ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ71.PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ71.PDF"

Transcription

1 ( ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. [ ] ( ) 2 [ ]6(,, ) ( ) 7 [ ]6- ( ) 10 [ ]6- ( ) 12 [ ]6- ( ) 15 [ ]( ) , , (338)3344 (338) 1131 (338) 1134 (338) 1132 FAX(338)3380 (338)3341 FAX(334)8633 (338)3342 FAX(338)4842 (338) 1134 FAX(338)4842 (338)3343 (338)3341 (338)3344 (338) ,, 3 9, 4 0 (TXAWORLD),. 50, :

2 [ ] ( ) ( ) 1-2( 2) 2-3(2-4) (1-2) 1-1(2-1) 2-1() (3-1) 1-1() 2-1( ) (1-1) ( 1) 2( ) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1( ) 2() 2( ) ( ) ( ) ( ) 3( ) ( ) 1( ) 2( ) 2( ) ( ) 1-3( ) 1-4( ) 2-4( ) 2-4() 2-4( ) 3-1( ) 3-1( ) 3-1( ) 3-1( ) 3-2( ) 3-2( ) 2

3 3-2( ) 3-2( ) 3-3( ) 3-2( ) 3-4( ) 3-4( ) 4-1() 4-3( ) 4-3( 3) 4-4( ) 1( ) 1 ( ) 1( ) ( ) 1( ) ( 2) () 1( ) 1( ) 2( ) 1( ) 2( ) ( ) 2( ) 2( ) ( ) 2() 1( ) 2( ) (1) 2( ) 1( ) 2( ) () 2( ) 1( ) ( ) 2( ) 2( ) 2( ) (2) 2( ) 1( ) 2( ) 1( ) 2( ) ( ) 1( ) 2( ) ( ) 1( ) 1( ) ( ) 1( ) 2( ) 3( ) 3

4 1( ) 1( ) 2( ) 3( ) 2( ) 1( ) 2( ) 3( ) 1( ) 2( ) 3( ) 1( ) 2( ) ( ) ( ) ( ) 1-1( ) 1-3( ) 2-1( ) 2-2( ) 2-3( ) 2-3( ) 3-1( ) 3-1( ) 3-2( ) 3-2( ) 3-2( ) 3-3( ) 1( ) 2( ) 2( ) ( ) ( ) ( ) 2( ) 2( ) ( ) 1( ) ( ) ( ) 2( ) ( ) 2( ) 1( ) 2( ) ( ) 1( ) 1( ) 2( ) 1( ) 2( ) 2( ) ( ) 4

5 ( ) ( ) ( ) ( ) 1-2( ) 2-1( ) ( ) 1( ) 1( ) 1( ) 2( ) 1( ) ( ) ( ) 1( ) ( ) ( ) 1-1( ) ( ) ( ) 1( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( ), 1-2( ) 1-3( ) 1-4( ) 1-5( ) 2-2( ) 2-3( ) 1( ) 2( ) 1( ) 1( ) 2( ) 5

6 1( ) 2( ) 1( ) 1( ) ( ) 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1( ) 1-2( ) 1-4( ) 1-5( ) 2-3( ) 3-1( ) 3-3( ) 3-4( ) ( ) 1( ) 2( ) 2( ) 3( ) ( ) 1( ) 2( ) 1( ) ( ) 1( ) 2( ) ( ) 1 3 ( ) ( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) ( ) 6

7 [ ] 6(,, ) ( ) ( ) 1( ) 7 ( ) ( ) 6 () ( 1) ( 1-1) 2-4( 2-1) 3-1( 1-1) 3-2( 3-4) 3-3( 3-4) 4-1( ) ( 2-2) 4-2( ) 4-3( ) ( 1-3) ( ) ( 1-1) ( 1-1) ( 1-4) ( 1-3) ( 1-4) ( 1-2) 7 ( ) ( ) 1() 1() 1() 1( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( 1-1) ( 2) 3-1( 2-2) 4-1( ) ( 1-1) ( 1-3) ( 2-2) ( 1-1) ( ) ( 1-1) ( 2-1) ( 1-1) 7

8 ( ) ( 1-1) ( 1-1) ( 2-3) ( 2-1) ( 1-3) ( 1-2) 8 () () () 2( ) 3-2( 3-4) ( 1-2) ( 2-1) ( 1-1) ( ) 9 ( ) 6 ( 3) ( 2) ( ) ( 2) ( 2) ( 1) ( 3) ( 2) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 1) ( 1) ( 3) ( 2) 7 ( 2) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 3) ( 3) ( 3) ( 1) ( 1) 8

9 ( 2) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 3) ( 1) ( ) ( 1) ( 1) 8 ( ) ( ) ( ) ( 1) ( 1) 9 () ,000!,,! ,000. 9

10 [ ] 6- ( ) ( ) ( ) ( ) 1() 2( ) 2( ) () () () ( 1) ( 2) () () ( 1) ( 2) ( 2) 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 0

11 1( ) 1( ) 1( ) 1( ) 1( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) () () () ( 1) ( 1) () () () ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) 8 ( ) ( ) ( ) 1 1

12 ( ) 9 [ ] 6- ( ) () ( ) ( ) ( ) 1 2

13 ( ) 7 () ( 1-2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13

14 ( ) 8 () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9 14

15 [ ] 6- ( ) ( ) 1-1( ) 1-2( ) 1-2( ) 3-2( ) 3-2( ) 3-3( ) ( ) ( ) 15

16 7 ( ) 1( ) 1-4( ) 2-1( ) 2-2( ) 3-3( ) ( ) ( ) 1 6

17 ( ) 8 1( ) 2( ) 1-5( ) 2-1( ) 2-4( ) 3-1( ) 3-3( ) ( ) ( ) 9 ( ) 17

18 ( ) ( )

19 ( 1) ( 2 ) , ) ,000, ,9 9 0,0 0 0, , ,5 8 6, ,278,150, ,2 8 9,5 0 0, ,0 9 0, 2 6,6 7 6, ,0 0 0,0 0 0, 2 ). 1. ( )

20 9 0, 7 5,4 74, ,000, ,9 9 0,0 0 0, , ,5 8 6, ,2 7 8, 15 0, ,2 8 9,5 0 0, , ,6 7 6, ( 1) (.) 2 1 1,6 8 0,0 0 0 () ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) 6, ( ) , ,, ( ) , ( ).,,, 2 1 1, , 3 6 0, 2 0

21 , , , , , ,,. (2 ) , 3,8 0 0,0 0 0 (), ,0 0 0, ,5 0 0, ,3 0 0, ,,,, ( ) 27,800, 1,0 0 0, 3, , , (6 7 4,54 5 ),. 3,4 12,500 ( ,6 9 0,0 0 0, ,7 2 2,5 0 0 ) 9 1, E.P.S, E.P.S. 2 1

22 . ( 1) 2 1 1,6 8 0, , 2 1 1, (2 ) ,,, ( ). ( ), ( 1) (2 ) ( )

23 () 1.., ( , , 2. ).. ( ) ( 1) , ,6 8 0,0 0 0, ( ),

24 , , , , 2 1 1,6 8 0, 3 6 0, ,,,, 2 1 1, , 3 6 0, , , 2 14, 14 4,10 0, 2 7 1,94 7,9 3 5., , , ,84 8,0 0 0 ( ), ,84 8, , ( ), ( ).,,

25 8.8, ,,, , , 2 1 4, 14 4, 10 0, 27 1,94 7,935, ,6 8 0, ,94 7, (2 ).,,. ( : ) , 800, , 000, , 000, ( ) , 000, ( ) , 000, , , 000, , 000, , 000, , 474,

26 ,,, 1., ( ),,,,,,,,., ,4 12, E.P.S, E.P.S.,,,,. 2 6

27 [1] ( ) ,,. [2] ( ) 101 2,,. [3] ( ) ( ) ( ) 2 7

28 %. [4] [5] ( ). 1.,..,, 2 8

29 .,,, ( ) , , ( , ), ( 1, m 2 1, m 2, ),,,, , 7 9 %, 6 7 6, ,,,, 2 9

30 . 2. ( ) ,,, ( ) , 2,, ( ) ( ) ( ), %, ( ).,,,,,, 3 0

31 ,,,, 7 1 1,,.,.. 3., E - m a il, F AX.. : : : E - m a il : ) ( ) E - m a il : in a xt im e s.co.k r 3 1

32 Taxworld , ( ). ( 25 ) ( 7 3 2

33 , A B( 1, 12 2 ) - B (5,7 7 8 ) ( 4 4, ) - A (6 0 4 )1 ) ) A 1 (5,7 7 8 ) 2 (6 0 4 ) , ) ( 1 19 ) ( "" ) , 77. < >

34 , ,. ( ) , , < > ( " " ). 1.., 2,. 2. < >

35 6302 ( ) ( ) , 5 1 4, , 3 3 <> , < > ( ) 30., 30 < , , > ,. < , > 1 ( "" ). < > < > 1 3 5

36 5, , < > 1. < >. < > ,

37 , ,, , ( " " ) 25., 5 1.< , , > 1 : : ( , ) 2 1., 1. < , , > 2 3 7

38 <> [ , ' ] ( ""). < > [ ] , , )

39 - - ( ),. 1 () =

40 , / 3 0 ( ) 8 / 3 1 ( ) 9 / 1 ( ) U S U S U S ( ) ( ), ( ), 8 / 3 0 ( ) 8 / 3 1 ( ) 9 / 1 ( )

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF 2001.10.11 (2001-80 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. ( ) 2 [ ] 3 [ ] 3,50 0 5 20 0 1 9 24, 2 00 1.7.26 1 8 20 0 1-0 08 8, 2 00 1.09.04 1 15 20 0 1.7.27 99 8 26 8 28 46 0 12-10 036, 2 00 1-08 - 28 8 3 1 (338)3344

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ03.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ03.PDF 200 2.1.14 (200 2-04 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. 2 3 4 4 5 6 6 [] 8 [] 9 11 200 1 1108 200 1.8.10 1 25 200 1-0 147, 200 1.12.11 32 (338)3344 (338)1131 (338) 1134 (338)1132 FAX(338)3380 (338)3341 FAX(334)8633

More information

2008.3.3> 1. ๋ฒ• ์ œ34์กฐ์ œ1ํ•ญ์ œ3ํ˜ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋…ธ์ธ์ „๋ฌธ๋ณ‘์› 2. ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜๋ฒ• ์ œ40์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์š”์–‘๊ธฐ๊ด€(์•ฝ๊ตญ์„ ์ œ์™ธํ•œ๋‹ค) 3. ์‚ญ์ œ<2001.2.10> 4. ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ2ํ˜ธ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๊ธฐ๊ด€ ์ œ9์กฐ (๊ฑด๊ฐ•์ง„๋‹จ) ์˜ ์ œ20์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ

2008.3.3> 1. ๋ฒ• ์ œ34์กฐ์ œ1ํ•ญ์ œ3ํ˜ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋…ธ์ธ์ „๋ฌธ๋ณ‘์› 2. ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜๋ฒ• ์ œ40์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์š”์–‘๊ธฐ๊ด€(์•ฝ๊ตญ์„ ์ œ์™ธํ•œ๋‹ค) 3. ์‚ญ์ œ<2001.2.10> 4. ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ2ํ˜ธ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๊ธฐ๊ด€ ์ œ9์กฐ (๊ฑด๊ฐ•์ง„๋‹จ) ์˜ ์ œ20์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ [์‹œํ–‰ 2010. 3. 1] [๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๊ฐ€์กฑ๋ถ€๋ น ์ œ161ํ˜ธ, 2010. 2.24, ์ผ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๊ฐ€์กฑ๋ถ€ (๋…ธ์ธ์ •์ฑ…๊ณผ) 02-2023-85 ์ œ1์กฐ (๋ชฉ์ ) ์ด ๊ทœ์น™์€ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ๋ฐ ๋™๋ฒ•์‹œํ–‰๋ น์—์„œ ์œ„์ž„๋œ ์‚ฌํ•ญ๊ณผ ๊ทธ ์‹œํ–‰์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ํ•„์š”ํ•œ ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ1์กฐ์˜2 (๋…ธ์ธ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ) 1 ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• (์ดํ•˜ "๋ฒ•"์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)

More information

๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™

๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ [์‹œํ–‰ 2012.2.5] [๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€๋ น ์ œ106ํ˜ธ, 2012.2.3, ํƒ€๋ฒ•๊ฐœ์ •] ์ œ1์กฐ(๋ชฉ์ ) ์ด ๊ทœ์น™์€ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ๋ฐ ๋™๋ฒ•์‹œํ–‰๋ น์—์„œ ์œ„์ž„๋œ ์‚ฌํ•ญ๊ณผ ๊ทธ ์‹œํ–‰์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ํ•„์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ทœ์ • ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ1์กฐ์˜2(๋…ธ์ธ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ) 1 ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• (์ดํ•˜ "๋ฒ•"์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ œ5์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋…ธ์ธ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹ค์Œ ๊ฐ

More information

ๆญฏ20010629-003-1-๋™์•„์ผ๋ณด(2-1).PDF

ๆญฏ20010629-003-1-๋™์•„์ผ๋ณด(2-1).PDF 6. 29 ( ) 11:00 20 0 1. 6. 29 2 3 ( ).( 397-0781) 1. 2. 3. 4. 5. 1. ( : 2 ) 2 8607, 306 19, 7 6 28, 95 3 - (5 ) (,,,,,, ) - 1 - 2. -, - -, - 2 - 3.,, 1,700, 827 ( ) 1,700 8 27 803 469 560 227 289 117 48

More information

ํ˜ธ๋ž‘์ด ํ„ฑ๊ฑธ์ด ๋ฐ”์œ„

ํ˜ธ๋ž‘์ด ํ„ฑ๊ฑธ์ด ๋ฐ”์œ„ ํ˜ธ๋ž‘์ด ํ„ฑ๊ฑธ์ด ๋ฐ”์œ„ ์ž„๊ณต์ด์‚ฐ ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋ฐ˜์„ฑ๋ฌธ ๊ฑฐ์šธ ์•ž์— ๋งˆ์ฃผ์•‰์€ ์ค‘๋Š™์€์ด๊ฐ€ ํž์ฑ…ํ•œ๋‹ค ํ—ˆ์†กํ•ด๋ฒ„๋ฆฐ ์‹œ๊ฐ„๋“ค์„ ์–ด์ฐŒ ํ• ๊ฑฐ๋‚˜ ๋ฐ˜์„ฑํ•˜๋ผ ํ•œ๋ฐœ์ž๊ตญ๋„ ์ „์ง„ ๋ชปํ•˜๊ณ  ์ œ์ž๋ฆฌ๊ฑธ์Œ๋งŒ ์ผ์‚ผ๋Š” ์ž์‹ ์ด ๋ถ€๋„๋Ÿฝ์ง€ ์•Š๋Š๋ƒ ๊ณ ์ธ๋ฌผ์€ ์ฉ๋‚˜๋‹ˆ ๋ฐœ์ „์€ ์ปค๋…• ํ˜„์ƒ์œ ์ง€์—๋„ ๊ธ‰๊ธ‰ํ•œ ๋ชป๋‚œ์œ„์ธ์ด์—ฌ ํ•œ์‹ฌํ•˜๋‹ค ํ•œ์‹ฌํ•˜๋‹ค ํ˜ธ๋ž‘์ด ํ„ฑ๊ฑธ์ด ๋ฐ”์œ„! ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธฐ๋ง‰ํžŒ ์ด๋ฆ„์„ ๋ถ™์ด์‹  ์˜› ์„ ์กฐ๋“ค์˜ ํ•ดํ•™์— ๊ฐํƒ„ํ•˜๋ฉฐ ์ ˆ๋กœ ๊ณ ๊ฐœ๊ฐ€

More information

<C1D6BFE4BDC7C7D0C0DA5FC6EDC1FDBFCF28B4DCB5B5292E687770>

<C1D6BFE4BDC7C7D0C0DA5FC6EDC1FDBFCF28B4DCB5B5292E687770> ์œ ํ˜•์› ๏ง‰ ้ฆจ ้  (1622~1673) 1) ์œ ํ˜•์› ์—ฐ๋ณด ๏ฆŽ ่ญœ 2) ์œ ํ˜•์› ์ƒ์•  ๊ด€๋ จ ์ž๋ฃŒ 1. ์œ ํ˜•์›๏ง‰้ฆจ้ (1622~1673) ์ƒ์• ์™€ ํ–‰์  1) ์œ ํ˜•์› ์—ฐ๋ณด๏ฆŽ่ญœ ๋ณธ๊ด€ : ๋ฌธํ™”ๆ–‡ๅŒ–, ์ž : ๋•๋ถ€ๅพทๅคซ, ํ˜ธ : ๋ฐ˜๊ณ„็ฃปๆบช ๋‚˜์ด / ์—ฐ๋„ 8 ์—ฐ๋ณด ์ฃผ์š” ํ–‰์ ์ง€ 1์„ธ(1622, ๊ด‘ํ•ด14) * ์„œ์šธ ์ •๋ฆ‰๋™่ฒž๏ฅ™ๆดž(์ •๋™) ์ถœ์ƒ 2์„ธ(1623, ์ธ์กฐ1) * ์•„๋ฒ„์ง€ ํ ๆฌฝ+ๅฟƒ

More information

์ข…์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ-์ด์•ผ๊ธฐ๋ฐฉ2014 7 18.hwp

์ข…์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ-์ด์•ผ๊ธฐ๋ฐฉ2014 7 18.hwp ์ฐจ๋ก€ 1~3์ชฝ ๋จธ๋ฆฌ๋ง 4 1. ๊ณ„๋Œ€ ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ 7 ๊ฐ€. ์ฆ ๋ฌธํ•˜์‹œ๋ž‘๋™ํ‰์žฅ์‚ฌ ํ•˜๊ณต์ง„๊ณต ์‚ฌ์ ๊ธฐ 7 ๋‚˜. ์กฑ๋ณด ๋ณ€์ฒœ์‚ฌํ•ญ 9 1) 1416๋…„ ์ง„์–‘๋ถ€์›๊ตฐ ์‹ ๋„๋น„ ์Œ๊ธฐ(้™ฐ่จ˜)์ƒ์˜ ์ž์†๋ก 9 2) 1605๋…„ ์„์‚ฌ๋ณด 9 3) 1698๋…„ ๋ฌด์ธ ์ค‘์ˆ˜๋ณด 9 4) 1719๋…„ ๊ธฐํ•ด๋ณด 10 5) 1999๋…„ ํŒ์œค๊ณต ํŒŒ๋ณด 10 - ๊ณ„๋Œ€ 10 - ๊ทผ๊ฑฐ ์‚ฌ์„œ 11 (1) ๊ณ ๋ ค์‚ฌ ์ฒ™๋ก(้ซ˜้บ—ๅฒๆ‘ญ้Œ„)

More information

์‹œํŽธ๊ฐ•์„ค-๊ฒฝ๊ฑดํšŒ(2011๋…„)-68ํŽธ.hwp

์‹œํŽธ๊ฐ•์„ค-๊ฒฝ๊ฑดํšŒ(2011๋…„)-68ํŽธ.hwp 30 / ๋…๋ฆฝ๊ฐœ์‹ ๊ตํšŒ ์‹ ํ•™๊ต ๊ฒฝ๊ฑดํšŒ (2011๋…„ 1ํ•™๊ธฐ) ์‹œํŽธ 68ํŽธ ๊ฐ•ํ•ด (3) ์‹œ์˜จ ์‚ฐ์—์„œ ํ•˜๋Š˜ ์„ฑ์†Œ๊นŒ์ง€ ๊น€ํ—Œ์ˆ˜_ ๋…๋ฆฝ๊ฐœ์‹ ๊ตํšŒ ์‹ ํ•™๊ต ๊ต์žฅ ๊ฐœ์—ญ 19 ๋‚ ๋งˆ๋‹ค ์šฐ๋ฆฌ ์ง์„ ์ง€์‹œ๋Š” ์ฃผ ๊ณง ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๊ตฌ์›์ด์‹  ํ•˜๋‚˜๋‹˜์„ ์ฐฌ์†กํ• ์ง€ ๋กœ๋‹ค 20 ํ•˜๋‚˜๋‹˜์€ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ๊ตฌ์›์˜ ํ•˜๋‚˜๋‹˜์ด์‹œ๋ผ ์‚ฌ๋ง์—์„œ ํ”ผํ•จ์ด ์ฃผ ์—ฌํ˜ธ์™€๊ป˜๋กœ ๋ง๋ฏธ์•” ๊ฑฐ๋‹ˆ์™€ 21 ๊ทธ ์›์ˆ˜์˜ ๋จธ๋ฆฌ ๊ณง ๊ทธ ์ฃ„๊ณผ์— ํ•ญ์ƒ ํ–‰ํ•˜๋Š”

More information

๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€

๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€ ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€๋„์‹œ๊ถŒ ๊ด‘์—ญ๊ตํ†ต๊ด€๋ฆฌ์— ๊ด€ํ•œ ํŠน๋ณ„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 3 5. ์˜์œ ์•„๋ณด์œก๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 4

More information

006 007 007 009 012 012 012 013 013 013 018 019 033 045 051 052 060 066 067 077 083 084 099 108 117 118 122 135 140 141 141 142 143 143 145 148 154 01 006 007 007 009 " # $ % 02 012 012 012 013 013 013

More information

์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด ๊ฐœ

์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด ๊ฐœ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์ธ ์ฒœ ๊ด‘ ์—ญ ์‹œ ์˜ ํšŒ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด

More information

untitled

untitled ๋…„๋„์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ด‘๊ณ ์„ ์ „๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ๊ฐ ๊ธฐ์—…์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ์‚ฐ์—…์ „์ฒด์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๋ง ๊ณ ์ •์ž์‚ฐ ๋…„๋„๋ง ์ด์ž์‚ฐ ๋…„๋„์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ด‘๊ณ ์„ ์ „๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ๊ฐ ๊ธฐ์—…์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ์‚ฐ์—…์ „์ฒด์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๋ง ๊ณ ์ •์ž์‚ฐ ๋…„๋„๋ง ์ด์ž์‚ฐ ๋…„๋„์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ด‘๊ณ ์„ ์ „๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ฐ๊ธฐ์—…์˜๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ์‚ฐ์—…์ „์ฒด์˜ ๋งค์ถœ์•ก

More information

์ • ๊ด€

์ •         ๊ด€ ์ • ๊ด€ (1991. 6. 3.์ „๋ฌธ๊ฐœ์ •) (1991. 10. 18. ๊ฐœ ์ •) (1992. 3. 9. ๊ฐœ ์ •) (1994. 2. 24. ๊ฐœ ์ •) (1995. 6. 1. ๊ฐœ ์ •) (1997. 3. 14. ๊ฐœ ์ •) (1997. 11. 21. ๊ฐœ ์ •) (1998. 3. 10. ๊ฐœ ์ •) (1998. 7. 7. ๊ฐœ ์ •) (1999. 8. 1. ๊ฐœ ์ •) (1999. 9.

More information

05.PDF

05.PDF ODD JOHN / ....?,. ( ), ( ).. < > 4 12 19 24 31 36 42 49 57 70 76 80 87 92 99 108 115 128 130 4. ",?", ' '. ".",. ".?.".., 6.,...,. 5 4.,...,. 1,..,. ",!".,.. ' ".,. "..",. ' '. 6 7.,.. 4,,.,.. 4...,.,.,.

More information

02 ๋™๋ฌธํšŒ์†Œ์‹ 2011๋…„ 7์›” 27์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ์ œ16ํ˜ธ ์žฌ๊ฒฝ๋™๋ฌธ ์†Œ์‹ ๋ชฉํฌ๋Œ€ ๋™๋ฌธ๋“ค์˜ ๋‹จ๊ฒฐ๊ณผ ํ™”ํ•ฉ ๊ฐ•์กฐ ์žฌ๊ฒฝ๋™๋ฌธ ๊ด€์•…์‚ฐ ์‚ฐํ–‰ ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต์ด๋™๋ฌธํšŒ๋Š” ์ง€๋‚œ 4์›”7์ผ ํ•˜๋‹น์—์„œ 30 ์—ฌ๋ช…์˜ ๋™๋ฌธ ์ด์‚ฌ๋“ค์ด ์ฐธ์„ํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ 2011๋…„ 4์›” 4์›” ์ •๊ธฐ ์ด์‚ฌํšŒ ์ด์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์—ด์—ˆ๋‹ค. ์ด๋ฒˆ ์ด

02 ๋™๋ฌธํšŒ์†Œ์‹ 2011๋…„ 7์›” 27์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ์ œ16ํ˜ธ ์žฌ๊ฒฝ๋™๋ฌธ ์†Œ์‹ ๋ชฉํฌ๋Œ€ ๋™๋ฌธ๋“ค์˜ ๋‹จ๊ฒฐ๊ณผ ํ™”ํ•ฉ ๊ฐ•์กฐ ์žฌ๊ฒฝ๋™๋ฌธ ๊ด€์•…์‚ฐ ์‚ฐํ–‰ ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต์ด๋™๋ฌธํšŒ๋Š” ์ง€๋‚œ 4์›”7์ผ ํ•˜๋‹น์—์„œ 30 ์—ฌ๋ช…์˜ ๋™๋ฌธ ์ด์‚ฌ๋“ค์ด ์ฐธ์„ํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ 2011๋…„ 4์›” 4์›” ์ •๊ธฐ ์ด์‚ฌํšŒ ์ด์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์—ด์—ˆ๋‹ค. ์ด๋ฒˆ ์ด ์ œ16ํ˜ธ ๋ฐœํ–‰์ผ : 2011๋…„ 7์›” 27์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ์ •์˜๋•(๋™๋ฌธํšŒ์žฅ) ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต์ด๋™๋ฌธํšŒ / ์ „๋‚จ ๋ชฉํฌ์‹œ ์ƒ๋™ 890 ๊ฐ‘์ง„๋นŒ๋”ฉ 3์ธต / TEL(061)284-5064 / FAX (061)284-8339 ้กŒ ๅญ— ็‰› ๅฑฑ ้‡‘ ๆฒƒ ๅ— ํŽธ์ง‘ (์ฃผ)์‚ฌ๋žŒ๊ณผ์‚ฌ๋žŒ๋“ค ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต, ๋‚จ์•…์บ ํผ์Šค ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ์—ด๋‹ค ๊ธฐํš์žฌ์ •๋ถ€, ๋ชฉํฌ๋Œ€์— ๋‚จ์•…์‹ ๋„์‹œ ๋น„์ถ•ํ† ์ง€ ์‚ฌ์šฉ ์Šน์ธ ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต

More information

TVHomeShopping_final_report.PDF

TVHomeShopping_final_report.PDF TV 2003. 12. . 1 1. 1 2. 2 3. 2 4. 2. 3 1. 3 2. TV3 3. TV 4 4. 4. 9 1. 9 2. 9 3. 13 . TV 17 1. 17 2. TV 19 3. TV 20. 32 1. 32 2. 33 3. TV 34. 36 1. 36 2. 36 3. 36 1. 37 2. 38 . 1. 1995 8 TVTV.,,, 30

More information

ๅ‡ก ไพ‹ ไธ€. ์ด ๊ธ€์€ ๆœ ้ฎฎ ๆ—ฅ ๅ ฑ ์— ๆˆ ๅ‡ ้คจ ๅคง ไธญ ๆ–‡ ๅญธ ็ง‘ ๅ…จ ๅปฃ ้Žญ ๆ•Ž ๆŽˆ ๊ฐ€ ๏ฆš ่ผ‰ ํ•œ ์ƒํ™œํ•œ์ž์—์„œ ๆ‹” ่ƒ ํ•˜์˜€๋‹ค. ้€ƒ ๊ฐ€์ง€๋Ÿฐํ•  ๋„ ่ตฐ ๋‹ฌ๋ฆด ์ฃผ ๋„์ฃผ( ้€ƒ ่ตฐ ) ํ”ผํ•˜์—ฌ ๋‹ฌ์•„๋‚จ. ๋„๋ง( ้€ƒ ไบก ). ํ•„์‚ฌ์˜ ๋„์ฃผ/๊ทธ ํ”ผ์˜์ž๋Š” ๋„์ฃผ์˜ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์—†์–ด ๋ณด์„๊ธˆ์„ ๋‚ด๊ณ 

ๅ‡ก ไพ‹ ไธ€. ์ด ๊ธ€์€ ๆœ ้ฎฎ ๆ—ฅ ๅ ฑ ์— ๆˆ ๅ‡ ้คจ ๅคง ไธญ ๆ–‡ ๅญธ ็ง‘ ๅ…จ ๅปฃ ้Žญ ๆ•Ž ๆŽˆ ๊ฐ€ ๏ฆš ่ผ‰ ํ•œ ์ƒํ™œํ•œ์ž์—์„œ ๆ‹” ่ƒ ํ•˜์˜€๋‹ค. ้€ƒ ๊ฐ€์ง€๋Ÿฐํ•  ๋„ ่ตฐ ๋‹ฌ๋ฆด ์ฃผ ๋„์ฃผ( ้€ƒ ่ตฐ ) ํ”ผํ•˜์—ฌ ๋‹ฌ์•„๋‚จ. ๋„๋ง( ้€ƒ ไบก ). ํ•„์‚ฌ์˜ ๋„์ฃผ/๊ทธ ํ”ผ์˜์ž๋Š” ๋„์ฃผ์˜ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์—†์–ด ๋ณด์„๊ธˆ์„ ๋‚ด๊ณ  ๅ‡ก ไพ‹ ไธ€. ์ด ๊ธ€์€ ๆœ ้ฎฎ ๆ—ฅ ๅ ฑ ์— ๆˆ ๅ‡ ้คจ ๅคง ไธญ ๆ–‡ ๅญธ ็ง‘ ๅ…จ ๅปฃ ้Žญ ๆ•Ž ๆŽˆ ๊ฐ€ ๏ฆš ่ผ‰ ํ•œ ์ƒํ™œํ•œ์ž์—์„œ ๆ‹” ่ƒ ํ•˜์˜€๋‹ค. ้€ƒ ๊ฐ€์ง€๋Ÿฐํ•  ๋„ ่ตฐ ๋‹ฌ๋ฆด ์ฃผ ๋„์ฃผ( ้€ƒ ่ตฐ ) ํ”ผํ•˜์—ฌ ๋‹ฌ์•„๋‚จ. ๋„๋ง( ้€ƒ ไบก ). ํ•„์‚ฌ์˜ ๋„์ฃผ/๊ทธ ํ”ผ์˜์ž๋Š” ๋„์ฃผ์˜ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์—†์–ด ๋ณด์„๊ธˆ์„ ๋‚ด๊ณ  ์„๋ฐฉ๋˜์—ˆ๋‹ค./๊ฒฝ์ฐฐ์€ ๋ฒ”์ธ๋“ค์˜ ๋„์ฃผ๋ฅผ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ฒ ํ†ต๊ฐ™์€ ๊ฒฝ๊ณ„๋ง ์„ ํˆ๋‹ค./๊ทธ๋“ค์€ ๋ถ€๋Œ€๊ฐ€ ๋„์ฃผ๋ฅผ

More information

1๊ณผ ์ฒซ ์ˆ˜์—…

1๊ณผ ์ฒซ ์ˆ˜์—… 1 1๊ณผ ๊ฒฝ ํ—˜ ํ•œ๊ตญ์—์„œ์˜ ๊ฒฝํ—˜ ์ค‘์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๊ธฐ์–ต์— ๋‚จ๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋ฌด์—‡์ž…๋‹ˆ๊นŒ? 1๊ณผ 2 ์ฃผ์ œ ์–ดํœ˜ ๋‹ค์Œ์€ ์œ ํ•™ ์ƒํ™œ ์ค‘ ํ•ด ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ฒดํ—˜๋“ค์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ด€๊ณ„์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ์•„ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜์„ธ์š”. ๊ฐ€) ๋†€์ด๊ณต์› 1) ํ•œ๊ตญ์˜ ์ „ํ†ต ๋ฌธํ™” ์ฒดํ—˜ ๋‚˜) ๊ณ ๊ถ ๊ด€๋žŒ ๋‹ค) TV ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๋ฐฉ์ฒญ ๋ผ) ์ฐœ์งˆ๋ฐฉ ์ฒดํ—˜ ๋งˆ) ํ™ˆ์Šคํ…Œ์ด 2) ํ•œ๊ตญ์˜ ํ˜„๋Œ€ ๋ฌธํ™” ์ฒดํ—˜ ๋ฐ”) ํ•œ์˜ฅ ๋งˆ์„ ๊ตฌ๊ฒฝ ์‚ฌ) ์‚ฌ๋ฌผ๋†€์ด

More information

2์›” ๊ฐ•์ŠตํšŒ์›์˜ ์ˆ˜์˜์žฅ ์ด์šฉ๊ธฐ๊ฐ„์€ ๋งค์›” 1์ผ๋ถ€ํ„ฐ ๋ง์ผ๊นŒ์ง€๋กœ ํ•œ๋‹ค.๋‹ค๋งŒ,์›” ์ž์œ ์ˆ˜์˜ํšŒ ์›,์ž์œ ์ˆ˜์˜ ํ›„ ๊ฐ•์ŠตํšŒ์›์€ ์ ‘์ˆ˜์ผ ๋‹ค์Œ๋‹ฌ ์ „์ผ์— ์œ ํšจ๊ธฐ๊ฐ„์ด ์ข…๋ฃŒ๋œ๋‹ค.<๊ฐœ์ • 2006.11. 20,2009.6.15> ์ œ10์กฐ(ํšŒ์›์ฆ ์žฌ๋ฐœ๊ธ‰)1ํšŒ์›์ฆ์„ ๊ต๋ถ€๋ฐ›์€ ์ž๊ฐ€ ๋ถ„์‹ค,๋ง์‹ค,ํ›ผ์† ๋ฐ

2์›” ๊ฐ•์ŠตํšŒ์›์˜ ์ˆ˜์˜์žฅ ์ด์šฉ๊ธฐ๊ฐ„์€ ๋งค์›” 1์ผ๋ถ€ํ„ฐ ๋ง์ผ๊นŒ์ง€๋กœ ํ•œ๋‹ค.๋‹ค๋งŒ,์›” ์ž์œ ์ˆ˜์˜ํšŒ ์›,์ž์œ ์ˆ˜์˜ ํ›„ ๊ฐ•์ŠตํšŒ์›์€ ์ ‘์ˆ˜์ผ ๋‹ค์Œ๋‹ฌ ์ „์ผ์— ์œ ํšจ๊ธฐ๊ฐ„์ด ์ข…๋ฃŒ๋œ๋‹ค.<๊ฐœ์ • 2006.11. 20,2009.6.15> ์ œ10์กฐ(ํšŒ์›์ฆ ์žฌ๋ฐœ๊ธ‰)1ํšŒ์›์ฆ์„ ๊ต๋ถ€๋ฐ›์€ ์ž๊ฐ€ ๋ถ„์‹ค,๋ง์‹ค,ํ›ผ์† ๋ฐ ์‹ค ๋‚ด ์ˆ˜ ์˜ ์žฅ ์šด ์˜ ๋‚ด ๊ทœ 1999.6.1. ๋‚ด๊ทœ ์ œ50ํ˜ธ ๊ฐœ์ • 2001. 3.19 ๋‚ด๊ทœ ์ œ 82ํ˜ธ ๊ฐœ์ • 2005.12.29 ๋‚ด๊ทœ ์ œ135ํ˜ธ 2002. 3.25 ๋‚ด๊ทœ ์ œ 92ํ˜ธ 2006.11.20 ๋‚ด๊ทœ ์ œ155ํ˜ธ 2002. 8.28 ๋‚ด๊ทœ ์ œ 94ํ˜ธ 2009. 6.15 ๋‚ด๊ทœ ์ œ194ํ˜ธ 2005. 5.20 ๋‚ด๊ทœ ์ œ129ํ˜ธ 2011.11.10 ๋‚ด๊ทœ ์ œ236ํ˜ธ

More information

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2013-01 The Center on Philanthropy at The Beautiful Foundation ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด์žฌ๋‹จ ๊ธฐ๋ถ€๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์†Œ 2013๋…„ ๊ธฐํš์—ฐ๊ตฌ ๋ณด๊ณ ์„œ 2013. 12. PART.1 ์„ฑ์‹ค๊ณต์ต๋ฒ•์ธ ์ง€์ •ํ™•์ธ์ œ๋„ ๋„์ž…์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋Œ€์‘์—ฐ๊ตฌ ๋ฐ• ํ›ˆ PART.2 ๊ตญ๋‚ด ๋ฏผ๊ฐ„๊ณต์ต์žฌ๋‹จ์— ๋Œ€ํ•œ ์„ธ๋ฒ•์  ๊ทœ์ œ์˜ ๋ณ€ํ™” ๋ฐ ๊ธฐ๋ณธ๋ฐฉํ–ฅ ์ด์ƒ์‹  PART.3 ๊ธฐ์กด ๋‚˜๋ˆ”

More information

๊ทธ ์—ฌ์ž์™€ ๊ทธ ๋‚จ์ž์˜ ์‚ฌ๋ž‘ ์ด์•ผ๊ธฐ

๊ทธ ์—ฌ์ž์™€ ๊ทธ ๋‚จ์ž์˜ ์‚ฌ๋ž‘ ์ด์•ผ๊ธฐ ๊ทธ ์—ฌ์ž์™€ ๊ทธ ๋‚จ์ž์˜ ์‚ฌ๋ž‘ ์ด์•ผ๊ธฐ ------------------- ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋ป”ํ•œ ์ด์•ผ๊ธฐ์ด์ง€์š”. ๊ทธ๋ ‡์ง€๋งŒ ๋ณด์—ฌ์ค„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๋ž‘์€ ์•„์ฃผ ์ž‘์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ ๋’ค์— ์ˆจ์–ด์žˆ๋Š” ์œ„๋Œ€ํ•จ์— ๊ฒฌ์ฃผ์–ด๋ณด๋ฉด.. ๋ณด์—ฌ์ง€๋Š” ๋ชจ์Šต์ด ์•„๋‹Œ ๊ทธ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ์ง„์‹คํ•จ๊ณผ ๋‚ด๋ฉด์„ ๋ณผ์ˆ˜์žˆ๋‹ค๋ฉด ์šฐ๋ฆฌ ๋ชจ๋‘๋„ ์ข‹์€ ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์‚ฌ๋ž‘์ด์•ผ๊ธฐ๋ฅผ ์จ๋‚ด๋ ค ๊ฐˆ์ˆ˜์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค.. - ์–ด๋Š ์†Œ๊ฐœ๊ธ€์—์„œ ๋ชฉ์ฐจ 1 ๊ทธ ์—ฌ์ž์™€

More information

untitled

untitled 712 ์ œ340ํšŒ ไธ€ ์ œ7์ฐจ(2016๋…„2์›”23์ผ) ์žˆ์Šต๋‹ˆ ๋„์„œ๋Œ€์ถœ๊ธฐ๋ก,๋„์„œ๊ด€ ์ด์šฉ์ž ๋ชฉ๋ก,๋„์„œํŒ๋งค๊ธฐ ๋ก,๋„์„œ๊ตฌ๋งค์ž ๋ชฉ๋ก,์ด๊ธฐํŒ๋งค๊ธฐ๋ก,์†Œ๋“์‹ ๊ณ ๊ธฐ ๋ก,๊ต์œก๊ธฐ๋ก ๋˜๋Š” ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์ธ์‹์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์˜๋ฃŒ ๊ธฐ๋ก์— ๋Œ€ํ•œ ํ•„์š”ํ•œ ์‹ ์ฒญ์„ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์— ์ œ์ถœ๋ช… ๋ น ์‹ ์ฒญ์€ ๋ฒ•๊ด€์—๊ฒŒ ์ œ๊ธฐํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ ๋˜ํ•œ ์ œ์ถœ์„ ์š”๊ตฌํ•œ ์œ ํ˜•๋ฌผ์ด ๊ตญ์ œ ํ…Œ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ฒฉ ๋ณดํ™œ๋™์˜ ๋ชฉ์ ํ•˜์— ๋‹จ์ˆœํžˆ ์œ„ํ˜‘์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€

More information

<3038323020C1A633B1C75FC3D6C1BE5FBCF6C1A4BABB2E687770>

<3038323020C1A633B1C75FC3D6C1BE5FBCF6C1A4BABB2E687770> ๋ชฉ ์ฐจ Contents ์ œ3๊ถŒ ๊ธฐ์ˆ ์ด์ „ ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น ์ œ6์žฅ ๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น / 1 [๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น1] ์ง€์‹์žฌ์‚ฐ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ•(์•ˆ) 3 [๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น2] ๊ธฐ์ˆ ์˜ ์ด์ „ ๋ฐ ์‚ฌ์—…ํ™” ์ด‰์ง„์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  19 [๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น3] ๊ธฐ์ˆ ์˜ ์ด์ „ ๋ฐ ์‚ฌ์—…ํ™” ์ด‰์ง„์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น 47 [๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น4] ๋ฐœ๋ช…์ง„ํฅ๋ฒ• 67 [๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น5] ์‚ฐ์—…๊ต์œก์ง„ํฅ ๋ฐ ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ์ด‰์ง„์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  91 [๋ฒ•๋ น/์‹œํ–‰๋ น6]

More information

<BFBEBEC6C0CCB5E9C0C720B3EEC0CC2E20B3EBB7A120C0CCBEDFB1E220C7D0B1B3202D20C0DAB7E1322E687770>

<BFBEBEC6C0CCB5E9C0C720B3EEC0CC2E20B3EBB7A120C0CCBEDFB1E220C7D0B1B3202D20C0DAB7E1322E687770> ๋†€์ด๋…ธ๋ž˜์ด์•ผ๊ธฐ ํ•™๊ต ์ž๋ฃŒ์ง‘ 1. ๋†€์ด, ๋…ธ๋ž˜ ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ์žฌ๋ฏธ์™€ ์•„๋ฆ„๋‹ค์›€์€ ์–ด๋””์— ์žˆ์„๊นŒ? 2. ๋…ธ๋ž˜์™€ ๋†€์•„์š”. 3. ์žฌ๋ฏธ์žˆ๋Š” ๋ง๋†€์ด์™€ ๋†€์•„์š”. 4. ์ด์•ผ๊ธฐ์™€ ๋†€์•„์š”. 1. ์˜› ์•„์ด๋“ค ๋†€์ด, ๋…ธ๋ž˜ ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ์žฌ๋ฏธ์™€ ์•„๋ฆ„๋‹ค์›€์€ ์–ด๋””์— ์žˆ์„๊นŒ? ํŽธํ•ด๋ฌธ(์˜› ์•„์ด๋“ค ๋†€์ด๋…ธ๋ž˜์ด์•ผ๊ธฐ ์—ฐ๊ตฌ์†Œ์žฅ) ์–ผ๋งˆ ์ „ ์œ ์น˜์›,

More information

IAEA

IAEA 1 '๊ตฌํ˜ธ์ฒœ์‚ฌ' ํ•œ๋น„์•ผ์˜ ์ด๋ผํฌ์—์„œ ๋ณด๋‚ธ ํŽธ์ง€ "์ˆ˜๋—๋ฌผ 5 ์ผ์— ํ•œ๋ฒˆ ๋‚˜์˜ฌ๊นŒ ๋ง๊นŒ" ํ•™๊ต์—” ํ™”์žฅ์‹ค ์—†์–ด ์•„๋ฌด๋ฐ๋‚˜ '๋ณผ์ผ' "์™ธ๊ตญ์ธ ๋– ๋‚˜๋ผ" ๊ตฌํ˜ธ๋‹จ์ฒด๋„ ๊ณต๊ฒฉ๋Œ€์ƒ ์˜ค์ง€ ์—ฌํ–‰๊ฐ€๋กœ ์œ ๋ช…ํ•œ ํ•œ๋น„์•ผ(45)์”จ๋Š” 6 ์›” 16 ์ผ๋ถ€ํ„ฐ ์ด๋ผํฌ ๋ชจ์ˆ ์—์„œ 2 ๊ฐœ์›”์—ฌ ๊ตฌํ˜ธํ™œ๋™์„ ๋ฒŒ์˜€๋‹ค.๋ฐ”๊ทธ๋‹ค๋“œ ์œ ์—” ์‚ฌ๋ฌด์‹ค ํญํŒŒ์‚ฌ๊ฑด์— ์ด์–ด ๋ชจ์ˆ ์—์„œ๋„ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์ด๊ฒฉ์‚ฌํƒœ๊ฐ€ ๋ฒŒ์–ด์ง€์ž ์ง€๋‚œ๋‹ฌ ๋ง ์˜ˆ์ •์„ 2

More information

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ ๊ฟˆ์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ๋ฏผ๋ฝ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ œ2011-2ํ˜ธ ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต 2011๋…„ 12์›” 21์ผ ์ˆ˜์š”์ผ 1 ํŽด๋‚ธ๊ณณ : ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ํŽด๋‚ธ์ด : ๊ต ์žฅ ์‹ฌ์ƒํ•™ ๊ต ๊ฐ ๊ฐ•์˜ฅ์„ฑ ๊ต ๊ฐ ๊น€๋‘ํ™˜ ๊ต ์‚ฌ ๊น€ํ˜œ์˜ ์„ฑ์‹ค ๊ทผ๋ฉด ์ •์ง 4 8 0-8 6 1 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์˜์ •๋ถ€์‹œ ์šฉํ˜„๋กœ 159๋ฒˆ๊ธธ 26 Tel. 031) 851-3813 Fax. 031) 851-3815 http://www.minrak.es.kr

More information

๊ธฐ์‚ฌ์Šคํฌ๋žฉ (160504).hwp

๊ธฐ์‚ฌ์Šคํฌ๋žฉ (160504).hwp ๊ฒฝํ–ฅ์‹ ๋ฌธ / 2016.05.03(ํ™”) "๊ฐˆ๋“ฑ์—†๋Š” ์„ฑ๊ณผ์—ฐ๋ด‰์ œ ๋„์ž…" ํ™๋ณดํ•˜๋˜ ๋™์„œ๋ฐœ์ „, ๋ถ€๋‹น๋…ธ๋™ํ–‰์œ„ ์ •ํ™ฉ ์„ฑ๊ณผ์—ฐ๋ด‰์ œ ๋…ธ์‚ฌํ•ฉ์˜์•ˆ ์ฐฌ๋ฐ˜ํˆฌํ‘œ ๋‹น์‹œ ๋™์„œ๋ฐœ์ „ ์šธ์‚ฐํ™”๋ ฅ๋ณธ๋ถ€ ๊ธฐํ‘œ์†Œ ๋ชจ์Šต ๊ณต๊ธฐ์—… ๋ฐœ์ „ํšŒ์‚ฌ ์ค‘ ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ ์„ฑ๊ณผ์—ฐ๋ด‰์ œ ํ™•๋Œ€ ๋„์ž…์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ธ์‚ฌํ•ฉ์˜๊ฐ€ ์ด๋ค„์ง„ ํ•œ๊ตญ๋™์„œ๋ฐœ์ „์ด ์ง์› ๋“ค์˜ ์ฐฌ์„ฑ ํˆฌํ‘œ๋ฅผ ์œ ๋„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋ถ€๋‹น๋…ธ๋™ํ–‰์œ„๋ฅผ ๋ฒŒ์ธ ๋ณต์ˆ˜์˜ ์ •ํ™ฉ์ด ๋‚˜์™”๋‹ค. ์ง์›๋“ค์—๊ฒŒ ๋™์˜์„œ๋ฅผ

More information

-๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ 2 ๊ฐ€.์ค‘๊ฐœ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊ฐœ์„ค ๋“ฑ๋ก์˜ ๊ฒฐ๊ฒฉ์‚ฌ์œ ์— ๋ฏผ๋ฒ• ์ƒ ์„ฑ๋…„ํ›„๊ฒฌ ์ œ๋„ ๋„์ž… 2 โ…ก.์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.10.8) 4 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 4 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  4

-๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ 2 ๊ฐ€.์ค‘๊ฐœ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊ฐœ์„ค ๋“ฑ๋ก์˜ ๊ฒฐ๊ฒฉ์‚ฌ์œ ์— ๋ฏผ๋ฒ• ์ƒ ์„ฑ๋…„ํ›„๊ฒฌ ์ œ๋„ ๋„์ž… 2 โ…ก.์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.10.8) 4 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 4 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  4 ๊ณต์ธ์ค‘๊ฐœ์‚ฌ์˜ ์—…๋ฌด ๋ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฑฐ๋ž˜์‹ ๊ณ ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ ์•ˆ ์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜( 13.8.19) ์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜( 13.10.8) ๊ฐ• ์„ ํ˜ธ ์˜ ์› ๋Œ€ ํ‘œ ๋ฐœ ์˜ ๊ฒ€ ํ†  ๋ณด ๊ณ  2013.11 ๊ตญ ํ†  ๊ต ํ†ต ์œ„ ์› ํšŒ ์ˆ˜์„์ „๋ฌธ์œ„์› ํ—ˆ ํƒœ ์ˆ˜ -๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ

More information

src.hwp

src.hwp ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1130000-000223-01 ๋‹ค์ด์–ดํŠธ ์„ฑํ˜• ํ”ผ๋ถ€๊ด€๋ฆฌ ๋ถ„์•ผ์˜ ๋ถ€๋‹น๊ด‘๊ณ  ๊ฐœ์„ ์„ ์œ„ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ - 2011. 11. ์œ„ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋ถ€๋ถ„๊ณต๊ฐœ ๋ณด๊ณ ์„œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. [๋น„๊ณต๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ] ๋ถ€๋‹น๊ด‘๊ณ  ์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ ๊ด€๋ จ ํ•ญ๋ชฉ [๋น„๊ณต๊ฐœ ๊ทผ๊ฑฐ] ๊ณต๊ณต๊ธฐ๊ด€์˜ ์ •๋ณด๊ณต๊ฐœ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ9์กฐ ์ œ1ํ•ญ [์ œ5ํ˜ธ] ์˜์‚ฌ๊ฒฐ์ •๊ณผ์ •๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ๋‚ด์šฉ์œผ๋กœ ๊ณต๊ฐœ๋  ๊ฒฝ์šฐ ๊ณต์ •์œ„์˜ ๊ณต์‹์ž…์žฅ์œผ๋กœ

More information

ยณยฒยฑยธรƒยป3ยฟรน1รฌ303ร–รยพยบยป2.20

ยณยฒยฑยธรƒยป3ยฟรน1รฌ303ร–รยพยบยป2.20 ๋น›๊ณ ์„ ๋‚จ๊ตฌ์†Œ์‹ 2012 3์›”ํ˜ธ [์ œ211ํ˜ธ] ๋ฐœํ–‰์ผ 2012๋…„ 2์›” 23์ผ ๋ชฉ์š”์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ๋‚จ๊ตฌ์ฒญ์žฅ ์‚ฌ๋žŒ์ค‘์‹ฌ ๊ฑด๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ํŽธ์ง‘์ธ ๋ฌธํ™”ํ™๋ณด์‹ค์žฅ ์ฃผ์†Œ 503-701 ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋‚จ๊ตฌ ์ œ์„๋กœ 88 ์ „ํ™” 062-650-7316 ๋‚จ๊ตฌ ์ข…ํ•ฉ์ฒญ์‚ฌ ์ฒซ์‚ฝ ๋‚ด๋…„ 3์›” ์ž…์ฃผ ์œ„ํƒ๊ฐœ๋ฐœ ์ œ์•ˆ์— ๊ธ‰๋ฌผ์‚ด์„ ๋ฌธํ™”๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ์นœํ™˜๊ฒฝ ์—๋„ˆ์ง€ ๊ณ ํšจ์œจ ๊ฑด์ถ•๋ฌผ ํ˜„ ์ฒญ์‚ฌ๋Š” ์ฃผ๋ฏผ ๊ณต์ฒญํšŒ ํ†ตํ•ด ํ™œ์šฉ ๋ฐฉ์•ˆ ๊ฒฐ์ •

More information

์ด๋ช…์ˆ™์ดˆ๊ณ .hwp

์ด๋ช…์ˆ™์ดˆ๊ณ .hwp ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ „๋ž˜๋™ํ™”์™€ ํ•จ๊ป˜ ํ•˜๋Š” ํ•œ๊ตญ์–ด ๊ต์ˆ˜๋ฒ• ์ด๋ช…์ˆ™(๋™ํ™”์‚ฌ๋ž‘์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ต์ˆ˜) ์žฌ์™ธ๋™ํฌ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํ•œ๊ตญ์–ด๊ต์‚ฌ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„! ์šฐ๋ฆฌ ์žฌ์™ธ๋™ํฌ2~3์„ธ ๋“ค์—๊ฒŒ ์ž์‹ ๋“ค์˜ ๋ฟŒ๋ฆฌ๋ฅผ ์•Œ๊ฒŒ ์˜ค๋žœ ์–ธ์–ด์™€ ๋ฌธํ™”์  ์ „ํ†ต์„ ๊ฐ€์ง„ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ์กฑ์˜ ์ •์ฒด์„ฑ์„ ๊ฐ–๊ฒŒ ํ•ด์ฃผ์–ด ๊ทธ๋“ค์ด ์‚ด๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋‚˜๋ผ์—์„œ ์ •์ •๋‹น๋‹นํ•˜๊ฒŒ ์‚ด ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ๋…ธ๋ ฅ์„ ํ•˜๊ณ  ๊ณ„์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๋ฌธํ™”๋ฅผ ์•Œ๊ฒŒ ํ•ด์ฃผ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์€ ๋‹ค์–‘ํ•˜์ง€๋งŒ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜

More information

๋ถ„ ํ›„ ๊ฐ€๊ตฌ์ˆ˜ ํ˜„ ํ–‰ ์กฐ ํ›„ ๊ฐ€๊ตฌ์ˆ˜ ๊ฐ€๊ตฌ์ˆ˜ ๋น„ ์žฅํ˜ธ์› ์ง„์•”5 468 ๋ถ€ ๋ฐœ ๋ฌด์ดŒ3 579 ๋ฐฑ ์‚ฌ ํ˜„๋ฐฉ1 6 243 ์ฆํฌ1 448 ์ฆ ํฌ ๊ฐˆ์‚ฐ1 769 ์ง„์•”5 281 ๊ธฐ์กด ์ž์—ฐ๋งˆ์„ ์ง„์•”9 8 187 ์ฝ”์•„๋ฃจ์•„ํŒŒํŠธ 369์„ธ๋Œ€ ๋ฌด์ดŒ3 271 ๊ธฐ์กด ์ž์—ฐ๋งˆ์„ ๋ฌด์ดŒ4 5 308 ํšจ

๋ถ„ ํ›„ ๊ฐ€๊ตฌ์ˆ˜ ํ˜„ ํ–‰ ์กฐ ํ›„ ๊ฐ€๊ตฌ์ˆ˜ ๊ฐ€๊ตฌ์ˆ˜ ๋น„ ์žฅํ˜ธ์› ์ง„์•”5 468 ๋ถ€ ๋ฐœ ๋ฌด์ดŒ3 579 ๋ฐฑ ์‚ฌ ํ˜„๋ฐฉ1 6 243 ์ฆํฌ1 448 ์ฆ ํฌ ๊ฐˆ์‚ฐ1 769 ์ง„์•”5 281 ๊ธฐ์กด ์ž์—ฐ๋งˆ์„ ์ง„์•”9 8 187 ์ฝ”์•„๋ฃจ์•„ํŒŒํŠธ 369์„ธ๋Œ€ ๋ฌด์ดŒ3 271 ๊ธฐ์กด ์ž์—ฐ๋งˆ์„ ๋ฌด์ดŒ4 5 308 ํšจ ์ด์ฒœ์‹œ ์น˜ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 41 ์ œ์ถœ์—ฐ์›”์ผ : 2010. 10.. ์ œ ์ถœ ์ž : ์ด ์ฒœ ์‹œ ์žฅ ๊ฐœ์ด์œ  ์žฅํ˜ธ์› ์ค‘ ์ž์—ฐ๋งˆ์„์ธ ์ง„์•”5, ๋ถ€๋ฐœ ์ค‘ ๋ฌด์ดŒ3, ๋ฐฑ์‚ฌ ์ค‘ ํ˜„ ๋ฐฉ1, ์ฆํฌ ์ค‘ ์ฆํฌ1, ๊ฐˆ์‚ฐ1, ์ค‘ ์ค‘ ๋‹ด1, ๊ด€ ์ค‘ ๊ด€2 ๋‚ด ๊ทœ์•„ํŒŒํŠธ ๋ฐ ๋นŒ๋ผ์˜ ๊ฐœ๋ฐœ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์ธ๊ตฌ์œ ์ž…์œผ๋กœ ์„ ๋ถ„()ํ•˜์—ฌ ์ฃผ๋ฏผํŽธ์˜๋Š” ๋ฌผ๋ก  ๋Œ€๋ฏผํ–‰ ์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ๊ฐ•ํ™”ํ•ด ๋‚˜๊ฐ€์ž ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ž„.

More information

๊น€๊ธฐ์ค‘ - ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์œ„์›ํšŒ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋‚ด์šฉ์‹ฌ์˜์˜ ์œ„ํ—Œ ์—ฌ๋ถ€.hwp

๊น€๊ธฐ์ค‘ - ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์œ„์›ํšŒ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋‚ด์šฉ์‹ฌ์˜์˜ ์œ„ํ—Œ ์—ฌ๋ถ€.hwp ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์œ„์›ํšŒ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋‚ด์šฉ์‹ฌ์˜์™€ ๊ทธ ์œ„ํ—Œ ์—ฌ๋ถ€์— ๊ด€ํ•œ ์†Œ๋ก  - ์„œ์šธ๊ณ ๋“ฑ๋ฒ•์› 2011.2.1.์ž 2010์•„189 ์œ„ํ—Œ๋ฒ•๋ฅ ์‹ฌํŒ์ œ์ฒญ๊ฒฐ์ •์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ์ •๋ณด๋ฒ•ํ•™ํšŒ 2011๋…„ 5์›” ์‚ฌ๋ก€์—ฐ๊ตฌํšŒ 2011. 5. 17.๋ฐœํ‘œ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ ๊น€๊ธฐ์ค‘ ๋ฏธ์™„์„ฑ ์›๊ณ ์ž„ 1. ์„œ๋ก  ํ—Œ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ๋Š” 2002. 6. 27. 99ํ—Œ๋งˆ480 ์ „๊ธฐํ†ต์‹ ์‚ฌ์—…๋ฒ• ์ œ53์กฐ๋“ฑ ์œ„ํ—Œํ™•์ธ์‚ฌ๊ฑด์— ์„œ ๋ถˆ์˜จํ†ต์‹  ์˜ ๋‹จ์†์—

More information

์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • 4. ์‹ ๋ฌธ ๋ฐฉ์†ก์˜ ๋ณด๋„๋‚ด์šฉ ๋“ฑ ์ œ6 ์กฐ( ์กฐ์‚ฌ์ง€์—ญ) ์ œ5 ์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฐœ์ƒ์กฐ์‚ฌ๋Š” ๋‹ค์Œ ๊ฐ ํ˜ธ์˜ ์ง€์—ญ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์—ฌ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 1. ํŠน์ •์ง€์—ญ : ๋ช…์Šน์ง€ ์œ ์ ์ง€ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๊ณต์› ์œ ์›์ง€ ๋ฐ ๊ณ ์†๊ตญ๋„ ์ผ๋ฐ˜๊ตญ๋„ ์ฒ ๋กœ๋ณ€ ๋“ฑ ๊ฒฝ๊ด€๋ณดํ˜ธ๊ตฌ์—ญ 2. ์ฃผ์š”์ง€์—ญ : ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ๋ณ„ ์„ ๋‹จ

์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • 4. ์‹ ๋ฌธ ๋ฐฉ์†ก์˜ ๋ณด๋„๋‚ด์šฉ ๋“ฑ ์ œ6 ์กฐ( ์กฐ์‚ฌ์ง€์—ญ) ์ œ5 ์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฐœ์ƒ์กฐ์‚ฌ๋Š” ๋‹ค์Œ ๊ฐ ํ˜ธ์˜ ์ง€์—ญ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์—ฌ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 1. ํŠน์ •์ง€์—ญ : ๋ช…์Šน์ง€ ์œ ์ ์ง€ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๊ณต์› ์œ ์›์ง€ ๋ฐ ๊ณ ์†๊ตญ๋„ ์ผ๋ฐ˜๊ตญ๋„ ์ฒ ๋กœ๋ณ€ ๋“ฑ ๊ฒฝ๊ด€๋ณดํ˜ธ๊ตฌ์—ญ 2. ์ฃผ์š”์ง€์—ญ : ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ๋ณ„ ์„ ๋‹จ ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • [ ์‹œํ–‰ 2015.9.9] [ ์‚ฐ๋ฆผ์ฒญํ›ˆ๋ น ์ œ1262 ํ˜ธ, 2015.9.9, ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •] ์‚ฐ๋ฆผ์ฒญ( ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ๊ณผ), 042-481-4038 ์ œ1์žฅ ์ด์น™ ์ œ1 ์กฐ( ๋ชฉ์ ) ์ด ๊ทœ์ •์€ ์‚ฐ๋ฆผ๋ณดํ˜ธ๋ฒ• ์ œ3 ์žฅ " ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ์˜ ์˜ˆ์ฐฐ ๋ฐฉ์ œ ์—์„œ ์œ„์ž„๋œ ์‚ฌํ•ญ๊ณผ ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ( ์ดํ•˜ " ๋ณ‘ ํ•ด์ถฉ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์˜ ์˜ˆ๋ฐฉ ๊ตฌ์ œ๋ฅผ ์œ„ํ•˜์—ฌ ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ์˜ ๋ฐœ์ƒ์กฐ์‚ฌ์™€

More information

์ค‘๋“ฑ2๋‹จ๊ณ„(์ตœ์ข…)-PDF์šฉ.hwp

์ค‘๋“ฑ2๋‹จ๊ณ„(์ตœ์ข…)-PDF์šฉ.hwp ์ดํ•ด์™€ ๋ฐฐ๋ ค, ๊ณต๊ฐ์„ ๊ฟˆ๊พธ๋ฉฐ... ๊ฟˆ์˜ ํ•™๊ต, ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ํ–‰๋ณตํ•œ ์„œ์šธ๊ต์œก์„ ์œ„ํ•ด ๋…ธ๋ ฅํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์„œ์šธ๊ต์œก์€ ์žฅ์• , ๋‹ค๋ฌธํ™” ๋“ฑ์˜ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์ฐจ๋ณ„๊ณผ ์†Œ์™ธ๋ฅผ ๋‚ณ์ง€ ์•Š๋„๋ก ๋‹ค๋ฌธํ™”๊ฐ€์ •, ํƒˆ๋ถํ•™์ƒ, ์žฅ์• ํ•™์ƒ ๋“ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€์›์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํƒˆ๋ถํ•™์ƒ์€ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์•„ํ”ˆ ์—ญ์‚ฌ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ ์ดํ•ด์™€ ๋ฐฐ๋ ค๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ๊ฐ™์€ ์™ธ๋ชจ์™€ ๊ฐ™์€ ๋ฏผ์กฑ์ด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ ๊ด€์‹ฌ์˜

More information

โ… - 1 โ… - 2 โ… - 3 โ… - 4 โ… - 5 โ… - 6 โ… - 7 โ… - 8 โ… - 9 โ… - 10 โ… - 11 โ… - 12 โ… - 13 โ… - 14 โ… - 15 โ… - 16 โ… - 17 โ… - 18 โ… - 19 โ… - 20 โ… - 21 โ… - 22 โ… - 23 โ… - 24 โ… - 25 โ… - 26 โ… - 27 โ… - 28 โ… - 29 โ… - 30 โ… - 31 โ… - 32 โ… - 33 โ… - 34 โ… - 35

More information

2016๋…„ ์ œ31์ฐจ ํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์†Œ์œ„์›ํšŒ ํšŒ์˜๋ก(์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ์„œ,๊ณต๊ฐœ, ๋น„๊ณต๊ฐœ).hwp

2016๋…„ ์ œ31์ฐจ ํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์†Œ์œ„์›ํšŒ ํšŒ์˜๋ก(์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ์„œ,๊ณต๊ฐœ, ๋น„๊ณต๊ฐœ).hwp ํšŒ ์˜ ๋ก ํšŒ ์˜ ๋ช… : ์ œ31์ฐจ ํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์†Œ์œ„์›ํšŒ ์ •๊ธฐํšŒ์˜ ์ผ ์‹œ : 2016. 04. 26. (ํ™”) 14:00 ์žฅ ์†Œ : 19์ธต ๋Œ€ํšŒ์˜์‹ค ์ถœ์„์œ„์› : ์žฅ๋‚™์ธ ์†Œ์œ„์›์žฅ ๊น€์„ฑ๋ฌต ์œ„ ์› ์กฐ์˜๊ธฐ ์œ„ ์› ๋ฐ•์‹ ์„œ ์œ„ ์› ๊ณ ๋Œ€์„ ์œ„ ์›(5์ธ) ๋ถˆ์ฐธ์œ„์› : ์—† ์Œ ์ œ31์ฐจ ํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์†Œ์œ„์›ํšŒ ์ •๊ธฐํšŒ์˜ ์‹ฌ์˜์˜๊ฒฐ์„œ 1. ์„ฑ์›๋ณด๊ณ  2. ๊ฐœํšŒ์„ ์–ธ (14:00) 3. ํšŒ์˜๊ณต๊ฐœ์—ฌ๋ถ€ ๊ฒฐ์ •

More information

19.PDF

19.PDF THE SKYLARK OF SPACE / < > 3 7 X 9 15 18 23 29 32 38 43 47 52 58 61 66 73 79 3 ",."...,...,. "?".. ',?, X..',. ", X...,..., 4....", ".." 1 X.,..,, ",."......... ",.".. 1... 2... 3.... ", 10...".,. 5 '.',...

More information

๋ž˜๋ฅผ ๋ถํ•œ์—์„œ ์˜ํ™”์˜ ์ฃผ์ œ๊ณก์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ๋‹ค๋“ ์ง€, ๋‚จํ•œ์˜ ๋ฐ˜์ฒด์ œ์„ธ๋ ฅ์ด ์• ์ฐฝํ•œ๋‹ค ๋“ ์ง€ ๋“ฑ๋“ฑ ์—ฌํƒ€์˜ ์ด์œ ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๊ทธ ๊ฐ€์š”์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์„ ๋ฐ˜๋Œ€ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ด์ƒ ์šฉ์ธ๋  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ˜๋ฏผ์ฃผ์ ์ธ ํ–‰๋™์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œํ‚ค์ง€ ๋ชปํ•จ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ 

๋ž˜๋ฅผ ๋ถํ•œ์—์„œ ์˜ํ™”์˜ ์ฃผ์ œ๊ณก์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ๋‹ค๋“ ์ง€, ๋‚จํ•œ์˜ ๋ฐ˜์ฒด์ œ์„ธ๋ ฅ์ด ์• ์ฐฝํ•œ๋‹ค ๋“ ์ง€ ๋“ฑ๋“ฑ ์—ฌํƒ€์˜ ์ด์œ ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๊ทธ ๊ฐ€์š”์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์„ ๋ฐ˜๋Œ€ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ด์ƒ ์šฉ์ธ๋  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ˜๋ฏผ์ฃผ์ ์ธ ํ–‰๋™์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œํ‚ค์ง€ ๋ชปํ•จ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ œ2 ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์˜ ๋ฌธ์ œ์  ์ž„ ๊ณผ ์ƒˆ ๋‚  ์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์–‘ ๋™ ์•ˆ (ํ•œ๊ตญํ•™์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์–ด๋–ค ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š” ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์‹์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ์ง€์ •๋˜๋ ค๋ฉด(ํ˜น์€ ์ง€์ • ๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์ œ์ฐฝ๋˜๋ ค๋ฉด) ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œ์ผœ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๋Š” ๊ทธ ๊ฐ€์š”(ํŠนํžˆ ๊ฐ€์‚ฌ)์— ๋‚ดํฌ๋œ ๋ฉ”์‹œ์ง€๊ฐ€ ๊ธฐ๋…ํ•˜๋ ค๋Š” ์‚ฌ๊ฑด์˜ ์ •์‹ ์— ๋ถ€ํ•ฉํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋‹ค

More information

35.PDF

35.PDF E. E. Smith / < > 1. 3 2. 23 23 47 67 78 100 120 129 137 141 147 158 V2 170 191 209 3 1.,..,,.? ( ),.,. < >.. 4.,..,......,.,..,,.. 5?., ( )., 20. 20...,.. ( ),.... 6 7, ( )..,,,,..,...,,,..... ( ).,.

More information

๋ชฉ ์ฐจ I. ๊ต์œก ๊ณ„ํš์˜ ๊ธฐ์ € 1 1. ๊ฒฝ๋ถ ๊ต์œก ์ง€ํ‘œ 1 2. ๊ตฌ๋ฏธ ๊ต์œก์˜ ์ง€ํ‘œ 2 3. ๊ฒฝ๋ถ ๋ฐ ๊ตฌ๋ฏธ ์œ ์น˜์› ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ 3 4. ์œ ์น˜์› ํ˜„ํ™ฉ 4 II. ๋ณธ์› ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ 7 1. ๋ณธ์›์˜ ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ ๋ฐ ์šด์˜ ์ค‘์  7 2. ์ค‘์  ๊ต์œกํ™œ๋™ ์ถ”์ง„ ๊ณ„ํš 8 III. ๊ต์œก๊ณผ์ •

๋ชฉ ์ฐจ I. ๊ต์œก ๊ณ„ํš์˜ ๊ธฐ์ € 1 1. ๊ฒฝ๋ถ ๊ต์œก ์ง€ํ‘œ 1 2. ๊ตฌ๋ฏธ ๊ต์œก์˜ ์ง€ํ‘œ 2 3. ๊ฒฝ๋ถ ๋ฐ ๊ตฌ๋ฏธ ์œ ์น˜์› ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ 3 4. ์œ ์น˜์› ํ˜„ํ™ฉ 4 II. ๋ณธ์› ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ 7 1. ๋ณธ์›์˜ ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ ๋ฐ ์šด์˜ ์ค‘์  7 2. ์ค‘์  ๊ต์œกํ™œ๋™ ์ถ”์ง„ ๊ณ„ํš 8 III. ๊ต์œก๊ณผ์ • 2013ํ•™๋…„๋„ ์œ ์น˜์›์šด์˜๊ณ„ํš์„œ ํ–‰๋ณตํ•œ ์•„์ด๋“ค์˜ ๊ฟˆํ„ฐ ์‹  ๊ธฐ ์œ  ์•„ ๊ต ์œก ์‹ ๊ธฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต๋ณ‘์„ค์œ ์น˜์› http://www.singi.es.kr 730-072 ๊ฒฝ๋ถ ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ ์‹ ๋น„๋กœ 3๊ธธ 37-8๋ฒˆ์ง€ XXXXXXXXXXX FAX XXXXXXX ๋ชฉ ์ฐจ I. ๊ต์œก ๊ณ„ํš์˜ ๊ธฐ์ € 1 1. ๊ฒฝ๋ถ ๊ต์œก ์ง€ํ‘œ 1 2. ๊ตฌ๋ฏธ ๊ต์œก์˜ ์ง€ํ‘œ 2 3. ๊ฒฝ๋ถ ๋ฐ ๊ตฌ๋ฏธ ์œ ์น˜์› ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ 3

More information

Microsoft Word - Korean - ็ฒพ็ฅž็š„ ๅนณๅ’Œแ„‹แ…ด ้€ฒไธ€ๆญฅ.doc

Microsoft Word - Korean - ็ฒพ็ฅž็š„ ๅนณๅ’Œแ„‹แ…ด ้€ฒไธ€ๆญฅ.doc Steps Toward Inner Peace PEACE PILGRIM 1 ( )......,,.. 2 ........ (.)..,,,....,,,.....,.......... 3 ...,...................,.. " ". " ". " " 4 .....,,, 1953... " "... "25,000 "..,. 25,000....... -,,......

More information

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ K, L 4. ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋™์ง„์—ฌ๊ฐ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ M ํ”ผ๊ณ ๋ณด์กฐ์ฐธ๊ฐ€์ธ๋“ค ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ(์œ ํ•œ) N ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ O ์ œ 1 ์‹ฌ ํŒ ๊ฒฐ ๋ถ€์‚ฐ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2014. 6. 12. ์„ ๊ณ  2014๊ตฌํ•ฉ20224 ํŒ๊ฒฐ ๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ 2015. 5. 8. ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ  2015. 8. 21

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ K, L 4. ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋™์ง„์—ฌ๊ฐ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ M ํ”ผ๊ณ ๋ณด์กฐ์ฐธ๊ฐ€์ธ๋“ค ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ(์œ ํ•œ) N ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ O ์ œ 1 ์‹ฌ ํŒ ๊ฒฐ ๋ถ€์‚ฐ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2014. 6. 12. ์„ ๊ณ  2014๊ตฌํ•ฉ20224 ํŒ๊ฒฐ ๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ 2015. 5. 8. ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ  2015. 8. 21 ๋ถ€ ์‚ฐ ๊ณ  ๋“ฑ ๋ฒ• ์› ์ œ 1 ํ–‰ ์ • ๋ถ€ ํŒ ๊ฒฐ ์‚ฌ ๊ฑด 2014๋ˆ„21387 ์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์‚ฌ์—…๊ณ„ํš๋ณ€๊ฒฝ ์ธ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ ์ทจ์†Œ์ฒญ๊ตฌ ์›๊ณ , ํ•ญ์†Œ์ธ 1. ๊ฒฝ์›์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ A 2. ๋Œ€ํ•œ์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ B 3. ์‹ ํฅ์—ฌ๊ฐ์ž๋™์ฐจ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ C ์›๊ณ ๋“ค ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ D ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ E ํ”ผ๊ณ , ํ”ผํ•ญ์†Œ์ธ ๋ถ€์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ์žฅ ์†Œ์†ก๋Œ€๋ฆฌ์ธ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ F ํ”ผ๊ณ ๋ณด์กฐ์ฐธ๊ฐ€์ธ

More information

๋ชฉ์ฐจ ์ˆœ๋ณต์ด๋„ค ๊ฐ€์กฑ 08. ํ•œ์ˆ˜์™€ ๊ธˆ์„ , ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ˆœ๋ณต์˜ ํƒ„์ƒ 11. 6๋‚จ๋งค ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์‹œ์ ˆ 15. ๊ฐ€๋‚œ๊ณผ ํ•ด๋ฐฉ 18. ์ˆœ๋ณต์˜ ๊ธฐ์–ต ์† ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์†Œ๋…€์—์„œ ์ฒ˜๋…€๋กœ 20. 6.25 23. ์™„๋„๋กœ ์ด์‚ฌ 26. ์–‘์žฌํ•™์› 28. ์ˆœ๋ณต์˜ ๊ธฐ์–ต ์† ์™„๋„ 2 ์ˆœ๋ณต์ด ์ด์•ผ๊ธฐ. B_00_

๋ชฉ์ฐจ ์ˆœ๋ณต์ด๋„ค ๊ฐ€์กฑ 08. ํ•œ์ˆ˜์™€ ๊ธˆ์„ , ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ˆœ๋ณต์˜ ํƒ„์ƒ 11. 6๋‚จ๋งค ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์‹œ์ ˆ 15. ๊ฐ€๋‚œ๊ณผ ํ•ด๋ฐฉ 18. ์ˆœ๋ณต์˜ ๊ธฐ์–ต ์† ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์†Œ๋…€์—์„œ ์ฒ˜๋…€๋กœ 20. 6.25 23. ์™„๋„๋กœ ์ด์‚ฌ 26. ์–‘์žฌํ•™์› 28. ์ˆœ๋ณต์˜ ๊ธฐ์–ต ์† ์™„๋„ 2 ์ˆœ๋ณต์ด ์ด์•ผ๊ธฐ. B_00_ ์ˆœ๋ณต์ด ์ด์•ผ๊ธฐ -๊น€์ˆœ๋ณต ๅ‚ณ 1 B_00_ _.indd 1 2015-06-19 12:08:26 ๋ชฉ์ฐจ ์ˆœ๋ณต์ด๋„ค ๊ฐ€์กฑ 08. ํ•œ์ˆ˜์™€ ๊ธˆ์„ , ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ˆœ๋ณต์˜ ํƒ„์ƒ 11. 6๋‚จ๋งค ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์‹œ์ ˆ 15. ๊ฐ€๋‚œ๊ณผ ํ•ด๋ฐฉ 18. ์ˆœ๋ณต์˜ ๊ธฐ์–ต ์† ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ์†Œ๋…€์—์„œ ์ฒ˜๋…€๋กœ 20. 6.25 23. ์™„๋„๋กœ ์ด์‚ฌ 26. ์–‘์žฌํ•™์› 28. ์ˆœ๋ณต์˜ ๊ธฐ์–ต ์† ์™„๋„ 2 ์ˆœ๋ณต์ด ์ด์•ผ๊ธฐ. B_00_

More information

4) ์ด ์ด 6) ์œ„ (๊ฐ€) ๋‚˜๋Š” ์†Œ๋ฐฑ์‚ฐ๋งฅ์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋‹ค ๋ฌธ๋“ ์‹ ๋ผ์˜ ์‚ผ๊ตญ ํ†ต ์ผ์„ ๋ชป๋งˆ๋•…ํ•ดํ•˜๋˜ ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์ด ์ƒ๊ฐ๋‚ฌ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ปค์ง€๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์„ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด, ๋Œ€๋™๊ฐ• ์ด๋ถ์˜ ๋•…์„ ๋‹น๋‚˜๋ผ์— ๋‚ด์ฃผ๊ธฐ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฃฉํ•œ ํ†ต ์ผ์€ ๋” ์ž‘์•„์ง„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ,

4) ์ด ์ด 6) ์œ„ (๊ฐ€) ๋‚˜๋Š” ์†Œ๋ฐฑ์‚ฐ๋งฅ์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋‹ค ๋ฌธ๋“ ์‹ ๋ผ์˜ ์‚ผ๊ตญ ํ†ต ์ผ์„ ๋ชป๋งˆ๋•…ํ•ดํ•˜๋˜ ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์ด ์ƒ๊ฐ๋‚ฌ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ปค์ง€๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์„ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด, ๋Œ€๋™๊ฐ• ์ด๋ถ์˜ ๋•…์„ ๋‹น๋‚˜๋ผ์— ๋‚ด์ฃผ๊ธฐ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฃฉํ•œ ํ†ต ์ผ์€ ๋” ์ž‘์•„์ง„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ, 1) แ„€ 2) ์ง€์€์ด๊ฐ€ 3) (๋ผ)์—์„œ ํ•™๋…„ ๊ณ ์‚ฌ์ข…๋ฅ˜ ๊ณผ๋ชฉ ๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ๋ช… 3 2009 2ํ•™๊ธฐ ๊ธฐ๋ง๊ณ ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ ๊ตญ์–ด 101 ( ) ์ผ์‹ ์—ฌ์ž์ค‘ ๊‹ฏ๋จผ์ € ๋‹ต์•ˆ์ง€์— ์„ฑ๋ช…,ํ•™๋…„,๊ณ„์—ด,๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๊ธฐ์ž…ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ์„ ์ฝ๊ณ  ๋งž๋Š” ๋‹ต์„ ๋‹ต๋ž€์— ํ‘œ์‹œํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ๋ฐฐ์ ์€ ๋ฌธํ•ญ์œ„์— ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ฐฐ์ ํ‘œ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. (๊ฐ€) แ„€ํ™˜๋„๋ฅผ ํ•˜๊ณ  ํํ—ˆ๊ฐ€ ๋œ ์„œ์šธ์— ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์˜ ๋ชจ์Šต ์ด ๋“ฑ์žฅํ•˜๋˜

More information

๋ฌด๋ฐฐ๋‹น ๋ฐ”๋กœ๋ฐ›๋Š”์—ฐ๊ธˆ๋ณดํ—˜II ์•ฝ๊ด€ ์ด ๋ณดํ—˜๊ณ„์•ฝ์—์„œ ์ธ์šฉ๋œ ๋ฒ•๋ น๋‚ด์šฉ์€ [๋ถ€๋ก] ์•ฝ๊ด€์—์„œ ์ธ์šฉ ๋œ ๋ฒ•๋ น๋‚ด์šฉ ์„ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ ์ฐจ ๊ฐ€์ž…์ž ์œ ์˜์‚ฌํ•ญ 4 ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ ์š”์•ฝ์„œ 6 ๋ณดํ—˜์šฉ์–ด ํ•ด์„ค 8 ๋ฌด๋ฐฐ๋‹น ๋ฐ”๋กœ๋ฐ›๋Š”์—ฐ๊ธˆ๋ณดํ—˜II ์•ฝ๊ด€ 11 ์ง€์ •๋Œ€๋ฆฌ์ฒญ๊ตฌ์„œ๋น„์ŠคํŠน์•ฝ ์•ฝ๊ด€ 39 [๋ถ€๋ก] ์•ฝ๊ด€์—์„œ ์ธ์šฉ๋œ ๋ฒ•๋ น๋‚ด์šฉ 45 ์‹ ์ฒด๋ถ€์œ„ ์„ค๋ช…๋„ 96 ๋ฌด๋ฐฐ๋‹น ๋ฐ”๋กœ๋ฐ›๋Š”์—ฐ๊ธˆ๋ณดํ—˜โ…ก ์•ฝ๊ด€ 3 ๊ฐ€์ž…์ž

More information

2.pdf

2.pdf 1 1 144 1521 1 1454 2 1521 16 6 4 1455 1 1457 1698 24 1 2 2 3 1698 24 3 1 2 2 4 29 1521 1 24 11 8 2 1 3 1 4 5 32 241698 12 16 6 32 241698 11 29 [] 5 3 1698 11 29 6 245 1698 12 1 7 1698 12 16 8 1698 12

More information

I ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ ๋ˆˆ ์€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ณ„์ ˆ์ธ ๋ด„์˜ ์ƒ๋ช…๋ ฅ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์ž‘ํ’ˆ ์ „์ฒด์˜ ๋ถ„์œ„ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฃผ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์ธ์ ‘ ๋ถ„์•ผ ๋ฐ”ํƒ• ํ•™์Šต ํ™•์ธ ๋ฌธ์ œ 01 4 02 5 ๋ณธ๋ฌธ 009์ชฝ 01 4 ๋ฌธํ•™์€ ์Œ์•…, ๋ฏธ์ˆ  ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์˜ˆ์ˆ ์˜ ํ•œ ๊ฐˆ๋ž˜๋กœ, ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ์ˆ  ๊ฐˆ๋ž˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์–ธ

I ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ ๋ˆˆ ์€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ณ„์ ˆ์ธ ๋ด„์˜ ์ƒ๋ช…๋ ฅ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์ž‘ํ’ˆ ์ „์ฒด์˜ ๋ถ„์œ„ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฃผ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์ธ์ ‘ ๋ถ„์•ผ ๋ฐ”ํƒ• ํ•™์Šต ํ™•์ธ ๋ฌธ์ œ 01 4 02 5 ๋ณธ๋ฌธ 009์ชฝ 01 4 ๋ฌธํ•™์€ ์Œ์•…, ๋ฏธ์ˆ  ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์˜ˆ์ˆ ์˜ ํ•œ ๊ฐˆ๋ž˜๋กœ, ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ์ˆ  ๊ฐˆ๋ž˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์–ธ ๊ณ  ๋“ฑ ํ•™ ๊ต ์ž ์Šต ์„œ ์ •๋‹ต๊ณผ ํ•ด์„ค I. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ 01 I ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ ๋ˆˆ ์€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ณ„์ ˆ์ธ ๋ด„์˜ ์ƒ๋ช…๋ ฅ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์ž‘ํ’ˆ ์ „์ฒด์˜ ๋ถ„์œ„ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฃผ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์ธ์ ‘ ๋ถ„์•ผ ๋ฐ”ํƒ• ํ•™์Šต ํ™•์ธ ๋ฌธ์ œ 01 4 02 5 ๋ณธ๋ฌธ 009์ชฝ 01 4 ๋ฌธํ•™์€ ์Œ์•…, ๋ฏธ์ˆ  ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์˜ˆ์ˆ ์˜ ํ•œ ๊ฐˆ๋ž˜๋กœ, ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ์ˆ  ๊ฐˆ๋ž˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์–ธ์–ด๋กœ์จ ์ž‘๊ฐ€์˜ ์ƒ๊ฐ๊ณผ ์‚ฌ์ƒ์„

More information

review050829.hwp

review050829.hwp ํ•œ๊ตญ๋ฌด์—ญํ˜‘ํšŒ ๋ฌด์—ญ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์„œ์šธ์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์‚ผ์„ฑ๋™ ๋ฌด์—ญ์„ผํ„ฐ ํŠธ๋ ˆ์ด๋“œํƒ€์›Œ 4801ํ˜ธ Tel: 6000-5174~9 Fax: 6000-6198 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ : http://tri.kita.net - 1 - 5 4 (% ) ๊ฒฝ์ƒ์ˆ˜์ง€(G DP ๋Œ€ ๋น„) ์ถ” ์ด ์ผ๋ณธ ๋…์ผ 3 ๋„ค๋œ๋ž€๋“œ 2 1 ์•„์ผ๋žœ๋“œ 0-1 -2 [1๋งŒ๋ถˆ - 2 ๋งŒ๋ถˆ ๋‹ฌ์„ฑ๊ธฐ๊ฐ„ ] -์ผ๋ณธ(80-88) -๋…์ผ(79-90)

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์ฒ˜๋ฆฌ ๋ฐ ์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ - ๊ณต๊ณต๋‹จ์ฒด ์—…๋ฌด๋งค๋‰ด์–ผ - ๋‚˜๋„ ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ๊ธฐ๊ด€์ด๋‹ค Contents 005 โ… . ์˜ ํ•„์š”์„ฑ 011 012 026 039 056 072 โ…ก. ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ 1. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด 2. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์˜ ์ ‘์ˆ˜ 3. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์˜ ์ฒ˜๋ฆฌ 4. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ 5. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณด์ƒ ๋ฐ ๊ตฌ์กฐ 083 090 106 107 โ…ข. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์ฒ˜๋ฆฌ ์œ ์˜์‚ฌํ•ญ (๋ถ™์ž„)

More information

๋กฏ๋ฐ์—ฌ ์˜์›ํ•˜๋ผ

๋กฏ๋ฐ์—ฌ ์˜์›ํ•˜๋ผ ๋กฏ๋ฐ์—ฌ ์˜์›ํ•˜๋ผ ์นด๋ฅดํŽ˜๋””์—  ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋กฏ๋ฐ์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์žˆ์—ˆ๋˜ ์†Œ์†Œํ•œ ์ผ๋“ค์„ ๊ธ€์“ด์ด๋งŒ์˜ ์ƒ๊ฐ์„ ์ฒจ๋ถ€ํ•˜์—ฌ ์“ด ๊ธ€... ๋ชฉ์ฐจ 1 ์ด๋ฒ”ํ˜ธ ์„ ์ˆ˜์˜ KIAํ–‰๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ์ˆ˜๋Š” ๋ˆ„๊ตฌ?? 4 2 ์ด๋Œ€ํ˜ธ ์„ ์ˆ˜์˜ ์—ฐ๋ด‰์กฐ์ •์‹ ์ฒญ ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ... 6 3 ์ „ ๋กฏ๋ฐ ํˆฌ์ˆ˜์ฝ”์น˜ ์–‘์ƒ๋ฌธ ์ฝ”์น˜, ๊ณ ํšจ์ค€์„ ์ˆ˜ ์ „๋‹ด ์ธ์ŠคํŠธ๋Ÿญํ„ฐ๋กœ ๋ณ€์‹ !!!! 9 4 2011๋…„ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์‹œ๋ฒ”๊ฒฝ๊ธฐ ์ผ์ • 11 5 ์ˆ˜์›,

More information

์„ธ ์ž… ์—… ๋ฌด ํŽธ ๋žŒ 2008.12 ๊ฒฝ ๊ธฐ ๋„ ๊ต ์œก ์ฒญ ( ์žฌ ๋ฌด ๊ณผ ) ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์„ธ์ž…์˜ ๊ฐœ์š” 1 1. ์„ธ์ž…๊ณผ ์ˆ˜์ž…์˜ ์˜์˜ 1 2. ์„ธ์ž…์˜ ๊ตฌ์„ฑ 1 3. ์„ธ์ž…์˜ ๊ทผ๊ฑฐ 3 4. ์„ธ์ž…์˜ ์ผ๋ฐ˜์›์น™ 3 5. ์„ธ์ž…์˜ ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„ ์†Œ์† ๊ตฌ๋ถ„ 5 โ…ก. ์„ธ์ž… ์˜ˆ์‚ฐ์˜ ๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ณผ๋ชฉํ•ด์†Œ 6 1. ๊ต์œก๋น„ํŠน๋ณ„ํšŒ๊ณ„ ์„ธ์ž… ์˜ˆ์‚ฐ์˜ ๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ณผ๋ชฉํ•ด์†Œ 6 2. ํ•™๊ตํšŒ๊ณ„ ์„ธ์ž… ์˜ˆ์‚ฐ์˜ ๊ตฌ์กฐ

More information

ํก์—ฐ, ์•Œ๊ณ ๋ณด๋ฉด ์งˆ๋ณ‘! ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ ์„ผํ„ฐ์žฅ ์œ  ์ฒ  ์ธ ๊ต์ˆ˜ ๊ธˆ์—ฐ์œผ๋กœ ์น˜๋ฃŒํ•˜์„ธ์š”. ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ๋Š”? 2015๋…„ 6์›” ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€์˜ ์ง€์›์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘๋œ ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ๋Š” ์šธ์‚ฐ ๋Œ€ํ•™๊ต๋ณ‘์›๊ณผ ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์šด๋™ํ˜‘์˜ํšŒ์˜ ๋ฌธ์„ฑ๊ณผ ์‹ ๋ขฐ์„ฑ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ ๊ธˆ์—ฐ์˜ ์‚ฌ๊ฐ์ง€๋Œ€์— ๋†“์ธ ํ•™๊ต ๋ฐ– ์ฒญ์†Œ๋…„,

ํก์—ฐ, ์•Œ๊ณ ๋ณด๋ฉด ์งˆ๋ณ‘! ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ ์„ผํ„ฐ์žฅ ์œ  ์ฒ  ์ธ ๊ต์ˆ˜ ๊ธˆ์—ฐ์œผ๋กœ ์น˜๋ฃŒํ•˜์„ธ์š”. ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ๋Š”? 2015๋…„ 6์›” ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€์˜ ์ง€์›์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘๋œ ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ๋Š” ์šธ์‚ฐ ๋Œ€ํ•™๊ต๋ณ‘์›๊ณผ ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์šด๋™ํ˜‘์˜ํšŒ์˜ ๋ฌธ์„ฑ๊ณผ ์‹ ๋ขฐ์„ฑ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ ๊ธˆ์—ฐ์˜ ์‚ฌ๊ฐ์ง€๋Œ€์— ๋†“์ธ ํ•™๊ต ๋ฐ– ์ฒญ์†Œ๋…„, ์ œ 8 ํ˜ธ (2015๋…„ 12์›”) ๋ฐœํ–‰_์šธ์‚ฐ์ง€์—ญ์•”์„ผํ„ฐ / ๋ฐœํ–‰์ธ_์ƒํ˜„ / ํŽธ์ง‘์œ„์›_์ดํ˜„์ฃผ ์œ ์ฒ ์ธ ๋‚จ๊ถ๋ฏธ ์ด์˜๋ณต ์‹ ์€์˜ฅ ์ด์†กํฌ / ์šธ์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋™๊ตฌ ๋ฐฉ์–ด์ง„์ˆœํ™˜๋„๋กœ 877 / TEL_052)250-8006~8 FAX_052)250-8009 ์šธ์‚ฐ๋Œ€ํ•™๊ต๋ณ‘์›, ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ ๊ฐœ์†Œ Contents 01 ์šธ์‚ฐ๋Œ€ํ•™๊ต๋ณ‘์›, ์šธ์‚ฐ๊ธˆ์—ฐ์ง€์›์„ผํ„ฐ ๊ฐœ์†Œ 02 ํก์—ฐ, ์•Œ๊ณ ๋ณด๋ฉด ์งˆ๋ณ‘! ๊ธˆ์—ฐ์œผ๋กœ

More information

guonei_2.hwp

guonei_2.hwp ๊ตญ๋‚ด๋งค์ฒด ๋ณด๋„ ๋™ํ–ฅ 1. ๊ฒฝ์ œ์ผ๋ฐ˜ ๅŒ— ํ™”ํ๊ฐœํ˜ 2๋…„..์ •๋ถ€ ๋‹น๊ตญ '์‹คํŒจ' ํ‰๊ฐ€ ์ •๋ถ€ ๋‹น๊ตญ์€ 1์ผ 2์ฃผ๋…„์„ ๋งž์€ ๋ถํ•œ์˜ ํ™”ํ๊ฐœํ˜์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฌผ๊ฐ€์™€ ํ™˜์œจ ๊ธ‰๋“ฑ ๋“ฑ์˜ ๋ถ€์ž‘ ์šฉ์œผ๋กœ ์‹คํŒจํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ํ‰๊ฐ€ํ•จ. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๋ถํ•œ ๋‹น๊ตญ์˜ ์ฃผ๋ฏผ๊ณผ ์‹œ์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ํ†ต์ œ๋ ฅ๋„ ์•ฝ ํ™”ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ’€์ดํ•จ. ์Œ€๊ฐ’์€ ํ™”ํ๊ฐœํ˜ ์งํ›„์ธ 2009๋…„ 12์›” 1kg๋‹น 20 40์›์—์„œ 11์›” ํ˜„์žฌ 3์ฒœ์› ์•ˆํŒŽ์œผ

More information

zb 2) ์งœ๋‚ด์–ด ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์‚ด์ฐŒ์šด๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‹ˆ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ๊ณผ์—ฐ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ผ๊นŒ? ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๊ฑด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ๋ฐฑ์„ฑ ์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด์ • - ( แ„€ ) - ( แ„‚ ) - ๊ตญ๊ตฐ - ๋ฐฉ๋ฐฑ - ํ™ฉ์™• (๋‚˜) ์˜›๋‚ ์—์•ผ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์„ ๋ฟ์ด์ง€, ๋ฌด์Šจ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ์žˆ ์—ˆ๋˜

zb 2) ์งœ๋‚ด์–ด ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์‚ด์ฐŒ์šด๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‹ˆ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ๊ณผ์—ฐ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ผ๊นŒ? ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๊ฑด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ๋ฐฑ์„ฑ ์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด์ • - ( แ„€ ) - ( แ„‚ ) - ๊ตญ๊ตฐ - ๋ฐฉ๋ฐฑ - ํ™ฉ์™• (๋‚˜) ์˜›๋‚ ์—์•ผ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์„ ๋ฟ์ด์ง€, ๋ฌด์Šจ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ์žˆ ์—ˆ๋˜ zb 1) ์ค‘ 2013๋…„ 2ํ•™๊ธฐ ์ค‘๊ฐ„๊ณ ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ ๊ตญ์–ด ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ง„ํฅ๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ œ33์กฐ์— ์˜ํ•œ ํ‘œ์‹œ 1) ์ œ์ž‘์—ฐ์›”์ผ : 2013-08-21 2) ์ œ์ž‘์ž : ๊ต์œก์ง€๋Œ€ 3) ์ด ์ฝ˜ํ…์ธ ๋Š” ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ง„ํฅ๋ฒ• ์— ๋”ฐ๋ผ ์ตœ์ดˆ ์ œ์ž‘์ผ๋ถ€ํ„ฐ 5๋…„๊ฐ„ ๋ณดํ˜ธ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ง„ํฅ๋ฒ• ์™ธ์—๋„ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ์— ์˜ํ•˜์—ฌ ๋ณดํ˜ธ๋˜๋Š” ์ฝ˜ํ…์ธ ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, ๊ทธ ์ฝ˜ํ…์ธ ์˜ ์ „๋ถ€ ๋˜๋Š” ์ผ๋ถ€ ๋ฅผ ๋ฌด๋‹จ์œผ๋กœ ๋ณต์ œํ•˜๊ฑฐ๋‚˜

More information

black magic :, white magic : - - : - : 18:9~14 9 10 11 12 13 14 ( 18:9-14) - - (manipulation),.,, 19:26~29 18:10~11 ( 28:16~17) -- () *

black magic :, white magic : - - : - : 18:9~14 9 10 11 12 13 14 ( 18:9-14) - - (manipulation),.,, 19:26~29 18:10~11 ( 28:16~17) -- () * 2 > > > : : ~ : ~ : ~ 39 : > > > > > : : : : :,? --??. -. - : black magic and white magic black magic :, white magic : - - : - : 18:9~14 9 10 11 12 13 14 ( 18:9-14) - - (manipulation),.,, 19:26~29 18:10~11

More information

<32303135B3E2B5B520BFEEBFB5BAB8B0EDBCAD28C6EDC1FDBABBBCF6C1A431292E687770>

<32303135B3E2B5B520BFEEBFB5BAB8B0EDBCAD28C6EDC1FDBABBBCF6C1A431292E687770> ์–ด๋ ค์›€์„ ํ•จ๊ป˜ํ•˜๋Š” ๋”ฐ๋œปํ•œ ๋ณต์ง€๋Œ€๊ตฌ ๊ตฌํ˜„ 2015๋…„๋„ ๋ณต์ง€์˜ด๋ถ€์ฆˆ๋งŒ ์šด์˜๋ณด๊ณ ์„œ ๋Œ€๊ตฌ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋ณต์ง€์˜ด๋ถ€์ฆˆ๋งŒ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ๋Œ€๊ตฌ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋ณต์ง€์˜ด๋ถ€์ฆˆ๋งŒ ์„ค์น˜ ์šด์˜์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ œ22์กฐ (์šด์˜์ƒํ™ฉ ์ œ์ถœ)์˜ ๊ทœ์ •์— ๋”ฐ๋ผ 2015๋…„๋„ ํ™œ๋™์‹ค์ ์„ ๋Œ€๊ตฌ๊ด‘์—ญ์‹œ์žฅ๊ณผ ์‹œ์˜ํšŒ์— ์ œ์ถœํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ ์ž‘์„ฑ๋œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Contents ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ`` 3 โ…ก. ๊ฒฝ๊ณผ๋ณด๊ณ  5 โ…ข. ๊ณ ์ถฉ๋ฏผ์› ํ˜„ํ™ฉ

More information

20120924_๋Œ€์„ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘_์•ˆ์ฒ ์ˆ˜๊ฒฝ์ œ๋ฏผ์ฃผํ™”.hwp

20120924_๋Œ€์„ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘_์•ˆ์ฒ ์ˆ˜๊ฒฝ์ œ๋ฏผ์ฃผํ™”.hwp ์•ˆ์ฒ ์ˆ˜ ๊ฒฝ์ œ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์˜ ์„ธ ๊ฐ€์ง€ ๋„์ „ 2012.9.21 ๊น€๋ณ‘๊ถŒ ์ƒˆ์‚ฌ์—ฐ ๋ถ€์›์žฅ (bkkim21kr@naver.com) ๋Œ€์„  ์ฐธ์—ฌ ์ž์ฒด ์—ฌ๋ถ€๊ฐ€ ๋ถˆํ™•์‹คํ–ˆ๋˜ ์žฅ์™ธ์˜ ์•ˆ์ฒ ์ˆ˜ ์›์žฅ์ด ์ง€๋‚œ 9์›” 19์ผ ๋Œ€ ์„ ์ถœ๋งˆ๋ฅผ ๊ณต์‹ ์„ ์–ธํ•˜๋ฉด์„œ ๋น„๋กœ์†Œ 18๋Œ€ ๋Œ€์„ ๊ตฌ๋„๊ฐ€ ํ™•์ •์ ์œผ๋กœ ์งœ์—ฌ์กŒ๋‹ค. 21์ผ ์—ฌ๋ก ์กฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ด€ ๋ฆฌ์–ผ๋ฏธํ„ฐ ๋ฐœํ‘œ์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์–‘์ž๋Œ€๊ฒฐ์—์„œ ์•ˆ์ฒ ์ˆ˜ ํ›„๋ณด์˜ ์ง€ ์ง€์œจ์€ 49.9%๋กœ 44.0%์˜

More information

๋ง๋˜์ง€๋งŒ, ๋…ผ๋ž€์€ ๋”์šฑ ์ฆํญ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค. ์ผ๋‹จ ๊ด‘์ฃผ์ง€์—ญ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์šด๋™ ์„ธ๋ ฅ ์€ 5.18๊ธฐ๋…์‹์„ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์ผ๋กœ ์ง€์ • ๋ฐ›์€ ๋ฐ ์ด์–ด ์ด ๋…ธ๋ž˜๊นŒ์ง€ ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ๋งŒ ๋“ค์–ด 5.18์„ ์žฅ์‹ํ•˜๋Š” ๋งˆ์ง€๋ง‰ ์•„์šฐ๋ผ๋กœ ํ™œ์šฉํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ๊ฑฑ์ •์Šค๋Ÿฌ์šด ๊ฑด ์ด๋Ÿฐ ์›€์ง์ž„์ด ์ด๋ฅธ๋ฐ” ํ˜ธ๋‚จ์ •์„œ

๋ง๋˜์ง€๋งŒ, ๋…ผ๋ž€์€ ๋”์šฑ ์ฆํญ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค. ์ผ๋‹จ ๊ด‘์ฃผ์ง€์—ญ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์šด๋™ ์„ธ๋ ฅ ์€ 5.18๊ธฐ๋…์‹์„ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์ผ๋กœ ์ง€์ • ๋ฐ›์€ ๋ฐ ์ด์–ด ์ด ๋…ธ๋ž˜๊นŒ์ง€ ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ๋งŒ ๋“ค์–ด 5.18์„ ์žฅ์‹ํ•˜๋Š” ๋งˆ์ง€๋ง‰ ์•„์šฐ๋ผ๋กœ ํ™œ์šฉํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ๊ฑฑ์ •์Šค๋Ÿฌ์šด ๊ฑด ์ด๋Ÿฐ ์›€์ง์ž„์ด ์ด๋ฅธ๋ฐ” ํ˜ธ๋‚จ์ •์„œ ์ œ1 ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์€ ํ—Œ๋ฒ•์ •์‹ ์„ ํ›ผ์†ํ•˜๋Š” ๋…ธ๋ž˜๋‹ค -์ •๋ถ€์˜ 5 18 ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์— ๋ฐ˜๋Œ€ํ•˜๋Š” ๋‹ค์„ฏ ๊ฐ€์ง€ ์ด์œ - ์กฐ ์šฐ ์„ (๋ฌธํ™”ํ‰๋ก ๊ฐ€, ์ „ ์ค‘์•™์ผ๋ณด ๊ธฐ์ž) ์šด๋™๊ถŒ ๋…ธ๋ž˜ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์„ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ์‹œ๋น„๋กœ ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ๊ฐ€ ๋‹ค์‹œ ์†Œ๋ชจ์  ๋…ผ ์Ÿ์— ๋น ์ ธ๋“  ์–‘์ƒ์„ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด ๋…ธ๋ž˜๋ฅผ 5 18 ๊ด‘์ฃผ๋ฏผ์ฃผํ™”์šด๋™(์ดํ•˜ 5 18 ๊ด‘์ฃผ ํ˜น์€ ๊ด‘์ฃผ5 18)์˜ ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ

More information

<C6EDC1FD20B0F8C1F7C0AFB0FCB4DCC3BC20BBE7B1D420B0B3BCB120BFF6C5A9BCF32E687770>

<C6EDC1FD20B0F8C1F7C0AFB0FCB4DCC3BC20BBE7B1D420B0B3BCB120BFF6C5A9BCF32E687770> . - 54 - - 55 - - 56 - - 57 - - 58 - - 59 - - 60 - - 61 - - 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - โ…  ์ถ”์ง„ ๋ฐฐ๊ฒฝ ISO 26000 ๋“ฑ ์‚ฌํšŒ์  ์ฑ…์ž„์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์Šคํƒ ๋”๋“œ๋กœ ๋ฐœ์ „ํ•˜๊ณ  ์œค๋ฆฌ ํˆฌ๋ช… ๊ฒฝ์˜์ด ๊ธฐ์—…๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์˜ ํ•ต์‹ฌ์š”์†Œ๋กœ ๋ถ€์ƒํ•˜๋ฉด์„œ ๋‹จ์ˆœํ•œ ์ค€๋ฒ•๊ฒฝ์˜์„

More information

23.PDF

23.PDF The Caves of Steel Issac Asimov 1920.. ", " ", " " SF.., SF...,.,. SF. < > 6 11 16 20 28 34 45 50 60 71 80 87 94 104 108 114 123 133 139 149 155 161 173 182 194 199 :.,. :.. :.. :.. :.. 6. "? ". ".,. "..

More information

<2> 2014 ๋…„ 11 ์›” 25์ผ -LIํ›Œํ†จํ˜ํด--- ๋“œํ”„ ฮน์…”๋ผ AI c::::i O......, ์ˆ ํ‚ฌ์ˆ˜์—†๋Š”์ฒด๋‚ฉ์•ก, ๋๊นŒ์ง€ ์ถ”์ ํ•œ๋‹ค! ์ง€๋ฐฉ์„ธ ์„ธ์™ธ์ˆ˜์ž… ์ฒด๋‚ฉ์•ก ์ •์ˆ˜๋Œ€์ฑ… ๋ณด๊ณ ํšŒ ๊ฐœ์ตœ ์ดํ•™์žฌ ๋ถ€๊ตฐ์ˆ˜์ฃผ์žฌ๋กœ๊ฐ์‹ค๊ณผ์†Œ์๋ฉด์žฅ๋“ฑ๊ด€๊ณ„์ž๋“ค์ด ์ฒด๋‚ฉ์•ก ์ง•์ˆ˜ ๋ฐฉ์•ˆ์— ๋Œ€ํ•ด ๋…ผ์˜ ์ง€๋ฐฉ์žฌ์ •์˜ ์ž

<2> 2014 ๋…„ 11 ์›” 25์ผ -LIํ›Œํ†จํ˜ํด--- ๋“œํ”„ ฮน์…”๋ผ AI c::::i O......, ์ˆ ํ‚ฌ์ˆ˜์—†๋Š”์ฒด๋‚ฉ์•ก, ๋๊นŒ์ง€ ์ถ”์ ํ•œ๋‹ค! ์ง€๋ฐฉ์„ธ ์„ธ์™ธ์ˆ˜์ž… ์ฒด๋‚ฉ์•ก ์ •์ˆ˜๋Œ€์ฑ… ๋ณด๊ณ ํšŒ ๊ฐœ์ตœ ์ดํ•™์žฌ ๋ถ€๊ตฐ์ˆ˜์ฃผ์žฌ๋กœ๊ฐ์‹ค๊ณผ์†Œ์๋ฉด์žฅ๋“ฑ๊ด€๊ณ„์ž๋“ค์ด ์ฒด๋‚ฉ์•ก ์ง•์ˆ˜ ๋ฐฉ์•ˆ์— ๋Œ€ํ•ด ๋…ผ์˜ ์ง€๋ฐฉ์žฌ์ •์˜ ์ž ~ /ฮน - * \ Lg EUMSEONG NEWS --ฮตํฉlํ•ดฮพํฌ๋œฏ์”น๋ฅ ํ‹€์ž - 2014๋…„ 11 ์›” 25์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ์Œ์„ฑ๋ฌธ์ˆ˜ ํŽธ์ง‘ ์Œ์„ฑ์†Œ์‹ํŽธ์ง‘์œ„์›ํšŒ ๊ตฌ๋…๋ฌธ์˜ O์ฉจ 871-3051-5 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ ๋นผ es21.go.kr I ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๊น€์žฅ์œผ๋กœ ๋”ฐ๋œปํ•œ ๊ฒจ์šธ์„ ์Œ์„ฑ๊ตฐ์—ฌ์„ฑ๋‹จ์ฒดํ˜‘์˜ํšŒ(ํšŒ์žฅ ์œคํšจ์ˆ™) ํšŒ์› 40๋ช…์ด ์ฐธ์—ฌํ•œ ๋…๊ฑฐ๋…ธ์ธ์„ ์œ„ํ•œ ๊น€์žฅ๋‹ด๊ทธ๊ธฐ ํ–‰์‚ฌ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ 13์ผ ์—ฌ์„ฑํšŒํ‘œ๋ป ์„œ

More information

์ฃผ

์ฃผ ์ƒˆ๋กœ์šด ์‹œ์žฅ์„ ๊ฐœ์ฒ™ํ•˜๋Š” ๋„์ „์ •์‹ ์ด ๋น›๋‚œ ๋ธ”๋ฃจํด๋Ÿฝ ์ตœ ์Šน ๋…ธ ์ž์œ ๊ฒฝ์ œ์› ๋ถ€์›์žฅ ๋ธ”๋ฃจํด๋Ÿฝ์€ 1998๋…„ IMF ์™ธํ™˜์œ„๊ธฐ ๋•Œ ๋“ฑ์žฅํ–ˆ๋‹ค. ๋‚จ์ž๋“ค์˜ ๋ฏธ์šฉ ์ด๋ผ๋Š” ์‚ฌ์—… ์•„์ดํ…œ์œผ๋กœ ์—ฌ์„ฑ ์ค‘์‹ฌ์˜ ์ด ๋ฏธ์šฉ์‹ค์— ๋ถ€๋‹ด์„ ๋Š๊ผˆ๋˜ ๋‚จ์„ฑ๋“ค์„ ์œ„ํ•œ ์ƒˆ๋กœ์šด ์‹œ ์žฅ์˜ ๊ฐœ์ฒ™์ด๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ๋‹น์‹œ 5,000์›์ด๋ผ๋Š” ํŒŒ๊ฒฉ์ ์ธ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ •์ฑ…์œผ๋กœ ์†Œ๋น„์ž๋“ค๋กœ ๋ถ€ํ„ฐ ํฐ ํ˜ธ์‘์„ ์–ป์—ˆ๊ณ  ์ง์ ‘ ํ—ค์–ด๋””์ž์ด๋„ˆ๋“ค์„ ์–‘์„ฑํ•˜์—ฌ

More information

02 ์ค‘์•™ํšŒ ๋ฐ ์‹œ ๋„ํšŒ ์†Œ์‹ ๋ณ‘์›ํ–‰์ •์ธ์‹ ๋ฌธ ์ œ 135ํ˜ธ ๋Œ€ํ•™๋ณ‘์›ํšŒ 2014๋…„๋„์— ๋ณ‘์›ํ–‰์ •์‚ฌ ์žฅ๊ธฐ์—ฐ์ˆ˜๊ณผ์ •์„ ํ›Œ๋ฅญํžˆ ์น˜ ๋Œ€์ „์ถฉ๋‚จ๋„ํšŒ ์„œ์šธ์•„์‚ฐ๋ณ‘์› ๊ฐ„๋‹ดํšŒ ๊ฐœ์ตœ ๋Ÿฌ๋‚ธ ์ €๋ ฅ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ 2016๋…„๋„ ๋ณ‘์›๊ฒฝ์˜CEO์•„์นด 2016๋…„ ์ œ1์ฐจ ์šด์˜์œ„์›ํšŒ ๊ฐœ์ตœ ๋ฐ๋ฏธ ๊ฒฝ์˜์ง„๋‹จ์‚ฌ๊ณผ์ •์„ ์ง„ํ–‰ํ• 

02 ์ค‘์•™ํšŒ ๋ฐ ์‹œ ๋„ํšŒ ์†Œ์‹ ๋ณ‘์›ํ–‰์ •์ธ์‹ ๋ฌธ ์ œ 135ํ˜ธ ๋Œ€ํ•™๋ณ‘์›ํšŒ 2014๋…„๋„์— ๋ณ‘์›ํ–‰์ •์‚ฌ ์žฅ๊ธฐ์—ฐ์ˆ˜๊ณผ์ •์„ ํ›Œ๋ฅญํžˆ ์น˜ ๋Œ€์ „์ถฉ๋‚จ๋„ํšŒ ์„œ์šธ์•„์‚ฐ๋ณ‘์› ๊ฐ„๋‹ดํšŒ ๊ฐœ์ตœ ๋Ÿฌ๋‚ธ ์ €๋ ฅ์„ ๋ฐ”ํƒ•์œผ๋กœ 2016๋…„๋„ ๋ณ‘์›๊ฒฝ์˜CEO์•„์นด 2016๋…„ ์ œ1์ฐจ ์šด์˜์œ„์›ํšŒ ๊ฐœ์ตœ ๋ฐ๋ฏธ ๊ฒฝ์˜์ง„๋‹จ์‚ฌ๊ณผ์ •์„ ์ง„ํ–‰ํ•  ๋ณ‘์›ํ–‰์ •์ธ์‹ ๋ฌธ Korean College of Hospital Administrators News ๋ฐœํ–‰์ธ ๊ถŒ์„ฑํƒ / ํŽธ์ง‘์ธ ์ž„์ข…์„ฑ TEL 02)2677-0823~4 FAX 02)2677-0820 (์šฐ)07229 ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์˜๋“ฑํฌ๊ตฌ ๊ตญํšŒ๋Œ€๋กœ 651-2 ๋ณ‘์›ํ–‰์ •ํšŒ๊ด€ 4์ธต http://www.kcha.or.kr ํšŒ์› ์ •๋ณด๊ณต์œ  ๊ด€๋ฆฌ์œ„ํ•œ ์ „์‚ฐ์‹œ์Šคํ…œ ๊ตฌ์ถ• ์›”๊ฐ„ ์ œ135ํ˜ธ

More information

4. ์—ญ์‚ฌ, ์‹ ์ •์ผ ๊ต์ˆ˜๋‹˜์˜ ๊ธ€๋ชจ์ž„4

4. ์—ญ์‚ฌ, ์‹ ์ •์ผ ๊ต์ˆ˜๋‹˜์˜ ๊ธ€๋ชจ์ž„4 4. ์—ญ์‚ฌ, ์‹ ์ •์ผ ๊ต์ˆ˜๋‹˜์˜ ๊ธ€๋ชจ์ž„4 ์ดˆ๋ณด์‚ฐ๊พผ ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ์‹ ์ •์ผ ๊ต์ˆ˜๋‹˜์˜ ๋งค์ผ๋กœ ์˜จ ํŽธ์ง€๋ฅผ ๋ชจ์•„๋…ผ ๊ธ€์ž…๋‹ˆ๋‹ค ๋ชฉ์ฐจ 1 ํŽ€์น˜๋ณผ ๋‘˜๋ ˆ๊ธธ๊ณผ ๋™ํ•ด ๋‘ํƒ€์‚ฐ ์•„๋ž˜์˜ ๋ฌด๋ฆ‰ ๊ณ„๊ณก ๊ธธ์„ ๊ฑท๋Š”๋‹ค. 8 2 ์ˆฒ์ด ๋ฌด์„ฑํ•œ ๊ธธ ๋ฌธ๊ฒฝ์ƒˆ์žฌ์™€ ํ•˜๋Š˜์žฌ๋ฅผ ๋„˜๋Š”๋‹ค. 12 3 ํ•จ์–‘์˜ ์šฉ์ถ”๊ณ„๊ณก๊ณผ ํ™”๋ฆผ๋™๊ณ„๊ณก์„ ๊ฑฐ๋‹๋‹ค 14 4 ์ฒœ์‚ผ๋ฐฑ ๋ฆฌ ํ•œ๊ฐ• ์—ฌ์„ฏ ๋ฒˆ ์งธ๋ฅผ ๊ฑท๋Š”๋‹ค.์›์ฃผ ํฅํ˜ธ๋ฆฌ์—์„œ ์—์„œ ์—ฌ์ฃผ ์ดํฌ๋‚˜๋ฃจ๊นŒ์ง€ 16

More information

1998๋…„~1999๋…„์˜ ์ผ๊ธฐ

1998๋…„~1999๋…„์˜ ์ผ๊ธฐ 1998๋…„~1999๋…„์˜ ์ผ๊ธฐ ์ž์ฃผ๋‹ฌ๊ฐœ๋น„ ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ 2012๋…„ 4์›” ์–ด๋Š ๋‚  14๋…„ ์ „์— ๋„์ ๊ฑฐ๋ ค ๋†“์•˜๋˜ ์พŒ์พŒ๋ฌถ์€ ๋‚ก์€ ๋…ธํŠธ๋ฅผ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๊ณ  ์ด๊ณณ์— ์–พ๊ฒจ ์ ์–ด๋ณด์•˜๋‹ค. ๋‹ค์‹œ ์ •๋ฆฌํ•˜๋ฉด์„œ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์‚ด์•„์™”๋Š”์ง€์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ฆฌ๊ฐ€ ๋˜๋Š” ๋“ฏํ•˜์—ฌ ์˜๋ฏธ์žˆ๋Š” ์ผ์ด ๋˜์—ˆ๋‹ค. ๋ชฉ์ฐจ 1 1998.9.28(์ฃผ์ธ์—†๋Š” ์ง‘) 5 2 1998.9.29(๋Œ์•„๊ฐ€๊ณ  ์‹ถ์€ ๊ทธ ๋•Œ) 9 3 1998.10.3(์•„๋ฒ„์ง€์˜

More information

51.PDF

51.PDF < > SF,, SF : [ ] : [ ], [ ] / / -.... 1.. ( ).... (SF) 1971 12 SF..,?.,.,.. ( ).. . SF, ( )., SF. SF,,,,. SF 11 1969 4 3..,,,.,,,,,,,.,, SF. SF. < > 8 11 15 21 28 32 33 40 44 49 IQ 53 57 62 70 75 83 88

More information

์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)100ํ˜ธ

์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)100ํ˜ธ 6 ์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)100ํ˜ธ 2015.5.21 6:13 PM ํŽ˜์ด์ง€ 2 mac-2 "๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค" ์ •์„ฑ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ PDF Preview 3657DPI 175LPI ํ˜ธ ๊ธฐ๋…, ๋…์„œ๊ต์œก ๋„์„œ 10์„  - ์ดˆ๋“ฑ ๊ต์‚ฌ์šฉ ํ–‰๋ณตํ•œ ๋…์„œ๊ต์œก์„ ์œ„ํ•œ ๊ต์‚ฌ์šฉ ์ถ”์ฒœ๋„์„œ ์—ด ๊ถŒ์„ ์†Œ๊ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•„์นจ๋…์„œ์‹ ๋ฌธ ์ด 100ํ˜ธ์— ์ด๋ฅด๋Š” ๋™์•ˆ ์‹ ๋ฌธ ์ง€๋ฉด์„ ํ†ตํ•ด ์†Œ๊ฐœํ•˜์˜€๋˜ ์ฑ… ๊ฐ€์šด๋ฐ ์—„์„ ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด

More information

์„ฑํฌ๋กฑ(์„ฑํญ๋ ฅ)์˜ˆ๋ฐฉ_๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ2013-3ํ˜ธ_20131218(์ตœ์ข…).hwp

์„ฑํฌ๋กฑ(์„ฑํญ๋ ฅ)์˜ˆ๋ฐฉ_๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ2013-3ํ˜ธ_20131218(์ตœ์ข…).hwp ์ด๋Ÿฐ ๊ฒƒ๋„ ์„ฑํฌ๋กฑ(์„ฑํญ๋ ฅ)? 2013-3ํ˜ธ 2013.12.20 ๋ชฉ ์ฐจ [์‚ฌ๋ก€] ๋ถˆ์Œํ•ด์„œ ์–ด๋–กํ•ด...๋‹น์‹  ๋ˆˆ์—” ์–ด๋•Œ ๋ณด์—ฌ์š”? [๋ถ„์„] ์ง์‚ฌ๋ž‘๊ณผ ์Šคํ† ํ‚น [์‹œ์„ ] ์„ฑ๋งค๋งค, ์ด๋Ÿฐ ๊ฒŒ ๊ถ๊ธˆํ•ด์š”(1) ์„ฑํฌ๋กฑ์ด๋ž€ ๋ฌด์—‡์ผ๊นŒ์š”? ์•„์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต ์„ฑํญ๋ ฅ์ƒ๋‹ด์„ผํ„ฐ๋Š”? * ๋ณธ ๋ฉ”์ผ์€ ์•„์ฃผ๋Œ€ํ•™๊ต ์„ฑํญ๋ ฅ์ƒ๋‹ด์„ผํ„ฐ์—์„œ ๊ธฐํšํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ต์ง์›๊ณผ ํ•™์ƒ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค์—๊ฒŒ ์„ฑํฌ๋กฑ/์„ฑํญ๋ ฅ ๊ด€๋ จ ์‹ค์ œ ์‚ฌ๋ก€์™€ ์ด์—

More information

<33C6E4C0CCC1F620C1A63139C8A320B8F1C2F72E687770>

<33C6E4C0CCC1F620C1A63139C8A320B8F1C2F72E687770> ์ข…์นœํšŒ ์ˆœ๋ก€ โ‘ฃ ๅฟ ็ฏ€๊ณผ ็ฆฎ์˜ ๅ้–€ : ๊น€๋…•๊น€์”จ(้‡‘ๅฏง้‡‘ๆฐ) ้ซ˜่ˆˆ ่ฒซ็ฅ–ๅข“ ๅฅ‰ๅฎ‰์œผ๋กœ ้‡‘ๅฏงๅฒ๋ฅผ ์ƒˆ๋กœ ์“ฐ๋‹ค ้‡‘ๅฏง้‡‘ๆฐไธญๅคฎๅฎ—่ฆชๆœƒ ็ฏ‡ ้‡‘้พๅฝฌ ์ค‘์•™์ข…์นœํšŒ์žฅ VS ๊น€๋…•๊น€์”จ์ค‘์•™์ข…์นœํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ 2013๋…„ 4์›” 6์ผ ์ „๋‚จ ๊ณ ํฅ(้ซ˜่ˆˆ)์— ์ƒˆ๋กœ์ด ์กฐ์„ฑํ•œ ๊น€๋…•๊น€์”จ(้‡‘ๅฏง้‡‘ๆฐ) ๊ด€์กฐ(่ฒซ็ฅ–) ๊น€๋…•๊ตฐ(้‡‘ๅฏงๅ›) ์‹œํ˜ธ(่ซก่™Ÿ) ๋ฌธ์—ด๊ณต(ๆ–‡็ƒˆๅ…ฌ) ํœ˜(่ซฑ) ์‹œํฅ(ๆ™‚่ˆˆ)๋‹˜์˜ ๋ฌ˜์—ญ์„ ๋ด‰์•ˆ(ๅฅ‰ๅฎ‰)ํ•จ์œผ๋กœ์จ ๊น€๋…•์ข…์‚ฌ(้‡‘ๅฏงๅฎ—ๅฒ)์—

More information

๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€๋„ํ06

๊ณต๊ณต๋„์„œ๊ด€๋„ํ06 4 8 10 14 18 22 24 26 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ํŒŒ์›Œ๋„์„œ๊ด€ ์„ธ์ƒ์„ ์ฝ๋Š” ์ง€ํ˜œ, ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ์ด๋„๋Š” ํž˜, ํ•ด์šด๋Œ€๋„์„œ๊ด€ ์ฑ…์ด ์žˆ์–ด ํ–‰๋ณตํ•œ ๋„์„œ๊ด€ ํ•ด์šด๋Œ€์‹ ์‹œ๊ฐ€์ง€ ์ฃผ๋ฏผ๋“ค์˜ ์ˆ™์›์ธ ํ•ด์šด๋Œ€ ๋„์„œ๊ด€์ด 4์›” 2์ผ ๊ฐœ๊ด€ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค. ํ•ด์šด ๋Œ€๊ตฌ ์–‘์šด๋กœ์— ์œ„์น˜ํ•œ ๋„์„œ๊ด€์€ ์ง€ํ•˜ 2์ธต ์—์„œ ์ง€์ƒ 4์ธต์˜ ์ฑ…์„ ํŽผ์นœ ๋ชจ์–‘์˜ ํ˜„๋Œ€ ์  ๊ฐ๊ฐ์œผ๋กœ ์ง€์–ด์ ธ

More information

194

194 May 194ํ˜ธ 2015๋…„ 5์›” 15์ผ(๊ธˆ์š”์ผ) 07 (10) ๊ฒฝ์ธ์ง€์—ญ ๋‰ด์Šค์˜ ์ค‘์‹ฌ์— ์„œ๋‹ค - KBS ๋ณด๋„๊ตญ ๊ฒฝ์ธ๋ฐฉ์†ก์„ผํ„ฐ KBS ๋ณด๋„๊ตญ ๊ฒฝ์ธ๋ฐฉ์†ก์„ผํ„ฐ ์ด๋ฏผ์˜ ํŒ€์žฅ ๊ณต์˜๋ฐฉ์†ก์˜ ์—ญํ• ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๋ฏผ์ด ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ์ˆ˜์‹ ๋ฃŒ ์ด๋ฉ”์ผ, ๋ฉ”์‹œ์ง€ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์—…๋ฌด์— ๊ด€ํ•ด ์†Œํ†ต์„ ํ•˜์ฃ . ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ๋๋‚˜๊ณ  ์—…๋ฌด๋ฅผ ๋งˆ๊ฐํ•˜๋ฉด 10์‹œ๊ฐ€ ์ข€ ๋„˜์–ด์š”. ๋ฅผ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•˜๋Š” ์‹œ์ฒญ์ž๋“ค์˜ ์š•๊ตฌ๋ฅผ ์ถฉ์กฑ์‹œ์ผœ

More information

640..

640.. ์ œ640ํ˜ธ [์ฃผ๊ฐ„] 2014๋…„ 12์›” 25์ผ(๋ชฉ์š”์ผ) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gorotoday ๋ฌธ์˜ 02-830-0905 ๊ตฌ๋กœ๊ตฌ ์ƒˆํ•ด ์‚ด๋ฆผ์‚ด์ด 4,292์–ต ํ™•์ • ๊ตฌ์˜ํšŒ ์ œ242ํšŒ ์ •๋ก€ํšŒ ํํšŒ 2015๋…„๋„ ์„ธ์ž… ์„ธ์ถœ์˜ˆ์‚ฐ์•ˆ ๋“ฑ 13๊ฑด ์ฒ˜๋ฆฌ ์˜์›์‚ฌ๋ฌด์‹ค ์„ค์น˜ ์˜ˆ์‚ฐ ์ „์•ก ์‚ญ๊ฐ, ๊ต์œก ๋ณต์ง€ ๋ถ„์•ผ์— ์“ฐ๊ธฐ๋กœ ๊ตฌ๋กœ๊ตฌ์˜ํšŒ(์˜์žฅ

More information

1-2016๋…„์œก์‹ญ๊ฐ‘์ž(์„œ๋ฌธ์›).hwp

1-2016๋…„์œก์‹ญ๊ฐ‘์ž(์„œ๋ฌธ์›).hwp 2016๋…„ ์œก์‹ญ๊ฐ‘์ž ์–ธ๋ก  ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ์„œ๋ฌธ์›(ํ•œ๊ตญ๋‡Œ์„ฑ๋งˆ๋น„์ •๋ณด์„ผํ„ฐ ์†Œ์žฅ) โ… . ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 2016๋…„์€ ๋ณ‘์‹ ( ไธ™ ็”ณ )๋…„์ด๋‹ค. ๋ณ‘์‹ ๋…„์˜ ๋ณ‘( ไธ™ )์€ ๋ถ‰์€์ƒ‰์„ ์˜๋ฏธํ•˜๊ณ  ์‹ ( ็”ณ )์€ ์›์ˆญ์ด๋ฅผ ๋œปํ•œ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ 2016๋…„์€ ๋ถ‰์€ ์›์ˆญ์ด์˜ ํ•ด๊ฐ€ ๋œ ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ ๋ฏผ์กฑ์—๊ฒŒ ๋น„์นœ ์›์ˆญ์ด๊ฐ€ ๋Œ€์ฒด์ ์ธ ๋ชจ์Šต์€ ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์—์„œ๋Š” ๊พ€ ๋งŽ๊ณ , ์žฌ์ฃผ ์žˆ๊ณ , ํ‰๋‚ด ์ž˜ ๋‚ด๋Š” ์žฅ๋‚œ๊พธ๋Ÿฌ๊ธฐ๋กœ ์ด์•ผ๊ธฐ๋œ๋‹ค.

More information

untitled

untitled - 685 - - 686 - - 687 - - 688 - - 689 - - 690 - - 691 - - 692 - - 693 - ์‹คํ—˜๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ - 694 - - 695 - - 696 - ๊ฐœ ์ž์—ฐ์‚ดํ•ด์„ธํฌํ™œ์„ฑ ์‹คํ—˜๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ ์‹คํ—˜๊ตฐ - 697 - - 698 - ์ž์—ฐ์‚ดํ•ด์„ธํฌํ™œ์„ฑ ์‹คํ—˜๊ตฐ ๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ - 699 - - 700 - - 701 - - 702 - - 703 -

More information

?? ?? ?? ????? ???

?? ?? ?? ????? ??? ๋ฏผ์ฃผ๋‹น 5 18 ๋ฏผ์ฃผํ™”์šด๋™์™œ๊ณก ๋Œ€์ฑ…์œ„ ๋“ฑ ์ฃผ์ตœ ํ† ๋ก ํšŒ ( 5 18 ๋ฏผ์ฃผํ™”์šด๋™ ์™œ๊ณก๊ณผ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ). 2013๋…„ 5์›” 30์ผ. ๊ตญํšŒ ์˜์›ํšŒ๊ด€ ์†ŒํšŒ์˜์‹ค. 5 18 ๋ฏผ์ฃผํ™”์šด๋™ ์™œ๊ณก๊ณผ ํ•œ๊ตญ์˜ ๋ณด์ˆ˜ --5 18 ๋ฏผ์ฃผํ™”์šด๋™ ์™œ๊ณก ํ˜„์ƒ๊ณผ ํ•œ๊ตญ ๋ฏผ์ฃผ์ฃผ์˜์˜ ๊ณผ์ œ 1) ์กฐํฌ์—ฐ(๋ฏผ์ฃผํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ „๊ตญ๊ต์ˆ˜ํ˜‘์˜ํšŒ ์ƒ์ž„์˜์žฅ. ์„ฑ๊ณตํšŒ๋Œ€) 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉด์„œ: 518 ์™œ๊ณกํ˜„์ƒ์„ ์ ‘ํ•˜๋Š” ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋‹นํ˜น์Šค๋Ÿฌ์›€

More information

2008.09.28.indd

2008.09.28.indd 16 ์ฃผ๊ฐ„์„ฑ๊ฒฝ๋ฌธ์ œ (2008. 9. 28) ์ œ 25๊ณผ ์˜ˆ๋ ˆ๋ฏธ์•ผ 31~33์žฅ์„ ์ฝ๊ณ  ๋‹ตํ•˜์‹œ์˜ค. ์ ์ˆ˜: 1. ์ด์Šค๋ผ์—˜์ด ๋ฐ”๋ฒจ๋ก  ํฌ๋กœ์—์„œ ํ•ด๋ฐฉ๋  ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•˜๋Š” ๋ง์”€์€?(31:3) ๋‚ด๊ฐ€ ๋„ˆ๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๊ธฐ์— ์ธ์žํ•จ์œผ๋กœ ๋„ˆ๋ฅผ ์ด๋Œ ์—ˆ๋‹ค ํ•˜์˜€๋…ธ๋ผ. ํ•˜๋‚˜๋‹˜์€ ์ด์‹ฌ์ด๋ผ(์š”ํ•œ1์„œ4:8) 2. ๋‹ค์Œ ์— ๊ณตํ†ต์œผ๋กœ ๋“ค์–ด๊ฐˆ ๋ง์„ ์“ฐ์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ฒ˜๋…€ ์ด์Šค๋ผ์—˜์•„ ๋‚ด๊ฐ€ ๋„ˆ๋ฅผ ์„ธ์šฐ๋ฆฌ๋‹ˆ ๋„ค๊ฐ€ ์„ธ์›€์„

More information

์ง€ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ณ , ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์ค€๋น„ํ•˜๊ณ , ์š”๋ฆฌ๋ฅผ ํ•˜๊ณ , ์„ค๊ฑฐ์ง€๋ฅผ ํ•˜๊ณ . ์ด ์ž‘์—…์„ 3๋ฒˆ ๋ฐ˜๋ณต ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋งŒ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฃจ๊ฐ€ ๋‹ค ๊ฐ„๋‹ค. ๊ทธ๋“ค์ด ์ œ์ž‘์ง„์—๊ฒŒ ํˆฌ์Ÿํ•˜๋Š” ์ด์œ ๋Š” ๊ทธ๋“ค์ด ์›ํ•˜๋Š” ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์–ป๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋‹ค. ๊ทธ ์ด์ƒ์˜ ์ƒ๊ฐ์€ ํ•˜๊ณ  ์‹ถ์–ด๋„ ํ•  ๊ฒจ๋ฅผ์ด ์—†๋‹ค. ์ด ๋•…์€ ํ—ฌ์กฐ์„ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ๋‹จ

์ง€ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ณ , ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์ค€๋น„ํ•˜๊ณ , ์š”๋ฆฌ๋ฅผ ํ•˜๊ณ , ์„ค๊ฑฐ์ง€๋ฅผ ํ•˜๊ณ . ์ด ์ž‘์—…์„ 3๋ฒˆ ๋ฐ˜๋ณต ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋งŒ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฃจ๊ฐ€ ๋‹ค ๊ฐ„๋‹ค. ๊ทธ๋“ค์ด ์ œ์ž‘์ง„์—๊ฒŒ ํˆฌ์Ÿํ•˜๋Š” ์ด์œ ๋Š” ๊ทธ๋“ค์ด ์›ํ•˜๋Š” ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์–ป๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋‹ค. ๊ทธ ์ด์ƒ์˜ ์ƒ๊ฐ์€ ํ•˜๊ณ  ์‹ถ์–ด๋„ ํ•  ๊ฒจ๋ฅผ์ด ์—†๋‹ค. ์ด ๋•…์€ ํ—ฌ์กฐ์„ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ๋‹จ ์ง„์งœ ํ—ฌ(hell)์€ ์ž์œ ์˜์ง€ ๊ฐ€ ์šฉ๋‚ฉ๋˜์ง€ ์•Š๋Š” ๊ณณ ๊น€ ๋‹ค ์ธ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ๊ตญ์ œ๋Œ€ํ•™์› ํ•œ๊ตญํ•™๊ณผ ๊ตํšŒ๋‚˜ ์„ฑ๋‹น์„ ๋‹ค๋‹ˆ์ง€ ์•Š๋Š” ์‚ฌ๋žŒ๋„ ๋นจ๊ฐ„ ๊ธ€์”จ๋กœ ์ ํžŒ 12์›” 25์ผ์„ ์ฆ๊ธด๋‹ค. ์ผ๋ณธ์ธ, ์ค‘๊ตญ์ธ ์นœ๊ตฌ๋“ค์ด ํ•œ๊ตญ์€ ์™œ ํฌ๋ฆฌ์Šค๋งˆ์Šค๊ฐ€ ๊ณตํœด์ผ์ด๋ƒ๊ณ  ๋ฌป๋Š” ๋ง์— ์–ด๋–ค ๋Œ€๋‹ต์„ ํ•ด์•ผ ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ณ ๋ฏผ์„ ํ•ด ๋ด๋„ ๋‹ต์ด ์•ˆ ๋‚˜์˜จ๋‹ค. ์„๊ฐ€ ํƒ„์‹ ์ผ๋„ ๊ณตํœด์ผ์ด์–ด์„œ ๊ณตํ‰ํ•˜๋‹ค๋Š” ๋ง ๋งŒ ๋˜ํ’€์ดํ•œ๋‹ค. ๋Š๋‹ท์—†์ด

More information

17๋Œ€ ๊ณผ์ œ.hwp

17๋Œ€ ๊ณผ์ œ.hwp 1 - ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ ์ง„์ƒ๊ทœ๋ช… 17๋Œ€ ๊ณผ์ œ 2014. 5. 8. ๋ฏผ์ฃผ์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ๋ชจ์ž„ ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ ์ง„์ƒ๊ทœ๋ช…๊ณผ ๋ฒ•๋ฅ ์ง€์› ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ 2 - ์ธ์‚ฌ๋ง ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ๋กœ ์ˆจ์ง„ ํฌ์ƒ์ž๋“ค์„ ์ถ”๋ชจํ•˜๊ณ , ์‹ค์ข…์ž๋“ค์˜ ๊ท€ํ™˜์„ ๊ฐ„์ ˆํžˆ ๊ธฐ์›ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€๋‚œ 4. 25. ๋ฏผ์ฃผ์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ๋ชจ์ž„(์ดํ•˜ ๋ฏผ๋ณ€ )์€ ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฒ ์ €ํ•œ ์ง„์ƒ ๊ทœ๋ช…๊ณผ ํ”ผํ•ด์ž๋“ค์„ ์ง€์›ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ, ์„ธ์›”ํ˜ธ

More information

์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ(ๅƒž้€ )๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค.

์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ(ๅƒž้€ )๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ์—ญ์‚ฌ์˜ ์œ„์กฐ( ๅƒž ้€  ) ๋Š” ์šฉ์„œํ•  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ๊ณ ๋…ธ ๋‹ดํ™” ์™€ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ์˜ ์ง„์‹ค 2014๋…„ 3์›” 14์ผ ์ผ๋ณธ ๊ณต์‚ฐ๋‹น ๊ฐ„๋ถ€ํšŒ ์œ„์›์žฅ ์‹œ์ด ๊ฐ€์ฆˆ์˜ค ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉฐ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ถ€์˜ ๊ฒฌํ•ด๋ฅผ ๋ฐํžŒ ๊ณ ๋…ธ ์š”ํ—ค์ด( ๆฒณ ้‡Ž ๆด‹ ๅนณ ) ๊ด€๋ฐฉ์žฅ๊ด€ ๋‹ดํ™”(1993๋…„ 8์›” 4 ์ผ ์ดํ•˜ ๊ณ ๋…ธ ๋‹ดํ™” ) ๊ฐ€ ๊ตญ์ •์˜ ์ค‘๋Œ€ํ•œ ์ดˆ์ ์ด ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ์ผ๋ถ€ ์„ธ๋ ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ

More information

3) ์ง€์€์ด๊ฐ€ 4) แ„€์— 5) ์œ„ ์–ด์ ธ์•ผ ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด์•ผ. 5 ๋™์› : ํ•ญ์ƒ ์„ฑ์‹คํ•œ ์‚ถ์˜ ์ž์„ธ๋ฅผ ์ง€๋…€์•ผ ํ•ด. ์—๋Š” ๋ฏผ์ค‘์˜ ์†Œ๋ง๊ณผ ์–ธ์–ด๊ฐ€ ๋‹ด๊ฒจ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์˜ ๊ฐ€์žฅ ์œ„๋Œ€ํ•œ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ณผ๊ฑฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ์‚ฌํšŒ์˜ ๋ฒฝ์„ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ๋“œ๋””์–ด ์ž๊ธฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜ ๋Š”

3) ์ง€์€์ด๊ฐ€ 4) แ„€์— 5) ์œ„ ์–ด์ ธ์•ผ ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด์•ผ. 5 ๋™์› : ํ•ญ์ƒ ์„ฑ์‹คํ•œ ์‚ถ์˜ ์ž์„ธ๋ฅผ ์ง€๋…€์•ผ ํ•ด. ์—๋Š” ๋ฏผ์ค‘์˜ ์†Œ๋ง๊ณผ ์–ธ์–ด๊ฐ€ ๋‹ด๊ฒจ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์˜ ๊ฐ€์žฅ ์œ„๋Œ€ํ•œ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ณผ๊ฑฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ์‚ฌํšŒ์˜ ๋ฒฝ์„ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ๋“œ๋””์–ด ์ž๊ธฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜ ๋Š” (๊ฐ€) 2) (๊ฐ€) ํ•™๋…„ ๊ณ ์‚ฌ์ข…๋ฅ˜ ๊ณผ๋ชฉ ๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ๋ช… 3 2009 2ํ•™๊ธฐ ๊ธฐ๋ง๊ณ ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ ๊ตญ์–ด 101 ( ) ์—ผ์ฐฝ์ค‘ ๋งํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ๋˜์–ด ์–ด๋จธ๋‹ˆ๊ฐ€ ๋‹ค์‹œ ์ฃผ์‹œ๊ฑฐ๋“  ๋‚˜์—๊ฒŒ ๊ฐš ์•„๋ผ. ๊‹ฏ๋จผ์ € ๋‹ต์•ˆ์ง€์— ์„ฑ๋ช…,ํ•™๋…„,๊ณ„์—ด,๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๊ธฐ์ž…ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ์„ ์ฝ๊ณ  ๋งž๋Š” ๋‹ต์„ ๋‹ต๋ž€์— ํ‘œ์‹œํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ๋ฐฐ์ ์€ ๋ฌธํ•ญ์œ„์— ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ฐฐ์ ํ‘œ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. (๊ฐ€) ์šฐ๋ฆฌ ์ค‘์—๋Š” ์ „์Ÿ์œผ๋กœ

More information

<303220C1BEC7D528C1DFB1B9B1B3BCF6BED5B1EEC1F6292E687770>

<303220C1BEC7D528C1DFB1B9B1B3BCF6BED5B1EEC1F6292E687770> ์˜ˆ๊ธˆ, ์ฐจ๋ช…์˜ˆ๊ธˆ, ๊ณ„์ขŒ์†ก๊ธˆ, ๊ณ„์ขŒ์ด์ฒด์™€ ๊ด€๋ จ๋œ ํ˜•๋ฒ•์ƒ์˜ ๋ฌธ์ œ์  ๋ฐ• ๋™ ๋ฅ  *77) ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ์˜ˆ๊ธˆ, ๊ณ„์ขŒ์†ก๊ธˆ, ๊ณ„์ขŒ์ด์ฒด์˜ ๋ฏผ์‚ฌ์  ๋ฒ•๋ฅ ๊ด€๊ณ„ โ…ข. ์˜ˆ๊ธˆ๊ณผ ํšก๋ น์ฃ„ โ…ฃ. ๊ณ„์ขŒ(ํ˜„๊ธˆ)์†ก๊ธˆ๊ณผ ํšก๋ น์ฃ„ โ…ค. ๊ณ„์ขŒ์ด์ฒด(์ „์ž์ž๊ธˆ์ด์ฒด)์™€ ํ˜•๋ฒ• โ…ฅ. ์ฐจ๋ช…์˜ˆ๊ธˆ๊ณผ ํšก๋ น์ฃ„ โ…ฆ. ๋งบ์Œ๋ง โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์†Œ์œ„ ์‚ผ์„ฑํŠน๊ฒ€์—์„œ ์‚ผ์„ฑ์˜ ์ฐจ๋ช…์˜ˆ๊ธˆ์„ ์ด์šฉํ•œ ๋น„์ž๊ธˆ ์กฐ์„ฑ์ด ๋ฌธ์ œ๋œ ๋ฐ” ์žˆ๊ณ 

More information

์‚ผ์™ธ๊ตฌ์‚ฌ( ไธ‰ ็• ไน ๆ€ ) 1981๋…„ 12์›” 28์ผ ๋งˆ์‚ฐ ์ƒ๋•๋ฒ•๋‹จ ๋งˆ์‚ฐ๋ฐฑ์–‘์ง„๋„ํ•™์ƒํšŒ ํšŒ์žฅ ๊น€๋ฌด์„ฑ ์™ธ 29๋ช…์ด ์„œ์šธ ์ค‘์•™์ด๋ณธ๋ถ€๋ฅผ ๋ฐฉ๋ฌธํ•˜์˜€์„ ๋•Œ ๋‚ด๋ ค์ฃผ์‹  ๊ณค์ˆ˜๊ณก์ธ ์Šค์Šน๋‹˜์˜ ๋ฒ•์–ด ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณผ๊ฑฐ ์„ฑ์ธ๊ป˜์„œ ๋ง์”€ํ•˜์‹œ๊ธธ ้“ ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ์–ด์šธ๋ ค์•ผ๋งŒ ้“ ๋ฅผ ๋ฐฐ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ

์‚ผ์™ธ๊ตฌ์‚ฌ( ไธ‰ ็• ไน ๆ€ ) 1981๋…„ 12์›” 28์ผ ๋งˆ์‚ฐ ์ƒ๋•๋ฒ•๋‹จ ๋งˆ์‚ฐ๋ฐฑ์–‘์ง„๋„ํ•™์ƒํšŒ ํšŒ์žฅ ๊น€๋ฌด์„ฑ ์™ธ 29๋ช…์ด ์„œ์šธ ์ค‘์•™์ด๋ณธ๋ถ€๋ฅผ ๋ฐฉ๋ฌธํ•˜์˜€์„ ๋•Œ ๋‚ด๋ ค์ฃผ์‹  ๊ณค์ˆ˜๊ณก์ธ ์Šค์Šน๋‹˜์˜ ๋ฒ•์–ด ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณผ๊ฑฐ ์„ฑ์ธ๊ป˜์„œ ๋ง์”€ํ•˜์‹œ๊ธธ ้“ ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ์–ด์šธ๋ ค์•ผ๋งŒ ้“ ๋ฅผ ๋ฐฐ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ 2014 2 ํ†ต๊ถŒ 342ํ˜ธ ์ฐจ ๋ก€ ์ œ๋ชฉ : ๋ฐฑ์–‘์—ญ์‚ฌ์˜ ์ดˆ์„ ์‚ฌ์ง„ : ๋ชจ๊ฒฝ์˜ฅ ๋‹จ์ฃผ 2 7 8 12 14 17 20 30 32 34 36 38 42 45 ๊ณค์ˆ˜๊ณก์ธ๋ฒ•์–ด ์„ฑํ›ˆํ•œ๋งˆ๋”” ์‹ ๋…„์‚ฌ ์‹ฌ๋ฒ•์—ฐ๊ตฌ ์ด์ƒ์ ๋ฉธ๋ถ„( ๏งช ็›ธ ๅฏ‚ ๆป… ๅˆ† ) 59 ๊ฒฝ์ „์—ฐ๊ตฌ ๏ฅ ่ชž 78 ๋ฏธ๋ฅต์„ธ์ƒ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ ์Šค์Šน์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋ฉฐ/๊น€๋ฌธ์ž ์ ์ „์‚ฌ ํŽธ ์šฉ๋‘๋ด‰ ์Œ์•… ์‚ฐ์ฑ…

More information

๋Š”์ง€, ์‚ฌ๋ฒ•์‹œํ—˜์„ ์™„์ „ํžˆ ๋Œ€์ฒดํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”์ง€, ๊ต์œก์— ์˜ํ•œ ์–‘์„ฑ์ด๋ผ๋Š” ๊ตฌํ˜ธ์— ๋งž๊ฒŒ ๊ต ์œก์ด ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์ ๊ฒ€ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๋ฐ” ์—†๋‹ค. ๋Œ€๊ฐœ ์‚ฌ๋ฒ•์‹œํ—˜ ์กด์น˜๋ฅผ ์ฃผ์žฅํ•˜๋Š” ์ชฝ์—์„œ ๋กœ์Šค์ฟจ ์ œ๋„์˜ ํํ•ด์— ๋Œ€ํ•ด ์ง€์ ์„ ํ•˜๋ฉด ๋กœ ์Šค์ฟจ ํ˜‘์˜ํšŒ ๋“ฑ ๋กœ์Šค์ฟจ๊ณผ ์ง์ ‘์ ์ธ

๋Š”์ง€, ์‚ฌ๋ฒ•์‹œํ—˜์„ ์™„์ „ํžˆ ๋Œ€์ฒดํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”์ง€, ๊ต์œก์— ์˜ํ•œ ์–‘์„ฑ์ด๋ผ๋Š” ๊ตฌํ˜ธ์— ๋งž๊ฒŒ ๊ต ์œก์ด ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์ ๊ฒ€ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๋ฐ” ์—†๋‹ค. ๋Œ€๊ฐœ ์‚ฌ๋ฒ•์‹œํ—˜ ์กด์น˜๋ฅผ ์ฃผ์žฅํ•˜๋Š” ์ชฝ์—์„œ ๋กœ์Šค์ฟจ ์ œ๋„์˜ ํํ•ด์— ๋Œ€ํ•ด ์ง€์ ์„ ํ•˜๋ฉด ๋กœ ์Šค์ฟจ ํ˜‘์˜ํšŒ ๋“ฑ ๋กœ์Šค์ฟจ๊ณผ ์ง์ ‘์ ์ธ ๋กœ์Šค์ฟจ ๊ต์œก์„ ํ†ตํ•œ ๋ฒ•์กฐ์ธ ์–‘์„ฑ์˜ ๋ฌธ์ œ์ ๊ณผ ๋Œ€์•ˆ ๋Œ€ํ•œ๋ณ€ํ˜‘ ๋ฒ•์กฐ์ธ์–‘์„ฑ์ œ๋„ํŠน์œ„ ๋ถ€์œ„์›์žฅ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ ๊น€ํƒœํ™˜ 1. ์„œ๋ก  2. ๊ต์œก์— ์˜ํ•œ ์–‘์„ฑ ์€ ๋ง์žฅ๋‚œ์— ๋ถˆ๊ณผ 3. ๋กœ์Šค์ฟจ ๊ต์œก์˜ ํํ•ด ๊ฐ€. ๋†’์•„์ง„ ์ง„์ž…์žฅ๋ฒฝ ๋‚˜. ์ง€๋‚˜์น˜๊ฒŒ ์งง์€ ๊ต์œก๊ณผ์ • ๋‹ค. ๊ต๊ณผ๊ณผ์ •์˜ ๋ฌธ์ œ์  ๋ผ. ํ•™์› ์˜์กด๋„ ์‹ฌํ™” ๋งˆ. ํ—ˆ์šธ๋ฟ์ธ ํŠน์„ฑํ™”, ์ „๋ฌธํ™” ๊ต์œก ๋ฐ”. ๋ถ€์‹คํ•œ ํ•™์‚ฌ๊ด€๋ฆฌ ์‚ฌ. ๊ต์œก์— ์˜ํ•œ ๋ฒ•์กฐ์ธ ์–‘์„ฑ

More information

<312E2032303133B3E2B5B520BBE7C8B8BAB9C1F6B0FC20BFEEBFB5B0FCB7C320BEF7B9ABC3B3B8AE20BEC8B3BB28B0E1C0E7BABB292DC6EDC1FD2E687770>

<312E2032303133B3E2B5B520BBE7C8B8BAB9C1F6B0FC20BFEEBFB5B0FCB7C320BEF7B9ABC3B3B8AE20BEC8B3BB28B0E1C0E7BABB292DC6EDC1FD2E687770> 2013๋…„๋„ ์šด์˜๊ด€๋ จ ์—…๋ฌด์ฒ˜๋ฆฌ์•ˆ๋‚ด ๊ฐœ์ •์‚ฌํ•ญ(์‹ ๊ตฌ๋ฌธ ๋Œ€์กฐํ‘œ) ๋ถ„์•ผ P 2012๋…„ ์•ˆ๋‚ด 2013๋…„ ์•ˆ๋‚ด ๊ฐœ์ •์‚ฌ์œ  โ…ก. ์˜ ์šด์˜ 3. ์˜ ์—ฐํ˜ โ…ข. ์‚ฌ์—… 8 20 12๋…„: ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€์‚ฌ์—… ๊ฐœ์ • 201 2๋…„: ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€์‚ฌ์—…๋ฒ• ๊ฐœ์ • -์˜คํƒ€์ˆ˜์ • 13 ์‚ฌ์—…์˜ ๋Œ€์ƒ 1) ๊ตญ๋ฏผ๊ธฐ์ดˆ์ƒํ™œ๋ณด์žฅ ์ˆ˜๊ธ‰์ž, ์ฐจ์ƒ์œ„๊ณ„์ธต ๋“ฑ ์ €์†Œ๋“ ์ฃผ๋ฏผ 2) ์žฅ์• ์ธ, ๋…ธ์ธ, ํ•œ๋ถ€๋ชจ๊ฐ€์ • ๋“ฑ ์ทจ์•ฝ๊ณ„์ธต ์ฃผ๋ฏผ

More information

2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 5 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 6 ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด 1-4 ๋ฐ•์ง€์˜ˆ ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๋‚œ ์ฐธ ์ข‹์•„. ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๊ท€์—ฌ์šด ๋ˆˆ์‚ฌ๋žŒ๋„ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ์‹ ๋‚˜๋Š” ๋ˆˆ์‹ธ์›€๋„ ํ•˜๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด

2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 5 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 6 ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด 1-4 ๋ฐ•์ง€์˜ˆ ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๋‚œ ์ฐธ ์ข‹์•„. ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๊ท€์—ฌ์šด ๋ˆˆ์‚ฌ๋žŒ๋„ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ์‹ ๋‚˜๋Š” ๋ˆˆ์‹ธ์›€๋„ ํ•˜๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 1 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 2 ์ œ2014๋…„ - 4ํ˜ธ ( 2์›” ) ํŽด๋‚ธ์ด : ์•ˆ ์Šน ๋ ฌ ๊ต์žฅ์„ ์ƒ๋‹˜ ๋„์šด์ด : ๋ฐ• ๋ช… ๋• ๊ต๊ฐ์„ ์ƒ๋‹˜ ํŽธ์ง‘์ธ : ์ • ๊ฒฝ ์ˆœ ์„ ์ƒ๋‹˜ Tel. (031) 618-9671 ํ•™๋ถ€๋ชจํšŒ์žฅ๋‹˜ ๊ธ€ 1 2์›” ๋™์‚ญ ๊ต์œกํ™œ๋™ 1.13 ์‹ ์ž…์ƒ ์˜ˆ๋น„์†Œ์ง‘

More information

*์ธํ„ฐ๋„ท์—์˜ฌ๋ฆด๊ฒƒ(์ €ํ•ด์ƒ)

*์ธํ„ฐ๋„ท์—์˜ฌ๋ฆด๊ฒƒ(์ €ํ•ด์ƒ) TEL : (062) 525-5252 / FAX : (062) 525-5260 www.suhrim.or.kr 2013. 04 2013. 04 Contents 2013. 04 4 10 20 29 43 48 5 ๊ณ ๋ นํ™” ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ตํšŒ ๋…ธ์ธ๊ต์œก์˜ ํ•„์š”์„ฑ / ๊น€์˜ํ•œ ์žฅ๋กœ ๋งจ๋ฐœ์˜ ์„ฑ์ž, ํ•œ๊ตญ์˜ ์„ฑ ํ”„๋ž€์น˜์Šค์ฝ” ์ดํ˜„ํ•„ / ๋ฐ•๋ช…์„œ ์€ํ‡ด์žฅ๋กœ ๋ถํ•ต ์œ„๊ธฐ ์˜์ ์ธ ํ•ต๋ฌด๊ธฐ(๊ธฐ๋„)๋กœ

More information

์ž‘์€ ๋ˆˆ์„ ํฌ๊ฒŒ ๋œจ๊ณ  ๋ณธ ์„ธ์ƒ

์ž‘์€ ๋ˆˆ์„ ํฌ๊ฒŒ ๋œจ๊ณ  ๋ณธ ์„ธ์ƒ ์ž‘์€ ๋ˆˆ์„ ํฌ๊ฒŒ ๋œจ๊ณ  ๋ณธ ์„ธ์ƒ ํ™”์”จ911 ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋ฐฐ์šฐ๋ ค๋Š” ์ž์„ธ๋กœ ๋ณด๋ฉด ๋” ์ž์„ธํžˆ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜๋ณด๋‹ค ๋‚จ์„ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด ๋” ์ž์„ธํžˆ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ •์น˜์ธ์ด ์œ ๊ถŒ์ž์˜ ๋ˆˆ์œผ๋กœ ๋ณด๋ฉด ๋” ์ž์„ธํžˆ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์œ ๊ถŒ์ž๋Š” ์ •์น˜์ธ์˜ ๋ˆˆ์œผ๋กœ ๋ณด๋ฉด ๋” ์ž์„ธํžˆ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ ๋ˆˆ์œผ๋กœ ์„ธ์ƒ๋„ ์ •์น˜๋„ ์–ธ๋ก ๋„ ๋ณด๊ณ  ์“ด ๊ธ€์„ ๋ชจ์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ์ฐจ 1 ๋ฐ•๊ทผํ˜œ์™€ ๊ทธ ์•„๋ฅ˜๋“ค์˜ ์ €๊ธ‰ํ•œ ์‚ฌ๊ณ ( ๆ€ ่€ƒ ) 5 2

More information

untitled

untitled ์ฒจ ๋ถ€ ๋ณด๊ณ ์„œ โ… . ์กฐ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 1. ์กฐ์‚ฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  o ๋ฌธํ™”์  ์—ฌ์œ ๊ฐ€ ์ƒ๊ธฐ๋ฉด์„œ ๋งŒํ™”์˜ํ™” ์ฃผ์ธ๊ณต์ด๋‚˜ ์—ฐ์˜ˆ์ธ ๋“ฑ์˜ ์บ๋ฆญํ„ฐ๋ฅผ ๋„ฃ์–ด ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ์บ ๋ฆญํ„ฐ์ƒํ’ˆ์ด ์–ด๋ฆฐ์ด๋“ค์—๊ฒŒ ์ธ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ์•ž์œผ๋กœ ๋„ ๊ณ„์†ํ•ด์„œ ์‹ ์„ธ๋Œ€์˜ ์†Œ๋น„๋ฌธํ™” ๋ฅผ ์ฐฝ์ถœํ•ด ๋‚˜๊ฐˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋จ. - ๊ทธ๋™์•ˆ ์–ด๋ฆฐ์ด๋“ค ์‚ฌ์ด์— ์œ ํ–‰ํ–ˆ๋˜ ์บ๋ฆญํ„ฐ๋กœ๋Š” ๋ฏธํ‚ค๋งˆ์šฐ์Šค, ์„ธ์ผ๋Ÿฌ๋ฌธ, ์•„๊ธฐ๊ณต๋ฃก ๋‘˜ ๋ฆฌ, ๋ฐ”๋น„, ํ—ฌ๋กœํ‚คํ‹ฐ,

More information

รˆรฑยธร27รˆยฃ0918

รˆรฑยธร27รˆยฃ0918 ํฌ๋ง์„ ์ผ๊ตฌ๋Š” ์‚ฌ๋žŒ๋“ค (27ํ˜ธ) 2 3 4 6 13 14 15 ๊นจ๋‹ฌ์Œ์˜ ๋‘๋ ˆ๋ฐ• ์นผ๋Ÿผ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํƒ๋ฐฉ ์ด๋ชจ์ €๋ชจ ๋งŒ๋‚˜๊ณ  ์‹ถ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ์ธ์—ฐ ํ›„์›์ž ์†Œ๊ฐœ ๋™์ „๋ชจ๊ธˆ์ฐธ์—ฌ์—…์ฒด ์†Œ๊ฐœ ํฌ๋ง์„ ์ผ๊ตฌ๋Š” ์‚ฌ๋žŒ๋“ค ๋ฐœํ–‰์ธ : ๋ฒ•๋“ฑ / ์ œ27ํ˜ธ(2009๋…„ 9์›”) ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ๊ธˆ์˜ค์ข…ํ•ฉ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ๊ตฌ๋ฏธ์ง€์—ญ์•„๋™์„ผํ„ฐ ์—ฐ๊ฝƒ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘ ์ „ ํ™” : (054)458-0230 / ํŒฉ์Šค : (054)458-0570

More information

์ฐธ์—ฌ์—ฐ๋Œ€ ์ด์Šˆ๋ฆฌํฌํŠธ ์ œ2011-10ํ˜ธ

์ฐธ์—ฌ์—ฐ๋Œ€ ์ด์Šˆ๋ฆฌํฌํŠธ ์ œ2011-10ํ˜ธ 2016. 3. 23. ๊ตญ๋ฏผ ์œ„์— ๊ตฐ๋ฆผํ•˜๊ณ  ๊ถŒ๋ ฅ์— ๋ด‰์‚ฌํ•˜๋Š” ๊ฒ€์ฐฐ ๋ฐ•๊ทผํ˜œ์ •๋ถ€ 3๋…„ ๊ฒ€์ฐฐ๋ณด๊ณ ์„œ(2015) ์ฐจ๋ก€ ์ผ๋Ÿฌ๋‘๊ธฐ 5 1๋ถ€ ๋ฐ•๊ทผํ˜œ์ •๋ถ€ 3๋…„, ๊ฒ€์ฐฐ์„ ๋งํ•˜๋‹ค 1. [์ข…ํ•ฉํ‰๊ฐ€] ์ฒญ์™€๋Œ€ ํ•˜๋ช…๊ธฐ๊ตฌ์˜ ๋ณธ๋ถ„์— ์ถฉ์‹คํ•˜์˜€๋˜ ๊ฒ€์ฐฐ ์กฐ์ง 8 [๋ณ„์ฒจ] 2015 ๊ฒ€์ฐฐ ์ฃผ์š” ์ˆ˜์‚ฌ 23๊ฑด ์š”์•ฝ ํ‘œ 18 2. ๊ฒ€์ฐฐ ์œค๋ฆฌ์™€ ๊ฒ€์‚ฌ ์ง•๊ณ„ ํ˜„ํ™ฉ 23 3. ์ฒญ์™€๋Œ€์™€ ๋ฒ•๋ฌด๋ถ€ ๊ฒ€์ฐฐ๊ณผ์˜ ๊ด€๊ณ„ 29

More information

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์„œ์ง„๊ต ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ์ˆ˜์ง€๊ตฌ ํ’๋•์ฒœ2๋™ 1167 ์ง„์‚ฐ๋งˆ์„ ์‚ผ์„ฑ5์ฐจ์•„ํŒŒํŠธ526๋™ 1004ํ˜ธ ์กฐํ•„์ œ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ํ’๋•์ฒœ๋™ 725-1 ์œ ์Šค๋นŒ 401ํ˜ธ - 2 -

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์„œ์ง„๊ต ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ์ˆ˜์ง€๊ตฌ ํ’๋•์ฒœ2๋™ 1167 ์ง„์‚ฐ๋งˆ์„ ์‚ผ์„ฑ5์ฐจ์•„ํŒŒํŠธ526๋™ 1004ํ˜ธ ์กฐํ•„์ œ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ํ’๋•์ฒœ๋™ 725-1 ์œ ์Šค๋นŒ 401ํ˜ธ - 2 - (51) Int. Cl. (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) G06F 12/14 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2006-0056087 (22) ์ถœ์›์ผ์ž 2006๋…„06์›”21์ผ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž ์ „์ฒด ์ฒญ๊ตฌํ•ญ ์ˆ˜ : ์ด 18 ํ•ญ 2006๋…„06์›”21์ผ (54) ์œ ์—์Šค๋น„ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋„๋‚œ ๋ฐฉ์ง€ ์‹œ์Šคํ…œ ๋ฐ ๋ฐฉ๋ฒ• (11) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ 10-2007-0121264

More information

<38BFF920BFF8B0ED2DC8F1BFB5BEF6B8B620C6EDC1FDBABB2E687770>

<38BFF920BFF8B0ED2DC8F1BFB5BEF6B8B620C6EDC1FDBABB2E687770> ํ†ต๊ถŒ ์ œ67ํ˜ธ ๋Œ€๊ตฌ๊ณต๋™์œก์•„ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ http://cafe.gongdong.or.kr/siksikan ํ•จ๊ป˜ ํฌ๋Š” ์šฐ๋ฆฌ ์•„์ด ์—ฌ๋Š” ๊ธ€/03 ๊ต์œกํ‰๊ฐ€ ๋ฐ ๊ต์œก๊ณ„ํš/05 ํ„ฐ์ „์†Œ์‹/38 ๋ชธ์‚ด๋ฆผ ์ฒด์กฐ ๊ฐ•์ขŒ ํ›„๊ธฐ/43 ๋‹จ์˜คํ–‰์‚ฌ ํ›„๊ธฐ/44 ๊ฒŒ๋ฆด๋ผ ์ธํ„ฐ๋ทฐ/46 ์ฑ… ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ• ์ฐพ๊ธฐ/50 ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ /52 ๋ง›์žˆ๋Š” ์ธ๋ฌธํ•™/55 ํŽธ์ง‘ํ›„๊ธฐ/58 2010. 8 ํ•จ๊ป˜ ํฌ๋Š” ์•„์ด, ๋”๋ถˆ์–ด

More information

?์œ์ถŽํ‚ด์ž–?

?์œ์ถŽํ‚ด์ž–? ์ƒˆ๊ตญ์–ด ์ œ 3ํ˜ธ(' ๅฃ ํŠน์ง‘/์ผ์„ ์ดํฌ์Šน ์„ ์ƒ์˜ ํ•™๋ฌธ๊ณผ ์ธ๊ฐ„ ๅนด ่ซธ ๋ช‡ ํœฉ ่ซ– ่‘— ็›ฎ ๅนด ่ฎ€ 6์›” 9์› ็ตฑ ้“ ๅปฃ ๅทž ํ™ˆ$ ๅšด ์šฉ์งง๋Œ-๋ณ„( ็พ ๅšด IIEรฏรฑ ( ้™ฐ 4์›” 28์ผ) ๋˜ฅ ็บŒ ์˜ ้•ท ็”ท ์œผ~ ๆœฌ ๅฏฆ ๅ…จ ้คŠ ) ๋•Œ์— ไธŠ ไบฌ 1002๋…„ 7 ๆญฒ ๋•Œ์— ็ดฏ ไปฃ ์˜ ๅ…ˆ ๋ฟ” ไธ‹ ์ธ ไบฌ ็นผ ้“ ่ฑŠ ๅพท ่ง€ ๅ— ้ข ไธŠ ็ฅ– ๆฑŸ ้‡Œ ( ็พ ้–‹ ่ฑŠ ้ƒฝ ่‡จ ๆผข ้ข ไธŠ ็ฅ–

More information

2 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) ์˜คํ”ผ๋‹ˆ์–ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ข… ํ•ฉ 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) 3 ์‚ฌ ์„ค ์ผ๋ณธ์˜ ์šฐํ–ฅ์šฐ ๋Š” ๋ถˆํ–‰ํ•œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ผ๋ณธ ์•„๋ฒ  ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์—ฐ์ผ ์šฐํ–ฅ์šฐ ํ•˜๊ณ  ์žˆ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๊ฐ•์ œ ๋™์›์„ ๋ถ€ ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋„ ๋ชจ์ž๋ผ ์ด๋ฆฌ๊ฐ€ ์•ผ์Šค์ฟ ๋‹ˆ ์‹ ์‚ฌ๋ฅผ ์ฐธ๋ฐฐํ•˜๊ณ  ์‹ฌ์ง€์–ด๋Š” ์ด

2 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) ์˜คํ”ผ๋‹ˆ์–ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ œ55ํ˜ธ ์ข… ํ•ฉ 2014๋…„ 2์›” 16์ผ (์ฃผ์ผ) 3 ์‚ฌ ์„ค ์ผ๋ณธ์˜ ์šฐํ–ฅ์šฐ ๋Š” ๋ถˆํ–‰ํ•œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ผ๋ณธ ์•„๋ฒ  ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์—ฐ์ผ ์šฐํ–ฅ์šฐ ํ•˜๊ณ  ์žˆ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๊ฐ•์ œ ๋™์›์„ ๋ถ€ ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋„ ๋ชจ์ž๋ผ ์ด๋ฆฌ๊ฐ€ ์•ผ์Šค์ฟ ๋‹ˆ ์‹ ์‚ฌ๋ฅผ ์ฐธ๋ฐฐํ•˜๊ณ  ์‹ฌ์ง€์–ด๋Š” ์ด ํ•˜๋‚˜๋‹˜์˜๋‚˜๋ผ ์„ ๊ต์— ์•ž์žฅ์„œ๋Š” ์˜๋ฃŒ ๋ฒ•์ธ ํ‰๊ฐ• ์น˜๊ณผ ์˜์› ์ง„๋ฃŒ์ƒ๋‹ด์˜ˆ์•ฝ ์•ˆ๋‚ด TEL. 032-652-7528 / 651-7528 2012๋…„ 11์›” 4์ผ ์ฐฝ๊ฐ„ ์•ˆ๋‚ด ๊ตฌ๋… ๋ฐฐ๋‹ฌ 02)3675-6113 www.cknews.co.kr ์ œ55ํ˜ธ 2014๋…„ 2์›” 16์ผ(์ฃผ์ผ) ๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„์ธ์€ ์™œ ์˜ˆ์ˆ˜๋ฅผ ๋‘๋ฒˆ ์‹ญ์ž๊ฐ€์— ๋ชป ๋ฐ•๋Š”๊ฐ€(?) ๋ถ„์—ด๊ณผ ๊ฐˆ๋“ฑ์˜ ๋ง๋ น, ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒ ๊ณณ๊ณณ์— ๋– ๋ˆ๋‹ค(2)-์—ฐํ•ฉ๋‹จ์ฒดํŽธ

More information