ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ13.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ13.PDF"

Transcription

1 ( ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 [ ] 6 [ ] [ ] , , (338)3344 (338) (338) 1134 (338) 1132 FAX(338)3380 (338)334 1 FAX(334)8633 (338)3342 FAX(338)4842 (338) 1134 FAX(338)4842 (338)3343 (338)334 1 (338)3344 (338) ,, 39, 40 (TXAW O R L D ),. 5 0, :

2 ( ) ( ,655 7 ) ( , ), , (A4 ) (, ,FAX ) ( ht t p / / ofe.go.kr ).. ( ). ( ) 2

3 ( ) , () (Ma int en a nce Au t olea se ) (, ).. ( ). ( ),. 3

4 ( ) ( , ),, ,.. 4

5 .., , (A4 )(, ,FAX ) ( h t t p / / ).. ( ). ( )... : (0 2 )

6 / / / [ ] , < >, 5 % ( 10 %) * : ( ) 32 -, 5 < > 7.1 < > 6

7 , * :,,,,, (' 03, ), (' 02, ) 4 2,, * : < > (< 80 %) 1, 1 *, ,000, ,000. 7

8 [ ] : ( ) : : 10(100 ),, ( ) 2 11: : 10(80 ),, ( ) B 72-1 ( ) C 72-1 ( ) K 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 140 ( ) ( ) 8

9 : 2 ( 10 ) : 2 ( 10 ) : 4 ( 15 ) : 2 ( 5 ) : ( 5 ) :, ( 5 ) ( ) : 1, 11, 16, 19, 23, 25, 35, 50, 55, 88, 771, 111 ' ' (, ) : 3 10, ( ).,, ( ), 09 : 00 (2 11 : 30 ) ,000!,,! ,000. 9

10 / / / [ ] ,, (TIS ),

11 30% 50% 30% 30% 50% 50% 50% 30% 1% % , ( ). 10,, 10 % 2 % , ,

12 ,, ,. 1 5 ( ) , 1,000 1, % 10 % 1 2

13 (ERP ) 10%. 7.5 % 5.8 % < > E- m a il, FAX.. : : : E- m a il : ) ( ) E- m a il : in axt im es.co.kr 1 3

14 ( 1) ( 15 8 ) ( ) ( 2 ) ( 15 8 ) ( 8 8 ) (7 ) ( ) ( 3 ) ( 3 ) ( 15 8 ) ( ) , (4 ) (3 ) ( = ), ( ) (1) ,183,530. (2 ) ,392m 2 ( " ") ( " " ) ( " 1 4

15 " ), ( " " ) 19 5 ( ) , , ,18 3, ,78 8, (1), , (2 ), 7 ( ), (3 ), (4 ) 3 3,.. (1) 15 8, (2 ), 1 5

16 (3 ),, (4 ) 3, " ( ) 1 ". 3.. (1) ( 1 ), (2 ) 8 8 ( 2), (3 ) ( 3 ), (4 ) 3 ( 4 ) "." 10 " ", 88 1 " 4 3' ',,. ( )", 96 "." 1 " " 97 1 "." 1 "", 2 " ", 3 " ", 4 ""

17 3 " ' '.", " ' ' 1." 3 " ".. (1) 1, ( ) ( ) ,,.,, ( ), 15 8, 2 60 %, ( ). (2 ) ,, (3 )

18 ,, (4 ) 3.,,,, ( , ). (5 ) 4. 3,, " 1 " 1,

19 ( ), < , ( 80,977,380 7,4 22, 3,244m, ,400,300.) ,135,789, , , 4,222,256, ,623, ,8 10 ( ,176.26, ( 6,800,.).) 5 1,626,788,

20 ( ) 1,54 3,133, ,924,3 15 2,0 15,057,624 48,36 1,380, 4,433,120 52,794,5 00 ( 8,4 63,24 0), 1,359,0 00,000 32,616,000, 2,9 89,800 35,605,800 ( 5,7 07,800) ( 88,400,300,.). 2..., 2,015,057,624 1,54 3,133, , 4 71,9 24,3 15,., ,

21 ( 62 3,028,00 ), 4 28,075, ,9 24,315., ( 1,359,000,0 00 ).,,. 3..,,,.. (1) (2 ) ,8 10 ( 13, 13, ). 2 1

22 (3) ( ) ,765,006,103 ( 199,855,286 63,964,86 1,389 ). (4 ) (3 )2 ( : : 10,320,000,000 ). ( ) 100m. ( ). 6,800 ( 80m, 85m ) ( 18m, 1000w 10set ) 5. (138 ) ( 80 )( 60 ) 1, 100m 1. ( ),. 2 10,320,000,000 ( ) 1,358,293, ,028, ,14 1,000 96,709, ,265,3 00, 235,000,000, 2 1,150,000. 1,617,14 3, ,394,76 1 ( 15.6 % ) 1,610,688,06 1., 2 29,0 00,000 1,639,688,06 1. (5 ) ,584,376 52,567,320,44 6, 1,05 1,103,685. (6 ), () 1,54 3,1 33,

23 . ( ) ,628,0 18,038 1,54 3,133, 309 (20.23% ). ( ) ,320,703,677. (7), (: ~ ). ( ) (, ) (1,7 16 m ). ( ) ( ). ( ) ( ), (, ) ,120m ( 500m, 800 m, 820m ). ( ), ( ). ( ) ( ) ( ) ( ) 1,7 16m 3,244m ( ) 2 3

24 (40,000,000 ) ( ) 1,290,000,000 ( 1,076,5 17,74 0,, 129,000, 000 ). 1 (152m ) 63,625,780 2 (1,100m ) 288,12 1,100 3 (825m ) 336,350,760 (833m ) 98,797,900 (334 m ) 4,342,000 (1,716m ) 208,200,200 77,080,000 1,076,5 17,740., (33,000,000 ) 1,363,000,0 00 ( ). ( ) ( ), (1,36 3,000,000 ) 4,000,000 1,359,000,000 ( 95 : 36, 0 0 0,0 0 0, 9 6 : 8 7 6, 0 0 0,0 0 0, 97 : 447,000,000 ) ( ). (8 ) ,626,788,393 1,032, 535,760, 103,253,570 1,135,789, ,123,92 1 9,264, ,04 7,912,3 1 4 ( ). (9 ) () 56,270,168, ,04 7,9 12,3 14 4,222,256,234 ( 1,05 1,103,685, 1,54 3,133,309,

25 9,0 19,240, 1,359,000,000 ) 110,623, (10 ), , 1,05 1,103, 685 ( 1,0 5 1,103, ,028,000, 162,14 1,000, 85,54 9,72 1, 16 1,794, 838, 18,590,126 ), 1,543,133, ,,,, 269,0 19,240, 1,359,000,000. (11) 101,3 34,140 9,288, ,623, ,977,380, 7,422,92 088,4 00,300., 623,028,000 1,051,103, ,028,000 ( 4 28, 075,685 ), 1,54 3,133,

26 , 269,0 19, ,855, ,163, 954, 1,359,00 0, (12 ) ( ) 1,54 3,133, ,924,3 1 5 ( 4 28,075,6 8543,848,6 30 ) 2,015,057,624 52,794,500. ( ) 1,359,000,000 35,605,80 0. ( ) 88,4 00, (13) (1) ( ) , (2 ) , (.). 2 6

27 (3), [,,, (.) ],. (4 ) ( ) ( ) 33 (.). (5) ( ) ,,,, ( ),,,,,,, ( ) (6 ) ( ) , 1,54 3,133,

28 , ,543,133,309, 35,320,703, ,924, m..,,, (623,028,000 ) (428,075,685 ) 43,848, ,924,

29 ,359,000,000.,,.,. (1, ,000 ) ( : 1,7 16m : 208,200,000 )., 2 9

30 ( ) ( ) ,, -,, - 3, 2, ( ) - ( ) ) FA X. - : - : - : - : - ( E- mail) : : ( ) FAX( ) E-ma il : 3 0

31 Taxwo rld , < > 1. ( ) ( , 4 3 )

32 " " ( ) , (. ) ( " " ),. 1,,. 1. 1,

33 , , (, " " ) 3 < 1> - : : : 7 ( ) ( )

34 ( ).. < 2 > 44 ( ) [ ] ( ) , < , > 55., 59 2,

35 , , (79 ), , ( ) ( 2 ) ( ) ( 3 5

36 ( ).. ( ) ( ) 1 1, , )., (. " " ) ( 1 2 )

37 ) 2 ) 2 ) ), ( ). 1 4 " ". < > , , ,,,.,, -,,. -,,, 3 7

38 ( ) , < > !!! ,000 02)

39 - - ( ) ( , ) ( , ),. 1 () =

40 , / 1 4 ( ) 2 / 1 5 ( ) 2 / 1 6 ( ) U S U S U S ( ) ( ), ( ), 2 / 14 ( ) 2 / 1 5 ( ) 2 / 1 6 ( )

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ88.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ88.PDF 20 02. 11. 18 (2 002-8 8 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S 2 20 4, 7 [ ] 8 [ ], 1000 9 [ ] 11 [ ] 3 (HS) " 12 [ ] 13 [ ] 2 ( ) 14 200 2 1220 2002. 10. 15 2 16 (338)3344 (338) 113 1 (338)3344 (338) 1132 FAX(338)3380

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ85.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ85.PDF . 2001.10.29 (2001-85 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S ( ) 2 20 00 3 0 17, 20 0 1.7.28 2 4 20 0 1-0 10 0, 2 00 1.09.18 2 24 20 0 1.8.24 20 00 4 8 7 3 36,, 3 9, 4 0 (338)3344 (338) 1131 (338) 1134 (338) 1132 FAX(338)3380

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ03.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ03.PDF 200 2.1.14 (200 2-04 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. 2 3 4 4 5 6 6 [] 8 [] 9 11 200 1 1108 200 1.8.10 1 25 200 1-0 147, 200 1.12.11 32 (338)3344 (338)1131 (338) 1134 (338)1132 FAX(338)3380 (338)3341 FAX(334)8633

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ89.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ89.PDF . 2001.11.12 (2001-89 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S ( ) 2-4 20 0 1 04 9 7 20 0 1.8.6 2 8 20 0 1-0 117, 2 00 1.10.16 2 2 2 46 0 14-10 10 3, 2 00 1-09- 06 5 34,, 3 9, 4 0 (338)3344 (338) 1131 (338) 1134 (338)

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ71.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ71.PDF 2001.9.6 (2001-7 1 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. [ ] (2 00 1.9.3 ) 2 [ ]6(,, ) (20 0 1.9.3 ) 7 [ ]6- (20 0 1.9.3 ) 10 [ ]6- (20 0 1.9.3 ) 12 [ ]6- (20 0 1.9.3 ) 15 [ ](2 00 1.8.2 9 ) 18 2 00 1 4 5 5, 20 0

More information

review050829.hwp

review050829.hwp ํ•œ๊ตญ๋ฌด์—ญํ˜‘ํšŒ ๋ฌด์—ญ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์„œ์šธ์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์‚ผ์„ฑ๋™ ๋ฌด์—ญ์„ผํ„ฐ ํŠธ๋ ˆ์ด๋“œํƒ€์›Œ 4801ํ˜ธ Tel: 6000-5174~9 Fax: 6000-6198 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ : http://tri.kita.net - 1 - 5 4 (% ) ๊ฒฝ์ƒ์ˆ˜์ง€(G DP ๋Œ€ ๋น„) ์ถ” ์ด ์ผ๋ณธ ๋…์ผ 3 ๋„ค๋œ๋ž€๋“œ 2 1 ์•„์ผ๋žœ๋“œ 0-1 -2 [1๋งŒ๋ถˆ - 2 ๋งŒ๋ถˆ ๋‹ฌ์„ฑ๊ธฐ๊ฐ„ ] -์ผ๋ณธ(80-88) -๋…์ผ(79-90)

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF 2001.10.11 (2001-80 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. ( ) 2 [ ] 3 [ ] 3,50 0 5 20 0 1 9 24, 2 00 1.7.26 1 8 20 0 1-0 08 8, 2 00 1.09.04 1 15 20 0 1.7.27 99 8 26 8 28 46 0 12-10 036, 2 00 1-08 - 28 8 3 1 (338)3344

More information

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ ๊ฟˆ์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ๋ฏผ๋ฝ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ œ2011-2ํ˜ธ ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต 2011๋…„ 12์›” 21์ผ ์ˆ˜์š”์ผ 1 ํŽด๋‚ธ๊ณณ : ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ํŽด๋‚ธ์ด : ๊ต ์žฅ ์‹ฌ์ƒํ•™ ๊ต ๊ฐ ๊ฐ•์˜ฅ์„ฑ ๊ต ๊ฐ ๊น€๋‘ํ™˜ ๊ต ์‚ฌ ๊น€ํ˜œ์˜ ์„ฑ์‹ค ๊ทผ๋ฉด ์ •์ง 4 8 0-8 6 1 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์˜์ •๋ถ€์‹œ ์šฉํ˜„๋กœ 159๋ฒˆ๊ธธ 26 Tel. 031) 851-3813 Fax. 031) 851-3815 http://www.minrak.es.kr

More information

๊ตญ๋ฌธ_0918

๊ตญ๋ฌธ_0918 Contents Communication with Stakeholders CEO Message Top 10 Highlights 04 05 06 08 Dream with DGB 10 12 14 15 16 18 20 (Sustainable Finance) 22 24 26 28 29 30 (Green Initiative) 32 34 36 39 (Love & Share)

More information

ๆญฏํ†ต์‹ 37ํ˜ธ.PDF

ๆญฏํ†ต์‹ 37ํ˜ธ.PDF http :/ / w w w.kfc c.o r.kr 3 7 (2 0 0 1. 1 1. 2 6 ). 7 7 1-7 9 3 3 FAX 7 5 5-2 0 8 1 E - m a il prma n @kfcc.o r.kr - -. 1 1. 2. 21 3. 4. 5. 2002 6.. 4 1. 2. 3.. 6 2001 . 1. 11 22 ( ) 7:30, 80, < > (

More information

ๆญฏ2019

ๆญฏ2019 122 (22 ) 68 (5 ) 8 (3) 8 (3) 8 ( ) 7 (5) 5 (5) 4 ( ) 4 ( ) 3 (1) 3 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) * :, ( ) : : 10 : 1 : : 18 : 9 : 8 : 5 (10 ) ( : ) 2002.8. 1 2003.2. 1 1 180,000 225,000 45,000 2

More information

ร‡ยฅรรถ1~4Fลก

ร‡ยฅรรถ1~4Fลก 2013 4 Vol.16 Special Contents 2013 4 Vol.16 02 06 10 14 20 24 29 42 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 65 Special Global Trend HT Trend HT in Life KHIDI Info Special 02 2013 April 03 Special 04 2013 April

More information

2. 0. 0. 3 6 CO N T E N T S

2. 0. 0. 3 6 CO N T E N T S http://www.bloodcancer.or.kr 2. 0. 0. 3 6 Tel 02-3432-0807 Fax 02-3432-0609 Home page http://www.bloodcancer.or.kr e - mail sbnuri@dreamwiz.com 2. 0. 0. 3 6 CO N T E N T S Mo n t h l ysc h e d u l e

More information

๋ณธ ๋ฐœ๋ช…์€ ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด ํ”„๋ฆฌ์บ์ŠคํŠธ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ ๋ฐ ๊ทธ ์‹œ๊ณต๋ฐฉ๋ฒ•์— ๊ด€ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ, ์ž์„ธํ•˜๊ฒŒ๋Š” ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด๋กœ ํ˜•์„ฑ๋œ ํ”„๋ฆฌ์บ์ŠคํŠธ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ ์— ์˜จ๋Œ์„ ์ผ์ฒด๋กœ ๊ตฌ์„ฑํ•œ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ ๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ทธ ์‹œ๊ณต๋ฐฉ๋ฒ•์— ๊ด€ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์˜จ๋Œ ์ผ์ฒดํ˜• ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด ํ”„๋ฆฌ์บ์ŠคํŠธ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ๋Š”, ๊ณต์žฅ์—์„œ ์ œ์ž‘๋˜๋Š” ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด ํ”„

๋ณธ ๋ฐœ๋ช…์€ ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด ํ”„๋ฆฌ์บ์ŠคํŠธ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ ๋ฐ ๊ทธ ์‹œ๊ณต๋ฐฉ๋ฒ•์— ๊ด€ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ, ์ž์„ธํ•˜๊ฒŒ๋Š” ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด๋กœ ํ˜•์„ฑ๋œ ํ”„๋ฆฌ์บ์ŠคํŠธ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ ์— ์˜จ๋Œ์„ ์ผ์ฒด๋กœ ๊ตฌ์„ฑํ•œ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ ๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ทธ ์‹œ๊ณต๋ฐฉ๋ฒ•์— ๊ด€ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์˜จ๋Œ ์ผ์ฒดํ˜• ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด ํ”„๋ฆฌ์บ์ŠคํŠธ ์Šฌ๋ž˜๋ธŒ๋Š”, ๊ณต์žฅ์—์„œ ์ œ์ž‘๋˜๋Š” ์ค‘๊ณต์ฝ”์–ด ํ”„ (51) Int. Cl. E04B 5/32 (2006.01) (19)๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๋“ฑ๋กํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(B1) (45) ๊ณต๊ณ ์ผ์ž (11) ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ (24) ๋“ฑ๋ก์ผ์ž 2007๋…„03์›”12์ผ 10-0693122 2007๋…„03์›”05์ผ (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2006-0048965 (65) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ (22) ์ถœ์›์ผ์ž 2006๋…„05์›”30์ผ (43) ๊ณต๊ฐœ์ผ์ž ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž

More information

ๆญฏR&Dํ˜„ํ™ฉ๊ณผ์ œ.PDF

ๆญฏR&Dํ˜„ํ™ฉ๊ณผ์ œ.PDF R&D 2002. 12 .. / TEL : 3771-0473, FAX: 3771-0110, E- mail : comden@fki.or.kr / TEL : 3771-0370, FAX: 3771-0110, E- mail : jinyh@fki.or.kr - - < > / 1 / 9. R&D / 11 1. R&D / 11 2. R& D / 12 3. / 14 4.

More information

hwp

hwp , 14% 18,300.,. ( ),.. 14 % 18,3 0 0., " "., ( ) " ".,... (E PA) (CARB ). " E PA ".. 9 6 5 1 0 1 5 %. CARB ( ). . "9 9 E PA, ".,. 1 3 [H P E 1 0 0 M ]., 7 2 0 0, 5 0 0.,.. " ".., 1 0 %., " 2 0 % ".,. '

More information

?

? 2016 5 vol.524 / 2016. 5 03 04 10 12 16 06 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 jaeparis@hanmail.net 3 4 May 2016 5 6 May 2016 7 8 May 2016 9 10 May 2016 11 12 May 2016 13 14 May 2016

More information

ๆญฏํ†ต์‹ 41ํ˜ธ.PDF

ๆญฏํ†ต์‹ 41ํ˜ธ.PDF http :/ / w w w.kfc c.o r.kr 4 1 (2 0 0 2. 4. 1 ). 7 7 1-7 9 3 3 FAX 7 5 5-2 0 8 1 E - m a il prma n @kfcc.o r.kr - -. 1 1. 2. 3. 5 4. 5. 2001 2002 6. 7.. 5 1.. 7 2002 . 1. 3 23 ( ) C.C 24, ( ), 13, SK

More information

*์ธํ„ฐ๋„ท์—์˜ฌ๋ฆด๊ฒƒ(์ €ํ•ด์ƒ)

*์ธํ„ฐ๋„ท์—์˜ฌ๋ฆด๊ฒƒ(์ €ํ•ด์ƒ) TEL : (062) 525-5252 / FAX : (062) 525-5260 www.suhrim.or.kr 2013. 04 2013. 04 Contents 2013. 04 4 10 20 29 43 48 5 ๊ณ ๋ นํ™” ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ตํšŒ ๋…ธ์ธ๊ต์œก์˜ ํ•„์š”์„ฑ / ๊น€์˜ํ•œ ์žฅ๋กœ ๋งจ๋ฐœ์˜ ์„ฑ์ž, ํ•œ๊ตญ์˜ ์„ฑ ํ”„๋ž€์น˜์Šค์ฝ” ์ดํ˜„ํ•„ / ๋ฐ•๋ช…์„œ ์€ํ‡ด์žฅ๋กœ ๋ถํ•ต ์œ„๊ธฐ ์˜์ ์ธ ํ•ต๋ฌด๊ธฐ(๊ธฐ๋„)๋กœ

More information

TEL: 042-863-8301~3 FAX: 042-863-8304 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 14 16 17 17 18 1 8 9 15 1 8 9 15 9. REMOTE 9.1 Remote Mode 1) CH Remote Flow Set 0 2) GMate2000A

More information

๋ฐ์€์„ธ์ƒ 10ํ˜ธ ๋‚ด์ง€ 0625

๋ฐ์€์„ธ์ƒ 10ํ˜ธ ๋‚ด์ง€ 0625 2012 0708 ํ”„๋กค๋กœ๊ทธ ์ฐธ์—ฌ ๋งˆ๋‹น 2012๋…„ 7+8์›”ํ˜ธ ํ€ด์ฆˆ ์„ธ๊ฐ€์ง€ ๊ฐ์‚ฌ 1. ๋‚˜๋„ ๊ธˆํ˜ธ์ธ์— ์†Œ๊ฐœ๋œ ์—…์ฒด ์ด๋ฆ„์€? ๋…์ž ์ฐธ์—ฌ ๋งˆ๋‹น 2. ๊ธˆํ˜ธ ์ธํ„ฐ๋ทฐ์— ์†Œ๊ฐœ๋œ ์‚ฌ์šฐ ์ด๋ฆ„์€? 3. ์šฐ๋ฆฌํšŒ์‚ฌ ์ด๋Ÿฐ ์ œํ’ˆ์— ๋‚˜์˜จ ์ œํ’ˆ ์ด๋ฆ„์€? C O N T E N TS ์ผ๋ณธ์—์„œ ๊ฒฝ์˜์˜ ์‹ ์ด๋ผ ๋ถˆ๋ฆฌ๋Š” ์ง€๋‚œํ˜ธ ํ€ด์ฆˆ์ •๋‹ต ๋งˆ์“ฐ์‹œํƒ€ ๊ณ ๋…ธ์Šค์ผ€์˜ ์„ฑ๊ณต ๋น„๊ฒฐ์€ ์„ธ ๊ฐ€์ง€ ๊ฐ์‚ฌ๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค. 04 ไผ‘์š”์ผ์—”

More information

์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)-65ํ˜ธ

์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)-65ํ˜ธ 12 Tel. 032) 811-5103 Fax. 032) 232-0557 http://www.bwbooks.co.kr www.morningreading.org morningreading@hanmail.net http://blog.naver.com/10minreading http://opencast.naver.com/mr855 2010 2010 2010 2010

More information

ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํ™ˆ์ผ€์–ด์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜์•ฝ๊ด€

ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํ™ˆ์ผ€์–ด์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜์•ฝ๊ด€ ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ์„œ๋ฆฐ๋™ 136๋ฒˆ์ง€ ์„œ์šธ ์„ผํŠธ๋ŸดB/D 15-18F AIG ์†ํ•ด๋ณดํ—˜ ๋‹ค์ด๋ ‰ํŠธ ๋งˆ์ผ€ํŒ…๋ถ€ Tel : (๊ตญ๋ฒˆ์—†์ด)1544-2792 Fax : 02-2011-4610 ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ํ™ˆ์ผ€์–ด ์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜ 5_ 5_ 8_ 10_ 13_ 22_ 22_ 22_ 22_ 23_ 26_ 28_ 28_ 29_ 33_ 36_ 38_ 40_ 40_ 44_ 44_ 45_ 46_ 46_

More information

EP-B-P407 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps

EP-B-P407 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps IZD10/IZE11 Series 20kV50mm 0.4kV25mm 1 5V( 100ฮฉ). IZD10 Series 2(1 5V, 4 20mA) 0.001kV(ยฑ0.4kV ), 0.1kV(ยฑ20kV ) ยฑ0.5 F.S. ยฑ1digit (1mm ) 2 (ยฑ0.4kV, ยฑ20kV) IZE11 Series Alphabet Index 695 IZD10 Series IZD10

More information

14sdjb0615

14sdjb0615 ์„ฑ๋ น๊ฐ•๋ฆผ์ ˆ ๋‘˜์งธ ์ฃผ์ผ/ 2014๋…„ 6์›” 15์ผ ์‚ฐ๋Œ ์€ ์˜ˆ์ˆ˜๋‹˜๊ป˜์„œ ์šฐ๋ฆฌ ์ฃผ๋‹˜์ด์‹œ๋ฉฐ ๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„ ๋ผ๋Š” ๋ฏฟ์Œ์„ ๊ตณ๊ฑดํžˆ ํ•˜๊ณ ์ž ๋ฐœ๊ฐ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํŽด๋‚ธ์ด,ํŽด๋‚ธ๊ณณ ํ•œ๊ตญ๊ธฐ๋…๊ต์žฅ๋กœํšŒ ์˜ˆ๊ฐ€๊ตํšŒ ์ฃผ์†Œ ์„œ์šธ์‹œ ์šฉ์‚ฐ๊ตฌ ๋™์ž๋™ 22-41 756-7707 Fax756-7607 ์ธํ„ฐ๋„ท http://yega.org ๋‹ด์ž„๊ต์—ญ์ž ์กฐ์ตํ‘œ ๋ถ€๊ต์—ญ์ž ์žฅ์˜์ง„, ์กฐ์˜ํฌ ์˜ˆ๊ฐ€๊ตํšŒ๋Š”, ๋น„๊ทธ๋ฆฌ์Šค๋„์ธ์ด ์˜ˆ์ˆ˜๋‹˜์˜

More information

02~03_ยฝร…รˆรฏยฝรƒร€รฅ รรธรƒรข ร‡รŠยฟรคยผยบ

02~03_ยฝร…รˆรฏยฝรƒร€รฅ รรธรƒรข ร‡รŠยฟรคยผยบ 2013 9 Vol.21 Special Contents 2013 9 Vol.21 02 04 08 16 20 26 29 46 52 54 56 58 60 62 64 70 72 Special Global Trend HT in Life KHIDI Info Special 02 2013 September 03 Special 04 2013 September 05 Special

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์ฒ˜๋ฆฌ ๋ฐ ์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ - ๊ณต๊ณต๋‹จ์ฒด ์—…๋ฌด๋งค๋‰ด์–ผ - ๋‚˜๋„ ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ๊ธฐ๊ด€์ด๋‹ค Contents 005 โ… . ์˜ ํ•„์š”์„ฑ 011 012 026 039 056 072 โ…ก. ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ 1. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด 2. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์˜ ์ ‘์ˆ˜ 3. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์˜ ์ฒ˜๋ฆฌ 4. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ 5. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณด์ƒ ๋ฐ ๊ตฌ์กฐ 083 090 106 107 โ…ข. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์ฒ˜๋ฆฌ ์œ ์˜์‚ฌํ•ญ (๋ถ™์ž„)

More information

ๆญฏ์‹ ์šฉ์นด๋“œ์‹œ์žฅํ˜„์ƒ.PDF

ๆญฏ์‹ ์šฉ์นด๋“œ์‹œ์žฅํ˜„์ƒ.PDF 2002. 11-4 - ,.. : Tel 3771-0230 / Fax 3771-0130 / E- mail ajh@fki.or.kr - 5 - - - 1. / 4 2. / 4 2.1 2.2 2.3 3. / 7 3.1 3.2 3.3 4. / 17 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. / 30 5.1 5.2 5.3 6. / 35 : / 39-6

More information

<B1B9B3BBB1E2BEF7C0C720C7D8BFDCB0C5B7A128C0FBBBF6292E687770>

<B1B9B3BBB1E2BEF7C0C720C7D8BFDCB0C5B7A128C0FBBBF6292E687770> ๋จธ๋ฆฌ๋ง 1 ๋จธ๋ฆฌ๋ง WTO์˜ ์ถœ๋ฒ”๊ณผ ์ •๋ณดํ†ต์‹ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฐœ๋‹ฌ, ๊ธˆ์œต ๋ฐ ์ž๋ณธ์˜ ๊ตญ์ œํ™” ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•˜์—ฌ ์„ธ๊ณ„๊ฒฝ์ œ๋Š” ๋‹จ์ผ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ์˜ ํ†ตํ•ฉ์ด ๊ฐ€์†๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๊ฐ€ OECD์— ๊ฐ€์ž…ํ•œ ์ดํ›„ ๊ฒฝ์ œ์˜ ๊ฐœ๋ฐฉํ™” ๊ตญ์ œํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€์†๋˜๋ฉด์„œ ์šฐ๋ฆฌ ๋‚˜๋ผ ๊ธฐ์—…๋“ค์˜ ํ•ด์™ธ์ง„์ถœ๋„ ์™ธ๊ตญ๊ธฐ์—…์˜ ๊ตญ๋‚ด์ง„์ถœ ๋ชป์ง€์•Š๊ฒŒ ํ™œ๋ฐœํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ถ€์กด์ž์›์ด ์—†๊ณ  ๋‚ด์ˆ˜์‹œ์žฅ์ด ๊ทœ๋ชจ๊ฐ€ ํ•œ์ •๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ํ˜„์‹ค์„

More information

12.dsd

12.dsd ํˆฌ ์ž ์„ค ๋ช… ์„œ 2010๋…„ 8์›” 30์ผ ์ดํŠธ๋ ˆ์ด๋“œ1ํ˜ธ๊ธฐ์—…์ธ์ˆ˜๋ชฉ์ (์ฃผ) ๊ธฐ๋ช…์‹ ๋ณดํ†ต์ฃผ 9,500,000์ฃผ 19,000,000,000์› 1. ์ฆ๊ถŒ์‹ ๊ณ ์˜ ํšจ๋ ฅ๋ฐœ์ƒ์ผ : 2010๋…„ 8์›” 1์ผ 2. ๋ชจ์ง‘๊ฐ€์•ก : ์ฃผ๋‹น 2,000์› 3. ์ฒญ์•ฝ๊ธฐ๊ฐ„ : 2010๋…„ 8์›” 31์ผ ~ 2010๋…„ 9์›” 1์ผ 4. ๋‚ฉ์ž…๊ธฐ์ผ : 2010๋…„ 9์›” 3์ผ 5. ์ฆ๊ถŒ์‹ ๊ณ ์„œ ๋ฐ ํˆฌ์ž์„ค๋ช…์„œ์˜

More information

553ํ˜ธ

553ํ˜ธ ์†Œํ†ต๊ณผ ํ™”ํ•ฉ ํ™˜์ž์ค‘์‹ฌ ์—ฐ๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ์นœ์ ˆํ•œ ๋ณ‘์› ์ œ 553ํ˜ธ 2012๋…„ 7์›” 12์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ์†ก์€๊ทœ ํŽธ์ง‘์ธ ๊น€์œคํ•˜ ์ฃผ์†Œ ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋™๊ตฌ ์ œ๋ด‰๋กœ 42 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ http://www.cnuh.com Tel 062-220-5092 FAX 062-222-8092 ์›๋ฌด๊ณผ ๋‚ด๊ณผ 23์ผ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์„  ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค 1๋™ 1 2์ธต์œผ๋กœ ๊ฐ๊ฐ ์ด์ „ ์ˆ˜์ˆ ์žฅ ๊ณต์‚ฌ 28์ผ ๋งˆ๊ฐ ์ „๋‚จ๋Œ€๋ณ‘์›์˜ 1๋™ ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง

More information

OC-17 OC-18 OC-19 OC-20 1์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ 2์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ ์Šคํˆด ๊ฐ€์ฃฝ์Šคํˆด W900 x D750 x H420 W1700 x D750 x H420 W470 x D400 x H610~830 W400 x D440 x H610~830 ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ :

OC-17 OC-18 OC-19 OC-20 1์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ 2์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ ์Šคํˆด ๊ฐ€์ฃฝ์Šคํˆด W900 x D750 x H420 W1700 x D750 x H420 W470 x D400 x H610~830 W400 x D440 x H610~830 ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : OC-01 OC-02 OC-03 OC-04 ์ ‘์˜์ž ๊ฐ€์ฃฝ์˜์ž ๊ฐ€์ฃฝํŒ”๊ฑธ์ด์˜์ž ๋•…์ฝฉ์˜์ž W450 x D380 x H450 W440 x D400 x H450 W530 x D450 x H450 W450 x D400 x H450 ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ํ•‘ํฌ๋ฒ ์ด์ง€, ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ํ™”์ดํŠธ, ๋ธ”๋ž™ 7,000 15,000 20,000 12,000 OC-05 OC-06

More information

untitled

untitled 712 ์ œ340ํšŒ ไธ€ ์ œ7์ฐจ(2016๋…„2์›”23์ผ) ์žˆ์Šต๋‹ˆ ๋„์„œ๋Œ€์ถœ๊ธฐ๋ก,๋„์„œ๊ด€ ์ด์šฉ์ž ๋ชฉ๋ก,๋„์„œํŒ๋งค๊ธฐ ๋ก,๋„์„œ๊ตฌ๋งค์ž ๋ชฉ๋ก,์ด๊ธฐํŒ๋งค๊ธฐ๋ก,์†Œ๋“์‹ ๊ณ ๊ธฐ ๋ก,๊ต์œก๊ธฐ๋ก ๋˜๋Š” ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์ธ์‹์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์˜๋ฃŒ ๊ธฐ๋ก์— ๋Œ€ํ•œ ํ•„์š”ํ•œ ์‹ ์ฒญ์„ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์— ์ œ์ถœ๋ช… ๋ น ์‹ ์ฒญ์€ ๋ฒ•๊ด€์—๊ฒŒ ์ œ๊ธฐํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ ๋˜ํ•œ ์ œ์ถœ์„ ์š”๊ตฌํ•œ ์œ ํ˜•๋ฌผ์ด ๊ตญ์ œ ํ…Œ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ฒฉ ๋ณดํ™œ๋™์˜ ๋ชฉ์ ํ•˜์— ๋‹จ์ˆœํžˆ ์œ„ํ˜‘์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€

More information

3GA1ร†2ร†3 /4GA1ร†2ร†3 Series B-137

3GA1ร†2ร†3 /4GA1ร†2ร†3 Series B-137 3GA1ร†2ร†3 /4GA1ร†2ร†3 Series B-137 4GA1 1 0 C6 E2 P 1 3GA1 1 0 C6 E2 P 1 3GA123/4GA123 Series 1 2 3 4 5 1 11 C4 C6 C8 C10 M5 06 08 E0 E00 E01 E02 E03 E2 E20 E21 E22 E23 E0N E2N E3 E1 E01J E02J E03J E21J E22J

More information

@ p a g e c o n te n tt y p e = " te x t/ h tm l;c h a rs e t= u tf- 8 " fo r (in t i= 0 ; i< = 1 0 ; i+ + ) { o u t.p rin tln (" H e llo W o rld " + i + " < b r/> " ); = re s u lt + re s u lts u m ()

More information

CMSX-C-U-F1_BES_C_ b_ k1

CMSX-C-U-F1_BES_C_ b_ k1 8080774 07-b [80606] CMSX-...--C-U-F-..-KO : : :. / Festo 07-b ... 5.... 5... 5.... 5. Festo... 5... 6.... 6.... 6.... 8.4... 9.4. CMSX-P-S- -D- -A-G (, )... 0.4. CMSX-P-S- -D- -A, (, )... 0.4. CMSX-P-S-

More information

2 K๋ฆฌ๊ทธ K League ์ตœ๊ฐ•ํฌ ๊ฐ๋… ์ŠคํŽ˜์ธ ์—ฐ์ˆ˜ ์ตœ๊ฐ•ํฌ ์ „๋ถ ํ˜„๋Œ€ ๊ฐ๋…์ด ์•ฝ ํ•œ ๋‹ฌ๊ฐ„ ์ŠคํŽ˜์ธ ์—ฐ์ˆ˜๋ฅผ ๋– ๋‚œ๋‹ค. ์ตœ ๊ฐ๋…์€ ์˜ค๋Š” 19์ผ ์ถœ๊ตญํ•ด ์•„ํ‹€๋ ˆํ‹ฐ์ฝ” ๋งˆ๋“œ๋ฆฌ๋“œ ๋“ฑ ํ˜„์ง€ ๊ตฌ๋‹จ ๋ฐฉ๋ฌธ ๋ฐ ํ”„๋ฆฌ๋ฉ”๋ผ ๋ฆฌ๊ฐ€ ๊ฒฝ๊ธฐ ์ฐธ๊ด€ ๋“ฑ์˜ ์ผ์ •์„ ์†Œํ™”ํ•œ ๋’ค ๋‹ค์Œ ๋‹ฌ ์ค‘์ˆœ ๊ท€๊ตญํ•œ๋‹ค. ๊ธฐ ์‚ด์•„๋‚˜

2 K๋ฆฌ๊ทธ K League ์ตœ๊ฐ•ํฌ ๊ฐ๋… ์ŠคํŽ˜์ธ ์—ฐ์ˆ˜ ์ตœ๊ฐ•ํฌ ์ „๋ถ ํ˜„๋Œ€ ๊ฐ๋…์ด ์•ฝ ํ•œ ๋‹ฌ๊ฐ„ ์ŠคํŽ˜์ธ ์—ฐ์ˆ˜๋ฅผ ๋– ๋‚œ๋‹ค. ์ตœ ๊ฐ๋…์€ ์˜ค๋Š” 19์ผ ์ถœ๊ตญํ•ด ์•„ํ‹€๋ ˆํ‹ฐ์ฝ” ๋งˆ๋“œ๋ฆฌ๋“œ ๋“ฑ ํ˜„์ง€ ๊ตฌ๋‹จ ๋ฐฉ๋ฌธ ๋ฐ ํ”„๋ฆฌ๋ฉ”๋ผ ๋ฆฌ๊ฐ€ ๊ฒฝ๊ธฐ ์ฐธ๊ด€ ๋“ฑ์˜ ์ผ์ •์„ ์†Œํ™”ํ•œ ๋’ค ๋‹ค์Œ ๋‹ฌ ์ค‘์ˆœ ๊ท€๊ตญํ•œ๋‹ค. ๊ธฐ ์‚ด์•„๋‚˜ เจง เด› เฎธ ฤˆ เถ เดœ แ‹‰ แ… เชœ ZZZ VHQSUHVV FR NU ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” 02-588-8521 ์ œ38ํ˜ธ 12ํŒ www.footballjournal.co.kr www.senpress.co.kr ํƒœ๊ตญ์„œ ์ž˜ ๋‚˜๊ฐ€๋˜ ๊ฐ๋… ๊ตญ๋‚ด ๊ณ ๊ตํŒ€์„œ ์ƒˆ ๋„์ „ ์ž„๋Œ€ ์‹ ํ™” ์ฃผ์ธ๊ณต ์ฒซ A๋Œ€ํ‘œ ๋…ธ๋ฆฐ๋‹ค ์Šˆํ‹ธ๋ฆฌ์ผ€ ํ˜ธ ์ œ์ฃผ๋„ ์ „์ง€ํ›ˆ๋ จ์˜ ํ™”๋‘๋Š” ์ƒˆ ์–ผ๊ตด ์ด๋‹ค. ์ง€ ๋‚œ 4์ผ ๋ฐœํ‘œ๋œ ์•„์‹œ์•ˆ์ปต ๋Œ€๋น„

More information

ๆญฏํ†ต์‹ 54ํ˜ธ.PDF

ๆญฏํ†ต์‹ 54ํ˜ธ.PDF http :/ / w w w.kfc c.o r.kr 54 (2 0 0 3. 4. 2 1). 7 7 1-7 9 3 3 FAX 7 5 5-2 0 8 1 E - m a il prma n @kfcc.o r.kr - -. 1 1. 2003 2., 3. 4. 5.. 5. 7 2002 . 1. 2003 4 15 ( ) 2003 2002 2003,,,, ( ) 4 9 (

More information

ๅช›์’–์116ไบŒ์‡ฐ๋€ˆ(?์ขŠะฆ15??-1

ๅช›์’–์116ไบŒ์‡ฐ๋€ˆ(?์ขŠะฆ15??-1 www.dsmc.or.kr 2016 Spring / Summer C.o.n.t.e.n.t.s www.dsmc.or.kr COVER STORY 04 06 08 22 26 30 34 38 42 48 50 54 58 59 60 61 62 68 4 MC DS Vol. 12 5 Contents 8 DS MC Vol. 12 9 10 Vol. 12 11 DS MC 12

More information

ร‡รยทรร†ยผยพรฎ24รˆยฃ

ร‡รยทรร†ยผยพรฎ24รˆยฃ Theme Frontier KAIST Management Update 24 Graduate School of Management 24 KAIST Management Update ๋‚˜์นจ๋ฐ˜ [4] ๋ฐ•์„ฑ์ฃผ (ํ…Œํฌ๋…ธ๊ฒฝ์˜๋Œ€ํ•™์›์žฅ) ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ  [5] ๊น€์ข…์ฐฝ (๊ธฐ์—…์€ํ–‰์žฅ) News [6] [11]

More information

๊ณผ์ผ 8์›”ํ˜ธ ์›”๋ณด1.PDF

๊ณผ์ผ 8์›”ํ˜ธ ์›”๋ณด1.PDF (http ://www.kre i.re.kr) 2003 8 117, 2003 7 10,, 3.,,,,,,,,, 10 1,,,,,, 6 10,,,,,, 6 10. 8, 8 4%,, 17%, 3%.,. 7 12% 3%(480ha) 1. 2%(480ha) 7,580ha. 9% 2% 42. 4 7%. 5% 7 12%. 8 4%.. 11% 19 23% 8,. 2%,

More information

ๆญฏ์—ฐ์กฐ98-4.PDF

ๆญฏ์—ฐ์กฐ98-4.PDF 98-4 M&A 1998. 8. M&A M&A. M&A. IMF M&A. M&A M&A.,., '90 ' 90.,. M&A. M&A M&A,. M&A,.,.,.,. 1998 8 . 1 1. 1 2. 3. M&A 5 1. M&A 5. 5. 6. 8 2. M&A 9. 9. 11. 13. 14 3. M&A 15. 16. (ta ke - ove r bid) 17.

More information

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ ยณยปรรถ 1

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ ยณยปรรถ 1 (34186) ๋Œ€์ „์‹œ ์œ ์„ฑ๊ตฌ ์œ ์„ฑ์šฐ์ฒด๊ตญ ์‚ฌ์„œํ•จ 125ํ˜ธ Tel : 042-823-4603 Fax : 042-823-4605 e-mail : kimst@kimst.or.kr Homepage : http://www.kimst.or.kr (๋ณธ(๋ฐฐ๊ฒฝ์‚ฌ์ง„์€((์ฃผ)๋ชจ์•„์†Œํ”„ํŠธ(ํ›„์›์œผ๋กœ(์ œ์ž‘๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2016 Contents 01 02 03 04 05 06 08 12 14

More information

ยพรงยธรฉ_ร‡ยฅรรถร‡รยธยฐร†ยฎ

ยพรงยธรฉ_ร‡ยฅรรถร‡รยธยฐร†ยฎ 2013 5 Vol.17 Special Contents 2013 5 Vol.17 02 06 12 18 24 28 34 39 54 56 62 66 68 70 74 76 78 79 80 Special Global Trend HT Trend HT in Life KHIDI Info Special 02 2013 May 03 Special 04 2013 May 05 Special

More information

์งš

์งš 2014 10 vol 02 2 vol.02 Store 36.5 3 4 vol.02 Store 36.5 5 Must Have Item For Special Travel 6 vol.02 Store 36.5 7 8 vol.02 Store 36.5 9 10 vol.02 Store 36.5 11 12 vol.02 Store 36.5 13 14 vol.02 Store

More information

simpro์˜ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์ด์•ผ๊ธฐ

simpro์˜ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์ด์•ผ๊ธฐ simpro์˜ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์ด์•ผ๊ธฐ simpro ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ์ด์ œ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์‹œ์ฆŒ์ด ๋Œ์•„์™”๋‹ค. ๊ฒจ์šฐ๋‚ด ์›€์ถ”๋ฆฐ ๋ชธ์„ ํ™œ์ง ํŽด๊ณ  ์•ผ๊ตฌ์žฅ์œผ๋กœ ๋‹ฌ๋ ค๊ฐ€์ž.. ๊ฑฐ๊ธฐ์„œ ํ•จ์„ฑ์„ ๋“ฃ๊ณ  ์šฐ๋ฆฌ์˜ ํƒ€์ด๊ฑฐ์ฆˆ ์„ ์ˆ˜๋“ค์˜ ํŒŒ์ดํŒ…๋„˜์น˜๋Š” ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฅผ ๋ณด๊ณ  ์ง€์นœ ์‹ฌ์‹ ์„ ๋‹ฌ๋ž˜๋ณด์ž. ๋ชฉ์ฐจ 1 ์ด๋Œ€ํ˜ธ์„ ์ˆ˜ ํŒ€์ด ์šฐ์Šน์„ ํ–ˆ์–ด์•ผ 10์–ต๋„ ์ฃผ์ง€์š”.. 4 2 ์ด๋ฒ”ํ˜ธ์„ ์ˆ˜์˜์ž… ๊ณผ ๊น€์ฃผํ˜•์„ ์ˆ˜ 9 3 ํƒ€์ด๊ฑฐ์ฆˆ์—ฌ..์šฐ์Šน์„ ๋ช…๋ นํ•˜๋…ธ๋ผ..(์‹œ๋ฒ”๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ

More information

Microsoft Word - hanurutari163

Microsoft Word - hanurutari163 ์ œ 163 ํ˜ธ 2012 ๋…„ 1 ์›” 1 ์ผ (์žฌ)๋‹ˆ๊ฐ€ํƒ€์‹œ ๊ตญ์ œ๊ต๋ฅ˜ํ˜‘ํšŒ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ 2012 ๋…„ ์žฌ์™ธ์„ ๊ฑฐ ์‹ค์‹œ - ์™ธ๊ตญ์— ๊ณ„์‹  ๊ตญ๋ฏผ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„! ์†Œ์ค‘ํ•œ ํ•œ ํ‘œ๋กœ ์กฐ๊ตญ์˜ ๋ฏธ๋ž˜์— ํฐ ๋น›์ด ๋˜์–ด์ฃผ์„ธ์š”. - ๊ตญ์™ธ์—์„œ ํˆฌํ‘œํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์ œ์™ธ์„ ๊ฑฐ์ธ๋“ฑ๋ก์‹ ์ฒญ ๊ตญ์™ธ๋ถ€์žฌ์ž ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌธ์˜: ์ฃผ๋‹ˆ๊ฐ€ํƒ€ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ด์˜์‚ฌ๊ด€ ์žฌ์™ธ์„ ๊ฑฐ๊ด€ TEL : 025-255-5555 ์ค‘์•™์„ ๊ฑฐ๊ด€๋ฆฌ์œ„์›ํšŒ

More information

ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๋ณด ์ œ518ํ˜ธ.hwp 2 ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ  ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •์„ ์ด์— ๋ฐœ๋ นํ•œ๋‹ค. ํ•ฉ ์ฒœ ๊ตฐ ์ˆ˜ ํ•˜ ์ฐฝ ํ™˜ ๊ƒก 2010. 11. 30. ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ํ›ˆ๋ น ์ œ 294ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ

ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๋ณด ์ œ518ํ˜ธ.hwp 2 ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ  ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •์„ ์ด์— ๋ฐœ๋ นํ•œ๋‹ค. ํ•ฉ ์ฒœ ๊ตฐ ์ˆ˜ ํ•˜ ์ฐฝ ํ™˜ ๊ƒก 2010. 11. 30. ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ํ›ˆ๋ น ์ œ 294ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๋ณด ์ œ518ํ˜ธ.hwp 1 ํ•ฉ ์ฒœ ๊ตฐ ๊ณต ๋ณด ๊ณต๋ณด๋Š” ๊ณต๋ฌธ์„œ๋กœ์˜ ํšจ๋ ฅ์„ ๊ฐ–๋Š”๋‹ค. ์„  ๊ธฐ๊ด€์˜ ์žฅ ๋žŒ ์ œ518ํ˜ธ 2010. 12. 3. ํ›ˆ ๋ น ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐํ›ˆ๋ น ์ œ294ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ  ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •------- 2 ๊ณ  ์‹œ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณ ์‹œ ์ œ2010-50ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ด€๋ฆฌ๊ณ„ํš(์žฌ์ •๋น„)๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ)์ง€ํ˜•๋„๋ฉด ๊ณ ์‹œ---------- 16 ๊ณต ๊ณ  ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๊ณ 

More information

์ œ4์žฅ ์„œ๋ถ€์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ 12์›” ๊ฑด์„ค๊ตํ†ต๋ถ€๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€๊ตฌ์ง€์ •์„ ๋ฐ›์•„ 2006๋…„์— ์ฐฉ๊ณต, 2011๋…„ ์ค€๊ณตํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ์ดํ›„ 1๋‹จ๊ณ„์˜ ๊ฐœ ๋ฐœ ์„ฑ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ 2, 3๋‹จ๊ณ„ ์ง€์—ญ๋„ ๋‹จ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๊ฐœ๋ฐœ์„ ์ถ”์ง„ํ•  ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์„œ๋‚จ๋ถ€๊ถŒ ๊ฐœ๋ฐœ์€ ๊ด‘์—ญ์ค‘์‹ฌ๊ธฐ๋Šฅ์„ ๊ฐ–์ถ˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ž์›์˜ ๋ฏธ๋ž˜ํ˜• ํ˜์‹ ๋„์‹œ ๊ฑด์„ค๊ณผ ์ „

์ œ4์žฅ ์„œ๋ถ€์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ 12์›” ๊ฑด์„ค๊ตํ†ต๋ถ€๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€๊ตฌ์ง€์ •์„ ๋ฐ›์•„ 2006๋…„์— ์ฐฉ๊ณต, 2011๋…„ ์ค€๊ณตํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ์ดํ›„ 1๋‹จ๊ณ„์˜ ๊ฐœ ๋ฐœ ์„ฑ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ 2, 3๋‹จ๊ณ„ ์ง€์—ญ๋„ ๋‹จ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๊ฐœ๋ฐœ์„ ์ถ”์ง„ํ•  ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์„œ๋‚จ๋ถ€๊ถŒ ๊ฐœ๋ฐœ์€ ๊ด‘์—ญ์ค‘์‹ฌ๊ธฐ๋Šฅ์„ ๊ฐ–์ถ˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ž์›์˜ ๋ฏธ๋ž˜ํ˜• ํ˜์‹ ๋„์‹œ ๊ฑด์„ค๊ณผ ์ „ ํ•œ๊ตญ์ง€๋ฆฌ์ง€ - ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ ์ œ4์žฅ ์„œ๋ถ€์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ 1. ์„œ๋ถ€ ์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ ์„œ๋ถ€ ์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ์€ ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ ์„œ๋ถ€์ง€์—ญ์œผ๋กœ ์œ ์„ฑ๊ณผ ์ง„์ž  ๋“ฑ ์˜ค๋žœ ์—ญ์‚ฌ๋ฅผ ๊ฐ„์งํ•œ ์ง€์—ญ์ด ์œ„์น˜ํ•ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ ๋ถ€๋„์‹ฌ ์—ญํ• ์„ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์œ ์„ฑ์€ ์œ ์„ฑ์˜จ์ฒœ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•œ ๊ด€๊ด‘๊ณผ ์œ„๋ฝ์˜ ์ค‘์‹ฌ์ง€์ด๋ฉฐ, ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ ์„œ๋ถ๋ถ€์ง€์—ญ ๋ฐ ๊ด‘์—ญ๊ตํ†ต์˜ ๊ฑฐ์ ์ด๋‹ค. ์ง„์ž ์€ ์„œ๋‚จ๋ถ€ ์ง€์—ญ์˜ ๊ต ํ†ต, ๋ฌผ๋ฅ˜, ์œ ํ†ต์˜ ์ค‘์‹ฌ์ง€์—ญ์œผ๋กœ

More information

12์›”ํ˜ธ ๊ณผ์ผ์›”๋ณด 2๋‹จ2.PDF

12์›”ํ˜ธ ๊ณผ์ผ์›”๋ณด 2๋‹จ2.PDF (http ://www.kre i.re.kr) 2003 12 129, 2003 11 10,, 3.,,,,,,,,, 10 1,,,,,, 6 10,,,,,, 6 10. 3%,, 1%,, 4~5% 2%. 11 17%.. 1% 2% 11 21%, 1 2%(340ha) 1 12 ( 15kg 2 9 16,220ha. )10%.. 1%(240ha) 2 6,160ha 2%

More information

๋ถ€์„œ: ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค ์ •์ฑ…: ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ๋‹จ์œ„: ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ -๋…ธ ๋ ฅ ์ƒ 100,000์› * 1๋ช… 100 -์ฑ„ํƒ์ œ์•ˆ ๋ถ€์ƒ๊ธˆ 50,000์› * 10๋ช… 500 -๊ธฐ ๋… ํ’ˆ 10,000์› * 60๋ช… 600 303 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,800 0 1,800 01 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,80

๋ถ€์„œ: ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค ์ •์ฑ…: ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ๋‹จ์œ„: ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ -๋…ธ ๋ ฅ ์ƒ 100,000์› * 1๋ช… 100 -์ฑ„ํƒ์ œ์•ˆ ๋ถ€์ƒ๊ธˆ 50,000์› * 10๋ช… 500 -๊ธฐ ๋… ํ’ˆ 10,000์› * 60๋ช… 600 303 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,800 0 1,800 01 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,80 2014๋…„๋„ ๋ณธ์˜ˆ์‚ฐ ์ผ๋ฐ˜ํšŒ๊ณ„,๊ธฐํƒ€ํŠน๋ณ„ํšŒ๊ณ„,๊ณต๊ธฐ์—…ํŠน๋ณ„ํšŒ๊ณ„ ์ „์ฒด ์„ธ ์ถœ ์˜ˆ ์‚ฐ ์‚ฌ ์—… ๋ช… ์„ธ ์„œ ๋ถ€์„œ: ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค ์ •์ฑ…: ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ๋‹จ์œ„: ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค 7,426,370 6,304,198 1,122,172 ๋„ 22,192 ๊ตฐ 7,404,178 ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” 982,350 264,560 717,790 ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ 982,350

More information

2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5.

2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5. THE ACTS OF EUNGAM 106 2014. 12. 2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5. Contents 04~05 06~9 10~11 12~15 16~21 22~23 24~25 26~31 32~37 38~43 44~45 46~48 49~51 52~53 54~55 56~61 62~67 68~69 70~71 72~73 74 75 76~79

More information

***86ํ˜ธ

***86ํ˜ธ www.toprun.co.kr WINTER 2015 vol. 86 Slogan Driving Innovation 3Q to No.1 TRF 3Q : Man Quality / Product Quality / Process Quality Slogan 3Q Man Quality ( & / ) Product Quality ( & ) Process Quality (Speedy

More information

MPAL-VI-Pneu_BES_V_ a_ k1

MPAL-VI-Pneu_BES_V_ a_ k1 MPAL-VI 755054 2017-07a [8073531] MPAL-VI MPAL-VI-KO TORX, IO-Link (). : :, : 1. / 2 Festo MPAL-VI-KO 2017-07a MPAL-VI... 7... 7... 8... 8... 8 1... 9 1.1... 9 1.2... 9 1.3... 9 1.3.1... 9 1.3.2... 10

More information

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์˜ค์ธํ™˜ ์„œ์šธ ๋…ธ์›๊ตฌ ์ค‘๊ณ„๋กœ 195, 101๋™ 803ํ˜ธ (์ค‘๊ณ„๋™, ์‹  ์•ˆ๋™์ง„์•„ํŒŒํŠธ) ์„œํ˜œ๋ฆฌ ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ํ‰์ฐฝ14๊ธธ 23, (ํ‰์ฐฝ๋™) ํ•œํ›ˆ์‹ ์„œ์šธ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์–ธ์ฃผ๋กœ71๊ธธ 25-5, 301ํ˜ธ (์—ญ์‚ผ๋™, ์˜ ํ›ˆํ•˜์ด์ธ ) ์ด ๋ฐœ๋ช…์„ ์ง€์›ํ•œ ๊ตญ๊ฐ€์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—… ๊ณผ์ œ๊ณ ์œ ๋ฒˆํ˜ธ

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ์˜ค์ธํ™˜ ์„œ์šธ ๋…ธ์›๊ตฌ ์ค‘๊ณ„๋กœ 195, 101๋™ 803ํ˜ธ (์ค‘๊ณ„๋™, ์‹  ์•ˆ๋™์ง„์•„ํŒŒํŠธ) ์„œํ˜œ๋ฆฌ ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ํ‰์ฐฝ14๊ธธ 23, (ํ‰์ฐฝ๋™) ํ•œํ›ˆ์‹ ์„œ์šธ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์–ธ์ฃผ๋กœ71๊ธธ 25-5, 301ํ˜ธ (์—ญ์‚ผ๋™, ์˜ ํ›ˆํ•˜์ด์ธ ) ์ด ๋ฐœ๋ช…์„ ์ง€์›ํ•œ ๊ตญ๊ฐ€์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—… ๊ณผ์ œ๊ณ ์œ ๋ฒˆํ˜ธ (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๋“ฑ๋กํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(B1) (45) ๊ณต๊ณ ์ผ์ž 2014๋…„04์›”14์ผ (11) ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 10-1384704 (24) ๋“ฑ๋ก์ผ์ž 2014๋…„04์›”07์ผ (51) ๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ถ„๋ฅ˜(Int. Cl.) F16L 9/18 (2006.01) F17D 1/00 (2006.01) F16L 3/00 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2012-0113933

More information

ๆญฏ์—ฐ๋ณด00-5.PDF

ๆญฏ์—ฐ๋ณด00-5.PDF . 21 ' ', ' ', ' '., 21..., 2 (2002 ) 10%, 5 (2005) 10% 50%.,,. 1 2. 2 (2002 ),, (). 5(2005) 50%.. - 116 - ..,,.,, (innovation). e-mail..,,..... 24,. - 117 - ,.,...,,. < >,SPSS WIN,, 1999, OECD, 22, 1999.6,

More information

173ํ˜ธ 1,14๋ฉด.indd

173ํ˜ธ 1,14๋ฉด.indd Workers' Solidarity wspaper.org wspaper.org 14 2016๋…„ 4์›” 30์ผ ~ 5์›” 17์ผ ์ œ173ํ˜ธ ๋…ธ๋™์ž ์—ฐ๋Œ€ 27๋…„ ๋งŒ์— ์ง„์‹ค์ด ๋ฐํ˜€์ง„ ์˜๊ตญ ํž์ฆˆ๋ฒ„๋Ÿฌ ์ฐธ์‚ฌ ๊ฒฝ์ฐฐ์ด ๋ฌด๊ณ ํ•œ ์ถ•๊ตฌํŒฌ๋“ค์„ ์ฃฝ๊ฒŒ ๋งŒ๋“ค์—ˆ๋‹ค ๊น€์ข…ํ™˜ ์˜๊ตญ ํž์ฆˆ๋ฒ„๋Ÿฌ ์ฐธ์‚ฌ๋Š” 1989๋…„ 4์›” ์ถ•๊ตฌ ๊ฒฝ๊ธฐ์žฅ์—์„œ 96๋ช…์ด ์••์‚ฌ๋‹นํ•œ ์‚ฌ ๊ฑด์œผ๋กœ ์˜๊ตญํŒ ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ

More information

<C1A4BCBCBAD0BCAE323031322D30332D28BCBCBFF8292E687770>

<C1A4BCBCBAD0BCAE323031322D30332D28BCBCBFF8292E687770> ํ†ต์ผ์ •์„ธ๋ถ„์„ 2012-03 ๋ถํ•œ ๋ฏธ์‚ฌ์ผ ๋ฐœ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตญ์ œ์‚ฌํšŒ์˜ ๋Œ€์‘ 2012. 4 ๋ฐฐ์ •ํ˜ธ ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์†Œ์žฅ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์—ฌ์ธ๊ณค ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๊น€๊ทœ๋ฅœ ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ „๋ณ‘๊ณค ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๊ธฐํ˜„ ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๋ฐ•์žฌ์  ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๋ชฉ ์ฐจ ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ ๋ถํ•œ์˜ ๋ฏธ์‚ฌ์ผ ๋ฐœ์‚ฌ ํ˜„ํ™ฉ ๊ตญ์ œ์‚ฌํšŒ์˜ ํƒœ๋„ ๋ฐ ๋ฐ˜์‘

More information

ๆญฏCEO PDF

ๆญฏCEO PDF CEO REPORT ON CURRENT ISSUE CER- 2002-2 1 2002. 10 .. TEL : 3771-0346 FAX : 3771-0110 E- mail : pjs @fki.or.kr * : FKI (3771-0245) I. 1. 10 10 11. 14 1. 14 2. 15 < > 15 19 (M&A) 22 27 29 33 35 40 42 CURREN

More information

๋ฐ์€์„ธ์ƒ-9 ์ˆ˜์ • 0424

๋ฐ์€์„ธ์ƒ-9 ์ˆ˜์ • 0424 ๋ฐ์€์„ธ์ƒํ‘œ์ง€ 9ํ˜ธ 0424 2012.4.27 8:23 PM ํŽ˜์ด์ง€1 Refine4Color ๊ธˆํ˜ธ์ „๊ธฐ ๊ฐ€์กฑ ํ†ตํ•ฉ์‚ฌ๋ณด ๋ฐ์€ ์„ธ์ƒ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ ์ฒญ์‚ฌ์ดˆ๋กฑ ๊ธˆํ˜ธ์ „๊ธฐ / ๊ธˆํ˜ธHT / ๋ฃจ๋ฏธ๋งˆ์ดํฌ๋กœ / ๋”๋ฆฌ์ฆˆ Vol. 09 2012 05 06 ์ฃผ๋กœ ์‡ ์‚ด๋กœ ํ‹€์„ ๋‘ฅ๊ธ€๊ฑฐ๋‚˜ ๋ชจ๋‚˜๊ฒŒ ๋งŒ๋“ค์–ด ํ—๊ฒŠ์„ ๋ฎ์–ด์”Œ์›Œ ์ด›๋ถˆ์„ ์ผœ์„œ ๊ฑธ์–ด ๋†“๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ , ๋“ค๊ณ  ๋‹ค๋‹ˆ๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. 2012 05 06 04

More information

๋ฐ์€์„ธ์ƒ-5ํ˜ธ ์ตœ์ข…์ถœ๋ ฅ

๋ฐ์€์„ธ์ƒ-5ํ˜ธ ์ตœ์ข…์ถœ๋ ฅ ๋ฐ์€์„ธ์ƒํ‘œ์ง€์‹œ์•ˆ 5ํ˜ธ 2011.8.25 16:36 ํŽ˜์ด์ง€1 ๊ธˆํ˜ธ์ „๊ธฐ ๊ฐ€์กฑ ํ†ตํ•ฉ์‚ฌ๋ณด ๋ฐ์€ ์„ธ์ƒ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ Vol. 05 2011 09 10 ๊ธˆํ˜ธ์ „๊ธฐ / ๊ธˆํ˜ธHT / ๋ฃจ๋ฏธ๋งˆ์ดํฌ๋กœ / ๋”๋ฆฌ์ฆˆ 2011 09 10 04 06 08 14 16 18 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 0203 ไผ‘์š”์ผ์—” ๋– ๋‚˜์š” ์–‘๋ฐ˜๊ณผ ์œ ๊ต ๋ฌธํ™” 600๋…„์„ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๋‹ค ์•ˆ๋™ ํ•˜ํšŒ๋งˆ์„

More information

ยฐรธยฑรขยพรยฑรขยฑรข

ยฐรธยฑรขยพรยฑรขยฑรข 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

๊ฐ์‚ฌ์˜ ๊ธ€ ์ง ์Šคํ…์ธจ ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ํ•จ์„ธ์›… ์„œ๋ฌธ ๋ฌด์–ธ๊ฐ€๋ฅผ ํ•ด์•ผ๋งŒ ํ–ˆ๋‹ค ์ œ1์žฅ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋งˆ์Œ๋„ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์šธ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์ œ2์žฅ ๊ณ ๋ฆฝ์—์„œ ์—ฐ๋Œ€๋กœ ์ œ3์žฅ ํ•œ๊ตญ์ด ๋‚˜์—๊ฒŒ ๋‚ด ์กฐ๊ตญ๊ณผ ์‹ ์•™์— ๋Œ€ํ•ด ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ค€ ๊ฒƒ ์ œ4์žฅ ์•„์ง๋„ ๋‚จ์•„ ์žˆ๋Š” ๋งˆ์Œ์˜ ์ƒ์ฒ˜ ์ œ5์žฅ ๊ทธ๋“ค์ด ๋†์žฅ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ๊ฒฐ์ฝ” ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ฃผ์ง€ ์•Š์•˜๋˜ ๊ฒƒ๋“ค ์ œ6์žฅ ๋ชจ๋“  ๊ฒฝ๊ณ„๋ฅผ ๋„˜์–ด, ํ•˜๋‚˜์˜ ๊ณต๋™์ฒด ์ œ7์žฅ ๋ฐฉ๊ด€์ž๋กœ ๋‚จ๋Š”

More information

ๆญฏ444

ๆญฏ444 http://www.cheongjo.or.kr / E-mail : bugodong@hanafos.com Glass Blub (Panel Glass) ( F u n n e l G l a s s ) (T F T - w w w. h e g. c o. k r L C D) X TEL:054)463-1191 FAX:054)461-8032 h t t p : /

More information

ํ•˜๋‚˜ ๊ธˆ์œต์ •๋ณด I. ๊ธˆํ†ต์œ„ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐ ์‹œ์žฅ๋™ํ–ฅ ๊ธˆํ†ต์œ„, ๊ธˆ๋ฆฌ์ธํ•˜ ๊ด€๋ จ ์†Œ์ˆ˜์˜๊ฒฌ์ด 1์ธ์— ๊ทธ์นœ ๊ฐ€์šด๋ฐ 9๊ฒŒ์›” ์—ฐ์† ๊ธฐ์ค€๊ธˆ๋ฆฌ ๋™๊ฒฐ๊ธฐ์กฐ๊ฐ€ ์ง€์† ๊ธˆํ†ต์œ„๋Š” ๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌ, ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ์ž”์กดํ•˜๋Š” ์ ์„ ๊ณ ๋ ค ํ•ด 9๊ฐœ์›” ์—ฐ์† ๊ธˆ๋ฆฌ๋ฅผ ๋™๊ฒฐํ–ˆ์œผ๋ฉฐ 2์›”์— ์ด์–ด ๊ธˆ๋ฆฌ์ธ

ํ•˜๋‚˜ ๊ธˆ์œต์ •๋ณด I. ๊ธˆํ†ต์œ„ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐ ์‹œ์žฅ๋™ํ–ฅ ๊ธˆํ†ต์œ„, ๊ธˆ๋ฆฌ์ธํ•˜ ๊ด€๋ จ ์†Œ์ˆ˜์˜๊ฒฌ์ด 1์ธ์— ๊ทธ์นœ ๊ฐ€์šด๋ฐ 9๊ฒŒ์›” ์—ฐ์† ๊ธฐ์ค€๊ธˆ๋ฆฌ ๋™๊ฒฐ๊ธฐ์กฐ๊ฐ€ ์ง€์† ๊ธˆํ†ต์œ„๋Š” ๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌ, ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ์ž”์กดํ•˜๋Š” ์ ์„ ๊ณ ๋ ค ํ•ด 9๊ฐœ์›” ์—ฐ์† ๊ธˆ๋ฆฌ๋ฅผ ๋™๊ฒฐํ–ˆ์œผ๋ฉฐ 2์›”์— ์ด์–ด ๊ธˆ๋ฆฌ์ธ 216๋…„ 3์›” 11์ผ ์ œ 9ํ˜ธ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€ ์ˆ˜ ์ • sjkim1771@hanafn.com ์—ฐ ๊ตฌ ์œ„ ์› ๊น€ ์™„ ์ค‘ wjkim@hanafn.com 3์›” ้‡‘ ้€š ๅง” ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„ ๋ฐ ํ–ฅํ›„ ์ „๋ง ๊ธˆํ†ต์œ„, ๊ธˆ๋ฆฌ์ธํ•˜ ๊ด€๋ จ ์†Œ์ˆ˜์˜๊ฒฌ์ด 1์ธ์— ๊ทธ์นœ ๊ฐ€์šด๋ฐ 9๊ฐœ์›” ์—ฐ์† ๊ธˆ๋ฆฌ ๋™๊ฒฐ๊ธฐ์กฐ๊ฐ€ ์ง€์† ๊ธˆํ†ต์œ„๋Š” ๊ธˆ๋…„๋“ค์–ด ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถ€์ง„์ด ์ง€์†๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์„

More information

1396รˆยฃ 1ยธรฉ

1396รˆยฃ 1ยธรฉ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์žฌํ–ฅ๊ฒฝ์šฐํšŒ (์šฐ 100-821) ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ค‘๊ตฌ ์‹ ๋‹น๋™ 171๋ฒˆ์ง€ FAX 02-2231-7557 ์ „ ํ™” 02-2234-1881 ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ ไธ˜ ๅœจ ๅฐ ํŽธ ์ง‘ ์ธ ๆŽ ๅบธ ็ฅฅ ์ธ์‡„์ธ ๋ฐœํ–‰์†Œ ้‡‘ๅณปๅŸน (์ฃผ)๊ด‘์„ธ๋‹น์ธ์‡„ ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ ์„œ์šธ๋‹ค07299 ์ฐฝ ๊ฐ„ ์ผ 1970๋…„ 12์›” 13์ผ ๋‹น๋‹นํ•˜๊ณ  ๆดปๅŠ› ๋„˜์น˜๋Š” ่ญฆๅ‹ๆœƒ ์ƒˆ๋กœ์šด ่ทณ่บ์˜ ๆ™‚ไปฃ๋กœ! www.ex-police.or.kr

More information

ยผยผยผร’รˆยธ16pรƒร–รยพ

ยผยผยผร’รˆยธ16pรƒร–รยพ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1) 2) 11. 12. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tel. 02) 2228-5221 Fax. 02) 365-2125 E-mail : mak68107@yuhs.ac Tel. 02) 2228-1930 Fax. 02) 393-6884 E-mail : dongas@yuhs.ac Tel.

More information

ํˆฌ์ž๊ถŒ์œ _2010์ˆ˜์ •

ํˆฌ์ž๊ถŒ์œ _2010์ˆ˜์ • Shinhan Financial Advisor : SFA C MPANY Info C NTENTS 06 Shinhan Financial Advisor Shinhan Investment Corp. 07 08 Shinhan Financial Advisor Shinhan Investment Corp. 09 10 Shinhan Financial Advisor 12 Shinhan

More information

EMCA-EC_STO_BES_E_ a_ k1

EMCA-EC_STO_BES_E_ a_ k1 EMCA-EC-67-... ko STO Safe torque off (STO) 8080389 2017-10a [8080384] EMCA-EC-S1-KO Tyco Electronics ( ). : :, : 1. / 2 Festo EMCA-EC-67-... 2017-10a ... 4... 4... 4 1... 6 1.1... 6 1.1.1 STO (Safe torque

More information

์ค‘๋“ฑ์•„์นจ๋…์„œ63ํ˜ธ(2011.10)

์ค‘๋“ฑ์•„์นจ๋…์„œ63ํ˜ธ(2011.10) 63ํ˜ธ 2011๋…„10 ์›” ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ 4์›์น™ 1. ๋ชจ๋‘ ์ฝ์–ด์š” 2. ๋‚ ๋งˆ๋‹ค ์ฝ์–ด์š” 3. ์ข‹์•„ํ•˜๋Š” ์ฑ…์„ ์ฝ์–ด์š” 4. ๊ทธ๋ƒฅ ์ฝ๊ธฐ๋งŒ ํ•ด์š” ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ ์‹ค์ฒœ ์‚ฌ๋ก€์ง‘ ๋ฐœ๊ฐ„ - ์ „๊ตญ ์‹œ ๋„๊ต์œก์ฒญ ๋…์„œ๊ต์œก ๋‹ด๋‹น๊ต์‚ฌ ์—ฐ์ˆ˜ ๋•Œ ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ ํ˜„ํ™ฉ ์กฐ์‚ฌ ์‹ค์‹œ (์‚ฌ)ํ–‰๋ณตํ•œ์•„์นจ๋…์„œ๋Š” ๊ต์œก๊ณผ ํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€, ๋Œ€๊ตฌ๊ด‘์—ญ์‹œ๊ต์œก์ฒญ, ํ•œ ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ 2005~ 2011๋…„ ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ ์‹ค์ฒœ

More information

(71) ์ถœ์›์ธ ๋‚˜ํ˜œ์› ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€๊ณก์‚ฌ๊ณ„์ ˆํƒ€์šด 305-1502 ๋‚˜ํ˜œ๋ฆฌ ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€๊ณก์‚ฌ๊ณ„์ ˆํƒ€์šด 305-1502 (72) ๋ฐœ๋ช…์ž ๋‚˜ํ˜œ์› ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€๊ณก์‚ฌ๊ณ„์ ˆํƒ€์šด 305-1502 ๋‚˜ํ˜œ๋ฆฌ ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€

(71) ์ถœ์›์ธ ๋‚˜ํ˜œ์› ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€๊ณก์‚ฌ๊ณ„์ ˆํƒ€์šด 305-1502 ๋‚˜ํ˜œ๋ฆฌ ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€๊ณก์‚ฌ๊ณ„์ ˆํƒ€์šด 305-1502 (72) ๋ฐœ๋ช…์ž ๋‚˜ํ˜œ์› ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€๊ณก์‚ฌ๊ณ„์ ˆํƒ€์šด 305-1502 ๋‚˜ํ˜œ๋ฆฌ ๋Œ€๊ตฌ ๋‹ฌ์„œ๊ตฌ ๋„์›๋™ 1438 ๋Œ€ (51) Int. Cl. (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) E02D 17/20 (2006.01) E02B 3/12 (2006.01) E02D 3/10 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2008-0131302 (22) ์ถœ์›์ผ์ž 2008๋…„12์›”22์ผ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž ์ „์ฒด ์ฒญ๊ตฌํ•ญ ์ˆ˜ : ์ด 4 ํ•ญ (54) ์ œ์งํ˜• ์ง€์˜ค์…€ 2008๋…„12์›”22์ผ

More information

-๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ 2 ๊ฐ€.์ค‘๊ฐœ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊ฐœ์„ค ๋“ฑ๋ก์˜ ๊ฒฐ๊ฒฉ์‚ฌ์œ ์— ๋ฏผ๋ฒ• ์ƒ ์„ฑ๋…„ํ›„๊ฒฌ ์ œ๋„ ๋„์ž… 2 โ…ก.์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.10.8) 4 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 4 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  4

-๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ 2 ๊ฐ€.์ค‘๊ฐœ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊ฐœ์„ค ๋“ฑ๋ก์˜ ๊ฒฐ๊ฒฉ์‚ฌ์œ ์— ๋ฏผ๋ฒ• ์ƒ ์„ฑ๋…„ํ›„๊ฒฌ ์ œ๋„ ๋„์ž… 2 โ…ก.์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.10.8) 4 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 4 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  4 ๊ณต์ธ์ค‘๊ฐœ์‚ฌ์˜ ์—…๋ฌด ๋ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฑฐ๋ž˜์‹ ๊ณ ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ ์•ˆ ์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜( 13.8.19) ์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜( 13.10.8) ๊ฐ• ์„ ํ˜ธ ์˜ ์› ๋Œ€ ํ‘œ ๋ฐœ ์˜ ๊ฒ€ ํ†  ๋ณด ๊ณ  2013.11 ๊ตญ ํ†  ๊ต ํ†ต ์œ„ ์› ํšŒ ์ˆ˜์„์ „๋ฌธ์œ„์› ํ—ˆ ํƒœ ์ˆ˜ -๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ

More information

215. 8์›” ์‚ฐ์—…๋™ํ–ฅ ์ง‘๊ณ„๊ฒฐ๊ณผ(์ข…ํ•ฉ) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ์—… 8์›” ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ 1.2%p ํ•˜๋ฝํ•œ 9์›”์—๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง 9์›”์—๋„ ์ถ”์„ ์—ฐํœด์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€์˜ ์‹ค์  8.1%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค. ๋‹น์›” ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ์ฃผ์š” ๋Œ€๊ธฐ์—…๋“ค์ด ํ•˜๊ณ„ ๊ฐ์†Œ๋Š” ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค.

215. 8์›” ์‚ฐ์—…๋™ํ–ฅ ์ง‘๊ณ„๊ฒฐ๊ณผ(์ข…ํ•ฉ) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ์—… 8์›” ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ 1.2%p ํ•˜๋ฝํ•œ 9์›”์—๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง 9์›”์—๋„ ์ถ”์„ ์—ฐํœด์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€์˜ ์‹ค์  8.1%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค. ๋‹น์›” ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ์ฃผ์š” ๋Œ€๊ธฐ์—…๋“ค์ด ํ•˜๊ณ„ ๊ฐ์†Œ๋Š” ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ August 215 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€๊ณต๋‹จ ๊ด€ํ•  PRODUCTION ์ƒ์‚ฐ 9.% 41์กฐ 3,85์–ต์› OPERATION RATIO ๊ฐ€๋™๋ฅ  EXPORT ์ˆ˜์ถœ 151์–ต 9,8๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ 1.2%p 8.1% 8 6.7% 215. 8์›” ์‚ฐ์—…๋™ํ–ฅ ์ง‘๊ณ„๊ฒฐ๊ณผ(์ข…ํ•ฉ) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ์—… 8์›” ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ 1.2%p ํ•˜๋ฝํ•œ 9์›”์—๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง 9์›”์—๋„

More information

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ 2014 ํ•œ๊ตญ๊ตฐ์‚ฌ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ํ•™ํšŒ ์ข…ํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ์ผ์ž : 2014. 6. 19(๋ชฉ) 6. 20(๊ธˆ) ์žฅ์†Œ : ์ œ์ฃผ ๊ตญ์ œ์ปจ๋ฒค์…˜์„ผํ„ฐ (305-600) ๋Œ€์ „์‹œ ์œ ์„ฑ๊ตฌ ์œ ์„ฑ์šฐ์ฒด๊ตญ ์‚ฌ์„œํ•จ 125ํ˜ธ Tel : 042-821-2203 Fax : 042-823-4605 e-mail : kimst@kimst.or.kr Homepage : http://www.kimst.or.kr KIMST

More information

CyberLink YouCam ยตยตยฟรฒยธยป

CyberLink YouCam ยตยตยฟรฒยธยป CyberLink YouCam 4 CyberLink Corporation,,,,,, YouCam, " ", YouCam YouCam,,,,,, CYBERLINK YouCam, CyberLink 15F, # 100, Minchiuan Road, Shindian City Taipei 231, Taiwan http:// www.cyberlink.com 886-2-8667-1298

More information

01๏ง๋จฏ?ๆ€จ์‡ฑ๊ฐ”?

01๏ง๋จฏ?ๆ€จ์‡ฑ๊ฐ”? THE ACTS OF EUNGAM 103 2014. 3. 2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5. Contents 04~07 08~11 12~14 15~17 18~19 20~21 22~23 24~26 27~29 30~31 32~33 34~36 37~39 40~43 44~46 47~49 50~53 54~57 58~61 62~67 68~69 70

More information

์ƒˆ๊น€ ๊ธ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ–‰๋ณตํ•œ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋ฉฐ ์ด์žฌ์ฒ (์š”์…‰) ์‹ ๋ถ€ / ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์ด๋…๊ตฌํ˜„์‹ค์žฅ ์ข‹๋“  ์‹ซ๋“  ํ•œ ํ•ด๊ฐ€ ๋ฐ์•˜๋‹ค. ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋งž๋Š” ๋งˆ์Œ์ด ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ ๋Œ€์™€ ๋ถˆ์‹ ์œผ๋กœ ๊ต์ฐจํ•˜๋ฉฐ ์ด์ค‘์ ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ๊ฐ์ด ๋“ ๋‹ค. ๊ทธ๋ž˜๋„ ๊ธฐ์˜๊ณ  ์‹  ๋‚˜๋Š” ์ผ์ด ์ƒˆํ•ด์—๋Š” ๋‘๋ฃจ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉด ํ•œ๋‹ค.

์ƒˆ๊น€ ๊ธ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ–‰๋ณตํ•œ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋ฉฐ ์ด์žฌ์ฒ (์š”์…‰) ์‹ ๋ถ€ / ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์ด๋…๊ตฌํ˜„์‹ค์žฅ ์ข‹๋“  ์‹ซ๋“  ํ•œ ํ•ด๊ฐ€ ๋ฐ์•˜๋‹ค. ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋งž๋Š” ๋งˆ์Œ์ด ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ ๋Œ€์™€ ๋ถˆ์‹ ์œผ๋กœ ๊ต์ฐจํ•˜๋ฉฐ ์ด์ค‘์ ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ๊ฐ์ด ๋“ ๋‹ค. ๊ทธ๋ž˜๋„ ๊ธฐ์˜๊ณ  ์‹  ๋‚˜๋Š” ์ผ์ด ์ƒˆํ•ด์—๋Š” ๋‘๋ฃจ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉด ํ•œ๋‹ค. ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์›๋ชฉํŒ€ ๋ฐœํ–‰ 2010.1 353ํ˜ธ ์ƒˆ๊น€ ๊ธ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ–‰๋ณตํ•œ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋ฉฐ ์ด์žฌ์ฒ (์š”์…‰) ์‹ ๋ถ€ / ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์ด๋…๊ตฌํ˜„์‹ค์žฅ ๊ตํšŒ์‚ฌํ™” ์„œ์šธ๊ต๊ตฌ, ๊ฒฝํ–ฅ์‹ ๋ฌธ์„ ์žƒ๋‹ค ์„œ์ƒ์š” / ๅ‰ ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽธ์ฐฌ ์œ„์› ์˜ํ•™ ์ƒ์‹ ๊ณ ํ˜ˆ์•• ํ™˜์ž์˜ ์ƒํ™œ ์ˆ˜์น™ ์†ก์ƒ์šฑ / ์„ฑ๋นˆ์„ผํŠธ๋ณ‘์› ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์„ผํ„ฐ ์†Œ์žฅ ์ฃผ๋‹˜๊ป˜์„œ ํ•จ๊ป˜ ๊ณ„์‹œ๋‹ˆ ๋งˆ์Œ์˜ ์ฐฝ์„ ๋„“๊ฒŒ ๊ถŒ์˜ค๋ถ„(์š”์•„ํ‚ด) ์ˆ˜๋…€ /

More information

CPX-E-PB_BES_C_ _ k1

CPX-E-PB_BES_C_ _ k1 CPX-E CPX-E-PB PROFIBUS DP 8723 27-7 [87536] CPX-E-PB CPX-E-PB-KO PI PROFIBUS PROFINET (). :, 2 Festo CPX-E-PB-KO 27-7 CPX-E-PB... 4.... 4.2... 4.3... 4.4... 5.5... 5 2... 6 2.... 6 2..... 6 2..2... 6

More information

..150317.pdf

..150317.pdf CON T EN TS Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power of GOD Power

More information

์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ •์ฑ…์ด์Šˆ๋ธŒ๋ฆฌํ”„ 2015๋…„ 11์›” 2์ผ Vol. 226 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ฐ•๊ธฐ์ถ˜ ์ฃผ ์†Œ : 63147 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ์ œ์ฃผ์‹œ ์•„์—ฐ๋กœ 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›์€ ์ง€์—ญ์‚ฌ

์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ •์ฑ…์ด์Šˆ๋ธŒ๋ฆฌํ”„ 2015๋…„ 11์›” 2์ผ Vol. 226 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ฐ•๊ธฐ์ถ˜ ์ฃผ ์†Œ : 63147 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ์ œ์ฃผ์‹œ ์•„์—ฐ๋กœ 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›์€ ์ง€์—ญ์‚ฌ 226 2015. 11. 2 ์‚ฌ๋ ค๋‹ˆ์ˆฒ๊ธธ ์…”ํ‹€๋ฒ„์Šค ์‹œ๋ฒ”์šด์˜ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐ ํ–ฅํ›„๊ณผ์ œ ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์† ์ƒ ํ›ˆ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ •์ฑ…์ด์Šˆ๋ธŒ๋ฆฌํ”„ 2015๋…„ 11์›” 2์ผ Vol. 226 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ฐ•๊ธฐ์ถ˜ ์ฃผ ์†Œ : 63147 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ์ œ์ฃผ์‹œ ์•„์—ฐ๋กœ 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›์€

More information

์‹œ ๋ฏผ ๋‹ด๋‹น์ž ํ™๋ณด๊ธฐํšํŒ€์žฅ ์•ˆ์ „์ง€์›๊ณผ์žฅ ์†Œ๋ฐฉ์žฌ๋‚œ๋ณธ๋ถ€์žฅ ๋ฌธ์„œ๋ฒˆํ˜ธ ์•ˆ์ „์ง€์›๊ณผ-2056 ํ™ฉ์˜ํ˜ธ ๋ฐ•์ˆœ์ผ ์ด์ข…์ˆœ 01/30 ์กฐ์„ฑ์™„ ๊ฒฐ์žฌ์ผ์ž 2013.1.30. ๊ณต๊ฐœ์—ฌ๋ถ€ ๋Œ€์‹œ๋ฏผ๊ณต๊ฐœ ํ˜‘ ์กฐ ๋ฐฉ์นจ๋ฒˆํ˜ธ ๋‹ด๋‹น์ž ๋‹ด๋‹น์ž ์œค๊ธฐ์„ฑ ์œ ๊ฒฝ๋ฌธ 1.์ถ”์ง„๋ชฉํ‘œ ๋ฐ ๋ฐฉํ–ฅ 1 2.2012๋…„ ์ฃผ์š”์„ฑ๊ณผ 2 3.2013๋…„ ํ™๋ณด์—ฌ๊ฑด 3 4.์†Œ๋ฐฉํ™๋ณด ๊ธฐ๋ฐ˜ ๊ตฌ์ถ•์„ ์œ„ํ•œ ์‹œ์Šคํ…œ ๊ฐ•ํ™” 4 ์žฌ๋‚œํ˜„์žฅ ๊ธฐ๋ก์žฅ๋น„

More information

( )๋ฐ•์šฉ์ฃผ97.PDF

( )๋ฐ•์šฉ์ฃผ97.PDF DDA D D A 1 ) 1. D DA 1 ). D D A DDA (Doh a Developm en t Agen d a ) 194 7 GATT (Gen er a l Agr eem en t On T a r r ifs a n d T r a d e ; ) 9, 199 5 WT O. 1994 ( 1986-94 ) WT O,. D DA. WT O 2 ). GAT T

More information

์ถฉ๋‚จ๊ต์œก181ํ˜ธ-3.25.pdf

์ถฉ๋‚จ๊ต์œก181ํ˜ธ-3.25.pdf 11-8140242-000001-08 2013-888 2013 181 2013 181 Contents 02 27 08 10 14 20 29 25 32 61 Spring 2 0 1 3 71 44 51 57 67 72 80 91 100 105 110 89 118 123 136 144 148 119 155 158 163 1 2 3 4 5 6 8 SPRING

More information

ASF U-18 Championship ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 016๋…„ 6์›” ์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ๋งˆ์นด์˜ค ์ฝ”์นญ์Šคํƒœํ”„ ์„ค๊ธฐํ˜„์€ ์šฐ๋ฆฌ ์นœ๊ตฌ ์™ธ๊ตญ ์„ ์ˆ˜๋‹จ ์ด๋ชจ์ €๋ชจ ์•„์‹œ์•„ ์ฒญ์†Œ๋…„๋“ค์˜ ์ถ•์ œ ๋ฌด๋Œ€์ธ ์ œํšŒ ์•„์‹œ ์•„ํ•™์ƒ(U-18)์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ๋‹ฌ 9์ผ ๋ง‰์„ ๋‚ด๋ ธ๋‹ค. 8๊ฐœ๊ตญ 9๊ฐœํŒ€์ด ์ฐธ๊ฐ€ํ•ด ๊ฒฝ์ฃผ์—

ASF U-18 Championship ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 016๋…„ 6์›” ์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ๋งˆ์นด์˜ค ์ฝ”์นญ์Šคํƒœํ”„ ์„ค๊ธฐํ˜„์€ ์šฐ๋ฆฌ ์นœ๊ตฌ ์™ธ๊ตญ ์„ ์ˆ˜๋‹จ ์ด๋ชจ์ €๋ชจ ์•„์‹œ์•„ ์ฒญ์†Œ๋…„๋“ค์˜ ์ถ•์ œ ๋ฌด๋Œ€์ธ ์ œํšŒ ์•„์‹œ ์•„ํ•™์ƒ(U-18)์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ๋‹ฌ 9์ผ ๋ง‰์„ ๋‚ด๋ ธ๋‹ค. 8๊ฐœ๊ตญ 9๊ฐœํŒ€์ด ์ฐธ๊ฐ€ํ•ด ๊ฒฝ์ฃผ์— footballjournal.co.kr 016๋…„ 6์›” ์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ์ฃผ๊ฐ„ ์ œ10ํ˜ธ ๊ตฌ๋… ๊ด‘๊ณ ๋ฌธ์˜ 0-88-81 ์ถ•๊ตฌ์˜ ๋‚˜๋ผ์„œ ์–ด๋จธ๋‹ˆ ๋‚˜๋ผ๋กœ [VJKWUXIVa KWU ๋ฐ”์šฐ์ง€๋‹ˆ ์ฝ”์น˜ 10๋ฉด ํ•ด์ฒด ์•ž๋‘๊ณ  ๊ฐ’์ง„ ์ค€์šฐ์Šน ์•ˆ๋™๊ณ ์˜ ๋งˆ์ง€๋ง‰ ๊ณ ๋“ฑ๋ฆฌ๊ทธ ์—ฌ๋ฆ„ ์ „๊ตญ๋Œ€ํšŒ ํ›„ ์—ญ์‚ฌ ์†์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ์•ŒํŒŒ๊ณ , ์„ ์ˆ˜๋‹จ ์ธ์ˆ˜ ์ฐฝ๋‹จ 8๊ฐœ๊ตญ ๊ณ ๊ต์ƒ๋“ค์ด ํ•œ๋ฐ ์–ด์šธ๋ ธ๋‹ค. ๊ทธ๋ผ์šด๋“œ๋ฅผ ๋– ๋‚œ ๊ทธ๋“ค์—๊ฒŒ๋Š” 1๋“ฑ๋„

More information

ยณยฒยฑยธรƒยป3ยฟรน1รฌ303ร–รยพยบยป2.20

ยณยฒยฑยธรƒยป3ยฟรน1รฌ303ร–รยพยบยป2.20 ๋น›๊ณ ์„ ๋‚จ๊ตฌ์†Œ์‹ 2012 3์›”ํ˜ธ [์ œ211ํ˜ธ] ๋ฐœํ–‰์ผ 2012๋…„ 2์›” 23์ผ ๋ชฉ์š”์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ๋‚จ๊ตฌ์ฒญ์žฅ ์‚ฌ๋žŒ์ค‘์‹ฌ ๊ฑด๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ํŽธ์ง‘์ธ ๋ฌธํ™”ํ™๋ณด์‹ค์žฅ ์ฃผ์†Œ 503-701 ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋‚จ๊ตฌ ์ œ์„๋กœ 88 ์ „ํ™” 062-650-7316 ๋‚จ๊ตฌ ์ข…ํ•ฉ์ฒญ์‚ฌ ์ฒซ์‚ฝ ๋‚ด๋…„ 3์›” ์ž…์ฃผ ์œ„ํƒ๊ฐœ๋ฐœ ์ œ์•ˆ์— ๊ธ‰๋ฌผ์‚ด์„ ๋ฌธํ™”๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ์นœํ™˜๊ฒฝ ์—๋„ˆ์ง€ ๊ณ ํšจ์œจ ๊ฑด์ถ•๋ฌผ ํ˜„ ์ฒญ์‚ฌ๋Š” ์ฃผ๋ฏผ ๊ณต์ฒญํšŒ ํ†ตํ•ด ํ™œ์šฉ ๋ฐฉ์•ˆ ๊ฒฐ์ •

More information

00.์•ž๋ถ€๋ถ„2

00.์•ž๋ถ€๋ถ„2 http://ipsi.chungbuk.ac.kr 2014 New START for CHANGE 2014 2 3 2014 2 4 5 6 Contents 3 4 5 7 65 68 71 76 80 83 09 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 42 45 48 51 55 56 59 62 87 88 91 94 97 98 101 104 108

More information

untitled

untitled - 685 - - 686 - - 687 - - 688 - - 689 - - 690 - - 691 - - 692 - - 693 - ์‹คํ—˜๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ - 694 - - 695 - - 696 - ๊ฐœ ์ž์—ฐ์‚ดํ•ด์„ธํฌํ™œ์„ฑ ์‹คํ—˜๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ ์‹คํ—˜๊ตฐ - 697 - - 698 - ์ž์—ฐ์‚ดํ•ด์„ธํฌํ™œ์„ฑ ์‹คํ—˜๊ตฐ ๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ - 699 - - 700 - - 701 - - 702 - - 703 -

More information

CPX-E-SYS_BES_C_ _ k1

CPX-E-SYS_BES_C_ _ k1 CPX-E 8727 27-7 [875294] CPX-E-SYS-KO CODESYS, PI PROFIBUS PROFINET (). :, 2 Festo CPX-E-SYS-KO 27-7 ... 5.... 5.2... 5.3... 5.4... 5.5... 5 2... 6 2.... 6 2..... 6 2..2 CPX-E... 7 2..3 CPX-E... 9 2..4...

More information

ๆญฏ98-005.PDF

ๆญฏ98-005.PDF 98-5 ( ) 8.. 30..,,.. 1998. 12. . 1 1. 1 2. 11 3. 19 4. 28. 33 1. 33 2. 33 3. 40 4. 48 5. 54 6. 55 7. 60 8. 62. 67 1. 67 2. 93 3. 105 4. 119. 132 1. 132 2. 142 3. HIV 154 4. 158 . 1.,.,.,, ( ).,,. 1),

More information