ๆญฏ4์ฐจํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ์›๊ณ (ํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ์ด์ƒํ˜ธ).PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ4์ฐจํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ์›๊ณ (ํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ์ด์ƒํ˜ธ).PDF"

Transcription

1 1) 2) ,,,, k?,,,. -, (norm alization ) (social inclusion ),.., % 1, 1* *** 4.

2 ( ). 3) , % 71.6% 28.4%. 4.1% 7 ( 1). 4) < 1> 1 2 (2000) (1998) : :,, 2000, 2001 U. S. Census Bureau, Housing Household and Economic Statistics Division,., %3.09%. 20.6%(1995), 8.4%(1991), 18.0%(1993), 4.8%(1995).. (WHO) 10% (, ).

3 ..,,... -., (supply- side) (demand- side).,.. (1996),,. (1997, 2001). (impairment) (disability ). Stern(1989) (disability index ). Mullahy(1991) Baldwin (1994, 1995). (income transfer)

4 . Mulle(1996) Burkhauser(2001/ 2002),. Burkhauser(1998) 5). (productive welfare). Kruse(1998) Burkhauser(1998), Schur (2002). 6),, (discrimination). 7) Zadny(1979), Ehrenberg (1998), Zadny(1979), Ehrenberg(1998). (2000),, 2. (1996).. Baldwin(1994) 5, (transfer program) (rehabilitation). (lost earnings) (impairment).. 6, (Louis Harris and Associates, 2000; Schur, 2002). 7,.,,

5 . (2001), (2001)..,, (human capital).,.,, (1996), (1997, 2001), (2000),. 8) (1997, 2001) (2000) , , ,000.,, ,115 11,071,.

6 ,. (1996) DB ( ) 9) ,,. 4 /. 4 11, (3.3%) %. < 2> < 5>., (longitudinal survey) (2001 ).

7 < 2> ( ) :, 4, 2000 < 3> / %) (:,

8 11,043 [100.0] 368 [100.0] 10,675 [100.0] 5,313 (48.1) 5,730 (51.9) 142 (66.85) 97 (33.15) 5,067 (47.5) 5,608 (52.5) ,080 ( 9.8) 8 ( 2.2) 1,072 (10.0) ,199 (19.9) 2,297 (20.8) 2,203 (19.9) 35 ( 9.5) 49 (13.3) 85 (23.1) 2,164 (20.3) 2,248 (21.1) 2,118 (19.8) ,452 (13.2) 74 (20.1) 1,378 (12.9) 60 1,812 (16.4) 117 (31.8) 1,659 (15.9) 873 ( 7.9) 71 (19.3) 802 ( 7.5) 1,487 (13.5) 96 (26.1) 1,391 (13.0) 2,099 (19.0) 77 (20.9) 2,022 (19.0) 3,480 (31.5) 81 (22.0) 3,399 (31.8) 971 ( 8.8) 10 ( 2.7) 961 ( 9.0) 712 ( 6.5) 1,415 (12.8) 6 ( 1.6) 27 ( 7.3) 706 ( 6.6) 1,415 (12.8) 3,065 (27.8) 63 (17.1) 3,002 (28.1) 6,949 (62.9) 248 (67.4) 6,701 (62.8) 1,029 ( 9.3) 57 (15.5) 972 ( 9.1) 6,822 (61.8) 4,221 (38.2) 147 (40.0) 221 (60.0) 6,675 (62.5) 4,000 (37.5) 1,0836 (98.1) 328 (89.1) 1,0508 (98.4) 207 ( 1.9) 40 (10.9) 167 ( 1.6) :, 4 < 4 > / (:, %) 368 (100.0) 10,671 (100.0) / 63 (17.1) 53 (14.4) 13 ( 3.5) 3,781 (35.4) 1,493 (14.0) 422 ( 4.0) 129 (35.0) 5,692 (53.4) 11 ( 3.0) 228 (62.0) 256 ( 2.4) 4,723 (44.2) 239 (65.0) 4,979 (46.6)

9 < 5> (:, %) 368(100.0) 129 (35.0) 239 (65.0) 257 (69.8) 28 ( 7.6) 92 (35.8) 7 (25.0) 165 (64.2) 21 (75.0) 31 ( 8.4) 16 (51.6) 15 (48.4) 27 ( 7.3) 6 (22.2) 21 (77.8) 25 ( 6.8) 8 (32.0) 17 (68.0) 134 (36.4) 41(30.6) 93 (69.4) 234 (63.6) 88(37.6) 146 (62.4) (20.4) 146 (39.7) 6 ( 1.6) 12 ( 9.3) 69 (53.5) 4 ( 3.1) 63 (26.4) 77 (32.2) 2 ( 0.8) 141 (38.3) 44 (34.1) 97 (40.6) 56 (15.2) 26 (46.4) 30 (53.6) 312 (84.8) 103 (33.0) 209 (67.0) 31 (9.9) 11 (35.5) 20 (64.5) 69 (22.1) 33 (47.8) 36 (52.2) 212 (68.0) 59 (27.8) 153 (72.2) : ,. - -.

10 ..., (Probit).. y * i = 'X i + u i (1) y * i 0 1. y = { 1 if y * i >0 0 other w ise (2). P (y i = 1) = P ( u i >- 'X i ) = 1 - F ( - 'X i ) (3) F ( ) u i... D N (Gap). Gap = 1 - F ( - N ' X D i ) - [ 1 - F ( - D ' X D i ) ] (4) 4.,,,

11 ,,,.,,, ( 6 ).., -....,.

12 < 6> LFP EMP EDU1 EDU2 EDU3 EDU4 AGE AGESQ FEMALE MARRIED FEMARR HEAD HINCOME TRANSFER TRA QUA JTEN CLASS1 CLASS2 CLASS3 CLASS4 CLASS5 SERIOUS AFTER18 ( = 1) ( = 1) 1 ( ) => 2 () 3 ( ) 4 ( ) (= 1) (= 1) FEMALE*MARRIED ( = 1) ( = 1) () ( = 1) ( =1) ( =1) 1 (= 1) 2 (= 1) 3 (= 1) 4 ( = 1) 5 (= 1) => ( 1-2 = 1) 18 (18 = 1) 3.. < 7> < 8> 1-4

13 .., (EDU2- EDU4). (+). (+). (AGE, AGESQ),.. (FEMALE) (FEMARR), > >,,.., (HEAD), (3 ).. (HINCOME), (- ).. (TRANSFER) 4, 10) ,.

14 < 7> ( = LFP) INTERCEPT EDU EDU EDU AGE * ** ** * AGESQ ** ** ** ** FEMALE FEMARR HEAD ** ** HINCCOME * ** ** TRANSFER * TRA * QUA ** ** JTEN ** ** ** ** CLASS * * CLASS * CLASS * CLASS * ** * SERIOUS ** ** ** AFTER ** ** ** ** N Log Likelihood : + p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01

15 < 8> ( = LFP) INTERCEPT ** ** ** ** EDU ** ** ** EDU3 EDU * ** * * ** 0.131* ** AGE ** ** ** ** AGESQ FEMALE ** ** ** ** ** 0.241** * ** FEMARR ** ** ** ** HEAD HINCCOME ** ** ** ** ** ** ** ** TRANSFER ** TRA QUA * ** ** 0.261** ** ** ** JTEN ** ** ** ** N Log Likelihood : + p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 (T RA ), (QUA), (JTEN), , (CLASS1) (CLASS2) (CLASS3)(CLASS4) (CLASS4). 11)

16 (manual work). 1-2 (SERIOUS). 18 (AFTER18),.... < 9> < 10>.., (EDU2- EDU4). 3, 4... (AGE, AGESQ), (FEMALE) (FEMARR) -. (HEAD) (HINCOME).

17 < 9> ( = EMP) INTERCEPT * * EDU EDU3 EDU AGE * ** ** ** AGESQ FEMALE ** ** ** ** FEMARR HEAD HINCCOME ** * ** ** TRANSFER ** TRA QUA * ** * JTEN ** ** ** ** CLASS1 CLASS * * * CLASS ** CLASS4 SERIOUS * ** ** ** ** AFTER ** ** ** * N Log Likelihood : + p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01 (TRANSFER),.... < 10> ( = EMP)

18 INTERCEPT EDU ** ** ** ** * ** ** EDU ** ** EDU4 AGE 0.320** ** * ** ** ** ** ** AGESQ ** ** ** ** FEMALE FEMARR ** ** ** ** ** ** ** ** HEAD ** ** ** ** HINCOME TRANSFER ** ** ** ** ** TRA ** ** ** QUA ** ** ** ** JTEN 0.042** ** ** ** N Log Likelihood : + p<0.1; * p<0.05; ** p< ,,. (JT EN). (T RA ) (QUA).. (signal).. (CLASS1- CLASS4), (SERIOUS ) (AFTER18).,,,.,,

19 .... < 9> < 10> (4). < 11>. 12). 1 ( ), 2 ( )., % 29 37%. < 11> (: %) : < 9> < 10> ,,.

20 ,,. (gap),., 20 30% 13 20%.. [1] [2] [1] - : 1. [2]

21 : (2) ,

22 ...,..... disadvantage advantage.

23 , 2000,, 1999,,,, 1996, :,,, 2000, :?,,, 2002, :," 33 ( ), pp , : Multinomial Logit( ) ", 18, 2001,,, 2001,,,,, 2000 Baldwin, Marjorie L; Gender differences in wage losses from impairments: Estimates from the Survey of Income and Program Participation; The Journal of Human Resources, Madison; Summer 1994; Vol. 29, Iss. 3; pg. 865, 23 pgs Baldwin, Marjorie L; Labor market discrimination against women with disabilities; Industrial Relations, Berkeley; Oct 1995; Vol. 34, Iss. 4; pg. 555, 23 pgs Burkhauser, Richard V; Disability and work: the experiences of American and German men; Economic Review- Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco; 1998, Iss. 2; pg. 17, 13 pgs Ehrenberg, R.G.; Smith, R.S.; Modern labor economics; Scott. Foresman and Company; 1998 Kruse, Douglas; Persons with disabilities: demographic, income, and health care characteristics; Monthly Labor Review; Sep. 1998; Vol. 121; pg.8, 8 pgs Louis Harris and Associates; 2000 N.O.D./Harris survey of Americans wit disabilities; NY; Louis Harris and Associates; 2000 Mullahy, John; Sindelar, Jody L.; Gender Differences in Labor Market Effects of Alcoholism; The American Economic Review, Nashville; May 1991; Vol. 81, Iss. 2; pg. 161, 5 pgs Muller, L Scott; Labor- force participation and earnings of SSI disability recipients: A pooled cross- sectional times series approach to the behavior of individuals; Social

24 Security Bulletin, Washington; Spring 1996; Vol. 59, Iss. 1; pg. 22, 21 pgs Schur, Lisa; The difference a job makes: The effects of employment among people with disabilities; Journal of Economic Issues, Lincoln; Jun 2002; Vol. 36, Iss. 2; pg. 339, 9 pgs Stern, Steven; Measuring The Effect Of Disability On Labor Force Participation; The Journal of Human Resources, Madison; Summer 1989; Vol. 24, Iss. 3; pg. 361, 35 pgs Zadny, J.; Employer reactions to efforts to place disabled and disadvantaged workers; Portland, OR: Portland State University, Regional Research Institute; 1979

25 ( ).....,...., , 28.4% 7.9% ,,,, 5. 5.

26 %, 3.5% %, %. 8.4%, 6.8%.??? 7??? 10% 15.2% ,,......,..,, (moral hazard) ,

27 . 2, ( ).,.,..?. disadvantage advantage?, 1990.? 18..,.??,.??

28 ? ( )???,? 11 2.??? %60.8%,.? ~30%, 13~20%,?

์ทจ์—…์ง€์›(0222)_์ธ์‡„์šฉ.hwp

์ทจ์—…์ง€์›(0222)_์ธ์‡„์šฉ.hwp ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง 2007๋…„ ์žฅ์• ์ธ ๋“ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ํŠน์ˆ˜๊ต์œก๋ฒ• ์— ์žฅ์• ํ•™์ƒ ๊ณ ๋“ฑ๊ต์œก ๊ด€๋ จ ์กฐํ•ญ์ด ์ œ์ •๋œ ์ดํ›„, 2011๋…„ ์žฅ์• ์ธ ๊ณ ๋“ฑ๊ต์œก ๋ฐœ์ „ ๋ฐฉ์•ˆ ๊ณผ 2013๋…„ ์ œ4์ฐจ ํŠน์ˆ˜๊ต์œก ๋ฐœ์ „ 5๊ฐœ๋…„ ๊ณ„ํš( 13~ 17) ์—์„œ ์žฅ์• ํ•™์ƒ ๊ณ ๋“ฑ๊ต์œก์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๊ทœ์™€ ์ •์ฑ…์ด ๊ฐ•ํ™”๋˜๊ณ , ๊ทธ ๊ตฌ์ฒด์  ์‹œํ–‰์„ ์œ„ํ•œ ์‹ค์งˆ์  ๋ฐฉ์•ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๊ฐ€ ์š”๊ตฌ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ, ๊ณ ๋“ฑ๊ต์œก์˜ ๊ถ๊ทน์  ์„ฑ๊ณผ๋Š” ์กธ์—…

More information

WHO ์˜์ƒˆ๋กœ์šด๊ตญ์ œ์žฅ์• ๋ถ„๋ฅ˜ (ICF) ์—๋Œ€ํ•œ์ดํ•ด์™€๊ธฐ๋Šฅ์ ์žฅ์• ๊ฐœ๋…์˜ํ•„์š”์„ฑ ( ํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ ) ๊Œ™ 127 ๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ ์ œ 4 ๊ถŒ์ œ 2 ํ˜ธ pp.127~148 c ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› WHO ์˜์ƒˆ๋กœ์šด๊ตญ์ œ์žฅ์• ๋ถ„๋ฅ˜ (ICF) ์—๋Œ€ํ•œ์ดํ•ด์™€๊ธฐ๋Šฅ์ ์žฅ์• ๊ฐœ๋…์˜ํ•„์š”์„ฑํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ *, (disabi

WHO ์˜์ƒˆ๋กœ์šด๊ตญ์ œ์žฅ์• ๋ถ„๋ฅ˜ (ICF) ์—๋Œ€ํ•œ์ดํ•ด์™€๊ธฐ๋Šฅ์ ์žฅ์• ๊ฐœ๋…์˜ํ•„์š”์„ฑ ( ํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ ) ๊Œ™ 127 ๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ ์ œ 4 ๊ถŒ์ œ 2 ํ˜ธ pp.127~148 c ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› WHO ์˜์ƒˆ๋กœ์šด๊ตญ์ œ์žฅ์• ๋ถ„๋ฅ˜ (ICF) ์—๋Œ€ํ•œ์ดํ•ด์™€๊ธฐ๋Šฅ์ ์žฅ์• ๊ฐœ๋…์˜ํ•„์š”์„ฑํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ *, (disabi WHO ์˜์ƒˆ๋กœ์šด๊ตญ์ œ์žฅ์• ๋ถ„๋ฅ˜ (ICF) ์—๋Œ€ํ•œ์ดํ•ด์™€๊ธฐ๋Šฅ์ ์žฅ์• ๊ฐœ๋…์˜ํ•„์š”์„ฑ ( ํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ ) ๊Œ™ 127 ๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2004. ์ œ 4 ๊ถŒ์ œ 2 ํ˜ธ pp.127~148 c ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› WHO ์˜์ƒˆ๋กœ์šด๊ตญ์ œ์žฅ์• ๋ถ„๋ฅ˜ (ICF) ์—๋Œ€ํ•œ์ดํ•ด์™€๊ธฐ๋Šฅ์ ์žฅ์• ๊ฐœ๋…์˜ํ•„์š”์„ฑํ™ฉ์ˆ˜๊ฒฝ *, (disability)..,,. (WHO) 2001 ICF. ICF,.,.,,. (disability)

More information

ๆญฏ4์ฐจํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ์›๊ณ (์žฅ์ง€์—ฐ).PDF

ๆญฏ4์ฐจํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ์›๊ณ (์žฅ์ง€์—ฐ).PDF * 1)., Heckman Selection. 50.,. 1990 40, -. I.,., (the young old) (active aging). 1/3. 55 60 70.,. 2001 55 64 55%, 60%,,. 65 75%. 55 64 25%, 32% , 65 55%, 53% (, 2001)... 1998, 8% 41.5% ( 1998). 2002 7.8%

More information

<5BC6EDC1FD5DC0D4B9FD20B9D720BBE7B9FD20BAD0BEDF20BFA9BCBAC2F7BAB0C3B6C6F3C7F9BEE020B1C7B0ED20C0CCC7E020B0FAC1A620B9D720C0CCC7E020B9E6BEC820C5E4B7D0C8B82E687770>

<5BC6EDC1FD5DC0D4B9FD20B9D720BBE7B9FD20BAD0BEDF20BFA9BCBAC2F7BAB0C3B6C6F3C7F9BEE020B1C7B0ED20C0CCC7E020B0FAC1A620B9D720C0CCC7E020B9E6BEC820C5E4B7D0C8B82E687770> ์ธ์‚ฌ๋ง ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ ์ƒ์ž„์œ„์› ๊น€์˜ํ˜œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋จผ์ € ๋ฐ”์˜์‹  ์ค‘์—๋„ ์˜ค๋Š˜ ์ด ์ž๋ฆฌ์— ์ฐธ์„ํ•ด ์ฃผ์‹  ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„ ๊ป˜ ๊ฐ์‚ฌ๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋„ ์ž˜ ์•„์‹œ๋Š” ๋ฐ”์™€ ๊ฐ™์ด ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๋Š” 1984๋…„์— ์—ฌ์„ฑ์ธ๊ถŒ์— ๊ด€ํ•œ ๊ถŒ๋ฆฌ ์žฅ์ „์ธ ์œ ์—”์—ฌ์„ฑ์ฐจ๋ณ„ ์ฒ ํํ˜‘์•ฝ(CEDAWํ˜‘์•ฝ) ์— ๊ฐ€์ž…ํ•˜์˜€๊ณ , ์ง€๋‚œํ•ด 7์›” 19์ผ ์ œ49์ฐจ ํšŒ๊ธฐ์—์„œ ์ œ7์ฐจ ๋ณด๊ณ ์„œ์— ๋Œ€ํ•œ ์‹ฌ์˜๋ฅผ ๋ฐ›์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ์—์„œ CEDAW

More information

ํ˜„ ์•ˆ ๋ถ„ ์„ 2 Catsouphes & Smyer, 2006). ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋„ ์ˆ™๋ จ๋œ ์ธ ๋ ฅ๋ถ€์กฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์‹ฌํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ผ์ž๋ฆฌ์˜ ๋ฏธ ์Šค๋งค์น˜ ์ˆ˜์ค€์ด ํ•ด์™ธ ์ฃผ์š”๊ตญ๋ณด๋‹ค ์‹ฌ๊ฐํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ๋„ ์ง€ ์ง€๋ถ€์ง„ํ•œ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ์˜ ํ™•์‚ฐ์„ ์œ„ํ•œ ์ง„์ •์„ฑ ์žˆ๋Š” ๋…ธ ๋ ฅ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค

ํ˜„ ์•ˆ ๋ถ„ ์„ 2 Catsouphes & Smyer, 2006). ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋„ ์ˆ™๋ จ๋œ ์ธ ๋ ฅ๋ถ€์กฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์‹ฌํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ผ์ž๋ฆฌ์˜ ๋ฏธ ์Šค๋งค์น˜ ์ˆ˜์ค€์ด ํ•ด์™ธ ์ฃผ์š”๊ตญ๋ณด๋‹ค ์‹ฌ๊ฐํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ๋„ ์ง€ ์ง€๋ถ€์ง„ํ•œ ์œ ์—ฐ๊ทผ๋ฌด์ œ์˜ ํ™•์‚ฐ์„ ์œ„ํ•œ ์ง„์ •์„ฑ ์žˆ๋Š” ๋…ธ ๋ ฅ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€๋‹ค ๊ณต๊ณต๊ธฐ๊ด€ ๊ทผ๋ฌด์œ ์—ฐ์„ฑ ํ™•๋Œ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋…ผ์˜ โ… . ์„œ ๋ก  ๋ฐ•ํ•œ์ค€ ํ•œ๊ตญ์กฐ์„ธ์žฌ์ •์—ฐ๊ตฌ์› ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› (hanpark@kipf.re.kr) ์ •๋ถ€๋Š” ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ง€์†์ ์ธ ๊ทผ๋กœ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ๋ณด์žฅํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ •์ฑ…์  ๋…ผ์˜๋ฅผ ๊ณ„์† ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ํ˜„ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ค‘์‚ฐ์ธต 70%, ๊ณ ์šฉ๋ฅ  70% ๋‹ฌ์„ฑ์˜ ํ•„์ˆ˜ ์กฐ๊ฑด์ด ์—ฌ์„ฑ์ธ๋ ฅ์˜ ์‚ฌํšŒ์ฐธ์—ฌ์— ๋‹ฌ๋ ค ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋ผ๋Š” ์ธ์‹์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ผ

More information

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1-์ตœ์ข…

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1-์ตœ์ข… Korean Social Trends 28 28 28 Korean Social Trends 28 CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS 2 3 28 Korean Social Trends 28 Population Household & Family Education Labor Income

More information

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1-2์žฅ

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1-2์žฅ Korean Social Trends 2010 2010 CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS Population 4 _ 5 70 60 50 40 30 20 10 0-10 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 6 _ 50.2

More information

18<)-06_ยณยชร€รฅร‡ร” 5-158pลก

18<)-06_ยณยชร€รฅร‡ร”5-158pลก Disability & Employment 135 Disability & Employment 136 137 Disability & Employment 138 139 Disability & Employment 140 141 Disability & Employment 142 143 Disability & Employment 144 145 Disability &

More information

0121์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1์žฅ

0121์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1์žฅ Korean Social Trends 2009 2009 2009 Korean Social Trends 2009 CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS 2 3 Population 6 _ 7 70 60 50 40 30 20 10 0-10 1910 1920 1930 1940 1950 1960

More information

<3136365FB4EBB1B8BDC320BAB8B0C7BAB9C1F6C5EBB0E8BFACBAB820B9DFB0A320BFACB1B85FBEF6B1E2BAB92E687770>

<3136365FB4EBB1B8BDC320BAB8B0C7BAB9C1F6C5EBB0E8BFACBAB820B9DFB0A320BFACB1B85FBEF6B1E2BAB92E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2007 DAEGU-GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE ๋Œ€๊ตฌ์‹œ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€ํ†ต๊ณ„์—ฐ๋ณด ๋ฐœ๊ฐ„ ์—ฐ๊ตฌ ์—„ ๊ธฐ ๋ณต ๋Œ€๊ตฌ๊ฒฝ๋ถ์—ฐ๊ตฌ์› ์ฐจ ๋ก€ ์ฐจ ๋ก€ ์š” ์•ฝ โ…ฐ~โ…ด ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  3 1.์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  ๋ฐ ๋ฒ”์œ„ 3 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ 3 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์  4 2. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ฐ ๋‚ด์šฉ 4 ๊ฐ€. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 4 ๋‚˜. ์—ฐ๊ตฌ๋‚ด์šฉ 5 ์ œ2์žฅ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€ํ†ต๊ณ„๊ด€๋ฆฌํ˜„ํ™ฉ 9 1.

More information

0121์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1์žฅ

0121์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1์žฅ 11-1240245-000014-10 http://sri.kostat.go.kr 2009 Korean Social Trends 2009 Korean Social Trends 2009 2009 ์ด ๋ฉด์€ ๋นˆ ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 2009 Korean Social Trends 2009 CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS

More information

05-08 087ร€รŒรร–รˆรฑ.hwp

05-08 087ร€รŒรร–รˆรฑ.hwp ์‚ฐ๋ณ„๊ต์„ญ์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€ ๋ฐ ๋งŒ์กฑ๋„์˜ ์˜ํ–ฅ์š”์ธ ๋ถ„์„(์ด์ฃผํฌ) ๊Œ™ 87 ๋…ธ ๋™ ์ • ์ฑ… ์—ฐ ๊ตฌ 2005. ์ œ5๊ถŒ ์ œ2ํ˜ธ pp. 87118 c ํ•œ ๊ตญ ๋…ธ ๋™ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์‚ฐ๋ณ„๊ต์„ญ์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€ ๋ฐ ๋งŒ์กฑ๋„์˜ ์˜ํ–ฅ์š”์ธ ๋ถ„์„: ๋ณด๊ฑด์˜๋ฃŒ๋…ธ์กฐ์˜ ์‚ฌ๋ก€ ์ด์ฃผํฌ * 2004,,,.. 1990. : 2005 4 7, :4 7, :6 10 * (jlee@ewha.ac.kr) 88 ๊Œ™ ๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ

More information

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ-๋‚ด์ง€๊ฐ„์ง€์ˆ˜์ •

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ-๋‚ด์ง€๊ฐ„์ง€์ˆ˜์ • Korean Social Trends 2013 http://sri.kostat.go.kr 2013 Korean Social Trends 2013 Population 01 02 03 04 2 15 24 31 Family & Household 01 02 03 38 48 52 Health 01 02 03 04 62 73 79 87 Education 01 02

More information

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1-2์žฅ

์‚ฌํšŒ๋™ํ–ฅ1-2์žฅ Korean Social Trends 2010 2010 ์ด ๋ฉด์€ ๋นˆ ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋ฉด์€ ๋นˆ ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS ์ด ๋ฉด์€ ๋นˆ ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋ฉด์€ ๋นˆ ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Population 4 _ 5 70 60 50 40 30 20 10 0-10 1910 1920

More information

A Study on Married Female Immigrants Life Style and Marriage Satisfaction in Terms of Preparing Their Old Age in Chungcheongnam-do Department of Gerontology, Hoseo University Doctoral Student : Hi Ran

More information

- 2 -

- 2 - ์ƒ๋Œ€์ ์ž„๊ธˆ๊ณผํšจ์šฉ ์ •์„ธ์€ 1) ๋ณธ์—ฐ๊ตฌ์—์„œ๋Š”ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™ํŒจ๋„์ž๋ฃŒ๋ฅผ์ด์šฉํ•˜์—ฌ์ƒ๋Œ€์ ์ž„๊ธˆ์ด๊ฐœ์ธ์˜ํšจ์šฉ ( ํ–‰๋ณต์ง€์ˆ˜, ์ง์—… / ์‚ถ๋งŒ์กฑ๋„ ) ์—์–ด๋– ํ•œ์˜ํ–ฅ์„๋ผ์น˜๋Š”์ง€์‹ค์ฆ์ ์œผ๋กœ๋ถ„์„ํ•œ๋‹ค. ๋…ธ๋™ํŒจ๋„์ž๋ฃŒ์—์„œํ–‰๋ณต์ง€์ˆ˜, ์‚ถ๋งŒ์กฑ๋„, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ง๋ฌด๋งŒ์กฑ๋„๋ฅผ Likert Scale์—๋”ฐ๋ผ์ˆ˜์ง‘ํ•˜๋Š”๋ฐ์ด๋Š”๊ฒฝ์ œํ•™์—์„œ์˜ํšจ์šฉ์—๋Œ€ํ•œ๊ทผ์‚ฌ์น˜๋กœ์‚ฌ์šฉ๋ ์ˆ˜์žˆ๋‹ค๋Š”์ ์—์„œ์˜๋ฏธ๋ฅผ๊ฐ–๋Š”๋‹ค. ์ƒ๋Œ€์ ์ž„๊ธˆ์€๊ฐœ์ธ์ด์ž์‹ ์˜์†Œ๋“์„๋น„๊ตํ•˜๋Š”์ง‘๋‹จ์˜ํ‰๊ท ์ž„๊ธˆ์œผ๋กœ๊ณ„์‚ฐ์ด๋ ์ˆ˜์žˆ๋‹ค.

More information

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770>

<C1B6BBE7BFACB1B820323030342D303428B1E8BEF0BEC62920303128B8F1C2F7292E687770> ์กฐ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ 2004-05 ์žฅ์• ์ธ ๊ณต๋ฌด์› ์ง๋ฌดํŠน์„ฑ๊ณผ ๊ณ ์šฉ์‹คํƒœ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ž : ๊น€์–ธ์•„ (๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์›) ๋จธ ๋ฆฌ ๋ง ์žฅ์• ์ธ ๊ณต์ง์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€ ์‚ฌ์—…์€ 2004๋…„ 2์›” 5์ผ ์ฒญ์™€๋Œ€์—์„œ ๊ฐœ์ตœ๋œ ์ œ 37์ฐจ ๊ตญ ์ •๊ณผ์ œํšŒ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ ์—ฌ์„ฑ, ์ง€๋ฐฉ๋Œ€ ์ถœ์‹ ์˜ ๊ณต์ง ์ž„์šฉ ํ™•๋Œ€์™€ ๋”๋ถˆ์–ด, ์ฐธ์—ฌ์ •๋ถ€์—์„œ ์ค‘์  ์ ์œผ๋กœ ์ถ”์ง„ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ตญ์ •๊ฐœํ˜์˜ ์ผ๋ถ€๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋™์•ˆ ๋…ธ๋™๋ถ€์™€ ๊ณต๋‹จ์—

More information

<C6EDC1FD2DBAB8B0EDBCAD3132333128BCF6C1A4292D303130352DBABBB9AE2E687770>

<C6EDC1FD2DBAB8B0EDBCAD3132333128BCF6C1A4292D303130352DBABBB9AE2E687770> ์—ฐ๊ตฌ 09-24 ๋ฌผ ์—†๋Š” ์ƒํ™œํ™˜๊ฒฝ ์ธ์ฆ์ œ๋„ ๋น„์šฉํšจ๊ณผ ๋ถ„์„์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2009. 12 ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐœ๋ฐœ์› ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  1.1 ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ํ•„์š”์„ฑ 1 1.2 ์—ฐ๊ตฌ๋ชฉ์  3 1.3 ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฉ๋ฒ• 3 ์ œ2์žฅ ๋ฌผ ์—†๋Š” ํ™˜๊ฒฝ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋… 2.1 ๋ฌด ๋””์ž์ธ์˜ ๊ฐœ๋… 5 2.2 ๋ฌผ ์—†๋Š” ์ƒํ™œํ™˜๊ฒฝ ์ธ์ฆ์ œ 6 2.2.1 ์ธ์ฆ์ข…๋ฅ˜ 7 2.2.2 ์ธ์ฆ๋Œ€์ƒ 7 2.2.3 ์ธ์ฆ๊ธฐ๊ด€ 7

More information

13.12 โ‘ ์ดˆ์ 

13.12 โ‘ ์ดˆ์  12 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 5 Income Distribution of the Elderly and Desirable Income Support Directions 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A Poverty Solution of Low-lncome Elderly Women

More information

Microsoft Word - 0900be5c80390f90.docx

Microsoft Word - 0900be5c80390f90.docx Samsung House View Global Asset Allocation 215๋…„ 7์›”: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ ๋ณ€๋™์„ฑ ํ™•๋Œ€ ์˜ˆ์ƒ ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„ ์ „๋žต ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์ „๋žต: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ๊ธฐ์˜ ์™„๋งŒํ•œ ํšŒ๋ณต๊ณผ ์ ์ง„์ ์ธ Fed์˜ ์ถœ๊ตฌ์ „๋žต ์†๋„๋ฅผ ๊ฐ์•ˆ์‹œ, ์ฃผ์‹์ž์‚ฐ์„ ๊ฐ€์žฅ ์„ ํ˜ธํ•จ. ์ฑ„๊ถŒ/์›์ž์žฌ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” ์ „๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ์˜๊ฒฌ์„ ์œ ์ง€ ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„์œ„์›ํšŒ ์‹ ๋™์„ (HoR) d.s.shin@samsung.com

More information

๊ตญ์ œ๋ฌด์—ญ๋ก -02์žฅ

๊ตญ์ œ๋ฌด์—ญ๋ก -02์žฅ 1 1 ( 27 ). 2, 3, 4. - 5. 6,. 7. 2... 17 20... 32 1.? ( ).?? 2.?,? 17 18, (Adam Smith). 40 (David Ricardo).,.,,. 20 (Gottfried Haberler). 2 2. 2 2.,. 6., 7. 1776. 1776,,,., 17 18 (,, ).,. 33 (1571 1641).

More information

๋…ธ๋™๊ฒฝ์ œ๋…ผ์ง‘ 38๊ถŒ 3ํ˜ธ (์ „์ฒด).hwp

๋…ธ๋™๊ฒฝ์ œ๋…ผ์ง‘ 38๊ถŒ 3ํ˜ธ (์ „์ฒด).hwp * ** ***. (18-24 ), (18-22 ), (60 ), (60 ) 4..,,, OLS VAR VEC., VEC (-)., : 2015 7 9, : 2015 9 1, : 2015 9 7 * 2.. ** () (kangsb7077@naver.com) *** (cheolsung@hanyang.ac.kr). ๅ‹žๅ‹•็ถ“ๆฟŸ๏ฅ้›†็ฌฌ ๅท็ฌฌ ่™Ÿ.,. 1980 1990

More information

<31342EBCBAC7FDBFB52E687770>

<31342EBCBAC7FDBFB52E687770> ์ผ๋ณธ ๊ธฐํ˜ผ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ทจ์—… ๋ฐ ์ทจ์—…ํ˜•ํƒœ ๊ฒฐ์ •์š”์ธ ์„ฑ ํ˜œ ์˜ (๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์—ฐ๊ตฌ์›) ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์ ์€ ์ผ๋ณธ ๊ธฐํ˜ผ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ทจ์—…์‹คํƒœ๋ฅผ ๊ณ ์ฐฐํ•˜๊ณ  ์ทจ์—… ์—ฌ๋ถ€์— ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์š”์ธ๊ณผ ์ƒ์‹œ ๋˜๋Š” ํŒŒํŠธํƒ€์ž„๊ณผ ๊ฐ™์€ ์ทจ์—…ํ˜•ํƒœ๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ์š”์ธ์„ ์ผ๋ณธ ๋‚ด ์ „๊ตญ ์ˆ˜์ค€์˜ ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•ด ์‹ค์ฆ์ ์œผ๋กœ ๊ฒ€ํ† ํ•ด ๋ณด๋Š”๋ฐ ์žˆ๋‹ค. ์ผ๋ณธ ๊ธฐํ˜ผ์—ฌ์„ฑ์ทจ์—…์˜ ํŠน์ง•์€ ํŒŒํŠธํƒ€์ž„ ์ทจ์—… ๋น„์œจ์ด ํŠนํžˆ ๋†’๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ ์ด์—

More information

<31372DB9CCB7A1C1F6C7E22E687770>

<31372DB9CCB7A1C1F6C7E22E687770> ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ–ฅ ๊ณ ๋ น์นœํ™” ์ฃผ๊ฑฐ๋””์ž์ธ์„ ์œ„ํ•œ ์˜ˆ๋น„๋…ธ์ธ์ธต์˜ ๋ผ์ดํ”„์Šคํƒ€์ผ ํŠน์„ฑ Characteristics of Lifestyle of the Pre-Elderly for Future Elderly-friendly Housing Design ๋ฅ˜ ํ˜œ ์ง€ ์ฒญ์šด๋Œ€ํ•™๊ต ์ธํ…Œ๋ฆฌ์–ด๋””์ž์ธํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ Ryu hye-ji Dept. of Interior Design, Chungwoon University

More information

<3136C1FD31C8A35FC3D6BCBAC8A3BFDC5F706466BAAFC8AFBFE4C3BB2E687770>

<3136C1FD31C8A35FC3D6BCBAC8A3BFDC5F706466BAAFC8AFBFE4C3BB2E687770> ๋ถ€๋™์‚ฐํ•™์—ฐ๊ตฌ ์ œ16์ง‘ ์ œ1ํ˜ธ, 2010. 3, pp. 117~130 Journal of the Korea Real Estate Analysts Association Vol.16, No.1, 2010. 3, pp. 117~130 ๋น„์„ ํ˜• Mankiw-Weil ์ฃผํƒ์ˆ˜์š” ๋ชจํ˜• - ์ˆ˜๋„๊ถŒ ์ง€์—ญ์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ - Non-Linear Mankiw-Weil Model on Housing

More information

03-๋ฐฐํ™”์˜ฅ

03-๋ฐฐํ™”์˜ฅ 29(2), 2009, 55-76 Health and Social Welfare Review 2 (2007).,,,,, 5..,..,,. * (hobae@gsnu.ac.kr) 55 29(2), 2009, 55-76 Health and Social Welfare Review. 90 (, 2005). (, 2008;, 2007)... (, 2000: 34)....,

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 i g d e d mod, t d e d e d mod, t e,0 e, n s,0 e,n e,0 Division of Workers' Compensation (2009). Iowa workers' compensation manual. Gamber, E. N. & Sorensen, R. L. (1994). Are net discount rates stationary?:

More information

Vol.259 C O N T E N T S M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M

Vol.259 C O N T E N T S M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2018.01 Vol.259 C O N T E N T S 02 06 28 61 69 99 104 120 M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2 2018.1 3 4 2018.1 1) 2) 6 2018.1 3) 4) 7 5) 6) 7) 8) 8 2018.1 9 10 2018.1 11 2003.08 2005.08

More information

์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ์ง€์ˆ˜์™€ ์„ธ๊ณ„๊ฒฝ์ œํฌ๋Ÿผ์—์„œ ์ธก์ •ํ•˜๋Š” ์–‘์„ฑ๊ฒฉ์ฐจ์ง€์ˆ˜ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์Šค์›จ๋ด ์‚ฌํšŒ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ ์ˆ˜์ค€์ด ๋†’์„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์€ ์˜ˆ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ ๊ทธ๋™์•ˆ ์Šค์›จ๋ด ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์˜ ์–‘ ์„ฑํ‰๋“ฑ์„ ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์„ฑ๋ณ„ ์ž„๊ธˆ, ๊ทผ๋กœํ˜•ํƒœ, ๊ณ ์šฉ๋ฅ , ์‹ค์—…๋ฅ  ๋“ฑ์˜ ํ†ต๊ณ„๋Š” ์ž์„ธํžˆ ์†Œ ๊ฐœ๋˜์ง€

์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ์ง€์ˆ˜์™€ ์„ธ๊ณ„๊ฒฝ์ œํฌ๋Ÿผ์—์„œ ์ธก์ •ํ•˜๋Š” ์–‘์„ฑ๊ฒฉ์ฐจ์ง€์ˆ˜ ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์Šค์›จ๋ด ์‚ฌํšŒ์˜ ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ ์ˆ˜์ค€์ด ๋†’์„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์€ ์˜ˆ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜ ๊ทธ๋™์•ˆ ์Šค์›จ๋ด ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์˜ ์–‘ ์„ฑํ‰๋“ฑ์„ ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์„ฑ๋ณ„ ์ž„๊ธˆ, ๊ทผ๋กœํ˜•ํƒœ, ๊ณ ์šฉ๋ฅ , ์‹ค์—…๋ฅ  ๋“ฑ์˜ ํ†ต๊ณ„๋Š” ์ž์„ธํžˆ ์†Œ ๊ฐœ๋˜์ง€ 216๋…„ 4์›”ํ˜ธ pp.6~72 ํ•œ๊ตญ๋…ธ๋™์—ฐ๊ตฌ์› ์Šค์›จ๋ด ์„ฑ๋ณ„ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๊ฒฉ์ฐจ International Labor Trends ๊ตญ์ œ๋…ธ๋™๋™ํ–ฅ 2 - ์Šค์›จ๋ด ์†ก์ง€์› (์Šค์›จ๋ด ์Šคํ†กํ™€๋ฆ„๋Œ€ํ•™๊ต ๊ฒฝ์˜ํ•™ ๋ฐ•์‚ฌ๊ณผ์ •) ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๋ง ์Šค์›จ๋ด์˜ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU) ์–‘์„ฑํ‰๋“ฑ์ง€์ˆ˜(EU Gender Equality Index, 212๋…„ ๊ธฐ์ค€)๋Š” 74.2๋กœ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ ๊ตญ๊ฐ€๋“ค์˜ ํ‰๊ท ์ธ 2.9๋ณด๋‹ค ์ƒ๋‹นํžˆ

More information

Vol.257 C O N T E N T S M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M

Vol.257 C O N T E N T S M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2017.11 Vol.257 C O N T E N T S 02 06 38 52 69 82 141 146 154 M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2 2017.11 3 4 2017.11 6 2017.11 1) 7 2) 22.7 19.7 87 193.2 160.6 83 22.2 18.4 83 189.6 156.2

More information

รยถยดรถรˆรฑ_0304_final.hwp

รยถยดรถรˆรฑ_0304_final.hwp ์ œ์กฐ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์˜ ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐ ๊ณผ์ œ ์กฐ๋•ํฌ ์–‘ํ˜„๋ด‰ ์šฐ๋ฆฌ ๊ฒฝ์ œ์—์„œ ์ผ์ž๋ฆฌ ์ฐฝ์ถœ์€ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทผ๋ž˜ ๋“ค์–ด ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ์ ์ฐจ ์‹ฌ๊ฐ์„ฑ์„ ๋”ํ•ด ๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ฒญ๋…„ ์‹ค์—… ๋ฌธ์ œ์— ๋Œ€์ฒ˜ํ•˜๊ณ , ์‚ฌํšŒ์  ์†Œ๋“ ์–‘๊ทนํ™” ๋ฌธ์ œ์— ๋Œ€์‘ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋„ ์ผ์ž๋ฆฌ ์ฐฝ ์ถœ์€ ๋ฌด์—‡๋ณด๋‹ค๋„ ์ค‘์š”ํ•œ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ์ผ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœ์—์„œ๋Š” ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์˜ ์—ญํ• ์ด ๋Œ€๊ธฐ์—…๋ณด๋‹ค ํฌ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ผ๋ฐ˜์ 

More information

ร€รฅยพร–ยฟรยฐรญยฟรซ ยณยปรรถ

ร€รฅยพร–ยฟรยฐรญยฟรซ ยณยปรรถ Disability & Employment 55 Disability & Employment 56 57 Disability & Employment 58 59 Disability & Employment 60 61 Disability & Employment 62 63 Disability & Employment 64 65 Disability & Employment

More information

๋…ธ๋™๊ฒฝ์ œ๋…ผ์ง‘ 38๊ถŒ 3ํ˜ธ (์ „์ฒด).hwp

๋…ธ๋™๊ฒฝ์ œ๋…ผ์ง‘ 38๊ถŒ 3ํ˜ธ (์ „์ฒด).hwp : * ** *** 2010 (,,, )..,,,.,..,. : 2015 7 29, : 2015 9 18, : 2015 9 21 *. (, 2015). 2013. ** ( 1 ) (cau1017hj@gmail.com) *** ( ) (ckang@cau.ac.kr) ๅ‹žๅ‹•็ถ“ๆฟŸ๏ฅ้›†็ฌฌ ๅท็ฌฌ ่™Ÿ???.,. 2010, 2012 10,., (, ).,..,...,..,

More information

13.11 โ‘ ์ดˆ์ 

13.11 โ‘ ์ดˆ์  11 2013 Health and Welfare Policy Forum 2 3 4 The Roles and Fiscal Responsibility on Social Security between the Central and Local Governments in Korea 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Structure

More information

๋งจ์ฒ˜์Œ ๋ชฉ์ฐจ์š”์•ฝ 2+1~4

๋งจ์ฒ˜์Œ ๋ชฉ์ฐจ์š”์•ฝ 2+1~4 Housing Market Review 02_ 05_ 25_ 49_ 73_ 81_ 2 www.kbstar.com 3 4 6 www.kbstar.com 7 8 www.kbstar.com 9 10 www.kbstar.com 11 12 www.kbstar.com 13 14 www.kbstar.com 15 16 www.kbstar.com 17 18 www.kbstar.com

More information

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์ œ 16 ๊ถŒ์ œ 1 ํ˜ธ Korean Energy Economic Review Volume 16, Number 1, March 2017 : pp. 35~55 ํ•™์ˆ  ์ „๋ ฅ์‹œ์žฅ๊ฐ€๊ฒฉ์—๋Œ€ํ•œ์—ญ์‚ฌ์ ์š”์ธ๋ถ„ํ•ด * 35

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์ œ 16 ๊ถŒ์ œ 1 ํ˜ธ Korean Energy Economic Review Volume 16, Number 1, March 2017 : pp. 35~55 ํ•™์ˆ  ์ „๋ ฅ์‹œ์žฅ๊ฐ€๊ฒฉ์—๋Œ€ํ•œ์—ญ์‚ฌ์ ์š”์ธ๋ถ„ํ•ด * 35 ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์ œ 16 ๊ถŒ์ œ 1 ํ˜ธ Korean Energy Economic Review Volume 16, Number 1, March 2017 : pp. 35~55 ํ•™์ˆ  ์ „๋ ฅ์‹œ์žฅ๊ฐ€๊ฒฉ์—๋Œ€ํ•œ์—ญ์‚ฌ์ ์š”์ธ๋ถ„ํ•ด * 35 36 37 38 39 40 41 < ํ‘œ 1> ํ‘œ๋ณธ์ž๋ฃŒ์˜๊ธฐ์ดˆํ†ต๊ณ„๋Ÿ‰ 42 [ ๊ทธ๋ฆผ 1] ํ‘œ๋ณธ์‹œ๊ณ„์—ด์ž๋ฃŒ์˜์ถ”์ด 43 < ํ‘œ 2> ์ˆ˜์ค€๋ฐ๋กœ๊ทธ์ฐจ๋ถ„๋ณ€์ˆ˜์—๋Œ€ํ•œ๋‹จ์œ„๊ทผ๊ฒ€์ •๊ฒฐ๊ณผ

More information

*5ยฃ00รŒยฝร…รˆ๏ฟฝ

*5ยฃ00รŒยฝร…รˆ๏ฟฝ . 2001.. 2. 1998... 21 :. 1998... 21 :. 2002. :.. :. :. 37, 2003. (: 2003-08-10) Annan, Kofi. We the People, the Role of the United Nations in the st Century, Secretary General

More information

๋…ธ๋™๊ฒฝ์ œ๋…ผ์ง‘ 38๊ถŒ 4ํ˜ธ (์ „์ฒด).hwp

๋…ธ๋™๊ฒฝ์ œ๋…ผ์ง‘ 38๊ถŒ 4ํ˜ธ (์ „์ฒด).hwp * FA. FA FA. (2013) FA. (separating equilibrium),. (pooling equilibrium)..,. (Free agency, FA). (Reserve clause) : 2015 9 16, : 2015 11 13, : 2015 12 7 *. ** Department of Economics, University of Texas

More information

2018.05 Vol.263 C O N T E N T S 02 06 27 61 68 71 74 78 82 89 99 148 153 155 159 M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2 2018.5 3 4 2018.5 * 6 2018.5 1) 2) 3) 7 4) 8 2018.5 5) 6) 7) 9 8) 9)

More information

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์ผ : 2013๋…„ 12์›” 19์ผ ๋ฌธ ์˜ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ์žฅ์• ์ธ๊ณ ์šฉ๊ณต๋‹จ ๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์กฐ์‚ฌํ†ต๊ณ„๋ถ€ Tel:031-728-7108 Fax:031-728-7143 ๋จธ ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๋“ฑ๋ก์žฅ์• ์ธ ์ˆ˜๋Š” 2012๋…„ 12์›” ๋ง ํ˜„์žฌ 251๋งŒ 1์ฒœ๋ช…์œผ๋กœ, 2000๋…„ 12์›” ๋ง 95๋งŒ 8์ฒœ๋ช…์—์„œ ์•ฝ 162% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ์• ์ธ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•จ์— ๋”ฐ ๋ผ ์žฅ์• ์ธ ์ •์ฑ…์—

More information

ๆญฏ๊น€๋ฏธ์„ฑ์›๊ณ .PDF

ๆญฏ๊น€๋ฏธ์„ฑ์›๊ณ .PDF - 1998-2000 - ( ). 1997..,.. (, 20001).,.,, 1990.,,. 1990. (, 2001).. 1998 2000, 1998 2000..,? ?,?,? Juhn Murphy (1993). Juhn Murphy 1970 1990 30 1990., ( ). 1),,. Juhn Murphy 30 3. 3..,...,. -. /.,. 1998-2000

More information

.......hwp

.......hwp ็ขฉ ๅฃซ ๅญธ ไฝ ๏ฅ ๆ–‡ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial Security of National Health Insurance ๅ…ฌ ๅทž ๅคง ๅญธ ๆ ก ็ถ“ ็‡Ÿ ่กŒ ๆ”ฟ ๅคง ๅญธ ้™ข ่กŒ ๆ”ฟ ๅญธ ๅฐˆ ๆ”ป ๏งก ๆทณ ๆฅญ 2003 ๅนด 2 ๆœˆ ์„ ์‚ฌ ํ•™ ์œ„ ๋…ผ ๋ฌธ ๅฅ ๅบท ไฟ ้šช ่ฒก ๆ”ฟ ๅฎ‰ ๅฎš ๅŒ– ๆ–น ๆกˆ A Scheme for Financial

More information

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003. 11 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ ์œ  ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ฐ• ์ˆ˜ ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ฐ• ๋ฏผ ์ • (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€

์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003. 11 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ ์œ  ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ฐ• ์ˆ˜ ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ฐ• ๋ฏผ ์ • (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003 ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  2003-17 ์  ๋”์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ๊ฐ„๊ฐœ๋ฐœ๋ณด๊ณ ์„œ 2003. 11 ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ๋ฌธ ์œ  ๊ฒฝ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž: ๋ฐ• ์ˆ˜ ๋ฏธ (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ๊ฐ• ๋ฏผ ์ • (ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฌ ์„ฑ ๋ถ€ ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์›์ด ์—ฌ์„ฑ๋ถ€์˜ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์„ ์˜๋ขฐ๋ฐ›์•„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

More information

[์ž๋ฃŒ์ง‘]๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„_ํ† ๋ก ํšŒ_150917.hwp

[์ž๋ฃŒ์ง‘]๋…ธ์‚ฌ์ •์œ„_ํ† ๋ก ํšŒ_150917.hwp ์ˆœ ์„œ ์‚ฌ ํšŒ - ์กฐ ๋™ ๊ทผ (๋ช…์ง€๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๋ถ€๋ถ„ ๋ฐœ์ œ - ๋ฐ• ๊ธฐ ์„ฑ (์„ฑ์‹ ์—ฌ๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) - ๊น€ ๋Œ€ ํ˜ธ (์‚ฌํšŒ๋””์ž์ธ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์†Œ์žฅ) ํ†  ๋ก  - ๊น€ ์ธ ์˜ (ํ•œ๋ฆผ๋Œ€ ์ •์น˜ํ–‰์ •ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) - ๋ฐ• ๋™ ์šด (๋‹จ๊ตญ๋Œ€ ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) - ์กฐ ์˜ ๊ธธ (๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ) ์งˆ์˜ ์‘๋‹ต ํ ํšŒ ๋ชฉ ์ฐจ ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ๋…ธ๋™๊ฐœํ˜, ๋ฌด์—‡์„ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ•  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€...7 - ๋ฐ• ๊ธฐ ์„ฑ (์„ฑ์‹ ์—ฌ๋Œ€ ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ

More information

......(N)

......(N) ์ด ์ฑ…์„ ํŽด๋‚ด๋ฉฐ ํ•œ๊ตญ์€ํ–‰์€ 1957๋…„ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๅœ‹ ๆฐ‘ ๆ‰€ ๅพ— ็ตฑ ่จˆ ์˜ ๊ณต์‹ํŽธ์ œ๊ธฐ๊ด€์œผ๋กœ ์ง€์ •๋˜ ๋ฉด์„œ UN์ด 1953๋…„์— ๋ฐœํ‘œํ•œ ๅœ‹ ๆฐ‘ ่จˆ ๅฎš ้ซ” ็ณป ์™€ ๊ทธ ้™„ ่กจ (A System of National Accounts and Supporting Tables)์˜ ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์— ๋”ฐ๋ผ 1953๋…„ ์ด ํ›„์˜ ๊ตญ๋ฏผ์†Œ๋“ํ†ต๊ณ„๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•ด ์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  1986๋…„๋ถ€ํ„ฐ UN์ด 1968๋…„

More information

๋…ธ๋™์‹œ์žฅ๊ตฌ์กฐ(14_05_13)_์ตœ์ข….hwp_Oj56tZD7S0zQC9sEROzd

๋…ธ๋™์‹œ์žฅ๊ตฌ์กฐ(14_05_13)_์ตœ์ข….hwp_Oj56tZD7S0zQC9sEROzd 2014. 5. 13(ํ™”) ์กฐ ์‚ฌ ์ž ๋ฃŒ ๋™๊ฒฝ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ์ผ๋ณธ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š” ๊ตฌ์กฐ๋ณ€ํ™” ๋ฐ ์ •์ฑ…๊ณผ์ œ ์ผ๋ณธ์€ 1990๋…„๋Œ€ ์ดํ›„ ๊ณ ๋ นํ™” ์ €์ถœ์‚ฐ ํ˜„์ƒ์ด ์‹ฌํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋ฐ๋‹ค 90๋…„ ๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜๋ถ€ํ„ฐ ๋””ํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์ƒํ™ฉ์— ๋น ์ง€๋ฉด์„œ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ํฌ๊ฒŒ ๋ณ€ํ™” 1 ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ๋Š” 1997๋…„์„ ์ •์ ์œผ๋กœ ์ค„์–ด๋“ค์–ด 2013๋…„์—๋Š” 8์ฒœ๋งŒ๋ช…์„ ํ•˜ํšŒ(1990๋…„ ๋Œ€๋น„ -8.0%) ์ทจ์—…์ž์ˆ˜๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๋ฅผ

More information

1.๊ฒจ์šธ๋‚ด์ง€1 1-31

1.๊ฒจ์šธ๋‚ด์ง€1  1-31 Housing Market Review 02_ 05_ 39_ 61_ 69_ 2 www.kbstar.com 3 4 6 www.kbstar.com 7 8 www.kbstar.com 9 10 www.kbstar.com 11 12 www.kbstar.com 13 14 www.kbstar.com 15 16 www.kbstar.com 17 18 www.kbstar.com

More information

<C3D6C1BE2DBDC4C7B0C0AFC5EBC7D0C8B8C1F62833322D32C8A3292E687770>

<C3D6C1BE2DBDC4C7B0C0AFC5EBC7D0C8B8C1F62833322D32C8A3292E687770> ์œ ์ž์ฐจ ์‹ ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ๋น„์ž ์ง€๋ถˆ์˜์‚ฌ์•ก ์ถ”์ • ๊ฐ•ํ˜œ์ • ์ตœ์ง€ํ˜„ ์ด๊ธฐ์›… ์œ ์ž์ฐจ ์‹ ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ๋น„์ž ์ง€๋ถˆ์˜์‚ฌ์•ก ์ถ”์ • An Analysis on Estimation of Willingness to Pay for the New Products of Citrus Tea Assessed by Korean Consumers ๊ฐ•ํ˜œ์ •* ์ตœ์ง€ํ˜„** ์ด๊ธฐ์›…*** 1) Kang,

More information

<3036C0CCBCB1BFEC2E687770>

<3036C0CCBCB1BFEC2E687770> ์ผ๋ฐ˜๋…ผ๋ฌธ ๊ณ ๋ นํ™” ์‹œ๋Œ€์— ๋Œ€๋น„ํ•œ ๊ณต๋ฌด์›์ •๋…„์ œ๋„์˜ ์œ ์—ฐํ™”์— ๋Œ€ํ•œ ์ž„๊ธˆํ”ผํฌ์ œ(pay-peak system)์˜ ์˜ํ–ฅ๋ถ„์„ * 1) ํ˜„์žฌ ๊ณต๋ฌด์› ์ •๋…„์€ 6๊ธ‰ ์ดํ•˜ 57์„ธ, 5๊ธ‰ ์ด์ƒ 60์„ธ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋‚˜, ์ง๊ธ‰์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ƒ์ดํ•œ ์ • ๋…„์ ์šฉ์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ๊ถŒ์นจํ•ด์†Œ์ง€๋ฅผ ์ง€์ ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฅผ 60์„ธ๋กœ ๋™์ผํ™”ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ์›€์ง์ž„์ด ์žˆ๋Š” ์ƒํ™ฉ ์ด๋‹ค. ํ•œํŽธ, ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒ 1) ๋กœ ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ง„์ž…ํ•˜๊ณ 

More information

๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) ๊ทน๊ณผ ๊ทน ์กฐ์—ฐ์ฃผ (2-768-7598) ๊ธ‰์ง„์  ๋ณด์ˆ˜, ๊ธ‰์ง„์  ์ง„๋ณด ๊ณต์•ฝ์ด ๋Œ€์ค‘์˜ ์ง€์ง€๋ฅ  ์–ป์–ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน์œผ๋กœ ์น˜๋‹ซ๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์ด ํ”๋“ค๋ฆฌ๋Š” ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์žก์•„

๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) ๊ทน๊ณผ ๊ทน ์กฐ์—ฐ์ฃผ (2-768-7598) ๊ธ‰์ง„์  ๋ณด์ˆ˜, ๊ธ‰์ง„์  ์ง„๋ณด ๊ณต์•ฝ์ด ๋Œ€์ค‘์˜ ์ง€์ง€๋ฅ  ์–ป์–ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน์œผ๋กœ ์น˜๋‹ซ๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์ด ํ”๋“ค๋ฆฌ๋Š” ์„ธ๊ณ„ ๊ฒฝ์ œ๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์žก์•„ ๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๋Š” 216 ๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  (1) - ๊ทน๊ณผ ๊ทน Korea Strategy 215. 1. 22 216๋…„์—๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„  ์ด๋ฒคํŠธ์— ์ฃผ๋ชฉํ•ด์•ผ ๋œ๋‹ค! ์ด๋ฒˆ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€์„ ์˜ ํŠน์ง•์€ ๋น„์ •์น˜๊ถŒ ์ถœ์‹ ์˜ ํ›„๋ณด์ž๋“ค์ด ๊ทน๊ณผ ๊ทน ๊ณต์•ฝ์„ ์ œ์‹œํ•˜๋ฉด์„œ ๋ฏธ๊ตญ ์ •์น˜์˜ ํŒ๋„๋ฅผ ๋ฐ”๊พธ๋ ค๊ณ  ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๋ˆ„๊ฐ€ ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ๋  ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€์— ๋”ฐ ๋ผ ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ํ–ฅ๋ฐฉ์ด ๊ทน๋ช…ํ•˜๊ฒŒ ๊ฐˆ๋ฆด ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.

More information

<313329C3D6C1A4C7A52E687770>

<313329C3D6C1A4C7A52E687770> ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ์™€ ๊ณต์ •๊ฑฐ๋ž˜์ •์ฑ… * ์ตœ ์ • ํ‘œ (๊ฑด๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ฒฝ์ œํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) 1) 1. ๊ณต์ •๊ฑฐ๋ž˜์ •์ฑ…์˜ ๊ณต์ •์„ฑ 1) ๊ณต์ •๊ฑฐ๋ž˜์ •์ฑ…์˜ ๋ชฉํ‘œ์™€ ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ ์ตœ๊ทผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—๋Š” ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ๊ฐ€ ๊ฐ‘์ž๊ธฐ ์ƒˆ๋กœ์šด ํ™”๋‘๋กœ ๋“ฑ์žฅํ–ˆ๋‹ค. ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ์ด ๋ง์„ ์–ธ๊ธ‰ํ•˜๊ณ ์„œ ๋ถ€ํ„ฐ์ด๋‹ค. ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ๋ž€ ์ข‹์€ ์˜๋ฏธ๋ผ๋Š” ๊ฒƒ์€ ํ‹€๋ฆผ์—†์ง€๋งŒ ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ ์–ด๋–ค ์˜๋ฏธ์ธ์ง€๋Š” ์•Œ๊ธฐ ์–ด๋ ต๋‹ค. ํ•˜๋‚˜์˜ ์ด์ƒํ–ฅ์„ ์ง€์นญํ•œ ๊ฒƒ ๊ฐ™๊ธฐ๋„ ํ•˜๋‹ค.

More information

<C7D1B1B9B1B3C0B0B0B3B9DFBFF85FC7D1B1B9B1B3C0B05F3430B1C733C8A35FC5EBC7D5BABB28C3D6C1BE292DC7A5C1F6C6F7C7D42E687770>

<C7D1B1B9B1B3C0B0B0B3B9DFBFF85FC7D1B1B9B1B3C0B05F3430B1C733C8A35FC5EBC7D5BABB28C3D6C1BE292DC7A5C1F6C6F7C7D42E687770> ๊ธฐํ˜ผ ์—ฌ์„ฑ์ด ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋Œ€ํ•™์—์„œ ์ƒ๋‹ด์„ ์ „๊ณตํ•˜๋ฉด์„œ ๊ฒช๋Š” ๊ฒฝํ—˜ ๋ฐฉ๊ธฐ์—ฐ (๊ณ ๋ ค์‚ฌ์ด๋ฒ„๋Œ€ํ•™๊ต ์ƒ๋‹ด์‹ฌ๋ฆฌํ•™๊ณผ ๋ถ€๊ต์ˆ˜) * ์š” ์•ฝ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ๊ธฐํ˜ผ ์—ฌ์„ฑ์˜ ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋Œ€ํ•™ ์ƒ๋‹ด์ „๊ณต ํ•™๊ณผ ์ž…ํ•™์—์„œ ์กธ์—…๊นŒ์ง€์˜ ๊ฒฝํ—˜์„ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ ๋‹ค. ์ด๋ฅผ ์œ„ํ•ด ์—ฐ๊ตฌ์ฐธ์—ฌ์ž 10๋ช…์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ์‹ฌ์ธต๋ฉด์ ‘์„ ํ•˜๊ณ , ํ•ฉ์˜์  ์งˆ์  ๋ถ„์„ ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ๋ถ„์„ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ž…ํ•™ ์ „ ์— ์—ฐ๊ตฌ์ฐธ์—ฌ์ž๋“ค์€ ๊ณ ๋“ฑ๊ต์œก์˜ ๊ธฐํšŒ๋ฅผ

More information

<C5EBC0CFBFACB1B8BFF85FBACFC7D1C0CEB1C7B9E9BCAD203230313528B1B9B9AE295FB3BBC1F65FC3D6C1BE5FC0A5BFEB283039323120BCF6C1A4292E687770>

<C5EBC0CFBFACB1B8BFF85FBACFC7D1C0CEB1C7B9E9BCAD203230313528B1B9B9AE295FB3BBC1F65FC3D6C1BE5FC0A5BFEB283039323120BCF6C1A4292E687770> ๋ถํ•œ์ธ๊ถŒ๋ฐฑ์„œ 2015 ์ธ ์‡„: 2015๋…„ 6์›” ๋ฐœ ํ–‰: 2015๋…„ 6์›” ๋ฐœ ํ–‰ ์ฒ˜: ํ†ต์ผ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ: ์ตœ์ง„์šฑ ํŽธ ์ง‘ ์ธ: ๋ถํ•œ์ธ๊ถŒ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ๋“ฑ ๋ก: ์ œ2-02361ํ˜ธ (97.4.23) ์ฃผ ์†Œ: (137-756) ์„œ์šธ์‹œ ์„œ์ดˆ๊ตฌ ๋ฐ˜ํฌ๋Œ€๋กœ 217 ํ†ต์ผ์—ฐ๊ตฌ์› ์ „ ํ™”: (๋Œ€ํ‘œ) 2023-8000 (์งํ†ต) 2023-8030 (ํŒฉ์‹œ๋ฐ€๋ฆฌ) 2023-8297 ํ™ˆ ํŽ˜ ์ด

More information

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 17, Number 2, September 2018 : pp. 1~29 ์ •์ฑ… ์šฉ๋„๋ณ„ํŠน์„ฑ์„๊ณ ๋ คํ•œ๋„์‹œ๊ฐ€์Šค์ˆ˜์š”ํ•จ์ˆ˜์˜ ์ถ”์ • :, ARDL,,, C4, Q4-1 -

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 17, Number 2, September 2018 : pp. 1~29 ์ •์ฑ… ์šฉ๋„๋ณ„ํŠน์„ฑ์„๊ณ ๋ คํ•œ๋„์‹œ๊ฐ€์Šค์ˆ˜์š”ํ•จ์ˆ˜์˜ ์ถ”์ • :, ARDL,,, C4, Q4-1 - ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 17, Number 2, September 2018 : pp. 1~29 ์ •์ฑ… ์šฉ๋„๋ณ„ํŠน์„ฑ์„๊ณ ๋ คํ•œ๋„์‹œ๊ฐ€์Šค์ˆ˜์š”ํ•จ์ˆ˜์˜ ์ถ”์ • :, ARDL,,, C4, Q4-1 - . - 2 - . 1. - 3 - [ ๊ทธ๋ฆผ 1] ๋„์‹œ๊ฐ€์Šค์ˆ˜์š”์™€์‹ค์งˆ GDP ์ถ”์ด - 4 - - 5 - - 6 - < ํ‘œ 1>

More information

< e-business ์ „๋žต ๊ณ„ํš ์ด์Šˆ์™€ ์‚ฌ๋ก€ >

< e-business ์ „๋žต ๊ณ„ํš ์ด์Šˆ์™€ ์‚ฌ๋ก€ > 2004 6 LG < >,,, i , 25~292008, 5 25~29 2009 10 1990,, 20 10,, ii < > < > 1 1 1 2 2 5 1 6 2 8 3 9 4 11 13 1 13 2 14 3 16 4 19 19 1 19 2 20 3 23 4 25 5 27 < > 29 < > 7 17

More information

<์ œ์ถœ๋ฌธ> ๋…ธ๋™๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜, ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๊ท€ ๋ถ€์—์„œ ์˜๋ขฐํ•œ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ ์žฅํ•ด๋ณด์ƒ ์—ฐ๊ธˆ์ œ๋„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2009.7.31 ์‚ฌ๋‹จ๋ฒ•์ธ ํ•œ๊ตญ๋ณดํ—˜์—ฐ๊ตฌ์› ์›์žฅ (์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž :์ •ํ™์ฃผ)

<์ œ์ถœ๋ฌธ> ๋…ธ๋™๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜, ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๊ท€ ๋ถ€์—์„œ ์˜๋ขฐํ•œ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ ์žฅํ•ด๋ณด์ƒ ์—ฐ๊ธˆ์ œ๋„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2009.7.31 ์‚ฌ๋‹จ๋ฒ•์ธ ํ•œ๊ตญ๋ณดํ—˜์—ฐ๊ตฌ์› ์›์žฅ (์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž :์ •ํ™์ฃผ) ๋ฐœ๊ฐ„๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1490000-000377-01 ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” 2009๋…„๋„ ๋…ธ๋™๋ถ€ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—…์˜ ์ผํ™˜์œผ๋กœ ์—ฐ๊ตฌ๋˜์—ˆ์Œ ์žฅํ•ด๋ณด์ƒ ์—ฐ๊ธˆ์ œ๋„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ 2009.7.31 ์‚ฌ๋‹จ๋ฒ•์ธ ํ•œ๊ตญ๋ณดํ—˜์—ฐ๊ตฌ์› ๋…ธ๋™๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ํ•˜, ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๊ท€ ๋ถ€์—์„œ ์˜๋ขฐํ•œ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ ์žฅํ•ด๋ณด์ƒ ์—ฐ๊ธˆ์ œ๋„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2009.7.31 ์‚ฌ๋‹จ๋ฒ•์ธ ํ•œ๊ตญ๋ณดํ—˜์—ฐ๊ตฌ์› ์›์žฅ (์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž

More information

Journal of Educational Innovation Research 2017, Vol. 27, No. 3, pp DOI: (NCS) Method of Con

Journal of Educational Innovation Research 2017, Vol. 27, No. 3, pp DOI:   (NCS) Method of Con Journal of Educational Innovation Research 2017, Vol. 27, No. 3, pp.181-212 DOI: http://dx.doi.org/10.21024/pnuedi.27.3.201709.181 (NCS) Method of Constructing and Using the Differentiated National Competency

More information

<312DB3EBB5BFC6F7C4BFBDBA5BBCF6C1A4BABB5D2E687770>

<312DB3EBB5BFC6F7C4BFBDBA5BBCF6C1A4BABB5D2E687770> ์›”๊ฐ„ ๋…ธ๋™๋ฆฌ๋ทฐ 2013๋…„ 9์›”ํ˜ธ pp.1~2 ํ•œ ๊ตญ ๋…ธ ๋™ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊ฐ์ •๋…ธ๋™์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์‹๊ณผ ์ œ๋„์  ๋Œ€์ฑ…์˜ ๋งˆ๋ จ ๋…ธ๋™ํฌ์ปค์Šค ๊ฐ์ •๋…ธ๋™์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์‹๊ณผ ์ œ๋„์  ๋Œ€์ฑ…์˜ ๋งˆ๋ จ ๋ฐ• ์ฐฌ ์ž„* 1) ์ธ๊ฐ„์€ ๋ˆ„๊ตฌ๋‚˜ ๊ฐ์ •์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๊ฐ์ž ๊ฐ์ •์„ ํ‘œ์ถœํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์‹์— ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋‹ค ํ˜ˆ์งˆ, ์œ ์ˆœํ•œ ์‚ฌ๋žŒ, ๋ƒ‰ํ˜ˆํ•œ, ์šธ๋ณด ๋“ฑ์˜ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ๋ฐ›๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ์šฐ๋ฆฌ๋Š” ์–ธ์ œ ์–ด๋–  ํ•œ ๊ฐ์ •์„

More information

ํŠน์ˆ˜๊ต์œก๋…ผ์ด * ,,,,..,..,, 76.7%.,,,.,,.. * 1. **

ํŠน์ˆ˜๊ต์œก๋…ผ์ด * ,,,,..,..,, 76.7%.,,,.,,.. * 1. ** ํŠน์ˆ˜๊ต์œก๋…ผ์ด *. 257..,,,,..,..,, 76.7%.,,,.,,.. * 1. ** (eun67@dankook.ac.kr) .,,,,,,,,,, (,, 2014)., (,, 2007)....,,,, (,, 2014).. (2003)...,,, (Baron-Cohen, O Riordan, Stone, Jone, & Plaisted, 1999; Hobson,

More information

์ฃผ์š”๊ตญ ์—๋„ˆ์ง€ Profile ๋ถ„์„_์•„๋ž์—๋ฏธ๋ฆฌํŠธ

์ฃผ์š”๊ตญ ์—๋„ˆ์ง€ Profile ๋ถ„์„_์•„๋ž์—๋ฏธ๋ฆฌํŠธ http://www.keei.re.kr 9 10 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE http://www.keei.re.kr 11 12 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE http://www.keei.re.kr 13 14 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE http://www.keei.re.kr

More information

2

2 ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 10, Number 1, March 2011 : pp. 1~24 ๊ตญ๋‚ดํ™”๋ ฅ๋ฐœ์ „์‚ฐ์—…์—๋Œ€ํ•œ์—ฐ๋ฃŒ์™€์ž๋ณธ์˜๋Œ€์ฒด์„ฑ๋ถ„์„ 1 2 3 ~ 4 5 F F P F P F ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln 6 ln ln ln ln ln 7 ln

More information

<303330365FC3BBBCD2B3E2C1A4C3A5C0C720C8AEC0E5B0FA20B9DFC0FC28C3D6C1BE31292E687770>

<303330365FC3BBBCD2B3E2C1A4C3A5C0C720C8AEC0E5B0FA20B9DFC0FC28C3D6C1BE31292E687770> ์„ธ๋ฏธ๋‚˜์ž๋ฃŒ์ง‘ 14-S07 ์ œ2์ฐจ 2013๋…„๋„ ๊ณ ์œ ๊ณผ์ œ ์—ฐ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ๋ฐœํ‘œํšŒ ์ฒญ์†Œ๋…„์ •์ฑ…์˜ ๋ฐœ์ „๊ณผ ์ „๋ง ์ผ์‹œ : 2014๋…„ 3์›” 11์ผ(ํ™”) 15:00-17:00 ์žฅ์†Œ : ํ•œ๊ตญ๊ต์›๋‹จ์ฒด์ด์—ฐํ•ฉํšŒ 2์ธต ๋‹จ์žฌํ™€ ์ธ์‚ฌ๋ง ๋ชจ๋“  ๋งŒ๋ฌผ์ด ๊ธด ๊ฒจ์šธ์ž ์—์„œ ๊นจ์–ด๋‚˜ ๋‹ค์‹œ ํž˜์ฐฌ ๋„์•ฝ์„ ์ค€๋น„ํ•˜๋Š” ์ƒ๋ช…์˜ ๊ณ„์ ˆ์„ ๋งž์•„, ํ•œ๊ตญ์ฒญ์†Œ๋…„์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์›์—์„œ๋Š” ์ง€๋‚œ ํ•œ ํ•ด ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์„ฑ๊ณผ๋“ค์„ ๋„๋ฆฌ ๊ณต์œ ํ•˜๊ณ 

More information

์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ - ๋น„์˜๋ฆฌ - ๋ณ€๊ฒฝ๊ธˆ์ง€ 2.0 ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ด์šฉ์ž๋Š”์•„๋ž˜์˜์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ฅด๋Š”๊ฒฝ์šฐ์—ํ•œํ•˜์—ฌ์ž์œ ๋กญ๊ฒŒ ์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„๋ณต์ œ, ๋ฐฐํฌ, ์ „์†ก, ์ „์‹œ, ๊ณต์—ฐ๋ฐ๋ฐฉ์†กํ• ์ˆ˜์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค์Œ๊ณผ๊ฐ™์€์กฐ๊ฑด์„๋”ฐ๋ผ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค : ์ €์ž‘์žํ‘œ์‹œ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์›์ €์ž‘์ž๋ฅผํ‘œ์‹œํ•˜์—ฌ์•ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋น„์˜๋ฆฌ. ๊ท€ํ•˜๋Š”์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„์˜๋ฆฌ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ์ด์šฉํ• ์ˆ˜์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณ€๊ฒฝ๊ธˆ์ง€. ๊ท€ํ•˜๋Š”์ด์ €์ž‘๋ฌผ์„๊ฐœ์ž‘, ๋ณ€ํ˜•๋˜๋Š”๊ฐ€๊ณตํ• ์ˆ˜์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ท€ํ•˜๋Š”, ์ด์ €์ž‘๋ฌผ์˜์žฌ์ด์šฉ์ด๋‚˜๋ฐฐํฌ์˜๊ฒฝ์šฐ,

More information

5. .......hwp

5. .......hwp X i D i ) 8 6 4 2 0-2 -4 1987 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 year 12 8 4 0-4 -8 1987 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 year 45 40 35 30 25 20 15 1987 19 90 1994 1998 2002 year ln W X 30

More information

Vol.258 C O N T E N T S M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M

Vol.258 C O N T E N T S M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2017.12 Vol.258 C O N T E N T S 02 06 35 57 89 94 100 103 105 M O N T H L Y P U B L I C F I N A N C E F O R U M 2 2017.12 3 4 2017.12 * 6 2017.12 7 1,989,020 2,110,953 2,087,458 2,210,542 2,370,003 10,767,976

More information

๋ฏธ๊ตญ์˜ ๊ฒฝ์ œ๋™ํ–ฅ๊ณผ ์–‘์ ์™„ํ™” ํ…Œ์ดํผ๋ง ์ „๋ง (์š”์•ฝ๋ฌธ) ์œค๋•๋ฃก(๋Œ€์™ธ๊ฒฝ์ œ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์›, ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›), ์ด๋™์€(๋Œ€์™ธ๊ฒฝ์ œ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์›, ๊ตญ์ œ๊ฑฐ์‹œํŒ€์žฅ) 1. ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ๋™ํ–ฅ ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ๋“ค์€ ์ผ๋ถ€ ๊ต๋ž€์š”์ธ์ด ์—†๋Š” ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹ˆ์ง€๋งŒ ์•ˆ์ •์ ์ธ ํšŒ๋ณต์„ธ๋ฅผ ์‹œํ˜„ํ•˜๊ณ  ์žˆ ์Œ. - ์‹ค์—…๋ฅ ์˜ ํ•˜๋ฝ์„ธ๊ฐ€ ์ง€์†๋˜๊ณ , ์ฃผํƒ๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์–ด์„œ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์žฅ ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ์ด ์–ด์งˆ ๊ฒƒ์„ ์‹œ์‚ฌ - ๊ฐ€๊ณ„๋ถ€์ฑ„๊ฐ€

More information

โ‘ ๊ตญ๋ฌธ์ง€๋ฆฌํ•™ํšŒ์ง€-์ฃผ์„ฑ์žฌ-OK

โ‘ ๊ตญ๋ฌธ์ง€๋ฆฌํ•™ํšŒ์ง€-์ฃผ์„ฑ์žฌ-OK Development of the Korean Film Industry and Its Spatial Characteristics: Gangnam Region of Seoul as A New Cluster in A New Renaissance?* Sungjae Choo** : Abstract This study aims to explain the emergence

More information

NSIํฌ๋Ÿผ ์ •์ฑ…ํ† ๋ก ๋ณด๊ณ ์„œ 2005-2

NSIํฌ๋Ÿผ ์ •์ฑ…ํ† ๋ก ๋ณด๊ณ ์„œ 2005-2 NSIํฌ๋Ÿผ ์ •์ฑ…ํ† ๋ก ๋ณด๊ณ ์„œ 2005-2 ๊ณต์ ์—ฐ๊ธˆ์˜ ๊ตฌ์กฐ๊ฐœํ˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ - 2005๋…„๋„ ์ œ2์ฐจ ์žฌ์ •๊ฐœํ˜ ์‹ฌํฌ์ง€์—„ ๋ณด๊ณ ์„œ - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - NSIํฌ๋Ÿผ 2005๋…„๋„ ์ œ2์ฐจ ์žฌ์ •๊ฐœํ˜ ์‹ฌํฌ์ง€์—„ ๊ณต์ ์—ฐ๊ธˆ์˜ ๊ตฌ์กฐ๊ฐœํ˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ - 6 - ๏คŠ ๏ง„ ๅค - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - ๊ณต์ ์—ฐ๊ธˆ์˜

More information

์„œ์šธ๋Œ€ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ 1018

์„œ์šธ๋Œ€ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ 1018 Contents 01 ๊ตญ์ œํ•™์ˆ ํšŒ์˜ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ์ž์œ ๋Œ€ํ•™๊ณผ ๊ณต๋™ ํ•™์ˆ  ์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ๊ฐœ์ตœ - ๋…์ผ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ ์ž์œ ๋Œ€ํ•™๊ณผ ํ•™์ˆ ๊ต๋ฅ˜ ํ˜‘์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ ์„œ์šธ๋Œ€ ํ†ต์ผํ‰ํ™”์—ฐ๊ตฌ์›๊ณผ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ ์ž์œ ๋Œ€ํ•™์˜ ๊ณต๋™์„ธ๋ฏธ๋‚˜ ์ฐธ์„์ž๋“ค ์ง€๋‚œ 5์›” 5์ผ ํ†ต์ผํ‰ํ™”์—ฐ๊ตฌ์›์€ ๋…์ผ์—์„œ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ ์ž์œ  ์„œ์šธ๋Œ€์™€ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ์ž์œ ๋Œ€๋Š” ์ง€๋‚œ 3์›” ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ์ž์œ ๋Œ€ ๋ถ€์ด ๋Œ€ํ•™๊ณผ ๊ณต๋™์„ธ๋ฏธ๋‚˜๋ฅผ ๊ฐœ์ตœํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ณต๋™์„ธ๋ฏธ๋‚˜์—์„œ ํ†ต์ผํ‰ํ™” ์žฅ ์ผํ–‰์ด ์„œ์šธ๋Œ€๋ฅผ

More information

06-๊ตฌ์ธํšŒ

06-๊ตฌ์ธํšŒ 29(2), 2009, 126-150 Health and Social Welfare Review,,,. (contributory benefit programs)...,..,., :, 2008). * :, (inhoeku@snu.ac.kr) 126 20. 1987 2 2007 642, 20 3. 1990 2008 563,210. 2008 429,850. 1995

More information

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์ œ 16 ๊ถŒ์ œ 1 ํ˜ธ Korean Energy Economic Review Volume 16, Number 1, March 2017 : pp. 95~118 ํ•™์ˆ  ํƒ„์†Œ์€ํ–‰์ œ์˜๊ฐ€์ •์šฉ์ „๋ ฅ์ˆ˜์š”์ ˆ๊ฐํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ 1) 2) 3) * ** *** 95

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์ œ 16 ๊ถŒ์ œ 1 ํ˜ธ Korean Energy Economic Review Volume 16, Number 1, March 2017 : pp. 95~118 ํ•™์ˆ  ํƒ„์†Œ์€ํ–‰์ œ์˜๊ฐ€์ •์šฉ์ „๋ ฅ์ˆ˜์š”์ ˆ๊ฐํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ 1) 2) 3) * ** *** 95 ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ์ œ 16 ๊ถŒ์ œ 1 ํ˜ธ Korean Energy Economic Review Volume 16, Number 1, March 2017 : pp. 95~118 ํ•™์ˆ  ํƒ„์†Œ์€ํ–‰์ œ์˜๊ฐ€์ •์šฉ์ „๋ ฅ์ˆ˜์š”์ ˆ๊ฐํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ 1) 2) 3) * ** *** 95 Intended Nationally Determined Contributions 96 97 98 99 100 101

More information

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770>

<B0ADB9AE5F33B1C75F30315FC0CEBCE232C2F728B9DAC1D6BEF0295F303133305FB3AAB4AEC5EBB0E85FB0B3BCB1B9E6BEC85FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28C3D6C1BE295FC3D6C1BE283230313230333237292E687770> ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ 1 ๋‚˜๋ˆ”ํ†ต๊ณ„ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ๋ฐ•์ฃผ์–ธ ์ดํฌ๊ธธ ์ œ1์ ˆ ์„œ ๋ก  1. ์—ฐ๊ตฌ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  ์ตœ๊ทผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ท ๋“ฑํ•œ ๊ธฐํšŒ๋ณด์žฅ๊ณผ ๊ณต์ •ํ•œ ๊ฒฝ์Ÿ์œผ๋กœ ๋Œ€๋ณ€๋˜๋Š” ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ ์ˆ˜๋ฆฝ์ด ์ค‘์š”ํ•œ ๊ตญ์ •๊ณผ์ œ๋กœ ์ œ์‹œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๊ณต์ •์‚ฌํšŒ๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ˆ˜๋‹จ์œผ๋กœ์„œ ๋‚˜ ๋ˆ” (philanthropy)์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌํšŒ์  ๊ด€์‹ฌ์ด ๊ธ‰์†ํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜๋ˆ” ์€ ์ž์‹ ์ด ๊ฐ€์ง„ ๊ฐ€์น˜ ์žˆ๋Š” ์ž์›์„

More information

2 - ABSTRACT The object of this study is to investigate the practical effects of Senior Employment Project, implemented by government as a part of sen

2 - ABSTRACT The object of this study is to investigate the practical effects of Senior Employment Project, implemented by government as a part of sen 1-2014 3 A Study on the Actual Participants of the Senior Employment Project for Public Interest Focusing on the Low-Income Participants in Junggok 3-dong, Gwangjin-gu, Seoul : (2012834062) : 2 - ABSTRACT

More information

3 4 5 6 7 8 9 21 22 22 23 24 24 27 28 30 30 31 32 33 34 38 39 40 40 42 10 44 46 48 48 50 51 51 53 57 58 58 60 65 67 67 68 71 11 73 74 74 75 77 80 80 83 84 86 89 90 90 91 94 94 94 98 98 101 103 103 12 104

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ.PDF -, - 2001 5 LG i < >,, Probit, (10 T-Bond - 3 T-Bill ) 197311~19753 19801~19807 4 60%, 19817~198211 8 64% 196912~197011 19907~19913 50%, (5-1 ) ii 19922~19931 19968~19986 9 57%, 67% 19881~19897 9 41% 20007~12,

More information

์—ฐํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ(๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์œค์„๋ช…1008)ff.hwp

์—ฐํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ(๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ์œค์„๋ช…1008)ff.hwp ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •์•ˆ์ •ํ™”๋ฐฉ์•ˆ : ์žฌ์ •์ถ”๊ณ„ ๋ฐ ์‹œ์‚ฌ์  ๋„์ถœ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1) ์œค์„๋ช… 2) ์‹ ํ™”์—ฐ 3) (ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›) 1. ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  2. ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •๋ถ„์„ ๊ฐœ์š” 3. 100์„ธ ์‹œ๋Œ€๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ•œ ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •ํ‰๊ฐ€ 4. 2011๋…„ ํ†ต๊ณ„์ฒญ ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•œ ๊ตญ๋ฏผ์—ฐ๊ธˆ ์žฌ์ •ํ‰๊ฐ€ 5. ์š”์•ฝ ๋ฐ ์ •์ฑ…์ œ์–ธ ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ [๋ถ€๋ก 1] 2006๋…„ ํ†ต๊ณ„์ฒญ ์ธ๊ตฌ์ถ”๊ณ„์˜ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€์ •์„ ๋ฐ˜์˜ํ•œ

More information

2006 1 < > < > 1 3 1 3 2 8 3 19 4 34 41 < > 45 < > 2000~2001 13 18 28 28 OECD 29 33 < 1>, 3 < 2> 5 < 3>,, 8 < 4> 2000 9 < 5> 10 < 6> 1999~2000 12 < 7> 12 < 8> 14 < 9> 2000~2001

More information

<C0CEBCE2BFEB5FBFACB1B85F323031342D32322D3528BAAFBCF6C1A4295F3135303431355FBCF6C1A42E687770>

<C0CEBCE2BFEB5FBFACB1B85F323031342D32322D3528BAAFBCF6C1A4295F3135303431355FBCF6C1A42E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2014-22-5 ๋™์•„์‹œ์•„ ๊ตญ๊ฐ€์˜ ๋‹ค๋ฌธํ™”๊ฐ€์กฑ ํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์ •์ฑ… ๋น„๊ต์—ฐ๊ตฌ ๋ณ€์ˆ˜์ • ์กฐ์„ฑํ˜ธ ์ด์ƒ๋ฆผ ์„œํฌ์ • ์ •์ค€ํ˜ธ ์ด์œค์„ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์ž ๋ณ€์ˆ˜์ • ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ฃผ์š”์ €์„œ ์ €์ถœ์‚ฐ ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒ ๋Œ€์‘ ๊ตญ๋ฏผ ์ธ์‹ ๋ฐ ์š•๊ตฌ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋ง ์‹œ์Šคํ…œ ์šด์˜ ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์›, 2013(๊ณต์ €) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์กฐ์„ฑํ˜ธ ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด์ƒ๋ฆผ ํ•œ๊ตญ๋ณด๊ฑด์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ์› ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์„œํฌ์ •

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 Aronson, K. J. (1997). Quality of life among persons with multiple sclerosis and their caregivers. Neurology, 48(1), 74-80. Blake, D. J., & Bodine, C. (2002). An overview of assistive technology for persons

More information

05_์ตœ์šด์„ _53~67,68.hwp

05_์ตœ์šด์„ _53~67,68.hwp Journal of Korean Home Management Association ISSN(print) 1229-1331 Vol.30 No.6 Serial No.120 2012.12 http://dx.doi.org/10.7466/jkhma.2012.30.6.053 ๊ตญ์ œ๊ฒฐํ˜ผ ํ•œ๊ตญ์ธ ๋‚จ์„ฑ์˜ ๊ฒฐํ˜ผ์ƒํ™œ ๋Œ€์ฒ˜์ „๋žต์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ* The Coping Strategy of

More information

<30315FB1E2C8B9B3EDB4DC2832303133B0A1C0BBC8A3295FB1E8C1DFC8A32E687770>

<30315FB1E2C8B9B3EDB4DC2832303133B0A1C0BBC8A3295FB1E8C1DFC8A32E687770> ๊ธฐ ํš ๋…ผ ๋‹จ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ์‹ ๋ขฐ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค์˜ ์ž‘๋™ ํ™˜๊ฒฝ ๋ถ„์„ - G2์‹œ๋Œ€์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋™๋ถ์•„์‹œ์•„ ์งˆ์„œ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊น€ ์ค‘ ํ˜ธ * โ… . ์„œ ๋ก  โ…ก. ํ•œ๋ฐ˜๋„ ์‹ ๋ขฐ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค์˜ ๋‚ด์šฉ๊ณผ ํŠน์ง• โ…ข. ๋™๋ถ์•„ ์•ˆ๋ณดํ™˜๊ฒฝ๊ณผ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ์‹ ๋ขฐ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค โ…ฃ. ๋™๋ถ์•„ ๊ฒฝ์ œํ™˜๊ฒฝ๊ณผ ํ•œ๋ฐ˜๋„ ์‹ ๋ขฐ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค โ…ค. ๊ฒฐ ๋ก  ์š” ์•ฝ ์ด ๊ธ€์€ ๋™๋ถ์•„์‹œ์•„์˜ ์•ˆ๋ณด ๊ฒฝ์ œ ํ™˜๊ฒฝ์„ ๋ถ„์„ํ•จ์œผ๋กœ์จ ๋ฐ•๊ทผํ˜œ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋‚ด์„ธ์šด ํ•œ๋ฐ˜๋„

More information

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1

์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง <์ฐจ ๋ก€> I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ 7.3๋ช…์ด ๋…ธ์ธ 1 ์ธ์ ์ž์›์ •์ฑ…ํ˜‘๋ ฅ๋ง ์ •๋ก€ํ† ๋ก  ์ œ1์ฃผ์ œ ๊ณ ๋ นํ™”์‚ฌํšŒ์˜ ๊ณ ๋ น์ž ์ธ์ ์ž์›๊ด€๋ฆฌ ๋ฐœํ‘œ์ž: ์œ ์„ฑ๊ธฐ(ํ•œ๊ตญ์ธ์‚ฌ๊ด€๋ฆฌํ•™ํšŒ ๋ถ€ํšŒ์žฅ) ์ธ์ ์ž์›๊ฐœ๋ฐœ์ •์ฑ… ํ˜‘๋ ฅ๋ง I. ๋ฌธ์ œ ์ œ๊ธฐ II. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง•๊ณผ ๋ฌธ์ œ์  1. ๊ณ ๋ นํ™”์˜ ํŠน์ง• (1) ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ธ๊ตฌ 10๋ช…์ค‘ 1๋ช…์ด ๋…ธ์ธ (2) ๋†์–ด์ดŒ ์ง€์—ญ์˜ ์ดˆ๊ณ ๋ น์‚ฌํšŒํ™” (3) ๋…ธ์ธ์ธ๊ตฌ์˜ ์œ ๋…„์ธ๊ตฌ ์ถ”์›”(2016๋…„) (4) ์ƒ์‚ฐ๊ฐ€๋Šฅ์ธ๊ตฌ

More information

PBR PDF

PBR PDF EXECUTIV E SUMM ARY. - -, -. -, 4 - ( ) - ( ),, - ( ) P&G - ( ). 1. : - - P BR(20 03-3) 1 - Toyota Way' 2 : -, - (Our Credo) -,, -, 3. : P&G, CEO! - P&G CEO CEO - CEO, P&G CEO - P&G (learn by doing)' -

More information

<2D3828C8AE29B9DAC3B5B1D42E687770>

<2D3828C8AE29B9DAC3B5B1D42E687770> ๋ถ€๋™์‚ฐํ•™์—ฐ๊ตฌ ์ œ16์ง‘ ์ œ1ํ˜ธ, 2010. 3, pp. 131~146 Journal of the Korea Real Estate Analysts Association Vol.16, No.4, 2010. 3, pp. 131~146 ์ฃผํƒ์‹œ์žฅ ์ฒด๊ฐ์ง€ํ‘œ์˜ ์ฃผํƒ์‹œ์žฅ์ง€ํ‘œ ์˜ˆ์ธก๋ ฅ ๋ถ„์„ * 1) Analysis on the Predictive Power of the Housing

More information

Reexamination on the recommended price of National Fitness Award using contingent valuation method Jae-yoon Lee, Hyungil Kwon*, & Ju-hae Baeck Chung-A

Reexamination on the recommended price of National Fitness Award using contingent valuation method Jae-yoon Lee, Hyungil Kwon*, & Ju-hae Baeck Chung-A Reexamination on the recommended price of National Fitness Award using contingent valuation method Jae-yoon Lee, Hyungil Kwon*, & Ju-hae Baeck Chung-Ang University [Purpose] [Methods] [Results] [Conclusions]

More information

๊ณตํœด์ผ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”์— ๊ด€ํ•œ ์‚ฐ์—…๋ณ„ ๋ถ„์„

๊ณตํœด์ผ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š”์— ๊ด€ํ•œ ์‚ฐ์—…๋ณ„ ๋ถ„์„ ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 15, Number 1, March 2016 : pp. 99 ~ 137 ๊ณตํœด์ผ์ „๋ ฅ์ˆ˜์š”์—๊ด€ํ•œ์‚ฐ์—…๋ณ„๋ถ„์„ 1) 99 100 ~ 101 102 103 max m ax 104 [ ๊ทธ๋ฆผ 1] ์ œ์กฐ์—…๋ฐ์„œ๋น„์Šค์—…๋Œ€ํ‘œ์—…์ข…์ „๋ ฅ์‚ฌ์šฉ๋Ÿ‰์ถ”์ด 105 106 [ ๊ทธ๋ฆผ 2] 2014 ๋…„์ผ๋ณ„์ „์ž๋ฐ์ „์ž๊ธฐ๊ธฐ์—…์ข… AMR

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA ๊น€์ง„์ฃผ ๊น€์ˆ˜์—ฐ. ์ดˆ๋“ฑํ•™์ƒ๋Œ€์ƒ์žฅ์• ์ดํ•ด๊ต์œก์—ํ™œ์šฉ๋œ๋™ํ™”์—๋‚˜ํƒ€๋‚œ์žฅ์• ์ธ๊ด€๋ถ„์„. ํŠน์ˆ˜๊ต์œก, 2013, ์ œ12๊ถŒ, ์ œ2ํ˜ธ, 135-160... 20.,,. 4.,,.,..... ์ฃผ์ œ์–ด : ์žฅ์• ์ดํ•ด๊ต์œก, ๋™ํ™”, ์žฅ์• ์ธ๊ด€ 1. ( 1 ) Incheon Munhak Elementary School ( )(, E-mail: sooyoun@ginue.ac.kr) Dept. of

More information

2040 2010 6 11 - - - - - - 03 - -,,, - 08 8 15 < > - - -,, - / 04 2040 100,, -, 05 - -- - - KOREA 2040, 06 - - - - - - - 69(2010) 88(2040) - 2.56 2.10, 65 7.6% 14.2% 18% 15%, 65 16% 25% - -,, 56.7(2010)

More information

<C5EBC0CFBFACB1B8BFF85F4B494E5520C5EBC0CFC7C3B7AFBDBA2832C8A3295FB3BBC1F628C0FCC3BC295F37C2F75F303632352E687770>

<C5EBC0CFBFACB1B8BFF85F4B494E5520C5EBC0CFC7C3B7AFBDBA2832C8A3295FB3BBC1F628C0FCC3BC295F37C2F75F303632352E687770> ์—ฐ๊ตฌ ๋™ํ–ฅ๊ณผ ์„œํ‰ ๋ถ‰์€ ์ž๋ณธ๊ฐ€๋“ค์˜ ๊ฐˆ๋ง: ์ค‘๊ตญ ์‹ ํฅ ๋ถ€์œ ์ธต์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ๋ฅ˜ํ•™ ์„ฑ๊ณผ - John Osburg, Anxious Wealth ๋ฐ•์˜์ž ํ†ต์ผ์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ค‘๊ตญ์˜ ์‹ ํฅ ๋ถ€์œ ์ธต: ๋ˆ๊ณผ ๋„๋•์„ฑ ์ค‘๊ตญ์˜ ์‹ ํฅ ๋ถ€์œ ์ธต์€ ๋ฌด์—‡์„ ๊ฐˆ๋งํ•˜๋Š”๊ฐ€? ์ €์ž๋Š” ์ด ์ฑ…์—์„œ ์ด์— ๋Œ€ํ•ด ๋‹ต์„ ํ•œ๋‹ค. 21์„ธ๊ธฐ ์ค‘๊ตญ ์‹ ํฅ ๋ถ€์œ ์ธต๋“ค์ด ๋ˆ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋„๋•์  ์šฐ์›”์„ฑ์„ ๊ฐˆ๋งํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค.

More information

<30315FC0CCB5BFC1D65FC7D1B1B9BCBAB8C5B8C52E687770>

<30315FC0CCB5BFC1D65FC7D1B1B9BCBAB8C5B8C52E687770> ์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ ํ†ต๊ถŒ15ํ˜ธ(2008๋…„ 1ํ˜ธ), pp. 9~39 ์ œ7ํšŒ ์‚ฌํšŒ์—ฐ๊ตฌ ํ•™์ˆ ์ƒ ์šฐ์ˆ˜์ƒ ์ˆ˜์ƒ๋…ผ๋ฌธ ํ•œ๊ตญ ์„ฑ๋งค๋งค ๋ฐ˜๋Œ€์šด๋™์˜ ํ”„๋ ˆ์ž„ ํ˜•์„ฑ๊ณผ ๋ณ€ํ™”์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ - 1970 2005๋…„ ๊ธฐ๊ฐ„์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1)์ด๋™์ฃผ ์ด ๋…ผ๋ฌธ์—์„œ๋Š” ํ•œ๊ตญ์˜ ์„ฑ๋งค๋งค ๋ฐ˜๋Œ€ ์šด๋™์—์„œ ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ํ”„๋ ˆ์ž„ ๋ณ€ํ™” ๊ณผ์ •์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์‚ดํŽด ๋ณด์•˜๋‹ค. 1970๋…„๋Œ€์—์„œ 2000๋…„๋Œ€ ์ค‘๋ฐ˜์— ์ด๋ฅด๋Š” ์„ฑ๋งค๋งค ๋ฐ˜๋Œ€์šด๋™์—์„œ ๋„ค ๋‹จ๊ณ„๋ณ„๋กœ

More information

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ ์ œ14๊ถŒ ์ œ1ํ˜ธ

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ ์ œ14๊ถŒ ์ œ1ํ˜ธ ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 14, Number 1, March 2015 : pp. 111~141 2 ์ฐจ์—๋„ˆ์ง€์‚ฐ์—…์˜๊ธฐ์ˆ ์ ํšจ์œจ์„ฑ๊ตญ์ œ๋น„๊ต๋ฐ ๊ฒฐ์ •์š”์ธ๋ถ„์„์—๊ด€ํ•œ์—ฐ๊ตฌ 1) 111 112 113 114 115 116 117 max ln ln ln ln 118 ln ln ln ln ln ln ln 119 120 121

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 Disability & Employment 2011. 8. ์ œ21๊ถŒ ์ œ3ํ˜ธ(ํ†ต๊ถŒ 72ํ˜ธ) pp.209~238 ์žฅ์• ์ธ์˜ ์ง์—…์žฌํ™œ์„ ์œ„ํ•œ ์ž๊ธฐํ‘œํ˜„๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ์— ๊ด€ํ•œ ์ง‘๋‹จ๋ฏธ์ˆ ์น˜๋ฃŒ ์‚ฌ๋ก€์—ฐ๊ตฌ ์ž„ํ˜œ์ˆ™ ์„œ์šธ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๋Œ€ํ•™์›๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ ์š” ์•ฝ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ์—์„œ๋Š” ์žฅ์• ์ธ์˜ ์ง์—…์žฌํ™œ๋™๊ธฐ๋ฅผ ๊ฐ•ํ™”์‹œํ‚ค๊ณ  ์ง€์†์‹œํ‚ค๋Š”๋ฐ ํ•„์š”ํ•œ ์ž๊ธฐํ‘œํ˜„๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์ง‘๋‹จ๋ฏธ์ˆ ์น˜๋ฃŒ์˜ ์˜ํ–ฅ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์‚ฌ๋ก€์—ฐ๊ตฌ๋ฅผ

More information

Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 1, pp DOI: * A Study on the Pe

Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 1, pp DOI:   * A Study on the Pe Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 1, pp.405-425 DOI: http://dx.doi.org/10.21024/pnuedi.28.1.201803.405 * A Study on the Perceptions and Factors of Immigrant Background Youth

More information

<28BCF6BDC320323031352D31332920B0E6B1E2B5B520C1F6BFAABAB020BFA9BCBAC0CFC0DAB8AE20C1A4C3A520C3DFC1F8C0FCB7AB5FC3D6C1BE2830312E3036292E687770>

<28BCF6BDC320323031352D31332920B0E6B1E2B5B520C1F6BFAABAB020BFA9BCBAC0CFC0DAB8AE20C1A4C3A520C3DFC1F8C0FCB7AB5FC3D6C1BE2830312E3036292E687770> ์ˆ˜์‹œ๊ณผ์ œ 2015-13 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ง€์—ญ๋ณ„ ์—ฌ์„ฑ์ผ์ž๋ฆฌ ์ •์ฑ… ์ถ”์ง„ ์ „๋žต ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ตœ ์œค ์„  (๋ณธ์›์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) : ๋‚จ ์Šน ์—ฐ (๋ณธ์›์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์ง€ ์› : ์ด ์ƒ ์•„ (๋ณธ์›์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ๊ธฐ ๊ฐ„ : 2015. 9 ~12 2015 ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ์—ฌ์„ฑ ์ผ์ž๋ฆฌ๋Š” ์‚ฌํšŒ ๋‚ด ์—ฌ์„ฑ๊ณผ ๋‚จ์„ฑ๊ฐ„์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ์ขํžˆ๊ณ  ๊ฐœ๊ฐœ์ธ์˜ ์‚ถ์„ ์œคํƒํ•˜๊ฒŒ ๋งŒ๋“œ๋Š” ์ค‘์š” ํ•œ ๋ถ€๋ถ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ์ •๋ถ€๋Š”

More information

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 9, Number 2, September 2010 : pp. 19~41 ์„์œ ์ œํ’ˆ๋ธŒ๋žœ๋“œ์˜์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜์ธก์ • : ํœ˜๋ฐœ์œ ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 19

์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 9, Number 2, September 2010 : pp. 19~41 ์„์œ ์ œํ’ˆ๋ธŒ๋žœ๋“œ์˜์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜์ธก์ • : ํœ˜๋ฐœ์œ ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 19 ์—๋„ˆ์ง€๊ฒฝ์ œ์—ฐ๊ตฌ Korean Energy Economic Review Volume 9, Number 2, September 2010 : pp. 19~41 ์„์œ ์ œํ’ˆ๋ธŒ๋žœ๋“œ์˜์ž์‚ฐ๊ฐ€์น˜์ธก์ • : ํœ˜๋ฐœ์œ ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 19 20 21 22 23 24 25 < ํ‘œ 1> ์„์œ ์ œํ’ˆ์†์„ฑ๊ณผ์ˆ˜์ค€ 26 [ ๊ทธ๋ฆผ 1] ํœ˜๋ฐœ์œ ์„ ํƒ์งˆ๋ฌธ 27 ~ ~ < ํ‘œ 2> ํ‘œ๋ณธ์˜ํŠน์„ฑ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

ใ…ใ…ใ…ใ…ํ†ต๊ณ„์ง€์‹๊ณผ ๊ฒฝ์ œ์  ์ƒ์ƒ์˜ ๊ตฌ์ถ•

ใ…ใ…ใ…ใ…ํ†ต๊ณ„์ง€์‹๊ณผ ๊ฒฝ์ œ์  ์ƒ์ƒ์˜ ๊ตฌ์ถ• ํ†ต๊ณ„์ง€์‹๊ณผ ๊ฒฝ์ œ์  ์ƒ์ƒ์˜ ๊ตฌ์ถ• : ํ•œ๋ง~์‹๋ฏผ์ง€๊ธฐ ์‹œ์žฅ์กฐ์‚ฌ์„œ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์กฐํ˜•๊ทผ(ํ•œ๋ฆผ๋Œ€ ์ผ๋ณธํ•™์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ๊ต์ˆ˜) 1. ์„œ๋ฌธ ์ด ๊ธ€์€ ์งง์€ ๊ธฐ๊ฐ„์— ๊ฑธ์ณ ์ƒ์‚ฐ๋œ ๋ช‡ ๊ฐ€์ง€ ํ†ต๊ณ„์ˆ˜์น˜๋“ค์ด ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ฐจ์ด์— ๋Œ€ํ•œ ๋งค์šฐ ๋‹จ์ˆœํ•œ ์˜๋ฌธ์—์„œ ์ถœ๋ฐœํ•˜์—ฌ, ์‹ ๋ฏผ๊ถŒ๋ ฅ์ด ์žฌํ˜„ํ•˜๊ณ  ๊ตฌ์ถ•ํ•œ ํ•™์ง€๋กœ์„œ ํ†ต๊ณ„์ง€์‹์˜ ์„ฑ๊ฒฉ์„ ์‹๋ฏผ์ง€๊ทผ๋Œ€์  ๊ฒฝ์ œ์  ์ƒ์ƒ (economic imaginary)์˜ ๊ตฌ์ถ• ๊ณผ ์‹คํ–‰

More information

Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 3, pp DOI: The Effect of Caree

Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 3, pp DOI:   The Effect of Caree Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 3, pp.325-349 DOI: http://dx.doi.org/10.21024/pnuedi.28.3.201809.325 The Effect of Career Preparation Behavior Before and After Major Transitions

More information

๋Œ€๊ตฌ์ „์‹œ์ปจ๋ฒค์…˜์„ผํ„ฐ ์ „์‹œํ–‰์‚ฌ์˜ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„

๋Œ€๊ตฌ์ „์‹œ์ปจ๋ฒค์…˜์„ผํ„ฐ ์ „์‹œํ–‰์‚ฌ์˜ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ ๋Œ€๊ตฌ์ „์‹œ์ปจ๋ฒค์…˜์„ผํ„ฐ ์ „์‹œํ–‰์‚ฌ์˜ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ ์ด์ถ˜๊ทผ ์ฃผ๋ ฅ์‚ฐ์—…์—ฐ๊ตฌํŒ€ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ์„œ ๋ก  ์ œ2์žฅ. EXCO ์ „์‹œํ–‰์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. EXCO์˜ ์ „์‹œํ–‰์‚ฌ ๊ฐœ์š” 2. EXCO์˜ ๊ฒฝ์˜์‹ค์  ์ถ”์ด ์ œ3์žฅ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„๋ชจํ˜• 1. ์ด๋ก ์  ๋ถ„์„๋ชจํ˜• 2. ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„๋ฐฉ๋ฒ• 3. ์ง€์—ญ์‚ฐ์—…์—ฐ๊ด€๋ชจํ˜•์˜ ์ž‘์„ฑ ์ œ4์žฅ ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ ํŒŒ๊ธ‰ํšจ๊ณผ ๋ถ„์„ 1. ๋งค์ถœ์•ก ๋ฐ ์†Œ๋น„์ง€์ถœ์•ก ์ถ”์ด

More information

<313231332DC6EDC1FDBCF6C1A42DBFA9BCBAB0FA20C0CEB1C728C5EBB1C734B1C7295FC3D6C1BE2E687770>

<313231332DC6EDC1FDBCF6C1A42DBFA9BCBAB0FA20C0CEB1C728C5EBB1C734B1C7295FC3D6C1BE2E687770> ํ‘œ์ง€์™€ ๋™์ผ ์—ฌ์„ฑ๊ณผ ์ธ๊ถŒ 2010๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ (ํ†ต๊ถŒ ์ œ4ํ˜ธ) ์ฑ…๋จธ๋ฆฌ์— / ์ดํ™”์˜ ํŠน์ง‘ ์™ธ๊ตญ์ธ ์„ฑ๋งค๋งค ํ”ผํ•ด์—ฌ์„ฑ์˜ ์‹คํƒœ์™€ ์ง€์›๋ฐฉ์•ˆ ์ „์ง€๊ตฌ์  ์ž๋ณธ์ฃผ์˜, ํ•œ๊ตญ์˜ ์„ฑ์‚ฐ์—…, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์™ธ๊ตญ์ธ ์„ฑ๋งค๋งค ํ”ผํ•ด์—ฌ์„ฑ / ํŽธ์ง‘ํŒ€ 2 ์™ธ๊ตญ์ธ ์„ฑ๋งค๋งค ํ”ผํ•ด์—ฌ์„ฑ์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์‹คํƒœ / ํŽธ์ง‘ํŒ€ 11 ์™ธ๊ตญ์ธ ์—ฌ์„ฑ์˜ ์„ฑ๋งค๋งค ์œ ์ž… ๊ณผ์ •๊ณผ E-6๋น„์ž์˜ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ / ๋ฐ•์ˆ˜๋ฏธ 24 ์™ธ๊ตญ์ธ ์—ฌ์„ฑ ์„ฑ๋งค๋งค ์‚ฌ๊ฑด์˜ ์กฐ์‚ฌ๊ณผ์ •๊ณผ

More information