0 000., , , , 0 0.H H H 0.H , , , , , 0.H6 000,.HH 0 00

Size: px
Start display at page:

Download "0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00"

Transcription

1 ~9 0~

2 0 000., , , , 0 0.H H H 0.H , , , , , 0.H6 000,.HH , 0.H7H0 00 9, 0.6HH9 00 8,.6H8 00 6, -7.HH H7, H9H0, H, H7H0, ; ; 00 : 9 : 00 ; 6 ; 006 -;$^; , , B, C , =99, b= , 0079, , 008, H 0090 ;^*; H8H = , , fi fl bfi fl fi , b fi b fi 07-8fl bfl 6 06, 06, 6 06, 06 b b fi 069 -;(;fl bfi fi b b b 07 -fi fi b b bfi b b fi A<C<B 00 fi, 00,, =6, = _fl =9, =6 07, 08, m=7, n= ;#; A B C A

3 b bfi b b -b A B bfi p b fi ;%; b ;; ;;+;!; b b b b b-b +b b +b c+d-6bc+bd ;9!; +;!;+;!; b+9b ;!;+; 6; 096 6, , ;!;, ;!;b ( +6)cm b- 00 ;8 ; ;6!;-;6!; ; ; , 9, , 800, 6, , 0, 00, 96 0, -, 9 06, -8, 07, 8, 9 08, 6, =- 0 =-;!;+;$; =-;&;-;!; 08 =+ l 09 r= 00 b=- p +

4 b +b-6+7b ;&; ;!; 0 t= 06 h= b v p ;8!; ;!;+; 6; 09, 00 A=, B=, C= , ( -8+)m A =; ;+; ; =; 6; ;#; ;!; f=;!;n+0 60 F =;!)7);b =90-;{; S 00 = 0 l=p(r+) l 8b S V 0 h= 0 h= + pr S 0 S=pr +prl l= -r pr S 0 h= -r : : pr =7 06 += = = = += 07 [ 07 [ =+ = +=0 07 [ = , , = [ (, ) += ;; ;; =;!;, b= : 9º: 00 = V = (, ), (, ) 06 06

5 =, =- 066 =-, =- 067 =, = 068 =-, = 069 =, = 060 =, = =-, =- 06 =-, = 079 =7, = ;%; =8, = A=9, B=, C= =, b=-, k=- 07 ; ; (, 8), (, ) =, =6 06 =, = =7 067 =-, =- 068 =8, =- 069 =, = 060 =-, =0 06 =-, = =, =- 06 =-, = =-, = 067 =, = =, = 060 =-, = ~ ~ =-, =6 06 =, = =, = =, = =, = =, = =, =;!; =, = =, = ;; ;; =8, k= =-;; 7 ;;, =;!#; 070 =, = ;$; =, = cm cm cm =, b= cm km km km m m, 00 m m km g g g % g, 0 g

6 m g km g ;%; ,, 098, ,, < æ6-087 æ , 099 æ;; ;; <-;#; ;; ;; æ-800 > 00 > b<;*; 087 -, -, , < 088 > 088 < 088 > 088 > 088 < æ +æ æ 089 > 089 < ~ ~ > ,,, 0906, 6, > < <- 09, 09, æ , c, -b, -, --b 099, < 008 æ 009 <- 00 -<< 0 -< 0 <- 0 >7 0 - < 0-06 < < 08 >-;!; æ æ 09 >;(; ;(;< 00 = = >- -< << , , > , < <-;!; ;!; ;!; =-, b=9 09 ;; 9ª;; , kæ

7 < æ;; º;; æ =-, b= - < km m (-) C 8 C C 78 7km 79 % 6% < =-, =,.87 =, > (+), (9+) + (9+) ,, MB > cm 8 9 cm 0 6, km A, B g 00g g 88 =-,. 89 = _00, ;$; 96 ;&; 97 = = =;*;+;%; 0 -, 0,- 0, 0 ;!;,- 0 ;8!;,;8!; 06 -;!;,;!; 07 -, ;8#; , ;!; 0-7 8L -;&; 6 7 ;$; (-8, -8) 6 7

8 = ;!; ;#; 6 ;; º;; ;7*; ;*; 7 7 -;!; ;!; ;&; 80 -;; ª;; ;!; ,, ;%; 6, , C = = =-+6 cm 6 cm 8 8 = = =-; ;+0 6L ;!;< ;(; 9 9 D(, 7) ;%; ;!; =9 0 = , A(, ) D(, ) ;!; -;#; 9p =;%;+;!; 0 =-;!;- 8-9, 0,,, >0, b>0 <0, b>0 <0, b<0 6 >0, b<0 7, 8 = , 6 7 -<<-;!; 8 9 0, 6,, =-;!; 0 0, -, 06 ;!;, -, 07 ; 0;,, -;!; 08 ;$;,, - 09, 0, ~0 0 = =- = = =- 6 =;!; 7 =-+ 8 =- 9 =--;!; 0 =;!;+ =-- =- =+ =-+ 6 =;!;- 8

9 7 =-- 8 =;#;+;; ;; 9 =;!; 0 =;&;+;; ;; =-- =-+6 =;%;+ =;#;- = =, = 8 =-, =- 9 =, = 0 =-, = =0, = =-, b+ =-, b= ;; ;; 9 0 ;; º;; ;9*; km, = ;&; ;; 7 ;;p ;(; 7 =-, b=;$; 7 =-;!;+ 7 >-;!; l=00, m= , m, -l, -n 6 ;; ;; 6 ;#; ;%; ;$; (0, ) = 76, 77 ;!; ,, ;!; ;*; ;*; 9 : ;(; ;%; = ;#; = = =;!; =; 0;+, <<;#;

10 0 000., , , , , , , , , 0.H6 000,.HH 00 70, 0.H7H0 00 9, 0.6HH9 00 8,.6H8 00 6, -7.HH6 00 ;9&;=0.777=0.H7 0.H7, ;!);=0.9090=0.H9H0 0.H9H0, ;!0#;=0.=0.H 0.H, HH6= = 99 ; ; H8= = 9 9 : 9 : HH= = = ; 6 ; H=- =- = ;$^; = 00 = _ _ _ = = = = = 6 _ = = = 6 _ 0 _ 7 = = = 80 _ _ 0 = = 98 _7, 006 ;!6^;= = _ = 7 _ = = = = = = _ 0 0 0fi +n88+= =

11 9~ 00 ;7%;= =6 = = += % 007 =0.9666=0.9H6 008 =0.H7H9. 0=_ HH=.,..HH ;6!;= ; ;= ; ;= : 9 := ; ;= ; ;=0. ; ;=0.8 ;9&;= =0.H86H 6. 00=6_6+00=6 00=6_+00=8 00=6_000= = =0.H9H6. 7 0=_ , 9. (+9+6)_6++9=8 8 ;6%;= ,, H6H.H6H H=0. 0.HH=0. 0.HH=0. 0.H. 0.<0.HH<0.HH<0.<0.H ,. 0% = = = _ _ 7 7 = = _ () 006 () 7 A: ;!8*;=;ª;=,B: ;7^#;=;8&;=, _7 C: ;#8(;=;!6#;= 7, B, C. B, C 006,. 0

12 =, = =, =, 0 _ =, = 6 0 _,,,,, : = (cm) 9 : = = (cm) 6 8 : = (cm) : = (cm) 8,., 0066 =; ;, =; ;, =; ;,, =;!$; =_ n.,, ª, 0067, =_ =, = 7 7 7,, + =... 0% 0068 = = _ n n n 0069 = 6 _ 6 n 9. 6 n 9, 8, =, = = _ 0 6 _. _= = 0 7 =, = 007 = 8_ _,,,,, 6, 8 7 _7 007 = 0_ 0<<0,,, = = 0. 0<<0= = = =, =, = =, = += = _ _ ;b!; = b= b-= = _ _ b =99 99 = b= b. =99, b=0 60% 0% 0%

13 ~ =. =, 6, 7, 9 = = _ =6 = =7 =9 7+9= =_ _ 0 9., H= 0.6H= HH8= 0.HH= H8H= =776_;99!0; H8H=776_ 0.0H0H =0.8H= 7 0.8= = = 900 = _7 = _7 _7 =;%; _7 _7 =;%; = 8 _7 _7 = _, 0080 =.HH7= =7.77, 0= = =0.0000=. 000-n n.. 0=0., 00=., 000=. n =8.88, 0= = 008 0=9., =9. 0-=86 00=., 0=. 00-0=6 000=7., 0= = = , = =898,., HH= = H= =, H8H= = 99 =, b=9 = =.=.H b 9.H, b. ;ba; fl =+( ) = =.H0H = = H= = H0H7= =0.HH H0H=9 9 9b= - 0.0H= = = = =8.88=8.H8H 8.H8H b < < < < 9 = 60% =, b=7 b-= 0

14 ., b. b H=, 0.0H= 9 90 < - <, < < < < = = =, b= = b =b_;!;= _ = =0.6=0.6H H6+0.H8= + = =.=.H % 0% H9+0.H= + = 9 9 =, b=0 +b= H= 0.H = 9-0.H= = 0.H = H + 0.H = + = H6+=0.8H6_;!; = _;!;,; ;+=;!0#; = - = =0.666=0.H =A+0.H =A A= - = =.=.H H8+0.HH9=0.H+.H0H = =+06 77=77 = = b 00 0.HH8=(0.H) _ 8 b 8 b _, = _ b = _ = 99 =, b=6 b-=6-_= HH= = = HH6= =. 99,,,, H= = = H= = = _ 9, =9, b=99 b = 09- _ 008.H0H9= = = 99 A =.H0H9. A =0.. 0% 70%, 00 b= b... 60% 0, 0.H, -;%;

15 9~ 0 = , < ; ; ; ; ; ; 68 ;!!; B=;6!;, C=;!;B+C=;!;=0. A=;#;, B=;!;A_B=;!;=0. 8 = = = = 8 6 8=- = = 08 6 _ 08= 6 = = 0 _7 60= ()=-+-= ; ;, ; ;, ; ;, ; ;, ;!7);, ;!8!;, ; ;!$; B=;6&;, C=;7#;B_C=;!;=0. A=;#;, B=;!;A B=;(;=. 0. ;7!;=0.H8H7 6 f()=, f()=, f()=, f()=8, f()=, f(6)=7 90=6_f(90)=f(6)=7 0=6_6+f(0)=f()=8 6=6_0+f(6)=f()= f(0)>f(6) f()+f()+f()+f()+f() =f()+f(6)+f()+f()+f() =+7+++= =8= = = = = = = = = = = 6 8 _ N. N,,,,,, fi, fl,, _, _, _, _,, _, _ N,, _, _, _, _, fi _, _,,, _ 0, +0= = _ <<0=,, 9 = = b=, c= 7 -b-c=--=9 6 = = b=6, c= 7 -b-c=-6-= 9 7 =9 = b=7, c= 7 -b-c=9-7-=7 -b-c. 0

16 0. =,,,, 8, b b=,,,, 7, 8 (, b)_6=0 =, 6, b+9 (, b) _8=6 =7, 9, b (, b)_9=8 (, b) 0+6+8= =0.. ;#;{ + + +} =;#;( ) =;#;_0.H=;#;_;9!; =;6!;=0.H6 0.H6 0.7H, b H= = =, b=6 90 _ = _ 6 _ 6.. b 0 0.H=, 0.0Hb= (7, )=0.H7+0.0H=;9&;+;9 0; A=;9 0;=0.0H8 0.0H8 0. ; ;=;!; =;(; ;(;. 06 b =0.H9H;9(9%;=b_;9 9; b=9 b=;9 9ª9;=0.H0H9. 80=_ ,.00. 0=_ n n0 (n+) (n+) (n+) 08 ;7$;. ;7$;=0.H7H8 6. «;7$; n, 00=6_ ºº =( )_6+(+7++) =7_6+7=9. « ºº = = 80 0 _ 80. 6=_ 6. 80= _ _ % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 6

17 ~ =. 0 _ b = _ _ _ _ = =.H - = = 9 9 =9, b= +b= ;B;. ;B;. 0% 0% fl 0 fi fl bfi fi , 0 +b. 0% HHb, 0.HbH. 0.HHb-0.HbH=0.H7H 0+b 0b+ 7 - = (0+b)-(0b+)=7 =b+8 0<b<, =b+8<0 =9, b= H9H+0.HH9= + = =.H H b 0 0 fi 0 06 b fi 07-8fl bfl, b., b H(-)=(0.H7-0.H6)-0.H ;9#;(-)={ - }-;9&; = =76 =;$; =;$;.H+=0.H6+ - _;$;+=;9^;_;$;+ 9 : 9 :=;9*;+ =: 9 :=.H8.. 0% 0% 0%.H8 0% 0% 06 06, 06, 6 06, 06 b b fi 069 -;(;fl bfi 070 ()=9 _(-b)=-6 b -6 b 07 ()= _ = fi 07 ()= bfl _ = b b ()= _ = 8 9 9fi fi b 9fi 0 7

18 07 ()=- fl =-fi fi -fi fi 0 07 ()= = -b b 076 ()= =- - b 077 ()= _= 078 ()= _{- }= b b 079 ()=8 b _ =b b 8 09 _fi _ = ++ ++= = 09 (-) n+ _(-) n _(-) n- =(-) n++n+n- =(-) n = 096 6_7_8_9_0=(_)_7_ _ _(_) =fi _ 7 =, =, z=, w= ++z+w=0 097 = 8+ _= = 080 ()=8 = 098 =fl _ = 08 ()= b = b 8fl b 08 ()= =8 b 8 b b 08 ()= = fi 08 ()= _{- }=- - 7fl ()= _ = b 6 b bfi ()=9fl = 087 ()=6b b=6 b 6 b ()= b_ b _ = 0 b 0 7 bfi ()=-b _8b_ =-6-6 b 090 ()=8 b b=9 9 b b 09 ()= _ b_ =b b 8 b 09 ()= (-7 ) 7 ()= =fi _fi = 099 fl =( ) = =6 000 _6= _ = ±, =(fi ) = ± = +=0= =( ) = = ± -=+ =6 = , 0, 0 0 A=fi =(fi ) = B= =( ) =8 C=6 =(6 ) =6 A<C<B, b, m, n <bμ <bμ,. m<nμ <«(, +),. 00 0, 0, 0, 0 0 fi =(fi ) =, =( ) =6, 0 =(0 ) =000,00 0% 0% A<C<B <00 <6 <000 fi, 00,, 0 fi, 00,, 0 8

19 9~ 00 6 =( ) = 6 =(6 ) =6 76 =( ) = =( ) =. 6 =(6 ) =6 <6 00 = = = 9-= = 006 A= = B=fi = =8 A+B= = = = = fi ( fi )=fi fi =fi = ( ) ( ) = fl = ( )fl ( )fl ( ) = = = 008 å = -= = _=8 _fi =, ±fi = 7-b=b= +b=9. b. +b. fi 009 =fi ( ± ) = ± ± ± = -+= 9 = =7 7 å =7 b=, b=9=, b= +b=6 0% 0% A =fl _ =( _fl ) A= _fl =6, = _fl,. A. å 7 å bfl 0 { } = = ç =, b=7, c= +b+c= z z 0 { } = {- } =- 8 {- } = { } = 6 06 { } = = =9 b b b b b b { } = = ==6 =9, =6 07 _ _ _ = ± ± ± = fi (fi ) = fi = n,(-) n +(-) n+ =-+=0 n,(-) n +(-) n+ =+(-)=0 (-) n +(-) n+ =0, 08 ( ) _= 6+ = {- } 8 =- b bfl ( ) ( ) = = =,. 09 ( ) =fl =fl = ( ) = fl = = fl _ = ± = = = fi =fi = 8fl 7 0% 0%, 0 0 ( b ) = bfl 0 = _ fi =( _)fi = fi _fi =, b=-b=0 0 0 = _ =( _ ) =fl _ =6, = 00 -= =6 _ -= = _=6 = _=8 = +6- =8 = 0 ( ) m _9 = m _( ) = m+6 m+6=0 m=7 0 9

20 n =( ) n = n n= m=7, n= ( ) m _9. m. n. n. 0 0(MB)=0_ (KB)=0_ _ (B) =0_ (B) k= _( ) = _ 8 = k= 0 fl _fl _fl = = =8 fl +fl +fl =_fl = +6 = =7 -= 0% 0% 0% 0% 00 60= _ _ 60 =( _ _) = =( ) _( ) _ =A B C 0 A= = = =A 8 =( ) = =( ) =(A) =6A 0 fi = fi = ±fi = _fi = =8 =fi =fi = =;A; fi - =8- = k=: : 0 B= + = _ =;!;B 7 =( _ ) = _ =( ) _( ) 7 =A _{;!;B} =;9!;A B A B C =_ = =9 = ++++ = 0 =( )fi =6fi = {( ) } =(fl ) = z= ++z=6.. z. ++z = _ +_ + =(9++)_ = =7, =9 = _fi _fi 07 = ( ) _( ) = _fi _ fi _fl 6 fl fl = _ = = ;#; fi 08 = = = = = ( ) ( ) A 0% 0% 0% 0% 09 8 =(_ ) = _( ) =AB A 0 _ = _ _ = _(_) = _0 =8_0 _ n= 0 _ _ = _ _ _ = _ _(_) =6_0 _ _ n= +6=9k=9 n-k= 06 A= _( ) =( ) _( ) =fl _ =fl _fl _ = _(_)fl =_0fl A 8. A. A _0 k. A. 07 (fi +fi +fi +fi )(fl +fl +fl )=(_fi )(_fl ) =(_fl )(_fl ) = (fl _fl ) 8 0% 0% 0% = (_)fl =6_0fl (fi +fi +fi +fi )(fl +fl +fl ) 7. 0

21 ~7 08 ( ) _(-) _ =9 _(-8 )_ =-60 =-60, b=, c=8 +0b+0c= =-90 Å 6Ç = B fi =6, =C, -A= B A=, B=, C= A+B+C= (- b) _{- } b _{ } b b = b = b b 00 A _(-)ı =A _(-)ı ı ı =A_(-)ı ±ı ±ı A_(-)ı ±ı ±ı =-Ç fl A_(-)ı =-, +B=C, +B=6 A=, B=, C= A-B+C=7. A, B, C. A-B+C fl (- ) =8 fl {- } 8fl 8 fl (- ) =- ç - = =-, b=, c= +b+c= 0 (-) { } =-8 fl (-) { } =- 0 (b ) ( b ) = 9 b 9b _ = _ bfl _ -6=, _ -=0 =, = 8..,.. 9 b 0 8 Å (B) =8 Å B Å 8 Å (B) = B fi bfl 60% 0% 0% 8 0% 0% 0 (- ) { } _{ } fl =-8fl (- ) { } _{ } 00 =- 06 _(- ) { } = _(-fl )_ 9 = (- ) {- } =- _ =- 08 (- )Å ı _fi =(-)Å Å Å fi ı (-)Å Å ±fi Å ± = ı (-)Å Å ±fi Å ± =C ı (-)Å =C,A+-B=,A+= A=, B=9, C= A-B+C= =6 _ _ = 00 A A_{- }= 9 9 A= _{- }=-8-8 b 0 AA =(b) b A= b _ =b b b _ =6b 6b.. 60% 0 0

22 0 A_(b) = b A= b (b) = b b =b b _B=A B=A b =b b =b B_C=(b) C=(b) B= b b = b 06 (-) =-, (-) =. (-) n _(-) n =(-) n = n-, n (-) n- -(-) n =--=- n+, n+ (-) n +(-) n+ +(-) n+ =+(-)+= (-) n _(-) n _(-) n =(-) 6n =,. 0 ( ) _{ } =9 fl _ =9 9 fl 0 ;!;_6b _ b= b p_( ) =9p p_( ) =6p 06 V =;!;_p_(b) _7b V =;!;_9p b _7b V =p b V =;!;_p_( b) _ b V =;!;_p b _ b V =pfl b V V =p b pfl b = 07 _6b_()=7 b ()=7 b = b 6b 08 ;!;_(b ) _()=( b ) ()=6fl b b ()= bfi.. bfi 09 ;!;_p_(9) _()=7p b ()=7p b =b 8p 060 b _8b =;!;_6 b _() ()= b _8b =8b 8b 6 b 0% 70% { } ( ) +( ) =[ ] + fl ={ } 7fi +9fi ( )fi +( )fi fi + { } fl (fi +) =[ ] =(fl ) = (fi +) k=8 06 A, B. A,,,,,,. B,,,,,, 6 fl. =( ) =8, fl =( ) =9, 8 <9 < fl B. B 06 w, b, c. ( b cω ) = b cω = b c w=, w=8, zw=0,, z, w w, 8, 0. w=, =, =, z= -+z-w= 06. (0.H)å ={;9!;}=[{;!;} ]={;!;}, (0.H) ={;!;} = = (.H7)fi ={: 9 :} =[{;%;} ] ={;%;} 0 {;%;} 0 _{;#;}b= _ = b=0 +b=, b 0.H=;9A; 0.Hb= b HHb=;9A9B;

23 7~ =;8 ; ( ) =, = -==8-6 _6=8 ( ) _ =( ), ± = 6== +=0 0 () 067 ()=. ()._0 (m)=._0 (km)._0 0 = =00() 00.0_0fi 068, A, B. ± =A_ =A = =B =B =B 6 9 =(_) ( ) ( ) 6 9 = = _ _ 6 9 = _ = A B AB 069 6=_, =_. 6 _ (_) _ _ _ = = fl (_)fl fl _fl = _ _ = _ _ _ = _ _(_) =08_0 6 _ 0. 0 fl = b {- b} _ b = b b 9 b 6 6 = bfi bfi A 07 ==_. B_{-;!; }= B= {-;!; }= _{- A ;%; =B A=B_;%; =- _;%; =- fi AB=- fi _(- )=80 }= ABC AC ;!;_p_{;#;} _b =;!;_;(;p _b ;#;, b =p b p b 07 A. A {;!;_;%; _A}_8= 0 _A= A= =;#; 0 ;%; +;#; = 07 ;ba; 6. ;ba;= b=6 6 =6 [ ] ;B;=6 =6 ;ba; 6. ;ba;. b$ 6 70% 0% 0 07 ==. A=-8fi _ =-7, B=0 _ =6 6A B=6_(-7 ) 6 6A B=6_9fl _ 6 6A B= (7 )fi _7 (7 ) =7 _7 7fl = =7 6 7, 7, 7, 7, 7, 9,,. 0

24 6=_ =6_6, 6 - =6 6=;6!;_ ={6++;6!;}_ =: 6 :_6 +=8 : 6 :_6 =8 6 =6 = 6 ±, ,. ± _9 _7 ±fi = ± _( ) _( ) ±fi = ± _ _ ± fi = ± fl 8 =( ) = 8+6=0 = _ _8 = _ _( ) = _ _ = _ = (_) =8_0 _ _8. = =9... 0% 0% 0% 0% 9 0% 079, A, B. A =A_() = A 0 A=0 A= = B=() _B=6 B 8 6 B=8 B= 6 = B A =( ) 8fl A = =8fi A. B. B A. 8fi 080. p ()=( ) _ p ()=9 _ =9pfl ()=;$;_p_{;!; } ()=;$;p_;8!;fl =;6 ;fl p 6 9pfl fl =9pfl _ 6 pfl =()... r ()=pr ()=;$;pr 0% 08 ABCD BC. BC _ = BC = = = BEFC ( ) = BC. BC. BEFC. 0% 0% 0%

25 ~ b ()=-(-+) = ()=-(+b--b) =6-b 088 ()=b-{+(-+7b)} =b-(+7b) =--b -- 6-b --b 9 b+b ()= + b ()=++-= ()= -( -)_ ()= --+6 = { - }-{ - }= { - }-{ + }= { - }-{ + }= + =, b= b=-;!; (+ )= + -- = - 00 ()= =-7+0, 0 +0= b (+)-(-) - = = - +7 = =;6!;+; ; 000 -b-b +b 00 ()= = ()= = ()= =- - ()=(0 -)_ ()=0 _ -_ = ()= =9+ 9+ bfi -b 00 ()= =- b +b -7b - b +b 006 ()=-+- =-+ -+ =;6!;, b=; ; ;ba;=;6!; ; ;=;6!;_: 7 : b. ;ba;. 0 (-)+(--+)=--+ (-++)+(-)=++ (-)-(-++)=-+-- =-8- (--+)-(-)=--+-+ =-7++ (--+)-(++) = = % 0% 0% 0

26 (-8-)+(-7++)= A-B=( +-)-( -+7) = = +9-7, -7-7=- 0 ()= = , 6 -+6= 7 0 ()= ()= _+_= +6(cm ) _+_= +0(cm ) ( +6)+( +0)= +6(cm ) ( +6)cm 09 ()=-{+-(--7)} =-(+8) =-- =-, b=--b= 00 ()=+b-{-b-(-+6b)} =+b-(-8b) =+b, b _= 0 ()= -{-( --)} = -(- +9+) = = A=-+- A=(-+)-(-+-) =-++-+ =-7+ 0 =(-+b)-(+b) =-+b--b =-+b ()=()_+() ()=()_() 0 A A-(7 +-)=- ++ A=(- ++)+(7 +-) = +- ( -+7)-( -+) 07 ()= ()= ()= 7 7 ()= =-, b=-, c= +b-c= ()= =(-) (-)+(--)=6,--=6 = % 0% 0 -++A=- ++ A=(- ++)-( -+) = = B=8+ B=(-7 +9+)-(8+) = =-7 +- A-B=(- ++)-(-7 +-) = = A. B. A-B. 06 ()=-{b--(-- -b)} ()=-(+b+ ) ()=-b- 0% 6

27 ~8 -b- =-6b =(-b)-(-6b)=b 07 ( --)+(6 -)+A=8-9 A=(8-9)-( --)-(6 -) = =8 +- +(8 +-)+( --6)=8-9 =(8-9)-(8 +-)-( --6) = =7 +- B+(6 -)+(7 +-)=8-9 B=(8-9)-(6 -)-(7 +-) = = -- A-B=(8 +-)-( --) = = A A+( -+)=6 +- A=(6 +-)-( -+) = = +- ( +-)-( -+) = = A A-(-)= +- A=( +-)+(-) = +6-8 ( +6-8)+(-)= (+-)-A=6-- A=(+-)-(6--) = =-+8- (+-)+(-+8-)= A=(- +-)-( -+) = =- +6- ( -+)-(- +6-) = = -7+8 =, b=-7, c=8 +b-c=-0 0 A (-+)-A=-++8 A=(-+)-(-++8) = =8-6-7 =(8-6-7)-(-+) = =--8 A (-+)-A= {(-+)-A}=-(-++8) A-(-+)= ( +-)= =-, b=-6, c= -b+c= (++7)=- -6- =- 6(-+)=8 -+0b=- b=6 06 ()=( +)_ ()= _ +_ ()=9+ 0 A. A.. 0 A ( -+)+A=- +- 0% -8 bfi +6 b +b 6 07 =- b ++ b b 08 ( b +6b )_ =8b +b b ( -0 +)_ =

28 - + ( --6 +) = ( --6 +) = { - +;!;} {-;{;} ={ - +;!;}_{-;[$;} = , 0 0-(-)=.. 70% 0% 06 ()=-6 +-(- -) = =- + =-, b= b=-0., b. b % 0% 0% 07 A+=(+-)_= +6- A=( +6-)- = =( - + ) {- } =( - + )_{- } = =(b-b +)_ b = b -6 b + b 08 () =8 +-( + - ) - + =8 + =8 +-(- +)= =9 +9 =9, b=9b-=0 0 A 7=-+ A=(-+)_7=-+ A. A. -+ 0% 0% 09 _-;!;_(-8)_-;!; (-6) =-;!;_8_6 = = ()=-(-)+ ()= =-++7+ =, b=7b-= 00 ;!;_( + )_ = ( + ) ;!;_( + )_ = (+)- _= +6 - = + 0 ()=-6-(--6) =-6++6 =9 0 _9+_(9-)+_{8+(9-)} = = b+ -- (+)= -- - =- - -(-+b)=-(-+b) =-b =- ++ (-)-(-+)=-+- = 0 ()= _=6 ()=(+ ++ )_ =(6 +)_ =0 +0 ()=6 _+(0 +0 ) = % 0% 8

29 8~ 0 () =()-() =[ _(-)_6_6]-[ _(+) ] =(6- )-( +) = b ()=9b -6 b ()=(9b -6 b) b 9b -6 b ()= =b- b 06 ;!;_6_()= - ()=( - ) - ()= = ()_+(+b)_=8+6b- ()_=(8+6b-)-(+b) =8+6b--8-b =0+b- 0+b- ()= =+b- +b- 08 ()= (h-h)+ h =6h+h=9h 9h=8 +6 h=(8 +6) h= = _p_() _()=pb -6p b ()=(pb -6p b) p pb -6p b b b ()= = -b -b p ()= = - ()=_ -_(-)= 06 ()=+-+--=+-6 =_(-)+-6=-8 06 ()= +-+ = + =(-) +(-) = 8b 6 b 06 ()= - = - b b b ()= {- }- 7 7 ()=_(-)-_ =-9 06 () + =(-+ )_{- }- =--(+7) =---7 =- -=--_ =--6= A= -6b- +b=- -b =-_ - (-)=7 8 b -b B= =8 -=8_ -_= b A = = = = - +( ++0)- = % A 067. A- +7- A+(- +7-)=( -+)+(- +8) A=( +7+)-(- +7-) = = A+B=C A=C-B. =-(+ -+ -A) =-(6 --A) =-8 ++A =-8 +8+A A=6 - A=(6 -)-(-8 +8) = = -9-9 A= =

30 069 A_B=C A=C B. A A_= A=( ) A= A= - + ( - +) - + = = A A. A_ =6 - A=(6 -) 6-8 A= = - 8 A ={ - } A 8 ={ - }_ A = _ =A 6 =,6 _ = = 6 = _ = 6 B=(-8 + ) _(- ) B=(-8 + ) _(- ) B= - C=(6 - ) (- ) C=(6 - ) _(- ) C=- + B+C=( - )+(- + ) = () {} []. ()=6 -{(6 +)-7}+8 + =6 -(6 + -7)+8 + = =7 ++7 =, b=7 = b 07 Á,. (A Á B)-(CB) =( -7 ) () -{ - } -7 = -{ - }_6 9 =;%;--( -) =;%; A B C, D A=B_C+D. A= b_(b-)+ = b - b+ (A+ b + b) = b =(A+ b + b) b A ={( b - b+)+ b + b} b =(6 b +) b 6 b + = =+ b b 07 l. V =;!;_p_() _(b+)= (b+)p V =;!;_p_ (b+)p V : V = (b+)p : (b+)p V : V = : 076 ()-(). (+b) = +b (-b)= -b ( +b)-( -b)= +b- +b = +b +b 077 (b)«=«b«. 0 =( _) = _ =, b= b -b b b b ()= + = -+ ()= -+ = 078 A A. (+)-A=-7 +-A=-7 A=(+)-(-7)=+9 A=+ b 0

31 ~ A-(+7)=+-6- =-- A. A. A-(+7). 079 A+B=C A=C-B. +- +B= +7+ B=( +7+ )-( +- ) = = A=- ++ A=(- ++ )-(- ) = =- + A+B=(- + )+(- ++ ) B. A. A+B. = A A. A(- +)+A= ++ A=( ++)-(- +) = +++ -= -+ 0% 0% 0% (- +)-( -+)= =-9 +- =, b=-, c=, d=-9, e=, f=- d+be+cf=-+(-0)+(-)= ,,. (+)=0 +8 (0 +8)-( + ++) =(0 +8)-(7 ++) = = +- p=, q=, r=- p+q+r=6 6.. p+q+r. 0% 0% 0% 08. p_() _()=8p -p ()=(8p -p ) p 8p -p ()= p ()=- _p_() _()=p +p p ()=(p +p ) ()=(p +p )_ p ()= + (-)+{ + }= A.. d+be+cf. 0%... 0% 08 () {}. ()= --(--+8)- = --(-)- = =-7 +- A=-7, B=, C=- A+B-C=- - 08, b. () = b-b-+ b-b +b-( b-b +b) = b+b-b -- b+b -b =b- = _{- }-_ =- -. A, B, C. A+B-C. 70% 0% 0%.. 60% 0

32 0 0 A-B=--(+)=---6 = c+d-6bc+bd ;9!; +;!;+;!; 0 ()=A-B+A+B=6A-B =6(-)-(+) = =- - 0 =9-6=- =- 0 =-+ =-;!;+;$; =-;!;+;$; b+9b ;!;+; 6; 096 6, , ;!;, ;!;b 00 ;8 ; ;6!;-;6!; ; ; , 9, , 800, 6, =+-=7+ 7 =- - =-;&;-;!; 08 -==+ =+ 09 r= l p 00 (+)b=-b=- + b=- + 0 (m-)(-n)=-mn+6m+n-0 =-, b=6, c= +b+c=8 0 ++, + (++)(+)= = , 0, 00, 96 0, -, 9 06, -8, 07, 8, 9 08, 6, 7 0 (+)(A+)=A ++A+0 =A +(A+)+0 A=, A+=BA=, B=9 A+B= 09 -+=-(+)+=--+ = =(+)-+=+-+ = A+B=(-)++=-++ =. A, B. A+B. 60% 0% 0% 0 (+b-)(b-)-(-)(b+6) =b-0 +b -b-b+6-b-+0b+60 =-0 +b +b-6+7b b +b-6+7b+60

33 7~6 0 =6p+ (p) b=6q+ (q) b=(6p+)(6q+) =6pq+0p+q+0 =6(6pq+p+q+)+ b 6. +b-c=7 0 (+8) = +6+6 (+) = ++ {;!;+}=; ; +;^;+9 (+) =9 +6+ A B Q, R. A=BQ+R 0 {- -}=[- (+6)]= (+6) 9 06 _(-)=- _+;!;_(-)=-= -, -+=- - 0 (+A) = +A+A A=B, A = A, BA=, B=0 B-A= 07 (-)_(-)+_=+8= _p=7p b7_b+b_p=(+p)b 7p=+p 6p= p=;&; 09 _(-)+A_=(-+A) -+A=A= A_B+(-)_(-)=(AB+) AB+=0B+=0 B= -B=- A. B.. 00 _b+_(-)=(b-6) b-6=9b=, b =, b=7 =7, b= +b =7 0 (+) =9 ++ =9, b=, c= ;&; - 0% (+A). A, B. B-A. 0 (+b) = +b+b =9 = b =;!;, b =; 6; bb=;!; b= 06 (-A) = -A+A -A=-, A =B A=;!;, B=;!;AB=;8!; ;8!; 07 (-) = -0+ =, b=-0, c= +b-c= 08 {-;!;} = -;!;+ -;!; , (-b) =(b-) = -b+b -(-b) =- +b-b, (--b) =(+b) = +b+b -(+b) =- -b-b 00 (-A) = -A+A B=, C=-A, A =9 AA=, B=, C=- 0% 0% A=, B=, C=- 0 (-+)(--)=6-0 0

34 0 (+b)(-b)= -b (+b){-(+b)}=-(+b) =- -b-b, b - {-(-b)}{-(+b)}=(-b)(+b)= -b (b-){-(b-)}=-(b-) =-b +b- 0 {-;!;}{;!;+}=-;9!; + +b= ,,, 6 06 (-)(+)= +-= (+)(-)= -b=- +b=0 0 = = ( >0) 06 0% 0% =- 0 (+)(-)-(--)(-+) =(9 - )-( - ) = =7 - =7, b=--b=9 9 0 (-)(+)(+ )(+ ) =(- )(+ )(+ ) =(- )(+ ) =- 06 (-)(+)( +9)=( -9)( +9) = (-)(+)( +)( +)( +) =( -)( +)( +)( +) =( -)( +)( +) =( -)( +) = fl - =6, b=- -b=7., b. -b. 08 (-)(-)= -(+)+ -(+)=-b, = 7 =, b=8b= 09 {-;!;}{+;!;} 70% 0% 0% 06 (+7)(-)=0 -- =0, b=-, c=- +b-c=0+_(-)-(-)=9 06 (+)(-)= +(-0+)- -0+=-,=0 = 06 A=(-)(-)= -8+ B=(-)(+)=9 - A+B=( -8+)+(9 -) = -8-0 A. B. A+B (+)(+)=8 +(0+)+ 0+=-, =- =- (-)(+)= (+) +(+b)(-) =( ++ )+ +(b-)-b = (b-)-b =9 +(8+b-)+ -b - 8+b-=- 8+b=, b=, b=6 -b=-8=- 0% 0-7- = +{-;!;+;!;}+{-;!;}_;!; = -; 0;-; 0; =-; 0;, b=-; 0; 068 (-+0)(0+)=- +00 (--) ={-(+)} =(+) = +6+9,

35 6~ P+R=(-)(+), P+Q= - Q=RP+R=P+Q (-)(+)= (-)(-) = -8+(m ) `m `m 080 -=A ()=(A+)(A-)=A - =(-) - = `m `m ( -8+)m 07 (7+)(-)= {;!;-}=+-+=+7 (+7) = (-)(+)= =A ()=(A-)(A+)=A +A-6 =(-) +(-)-6 = (-6)+9++(-)+(-6)= =A (+-) =(A-) =A -A+ =(+) -(+)+ = p_(+) -p_ -p_() =p( ++ )-p -p =p +p+p -p -p =p 076 EFCD - AGHE +-(-)=+ GBFH ( ABCD)-( EFCD) -( AGHE) =(+)(-)-(-) -(+) =6 ---( -+)-( ++) = (-)(-)= -7+ p=, q=-7, r= p+q+r= (+b)(-b)= -b -b b b 08 + =A (++ )(-+ )=(A+)(A-)=A - =(+ ) - =+ + - =+ + (+ + )(- + ) + =B ()=(B+ )(B- )=B -( ) =(+ ) -( ) =+ + - = ()=(+)(-)(+)(-) =( +-)( +-) +=A (A-)(A-)=A -A+ =( +) -( +)+ = = (-)= (-)(-)(+)(+) =(-)(+)(-)(+) =( -9)( -) = =0, b=-0, c=0, d=9 -b+c-d= 0 0

36 ., b, c, d. -b+c-d. 70% 0% 0% 09 +b =(+b) -b = -b b=- +b + = = =- - b b =0 += ()=(+)(+)(+)(+) =( ++)( ++6) =(+)(+6)= _6.9=(7+0.)(7-0.) (+b)(-b)= -b =(6-0.0) (-b).0_.97=(+0.0)(-0.0) 87_9=(90-)(90+) (+b)(-b)= -b,. 089 (A-) - A -A+- = A A A -A = =A- A 0 - =0-=0 0 A (+)( +)( +)( +) =(-)(+)( +)( +)( +) =( -)( +)( +)( +) =( -)( +)( +) =( -)( +) = fl - =6 A- 0 70% 0% 09 + =(+) -=7 -_6=7 09 +b =(-b) +b = +_= (+b) =(-b) +b = +_= (-)(+)=+-- =+(-)- =(-)-7 (-)-7= (-)=0 -=6 ++ =(-) +=6 +_8= ={+ } -=7 -=7 097 {- } ={+ } -= -= ={- } += +=6 + ={ + } -=6 -= =0-6+;[!;=0 +;[!;=6 + ={+ } -=6 -= =0-6+= =0 +7-;[!;=0 -;[!;=-7 -+ ={- } -=(-7) -= =0 -+;[!;=0 +;[!;= ++ + = ={+;[!;}-++;[!; ++ + = -+=8 8 +;[!;... 0% +b. (+b). 0% 0% 09 +b =(-b) +b 8= +b b= 00 ()=A-(A-B)=A+B =(-)++ =6-0++ =8-9 6

37 67~7 00 -b+=(-b+) -(-b+)b+ =b -6b+6+b -8b+ =8b -b+9 b ()=A-0B+A=6A-0B + -+ ()=6{ }-0{ } ()=(+)-(-+) =++-6 = A=(-+) = -6+9, C= - A-{B-(A+C)} =A-B+A+C =7A-B+C =7( -6+9)-(6 +)+( -) = =- -+ =-, b=-, c= +b+c=8 8 A, C. A-{B-(A+C)}. +b+c. 006 A={- + }_ =-+ B=;%;{6-;#;}=0- A-C+B=---0 C=++0+A+B C=++0+{-+ }+(0-) C= = % 60% 0% =6+-6,-= = + = = = - 0 E V 00 m= h= c pr p-s C= (F-) n= 9 pr 0 = - = b c b c b= -c 0 (+)-+=6+-+ =++ (+)-+=+-6+ = =0=-+ 7-+=7(-+)-+ =-+-+ =-6+6 p=-6, q=6p+q= (+) : (-)=7 : 7(-)=(+),7-=+ -6=- =; 6; -c c -8=-8_; 6;=-;%;=;#;. -8. =; 6; ;#; 0 -+=0=+ + +-= +(+) +(+)- = = +8+ A=, B=8, C= A-B+C=- 06 -b=6b=-6 A=0(-)+b=0-0+b =0-0+(-6)=-6 0% 0% ,,, V=+bt = t V-b t=v-b V=t+b + 07 = (+)=(-) - +=-8,=-0 0 =- 0 7

38 -{-(-)-}=-(-+) =6-0 -{-(-)-}=6_{- }- -{-(-)-}=-0- =- 08 (-) : (+)= : (+)=(-),+=9-6 -=-0 = - - = = = (-)=-9-8=-9 = = - = = -= :=:= - - = = = b 0 ;!;+;b!;= =+b=b b 7(+b)-b b-b = (+b) 6b b = = 6b 0 +b+c=0 b+c=-, c+=-b, +b=-c b c b c + + = + + b+c c+ +b - -b -c + + =-+(-)+(-) =- - 0 n=f-60 f=n+60 f=;!;n+0 n=80 f=;!;_80+0=60 60 F. f. n=80. f=;!;n+0 60 F _+ _= _(+) =6(+),+8=6+6 = = 07 _{+; 0º0;}=;!0#;() b=;!0#;_{-; 0º0;}=;!0!0&; =;!)7);b =;!)7);b h(+b) 08 S= _(+b)_h= S h(+b)=s,+b= h S b= - h 09 +=80=80- =90-0% 0% = % ==;#; ( +) ( +) ={ +_;#;} { +_;#;} =( + ) { +;#; } =6 _ = 0 ={+; S=8_b S=- (6_b+_b+_b+_b) S=b-b=8b S S = = 8b 8b 0 l=p(r+) p(r+) -pr =p(r +r+)-pr =pr+p r+= l p 8

39 7~7 l r= - p l p_{ -}+p=l-p+p=l p l=p(r+) l l r. r. r l. l. 0 S=h(++)=h(+) S h= + V 0 V=pr hh= pr h= 0% 0% 0% 0% S + V h= pr 06 n-, n, n+. n-, n, n+ (n+) =n(n-)+6 n +n+=n -n+6 n= n=. 07 [, b]=(+b). ()=(-) -(-+) = -+9 -( -+ ) = = (+b)(-b)= -b. -= ()=;!; (+)( + )( + ) ()=;!;(-)(+)( + )( + ) 0 S=pr +prl prl=s-pr S-pr S l= = -r pr pr S r, l. l. r, l S S=()+() S=pr +;!;_pr_l S=pr +prl S S=pr +prl l= -r pr 60% 0 r, h S=pr +prh prh=s-pr S-pr S h= = -r pr pr 00p h= -=: :-=: : p_ S h= -r : : pr S h, r. h S, r. h. πr l r 0% 0% ()=;!;( - )( + )( + ) ()=;!;( - )( + ) ()=;!;( - ) =, b=8 =, b= A, C. (+)(+A)= +(+A)+A +A=7, A=-B A=, B=- (C+)(-)=C +(-C+)- -C+=7 C=- A+B+C= A+B+C =(-)(+)+(+)(-)+(+)(-6) = = , b. b b-(-b)=-+b b -b -b (-+b) = -b+b 0 0 9

40 0 CG, EC, b. CG =DG -DC =-b EC =BC -BH =-(-b) A D =-+b b -b EFGC E C B H (-b)(-+b)=- +b-b F G b 0 7 =A, fi =B. 7 =A, fi =B () (A-B)(A+B)+(A-B)(A-B)- = A - A +AB-B +A -AB+B - = A - A - (A -) = = = A - A - 0 {-;[!;} = + -. {-;[!;} = + -=8-=6 -;[!;= -;[!;=- 0<<<;[!; -;[!;<0 -;[!;=- - 0 A, B. A= -+- =- - 8fi fi -fi B=(8fi fi -fi ) = =- A+B-C= -+ C=A+B-( -+) =- -+(-)-( -+) = = ,. ( ) _ = _( ) =, ± = -+==+ (+)-(-)=+6-+=+7 =+7(+) =+8+=0+ A=0, B= A+B= 07, z. :=:= :z=:z= + +z + +9 = z 7 = = b+c=0 +b=-c, b+c=-, +c=-b. () b b c c = b c c b b c c b ={ + }+{ + }+{ + } b b c c b+c +c +b = + + b c - -b -c = + + b c =-;!;-;!;-;!;=-;#; 09. t, t t, bt t+bt t+bt +b = = = t+t t =+b,=-b -b = p=;%;, pq=-: 9º: -: 9º: 00 V. V=(-)_(-)_=--+ -=V+-,(-)=V+- V+- V+- = = n n=k, n n=k+ n. k n=k n =(k) =k n f(n)=0 k n=k+ n =(k+) =k +k+=(k +k)+ n f(n)= f()+f()+f()++f(0) =+0+++0=

41 7~77 n, f(n). n, f(n). f()+f()+f()++f(0). 0% 0% ;!;+;b!;+;c!;=. (-)(b-)(c-).. 0% 0% 0 A, B. A=(+b) - b = +b+b -8b = -b+b B=b(+b)- b =b+b -8b =b -b A-B=( -b+b )-(b -b) = -b+b -b +b = A. B. A-B. A=(b-) =b -b+ B=b(b-)=b -b 0 98_ _0_(0 +)=(00-)(00+)(0 +) =8, =6 =8 =(00 -)(0 +) =(0 -)(0 +) 0% = tvt m tvt m vt+vt=, vt= t= v t= v v, t. v, t. v, t,. t v. 06. p_ _h=p h (b) _6=b 8_p h=b b b h= = 8p p.. h, b. 0% 0% 0% 0% h= b p 0% 0% 0.,.. 60% 0% 0% 0 bc b+bc+c. b+bc+c + + = = b c bc b+bc+c=bc (-)(b-)(c-) =(b--b+)(c-) =bc-b-c+-bc+b+c- =bc-(b+bc+c)++b+c- =bc-bc++b+c- =+b+c- =;!;-=-;!; -;!; 0

42 , b. +b. 60% 0% 0% (-)=+ -=+ += =7 06 += = = (-8)+= =-+7 -+(-6)-6= = _00+ _00= _ =0 08 6, =7 + =7 0 (, ), (9, ), (6, ), (, ) 08 _ -_= ;(; ;#; 0 -;#; 08 -_+=0 _-=0, (, ) 07 [ 07 [ 07 [ += =+ += =900 += = 08,, += (, ), (, ) 086,, +=0 (0, 6), (, ), (0, ), (, ), (0, ), (, ), (0, 0) =0, (0, ), (, ), (, ), (6, ), (8, ), (0, 0) =, = 076-6=-6 -=0, =0 078 (-)-=(-)+ --=-+ -6-=0 =, b=-6 +b= ,, +=7 (, 7), (, ), (, ) = += (, ), (, ) b= +b= 089 (-9, 0), (-7, -), (-, -), (-, -), (-, -) (-, -), (-, -), (0, -7) 60%

43 8~87 (-, -) (-, -). 098,,, -=9 -=9 [, [ -=- -+= _8+_(-)=0 (8, -)., (, )., (, ), (, 0).,. 099 km += ;{;, ;8};,, ;6!0%; 09 =, =- 7-= 7+= =- 09 =, =b +=- +b=- +b+0=-+0=- ;{;+;8};=;6!0%; += += [, [ ;{;+;8};=;6!0%; 8+=6, _;0$0; 09 =, = -=8-0=8 =6 =b, =b -=8 6b-b=8,b=8 b= +b=8. b. +b. 09 =A, =-8 -= A+6= A=- =, =B -= -B= B= 09 =, =- +-=0 0--=0 =7 =-, =k +7-=0 -+7k-=0 k= = += 097 [ [ =+ -=- =, b=, c=- +b+c=., b, c. +b+c. 0% 60% 0% 0% _;0*0; 9 ;0$0;-;0*0;=-9 060,, +=9 (, 7), (, ), (, ), (, ) +=(, ), (6, ), (9, ) (, ). 060 =-, = -+_=7, _(-)-_= =, =- +_(-)=- -_+(-)+9 _-(-)-=0 _+-_(-)+, =, =-. 060,, +=7 (, ), (, ), (, ) = +=6 (, ), (, 0), (, 7), (, ), (, ) b= +=7 [ (, ) c= +=6 +b-c= =0+= +_++6_=7+=9 += [ +=9 0

44 , += (, ), (, ), (, ), (, ) +=9 (, ), (7, ) (, ). += [ (, ) +=9. +=. += =, =- -= += =- =, =- -b= +b= b= +b= 0607 =-, =k -=6-6-k=6 k=- =-, =- += --8= = =m-, =- +m=0 (m-)-m=0 m-=0 m= =, =- n-=6 n+=6 n=8 m-n=0-8= 0% 0% 0% 06 +b+c=0 (, b, c, +0, b+0) b=0 (-) -+(+b)+=0 -=0, +b+0 =, b+- 06,, =0000 +=0, +=0 (, 8), (0, 6), (, ), (0, ) 0,. 06 A, B. (0A+B)-(0+A)=0B+A 9A+B-0=0B+A 8A-9B=0 A, B A=6, B= A_B= 06 =, =- -b=0. =, =- -b=0 +b=0, b +b=0 (, b) (, 6), (, ), (7, ) m. n. m-n =- =+ -=+ =- =-, =- +k=-7 -+k=--7 k=-0 0% 06, b. =, =b +=7 +b=7 =-, =b+ +=k k=(-)+(b+) =+b+ =7+= , -+= [ += =0, =b -+= -b+0= b=-;%; =0, =-;%; +==-;%; b=;; ;; ;; ;; H6+.H=.H + = =, = + =, = = 067.

45 87~89 ++=+=0 00_ = = =8 +=0 [ 0+7=8, +=0 (, 9), (, 8), (, 7), (, 6), (, ), (6, ), (7, ), (8, ), (9, ) 0+7=8(, 6) +=0 [ (, 6) 0+7=8 =, =6-=. p, q. p+q. 06,. (-)(+)=(-)+(+)= +=,, += (, ), (, ) 0% 0% 0% (, ), (, ) 0 +=8 068 [ +=m +=. +=8 [ =p, =q. +=,, +=8 (, 7), (, 6), (, ), (, ), (, ), (6, ), (7, ) += (, ), (, 9), (, 7), (, ), (, ), (6, ) +=8 [ (, ) += p=, q= =, = +=m m=_+=8 m-p-q= ()=()+9. +=7 +=7 [ [ 0+=0++9 -=-, +=7 (, 6), (, ), (, ), (, ), (, ), (6, ) -=- (, ), (, ), (, ), (, ), (, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 9) 0% 0% +=7 [ (, ) -= cm,. +=, (, ) (, ), (, ), (, 9), (, 7), (, ), (6, ), (7, ) (, ), (, ), (, 9). += ,, += (, 9), (, 6), (6, ) (, 6) p=, q=6 p+q=0 0% 0% 0% =- (, ). =, = -=- -=- =- =-, = +b-=0 -+b-=0 b= =, =c +-=0 6+c-=0 c=- =d, = += d+8= d= +b+c+d=. b. c. d. +b+c+d. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

46 = = == = =- =-=- =, =- =-, =- 068 _--= =- =-+=0 = _= = =+= = 060 _+=0 =0 =0-=6 =- =8, =- =, = =-, = (-)= 8=6 = == =, = 068 +(+)=- =- =- =-= =-, = 069 +=- -=-6 = == = =, = 060 +(+)= 6=6 = ==6 = =, = =- =- =--=- =- =-, = =-6 =- =--+= = 06 --=- = =+=8 = = =- =-+= = 066 7=7 =-, = =, =6 =, = _=- =- =--6+=-9 =- =-, =- 06 _+_9=9 = =+7= = =-, = 06 -= _-0=-0 =- =--= = =, =- 06 += += -_-=-6 = =+8= = =-, = 066 _0+= _06+=- _-= = =+= =- =-, = 067 _0+=0 _00-=- _+9=6 = =+=0 = =, = 069 _+= +7= = =0+= = =, = 060 _6+= 6

47 9~96 _-=-9-6=0 = =-=-9 =- =-, =.... 0% 0% 0% 0% +=9 06 [ -+=9 069 =+ =+ +=8 =6 =(+)+,=9+ =6-+6=9 = =- -=- [, [ -=+-7 += --=-6 = =+= = 0-=- 06 [. 0-=- =-, =6 =, =. 8=- =-;!; =-;!; =+=-;!; =-;!;, =-;!; +-=0 --;!;-=0 = _-_-= _-=8 = 06 -= 06 [. -= =-+=- =- =- =+6= =-, b= -b =(-) - = (9-)=7,-+7=7 =0 k= 067 (-)-=7 -= =- =-=--=- A=-, B=-, C=- A+B+C= =(-)+ -+=-+ -= ;!;=;!; =;!; -= -= = = =;!;= =, = 066 _-_-=. _+_=., _-0= _6+= +(+6)-7=9 +6=0 = _+_=- =- =--+=-8 =- -= 0666,,, =, = =, = +7= 0667 [ -=9 _-7=-7 =- =--7= = +-{ + }=--{ -}=

48 .. +-{;[!;+;]!;} _+= = =+=7 = =, = -= =6-= 6+b= [ --b=- +_-6=- = =-8-b=- b=- +b= _-=- =- =--9+=- =7 =-, b=7 -+7= [ 7-= _7+_0=0 = =7-= = 067 +=0 [ -=-0 +_7=0 =0 =0=0 = p=0, q=p+q= =7 [ -+=6 += = =+0=7 =- p=-, q= -= =-;!; 067 (-)=(-) -0=-9 -= -{-(-)+}= -(-++)= -=0 -= [ -=0 -= = =-=0 = 0% 0% 0% =, = -= _0+= _00+0=6 --7=- = =+6= =- += _00+9=-8 _0-=- =- =--=- = =, = _0-= +8=8 =6 =6+=6 = =6, = -= 6-= = _00 7-0=00-8=0 _0+= +_=8 = =+= = =, =- =, =- =, = =, = =-, = _-(-)=6 -= _0-=7 _--=- =6 =6-= = =6, b=-b= 60% 0679 _6-=6 _-=- -=8 = =-=- = =, = 0680 _6(-)-(+)=9 --9=9 _++=(+) -6-=- += +_-7= =- =--= = 8

49 96~99 p=, q=- p +q = +(-) = 068 _00+(-)=70 0+=7 +=6 _++= += -= =0+= = =, = -=k k=_-=. k. _-_-6=- =;!; 60% 068 _6+=6 _000= =6 +_7=68 = =+=6 =6-6= m=, n=6[ 6+= =7 0= -=0 _+7= = =-+=7 = -= = =6 (+)=(-) 7-8=6 _+9=8 = =+=6 = =, = 0688 (-)=+6 -=-8 _0(+)-=0 -=0 --=-8 = = -=-8 = =, = k+=9 k+=9 k= 06 =;!;-= = =, =;!;. k. 60% = = _0-= -_7=7 = =-= = = =- _0(-)+(-)= -+= +=- =---=- =- p=-, q=-pq= =(+) +=-6 -=- =--=9 =8 m=8, n=-m+n= =+ -=0 [, [ (-)+=+ +=6 -_-8=-8 = =+=6 = + + = 0690 [ + - = _0(+)=(+) += _(+)=- -= -= = = -= = =, = = -=9 [, [ - -= =

50 _--=- = = -=9 =- =, b=--b= 0.-0.=. 069 [ ;8#;+;!;=. _0-= _0+0=8 _+0=08 =;; ;; =;; ;;+0=8 =-;#; =;; ;;, =-;#; -0=k k=_;; ;;-0_{-;#;}= 0696 =-, = =b [, [ -+b= -+b= -;*;b+b= b= b== -b= =, =- -b=-+b+8=- -b=- -b=- [, [ -+b=-0 -+b=-0 +_-7=- = =-+b=-0 b= b= = [ = _(-+)=(-+) +(-)=-7 _0(-+)=(+7) +0=- =b, =- b-0=- b=7 =7, =- 7-(-)=-7,-+9=-7 =9 -b= =, =- -b=7 [ +b=6 -_-7b=-7 b= b=+=6 = 069 =, = -b= [ 7-= = = = -b= b=- b=-, b., b. b. - 0% 0% 0% 0698 ;{;+;b};=;!; b b+=b ;b{;+;};=-;!b!; b +b=- b+=b [ =-, = +b=- -b=b =;%;b [, [ -+b=- -b= ;; º;;b-b=,: :b= b= b== +b= =- [. +=-7 -_ -= =- =- -=-7 =- =-, =- -= -+= =- = [ -= -(+)= --= =- =-=- =-, =- -= -+= = 0

51 99~0 070 =p, =q (+)=(-)+ [. (-)+=6 +=- -+= -6=-6 =- =-+= = p=-, q= =-, = += -+6= = +p+q= =+6 +=6 [ =;#;-;#;, [ =;#;-;#;. +;#;-;#;=6 = =+=6 = =, = 7+=+6 +=6+6 =- -= 070 [ = -= = == =, = -=-k 8-=-k k= = = -=0 [ = 8-=0 = ==8 =8, = += 8+6= =7 7. 0%. 0%. 0% +7(-)= 9-= = == =, = - =k k= -=- -;; ;; 0707 =, = +b=8 +b=8 b=- =-, = +=- -+=- = +=- [ -=8 _-_9=-9 =- =-+=8 = A -=A = ;{;- = 0 ;{;-; 0;= =6 =6, =A=-= =-, =k -=- --k=- k= =-, = +(-)=6-0+(-)=6 =8 +8=6 [ -=- -_8=6 = = - =- 7 =- 7 =8, k= =-, = 7 06 = = 070 [, [ (-)+= -= -= = == =, = (+)-k=6 -k=6 k= =. +7= 0706 [, [ =- =- k... b+= 070 =, = [ +b=- +b= [ +b=- _-8b=8 b= b=+= =- % % 0% 06

52 -+= [ -=- +_-=-9 = =-6=- = += 07 [ +=7 --=- = =+= = =, = =, = -=m, +n= -=m, +n= m=, n= m+n=6 -= 07 [ -= -_=- =- =-+= = =, =- += 0-= = =, =, =- +b=- -b=- b= -b=- - =-, b=7 +b= +6= +6= 07 [, [ +b=- --b= =-, 6=-b =-, b=- -b=- 6 = = =-, b=- b - -= [. -=-6. =, =0 =-, = =, = =-, =6-0=- 077 [ +(-k)=- -0=-k k= +=0 +=0 078 [, [ =0, +=k (-k)+=0 =0. =-kk=-.. b. -b. 0% 0% 0% 0% +b=0 [ =0, =0. '+b'=0 (,, b, ', b') -(-)=- -=- 07 [, [ (-)+7=-7 -=-7 -= =-=- =- (+)+b=7 =-, = [ b+(-)= +b=7 [ -b= -6b=6 b= b=+=7 = (-) : (+)= : 07 [ ;{;-;};=: 6 : (+)=(-) -=9 6-= _-_=- =-+=9 = =, =- =+9, +=b -=+9, 0-=b (-)-(-b+)=8 079 [ (b+)+(+7)=8 (-)=b+, -(-b+)=+7 -b= [ -b=- _-= =7 =78-b= b= +b=0 9-= 070 [ 9-6=0 =6 = -=6 07 [. -=6 =0, =0-8=8 [. -8= +6=-8 [. +6=-8

53 0~0 =, =- -= 6-= 07 [, [ 6-= 6-= + ( _ ) 9 =7 _ =( ), + = 9 +=9 -= =+=7 = = =- += -= +=,,.. m, n m _ n = m+n ( m ) n = mn m-n (m>n) +0, m n = [ (m=n) (m<n) n-m 06 -=- -=- 07 [, [ -+(k+)= -(k+)=- =(k+),k= k= +=0 07 [ -+=-b =-, 0+-b b+- =0, =-6 b=-;$;, b. b. b. -;$; 076, k. -=9k [ +=8k _+7=k =k =k0k-=9k =k - =k, =k + k-k k = = k+k 7k 077,. ( ) _ =8 + = +=7 0% 0% 0% (+)=7 = + 7 = + += +=7 =- = = = =-b= = b b b= b= 079 k. =, =- -=k k=6+= -= [ -= -_=8 = = -6= =7 =7, = 070. ;{;-;};=;!; -= [, [ +=8 _+= = =-= = +b= [ -b= += =;%; 06

54 =;%; ;%;+b= b=-;!; =_- = ==9 -b =;; ;;-;!;= H+.H=.H 9 ;;=;; 9º;; 9+6= 0.0H-0.0H(-7)=0.0H - (-7)= =- - 8=6 = = -=- =-7 -=9 07. ;!;-;6!;=-;#; -=-9 [, [ (-)+=(-) -=-6 -=- =- +=-9 =- =-, =- (-)=- (-+)=+9,-=7 = 07 k A=B=C. +=k+k=+- -=k-k=-+ -=+-=-+ -=+- -=- [, [ -=-+ -= -_ -=- = = -= = =, = -=k k=-6= =. = 6-= = [, [ 9-=- =- 07, b, c, d. =, =- =-, = +b=- -b=- [ -+b=- +_ -b=- b= b= -+=- = =-, = c+=9 -c+=9 c=- =, =- d+=9 d-=9 d= +b-c-d= p, q. =p, =q +=7, =q, =p -+7= p+q=7 [ 7p-q= _7-8q= q= q= p+=7 p= =, = +=b- +=b- -b=-8 =, = -b=7 -b=7 _- =-9 =- =- --b=-8 b=- b= =-+(6-)= -=- -=- -+= [, [ +b= +b= =-, b= b= , b. (-)-= -(-)+8=-6 [, [ +8=b +8=b

55 0~07 -(-)=, -6=b =, b=-6 -(-)=, -6+b =, b+-6,,, =7+=0 ++(-)=7 +=8 -=8 =86+=0 = +A+(-)=7 A=9-=9-0=9 +A+B=7 B=7--A=7--9= 7+A+C=7 C=0-A=0-9=.,. A, B, C. =8, = A=9, B=, C= 070 =A, =B A, B. A-B= [ A+B= +A= A= A= -B= B=;!; 0% 0% =, =;!;=, = +;#;k=k =-;!;k (-, -) -b=- -+b=- =-;!;k, b=;!;k ;%;k=- k=- ={-;!;}_(-)=, b=;!;_(-)=-, b k. k., b. =, b=-, k=- 07. (-) : (+)=: (+)=(-) -= -= [ +=6 -_ -7=-7 = = +=6 = +b= [ =, = b-= +b= [ -+b= +_ 7b= b=;!7$; b=;!7$; +;!7$;= =; 7; 0% 0% 0% =_ =; 7;_;!&;=; ; b b ; ; 06 A, B. A, B.,. 0%,., b. ;ba; 0% 07 +b=k. (, ), (-, -) +b=k +b=k [ --b=k _+8b=k b=;!;k b=;!;k 07, b. -= [ -=- -= = = -= = =, = -=, b+= -=, b+= =, b= 06

56 m=+b=+= 07, b m 07. += += [, [ -=b -+=-b =-, =-b =-, b=-;#; --;#;=-, +=8 (, 8), (, ), b. +b=-. (, 8), (, ) 07, b. += +=6 [, [ +=b +=b =, 6+b =, b+6, b (b) (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, 7), (, 8), (, 9) 8 8, b. (, b). 0% 0% 0% 60% +=6 076 [ -=0 +=6 [ -=0 +=8 = =+=6 =,. += 077 [ 0+00=700 += += [, [ 0+00=700 += --=- = =+= =8 0 8, 00. +=6 078 [ =+ +=6 [ =+ (+)+=6 =6 =6=0 0 cm, 6 cm. 0_6=60(cm ) += [ 0º0+ 0 0=000 +=8000 +=8000 [, [ 0º0+ 0 0=000 +=00000 _--=-6000 =6000 = =8000 = , ;{; ;}; +=8 [ ;{;+;};= +=8 +=8 [, [ ;{;+;};= +=0 _--=-6 = =+=8 = 6

57 07~ A B km, B C km ;{; ;}; +=9 [ ;{;+;};= +=9 +=9 [, [ ;{;+;};= +=0 _--=- = =+=9 = km, km ; 0º0; 0 +=00 [ 0%0+ 0º0=0 +=00 +=00 [, [ 0%0+ 0º0=0 +=800 --=-00 =00 =00+00=00 =00 % 00 g, 0 % 00 g. 07, +=9 [ =7+ 8+=9 =7 =7=. 07, -=7 [ -= += =6 =6-6=7 = +6=9 9 07, =+ [ 0=+ 0=(+)+ 0=8+ =7 =7=8 8-7= %.. 0% 076, = = [, [ 0.(+)-0.(-)= +7=0 0=0 = ==6 6-= 077, += += [, [ 0+=(0+)-8 -= += =7 =77+= = , -= -+= [, [ 0+=(0+)+ 9-8=- _8+= = =-+= =. 079, ++=6 [ 00+0+=(00+0+)+99 += [ -=- += = =+= =. 0760, 0+=(+) = [, [ 0+=(0+)+6 -=- -=- = ==8 +8= 076 A=0+, B=0+ A+B=8 (0+)+(0+)=8 [ [ A-B= (0+)-(0+)= 0+=9 [ 0-= +0=80 = =0+=9 =9 =, =

58 A, B, , + =78 +=6 [, [ =+6 =+6 +6=6 =7 =7=8 8. +b+0 =7 076 [ (+b)++b+ = +b= [ +b=7 _--b=- b= b=+= =7 0% b= kg, kg +70+ =68 += [, [ =- =- -= =69 =69=6 6 kg. 076, , =- =- [ +, [ =-9 -=7 -=7 =60 =60=87 87+_60 =69() , 00 +=0 +=0 [, [ 00+00=600 +=6 _--=-6 = =+=0 = , =800 +6=8 [, [ =- =- (-)+6=8 -=8 = ==8 +=. 0768, += += [, [ =700 7+= _--=- = =+= =8 -=. 0769, +=6 [ 00+00=600 +=6 [ +=6 _--=- = =+=6 =8 8. 0_8+80_=00() % 0770, +=60 +=60 [, [ 00=_600 = =60 = == 00_+600_=7000() , +=800 +=900 [, [ +=00 +=00 --=-00 =00 =00 00+=900 = , [ =-00 8+=00 8

59 ~ 8(-00)+=00-00=00 =00 =00= _+00_=600() 077,, +=7000 [ +=00 _-=00 =00000+=7000 = =000() _;!0%0);=0(), += += [, [ 0+0=960 +=6 _--=-6 =6 =6+6= = , +=60 +=60 [, [ +0=(+0)+ -= -= = =+=60 =. 077, += [ += _--=- = =+= =. 077, +9=7 [ 9+=88 _9-80=60 =7 =7+6=7 = , +=0 [ +=6 _--=-6 =6 =6+6=0 = % 0% 0777, += += [, [ (-)=+ -= +=8 =6 =66+= = , +=88 [ -=0 +=8 =9 =99+=88 = , = = [, [ -8=6(-8) -6=-0 -=-0 =0 =0=0 0+0=0() , (+7) -7=+6 -= [, [ (+7)+=(+)+8 -= -= =8 =8-8= =. 078, +=8 +=8 [, [ ;!;+;!;= +=6 --=-8 =8 =88+=8 =0 0% 0%

60 8. 078, (+)_; 0º0;= -=0 [, [ =+ =+ -+=0 = ==6 6+=0() 078, += [ ; 0 0;+; 0 0; =; 0º0;_ += [ +8=00 _--=-7 = =+= =0 ; 0 0;_= 0786, ;!;+;!; =0000 [ {-;!;}-{-;!;}=000 +=60000 [ -=6000-6=000 =9000 = =60000 = cm, cm (+)=0 += [, [ =- =- -= =6 =6=9 9_6=(cm ) cm 0788 A, B ++0=80 +=0 [, [ =+0 =+0 +0=0 =0 =0=00 B cm, cm =+ =+ [, [ ;!;(+)_6= += += = ==7 7 cm. 7 cm 0790 cm, cm (+)= += [, [ {+(+)}= +=7 -= =+= =7 _7=(cm ) 079 cm, cm +=6 [ =- (-)+=6 0-=6 =8 =8= 8_8=6(cm ) 6 cm , +=0 [ -=79 _+7=9 =7 =77+=0 = , =;!; = [, [ 00-0=70 -= = = ==9 9+= 0% 079, +=00 +=00 [, [ 00-0=00 -=0 _-=0 =0 =0+0=00 =

61 ~7 079,, -=6 [ -=6 _+_=0 =0 =0-0=6 = +0=() 0796,, +=0 [ -= += = =+=0 = , 9-9b=- -b=- [, [ 9-b=-7 -b=-9 _-_7b= b= b=-9=- = =, b=. A. A cm, (+)=00 cm[ (.+0.9)=00_.08 +=0 [ +8=080 _8--=-80 =6 =66+=0 = 6_=0(cm ) 0% 0% 0% 0 cm 080 A, B +=600 +=600 [, [ ;0^0; -; 0 0; =0 -=0 -=600 =00 =00+00=600 =00 A 00+00_;0^0;=() 07. 0%, b. 0% 0798, +=000 [ -;0^0; +;0$0; = =000 [ -+=-0 _-=0 =0 =00+=000 =0 0+0_;0$0;=7 7 += [ -; 0º0;-; 0º0;=- +=80 +=80 [, [ -; 0º0;-; 0º0;=- --=-0 +-=-60 =60 =60+60=80 =0 A _; 0º0;=08() 080, +=00 +=00 [, [ ; 0º0;-;0%0;=00_;0$0; -=0 +=70 =0 =00+=00 = _;0%0;=() 080 A, B +=000 +=000 [, [ ; 0º0;+; 0º0;=600 +=6000 -=0000 = =000 =000 A A, B +=0 [ ; 0º0;_00+; 0 0;_00=00 +=0 [ 6+=0 _--=-00 =

62 =0000+=0 =0 B , (>).+.=900 +=000 [, [ -=000 -=000 +=8000 =000 = =000 = _.=600() , +=8000 +=8000 [, [ ; 0º0;+; 0 0;=700 += =0000 = =8000 = _; 0º0;=8000() A, B {- 0º0}+{- 0º0}=600 [ {- 0º0}+{- 0º0}=860 +7=00 [ +8=8600 _-=000 = =00 =00 B 00.. B. 00 A, B +=600 [ +=860 _-_-=-80 =80 =80+00=600 =00 B k {-; 0º0;}k=80,; 0;k=80 k=00 B 00. 0% 0% 0808,, += [ 8+= -_-=- =; ; =; ;;!;+= =;6!; A, B, 6+6= 6+6= [, [ ;[!;=;]!;_ = 8= =; 8; =; 8;=;9!; A , A, B, +8= [ 6+= _-= =; ; =; ;6+;!;= =;9!; A 9... A. 9 08, A, B, +6= [ += _-9= =;9!; =;!; B km, km += += [, [ ;{;+;6};= += _--=- = =+= = 60% 0% 0% 6

63 7~0 km. km 08 km, km +=6 +=6 [, [ ;8{;+;};=;6&; +8=8 _--=-0 = =+=6 = km =b+0 08 [ +b=80 (b+0)+b=80 b+80=80 b=60 b=60=00 08 km km, km km += += [, [ ;{;+;6#0);+;};= +=8 _--=- = =+= = km km. km. km. 0% 0% 086 km, km ++.=. +=0 [, [ ; 8;+; ;+;6!0*;=;; 6º0 ;; +6=60 _--=-0 =0 =0+0=0 =0 0 km. 087 km, km ;{;+;};= += [, [ += += -_= =6 =66+= = 6 km. 088 A km, B km ;{;+;};=;&; += [, [ +=0 +=0 -= =+=0 =6 A, B 6-=(km) 089 km, km ;7 0;+;}0;= +7=00 [, [ =+0 =+0 +7(+0)=00 9+0=00 =0 =0=0 0 km. 080 km, km ;{;+;6!;+;};=;#; +=6 [, [ =+0. =+0. +(+0.)=6,7+=6 = ==. +.=. (km). km km, km += += [, [ ;{;=;}; -=0 _-8=7 =9 =9+9= = km. 08 km, km +=7 +=7 [, [ ;8{;=; 0; -=0 _+9=08 = =+=7 = : 8 :=.(), 0. 0% 0% 08 m, m : =00 : 600 = [, [ 0+0=600 +=

64 =80 =60 =60=0 0 m... 0 m 08, =+ =+ [, [ 0=00 = += =8 =8=. 08 m, m =+0 =+0 [, [ ;7{;=;}; -7=0 (+0)-7=0 -+00=0 =00 =00=0 0 =0() , =+;8$0); -= [, [ 80=00 -=0 _-= =-= =;%; 80_;%;=00(km) 0% 0% 087 m, m -=00 -=00 [, [ +=00 +=00 +=600 =00 =0000-=00 =00 00 m, 00 m. 00 m, 00 m 088, =+ =+ [, [ 0+00=700 += += = == km, km -= -+= [, [ ;6$0%;+;6$0%;= +=6 +=0 =0 =0+0=6 =6 0 km. 080 km, km (-)km, (+)km (-)=0 -=6 [, [ (+)=0 +=0 +=6 =8 =88+=0 = 8 km. 08 km, km (-)km, (+)km -=0 -=0 [, [ ;!;(+)=0 +=0 +=0 = =+=0 = km km ;!;_60=() 08 m, m +800= [ +00= -00=0 =0 =0+00=0 =0 0 m. 0 m 08 m, m +60=6 [ +00=0 --80=- = =+60=60 =00 00 m. 08 m, m m +00=60 +00=60 [, [ +0=7_ +0= 6

65 0~ -0=6 = =+00=00 =00 00 m,. km.... km 0% 0% 08 8% g, % g +=00 [ ;0*0; +;0%0; =;0^0;_00 +=00 [ 8+=800 _--=-00 =00 =0000+=00 =00 8% 00 g. 00 g 086 % g, 0 % g +00= [ ; 0 0; +;0(0;_00=; 0º0; =+00 [ =6+0 (+00)= =6+0 =0 =0=0 0 % 0 g. 0 g _-=00 =00 =0000+=600 =00 % 00 g. 089 A %, B % ;0{0;_00+;0}0;_00=;0*0;_00 [ ;0{0;_00+;0}0;_00=; 0º0;_00 +=0 [ +=0 _-_=0 = =+=0 = A, B -=0(%) 080 A %, B % ;0{0;_00+;0}0;_00=; 0º0;_00 [ ;0{0;_00+;0}0;_00=;0(0;_00 +=0 [ +=6 --=-6 =8 =8+8=0 = A %. 08 A %, B % 6% % 00 g % 00 g, 7 % % 00 g % 00 g % % g, g +=00 +=00 [, [ ; 0º0;+=; 0ª0;_00 +0=80 --9=-80 =0 =0+0=00 =80 0 g. 0 g 088 g, % g 6% g ++=600 [ ;0^0;_+; 0 0;=;0*0;_600 [ +=600 6+=600 0% 0% ;0{0;_00+;0}0;_00=;0^0;_00 [ ;0{0;_00+;0}0;_00=;0&0;_600 += [ += -=9 =9+9= = B 9%. 9% 08 A g, B g ; 0º0;+; 0º0;=00 +=000 [, [ ; 0º0;+; 0º0;=0 +=00 -_ -=-000 =00 =00 00+=00 =00 A 00 g. 07 6

66 08 A, B g. A g, B g +;(;=660 +9=00 [, [ ; ;+0#0=8 +=800 A B (kcl) (g) ; ; ;(; ;0#0; = =86 [, [ =800 7+=8 _7-_ =9 =8 =8 +6=86 = _ -7=-00 =00 =00 00+=800 =00 A, B 00+00=00(g) 08 A g, B g ; 0 0;+; 0º0;=; 0º0;_0 [ +=0 +8=00 [ +=0 -_8 7=00 =00 =00 00+=0 =0 A 00 g, B 0 g. 00 g, 0 g. A, B. 0% 0% 08., (+), ;{; =+ [ =[(+)_80+;{;_0]_;0!0; =+ [ 9-0=-0 9(+)-0=-0 -+6=-0 =76 =76= ,. 00, , (-)+(-)+6=6 +=66 [, [ =-8 =-8 (-8)+=66 0-=66 =9 =9=0 _(0-)+6= 088 ()=()-( ).,. 0_; 0;=, 0_; 0;= :=: [ (-) : (-)= : -=0 [ -=-90 _-_ =60 =0 =0 600-=0 =0 0+0= , =0.(+) -=0 [, [.(+)= +=0 + =0 = == ; 0 0; 60=(). 66

67 ~ 080 {+ } 0 b, b {- }. 0 A, B A., B. +=00 [._0.9+._0.9= =00 [ +=000 _- -=-600 =600 = =00 =600 A, B =000() 08 A, B., A, B, (+)+= 8+= [, [ (+)+6= +0= _-= =; ; =; ;;!;+0= =; ; A. () 08 ()=. () m, m =+0 =+0 [ (+) (+), [ =+6 += =60 =60 =60=00 00 m. 00 m () 08 ()=. () m, m +=00 +=00 [, [ ;8 0;=;0}0;+ -=000 _+ 9=700 =800 = =00 =00 ;; 8º0º;;=0 0., =+ [ =0, = 80+00= () ()= ( ). A cm, B cm A, B cm, cm 0 =+6 =+6 [, [ -; 0;_6=-; ;_6 = (+6)= += = ==0 A 0 cm. 08. m, m 0-= =00 [, [ +7=000 +7= =00 =0 = =00 =80 80 m, km, 000 m 000 =0() , b =;%;b [ +b=;&; ;&;b=;&; b=;!; b=;!;=;%; km, km ;%;(-)=0 -=8 [, [ ;!;(+)=0 +=

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0.

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0. 0 P. 8 -, 0, -, 0. p 0 0., 0., =0. =0.., 0., 0., 0., =. =0. =0. =0. P. 0,.8 0.H 8, 0.H8,.H, 0.HH,.HH, 0.H, 0.HH 0.8 0.. 0. 0, - p k k k 0.=0.H 8 0.888=0.H8.=.H 0.=0.HH.=.HH 0.=0.H 0.=0.HH P., 0.H, 0.HH,

More information

A y y y y y # 2#

A y y y y y # 2# 0. 9 A 0 0. 0-0.5748 0 0.454545 04 0.4 05 0.5 06 0.4 07-0.555 08 0.9666 09 5@ 5@ 00 0.5 0 5 5 5@ 5 # # 7 0.07 0.5 0.55 4 0.5 5 0.06 6 7 8 \ 9 \ 0 \ 0.^ 40-.4^0^ 4 50.^5^ 5 55.0^5^ 6 0.4^857^4857 7 0.^8^8

More information

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK 1 1 01 01 (1) () 5 () _5 (4) _5_7 1 05 (5) { } 1 1 { } (6) _5 0 (1), 4 () 10, () 6, 5 0 (1) 18, 9, 6, 18 1,,, 6, 9, 18 01 () 1,,, 4, 4 1,,, 4, 6, 8, 1, 4 04 (1) () () (4) 1 (5) 05 (1) () () (4) 1 1 1 1

More information

수리 영역 가 형 5. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 개가 한 모서리씩을 공유하 면서 각 면이 평행 또는 수직 관계를 유지한 채로 한 평면 위에 놓여있 다. 그림의 세 꼭짓점 A, B, C에 대한 두 벡터 BA 와 BC 가 이루는 각 의 크기를 h라 할 때,

수리 영역 가 형 5. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 개가 한 모서리씩을 공유하 면서 각 면이 평행 또는 수직 관계를 유지한 채로 한 평면 위에 놓여있 다. 그림의 세 꼭짓점 A, B, C에 대한 두 벡터 BA 와 BC 가 이루는 각 의 크기를 h라 할 때, 제``교시 수리 영역( 가 형) 시간:00분 점수:00점 성명 수험 번호 쭚 반드시 본인이 선택한 유형( 가 형 또는 나 형)의 문제인지 확인하시오. 쭚 문제지와 답안지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오. 쭚 MR 답안지에 성명, 수험 번호, 응시 유형 및 선택 과목, 답 등을 표기할 때에는 반드시 수험생이 지켜야 할 사항 에 따라 표기하시오. 쭚 문항에

More information

13일등예감수학1-1정답(077~120)

13일등예감수학1-1정답(077~120) - ~8 0 00,,, 00,, 8, 9, 0 00 00,,, 9 00,,,, 9 00 00 008 009 0 00 8 0 0 fi 0 0 0 9fi 0 0 fl 08 _ 09 _ 00 _ _ 0 _ _ 0 { } ~ 0 _ _ 0 0 _ _ fi _ 0,, 0,,, 8 08,, 9 09, 00,,,,, 8,, 0,,, 0,, 0 0 0 0 0 0, 0, 08,,

More information

1

1 절대수학 검은 대장간 인문 Blacksmith Day 1 최석호 1. 그림과 같이 A B C D E의 다섯 개의 영역에 빨강, 노랑, 파 랑, 초록의 네 가지 색으로 색칠을 하려고 한다. 네 가지 색 중 한 색 은 두 번 사용하고 나머지 세 가지 색은 한 번씩만 사용하여 칠하는 데, 인접한 영역에는 서로 다른 색을 칠하기로 할 때, 색칠하는 방법 의 수를 구하시오.

More information

수-적분2-1(126~153)eps교

수-적분2-1(126~153)eps교 .. 0 0 6 03 04 (+x)«05 7 06 84~93 «P ~5 94~96 «H 6~7 97 8 98~0 03 04~05 06 07 9 ~0 ~3 07 6~7/3 94~96 «H 3 8 08 8 64 6 Brahmagupta598670 n n(n-)(n-) y BhaskaraA485 n k n(n-)(n-) y (n-k+) k(k-)(k-) y 7 Pascal

More information

untitled

untitled 中 部 地 域 粘 土 帶 土 器 文 化 의 時 空 間 的 正 體 性 1 中 部 地 域 粘 土 帶 土 器 文 化 의 時 空 間 的 正 體 性 李 亨 源 (한신대박물관 학예연구사) - 목 차 - Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 硏 究 史 Ⅲ. 時 間 軸 設 定 Ⅳ. 空 間 的 分 布 樣 相 을 통한 몇 가지 問 題 提 起 Ⅴ. 맺음말 Ⅰ. 머리말 주지하는 바와 같이 남한지역의

More information

#수Ⅱ지도서-4단( )

#수Ⅱ지도서-4단( ) IV 4 3 4 5 5 exponent 3 3 Archimedes B.C. 87~B.C. Diophantos?00~?84 a m _a n =a m+n (mn=0y) Stifel M. 487~567 Arithmetica integra y-3--03y y ;8!; ;4!; ;!; 48y Stevin S. 548~60 xx x ()()(3) x ;!; x ;3!;

More information

Ⅰ. 머리말 각종 기록에 따르면 백제의 초기 도읍은 위례성( 慰 禮 城 )이다. 위례성에 관한 기록은 삼국사기, 삼국유사, 고려사, 세종실록, 동국여지승람 등 많은 책에 실려 있는데, 대부분 조선시대에 편 찬된 것이다. 가장 오래된 사서인 삼국사기 도 백제가 멸망한지

Ⅰ. 머리말 각종 기록에 따르면 백제의 초기 도읍은 위례성( 慰 禮 城 )이다. 위례성에 관한 기록은 삼국사기, 삼국유사, 고려사, 세종실록, 동국여지승람 등 많은 책에 실려 있는데, 대부분 조선시대에 편 찬된 것이다. 가장 오래된 사서인 삼국사기 도 백제가 멸망한지 고대 동아시아의 왕성과 풍납토성 - 풍납토성의 성격 규명을 위한 학술세미나 - pp. 46-67 한국의 고대 왕성과 풍납토성 김기섭(한성백제박물관) 목차 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 한국 고대의 왕성 1. 평양 낙랑토성 2. 집안 국내성 3. 경주 월성 4. 한국 고대 왕성의 특징 Ⅲ. 풍납토성과 백제의 한성 1. 풍납토성의 현황 2. 한성의 풍경 Ⅰ. 머리말 각종 기록에

More information

320110.PDF

320110.PDF *.. 1. 2. < > 3. 4...,.,.?. * - 150 - (, ),,,.,,.,,. 2-4.. 50. ( ),,.. - 151 - ., : : :,,,......, - 152 - .. 1.,,,,.... ( ) ( ) ( ) ( ),,,,.,,, - 153 - ,,. (BC 1 ),,. (BC 37 ),,,,,, (BC 18 ),,,,.. (, ),.,,,,.,,.,,.

More information

특목고 8-나 해설Ⅰ(001~024)OK

특목고 8-나 해설Ⅰ(001~024)OK I II III I Step - - - - - - - - 8 - - 0 - - - 9 - - 9 - - 00-8 - 90 - - 80-0 8-0 - - - - - 0 0 0-0 - - 8 - - - 00 8-00 8-0 0 8 - ( 8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 8 a a b b aabb bbaa abba baab abab baba

More information

- 후쿠시마 원전사고의 진행과정 후쿠시마 제1원전(후쿠시마 후타바군에 소재)의 사고는 2011년 3월 11일 일본 동북부 지방 을 강타한 규모 9.0의 대지진으로 인해 원자로 1~3호기의 전원이 멈추게 되면서 촉발되었다. 당시에 후쿠시마 제1원전의 총 6기의 원자로 가

- 후쿠시마 원전사고의 진행과정 후쿠시마 제1원전(후쿠시마 후타바군에 소재)의 사고는 2011년 3월 11일 일본 동북부 지방 을 강타한 규모 9.0의 대지진으로 인해 원자로 1~3호기의 전원이 멈추게 되면서 촉발되었다. 당시에 후쿠시마 제1원전의 총 6기의 원자로 가 한국 원자력발전소의 위험성 201211307 임형주 다니엘 1. 들어가는 글 - 원자력발전소의 위험성 후쿠시마 원전사고로 인해 직접적인 피해를 입은 일본은 물론 주변의 많은 국가들이 피해를 입고 있다. 그리고 시간이 지날수록 원전피해의 영향은 고농도 오염지역으로부터 시작해서 점 점 가시화되어 직접적으로 나타나고, 그 범위 또한 점차적으로 넓어질

More information

14일등예감수학2-2교사(001~026)

14일등예감수학2-2교사(001~026) 9 8 8 9 0 0 09 0 9 8~9 / [~] [~] [0~] 0 [~] 0 00 00 [~9] 8 9 8 0 00 00 0~ / [~] [~] 8 8 0 0 8 9 0 - ~ / [~] [0~] 0 0 [~9] [~] 0 8 8 9 0 0 - ~ / [~] 8 9 0 [~] ~ /0 8 0 9 0 0 0 8 0 8~9 /0 0 ;#; 0 0 0 8

More information

개념발전(4-1)해설(01~37)ok

개념발전(4-1)해설(01~37)ok 00 =0000+000+00+0+ 00=0000+00+0 000, 000, 000 0 000 0 0000 000 0 0 00 000 0 0 0000 000 0 0000 00 0000, 000, 00, 0, 0000, 00, 0 0000 0000, 000 000, 00 00, 0 0, 0000+000+00+0+= 000 0000 0000, 00 00, 0 0,

More information

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A<

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A< 우공비Q 과학 2 (하) 정답 및 채움해설 빠른 정답 찾기 2~4 Ⅴ. 물질의 특성 1. 물질의 특성 ⑴ 5 2. 물질의 특성 ⑵ 9 3. 혼합물의 분리 13 Ⅵ. 일과 에너지 전환 4. 일 21 5. 에너지 27 Ⅶ. 자극과 반응 6. 감각 기관 39 7. 신경계 44 8. 항상성 48 13강 일차방정식의 풀이 1 A n s w e r 4 0 0 20 13

More information

Ⅴ.피타코라스2(P128-139)

Ⅴ.피타코라스2(P128-139) 2 1. > 2. 7 230 m 185 m 2. 1 ab ABCD BD x BCD x =a +b x>0 x="a +b a "a +a ="2ça ='2a 129 (1) 4cm5cm "4 +5 ='1ƒ6+25='4å1 (cm) (2) 4cm '2_4=4'2 (cm) 1 x (1) (2) 45 1 BC =CA =a ABC AB BC CA AB =BC +CA =a

More information

목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황

목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황 2014년도 연천군 지방재정공시 연 천 군 목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황 12 4 1-1지방채발행 한도액 및 발행액 14

More information

주지스님의 이 달의 법문 성철 큰스님 기념관 불사를 회향하면서 20여 년 전 성철 큰스님 사리탑을 건립하려고 중국 석굴답사 연구팀을 따라 중국 불교성지를 탐방하였습 니다. 대동의 운강석굴, 용문석굴, 공의석굴, 맥적산석 굴, 대족석굴, 티벳 라싸의 포탈라궁과 주변의 큰

주지스님의 이 달의 법문 성철 큰스님 기념관 불사를 회향하면서 20여 년 전 성철 큰스님 사리탑을 건립하려고 중국 석굴답사 연구팀을 따라 중국 불교성지를 탐방하였습 니다. 대동의 운강석굴, 용문석굴, 공의석굴, 맥적산석 굴, 대족석굴, 티벳 라싸의 포탈라궁과 주변의 큰 불교학과반(1년 과정) 기초교리반(6개월 과정) 매주 화요일 저녁 7시 매주 목요일 오후 2시 / 저녁 7시 5월 5일 5월 12일 5월 19일 5월 26일 어린이날 휴강 인도불교사 2 / 이거룡 교수님 인도불교사 3 / 이거룡 교수님 중국불교사 1 / 이덕진 교수님 5월 7일 5월 14일 5월 21일 5월 28일 백련암 예불의식 및 기도법 / 총무스님 성철

More information

; ;=+; ;=.6 ;#;.7.8. ; 6; ;9@; ;@; ; 6; ;7#; 6;$; ;!(;=+;!(;=.9 ; ;. ;!;. ; ;. 6 7.=+.=+; ;=; ; 8.97=+.97=+;ª ;=;ª ;. ; ;.; ;.9.7 9.. 9 6.8 ; ;=..=; ;

; ;=+; ;=.6 ;#;.7.8. ; 6; ;9@; ;@; ; 6; ;7#; 6;$; ;!(;=+;!(;=.9 ; ;. ;!;. ; ;. 6 7.=+.=+; ;=; ; 8.97=+.97=+;ª ;=;ª ;. ; ;.; ;.9.7 9.. 9 6.8 ; ;=..=; ; Book Book 7 7 7 76 8 78 7 8 6 6 8 7 8 8 6 86 ; ;=+; ;=.6 ;#;.7.8. ; 6; ;9@; ;@; ; 6; ;7#; 6;$; ;!(;=+;!(;=.9 ; ;. ;!;. ; ;. 6 7.=+.=+; ;=; ; 8.97=+.97=+;ª ;=;ª ;. ; ;.; ;.9.7 9.. 9 6.8 ; ;=..=; ;; ;=..=;

More information

( )EBS문제집-수리

( )EBS문제집-수리 www.ebsi.co.kr 50 024 www.ebsi.co.kr 025 026 01 a 2 A={ } AB=2B 1 4 B a 03 æ10 yæ10 y 10000 y (log )( log y) Mm M+m 3 5 7 9 11 02 { -2 1} f()=-{;4!;} +{;2!;} +5 Mm Mm -21-18 -15-12 -9 04 a =1a«+a«=3n+1(n=1,

More information

(2STEP-\303\3126-2nd_\307\320\273\375\277\353.pdf)

(2STEP-\303\3126-2nd_\307\320\273\375\277\353.pdf) 2nd Story telling } 11.618 11.618 4 } Talk Talk } 24000 14% 28000 25% 30000 0.35 30% { Think & Write 3 1 20 32 5 4 { Challenge { 9 17 4 3 0.41= % ;5#;= % 89%= 135%= 7%= 20 27 20 13 % 5000 4000 % % 05 19

More information

3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1

3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1 = =-6 {0;!;}=-;!; = 5 5' (00) (-) =0=0 == :: -:: =-:: {0-;!;}=;!; 0 l :: -:: =:: F 5 0cm =- = =- (0)=- =6 =0 =- (0)=- - =- {-;#;0}=;#; =- - =- (0)=- = =8 -:: :: =:: - =- 98 R l Q P B S r rb l Q P B lb

More information

3232 편집본(5.15).hwp

3232 편집본(5.15).hwp 정태제 묘 출토 사초 사진 정태제 묘 출토 사초 상권 정태제 묘 출토 사초 상권 45 정태제 묘 출토 사초 하권(표지) 정태제 묘 출토 사초 하권 46 2 중기( 重 記 ) 중기( 重 記 )란 호조에서 각 관청의 회계를 감독하거나 경외( 京 外 )의 각 관청이 보유하고 있 는 국가 재산의 누수를 막기 위하여 정기적으로 작성하도록 규정한 회계장부나 물품조사서

More information

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770>

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770> 2012년 7월 17일 발행 통권 제112호 112 발행인:李圭衡/편집인:金尙勳/주간:金泰詢/발행처:社)退溪學釜山硏究院 (우614-743) 釜山市釜山鎭區田浦洞608-1 819-8587/F.817-4013 出處가 분명한 공직사회 인간이 가지는 인성은 그 특성이 다양하여 일률적으로 판단 한 하기는 쉽지 않다. 그러므로 어떤 관점과 측면에서 논하느냐에

More information

포천시시설관리공단 내규 제 24호 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부개정(안) 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부를 다음과 같이 개정 한다. 제17조(기간제근로자의 무기계약직 임용) 1 기간제근로자 관리규정 제16조 를 제19조 로 한다. 제20조(인사기록)

포천시시설관리공단 내규 제 24호 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부개정(안) 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부를 다음과 같이 개정 한다. 제17조(기간제근로자의 무기계약직 임용) 1 기간제근로자 관리규정 제16조 를 제19조 로 한다. 제20조(인사기록) 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 개정이유 및 주요내용 개정구분 :일부개정 개정이유 조항에 대한 오류 수정 및 근무성적평정 작성 기준 변경사항을 적용하여 인사관리 업무에 만전을 기하고자함 주요내용 신 구조문 대비표 참조 개정 규정안 :덧붙임 신 구조문 대비표 :덧붙임 그 밖에 참고사항 :덧붙임 포천시시설관리공단 인사규정시행내규(전문) 포천시시설관리공단 내규

More information

제1절 조선시대 이전의 교육

제1절 조선시대 이전의 교육 제1절 우리 교육 약사 제2장 사천교육의 발자취 제1절 우리 교육 약사 1. 근대 이전의 교육 가. 고대의 교육 인류( 人 類 )가 이 지구상에 살면서부터 역사와 함께 교육( 敎 育 )은 어떠한 형태로든 지 존재하고 있었을 것이다. 우리 조상들이 언제부터 이곳에서 삶을 꾸려왔는지는 여 러 가지 유적과 유물로 나타나고 있다. 그 당시 우리조상들의 생활을 미루어

More information

<32303032BEC7BFECC1F62E687770>

<32303032BEC7BFECC1F62E687770> 2001-2002 전남대학교 산악회 2002년 제12집 먼 훗날 당신이 찾으시면 그때에 그 말이 잊었노라. 당신이 속으로 나무라면 무척 그리다 잊었노라. 오늘도 어제도 아니 잊고 먼 훗날 그때도 잊었노라. 지도교수 인사말 산은 인생의 도장이라는 말이 있습니다. 산은 無 言 속에서도 自 然 의 理 致 를 가르쳐주고, 또한 많은 智 慧 를 줍니다. 그러나 生 活

More information

160215

160215 [ 진경준, 대한민국 검사의 민낯! ] 진경준 검사 정봉주 : 진경준 검사장 사건이 충격적인가 봐요. 고위공직자 비리수사처 얘기도 나오는 걸 보니까. 왜 그래요, 느닷 없이? 김태규 : 공수처는 여러 검찰개혁안 중의 하나였죠. 검찰의 기 소독점주의를 견제하기 위해서는 공수처를 도입해야 한다 는 얘기가 오래 전부터 나왔고. 그런데 지금 정권이 레임 덕에 막 빠지려고

More information

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 Í = + =,, Í=Í=Í = = Í Í Í,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

새만금세미나-1101-이양재.hwp

새만금세미나-1101-이양재.hwp 새만금지역의 합리적인 행정구역 결정방안 이 양 재 원광대학교 교수 Ⅰ. 시작하면서 행정경계의 획정 원칙은 국민 누가 보아도 공감할 수 있는 기준으로 결정 되어야 관련 지방자치단체와 시민들의 분쟁을 최소화할 수 있다는 것을 모 르는 이가 없을 것이다. 신생매립지의 관할에 대한 지방자치단체 간 분쟁(경기도 평택시와 충청남도 당진군, 전라남도 순천시와 전라남도 광양시

More information

???? 1

???? 1 제 124 호 9 3 와 신시가지를 어느 정도 파악하고 나면 제일 먼저 이 도시에서 언제나 활기가 넘 쳐나는 신시가지로 가게 된다. 그 중심에 는 티무르 공원이 있다. 이 공원을 중심으 로 티무르 박물관과 쇼핑 거리가 밀집돼 있다. 공원 중심에는 우즈베키스탄의 영 웅, 티무르 대제의 동상이 서 있다. 우즈베 키스탄을 여행하다 보면 어느 도시에서나 티무르의 동상이나

More information

사진 24 _ 종루지 전경(서북에서) 사진 25 _ 종루지 남측기단(동에서) 사진 26 _ 종루지 북측기단(서에서) 사진 27 _ 종루지 1차 건물지 초석 적심석 사진 28 _ 종루지 중심 방형적심 유 사진 29 _ 종루지 동측 계단석 <경루지> 위 치 탑지의 남북중심

사진 24 _ 종루지 전경(서북에서) 사진 25 _ 종루지 남측기단(동에서) 사진 26 _ 종루지 북측기단(서에서) 사진 27 _ 종루지 1차 건물지 초석 적심석 사진 28 _ 종루지 중심 방형적심 유 사진 29 _ 종루지 동측 계단석 <경루지> 위 치 탑지의 남북중심 하 출 입 시 설 형태 및 특징 제2차 시기 : 건물 4면 중앙에 각각 1개소씩 존재 - 남, 서, 북면의 기단 중앙에서는 계단지의 흔적이 뚜렷이 나타났으며 전면과 측면의 중앙칸에 위치 - 동서 기단 중앙에서는 계단 유인 계단우석( 階 段 隅 石 ) 받침지대석이 발견 - 계단너비는 동측면에서 발견된 계단우석 지대석의 크기와 위치를 근거로 약 2.06m - 면석과

More information

고등RPM수1해(002~033)

고등RPM수1해(002~033) 고등RPM수해(00~0) 0.6. :0 PM 페이지 다민 50DPI 75LPI 하나를 알면 0개, 0개를 풀 수 있는 개념원리수학 RPM 개념원리수학 익힘책 [알피엠] 수학Ⅰ 정답과 풀이 RPM 0 000 A-B =( - ++)-( - -) = - ++-6 +9 + =- +5 +6+ 5B-(A+B) =5B-A-B=-A+B =-( - ++)+( - -) =-

More information

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0 I 0 0 0 0 8 0 7 06 9 07 09 08 6 09 0 0 70 0 000 a«i ;!; 0. O 0., 0 000 a«() 000 a«- -. a a - O a O - - - -8 000 a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a«+.. - - aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0009 a«().

More information

지표조사-김해 진례 산본 685외 2-본문.hwp

지표조사-김해 진례 산본 685외 2-본문.hwp 김해 진례면 산본리 685외 2필지 국비지원 문화재지표조사 보고서 2016.04 CONTENTS 목 차 Ⅰ. 조사개요 01 Ⅱ. 조사지역과 주변 환경 02 1. 자연 지리적 환경 02 2. 고고ㆍ역사자료로 본 김해의 역사 11 Ⅲ. 조사내용 19 1. 고고분야 20 2. 민속분야 27 3. 지명분야 30 Ⅳ. 종합고찰 및 조사단 의견 35 1. 종합고찰 35

More information

중등수학2팀-지도서1

중등수학2팀-지도서1 54 8 4 60 98 4 66 3 0~ ~5 6~9 0.H3H5 0~6 4 0 a a_0«a_ 0«( a

More information

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770>

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770> 檀 國 大 學 校 第 二 十 八 回 학 술 발 표 第 二 十 九 回 특 별 전 경기도 파주 出 土 성주이씨( 星 州 李 氏 ) 형보( 衡 輔 )의 부인 해평윤씨( 海 平 尹 氏 1660~1701) 服 飾 학술발표:2010. 11. 5(금) 13:00 ~ 17:30 단국대학교 인문관 소극장(210호) 특 별 전:2010. 11. 5(금) ~ 2010. 11.

More information

14고등확통지도서2권(159~179)

14고등확통지도서2권(159~179) [01~02] 01 3 5 1 6 6 3 3 6 2 5 5 1 2+1=3 04 7 2 3 5 7 4 7 7 1 7 7 4+1-1=4 02 1 6 6 1 3 5 3 2 4 6 3 3+3=6 [05~06] 05 2 3 a b (a b) a+b=2 (1 1) 1 a+b=3 (1 2) (2 1) 2 1+2=3 [03~04] 1 10 10 1 03 4 5 4 4 8

More information

파이널생명과학1해설OK

파이널생명과학1해설OK EBS EBS 00 Finl E d u c t i o n l B r o d c s t i n g S y s t e m CO A B A~C CHON CHONP N.5 % 86.5 % 5.... 5. 6.. 8. 9. 0..... 5. 6.. 8. 9. 0. X Y X X 6 G DNA DNA S (A) (B) G DNA DNA (A)=; ;=;6!; (B)=;

More information

<BCBAC1F6BCF8B7CA28C3D6C1BE2933C2F72E687770>

<BCBAC1F6BCF8B7CA28C3D6C1BE2933C2F72E687770> 大 巡 대학생 하계 성지순례 자 료 집 宗 團 大 巡 眞 理 會 目 次 성지순례의 취지 11 행사 일정표 12 계룡산 동학사 13 천호산 개태사 31 반야산 관촉사 41 모악산 금산사 54 황토현 전적지 92 상제님 생가 시루산 104 모악산 대원사 115 종남산 송광사 126 진안 마이산 135-1 - 도 기 ( 道 旗 ) 우주 자연의 근원적 의미가 도(

More information

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps 01 p.10 0001 000 61 0003 4 8 3 4 5 7 4 3 3 3 6 8 9 5 1 1 3 7 9 6 0 1 0004 4 0005 0006 3 0007 6 0008 30 0009 3 19 0010 10 ~14 14 ~18 9 18 ~1 11 1 ~16 4 16 ~0 4 30 0011 160 cm 170 cm 001 10 cm 5 0013 135

More information

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770>

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770> 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재 지표조사 결과보고서 2005. 01. ( 재) 우리문화재연구원 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재지표조사 결과보고서 Ⅰ. 조사개요 1. 조 사 명 : 하동 화력 78 호기 건설부지 문화재지표조사 2. 조사지역 : 경남 하동군 금성면 가덕리 1336답 일원 3. 조사 면적 : 134,204m2 4. 조사 목적 한국남부발전(

More information

인천 화교의 어제와 오늘 34 정착부흥기 35 정착부흥기: 1884년 ~ 1940년 이 장에서는 인천 차이나타운에 1884년 청국조계지가 설정된 후로 유입 된 인천 화교들의 생활사에 대한 이야기를 시기별로 정리하였다. 조사팀은 시기를 크게 네 시기로 구분하였다. 첫 번

인천 화교의 어제와 오늘 34 정착부흥기 35 정착부흥기: 1884년 ~ 1940년 이 장에서는 인천 차이나타운에 1884년 청국조계지가 설정된 후로 유입 된 인천 화교들의 생활사에 대한 이야기를 시기별로 정리하였다. 조사팀은 시기를 크게 네 시기로 구분하였다. 첫 번 인천 화교의 어제와 오늘 인천 화교의 어제와 오늘 34 정착부흥기 35 정착부흥기: 1884년 ~ 1940년 이 장에서는 인천 차이나타운에 1884년 청국조계지가 설정된 후로 유입 된 인천 화교들의 생활사에 대한 이야기를 시기별로 정리하였다. 조사팀은 시기를 크게 네 시기로 구분하였다. 첫 번째 시기는 1884년부터 1940년 까 지를 구분하여 정착 부흥기

More information

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr 2 A A 1 133 Cs 1 11 1 A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr A B t B A ;2!;t v v= = (3_t)+(6_0.5t) v=4 m/s t+0.5t 3 m/s 6 m/s

More information

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+ 우공비 중등 수학 (하) 특강편 SLUTIN LTUR K WRK K 0 LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10 8+9 b= =: :=8.5 a+b=17.5 17.5 1 159 cm 6 9 58 6, 7..5 01 = +0+1++++ 7 =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+c=6 6+8+1 =:

More information

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' '

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' ' 0 06 0 4 4 9 4 8 5 40 45 5 57 Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, -6 0-0. =0.04, (-0.) =0.04 0.04 0., -0. 8 =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, -7 0. 0., -0. 8, -8 6, -6 0-7 7 '7 ' 0.5 0.5 -' 0.5 ;!; ;!; æ;!; '7 '

More information

미통기-3-06~07(052~071)

미통기-3-06~07(052~071) 06 F() f() F'()=f()F() f() : f()d f() f() f() f() F()f() F()+C : f()d=f()+c C F'()=f(): f()d=f()+c C d [: f()d]=f() d : k d=k+c k C : «d= + +C =0C + : k f()d=k: f()d k : { f() g()}d=: f()d : g()d =f()

More information

(001~007)수능기적(적통)부속

(001~007)수능기적(적통)부속 0 6 06. C : k d=k+c k «+-, : «d= «± +C + =- : d=: ;[!; d=l +C : kf()d=k: f()d k : { f()+g()} d=: f()d+: g()d : { f()-g()} d=: f()d-: g()d : si d=-cos +C : cos d=si+c 008 : sec d=ta +C : cosec d=-cot +C

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 창간호(2012년8월) 부산대학교 평생교육원 목차 대 상 과정 강 사 수강생 006 독서심리상담사(1) 김경숙 박주하 최우수 010 커피전문가 이혜영 김건량 012 정통요가지도자 최진태 손은정 우 수 016 경기민요 국악교실 최차옥 백남조 018 웰빙유머스쿨 & 레크리에이션 이현수 박선자 020 어린이독서지도사(1)-울주 송정숙 정상희 장 려 024 민화아카데미

More information

= =180 5=90 = O=O+O=;!;O+;!;OE O=;!;(O+OE)=;!;OE O=;!;_180 = y=180 _ =180 _;9%;= = =180 5=15 =5

= =180 5=90 = O=O+O=;!;O+;!;OE O=;!;(O+OE)=;!;OE O=;!;_180 = y=180 _ =180 _;9%;= = =180 5=15 =5 VI 01 a=5b=8 a+b=5+8=1 01- a=8b=1c=6 a-b+c=8-1+6= 01-01 0 Í 0 04 05 06 07 08 e f e f 01 4 6 0 8 1 01 01-01- 46 8~1 0 0-0- 0-0 0-15 cm 0-0- 0-1 cm 04 0 04-04- 18 04-60 04-05 05-05- 06 06-16. 06-07 07-07-

More information

1 1,.,

1 1,., ,.,. 7 86 0 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 70 7 7 7 75 74 7 7 7 70 79 78 77 76 75 74 7.,. x, x A(x ), B(x ) x x AB =x -x A{x } B{x } x >x AB =x -x B{x } A{x } x =[ -x(xæ0) -x (x

More information

16중등빨이수학3-2교부(01~23)

16중등빨이수학3-2교부(01~23) 9 a b c a+b+c 0 7 a 79799 79a 0 9 1 0 7 0 99 9 9 0 0 7 7 0 717 9 7 0 1 7-1 - - 7 1 0 0 1 ab b-a 0 997 7 9191 17 S 7 1 0 0 1 0 0 a b c a+b+c 1 7 [0~09] 0 _ 7 7 0 0 0 [~0] [09~] 777 017 0 09 0 0 1 0 1 9

More information

............

............ 제2장 1. 모월곶, 석곶, 서곶, 개건너 검단지역이 편입되기 전, 인천의 서구 전체는 지난날 서곶으로 불리던 지역이었다. 1914년 4월 1일 부평군 모월곶면과 석곶면을 통합되어 서곶 면이 되었다. 서곶이라는 지명은 군 소재지인 부평에서 서쪽 해안에 길 게 뻗어있으므로 그렇게 지어졌다. 이 지명은 반세기 이상 사용되었다. 그래서 인천시가 구제( 區 制 )를

More information

HWP Document

HWP Document CODE A00-B99 A00-A09 A00 KOR_TITLE 특정 감염성 및 기생충성 질환 창자 감염 질환 콜레라 A00.0 비브리오 콜레리 01 전형균에 의한 콜레라 A00.0 전형균에 의한 콜레라 A00.1 비브리오 콜레리 01 엘토르형균에 의한 콜레라 A00.1 엘토르형균에 의한 콜레라 A00.9 상세불명의 콜레라 A01 A01.0 장티푸스 장티푸스

More information

중등수학2팀-지도서7

중등수학2팀-지도서7 3 6~7 8~3 3 ª 33~37 4-38~39 40~45 4 46~53 5 54~58 3 59-60 ~6 6~63 64 VII. 4 9 (Klein F849~95) (rlangen Program) (group of transformation) ' O' =k O ' O k O ' O ' O ' ' ' ' (topology) = = O O' =k O ' '

More information

Unknown

Unknown 0 THEME!!!_!_!_!_!=_6=8 pp. ~8!!!_!=70 0, P =_=, 0, _=9, _=9,, +9+9=0 6 6!=70, f, l, w, r P _!= =88 70-88= THEME (-)!=!!!_!=6 (-)!=!!!_!= 6 (-)!=! 6_!=6_= 6 (6-)!=!=0 0_=60, 6! 6 = =60 _ e, t l, r 6! =80!!

More information

3) 지은이가 4) ᄀ에 5) 위 어져야 하는 것이야. 5 동원 : 항상 성실한 삶의 자세를 지녀야 해. 에는 민중의 소망과 언어가 담겨 있다고 생각하기 때문 입니다. 인간의 가장 위대한 가능성은 이처럼 과거를 뛰어넘고, 사회의 벽을 뛰어넘고, 드디어 자기를 뛰어넘 는

3) 지은이가 4) ᄀ에 5) 위 어져야 하는 것이야. 5 동원 : 항상 성실한 삶의 자세를 지녀야 해. 에는 민중의 소망과 언어가 담겨 있다고 생각하기 때문 입니다. 인간의 가장 위대한 가능성은 이처럼 과거를 뛰어넘고, 사회의 벽을 뛰어넘고, 드디어 자기를 뛰어넘 는 (가) 2) (가) 학년 고사종류 과목 과목코드번호 성명 3 2009 2학기 기말고사 대비 국어 101 ( ) 염창중 말할 수 있게 되어 어머니가 다시 주시거든 나에게 갚 아라. ꋯ먼저 답안지에 성명,학년,계열,과목코드를 기입하십시오. ꋯ문항을 읽고 맞는 답을 답란에 표시하십시오. ꋯ문항배점은 문항위에 표시된 배점표를 참고하십시오. (가) 우리 중에는 전쟁으로

More information

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r # 0 0 # # si si cos # 0 # 0 ^ h ^h^h# 0 ^! 0, h ^h^h# 0 ^! 0, h si si cos sicos si cos si ^cos h ^cos h si ^cosh^cos h 0 ^sih^cos h 0 0 # # cos cos, ^ si! h,, ` 0 # 혼자하는수능수학 0 년대비 9 월 A B, y f^h f^h, 0

More information

LEET 추리논증 29번 유사 적중 - 기본교재 -P.144 29. 다음 글로부터 추론한 것으로 옳은 것만을 에서 있 는 대로 고른 것은? 번역사 P는 고객 A, B, C로부터 문서를 의뢰받아 번역 일을 한 P는 하루에 10 쪽씩 번역한 모든 번역 의뢰는 매일 아침 업

LEET 추리논증 29번 유사 적중 - 기본교재 -P.144 29. 다음 글로부터 추론한 것으로 옳은 것만을 에서 있 는 대로 고른 것은? 번역사 P는 고객 A, B, C로부터 문서를 의뢰받아 번역 일을 한 P는 하루에 10 쪽씩 번역한 모든 번역 의뢰는 매일 아침 업 LEET 추리논증 2번 기본과정 강의에서 한강변에 애완동물금 지 푯말과 애완돼지를 예를 들어 포함여 추상적 단어와 구체적 단어 의 포함여부 판단 문제 부를 묻는 강의를 실시 [ 법- 추상적/ 사건- 구체적] 유사 적중 - 기본교재 -P.210 유사 적중 - 기본교재 -P.257 모순 찾기 LEET 추리논증 4번 약점극복 심화추리논증-실전모의고사 [핸드폰 대화

More information

#고등수학Ⅰ기본서해답(001~080)

#고등수학Ⅰ기본서해답(001~080) 0 I. 7A-3{B+(A-C)}-4C =7A-3(B+A-C)-4C =7A-3B-6A+3C-4C =A-3B-C =(+3 +4-7 ) -3(-6 +8 +)-(9-3 -+4) =+3 +4-7 +8-4 -3-9 +3 +-4 =(-7-9 )+(-4 +3 )+(3 +8 ) +(-4)+(4-3+) =-6 - + -3+ -6 - + -3+ 0 A-B= +3-4 A+B=5-6+

More information

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h = " A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h =  A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1 b c d e + + + + x + x f^+ hh -f^h lim 6 h h " A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K O d K O E Le P - - 5 A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K d O K O E Le P f^+ hh - f^h lim 6 h " h f l^h 6 x + x

More information

(001~042)개념RPM3-2(정답)

(001~042)개념RPM3-2(정답) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

15강 판소리계 소설 심청전 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [1106월 평가원] 1)심청이 수궁에 머물 적에 옥황상제의 명이니 거행이 오죽 하랴. 2) 사해 용왕이 다 각기 시녀를 보내어 아침저녁으로 문 안하고, 번갈아 당번을 서서 문안하고 호위하며, 금수능라 비

15강 판소리계 소설 심청전 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [1106월 평가원] 1)심청이 수궁에 머물 적에 옥황상제의 명이니 거행이 오죽 하랴. 2) 사해 용왕이 다 각기 시녀를 보내어 아침저녁으로 문 안하고, 번갈아 당번을 서서 문안하고 호위하며, 금수능라 비 14강 역사영웅소설 15강 판소리계 소설 판소리계 소설 : , 등 일반적으로 판소리 사설의 영향을 받아 소설로 정착된 작품을 가리킨 판소리 : , , , , 등이 사설과 창이 전해지고 있 하층민의 예술로 시작하여 전계층을 아우르는 예술이 되었 상류층, 지배층이 향유층이 되면서 점차 작품의 주제가

More information

14백점수학5월3년정답(01~14)

14백점수학5월3년정답(01~14) \ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 \ 0 0 \ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 \ 0 0 0 0 00 0 0 0 \ 0 0 0 000 0 000 000 0 0 0 0 000 0 cm 0 \ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cm=0 mm 0 cm mm

More information

행당중학교 감사 7급 12000001 ~ 12000616 성동구 왕십리로 189-2호선 한양대역 4번출구에서 도보로 3-4분 6721 윤중중학교 감사 7급 12000617 ~ 12000619 영등포구 여의동로 3길3 용강중학교 일반행정 9급 13000001 ~ 1300

행당중학교 감사 7급 12000001 ~ 12000616 성동구 왕십리로 189-2호선 한양대역 4번출구에서 도보로 3-4분 6721 윤중중학교 감사 7급 12000617 ~ 12000619 영등포구 여의동로 3길3 용강중학교 일반행정 9급 13000001 ~ 1300 2016년도 서울특별시 지방공무원 임용 필기시험 장소 시험장 교통편, 소요시간 등은 반드시 응시자 본인이 해당학교 인터넷 홈페이지 등을 통해 미리 꼭 확인 하시기 바랍니다 장애편의지원 대상자는 별도로 첨부된 엑셀파일에서 본인의 최종 편의지원 내역을 반드시 확인하시기 바랍니다. (장애편의지원 시험장 : 윤중중학교, 서울맹학교) 경신중학교 일반행정 7급 10001741

More information

*세지6문제(306~316)OK

*세지6문제(306~316)OK 01 02 03 04 306 05 07 [08~09] 0 06 0 500 km 08 09 307 02 03 01 04 308 05 07 08 06 09 309 01 02 03 04 310 05 08 06 07 09 311 01 03 04 02 312 05 07 0 500 km 08 06 0 0 1,000 km 313 09 11 10 4.8 5.0 12 120

More information

°ø±â¾Ð±â±â

°ø±â¾Ð±â±â 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

정답 및 해설 - 비둘기집 원리 쪽 확인 극단적으로 생각하기 0개의 수 중에서 차가 8인 수의 쌍은 (, 9), (2, 0) 이고, 짝을 지을 수 없는 나머지 수는 (3), (4), (5), (6), (7), (8)입니다. 따라서 적어도 6+2+=9(개)의 구슬을 뽑아

정답 및 해설 - 비둘기집 원리 쪽 확인 극단적으로 생각하기 0개의 수 중에서 차가 8인 수의 쌍은 (, 9), (2, 0) 이고, 짝을 지을 수 없는 나머지 수는 (3), (4), (5), (6), (7), (8)입니다. 따라서 적어도 6+2+=9(개)의 구슬을 뽑아 정답 및 해설 영 재 사 고 력 고급 D 고_D권-해답(0-28)-ok.indd 3. 6. 2. 오후 9:05 정답 및 해설 - 비둘기집 원리 쪽 확인 극단적으로 생각하기 0개의 수 중에서 차가 8인 수의 쌍은 (, 9), (2, 0) 이고, 짝을 지을 수 없는 나머지 수는 (3), (4), (5), (6), (7), (8)입니다. 따라서 적어도 6+2+=9(개)의

More information

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 SOLUTION LTUR OOK WORK OOK LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 00 ( ) 0 5 0 5 5 0-00 (

More information

¶¡2°í½Ã¿ÏÀüºÐ¼®<265µš

¶¡2°í½Ã¿ÏÀüºÐ¼®<265µš 가비 가비다 는으뜸이란뜻입니다. Series 2 고전시가 완전분석 누항사,선상탄,연행가,일동장유가,용부가 (조선후기가사편) 이 근 갑 편저 j A ± c = Œ Œ Œ 2Ï Œ $ = 4 Œ % Œ Œ A % A eœ # 9,% A 5 Œ % # A Œ $ Œ Œ% # Œ A 6 Œ $ % ı Œ Œ% ) P A Œ Œ Œ Œ Œ j œ = 7 # zc,

More information

2015 판례.기출 증보판 테마 형법 추록본.hwp

2015 판례.기출 증보판 테마 형법 추록본.hwp 2015 판례 기출 증보판 테마 형법 추록본 편저자 조충환 양건 p.27 첫째줄 유사판례 교체 유사판례 1동일한 형벌조항이 과거 헌법재판소의 결정에 의하여 합헌으로 선언된 바 있으나 그 후의 사정변경 때문에 새로 위헌으로 결정된 경우에도 위헌결정의 소급효를 종전의 합헌결정시점까지로 제한하는 것은 허용되지 아니한다(대판 2011.4.14, 2010도5606).

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DC0DABFACBDC4C0C720C8B2B1DDBAF1C0B2322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DC0DABFACBDC4C0C720C8B2B1DDBAF1C0B2322E646F63> 이 밝혀낸 산에서 암을 이긴 사람들의 비밀! 자연식의 황금비율 (SBS스페셜 팀 엮음/토트/2012년 4월/216쪽/13,500원) - 1 - 자연식의 황금비율 (SBS스페셜 팀 엮음/토트/2012년 4월/216쪽/13,500원) 책 소개 자연이 차려주는 밥상 위에 암을 이기는 힘이 있다! 에 방영되어 세간의 화제가 되었던

More information

<B9E9B3E2C5CDBFEFB4F5B5EBBEEE20B0A1C1A4B8AE20B1E6C0BB20B0C8B4C2B4D92E687770>

<B9E9B3E2C5CDBFEFB4F5B5EBBEEE20B0A1C1A4B8AE20B1E6C0BB20B0C8B4C2B4D92E687770> 2011 어르신 생활문화전승프로그램 柯 亭 里 義 兵 마을 백년터울 더듬어 가정리 길을 걷는다 주관 춘천문화원 후원 한국문화원 연합회 문화체육관광부 -차 례- 제1장 구술 자료의 가치 1. 역사적 측면 2. 문화적 측면 3. 미래 삶의 터전 제2장 지명으로 전하는 생활문화전승 제3장 구술로 전하는 생활문화전승 1. 의암제를 준비하는 사람 류연창 2. 고흥 류

More information

kg242-1.ps

kg242-1.ps 미래, 그리고 사람중심의 제242호 릲우리 구에 전통과 문화의 향 기를 한 데 아우르는 관광벨트가 생깁니다.릳 금정구는 국내 최장 금정산성 과 역사와 전통이 있는 범어사를 중심축으로 스포원과 회동수원 지를 연계하여 관광벨트로 구축 하는 야심찬 계획을 실행에 옮기 고 있다. 오는 2014년까지 모두 156억 2100만원의 예산을 들여 금정산 성과 범어사 구간은

More information

¿¬±¸ÃѼ� 3±Çc03ÖÁ¾š

¿¬±¸ÃѼ� 3±Çc03ÖÁ¾š 13 29 36 42 47 52 58 58 76 89 97 101 104 138 138 149 155 181 181 184 188 196 200 205 212 216 218 218 224 227 237 237 254 285 285 298 309 323 323 335 360 366 366 374 393 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

More information

부벽루 이색 핵심정리+핵심문제.hwp

부벽루 이색 핵심정리+핵심문제.hwp 부벽루 - 이색 알맹이 정리 시 대 : 고려말 갈 래 : 5언 율시 성 격 : 회고적 표 현 : 어 조 : 지난날의 찬연한 역사를 회고하며 그와 대비되는 현재의 모습에서 무상감에 젖어 있 운 율 : 압운(루, 추, 유, 류) 특 징 : 장엄한 표현. 시간의 흐름을 시각적 이미 지로 표현(4연) 주 제 : 지난 역사의 회고와 고려 국운 회복의 소 망 작가소개

More information

Microsoft Word - 青野論文_李_.doc

Microsoft Word - 青野論文_李_.doc 식민지 조선에 있어서 농촌진흥운동기의 경신숭조( 敬 神 崇 祖 ) -조선총독부의 신사정책과 관련하여- 아오노 마사아키( 青 野 正 明 ) 모모야마가쿠인대학( 桃 山 学 院 大 学 ) 번역:이화진 들어가는 말 본고에서는 주로 1930 년대 전반에 조선총독부에 의해 실시된 농촌진흥운동 1 에 있어서, 신사정책( 神 社 政 策 )과 관계가 있다고 예상되는 농본주의(

More information

<B5B6BCADC7C1B7CEB1D7B7A52DC0DBBEF7C1DF313232332E687770>

<B5B6BCADC7C1B7CEB1D7B7A52DC0DBBEF7C1DF313232332E687770> 2013 소외계층 독서 인문학 프로그램 결과보고서 - 2 - 2013 소외계층 독서 인문학 프로그램 결과보고서 c o n t e n t s 5 22 44 58 84 108 126 146 168 186 206 220 231 268 296 316 꽃바위 작은 도서관 꿈이 자라는 책 마을 기적의 도서관 남부 도서관 농소 1동 도서관 농소 3동 도서관 동부 도서관

More information

발 간 등 록 번 호 11-1550110-000022-01 제6회 고대옹관 국제학술심포지엄 대형옹관생산과유통연구의현황과과제 Naju National Research Institute of Cultural Heritage 제 6 회 고 대 옹 관 국 세 학 술 심 포 지 엄 대 형 옹 관 생 산 과 유 통 연 구 의 현 황 과 과 제 2 0 1 3 520-230

More information

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다.

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다. Intensive Math 극악 모의고사 - 인문계 등급 6점, 등급 점으로 난이도를 조절하여 상위권 학생들도 불필요한 문제에 대한 시간 낭비 없이 보다 많은 문제에서 배움을 얻을 수 있도록 구성하였습니다. 단순히 어렵기만 한 문제들의 나열이 아니라 수능에 필요한 대표 유형을 분류 하고 일반적인 수험환경에서 흔하게 배울 수 있는 내용들은 과감하게 삭제 수능시험장

More information

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 w w w. e b s i. c o. k r 01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 10 ADH 11 A CO H O NH B AB 12 2 1 DNA 02 01 02 03 04 05

More information

( )서술특쫑 3학년해설_교사용.pdf

( )서술특쫑 3학년해설_교사용.pdf 3 . 3 ab;ba;(b+0) 0 p. 00 ' 00="ç0 =0 "ç3.h9='4=" = ' 8=" 9 =9 9 ;5@; 30 4 0. 'ß -' 0. 3'6 4Æ;5#;!7'7 @' 49=" 7 =7' 49-'7 #(-5) =5(-5) ' 5=" 5 =5 a='7b=-'7c=5a+b+c=5 a+b+c=5 4 A D E F p. 0 0 993-3 9'9'9="

More information

입장

입장 [입장] 20대 총선 여성 비정규직 청년정책 평가 여성 정책 평가: 다시 봐도 변함없다 (p.2-p.4) 비정규직 정책 평가: 사이비에 속지 말자 (p.5-p.7) 청년 일자리 정책 평가: 취업준비생과 노동자의 분열로 미래를 논할 순 없다 (p.8-p.11) 2016년 4월 8일 [여성 정책 평가] 다시 봐도 변함없다 이번 20대 총선 만큼 정책 없고, 담론

More information

<C3D6BFECBCF6BBF328BFEBB0ADB5BF29202D20C3D6C1BE2E687770>

<C3D6BFECBCF6BBF328BFEBB0ADB5BF29202D20C3D6C1BE2E687770> 본 작품들의 열람기록은 로그파일로 남게 됩니다. 단순 열람 목적 외에 작가와 마포구의 허락 없이 이용하거나 무단 전재, 복제, 배포 시 저작권법의 규정에 의하여 처벌받게 됩니다. 마포 문화관광 스토리텔링 공모전 구 분 내 용 제목 수상내역 작가 공모분야 장르 소재 기획의도 용강동 정구중 한옥과 주변 한옥들에 대한 나의 추억 마포 문화관광 스토리텔링 공모전 최우수상

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 정신문화연구 2001 겨울호 제24권 제4호(통권 85호) pp. 75 96 企劃論文 退溪學派의 經濟的 基 : 財産 形成과 所有 規模를 중심으로 1) Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 財産 形成 문 숙 자* Ⅲ. 財産 所有 規模 Ⅳ. 맺음말 Ⅰ. 머리말 退溪學派 는 지역, 당색, 학문상의 이론적 배경 등 다양한 의미를 내포한 용어이 며, 시기에 따라서 지칭하는 의미에 차이가

More information

0429bodo.hwp

0429bodo.hwp 친일인명사전 수록대상자 명단 친일인명사전편찬위원회 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 이 명단은 친일인명사전 수록대상자의 후손 또는 연고자로부터 이의신청을 받기 위해 작성 되었습니다. 이 인물정보를 무단 복사하여 유포하거나 인터넷을 통해 전 파하는일체의행위는법에저촉될수있습니다. 주요 훈포상 약어 1. 병합기념장 2. 대정대례기념장 3. 소화대례기념장

More information

38--18--최우석.hwp

38--18--최우석.hwp 古 詩 源 < 顔 延 之 > 篇 譯 註 * 崔 宇 錫 1) 1. 序 文 2. 古 詩 源 < 顔 延 之 > 篇 譯 註 3. 結 語 1. 序 文 沈 德 潛 (1673-1769)의 字 는 確 士 이고 號 는 歸 愚 이다. 江 南 長 洲 (현재의 江 蘇 省 蘇 州 ) 사람으로 淸 代 聖 祖, 世 宗, 高 宗 삼대를 모두 거쳤다. 특히 시를 몹 시 좋아한

More information

교사용지도서_쓰기.hwp

교사용지도서_쓰기.hwp 1. 재미있는 글자 단원의 구성 의도 이 단원은 도비와 깨비가 길을 잃고 헤매다 글자 공부의 필요성을 느끼고 글자 공부를 하게 되는 것으로 시작된다. 자칫 지겨울 수 있는 쓰기 공부를 다양한 놀이 위주의 활동으로 구성하였고, 학습자 주변의 다양한 자료들을 활용함으로써 학습에 대한 흥미를 갖고 활동할 수 있게 하였다. 각 단계의 학습을 마칠 때마다 도깨비 연필을

More information

cls46-06(심우영).hwp

cls46-06(심우영).hwp 蘇 州 원림의 景 名 연구 * 用 典 한 경명을 중심으로 1)심우영 ** 목 차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 기존의 경명 命 名 法 Ⅲ. 귀납적 결과에 따른 경명 분류 1. 신화전설 역사고사 2. 文 辭, 詩 句 Ⅳ. 결론 Ⅰ. 서론 景 名 이란 景 觀 題 名 (경관에 붙인 이름) 의 준말로, 볼만한 경치 지구와 경치 지 점 그리고 경치 지구 내 세워진 인공물에 붙여진

More information

伐)이라고 하였는데, 라자(羅字)는 나자(那字)로 쓰기도 하고 야자(耶字)로 쓰기도 한다. 또 서벌(徐伐)이라고도 한다. 세속에서 경자(京字)를 새겨 서벌(徐伐)이라고 한다. 이 때문에 또 사라(斯羅)라고 하기도 하고, 또 사로(斯盧)라고 하기도 한다. 재위 기간은 6

伐)이라고 하였는데, 라자(羅字)는 나자(那字)로 쓰기도 하고 야자(耶字)로 쓰기도 한다. 또 서벌(徐伐)이라고도 한다. 세속에서 경자(京字)를 새겨 서벌(徐伐)이라고 한다. 이 때문에 또 사라(斯羅)라고 하기도 하고, 또 사로(斯盧)라고 하기도 한다. 재위 기간은 6 동경잡기東京雜記 권1 진한기辰韓紀 경상도는 본래 진한(辰韓)의 땅인데, 뒤에 신라(新羅)의 소유가 되었다. 여지승 람(輿地勝覽) 에 나온다. 진한은 마한(馬韓)의 동쪽에 있다. 스스로 말하기를, 망 명한 진(秦)나라 사람이 난리를 피하여 한(韓)으로 들어오니 한이 동쪽 경계를 분할 하여 주었으므로 성책(城栅)을 세웠다. 하였다. 그 언어가 진나라 사람과 비슷하다.

More information

時 習 說 ) 5), 원호설( 元 昊 說 ) 6) 등이 있다. 7) 이 가운데 임제설에 동의하는바, 상세한 논의는 황패강의 논의로 미루나 그의 논의에 논거로서 빠져 있는 부분을 보강하여 임제설에 대한 변증( 辨 證 )을 덧붙이고자 한다. 우선, 다음의 인용문을 보도록

時 習 說 ) 5), 원호설( 元 昊 說 ) 6) 등이 있다. 7) 이 가운데 임제설에 동의하는바, 상세한 논의는 황패강의 논의로 미루나 그의 논의에 논거로서 빠져 있는 부분을 보강하여 임제설에 대한 변증( 辨 證 )을 덧붙이고자 한다. 우선, 다음의 인용문을 보도록 과 임제 신해진(전남대) 1. 머리말 세조의 왕위찬탈과 단종복위 과정에서의 사육신을 소재로 한 작품은 남효온( 南 孝 溫 )의 (1492년 직전?), 임제( 林 悌 )의 (1576?), 김수민( 金 壽 民 )의 (1757) 등이 있다. 1) 첫 작품은 집전( 集

More information

E1-정답및풀이(1~24)ok

E1-정답및풀이(1~24)ok 초등 2 학년 1주 2 2주 7 3주 12 4주 17 부록` 국어 능력 인증 시험 22 1주 1. 느낌을 말해요 1 ⑴ ᄂ ⑵ ᄀ 1 8~13쪽 듣기 말하기/쓰기 1 ` 2 ` 3 참고 ` 4 5 5 5 ` 6 4 ` 7 참고 ` 8 일기 ` 9 5 10 1 11, 3 [1~3] 들려줄 내용 옛날 옛날, 깊은 산골짜기에 큰 호랑이 한 마리가 살고 있었습 이

More information

<32303132BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC303530395D2E687770>

<32303132BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC303530395D2E687770> 조 례 익산시 조례 제1220호 익산시 주민감사 청구에 관한 조례 일부개정조례 1 익산시 조례 제1221호 익산시 제안제도 운영조례 일부개정조례 3 익산시 조례 제1222호 익산시 시채에 관한 조례 폐지조례 12 익산시 조례 제1223호 익산시 시세 감면 조례 전부개정조례 13 익산시 조례 제1224호 익산시 행정기구설치조례 19 익산시 조례 제1225호 익산시

More information

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770>

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770> 권2 동경잡기 東京雜記 동경잡기 173 권2 불우 佛宇 영묘사(靈妙寺) 부(府)의 서쪽 5리(里)에 있다. 당 나라 정관(貞觀) 6년(632) 에 신라의 선덕왕(善德王)이 창건하였다. 불전(佛殿)은 3층인데 체제가 특이하다. 속설에 절터는 본래 큰 연못이었는데, 두두리(豆豆里) 사람들이 하룻밤 만에 메 우고 드디어 이 불전을 세웠다. 고 전한다. 지금은

More information

조선왕조 능 원 묘 기본 사료집 -부록 : 능 원 묘의 현대적 명칭표기 기준안 차 례 서 장 : 조선왕실의 능 원 묘 제도 11 제 1부 능 원 묘 기본 사료 Ⅰ. 능호( 陵 號 ) 및 묘호( 廟 號 )를 결정한 유래 1. 건원릉( 健 元 陵 ) 21 2. 정릉( 貞 陵 ) 22 3. 헌릉( 獻 陵 )

More information

<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770>

<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770> 해제 면양행견일기 沔 陽 行 遣 日 記 이 자료는 한말의 개화파 관료, 김윤식 金 允 植 (1835~1922)이 충청도 면천 沔 川 에 유배하면서 동학농민혁명 시기에 전문 傳 聞 한 것을 일일이 기록한 일기책 이다. 수록한 부분은 속음청사 續 陰 晴 史 의 권 7로 내제 內 題 가 면양행견일기 沔 陽 行 遣 日 記 로 되어 있는 부분 가운데 계사년 癸 巳 年

More information