ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ85.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ85.PDF"

Transcription

1 ( ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S ( ) , , ,, 3 9, 4 0 (338)3344 (338) 1131 (338) 1134 (338) 1132 FAX(338)3380 (338)3341 FAX(334)8633 (338)3342 FAX(338)4842 (338) 1134 FAX(338)4842 (338)3343 (338)3341 (338)3344 (338) (TXAWORLD),. 50, :

2 ( ) , ,, , 5 0 % , 10 0 %,... 3., ( : ).. ( ) 2

3 . ( ),. (t el : , fa x : ) ,, -,, - 3, 2, ( ) - ( ) ) : 7 7,0 0 0 FAX. - : - : - : - : - ( ) : : ( ) FAX( ) 3

4 ,34 3, ,2 5 0, , (,,, " " ) ,5 04, , 9 2 7, 8 5 0, ,16 7,2 8 0, ,4 9 1,6 9 0, ,04 5, 5 6 0, ( 1) 14 0,34 3, ,5 0 0,0 0 0, ,04 3,0 0 0, , 1 5 0, 0 0 0, ,0 0 0, ,6 9 3,0 0 0, (2 ). 1. ( " " ) ,3 0 0,0 0 0,0 0 0, () ,0 16,0 2 0, ,3 0 0,0 0 0,

5 2 6 1,5 3 7, ,34 3,2 0 0, 2 9,2 5 0, , 13 0, ,5 3 7, ,5 04, ,6 3 2, ( ,9 2 7,8 5 0, , 16 7,2 8 0, ,4 9 1,6 9 0, ,04 5,5 6 0 ) ( ) (5 ), 10, 4 0., ,,,,, 5

6 , ( 1) 14 0,34 3, 2 0 0, (2 ) 2 9,2 5 0, ( ).,..., ( 2 2 ) ( ) 1 1,.. 6

7 100,.., " " ( 3 ) " " ( ) " "

8 ( 1) , ,3 0 0,0 0 0,0 0 0 () ,0 1 6,0 2 0, ,3 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0, ,0 9 3,2 0 0, ,9 5 0,0 0 0, ,5 5 0, 0 0 0, ,0 0 0, ,5 9 3,2 0 0 ( 14 0,34 3, ,2 5 0,0 0 0 ) ( ), ,5 04, ,, 1,671,410, ,589,878 2,330,000,000 1,120,123,028 51,935,452 1,172,058,480 1,671,410,122 1,778,712,906 51,935,452 3,502,058, ,137,524 17,900, ,037,605 ( ) 1,671,410,122 1,310,575,382 34,035,371 3,016,020,875 ( : ) 8

9 . (2 ) 14 0,34 3, (, ) 1,0 0 0, ,34 3,2 0 0,, , (, : ) , (, : ) , (, : ) , (, : ) , (, : ) , (, : ) , (, : )(, : ) ,34 3,2 0 0, ( ) 1,5 0 0, ( ) 6,04 3,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0 (, : ) ,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0, , 15 0, (, : )

10 ,. 14 0,34 3, ,6 9 3, ,0 0 0, ,6 5 0, (3 ) 2 9,2 5 0, " ",,,,,,,,, ,5 0 0,0 0 0, ,5 0 0,0 0 0, ,7 0 0, 0 0 0, ( ) 19,5 0 0,0 0 0, ( ) 2,0 5 0, ,2 5 0,0 0 0,,

11 ( 1) 2 ( 2 ) ,7 0 0, ( " " ) ,7 0 0, ,,,,

12 3.. 2 ( " 1" ) ( " 2") ". ( )", " ".. 1., 8 54,0 5 5, (, ) ( ), , (, ), 5 5 4, 15. 1(, ) , ,, , 2, ,,,,.,

13 , , , , 2,, , 2, 8 0,,,,. 2,

14 ( 1) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ,3 7 0,9 8 6,4 7 0 ( ,5 8 1,3 3 0, ,3 6 6,0 0 0, ,04 4,6 6 0, ,9 94,4 8 0 ) 7 0 1,4 4 9, 12 0 ( , 3 8 8,5 6 0, ,0 8 0,5 7 0, ,8 2 1,0 9 0, ,8 3 3,24 0, ,5 3 6,0 9 0, ,6 8 7,5 9 0, ,0 0 7,9 8 0, , 19 2,9 8 0 ). 14

15 , ( " "), ( " " ),, ( " " ), 4,24 2,0 3 2, ,3 1 3,2 94, ,3 7 0,9 8 6,4 7 0 ( ,5 8 1,3 3 0, ,3 6 6,0 0 0, ,04 4,6 6 0, ,9 94,4 8 0 ) 7 0 1,4 4 9, 12 0 ( ,3 8 8,5 6 0, ,0 8 0,5 7 0, ,8 2 1,0 9 0, ,8 3 3,24 0, ,5 3 6,0 9 0, ,6 8 7,5 9 0, ,0 0 7,9 8 0, , 19 2,9 8 0 ), 4,24 2,0 3 2, ,2 0 3, ,6 6 6, 2 3 6,0 0 2,, , ,, , ( ), 15

16 , ,,,,, " " 15, ,,,, ( ), , ,. 3.. ( 1) , (2 ) , (3 )

17 , (4 ) , (5 ) (6 ) ( ) 1 1, 1, 2, , , () 1, 15 ( ) 1, , 6 6 ( ) , 1, () , 1,,,.., (

18 , 2. ), ( 1) ( 1). ( ) 4 1 1,7 5 5,0 0 0 ( ),,,,. ( ) 4 1 1,7 5 5,0 0 0 ( ) 5 0, ( ),,,,,, ( ), 8, 1 1,,,,,,,,,,,, 1 8

19 ,,, ( ) 15, ( ) ( ),,,,,, , ( ),. (2 ) (2 ). ( ) ,. ( ) 6,,, ( ),,,,,, 19

20 ,, " ", " ", ( ),. (3 ) (3 ). ( ) ,. ( ) 4 5 0,0 6 0,0 0 0, ( ) 1 15,5 6 3,4 6 5,,,,,,, ( ), ( ),,,,,,. (4 ) (4 ). ( )

21 ,. ( ),,,,,,,,, ,2 34, , ( ),,, , (5 ) (5 ). ( ),,,, 2 %,. ( )6,,,,, 2 1

22 ,,,,, 2 %, ( ) ( 1 ) (4 ),. (6 ) (6 ). ( ) ( 1) (4 ),,, ,2 9 8,6 8 6, ,0 5 6,6 54, ,24 2,0 3 2,7 3 0, 4 24, 2 0 3, ,6 6 6,2 3 6, ,,. ( ), , 4 8,8 0 0,0 0 0, ( ) 3 8 5, ( ) ( 1 ) (4 ),

23 , E - m a il, F AX.. : : : E - m a il : ) ( ) E - m a il : in a xt im e s.co.k r 2 3

24 5 0 % < , ,0 0 7,5 9 0, 2,2 0 1,5 10, 9 64, ,17 3, % (6. 1) , , , ( ) (2,0 18,8 7 2,3 6 0 ) ,0 0 7,5 9 0, 9,5 0 9,3 8 0, 2,2 0 1,5 10, 9 64, ,6 8 2, ( ) ,5 0 9,

25 %.. (1 ) , (2 ) , (3 ) , , 6, (6. 1) 10, , (4 ) ( 1 ) , 3 (, ). (2 ) ( ) (3 ) ,. (4 ) ( ) (5 )

26 (6 ) 13 ( ) , ( 13 1 ) (7 ) ,. 5 0 %.., %. 13 1, , % 2 6

27 ., % %. 4., ,000, ,

28 < , ( ) ( 2 0 ) ,4 4 5, ( ) ( 1 ) 6 ( ) ( ), ( )

29 (2 ) , 1 1 ( ) 2 1 1, ( ),, { ( ) 1 1 }, ( ) ( ),. (3 ) , , (4 ) , ( , 10 ), ( , 2 1 ), ( , 14 ), ( , 2 1 ), ( , 2 1 ), ( , 19 ),, ( , 2 6 ), ( , 4 2 ). (5 ) ( 1 ) 2 1, 3, 4, 2 2, 2 5, ( ) ,. (2 ) 2 1, (3 ) 4,. (4 ) 5 1,

30 ,. (5 ) 5 1 ( ) (6 ) , , 4, ,, ( ),

31 < , ( [ ]) [ ] [ ]. ( ) 2... ( 1 ),,. (2 ) 18 3 (, )

32 .. (1 ) [ ]. (2 ), [ ].. (1 ) ( 1) , , ,. (2 ) (3 ) (4 ) 8 2, 15,, 18 3,

33 7 2 8, , ,,,,., ( 1).,, ( 5 ),,

34 1, (, ),,, ,,,,, 18 3,,. (, ). 3 4

35 , , )

36 [1],. [2],. [3] ( ) , 2 ( ) ( ), ( ) (. ) 3 6

37 , , , 4 1 1, ,168,9 8 1, ( ).. 1., ( ).,,,. 2., l ,5 3 8,7 3 7

38 6 6, % 1 1,9 6 7,9 9 3,0 9 5, , ( , ) , 2 ( ) ( ), ( ) (. ), ,., , ,4 11,385 17,168,98 1, ,000!,,! ,

39 - - ( ) ( ) 1 ( ). 1 () =

40 , / 2 2 ( ) 1 0 / 2 3 ( ) 1 0 / 2 4 ( ) U S U S U S ( ) ( ), ( ), 1 0 / 2 2 ( ) 1 0 / 2 3 ( ) 1 0 / 2 4 ( )

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ89.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ89.PDF . 2001.11.12 (2001-89 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S ( ) 2-4 20 0 1 04 9 7 20 0 1.8.6 2 8 20 0 1-0 117, 2 00 1.10.16 2 2 2 46 0 14-10 10 3, 2 00 1-09- 06 5 34,, 3 9, 4 0 (338)3344 (338) 1131 (338) 1134 (338)

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ71.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ71.PDF 2001.9.6 (2001-7 1 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. [ ] (2 00 1.9.3 ) 2 [ ]6(,, ) (20 0 1.9.3 ) 7 [ ]6- (20 0 1.9.3 ) 10 [ ]6- (20 0 1.9.3 ) 12 [ ]6- (20 0 1.9.3 ) 15 [ ](2 00 1.8.2 9 ) 18 2 00 1 4 5 5, 20 0

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ80.PDF 2001.10.11 (2001-80 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. ( ) 2 [ ] 3 [ ] 3,50 0 5 20 0 1 9 24, 2 00 1.7.26 1 8 20 0 1-0 08 8, 2 00 1.09.04 1 15 20 0 1.7.27 99 8 26 8 28 46 0 12-10 036, 2 00 1-08 - 28 8 3 1 (338)3344

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ03.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ03.PDF 200 2.1.14 (200 2-04 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S. 2 3 4 4 5 6 6 [] 8 [] 9 11 200 1 1108 200 1.8.10 1 25 200 1-0 147, 200 1.12.11 32 (338)3344 (338)1131 (338) 1134 (338)1132 FAX(338)3380 (338)3341 FAX(334)8633

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ13.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ13.PDF . 20 02.2.2 1 (2 002-13 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 [ ] 6 [ ] 371 8 [ ] 2002 10 2001 1021 2001.8.10 14 2002-0007, 2002.1.9 19 46 012-10546, 2001-11- 16 7 31 (338)3344 (338) 113 1 (338) 1134

More information

review050829.hwp

review050829.hwp ํ•œ๊ตญ๋ฌด์—ญํ˜‘ํšŒ ๋ฌด์—ญ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์„œ์šธ์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์‚ผ์„ฑ๋™ ๋ฌด์—ญ์„ผํ„ฐ ํŠธ๋ ˆ์ด๋“œํƒ€์›Œ 4801ํ˜ธ Tel: 6000-5174~9 Fax: 6000-6198 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ : http://tri.kita.net - 1 - 5 4 (% ) ๊ฒฝ์ƒ์ˆ˜์ง€(G DP ๋Œ€ ๋น„) ์ถ” ์ด ์ผ๋ณธ ๋…์ผ 3 ๋„ค๋œ๋ž€๋“œ 2 1 ์•„์ผ๋žœ๋“œ 0-1 -2 [1๋งŒ๋ถˆ - 2 ๋งŒ๋ถˆ ๋‹ฌ์„ฑ๊ธฐ๊ฐ„ ] -์ผ๋ณธ(80-88) -๋…์ผ(79-90)

More information

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ88.PDF

ๆญฏ๋ชฉ์ฐจ88.PDF 20 02. 11. 18 (2 002-8 8 ) C/ O/ N/ T/ E/ N/ T/ S 2 20 4, 7 [ ] 8 [ ], 1000 9 [ ] 11 [ ] 3 (HS) " 12 [ ] 13 [ ] 2 ( ) 14 200 2 1220 2002. 10. 15 2 16 (338)3344 (338) 113 1 (338)3344 (338) 1132 FAX(338)3380

More information

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ ๊ฟˆ์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ๋ฏผ๋ฝ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ œ2011-2ํ˜ธ ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต 2011๋…„ 12์›” 21์ผ ์ˆ˜์š”์ผ 1 ํŽด๋‚ธ๊ณณ : ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ํŽด๋‚ธ์ด : ๊ต ์žฅ ์‹ฌ์ƒํ•™ ๊ต ๊ฐ ๊ฐ•์˜ฅ์„ฑ ๊ต ๊ฐ ๊น€๋‘ํ™˜ ๊ต ์‚ฌ ๊น€ํ˜œ์˜ ์„ฑ์‹ค ๊ทผ๋ฉด ์ •์ง 4 8 0-8 6 1 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์˜์ •๋ถ€์‹œ ์šฉํ˜„๋กœ 159๋ฒˆ๊ธธ 26 Tel. 031) 851-3813 Fax. 031) 851-3815 http://www.minrak.es.kr

More information

ๆญฏ2019

ๆญฏ2019 122 (22 ) 68 (5 ) 8 (3) 8 (3) 8 ( ) 7 (5) 5 (5) 4 ( ) 4 ( ) 3 (1) 3 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) * :, ( ) : : 10 : 1 : : 18 : 9 : 8 : 5 (10 ) ( : ) 2002.8. 1 2003.2. 1 1 180,000 225,000 45,000 2

More information

I ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ ๋ˆˆ ์€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ณ„์ ˆ์ธ ๋ด„์˜ ์ƒ๋ช…๋ ฅ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์ž‘ํ’ˆ ์ „์ฒด์˜ ๋ถ„์œ„ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฃผ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์ธ์ ‘ ๋ถ„์•ผ ๋ฐ”ํƒ• ํ•™์Šต ํ™•์ธ ๋ฌธ์ œ 01 4 02 5 ๋ณธ๋ฌธ 009์ชฝ 01 4 ๋ฌธํ•™์€ ์Œ์•…, ๋ฏธ์ˆ  ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์˜ˆ์ˆ ์˜ ํ•œ ๊ฐˆ๋ž˜๋กœ, ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ์ˆ  ๊ฐˆ๋ž˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์–ธ

I ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ ๋ˆˆ ์€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ณ„์ ˆ์ธ ๋ด„์˜ ์ƒ๋ช…๋ ฅ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์ž‘ํ’ˆ ์ „์ฒด์˜ ๋ถ„์œ„ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฃผ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์ธ์ ‘ ๋ถ„์•ผ ๋ฐ”ํƒ• ํ•™์Šต ํ™•์ธ ๋ฌธ์ œ 01 4 02 5 ๋ณธ๋ฌธ 009์ชฝ 01 4 ๋ฌธํ•™์€ ์Œ์•…, ๋ฏธ์ˆ  ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์˜ˆ์ˆ ์˜ ํ•œ ๊ฐˆ๋ž˜๋กœ, ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ์ˆ  ๊ฐˆ๋ž˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์–ธ ๊ณ  ๋“ฑ ํ•™ ๊ต ์ž ์Šต ์„œ ์ •๋‹ต๊ณผ ํ•ด์„ค I. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ 01 I ๋ฌธํ•™๊ณผ ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ ๋ˆˆ ์€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๋Š” ๊ณ„์ ˆ์ธ ๋ด„์˜ ์ƒ๋ช…๋ ฅ๊ณผ ์—ฐ๊ฒฐ๋˜์–ด ์ž‘ํ’ˆ ์ „์ฒด์˜ ๋ถ„์œ„ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฃผ๋„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 1. ๋ฌธํ•™๊ณผ ์ธ์ ‘ ๋ถ„์•ผ ๋ฐ”ํƒ• ํ•™์Šต ํ™•์ธ ๋ฌธ์ œ 01 4 02 5 ๋ณธ๋ฌธ 009์ชฝ 01 4 ๋ฌธํ•™์€ ์Œ์•…, ๋ฏธ์ˆ  ๋“ฑ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์˜ˆ์ˆ ์˜ ํ•œ ๊ฐˆ๋ž˜๋กœ, ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ์ˆ  ๊ฐˆ๋ž˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์–ธ์–ด๋กœ์จ ์ž‘๊ฐ€์˜ ์ƒ๊ฐ๊ณผ ์‚ฌ์ƒ์„

More information

2. 0. 0. 3 6 CO N T E N T S

2. 0. 0. 3 6 CO N T E N T S http://www.bloodcancer.or.kr 2. 0. 0. 3 6 Tel 02-3432-0807 Fax 02-3432-0609 Home page http://www.bloodcancer.or.kr e - mail sbnuri@dreamwiz.com 2. 0. 0. 3 6 CO N T E N T S Mo n t h l ysc h e d u l e

More information

untitled

untitled - 685 - - 686 - - 687 - - 688 - - 689 - - 690 - - 691 - - 692 - - 693 - ์‹คํ—˜๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ - 694 - - 695 - - 696 - ๊ฐœ ์ž์—ฐ์‚ดํ•ด์„ธํฌํ™œ์„ฑ ์‹คํ—˜๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ ์‹คํ—˜๊ตฐ - 697 - - 698 - ์ž์—ฐ์‚ดํ•ด์„ธํฌํ™œ์„ฑ ์‹คํ—˜๊ตฐ ๊ตฐ ๋Œ€์กฐ๊ตฐ - 699 - - 700 - - 701 - - 702 - - 703 -

More information

?

? 2016 5 vol.524 / 2016. 5 03 04 10 12 16 06 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 jaeparis@hanmail.net 3 4 May 2016 5 6 May 2016 7 8 May 2016 9 10 May 2016 11 12 May 2016 13 14 May 2016

More information

*์ธํ„ฐ๋„ท์—์˜ฌ๋ฆด๊ฒƒ(์ €ํ•ด์ƒ)

*์ธํ„ฐ๋„ท์—์˜ฌ๋ฆด๊ฒƒ(์ €ํ•ด์ƒ) TEL : (062) 525-5252 / FAX : (062) 525-5260 www.suhrim.or.kr 2013. 04 2013. 04 Contents 2013. 04 4 10 20 29 43 48 5 ๊ณ ๋ นํ™” ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ตํšŒ ๋…ธ์ธ๊ต์œก์˜ ํ•„์š”์„ฑ / ๊น€์˜ํ•œ ์žฅ๋กœ ๋งจ๋ฐœ์˜ ์„ฑ์ž, ํ•œ๊ตญ์˜ ์„ฑ ํ”„๋ž€์น˜์Šค์ฝ” ์ดํ˜„ํ•„ / ๋ฐ•๋ช…์„œ ์€ํ‡ด์žฅ๋กœ ๋ถํ•ต ์œ„๊ธฐ ์˜์ ์ธ ํ•ต๋ฌด๊ธฐ(๊ธฐ๋„)๋กœ

More information

์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)-65ํ˜ธ

์•„์นจ๋…์„œ(์ดˆ๋“ฑ)-65ํ˜ธ 12 Tel. 032) 811-5103 Fax. 032) 232-0557 http://www.bwbooks.co.kr www.morningreading.org morningreading@hanmail.net http://blog.naver.com/10minreading http://opencast.naver.com/mr855 2010 2010 2010 2010

More information

ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํ™ˆ์ผ€์–ด์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜์•ฝ๊ด€

ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ดํ™ˆ์ผ€์–ด์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜์•ฝ๊ด€ ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ์„œ๋ฆฐ๋™ 136๋ฒˆ์ง€ ์„œ์šธ ์„ผํŠธ๋ŸดB/D 15-18F AIG ์†ํ•ด๋ณดํ—˜ ๋‹ค์ด๋ ‰ํŠธ ๋งˆ์ผ€ํŒ…๋ถ€ Tel : (๊ตญ๋ฒˆ์—†์ด)1544-2792 Fax : 02-2011-4610 ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ํ™ˆ์ผ€์–ด ์ข…ํ•ฉ๋ณดํ—˜ 5_ 5_ 8_ 10_ 13_ 22_ 22_ 22_ 22_ 23_ 26_ 28_ 28_ 29_ 33_ 36_ 38_ 40_ 40_ 44_ 44_ 45_ 46_ 46_

More information

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1

๋ ˆ์ด์•„์›ƒ 1 ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์ฒ˜๋ฆฌ ๋ฐ ์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ - ๊ณต๊ณต๋‹จ์ฒด ์—…๋ฌด๋งค๋‰ด์–ผ - ๋‚˜๋„ ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ๊ธฐ๊ด€์ด๋‹ค Contents 005 โ… . ์˜ ํ•„์š”์„ฑ 011 012 026 039 056 072 โ…ก. ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ 1. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด 2. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์˜ ์ ‘์ˆ˜ 3. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์˜ ์ฒ˜๋ฆฌ 4. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ 5. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณด์ƒ ๋ฐ ๊ตฌ์กฐ 083 090 106 107 โ…ข. ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์ฒ˜๋ฆฌ ์œ ์˜์‚ฌํ•ญ (๋ถ™์ž„)

More information

12.dsd

12.dsd ํˆฌ ์ž ์„ค ๋ช… ์„œ 2010๋…„ 8์›” 30์ผ ์ดํŠธ๋ ˆ์ด๋“œ1ํ˜ธ๊ธฐ์—…์ธ์ˆ˜๋ชฉ์ (์ฃผ) ๊ธฐ๋ช…์‹ ๋ณดํ†ต์ฃผ 9,500,000์ฃผ 19,000,000,000์› 1. ์ฆ๊ถŒ์‹ ๊ณ ์˜ ํšจ๋ ฅ๋ฐœ์ƒ์ผ : 2010๋…„ 8์›” 1์ผ 2. ๋ชจ์ง‘๊ฐ€์•ก : ์ฃผ๋‹น 2,000์› 3. ์ฒญ์•ฝ๊ธฐ๊ฐ„ : 2010๋…„ 8์›” 31์ผ ~ 2010๋…„ 9์›” 1์ผ 4. ๋‚ฉ์ž…๊ธฐ์ผ : 2010๋…„ 9์›” 3์ผ 5. ์ฆ๊ถŒ์‹ ๊ณ ์„œ ๋ฐ ํˆฌ์ž์„ค๋ช…์„œ์˜

More information

553ํ˜ธ

553ํ˜ธ ์†Œํ†ต๊ณผ ํ™”ํ•ฉ ํ™˜์ž์ค‘์‹ฌ ์—ฐ๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ์นœ์ ˆํ•œ ๋ณ‘์› ์ œ 553ํ˜ธ 2012๋…„ 7์›” 12์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ์†ก์€๊ทœ ํŽธ์ง‘์ธ ๊น€์œคํ•˜ ์ฃผ์†Œ ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋™๊ตฌ ์ œ๋ด‰๋กœ 42 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ http://www.cnuh.com Tel 062-220-5092 FAX 062-222-8092 ์›๋ฌด๊ณผ ๋‚ด๊ณผ 23์ผ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์„  ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค 1๋™ 1 2์ธต์œผ๋กœ ๊ฐ๊ฐ ์ด์ „ ์ˆ˜์ˆ ์žฅ ๊ณต์‚ฌ 28์ผ ๋งˆ๊ฐ ์ „๋‚จ๋Œ€๋ณ‘์›์˜ 1๋™ ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง

More information

hwp

hwp , 14% 18,300.,. ( ),.. 14 % 18,3 0 0., " "., ( ) " ".,... (E PA) (CARB ). " E PA ".. 9 6 5 1 0 1 5 %. CARB ( ). . "9 9 E PA, ".,. 1 3 [H P E 1 0 0 M ]., 7 2 0 0, 5 0 0.,.. " ".., 1 0 %., " 2 0 % ".,. '

More information

์ œ4์žฅ ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—… ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์˜ ๋ฐ ์ถ”์ง„ ๋ฐฉํ–ฅ ์ œ4์žฅ ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—… ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์˜ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ๋ฐ ์ถ”์ง„ ๋ฐฉํ–ฅ ์„ž์œ  ์‚ฐ์—… ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์€ ๋ณธ๋ฌธ์—์„œ ์‚ดํŽด๋ณด์•˜๋“ฏ์ด ๋ถ€๋ฌธ๋ณ„๋กœ ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์— ํƒ„๋ ฅ์ ์œผ๋กœ ์  ์˜นํ•˜๋ฉด์„œ ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰๋˜์–ด ์™”.1998๋…„,2001๋…„๋„๊ฐ€ ๋ณธ ์‚ฌ์—…์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜์—ฌ ๊ทธ ๊ถค๋„๋ฅผ ์žก๋Š” ์‹œ๊ธฐ์˜€๋ฉด,2002๋…„๋„ ์ดํ›„๋Š” ์‚ฌ์—…์˜ ๊ทœ๋ชจ์™€ ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ ํ™•์žฅ๋˜๋Š”

More information

untitled

untitled 712 ์ œ340ํšŒ ไธ€ ์ œ7์ฐจ(2016๋…„2์›”23์ผ) ์žˆ์Šต๋‹ˆ ๋„์„œ๋Œ€์ถœ๊ธฐ๋ก,๋„์„œ๊ด€ ์ด์šฉ์ž ๋ชฉ๋ก,๋„์„œํŒ๋งค๊ธฐ ๋ก,๋„์„œ๊ตฌ๋งค์ž ๋ชฉ๋ก,์ด๊ธฐํŒ๋งค๊ธฐ๋ก,์†Œ๋“์‹ ๊ณ ๊ธฐ ๋ก,๊ต์œก๊ธฐ๋ก ๋˜๋Š” ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด ์ธ์‹์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์˜๋ฃŒ ๊ธฐ๋ก์— ๋Œ€ํ•œ ํ•„์š”ํ•œ ์‹ ์ฒญ์„ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์— ์ œ์ถœ๋ช… ๋ น ์‹ ์ฒญ์€ ๋ฒ•๊ด€์—๊ฒŒ ์ œ๊ธฐํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ ๋˜ํ•œ ์ œ์ถœ์„ ์š”๊ตฌํ•œ ์œ ํ˜•๋ฌผ์ด ๊ตญ์ œ ํ…Œ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ฒฉ ๋ณดํ™œ๋™์˜ ๋ชฉ์ ํ•˜์— ๋‹จ์ˆœํžˆ ์œ„ํ˜‘์— ๋Œ€ํ•œ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€

More information

ๆญฏํ†ต์‹ 54ํ˜ธ.PDF

ๆญฏํ†ต์‹ 54ํ˜ธ.PDF http :/ / w w w.kfc c.o r.kr 54 (2 0 0 3. 4. 2 1). 7 7 1-7 9 3 3 FAX 7 5 5-2 0 8 1 E - m a il prma n @kfcc.o r.kr - -. 1 1. 2003 2., 3. 4. 5.. 5. 7 2002 . 1. 2003 4 15 ( ) 2003 2002 2003,,,, ( ) 4 9 (

More information

๊ณผ์ผ 8์›”ํ˜ธ ์›”๋ณด1.PDF

๊ณผ์ผ 8์›”ํ˜ธ ์›”๋ณด1.PDF (http ://www.kre i.re.kr) 2003 8 117, 2003 7 10,, 3.,,,,,,,,, 10 1,,,,,, 6 10,,,,,, 6 10. 8, 8 4%,, 17%, 3%.,. 7 12% 3%(480ha) 1. 2%(480ha) 7,580ha. 9% 2% 42. 4 7%. 5% 7 12%. 8 4%.. 11% 19 23% 8,. 2%,

More information

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ ยณยปรรถ 1

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ ยณยปรรถ 1 (34186) ๋Œ€์ „์‹œ ์œ ์„ฑ๊ตฌ ์œ ์„ฑ์šฐ์ฒด๊ตญ ์‚ฌ์„œํ•จ 125ํ˜ธ Tel : 042-823-4603 Fax : 042-823-4605 e-mail : kimst@kimst.or.kr Homepage : http://www.kimst.or.kr (๋ณธ(๋ฐฐ๊ฒฝ์‚ฌ์ง„์€((์ฃผ)๋ชจ์•„์†Œํ”„ํŠธ(ํ›„์›์œผ๋กœ(์ œ์ž‘๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2016 Contents 01 02 03 04 05 06 08 12 14

More information

ๆญฏํ†ต์‹ 37ํ˜ธ.PDF

ๆญฏํ†ต์‹ 37ํ˜ธ.PDF http :/ / w w w.kfc c.o r.kr 3 7 (2 0 0 1. 1 1. 2 6 ). 7 7 1-7 9 3 3 FAX 7 5 5-2 0 8 1 E - m a il prma n @kfcc.o r.kr - -. 1 1. 2. 21 3. 4. 5. 2002 6.. 4 1. 2. 3.. 6 2001 . 1. 11 22 ( ) 7:30, 80, < > (

More information

์งš

์งš 2014 10 vol 02 2 vol.02 Store 36.5 3 4 vol.02 Store 36.5 5 Must Have Item For Special Travel 6 vol.02 Store 36.5 7 8 vol.02 Store 36.5 9 10 vol.02 Store 36.5 11 12 vol.02 Store 36.5 13 14 vol.02 Store

More information

simpro์˜ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์ด์•ผ๊ธฐ

simpro์˜ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์ด์•ผ๊ธฐ simpro์˜ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์ด์•ผ๊ธฐ simpro ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ์ด์ œ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์‹œ์ฆŒ์ด ๋Œ์•„์™”๋‹ค. ๊ฒจ์šฐ๋‚ด ์›€์ถ”๋ฆฐ ๋ชธ์„ ํ™œ์ง ํŽด๊ณ  ์•ผ๊ตฌ์žฅ์œผ๋กœ ๋‹ฌ๋ ค๊ฐ€์ž.. ๊ฑฐ๊ธฐ์„œ ํ•จ์„ฑ์„ ๋“ฃ๊ณ  ์šฐ๋ฆฌ์˜ ํƒ€์ด๊ฑฐ์ฆˆ ์„ ์ˆ˜๋“ค์˜ ํŒŒ์ดํŒ…๋„˜์น˜๋Š” ํ”Œ๋ ˆ์ด๋ฅผ ๋ณด๊ณ  ์ง€์นœ ์‹ฌ์‹ ์„ ๋‹ฌ๋ž˜๋ณด์ž. ๋ชฉ์ฐจ 1 ์ด๋Œ€ํ˜ธ์„ ์ˆ˜ ํŒ€์ด ์šฐ์Šน์„ ํ–ˆ์–ด์•ผ 10์–ต๋„ ์ฃผ์ง€์š”.. 4 2 ์ด๋ฒ”ํ˜ธ์„ ์ˆ˜์˜์ž… ๊ณผ ๊น€์ฃผํ˜•์„ ์ˆ˜ 9 3 ํƒ€์ด๊ฑฐ์ฆˆ์—ฌ..์šฐ์Šน์„ ๋ช…๋ นํ•˜๋…ธ๋ผ..(์‹œ๋ฒ”๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ

More information

๋ฒ„๋“ค๊ฝƒ ๋‚˜๋ˆ” 100์ฃผ๋…„๊ธฐ๋…๊ตํšŒ ์ฒญ๋…„๋ด‰์‚ฌ์ž๋“ค ๊ณ ๋ง™์Šต๋‹ˆ๋‹ค OO๋™์— ์‚ฌ๋Š” ๊น€OO์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ์šธ์ฆ์œผ๋กœ ๋งŒ์‚ฌ ๊ท€์ฐฎ๊ณ  ๋”์šด๋ฐ ๋‚˜๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌ ํ•ด์ฃผ๋Š” ์ƒํ™œ๊ด€๋ฆฌ์‚ฌ ์„ ์ƒ๋‹˜์ด 100์ฃผ๋…„๊ธฐ๋…๊ตํšŒ ๋ด‰์‚ฌ์ž๋“ค์ด ๊ฒจ์šธ์ด๋ถˆ์„ ์„ธ ํƒํ•ด ์ค€๋‹ค ํ•˜์—ฌ, ์„ธํƒ๊ธฐ๋„ ์—†๋Š” ์ฐจ์— ์ž˜ ๋๋‹ค ์‹ถ์–ด ์„ ๋œป ํ—ˆ๋ฝํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฒ˜

๋ฒ„๋“ค๊ฝƒ ๋‚˜๋ˆ” 100์ฃผ๋…„๊ธฐ๋…๊ตํšŒ ์ฒญ๋…„๋ด‰์‚ฌ์ž๋“ค ๊ณ ๋ง™์Šต๋‹ˆ๋‹ค OO๋™์— ์‚ฌ๋Š” ๊น€OO์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ์šธ์ฆ์œผ๋กœ ๋งŒ์‚ฌ ๊ท€์ฐฎ๊ณ  ๋”์šด๋ฐ ๋‚˜๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌ ํ•ด์ฃผ๋Š” ์ƒํ™œ๊ด€๋ฆฌ์‚ฌ ์„ ์ƒ๋‹˜์ด 100์ฃผ๋…„๊ธฐ๋…๊ตํšŒ ๋ด‰์‚ฌ์ž๋“ค์ด ๊ฒจ์šธ์ด๋ถˆ์„ ์„ธ ํƒํ•ด ์ค€๋‹ค ํ•˜์—ฌ, ์„ธํƒ๊ธฐ๋„ ์—†๋Š” ์ฐจ์— ์ž˜ ๋๋‹ค ์‹ถ์–ด ์„ ๋œป ํ—ˆ๋ฝํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฒ˜ ๋ฒ„๋“ค๊ฝƒ๋‚˜๋ฃจ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค 2015. 10 ์ œ115ํ˜ธ ๋ฐœํ–‰์ผ 2015๋…„ 10์›” 4์ผ(์ฃผ์ผ) ๋ฐœํ–‰์ธ ์ด์žฌ์ฒ  ํŽธ์ง‘์ธ 100์ฃผ๋…„๊ธฐ๋…๊ตํšŒ ์†Œ์‹์ง€ํŒ€ 2015๋…„ ๊ตํšŒ ํ‘œ์–ด ๋„ˆํฌ๊ฐ€ ๋‚ด ์•ˆ์—, ๋‚ด๊ฐ€ ๋„ˆํฌ ์•ˆ์— (์š”14:20) ์ฃผ์†Œ 04084 ์„œ์šธ์‹œ ๋งˆํฌ๊ตฌ ์–‘ํ™”์ง„๊ธธ 46 Tel 02)332-9177 Fax 02)332-9175 E-mail 100church@gmail.com (์†Œ์‹์ง€)

More information

์ œ4์žฅ ์„œ๋ถ€์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ 12์›” ๊ฑด์„ค๊ตํ†ต๋ถ€๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€๊ตฌ์ง€์ •์„ ๋ฐ›์•„ 2006๋…„์— ์ฐฉ๊ณต, 2011๋…„ ์ค€๊ณตํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ์ดํ›„ 1๋‹จ๊ณ„์˜ ๊ฐœ ๋ฐœ ์„ฑ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ 2, 3๋‹จ๊ณ„ ์ง€์—ญ๋„ ๋‹จ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๊ฐœ๋ฐœ์„ ์ถ”์ง„ํ•  ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์„œ๋‚จ๋ถ€๊ถŒ ๊ฐœ๋ฐœ์€ ๊ด‘์—ญ์ค‘์‹ฌ๊ธฐ๋Šฅ์„ ๊ฐ–์ถ˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ž์›์˜ ๋ฏธ๋ž˜ํ˜• ํ˜์‹ ๋„์‹œ ๊ฑด์„ค๊ณผ ์ „

์ œ4์žฅ ์„œ๋ถ€์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ 12์›” ๊ฑด์„ค๊ตํ†ต๋ถ€๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€๊ตฌ์ง€์ •์„ ๋ฐ›์•„ 2006๋…„์— ์ฐฉ๊ณต, 2011๋…„ ์ค€๊ณตํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ์ดํ›„ 1๋‹จ๊ณ„์˜ ๊ฐœ ๋ฐœ ์„ฑ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ 2, 3๋‹จ๊ณ„ ์ง€์—ญ๋„ ๋‹จ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๊ฐœ๋ฐœ์„ ์ถ”์ง„ํ•  ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์„œ๋‚จ๋ถ€๊ถŒ ๊ฐœ๋ฐœ์€ ๊ด‘์—ญ์ค‘์‹ฌ๊ธฐ๋Šฅ์„ ๊ฐ–์ถ˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ž์›์˜ ๋ฏธ๋ž˜ํ˜• ํ˜์‹ ๋„์‹œ ๊ฑด์„ค๊ณผ ์ „ ํ•œ๊ตญ์ง€๋ฆฌ์ง€ - ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ ์ œ4์žฅ ์„œ๋ถ€์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ 1. ์„œ๋ถ€ ์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ ์„œ๋ถ€ ์‹ ๊ฐœ๋ฐœ์ง€์—ญ์€ ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ ์„œ๋ถ€์ง€์—ญ์œผ๋กœ ์œ ์„ฑ๊ณผ ์ง„์ž  ๋“ฑ ์˜ค๋žœ ์—ญ์‚ฌ๋ฅผ ๊ฐ„์งํ•œ ์ง€์—ญ์ด ์œ„์น˜ํ•ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ ๋ถ€๋„์‹ฌ ์—ญํ• ์„ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์œ ์„ฑ์€ ์œ ์„ฑ์˜จ์ฒœ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•œ ๊ด€๊ด‘๊ณผ ์œ„๋ฝ์˜ ์ค‘์‹ฌ์ง€์ด๋ฉฐ, ๋Œ€์ „๊ด‘์—ญ์‹œ ์„œ๋ถ๋ถ€์ง€์—ญ ๋ฐ ๊ด‘์—ญ๊ตํ†ต์˜ ๊ฑฐ์ ์ด๋‹ค. ์ง„์ž ์€ ์„œ๋‚จ๋ถ€ ์ง€์—ญ์˜ ๊ต ํ†ต, ๋ฌผ๋ฅ˜, ์œ ํ†ต์˜ ์ค‘์‹ฌ์ง€์—ญ์œผ๋กœ

More information

ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๋ณด ์ œ518ํ˜ธ.hwp 2 ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ  ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •์„ ์ด์— ๋ฐœ๋ นํ•œ๋‹ค. ํ•ฉ ์ฒœ ๊ตฐ ์ˆ˜ ํ•˜ ์ฐฝ ํ™˜ ๊ƒก 2010. 11. 30. ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ํ›ˆ๋ น ์ œ 294ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ

ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๋ณด ์ œ518ํ˜ธ.hwp 2 ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ  ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •์„ ์ด์— ๋ฐœ๋ นํ•œ๋‹ค. ํ•ฉ ์ฒœ ๊ตฐ ์ˆ˜ ํ•˜ ์ฐฝ ํ™˜ ๊ƒก 2010. 11. 30. ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ํ›ˆ๋ น ์ œ 294ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ œ1์žฅ ์ด ์น™ ์ œ1์กฐ(๋ชฉ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๋ณด ์ œ518ํ˜ธ.hwp 1 ํ•ฉ ์ฒœ ๊ตฐ ๊ณต ๋ณด ๊ณต๋ณด๋Š” ๊ณต๋ฌธ์„œ๋กœ์˜ ํšจ๋ ฅ์„ ๊ฐ–๋Š”๋‹ค. ์„  ๊ธฐ๊ด€์˜ ์žฅ ๋žŒ ์ œ518ํ˜ธ 2010. 12. 3. ํ›ˆ ๋ น ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐํ›ˆ๋ น ์ œ294ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ ์ ๊ทนํ–‰์ • ๋ฉด์ฑ… ๋ฐ ๊ณต๋ฌด์› ๊ฒฝ๊ณ  ๋“ฑ ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •------- 2 ๊ณ  ์‹œ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณ ์‹œ ์ œ2010-50ํ˜ธ ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ด€๋ฆฌ๊ณ„ํš(์žฌ์ •๋น„)๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ)์ง€ํ˜•๋„๋ฉด ๊ณ ์‹œ---------- 16 ๊ณต ๊ณ  ํ•ฉ์ฒœ๊ตฐ๊ณต๊ณ 

More information

12์›”ํ˜ธ ๊ณผ์ผ์›”๋ณด 2๋‹จ2.PDF

12์›”ํ˜ธ ๊ณผ์ผ์›”๋ณด 2๋‹จ2.PDF (http ://www.kre i.re.kr) 2003 12 129, 2003 11 10,, 3.,,,,,,,,, 10 1,,,,,, 6 10,,,,,, 6 10. 3%,, 1%,, 4~5% 2%. 11 17%.. 1% 2% 11 21%, 1 2%(340ha) 1 12 ( 15kg 2 9 16,220ha. )10%.. 1%(240ha) 2 6,160ha 2%

More information

๋ถ€์„œ: ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค ์ •์ฑ…: ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ๋‹จ์œ„: ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ -๋…ธ ๋ ฅ ์ƒ 100,000์› * 1๋ช… 100 -์ฑ„ํƒ์ œ์•ˆ ๋ถ€์ƒ๊ธˆ 50,000์› * 10๋ช… 500 -๊ธฐ ๋… ํ’ˆ 10,000์› * 60๋ช… 600 303 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,800 0 1,800 01 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,80

๋ถ€์„œ: ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค ์ •์ฑ…: ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ๋‹จ์œ„: ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ -๋…ธ ๋ ฅ ์ƒ 100,000์› * 1๋ช… 100 -์ฑ„ํƒ์ œ์•ˆ ๋ถ€์ƒ๊ธˆ 50,000์› * 10๋ช… 500 -๊ธฐ ๋… ํ’ˆ 10,000์› * 60๋ช… 600 303 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,800 0 1,800 01 ํฌ์ƒ๊ธˆ 1,80 2014๋…„๋„ ๋ณธ์˜ˆ์‚ฐ ์ผ๋ฐ˜ํšŒ๊ณ„,๊ธฐํƒ€ํŠน๋ณ„ํšŒ๊ณ„,๊ณต๊ธฐ์—…ํŠน๋ณ„ํšŒ๊ณ„ ์ „์ฒด ์„ธ ์ถœ ์˜ˆ ์‚ฐ ์‚ฌ ์—… ๋ช… ์„ธ ์„œ ๋ถ€์„œ: ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค ์ •์ฑ…: ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” ๋‹จ์œ„: ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ ๊ธฐํš๊ฐ์‚ฌ์‹ค 7,426,370 6,304,198 1,122,172 ๋„ 22,192 ๊ตฐ 7,404,178 ๊ตฐ์ •๊ธฐํš ์—ญ๋Ÿ‰ ๊ฐ•ํ™” 982,350 264,560 717,790 ๊ตฐ์ •์ข…ํ•ฉ๊ธฐํš ํ‰๊ฐ€ 982,350

More information

2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5.

2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5. THE ACTS OF EUNGAM 106 2014. 12. 2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5. Contents 04~05 06~9 10~11 12~15 16~21 22~23 24~25 26~31 32~37 38~43 44~45 46~48 49~51 52~53 54~55 56~61 62~67 68~69 70~71 72~73 74 75 76~79

More information

20030905 04

20030905 04 Contents 04 06 17 2 1 24 20030905 04 S P E C I A L R E P O R T S P E C I A L R E P O R T 06 20030907 S P E C I A L R E P O R T S P E C I A L R E P O R T 08 20030909 S P E C I A L R E P O R T S P E C I

More information

173ํ˜ธ 1,14๋ฉด.indd

173ํ˜ธ 1,14๋ฉด.indd Workers' Solidarity wspaper.org wspaper.org 14 2016๋…„ 4์›” 30์ผ ~ 5์›” 17์ผ ์ œ173ํ˜ธ ๋…ธ๋™์ž ์—ฐ๋Œ€ 27๋…„ ๋งŒ์— ์ง„์‹ค์ด ๋ฐํ˜€์ง„ ์˜๊ตญ ํž์ฆˆ๋ฒ„๋Ÿฌ ์ฐธ์‚ฌ ๊ฒฝ์ฐฐ์ด ๋ฌด๊ณ ํ•œ ์ถ•๊ตฌํŒฌ๋“ค์„ ์ฃฝ๊ฒŒ ๋งŒ๋“ค์—ˆ๋‹ค ๊น€์ข…ํ™˜ ์˜๊ตญ ํž์ฆˆ๋ฒ„๋Ÿฌ ์ฐธ์‚ฌ๋Š” 1989๋…„ 4์›” ์ถ•๊ตฌ ๊ฒฝ๊ธฐ์žฅ์—์„œ 96๋ช…์ด ์••์‚ฌ๋‹นํ•œ ์‚ฌ ๊ฑด์œผ๋กœ ์˜๊ตญํŒ ์„ธ์›”ํ˜ธ ์ฐธ์‚ฌ

More information

<C1A4BCBCBAD0BCAE323031322D30332D28BCBCBFF8292E687770>

<C1A4BCBCBAD0BCAE323031322D30332D28BCBCBFF8292E687770> ํ†ต์ผ์ •์„ธ๋ถ„์„ 2012-03 ๋ถํ•œ ๋ฏธ์‚ฌ์ผ ๋ฐœ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตญ์ œ์‚ฌํšŒ์˜ ๋Œ€์‘ 2012. 4 ๋ฐฐ์ •ํ˜ธ ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์†Œ์žฅ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์—ฌ์ธ๊ณค ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๊น€๊ทœ๋ฅœ ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์„ ์ž„์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ „๋ณ‘๊ณค ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์ด๊ธฐํ˜„ ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๋ฐ•์žฌ์  ๊ตญ์ œ๊ด€๊ณ„์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ๋ชฉ ์ฐจ ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ ๋ถํ•œ์˜ ๋ฏธ์‚ฌ์ผ ๋ฐœ์‚ฌ ํ˜„ํ™ฉ ๊ตญ์ œ์‚ฌํšŒ์˜ ํƒœ๋„ ๋ฐ ๋ฐ˜์‘

More information

FTA ํ™œ์šฉ ์ข…ํ•ฉ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ cha Pte r04 ์› ๆฅ“ ๊ธฐ์ค€,:์‚ฐ์ง€์ฆ๋ช… Im ้ฃ‡ 10 chapte ็กผ FTA ็ˆต x๋… ์ € ๅŒก ๋ชจ๋ธ01 FrA ์ƒ๋Œ€๊ตญ๊ด€์„ธ์„์ธํ•˜๋ฅผํ™œ์šฉํ•œ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€ ์ฒซ๋ฒˆ์งธ ๋ชจ๋ธ์€ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ F fa ๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๋Š” ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ด์œ ์ธ ์ƒ๋Œ€๊ตญ์˜ ๊ด€์„ธ์„ ์ธํ•˜๋ฅผ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€๊ธฐํšŒ๋กœํ™œ

FTA ํ™œ์šฉ ์ข…ํ•ฉ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ cha Pte r04 ์› ๆฅ“ ๊ธฐ์ค€,:์‚ฐ์ง€์ฆ๋ช… Im ้ฃ‡ 10 chapte ็กผ FTA ็ˆต x๋… ์ € ๅŒก ๋ชจ๋ธ01 FrA ์ƒ๋Œ€๊ตญ๊ด€์„ธ์„์ธํ•˜๋ฅผํ™œ์šฉํ•œ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€ ์ฒซ๋ฒˆ์งธ ๋ชจ๋ธ์€ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ F fa ๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๋Š” ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ด์œ ์ธ ์ƒ๋Œ€๊ตญ์˜ ๊ด€์„ธ์„ ์ธํ•˜๋ฅผ์ˆ˜์ถœํ™•๋Œ€๊ธฐํšŒ๋กœํ™œ 2 O CaSB FrA ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๋ชจ๋ธ์˜ˆ์‹œ ์—ฌ๊ธฐ์—์„œ์†Œ๊ฐœํ•˜๋Š”FfA ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค๋ชจ๋ธ์€,(D F ra ํŠนํ—ค๊ด€์„ธํ—คํƒ์„์ตœ๋Œ€ํ™”ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์•ˆ.2 ํŠนํ˜œ๊ด€์„ธ ํ˜œํƒ์„ ๋ˆ„๋ฆฌ๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์›์‚ฐ์ง€ ๊ธฐ์ค€ ์ถฉ์กฑ ๋ฐฉ์•ˆ.3 ๊ตญ๋‚ด์™ธ ๊ธฐ์—… ๊ฐ„ ํˆฌ์ž/ํ˜‘๋ ฅ ํ™•๋Œ€ ๋ฐฉ์•ˆ์„ ์ƒํ˜ธ ์—ฐ๊ณ„ํ•˜์—ฌ ๋งŒ๋“ˆ์—ˆ๋‹ค.์ด ์žฅ์–ดI์ œ์‹œ๋œ ์‚ฌ๋ก€๋Š” ๊ธฐ์—…์—์„œ ์‹ค์ œ๋กœ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค๋ฅผ ํ•˜๊ณ ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ–ˆ์œผ๋‚˜.๊ฒฝ์šฐ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ์ฐธ์กฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฐ€์ƒ์ ์ธ

More information

ๆญฏ444

ๆญฏ444 http://www.cheongjo.or.kr / E-mail : bugodong@hanafos.com Glass Blub (Panel Glass) ( F u n n e l G l a s s ) (T F T - w w w. h e g. c o. k r L C D) X TEL:054)463-1191 FAX:054)461-8032 h t t p : /

More information

1396รˆยฃ 1ยธรฉ

1396รˆยฃ 1ยธรฉ ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์žฌํ–ฅ๊ฒฝ์šฐํšŒ (์šฐ 100-821) ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์ค‘๊ตฌ ์‹ ๋‹น๋™ 171๋ฒˆ์ง€ FAX 02-2231-7557 ์ „ ํ™” 02-2234-1881 ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ ไธ˜ ๅœจ ๅฐ ํŽธ ์ง‘ ์ธ ๆŽ ๅบธ ็ฅฅ ์ธ์‡„์ธ ๋ฐœํ–‰์†Œ ้‡‘ๅณปๅŸน (์ฃผ)๊ด‘์„ธ๋‹น์ธ์‡„ ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ ์„œ์šธ๋‹ค07299 ์ฐฝ ๊ฐ„ ์ผ 1970๋…„ 12์›” 13์ผ ๋‹น๋‹นํ•˜๊ณ  ๆดปๅŠ› ๋„˜์น˜๋Š” ่ญฆๅ‹ๆœƒ ์ƒˆ๋กœ์šด ่ทณ่บ์˜ ๆ™‚ไปฃ๋กœ! www.ex-police.or.kr

More information

ยผยผยผร’รˆยธ16pรƒร–รยพ

ยผยผยผร’รˆยธ16pรƒร–รยพ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1) 2) 11. 12. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tel. 02) 2228-5221 Fax. 02) 365-2125 E-mail : mak68107@yuhs.ac Tel. 02) 2228-1930 Fax. 02) 393-6884 E-mail : dongas@yuhs.ac Tel.

More information

์ค‘๋“ฑ์•„์นจ๋…์„œ63ํ˜ธ(2011.10)

์ค‘๋“ฑ์•„์นจ๋…์„œ63ํ˜ธ(2011.10) 63ํ˜ธ 2011๋…„10 ์›” ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ 4์›์น™ 1. ๋ชจ๋‘ ์ฝ์–ด์š” 2. ๋‚ ๋งˆ๋‹ค ์ฝ์–ด์š” 3. ์ข‹์•„ํ•˜๋Š” ์ฑ…์„ ์ฝ์–ด์š” 4. ๊ทธ๋ƒฅ ์ฝ๊ธฐ๋งŒ ํ•ด์š” ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ ์‹ค์ฒœ ์‚ฌ๋ก€์ง‘ ๋ฐœ๊ฐ„ - ์ „๊ตญ ์‹œ ๋„๊ต์œก์ฒญ ๋…์„œ๊ต์œก ๋‹ด๋‹น๊ต์‚ฌ ์—ฐ์ˆ˜ ๋•Œ ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ ํ˜„ํ™ฉ ์กฐ์‚ฌ ์‹ค์‹œ (์‚ฌ)ํ–‰๋ณตํ•œ์•„์นจ๋…์„œ๋Š” ๊ต์œก๊ณผ ํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€, ๋Œ€๊ตฌ๊ด‘์—ญ์‹œ๊ต์œก์ฒญ, ํ•œ ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ 2005~ 2011๋…„ ์•„์นจ๋…์„œ์šด๋™ ์‹ค์ฒœ

More information

-๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ 2 ๊ฐ€.์ค‘๊ฐœ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊ฐœ์„ค ๋“ฑ๋ก์˜ ๊ฒฐ๊ฒฉ์‚ฌ์œ ์— ๋ฏผ๋ฒ• ์ƒ ์„ฑ๋…„ํ›„๊ฒฌ ์ œ๋„ ๋„์ž… 2 โ…ก.์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.10.8) 4 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 4 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  4

-๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ 2 ๊ฐ€.์ค‘๊ฐœ์‚ฌ๋ฌด์†Œ ๊ฐœ์„ค ๋“ฑ๋ก์˜ ๊ฒฐ๊ฒฉ์‚ฌ์œ ์— ๋ฏผ๋ฒ• ์ƒ ์„ฑ๋…„ํ›„๊ฒฌ ์ œ๋„ ๋„์ž… 2 โ…ก.์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.10.8) 4 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 4 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  4 ๊ณต์ธ์ค‘๊ฐœ์‚ฌ์˜ ์—…๋ฌด ๋ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฑฐ๋ž˜์‹ ๊ณ ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ ์•ˆ ์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜( 13.8.19) ์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜( 13.10.8) ๊ฐ• ์„ ํ˜ธ ์˜ ์› ๋Œ€ ํ‘œ ๋ฐœ ์˜ ๊ฒ€ ํ†  ๋ณด ๊ณ  2013.11 ๊ตญ ํ†  ๊ต ํ†ต ์œ„ ์› ํšŒ ์ˆ˜์„์ „๋ฌธ์œ„์› ํ—ˆ ํƒœ ์ˆ˜ -๋ชฉ ์ฐจ - โ… .์ฃผ์Šน์šฉ์˜์› ๋Œ€ํ‘œ๋ฐœ์˜์•ˆ( 13.8.19) 1 1.์ œ์•ˆ๊ฒฝ์œ„ 1 2.์ œ์•ˆ์ด์œ  ๋ฐ ์ฃผ์š”๋‚ด์šฉ 1 3.๊ฒ€ํ† ์˜๊ฒฌ

More information

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ

ร‡รยทรŽยฑร—ยทยฅรรฝ 2014 ํ•œ๊ตญ๊ตฐ์‚ฌ๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ํ•™ํšŒ ์ข…ํ•ฉํ•™์ˆ ๋Œ€ํšŒ ์ผ์ž : 2014. 6. 19(๋ชฉ) 6. 20(๊ธˆ) ์žฅ์†Œ : ์ œ์ฃผ ๊ตญ์ œ์ปจ๋ฒค์…˜์„ผํ„ฐ (305-600) ๋Œ€์ „์‹œ ์œ ์„ฑ๊ตฌ ์œ ์„ฑ์šฐ์ฒด๊ตญ ์‚ฌ์„œํ•จ 125ํ˜ธ Tel : 042-821-2203 Fax : 042-823-4605 e-mail : kimst@kimst.or.kr Homepage : http://www.kimst.or.kr KIMST

More information

215. 8์›” ์‚ฐ์—…๋™ํ–ฅ ์ง‘๊ณ„๊ฒฐ๊ณผ(์ข…ํ•ฉ) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ์—… 8์›” ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ 1.2%p ํ•˜๋ฝํ•œ 9์›”์—๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง 9์›”์—๋„ ์ถ”์„ ์—ฐํœด์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€์˜ ์‹ค์  8.1%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค. ๋‹น์›” ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ์ฃผ์š” ๋Œ€๊ธฐ์—…๋“ค์ด ํ•˜๊ณ„ ๊ฐ์†Œ๋Š” ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค.

215. 8์›” ์‚ฐ์—…๋™ํ–ฅ ์ง‘๊ณ„๊ฒฐ๊ณผ(์ข…ํ•ฉ) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ์—… 8์›” ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ 1.2%p ํ•˜๋ฝํ•œ 9์›”์—๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง 9์›”์—๋„ ์ถ”์„ ์—ฐํœด์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€์˜ ์‹ค์  8.1%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค. ๋‹น์›” ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ์ฃผ์š” ๋Œ€๊ธฐ์—…๋“ค์ด ํ•˜๊ณ„ ๊ฐ์†Œ๋Š” ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ August 215 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€๊ณต๋‹จ ๊ด€ํ•  PRODUCTION ์ƒ์‚ฐ 9.% 41์กฐ 3,85์–ต์› OPERATION RATIO ๊ฐ€๋™๋ฅ  EXPORT ์ˆ˜์ถœ 151์–ต 9,8๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ 1.2%p 8.1% 8 6.7% 215. 8์›” ์‚ฐ์—…๋™ํ–ฅ ์ง‘๊ณ„๊ฒฐ๊ณผ(์ข…ํ•ฉ) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ํ•˜๋ฝ์—… 8์›” ๊ตญ๊ฐ€์‚ฐ์—…๋‹จ์ง€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ 1.2%p ํ•˜๋ฝํ•œ 9์›”์—๋„ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง 9์›”์—๋„

More information

01๏ง๋จฏ?ๆ€จ์‡ฑ๊ฐ”?

01๏ง๋จฏ?ๆ€จ์‡ฑ๊ฐ”? THE ACTS OF EUNGAM 103 2014. 3. 2014 NEW EUNGAM 1. 2. 3. 4. 5. Contents 04~07 08~11 12~14 15~17 18~19 20~21 22~23 24~26 27~29 30~31 32~33 34~36 37~39 40~43 44~46 47~49 50~53 54~57 58~61 62~67 68~69 70

More information

์ƒˆ๊น€ ๊ธ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ–‰๋ณตํ•œ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋ฉฐ ์ด์žฌ์ฒ (์š”์…‰) ์‹ ๋ถ€ / ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์ด๋…๊ตฌํ˜„์‹ค์žฅ ์ข‹๋“  ์‹ซ๋“  ํ•œ ํ•ด๊ฐ€ ๋ฐ์•˜๋‹ค. ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋งž๋Š” ๋งˆ์Œ์ด ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ ๋Œ€์™€ ๋ถˆ์‹ ์œผ๋กœ ๊ต์ฐจํ•˜๋ฉฐ ์ด์ค‘์ ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ๊ฐ์ด ๋“ ๋‹ค. ๊ทธ๋ž˜๋„ ๊ธฐ์˜๊ณ  ์‹  ๋‚˜๋Š” ์ผ์ด ์ƒˆํ•ด์—๋Š” ๋‘๋ฃจ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉด ํ•œ๋‹ค.

์ƒˆ๊น€ ๊ธ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ–‰๋ณตํ•œ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋ฉฐ ์ด์žฌ์ฒ (์š”์…‰) ์‹ ๋ถ€ / ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์ด๋…๊ตฌํ˜„์‹ค์žฅ ์ข‹๋“  ์‹ซ๋“  ํ•œ ํ•ด๊ฐ€ ๋ฐ์•˜๋‹ค. ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋งž๋Š” ๋งˆ์Œ์ด ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ ๋Œ€์™€ ๋ถˆ์‹ ์œผ๋กœ ๊ต์ฐจํ•˜๋ฉฐ ์ด์ค‘์ ์ด๋ผ๋Š” ์ƒ๊ฐ์ด ๋“ ๋‹ค. ๊ทธ๋ž˜๋„ ๊ธฐ์˜๊ณ  ์‹  ๋‚˜๋Š” ์ผ์ด ์ƒˆํ•ด์—๋Š” ๋‘๋ฃจ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉด ํ•œ๋‹ค. ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์›๋ชฉํŒ€ ๋ฐœํ–‰ 2010.1 353ํ˜ธ ์ƒˆ๊น€ ๊ธ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ–‰๋ณตํ•œ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๋ฉฐ ์ด์žฌ์ฒ (์š”์…‰) ์‹ ๋ถ€ / ๊ฐ€ํ†จ๋ฆญ์ค‘์•™์˜๋ฃŒ์› ์ด๋…๊ตฌํ˜„์‹ค์žฅ ๊ตํšŒ์‚ฌํ™” ์„œ์šธ๊ต๊ตฌ, ๊ฒฝํ–ฅ์‹ ๋ฌธ์„ ์žƒ๋‹ค ์„œ์ƒ์š” / ๅ‰ ํ•œ๊ตญ๊ตํšŒ์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽธ์ฐฌ ์œ„์› ์˜ํ•™ ์ƒ์‹ ๊ณ ํ˜ˆ์•• ํ™˜์ž์˜ ์ƒํ™œ ์ˆ˜์น™ ์†ก์ƒ์šฑ / ์„ฑ๋นˆ์„ผํŠธ๋ณ‘์› ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์„ผํ„ฐ ์†Œ์žฅ ์ฃผ๋‹˜๊ป˜์„œ ํ•จ๊ป˜ ๊ณ„์‹œ๋‹ˆ ๋งˆ์Œ์˜ ์ฐฝ์„ ๋„“๊ฒŒ ๊ถŒ์˜ค๋ถ„(์š”์•„ํ‚ด) ์ˆ˜๋…€ /

More information

The Ko rea Fo u n d a t i o n 0 3 0 4 06 12 20 27 34 40

The Ko rea Fo u n d a t i o n 0 3 0 4 06 12 20 27 34 40 2003 21 376-1 227 137-072 TEL 02-3463 - 5600/1 Fax 02-3463 - 6075/6 h t t p : / / w w w. k f. o r. k r The Ko rea Fo u n d a t i o n 0 3 0 4 06 12 20 27 34 40 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1

More information

์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ •์ฑ…์ด์Šˆ๋ธŒ๋ฆฌํ”„ 2015๋…„ 11์›” 2์ผ Vol. 226 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ฐ•๊ธฐ์ถ˜ ์ฃผ ์†Œ : 63147 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ์ œ์ฃผ์‹œ ์•„์—ฐ๋กœ 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›์€ ์ง€์—ญ์‚ฌ

์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ •์ฑ…์ด์Šˆ๋ธŒ๋ฆฌํ”„ 2015๋…„ 11์›” 2์ผ Vol. 226 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ฐ•๊ธฐ์ถ˜ ์ฃผ ์†Œ : 63147 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ์ œ์ฃผ์‹œ ์•„์—ฐ๋กœ 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›์€ ์ง€์—ญ์‚ฌ 226 2015. 11. 2 ์‚ฌ๋ ค๋‹ˆ์ˆฒ๊ธธ ์…”ํ‹€๋ฒ„์Šค ์‹œ๋ฒ”์šด์˜ ์„ฑ๊ณผ ๋ฐ ํ–ฅํ›„๊ณผ์ œ ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์† ์ƒ ํ›ˆ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ์ •์ฑ…์ด์Šˆ๋ธŒ๋ฆฌํ”„ 2015๋…„ 11์›” 2์ผ Vol. 226 ๋ฐœํ–‰์ฒ˜ : ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์› ๋ฐœํ–‰์ธ : ๊ฐ•๊ธฐ์ถ˜ ์ฃผ ์†Œ : 63147 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ์ œ์ฃผ์‹œ ์•„์—ฐ๋กœ 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 ์ œ์ฃผ๋ฐœ์ „์—ฐ๊ตฌ์›์€

More information

ASF U-18 Championship ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 016๋…„ 6์›” ์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ๋งˆ์นด์˜ค ์ฝ”์นญ์Šคํƒœํ”„ ์„ค๊ธฐํ˜„์€ ์šฐ๋ฆฌ ์นœ๊ตฌ ์™ธ๊ตญ ์„ ์ˆ˜๋‹จ ์ด๋ชจ์ €๋ชจ ์•„์‹œ์•„ ์ฒญ์†Œ๋…„๋“ค์˜ ์ถ•์ œ ๋ฌด๋Œ€์ธ ์ œํšŒ ์•„์‹œ ์•„ํ•™์ƒ(U-18)์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ๋‹ฌ 9์ผ ๋ง‰์„ ๋‚ด๋ ธ๋‹ค. 8๊ฐœ๊ตญ 9๊ฐœํŒ€์ด ์ฐธ๊ฐ€ํ•ด ๊ฒฝ์ฃผ์—

ASF U-18 Championship ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 016๋…„ 6์›” ์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ๋งˆ์นด์˜ค ์ฝ”์นญ์Šคํƒœํ”„ ์„ค๊ธฐํ˜„์€ ์šฐ๋ฆฌ ์นœ๊ตฌ ์™ธ๊ตญ ์„ ์ˆ˜๋‹จ ์ด๋ชจ์ €๋ชจ ์•„์‹œ์•„ ์ฒญ์†Œ๋…„๋“ค์˜ ์ถ•์ œ ๋ฌด๋Œ€์ธ ์ œํšŒ ์•„์‹œ ์•„ํ•™์ƒ(U-18)์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ๋‹ฌ 9์ผ ๋ง‰์„ ๋‚ด๋ ธ๋‹ค. 8๊ฐœ๊ตญ 9๊ฐœํŒ€์ด ์ฐธ๊ฐ€ํ•ด ๊ฒฝ์ฃผ์— footballjournal.co.kr 016๋…„ 6์›” ์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ์ฃผ๊ฐ„ ์ œ10ํ˜ธ ๊ตฌ๋… ๊ด‘๊ณ ๋ฌธ์˜ 0-88-81 ์ถ•๊ตฌ์˜ ๋‚˜๋ผ์„œ ์–ด๋จธ๋‹ˆ ๋‚˜๋ผ๋กœ [VJKWUXIVa KWU ๋ฐ”์šฐ์ง€๋‹ˆ ์ฝ”์น˜ 10๋ฉด ํ•ด์ฒด ์•ž๋‘๊ณ  ๊ฐ’์ง„ ์ค€์šฐ์Šน ์•ˆ๋™๊ณ ์˜ ๋งˆ์ง€๋ง‰ ๊ณ ๋“ฑ๋ฆฌ๊ทธ ์—ฌ๋ฆ„ ์ „๊ตญ๋Œ€ํšŒ ํ›„ ์—ญ์‚ฌ ์†์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ์•ŒํŒŒ๊ณ , ์„ ์ˆ˜๋‹จ ์ธ์ˆ˜ ์ฐฝ๋‹จ 8๊ฐœ๊ตญ ๊ณ ๊ต์ƒ๋“ค์ด ํ•œ๋ฐ ์–ด์šธ๋ ธ๋‹ค. ๊ทธ๋ผ์šด๋“œ๋ฅผ ๋– ๋‚œ ๊ทธ๋“ค์—๊ฒŒ๋Š” 1๋“ฑ๋„

More information

์ถฉ๋‚จ๊ต์œก181ํ˜ธ-3.25.pdf

์ถฉ๋‚จ๊ต์œก181ํ˜ธ-3.25.pdf 11-8140242-000001-08 2013-888 2013 181 2013 181 Contents 02 27 08 10 14 20 29 25 32 61 Spring 2 0 1 3 71 44 51 57 67 72 80 91 100 105 110 89 118 123 136 144 148 119 155 158 163 1 2 3 4 5 6 8 SPRING

More information

ยณยฒยฑยธรƒยป3ยฟรน1รฌ303ร–รยพยบยป2.20

ยณยฒยฑยธรƒยป3ยฟรน1รฌ303ร–รยพยบยป2.20 ๋น›๊ณ ์„ ๋‚จ๊ตฌ์†Œ์‹ 2012 3์›”ํ˜ธ [์ œ211ํ˜ธ] ๋ฐœํ–‰์ผ 2012๋…„ 2์›” 23์ผ ๋ชฉ์š”์ผ ๋ฐœํ–‰์ธ ๋‚จ๊ตฌ์ฒญ์žฅ ์‚ฌ๋žŒ์ค‘์‹ฌ ๊ฑด๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ํŽธ์ง‘์ธ ๋ฌธํ™”ํ™๋ณด์‹ค์žฅ ์ฃผ์†Œ 503-701 ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋‚จ๊ตฌ ์ œ์„๋กœ 88 ์ „ํ™” 062-650-7316 ๋‚จ๊ตฌ ์ข…ํ•ฉ์ฒญ์‚ฌ ์ฒซ์‚ฝ ๋‚ด๋…„ 3์›” ์ž…์ฃผ ์œ„ํƒ๊ฐœ๋ฐœ ์ œ์•ˆ์— ๊ธ‰๋ฌผ์‚ด์„ ๋ฌธํ™”๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ์นœํ™˜๊ฒฝ ์—๋„ˆ์ง€ ๊ณ ํšจ์œจ ๊ฑด์ถ•๋ฌผ ํ˜„ ์ฒญ์‚ฌ๋Š” ์ฃผ๋ฏผ ๊ณต์ฒญํšŒ ํ†ตํ•ด ํ™œ์šฉ ๋ฐฉ์•ˆ ๊ฒฐ์ •

More information

00.์•ž๋ถ€๋ถ„2

00.์•ž๋ถ€๋ถ„2 http://ipsi.chungbuk.ac.kr 2014 New START for CHANGE 2014 2 3 2014 2 4 5 6 Contents 3 4 5 7 65 68 71 76 80 83 09 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 38 42 45 48 51 55 56 59 62 87 88 91 94 97 98 101 104 108

More information

(120629)_์„ธํฌ๋ฐฐ์–‘_๋ถˆํ™œํ™”_์ธํ”Œ๋ฃจ์—”์ž_๋ฐฑ์‹ _ํ‰๊ฐ€_๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ.hwp

(120629)_์„ธํฌ๋ฐฐ์–‘_๋ถˆํ™œํ™”_์ธํ”Œ๋ฃจ์—”์ž_๋ฐฑ์‹ _ํ‰๊ฐ€_๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ.hwp ํ–‰์ •๊ฐ„ํ–‰๋ฌผ๋“ฑ๋ก๋ฒˆํ˜ธ 11-1470000-002739-14 ์„ธํฌ๋ฐฐ์–‘๋ถˆํ™œํ™”์ธํ”Œ๋ฃจ์—”์ž๋ฐฑ์‹ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ Guideline on the Cell Culture Inactivated Influenza Vaccines for Human Use 2012. 6. ๋ฐ”์ด์˜ค์ƒ์•ฝ๊ตญ๋ฐ”์ด์˜ค์ƒ์•ฝ์‹ฌ์‚ฌ๋ถ€ ์„ธํฌ๋ฐฐ์–‘๋ถˆํ™œํ™”์ธํ”Œ๋ฃจ์—”์ž๋ฐฑ์‹ ํ‰๊ฐ€๊ฐ€์ด๋“œ๋ผ์ธ Guideline on the Cell Culture

More information

ๆญฏR&Dํ˜„ํ™ฉ๊ณผ์ œ.PDF

ๆญฏR&Dํ˜„ํ™ฉ๊ณผ์ œ.PDF R&D 2002. 12 .. / TEL : 3771-0473, FAX: 3771-0110, E- mail : comden@fki.or.kr / TEL : 3771-0370, FAX: 3771-0110, E- mail : jinyh@fki.or.kr - - < > / 1 / 9. R&D / 11 1. R&D / 11 2. R& D / 12 3. / 14 4.

More information

ASF U-8 Championship ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 0๋…„ ์›” 0์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ํ•œ๊ตญ ํŒ€ ์„ ์ˆ˜๋‹จ ๊ฐ๋…= ๋ฐฐ์ข…ํ•„ (๊ฐ•ํ™”๊ณ  ๊ฐ๋…) ์ฝ”์น˜= ๊น€ํ•™์ฒ  (์„œํ•ด๊ณ  ๊ฐ๋…) ์ฝ”์น˜= ์žฅํ•„๊ทœ (์‹ ๊ฐˆ๊ณ  ์ฝ”์น˜) ๊ตญ์ œ๋Œ€ํšŒ ์ฒซ ์ถœ์ „, ํฐ ๋ฌด๋Œ€์„œ ๊ฟˆ ํ‚ค์šด๋‹ค ์–ธ๋‚จ๊ณ  ๊น€๋ฏผ์„ฑ-ํ•œ์–‘๊ณต๊ณ  ์ด์ง€์„ฑ GK ๊น€์Šน๊ฑด

ASF U-8 Championship ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ 0๋…„ ์›” 0์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ํ•œ๊ตญ ํŒ€ ์„ ์ˆ˜๋‹จ ๊ฐ๋…= ๋ฐฐ์ข…ํ•„ (๊ฐ•ํ™”๊ณ  ๊ฐ๋…) ์ฝ”์น˜= ๊น€ํ•™์ฒ  (์„œํ•ด๊ณ  ๊ฐ๋…) ์ฝ”์น˜= ์žฅํ•„๊ทœ (์‹ ๊ฐˆ๊ณ  ์ฝ”์น˜) ๊ตญ์ œ๋Œ€ํšŒ ์ฒซ ์ถœ์ „, ํฐ ๋ฌด๋Œ€์„œ ๊ฟˆ ํ‚ค์šด๋‹ค ์–ธ๋‚จ๊ณ  ๊น€๋ฏผ์„ฑ-ํ•œ์–‘๊ณต๊ณ  ์ด์ง€์„ฑ GK ๊น€์Šน๊ฑด footballjournal.co.kr ๊น€๋ณ‘์˜ค 0๋…„ ์›” 0์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ์ฃผ๊ฐ„ ์ œ0ํ˜ธ ๊ตฌ๋… ๊ด‘๊ณ ๋ฌธ์˜ 0-88-8 [VJKWUXIVa KWU ๋‚ด ํž˜ ์›์ฒœ์€ ๋งŒ์› ๊ด€์ค‘ 8๋ฉด ๋‚จ์ž ์‹ค์—…ํŒ€ ๋ณด์œ  ํ•œ์ˆ˜์› ์—ฌ์žํŒ€๋„ ์˜ฌํ•ด ์ฐฝ๋‹จ ์ถ”์ง„ WK๋ฆฌ๊ทธ ์ œ8๊ตฌ๋‹จ ํƒ„์ƒ ์ดˆ์ฝ๊ธฐ ์ด๋‹ฌ ๋ง ํ™•์ • ์—ฐ๊ณ ์ง€๋Š” ๊ฒฝ์ฃผ ์•„์‹œ์•„ํ•™์ƒ์„ ์ˆ˜๊ถŒ๋Œ€ํšŒ๊ฐ€ ์ผ ๊ฒฝ์ฃผ์—์„œ ๊ฐœ๋ง‰ํ•œ๋‹ค. 8๊ฐœ๊ตญ ๊ฐœํŒ€์ด ์ฐธ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ์ด๋ฒˆ ๋Œ€ํšŒ๋Š” ์ฐจ์„ธ๋Œ€

More information

2001 Seoul Arts Center Anual report _ Reports of Operations Opera House

2001 Seoul Arts Center Anual report _ Reports of Operations Opera House 137-718 TEL 02-580-1110 FAX Seoul Arts Center 2001 Seoul Arts Center Anual report _ Reports of Operations Opera House 04 08 11 13 14 17 18 20 23 25 27 386,177 24/296 11/210 13/86 57% 99,150 34/286 9/177

More information

untitled

untitled KODICOM KSR User s s Manual KSR System Center KODICOM KSR User s s Manual KODICOM KSR User s s Manual KODICOM KSR User s s Manual KODICOM KSR User s s Manual KODICOM KSR Center User s s Manual 8 9 KODICOM

More information

<28C6EDC1FD29B0F8C0CDBDC5B0EDC0DA5FBAB8C8A3C1A6B5B5C0C75FC0CCC7D828B4F5C3D6C1BE2C2030382E3037292E687770>

<28C6EDC1FD29B0F8C0CDBDC5B0EDC0DA5FBAB8C8A3C1A6B5B5C0C75FC0CCC7D828B4F5C3D6C1BE2C2030382E3037292E687770> www.mfds.go.kr GMP๊ด€๋ จ ๊ทœ์ • ์˜๋ฌธ๋ฒˆ์—ญ์ง‘ ๊ณต ์ต ์‹  ๊ณ  ์ž ๋ณด ํ˜ธ ๋ฒ• ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ๋ฒ• ์— ์˜ํ•œ ์— ์˜ ํ•œ ๊ณต์ต์‹ ๊ณ  ์—…๋ฌด์ฒ˜๋ฆฌ ๋งค๋‰ด์–ผ ๊ณต ์ต ์‹  ๊ณ  ์—… ๋ฌด ์ฒ˜ ๋ฆฌ ๋งค ๋‰ด ์–ผ 2 0 1 3 0 8 2 0 1 3 8 ํ™˜ ๊ฒฝ ๋ถ€ ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž๋ณดํ˜ธ์ œ๋„-ํ‘œ์ง€.indd 1 2013-08-09 ์˜คํ›„ 3:48:07 Contents ๊ณต์ต์‹ ๊ณ ์ž ๋ณดํ˜ธ๋ฒ• ์— ์˜ํ•œ ๊ณต์ต์‹ ๊ณ 

More information

CATALOGUE no.11 TAEJOO / JOYLITE LIGHTING FIXTURES COLLECTION ํƒœ์ฃผ๊ณต์—… ( ์ฃผ ) KOREA TAEJOO MANUFACTURING CO., LTD. A ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ๋‚จ๋™๊ตฌ์•ต๊ณ ๊ฐœ๋กœ 541 ( ๊ณ ์ž”๋™, ๋‚จ๋™๊ณต๋‹จ 100B 13L)

CATALOGUE no.11 TAEJOO / JOYLITE LIGHTING FIXTURES COLLECTION ํƒœ์ฃผ๊ณต์—… ( ์ฃผ ) KOREA TAEJOO MANUFACTURING CO., LTD. A ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ๋‚จ๋™๊ตฌ์•ต๊ณ ๊ฐœ๋กœ 541 ( ๊ณ ์ž”๋™, ๋‚จ๋™๊ณต๋‹จ 100B 13L) www.taejoolight.com Lighting Fixtures Collection ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ๋‚จ๋™๊ตฌ์•ต๊ณ ๊ฐœ๋กœ 541 ( ๊ณ ์ž”๋™, ๋‚จ๋™๊ณต๋‹จ 100B 13L) Tel 032-815-0701 Fax 032-815-0731 LIVING ROOM LIGHT BED ROOM LIGHT DINING ROOM LIGHT KITCHEN LIGHT SENSOR LIGHT WALL

More information

๋ชฉ ์ฐจ I. ๊ต์œก ๊ณ„ํš์˜ ๊ธฐ์ € 1 1. ๊ฒฝ๋ถ ๊ต์œก ์ง€ํ‘œ 1 2. ๊ตฌ๋ฏธ ๊ต์œก์˜ ์ง€ํ‘œ 2 3. ๊ฒฝ๋ถ ๋ฐ ๊ตฌ๋ฏธ ์œ ์น˜์› ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ 3 4. ์œ ์น˜์› ํ˜„ํ™ฉ 4 II. ๋ณธ์› ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ 7 1. ๋ณธ์›์˜ ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ ๋ฐ ์šด์˜ ์ค‘์  7 2. ์ค‘์  ๊ต์œกํ™œ๋™ ์ถ”์ง„ ๊ณ„ํš 8 III. ๊ต์œก๊ณผ์ •

๋ชฉ ์ฐจ I. ๊ต์œก ๊ณ„ํš์˜ ๊ธฐ์ € 1 1. ๊ฒฝ๋ถ ๊ต์œก ์ง€ํ‘œ 1 2. ๊ตฌ๋ฏธ ๊ต์œก์˜ ์ง€ํ‘œ 2 3. ๊ฒฝ๋ถ ๋ฐ ๊ตฌ๋ฏธ ์œ ์น˜์› ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ 3 4. ์œ ์น˜์› ํ˜„ํ™ฉ 4 II. ๋ณธ์› ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ 7 1. ๋ณธ์›์˜ ๊ต์œก ๋ชฉํ‘œ ๋ฐ ์šด์˜ ์ค‘์  7 2. ์ค‘์  ๊ต์œกํ™œ๋™ ์ถ”์ง„ ๊ณ„ํš 8 III. ๊ต์œก๊ณผ์ • 2013ํ•™๋…„๋„ ์œ ์น˜์›์šด์˜๊ณ„ํš์„œ ํ–‰๋ณตํ•œ ์•„์ด๋“ค์˜ ๊ฟˆํ„ฐ ์‹  ๊ธฐ ์œ  ์•„ ๊ต ์œก ์‹ ๊ธฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต๋ณ‘์„ค์œ ์น˜์› http://www.singi.es.kr 730-072 ๊ฒฝ๋ถ ๊ตฌ๋ฏธ์‹œ ์‹ ๋น„๋กœ 3๊ธธ 37-8๋ฒˆ์ง€ XXXXXXXXXXX FAX XXXXXXX ๋ชฉ ์ฐจ I. ๊ต์œก ๊ณ„ํš์˜ ๊ธฐ์ € 1 1. ๊ฒฝ๋ถ ๊ต์œก ์ง€ํ‘œ 1 2. ๊ตฌ๋ฏธ ๊ต์œก์˜ ์ง€ํ‘œ 2 3. ๊ฒฝ๋ถ ๋ฐ ๊ตฌ๋ฏธ ์œ ์น˜์› ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ 3

More information

untitled

untitled 2006๋…„ 12์›” 26์ผ ๋ฐœํ–‰ ํ†ต๊ถŒ ์ œ92ํ˜ธ ๋ฐœํ–‰์ธ ๏งกๅœญ่กก / ํŽธ์ง‘์ธ:๏คŠๅฐ™ๅ‹ณ / ๋ฐœํ–‰์ฒ˜:็คพๅœ˜ๆณ•ไบบ ้€€ๆบชๅญธ้‡œๅฑฑ็ก็ฉถ้™ข ้‡œๅฑฑๅธ‚ ้‡œๅฑฑ้Žญๅ€ ็”ฐๆตฆๆดž608-1 819-8587/FAX.817-4013 ็ฌฌ19ๅ›ž ้Ÿ“ ๆ—ฅ ไธญ ้€€ๆบชๅญธ ๅœ‹้š›ๅญธ่ก“ๅคงๆœƒ ็››ไบ† ้Ÿ“ ๆ—ฅ ไธญ ้€€ๆบชๅญธ ๅœ‹้š›ๅญธ่ก“ๅคงๆœƒ ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ 10ๆœˆ 18ๆ—ฅ ้‡œๅฑฑๆ—ฅๅ ฑ็คพ ๅคง่ฌ›ๅ ‚์—์„œ ๅ…งๅค–่ฒด่ณ“ 200้ค˜ไบบ์ด ๅƒๅธญํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ ็››ๅคงํžˆ ๆ“ง่กŒ๋˜์—ˆ๋‹ค.

More information

๋ชฉ ์ฐจ 1.๊ฐ์‚ฌ๋ชฉ์  1 2.๊ฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ฐ„ 1 3.๊ฐ์‚ฌ์œ„์›ํšŒ ํŽธ์„ฑ 1 4.๊ฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ๊ธฐ๊ด€ 2 5.์œ„์›ํšŒ๋ณ„ ๊ฐ์‚ฌ์ผ์ •(์ด๊ด„) 3 6.๊ฐ์‚ฌ์ง„ํ–‰ 4 7.๊ฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ๊ธฐ๊ด€๋ณ„ ์ฆ์ธ ๋“ฑ์˜ ์ถœ์„๋ฒ”์œ„ 5 8.์œ„์›ํšŒ๋ณ„ ๊ฐ์‚ฌ ์‚ฌ๋ฌด๋ณด์กฐ์ง์› ์„ ์ • 6 9.๊ฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ฒ˜๋ฆฌ์˜๊ฒฌ 7 10.๊ธฐํƒ€ ๊ฐ์‚ฌ์˜๊ฒฌ 9 11.๊ฐ์‚ฌ

๋ชฉ ์ฐจ 1.๊ฐ์‚ฌ๋ชฉ์  1 2.๊ฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ฐ„ 1 3.๊ฐ์‚ฌ์œ„์›ํšŒ ํŽธ์„ฑ 1 4.๊ฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ๊ธฐ๊ด€ 2 5.์œ„์›ํšŒ๋ณ„ ๊ฐ์‚ฌ์ผ์ •(์ด๊ด„) 3 6.๊ฐ์‚ฌ์ง„ํ–‰ 4 7.๊ฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ๊ธฐ๊ด€๋ณ„ ์ฆ์ธ ๋“ฑ์˜ ์ถœ์„๋ฒ”์œ„ 5 8.์œ„์›ํšŒ๋ณ„ ๊ฐ์‚ฌ ์‚ฌ๋ฌด๋ณด์กฐ์ง์› ์„ ์ • 6 9.๊ฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ฒ˜๋ฆฌ์˜๊ฒฌ 7 10.๊ธฐํƒ€ ๊ฐ์‚ฌ์˜๊ฒฌ 9 11.๊ฐ์‚ฌ 2015๋…„ ๋„ ํ–‰์ •์‚ฌ๋ฌด๊ฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ ๋ถ€์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ๋ชฉ ์ฐจ 1.๊ฐ์‚ฌ๋ชฉ์  1 2.๊ฐ์‚ฌ๊ธฐ๊ฐ„ 1 3.๊ฐ์‚ฌ์œ„์›ํšŒ ํŽธ์„ฑ 1 4.๊ฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ๊ธฐ๊ด€ 2 5.์œ„์›ํšŒ๋ณ„ ๊ฐ์‚ฌ์ผ์ •(์ด๊ด„) 3 6.๊ฐ์‚ฌ์ง„ํ–‰ 4 7.๊ฐ์‚ฌ๋Œ€์ƒ๊ธฐ๊ด€๋ณ„ ์ฆ์ธ ๋“ฑ์˜ ์ถœ์„๋ฒ”์œ„ 5 8.์œ„์›ํšŒ๋ณ„ ๊ฐ์‚ฌ ์‚ฌ๋ฌด๋ณด์กฐ์ง์› ์„ ์ • 6 9.๊ฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ ์ฒ˜๋ฆฌ์˜๊ฒฌ 7 10.๊ธฐํƒ€ ๊ฐ์‚ฌ์˜๊ฒฌ 9 11.๊ฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฒ˜๋ฆฌํ•  ์‚ฌํ•ญ 9 ์ƒ์ž„์œ„์›ํšŒ๋ณ„

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฌด์กฐ์ •์‹ค ์‹ค์žฅ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๆฐฃ์˜ ์˜ํ•™์  ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข… ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ : ํ•œ๊ตญํ•œ์˜ํ•™์—ฐ๊ตฌ์› ํ•™์ˆ ์ •๋ณด๋ถ€ ์ด๊ด„์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž, ๋ถ€์žฅ ์‹  ์ˆœ ์‹ ์ฃผ์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ž„ ๋ณ‘ ๋ฌต ์—ฐ ์ฑ„ ๊ตฌ ์› ํ•œ ์ด‰ํƒ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€ ์„ฑ ์ˆ™ ์ด‰ํƒ ์—ฐ ๊ตฌ ์›

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฌด์กฐ์ •์‹ค ์‹ค์žฅ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๆฐฃ์˜ ์˜ํ•™์  ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข… ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ : ํ•œ๊ตญํ•œ์˜ํ•™์—ฐ๊ตฌ์› ํ•™์ˆ ์ •๋ณด๋ถ€ ์ด๊ด„์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž, ๋ถ€์žฅ ์‹  ์ˆœ ์‹ ์ฃผ์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ž„ ๋ณ‘ ๋ฌต ์—ฐ ์ฑ„ ๊ตฌ ์› ํ•œ ์ด‰ํƒ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€ ์„ฑ ์ˆ™ ์ด‰ํƒ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๆฐฃ์˜ ์˜ํ•™์  ์—ฐ๊ตฌ 2 0 0 0. 12 ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ž : ์‹  ํ•œ ๊ตญ ํ•œ ์˜ ํ•™ ์—ฐ ๊ตฌ ์› Korea Institute of Oriental Medicine ์ˆœ ์‹ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๊ตญ๋ฌด์กฐ์ •์‹ค ์‹ค์žฅ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๆฐฃ์˜ ์˜ํ•™์  ์—ฐ๊ตฌ ๊ณผ์ œ์˜ ์ตœ์ข… ์—ฐ๊ตฌ๊ฒฐ๊ณผ ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฐ ๊ตฌ ์ง„ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ : ํ•œ๊ตญํ•œ์˜ํ•™์—ฐ๊ตฌ์› ํ•™์ˆ ์ •๋ณด๋ถ€ ์ด๊ด„์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž, ๋ถ€์žฅ ์‹  ์ˆœ ์‹ ์ฃผ์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ

More information

ๆญฏํ†ต์‹ 41ํ˜ธ.PDF

ๆญฏํ†ต์‹ 41ํ˜ธ.PDF http :/ / w w w.kfc c.o r.kr 4 1 (2 0 0 2. 4. 1 ). 7 7 1-7 9 3 3 FAX 7 5 5-2 0 8 1 E - m a il prma n @kfcc.o r.kr - -. 1 1. 2. 3. 5 4. 5. 2001 2002 6. 7.. 5 1.. 7 2002 . 1. 3 23 ( ) C.C 24, ( ), 13, SK

More information

- 1 - ..,.,.,....,.. 1. 2. 3. 4. 5. .2015 1. 5 2. 6 3. 7. 11 1. 13 2. 14 3.2015 15. 19 1.2015 21 2.2014 2015 23 3. 24 4. 28 5. 41. 1. 63 2. 69 3. 131 4. 197 5. 201. 3 61 203 1. 205 2. 207 3. 208. 209

More information

5์›”์˜์ƒ๋“ฑ๊ธ‰ ๋‚ด์ง€_์ตœ์ข…

5์›”์˜์ƒ๋“ฑ๊ธ‰ ๋‚ด์ง€_์ตœ์ข… ์˜์ƒ๋ฌผ๋“ฑ๊ธ‰์œ„์›ํšŒ๋Š” ์˜ํ™”, ์Œ๋ฐ˜, ๋น„๋””์˜ค, ๊ฒŒ์ž„๋ฌผ ๋ฐ ๊ณต์—ฐ๋ฌผ๊ณผ ๊ทธ ๊ด‘๊ณ  ์„ ์ „๋ฌผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋“ฑ๊ธ‰๋ถ„๋ฅ˜์™€ ์ถ”์ฒœ ์—…๋ฌด๋ฅผ ๋งก๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐœ์ „ํ•˜๋Š” ์˜์ƒ๋ฌผ๋“ฑ๊ธ‰์œ„์›ํšŒ๊ฐ€ ๋˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ์˜๊ฒฌ์— ํ•ญ์ƒ ๊ท€๋ฅผ ๊ธฐ์šธ์ด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋“ฑ๊ธ‰๋ถ„๋ฅ˜์— ๊ด€ํ•œ ๋ฌธ์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” : 02-2272-8560 ( ) ์•ˆ์€ ๋‚ด์„ ๋ฒˆํ˜ธ ์˜ ํ™” : ํ•œ๊ตญ์˜ํ™”(303), ์™ธ๊ตญ์˜ํ™”(302) ๋น„๋””์˜ค : ๊ตญ๋‚ด๋น„๋””์˜ค(404),

More information

4---4...hwp

4---4...hwp The Board Of Audit And Inspection ์ œ1์ ˆ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ 1. ์ ‘์ˆ˜์ƒํ™ฉ ๊ฐ์‚ฌ์›๋ฒ• ์ œ43์กฐ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฐ์‚ฌ์›์˜ ๊ฐ์‚ฌ๋ฅผ ๋ฐ›๋Š” ์ž์˜ ์ง๋ฌด์— ๊ด€ํ•œ ์ฒ˜๋ถ„์ด๋‚˜ ๊ทธ ๋ฐ–์˜ ํ–‰์œ„์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ดํ•ด๊ด€๊ณ„ ์žˆ๋Š” ์ž๊ฐ€ ๋ณธ ์—ฐ๋„ ์ค‘์— ์ œ์ถœํ•œ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ๋Š” ์ „๋…„๋„์™€ ๊ฐ™์€ 308๊ฑด์ด์—ˆ๋‹ค. ์ด ์ค‘ ๊ตญ์„ธ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์ด ์ „์ฒด ๊ฑด์ˆ˜์˜ 32.1%์ธ 99๊ฑด, ์ง€๋ฐฉ ์„ธ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์—

More information

้ซ˜ ้บ— ่ดŠ ๆ˜“ ๅœจ ๅค– ๅ…ฌ ้คจ ็‰ฉ ๅ“ ่ชฟ ้” ๆฅญ ๅ‹™ ๆกˆ ๅ…ง ้ซ˜ ้บ— ่ณข ๆ˜“ ้พ ่ทฏ ่ผธ ๅ‡บ ๆœฌ ํ™ˆB ๆตท ๅค– ไบ‹ ๆฅญ ่ชฒ ์—์„œ๋Š” ์žฌ์™ธ๊ณต๊ด€์˜ ๋ฌผํ’ˆ๊ตฌ์ž… ํŽธ์˜๋ฅผ ๋„๋ชจ์ฝ”์ž ์–‘์งˆ์˜ ๊ตญ์‚ฐํ’ˆ์„ ์ €๋ ดํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ์œผ๋กœ ์กฐ๋‹ฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ตฌ๋งค์—์„œ ๋ฐœ์†ก๊นŒ์ง€ ์„ฑ์‹คํžˆ ์จ๋น„์Šคํ•˜์—ฌ ๋“œ๋ฆฌ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๅ– * ๅŠ

้ซ˜ ้บ— ่ดŠ ๆ˜“ ๅœจ ๅค– ๅ…ฌ ้คจ ็‰ฉ ๅ“ ่ชฟ ้” ๆฅญ ๅ‹™ ๆกˆ ๅ…ง ้ซ˜ ้บ— ่ณข ๆ˜“ ้พ ่ทฏ ่ผธ ๅ‡บ ๆœฌ ํ™ˆB ๆตท ๅค– ไบ‹ ๆฅญ ่ชฒ ์—์„œ๋Š” ์žฌ์™ธ๊ณต๊ด€์˜ ๋ฌผํ’ˆ๊ตฌ์ž… ํŽธ์˜๋ฅผ ๋„๋ชจ์ฝ”์ž ์–‘์งˆ์˜ ๊ตญ์‚ฐํ’ˆ์„ ์ €๋ ดํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ์œผ๋กœ ์กฐ๋‹ฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ตฌ๋งค์—์„œ ๋ฐœ์†ก๊นŒ์ง€ ์„ฑ์‹คํžˆ ์จ๋น„์Šคํ•˜์—ฌ ๋“œ๋ฆฌ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๅ– * ๅŠ 1990 ๋…„ 9 ์›” ์ € 11 ๊ถŒ์ œ 2 ํ˜ธ ์™ธ๋ฌด๋ถ€๋ถ€์ธํšŒ ฯ„"""- ้ซ˜ ้บ— ่ดŠ ๆ˜“ ๅœจ ๅค– ๅ…ฌ ้คจ ็‰ฉ ๅ“ ่ชฟ ้” ๆฅญ ๅ‹™ ๆกˆ ๅ…ง ้ซ˜ ้บ— ่ณข ๆ˜“ ้พ ่ทฏ ่ผธ ๅ‡บ ๆœฌ ํ™ˆB ๆตท ๅค– ไบ‹ ๆฅญ ่ชฒ ์—์„œ๋Š” ์žฌ์™ธ๊ณต๊ด€์˜ ๋ฌผํ’ˆ๊ตฌ์ž… ํŽธ์˜๋ฅผ ๋„๋ชจ์ฝ”์ž ์–‘์งˆ์˜ ๊ตญ์‚ฐํ’ˆ์„ ์ €๋ ดํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ์œผ๋กœ ์กฐ๋‹ฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ตฌ๋งค์—์„œ ๋ฐœ์†ก๊นŒ์ง€ ์„ฑ์‹คํžˆ ์จ๋น„์Šคํ•˜์—ฌ ๋“œ๋ฆฌ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๅ– * ๅŠ ๅ“ ็›ฎ ์‡ผํŒŒ์…€, ์žฅ์‹์žฅ ๋“ฑ

More information

1

1 R 1 R 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 11:1-8; 12:21-32,.,? 11:1-13:16.....,..,.,...... [ 11:1-8] 25 ,....,...........,.??. (11:1-8).. 9:3( ),. 11:1., ( 12:2). ( 3:21-22), ( 12:35-36).?

More information

<C7D1B1B9C0E7B9ABBCB3B0E820B7AFB4D7BCBEC5CD20BAEAB7CEBDB4BEEE28B4DCB8E9292E706466>

<C7D1B1B9C0E7B9ABBCB3B0E820B7AFB4D7BCBEC5CD20BAEAB7CEBDB4BEEE28B4DCB8E9292E706466> CONTENTS 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 20 21 22 23 CEO MESSAGE 66 127 4 Tel 02.560.6011 5 6 Tel 02.560.6011 7 8 Tel 02.560.6011 9 10 Tel 02.560.6011 11 12 Tel 02.560.6011 13 14 Tel 02.560.6011 15 16 Tel

More information

์ธ์ฒœํ•ญ ์ „์ฒด ๋ชฉ๋ก(2015๋…„ 10์›” ๊ธฐ์ค€) ๋ช…์นญ ์ข…๋ฅ˜ ๊ตฌ๋ถ„ ์žฅ์น˜๋ฌผํ’ˆ์ข…๋ฅ˜ ๊ด€ํ• ๋ถ€์„œ ์ฃผ์†Œ ์ „ํ™” FAX 29 02010889 ๋™๋ถ€ํ•ญ๋™๋ณด์„ธ์ฐฝ๊ณ  ์˜์—…/์ผ๋ฐ˜ ์ผ๋ฐ˜์ˆ˜์ถœ์ž…ํ™”๋ฌผ(๋™๋ฌผ๊ฒ€์—ญ๋ฌผํ’ˆ ๋ฐ ์œ„ํ—˜๋ฌผ ์ œ์™ธ) ์ˆ˜์ž…1๊ณผ ์ธ์ฒœ์ค‘๊ตฌ ์ถ•ํ•ญ๋Œ€๋กœ 194 890-9243 888-9492 30 020

์ธ์ฒœํ•ญ ์ „์ฒด ๋ชฉ๋ก(2015๋…„ 10์›” ๊ธฐ์ค€) ๋ช…์นญ ์ข…๋ฅ˜ ๊ตฌ๋ถ„ ์žฅ์น˜๋ฌผํ’ˆ์ข…๋ฅ˜ ๊ด€ํ• ๋ถ€์„œ ์ฃผ์†Œ ์ „ํ™” FAX 29 02010889 ๋™๋ถ€ํ•ญ๋™๋ณด์„ธ์ฐฝ๊ณ  ์˜์—…/์ผ๋ฐ˜ ์ผ๋ฐ˜์ˆ˜์ถœ์ž…ํ™”๋ฌผ(๋™๋ฌผ๊ฒ€์—ญ๋ฌผํ’ˆ ๋ฐ ์œ„ํ—˜๋ฌผ ์ œ์™ธ) ์ˆ˜์ž…1๊ณผ ์ธ์ฒœ์ค‘๊ตฌ ์ถ•ํ•ญ๋Œ€๋กœ 194 890-9243 888-9492 30 020 ๋ช…์นญ ์ข…๋ฅ˜ ๊ตฌ๋ถ„ ์žฅ์น˜๋ฌผํ’ˆ์ข…๋ฅ˜ ๊ด€ํ• ๋ถ€์„œ ์ฃผ์†Œ ์ „ํ™” FAX 1 02011032 (์ฃผ)ACTํ•ญ๊ณตํ™”๋ฌผํ„ฐ๋ฏธ๋‚  ๋ณด์„ธ์ฐฝ๊ณ  ์˜์—…/๋ƒ‰/์œ„/์ผ๋ฐ˜ ์ผ๋ฐ˜์ˆ˜์ถœ์ž…ํ™”๋ฌผ ๋ฐ ๋ƒ‰์žฅ,๋ƒ‰๋™,์œ„ํ—˜ํ™”๋ฌผ ๊ฒฝ์ธํ•ญ์ง€์†Œ ๊น€ํฌ ๊ณ ์ดŒ์ ์•„๋ผ์œก๋กœ 58๋ฒˆ๊ธธ 107 02-2664-8401 02-2664-4484 2 02006040 ACTํ•ญ๊ณตํ™”๋ฌผํ„ฐ๋ฏธ๋‚  ์ œ2๋ณด์„ธ์ฐฝ๊ณ  ์˜์—…/์ผ๋ฐ˜ ์ผ๋ฐ˜์ˆ˜์ถœ์ž…๋ฌผํ’ˆ ๊ฒฝ์ธํ•ญ์ง€์†Œ ๊ฒฝ๊ธฐ ๊น€ํฌ ๊ณ ์ดŒ์

More information

@ p a g e c o n te n tt y p e = " te x t/ h tm l;c h a rs e t= u tf- 8 " fo r (in t i= 0 ; i< = 1 0 ; i+ + ) { o u t.p rin tln (" H e llo W o rld " + i + " < b r/> " ); = re s u lt + re s u lts u m ()

More information

<C1A6C1D6C6AFBAB0C0DAC4A1B5B5BAB828C1A631383329C3D6C1BE2E687770>

<C1A6C1D6C6AFBAB0C0DAC4A1B5B5BAB828C1A631383329C3D6C1BE2E687770> - ๋„๋ฏผ์˜ ์‹œ๋Œ€ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋„์ „, ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ - ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ๋„ ๋ณด ์ œ183ํ˜ธ 2009. 9. 2(์ˆ˜) ๋„๋ณด๋Š” ๊ณต๋ฌธ์„œ๋กœ์„œ์˜ ํšจ๋ ฅ์„ ๊ฐ–๋Š”๋‹ค. ๊ธฐ ๊ด€ ์˜ ์žฅ ์„  ๊ฒฐ ๋ชฉ ์ฐจ ์ž…๋ฒ•์˜ˆ๊ณ  ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„๊ณต๊ณ  ์ œ2009-754ํ˜ธ ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„ ๋ถ€๋™์‚ฐ(์ฃผํƒ) ์ค‘๊ฐœ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€์•ˆ ์ž…๋ฒ•์˜ˆ๊ณ  3 ์ œ์ฃผํŠน๋ณ„์ž์น˜๋„๊ณต๊ณ  ์ œ2009-757ํ˜ธ ์ œ์ฃผ๋„ํ•ด์™ธ์ฑ„๋ฌด์ƒํ™˜์žฌ์›์ ๋ฆฝ๊ธฐ๊ธˆ์„ค์น˜๋ฐ์šด์šฉ์กฐ๋ก€์‹œํ–‰๊ทœ์น™

More information

๋กฏ๋ฐ์—ฌ ์˜์›ํ•˜๋ผ

๋กฏ๋ฐ์—ฌ ์˜์›ํ•˜๋ผ ๋กฏ๋ฐ์—ฌ ์˜์›ํ•˜๋ผ ์นด๋ฅดํŽ˜๋””์—  ์†Œ๊ฐœ๊ธ€ ๋กฏ๋ฐ์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์žˆ์—ˆ๋˜ ์†Œ์†Œํ•œ ์ผ๋“ค์„ ๊ธ€์“ด์ด๋งŒ์˜ ์ƒ๊ฐ์„ ์ฒจ๋ถ€ํ•˜์—ฌ ์“ด ๊ธ€... ๋ชฉ์ฐจ 1 ์ด๋ฒ”ํ˜ธ ์„ ์ˆ˜์˜ KIAํ–‰๊ณผ ๋ณด์ƒ์„ ์ˆ˜๋Š” ๋ˆ„๊ตฌ?? 4 2 ์ด๋Œ€ํ˜ธ ์„ ์ˆ˜์˜ ์—ฐ๋ด‰์กฐ์ •์‹ ์ฒญ ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ... 6 3 ์ „ ๋กฏ๋ฐ ํˆฌ์ˆ˜์ฝ”์น˜ ์–‘์ƒ๋ฌธ ์ฝ”์น˜, ๊ณ ํšจ์ค€์„ ์ˆ˜ ์ „๋‹ด ์ธ์ŠคํŠธ๋Ÿญํ„ฐ๋กœ ๋ณ€์‹ !!!! 9 4 2011๋…„ ํ”„๋กœ์•ผ๊ตฌ ์‹œ๋ฒ”๊ฒฝ๊ธฐ ์ผ์ • 11 5 ์ˆ˜์›,

More information

์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๊ธฐ ํŽด๋‚ธ ์ด (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽด๋‚ธ ๋‚  2012๋…„ 11์›” ํŽด๋‚ธ ๊ณณ (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐํš ๋ฐ ๋””์ž์ธ AllThatPlan ็ช“ ์ธ์‡„ ์„ฑ์ „๊ธฐํš 4 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถโ‘  ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 5

์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๊ธฐ ํŽด๋‚ธ ์ด (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽด๋‚ธ ๋‚  2012๋…„ 11์›” ํŽด๋‚ธ ๊ณณ (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐํš ๋ฐ ๋””์ž์ธ AllThatPlan ็ช“ ์ธ์‡„ ์„ฑ์ „๊ธฐํš 4 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถโ‘  ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 5 * ์ด ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ์€ ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„์™€ ๊ฒฝ์ฃผ์‹œ์˜ ํ›„์›์œผ๋กœ ์ œ์ž‘๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ โถ ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 2 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถ1 ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ 3 ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ ์šฉ์žฅ๊นŒ์ง€ ๊ฒฝ์ฃผ ๋‚จ์‚ฐ ๋‘˜๋Ÿฌ๋ณด๊ธฐ ํŽด๋‚ธ ์ด (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ํŽด๋‚ธ ๋‚  2012๋…„ 11์›” ํŽด๋‚ธ ๊ณณ (์‚ฌ)๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ์—ฐ๊ตฌ์†Œ ๊ธฐํš ๋ฐ ๋””์ž์ธ AllThatPlan ็ช“ ์ธ์‡„ ์„ฑ์ „๊ธฐํš 4 ๊ฒฝ์ฃผ๋‚จ์‚ฐ๊ฐ€์ด๋“œ๋ถโ‘  ์‚ผ๋ฆ‰์—์„œ

More information

Better Standards, Better Life! 2018 KRISSGMA Korea Research Institute of Standards and Science Global Metrology Academy GMA(Global Metrology Academy) 34113 267 TEL : 042-868-5440 / FAX : 042-868-5565 http://eshop.kriss.re.kr

More information

2 ์ค‘๊ณ ์ถ•๊ตฌ Youth ์ง€๋‚œํ•ด ์šฐ์ŠนํŒ€ ๊ฐœ๋ง‰์ „ ๋งž๋Œ€๊ฒฐ ๊ณ ๋“ฑ๋ฆฌ๊ทธ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ฆฌ์ŠคํŽ™ํŠธ 27 ๊ถŒ์—ญ ๊ฐœ๋ง‰์ „์—์„œ ์ง€๋‚œํ•ด ์šฐ์ŠนํŒ€ ๊ฐ„ ๋งž๋Œ€๊ฒฐ์ด ์—ด๋ฆฐ๋‹ค. ์ง€๋‚œ ํ•ด ๊ฒฝ๊ธฐ์ค‘๋ถ€ ๊ถŒ์—ญ ์šฐ์ŠนํŒ€ ํ•˜๋‚จ์ถ•๊ตฌํด๋Ÿฝ U-18 ํŒ€๊ณผ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ๋™ ๊ถŒ์—ญ ์ •์ƒ์— ์˜ค๋ฅธ ์ฒญ์šด๊ณ  ๊ฐ€ 4์ผ ์˜คํ›„ 3์‹œ ์šฉ์ธ์ถ•๊ตฌ์„ผํ„ฐ์—์„œ ์ฑ”ํ”ผ์–ธ์˜

2 ์ค‘๊ณ ์ถ•๊ตฌ Youth ์ง€๋‚œํ•ด ์šฐ์ŠนํŒ€ ๊ฐœ๋ง‰์ „ ๋งž๋Œ€๊ฒฐ ๊ณ ๋“ฑ๋ฆฌ๊ทธ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ฆฌ์ŠคํŽ™ํŠธ 27 ๊ถŒ์—ญ ๊ฐœ๋ง‰์ „์—์„œ ์ง€๋‚œํ•ด ์šฐ์ŠนํŒ€ ๊ฐ„ ๋งž๋Œ€๊ฒฐ์ด ์—ด๋ฆฐ๋‹ค. ์ง€๋‚œ ํ•ด ๊ฒฝ๊ธฐ์ค‘๋ถ€ ๊ถŒ์—ญ ์šฐ์ŠนํŒ€ ํ•˜๋‚จ์ถ•๊ตฌํด๋Ÿฝ U-18 ํŒ€๊ณผ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ๋™ ๊ถŒ์—ญ ์ •์ƒ์— ์˜ค๋ฅธ ์ฒญ์šด๊ณ  ๊ฐ€ 4์ผ ์˜คํ›„ 3์‹œ ์šฉ์ธ์ถ•๊ตฌ์„ผํ„ฐ์—์„œ ์ฑ”ํ”ผ์–ธ์˜ [VJKWUXIVa KWU ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” 02-588-8521 www.footballjournal.co.kr ์ œ52ํ˜ธ 12ํŒ < ์ฃผ๊ฐ„ > K๋ฆฌ๊ฑฐ ์ถœ์‹  ์ง์žฅ์ธ, FA์ปต V ๊ฐ๊ฒฉ ์†กํ›ˆ ๋Šฅ๊ณก๊ณ  ๊ฐ๋…์˜ ๋™๊ธฐ๋ถ€์—ฌ ์ง€๋„๋ฒ• ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ธฐ์—… SMC์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ์ฃผ์žฅ ๊น€๋ฏผ๊ตฌ ๋Œ€๊ตฌFC ์‹œ์ ˆ ๊ฐ€์กฑ ๋ฏธ๋ž˜ ์ƒ๊ฐ ์€ํ‡ด ๊ฒฐ์‹ฌ ์—ด์ •์œผ๋กœ ์ง์žฅ์ธํŒ€ ๋Œํ’ ์ผ์œผํ‚ค๊ฒ ๋‹ค ๊ณต์€ ๋‘ฅ๊ธ€๋‹ค. SMC์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง์˜ ๊ณต ๊ฒฉ์ˆ˜

More information

ๆญฏ6์›”.PDF

ๆญฏ6์›”.PDF CRM, * 1. 2. CRM. CRM. CRM 3.. CRM.. 4. 1. CRM(customer relationship management) 2~3..,. CRM., 1998 CRM * E-mail : redrock5@kisdi.re.kr 34 . CRM,. CRM, CRM CRM. 2. CRM. CRM CRM., CRM,,,. CRM, CRM.. CRM

More information

<323031345F31BFF9BCD2BDC4C1F628C5EBB1C7323637C8A3292E687770>

<323031345F31BFF9BCD2BDC4C1F628C5EBB1C7323637C8A3292E687770> ํ†ตํ•ฉ์ง„๋ณด๋‹น ํ•ด์‚ฐ ์ฆ‰๊ฐ ์ค‘๋‹จํ•˜๋ผ! ๋ฏผ์ฃผ์ˆ˜ํ˜ธ ํ†ตํ•ฉ์ง„๋ณด๋‹น ๊ฐ•์ œํ•ด์‚ฐ๋ฐ˜๋Œ€ ๋ฒ”๊ตญ๋ฏผ์šด๋™๋ณธ๋ถ€ ๊ธฐ์žํšŒ๊ฒฌ ํ†ตํ•ฉ์ง„๋ณด๋‹น์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ถ€์˜ ์ •๋‹นํ•ด์‚ฐ์‹ฌํŒ ๋ฐ ์ •๋‹นํ™œ๋™์ •์ง€ ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ ์‹ ์ฒญ ์‚ฌ๊ฑด์˜ ์ฒซ ๋ณ€๋ก ๊ธฐ์ผ์ธ 28์ผ ์˜คํ›„ ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ํ—Œ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ์—์„œ ์—ด๋ฆฐ ๋ฏผ์ฃผ์ˆ˜ํ˜ธ ํ†ตํ•ฉ์ง„๋ณด๋‹น ๊ฐ•์ œํ•ด์‚ฐ๋ฐ˜๋Œ€ ๋ฒ”๊ตญ๋ฏผ์šด๋™๋ณธ ๋ถ€ ์†Œ์† ์‹œ๋ฏผ์‚ฌํšŒ๋‹จ์ฒด ํšŒ์›๋“ค์ด ์„œ์šธ ์ข…๋กœ๊ตฌ ํ—Œ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ ์•ž์—์„œ ๊ธฐ์žํšŒ๊ฒฌ์„ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ชฉ ์ฐจ ์šฐ๋ฆฌ์˜

More information

<B5BFC0DBB1B8BAB85FC1A631333734C8A328323031352E30342E3136292E687770>

<B5BFC0DBB1B8BAB85FC1A631333734C8A328323031352E30342E3136292E687770> ์ œ1374ํ˜ธ ๋ฐœ ํ–‰ ์ธ:๋™ ์ž‘ ๊ตฌ ์ฒญ ์žฅ ์ด ์ฐฝ ์šฐ 2015. 4. 16(๋ชฉ) ํŽธ ์ง‘ ์ธ: ํ™ ๋ณด ์ „ ์‚ฐ ๊ณผ ์žฅ ์šฐ ์Šน ์˜ ์ „ ํ™”:820-1458 ๊ธฐ๊ด€์˜ ์žฅ ์„  F A X:820-9996 ๋žŒ ์ฐจ ๋ก€ ๊ทœ ๊ณ  ์น™ ์ œ2015-420ํ˜ธ : ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๋™์ž‘๊ตฌ ์Œ์‹๋ฌผ๋ฅ˜ํ๊ธฐ๋ฌผ์˜ ๋ฐœ์ƒ์–ต์ œ ์ˆ˜์ง‘ ์šด๋ฐ˜ ๋ฐ ์žฌํ™œ์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๊ทœ์น™์•ˆ ์ž…๋ฒ•์˜ˆ๊ณ  -------------------------------------------------------------

More information

ๆญฏ(1).PDF

ๆญฏ(1).PDF IFO 2002-01 2002. 6 6 6 : 2002. 6. 25( ) 14:00 : 2 *. TEL : 3771-0316, FAX : 3771-0147 E- mail : s rjung@fki.or.kr * : ( ) FKI (3771-0245) 13:30 14:00 14:00 14:05 14:05 14:45 ( ) :, - < > 14:45 15:00 15:00

More information

untitled

untitled ๋ณด ๋„ ์ž ๋ฃŒ NEWS RELEASE ํ•œ๊ตญ์†Œ๋น„์ž๋ณดํ˜ธ์› ํ™ ๋ณด ์‹ค ์ „ํ™” : 3460-3266, 3044 FAX : 3461-0273-4 ์ธํ„ฐ๋„ท : http//www.cpb.or.kr ์ฒœ๋ฆฌ์•ˆ ํ•˜์ดํ…” go sobi(์†Œ๋น„ํ…”) 1999๋…„ ์›” ์ผ ์•Œ๋œฐํ•œ ์†Œ ๋น„ ์‚ด์•„๋‚˜๋Š” ๊ฒฝ์ œ ์ด ๋งค ๋ณด๋„ ์ผ์ž ์ด ์ž๋ฃŒ๋Š” ์›” ์ผ( ์š”์ผ) ์กฐ๊ฐ„๋ถ€ํ„ฐ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๅผ˜ ๅ ฑ ๅฎค ๋ณด์ถฉ ์ทจ์žฌ

More information

๋ฐœ ๊ฐ„ ๋“ฑ ๋ก ๋ฒˆ ํ˜ธ 11-1550110-000022-01 ์ œ6ํšŒ ๊ณ ๋Œ€์˜น๊ด€ ๊ตญ์ œํ•™์ˆ ์‹ฌํฌ์ง€์—„ ๋Œ€ํ˜•์˜น๊ด€์ƒ์‚ฐ๊ณผ์œ ํ†ต์—ฐ๊ตฌ์˜ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ๊ณผ์ œ Naju National Research Institute of Cultural Heritage ์ œ 6 ํšŒ ๊ณ  ๋Œ€ ์˜น ๊ด€ ๊ตญ ์„ธ ํ•™ ์ˆ  ์‹ฌ ํฌ ์ง€ ์—„ ๋Œ€ ํ˜• ์˜น ๊ด€ ์ƒ ์‚ฐ ๊ณผ ์œ  ํ†ต ์—ฐ ๊ตฌ ์˜ ํ˜„ ํ™ฉ ๊ณผ ๊ณผ ์ œ 2 0 1 3 520-230

More information

<5BC6EDC1FD5DBFA9BCBAC0C720BFC2B6F3C0CE20C0CEB1C7C7C7C7D820C7F6C8B2B0FA20B0B3BCB1B9E6BEC82E687770>

<5BC6EDC1FD5DBFA9BCBAC0C720BFC2B6F3C0CE20C0CEB1C7C7C7C7D820C7F6C8B2B0FA20B0B3BCB1B9E6BEC82E687770> ์ด ๋ฐœํ‘œ๋Š” ์ง„ํ–‰์ค‘์ธ ์—ฐ๊ตฌ์ด๋ฏ€๋กœ ์ธ์šฉ ๋ฐ ๋ณต์ œ๋ฅผ ๊ธˆํ•จ ์ดˆ๋Œ€์˜ ๊ธ€ INVITATION ์•ˆ๋…•ํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ๋ถ€์™€ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์›์€ ์—ฌ์„ฑ์˜ ์˜จ๋ผ์ธ ์ธ๊ถŒํ”ผํ•ด ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์„ ์ฃผ์ œ๋กœ ์ œ89์ฐจ ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ…ํฌ๋Ÿผ์„ ๊ณต๋™ ๊ฐœ์ตœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ๋นˆ๋ฒˆํ•˜๊ฒŒ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์˜จ๋ผ์ธ ์ธ๊ถŒํ”ผํ•ด ์‚ฌ๋ก€๋“ค์€ ์‹œ๋ฏผ๋“ค์˜ ์˜จ๋ผ์ธ ํ™œ๋™์„ ์œ„์ถ•์‹œํ‚ฌ ๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์‚ฌํšŒ์ , ์‹ฌ๋ฆฌ์ , ๊ฒฝ์ œ์ ์œผ๋กœ๋„ ์‹ฌ๊ฐํ•œ ํƒ€๊ฒฉ์„

More information

yesแ„‰แ…ตแ„‹แ…กแ†ซ1007_แ„Žแ…ฌแ„Œแ…ฉแ†ผ_2_30

yesแ„‰แ…ตแ„‹แ…กแ†ซ1007_แ„Žแ…ฌแ„Œแ…ฉแ†ผ_2_30 CONTENTS 3 ๊ฒฝ์˜ ๋น„์ „ ๋น„์ „ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€ํ‘œ ๋ฌธํ™”์ „๋ฌธ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ 2020๋…„๋„ ๊ฑฐ๋ž˜๋งค์ถœ 1์กฐ ๋‹ฌ์„ฑ ํ•ต์‹ฌ๊ฐ€์น˜ ๊ณ ๊ฐ ์ธ์žฌ ํˆฌ๋ช…์„ฑ ์ด์ต ์‚ฌํšŒ๊ณตํ—Œ ์ž„์›์ง„ ์†Œ๊ฐœ CEO ๊น€๊ธฐํ˜ธ ๊น€์„ํ™˜ (็พ)์˜ˆ์Šค24 ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ COO (็พ)์˜ˆ์Šค24 ์ƒ๋ฌด์ด์‚ฌ (็พ)ํ•œ์„ธ์˜ˆ์Šค 24ํ™€๋”ฉ์Šค ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ENT24 ์ด๊ด„์ด์‚ฌ GS๊ฐ•๋‚จ๋ฐฉ์†ก ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ U ๋ฒค์ฒ˜์บํ”ผํ„ธ ์ƒ๋‹ด์—ญ GSํ™ˆ์‡ผํ•‘ ์‹ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์žฅ ์กฐ์ง€์›Œ์‹ฑํ„ด ์ •๋ณด์ง€์‹์‹œ์Šคํ…œ

More information

untitled

untitled Highquality news for professionals www.withbuyer.com 2 Highquality news for professionals Highquality news for professionals 3 4 Highquality news for professionals Highquality news for professionals 5

More information

2016 01

2016 01 ๋‹ค์ •๋‹ค๊ฐ( ๅคš ๆƒ… ๅคš ๆ„Ÿ )ํ•œ ๋‚จ๋„๋ฅผ ์œ„ํ•˜์—ฌ / ์ด๋ช…์ข… ๊ด‘์ฃผ์ „๋‚จ์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ์ƒ๊ฐํ•œ๋‹ค / ๋ฐ•์„ฑ์ˆ˜ ์ค‘๊ตญ์ธ์ด ๋ณธ ํ•œ์ผ ์œ„์•ˆ๋ถ€๋ฌธ์ œ ํƒ€๊ฒฐ / ๊น€๋ณ‘์ธ ๊ด€์ƒ๋™๋งฅ ์šฐํšŒ์ˆ  ๋ฐ”๋กœ์•Œ๊ธฐ / ์˜ค์ƒ๊ธฐ ์˜ค๋ž˜๋œ ๋ฏธ๋ž˜, ์ธ๋„ ๋ผ๋‹คํฌ๋ฅผ ๊ฐ€๋‹ค 4 / ๋ฌธ๋ณ‘์ฑ„ 61012 ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋ถ๊ตฌ ์ฒจ๋‹จ๊ณผ๊ธฐ๋กœ 176๋ฒˆ๊ธธ 27 508ํ˜ธ(์˜ค๋ฃก๋™) Tel. 062-611-5990~5994 Fax. 062-611-5995

More information

201405์ถœ๋ ฅ

201405์ถœ๋ ฅ 5 ์ฝ”์ฝ”์Šค๋Š” 'ํ•œ ์•Œ์˜ ๋ฐ€'์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค 2014 (Vol.147) ๋ฐœํ–‰์ธ ๊ฐ•์šฐ์ • _ 139-791 ์„œ์šธ ๋…ธ์›๊ตฌ ๋™์ผ๋กœ 214๊ธธ 32 _ 02-950-5401 _ www.bible.ac.kr ํฌ์ฒœ๋ฐ€์•Œํ›ˆ๋ จ์„ผํ„ฐ ์ž์ž‘๋‚˜๋ฌด ์ˆฒ ์ž์ž‘๋‚˜๋ฌด ๊ฐ€์ง€์— ์—ฐ๋‘ฃ๋น› ๋ด„์ด ๊ฐ€๋“ ์—ด๋ ค์žˆ๋‹ค. ๋ด„๋ณ• ์•„๋ž˜์„œ ๋ฐ๊ฒŒ ์ž๋ผ๋Š” ์ €๋“ค์ฒ˜๋Ÿผ ๋ชจ๋‘์˜ 5์›”์—๋„ ๊ฐ์‚ฌ์™€ ์ถ•๋ณต์˜ ๊ธฐ์šด ๊ฐ€๋“ ๋„˜์ณ๋‚˜๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ€ํ•™์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘

More information

ๆญฏ์—ฐ๋ณด00-5.PDF

ๆญฏ์—ฐ๋ณด00-5.PDF . 21 ' ', ' ', ' '., 21..., 2 (2002 ) 10%, 5 (2005) 10% 50%.,,. 1 2. 2 (2002 ),, (). 5(2005) 50%.. - 116 - ..,,.,, (innovation). e-mail..,,..... 24,. - 117 - ,.,...,,. < >,SPSS WIN,, 1999, OECD, 22, 1999.6,

More information

1~12(347ํ˜ธ)์ˆ˜์ •

1~12(347ํ˜ธ)์ˆ˜์ • Voiceye News ์žฅ์• ์ธ ์ธํ„ฐ๋„ท 2014๋…„ 7์›”๋‰ด์Šค 14์ผ(์›” ์ œ 331 ํ˜ธ ์ค‘์‹ฌ www.imedialife.co.kr imedialife.co.kr ์ œ 347ํ˜ธ ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” : (032) 433-4201 ์†Œ๋ฆฌ๋กœ ์ฝ๋Š” ์žฅ์• ์ธ์ƒํ™œ์‹ ๋ฌธ 2015๋…„ 3์›” 9์ผ ์›”์š”์ผ ๋ฐ•๊ทผํ˜œ์ •๋ถ€ 2๋…„ ์žฅ์• ์ธ๊ณต์•ฝ ์™„์ „์ดํ–‰๋ฅ  54% ๊ทธ์ณ ๋ณด์žฅ์ˆ˜๊ธ‰์ž์ธ ์žฅ์• ์ธ์—๊ฒŒ๋Š” ์ œํ•œ ๋ฐœ๋‹ฌ์žฅ์• ์ธ๋ฒ• ์ œ์ •

More information

์•ˆ์ „๊ฒ€์‚ฌ ์ž์œจ๊ฒ€์‚ฌํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์ธ์ • 36 30 3-2 6 3-2 4 / 3 2 ( ), 0.5 ( 0.1 ).,, 3, ( ) 0.2MPa (2kgf/ ),,, 150 18 2kgf/,,, 45 (49 )., 2 50% 2,. 750J. 300m/ s........ 350 10.., 492,, 50 50., 492,, ( 294 kn ),,, 10 67,000 50

More information