ๆญฏ2710h.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ2710h.PDF"

Transcription

1 I C H. ( ).. ( ) (0 2 ) (HITOP) : (02) : : HITOP ICOM IN C. ( )

2 PANEL / - - DTMF -

3 1 1-1 IC- 2710H" VHF/ UHF FM, MHz MHz MHz MHz,. * : 1) SIMPLE, DUAL /. 2) 3) VHF/ UHF. MAIN VHF/ VHF, UHF/ UHF. 4) 1-2 1),. 2).

4 3). 4). 5) AC.. 6).. 7) 16V DC.. 8).. 9) DC DC.. 10). 11) 12) PTT ) CPU 2) 3) 4) ( ) ) VHF : MHz UHF : MHz 2) : F3E(NARROW) 3) : 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, KHz 4) : DC13.8V 15% 5) TX VHF (LOW : 4.5 A, MID : 6.5 A, HIGH : 12.0 A), UHF (LOW : 4.5 A, MID : 6.5 A, HIGH : 11.0 A) RX Maximum Audio : 1.8 A( ), 1.5 A( ) Squelch Closed : 1.2 A 6) : 10 ppm 7) : ) : 140(W) 40(H) 212.4(D)mm 3

5 9) : 1.4 Kg 10) : SO- 239 (50 ) 3-2 1) VHF ( LOW : 5 W, MID : 10 W, HIGH : 50 W) UHF ( LOW : 5 W, MID : 10 W, HIGH : 35 W) 2) : FM 3) : 5.0 KHz 4) : - 60dB 5) : 8- pin modular plug 3-3 1) : 2) : 1 ( VHF : MHz, UHF : MHz) 2 : 450 KHz 3) O riginal Band : 0.16 V for 12dB SINAD. 4) : 0.13 V. 5) : 30KHz/ - 60 db 15KHz/ - 6dB. 6) S purious and image reject ion rat io : 60 db 8) : 2.4 W (10%, 8 ) 9) : 2- conductor3.5(d) mm (1/ 8")/ 8 2(VHF, UHF ) 3-4 IC

6 4 PANEL [POWER] 1 ON OFF. (p.17),,. ( ). [S QL(MONI) ]. RF [VOL(S ET L) ]/ [VOL(S ET D) ].. 4

7 ON/ OFF. [SET(L)] [SET(D)] VFO/ MHz [V/ MHz (S CAN) ] VFO 1MHz.. / [M/ CALL(PRIO ) ] / [S.MW (MW) ]. / [LOW (DUP) ] 3 :,,. 3 : ("- DUP" ), ("+DUP" ). DTMF/ [DTMF(T) ] DTMF ON/ OFF. UT- 49 DTMF,. ON OFF. UT- 104,..

8 EX ( ).

9 . PTT.,.. DTMF 100MHz "d"., "P", "C". "DUP- " "DUP" ( ). "T". "T SQL". "T SQL(( ))". DTMF DTMF. U.S.A.. TOT ( - ) "LOW".(5W) "LOW ".(10W). "L". "C". "L1- L3". VFO "c".. S/ RF.

10 [ANT] PL [ 144MHz S P] MHz.. 2 [430 (440 )MHz S P] 4-8. [430(440)MHz SP]. [DC 13.8 V] DC 13.8V DC. VHF UHF ( ) [144MHz SP] [430(440)MHz SP] ( ) 2 [144MHz SP] [430(440)MHz SP]

11 UP/ DOWN [ ]/ [ ],. PTT - PTT VFO [VFO (LOCK) ] VFO. ON/ OFF. [MR(CALL) ].. - PTT. ON/ OFF. [F- 1]/ [F- 2 ] VHF UHF [F- 1] [F- 2]. [FUNC] 2. [DTMF- S] DTMF., DTMF. 7, 8

12 . ( MB- 17A ) OPC- 600 (3.5m ; 11.5ft) OPC- 601 (7.0m ; 23.0ft). MB- 58 MB- 65.(MB- 58 ) OPC- 440 (5.0m ; 16.4ft ) OPC- 647 (2.5m ; 8.2ft). OPC- 441 (5.0m ; 16.4ft )...

13 mm(3/ 16 ), 2-3 mm(1/ 16 )., 8V OUT UP/ DOWN 8V PTT AF(- ) AF(+) IN

14 DC

15 ON [POWER] 1 ON. 1 [POWER]. IC- 2710H 144MHz 430(440)MHz, "MAIN. [BAND] (440)MHz. VFO VFO 2. VFO VFO [V/ MHz] VFO. VFO 100kHz. [V/ MHz] ( ). VFO VFO [VFO]. ( ). [BAND] [VFO].. 2

16 . "L" [(SET)L]. "L" [(SET)L]. [PTT], [BAND], [MONI], [MUTE], [VOL], [SQL]., DTMF DTMF 2 "L". [FUNC] [#16 KEYLOCK] ON/ OFF. [PTT]. OFF ON. VFO [V/ MHz] VFO. 1MHz [V/ MHz] [V/ MHz] 1. [V/ MHz]. 10MHz 10MHz. 10MHz, 1MHz, khz. [V/ MHz] [ ]/ [ ] [ ] [ ] VFO [VFO]. [ ] [ ].

17 [ ] [ ]. : : [V/ MHz] VFO. "ts" [(VOL)SET]. [(SQL)MONI]. DTMF /. [BAND]. VFO [VFO]. [ SET] "ts ". [ENT]. DTMF /. [ ] [ ]. [CLR]. [BAND]. VFO [VFO]. [ SET] "ts ". [ENT]. DTMF /. [ ] [ ]. [CLR].

18 IC- 2710H 144MHz 430(440)MHz [POWER] 1 ON.. [(SQL)MONI]. [VOL]. [(SQL)MONI].. [SQL] [SQL] [SQL]. "BUSY" S/ RF OFF. [MONI] [MONI]. [MONI]. [BAND]. [ MONI]. [ MONI] [FUNC] [ MUTE] "MUTE". [ CLR]( ). "MUTE".

19 "S UB". [PTT]. para_ watch. 1,. "S UB".. [(BAND)SUB]. "S UB". [PTT] [(BAND)SUB]. "S UB". ( ) [(BAND)SUB] ( ). / AF.. [(VOL)SET L]( ) [POWER]. "S ub" [SET]. [MONI]. Sub- of OFF OFF Sub- of(( )) OFF ON Sub- on ON OFF Sub- on(( )) ON ON [POWER]. Pa ra- w at ch IC- 2710H (440)MHz pa ra- watch.

20 " " " " ( " "). : para- watch pa ra- watch [F- 1] [F- 2] para- watch. : : [(SQL)MONI] [ MONI]. 144MHz, 145MHz 435MHz 430(440) MHz AVOID... [PTT]. "TX". S/ RF - PTT.. [PTT]. 3. [LOW].

21 S / RF VHF UHF 50W 35W 10W 10W 5W 5W [BAND]. [ HIGH] [ MID], [ LOW]. [PTT]. - PTT ( ) - PTT PTT - PTT ( ). PTT - PTT -. [FUNC] [ PTT- M] - PTT ON.. [PTT] - PTT "TX". [FUNC] [ PTT- M] - PTT OFF.. ( ). [DUP] "DUP- " "DUP". ON ( ).

22 [(DTMF)T] ON. p. 29. [PTT]. ( ). "off" [PTT]. [MONI]. [DUP] 1 1 "DUP". OFF [(DTMF)T]. "T". UT- 104 [(DTMF)T] 2. ( 3 ) [BAND]. ( ). [ DUP- ] - [ DUP+] +. [FUNC] [ TONE] ON.. [PTT]. [ MONI] [PTT]. [ SIMP]. OFF [FUNC] [ T- OFF]. DTMF [DTMF- S ] DTMF.. 0-9, A- D, (E) #(F). DTMF /. [DTMF- S ] Hz 1750Hz Hz. [FUNC].. [ * TONE- 1] 1750Hz 1. [ TONE- 2].. HM Hz.

23 VFO / /. "T" [SET]. [MONI]. DTMF /. : /. [BAND]. VFO, / /. [ SET] "T" [ ENT]. DTMF /. [ ] [ ] [ ] [ ] [ CLR]. ( : Hz) VFO / /. "DUP" [SET]. [MONI]. DTMF /. [V/ MHz] MHz. [BAND].

24 VFO, / /. [ SET] "DUP" [ ENT]. DTMF /. [ ] [ ] [ ] [ ] [ CLR]. : / (3 ) (DUP DUP- ) * 1 [M/ CALL] 1 2 "M".. [ ]/ [ ] [BAND]. [MR]. [ ] [ ] [ ] [ ] 0.5. [ ] [ ]. [BAND]. [MR]. [ ENT] 2 A b VFO( / ).,.

25 : [M/ CALL] 1 2. ("M".) [S.MW] VFO [(S.MW)MW] [(S.MW)MW]. [BAND]. : [MR]. [ ] [ ] [ ENT] ( ). [FUNC] [ MW] [ ] [ ]. VFO [FUNC] [ MW]. [FUNC] [ MW] 1.. [M/ CALL] 1 2 "C". [V/ MHz] [M/ CALL]. [M/ CALL] 1 2. "C". [S.MW] VFO [(S.MW)MW]. [(S.MW)MW]. [BAND]. [(MR)CALL] 1. [FUNC] [ MW]. VFO [FUNC] [ MW]. [ MW] [FUNC] [ MW] 1.? VFO

26 .. 3 [M/ CALL] 1 2. ( "C".) "L1- L3". CPU. [V/ MHz] [M/ CALL] 3. VFO /. [M/ CALL] 1 2. "C". "L1"- "L3". [(S.MW)MW]. "M " VFO. [(S.MW)MW]. : 3 5

27 :. - 3 : 5, 10, :. 40

28 / :. :. : 2. / VFO. [V/ MHz]. 1 [(V/ MHz)SCAN]. [(V/ MHz)SCAN]. : / [SET]. [(VMHz)S CAN]. [BAND]. / [VFO] VFO. [MR]. [ SQL] [ SQL] [ SCAN]. [ ]/ [ ]. / [SET]. [ CLR]. [M/ CALL] 1 2. [SET] "CHS" [MONI]. ON/ OFF. "SKIP" : (CHS- on) "SKIP" : (CHS- OFF) :

29 [BAND]. [MR]. [ ] [ ]. [ SET] "CHS " [ ENT] [ ] [ ] [ CLR]., (p. 47) "SCt " "SCP" [SET]. [MONI]. DTMF /.. "SCt - 15" : 15. "SCt - 10" : 10. "SCt - 5" : 5. "SCP- 2" : 2. "SCt - EP" : 2. [BAND]. [ SET] "SCt " "SCP" [ ENT] DTMF /. [ ] [ ]. [ CLR]. VFO VFO.

30 : DTMF / OFF.. "SCt- EP" VFO 5. VFO.. VFO 5. VFO ( ). :. : [(V/ MHz)SCAN] 1. : [M/ CALL]

31 [(M/ CALL)PRIO] [M/ CALL]. VFO [M/ CALL]. "PRIO". [BAND]. VFO : : [MR] [ ] [ ] : [MR] [ SCAN]. : [(MR)CALL] [ PRIO]. 5. [ PRIO] [ CLR]. [ CLR] ( ). DTMF DTMF,. DTMF 16 8 DTMF (d1- d8). : DTMF [DTMF] "d" 100MHz. 100MHz "d". [(VOL)SET]. [SET] [MONI]. "E" " ", "F" "#". S/ RF. 6. "- ". DTMF [DTMF] DTMF ON.

32 [SET] [SET L](VHF ) [MONI](UHF ). DTMF DTMF ( ) DTMF ON PTT DTMF. DTMF ON [DTMF]. 100MHz "d". [SET]. DTMF. [PTT] DTMF. [PTT] DTMF. DTMF. [DTMF]. "d". UT- 49 "REMO" 100MHz [DTMF]. [FUNC] [ DTMF] DTMF ON. 100MHz "d". [ SET]. [ ] [ ]. [PTT] DTMF. [PTT] DTMF. [ CLR]. DTMF [FUNC] [ DTMF] DTMF ON. 100MHz "d". [DTMF- S ] DTMF. "1" "8". [DTMF- S ] DTMF. [ CLR] DTMF OFF. DTMF ON PTT DTMF. DTMF DTMF DTMF [POWER] OFF. [(VOL)SET L]( ) [POWER] 1 ON.

33 [(VOL)SET L] [(SQL)MONI] "dtd" [POWER] dtd msec. 5.0cps dtd msec. 2.5cps dtd msec. 1.6cps dtd msec. 1.0cps cps= " ". UT [(DTMF)T] 1 "T SQL((.))". OFF. "(( ))". 30. ( ). "(( ))",. "(( ))" [PTT]. [(DTMF)T]. UT

34 [(DTMF)T] "T SQL" 1. S/ RF. [MONI]. ([PTT] [PTT].) [(DTMF)T] 1. "T SQL".. UT- 104.,. [(DTMF)T] 1 "T SQL". [(V/ MHz)SCAN] 1. VFO, /. [(V/ MHz)SCAN]. [(DTMF)T] 1. : /. UT- 49 DTMF " ". ID. ID..

35 ID. 3- DTMF ID "REC E IV E ACC E PT " "REC E IV E INHIB IT" ID 0 "Rece ive a cce pt". ID 1-5 "Rece ive inhibit". 1-5 "Rece ive a cce pt". * P "Rece ive inhibit" * P ID. P "receive accept "("SKIP" ). "receive inhibit " "receive inhibit " ("SKIP" ) [DTMF] ON. "P" 100MHz. [(VOL)SET] 0-5. P. [(SQL)MONI] [(VOL)SET]. [DTMF] "receive inhibit " "receive accept ". "receive inhibit " "SKIP". 0 "receive inhibit ".

36 13 [BAND]. [FUNC] [ PGR] ON. 100MHz "P". [ SET] [ ] [ ] 0-5. P. 3. [ SET] "receive inhibit" "receive accept". "receive inhibit " "SKIP". 0 "receive inhibit ". [ CLR].. [DTMF] ON. 100MHz "P"... [SET]. [PTT].. ID 3-. [DTMF] [FUNC] [ PGR] ON. 100MHz "P".. [ SET]. [ ] [ ]. [ CLR]. [PTT].. ID 58

37 [ CLR] 3-. [FUNC] [ C SQL] [ CLR] -. [FUNC] [ D- OFF]. [DTMF] ON. 100MHz "P"... ID "(( ))". 3-. [PTT] [DTMF] 2. [BAND].. [FUNC] [ PGR] ON. 100MHz "P".. ID "(( ))". 3- [PTT] [FUNC] [ C SQL] [ CLR] [FUNC] [ D- OFF] UT- 49 ID 3-

38 . [DTMF] ON. 100MHz "C".. : [SET]. ([PTT] [PTT] ). [PTT] 3-. [DTMF] 1.. [BAND].. [FUNC] [ C SQL] ON. 100MHz "C" : [ SET]. [ ] [ ]. [ CLR].. [PTT] 3-. [ CLR]. [FUNC] [ D- OFF].

39

ๆญฏ2350h.PDF

ๆญฏ2350h.PDF I C- 2350H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 ICOM IN C. ( ) 1 1-1 1-2 2 3 - PANEL - - - - - / - - DTMF - 1 1-1 IC- 2350H" VHF/ UHF FM, 144.000MHz - 146.000MHz 430.000MHz - 440.000MHz,

More information

ๆญฏ2800.PDF

ๆญฏ2800.PDF I C- 2800H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 : : HITOP ICOM IN C. ( ) 1 VHF [VOL] VHF VHF [S QL] VHF Set, [SQL] 12, RF. VHF [DIAL] [DIAL],, / [CHG/ L] [CHG/ L] 2 ON/ OFF. [POWER] 2 ON/

More information

ๆญฏIC-706.PDF

ๆญฏIC-706.PDF IC- 706. HL3QCE. HL2QCE. (HITOP) : (02)704-9104 : HL3QCE / : HITOP IC- 706.. 13.8V AC. 13.8V 16V 24V 10 ( +14 ) 60 ( +140 ) 80, ICOM,,..,. i IC- 706 (OP C- 025D )...1 (HM - 103)...1 (30A )...2 (4A )...2

More information

โ€œ์ •ํ’ˆS/W๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ์‹œ๋‹ค.โ€

โ€œ์ •ํ’ˆS/W๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ์‹œ๋‹ค.โ€ ๋ฌผ ํ’ˆ ๊ตฌ ๋งค ์„ค ๋ช… ์„œ [์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์ œ์–ดํŒ๋„ฌ ๋“ฑ 52์ข… ๊ตฌ๋งค] 2016. 01. (์ •๋ณดํ†ต์‹ ์‚ฌ์—…์†Œ) 1. ์ ์šฉ๋ฒ”์œ„ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์„œ์šธ๋ฉ”ํŠธ๋กœ ์ •๋ณดํ†ต์‹  ์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜์šฉ ์˜ˆ๋น„ํ’ˆ์ธ ์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์ œ์–ดํŒ๋„ฌ ๋“ฑ 52์ข… ๊ตฌ๋งค ๊ฑด์— ์ ์šฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. โ… . ์ผ ๋ฐ˜ ์‚ฌ ํ•ญ 2. ์–ด๊ตฌ์˜ ํ•ด์„ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์— ๋ช…๊ธฐ๋˜์ง€ ์•Š๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถˆ๋ช…ํ™•ํ•˜๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐ๋˜๋Š” ์‚ฌํ•ญ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ๊ณ„์•ฝ์ž ์ƒ๋Œ€์ž๋Š” ์ž…์ฐฐ ์ „ ์— ์šฐ๋ฆฌ๊ณต์‚ฌ์˜

More information

. "" "",.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2

.  ,.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2 RD-5405 /.. . "" "",.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2 ..,,..,.. (,,,, )......,...,., ( ),,,,.,. (, )..,...... BD/DVD CD TV, VCR,........ (+, -).,,..... 3 ... 2... 3....3... 5... 9... 10...11...11...

More information

manual pdfรƒร–รยพ

manual pdfรƒร–รยพ www.oracom.co.kr 1 2 Plug & Play Windows 98SE Windows, Linux, Mac 3 4 5 6 Quick Guide Windows 2000 / ME / XP USB USB MP3, WMA HOLD Windows 98SE "Windows 98SE device driver 7 8 9 10 EQ FM LCD SCN(SCAN)

More information

0922 Monitor22...._kor_1

0922 Monitor22...._kor_1 ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์–ธ์ œ๋ผ๋„ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์žฅ์†Œ์— ๋ณด๊ด€ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. TVํŠœ๋„ˆ์˜ ๋‚ด์žฅ์œผ๋กœ, ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ๊ธฐ๋Šฅ์™ธ์— TV๋กœ๋„ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ข์€ ๊ณต๊ฐ„๋„ ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ์ด์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” Slimํ•˜๊ณ  Simpleํ•œ ๋””์ž์ธ. ์ธ์ฒด๊ณตํ•™์ ์ธ ๋””์ž์ธ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ ํŽธ๋ฆฌ์„ฑ ์ œ๊ณ . ์™€์ด๋“œํ˜• TFT LCD ํŒจ๋„์˜ ์ฑ„์šฉ์œผ๋กœ ๋„“์€ ํ™”๋ฉด์˜ ๊ตฌํ˜„. ์ตœ๋Œ€ ํ•ด์ƒ๋„ 680 x 050(WSXGA+)์ง€์›.

More information

03.00 R&S ESMB ITU 9kHz 3GHz ESMB ITU

03.00 R&S ESMB ITU 9kHz 3GHz ESMB ITU 03.00 R&S ESMB 2003 9 ITU 9kHz 3GHz ESMB ITU ESMB ITU-R ESMB ESMB ITU-R ITU-R SM377 ITU-R SM378 ITU-R SM328 ITU-R SM182 PC ITU-R SM328 ESMB 1000 CW AM SSB FM ESMB 19 1/2 EMSB CW AM LSB USB PULSE FM PM

More information

๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€

๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ CAR AUDIO SYSTEM 3XKRC07 AM100MDDG ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ATYPE ๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜

More information

?????? 5?_??????_20110419.hwp

?????? 5?_??????_20110419.hwp ์‹ค์Šต5 ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค(Pre-Emphasis)์™€ ๋””์— ํผ์‹œ์Šค(De-Emphasis). ์‹คํ—˜ ๋ชฉ์ [ ์•ผ๊ฐ„ 2ํ•™๋…„ 4/9์ผ ์‹œ์ž‘] ) ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค์™€ ๋””์— ํผ์‹œ์Šค์˜ ๋™์ž‘์›๋ฆฌ๋ฅผ ์ดํ•ดํ•œ๋‹ค. 2) ์ปดํ“จํ„ฐ ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜์„ ํ–‰ํ•œ๋‹ค. 3) ์‹คํ—˜์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค์™€ ๋””์— ํผ์‹œ์Šค์˜ ๋™์ž‘ํŠน์„ฑ์„ ์ธก์ •ํ•˜๊ณ  ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ฒฐ๊ณผ์™€ ๋น„๊ต ๊ณ ์ฐฐํ•œ๋‹ค. 2. ๊ด€๋ จ ์ด๋ก  2-. ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค (PRE-EMPHASIS)

More information

2 3

2 3 Micro Hi-Fi System MCM720 2 3 AC 5 14 5 14 MW MP3 5 14 MP3 5 14 FM CD 15 ISO9660, Joliet, Multisession 15 15 6-7 MP3 VBR non- 16 MP3 7 32kHz, 44.1kHz, 48kHz 16-17 non- 32, 64, 96, 128, 192, 256 (Kbps)

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0BDBCBA484D4920C0FBBFEB20C5DAB7B9B8C5C6BDBDBA20B4DCB8BBB1E228B9DFC7A5C0DAB7E129>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0BDBCBA484D4920C0FBBFEB20C5DAB7B9B8C5C6BDBDBA20B4DCB8BBB1E228B9DFC7A5C0DAB7E129> Terminal Platform ๊ถŒ์˜ค์ผ (koi@haco.co.kr) ํ˜„๋Œ€์˜คํ† ๋„ท ๋ชฉ์ฐจ 1. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ์‹œ์Šคํ…œ ๊ฐœ์š” P3 2. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ๋‹จ๋ง๊ธฐ ๊ฐœ์š” P4 3. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ๋‹จ๋ง๊ธฐ ํ•˜๋“œ์›จ์–ด P9 4. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ๋‹จ๋ง๊ธฐ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด P15 5. ์Œ์„ฑ HMI ์ ์šฉ ์ „์ฒด ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค P22 6. ํ–ฅํ›„ ๊ณ„ํš P26 2 1. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ์‹œ์Šคํ…œ ๊ฐœ์š” 3 Block Diagram

More information

AV....n17.

AV....n17. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ HAV-962 HVC-800 HTN -100 ๋ณธ ์‚ฌ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ด์ฒœ์‹œ ๋ถ€๋ฐœ์ ์•„๋ฏธ๋ฆฌ ์‚ฐ 136-1 ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” : 0336) 630-4114 AV SYSTEM HYUNDAI MULTI AV SYSTEM.. VOL FM TAPE NAVI AM TV PUSH PWR VCD F1 MULTI AV SYSTEM F2 F3 F4 F5 F6 AUTO EXPOSURE..,.

More information

LCD Monitor

LCD Monitor LCD MONITOR quick start guide 400FP-2 460FP-2 400FPn-2 460FPn-2 ii Floor standing type) Note LCD Display MagicInfo Software CD MagicInfo Manual CD (FPn-2.) (AAA X 2) (FPn-2.) BNC to RCA (46.) D-Sub DVI

More information

๋””์ง€ํ„ธ ์˜ค๋””์˜ค ๋ฐฉ์†ก ์—ฐ๊ตฌ.PDF

๋””์ง€ํ„ธ ์˜ค๋””์˜ค ๋ฐฉ์†ก ์—ฐ๊ตฌ.PDF I. 1997 8 DAB, 2 KBS 98 DAB. 2000 4, 2000 Eureka - 147 2001 3 KBS 2001 3 DAB DAB.,, ( ),,,,, DAB. DAB. DAB 2003. 3. 2001, 2002 2 2002 3. 2001. DAB, DAB,. II. DAB 1. Eureka- 147 DAB 86 EC 88, 91 92 94 DAB.

More information

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc 1 SV - ih.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - - - 23 24 R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N 25 26 DC REACTOR(OPTION) DB UNIT(OPTION) 3 ฯ† 220/440 V 50/60

More information

(30) ์šฐ์„ ๊ถŒ์ฃผ์žฅ 61/360,436 2010๋…„06์›”30์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) 61/446,027 2011๋…„02์›”23์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) - 2 -

(30) ์šฐ์„ ๊ถŒ์ฃผ์žฅ 61/360,436 2010๋…„06์›”30์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) 61/446,027 2011๋…„02์›”23์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) - 2 - (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) (51) ๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ถ„๋ฅ˜(Int. Cl.) G06F 1/06 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2014-7011289(๋ถ„ํ• ) (22) ์ถœ์›์ผ์ž(๊ตญ์ œ) 2011๋…„06์›”30์ผ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž ์—†์Œ (62) ์›์ถœ์› ํŠนํ—ˆ 10-2012-7032475 ์›์ถœ์›์ผ์ž(๊ตญ์ œ) ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž 2012๋…„12์›”12์ผ (85)

More information

G2011WDT-Manual-LG(CCNF-Ver02).xls

G2011WDT-Manual-LG(CCNF-Ver02).xls ์ด ๊ธฐ๊ธฐ๋Š” ๊ฐ€์ •์šฉ์œผ๋กœ ์ „์žํŒŒ ์ ํ•ฉ ๋“ฑ๋ก์„ ํ•œ ๊ธฐ๊ธฐ๋กœ์จ ์ฃผ๊ฑฐ์ง€์—ญ์—๋Š” ๋ฌผ๋ก  ๋ชจ๋“  ์ง€์—ญ์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ 20.1" TFT LCD TV+Monitor Model : G2011WDT ๊ธˆ๋ฏธ์ „์ž ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ์•ˆ์ „ํ•˜๊ณ  ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ์‚ฌ์šฉ๊ณผ ์‚ฌ๊ณ ๋‚˜ ์œ„ํ—˜์„ ์‚ฌ์ „์— ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ง€์ผœ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ

More information

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์  ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ ค๋ฉด 'ํŠน์žฅ์ ' 6์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์ค‘ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 'A/S๋ฅผ ์‹ ์ฒญํ•˜๊ธฐ ์ „์—' 53์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ์—

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์  ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ ค๋ฉด 'ํŠน์žฅ์ ' 6์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์ค‘ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 'A/S๋ฅผ ์‹ ์ฒญํ•˜๊ธฐ ์ „์—' 53์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ(1์ชฝ) ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ ์•ˆ์ „๊ณผ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ์†ํ•ด ๋“ฑ์„ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ทธ๋ฆผ๊ณผ ํ™”๋ฉด์€ ์‹ค๋ฌผ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์  ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ ค๋ฉด 'ํŠน์žฅ์ ' 6์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”.

More information

ๆญฏAG-MX70Pํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ.PDF

ๆญฏAG-MX70Pํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ.PDF 120 V AC, 50/60 Hz : 52 W (with no optional accessories installed), indicates safety information. 70 W (with all optional accessories installed) : : (WxHxD) : : 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Less than

More information

2 PX-8000๊ณผ RM-8000/LM-8000๋“ฑ์˜ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์€ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๊ฐ„ํŽธํ•œ ์„ค์น˜์™€ ์‰ฌ์šด ์šด์˜์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ํ™•์žฅ์„ฑ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ์„ ์†์‰ฝ๊ฒŒ ๊ตฌํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฉ”์ธ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์ธ PX-8000์˜ BGM์ž…๋ ฅ์†Œ์Šค๋ฅผ 8๊ฐœ์˜ ๋กœ์ปฌ์ง€

2 PX-8000๊ณผ RM-8000/LM-8000๋“ฑ์˜ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์€ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๊ฐ„ํŽธํ•œ ์„ค์น˜์™€ ์‰ฌ์šด ์šด์˜์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ํ™•์žฅ์„ฑ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ์„ ์†์‰ฝ๊ฒŒ ๊ตฌํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฉ”์ธ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์ธ PX-8000์˜ BGM์ž…๋ ฅ์†Œ์Šค๋ฅผ 8๊ฐœ์˜ ๋กœ์ปฌ์ง€ PX-8000 SYSTEM 8 x 8 Audio Matrix with Local Control 2 PX-8000๊ณผ RM-8000/LM-8000๋“ฑ์˜ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์€ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๊ฐ„ํŽธํ•œ ์„ค์น˜์™€ ์‰ฌ์šด ์šด์˜์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ํ™•์žฅ์„ฑ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ์„ ์†์‰ฝ๊ฒŒ ๊ตฌํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฉ”์ธ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์ธ PX-8000์˜ BGM์ž…๋ ฅ์†Œ์Šค๋ฅผ 8๊ฐœ์˜ ๋กœ์ปฌ์ง€์—ญ์—

More information

B _02_M_Ko.indd

B _02_M_Ko.indd DNX SERIES DNX560 DNX560M DDX SERIES DDX506 DDX506M B64-467-00/0 (MW) DNX560/DNX560M/DDX506/DDX506M 4 DNX560/DNX560M/DDX506/DDX506M NAV TEL AV OUT % % % % CD () : Folder : Audio fi 5 6 DNX560/DNX560M/DDX506/DDX506M

More information

B64-4102-00_00_KO.indb

B64-4102-00_00_KO.indb DDX80BT DDX80BTM B6-0-00/00 (MW) DDX80BT/DDX80BTM DDX80BT/DDX80BTM 5 6 DDX80BT/DDX80BTM % % % % 7 CD () : Folder : Audio fi 8 DDX80BT/DDX80BTM 9 5 5 6 ALL 8 9 6:9 LB E D C B A C B D E 0 DDX80BT/DDX80BTM

More information

LCD Monitor

LCD Monitor LCD MONITOR quick start guide 320TSn-2 ii Floor standing type) LCD Display D-Sub AAA X 2) 8 DVI KIT LAN TV Note TV MENU MENU] 9 ENTER ENTER] SOURCE SOURCE] [PC DVI HDMI MagicInfo] TV TV D.MENU D.MENU TV

More information

6 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด์ง€๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด๋™ 46, ์‚ผ์„ฑ๋™ 52 ์ผ๋Œ€ 46,592-46,592 7 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๋Œ€์น˜์ง€๊ตฌ ๋Œ€์น˜๋™ 922๋ฒˆ์ง€ ์ผ๋Œ€ 58,440-58,440 8 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ ๊ฐœํฌ๋™ 157์ผ๋Œ€ 20,070-20,070 9 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ํฌ์ด๋™ 238 ์ผ๋Œ€ 25,070-25,

6 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด์ง€๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด๋™ 46, ์‚ผ์„ฑ๋™ 52 ์ผ๋Œ€ 46,592-46,592 7 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๋Œ€์น˜์ง€๊ตฌ ๋Œ€์น˜๋™ 922๋ฒˆ์ง€ ์ผ๋Œ€ 58,440-58,440 8 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ ๊ฐœํฌ๋™ 157์ผ๋Œ€ 20,070-20,070 9 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ํฌ์ด๋™ 238 ์ผ๋Œ€ 25,070-25, ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ์‹œ ์ œ2014-77ํ˜ธ ๋„์‹œ๊ด€๋ฆฌ๊ณ„ํš[์„ฑ๋‚ด์ง€๊ตฌ ์ง€๊ตฌ๋‹จ์œ„๊ณ„ํš๊ตฌ์—ญ ๋“ฑ 176๊ฐœ ๊ตฌ์—ญ (๋ฏผ๊ฐ„๋ถ€๋ฌธ ์šด์˜์‹œํ–‰์ง€์นจ)] ๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ) ์‹œ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์„ฑ๋‚ด์ง€๊ตฌ ๋“ฑ 176๊ฐœ์†Œ ์ง€๊ตฌ๋‹จ์œ„๊ณ„ํš๊ตฌ์—ญ ๋ฏผ๊ฐ„๋ถ€๋ฌธ ์šด์˜์‹œํ–‰์ง€์นจ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ตญํ† ์˜ ๊ณ„ํš ๋ฐ ์ด์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ30์กฐ ๋ฐ ๊ฐ™์€๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ œ25์กฐ ๊ทœ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ๋„์‹œ๊ด€๋ฆฌ ๊ณ„ํš๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ) ์‚ฌํ•ญ์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„

More information

27์ง‘์ตœ์ข…10.22

27์ง‘์ตœ์ข…10.22 ๊ฒฝ ์ถ• 2012๋…„ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์„ ์ • ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€์ƒ ์ˆ˜์ƒ ์•„๋ž˜ ๊ธ€์€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์ง€ํšŒ, ์ง€๋ถ€ ์ค‘ ํ™์ฒœ์ง€๋ถ€๊ฐ€ ์ „๊ตญ ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€๋กœ ์„ ์ •๋˜์–ด ์ง€๋‚œ 2012๋…„ 9์›” 22~23์ผ ์›์ฃผ ์ธํ„ฐ๋ธ”๊ณ  ํ˜ธํ…”์—์„œ ๊ฐœ์ตœํ•œ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์ œ32์ฐจ ๋ฌธํ˜‘ ์ „๊ตญ๋Œ€ํ‘œ์ž ๋Œ€ํšŒ ์—์„œ ์ˆ˜์ƒํ•˜๊ณ  ์„๋„์ต ํšŒ์žฅ์ด ๋ฐœํ‘œํ•œ ํ™์ฒœ์ง€๋ถ€ ์ง€๋ถ€์šด์˜์‚ฌ๋ก€์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธ€์„ ์˜ฎ๊น€. 2012๋…„ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์„ ์ • ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€์žฅ

More information

ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€

ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€ 194 197 ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€ ํŽธ์˜์‹œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ„ํš์„ ๊ณ ๋ คํ•˜์—ฌ ํ•˜๋‚˜์˜ ์œ ์ ์ง€๊ตฌ๋กœ ์กฐ์„ฑํ•œ๋‹ค. ๊ฐ ์œ ์ ์„ ํ•˜๋‚˜์˜

More information

*DNX_DDX7_M_KOR.indb

*DNX_DDX7_M_KOR.indb DNX70 DDX70 DDX70M B6-09-00/00 (MW) DNX70/DDX70/DDX70M DNX70/DDX70/DDX70M 5 6 DNX70/DDX70/DDX70M % % % % 7 CD () : Folder : Audio fi 8 DNX70/DDX70/DDX70M 9 5 5 6 ALL 8 9 6:9 LB E D C B A C B D E 0 DNX70/DDX70/DDX70M

More information

๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4 ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์—

๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4 ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— XDJAERO http://pioneerdj.com/support/ http://rekordbox.com/ ๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4

More information

Slide 1

Slide 1 Clock Jitter Effect for Testing Data Converters Jin-Soo Ko Teradyne 2007. 6. 29. 1 Contents Noise Sources of Testing Converter Calculation of SNR with Clock Jitter Minimum Clock Jitter for Testing N bit

More information

๋ชฉ์ฐจ ์†Œ๊ฐœ ํŠน์ง•...2 ์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ... 3 ๋ฆฌ๋ชจ์ฝ˜์— ๊ฑด์ „์ง€ ์žฅ์ฐฉ... 3 ๊ฐ๋ถ€ ๋ช…์นญ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ...4 ์ „๋ฉด ํŒจ๋„... 4 ๋ฆฌ๋ชจ์ฝ˜... 6 ์ „๋ฉด ํŒจ๋„ ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด... 8 ํ›„๋ฉด ํŒจ๋„... 10 ์ค€๋น„ ์—ฐ๊ฒฐ... 11 ์Šคํ”ผ์ปค ๋ฐฐ์น˜... 11 ์Šคํ”ผ์ปค ์—ฐ๊ฒฐ... 12

๋ชฉ์ฐจ ์†Œ๊ฐœ ํŠน์ง•...2 ์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ... 3 ๋ฆฌ๋ชจ์ฝ˜์— ๊ฑด์ „์ง€ ์žฅ์ฐฉ... 3 ๊ฐ๋ถ€ ๋ช…์นญ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ...4 ์ „๋ฉด ํŒจ๋„... 4 ๋ฆฌ๋ชจ์ฝ˜... 6 ์ „๋ฉด ํŒจ๋„ ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด... 8 ํ›„๋ฉด ํŒจ๋„... 10 ์ค€๋น„ ์—ฐ๊ฒฐ... 11 ์Šคํ”ผ์ปค ๋ฐฐ์น˜... 11 ์Šคํ”ผ์ปค ์—ฐ๊ฒฐ... 12 K X-V459 AV eceiver AV ์ˆ˜์‹ ๊ธฐ ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ๋ชฉ์ฐจ ์†Œ๊ฐœ ํŠน์ง•...2 ์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ... 3 ๋ฆฌ๋ชจ์ฝ˜์— ๊ฑด์ „์ง€ ์žฅ์ฐฉ... 3 ๊ฐ๋ถ€ ๋ช…์นญ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ...4 ์ „๋ฉด ํŒจ๋„... 4 ๋ฆฌ๋ชจ์ฝ˜... 6 ์ „๋ฉด ํŒจ๋„ ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด... 8 ํ›„๋ฉด ํŒจ๋„... 10 ์ค€๋น„ ์—ฐ๊ฒฐ... 11 ์Šคํ”ผ์ปค ๋ฐฐ์น˜... 11 ์Šคํ”ผ์ปค ์—ฐ๊ฒฐ... 12 ๋‹จ์ž ๋ฐ ์ผ€์ด๋ธ” ํ”Œ๋Ÿฌ๊ทธ ์ •๋ณด...

More information

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1 ์‚ฌ์šฉ ์ „์— ์‚ฌ์šฉ์ž ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์ง€์ผœ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ ํ˜•์ƒ๊ณผ ์ƒ‰์ƒ์€ ์‹ค์ œ์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์ด๋‚˜ ํ†ต์‹  ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์‚ฌ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜ํ•ด ๋ณดํ˜ธ๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋ธ”๋ฃจ๋ฒ„๋“œ์†Œํ”„ํŠธ์—์„œ ์ œ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŽธ์ง‘ ์˜ค๋ฅ˜, ์ •๋ณด ๋ˆ„๋ฝ

More information

Microsoft Word - JAVS_UDT-1_์ƒ์„ธ_๋ฉ”๋‰ด์–ผ.doc

Microsoft Word - JAVS_UDT-1_์ƒ์„ธ_๋ฉ”๋‰ด์–ผ.doc UDT-1 TRANSPORTER ํ•œ๊ธ€ ์ƒ์„ธ ์ œํ’ˆ ์„ค๋ช…์„œ SoundPrime. ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณธ ์ €์ž‘๊ถŒ์€ Soundprime ์ด ์†Œ์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Soundprime ์˜ ํ—ˆ๊ฐ€ ์—†์ด ์ •๋ณด ๊ฒ€์ƒ‰ ์‹œ์Šคํ…œ์ƒ์—์„œ ๋ณต์‚ฌ, ์ˆ˜์ •, ์ „๋‹ฌ, ๋ฒˆ์—ญ, ์ €์žฅ์„ ๊ธˆ์ง€ํ•˜๋ฉฐ, ์ปดํ“จํ„ฐ์–ธ์–ด๋‚˜ ๋‹ค๋ฅธ ์–ด๋– ํ•œ ์–ธ์–ด๋กœ๋„ ์ˆ˜์ •๋  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋‹ค๋ฅธ ํ˜•์‹์ด๋‚˜ ์ „๊ธฐ์ , ๊ธฐ๊ณ„์ , ์ž๊ธฐ์ , ๊ด‘ํ•™์ , ํ™”ํ•™์ ,

More information

์ „์ž์‹ค์Šต๊ต์œก ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ

์ „์ž์‹ค์Šต๊ต์œก ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ œ 5 ์žฅ ์‹ ํ˜ธ์˜ ๊ฒ€์ถœ ์ธก์ •ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ์›์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ๊ฒ€์ถœ(detect)ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋ฌผ๋ฆฌ์ธก์ •์˜ ์‹œ์ž‘์ด์ž ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ผ์ด๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ ์ด์œ ๋กœ๋Š” ์‹ ํ˜ธ์˜ ๊ฒ€์ถœ์—ฌ๋ถ€๊ฐ€ ์ธก์ •์˜ ์„ฑํŒจ์™€ ๋™์˜์–ด๊ฐ€ ๋  ์ •๋„๋กœ ๋ฐ€์ ‘ํ•œ ๊ด€๊ณ„๊ฐ€ ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌผ๋ก  ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ๊ฒ€์ถœํ•œ ๊ฒฝ์šฐ๋ผ๋„ ์ œ๋Œ€๋กœ ๊ฒ€์ถœ์„ ํ•ด์•ผ๋งŒ ๋ฐ”๋ฅธ ์ธก์ •์„ ํ•  ์ˆ˜๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ์„œ ์‹ ํ˜ธ์˜ ๊ฒ€์ถœ์„ ์ œ๋Œ€๋กœ

More information

01KRCOV-KR

01KRCOV-KR 4-234-236-71(1) Mini Hi-Fi Component System MHC-RG60 MHC-DX30/RG40 MHC-DX20/RG30 2001 Sony Corporation 1 1 (CLASS 1 LASER), 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING) 2 4 5 CD 6 R6 (AA ) 8 8 8 CD 9 CD / / 9 CD

More information

(Microsoft Word - ONYX1640i \307\321\261\333\270\336\264\272\276\3632)

(Microsoft Word - ONYX1640i \307\321\261\333\270\336\264\272\276\3632) ๋ชฉ์ฐจ ์•ˆ์ „ ์•ˆ๋‚ด---------------------------------------------------2 Quick ์Šคํƒ€ํŠธ-----------------------------------------------3 ์•ˆ๋‚ด---------------------------------------------------------4 ์—ฐ๊ฒฐ ๋‹ค์ด์–ด๊ทธ๋žจ--------------------------------------------7

More information

IM-20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Power On Power Off 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 3 2 Music Voice Settings Delete EQ Repeat LCD Contrast Auto OFF Rec Sample BackLight Return Normal

More information

D101351X0KR_May17

D101351X0KR_May17 646 Fisher 646... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 9... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 13... 15... 15... 15 1. Fisher 646 Fisher 646,,..,,,, 646,.,,.. W6783 1 www.fisher.com

More information

๋””์ง€ํ„ธ๊ณตํ•™ 5ํŒ 7-8์žฅ

๋””์ง€ํ„ธ๊ณตํ•™ 5ํŒ 7-8์žฅ Flip-Flops c h a p t e r 07 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 292 flip flop Q Q Q 1 Q 0 set ON preset Q 0 Q 1 resetoff clear Q Q 1 2 SET RESET SET RESET 7 1 crossednand SET RESET SET RESET

More information

็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ็น” 11 ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ้ … ๅคง ๆชข ๅฏŸ ๅปณ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์€ ๋Œ€๋ฒ•์›์— ๋Œ€์‘ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋„์ธ ์„œ์šธ์— ์œ„์น˜ ํ•œ๋‹ค(๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ๋ฒ• ์ œ2์กฐ,์ œ3์กฐ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ๊ธ‰ ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜๋ช…์นญ๋ฐ์œ„์น˜์—๊ด€ํ•œ๊ทœ์ • ์ œ2์กฐ). ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์— ๊ฒ€์ฐฐ์ด์žฅ,๋Œ€

็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ็น” 11 ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ้ … ๅคง ๆชข ๅฏŸ ๅปณ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์€ ๋Œ€๋ฒ•์›์— ๋Œ€์‘ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋„์ธ ์„œ์šธ์— ์œ„์น˜ ํ•œ๋‹ค(๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ๋ฒ• ์ œ2์กฐ,์ œ3์กฐ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ๊ธ‰ ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜๋ช…์นญ๋ฐ์œ„์น˜์—๊ด€ํ•œ๊ทœ์ • ์ œ2์กฐ). ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์— ๊ฒ€์ฐฐ์ด์žฅ,๋Œ€ ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ็น” 11 ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ้ … ๅคง ๆชข ๅฏŸ ๅปณ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์€ ๋Œ€๋ฒ•์›์— ๋Œ€์‘ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋„์ธ ์„œ์šธ์— ์œ„์น˜ ํ•œ๋‹ค(๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ๋ฒ• ์ œ2์กฐ,์ œ3์กฐ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ๊ธ‰ ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜๋ช…์นญ๋ฐ์œ„์น˜์—๊ด€ํ•œ๊ทœ์ • ์ œ2์กฐ). ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์— ๊ฒ€์ฐฐ์ด์žฅ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ ์ฐจ์žฅ๊ฒ€์‚ฌ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ ๊ฒ€์‚ฌ,๊ฒ€์ฐฐ์—ฐ๊ตฌ๊ด€,๋ถ€

More information

์ „์žํŒŒ์˜ ๋…ธ์ถœ 3 ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ 3 ํญ๋ฐœ ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋Š” ์ง€์—ญ 3 ํญํŒŒ ๋ฐ ํญํŒŒ์ง€์—ญ 4 ์—์–ด๋ฐฑ์ด ์žฅ์ฐฉ๋œ ์ฐจ๋Ÿ‰ 4 ์„ค์น˜์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์กฐ์ ˆ๊ธฐ ๋ฐ ์ง€์‹œ๊ธฐ 6 ๊ฒฝ๋ณด์Œ 8 ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์•„์ด์ฝ˜ 9 ์ „์› ์˜จ/์˜คํ”„ 9 ํ†ต์‹ ์ ˆ์ฐจ 10 ์ฐจ๋Ÿ‰์— ์žฅ

์ „์žํŒŒ์˜ ๋…ธ์ถœ 3 ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ 3 ํญ๋ฐœ ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋Š” ์ง€์—ญ 3 ํญํŒŒ ๋ฐ ํญํŒŒ์ง€์—ญ 4 ์—์–ด๋ฐฑ์ด ์žฅ์ฐฉ๋œ ์ฐจ๋Ÿ‰ 4 ์„ค์น˜์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์กฐ์ ˆ๊ธฐ ๋ฐ ์ง€์‹œ๊ธฐ 6 ๊ฒฝ๋ณด์Œ 8 ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์•„์ด์ฝ˜ 9 ์ „์› ์˜จ/์˜คํ”„ 9 ํ†ต์‹ ์ ˆ์ฐจ 10 ์ฐจ๋Ÿ‰์— ์žฅ ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ GM950 ์ „์žํŒŒ์˜ ๋…ธ์ถœ 3 ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ 3 ํญ๋ฐœ ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋Š” ์ง€์—ญ 3 ํญํŒŒ ๋ฐ ํญํŒŒ์ง€์—ญ 4 ์—์–ด๋ฐฑ์ด ์žฅ์ฐฉ๋œ ์ฐจ๋Ÿ‰ 4 ์„ค์น˜์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์กฐ์ ˆ๊ธฐ ๋ฐ ์ง€์‹œ๊ธฐ 6 ๊ฒฝ๋ณด์Œ 8 ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์•„์ด์ฝ˜ 9 ์ „์› ์˜จ/์˜คํ”„ 9 ํ†ต์‹ ์ ˆ์ฐจ 10 ์ฐจ๋Ÿ‰์— ์žฅ์ฐฉ๋œ ๋ฌด์ „๊ธฐ 12 ๊ธฐ์ง€๊ตญ ๋ฌด์ „๊ธฐ 12 ํ…Œ์ŠคํŠธ ๋ฐ ๋ณด์ˆ˜ 16

More information

CAR AUDIO SYSTEM ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ PA710 VQD PA760 VQD ๋ชฉ ์ฐจ 1. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์ง• 2 2. ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 3. ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ๋ช…์นญ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ ๋ผ๋””์˜ค๋ถ€ 12 CD ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด๋ถ€ 15 CD ์ฒด์ธ์ €๋ถ€ 18 USB ์žฌ์ƒ๋ถ€ 21 ipod ์žฌ์ƒ๋ถ€ 23 4. ๋™์ž‘ ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ผ๋””์˜ค๋ฅผ ๋“ค์œผ์‹ค ๊ฒฝ์šฐ 25 ๋ฐฉ์†ก์„ ์„ ๊ตญํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ• 25 CD ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด๋ฅผ ๋“ค์œผ์‹ค ๋•Œ 26 CD

More information

SHT-KT3010AX 3070AXAF(3.1) R2 M.ai

SHT-KT3010AX 3070AXAF(3.1) R2 M.ai ์—ด๋ฆผ ์•Œ๋žŒ SHT-KT3070 ๋ฐด๋“œ ์ „์› SHT-KT300AX SHT-KT3070AX SHT-KT300AF SHT-KT3070AF ์ „์ž์•จ๋ฒ” ์š”๋ฆฌ๋ฐฑ๊ณผ ์ „์ž์•จ๋ฒ” ์š”๋ฆฌ๋ฐฑ๊ณผ ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ๊ธฐ๊ธฐ ์ธ์ฆ๋‚ด์—ญ ๊ธฐ๊ธฐ์˜ ๋ช…์นญ(๋ชจ๋ธ๋ช…) ์ธ์ฆ๋ฒˆํ˜ธ ์ธ์ฆ ๋ฐ›์€ ์ž์˜ ์ƒํ˜ธ ์ œ์กฐ๋…„์›” ์ œ์กฐ์ž / ์ œ์กฐ๊ตญ๊ฐ€ ์ฃผ๋ฐฉ์šฉ TV(SHT-KT300AX/SHT-KT300AF/ SHT-KT3070AX/SHT-KT3070AF)

More information

User Guide

User Guide ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ 2014, 2015 HP Development Company, L.P. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์‚ฌ์ „ ํ†ต์ง€ ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์— ๋Œ€ํ•œ ์œ ์ผํ•œ ๋ณด ์ฆ์€ ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์™€ ํ•จ๊ป˜ ๋™๋ด‰๋œ ๋ณด์ฆ์„œ์— ๋ช…์‹œ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์—๋Š” ์–ด๋– ํ•œ ์ถ” ๊ฐ€ ๋ณด์ฆ ๋‚ด์šฉ๋„ ๋“ค์–ด ์žˆ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ๋Š” ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ธฐ์ˆ ์ƒ ๋˜๋Š” ํŽธ์ง‘์ƒ ์˜ค๋ฅ˜๋‚˜ ๋ˆ„๋ฝ์—

More information

2012.12 Ver 1.0 olleh WiFi Call ๊ฐ€์ž…ํ™•์ •๋ฒˆํ˜ธ WiFi Call ๋ถ€๊ฐ€์„œ๋น„์Šค 3G๊ณต์šฉ๋ฌด๋ฃŒ์ฐจ๊ฐ ๋™์˜ ์ง€์ •๋ฒˆํ˜ธ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ(4,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ ๊ทธ๋ฃน์ฝ”๋“œ( ๊ฒฐํ•ฉ( ํ™ˆ ํ™ˆํ‰ ์ œํœดํ˜• olleh WiFi Call ๋ฐœ์‹  ์‹œ 3G๋ฌด๋ฃŒํ†ตํ™”์—์„œ

2012.12 Ver 1.0 olleh WiFi Call ๊ฐ€์ž…ํ™•์ •๋ฒˆํ˜ธ WiFi Call ๋ถ€๊ฐ€์„œ๋น„์Šค 3G๊ณต์šฉ๋ฌด๋ฃŒ์ฐจ๊ฐ ๋™์˜ ์ง€์ •๋ฒˆํ˜ธ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ(4,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ ๊ทธ๋ฃน์ฝ”๋“œ( ๊ฒฐํ•ฉ( ํ™ˆ ํ™ˆํ‰ ์ œํœดํ˜• olleh WiFi Call ๋ฐœ์‹  ์‹œ 3G๋ฌด๋ฃŒํ†ตํ™”์—์„œ 2012.12 Ver 1.0 2012.12 Ver 1.0 olleh WiFi Call ๊ฐ€์ž…ํ™•์ •๋ฒˆํ˜ธ WiFi Call ๋ถ€๊ฐ€์„œ๋น„์Šค 3G๊ณต์šฉ๋ฌด๋ฃŒ์ฐจ๊ฐ ๋™์˜ ์ง€์ •๋ฒˆํ˜ธ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ(4,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ ๊ทธ๋ฃน์ฝ”๋“œ( ๊ฒฐํ•ฉ( ํ™ˆ ํ™ˆํ‰ ์ œํœดํ˜• olleh WiFi Call ๋ฐœ์‹  ์‹œ 3G๋ฌด๋ฃŒํ†ตํ™”์—์„œ ํ†ตํ™”๋„์ˆ˜์— ๋”ฐ๋ผ 50%๋งŒ ์ฐจ๊ฐ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Call๋ผ๋ฆฌ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›”

More information

<C3CA3520B0FAC7D0B1B3BBE7BFEB202E687770>

<C3CA3520B0FAC7D0B1B3BBE7BFEB202E687770> 1. ๋งŒํ™”๊ฒฝ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ 59 2. ๋ฌผ ์†์—์„œ์˜ ๋งˆ์ˆ  71 3. ๋น„๋ˆ„ ํƒํ—˜ 84 4. ๊ฝƒ๋ณด๋‹ค ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ๊ฒฐ์ • 97 5. ๊ฑฐ๊พธ๋กœ ์˜ฌ๋ผ๊ฐ€๋Š” ๋ฌผ 110 6. ๋‚ด๊ฐ€ ๋งŒ๋“  ๊ธฐ์••๊ณ„ 123 7. ์ €๋… ๋…ธ์„์€ ๋ง‘์€ ๋‚ ์”จ? 136 8. ๋ชป์ƒ๊ฒจ๋„ ๋‚˜๋Š” ๊ฝƒ! 150 9. ๋‹จํ’์žŽ ์ƒ‰๊น” ์ถ”๋ฆฌ 162 10. ๊ณ ๋งˆ์›Œ์š”! ์ง€๋ ์ด 174 1. ๋‚ ์•„๋ผ ์—ด๊ธฐ๊ตฌ 188 2. ๋‚˜ ๋ˆ„๊ตฌ๊ฒŒ? 198 3.

More information

EM300_Manual.indd

EM300_Manual.indd ๋ณด์ฆ์„œ ์žฌ์ค‘ (WITH WARRANTY CARD) EM30020100702 ์ค€ ๋น„(์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ) ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์ƒคํ”„ ์ „์ž์‚ฌ์ „์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ˆ์ „ํ•˜๊ฒŒ ๊ธฐ๊ธฐ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. TFT ์ปฌ๋ŸฌLCD์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ TFT ์ปฌ๋Ÿฌ LCD๋Š” ๋งค์šฐ ์ •๋ฐ€ํ•œ ๊ธฐ์ˆ ๋กœ ๋งŒ๋“ค์–ด์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ™”๋ฉด์—์„œ ๋ฐ๊ฑฐ๋‚˜ ์–ด๋‘์šด

More information

์ „์ž๊ตํƒ ์‚ฌ์–‘์„œ.hwp

์ „์ž๊ตํƒ ์‚ฌ์–‘์„œ.hwp ์‚ฌ ์–‘ ์„œ ํ’ˆ ๋ชฉ ๋‹จ ์œ„ ์ˆ˜๋Ÿ‰ SYSTEM CONSOLE EA 32 - ์‚ฌ์šฉ์ž์— ๋”ฐ๋ฅธ ํƒ€๋ธ”๋ › ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ์ €์†Œ์Œ ์ „๋™ ๊ฐ๋„ ์กฐ์ ˆ๊ธฐ๋Šฅ์ด ๋‚ด์žฅ๋œ ๊ตํƒ - ๊ตํƒ ์ƒ/ํ•˜๋ถ€ ๋ณ„๋„์˜ ์กฐ๋ฆฝ์ด ํ•„์š” ์—†๋Š” ์ผ์ฒดํ˜•(All in One type) CONSOLE - ์ƒํŒ์— ๋ฆฌ๋ฏธํŠธ ์„ผ์„œ๋ฅผ ๋ถ€์ฐฉํ•˜์—ฌ ์žฅ๋น„ ๋ฐ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ์•ˆ์ •์„ฑ ๊ฐ•ํ™” - ๊ธˆํ˜•์œผ๋กœ ์ œ์ž‘, ์Šฌ๋ฆผํ•˜๊ณ  ๊ฒฌ๊ณ ํ•˜๋ฉฐ ๋งˆ๊ฐ์ด ๊น”๋”ํ•œ ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ–ฅ์ 

More information

D103203X0KR_Jul17

D103203X0KR_Jul17 DVC2000 2017 7 Fisher FIELDVUE DVC2000... 2... 4... 4... 15... 18... 29... 31 W8861-2,,., DVC2000 (D103176X012)., Fisher.com. www.fisher.com DVC2000 2017 7 1 2 3 4 5 6 7 TRAVEL = 66.8% 14.6MA 0.92BAR (position

More information

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1

์ด์Šˆ๋ถ„์„ 2000 Vol.1 i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

More information

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2

๊ฐ€๋ณ๊ฒŒ์ฝ๋Š”-๋‚ด์ง€-1-2 I 01. 10 11 12 02. 13 14 15 03. 16 17 18 04. 19 20 21 05. 22 23 24 06. 25 26 27 07. 28 29 08. 30 31 09. 32 33 10. 34 35 36 11. 37 12. 38 13. 39 14. 40 15. 41 16. 42 43 17. 44 45 18. 46 19. 47 48 20. 49

More information

kbs_thesis.hwp

kbs_thesis.hwp - I - - II - - III - - IV - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 -

More information

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1

ํ•œ๋ˆˆ์—-์•„์„ธ์•ˆ ๋‚ด์ง€-1 I 12 I 13 14 I 15 16 I 17 18 II 20 II 21 22 II 23 24 II 25 26 II 27 28 II 29 30 II 31 32 II 33 34 II 35 36 III 38 III 39 40 III 41 42 III 43 44 III 45 46 III 47 48 III 49 50 IV 52 IV 53 54 IV 55 56 IV

More information

KR

KR 34410A 34411A 6.5 1 2 4 13 18 19 34410A 34411A 6.5. DMM 12. DMM 34401A. DC AC DMM. 34410A 6.5 DMM 10 000 5.5 1 000 6.5 30 PPM 1 DC LAN USB & GPIB DCV ACV DCI ACI 2/4-50 k 34411A 6.5 DMM 34410A 50 000 100

More information

B64_3977_0000KOR_P01_55.indd

B64_3977_0000KOR_P01_55.indd DDX50 B64-977-00/00 (MW) DDX50 4 DDX50 5 6 DDX50 % % % % 7 CD () : Folder : Audio fi 8 DDX50 9 4 5 4 5 6 ALL 8 9 6:9 LB A B C D E C B E E 0 DDX50 C 7 4 5 6 8 4 5 6 7 8 9 9 A 0 A B C D E D B DDX50 D DVD

More information

700&900MHz P071-P091-P092 Manual.cdr

700&900MHz P071-P091-P092 Manual.cdr Operating Manual 46CH 5 ON-AI 10 UHF 25 30-30 -25-20 - -10 20-5 VOLUME UP 40 DOWN 0 PEAK M MUTE H Z I II FEQ. CHAN. MAX MIN 700 MHz 35 F AF 71D SINGLE CHANNEL BAT POWE SET DIGITAL TUE DIVESITY ECEIVE ์„ค์น˜

More information

LCD Display

LCD Display LCD Display SyncMaster 460DRn, 460DR VCR DVD DTV HDMI DVI to HDMI LAN USB (MDC: Multiple Display Control) PC. PC RS-232C. PC (Serial port) (Serial port) RS-232C.. > > Multiple Display

More information

/ TV 80 () DAB 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Analog/Digital CATV Services EPG TV ( 60 ) TV ( Basic, Tier, Premiums 60 ) VOD Services Movies In Demand ( 20 ) Education N- VOD (24 ) Digital Music

More information

YD-3533.xls

YD-3533.xls Y D - 3 5 3 3 ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ 78, Daechun-Dong, Dalseo-gu, Daegu, KOREA TEL : +8-53-585-56(Main) FAX : +8-53-585-788 http://www.setech.co.kr e-mail : setech@setech.co.kr ํŽ˜์ด์ง€ . ํŠน์ง• ๋‹น์‚ฌ์˜ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์…จ์–ด ๊ฐ์‚ฌํ•˜๋ฉฐ, ์‚ฌ์šฉ์ค‘ ํ˜น์‹œ๋ผ๋„

More information

<3037303220B0E6BFB5C6F2B0A1BAB8B0EDBCAD2833C2F7C6EDC1FD292E687770>

<3037303220B0E6BFB5C6F2B0A1BAB8B0EDBCAD2833C2F7C6EDC1FD292E687770> ์ฐจ ๋ก€ ์ œ1์žฅ ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ๊ฐœ์š” ๋ฐ ๊ฐœํ™ฉ I. ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ๊ฐœ์š” 1 1. ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ๊ทผ๊ฑฐ์™€ ๋ชฉ์  1 2. ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€๋‹จ ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ์šด์˜๊ธฐ๊ฐ„ 1 3. ํ‰๊ฐ€ ๋ฐฉ๋ฒ•๊ณผ ํ‰๊ฐ€ ํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์ถ”์ง„ ๊ฒฝ๊ณผ 4 5. 2013๋…„๋„ ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ์ง€์ ์‚ฌํ•ญ ๋ฐ ์กฐ์น˜๊ฒฐ๊ณผ 5 โ…ก. ๋ฌธํ™”๋ฐฉ์†ก ๊ฒฝ์˜ ๊ฐœํ™ฉ 18 1. ๋ฏธ์…˜๊ณผ ๋น„์ „ ๋ฐ ๊ฒฝ์˜๋ชฉํ‘œ 18 2. ๊ธฐ๋ณธ ์—…๋ฌด 18 3. ์กฐ์ง ํ˜„ํ™ฉ 19 4. ์ฃผ์ฃผ ํ˜„ํ™ฉ 21

More information

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜ ........................... ยฝ ยผ ยฝ ยพ ................................................ ...........................................................................

More information

untitled

untitled R&S ESMD 01.00 R&S ESMD 1 R&S ESMD R&S ESMD ITU / ESMD 20 MHz 80 MHz ESMD FPGA LAN I/Q J 9 khz 26.5 GHz 20 MHz 3.6 GHz J J 20 MHz80 MHz J DDC J 100 GHz/s(80 MHz300 GHz/s) RF J 20 MHz80 MHz IF J IF J J

More information

๋น„์–ด ์žˆ์Œ

๋น„์–ด ์žˆ์Œ VYPYR. VYPYR 15 VYPYR 120,. 43 Peavey. VYPYR., " ". TransTube " ", 266MHz SHARC. VYPYR 5,.,,. VYPYR. AC. IEC ( )... : 24 "( 30cm). 0 - Input. 1 - Stompbox Encoder VYPYR15.. 11.!. 2 - Amp Encoder.. 2. LED

More information

ๆญฏFDA6000COP.PDF

ๆญฏFDA6000COP.PDF OPERATION MANUAL AC Servo Drive FDA6000COP [OPERATION UNIT] Ver 1.0 (Soft. Ver. 8.00 ~) FDA6000C Series Servo Drive OTIS LG 1. 1.1 OPERATION UNIT FDA6000COP. UNIT, FDA6000COP,,,. 1.1.1 UP DOWN ENTER 1.1.2

More information

TEL: 042-863-8301~3 FAX: 042-863-8304 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 14 16 17 17 18 1 8 9 15 1 8 9 15 9. REMOTE 9.1 Remote Mode 1) CH Remote Flow Set 0 2) GMate2000A

More information

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” Windows XP ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ OS ํ™˜๊ฒฝ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค์†Œ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์— ์‚ฌ์šฉ๋œ ์Œ์›, W

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” Windows XP ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ OS ํ™˜๊ฒฝ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค์†Œ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์— ์‚ฌ์šฉ๋œ ์Œ์›, W ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ(3์ชฝ) ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ ์•ˆ์ „๊ณผ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ์†ํ•ด ๋“ฑ์„ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ทธ๋ฆผ๊ณผ ํ™”๋ฉด์€ ์‹ค๋ฌผ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” Windows XP ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ 

More information

AGC9147W(A150)Korยฌห˜ Mยซ

AGC9147W(A150)Korยฌห˜ Mยซ User Manual MEDIA SET DWSY1003 (AGC-9147BA/WA) English 1 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 D- 6 D+ VOL MP3[WMA] CD Player with USB Host AM/FM Radio with Bluetooth Hands-free DWSY1003 (AGC-9147BA/WA) MEDIA SET User

More information

DV ํ†ต์‹  HotSpot ์‚ฌ์šฉ๋ฌธ๋‹ต By DV ํ†ต์‹ ์ •๋ณด๋Š”์–ด๋””์„œ?

DV ํ†ต์‹  HotSpot ์‚ฌ์šฉ๋ฌธ๋‹ต By DV ํ†ต์‹ ์ •๋ณด๋Š”์–ด๋””์„œ? DV ํ†ต์‹  HotSpot ์‚ฌ์šฉ๋ฌธ๋‹ต 2018. 07. 28.. By DS5HVM(ds5hvm@hanmail.net) DV ํ†ต์‹ ์ •๋ณด๋Š”์–ด๋””์„œ? http://cafe.daum.net/d-star. D-Star ๋„คํŠธ์›Œํฌ (by HL5BPL) DV ํ†ต์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฒฝ๋กœ DV ์šฉ๋ฌด์ „๊ธฐ HotSpot ์ธํ„ฐ๋„ท์—ฐ๊ฒฐ๋งค์ฒด์ธํ„ฐ๋„ท๋ง DVMega BlueStack DV ํ†ต์‹ ๊ตฌ์„ฑ ๋ฌด์ „๊ธฐ RF

More information

2 ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋Œ๋น„ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ํ—ˆ๊ฐ€๋ฅผ ์–ป์–ด ์ œ์กฐํ•œ ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ๋น„ ๋ฐ ๋”๋ธ” D ์‹ฌ๋ณผ์€ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DivX ๋น„๋””์˜ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ DivX ๋Š” Rovi Corporation ์˜ ์žํšŒ์‚ฌ DivX, LLC๊ฐ€ ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ๋””์ง€ํ„ธ ๋น„๋””์˜ค ํฌ๋งท์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€

2 ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋Œ๋น„ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ํ—ˆ๊ฐ€๋ฅผ ์–ป์–ด ์ œ์กฐํ•œ ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ๋น„ ๋ฐ ๋”๋ธ” D ์‹ฌ๋ณผ์€ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DivX ๋น„๋””์˜ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ DivX ๋Š” Rovi Corporation ์˜ ์žํšŒ์‚ฌ DivX, LLC๊ฐ€ ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ๋””์ง€ํ„ธ ๋น„๋””์˜ค ํฌ๋งท์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ DLP PROJECTOR ์‚ฌ์šฉ์ „์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์„ธ์š”. PH250 *MFL68162401* www.lge.co.kr P/NO : MFL68162401 (1502-REV05) 2 ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋Œ๋น„ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ํ—ˆ๊ฐ€๋ฅผ ์–ป์–ด ์ œ์กฐํ•œ ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ๋น„ ๋ฐ ๋”๋ธ” D ์‹ฌ๋ณผ์€ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DivX ๋น„๋””์˜ค์—

More information

jy-i3000.indd

jy-i3000.indd ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ ๋‚ด๋น„๊ฒŒ์ด์…˜ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ค€์ˆ˜ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. / ๊ณ ๊ฐ์„ผํ„ฐ 8-80 / ์ œ์กฐ์› ์ œ์ด์™€์ด์ปค์Šคํ…€(์ฃผ) CONTENT 0 0 0 04 05 06 ์ œํ’ˆ ๊ตฌ์„ฑ ๊ฐ ๋ถ€์˜ ๋ช…์นญ ์ œํ’ˆ ์—ฐ๊ฒฐ ๋ฐฉ๋ฒ• ์‚ฌ์šฉ ๋ฐฉ๋ฒ• ์ œํ’ˆ ๊ทœ๊ฒฉ ํ’ˆ์งˆ ๋ณด์ฆ์„œ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ 05 ๊ฐ ๋ถ€์˜ ๋ช…์นญ 06 TRIP ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ 09 AVN ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ 09 MAIN LAUNCHER/๋ฉ”์ธํ™”๋ฉด

More information

CONTENTS ๋ชฉ์ฐจ 1. ์ „์› ๋ฐ ์„ค์น˜์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 2 2. ์‹œ์Šคํ…œ ์‚ฌ์šฉ์‹œ ๋ฐ”๋ฅธ ์ž์„ธ 4 3. ์‹œ์Šคํ…œ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ ํ™•์ธ 5 ์Šฌ๋ฆผํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 6 ์Šฌ๋ฆผํ˜• ์ผ€์ด์Šค2 7 ํƒ€์›Œํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 8 ํƒ€์›Œํ˜• ์ผ€์ด์Šค2 9 ์ผ์ฒดํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 10 ๋ง๋ถ„๋ฆฌํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 11 4. ์‹œ์Šคํ…œ ์‹œ์ž‘ ๋ฐ ์ข…๋ฃŒ

CONTENTS ๋ชฉ์ฐจ 1. ์ „์› ๋ฐ ์„ค์น˜์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 2 2. ์‹œ์Šคํ…œ ์‚ฌ์šฉ์‹œ ๋ฐ”๋ฅธ ์ž์„ธ 4 3. ์‹œ์Šคํ…œ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ ํ™•์ธ 5 ์Šฌ๋ฆผํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 6 ์Šฌ๋ฆผํ˜• ์ผ€์ด์Šค2 7 ํƒ€์›Œํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 8 ํƒ€์›Œํ˜• ์ผ€์ด์Šค2 9 ์ผ์ฒดํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 10 ๋ง๋ถ„๋ฆฌํ˜• ์ผ€์ด์Šค1 11 4. ์‹œ์Šคํ…œ ์‹œ์ž‘ ๋ฐ ์ข…๋ฃŒ ์˜ค๋ฆฌ์˜จ ์•Œํ† ๋Š” Windows 7์„ ๊ถŒ์žฅํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. DESKTOP PC ์ด ๊ธฐ๊ธฐ๋Š” ๊ฐ€์ •์šฉ(B๊ธ‰)์œผ๋กœ ์ „์žํŒŒ์ ํ•ฉ๊ธฐ๊ธฐ๋กœ์„œ ์ฃผ๋กœ ๊ฐ€์ •์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฉฐ, ๋ชจ๋“  ์ง€์—ญ์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. * ์ œํ’ˆ ์—ฐ๊ฒฐ ๋ฐ ์ž‘๋™ ๋“ฑ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ์‚ฌ์šฉ์„ ์œ„ํ•ด์„œ ์ด ์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ์ฃผ์˜ ๊นŠ๊ฒŒ ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ํ–ฅํ›„ ์‚ฌ์šฉ์„ ์œ„ํ•ด์„œ ๋งค๋‰ด์–ผ์„ ๋ณด๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. * ๋ณธ ์ด๋ฏธ์ง€๋Š”

More information

EP-B-P407 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps

EP-B-P407 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps IZD10/IZE11 Series 20kV50mm 0.4kV25mm 1 5V( 100ฮฉ). IZD10 Series 2(1 5V, 4 20mA) 0.001kV(ยฑ0.4kV ), 0.1kV(ยฑ20kV ) ยฑ0.5 F.S. ยฑ1digit (1mm ) 2 (ยฑ0.4kV, ยฑ20kV) IZE11 Series Alphabet Index 695 IZD10 Series IZD10

More information

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ SRA Series Professional Power Amplifier MODEL No : SRA-500, SRA-900, SRA-1300 ์ฐจ ๋ก€ ์ฐจ ๋ก€ ---------------------------------------------------------------------- 2 ์•ˆ์ „์ง€์นจ / ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ -----------------------------------------------------------

More information

์ „๊ธฐ์ผ๋ฐ˜(240~287)

์ „๊ธฐ์ผ๋ฐ˜(240~287) 1 242 1. 1 X [][] [][] 2. 380760[nm] (luminous flux) F lumen[] U[J/S] F[lm] 243 3. [] (luminous intensity) I (candela, [cd]) 3 F[lm] x```[] I I=:::F x :`[cd] [] 4. (illuminance) E (lux, [lx]) 4 I[cd] r[m]

More information

์ธ์ผˆ(๊ตญ๋ฌธ)pdf.pdf

์ธ์ผˆ(๊ตญ๋ฌธ)pdf.pdf M F - 2 5 0 Portable Digital Music Player FM PRESET STEREOMONO FM FM FM FM EQ PC Install Disc MP3/FM Program U S B P C Firmware Upgrade General Repeat Mode FM Band Sleep Time Power Off Time Resume Load

More information

ยฐรธยฑรขยพรยฑรขยฑรข

ยฐรธยฑรขยพรยฑรขยฑรข 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

B64-4295-00_00_KOR.indd

B64-4295-00_00_KOR.indd KVT-54DVD KVT-54DVDM B64-495-00/00 (MW) KVT-54DVD/KVT-54DVDM 4 KVT-54DVD/KVT-54DVDM 5 6 KVT-54DVD/KVT-54DVDM % % % % 7 CD () : Folder : Audio fi 8 KVT-54DVD/KVT-54DVDM 9 4 5 4 5 6 ALL 8 9 6:9 LB A B C

More information

Microsoft Word - DCMD-1000 ์‚ฌ์šฉ์ž ๋ฉ”๋‰ด์–ผ.docx

Microsoft Word - DCMD-1000 ์‚ฌ์šฉ์ž ๋ฉ”๋‰ด์–ผ.docx DCDM-1000(Ver.1.0 DC๋ชจํ„ฐ ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ (DCMD-1000) ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ V1.0 Last updated : March 6, 2014 1 / 10 DCDM-1000(Ver.1.0) ๋ชฉ์ฐจ 1 ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ํŠน์ง• 1.1 ์†Œ๊ฐœ 1.2 ์‚ฌ์–‘ 1.3 ํŠน์ง• 2 DC๋ชจํ„ฐ ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„(DCMD-1000) ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• 2.1 ์ „์ฒด๊ฒฐ์„ ๋„ 2.2 Pin ์„ค๋ช… ๋ฐ ๋ชจ๋“œ ์„ค์ • ๋ฐฉ๋ฒ• 2.3

More information

ESET Mobile Security for Android

ESET Mobile Security for Android ESET MOBILE SECURITY OS: ANDROID ( 3.0 ) 1....3 1.1 1.2...3...3 2....4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ESET...4 Google...4 Play Amazon...4...4...5 3....6 ESET MOBILE SECURITY ESET, spol. s r.o. ESET Mobile Security

More information

EP-B-P211.eps

EP-B-P211.eps PFA/PFW Series PFA Series PFW Series PF00 Series Alphabet Index 8 A COM B COM DCV GND F.G. R.S. HOLD COM BANK BANK COUNT PRESET FUNC. AC00~0VCOM OUTOUTOUTOUTOUTS.STOP RD SD SG RS-C PFA/PFW Series, N M/C

More information

untitled

untitled 5V 1 2 - + LM7805 1 3 IN OUT GND POWER SW 1 2 CON 330 2 220uF 0.1 220uF LED 330 330 330 330 330 330 330 330 LED0 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 5V 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K SW0 SW1 SW2 SW3 SW4

More information

AC-A-C1

AC-A-C1 F.R.L. New 50% MPa 0.3 New R20-02- New R20-02- New RoHS R20-02 0.5MPa 0.3MPa 500L/minNR R20-02 500 L/minNR F, W 46% F- F- F mm 75mm 35mm 2 360 C Series CT.KS-56 C Series 360 W0 W0- F FM 90g W FD W 360g

More information

MAGIC-6004M_K

MAGIC-6004M_K Operation Manual 2 Way Stereo Combination Amplifier MAGIC-6004M POWER OFF MAGIC-6004M 1 2 MAGIC-6004M 1 2 3 4 CD / MP3 MP3 PLAYER STOP PLAY PAUSE SCAN REPT RAND EJECT TRACK DIRECTORY F1 21 20 19 18 17

More information

PDP Monitor

PDP Monitor PDP Monitor SyncMaster P50HP,P50FP,P63FP DPM) PC Note PDP Display AAA X 2) D-Sub DVI KIT BNC BNC to RCA (P50HP,P50FP SOURCE SOURCE] [PC] [DVI] [์™ธ๋ถ€์ž…๋ ฅ] [HDMI] [์ปดํฌ๋„ŒํŠธ] [BNC] Enter MENU MENU] - VOL+ SEL

More information

CX2 Camera User Guide

CX2 Camera User Guide ์นด๋ฉ”๋ผ ์„ค๋ช…์„œ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ์‹œ๋ฆฌ์–ผ ๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ์นด๋ฉ”๋ผ ๋ฐ‘๋ฉด์— ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ๋ณธ ์กฐ์ž‘ ์นด๋ฉ”๋ผ๋ฅผ ์ฒ˜์Œ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹ค ๋•Œ์—๋Š” ์ด ์žฅ๋ถ€ํ„ฐ ์ฝ์œผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ด ์žฅ์—์„œ๋Š” ์นด๋ฉ”๋ผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์ •๋ณด, ์ฆ‰ ์นด๋ฉ”๋ผ ์ผœ๋Š” ๋ฒ•, ์‚ฌ์ง„ ์ดฌ์˜ํ•˜ ๋Š” ๋ฒ•, ์‚ฌ์ง„ ์žฌ์ƒํ•˜๋Š” ๋ฒ•์„ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ƒ์„ธ ์กฐ์ž‘ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์นด๋ฉ”๋ผ ๊ธฐ๋Šฅ์— ๋Œ€ํ•ด ๋ณด๋‹ค ์ž์„ธํ•œ ์ •๋ณด๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜์‹œ๋‹ค๋ฉด ์ด ์žฅ์„ ์ฝ์œผ ์‹ญ์‹œ์˜ค. ์ด

More information

Microsoft PowerPoint - ์กฐ๋‹ฌ ์ œ์•ˆ์„œ_20120731 [ํ˜ธํ™˜ ๋ชจ๋“œ]

Microsoft PowerPoint - ์กฐ๋‹ฌ ์ œ์•ˆ์„œ_20120731 [ํ˜ธํ™˜ ๋ชจ๋“œ] www.uhitech.co.kr Total Visual Solution Company Uhwan I-Tech, Inc. Copyrightc 2011 Uhwan I-Tech, Inc. All rights reserved ์ฃผ์†Œ : ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์—ญ์‚ผ๋™ 733-19 Tel : 02) 555-8868 Fax : 02) 555-8878 ๋‹ด๋‹น: ์ถ”์„ฑ์šฑ์ฐจ์žฅ ์ „ํ™” :

More information

CPX-E-SYS_BES_C_ _ k1

CPX-E-SYS_BES_C_ _ k1 CPX-E 8727 27-7 [875294] CPX-E-SYS-KO CODESYS, PI PROFIBUS PROFINET (). :, 2 Festo CPX-E-SYS-KO 27-7 ... 5.... 5.2... 5.3... 5.4... 5.5... 5 2... 6 2.... 6 2..... 6 2..2 CPX-E... 7 2..3 CPX-E... 9 2..4...

More information

5. Kapitel URE neu

5. Kapitel URE neu URE Fuses for Semiconductor Protection European-British Standard Standards: IEC 60 269-4 BS 88-4 Class: ar Voltage ratings: AC 240 V AC 700 V Current ratings: 5 A 900 A Features / Benefits High interrupting

More information

AC-A-C1-CS3

AC-A-C1-CS3 F.R.L. New RoHS 50% New F, W 46% F- F F- mm 35mm 75mm 2 360 C Series CT.KS-56 C Series 360 W0 W0- F FM 90g W FD W 360g F- F 450g F- F L R W R W 50% MPa 0.3 New R20-02- New R20-02- R20-02 q R20-02 w 500

More information

์ฐจ๋ก€ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ค€๋น„ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ„ํŽธ ๊ธฐ๋Šฅ ์ฑ„๋„ ๊ด€๋ จ ์˜์ƒ ๊ด€๋ จ ์Œ์„ฑ ๊ด€๋ จ ์‹œ๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ํ™”๋ฉด์ž”์ƒ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 4 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„... 6 ์ œํ’ˆ์˜ ์„ค์น˜๋ฐฉ๋ฒ•... 10 TV๋ฅผ ์ผœ๋ ค๋ฉด... 15 TV๋ฅผ ๋ณด๋ ค๋ฉด... 16 ์™ธ๋ถ€์ž…๋ ฅ์— ์—ฐ๊ฒฐ๋œ ๊ธฐ๊ธฐ๋ช…์„ ์„ค์ •ํ•˜๋ ค๋ฉด..

์ฐจ๋ก€ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ค€๋น„ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ„ํŽธ ๊ธฐ๋Šฅ ์ฑ„๋„ ๊ด€๋ จ ์˜์ƒ ๊ด€๋ จ ์Œ์„ฑ ๊ด€๋ จ ์‹œ๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ํ™”๋ฉด์ž”์ƒ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 4 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„... 6 ์ œํ’ˆ์˜ ์„ค์น˜๋ฐฉ๋ฒ•... 10 TV๋ฅผ ์ผœ๋ ค๋ฉด... 15 TV๋ฅผ ๋ณด๋ ค๋ฉด... 16 ์™ธ๋ถ€์ž…๋ ฅ์— ์—ฐ๊ฒฐ๋œ ๊ธฐ๊ธฐ๋ช…์„ ์„ค์ •ํ•˜๋ ค๋ฉด.. ํ•œ ๊ตญ ์–ด ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ LED LCD MONITOR TV ์‚ฌ์šฉ์ „์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์„ธ์š”. LED LCD MONITOR TV ๋ชจ๋ธ ๋ชฉ๋ก M2280D M2380D 1 www.lg.com ์ฐจ๋ก€ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ค€๋น„ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ„ํŽธ ๊ธฐ๋Šฅ ์ฑ„๋„ ๊ด€๋ จ ์˜์ƒ ๊ด€๋ จ ์Œ์„ฑ ๊ด€๋ จ ์‹œ๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ํ™”๋ฉด์ž”์ƒ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 4 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„...

More information

YV-150-S.CHINESE1.0-1

YV-150-S.CHINESE1.0-1 Voice REC YV-50 5 C(95 F) ( ). 80 C(76 F). ......4....6...7...7...0............4. Samsung Media studio...8...9 Media studio...0 Media studio......4...5 TTS...6 TTS...7 TS File...9....0...0......4...5...5...8

More information

Microsoft Word - HD-35 ๋ฉ”๋‰ด์–ผ_0429_.doc

Microsoft Word - HD-35 ๋ฉ”๋‰ด์–ผ_0429_.doc ์ž์ฃผ ๋ฌป๋Š” ์งˆ๋ฌธ๋“ค...2 ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์ ...3 ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ...5 ์‚ฌ์šฉ์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ...5 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„...6 HD-35 ์กฐ๋ฆฝ/๋ถ„๋ฆฌํ•˜๊ธฐ...7 PC์™€ USB ์ผ€์ด๋ธ” ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ...8 1. ์œˆ๋„์šฐ 98/ME์—์„œ ์„ค์น˜๊ณผ์ •...9 2. NTFS๋ฅผ FAT32 ํฌ๋งท๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พธ๊ธฐ...11 ์„ค์น˜ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ...14 1. ๋น„๋””์˜ค ์—ฐ๊ฒฐ๋ฐฉ๋ฒ•...14 2. ์˜ค๋””์˜ค

More information

BS-K1117โ–ก-Mโ–กโ–ก-3012_ProductGuide_KR_PDF

BS-K1117โ–ก-Mโ–กโ–ก-3012_ProductGuide_KR_PDF READER/WRITER MADE IN JAPAN AnyWireASLINK System [ASLINK ] S-K1117-M-312..,.,. AnyWireASLINK :, M12 S-K1117-M8-312 S-K1117-M12-312 S-K1117-M18-312 S-K1117-M3-312 S-K1117S-M12-312 S-K1117S-M18-312 S-K1117S-M3-312

More information

Cover_KD-R646[U]004A_1.indd 2 2

Cover_KD-R646[U]004A_1.indd 2 2 KD-DV5606 LVT2490-001A [UP] Cover_KD-R646[U]004A_1.indd 2 2 3 1 4 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 4 * 1 * 2 * 3 * 1 * 2 * 3 5 1 FM/AM DISC/USB 2 3 FM=AM* 1 =DISC* 2 =USB* 2 =AUX IN* 1 = 4 DISC/USB 5 * 3 FM/AM DISC/USB

More information

์ฒ˜์Œ์— ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค ๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž์„ธํžˆ ์ฝ๊ณ  ์žฅ๋ž˜์— ์ฐธ์กฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์†Œ์ค‘ํžˆ ๋ณด๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ํ•œ๊ตญ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์šฉ ๊ฒฝ๊ณ  ํ™”์žฌ ๋˜๋Š” ๊ฐ์ „์˜ ์œ„ํ—˜์„ ์ค„์ด๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์žฅ์น˜๋ฅผ ๋น„ ๋˜๋Š” ์Šต๊ธฐ์— ๋…ธ์ถœ์‹œ ํ‚ค์ง€ ์•Š๋„๋ก ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ๋ฅผ ํ–‡๋น›, ๋ถˆ ๋“ฑ

์ฒ˜์Œ์— ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค ๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž์„ธํžˆ ์ฝ๊ณ  ์žฅ๋ž˜์— ์ฐธ์กฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์†Œ์ค‘ํžˆ ๋ณด๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ํ•œ๊ตญ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์šฉ ๊ฒฝ๊ณ  ํ™”์žฌ ๋˜๋Š” ๊ฐ์ „์˜ ์œ„ํ—˜์„ ์ค„์ด๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์žฅ์น˜๋ฅผ ๋น„ ๋˜๋Š” ์Šต๊ธฐ์— ๋…ธ์ถœ์‹œ ํ‚ค์ง€ ์•Š๋„๋ก ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ๋ฅผ ํ–‡๋น›, ๋ถˆ ๋“ฑ 4-282-650-32(1) ๋””์ง€ํ„ธ HD ๋น„๋””์˜ค ์นด๋ฉ”๋ผ ๋ ˆ์ฝ”๋” ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ๋ชฉ์ฐจ ์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ ๋…นํ™”/์žฌ์ƒ ๊ณ ๊ธ‰ ์กฐ์ž‘ ์ปดํ“จํ„ฐ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ด์„œ ๋™์˜์ƒ๊ณผ ์‚ฌ์ง„ ์ €์žฅํ•˜๊ธฐ ์™ธ๋ถ€ ์žฅ์น˜๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์˜์ƒ ์ €์žฅํ•˜๊ธฐ ์บ ์ฝ”๋” ์‚ฌ์šฉ์ž ์ •์˜ํ•˜๊ธฐ ์ถ”๊ฐ€ ์ •๋ณด ์กฐ๊ฒฌํ‘œ HDR-CX130/CX160/CX180 ์ฒ˜์Œ์— ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค ๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž์„ธํžˆ ์ฝ๊ณ  ์žฅ๋ž˜์— ์ฐธ์กฐํ• 

More information