ๆญฏM PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏM991101.PDF"

Transcription

1

2

3 ( ) ( ) ( )

4 < > ( ) ( ) ( ) ( ) ABST RACT 91

5 . 1. 1)...,..,. 2).,,. 3). 4) - 1).... 2),. 3), -,, 1995, 29.., (,, 1992.). 1

6 - 5).. 6). 7),.. 8).. 9) 10), 4),,. 5),,, 1997, p , ) (29 30 ),,,. 7).. 8) (,, 1999, ).. 9),, 7,, 1963.,,, 1966.,,, ). 2

7 . ( ), ( ) 11), 12) 13) ). 15). 16). 17) 18). 19), 20) 11). 12). 13),,,, ),,,,, ). 16),, 4,, 1978.,,,, 1981.,, 1981, 1981.,, 61,, 1986.,, 19,, 1988.,,, 1988.,, 4,, 1989.,,, ),, 5, ),,, ),,,, ), -, -,,

8 . 21), ). 23) )...,,,,... 25) ),.,,. 21),,, ),,, ),,, ),,, ),, 7, ), :,, 7,

9 ., ) ). 5

10 .,, ).... 6, ),,,,,,,,,,,,.. 30). 28),,.. 29),, 7, 1999., :, ( 7 ), 1999.,, 23, 1999.,,, , ). 6

11 .. 31).. 32)., , 18 ( : ) 18,. ( ), , 4,032., 16 ( : ) 16,.( ), (1806) , 4,480., 21 ( : ). 31),, ),,

12 21,.,. (, ) , , ,620., 22 ( : ) 22.,, 33)., ,356., 10 ( : ) 34) 10,. 35),.., ,520., 10 ( : 33) 7., ) A. 35),,

13 ) 10, ).., , 2, , 37) 44 ( : A ) 44,.. ( ) ( ) ( ) 38). 39) 40) , 12, ),,. 37). 38) ( ).. ( ) ( ) ( ). 33 (, ). 39). 40) 1866, 1926,

14 , 36 ( : B ) 36,. 41) , 9, ( ) ), ), 44) 45). 41) 1790, 1850, ),, 13,, ) 1 1, 2, 2, 1 1, 2 2 1, ) ( ),., , 2., ( ). 10

15 . 46) 47) ( ) 1833 ( 33 ) ( ) ) ( 20, 1997.).,. 46) 4 4, 8 8, ( ) 1784, 60 ( ) ( ) 47) 6 6, 4,

16 48) 9 (1843) 17., 2, 49). 50) ) , ) ). 9 48) 6 6, 10 10, 8 8, ( ) 7 7, 6 6, 5 5 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 19 ( ), 6 6, 6 1, 1, ). 50) , 6 3 1, 8 4, 1, 8 8 2, 1, 2, ) ) , 2, 3, 4, 5 6 7, 8, 9 ( ),

17 ,, 49,, ) 2. 55) ) ) 53). 4 4, 1, 1 4, 2 1, ,. 54) ) ) 9. 57) 7. 13

18 20. 58) , 171, ) ) 23..,... 61) 58) ) 7. 60) 5. 61), ( ) 80 14

19 ,. 62). - - ( ) 63) 5 2, ), 65), 66).. 67) ), 69), 62). 63)... 64).,,. 65).. 66). 67) -, - ( ). 68),, 4 3, 1937.,, ( ),, 1938, ), 13,,

20 . 70) 71).,,, 72). 73) 74). 75). 76). 77), ) 70), 10,, ),,, ),,, 1973, ),,,,. 74), ). 76).. 77).. 78). 16

21 ,.. 79).. 80). 81). 2.., 79) ,,..,..,. 80).. 81)

22 .,,,,, 82). a,,,,, ( ),, (b- 1) ( ), (, 600,,, b ), ( ), ( ), ( ), ( ),,,,, 50,,, (b- 2) ( ), (, ), ( ),, 230,, (c- 1),,,, ( ( ). ),, c, 213,, (c- 2) ( ),, ( ( ),, ),, ( ), ; d ; a,, b,,, c, d 4. 82),. 18

23 ... ( ). ( ). b. b- 2,.,..,.. 83) 84). b b- 1 85) b 83), ( ), (, ).. 84),.. 85), (, 19, 1996)., (,, 1997.), (, 37,, 1998.). 19

24 600,. b- 1 b- 1 86). c., 87) 88)., 89). 90).. a b c d ). 87). 88) ( 23, 1999.).. 89). ( 11,, 1997.). 90). 20

25 a b c d - - (600, (230, 50 ) 213 ) ( 4 ),, 21

26 ( ),,. a b c, d - -,,,,, a b c. a, b, c. a, b, b- 1 b- 2. b ,.. 22

27 . b- 2 b- 1, 50.. b- 1. c b.. c b,. c c- 1 c- 2. c ,. c ,. c,. d,,., , 91) 23

28 ( )., ( )...,.,. b, b c, d 91)

29 ., ) ), 94). 92). 93)... 94).,. 25

30 95) 96)., 97).. 98) ( ),, 99)., 100).,..,, 3. - (, ) 95). 96).. 97) (, ) (, 1992, ) 98) ),, ),, 28, 1982,, ,. 26

31 . 101).., 102).. 103) , ,.. ( ) ( ),. 101) , 102) ,.,,,, ). 27

32 .,.. 104),.,.,. 1722, ,,,, , ) ( ) 5. 28

33 3.2. ( ) ( ) 1874 ( 11). 1900, 1901, , (1913 )., ), 76, , 10 ( 1 ). 106) ( ),. 107) ) 1926, ( ). 106),, 7,, 1999, )... 29

34 ( 3) ( ), ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) 1759 ( 35) ( 10) ( ) ( ), 1789 ( ) ( 1), ( ) ( ).. ( ), 108).,, ). 108) ( ). 109)... 30

35 ,., 110). 1716, 111) ). 111). 31

36 .. ' ',..,. 112) ( )..., 1610( 2) 1680( 6) ( ), ( ) ( ). ( ), 1633 ( 11) 1637, 1641 ( ). 1645, 1647 ( ) ( 4), 1655, ( ) ( ) ( ) ( 3) ( ) 112).. 32

37 , ( ), 1667 ( 8), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1678,. 6 3 ( ) ( ) ( 6) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 15) ( ) ( ),. ( ). ( ). ( ), ( )... b... 33

38 ( 6). 1674( 15) ( ) ). 3, 113) ,,.,,

39 ,... ( ),.,. ( ) 114) ) ) ,.., ( ) ( ), ( ) ( ) ( )., ( )., ( ),.,.,. 115). -,

40 1679..,.... ( ),. 116)..., 116) 36

41 ......, ) ). 37

42 ( ) 1651( 2) 1704( 30), ( ), ( ). ( ) ( ) ( ). 1680, ( ). 1694, ( ). 1700,, 1702 ( ). ( ) ). 118).,.. 38

43 ....., 119)., 120). 119),.,,,,,.,,. 39

44 ( ). 1634( 12) 1684( 10). ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( 8), 1661 ( 2) ( ) ( 3) ( ), ( ), 1674 ( ). ( ) ( ) ( ) ( ) 2, ( ) ( ) ( ) ( )., ( ; ) ( ) 121), ( ) 120)... 40

45 ( ) ( ). ( ) ( ), ( ) ,.....,., 122). 123). 121). 7.. ( ),,.,. 122) c- 2 d. 123). ( 11,, 1997.). 41

46 ..., ( ) ( 14 ) 1699( 25 ). ( ), ( ), ( ) ( ) ( ). 1660( 1) 1679( 5). 1680( 6) ( ) ( 20) ( )

47 ).,,, ), 124) 6 1,.. 125),,, < >, < >, < >, < >, < >, 43

48 . 126).. 1., 127). 2., ,,. 4.,.,. 5., , < >, < > ),, )..,. 44

49 ( - ) ( ). (- ) (.). 12. ( ) (, ), (; )

50 . (- ). 19.,.. 20.,. 21. (- ).. 22., , - 6, 7, 15 17, , 12 ( ),, - 11, 13 15,

51

52 . 128),, 129).., ) 128)., (140 ) 12,..,,..,,,...,. 129), ( ),,, 130). 48

53 .. 131)....,.., ). 49

54 ..,...,... 50

55 .. 132) ).. 134)....., 132) 133).. 134) 51

56 135) ) 135). 136). 6 15, 20 52

57 ..,, ,..., -,, ,, ,... 53

58 ).., 138) 139),. 140) ) ),,,. 139),,,,. 140) 5. 54

59 141) 142).., ) 142).. 55

60 143) ). 145)., ).. 144) (; ).. 145). 56

61 ......, ). 146) 57

62 ..,.. [ ] 58

63 .. 147) ).. 149) ). 147). 148).. 149).,.. 150).. 59

64 151).. 152).. 151) ( 12, 1989, 158 ) ). ( )

65 ..,

66 .., 153).,. [ ] 153).. 62

67 )...,. 155) ). 154) 155) ( 106),,,,,,,, ),,,,,. 63

68 .. 157). 158) ) ). 161). 162). 163). 164). 157).. 158) ) 11, ) 82, ). 162) 163),, 4, ) 64

69 165). 166) 167).. 168).., ). 166) 167),.,,.. 168) ( ). 65

70 . 169).. ( ) 170) ) 170). 66

71 171),..., 172). 171). 172) 67

72 . 173).. 174) )..... ( ).. 173).. (,,, 1206 ) 174),, ),,

73 .. 176) ) ) )..,. 69

74 10 (1428). 10, ).,. ( ) ( ) ). 178) ( ). ( ) ( ). 179)..... " " 70

75 ..,,....,..,.,.. 180). 181) ).,..,. 181),.,.. 71

76 . ( ) ( ) ,.,......,... 72

77 ,. 73

78 8..., ( ) 182) ),,, 1993,

79 .....,,,,, ) 184) 183) 75

80 .,,,.., ).,,,,,, ), 17, 57,, 1988, ),,,

81 186)....,. 187). 188) 189). 190) ) ),, ),. 189),, ),... 77

82 ., 191). 192).,,,,...,. a b c 191) 50 2., ),.. 78

83 a b c ( ( ) ),. 79

84 . (1)., )... (2)...,.,... (3) 3., 193),,, 1991,

85 .., ).., 195). 194).. 195).,., 81

86 ...,,,. (4).,. (5) 6,...., ) ) S. Rimmon- Kenan Narrative Ficion ; Contemporary Poetics(1983) (,,, 1985.).. 82

87 ., (6). 197), 198). (7). 197) )

88 8 199), , 200)..., 199) ). 84

89 ..,..,. 201).,,.,,.,..,.,......,, 201). 85

90 ...,....,.,

91

92 ,, 1992.,,, 1987., 2.,,, 1997.,, 33,, ,,, 1998.,, 7,, 1963.,,, 1966.,,, 1995., 12, 1989,,,, 1981.,, 13,, 1995.,, 37,, 1998.,, 23, 1999.,, 28,, 1982.,,, 1999.,,, 1959.,,, 1982.,,, 1999.,, 4 3, 1937.,,,

93 ,,, 1995.,, ( ),, 1938, 46.,,, 1993.,,, 1996.,,,, 1975.,,, 2000.,., 1991.,,, 2000.,, 5, ,,, 1988.,, 20, 1997.,, 19, 1996.,,,,, 1974., 17, 57,, 1988,,, 11,, 1997., 10,, 1971., 13,, 1960.,,,, 1981.,, 1981, 1981.,, 61,, 1986.,, 4,, 1978.,, 4,, 1989.,, 19,, 1988.,,, 1990.,,, 1988.,,,

94 ,,, 1990.,,, 1994.,,, 1999.,,, 1985.,,, 1993.,,, 1997.,,, ,,, 1998.,,, 1997.,,, 1991., -, -,, 1989.,,, 1990.,,, 1991.,,, 1980.,,, 1985.,,,

95 ABST RA CT Yeom Si Takk Jeon Lee Seon-Hyeong Dep t. of K orean Language & Literature Graduate school, Kook M in University Seoul, K orea Yeom Si Takk Jeon is the story of the middle class by the name of "Yeom Si T akk" written by the writer of the equal class, "Kim Kyeong Cheon". It should have been a popular story to reader, for it was variously recevied by the collections of a narrative literature created in the late period of the Chosen Dynasty, though it wasn't many works of art with a copy of different edition. The purpose of this thesis is to examine the process of from a novel to an unofficial historical tale through the novelistic characteristic and the study of a copy of different edition for Yeom Si Takk Jeon. In part, a purpose and method of study was introduced. It was collected in part that the Yûm Si Takk's story was treated in the copy of different edition written in Chinese, the copy of different edition written by Korean and collections of a narrative literature of the Yeom Si Takk Jeon. In the case of a copy of different edition written in Chinese, it was so similar that I couldn 't decide the principal book written previously, whereas a copy of different edition written by Korean was Yeom Si Takk Jeon and Yeom Seung Jeon. This thesis studied with priority given to Yeom Si Takk Jeon, because Yeom Seung Jeon has not only been translated into Korean, but also was less novelistic than Yeom Si Takk Jeon. Yeom Si Takk Jeon divided into a copy of different edition written in Chinese and written in Korean, respectively by elements of 91

96 Yûm Si Takk's story. Especially, Yeom Si Takk Jeon having more novelistic than the collection of a narrative literature was tried to find out the meaning through the process of the entrance to a collection of a narrative literature. Also, the original author and adapter of the Yeom Si Takk Jeon was investigated. There was in part that observed the phases of the times of Yeom Si Takk Jeon and the novelistic trait of its characters. The descriptive structure of Yeom Si Takk Jeon was divided into about twenty elements, rearranged four episodes, and then the trait of each episode was observed. Finally, the main subject of Yeom Si Takk Jeon was investigated to be realized by the means of the conduct of each character. In part, the novelistic trait exhibited in the only Yeom Si Takk Jeon was rearranged and expressed in one chapter. In part, the study stated previously was rearranged. On the basis of this context, I tried to proceed with this study for the purpose of verifying the worth of Yeom Si Takk Jeon as a novel, but a history. 92

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770>

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770> ๊ทผ๋Œ€ ์ดํ›„ ์ด์ˆœ์‹  ์ธ๋ฌผ ์„œ์‚ฌ ๋ณ€ํ™” ๊ณผ์ •์˜ ์˜๋ฏธ ์—ฐ๊ตฌ 45) * ๊น€๊ฒฝ๋‚จ ์ฐจ ๋ก€ โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๊ทผ๋Œ€ ๊ณ„๋ชฝ๊ธฐ ์ด์ˆœ์‹  ์„œ์‚ฌ์™€ ๋บท์œ ๋…„ํ•„๋…๋บธ โ…ข. ์ผ์ œ ๊ฐ•์ ๊ธฐ ์‹ค๊ธฐ(ๅฏฆ่จ˜)์™€ ๋บท๋ฌธ์˜ˆ๋…๋ณธ๋บธ์˜ ์ด์ˆœ์‹  โ…ฃ. ๊ด‘๋ณต ์ดํ›„์˜ ์ด์ˆœ์‹  ์„œ์‚ฌ โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ๊ทผ๋Œ€์ดํ›„ ๊ต์žฌ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์ด์ˆœ์‹ ์ƒ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ, ์˜์›… ์„œ์‚ฌ๊ฐ€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ณ€ํ™”ํ•˜ ๋Š”๊ฐ€๋ฅผ ์‚ดํ”ผ๋Š” ๋ฐ ๋ชฉ์ ์ด ์žˆ๋‹ค. ์ด ์—ฐ๊ตฌ์—์„œ

More information

300 ๊ตฌ๋ณดํ•™๋ณด 12์ง‘. 1),,.,,, TV,,.,,,,,,..,...,....,... (recall). 2) 1) ์–‘์›…, ๊น€์ถฉํ˜„, ๊น€ํƒœ์›, ๊ด‘๊ณ ํ‘œํ˜„ ์ˆ˜์‚ฌ๋ฒ•์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ดํ•ด์™€ ์„ ํ˜ธ ํšจ๊ณผ: ๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ธ์ง€๋„์™€ ์˜๋ฏธ๊ณ ์ •์˜ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ, ๊ด‘๊ณ ํ•™์—ฐ๊ตฌ 18๊ถŒ 2ํ˜ธ, 2007 ์—ฌ๋ฆ„

300 ๊ตฌ๋ณดํ•™๋ณด 12์ง‘. 1),,.,,, TV,,.,,,,,,..,...,....,... (recall). 2) 1) ์–‘์›…, ๊น€์ถฉํ˜„, ๊น€ํƒœ์›, ๊ด‘๊ณ ํ‘œํ˜„ ์ˆ˜์‚ฌ๋ฒ•์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ดํ•ด์™€ ์„ ํ˜ธ ํšจ๊ณผ: ๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ธ์ง€๋„์™€ ์˜๋ฏธ๊ณ ์ •์˜ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ, ๊ด‘๊ณ ํ•™์—ฐ๊ตฌ 18๊ถŒ 2ํ˜ธ, 2007 ์—ฌ๋ฆ„ ๋™ํ™” ํ…์ŠคํŠธ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•œ ํŒจ๋Ÿฌ๋”” ๊ด‘๊ณ  ์Šคํ† ๋ฆฌํ…”๋ง ์—ฐ๊ตฌ 55) ์ฃผ ์ง€ ์˜* ์ฐจ๋ก€ 1. ์„œ๋ก  2. ์ธ๋ฌผ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ ๋ณ€ํ™”์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฏธํ™” ์ „๋žต 3. ์‹œ๊ณต๊ฐ„ ๋ณ€ํ™”์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฏธํ™” ์ „๋žต 4. ์„œ์‚ฌ์˜ ๋ณ€๊ฐœ์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฏธํ™” ์ „๋žต 5. ์ฐฝ์กฐ์ ์ธ ์Šคํ† ๋ฆฌํ…”๋ง์„ ์œ„ํ•˜์—ฌ 6. ๊ฒฐ๋ก  1. ์„œ๋ก ...., * ์„œ์šธ์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์ดˆ๋น™๊ฐ•์˜๊ต์ˆ˜ 300 ๊ตฌ๋ณดํ•™๋ณด 12์ง‘. 1),,.,,, TV,,.,,,,,,..,...,....,...

More information

Output file

Output file 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 An Application for Calculation and Visualization of Narrative Relevance of Films Using Keyword Tags Choi Jin-Won (KAIST) Film making

More information

IKC43_06.hwp

IKC43_06.hwp 2), * 2004 BK21. ** 156,..,. 1) (1909) 57, (1915) 106, ( ) (1931) 213. 1983 2), 1996. 3). 4) 1),. (,,, 1983, 7 12 ). 2),. 3),, 33,, 1999, 185 224. 4), (,, 187 188 ). 157 5) ( ) 59 2 3., 1990. 6) 7),.,.

More information

๋Œ€ํ•œํ•œ์˜ํ•™์›์ „ํ•™ํšŒ์ง€24๊ถŒ6ํ˜ธ-์ „์ฒด์ตœ์ข….hwp

๋Œ€ํ•œํ•œ์˜ํ•™์›์ „ํ•™ํšŒ์ง€24๊ถŒ6ํ˜ธ-์ „์ฒด์ตœ์ข….hwp ๅฐๅ…’่—ฅ่ญ‰็›ด่จฃ ์˜ ไบ”่‡Ÿ่พจ่ญ‰์— ๋Œ€ํ•œ ๅฐ่€ƒ - ็—…่ญ‰๊ณผ ่™•ๆ–น์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1 2 ๆ…ถ็†™ๅคงๅญธๆ กๅคงๅญธๆ ก ้Ÿ“้†ซๅญธ็ง‘ๅคงๅญธ ๅŽŸๅ…ธๅญธๆ•Žๅฎค ใ† ้Ÿ“้†ซๅญธๅคๅ…ธ็ก็ฉถๆ‰€ ็™ฝ่ฃ•็›ธ1,2*1)2) A study on The Diagnosis and Treatment Using The Theory of Five Organs in Soayakjeungjikgyeol(ๅฐๅ…’่—ฅ่ญ‰็›ด่จฃ) 1 Dept. of Oriental

More information

ๆญฏkjmh2004v13n1.PDF

ๆญฏkjmh2004v13n1.PDF 13 1 ( 24 ) 2004 6 Korean J Med Hist 13 1 19 Jun 2004 ISSN 1225 505X 1) * * 1 ( ) 2) 3) 4) * 1) ( ) 3 2) 7 1 3) 2 1 13 1 ( 24 ) 2004 6 5) ( ) ( ) 2 1 ( ) 2 3 2 4) ( ) 6 7 5) - 2003 23 144-166 2 2 1) 6)

More information

01๊น€๊ฒฝํšŒ-1์ฐจ์ˆ˜์ •.hwp

01๊น€๊ฒฝํšŒ-1์ฐจ์ˆ˜์ •.hwp ํ•œ๊ตญ๋ฏผ์กฑ๋ฌธํ™” 57, 2015. 11, 3~32 http://dx.doi.org/10.15299/jk.2015.11.57.3 ์žฅ๋ณต์„ ์ „ ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์ด์˜ฅ์˜ ๋ฌธ์ œ์˜์‹ ๊ณ ์ฐฐ - ์‹ฌ๋…ธ์ˆญ์˜ ์‚ฌ๊ฐ€์•ผํ™”๊ธฐ, ์ •์•ฝ์šฉ์˜ ๋ฐฉ์นœ์œ ์‚ฌ ์™€์˜ ๋น„๊ต๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1)๊น€ ๊ฒฝ ํšŒ * 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 2. ์žฅ๋ณต์„ ์˜ ํ–‰์  ๋น„๊ต 1) ์ž…์ „ ๋™๊ธฐ 2) ์žฅ๋ณต์„ ์˜ ์ฒ˜์ง€ 3) ์žฅ๋ณต์„ ์˜ ๊ตฌํœผ ๋ฐ ์—ฐ๋Œ€ 3. ์žฅ๋ณต์„ ์˜

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document ์œก์•„์ง€์›์—ฐ๊ตฌ 2008. ์ œ 3๊ถŒ 1 ํ˜ธ, 147-170 ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘์—์„œ์˜ ๋‚ฎ์ž ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ต์‚ฌ์™€ ๋ถ€๋ชจ์˜ ์ธ์‹ ๋ฐ ์‹ค์ œ ์ด ์Šฌ ๊ธฐ(๋™์ž‘๊ตฌ ๋ณด์œก์ •๋ณด์„ผํ„ฐ)* 1) ์š” ์•ฝ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์ ์€ ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘์—์„œ์˜ ์ผ๊ณผ ์ค‘ ๋‚ฎ์ž  ์‹œ๊ฐ„์— ๋Œ€ํ•œ ๊ต์‚ฌ์™€ ๋ถ€๋ชจ์˜ ์ธ์‹ ๋ฐ ์‹ค์ œ๋ฅผ ์•Œ์•„๋ด„ ์œผ๋กœ์จ, ๊ต์‚ฌ์™€ ๋ถ€๋ชจ์˜ ํ˜‘๋ ฅ์„ ํ†ตํ•ด ๋ฐ”๋žŒ์งํ•œ ๋‚ฎ์ž  ์‹œ๊ฐ„์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•ด ๋ณด๋Š” ๋ฐ ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ์—ฐ๊ตฌ ๋Œ€์ƒ์€ ์„œ์šธ, ๊ฒฝ๊ธฐ์ง€์—ญ

More information

,,,,,, 167711 1),,, (Euripides) 2),, (Seneca, LA) 3), 1) 1573 17 2) 3 3 1 2 4

,,,,,, 167711 1),,, (Euripides) 2),, (Seneca, LA) 3), 1) 1573 17 2) 3 3 1 2 4 Journal of Women s Studies 2001 Vol 16 123~142 Racine s Phรจdre, a Tragic Woman (Jung, Hye Won, ) 17 (Racine) (Phรจdre),,,,,,,, 1 2 3 ,,,,,, 167711 1),,, (Euripides) 2),, (Seneca, LA) 3), 1) 1573 17 2) 3

More information

<313020C1A4BFECBAC034332E687770>

<313020C1A4BFECBAC034332E687770> 18์„ธ๊ธฐ ้ฆฌ ๅ…ต ์˜ ํ•œ๊ธ€์ผ๊ธฐ ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€ ์—ฐ๊ตฌ 1)์ •์šฐ๋ด‰ * 1. ์„œ๋ก  2. ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ ์žฅ๋ฅด, ์ž‘๊ฐ€ ๋ฐ ์ฐฝ์ž‘ ์‹œ๊ธฐ 3. ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ ์ฃผ์ œ์˜์‹๊ณผ ํ‘œํ˜„๋ฐฉ์‹ 4. ๊ฒฐ๋ก  ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€( ๏ค› ้›ข ๆญŒ ) ๋Š” 1728๋…„์— ๋ฐœ์ƒํ•œ ๆˆŠ ็”ณ ไบ‚ (์ผ๋ช… ๏งก ๏งณ ไฝ ์˜ ๋‚œ)์„ ์ง„์••ํ•˜ ๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๅฎ˜ ่ป ์œผ๋กœ ์ฐธ์ „ํ•œ ่จ“ ็ทด ้ƒฝ ็›ฃ ์†Œ์†์˜ ํ•œ ้ฆฌ ๅ…ต ์ด ์‚ฐ๋ฌธ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋กํ•œ ํ•œ๊ธ€ ์ผ๊ธฐ

More information

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770>

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770> ์„คํ™”์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์‚ฌํšŒ๊ตฌ์กฐ์™€ ๊ทธ ์˜๋ฏธ 23) ๋ฐ•์œ ๋ฏธ * ์ฐจ๋ก€ โ… . ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ โ…ก. ์„œ์‚ฌ ๋‚ด๋ถ€์˜ ์‚ฌํšŒ๊ตฌ์กฐ โ…ข. ์‚ฌํšŒ๋ฌธ์ œ์˜ ํ•ด๊ฒฐ๋ฐฉ์‹๊ณผ ๊ทธ ์˜๋ฏธ โ…ฃ. ์„คํ™”์™€ ํ›„๋Œ€์ „์Šน๊ณผ์˜ ์ƒ๊ด€๊ด€๊ณ„ โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์‚ผ๊ตญ์œ ์‚ฌ ์˜ ์กฐ์—๋Š” ์™•๊ฑฐ์ธ ์ด์•ผ๊ธฐ์™€ ๊ฑฐํƒ€์ง€ ์ด์•ผ๊ธฐ๊ฐ€ ํ•˜๋‚˜์˜ ์„คํ™”์— ๋ฌถ์—ฌ ์ „ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๋‘ ์ด์•ผ๊ธฐ๋Š” ํ•ด๊ฒฐ๊ตฌ์กฐ์—์„œ ์ฐจ์ด๋ฅผ

More information

272 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 49์ง‘ ๊ธฐ๊พผ์ด ๋งŽ์ด ํ™•์ธ๋œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ์œ ํ˜•์ด ๊ฐ€์กฑ ๋‹ด, ๋„๊นจ๋น„๋‹ด, ๋™๋ฌผ๋‹ด, ์ง€๋ช…์œ ๋ž˜๋‹ด ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ•œ์ •๋˜์–ด ์žˆ์Œ๋„ ํ™•์ธํ•˜์˜€ ๋‹ค. ์ „๊ตญ์ ์ธ ๊ด‘ํฌ์„ฑ์„ ๋ณด์ด๋Š” ์ด์ธ๋‹ด์ด๋‚˜ ์ €์Šน๋‹ด, ์ง€ํ˜œ๋‹ด ๋“ฑ์ด ๋งŽ์ด ์กฐ์‚ฌ๋˜์ง€ ์•Š์€ ์ ๋„ ํŠน์ง•์ด๋‹ค. ์•„์šธ

272 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 49์ง‘ ๊ธฐ๊พผ์ด ๋งŽ์ด ํ™•์ธ๋œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ์œ ํ˜•์ด ๊ฐ€์กฑ ๋‹ด, ๋„๊นจ๋น„๋‹ด, ๋™๋ฌผ๋‹ด, ์ง€๋ช…์œ ๋ž˜๋‹ด ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ•œ์ •๋˜์–ด ์žˆ์Œ๋„ ํ™•์ธํ•˜์˜€ ๋‹ค. ์ „๊ตญ์ ์ธ ๊ด‘ํฌ์„ฑ์„ ๋ณด์ด๋Š” ์ด์ธ๋‹ด์ด๋‚˜ ์ €์Šน๋‹ด, ์ง€ํ˜œ๋‹ด ๋“ฑ์ด ๋งŽ์ด ์กฐ์‚ฌ๋˜์ง€ ์•Š์€ ์ ๋„ ํŠน์ง•์ด๋‹ค. ์•„์šธ 271 ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ตฌ๋น„์„คํ™” ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํŠน์ง• ์ • ๊ทœ ์‹* 1) - ๋ชฉ ์ฐจ - โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ตฌ๋น„์„คํ™” ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ์ „๋ฐ˜์  ํ˜„ํ™ฉ 1. ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ์—ฌ์„ฑ ํŽธ์ค‘์„ฑ 2. ๊ตฌ์—ฐ ์ž๋ฃŒ์˜ ๋ฏผ์š” ํŽธ์ค‘์„ฑ 3. ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ๊ฐ€๋ณ€์  ๊ตฌ์—ฐ๋ ฅ 4. ์ด์•ผ๊ธฐ ์œ ํ˜•์˜ ์ œํ•œ์„ฑ 5. ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ ์ถœ์ƒ์ง€์˜ ๋น„๋ถ€์‚ฐ๊ถŒ ๊ฐ•์„ธ โ…ข. ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ตฌ๋น„์„คํ™” ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ํŠน์ง• โ…ฃ. ๊ฒฐ๋ก  ๊ฐœ ์š” ๋ณธ๊ณ ์˜ ๋ชฉ์ ์€

More information

untitled

untitled ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์˜ ์ง€์†๊ณผ ๋ณ€์ฒœ 117 ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์˜ ์ง€์†๊ณผ ๋ณ€์ฒœ < ๅ— ็™ฝ ๆœˆ ไบŒ ่– ๅŠช ่‚น ๅคซ ๅพ— ๆ€› ๆ€› ๆœด ๆœด >์˜ ์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊น€ ํ—Œ ์„ * 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 2. ๊ตฌ๋น„์ „์Šน ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ๊ทœ๋ช… 3. < ๅ— ็™ฝ ๆœˆ ไบŒ ่– ๅŠช ่‚น ๅคซ ๅพ— ๅ‘พ ๅ‘พ ๆœด ๆœด >์˜ ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์  ์„ฑ๊ฒฉ 4. ๋งˆ๋ฌด๋ฆฌ 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์€ ๋ฌธํ—Œ์ „์Šน๊ณผ ์ผ์ •ํ•œ ๊ด€๋ จ์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ตฌ๋น„์ „์Šน๊ณผ

More information

498 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 50์ง‘ ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ๋‹ด๋ก ์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ธฐ์— ๋…์ž์˜ ์‚ถ์— ๊นŠ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์€ ๋ณธ ๋Šฅ์ ์œผ๋กœ ์žฌํ˜„์˜ ์š•๊ตฌ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. ์žฌํ˜„๋œ ํ˜•์ƒํ™”๋ฅผ ์žฌํ˜•์ƒํ™”ํ•˜๋ฉด์„œ ๋…์ž ๋Š” ์„ธ๊ณ„๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ์ž์‹ ์˜ ์‚ถ์„ ์ดํ•ดํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์‚ถ์˜ ๋œป์„ ๋‹ค์‹œ ํ’€ ์–ด๋ณด๊ณ  ํ–‰๋™์„ ํ†ตํ•ด ์ž๊ธฐ ์‚ถ์„ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ

498 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 50์ง‘ ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ๋‹ด๋ก ์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ธฐ์— ๋…์ž์˜ ์‚ถ์— ๊นŠ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์€ ๋ณธ ๋Šฅ์ ์œผ๋กœ ์žฌํ˜„์˜ ์š•๊ตฌ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. ์žฌํ˜„๋œ ํ˜•์ƒํ™”๋ฅผ ์žฌํ˜•์ƒํ™”ํ•˜๋ฉด์„œ ๋…์ž ๋Š” ์„ธ๊ณ„๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ์ž์‹ ์˜ ์‚ถ์„ ์ดํ•ดํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์‚ถ์˜ ๋œป์„ ๋‹ค์‹œ ํ’€ ์–ด๋ณด๊ณ  ํ–‰๋™์„ ํ†ตํ•ด ์ž๊ธฐ ์‚ถ์„ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ 497 ์†Œ์„ค์˜ ์น˜์œ  ๊ธฐ๋Šฅ๊ณผ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค* ์ด ๊ตญ ํ™˜** 1) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ๋ฏธ๋ฉ”์‹œ์Šค์™€ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค โ…ข. ํ–‰๋™์˜ ์ดํ•ด์™€ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค: ๋ชจ๋ž˜ํญํ’ - ๋ชฉ ์ฐจ - โ…ฃ. ํ—ˆ๊ตฌ์˜ ์‹œ๊ฐ„๊ณผ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค: ๋‹ฌ๊ฑ€ ์‚ผํ‚ค๋Š” ๋‚จ์ž โ…ค. ๋…์„œ, ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค์˜ ์น˜์œ  ๊ธฐ๋Šฅ ๊ฐœ ์š” ์†Œ์„ค์ด ๋…์ž์—๊ฒŒ ๋ฌด์—‡์„ ์ค„ ์ˆ˜ ์žˆ์„์ง€ ๊ณ ๋ฏผํ•˜๋ฉฐ ์•„๋ฆฌ์Šคํ† ํ…”๋ ˆ์Šค๊ฐ€ ์‹œํ•™ ์—์„œ ์–ธ๊ธ‰ํ•œ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค์— ๋Œ€ํ•ด ์—ฐ๊ตฌํ•˜์˜€๋‹ค. ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค๋ฅผ

More information

Output file

Output file connect educational content with entertainment content and that production of various contents inducing educational motivation is important. Key words: edutainment, virtual world, fostering simulation

More information

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770>

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770> ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ์ž์—ฐํƒœ์Œ์•…์˜ ์†Œ๋ฐ•์ง‘ํ•ฉ, ์žฅ๋‹จ์œ ํ˜•, ์ „๋‹จํ›„์žฅ ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ์ž์—ฐํƒœ์Œ์•…์˜ ์†Œ๋ฐ•์ง‘ํ•ฉ, ์žฅ๋‹จ์œ ํ˜•, ์ „๋‹จํ›„์žฅ - ์ „ํ†ต ๋™์š” ๋ฐ ๋ถ€๋…€์š”๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์ด ๋ณด ํ˜• 1) * ํ•œ๊ตญ์˜ ์ž์—ฐํƒœ ์Œ์•… ํŠน์„ฑ ๊ฐ€์šด๋ฐ ๋ณดํŽธ์ ์ธ ํŠน์„ฑ์€ ๋Œ€์ถฉ ๋ฐํ˜€์กŒ์ง€๋งŒ ์†Œ๋ฐ•์ง‘ํ•ฉ์— ์˜ํ•œ ์žฅ๋‹จ์ฃผ๊ธฐ ๋ฐ•์ž์œ ํ˜•, ์žฅ๋‹จ์œ ํ˜•, ๊ฐ™์€ ์ธต์œ„ ์ „ํ›„ ๊ตฌ์„ฑ์„ฑ๋ถ„์˜ ์‹œ๊ฐ€( ๆ™‚ ๅƒน )ํ˜•ํƒœ ๋“ฑ ์€ ๋ฐํ˜€์ง€์ง€ ์•Š์•˜์œผ๋ฏ€๋กœ

More information

11ยนรšยดรถยฑร”

11ยนรšยดรถยฑร” A Review on Promotion of Storytelling Local Cultures - 265 - 2-266 - 3-267 - 4-268 - 5-269 - 6 7-270 - 7-271 - 8-272 - 9-273 - 10-274 - 11-275 - 12-276 - 13-277 - 14-278 - 15-279 - 16 7-280 - 17-281 -

More information

03ยนรผยผยฑยฑร”

03ยนรผยผยฑยฑร” Relevancy between Aliases of Eight Provinces and Topographical Features during the Chosun Dynasty Seon-Gyu Beom* Abstract : In Korea, aside from their official administrative names, aliases of each province

More information

ๆณฐ ๆฑ ๅค ๅ…ธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 24 ่ผฏ ์ด์ƒ์ ์ธ ์ •์น˜ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌํ˜„ ์ด๋ผ๋Š” ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๋ฏ€๋กœ, ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ฒœ์ธ ํ•ฉ์ผ๋ก ์€ ๊ฐ€์žฅ ์ ๊ทน์ ์ธ ๊ฒฝ์„ธ์˜ ์ด๋ก ์ด ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ถŒ๊ทผ์€ ๊ฒฝ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ ์ค‘์—์„œ ํ˜„์‹ค ์ •์น˜์˜ ๊ท€๊ฐ์œผ๋กœ ์‚ผ์„ ๋งŒํ•œ ์ฒœ์ธํ•ฉ์ผ์˜ ์›์น™๊ณผ ์‚ฌ๋ก€๋“ค์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๊ณ , ์ด๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌํ•˜์—ฌ

ๆณฐ ๆฑ ๅค ๅ…ธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 24 ่ผฏ ์ด์ƒ์ ์ธ ์ •์น˜ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌํ˜„ ์ด๋ผ๋Š” ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๋ฏ€๋กœ, ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ฒœ์ธ ํ•ฉ์ผ๋ก ์€ ๊ฐ€์žฅ ์ ๊ทน์ ์ธ ๊ฒฝ์„ธ์˜ ์ด๋ก ์ด ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ถŒ๊ทผ์€ ๊ฒฝ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ ์ค‘์—์„œ ํ˜„์‹ค ์ •์น˜์˜ ๊ท€๊ฐ์œผ๋กœ ์‚ผ์„ ๋งŒํ•œ ์ฒœ์ธํ•ฉ์ผ์˜ ์›์น™๊ณผ ์‚ฌ๋ก€๋“ค์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๊ณ , ์ด๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌํ•˜์—ฌ ๆฌŠ ่ฟ‘ ์˜ ไบ” ็ถ“ ์ธ์‹ - ็ถ“ ๅญธ ๊ณผ ็ถ“ ไธ– ่ซ– ์˜ ์—ฐ๊ฒฐ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ๅงœ ๆ–‡ ๆค * 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 2. ็ถ“ ๅญธ ๊ณผ ็ถ“ ไธ– ่ซ– ์—ฐ๊ฒฐ์˜ ์ด๋ก ์  ๊ธฐ๋ฐ˜ 3. ไบ” ็ถ“ ๆทบ ่ฆ‹ ้Œ„ ์˜ ็ถ“ ๅ…ธ ํ•ด์„๊ณผ ็ถ“ ไธ– ่ซ– 4. ๋งบ์Œ๋ง ์š”์•ฝ๋ฌธ ๊ถŒ๊ทผ( ๆฌŠ ่ฟ‘ )์€ ์ฒด์šฉ๋ก ( ้ซ” ็”จ ่ซ– )์— ์ž…๊ฐํ•˜์—ฌ ์˜ค๊ฒฝ( ไบ” ็ถ“ ) ๊ฐ„์˜ ๊ด€๊ณ„ ๋ฐ ๊ฐ ๊ฒฝ์„œ์˜ ๊ทผ๋ณธ ์„ฑ๊ฒฉ์„ ๊ทœ์ •ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฒด์šฉ๋ก ์—์„œ ์šฉ( ็”จ )

More information

002-022~41-๊ธฐ์ˆ 2-์ถฉ์ ์ง€๋ฐ˜

002-022~41-๊ธฐ์ˆ 2-์ถฉ์ ์ง€๋ฐ˜ Improvement cases of waterproofing and auxiliary construction methods in alluvium soil tunnel In the past, subway tunnel is mostly applied to rock tunnel in order to secure the safety. But, in recent years,

More information

<BFACBCBCC0C7BBE7C7D02831302031203139292E687770>

<BFACBCBCC0C7BBE7C7D02831302031203139292E687770> ๅปถ ไธ– ้†ซ ๅฒ ๅญธ ์ œ12๊ถŒ ์ œ2ํ˜ธ: 29-40, 2009๋…„ 12์›” Yonsei J Med Hist 12(2): 29-40, 2009 ํŠน์ง‘๋…ผ๋ฌธ 3 ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ์˜ ๋‚™ํƒœ์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์‹๋ณ€ํ™” ์ด ํ˜„ ์ˆ™ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 1998๋…„ ๋‚ด๊ฐ€ ๋‚˜์ด ๋งˆํ”์— ์˜ˆ๊ธฐ์น˜ ์•Š์€ ์ž„์‹ ์„ ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ์„ ๋•Œ, ๋‚ด ์ฃผ๋ณ€ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์€ ๋ชจ๋‘ ๋“ค ๋„ˆ๋ฌด๋‚˜๋„ ์‰ฝ๊ฒŒ ๋‚˜์—๊ฒŒ ์ž„์‹ ์ค‘์ ˆ์„ ๊ถŒํ•˜์˜€๋‹ค.

More information

01_ํ”ผ๋ถ€๊ณผPart-01

01_ํ”ผ๋ถ€๊ณผPart-01 PART 1 CHAPTER 01 3 PART 4 C H A P T E R 5 PART CHAPTER 02 6 C H A P T E R CHAPTER 03 7 PART 8 C H A P T E R 9 PART 10 C H A P T E R 11 PART 12 C H A P T E R 13 PART 14 C H A P T E R TIP 15 PART TIP TIP

More information

63 19 2 1989 90 2013 3 4 2 54 15 2002 p 19; 1 2008 pp 32 37; 2013 p 23 3 2001 ใ† 2002 2009 ๆ–ฐ ่ˆˆ ๅฏบ ๅคง ๅ…‰ ๆฎฟ 2010 2013 2013 4 ๅคง ๅ…‰ ๆฎฟ ๅฃ ็•ต ่€ƒ ๅฏŸ 193 1992 ; : 2006

63 19 2 1989 90 2013 3 4 2 54 15 2002 p 19; 1 2008 pp 32 37; 2013 p 23 3 2001 ใ† 2002 2009 ๆ–ฐ ่ˆˆ ๅฏบ ๅคง ๅ…‰ ๆฎฟ 2010 2013 2013 4 ๅคง ๅ…‰ ๆฎฟ ๅฃ ็•ต ่€ƒ ๅฏŸ 193 1992 ; : 2006 DOI http:ddoi org 10 14380 AHF 2015 41 113 ๆ–ฐ ่ˆˆ ๅฏบ ไฝ› ๆฎฟ ่ŽŠ ๅšด ๅฃ ็•ต ่€ƒ I. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๆœด ้Š€ ๅฟ ๋™์•„๋Œ€ํ•™๊ต ์ธ๋ฌธ๊ณผํ•™๋Œ€ํ•™ ๊ณ ๊ณ ๋ฏธ์ˆ ์‚ฌํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ ๊ทœ์Šˆ๋Œ€ํ•™ ๋ฌธํ•™๋ฐ•์‚ฌ ๋ถˆ๊ตํšŒํ™”์‚ฌ 15 3 3 1 1 * 2013 NRF 2013S1A5A2A03045496 ** : 26 2014; ้ซ˜ ้บ— ไฝ› ็•ต : ๆœฌ ๅœฐ ็•ต ๅน… ๅฅ‰ ๅฎ‰ ๅ• ้กŒ ็พŽ ่ก“

More information

<C5F0B0E8C7D032352D3030B8F1C2F7283235C1FD292E687770>

<C5F0B0E8C7D032352D3030B8F1C2F7283235C1FD292E687770> ็ฌฌ 25 ่ผฏ ็คพ ๅœ˜ ๆณ• ไบบ ้€€ ๆบช ๅญธ ้‡œ ๅฑฑ ็ก ็ฉถ ้™ข 2015. 06 ์ด ๋„์„œ๋Š” ๋ถ€์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋ณด์กฐ๊ธˆ์œผ๋กœ ๊ฐ„ํ–‰๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ็ฌฌ 25่ผฏ ํ‡ด๊ณ„ํ•™ ้€€ๆบช่ฉฉ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ๋งˆ์Œ์˜ ์˜๋ฏธ ๏งก ่ฒž ๅ’Œ 7 ้€€ๆบช ่ฉฉ ์˜ ํ•™๋ฌธ์  ๋งฅ๋ฝ ์ฝ๊ธฐ ๊น€ ๋ณ‘ ๊ถŒ 27 ์‚ฌ์ƒ ๅ…ˆ็งฆๅ„’ๅฎถ็พŽๅญฆ็š„่Œƒ็•ดไฝ“็ณป ๅผ  ้ป” 51 ่ฏ•ๆžๅญŸๅญ ๆฐ‘่ดต ่ฏด็š„ ๅฐŠๅ› ๅฎž่ดจ ๅˆ˜ ๆธ… ๅนณ 65 ๅ„’ๅฎถๅ„€็ฆฎ์˜ ๆ–นไฝ ์— ๊ด€ํ•œ ๆ–‡ๅŒ–่งฃ้‡‹ ่ถ™

More information

<30312DB1E8C7F6C8AD2E687770>

<30312DB1E8C7F6C8AD2E687770> ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ•™๋…ผ์ด ์ œ71์ง‘(2015. 12) 5~48์ชฝ ๋งน๊ฐ•๋…€( ๅญŸ ๅงœ ๅฅณ ) ์„คํ™”์˜ ์„œ์‚ฌ๋ฌธํ•™์  ๊ฐ€์น˜ ์žฌ๊ตฌ 1)๊น€ ํ˜„ ํ™” * ์ฐจ ๋ก€ 1. ์„œ๋ก  2. ์ „์Šน ์–‘์ƒ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ 1) ๊ตฌ๋น„ ์ „์Šน์˜ ๋น„์žฅ๋ฏธ 2) ๋ฌธํ—Œ ์ „์Šน์˜ ์ ˆ์ œ๋ฏธ 3. ๋งน๊ฐ•๋…€ ์„คํ™”์˜ ์„œ์‚ฌ๋ฌธํ•™์  ํŠน์งˆ 1) ์ธ๋ฌผ์˜ ํ˜•์ƒํ™”์™€ ๊ณก( ๅ“ญ )์˜ ์—ฐ๋Œ€ 2) ์—ฐํฌ์  ์„œ์‚ฌ ๊ณต๊ฐ„์˜

More information

#รˆยฒยฟรซยผยฎ

#รˆยฒยฟรซยผยฎ http://www.kbc.go.kr/ A B yk u ฮด = 2u k 1 = yk u = 0. 659 2nu k = 1 k k 1 n yk k Abstract Web Repertoire and Concentration Rate : Analysing Web Traffic Data Yong - Suk Hwang (Research

More information

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD20C1A63331C1FD2DBABBB9AE2832303037292E687770>

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD20C1A63331C1FD2DBABBB9AE2832303037292E687770> ๊ตญ์•…์›๋…ผ๋ฌธ์ง‘ ์ œ31์ง‘ 111~144์ชฝ 2015 ์›”๋ช…์‚ฌ์˜ ์„ฑ๋ฒ”(่ฒๆขต)์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 16) ํ•œ๊ตญ ์ดˆ์ „๋ถˆ๊ต์™€ ์„œ์—ญ ๋ถˆ๊ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์œค์†Œํฌ* [๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก] ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ์›”๋ช…์‚ฌ๊ฐ€ ๋ถ€๋ฅด์ง€ ๋ชปํ–ˆ๋˜ ์„ฑ๋ฒ”(่ฒๆขต) ์˜ ์‹ค์ฒด๋ฅผ ์ฐพ์•„์„œ ์‹คํฌ๋กœ๋“œ์™€ ์ค‘๊ตญ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ํ•œ๊ตญ์˜ ์ดˆ์ „๋ถˆ๊ต์˜ ๋ฉด๋ฉด ์„ ์ถ”์ ํ•ด ๋ณด์•˜๋‹ค. ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ ์ค‘๊ตญ ์ดˆ๊ธฐ๋ถˆ๊ต ์‹œ๊ธฐ์— ์„œ์—ญ์—์„œ ์˜จ ์œ ๋ž‘์Šน๋“ค์ด ๋งŽ์•˜๊ณ , ์ด๋“ค์€ ๋ฒ”์–ด๋ฒ”ํŒจ๋กœ

More information

216 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 41ํ˜ธ ์ธ๊ณผ ๊ฒฝ๊ณ„๊ณต๊ฐ„์€ ์„ค ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์žƒ๊ณ  ๋ฐฐ์ œ๋˜๊ณ  ๋ง์•˜๋‹ค. ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ๊ทผ์„ธ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ์ธ์‹์„ ์ฃผ๋กœ ์˜ํ† ์™€ ๊ฒฝ๊ณ„์ธ ์‹์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ณ ์ฐฐํ•˜๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์ด ์‹œ๊ธฐ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ์ผ ์–‘๊ตญ์˜ ์ธ์‹์„ ์‚ดํŽด๋ณผ ๋•Œ๋Š” ๊ทผ๋Œ€ ๊ตญ๋ฏผ๊ตญ๊ฐ€์  ๊ด€์ ์—์„œ ํƒˆํ”ผํ• 

216 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 41ํ˜ธ ์ธ๊ณผ ๊ฒฝ๊ณ„๊ณต๊ฐ„์€ ์„ค ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์žƒ๊ณ  ๋ฐฐ์ œ๋˜๊ณ  ๋ง์•˜๋‹ค. ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ๊ทผ์„ธ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ์ธ์‹์„ ์ฃผ๋กœ ์˜ํ† ์™€ ๊ฒฝ๊ณ„์ธ ์‹์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ณ ์ฐฐํ•˜๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์ด ์‹œ๊ธฐ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ์ผ ์–‘๊ตญ์˜ ์ธ์‹์„ ์‚ดํŽด๋ณผ ๋•Œ๋Š” ๊ทผ๋Œ€ ๊ตญ๋ฏผ๊ตญ๊ฐ€์  ๊ด€์ ์—์„œ ํƒˆํ”ผํ•  ์ „๊ทผ๋Œ€์‹œ๊ธฐ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๋Œ€๋งˆ๋„ ์ธ์‹ 215 ์ „๊ทผ๋Œ€์‹œ๊ธฐ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๋Œ€๋งˆ๋„ ์ธ์‹ ํ•˜์šฐ๋ด‰ ์ „๋ถ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฌํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๋ธŒ๋ฃจ์Šค ๋ฐฐํŠผ(Bruce Batten)์˜ ์ •์˜์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ „๊ทผ๋Œ€์˜ ๊ตญ๊ฒฝ์—๋Š” ๊ตญ๊ฒฝ์„ ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ boundary๊ฐ€ ์žˆ๊ณ , ๊ณต๊ฐ„์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ frontier๋ž€ ๊ฐœ๋…์ด ์žˆ๋‹ค. ์ „์ž ๋Š” ๊ตฌ์‹ฌ์ ์ด๋ฉฐ ๋‚ด์™€ ์™ธ๋ฅผ ๊ฒฉ๋ฆฌ์‹œํ‚ค๋Š” ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์ง€๋‹ˆ๊ณ , ํ›„์ž๋Š” ์›์‹ฌ์ ์ด๋ฉฐ

More information

๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1371029-000097-01 ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ•™๋ถ„์•ผ ์ฃผ์ œ ๊ฐ€์ด๋“œ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ๊ตฌ์ถ• :๊ทผ๋Œ€๋ฌธํ•™๋ถ„์•ผ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 2014.12. ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ•™๋ถ„์•ผ ์ฃผ์ œ ๊ฐ€์ด๋“œ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ๊ตฌ์ถ• : ๊ทผ๋Œ€๋ฌธํ•™๋ถ„์•ผ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ ๋กœ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„ 12์›” ์—ฐ ๊ตฌ ๊ธฐ ๊ด€ : ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์› : ์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ

More information

328 ้€€ๆบชๅญธ๊ณผ ้Ÿ“ๅœ‹ๆ–‡ๅŒ– ็ฌฌ43่™Ÿ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์€ 3๊ฐ€์ง€ ์ธก๋ฉด์„ ์ฃผ๋ชฉํ•˜์—ฌ ์„œ์ˆ ํ•˜์˜€๋‹ค. ์šฐ์„  ์ •๋„์ „์€ ๊ก”์ฃผ๋ก€๊ก•์—์„œ ์ •์น˜์˜ ๊ณต๊ณต์„ฑ ์ธก๋ฉด์„ ์ฃผ๋ชฉํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ตญ๊ฐ€, ์ •์น˜, ๊ถŒ๋ ฅ๊ณผ ๊ฐ™์€ ๊ฒƒ์ด ์‚ฌ์ ์ธ ์†Œ์œ ๋ฌผ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ณต์ ์ธ ๊ฒƒ์ž„์„ ๊ฐ•์กฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์กฐ์„ ์—์„œ ํ‘œ๋ฐฉํ•˜๋Š” ์œ 

328 ้€€ๆบชๅญธ๊ณผ ้Ÿ“ๅœ‹ๆ–‡ๅŒ– ็ฌฌ43่™Ÿ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์€ 3๊ฐ€์ง€ ์ธก๋ฉด์„ ์ฃผ๋ชฉํ•˜์—ฌ ์„œ์ˆ ํ•˜์˜€๋‹ค. ์šฐ์„  ์ •๋„์ „์€ ๊ก”์ฃผ๋ก€๊ก•์—์„œ ์ •์น˜์˜ ๊ณต๊ณต์„ฑ ์ธก๋ฉด์„ ์ฃผ๋ชฉํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ตญ๊ฐ€, ์ •์น˜, ๊ถŒ๋ ฅ๊ณผ ๊ฐ™์€ ๊ฒƒ์ด ์‚ฌ์ ์ธ ์†Œ์œ ๋ฌผ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ณต์ ์ธ ๊ฒƒ์ž„์„ ๊ฐ•์กฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์กฐ์„ ์—์„œ ํ‘œ๋ฐฉํ•˜๋Š” ์œ  ์ •๋„์ „์˜ ์œ ๊ต๊ตญ๊ฐ€๋ก ๊ณผ ๊ก”ๅ‘จ็ฆฎ๊ก•* 52)๋ถ€ ๋‚จ ์ฒ ** ์ฐจ ๋ก€ โ… . โ…ก. โ…ข. โ…ฃ. โ…ค. ์„œ๋ก  ์œ ๊ต๊ตญ๊ฐ€์˜ ์ •์‹  ไป๊ณผ ์ •์น˜์˜ ๅ…ฌๅ…ฑๆ€ง ์ด์žฌ์ •์น˜ ์œก์ „์ฒด์ œ ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์ด ๋…ผ๋ฌธ์€ ์œ ๊ต๊ตญ๊ฐ€ ์กฐ์„ ์˜ ์ •์น˜์ด๋…๊ณผ ํ†ต์น˜ ๊ตฌ์กฐ ํ˜•์„ฑ์— ์žˆ์–ด์„œ ์ฃผ๋„์ ์ธ ์—ญํ• ์„ ํ–ˆ๋˜ ์œ ํ•™์ž์ด์ž ์ •์น˜๊ฐ€์ธ ไธ‰ๅณฏ ้„ญ้“ๅ‚ณ์ด ๊ก”ๅ‘จ็ฆฎ๊ก•์—์„œ ์–ด๋–ค ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›์•˜๋Š”๊ฐ€๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๊ก”์ฃผ๋ก€๊ก•๋Š” ์œ ํ•™์ž๋“ค์ด ์ด์ƒ์ ์ธ

More information

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770>

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770> ์˜ค์šฉ๋ก์˜ ์ž‘ํ’ˆ์„ธ๊ณ„ ์œค ํ˜œ ์ง„ 1) * ์ด ๋…ผ๋ฌธ์€ ์ƒ์ „( ็”Ÿ ๅ‰ )์— ํ•™์ž๋กœ ์ฃผ๋กœ ํ™œ๋™ํ•˜์˜€๋˜ ์˜ค์šฉ๋ก(1955~2012)์ด ์ž‘๊ณกํ•œ ์ž‘ํ’ˆ๋“ค์„ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ  ๊ทธ์˜ ์ž‘ํ’ˆ์„ธ๊ณ„๋ฅผ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ํ•œ๊ตญ์Œ์•…์ด๋ก ์ด ์› ๋ž˜ ์ž‘๊ณก๊ณผ ์ด๋ก ์„ ํฌํ•จํ•˜์˜€๋˜ ์ดˆ๊ธฐ ์ž‘๊ณก์ด๋ก ์ „๊ณต์˜ ํ˜•ํƒœ๋ฅผ ์—ผ๋‘์— ๋‘”๋‹ค๋ฉด ๊ทธ์˜ ์—ฐ ๊ตฌ์—์„œ ๊ธฐ์กด์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์„ ๋„˜์–ด์„œ ์ฐฝ์˜์ ์ธ ๋ถ„์„ ๊ฐœ๋…๊ณผ ์ฒด๊ณ„๋ฅผ ์ ์šฉํ•˜๋ ค๋Š”

More information

7 1 ( 12 ) 1998 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ) ( ). ( ). ( ) ( ) ( ) 3).., 16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 4). ( ) ( ) ( ),., 4-5, 6-7, 5) 6) (

7 1 ( 12 ) 1998 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ) ( ). ( ). ( ) ( ) ( ) 3).., 16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 4). ( ) ( ) ( ),., 4-5, 6-7, 5) 6) ( 7 1 ( 12 ) : 75-96, 1998 K orean J M ed H ist 7 : 75-96, 1998 ISSN 1225-505X (2)* ** *** ** 1. (4) 2. (5) (1) (6) (2) (7) (3) 5. 3. (1) ( ) 4. ( ) (2) (1) (3) (2). ( ) (3) 6. 4. ( ) 6 1). ( ), ( ).. (1)

More information

<BABBB9AE2E687770>

<BABBB9AE2E687770> 253 ๋‹จ์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ‰์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ”ผ๋ฆฌ์‚ฐ์กฐ ํ˜•์„ฑ์‹œ๊ธฐ ์žฌ๊ฒ€ํ†  49) ์ด์ง„์›* โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ๊ธฐ์กด ์—ฐ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ๊ฒ€ํ†  โ…ข. ๋‹จ์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ‰์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ”ผ๋ฆฌ์‚ฐ์กฐ ํ˜•์„ฑ์‹œ๊ธฐ ๊ฒ€ํ†  โ…ฃ. ๋‹จ์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ‰์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ”ผ๋ฆฌ์‚ฐ์กฐ ํ˜•์„ฑ์‹œ๊ธฐ ์žฌ๊ฒ€ํ† ์˜ ์˜์˜ โ…ค. ๋งบ์Œ๋ง โ… . ๋จธ๋ฆฟ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ ์ข…์ทจ๊ด€์•…๊ธฐ(็ธฑๅน็ฎกๆจ‚ๅ™จ)์—๋Š” ๋ฌดํ™ฉ์•…๊ธฐ(็„ก็ฐงๆจ‚ๅ™จ)์ธ ํ‰์†Œ ๋‹จ์†Œ๊ฐ€ ์žˆ ๊ณ , ์œ ํ™ฉ์•…๊ธฐ(ๆœ‰็ฐงๆจ‚ๅ™จ)๋กœ ํ”ผ๋ฆฌ์™€ ์‡„๋‚ฉ ๋“ฑ์ด

More information

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD5FC1A63234C1FD5FBFCF2E687770>

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD5FC1A63234C1FD5FBFCF2E687770> ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ๊ตญ์•…ํ•™ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌ ํ™œ์„ฑํ™”์˜ ์žฅ์„ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ตญ์•…์›๋…ผ๋ฌธ์ง‘ ์€ 1989๋…„ ์ œ1์ง‘์„ ์‹œ์ž‘์œผ๋กœ 2004๋…„ ์ œ16์ง‘๊นŒ์ง€ ์—ฐ1ํšŒ ๋ฐœ๊ฐ„ํ•˜์˜€๊ณ , ์ž ์‹œ ์ค‘๋‹จ๋˜์—ˆ๋˜ ํ•™์ˆ ์ง€๋Š” 2008๋…„ ์ œ17์ง‘๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐœ๊ฐ„ํšŸ์ˆ˜๋ฅผ ์—ฐ๊ฐ„ 2ํšŒ๋กœ ๋Š˜๋ ค ์žฌ๋ฐœ๊ฐ„ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตญ์•…์›๋…ผ๋ฌธ์ง‘ ์€ ๊ณต๋ชจ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์›๊ณ ๋ฅผ ๋ชจ์ง‘ํ•˜๊ณ  ํŽธ์ง‘ํšŒ์˜๋ฅผ ํ†ตํ•œ 1์ฐจ ์‹ฌ์‚ฌ, ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋œ ์‹ฌ์‚ฌ์œ„์›์˜ 2์ฐจ ์‹ฌ์‚ฌ๋ฅผ

More information

๋ชฉ ์ฐจ 1. ์„œ๋ก  1.1. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉ์  1.2. ์—ฐ๊ตฌ ๋Œ€์ƒ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ• 2. ๊ต์–‘ ๋‹คํ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ดํ•ด 3. ๋กค๋ž‘๋ฐ”๋ฅดํŠธ ์‹ ํ™”๋ก ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด 3.1. ๊ธฐํ˜ธํ•™๊ณผ ๊ทธ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ 3.2. ๋กค๋ž‘๋ฐ”๋ฅดํŠธ ์‹ ํ™” ์ด๋ก  ๊ณ ์ฐฐ 4. ๋ถ„์„ ๋‚ด์šฉ 4.1. ์„ธ๊ณ„ํ…Œ๋งˆ๊ธฐํ–‰ ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ

๋ชฉ ์ฐจ 1. ์„œ๋ก  1.1. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉ์  1.2. ์—ฐ๊ตฌ ๋Œ€์ƒ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ• 2. ๊ต์–‘ ๋‹คํ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ดํ•ด 3. ๋กค๋ž‘๋ฐ”๋ฅดํŠธ ์‹ ํ™”๋ก ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด 3.1. ๊ธฐํ˜ธํ•™๊ณผ ๊ทธ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ 3.2. ๋กค๋ž‘๋ฐ”๋ฅดํŠธ ์‹ ํ™” ์ด๋ก  ๊ณ ์ฐฐ 4. ๋ถ„์„ ๋‚ด์šฉ 4.1. ์„ธ๊ณ„ํ…Œ๋งˆ๊ธฐํ–‰ ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ ๊ต์–‘ ๋‹คํ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํƒ€์ดํ‹€๊ณผ ์‹ฌ๋ฒŒ ๋กœ๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐํ˜ธํ•™์  ์—ฐ๊ตฌ Study on Semiotic Approach to Title & Symbollogo in Culture Documentaries TV Program ์ฃผ์ €์ž ๋ฏผ ์‹  ๊ธฐ Min Shin-ki ๋ฐฑ์„๋Œ€ํ•™๊ต ๋””์ž์ธ์˜์ƒํ•™๋ถ€ ์กฐ๊ต์ˆ˜ Professor of Baekseok University skmin@bu.ac.kr

More information

2.๋‹จ์ˆœ ์•”๊ธฐ๋กœ๋Š” ํ‹€๋ฆฌ๋Š” ๋…ผ๋ฆฌ์  ๋…ํ•ด ๋ฌธ์ œ ๊ฐ•ํ™” ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ์‹ค์ฒœ์œค๋ฆฌ ํŒŒํŠธ๋“ค์—์„œ๋„ ์ด์ „์ฒ˜๋Ÿผ ํŒจํ„ดํ™”๋˜์–ด์„œ ์‰ฝ๊ฒŒ ํ’€ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์•„๋‹ˆ์—ˆ๊ณ , ๋…ผ๋ฆฌ์  ์œผ๋กœ ๋…ํ•ดํ•˜๋ฉฐ ๊ผผ๊ผผํžˆ ๋”ฐ์ ธ์„œ ํ’€์–ด์•ผํ•  ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์ถœ์ œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์˜คํžˆ๋ ค ์•”๊ธฐ์‹์œผ๋กœ ์ ‘๊ทผํ•˜์—ฌ ์ œ์‹œ๋ฌธ ์„ ๊ผผ๊ผผํ•˜๊ฒŒ ์ฝ์ง€ ์•Š๊ณ  ์„ ์ง€๋กœ

2.๋‹จ์ˆœ ์•”๊ธฐ๋กœ๋Š” ํ‹€๋ฆฌ๋Š” ๋…ผ๋ฆฌ์  ๋…ํ•ด ๋ฌธ์ œ ๊ฐ•ํ™” ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ์‹ค์ฒœ์œค๋ฆฌ ํŒŒํŠธ๋“ค์—์„œ๋„ ์ด์ „์ฒ˜๋Ÿผ ํŒจํ„ดํ™”๋˜์–ด์„œ ์‰ฝ๊ฒŒ ํ’€ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์•„๋‹ˆ์—ˆ๊ณ , ๋…ผ๋ฆฌ์  ์œผ๋กœ ๋…ํ•ดํ•˜๋ฉฐ ๊ผผ๊ผผํžˆ ๋”ฐ์ ธ์„œ ํ’€์–ด์•ผํ•  ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์ถœ์ œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์˜คํžˆ๋ ค ์•”๊ธฐ์‹์œผ๋กœ ์ ‘๊ทผํ•˜์—ฌ ์ œ์‹œ๋ฌธ ์„ ๊ผผ๊ผผํ•˜๊ฒŒ ์ฝ์ง€ ์•Š๊ณ  ์„ ์ง€๋กœ ํ˜„์žํƒ€์ž„ ์ƒ์œค 9ํ‰ ํ•ด์„ค์„œ ์ดํ‰: (1) ๋‚œ์ด๋„ ๋ถ„์„ ๊ตญ์˜ํƒ์„ ๋ฌผ๋กœ ๋‚ด๊ณ  ์‚ฌํƒ์œผ๋กœ ๋ณ€๋ณ„์„ ์ฃผ๋ ค๋Š” ํ‰๊ฐ€์›์˜ ์˜๋„์ธ๊ฐ€? ์ด๋ฒˆ ์‹œํ—˜์€ ํ•œ๋งˆ๋””๋กœ ์–ด๋ ค์› ๋‹ค ์ •๋‹ต๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์•˜๋˜ ์ฃผ์š” ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด์ž๋ฉด 10๋ฒˆ ์ธ๊ฐ„์ค‘์‹ฌ์ฃผ์˜์™€ ์ƒํƒœ์ค‘์‹ฌ์ฃผ์˜ 17%, 18๋ฒˆ ์นธํŠธ์˜ ์˜๊ตฌํ‰ํ™”๋ก  (์ด์ƒ์ฃผ์˜) 21% 20๋ฒˆ ์ „ํ†ต ์œค๋ฆฌ : ๋„๊ต์—์„œ ์„ฑ์ธ์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋Š” ์ž…์žฅ(+์—˜๋ฆฌ์•„๋ฐ์˜ ์„ฑํ˜„) : 28% 19๋ฒˆ

More information

ํ˜„๋Œ€์˜ํ™”์—ฐ๊ตฌ

ํ˜„๋Œ€์˜ํ™”์—ฐ๊ตฌ ์™€ ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์„ฌ๊ณผ ์†Œํ†ต์˜ ์˜๋ฏธ * 1) ๊ณฝ์ˆ˜๊ฒฝ ๊ตญ๋ฆฝ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต ๋„์„œ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› HK์—ฐ๊ตฌ๊ต์ˆ˜ 1. ์˜ํ™”์™€ ์„ฌ 2. ๋ฌผ๋ฆฌ์ ์ธ ์„ฌ๊ณผ ์ƒ์ง•๋œ ์„ฌ 3. ์†Œํ†ต์ˆ˜๋‹จ 4. ๊ฒฐ๋ก  ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์ตœ๊ทผ์—๋Š” ์„ฌ์ด ํ•ด์–‘์˜ํ† ๋กœ ์ธ์‹๋˜๊ณ  ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ฐฉ์†กํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ํ†ตํ•ด ์ž์ฃผ ์†Œ ๊ฐœ๋˜๋ฉด์„œ ๋‹ค๊ฐ๋„๋กœ ์„ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ด€์‹ฌ์ด ๋†’์•„์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ทธ์— ๋น„ํ•ด ์„ฌ์„ ๋ฐฐ๊ฒฝ์œผ๋กœ ํ•œ ์˜ํ™”๋Š”

More information

๋ณธ๋ฌธ01

๋ณธ๋ฌธ01 โ…ก ๋…ผ์ˆ  ์ง€๋„์˜ ๋ฐฉ๋ฒ•๊ณผ ์‹ค์ œ 2. ์ฝ๊ธฐ์—์„œ ๋…ผ์ˆ ๊นŒ์ง€ ์˜ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ฝ๊ธฐ์—์„œ ๋…ผ์ˆ ๊นŒ์ง€ ์ž๋ฃŒ์ง‘ ๊ฐœ๋ฐœ์˜ ๋ณธ๋ž˜ ๋ชฉ์ ์€ ์ดˆ ์ค‘ ๊ณ ๊ต ํ•™๊ต ํ‰๊ฐ€์—์„œ ์„œ์ˆ ํ˜• ํ‰๊ฐ€ ๋น„์ค‘์ด 2005 ํ•™๋…„๋„ 30%, 2006ํ•™๋…„๋„ 40%, 2007ํ•™๋…„๋„ 50%๋กœ ํ™•๋Œ€ ๋˜๊ณ , 2008ํ•™๋…„๋„๋ถ€ํ„ฐ ๋Œ€ํ•™ ์ž…์‹œ์—์„œ ๋…ผ์ˆ  ๋น„์ค‘์ด ์ปค์ง€๋ฉด์„œ ๋…ผ์ˆ  ๊ต์œก์€ ํ•™๊ต๊ฐ€ ์ฑ…์ž„์ง„๋‹ค. ๋Š” ํ’ํ†  ์กฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๊ณต๊ต์œก์˜ ์‹ ๋ขฐ์„ฑ๊ณผ

More information

Page 2 of 5 ์•„๋‹ˆ๋‹ค means to not be, and is therefore the opposite of ์ด๋‹ค. While English simply turns words like to be or to exist negative by adding not,

Page 2 of 5 ์•„๋‹ˆ๋‹ค means to not be, and is therefore the opposite of ์ด๋‹ค. While English simply turns words like to be or to exist negative by adding not, Page 1 of 5 Learn Korean Ep. 4: To be and To exist Of course to be and to exist are different verbs, but they re often confused by beginning students when learning Korean. In English we sometimes use the

More information

<32382DC3BBB0A2C0E5BED6C0DA2E687770>

<32382DC3BBB0A2C0E5BED6C0DA2E687770> ๋…ผ๋ฌธ์ ‘์ˆ˜์ผ : 2014.12.20 ์‹ฌ์‚ฌ์ผ : 2015.01.06 ๊ฒŒ์žฌํ™•์ •์ผ : 2015.01.27 ์ฒญ๊ฐ ์žฅ์• ์ž๋“ค์„ ์œ„ํ•œ ๋ณด๊ธ‰ํ˜• ํœด๋Œ€ํฐ ์•ก์„ธ์„œ๋ฆฌ ๋””์ž์ธ ํ”„๋กœํ† ํƒ€์ž… ๊ฐœ๋ฐœ Development Prototype of Low-end Mobile Phone Accessory Design for Hearing-impaired Person ์ฃผ์ €์ž : ์œค์ˆ˜์ธ ์„œ๊ฒฝ๋Œ€ํ•™๊ต ์˜ˆ์ˆ ๋Œ€ํ•™

More information

2 ไฝ›ๆ•Žๅญธๅ ฑ ็ฌฌ 48 ่ผฏ ์„œ๋„ ์ด ๋ชฉ์ ์„ ์ค€์ˆ˜ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฆ‰ ์„๋ฌธ์˜๋ฒ” ์—๋Š” ์Šน๊ฐ€์˜ ์ผ์ƒ์˜๋ก€ ๋ณด๋‹ค๋Š” ๊ฐ์ข…์˜ ์žฌ ์˜์‹์— ์—ญ์ ์„ ๋‘์—ˆ๋‹ค. ์žฌ์˜์‹์€ ์Šน๊ฐ€์™€ ์žฌ๊ฐ€๊ฐ€ ํ•จ๊ป˜ ํ˜ธํกํ•˜๋Š” ๊ณต๋™์˜ ๅ ด์ด๋ฏ€๋กœ ํฌ ๊ต์™€ ๋Œ€์ค‘ํ™”์— ๋ฌด์—‡๋ณด๋‹ค ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋ฏฟ์Œ์„ ์ง€๋‹ˆ๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋‘˜์งธ

2 ไฝ›ๆ•Žๅญธๅ ฑ ็ฌฌ 48 ่ผฏ ์„œ๋„ ์ด ๋ชฉ์ ์„ ์ค€์ˆ˜ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฆ‰ ์„๋ฌธ์˜๋ฒ” ์—๋Š” ์Šน๊ฐ€์˜ ์ผ์ƒ์˜๋ก€ ๋ณด๋‹ค๋Š” ๊ฐ์ข…์˜ ์žฌ ์˜์‹์— ์—ญ์ ์„ ๋‘์—ˆ๋‹ค. ์žฌ์˜์‹์€ ์Šน๊ฐ€์™€ ์žฌ๊ฐ€๊ฐ€ ํ•จ๊ป˜ ํ˜ธํกํ•˜๋Š” ๊ณต๋™์˜ ๅ ด์ด๋ฏ€๋กœ ํฌ ๊ต์™€ ๋Œ€์ค‘ํ™”์— ๋ฌด์—‡๋ณด๋‹ค ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋ฏฟ์Œ์„ ์ง€๋‹ˆ๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋‘˜์งธ ํ•œ๊ตญ ๊ทผ๋Œ€๋ถˆ๊ต์˜ ๋Œ€์ค‘ํ™”์™€ ์„๋ฌธ์˜๋ฒ”* 29)้Ÿ“ ็›ธ ๅ‰ ** ์ฐจ ๋ก€ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง 1. ๋ถˆ์žํ•„๋žŒ ์˜ ๊ตฌ์„ฑ โ…ก. ์„๋ฌธ์˜๋ฒ”์˜ ๊ฐ„ํ–‰ ๋ฐฐ๊ฒฝ 2. ์„๋ฌธ์˜๋ฒ” ์˜ ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ๋‚ด์šฉ 1. ์กฐ์„ ํ›„๊ธฐ ์˜๋ก€์ง‘์˜ ์„ฑํ–‰ โ…ฃ. ๊ทผ๋Œ€๋ถˆ๊ต ๋Œ€์ค‘ํ™”์™€ ์„๋ฌธ์˜๋ฒ” 2. ๊ทผ๋Œ€๋ถˆ๊ต ๊ฐœํ˜๋ก ๊ณผ ์˜๋ก€ โ…ข. ์„๋ฌธ์˜๋ฒ”์˜ ์ฒด์žฌ์™€ ๋‚ด์šฉ ๊ฐ„ํ–‰์˜ ์˜๋ฏธ โ…ค. ๋งบ์Œ๋ง ํ•œ๊ธ€์š”์•ฝ ้‡‹้–€ๅ„€็ฏ„ ์€ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ํŽธ์ฐฌ๋œ ๊ฐ์ข… ์˜๋ก€์„œ์™€ ์˜์‹์ง‘์„

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA ์ŠŒ์Šค์ด๋‹Œ์กฐ๋ณธ(ๆ˜ฅๆฐดไบบๆƒ…ๆœฌ)๊ณผ ์กฐ๋ฃจ๋ฆฌ(ๆต„็‘ ็’ƒ) ใใฎใ“ใ†ใŸใฒใ‚ˆใใฎใ‚€ใ‚‰ใ•ใ ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜, ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋ฌด๋ผ์‚ฌํ‚ค(ๅ…ถๅฐๅ”„ๆ‹ๆƒ…็ดซ) ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๅด”ๆณฐๅ’Œ * saikun25@gmail.com Tamenaga Syunsui published ninjobon (a narrative with romantic themes called a love story). The narrative

More information

7 1 ( 12 ) 1998. 1913 ( 1912 ) 4. 3) 1916 3 1918 4 1919. ( ) 1 3 1, 3 1. 1.. 1919 1920. 4) ( ), ( ),. 5) 1924 4 ( ) 1. 1925 1. 2). ( ). 6). ( ). ( ).

7 1 ( 12 ) 1998. 1913 ( 1912 ) 4. 3) 1916 3 1918 4 1919. ( ) 1 3 1, 3 1. 1.. 1919 1920. 4) ( ), ( ),. 5) 1924 4 ( ) 1. 1925 1. 2). ( ). 6). ( ). ( ). 7 1 ( 12 ) : 1-11, 1998 K orean J M ed H ist 7 : 1-11, 1998 ISSN 1225-505X * **.,.., 1960.... 1) ( ) 1896 3 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 2. 1), 14 1909 1,. 14 17 1913. 2)..,. ( ) ( ),. * 1998 (1998. 5. 7). ** 1).

More information

<B1A4B0EDC8ABBAB8C7D0BAB8392D345F33C2F75F313032362E687770>

<B1A4B0EDC8ABBAB8C7D0BAB8392D345F33C2F75F313032362E687770> ๊ด‘๊ณ ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ๊ฐ€์กฑ๊ฐ€์น˜๊ด€์˜ ๋ณ€ํ™” : 97๋…„๋ถ€ํ„ฐ 26๋…„๊นŒ์ง€์˜ ํ…”๋ ˆ๋น„์ „ ๊ด‘๊ณ  ๋‚ด์šฉ๋ถ„์„* 2) ์ •๊ธฐํ˜„ ํ•œ์‹ ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ด‘๊ณ ํ™๋ณดํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ ๊ฐ€์กฑ์ฃผ์˜์  ๊ฐ€์น˜๊ด€์„ ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์˜ ํ•ต์‹ฌ ์ค‘์˜ ํ•ต์‹ฌ์œผ๋กœ ์˜ฌ๋ ค๋†“์•˜๋˜ ์ „ํ†ต์ด ํ˜„๋Œ€์‚ฌํšŒ์—์„œ ์•„์ง ์˜ํ–ฅ๋ ฅ์„ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•  ๋•Œ, ํ•œ๊ตญ์—์„œ์˜ ๊ฐ€์กฑ๋ณ€๋™์€ ์‚ฌํšŒ์ „๋ฐ˜์˜ ๋ณ€๋™์œผ๋กœ ์ง๊ฒฐ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•ด๋„ ํฌ๊ฒŒ ํ‹€๋ฆฌ์ง€ ์•Š์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. 97๋…„๋ถ€ํ„ฐ 26๋…„๊นŒ์ง€ ํ…”๋ ˆ๋น„์ „์—์„œ

More information

์„ ์ดˆ ์ •์žฌ์—ฐ๊ตฌ\(์ˆ˜์ • ๋ฐ ์ฒจ๊ฐ€\)

์„ ์ดˆ ์ •์žฌ์—ฐ๊ตฌ\(์ˆ˜์ • ๋ฐ ์ฒจ๊ฐ€\) ( ) * - ( ) - 1 : 2 (1) ( ) () (2) ( ) ( ) 3 (1) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) 4 : 1 : (1984) 80 ( ) ( ), ( ), ( 1916-1991) () ( ), 23 1, (1980-1988) ( ) ( ) ( ) 1, 1997 600 ( )5 ( ) ( ) ( ), 2001 ), ( :, 1985);

More information

<B1E2C8A3C7D0BFACB1B85FC1A63336C1FD2E687770>

<B1E2C8A3C7D0BFACB1B85FC1A63336C1FD2E687770> TV์Œ์‹ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ํฌ๋งท๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ์ฝ˜ํ…์ธ ์˜ ์˜๋ฏธ์ƒ์„ฑ: KBS-TV ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐํ˜ธํ•™์  ๋ถ„์„์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ* 35). :,.,. (, 2004).,,,., 63% (, 2011). 1979 1980 * TV,. ** / KBS-TV, longrun73@hanmail.net ***, baek99@skku.edu, TV / 69 . 1990 2000.. 2001.

More information

01....b74........62

01....b74........62 4 5 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3 6 CHAPTER 4 CHAPTER 5 CHAPTER 6 7 1 CHAPTER 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

More information

(291)๋ณธ๋ฌธ7

(291)๋ณธ๋ฌธ7 2 Chapter 46 47 Chapter 2. 48 49 Chapter 2. 50 51 Chapter 2. 52 53 54 55 Chapter 2. 56 57 Chapter 2. 58 59 Chapter 2. 60 61 62 63 Chapter 2. 64 65 Chapter 2. 66 67 Chapter 2. 68 69 Chapter 2. 70 71 Chapter

More information

ยพร‹ยทยนยธยฃยฑรขรรถร„ยงยผ๏ฟฝ1-รƒร–รยพ

ยพร‹ยทยนยธยฃยฑรขรรถร„ยงยผ๏ฟฝ1-รƒร–รยพ Chapter 1 Chapter 1 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 4

More information

<BFB5B3B2C7D03231C8A32DC3D6C1BEC6EDC1FDBABB2836BFF93236C0CF292E687770>

<BFB5B3B2C7D03231C8A32DC3D6C1BEC6EDC1FDBABB2836BFF93236C0CF292E687770> ๆ˜Ÿๅทž ๆผขๆ–‡ๅญธ์˜ ๏ฆŒๅฒ็š„ ๅฑ•้–‹ๆจฃ็›ธ ํ™ฉ ์œ„ ์ฃผ* โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ้ซ˜้บ—ๆœซ ไปฅๅ‰์˜ ็‹€ๆณ โ…ข. ๆœ้ฎฎๅ‰ๆœŸ ๅฎ˜ไบบ๊ณผ ๅฃซๆž— โ…ฃ. ๆœ้ฎฎๅพŒๆœŸ ้“ๅญธๆดพ์˜ ๆดปๅ‹• โ…ค. 19ไธ–็ด€ ไปฅๅพŒ์˜ ็‹€ๆณ โ…ฅ. ๋งˆ๋ฌด๋ฆฌ ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ๋ณธ๊ณ ๋Š” ์„ฑ์ฃผ๋ผ๋Š” ํŠน์ • ์ง€์—ญ์˜ ํ•œ๋ฌธํ•™์„ ์ง‘์ค‘์  ๊ฒ€ํ†  ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ์‚ผ์•„ ์ด ๊ณณ์—์„œ ์ˆ˜ํ–‰๋œ ์ฐฝ์ž‘ ํ™œ๋™์˜ ์—ญ์‚ฌ์  ์ „๊ฐœ ์–‘์ƒ์„ ๋ณด๋‹ค ์ •๋ฐ€ํ•˜๊ฒŒ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ  ์ž ํ•˜์˜€๋‹ค. ์„ฑ์ฃผ์ง€์—ญ ํ•œ๋ฌธํ•™์€ ์‹ ๋ผ ๋ง๋ถ€ํ„ฐ

More information

โ—‹ ์ œ2์กฐ ์ •์˜์—์„œ ๊ธฐ๊ฐ„ํ†ต์‹ ์—ญ๋ฌด์˜ ์ •์˜์™€ EU์˜ ์ „์ž์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜์„œ๋น„์Šค ์ •์˜์˜ ์ฐจ์ด์ ์€

โ—‹ ์ œ2์กฐ ์ •์˜์—์„œ ๊ธฐ๊ฐ„ํ†ต์‹ ์—ญ๋ฌด์˜ ์ •์˜์™€ EU์˜ ์ „์ž์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜์„œ๋น„์Šค ์ •์˜์˜ ์ฐจ์ด์ ์€ ์ด๋™์ „ํ™”์‹œ์žฅ ๊ฒฝ์Ÿํ™œ์„ฑํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ MVNO ์ถ”์ง„์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋ฉฐ ๊น€์›์‹ 1) 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ ์ตœ๊ทผ ์ด๋™์ „ํ™”์˜ ๋ฌด์„ ์žฌํŒ๋งค ์‹œ์žฅ ํ™œ์„ฑํ™” ๋“ฑ์„ ์œ„ํ•ด ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๋ถ€๊ฐ€ ์ค€๋น„ํ•œ ์ „๊ธฐํ†ต์‹ ์‚ฌ์—… ๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ ๊ณต์ฒญํšŒ์—์„œ ๋ฌด์„ ์žฌํŒ๋งค์˜๋ฌด์ œ ๊ด€๋ จ๊ทœ์ •์„ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ธ๊ณ  ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์˜ ์šฐ๋ ค์™€ ์ง€์ ์ด ์ƒ๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. ์šฐ์„  ๋ฌด์„ ์žฌํŒ๋งค ์ œ๋„ ๋„์ž…์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ์„ ์‚ดํŽด๋ณด์ž. ์ง์ ‘์  ๋ฐฐ๊ฒฝ์œผ๋กœ๋Š” ๊ตญ๋‚ด ์ด๋™์ „ํ™” ์š”๊ธˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์ด์šฉ์ž๋“ค์˜

More information

๊ณต์—ฐ์˜์ƒ

๊ณต์—ฐ์˜์ƒ ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” ์—ฐ๊ตฌ 81 82 ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” ์—ฐ๊ตฌ ์‹ฌ์ถ˜์ˆ˜* ๊ฐ•๋น™์–‘** 24)25) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ์ค‘๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ๋ฐ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํŠน์ง• โ…ข. ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ๋Œ€์ค‘ ์ˆ˜์ถœํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์ธ๊ธฐ์š”์ธ โ…ฃ. ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” ์š”์ธ โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ตœ๊ทผ ๋“ค์–ด ๋“œ๋ผ๋งˆ์™€ ์Œ์•…์— ์ด์–ด ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ(์ดํ•˜ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ)์ด ์ค‘๊ตญ

More information

ร€รฅยพร–ยฟรยฐรญยฟรซ ยณยปรรถ

ร€รฅยพร–ยฟรยฐรญยฟรซ ยณยปรรถ Disability & Employment 55 Disability & Employment 56 57 Disability & Employment 58 59 Disability & Employment 60 61 Disability & Employment 62 63 Disability & Employment 64 65 Disability & Employment

More information

ํ‡ด์ขˆ์ €๋„36ํ˜ธ-4์ฐจ-T.ps, page 2 @ Preflight (2)

ํ‡ด์ขˆ์ €๋„36ํ˜ธ-4์ฐจ-T.ps, page 2 @ Preflight (2) Think Big, Act Big! Character People Literature Beautiful Life History Carcere Mamertino World Special Interview Special Writing Math English Quarts I have been driven many times to my knees by the overwhelming

More information

........pdf 16..

........pdf 16.. Abstract Prospects of and Tasks Involving the Policy of Revitalization of Traditional Korean Performing Arts Yong-Shik, Lee National Center for Korean Traditional Performing Arts In the 21st century, the

More information

0125_ แ„‹แ…ฏแ„แ…ณแ„‰แ…ฃแ†ธ แ„‡แ…กแ†ฏแ„‘แ…ญแ„Œแ…กแ„…แ…ญ_แ„‹แ…ชแ†ซแ„‰แ…ฅแ†ผ.key

0125_ แ„‹แ…ฏแ„แ…ณแ„‰แ…ฃแ†ธ แ„‡แ…กแ†ฏแ„‘แ…ญแ„Œแ…กแ„…แ…ญ_แ„‹แ…ชแ†ซแ„‰แ…ฅแ†ผ.key WordPress is a free and open-source content management system (CMS) based on PHP and MySQL. WordPress is installed on a web server, which either is part of an Internet hosting service or is a network host

More information

๋ฏผ์†์ง€_์ด๊ฑด์šฑT ์ตœ์ข…

๋ฏผ์†์ง€_์ด๊ฑด์šฑT ์ตœ์ข… 441 450 458 466 474 477 480 This book examines the research conducted on urban ethnography by the National Folk Museum of Korea. Although most people in Korea

More information

<33C2F731323239292DC5D8BDBAC6AEBEF0BEEEC7D02D3339C1FD2E687770>

<33C2F731323239292DC5D8BDBAC6AEBEF0BEEEC7D02D3339C1FD2E687770> ํ…์ŠคํŠธ์–ธ์–ดํ•™ 39, 2015, pp. 283~311 ํ•œ๊ตญ ๋Œ€์ค‘๊ฐ€์š” ๊ฐ€์‚ฌ์˜ ๋ฌธ์ฒด ๋ถ„์„ ์žฅ์†Œ์›(์„œ์šธ๋Œ€) Chang, Sowon, 2015. The stylistic Analysis of the lyrics of Korean popular song. Textlinguistics 39. The sociological approach, one of the methods

More information

2015 ๊ฒฝ์ œใ†์žฌ์ •์ˆ˜์ฒฉ

2015 ๊ฒฝ์ œใ†์žฌ์ •์ˆ˜์ฒฉ Contents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Part 01 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Part 02 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

More information

PART 8 12 16 21 25 28

PART 8 12 16 21 25 28 PART 8 12 16 21 25 28 PART 34 38 43 46 51 55 60 64 PART 70 75 79 84 89 94 99 104 PART 110 115 120 124 129 134 139 144 PART 150 155 159 PART 8 1 9 10 11 12 2 13 14 15 16 3 17 18 19 20 21 4 22 23 24 25 5

More information

ํ•œ๊ตญ ์ถœ์‚ฐ๋ ฅ์˜ ์ €ํ•˜ ์š”์ธ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ

ํ•œ๊ตญ ์ถœ์‚ฐ๋ ฅ์˜ ์ €ํ•˜ ์š”์ธ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ๊ฐ€์กฑ๊ณ„ํš์‹ค์ฒœ์œจ ๊ฐ€์กฑ๊ณ„ํš์‹ค์ฒœ์ž ์„ธ ์œ ๋ฐฐ์šฐ๋ถ€์ธ ์กฐ์ถœ์ƒ๋ฅ  ๋…„๊ฐ„ ์ด์ถœ์ƒ์•„์ˆ˜ ์—ฐ์•™์ธ๊ตฌ์ˆ˜ ์ผ๋ฐ˜์ถœ์‚ฐ์œจ ๋…„๊ฐ„ ์ด์ถœ์ƒ์•„์ˆ˜ ๊ฐ€์ž„์—ฐ๋ น ์—ฌ์ž์—ฐ์•™์ธ๊ตฌ์ˆ˜ ํ•ฉ๊ณ„์ถœ์‚ฐ์œจ ์„ธ ์—ฐ๋ น์ธต ์—ฌ์„ฑ์ด ์ถœ์‚ฐํ•œ ์ถœ์ƒ์•„์ˆ˜ ์„ธ ์—ฐ๋ น์ธต ์—ฌ์„ฑ์˜ ์—ฐ์•™์ธ๊ตฌ์ˆ˜ ์ฆ‰ ํ•ฉ๊ณ„์ถœ์‚ฐ์œจ ํ•ฉ 6 ๊ณ„ ์ถœ ์‚ฐ ์œจ 5 4 3 2 1 1960 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001

More information

์•„ํƒœ์—ฐ๊ตฌ(์†ก์„์›)13-2-05.hwp

์•„ํƒœ์—ฐ๊ตฌ(์†ก์„์›)13-2-05.hwp ์•„ํƒœ์—ฐ๊ตฌ ์ œ 13๊ถŒ ์ œ 2ํ˜ธ 2006๋…„ 11์›” 30์ผ pp.81~103 ์ผ๋ณธ์—์„œ์˜ ํ•œ๊ตญํ•™์—ฐ๊ตฌ - ํšŒ๊ณ ์™€ ์ „๋ง ๅฎ‹ ้Œซ ๆบ ๊ฒฝํฌ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฌํšŒ๊ณผํ•™๋ถ€ ์ •์น˜์™ธ๊ตํ•™๊ณผ ์กฐ๊ต์ˆ˜ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. 1945๋…„ ์ด์ „์˜ ํ•œ๊ตญ์—ฐ๊ตฌ โ…ข. 1945๋…„ ์ดํ›„์˜ ํ•œ๊ตญ์—ฐ๊ตฌ < ๋ชฉ ์ฐจ > โ…ฃ. ๋งบ์Œ๋ง ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ Abstract Key words(์ค‘์‹ฌ์šฉ์–ด): ํ•œ๊ตญํ•™(Korean studies), ์‹๋ฏผ์ง€์ง€๋ฐฐ(colonial

More information

6์ž๋ฃŒ์ง‘์ตœ์ข…(6.8))

6์ž๋ฃŒ์ง‘์ตœ์ข…(6.8)) Chapter 1 05 Chapter 2 51 Chapter 3 99 Chapter 4 151 Chapter 1 Chapter 6 7 Chapter 8 9 Chapter 10 11 Chapter 12 13 Chapter 14 15 Chapter 16 17 Chapter 18 Chapter 19 Chapter 20 21 Chapter 22 23 Chapter

More information

๋™ํ™” ์†์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ <๋‚˜๋ฌด๊พผ๊ณผ ์„ ๋…€> ์„คํ™”์˜ ํ˜„๋Œ€์  ์ˆ˜์šฉ๊ณผ ๋ณ€ํ˜•

๋™ํ™” ์†์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ <๋‚˜๋ฌด๊พผ๊ณผ ์„ ๋…€> ์„คํ™”์˜ ํ˜„๋Œ€์  ์ˆ˜์šฉ๊ณผ ๋ณ€ํ˜• ๋™ํ™” ์†์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์„คํ™”์˜ ํ˜„๋Œ€์  ์ˆ˜์šฉ๊ณผ ๋ณ€ํ˜• 2004. 8 ์„œ๊ฐ•๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œก๋Œ€ํ•™์› ๊ตญ์–ด๊ต์œก์ „๊ณต ํ•œ ์ง€ ํ•˜ ๋™ํ™” ์†์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์„คํ™”์˜ ํ˜„๋Œ€์  ์ˆ˜์šฉ๊ณผ ๋ณ€ํ˜• ์ง€๋„๊ต์ˆ˜ ์†ก ํšจ ์„ญ ์ด ่ซ– ๆ–‡ ์„ ๆ•Ž ่‚ฒ ๅญธ ็ขฉ ๅฃซ ๅญธ ไฝ ่ซ– ๆ–‡ ์œผ๋กœ ๆ ๅ‡บ ํ•จ 2004๋…„ 7์›” ่ฅฟ ๆฑŸ ๅคง ๅญธ ๆ ก ๆ•Ž ่‚ฒ ๅคง ๅญธ ้™ข ๊ตญ์–ด๊ต์œก ๅฐˆ ๆ”ป ํ•œ ์ง€ ํ•˜ ABSTRACT

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA ์‹œ์‚ฌ๋งŒํ™”์˜ ํ…์ŠคํŠธ์„ฑ ์—ฐ๊ตฌ* ์ด ์„ฑ ์—ฐ**1) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ์‹œ์‚ฌ๋งŒํ™”์˜ ํ…์ŠคํŠธ ๊ตฌ์กฐ โ…ข. ์‹œ์‚ฌ๋งŒํ™”์˜ ํ…์ŠคํŠธ์„ฑ โ…ฃ. ๋งบ๋Š”๋ง ์š” ์•ฝ ๋ณธ๊ณ ์˜ ๋ถ„์„ ๋Œ€์ƒ ์‹œ์‚ฌ๋งŒํ™”๋Š” 2004๋…„ ๋…ธ๋ฌดํ˜„ ๋Œ€ํ†ต๋ น ํƒ„ํ•ต ๊ด€๋ จ ์‚ฌ๊ฑด๋“ค ์ธ๋ฐ, ์‹œ์‚ฌ๋งŒํ™”์˜ ๊ทธ๋ฆผ ํ…์ŠคํŠธ์™€ ์–ธ์–ด ํ…์ŠคํŠธ์˜ ๊ตฌ์กฐ์™€ ๊ทธ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์ด๋ฃจ๋Š” ๊ตฌ์„ฑ ์š”์†Œ๋“ค์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์˜์‚ฌ์†Œํ†ต์˜ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๋ฉฐ ์–ด๋–ค ํŠน์ง•์ด ์žˆ๋Š”๊ฐ€ ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณธ

More information

......

...... Life & Power Press P R E F A C E P R E F A C E P R E F A C E C O N T E N T S 01 02 03 01 04 05 06 07 08 09 02 C O N T E N T S C O N T E N T S 10 11 12 03 13 01 01 01 12 CHAPTER 01 O O O 13 PART 01 14

More information

<C1D6BFE4BDC7C7D0C0DA5FC6EDC1FDBFCF28B4DCB5B5292E687770>

<C1D6BFE4BDC7C7D0C0DA5FC6EDC1FDBFCF28B4DCB5B5292E687770> ์œ ํ˜•์› ๏ง‰ ้ฆจ ้  (1622~1673) 1) ์œ ํ˜•์› ์—ฐ๋ณด ๏ฆŽ ่ญœ 2) ์œ ํ˜•์› ์ƒ์•  ๊ด€๋ จ ์ž๋ฃŒ 1. ์œ ํ˜•์›๏ง‰้ฆจ้ (1622~1673) ์ƒ์• ์™€ ํ–‰์  1) ์œ ํ˜•์› ์—ฐ๋ณด๏ฆŽ่ญœ ๋ณธ๊ด€ : ๋ฌธํ™”ๆ–‡ๅŒ–, ์ž : ๋•๋ถ€ๅพทๅคซ, ํ˜ธ : ๋ฐ˜๊ณ„็ฃปๆบช ๋‚˜์ด / ์—ฐ๋„ 8 ์—ฐ๋ณด ์ฃผ์š” ํ–‰์ ์ง€ 1์„ธ(1622, ๊ด‘ํ•ด14) * ์„œ์šธ ์ •๋ฆ‰๋™่ฒž๏ฅ™ๆดž(์ •๋™) ์ถœ์ƒ 2์„ธ(1623, ์ธ์กฐ1) * ์•„๋ฒ„์ง€ ํ ๆฌฝ+ๅฟƒ

More information

์ข…์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ-์ด์•ผ๊ธฐ๋ฐฉ2014 7 18.hwp

์ข…์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ-์ด์•ผ๊ธฐ๋ฐฉ2014 7 18.hwp ์ฐจ๋ก€ 1~3์ชฝ ๋จธ๋ฆฌ๋ง 4 1. ๊ณ„๋Œ€ ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ 7 ๊ฐ€. ์ฆ ๋ฌธํ•˜์‹œ๋ž‘๋™ํ‰์žฅ์‚ฌ ํ•˜๊ณต์ง„๊ณต ์‚ฌ์ ๊ธฐ 7 ๋‚˜. ์กฑ๋ณด ๋ณ€์ฒœ์‚ฌํ•ญ 9 1) 1416๋…„ ์ง„์–‘๋ถ€์›๊ตฐ ์‹ ๋„๋น„ ์Œ๊ธฐ(้™ฐ่จ˜)์ƒ์˜ ์ž์†๋ก 9 2) 1605๋…„ ์„์‚ฌ๋ณด 9 3) 1698๋…„ ๋ฌด์ธ ์ค‘์ˆ˜๋ณด 9 4) 1719๋…„ ๊ธฐํ•ด๋ณด 10 5) 1999๋…„ ํŒ์œค๊ณต ํŒŒ๋ณด 10 - ๊ณ„๋Œ€ 10 - ๊ทผ๊ฑฐ ์‚ฌ์„œ 11 (1) ๊ณ ๋ ค์‚ฌ ์ฒ™๋ก(้ซ˜้บ—ๅฒๆ‘ญ้Œ„)

More information

์‹œํŽธ๊ฐ•์„ค-๊ฒฝ๊ฑดํšŒ(2011๋…„)-68ํŽธ.hwp

์‹œํŽธ๊ฐ•์„ค-๊ฒฝ๊ฑดํšŒ(2011๋…„)-68ํŽธ.hwp 30 / ๋…๋ฆฝ๊ฐœ์‹ ๊ตํšŒ ์‹ ํ•™๊ต ๊ฒฝ๊ฑดํšŒ (2011๋…„ 1ํ•™๊ธฐ) ์‹œํŽธ 68ํŽธ ๊ฐ•ํ•ด (3) ์‹œ์˜จ ์‚ฐ์—์„œ ํ•˜๋Š˜ ์„ฑ์†Œ๊นŒ์ง€ ๊น€ํ—Œ์ˆ˜_ ๋…๋ฆฝ๊ฐœ์‹ ๊ตํšŒ ์‹ ํ•™๊ต ๊ต์žฅ ๊ฐœ์—ญ 19 ๋‚ ๋งˆ๋‹ค ์šฐ๋ฆฌ ์ง์„ ์ง€์‹œ๋Š” ์ฃผ ๊ณง ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๊ตฌ์›์ด์‹  ํ•˜๋‚˜๋‹˜์„ ์ฐฌ์†กํ• ์ง€ ๋กœ๋‹ค 20 ํ•˜๋‚˜๋‹˜์€ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ๊ตฌ์›์˜ ํ•˜๋‚˜๋‹˜์ด์‹œ๋ผ ์‚ฌ๋ง์—์„œ ํ”ผํ•จ์ด ์ฃผ ์—ฌํ˜ธ์™€๊ป˜๋กœ ๋ง๋ฏธ์•” ๊ฑฐ๋‹ˆ์™€ 21 ๊ทธ ์›์ˆ˜์˜ ๋จธ๋ฆฌ ๊ณง ๊ทธ ์ฃ„๊ณผ์— ํ•ญ์ƒ ํ–‰ํ•˜๋Š”

More information

๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€

๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€ ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€๋„์‹œ๊ถŒ ๊ด‘์—ญ๊ตํ†ต๊ด€๋ฆฌ์— ๊ด€ํ•œ ํŠน๋ณ„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 3 5. ์˜์œ ์•„๋ณด์œก๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 4

More information

006 007 007 009 012 012 012 013 013 013 018 019 033 045 051 052 060 066 067 077 083 084 099 108 117 118 122 135 140 141 141 142 143 143 145 148 154 01 006 007 007 009 " # $ % 02 012 012 012 013 013 013

More information

untitled

untitled ๋…„๋„์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ด‘๊ณ ์„ ์ „๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ๊ฐ ๊ธฐ์—…์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ์‚ฐ์—…์ „์ฒด์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๋ง ๊ณ ์ •์ž์‚ฐ ๋…„๋„๋ง ์ด์ž์‚ฐ ๋…„๋„์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ด‘๊ณ ์„ ์ „๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ๊ฐ ๊ธฐ์—…์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ์‚ฐ์—…์ „์ฒด์˜ ๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๋ง ๊ณ ์ •์ž์‚ฐ ๋…„๋„๋ง ์ด์ž์‚ฐ ๋…„๋„์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ด‘๊ณ ์„ ์ „๋น„ ๋…„๋„๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„๊ฐ๊ธฐ์—…์˜๋งค์ถœ์•ก ๋…„๋„ ์‚ฐ์—…์ „์ฒด์˜ ๋งค์ถœ์•ก

More information

์ • ๊ด€

์ •         ๊ด€ ์ • ๊ด€ (1991. 6. 3.์ „๋ฌธ๊ฐœ์ •) (1991. 10. 18. ๊ฐœ ์ •) (1992. 3. 9. ๊ฐœ ์ •) (1994. 2. 24. ๊ฐœ ์ •) (1995. 6. 1. ๊ฐœ ์ •) (1997. 3. 14. ๊ฐœ ์ •) (1997. 11. 21. ๊ฐœ ์ •) (1998. 3. 10. ๊ฐœ ์ •) (1998. 7. 7. ๊ฐœ ์ •) (1999. 8. 1. ๊ฐœ ์ •) (1999. 9.

More information

์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด ๊ฐœ

์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด ๊ฐœ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์ธ ์ฒœ ๊ด‘ ์—ญ ์‹œ ์˜ ํšŒ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด

More information

<5B313132385D32303039B3E220C1A634B1C720C1A632C8A320B3EDB9AEC1F628C3D6C1BE292E687770>

<5B313132385D32303039B3E220C1A634B1C720C1A632C8A320B3EDB9AEC1F628C3D6C1BE292E687770> ๋””์ง€ํ„ธ ์˜์ƒ์—์„œ์˜ ์ž๋ง‰์ถ”์ถœ์„ ์ด์šฉํ•œ ์ž๋ง‰ ํŠน์„ฑ ๋ถ„์„์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ด์„ธ์—ด * ์š”์•ฝ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ๋ฐฉ์†ก ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ œ์ž‘์— ์žˆ์–ด์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์˜์ƒ ์ž๋ง‰์˜ ํŠน์„ฑ๊ณผ ์˜์ƒ ์ปค ๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ๊ธฐ๋Šฅ์ ์ธ ๊ด€์ ์—์„œ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ํ˜„์ƒ์„ ์‚ดํŽด๋ณธ๋‹ค. ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ฐฉ์†ก ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์—์„œ ํ™œ์šฉ๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋””์ง€ํ„ธ ์˜์ƒ ์ž๋ง‰์˜ ๊ธฐ๋Šฅ์€ ๋‹จ์ˆœํ•˜๊ฒŒ ๊ฐ„๋žตํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ „๋‹ฌํ•˜๋Š” ๊ธฐ๋Šฅ์ ์ธ ์—ญํ• ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜์˜€๋‹ค.

More information

<C3D6C1BEBFCFB7E12D30372E3032C0DBBEF72DB1B9BEC7BFF820B3EDB9AEC1FD20C1A63139C1FD28C0FCC3BC292E687770>

<C3D6C1BEBFCFB7E12D30372E3032C0DBBEF72DB1B9BEC7BFF820B3EDB9AEC1FD20C1A63139C1FD28C0FCC3BC292E687770> ํ•œ๊ตญ์Œ์•…์˜ ์„ธ๊ณ„ํ™” ์ „๋žต ํ•œ๊ตญ์Œ์•…์˜ ์„ธ๊ณ„ํ™” ์ „๋žต - ์ผ๋ณธ์˜ ๊ฒฝ์šฐ - ์•ผ๋งˆ๋ชจํ†  ํ•˜๋‚˜์ฝ”( ๅฑฑ ๆœฌ ่ฏ ๅญ ) 1) ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์ผ๋ณธ์—์„œ๋Š” 1965๋…„ ํ•œ์ผ๊ตญ๊ต ์ •์ƒํ™” ์ดํ›„, ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ฐ€์ง€ ํ˜•ํƒœ๋กœ ํ•œ๊ตญ์Œ์•…์ด ์†Œ๊ฐœ๋˜ ์–ด ์™”๋‹ค. ๋”์šฑ์ด ๊ตญ๊ต์ •์ƒํ™” 40์ฃผ๋…„์„ ๋งž์ดํ•œ 2005๋…„์€ ํ•œ ์ผ ์šฐ์ •์˜ ํ•ด 2005 ๋กœ ์ง€์ •๋˜์–ด ์ „ํ†ต์Œ์•… ์„ธ๊ณ„์—์„œ๋Š” ๋ฏผ๊ฐ„์ฐจ์›์˜ ๊ณต์—ฐ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ํ•œ์ผ ๊ต๋ฅ˜์—ฐ์ฃผํšŒ

More information

๋ชฉ ์ฐจ 1. ์„œ๋ก  1.1. ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ๋ชฉ์  1.2. ์—ฐ๊ตฌ๋Œ€์ƒ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 2. ์ด๋ก ์  ๋ฐฐ๊ฒฝ 2.1. ์‹ ํ™”๋ก ๊ณผ ๋กค๋ž‘๋ฐ”๋ฅดํŠธ์˜ ์ดํ•ด 2.2. ์—๋‹ˆ์–ด๊ทธ๋žจ์˜ ์ดํ•ด 3. ๋ถ„์„ 3.1. ์•„์ด์–ธ๋งจ 3.2. ์บกํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด 3.3. ํ—ํฌ 3.4. ํ† ๋ฅด 3.5. ๋ธ”๋ž™ ์œ„๋„์šฐ 3.6.

๋ชฉ ์ฐจ 1. ์„œ๋ก  1.1. ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ๋ชฉ์  1.2. ์—ฐ๊ตฌ๋Œ€์ƒ ๋ฐ ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 2. ์ด๋ก ์  ๋ฐฐ๊ฒฝ 2.1. ์‹ ํ™”๋ก ๊ณผ ๋กค๋ž‘๋ฐ”๋ฅดํŠธ์˜ ์ดํ•ด 2.2. ์—๋‹ˆ์–ด๊ทธ๋žจ์˜ ์ดํ•ด 3. ๋ถ„์„ 3.1. ์•„์ด์–ธ๋งจ 3.2. ์บกํ‹ด ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด 3.3. ํ—ํฌ 3.4. ํ† ๋ฅด 3.5. ๋ธ”๋ž™ ์œ„๋„์šฐ 3.6. ์–ด๋ฒค์ ธ์Šค์— ๋“ฑ์žฅํ•˜๋Š” ์ฃผ์š” ์บ๋ฆญํ„ฐ๋“ค์˜ ์„ฑ๊ฒฉ ์—ฐ๊ตฌ Study on The Personalities of Characters in The AVENGERS ์ฃผ์ €์ž ๋ฏผ์‹ ๊ธฐ Min, Shinki ๋ฐฑ์„๋Œ€ํ•™๊ต ๋””์ž์ธ์˜์ƒํ•™๋ถ€ ์กฐ๊ต์ˆ˜ ใ…ฃ Professor of Baekseok University skmin@bu.ac.kr ํˆฌ๊ณ ์ผ 2014.06.21 ์‹ฌ์‚ฌ์ผ 2014.07.09

More information

KD2002-29-02.hwp

KD2002-29-02.hwp ้Ÿ“ ๅœ‹ ๆ•Ž ่‚ฒ ์š” ์•ฝ ํ•™์ˆ  ๋…ผ๋ฌธ.,......,.,,,......., (, 1999).. ...,.,.,,,.,,,,, (, 1990).,,. (,, 1999)...,...,,,.,,.,.. (, 1999),,., ํ•™์ˆ  ๋…ผ๋ฌธ....,., (, 1998).., (Keeves, 1997)...,...,.,,.,... (, 1970). .,,,,,.,,,,...,,,,,..

More information

02๊น€ํ—Œ์ˆ˜(51-72.hwp

02๊น€ํ—Œ์ˆ˜(51-72.hwp ๋ณดํ—˜๊ธˆ์œต์—ฐ๊ตฌ ์ œ26๊ถŒ ์ œ1ํ˜ธ (2015. 2) pp. 51-71 ์†ํ•ด๋ณดํ—˜์‚ฌ์˜ ์ถœ์žฌ๋Š” ๊ณผ๋‹คํ•œ๊ฐ€? -RBC ๊ทœ์ œ์— ๊ธฐ์ดˆํ•œ ๋ถ„์„ - * Do P/L Insurers Cede Too Much? - An Analysis Based on the RBC Regulation - ๊น€ ํ—Œ ์ˆ˜ ** ๊น€ ์„ ์˜ *** Hunsoo Kim Seog Young Kim ๊ฒฝ์ œ๊ฐ€ ์ €์„ฑ์žฅ์œผ๋กœ

More information

2 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 50ํ˜ธ ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ •์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐ๋๋‹ค ๋Š” ์ผ๋ณธ ์ •๋ถ€์˜ ์ฃผ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด, ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ๋Š” ์ผ ๋ณธ ์ •๋ถ€ ๊ตฐ ๋“ฑ ๊ตญ๊ฐ€๊ถŒ๋ ฅ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ ๋ฐ˜์ธ๋„์  ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„์ด๋ฏ€๋กœ ํ•œ์ผ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ • ์— ์˜ํ•ด ํ•ด๊ฒฐ๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค ๋Š” ๊ณต์‹ ์ž…์žฅ์„ ๋ฐํ˜”๋‹ค. ๋˜ํ•œ 2011๋…„ 8์›” ํ—Œ ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ๋Š”

2 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 50ํ˜ธ ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ •์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐ๋๋‹ค ๋Š” ์ผ๋ณธ ์ •๋ถ€์˜ ์ฃผ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด, ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ๋Š” ์ผ ๋ณธ ์ •๋ถ€ ๊ตฐ ๋“ฑ ๊ตญ๊ฐ€๊ถŒ๋ ฅ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ ๋ฐ˜์ธ๋„์  ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„์ด๋ฏ€๋กœ ํ•œ์ผ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒํ˜‘์ • ์— ์˜ํ•ด ํ•ด๊ฒฐ๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค ๋Š” ๊ณต์‹ ์ž…์žฅ์„ ๋ฐํ˜”๋‹ค. ๋˜ํ•œ 2011๋…„ 8์›” ํ—Œ ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ๋Š” ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ํ”ผํ•ด์ž ๊ตฌ์ œ์— ๊ด€ํ•œ ์ผ๊ณ ( ไธ€ ่€ƒ ) 1 ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ํ”ผํ•ด์ž ๊ตฌ์ œ์— ๊ด€ํ•œ ์ผ๊ณ ( ไธ€ ่€ƒ ) ๊น€๊ด€์› / ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ์žฌ๋‹จ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ํ•œ์ผ ๊ฐ„ ํ˜„์•ˆ์œผ๋กœ ๋ถˆ๊ฑฐ์ง€๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์€ ์ผ๋ณธ๊ตฐ ์œ„์•ˆ๋ถ€ ํ”ผํ•ด๋ฅผ ๊ณต๊ฐœ ์ฆ์–ธํ•œ ๊น€ํ•™์ˆœ ํ• ๋จธ๋‹ˆ ๋“ฑ์ด ์ผ๋ณธ์—์„œ ํฌ์ƒ์ž ๋ณด์ƒ์ฒญ๊ตฌ ์†Œ์†ก์„ ์ œ ๊ธฐํ•œ 1991๋…„๋ถ€ํ„ฐ๋‹ค. ์ด๋•Œ ์ผ๋ณธ ์ •๋ถ€๋Š” ์ผ๋ณธ๊ตฐ์ด ์œ„์•ˆ๋ถ€

More information

1

1 Seoul Bar Association 2016. 01. 2015 March_2 2 _ 2016 January_3 02_ 05_ 06_ 09_ 10_ 12_ 14_ 16_ 17_ 18_ 20_ 31_ 35_ 45_ 46_ 51_ 59_ 4 _ Theme Column 2016 January_5 6 _ 2016 January_7 8 _ Conception of

More information

Breathing problems Pa t i e n t: I have been having some breathing problems lately. I always seem to be out of breath no matter what I am d o i n g. ( Nurse : How long have you been experiencing this problem?

More information

6 ์˜์ƒ๊ธฐ์ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์‹ค๊ฐํ•˜์ง€ ๋ชปํ–ˆ์„์ง€๋„ ๋ชจ๋ฅธ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ทธ ์ด์™ธ์˜ ์ง€์—ญ์—์„œ 3D ์˜ํ™”๋ฅผ ๊ด€๋žŒํ•˜๊ธฐ๋ž€ ๊ทธ๋ฆฌ ์‰ฌ์šด ์ผ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ํ™” <์•„๋ฐ”ํƒ€> ์ดํ›„, ํ‹ฐ์ผ“ ํŒŒ์›Œ์— ๋ฏผ๊ฐํ•œ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€ํ˜• ๊ทน์žฅ ์ฒด์ธ๋“ค์ด 2D ์ƒ์˜๊ด€์„ 3D ์ƒ์˜๊ด€์œผ๋กœ ์ ์ฐจ์ ์œผ๋กœ ๊ต์ฒดํ•˜๋Š” ์ถ”์„ธ์ด๊ธด ํ•˜์ง€๋งŒ, ์•„์ง๊นŒ์ง€๋Š” ๊ด€

6 ์˜์ƒ๊ธฐ์ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์‹ค๊ฐํ•˜์ง€ ๋ชปํ–ˆ์„์ง€๋„ ๋ชจ๋ฅธ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ทธ ์ด์™ธ์˜ ์ง€์—ญ์—์„œ 3D ์˜ํ™”๋ฅผ ๊ด€๋žŒํ•˜๊ธฐ๋ž€ ๊ทธ๋ฆฌ ์‰ฌ์šด ์ผ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ํ™” <์•„๋ฐ”ํƒ€> ์ดํ›„, ํ‹ฐ์ผ“ ํŒŒ์›Œ์— ๋ฏผ๊ฐํ•œ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€ํ˜• ๊ทน์žฅ ์ฒด์ธ๋“ค์ด 2D ์ƒ์˜๊ด€์„ 3D ์ƒ์˜๊ด€์œผ๋กœ ์ ์ฐจ์ ์œผ๋กœ ๊ต์ฒดํ•˜๋Š” ์ถ”์„ธ์ด๊ธด ํ•˜์ง€๋งŒ, ์•„์ง๊นŒ์ง€๋Š” ๊ด€ ์•„๋ฐ”ํƒ€๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณธ 3D ์˜ํ™”์‚ฐ์—…์˜ ๊ธฐ์ˆ ๋™ํ–ฅ๊ณผ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 5 ์—ฐ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์—ฐ๊ตฌ๋…ผ๋ฌธ ์•„๋ฐ”ํƒ€๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณธ 3D ์˜ํ™”์‚ฐ์—…์˜ ๊ธฐ์ˆ ๋™ํ–ฅ๊ณผ ๋ฐœ์ „๋ฐฉํ–ฅ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ง„ ์Šน ํ˜„ ๋™๋ช…๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์˜์ƒ์ „๊ณต ๊ต์ˆ˜ I. ์„œ๋ก  ์–ผ๋งˆ ์ „ ์ œ 15ํšŒ ์‹ ์ง€์‹์ธ ์ธ์ฆ ๋ฐ ์‹œ์ƒ์‹์—์„œ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์˜ ๋Œ€ํ‘œ ์‹ ์ง€์‹์ธ ๋Œ€์ƒ์„ ์˜ํ™” ์˜ ์ฃผ๊ฒฝ์ค‘ ๊ฐ๋…์ด ์ˆ˜์ƒํ–ˆ๋‹ค. ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ 3D ์˜ํ™” ์ œ์ž‘์˜

More information

<BCF6C7D0BFA9C7E020BFECBCF6BBE7B7CAC1FD2831323234BAEAB7A3B5E5BDBAC5E4B8AE292E687770>

<BCF6C7D0BFA9C7E020BFECBCF6BBE7B7CAC1FD2831323234BAEAB7A3B5E5BDBAC5E4B8AE292E687770> ์ˆ˜ํ•™์—ฌํ–‰์„ ๋– ๋‚˜์š”~! 2007 ์šฐ์ˆ˜ ์ˆ˜ํ•™์—ฌํ–‰ ์‚ฌ๋ก€์ง‘ ์ฆ๊ฒ๊ณ  ์œ ์ตํ•œ~ ์ˆ˜ํ•™์—ฌํ–‰ ๋น›๋ฐ”๋žœ ์‚ฌ์ง„ ์† ์ฒจ์„ฑ๋Œ€. ๊ทธ ์ฒจ์„ฑ๋Œ€์— ์ˆ˜๋งŽ์€ ๋‚จํ•™์ƒ๋“ค์ด ๋‹ค๋‹ฅ๋‹ค๋‹ฅ ๋งค ๋‹ฌ๋ ค ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋”๋Ÿฌ๋Š” ๊ต๋ชจ๋ฅผ ํ”๋“ค๊ณ  ๋”๋Ÿฌ๋Š” ํ™˜ํ•˜๊ฒŒ ์›ƒ์œผ๋ฉด์„œ. 1930๋…„๋Œ€ ์–ด๋Š ํ•ด ๊ฐ€์„, ์–‘์ •๊ณ ๋ณด ํ•™์ƒ๋“ค์ด ๊ฒฝ์ฃผ๋กœ ์ˆ˜ํ•™์—ฌํ–‰์„ ๊ฐ€์„œ ์ฐ์€ ๊ธฐ๋…์‚ฌ์ง„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‹๋ฏผ์ง€ ์กฐ๊ตญ์—์„œ ๊ณต๋ถ€ํ•˜๋˜ ๊ทธ๋ถ„๋“ค์˜ ๊ฐ€์Šด์— ์ฒœ๋…„์™•๊ตญ ์‹ ๋ผ์˜

More information

........

........ Investigation of the Korean Traditional Hobun Manufacturing Technique NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE 2008 Investigation of the Korean Traditional Hobun Manufacturing Technique - Centering

More information

untitled

untitled ๆœ ้ฎฎ ๅพŒ ๆœŸ ็™ฝ ็พŠ ๅฏบ ์˜ ๅƒง ๅฝน ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ์ฐฐ* 1) ๊น€ ๋ฌธ ๊ฒฝ(๋ฐฑ์–‘์‚ฌ๋ฐ•๋ฌผ๊ด€) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ๏ฆˆ ๆœซ ้ฎฎ ๅˆ ไฝ› ๆ•Ž ็•Œ ์™€ ็™ฝ ็พŠ ๅฏบ โ…ข. ็™ฝ ็พŠ ๅฏบ ์˜ ๅƒง ๅฝน ่ฒ  ๆ“” โ…ฃ. ๅƒง ๅฝน ๆธ› ๅ… ์˜ ่ƒŒ ๆ™ฏ ๊ณผ ๆŽจ ็งป โ…ค. ๋งบ์Œ๋ง ็™ฝ ็พŠ ๅฏบ ๋Š” ๋ฐฑ์ œ ๋ฌด์™• 33๋…„(632) ์‹ ๋ผ์˜ ็•ฐ ๅƒง ๅฆ‚ ๅนป ็ฆช ๅธซ ์— ์˜ํ•ด ์ฐฝ๊ฑด๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ณ ๋ ค ๋ง๋ถ€ํ„ฐ ํ˜„๋Œ€์—

More information

<303220B0EDC7F5C1D82CC0AFBFACBBF32E687770>

<303220B0EDC7F5C1D82CC0AFBFACBBF32E687770> ๆ•Ž ่‚ฒ ๅ• ้กŒ ็ก ็ฉถ The Journal of Research in Education 2011.11. ์ œ41์ง‘ pp. 27-59. 1) ์˜์‹ํ™” ๊ฐœ๋…์˜ ํ•œ๊ตญ์  ํ•ด์„ ๋…ผ์˜ ๊ณ ํ˜์ค€ (์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต) * ใ†์œ ์„ฑ์ƒ (ํ•œ๊ตญ์™ธ๊ตญ์–ด๋Œ€ํ•™๊ต) ** < ์š” ์•ฝ > ํ•œ๊ตญ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๋ฏผ์ค‘ ๊ต์œก๋ก ์˜ ํ•ต์‹ฌ ๊ฐœ๋… ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ธ ์˜์‹ํ™” ๋Š” ์ขŒ๊ฒฝ ์ด๋…์„ ์ฃผ์ž…์‹œํ‚ค๋Š” ๊ตํ™” ๋ผ๋Š” ์™œ๊ณก๋œ ์˜๋ฏธ๋กœ ๊ณ ์ฐฉ๋˜์–ด

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 27(2), 2007, 96-121 S ij k i POP j a i SEXR j i AGER j i BEDDAT j ij i j S ij S ij POP j SEXR j AGER j BEDDAT j k i a i i i L ij = S ij - S ij ---------- S ij S ij = k i POP j a i SEXR j i AGER j i BEDDAT

More information