฟยก

SeMu2ร€รŽร…รยณรยฟยก 2004 Autumn Volume 2 SeMu PREVIEW OVERVIEW SeMu SPECIAL FEATURE PROGRAM 2-1 Sinmun-no 2-Ga, Jongno-Gu, Seoul, Korea Tel 02. 724.0114 Fax 02. 724. 0241 www.museum.seoul.kr Seoul Museum of History SeMu Seoul

More information

<313530393032203134B3E2C1B6BBE7BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD2DBFCFBCBABABB28BEF6C0CDC3B5292E687770>

<313530393032203134B3E2C1B6BBE7BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD2DBFCFBCBABABB28BEF6C0CDC3B5292E687770> iii ์ฃผ์š” ๊ฒฐ๊ณผ ์š”์•ฝ ์ด๊ด„ ํ˜„ํ™ฉ 2014๋…„๋„ ์ด ํˆฌ์ž์•ก 17.6์กฐ์›(สผ13๋…„๋„ 16.9์กฐ์› ๋Œ€๋น„ 4.3% ์ฆ๊ฐ€) - ํˆฌ์ž๊ณ„ํš 17์กฐ 7,793์–ต์›(์˜ˆ์‚ฐ 15.9์กฐ์›, ๊ธฐ๊ธˆ 1.9์กฐ์›) ๋Œ€๋น„ ๋ฏธ์ง‘ํ–‰์•ก(์˜ˆ์‚ฐ๋ฏธ๋ฐฐ์ •, ๋ถˆ์šฉ ๋“ฑ) 1,398์–ต์›์„ ์ œ์™ธํ•œ 17์กฐ 6,395์–ต์›(99.2%) ์ง‘ํ–‰ - ์ตœ๊ทผ 5๋…„๊ฐ„(สผ10~สผ14๋…„) ๊ตญ๊ฐ€์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—…์˜ ํˆฌ์ž์•ก์€ ์—ฐํ‰๊ท  6.6%

More information

cfe_e-์ง€์‹_16-28.hwp

cfe_e-์ง€์‹_16-28.hwp ์ž์œ ๊ฒฝ์ œ์› e-์ง€์‹ 16-28 ์ƒ๊ฐ์˜ ํ‹€ ๊นจ๊ธฐ Vol.2 ์นœ์ผ ์„ ๋ฒ„๋ฆฌ์ž ๊น€๊ด‘๋™ ๅค– ์นœ์ผ( ่ฆช ๆ—ฅ ) ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์„ค๋ช…ํ•ด์•ผ ํ•  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€ ์†ก ๋ณต ์—ฐ์„ธ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜ ์นœ์ผ๋…ผ๋ž€์ด ์ผ ๋•Œ๋งˆ๋‹ค ์ƒ๊ฐ๋‚˜๋Š” ่ฉฉ ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. ๋ฐ”๋กœ ๋ฏธ๋‹น( ๆœช ๅ ‚ ) ์„œ์ •์ฃผ( ๅพ ๅปท ๆ ช ) (1915-20 00)์˜ ์ข…์ฒœ์ˆœ์ผํŒŒ( ๅพž ๅคฉ ้ † ๆ—ฅ ๆดพ )? ๋ž€ ่ฉฉ ๋‹ค. 2002๋…„ ๆœช ๅ ‚ 2์ฃผ๊ธฐ ์ถ”๋ชจํ–‰์‚ฌ๋ฅผ ๊ทธ์˜

More information

<38BFF93232C0CF28BFF92920C0E7B3ADB0FCB8AE20C1BEC7D5BBF3C8B2283036BDC320C7F6C0E7292E687770>

<38BFF93232C0CF28BFF92920C0E7B3ADB0FCB8AE20C1BEC7D5BBF3C8B2283036BDC320C7F6C0E7292E687770> '05. 8. 22(์›”) 06:00ํ˜„์žฌ ์žฌ๋‚œ๊ด€๋ฆฌ ์ข…ํ•ฉ์ƒํ™ฉ โ… . ๊ธฐ์ƒ์ƒํ™ฉ 2 โ…ก. 8.19~20 ํ˜ธ์šฐํ”ผํ•ด๋ฐ๋ฐฑ์ค‘์‚ฌ๋ฆฌ ํญํ’ํ•ด์ผ๋Œ€์ฒ˜์‚ฌํ•ญ 3 โ…ข. ๊ฐ์ข… ์žฌ๋‚œ์ƒํ™ฉ ๋ฐ ์กฐ์น˜์‚ฌํ•ญ 4 โ…ฃ. ์ฃผ์š” ์žฌ๋‚œ์˜ˆ๋ฐฉ ํ™œ๋™์ƒํ™ฉ 6 โ…ค. ์–ธ๋ก ๋ณด๋„ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€์‚ฌํ•ญ 7 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์žฌ ๋‚œ ์ข… ํ•ฉ ์ƒ ํ™ฉ ์‹ค ์žฌ๋‚œ๊ด€๋ฆฌ ์ข…ํ•ฉ์ƒํ™ฉ ์˜ค๋Š˜(8.22) ์ „๊ตญ์ด ํ๋ฆฌ๊ณ  ๋น„(๊ฐ•์ˆ˜ํ™•๋ฅ  40~80%)๊ฐ€ ์˜จํ›„ ์˜คํ›„์—

More information

........pdf 16..

........pdf 16.. Abstract Prospects of and Tasks Involving the Policy of Revitalization of Traditional Korean Performing Arts Yong-Shik, Lee National Center for Korean Traditional Performing Arts In the 21st century, the

More information

13.11 โ‘ ์ดˆ์ 

13.11 โ‘ ์ดˆ์  11 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 The Roles and Fiscal Responsibility on Social Security between the Central and Local Governments in Korea 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Structure

More information

DY1936(๋‹จ๋ฉด).hwp

DY1936(๋‹จ๋ฉด).hwp ๏คŠ ๆ˜ถ ๆฟŸ ๆ—ฅ ่ชŒ ็ฌฌ 30 ๅท 1936๋…„ 1์›” - 12์›” 1936 ( ๆ˜ญ ๅ’Œ ๅ ไธ€ ๅนด ) ๆช€ ๅ› 4269 ๅนด ไธ€ ๆœˆ 1( ๅ ไบŒ. ไธƒ.) ๆฐด ๆ™ด ๅ’Œ ไปŠ ๆ—ฅ ์€ ๆœ ไพ† ๋กœ ็—… ๅ‹ข ๋ฅผ ่‡ช ๆชข ํ•˜๋‹ˆ ๋งค์šฐ ๆ™ด ๅฟซ ํ•˜๋‹ค. ๆ˜จ ๆ—ฅ ๅฝ ๆ˜จ ๅนด ์— ๆฏ” ํ•˜๋ฉด ์ •๋ง ้š” ๆญฒ ์˜ ๆ„Ÿ ์ด ์žˆ๋‹ค. ๆ„Ÿ ่ฌ ํ•œ ๋งˆ์Œ์œผ๋กœ ่ฟŽ ๆ–ฐ ์˜ ็ฅˆ ็ฅท ๋ฅผ ๋“œ๋ฆฌ ๊ณ  9 ๆ™‚ ้ ƒ ์— ็—… ๅธญ ์„ ์•„์ฃผ ๆŽƒ

More information

๋ชฉ ์ฐจ ์ „๋ฐ˜ ๊ธฐ 5 ์‹œ๊ฐ„ ์ด์ƒ ๊ฒฝ๊ธฐ 8 9 ํšŒ ์ตœ์žฅ ์‹œ๊ฐ„ ๊ฒฝ๊ธฐ 9 2 ์‹œ๊ฐ„ ์ดํ•˜ ๊ฒฝ๊ธฐ 10 15 ํšŒ ์ด์ƒ ์—ฐ์žฅ์ „ ๊ฒฝ๊ธฐ 11 ์—ฐ์†๊ฒฝ๊ธฐ ์—ฐ์žฅ์ „ 12 ๋ฌด๋“์  ๋ฌด์Šน๋ถ€ (0-0) ๊ฒฝ๊ธฐ 13 ์ตœ๋‹ค ๋“์  ๋ฌด์Šน๋ถ€ ๊ฒฝ๊ธฐ 14 ๋™์ผ๋Œ€์ง„ ์—ฐ์† ๋ฌด์Šน๋ถ€ ๊ฒฝ๊ธฐ 14 1-0 ๊ฒฝ๊ธฐ 15 ๋ชฐ์ˆ˜ ๊ฒฝ๊ธฐ

๋ชฉ ์ฐจ ์ „๋ฐ˜ ๊ธฐ 5 ์‹œ๊ฐ„ ์ด์ƒ ๊ฒฝ๊ธฐ 8 9 ํšŒ ์ตœ์žฅ ์‹œ๊ฐ„ ๊ฒฝ๊ธฐ 9 2 ์‹œ๊ฐ„ ์ดํ•˜ ๊ฒฝ๊ธฐ 10 15 ํšŒ ์ด์ƒ ์—ฐ์žฅ์ „ ๊ฒฝ๊ธฐ 11 ์—ฐ์†๊ฒฝ๊ธฐ ์—ฐ์žฅ์ „ 12 ๋ฌด๋“์  ๋ฌด์Šน๋ถ€ (0-0) ๊ฒฝ๊ธฐ 13 ์ตœ๋‹ค ๋“์  ๋ฌด์Šน๋ถ€ ๊ฒฝ๊ธฐ 14 ๋™์ผ๋Œ€์ง„ ์—ฐ์† ๋ฌด์Šน๋ถ€ ๊ฒฝ๊ธฐ 14 1-0 ๊ฒฝ๊ธฐ 15 ๋ชฐ์ˆ˜ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ชฉ ์ฐจ ์ „๋ฐ˜ ๊ธฐ 5 ์‹œ๊ฐ„ ์ด์ƒ ๊ฒฝ๊ธฐ 8 9 ํšŒ ์ตœ์žฅ ์‹œ๊ฐ„ ๊ฒฝ๊ธฐ 9 2 ์‹œ๊ฐ„ ์ดํ•˜ ๊ฒฝ๊ธฐ 10 15 ํšŒ ์ด์ƒ ์—ฐ์žฅ์ „ ๊ฒฝ๊ธฐ 11 ์—ฐ์†๊ฒฝ๊ธฐ ์—ฐ์žฅ์ „ 12 ๋ฌด๋“์  ๋ฌด์Šน๋ถ€ (0-0) ๊ฒฝ๊ธฐ 13 ์ตœ๋‹ค ๋“์  ๋ฌด์Šน๋ถ€ ๊ฒฝ๊ธฐ 14 ๋™์ผ๋Œ€์ง„ ์—ฐ์† ๋ฌด์Šน๋ถ€ ๊ฒฝ๊ธฐ 14 1-0 ๊ฒฝ๊ธฐ 15 ๋ชฐ์ˆ˜ ๊ฒฝ๊ธฐ 23 ๋ˆ„์˜ ๊ณต๊ณผ 24 ์‚ผ์ค‘์‚ด 25 ์—ญ๋Œ€ ์€ํ‡ด์‹ ๊ฑฐํ–‰ ์„ ์ˆ˜ ๋ฆฌ์ŠคํŠธ 27 ์˜๊ตฌ๊ฒฐ๋ฒˆ ๋ฆฌ์ŠคํŠธ 28

More information

175

175 ๋ฐฉ์†ก๊ธฐ์ž์ €๋„ ํ•œ๊ตญ๋ฐฉ์†ก๊ธฐ์žํด๋Ÿฝ ๋ฐœํ–‰์ธ ์—„ํšจ์„ญ ํŽธ์ง‘์ธ ๊น€๋ฒฝ์ˆ˜ ์›”๊ฐ„ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ 2013 10October ์„œ์šธ์‹œ ์–‘์ฒœ๊ตฌ ๋ชฉ1๋™ 923-5 ๋ฐฉ์†กํšŒ๊ด€ 12์ธต T. 02) 782-0002,1881 F. 02) 761-8283 www.kbjc.net 1990๋…„ 6์›” 20์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ์ œ175ํ˜ธ Contents 02 ๋ฐฉ์†ก์ด์Šˆ 2013๋…„๋„ 3๋ถ„๊ธฐ 'BJC๋ณด๋„์ƒ' ์ˆ˜์ƒ์ž‘ 3ํŽธ ์„ ์ • ์‹œ์ฒญ์ž

More information

vol 26

vol 26 ๊ตฐ๊ฐ€์‚ฐ์ ์ œ๋„ ์žฌ๋„์ž… ์ถ”์ง„์˜ ์ „๊ฐœ์™€ ์ฃผ์š” ์ด์Šˆ ์•ˆ์ƒ์ˆ˜ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์„ฑ๋…ธ์˜ˆ(์œ„์•ˆ๋ถ€)์ œ ๋ฌธ์ œ์˜ ์Ÿ์ ๊ณผ ๊ณผ์ œ ๊ฐ•์ •์ˆ™ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ์ดํ™”์‚ฌํ•™์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ฐ€์‚ฌ ๋…ธ๋™์ž์˜ ๋…ธ๋™๊ถŒ ๋ณด์žฅ ์œค์ง€์˜ ๊ณต์ต๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ๊ทธ๋ฃน๊ณต๊ฐ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ ์ง€๋‚œ 2012๋…„ 7์›” 24์ผ ๊ตญํšŒ ๊ตญ๋ฐฉ์œ„์›ํšŒ์—์„œ ๊ตญ ๋ฐฉ๋ถ€์™€ ๋ณ‘๋ฌด์ฒญ ๊ด€๊ณ„์ž๊ฐ€ ๊ตฐ๊ฐ€์‚ฐ์ ์ œ ์žฌ๋„์ž…์„ ์ถ” ์ง„ํ•˜๊ฒ ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๊ณ  ๋‹ต๋ณ€ํ•จ์œผ๋กœ์จ ํ•ด๋งˆ๋‹ค ๋ฐ˜๋ณต๋˜๋Š” ๊ตฐ๊ฐ€์‚ฐ์ ์ œ๋„์™€

More information

*ยบยนรรถรรถยตยตยตยตร…ยฅ-ยธร”2ร„)

*ยบยนรรถรรถยตยตยตยตร…ยฅ-ยธร”2ร„) 01 103 109 112 117 119 123 142 146 183 103 Guide Book 104 105 Guide Book 106 107 Guide Book 108 02 109 Guide Book 110 111 Guide Book 112 03 113 Guide Book 114 115 Guide Book 116 04 117 Guide Book 118 05

More information

๊ตญ๊ฒฝ์˜ ๋น„์ „ ์ž‘์—… - 2000๋…„๋Œ€ ๋“ค์–ด ์ง๋ฉดํ•˜๊ฒŒ ๋œ ๊ตญ๊ฒฝ์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋น„์ „์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ธฐ ์œ„ KDI์˜ ๋…ธ๋ ฅ๋“ค ๊น€ ์ฃผ ํ›ˆ* Main Research Publications 2011 ๋น„์ „๊ณผ ๊ณผ: ์—ด๋ฆฐ ์„ธ์ƒ, ์œ ์—ฐ ๊ฒฝ ๊ฒฝ์‚ฌํšŒ์—ฌ๊ฑด ๋ณ€์™€ ์žฌ์ •์˜ ์—ญํ•  ์žฌ๋ฒŒ๊ฐœํ˜์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ์™€ ๋ฐฉํ–ฅ ๋ถ๊ฒฝ ๋ฐœ์ „

๊ตญ๊ฒฝ์˜ ๋น„์ „ ์ž‘์—… - 2000๋…„๋Œ€ ๋“ค์–ด ์ง๋ฉดํ•˜๊ฒŒ ๋œ ๊ตญ๊ฒฝ์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋น„์ „์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ธฐ ์œ„ KDI์˜ ๋…ธ๋ ฅ๋“ค ๊น€ ์ฃผ ํ›ˆ* Main Research Publications 2011 ๋น„์ „๊ณผ ๊ณผ: ์—ด๋ฆฐ ์„ธ์ƒ, ์œ ์—ฐ ๊ฒฝ ๊ฒฝ์‚ฌํšŒ์—ฌ๊ฑด ๋ณ€์™€ ์žฌ์ •์˜ ์—ญํ•  ์žฌ๋ฒŒ๊ฐœํ˜์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ์™€ ๋ฐฉํ–ฅ ๋ถ๊ฒฝ ๋ฐœ์ „ 2000 ๋…„๋Œ€ KDI๋Š” ์ง€์† ๊ฐ€๋Šฅ ์„ฑ์žฅ์„ ์œ„ ์ค‘ ์žฅ๊ธฐ ์ •์ฑ…๋ฐฉ์•ˆ์„ ์‹œํ•˜๋Š” ํŽธ, ๊ฒฝ ์„ ์ง„๋ฅผ ์œ„ ๋„ ๊ฐœํ˜ ๋ฐ ์‹œ์žฅ์กฐ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ์— ๋Œ€ ์—ฐ๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ฃผ์š” ์—ฐ์„ฑ๊ณผ 21์„ธ๊ธฐ ์„ ์ง„ ๊ฒฝ๋ฅผ ํ–ฅํ•˜์—ฌ ๋˜ ์„ฑ์žฅ๊ณผ ๋ถ„๋ฐฐ์˜ ์กฐ๋ฅผ ์œ„ ์žฌ์ • ์ƒ์‚ฐ์„ฑ ๊ณ ๋ฐฉ์•ˆ์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ณ , ์ฃผ์š” ์‚ฌํšŒ์  ๊ณผ์— ๋Œ€ ์ •์ฑ…์  ๋Œ€์‘ํšจ๊ณผ๋ฅผ ๋†’์ด๊ธฐ ์œ„ ๊ณต๋™์—ฐ๋ฅผ ํ™•๋Œ€ํ–ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ๊ตญ๊ธฐ์™€์˜ ์—ฐ๊ณ„ ๊ฐ•๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์—ฐ์˜ ๊ตญ๋ฅผ ๋„๋ชจํ•˜๊ณ 

More information

1534-01์ œํ˜ธ

1534-01์ œํ˜ธ ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ : ์•ˆ ์„ฑ ๋ชจ ํŽธ ์ง‘ ์ธ : ์ด ์› ๊ท  ๋Œ€ํ•œ์น˜๊ณผ์˜์‚ฌํ˜‘ํšŒ ๋ฐœํ–‰ ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€:www.kda.or.kr ์ฃผ2ํšŒ๋ฐœํ–‰(์›” ๋ชฉ) 2007๋…„ 3์›” 29์ผ (๋ชฉ) 1966๋…„ 12์›” 15์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ The Korean Dental Association News ์ œ1534ํ˜ธ ๋น—์† ํ—ค์น˜๊ณ  ์ „๊ตญ ์˜๋ฃŒ์ธ 7๋งŒ์—ฌ๋ช… ์ด๊ถ๊ธฐ 2007๋…„ 3์›” 29์ผ (๋ชฉ์š”์ผ) ํŠน์ง‘ ์ œ1534ํ˜ธ 3 ๋…ธ๋ž€๋ฌผ๊ฒฐ

More information

์–ธ๋ก ์ค‘์žฌ01-119

์–ธ๋ก ์ค‘์žฌ01-119 92 ์–ธ๋ก ๋ณด๋„์™€ ์ธ๊ฒฉ๊ถŒ CCTV ์ž๋ฃŒํ™”๋ฉด์„ ์ด์šฉํ•œ ์–ธ๋ก  ๋ณด๋„ ๋งˆ์ •๋ฏธ ํ•œ๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต ์ •์น˜์–ธ๋ก ๊ตญ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ํ‰๋ฒ”ํ•œ ํ•˜๋ฃจ๋ฅผ ๋ณด๋‚ด๋Š” ๋™์•ˆ ๋ช‡ ๊ฐœ์˜ CCTV ์นด๋ฉ”๋ผ์— ์ฐํžˆ๊ฒŒ ๋ ๊นŒ? ์†”์งํžˆ ๋งํ•ด์„œ ํ•˜๋ฃจ๋ผ๋„ CCTV์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋‚ ์€ ์žˆ์„๊นŒ? ์•„๋งˆ ๋‘๋ฌธ๋ถˆ ์ถœ ์ง‘์•ˆ์—์„œ๋งŒ ์ƒํ™œํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ์ด์ƒ ์ด๋ฅผ ํ”ผํ•ด ์‚ด๊ธฐ๋Š” ํž˜๋“ค ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์›ํ•œ ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹ˆ์ง€๋งŒ ์‹ ์šฉ์นด๋“œ์™€ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€ ์ง€๋กœ

More information

2 ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 18 ่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๊ณผ์˜ ์†Œํ†ต๋ถ€์žฌ ์†์— ์—ฌ๋‹น๊ณผ ๊ตญํšŒ๋„ ๋ฌด์‹œํ•œ ์ผ๋ฐฉ์ ์ธ ๋ฐ€์–ด๋ถ™์ด๊ธฐ์‹ ๊ตญ์ •์šด์˜์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜๊ฐ€ ๋ฌด์—‡์ธ์ง€ ๋‹ค์–‘ํ•˜๊ฒŒ ๋…ผ์˜๋  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ, ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ์šด์˜์— ํ•„์š”ํ•œ ์ตœ์†Œํ•œ์˜ ์ œ๋„์  ์กฐ๊ฑด์€ ๊ถŒ๋ ฅ ํ–‰์‚ฌ์—์„œ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๊ด€ ์‚ฌ์ด์˜

2 ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 18 ่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๊ณผ์˜ ์†Œํ†ต๋ถ€์žฌ ์†์— ์—ฌ๋‹น๊ณผ ๊ตญํšŒ๋„ ๋ฌด์‹œํ•œ ์ผ๋ฐฉ์ ์ธ ๋ฐ€์–ด๋ถ™์ด๊ธฐ์‹ ๊ตญ์ •์šด์˜์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜๊ฐ€ ๋ฌด์—‡์ธ์ง€ ๋‹ค์–‘ํ•˜๊ฒŒ ๋…ผ์˜๋  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ, ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜ ์šด์˜์— ํ•„์š”ํ•œ ์ตœ์†Œํ•œ์˜ ์ œ๋„์  ์กฐ๊ฑด์€ ๊ถŒ๋ ฅ ํ–‰์‚ฌ์—์„œ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๊ด€ ์‚ฌ์ด์˜ ๋Œ€ํ•œ์ •์น˜ํ•™ํšŒ๋ณด 18์ง‘ 1ํ˜ธ, 2010๋…„ 6์›”:49~74 ๋…ธ๋ฌดํ˜„ ๋Œ€ํ†ต๋ น๊ณผ ์ด๋ช…๋ฐ• ๋Œ€ํ†ต๋ น์˜ ์ง€๋„๋ ฅ๊ณผ ๊ตญ์ •์šด์˜ ๋น„๊ต : ์ž„๊ธฐ ์ดˆ ์ง€๋„๋ ฅ ํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ตญ๋ฏผ์ง€์ง€ * 1) ์ด ๊ฐ• ๋กœ ์ „์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต ์š” ์•ฝ ํ•œ๊ตญ์—์„œ ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜๊ฐ€ ๋ฟŒ๋ฆฌ๋ฅผ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ๋Œ€ํ†ต๋ น์˜ ์ง€๋„๋ ฅ ํ–‰์‚ฌ์— ์ œ๋„๋งŒ์ด ์•„ ๋‹ˆ๋ผ ์—ฌ๋ก ๊ณผ ๊ฐ™์€ ์™ธ๋ถ€์  ์š”์ธ์„ ํ†ตํ•ด ์ฒด๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๊ฒฌ์ œํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์–ด์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋Œ€ํ†ต๋ น์˜ ์ง€๋„๋ ฅ ํŠน์„ฑ์„

More information

<3031C8ABB5E6C7A52E687770>

<3031C8ABB5E6C7A52E687770> 3 ํ•œ๊ตญ ์ฃผ์š”์ •๋‹น์˜ ์—ฐ์†๊ณผ ๋ณ€ํ™” ํ™ ๋“ ํ‘œ(์ธํ•˜๋Œ€) I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 1. ๋ฌธ์ œ์˜ ์ œ๊ธฐ ์ •์น˜๋ฐœ์ „์„ ๋…ผํ•˜๋ ค๋ฉด ์ •๋‹น, ์˜ํšŒ, ์„ ๊ฑฐ, ์ •์น˜๋ฌธํ™” ๋“ฑ์„ ๋™์‹œ์— ์‚ดํŽด๋ณด์•„์•ผ ํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด๋“ค์€ ์ •์น˜๋ฐœ์ „๊ณผ ์ƒํ˜ธ ์—ฐ๊ณ„๋˜์–ด ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๊ฐœ๋ณ„์  ๋…ผ์˜๋ณด๋‹ค๋Š” ์ข…ํ•ฉ์ ์œผ๋กœ ์ ‘๊ทผํ•ด ์•ผ ํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ •์น˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ „ํ•˜๋ ค๋ฉด ์šฐ์„ ์ ์œผ๋กœ ์ •๋‹น๊ฐœํ˜์ด ์ด๋ฃจ์–ด์ ธ์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š”๋ฐ ๋งŽ์€ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ๊ณต๊ฐํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

untitled

untitled (2010๋…„๋„ ํ–‰๊ฐ - ์‚ฌ๋ฌธ1) 1 2010๋…„๋„ ์‚ฌํšŒ๋ฌธํ™”์œ„์›ํšŒํšŒ์˜๋ก ๊ฐ•์›๋„์˜ํšŒ์‚ฌ๋ฌด์ฒ˜ ํ”ผ๊ฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ด€ : ๊ณต๋ณด๊ด€์‹ค ์ผ ์‹œ : 2010๋…„ 11์›” 17์ผ (์ˆ˜) ์˜ค์ „ 10์‹œ ์žฅ ์†Œ : ์‚ฌํšŒ๋ฌธํ™”์œ„์›ํšŒํšŒ์˜์‹ค (10์‹œ 00๋ถ„ ๊ฐ์‚ฌ๊ฐœ์‹œ) ์œ„์›์žฅ ๊น€๋™์ž : ์ขŒ์„์„ ์ •๋ˆํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์„ฑ์›์ด ๋˜์—ˆ์œผ๋ฏ€๋กœ ์ง€๊ธˆ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋ฒ• ์ œ41์กฐ ๋ฐ ๋™๋ฒ•์‹œํ–‰๋ น ์ œ39์กฐ์™€ ๊ฐ•์›๋„์˜ ํšŒ ํ–‰์ •์‚ฌ๋ฌด๊ฐ์‚ฌ

More information

๋ฏผ์†์ง€_์ด๊ฑด์šฑT ์ตœ์ข…

๋ฏผ์†์ง€_์ด๊ฑด์šฑT ์ตœ์ข… 441 450 458 466 474 477 480 This book examines the research conducted on urban ethnography by the National Folk Museum of Korea. Although most people in Korea

More information

2 ์กฐ์ค‘๋™ `์นœ๋…ธ ์šด๋™๊ถŒ ๋ฐฐ์ œ' ์ข…์šฉ ์กฐ์„ ์ผ๋ณด์™€ ๋™์•„์ผ๋ณด๋Š” ์ •์ฒญ๋ž˜ ์˜์› ๋“ฑ ๊ตฌ์ฒด์  ์ธ๋ฌผ์„ ํŠน์ • ํ•˜๋ฉฐ ๋…ธ๊ณจ์  ๋‚™์ฒœ์—ฌ๋ก ์„ ์กฐ์žฅํ•ด์™”๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ด๋“ค์˜ ์ฃผ์žฅ์€ ๊ทธ์ € ๊ฐ์ •์ ์ธ ์ด์œ ๋งŒ์„ ๋“ค์ด๋Œ€๋ฉฐ ์•…์˜์  ์ฃผ์žฅ์„ ํผ๋ถ€์€ ๊ฒƒ ์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜๋‹ค. ์ด๋“ค์ด ์ œ์‹œํ•˜๋Š” ๊ธฐ์ค€์ด ์นœ๋…ธ ์šด๋™๊ถŒ, ๋ง‰๋ง,

2 ์กฐ์ค‘๋™ `์นœ๋…ธ ์šด๋™๊ถŒ ๋ฐฐ์ œ' ์ข…์šฉ ์กฐ์„ ์ผ๋ณด์™€ ๋™์•„์ผ๋ณด๋Š” ์ •์ฒญ๋ž˜ ์˜์› ๋“ฑ ๊ตฌ์ฒด์  ์ธ๋ฌผ์„ ํŠน์ • ํ•˜๋ฉฐ ๋…ธ๊ณจ์  ๋‚™์ฒœ์—ฌ๋ก ์„ ์กฐ์žฅํ•ด์™”๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ด๋“ค์˜ ์ฃผ์žฅ์€ ๊ทธ์ € ๊ฐ์ •์ ์ธ ์ด์œ ๋งŒ์„ ๋“ค์ด๋Œ€๋ฉฐ ์•…์˜์  ์ฃผ์žฅ์„ ํผ๋ถ€์€ ๊ฒƒ ์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜๋‹ค. ์ด๋“ค์ด ์ œ์‹œํ•˜๋Š” ๊ธฐ์ค€์ด ์นœ๋…ธ ์šด๋™๊ถŒ, ๋ง‰๋ง, watch2016media.tistory.com ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ์ฃผ๊ฐ„ ๋ณด๊ณ ์„œ 14ํ˜ธ `๋งˆ๋…€์‚ฌ๋ƒฅ์‹ ์ปท์˜คํ”„' ๊ฐ•์š”ํ•œ ์–ธ๋ก  KBS `์นœ๋…ธ ์ฒญ์‚ฐ ๋ถ€์กฑ', MBC `์นœ๋…ธ ํŒจ๊ถŒ ์ฒญ์‚ฐ ๋ฏธํก' ๋‚™์„  ํƒ€๊นƒ, ์ •์ฒญ๋ž˜์—์„œ ์ดํ•ด์ฐฌ์œผ๋กœ TV์กฐ์„  `์นœ๋…ธ' ์ž„์˜์  ๊ทœ์ • 8๊ฐœ ๋ฐฉ์†ก์‚ฌ ์•ผ๋‹น ๊ณต์ฒœ ๊ด€ ๋ จ ๋ณด๋„ ์ œ๋ชฉ ๋น„๊ต KBS, MBC, SBS, JTBC, YTN, ์ฑ„๋„A, TV์กฐ์„ , MBN ๋”๋ฏผ์ฃผ

More information

์Šค๋งˆ์ผ๋ฒ„์Šค ๊ฐ•๋‚จ07(SA) ์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์› ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์˜ค์ผ€์ด๋ฒ„์Šค ๊ฐ•๋‚จ08(๋ฌธ์˜) ์‹ ์‚ฌ์—ญ ์ƒˆ๋กฌ๊ตํ†ต ๊ฐ•๋‚จ10(S) ๊ฐœํฌ์ฃผ๊ณต7๋‹จ์ง€ ์‹ ๋ช…์šด์ˆ˜ ๊ฐ•๋™01(S) ๊ธธ๋™์‹ ๋™์•„์•„ํŒŒํŠธ ๊ฐ•๋™๊ตฌ ๊ฐ•๋™๊ตํ†ต ๊ฐ•๋™02(S) ๊ฐ€๋ž˜์—ฌ์šธ ์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์›ํ›„๋ฌธ(๊ธฐ์ )-์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์›์ •๋ฌธ-๊ฐ•๋‚จ๊ฒฝ์ฐฐ์„œ ๋ฉดํ—ˆ์‹œํ—˜์žฅ-ํ•œ๊ตญ๋ฌด ์—ญ์„ผํ„ฐ ์‚ผ

์Šค๋งˆ์ผ๋ฒ„์Šค ๊ฐ•๋‚จ07(SA) ์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์› ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์˜ค์ผ€์ด๋ฒ„์Šค ๊ฐ•๋‚จ08(๋ฌธ์˜) ์‹ ์‚ฌ์—ญ ์ƒˆ๋กฌ๊ตํ†ต ๊ฐ•๋‚จ10(S) ๊ฐœํฌ์ฃผ๊ณต7๋‹จ์ง€ ์‹ ๋ช…์šด์ˆ˜ ๊ฐ•๋™01(S) ๊ธธ๋™์‹ ๋™์•„์•„ํŒŒํŠธ ๊ฐ•๋™๊ตฌ ๊ฐ•๋™๊ตํ†ต ๊ฐ•๋™02(S) ๊ฐ€๋ž˜์—ฌ์šธ ์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์›ํ›„๋ฌธ(๊ธฐ์ )-์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์›์ •๋ฌธ-๊ฐ•๋‚จ๊ฒฝ์ฐฐ์„œ ๋ฉดํ—ˆ์‹œํ—˜์žฅ-ํ•œ๊ตญ๋ฌด ์—ญ์„ผํ„ฐ ์‚ผ ์šด์ˆ˜ํšŒ์‚ฌ ๋…ธ์„  ๊ธฐ์  ๊ฒฝ์œ ์ง€ ์ข…์  ์ด๋Œ€์ˆ˜ ์ผ์›๊ตํ†ต ๊ฐ•๋‚จ01(๋ฌธ์˜) ์ผ์›๋™ ํฌ์ด์šด์ˆ˜ ๊ฐ•๋‚จ02(S) ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ๋ฏผ์ฒด์œก๊ด€ ์ผ์›๋™ํ•œ์†”์•„ํŒŒํŠธ-์ƒ๋ก์ˆ˜์•„ํŒŒํŠธํ›„๋ฌธ-์ผ์›์—ญ-์‚ผ์„ฑ์„œ์šธ๋ณ‘์›์ •๋ฌธ-์•”์„ผํ„ฐ ์ •๋ฌธ-์‚ผ์„ฑ์˜๋ฃŒ์›-ํ˜„๋Œ€์•„ํŒŒํŠธ-์˜ํฌ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต-์ค‘๋™๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต-๊ฐ•๋‚จ์šฐ์ฒด๊ตญ- ๊ณต๋ฌด์›์•„ํŒŒํŠธ-๋Œ€์น˜์•„ํŒŒํŠธ-์Œ์šฉ์•„ํŒŒํŠธ-์ƒˆ๋งˆ์„์šด๋™์ค‘์•™ํšŒ-ํœ˜๋ฌธ๊ณ ์ž…๊ตฌ-์‚ผ ์„ฑ์—ญ7๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ-๋ด‰์€์‚ฌ์—ญ5๋ฒˆ์ถœ๊ตฌ-๋…ธ๋ธ”๋ฐœ๋ Œํ‹ฐ์›จ๋”ฉํ™€-๋ด‰์€์‚ฌ์—ญ(์‚ผ์„ฑ๋ž˜๋ฏธ์•ˆ

More information

<30302DB8E9C1F62DB8F1C2F72830363139292E687770>

<30302DB8E9C1F62DB8F1C2F72830363139292E687770> ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ณตํ˜„ํ™ฉ 1. ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • ์ฒด 3 1-1 ์ฒญ ์—ฐํ˜ 3 1-2 ๊ธฐ๊ตฌ ๋ฐ ์ •์› 6 1-3 ๊ธฐ ๋Šฅ 7 1-4 ์˜ˆ์‚ฐํ˜„ํ™ฉ 9 1-5 ๋ฒ•๋ น ๋ฐ ํ–‰์ •๊ทœ์น™ 11 2. ๋‚œํ–‰์ • ์ฒด 13 2-1 ์ธ๋ช…ํ”ผํ•ด(์ž์—ฐ, ์ธ์ , ํ™”) ํ˜„ํ™ฉ 13 2-2 ๋‚œ๊ด€๋ฆฌ ์ฒด 14 2-3 ๋‚œ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น ํ˜„ํ™ฉ 28 ์ œ2์žฅ ์˜ˆ์•ˆ์ „ ๋ถ„์•ผ 1. 2011๋…„๋„ ๊ตญ๊ฐ€๋‚œ๋Œ€์‘ ์•ˆ์ „ํ•œ๊ตญ ์ข…ํ•ฉํ›ˆ๋ จ 33 1-1 ํ›ˆ๋ จ

More information

<5BC1F8C7E0C1DF2D32B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770>

<5BC1F8C7E0C1DF2D32B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770> ์ œ8ํŽธ ์‚ฌ ํšŒ ์ œ8ํŽธ ์‚ฌํšŒ ์ œ1์žฅ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ์ œ1์ ˆ ๊ฐœ๊ด€(์‚ฌํšŒ์กฐ์ง์˜ ๊ธฐ๋Šฅ) ์ œ2์ ˆ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ์ œ1์žฅ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด 619 ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ๋‚ด์—ญ์„ ์ •๋ฆฌํ•ด ๋ณด๋ฉด ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ํ˜„ํ™ฉ (2009๋…„ 7์›” ํ˜„์žฌ) ์—ฐ๋ฒˆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

More information

580 ์ธ๋ฌผ ๊ฐ•์ˆœ( ๅบท ็ด” 1390(๊ณต์–‘์™• 2) 1468(์˜ˆ์ข… ์ฆ‰์œ„๋…„ ) ์กฐ์„  ์ดˆ๊ธฐ์˜ ๋ช…์žฅ.๋ณธ๊ด€์€ ์‹ ์ฒœ( ไฟก ๅท ).์ž๋Š” ํƒœ์ดˆ( ๅคช ๅˆ ).์‹œํ˜ธ๋Š” ์žฅ๋ฏผ( ่ŽŠ ๆ„ ).๋ณด๋ นํ˜„ ์ง€๋‚ด๋ฆฌ( ไฟ ๏ฅŸ ็ธฃ ๆฑ  ๅ…ง ้‡Œ,์ง€๊ธˆ์˜ ๋ณด๋ น์‹œ ์ฃผํฌ๋ฉด ๋ณด๋ น๋ฆฌ)์—์„œ ์ถœ์ƒํ•˜์˜€๋‹ค.์•„๋ฒ„์ง€๋Š” ํ†ตํ›ˆ๋Œ€๋ถ€ ํŒ๋ฌด

580 ์ธ๋ฌผ ๊ฐ•์ˆœ( ๅบท ็ด” 1390(๊ณต์–‘์™• 2) 1468(์˜ˆ์ข… ์ฆ‰์œ„๋…„ ) ์กฐ์„  ์ดˆ๊ธฐ์˜ ๋ช…์žฅ.๋ณธ๊ด€์€ ์‹ ์ฒœ( ไฟก ๅท ).์ž๋Š” ํƒœ์ดˆ( ๅคช ๅˆ ).์‹œํ˜ธ๋Š” ์žฅ๋ฏผ( ่ŽŠ ๆ„ ).๋ณด๋ นํ˜„ ์ง€๋‚ด๋ฆฌ( ไฟ ๏ฅŸ ็ธฃ ๆฑ  ๅ…ง ้‡Œ,์ง€๊ธˆ์˜ ๋ณด๋ น์‹œ ์ฃผํฌ๋ฉด ๋ณด๋ น๋ฆฌ)์—์„œ ์ถœ์ƒํ•˜์˜€๋‹ค.์•„๋ฒ„์ง€๋Š” ํ†ตํ›ˆ๋Œ€๋ถ€ ํŒ๋ฌด ์ œ11ํŽธ ์„ฑ์”จ ์ธ๋ฌผ 579 ์ œ3์žฅ ์ธ ๋ฌผ 1. ๊ณ ๋ คใ†์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ์ธ๋ฌผ ๊ฐ•์ˆœ ๊ฐ•์—ดํ™ฉ ๊ตฌ๊ณ„์šฐ ๊ตฌ์ƒ์€ ๊น€๊ฐ ๊น€๊ฒฝ์ƒ ๊น€๊ณ„๋ฐฑ ๊น€๊ณ„ํ™˜ ๊น€๊ทœ ๊น€๊ด‘์˜ค ๊น€๊ด‘์› ๊น€๊ทน์„ฑ ๊น€๊ทน์‹  ๊น€๊ทผํ–‰ ๊น€๋‚™ํ•ญ ๊น€๋‚จํ˜ธ ๊น€๋…ธ๊ธฐ ๊น€๋…ธ์˜ ๊น€๋งน๊ถŒ ๊น€๋ช…ํ˜„ ๊น€๋ฌธ์„œ ๊น€๋ฐฑ๊ฐ„ ๊น€์ƒํ˜„ ๊น€์ƒ๋ ค ๊น€์„ ์ง€ ๊น€์„ฑ๊ตญ ๊น€์„ฑ์šฐ ๊น€์ˆ˜์ • ๊น€์ˆ˜ํ˜„ ๊น€์ˆ™ ๊น€์‹œ๊ฑธ ๊น€์‹ ํ–‰ ๊น€์–ต ๊น€์—ฌ๋‚จ ๊น€์˜์„ ๊น€์˜์ˆ˜ ๊น€์˜์ œ ๊น€์šฉ์ œ ๊น€์šฐ์‹ ๊น€์œ„ ๊น€์‘์ˆœ ๊น€์‘์˜ ๊น€์‘์ •

More information

ๆญฏ์—ฐ์กฐ99-7.PDF

ๆญฏ์—ฐ์กฐ99-7.PDF 99-7 - - 1999. 8 - - 1999. 8 .,,.. 19 93 96 39 2.. 97 824.. ..,.... 1999 8 < > o - 78 98 19 93 96 39 - - -,,, o, - - i - - o - - 19 93 2 o - - 88 5 o - - ii - ,,,,,, - 97 824 o 85% - -,,, - iii - < >.

More information

ํ›ˆ๋ จ๊ต์žฌ ๋ชฉ๋ก-๋‚ด์ง€-0520.indd

ํ›ˆ๋ จ๊ต์žฌ ๋ชฉ๋ก-๋‚ด์ง€-0520.indd 1 2 HRD Book HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA 3 4 5 03 01 02 04 2015 HRD Book CONTENTS Section 01 Section 02 10 20 HRD Book Section 03 60 Section 04 70 Section 05 80 Section 06 86 Section 07

More information

<32303032BEC7BFECC1F62E687770>

<32303032BEC7BFECC1F62E687770> 2001-2002 ์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐ์•…ํšŒ 2002๋…„ ์ œ12์ง‘ ๋จผ ํ›—๋‚  ๋‹น์‹ ์ด ์ฐพ์œผ์‹œ๋ฉด ๊ทธ๋•Œ์— ๊ทธ ๋ง์ด ์žŠ์—ˆ๋…ธ๋ผ. ๋‹น์‹ ์ด ์†์œผ๋กœ ๋‚˜๋ฌด๋ผ๋ฉด ๋ฌด์ฒ™ ๊ทธ๋ฆฌ๋‹ค ์žŠ์—ˆ๋…ธ๋ผ. ์˜ค๋Š˜๋„ ์–ด์ œ๋„ ์•„๋‹ˆ ์žŠ๊ณ  ๋จผ ํ›—๋‚  ๊ทธ๋•Œ๋„ ์žŠ์—ˆ๋…ธ๋ผ. ์ง€๋„๊ต์ˆ˜ ์ธ์‚ฌ๋ง ์‚ฐ์€ ์ธ์ƒ์˜ ๋„์žฅ์ด๋ผ๋Š” ๋ง์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฐ์€ ็„ก ่จ€ ์†์—์„œ๋„ ่‡ช ็„ถ ์˜ ็† ่‡ด ๋ฅผ ๊ฐ€๋ฅด์ณ์ฃผ๊ณ , ๋˜ํ•œ ๋งŽ์€ ๆ™บ ๆ…ง ๋ฅผ ์ค๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ็”Ÿ ๆดป

More information

51 ๋ฉ” ๋„1\ 1 ntํŽ€๊ปด ๋„๋กœ ํ˜„ํ™œ ๋งž Iํƒค๋นฝ๋ฐฉํ–ฅ์–˜ l ํŒํ•œ 1111 ์–ธ 2000.12 ๋„์‹œ์—ฐ๋Œ€ ์‹œ๋ฏผ๊ตํ†ตํ™˜๊ฒฝ์„ผํ„ฐ ํ›„์›-ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€ ๋ชฉ ์ฐจ I. ์„œ ๋ก ... 3 II. ์ง€์—ญ๋ณ„ ์ž์ „๊ฑฐ ์ด์šฉํ™˜๊ฒฝ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ... 5 1. ์•ˆ์‚ฐ์‹œ.............................. 5 2 ์ถ˜์ฒœ์‹œ..............................................

More information

1

1 ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์˜ ์ž์—ฐ์นœํ™”์  ๊ด€๊ด‘์ •์ฑ… ์ž์› ํ˜„ํ™ฉ ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ ๊ด€๊ด‘ํ˜‘๋ ฅ ํ™œ์„ฑํ™”๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ - ๊ด€๊ด‘ ๊ณต์ ๊ฐœ๋ฐœ์›์กฐ(ODA)๊ณผ์ œ ๊ฐœ๋ฐœ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 2015๋…„ 4์›” ๋ฌธํ™”์ฒด์œก๊ด€๊ด‘๋ถ€ ์ด ๊ฒฝ ์ง ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญ์™ธํ›ˆ๋ จ ๊ฐœ์š”...7 ๊ตญ์™ธํ›ˆ๋ จ๊ธฐ๊ด€ ์†Œ๊ฐœ...8 โ… . ์„œ๋ก ...9 1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฐœ์š”...9 1.1 ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  9 1.2 ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ตฌ์„ฑ 11 1.3 ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ๊ธฐ๋Œ€ํšจ๊ณผ 14 2. ํ•œ๊ตญ๊ณผ์˜

More information

<33B1C7C3D6C1BEBABB28BCF6C1A42D31313135292E687770>

<33B1C7C3D6C1BEBABB28BCF6C1A42D31313135292E687770> ์ œ 1 ๋ถ€ ์ œ1์†Œ์œ„์›ํšŒ (2) ์ถฉ๋‚จ์ง€์—ญ(1) ๋ถ€์—ญํ˜์˜ ๋ฏผ๊ฐ„์ธ ํฌ์ƒ -๋‹น์ง„๊ตฐใ†ํ™์„ฑ๊ตฐใ†์„œ์‚ฐ๊ตฐ(2)ใ†์˜ˆ์‚ฐ๊ตฐ- ๊ฒฐ์ •์‚ฌ์•ˆ 1950. 9ใ†28์ˆ˜๋ณต ํ›„~1951. 1ใ†4ํ›„ํ‡ด๊ฒฝ ์ถฉ์ฒญ๋‚จ๋„ ๋‹น์ง„ ํ™์„ฑ ์„œ์‚ฐ(2) ์˜ˆ์‚ฐ๊ตฐ์—์„œ ๊ตฐ ๊ฒฝ์— ์˜ํ•ด ๋ฐœ์ƒํ•œ ๋ถˆ๋ฒ•์ ์ธ ๋ฏผ๊ฐ„์ธ ํฌ์ƒ์œผ๋กœ ์ง„์‹ค๊ทœ๋ช…๋Œ€์ƒ์ž 33๋ช…๊ณผ ์กฐ์‚ฌ๊ณผ์ •์—์„œ ์ธ์ง€๋œ ์ž 151๋ช…์ด ํฌ์ƒ๋œ ์‚ฌ์‹ค์„ ๋˜๋Š” ์ถ”์ •ํ•˜์—ฌ ์ง„์‹ค๊ทœ๋ช…์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ •ํ•œ ์‚ฌ๋ก€.

More information

96๋ถ€์‚ฐ์—ฐ์ฃผ๋ฌธํ™”\(๊น€์ฐฝ์šฑ\)

96๋ถ€์‚ฐ์—ฐ์ฃผ๋ฌธํ™”\(๊น€์ฐฝ์šฑ\) 96 1 96 3 4 1 5 2 ( ),, TV,,,,, 96 5,,,, 3, ), ( :,1991) ), ), 13 1 3 96 23, 41, 4 68 (1) 11, 1223, (3/18 ) ( ) 6, 1 (4/2 ) 16, ( ), 1 (5/3 ), ( ) ( ) 1 (2) 96 8 33 41 (4/25 ), (9/24 ), ( ) 961 (5/27 )

More information

?

? i am 6 LOTTE HOTEL JEJU ACE PROGRAM & HOTEL GUIDE T 064.731.1000 F 064.738.7305 ACE Program & Hotel Guide am Active Creative Entertainer ACE Program & Hotel Guide & otel Guide 2 3 4 5 ACE Program & Hotel

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฏผ๋Œ€ํ†ตํ•ฉ์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์‚ฌ์—… ๊ณต๊ณต๊ฐˆ๋“ฑ์˜ ์ •์น˜ํ™” ๊ฒฝ๋กœ๋ถ„์„ ๋ฐ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„ 12์›” ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ์žฅ ๋ฐ• ์„ฑ ์™„ II

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฏผ๋Œ€ํ†ตํ•ฉ์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์‚ฌ์—… ๊ณต๊ณต๊ฐˆ๋“ฑ์˜ ์ •์น˜ํ™” ๊ฒฝ๋กœ๋ถ„์„ ๋ฐ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„ 12์›” ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ์žฅ ๋ฐ• ์„ฑ ์™„ II ๊ณต๊ณต๊ฐˆ๋“ฑ์˜ ์ •์น˜ํ™” ๊ฒฝ๋กœ๋ถ„์„ ๋ฐ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2014. 12. ๊ตญ๋ฏผ๋Œ€ํ†ตํ•ฉ์œ„์›ํšŒ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฏผ๋Œ€ํ†ตํ•ฉ์œ„์›ํšŒ ์œ„์›์žฅ ๊ท€ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์‚ฌ์—… ๊ณต๊ณต๊ฐˆ๋“ฑ์˜ ์ •์น˜ํ™” ๊ฒฝ๋กœ๋ถ„์„ ๋ฐ ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„ 12์›” ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ์žฅ ๋ฐ• ์„ฑ ์™„ II ์š” ์•ฝ 1 โ… . ์„œ๋ก  6 1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  6 2. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฒ”์œ„

More information

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ K, L 4. ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋™์ง„์—ฌ๊ฐ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ M ํ”ผ๊ณ ๋ณด์กฐ์ฐธ๊ฐ€์ธ๋“ค ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ(์œ ํ•œ) N ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ O ์ œ 1 ์‹ฌ ํŒ ๊ฒฐ ๋ถ€์‚ฐ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2014. 6. 12. ์„ ๊ณ  2014๊ตฌํ•ฉ20224 ํŒ๊ฒฐ ๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ 2015. 5. 8. ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ  2015. 8. 21

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ K, L 4. ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋™์ง„์—ฌ๊ฐ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ M ํ”ผ๊ณ ๋ณด์กฐ์ฐธ๊ฐ€์ธ๋“ค ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ(์œ ํ•œ) N ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ O ์ œ 1 ์‹ฌ ํŒ ๊ฒฐ ๋ถ€์‚ฐ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2014. 6. 12. ์„ ๊ณ  2014๊ตฌํ•ฉ20224 ํŒ๊ฒฐ ๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ 2015. 5. 8. ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ  2015. 8. 21 ๋ถ€ ์‚ฐ ๊ณ  ๋“ฑ ๋ฒ• ์› ์ œ 1 ํ–‰ ์ • ๋ถ€ ํŒ ๊ฒฐ ์‚ฌ ๊ฑด 2014๋ˆ„21387 ์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์‚ฌ์—…๊ณ„ํš๋ณ€๊ฒฝ ์ธ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ ์ทจ์†Œ์ฒญ๊ตฌ ์›๊ณ , ํ•ญ์†Œ์ธ 1. ๊ฒฝ์›์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ A 2. ๋Œ€ํ•œ์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ B 3. ์‹ ํฅ์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ C ์›๊ณ ๋“ค ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ D ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ E ํ”ผ๊ณ , ํ”ผํ•ญ์†Œ์ธ ๋ถ€์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ์žฅ ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ F ํ”ผ๊ณ ๋ณด์กฐ์ฐธ๊ฐ€์ธ

More information

........101..-OK

........101..-OK 2 2 3 1000 10 100 2 40 4 6 40 2 2000km 2000km 1 37mm 4 1 23 8 22 4 180cm 95kg 6 16 3 18kg 76kg 6km 9 40 1200 5 1000 1200 6 1000 2000 3000 5 2000 10 5 17 5690 20 42% 2002 10 6 2640 7 2003 20 12 1542 12

More information

<BAA3C6AEB3B2C1F6BFF8BBE7BEF72DB1E8B3ADBFB52DC1FD2E687770>

<BAA3C6AEB3B2C1F6BFF8BBE7BEF72DB1E8B3ADBFB52DC1FD2E687770> ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๊ฐ์‚ฌ์› ๊ฐ์ฐฐ์› ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ์ง€์›์‚ฌ์—… ์ˆ˜์š” ๋ฐ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2013. 12 ๊น€ ๋‚œ ์˜ ๊ฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์›์กฐ ์ˆ˜ํ˜œ๊ตญ์—์„œ ๊ณต์—ฌ๊ตญ์œผ๋กœ ์ž๋ฆฌ๋ฐ”๊ฟˆํ•œ ์œ ์ผํ•œ ๊ตญ๊ฐ€๋กœ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๊ฒฝํ—˜ ๊ณต์œ  ๋ฐ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐœ๋„๊ตญ์˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ฐ์‚ฌ์›์€ ๋‹ค๋ฅธ ๊ตญ๊ฐ€ ์ตœ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ตฌ์˜ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น ๋Œ€์ƒ์ด์ž ํ‰๊ฐ€๊ธฐ๊ด€์˜ ์œ„์น˜์— ์˜ฌ๋ž์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ๊ฐ์‚ฌ์›์€ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜

More information

149-172b77ยนยผรบรยคยบยธลก

149-172b77ยนยผรบรยคยบยธลก 162 July 2005 C U L T U R E & A R T KOREAN CULTURE & ARTS JOURNAL 163 164 July 2005 C U L T U R E & A R T KOREAN CULTURE & ARTS JOURNAL 165 166 July 2005 C U L T U R E & A R T KOREAN CULTURE & ARTS JOURNAL

More information

(132~173)4๋‹จ์›-ok

(132~173)4๋‹จ์›-ok IV Q 134 135 136 1 10 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) 5 ) 4 ) 3 ) 2 ) 1 ) 0 100km 2 1. 1 2. 2 3. 1 2 137 138 139 140 1. 2. 141 Q 142 143 1 2 1. 1 2. 2 144 145 146 1. 2. 147 Q 148 149 150 151 1. 2. 152 100.0 weight 153

More information

<28BCF6BDC320323031352D31332920B0E6B1E2B5B520C1F6BFAABAB020BFA9BCBAC0CFC0DAB8AE20C1A4C3A520C3DFC1F8C0FCB7AB5FC3D6C1BE2830312E3036292E687770>

<28BCF6BDC320323031352D31332920B0E6B1E2B5B520C1F6BFAABAB020BFA9BCBAC0CFC0DAB8AE20C1A4C3A520C3DFC1F8C0FCB7AB5FC3D6C1BE2830312E3036292E687770> ์ˆ˜์‹œ๊ณผ์ œ 2015-13 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์—ฌ์„ฑ์ผ์ž๋ฆฌ ์ •์ฑ… ์ถ”์ง„ ์ „๋žต ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ตœ ์œค ์„  (๋ณธ์›์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) : ๋‚จ ์Šน ์—ฐ (๋ณธ์›์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์ง€ ์› : ์ด ์ƒ ์•„ (๋ณธ์›์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ๊ธฐ ๊ฐ„ : 2015. 9 ~12 2015 ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์—ฌ์„ฑ ์ผ์ž๋ฆฌ๋Š” ์‚ฌํšŒ ๋‚ด ์—ฌ์„ฑ๊ณผ ๋‚จ์„ฑ๊ฐ„์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ์ขํžˆ๊ณ  ๊ฐœ๊ฐœ์ธ์˜ ์‚ถ์„ ์œคํƒํ•˜๊ฒŒ ๋งŒ๋“œ๋Š” ์ค‘์š” ํ•œ ๋ถ€๋ถ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ์ •๋ถ€๋Š”

More information

105รˆยฃ4fลก

105รˆยฃ4fลก ์˜ ์ž์„ ๋‹จ์ฒด๋“ค์ด ์‚ฌ๋ž‘๊ณผ ์ž๋น„๋ฅผ ๋ฒ ํ‘ผ ๋•ํƒ์— ๊ตญ์ œ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ํ› ๋ชจ์‚ฌ๊ฐ€ ์กด๊ฒฝ๋ฐ›๋Š” ์œ„์น˜์— ์„ฐ์œผ๋ฉฐ ๊ตญ๊ฐ€๊ฐ„ ์— ์ƒํ˜ธ์šฐ์• ๋ฅผ ๋‹ค์ง€๋Š” ๋ฐ ํฐ ๊ธฐ์—ฌ๋ฅผ ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์น˜ํ•˜ํ–ˆ ๋‹ค. ์นญํ•˜์ด ๋ฌด์ƒ์‚ฌ ๊ตญ์ œํ˜‘ํšŒ๋Š” ๊ตฌํ˜ธ๋ฌผ์ž๋ฅผ ํ„ฐํ‚ค ์ง€ ํ„ฐํ‚ค ์ง€์ง„ ํ”ผํ•ด์ž๋“ค์„ ์œ„ํ•œ ๊ตฌํ˜ธ๋ฌผ์ž ์ „๋‹ฌ์‹ ์ง„ ํ”ผํ•ด์ž๋“ค์—๊ฒŒ ์ „๋‹ฌํ•˜๋Š”๋ฐ ํ˜‘์กฐํ•ด ์ค€ ์ค‘๊ตญ ํ•ญ๊ณต์˜ ํ› ๋ชจ์‚ฌ ํ•ญ๊ณตํ™”๋ฌผ ์„ผํ„ฐ ๋งค๋‹ˆ์ €์ธ ์ œ์ž„์Šค ๋ฅ˜ ์”จ, ๊ณจ๋“  ํŒŒ์šด๋ฐ์ด์…˜ ์—ฌํ–‰์‚ฌ์˜

More information

ํ•™๊ตํญ๋ ฅํ‘œ์ง€

ํ•™๊ตํญ๋ ฅํ‘œ์ง€ 2005 Ministry Of Education & Human Resources Development 2005 Ministry Of Education & Human Resources Development www.moe.go.kr 2005 Ministry Of Education & Human Resources Development www.moe.go.kr contents

More information

www.mpva.go.kr

www.mpva.go.kr ์ œโ…ฅ์žฅ ๊ฐ ์‚ฌ์—…๋ณ„ ์‹ค์ ํ†ต๊ณ„ Statistics of Each Activity www.mpva.go.kr ์ œโ…ฅ์žฅ ๊ฐ ์‚ฌ์—…๋ณ„ ์‹ค์ ํ†ต๊ณ„ ์ œ1์ ˆ ๋…๋ฆฝ์šด๋™ ๊ณตํ›ˆ ์„ ์–‘์‚ฌ์—… Commemorative Activities of Independence Movement 1. ์‚ฌ์—…๊ฐœ์š” ๋…๋ฆฝ์œ ๊ณต์ž ๊ณตํ›ˆ์„ ์–‘์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ๊ตญ๋ฏผ์˜ ์• ๊ตญ์‹ฌ ํ•จ์–‘ ๋‚ด์‹ค์žˆ๋Š” ์„ ์–‘์‚ฌ์—… ์ถ”์ง„์œผ๋กœ ๊ตญ๋ฏผํ†ตํ•ฉ์— ๊ธฐ์—ฌ 2.

More information

์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ

์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ํ–‰์ •ํ•™ ์„์‚ฌํ•™์œ„ ์ฒญ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - ์ธ์ฒœ์ง€์—ญ 8๊ฐœ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - 2005๋…„ 8์›” ์ธํ•˜๋Œ€ํ•™๊ต ํ–‰์ •๋Œ€ํ•™์› ํ–‰์ •ํ•™๊ณผ (ํ–‰์ •ํ•™์ „๊ณต) ํ™ ๋ฏธ ์ž ํ–‰์ •ํ•™ ์„์‚ฌํ•™์œ„ ์ฒญ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - ์ธ์ฒœ์ง€์—ญ 8๊ฐœ ๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - 2005๋…„ 8์›” ์ง€๋„๊ต์ˆ˜ ๋ช… ์Šน ํ™˜ ์ด ๋…ผ๋ฌธ์„ ์„์‚ฌํ•™์œ„ ๋…ผ๋ฌธ์œผ๋กœ ์ œ์ถœํ•จ.

More information

<303720C7CFC1A4BCF86F6B2E687770>

<303720C7CFC1A4BCF86F6B2E687770> 1) < ่ซ– ๆ–‡ > ๋ผ์ดํ”„์Šคํƒ€์ผ ์„ธ๋ถ„ํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์‹ค๋ฒ„ํƒ€์šด ์ˆ˜์š”์ž ๋ถ„์„ 133 ์ฃผํƒ์—ฐ๊ตฌ ์ œ15๊ถŒ 4ํ˜ธ 2007. 12/15(4) : 133~160 Housing Studies Review Vol. 15, No. 4 : 133~160 ์ ‘์ˆ˜์ผ : 2007. 7. 9, ์‹ฌ์‚ฌ์ผ : 2007. 7. 16, ์‹ฌ์‚ฌ์™„๋ฃŒ์ผ : 2007. 8. 29 ๋ผ์ดํ”„์Šคํƒ€์ผ ์„ธ๋ถ„ํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์‹ค๋ฒ„ํƒ€์šด

More information

๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ๊ฐ•์›์ง€์—ญ ์‹ ๊ด‘์—ญ ๊ตํ†ต๋ง ๊ตฌ์ถ•๊ณผ ์ง€์—ญ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ = (An) analysis on the regional economic effect and the construction of the new metro-traffic network

๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ๊ฐ•์›์ง€์—ญ ์‹ ๊ด‘์—ญ ๊ตํ†ต๋ง ๊ตฌ์ถ•๊ณผ ์ง€์—ญ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ = (An) analysis on the regional economic effect and the construction of the new metro-traffic network ๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ๊ฐ•์›์ง€์—ญ ์‹ ๊ด‘์—ญ ๊ตํ†ต๋ง ๊ตฌ์ถ•๊ณผ ์ง€์—ญ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ = (An) analysis on the regional economic effect and the construction of the new metro-traffic network in the Gangwon region / ๋…ธ์Šน๋งŒ, ๊น€์žฌ์ง„ ์ง€์Œ. -- ์ถ˜์ฒœ : ๊ฐ•์›๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›,

More information

<C1A632C2F720BAB8B0EDBCAD20BFB5C8AD20C1A4BAB820C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BEF0BEEEBDC7C5C2C1B6BBE72E687770>

<C1A632C2F720BAB8B0EDBCAD20BFB5C8AD20C1A4BAB820C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BEF0BEEEBDC7C5C2C1B6BBE72E687770> ์˜ํ™” ์ •๋ณด ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์–ธ์–ด ์‚ฌ์šฉ ์‹คํƒœ ์กฐ์‚ฌ 1) ์˜ํ™”์ง„ํฅ์œ„์›ํšŒ ๋ˆ„๋ฆฌ์ง‘(http://www.kobis.or.kr)์— ์˜ฌ๋ผ์žˆ๋Š” ์—ญ๋Œ€ ๊ด€๊ฐ ์ˆ˜๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•˜๋ฉด, ์ฒœ๋งŒ ์ด์ƒ์˜ ๊ด€๊ฐ์ด ๊ด€๋žŒํ•œ ์˜ํ™”๋Š” 2015๋…„ , , , 2014๋…„ , , , , 2013๋…„ , ,

More information

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜

์š” ์•ฝ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ 1948๋…„ ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ ์ดํ›„ 60๋…„ ๋งŒ์— ์„ธ๊ณ„ 13์œ„์˜ ๊ฒฝ์ œ๋Œ€๊ตญ์œผ๋กœ ๋น„์•ฝ์ ์ธ ์„ฑ ์žฅ์„ ์ด๋ฃจ์—ˆ๋‹ค. ์ •๋ถ€์ˆ˜๋ฆฝ 2๋…„ ๋งŒ์— ๋ถํ•œ์˜ ์ „๊ฒฉ ๋‚จ์นจ์œผ๋กœ ์ „ ๊ตญํ† ๊ฐ€ ์ดˆํ† ํ™”๋˜์—ˆ๊ณ , ํœด ์ „ ์ดํ›„์—๋„ ์•ˆ๋ณด์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ํ˜‘์€ ๊ณ„์†๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์€ ๋ถˆ๋ฆฌํ•œ ์—ฌ๊ฑด์— ์ขŒ์ ˆํ•˜ 2008.8.13. (์ œ667ํ˜ธ) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ๅคง ้•ท ็จ‹ ๋ชฉ์ฐจ โ… . ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ 60๋…„์˜ ์„ฑ๊ณผ โ…ก. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์—ฌ๊ฑด๊ณผ ์ œ๋„ โ…ข. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ์ •์ฑ… ์„ ํƒ โ…ฃ. ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ์˜ ๋‹น๋ฉด๊ณผ์ œ ์ž‘์„ฑ : ์ „์˜์žฌ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8357) serijyj@seri.org ํ™ฉ์ธ์„ฑ, ๊น€๋“๊ฐ‘, ์žฅ์„ฑ์›, ํ•œ์ฐฝ์ˆ˜, ์ „ํšจ์ฐฌ, ๊ฐ•์„ฑ์›, ์ž„์ˆ˜ํ˜ธ, ์†๋ฏผ์ค‘ ๊ฐ์ˆ˜ : ๊ถŒ์ˆœ์šฐ ์ˆ˜์„์—ฐ๊ตฌ์›(3780-8071)

More information

๊ตญ์•…๋ˆ„๋ฆฌ5์›”ํ˜ธ2์ฐจ๋‚ด์ง€

๊ตญ์•…๋ˆ„๋ฆฌ5์›”ํ˜ธ2์ฐจ๋‚ด์ง€ ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1370132-000057-06 ๊ตญ๋ฆฝ๊ตญ์•…์› ISSN 1739-9599 The National Center for Korean Traditional Performing Arts ๊ฐ€์ง„ ํ•œ๋ฏผ์กฑ์˜ ์ „ํ†ต ์˜ˆ์ˆ ์„ ์ด์–ด์˜จ ๊ตญ๋ฆฝ๊ตญ์•…์›์€ ์˜ค๋Š˜๋‚ ์—๋„ ๊พธ์ค€ Republic of Korea's premier institute of music. Continuing the

More information

....-1

....-1 Ministry of Culture, Sports and Tourism Ministry of Culture, Sports and Tourism 03 03 15 20 20 21 23 23 27 27 28 31 33 33 42 46 50 52 52 56 57 63 63 65 73 77 79 83 83 93 105 112 123 134 134 141 145

More information

814 (Page 1)

814 (Page 1) ๊ต ํ›ˆ : ํฐ ๋œป์„ ํ’ˆ์–ด๋ผ ๊ฑดํ•™์ด๋… : ์‚ฌ๋ž‘ ๋น› ์ž์œ  http://www.daegu.ac.kr ๊ฒฝ๋ถ ๊ฒฝ์‚ฐ์‹œ ์ง„๋Ÿ‰์ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€๋กœ 201 ๊ต์œก ๋ชฉ์  : ๋งŒ์ธ๋ณต์ง€๋ฅผ ์ง€ํ–ฅํ•˜๋ฉฐ ์‚ฌํšŒ ๋ฐœ์ „์— ์ด๋ฐ”์ง€ํ•  ์ฐฝ์˜์  ์ธ์žฌ ์–‘์„ฑ ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ : ์œ ๋Šฅํ•œ ์ „๋ฌธ์ง์—…์ธ ๋ฐฐ์ถœ ์„ ๋„์  ๋ณต์ง€์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ์ง„์ทจ์  ๋ฏผ์ฃผ์‹œ๋ฏผ ์œก์„ฑ ๋Œ€๊ตฌ๋Œ€์‹ ๋ฌธ์€ ๋Œ€ํ•™์‹ ๋ฌธ ์ค‘ ์œ ์ผํ•˜๊ฒŒ ์‹œ๊ฐ์žฅ์•  ํ•™์ƒ์„ ์œ„ํ•ด ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ์‹ ๋ฌธ์„ ๋ฐœํ–‰ํ•˜๊ณ 

More information

untitled

untitled ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2005-06 ์ •ํ’ˆ DC ํ˜„ํ™ฉ ์กฐ์‚ฌ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  ์ •๋ฆฝ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ A Study on the Methodology for DC Piracy Rate Survey Computer program Deliberation & Mediation Committee ์ •ํ’ˆ DC ํ˜„ํ™ฉ ์กฐ์‚ฌ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  ์ •๋ฆฝ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ A Study on the Methodology for DC

More information

<BFACBCBCC0C7BBE7C7D02831302031203139292E687770>

<BFACBCBCC0C7BBE7C7D02831302031203139292E687770> ๅปถ ไธ– ้†ซ ๅฒ ๅญธ ์ œ12๊ถŒ ์ œ2ํ˜ธ: 29-40, 2009๋…„ 12์›” Yonsei J Med Hist 12(2): 29-40, 2009 ํŠน์ง‘๋…ผ๋ฌธ 3 ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ์˜ ๋‚™ํƒœ์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์‹๋ณ€ํ™” ์ด ํ˜„ ์ˆ™ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 1998๋…„ ๋‚ด๊ฐ€ ๋‚˜์ด ๋งˆํ”์— ์˜ˆ๊ธฐ์น˜ ์•Š์€ ์ž„์‹ ์„ ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ์„ ๋•Œ, ๋‚ด ์ฃผ๋ณ€ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์€ ๋ชจ๋‘ ๋“ค ๋„ˆ๋ฌด๋‚˜๋„ ์‰ฝ๊ฒŒ ๋‚˜์—๊ฒŒ ์ž„์‹ ์ค‘์ ˆ์„ ๊ถŒํ•˜์˜€๋‹ค.

More information

์ œ1๋ถ€(1์žฅ~3์žฅ)11~47ok 2004.06.1103:9 PM ํŽ˜์ด์ง€12 ๋ฌธํ™”๋น„์ „์˜ ์ˆ˜๋ฆฝ๋ชฉ์ ๊ณผ ์„ฑ๊ฒฉ ๋ฌธํ™”๋น„์ „์˜ ์ˆ˜๋ฆฝ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ๋ชฉ์  1 ๋น„์ „์€ ํ•จ๊ป˜ ๋„๋‹ฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์„ค๊ณ„๋„ ๋น„์ „์ด๋ž€ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌ์„ฑ์›์ด ํ•จ๊ป˜ ๋„๋‹ฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์ƒ์ด๋‹ค. ๊ฐœ์ธ์  ์ฐจ์›์˜ ๋ฐ” ๋žŒ์ด๋‚˜

์ œ1๋ถ€(1์žฅ~3์žฅ)11~47ok 2004.06.1103:9 PM ํŽ˜์ด์ง€12 ๋ฌธํ™”๋น„์ „์˜ ์ˆ˜๋ฆฝ๋ชฉ์ ๊ณผ ์„ฑ๊ฒฉ ๋ฌธํ™”๋น„์ „์˜ ์ˆ˜๋ฆฝ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ๋ชฉ์  1 ๋น„์ „์€ ํ•จ๊ป˜ ๋„๋‹ฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์„ค๊ณ„๋„ ๋น„์ „์ด๋ž€ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌ์„ฑ์›์ด ํ•จ๊ป˜ ๋„๋‹ฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์ƒ์ด๋‹ค. ๊ฐœ์ธ์  ์ฐจ์›์˜ ๋ฐ” ๋žŒ์ด๋‚˜ ์ œ1๋ถ€(1์žฅ~3์žฅ)11~47ok 2004.06.1103:9 PM ํŽ˜์ด์ง€11 1 ๋น„์ „๊ณผ ๋ชฉํ‘œ ์ œ1๋ถ€(1์žฅ~3์žฅ)11~47ok 2004.06.1103:9 PM ํŽ˜์ด์ง€12 ๋ฌธํ™”๋น„์ „์˜ ์ˆ˜๋ฆฝ๋ชฉ์ ๊ณผ ์„ฑ๊ฒฉ ๋ฌธํ™”๋น„์ „์˜ ์ˆ˜๋ฆฝ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ๋ชฉ์  1 ๋น„์ „์€ ํ•จ๊ป˜ ๋„๋‹ฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์„ค๊ณ„๋„ ๋น„์ „์ด๋ž€ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌ์„ฑ์›์ด ํ•จ๊ป˜ ๋„๋‹ฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์˜ ์ƒ์ด๋‹ค. ๊ฐœ์ธ์  ์ฐจ์›์˜ ๋ฐ” ๋žŒ์ด๋‚˜

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 Annual 2013 vol.15 th HOW ENGINEERING ANNIVERSARY Annual ํ•˜์šฐ์ธ 2013 vol.15 ํ•˜์šฐ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง๊ณผ ์ž๋งค์‚ฌ ์šฐ์ธ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง์€ ๊ฒฝ๋‚จ, ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ์ข…ํ•ฉ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ์—…๊ณ„์˜ ์„ ๋‘์ฃผ์ž๋กœ์„œ ๊ฑด์„ค๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ‰์„ ์—ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ–‰๋ณตํ•œ ์‚ถ์˜ ๊ณต๊ฐ„ ์ฐฝ์ถœ, ์•ˆ์ „ํ•˜๊ณ  ํŠผํŠผํ•œ ๋„์‹œ๊ธฐ๋ฐ˜์‹œ์„ค์˜ ๊ฑด์„ค์„ ์œ„ํ•ด ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์ธ๋ ฅ๊ณผ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ

More information

...... ....1

...... ....1 (),, -,,.,,,,, (),,. (),,., (),,, (), -. (),,Korean Culture & Art Journal,, -.,, (),,, (), -.,,, (), :,. (),.,, (),,.,,, (),,. (),,. (),, CEO Information,,. ()(),, () (). F. (),,,. (),. (), :. (),. AFCH

More information

I L E V E L1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

I L E V E L1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I L E V E L1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01 02

More information

12....

12.... 2012 ํ†ต๊ถŒ ์ œ215ํ˜ธ / ๋ฐœํ–‰์ผ: 2012. 12. 1. / ๋ฐœํ–‰์ธ ๊ฒธ ํŽธ์ง‘์ธ: ่˜‡็พฉๆฐธ / ๋ฐœํ–‰์ฒ˜: ์•„์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต์˜๋ฃŒ์› ํ™๋ณดํŒ€ / (443-721) ์ˆ˜์›์‹œ ์˜ํ†ต๊ตฌ ์›”๋“œ์ปต๋กœ 164 ์ „ํ™”: 1688-6114 12 ๋ชฉ์ฐจ ์ด์ œ ์ง„๋ฃŒ์˜ ์ค‘์‹ฌ์€ ๋ฐ”๋กœ ๋‹น์‹ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค 2 ์˜ํ•™๋ฆฌํฌํŠธ ํ…Œ์ด์ €๊ฑด ๋ฐ˜๋ณต ๋…ธ์ถœ๋˜๋ฉด ์‹ฌํ˜ˆ๊ด€๊ณ„์— ๋ถ€์ž‘์šฉ 3 ์„ ์ธ์žฌ ์นผ๋Ÿผ ์•™๋“œ๋ ˆ ๊น€๊ณผ ์•„์ฃผ ํŒํƒ€์ง€ 4 Zoom

More information

๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1 โ…ก. ์šฉ์–ดํ•ด์„ค 13 โ…ข. ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 17 1. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ๋ฐ ํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฑฐ์‹œํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 9 1 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์–‘์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ 19 ๋‚˜. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์ทจ์—… ํ˜„ํ™ฉ 24 ๋‹ค. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ํ˜„ํ™ฉ 27 ๋ผ. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 28

๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1 โ…ก. ์šฉ์–ดํ•ด์„ค 13 โ…ข. ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 17 1. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ๋ฐ ํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฑฐ์‹œํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 9 1 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์–‘์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ 19 ๋‚˜. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์ทจ์—… ํ˜„ํ™ฉ 24 ๋‹ค. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ํ˜„ํ™ฉ 27 ๋ผ. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 28 ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์กฐ์‚ฌ๊ฐœ์š” 1 โ…ก. ์šฉ์–ดํ•ด์„ค 13 โ…ข. ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ 17 1. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ์–‘์„ฑ ๋ฐ ํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๊ฑฐ์‹œํ†ต๊ณ„ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 9 1 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์–‘์„ฑ ํ˜„ํ™ฉ 19 ๋‚˜. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ์ทจ์—… ํ˜„ํ™ฉ 24 ๋‹ค. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ํ˜„ํ™ฉ 27 ๋ผ. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 28 2. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ๋ ฅ ํ™œ์šฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ ๊ฒฐ๊ณผ 23 ๊ฐ€. ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ์ธ์˜ ๊ณ ์šฉ ๋ฐ ์ฑ„์šฉ ํ˜„ํ™ฉ 3

More information

26-ร€รŒร‡รฝร‚รนร…รคยทรรˆยธ

26-ร€รŒร‡รฝร‚รนร…รคยทรรˆยธ 3 131 14 265 KBS SBS 266 131 13 17 5 2004 38 98 3 3 4 2 000 1 2 55 267 300 1 5 000 1 6 700 1 5 000 2 2008 2010 2 2020 4 3 2 2 268 3 2 3 269 2 270 5 2003 7 000 2004 9 500 7 000 9 500 5 000 2 500 2 3 271

More information

๊ฐ•๋ถ๊ตฌ ๊ฐ•์„œ๊ตฌ ๊ฐ•๋ถ 09๋ฒˆ(B) ๊ฐ•๋ถ11๋ฒˆ(B) ๊ฐ•๋ถ12๋ฒˆ(B) ๊ฐ•๋ถ08๋ฒˆ(B) ๊ฐ•์„œ01๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ02๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ05๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ04๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ06๋ฒˆ(S) ๋“œ๋ฆผ๋žœ๋“œ-ํƒœ๋Šฅ๊ฐˆ๋น„-์˜คํ˜„์ดˆ๋“ฑ๊ต-์ฃผ๊ณต1,2๋‹จ์ง€-์ฃผ๊ณต2๋‹จ์ง€ํ›„๋ฌธ-๊ธฐ์‚ฐ์•„ํŒŒํŠธ-์ฃผ๊ณต3๋‹จ์ง€์ •๋ฌธ-ํ•œ์–‘์•„ํŒŒํŠธ-๋ฒˆ3๋™์ƒˆ๋งˆ์„๊ธˆ๊ณ 

๊ฐ•๋ถ๊ตฌ ๊ฐ•์„œ๊ตฌ ๊ฐ•๋ถ 09๋ฒˆ(B) ๊ฐ•๋ถ11๋ฒˆ(B) ๊ฐ•๋ถ12๋ฒˆ(B) ๊ฐ•๋ถ08๋ฒˆ(B) ๊ฐ•์„œ01๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ02๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ05๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ04๋ฒˆ(S) ๊ฐ•์„œ06๋ฒˆ(S) ๋“œ๋ฆผ๋žœ๋“œ-ํƒœ๋Šฅ๊ฐˆ๋น„-์˜คํ˜„์ดˆ๋“ฑ๊ต-์ฃผ๊ณต1,2๋‹จ์ง€-์ฃผ๊ณต2๋‹จ์ง€ํ›„๋ฌธ-๊ธฐ์‚ฐ์•„ํŒŒํŠธ-์ฃผ๊ณต3๋‹จ์ง€์ •๋ฌธ-ํ•œ์–‘์•„ํŒŒํŠธ-๋ฒˆ3๋™์ƒˆ๋งˆ์„๊ธˆ๊ณ  ๋งˆ์„๋ฒ„์Šค ์ง€์—ญ ๋ฐ ์šดํ–‰๋…ธ์„  ์ง€์—ญ(๊ตฌ) ๋…ธ์„ (๋“ฑ๊ธ‰) ์šดํ–‰์ง€์—ญ ๋น„๊ณ  ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐ•๋™๊ตฌ ๊ฐ•๋‚จ07๋ฒˆ(SA) ๊ฐ•๋‚จ10๋ฒˆ(S) ๊ฐ•๋™02๋ฒˆ(S) ๊ฐ•๋™05๋ฒˆ(S) ์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์›ํ›„๋ฌธ(๊ธฐ์ )-์„œ์šธ์˜๋ฃŒ์›์ •๋ฌธ-๊ฐ•๋‚จ๊ฒฝ์ฐฐ์„œ ๋ฉดํ—ˆ์‹œํ—˜์žฅ-ํ•œ๊ตญ๋ฌด์—ญ์„ผํ„ฐ ์‚ผ์„ฑ์—ญ-ํฌ์Šค์ฝ”์‚ฌ๊ฑฐ๋ฆฌ-ํฌ์Šค์ฝ”์‚ฌ๊ฑฐ๋ฆฌ-์‚ผ์„ฑ 1๋™์ฃผ๋ฏผ์„ผํ„ฐ-ํœ ์Šคํ…Œ์ดํŠธ์•„ํŒŒํŠธ-๊ฐ•๋‚จ๊ต์œก์ฒญ-์‚ผ์„ฑ2๋™์ฃผ๋ฏผ์„ผํ„ฐ-๋ฌดํ˜•๋ฌธํ™”์žฌ์ „์ˆ˜ํšŒ๊ด€-์„ ๋ฆ‰์—ญ-์ง„์„ ์—ฌ๊ณ -ํ•œ๊ตญํ•™์›-์—ญ์‚ผ๋™ ๊ฐœ๋‚˜๋ฆฌ์•„ํŒŒํŠธ-๋™์˜๋ฌธํ™”์„ผํ„ฐ-์—ญ์‚ผ๋™์ง„๋‹ฌ๋ž˜์•„ํŒŒํŠธ-๊ฐ•๋‚จ์„ธ๋ธŒ๋ž€์Šค๋ณ‘์›-์„œ๋ฆฐ์•„ํŒŒํŠธ-๋Ÿญํ‚ค์•„ํŒŒํŠธ-๊ฒฝ๋‚จ์•„ํŒŒํŠธ-๋„๊ณก๋™ํ•œ์‹ ์•„

More information

Forecasting Korea Tourism Quarterly

Forecasting Korea Tourism Quarterly Forecasting Korea Tourism Quarterly Korea Culture & Tourism Policy Institute Korea Tourism Trend www.kctpi.re.kr Korea Culture & Tourism Policy Institute www.kctpi.re.kr Korea Culture & Tourism Policy

More information

688รˆยฃ

688รˆยฃ ์ œ688ํ˜ธ [์ฃผ๊ฐ„] 2016๋…„ 4์›” 15์ผ(๊ธˆ์š”์ผ) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gurotoday ๋ฌธ์˜ 02-830-0905 ์ด์ธ์˜(๊ฐ‘) ๋ฐ•์˜์„ (์„) ํ›„๋ณด ์••์Šน 20๋Œ€ ๊ตญํšŒ์˜์› ์„ ๊ฑฐ ๊ฐ๊ฐ ๊น€์Šน์ œ-๊ฐ•์š”์‹ ํ›„๋ณด ๋ˆŒ๋Ÿฌ ํˆฌํ‘œ์œจ ํ‰๊ท  62.1% ๊ฐ‘ 62.3% - ์„ 59.7% 4 13 ์ด์„ 

More information

์ œ1์ ˆ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ์ด์ „์˜ ๊ต์œก

์ œ1์ ˆ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ์ด์ „์˜ ๊ต์œก ์ œ1์ ˆ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก ์•ฝ์‚ฌ ์ œ2์žฅ ์‚ฌ์ฒœ๊ต์œก์˜ ๋ฐœ์ž์ทจ ์ œ1์ ˆ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก ์•ฝ์‚ฌ 1. ๊ทผ๋Œ€ ์ด์ „์˜ ๊ต์œก ๊ฐ€. ๊ณ ๋Œ€์˜ ๊ต์œก ์ธ๋ฅ˜( ไบบ ้กž )๊ฐ€ ์ด ์ง€๊ตฌ์ƒ์— ์‚ด๋ฉด์„œ๋ถ€ํ„ฐ ์—ญ์‚ฌ์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ต์œก( ๆ•Ž ่‚ฒ )์€ ์–ด๋– ํ•œ ํ˜•ํƒœ๋กœ๋“  ์ง€ ์กด์žฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ ์กฐ์ƒ๋“ค์ด ์–ธ์ œ๋ถ€ํ„ฐ ์ด๊ณณ์—์„œ ์‚ถ์„ ๊พธ๋ ค์™”๋Š”์ง€๋Š” ์—ฌ ๋Ÿฌ ๊ฐ€์ง€ ์œ ์ ๊ณผ ์œ ๋ฌผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ ๋‹น์‹œ ์šฐ๋ฆฌ์กฐ์ƒ๋“ค์˜ ์ƒํ™œ์„ ๋ฏธ๋ฃจ์–ด

More information

2 ์กฐ์„  ๋™์•„ `๋Œ€ํ†ต๋ น ์„ ๊ฑฐ ๊ฐœ์ž…' ๋‘๋‘” ์ค‘์•™์ผ๋ณด์˜ < ์ƒˆ๋ˆ„๋ฆฌ 150์„์€ ๊ฑด์ง€๊ฒ ๋‚˜ ์ฒญ์™€๋Œ€ ์ฐธ๋ชจ๋“ค ํ•œ์ˆจ๋ฟ>(3/14, 6๋ฉด) ๋ณด๋„ ์—ญ์‹œ ์ง‘๊ถŒ 4๋…„์ฐจ์— ์ ‘์–ด๋“  ๋ฐ•๊ทผํ˜œ ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ๊ตญ์ • ์šด์˜์— ์ฃผ๋„๊ถŒ์„ ์ฅ๋ ค๋ฉด 4 13 ์ด์„ ์—์„œ ์ƒˆ๋ˆ„๋ฆฌ ๋‹น์˜ ๊ณผ๋ฐ˜ ์˜์„ ํ™•๋ณด๊ฐ€ ํ•„์ˆ˜์  ์ด๋ผ๋Š” ๋ถ„์„๊ณผ

2 ์กฐ์„  ๋™์•„ `๋Œ€ํ†ต๋ น ์„ ๊ฑฐ ๊ฐœ์ž…' ๋‘๋‘” ์ค‘์•™์ผ๋ณด์˜ < ์ƒˆ๋ˆ„๋ฆฌ 150์„์€ ๊ฑด์ง€๊ฒ ๋‚˜ ์ฒญ์™€๋Œ€ ์ฐธ๋ชจ๋“ค ํ•œ์ˆจ๋ฟ>(3/14, 6๋ฉด) ๋ณด๋„ ์—ญ์‹œ ์ง‘๊ถŒ 4๋…„์ฐจ์— ์ ‘์–ด๋“  ๋ฐ•๊ทผํ˜œ ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ๊ตญ์ • ์šด์˜์— ์ฃผ๋„๊ถŒ์„ ์ฅ๋ ค๋ฉด 4 13 ์ด์„ ์—์„œ ์ƒˆ๋ˆ„๋ฆฌ ๋‹น์˜ ๊ณผ๋ฐ˜ ์˜์„ ํ™•๋ณด๊ฐ€ ํ•„์ˆ˜์  ์ด๋ผ๋Š” ๋ถ„์„๊ณผ watch2016media.tistory.com ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ์ฃผ๊ฐ„ ๋ณด๊ณ ์„œ 16ํ˜ธ ์ด์„ ๋ณด๋„๋กœ ์ถฉ์„ฑ ๊ฒฝ์Ÿ ์ •๋ถ€ ์—ฌ๋‹น ์•…์žฌ์— ๋ฌผํƒ€๊ธฐ, ๊ฐ์‹ธ๊ธฐ, ๋ˆˆ๊ฐ์•„์ฃผ๊ธฐ ๋“ฑ `์™œ๊ณก' ์‹ฌ๊ฐ ์กฐ์„ ์ผ๋ณด(3/12), ์ค‘์•™์ผ๋ณด (3/14) ์ฒญ์™€๋Œ€๋ฅผ ํ–ฅํ•œ ์–ธ๋ก ์˜ ์ถฉ์„ฑ ๊ฒฝ์Ÿ ์ด ๋„๋ฅผ ๋„˜์–ด์„œ๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด ์„ ์„ ์•ž๋‘๊ณ  ๋Œ€ํ†ต๋ น์˜ ์„ ๊ฑฐ ๊ฐœ์ž… ๋…ผ๋ž€๊ณผ ๋น„๋ฐ• ์‚ด์ƒ๋ถ€ ํŒŒ๋ฌธ, ์œค์ƒํ˜„ ์˜์› ์š•์„ค ๋…น์ทจ๋ก ๊ณต๊ฐœ ๋“ฑ ์ฒญ์™€๋Œ€์™€

More information